NA AKTUÁLNÍ TÉMA REPORTÁŽ
TEXT:
Luboš Švamberg
FOTO:
autor
DEN VE SPOLEČNOSTI
FORD PO 15 LETECH
Věřte nebo nevěřte, ale právě v červnu letošního roku oslavilo české zastoupení automobilky FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., patnácté výročí působení školicího střediska
FORD v Mělníce.
„Honza od Forda“
Nejznámější osobností školicího střediska je určitě populární „Honza od Forda“, vlastním jménem Jan Karnolt. Školí zájemce už úctyhodných třináct let. Jeho školení jsou velmi zajímavá a na vysoké odborné úrovni. Potkat ho můžete i na dalších akcích spojených se značkou Ford. Další oporou střediska
je Dragan Andonov, který je špičkovým specialistou v oblasti
diagnostiky vozidel Ford. Předností obou lektorů střediska je
nejen jejich vysoká odbornost, ale hlavně schopnost přístupnou formou svoje zkušenosti a poznatky sdělit.
Den ve společnosti Ford
Jak vlastně takové školení probíhá? Počet účastníků se zpravidla pohybuje mezi devíti až patnácti. Ti se v počátečním školení, které je určeno pro nové zaměstnance s malou praktickou zkušeností se servisem a opravami, seznámí se stručnou
historií společnosti Ford. Následuje teoretická část podle zvoleného stupně a zaměření kurzu. Velká část školení, na kterou je vždy kladen důraz, je věnována praktickému cvičení
a dotazům. Na školení se také dozvíte informace o velmi zajímavém pomocníku pro servis a opravy vozů Ford, kterým je
systém elektronických informací FordEtis.
FordEtis
Díky své otevřenosti jak bezplatné, tak i placené části přináší
program FordEtis výhody technikům i běžným zákazníkům.
➊ Jan Karnolt, známý jako „Honza od Forda“, popisuje historii
diagnostických systémů.
Tento internetový on-line systém (dostupný také v českém jazyce) umožňuje přístup k placeným technickým informacím,
Po patnácti letech
které se vztahují k vybranému vozidlu, a to v kategoriích:
V současné době jsou školení pořádána nejen pro zaměstnan-
Mechanické opravy, Schémata zapojení, Karoserie a lak.
ce značkových nebo autorizovaných servisů, ale také podle
Úpravy vozidla, Kontrolní listy, Katalog dílů, Technické
zájmu a kapacitních možností i pro automechaniky z neznač-
servisní informace, Diagnostické kódy závad, Software vozi-
kových servisů. Program školení společnosti Ford určený pro
dla. Zároveň také můžete získat přístup ke službám Pracovní
servisní techniky pokrývá všechny hlavní systémy vozidla
časy, Speciální nástroje a vybavení
a úseky dílenských činností a přispívá tak k odpoví-
dílny a Technická hotline. V bez-
dající úrovni školení. Novým diagnostickým smě-
platné části programu FordEtis
rem je tzv. příznaková diagnostika, díky níž je dnes
může každý získat (po zadání správ-
hledání závady daleko snazší, účinnější a rychlejší
ného VIN kódu) informace o skuteč-
než před oněmi patnácti lety, kdy školicí středisko
ném stavu tachometru, o servisní
Ford v Mělníce začínalo. ■
historii a o stručných technických
údajích zvoleného vozidla. Tento ne-
Při zpracování bylo použito podkladů
společnosti Ford.
ustále se rozvíjející projekt má proto
velkou užitnou hodnotu.
➋ Praktická část kurzu, tentokrát s novou
automatickou dvouspojkovou převodovkou.
AutoEXPERT 07+08.2011 |
13
Download

DEN VE SPOLEČNOSTI FORD PO 15 LETECH