Obhajoby bakalářských a diplomových prací
FUD UJEP Středa 11. 6. 2014
(9.00−12.00 hod. – Budova Fakulty umění a designu UJEP, Pasteurova 9, Ústí nad Labem, 13.00−15.00
hod. – Galerie Emila Filly, budova SCHIFR - AC, s.r.o. areál Severočeské armaturky, Jateční 1588/49,
Ústí nad Labem, vchod zadním traktem – 2. patro)
Obor: Fotografie a intermediální tvorba
 Time-Based Media
Hodina
Jméno studenta
9.009.30
František
Pecháček
Název bakalářské/diplomové
práce
Video v prostoru
Jméno vedoucího
práce
doc. Mgr. A. Pavel
Mrkus
Jméno oponenta
Název bakalářské/diplomové
práce
Transformace reálného
dokumentu
Jméno vedoucího
práce
doc. Mgr.
Michaela
Thelenová
Jméno oponenta
Název bakalářské/diplomové
práce
Hodnota stroje
Jméno vedoucího
práce
doc. Mgr.A. Pavel
Kopřiva, Ph.D.
Jméno oponenta
Název bakalářské/diplomové
práce
Já, souvislosti, možnosti,
existence, vnitřní a vnější vesmír,
Na hraně
Jméno vedoucího
práce
doc. Jiří Kovanda
Jméno oponenta
Prvek absurdity v instalaci
doc. Jiří Kovanda
Daniel Gregor
 Digitální média
Hodina
Jméno studenta
9.3010.00
Jan Hrubeš
Mgr. Anna
Vartecká, Ph.D.
 Interaktivní média
Hodina
Jméno studenta
10.0010.30
Vojtěch Kálecký
MgA. Robert
Vlasák
 Performance
Hodina
Jméno studenta
10.3011.00
11.0011.30
11.3012.00
Veronika Dolanská
Iva Pasecká
Markéta
Souhradová
doc. Jiří Kovanda
Mgr. BcA. Denisa
Bytelová
Jakub Berdych
MgA. Tomáš
Svoboda
Oběd 12.00 – 12.30
Přejezd z FUD do Galerie E. Filly 12.30 – 13.00
 Digitální média
Hodina
Jméno studenta
13.0013.30
Bc. Jan Kacar
Název bakalářské/diplomové
práce
Přesah komiksu do jiných médií
Jméno vedoucího
práce
doc. Mgr.
Michaela
Thelenová
Jméno oponenta
Název bakalářské/diplomové
práce
Nuance v situaci, prostředí a
prostoru
Jméno vedoucího
práce
doc. Mgr.A. Pavel
Kopřiva, Ph.D.
Jméno oponenta
Název bakalářské/diplomové
práce
Lesní pěšiny, polní úvozy a
osamělé stromy
Smetí Intuitivní volba a postupná
selekce, společností odmítnutá ….
Jméno vedoucího
práce
doc. Jiří Kovanda
Jméno oponenta
MgA. Radka
Müllerová, Ph.D.
 Interaktivní média
Hodina
Jméno studenta
13.3014.00
BcA. Dominik
Lukács Zizka
doc. Jiří Kovanda
 Performance
Hodina
Jméno studenta
14.0014.30
14.3015.00
BcA. Petra Hájková
BcA. Petra
Nováková
doc. Jiří Kovanda
Mgr. Lenka
Sýkorová, Ph.D.
Mgr. Aleš Veselý,
Ph.D.
Obhajoby bakalářských a diplomových prací
FUD UJEP Čtvrtek 12. 6. 2014
(Budova Fakulty umění a designu UJEP, Pasteurova 9, Ústí nad Labem)
Obory: Fotografie a intermediální tvorba
 Fotografie
Hodina
Jméno studenta
10.0010.30
10.3011.00
11.0011.30
11.3012.00
12.0012.30
Markéta Černá
Název bakalářské/diplomové
práce
Subjektivní fotografie
Nikola Klinger
Trauma
Alžběta Kočvarová
Fikce ve fotografii
Pavel Matoušek
Ozvláštněno
Daniela Šrámková
Fotografie a prostor
Jméno vedoucího
práce
prof. Ing. Pavel
Baňka
prof. Ing. Pavel
Baňka
MgA. Silvie
Milková
MgA. Silvie
Milková
MgA. Silvie
Milková
Jméno oponenta
Jméno vedoucího
práce
prof. Mgr.
Miroslav
Vojtěchovský
prof. Mgr.
Miroslav
Vojtěchovský
doc. Mgr. Zdena
Kolečková, Ph.D.
prof. Mgr.
Miroslav
Vojtěchovský
doc. Mgr. Zdena
Kolečková, Ph.D.
Jméno oponenta
MgA. Silvie
Milková
Mgr. Oldřich
Bystřický
MgA. Jan Mahr
Mgr. Martin
Mazanec
MgA. Richard
Loskot
Oběd 12.30 – 13.30
 Aplikovaná a reklamní fotografie
Hodina
Jméno studenta
Název bakalářské/diplomové
práce
Problematika etiky vizuálního
zobrazení v reklamě
13.3014.00
Jana Bauerová
14.0014.30
Marie Čermáková
Užití emocí v reklamní tvorbě
14.3015.00
15.0015.30
Gabriela Šinkorová
Energeticky nezávislé domy
Martina
Veverková
Fotografický obraz života s
handicapem
15.3016.00
Lukáš Zavřel
Světelné znečistění
Ing. Ladislav
Kopecký
Ing. Břetislav
Stromko, MBA
Mgr. Eva
Mráziková
Alena Dvořáková
Viktor Fischer
MgA. Marian
Beneš
Obhajoby bakalářských a diplomových prací
FUD UJEP Pátek 13. 6. 2013
(Galerie Emila Filly, budova SCHIFR - AC, s.r.o. areál Severočeské armaturky, Jateční
1588/49, Ústí nad Labem, vchod zadním traktem – 2. patro)
Obory: Fotografie a intermediální tvorba
Photography and Time-Based Media
 Fotografie
Hodina
Jméno studenta
9.009.30
9.3010.00
10.0010.30
BcA. Jana Butzke
BcA. Denisa
Dimitrovová
BcA. Petr
Košárek
Název bakalářské/diplomové
práce
Fotografie a text
Sen o rybě z Mrtvého moře
Umění a mytologie
Jméno vedoucího
práce
prof. Ing. Pavel
Baňka
MgA. Silvie
Milková
prof. Ing. Pavel
Baňka
Jméno oponenta
Jméno vedoucího
práce
prof. Mgr.
Miroslav
Vojtěchovský
prof. Mgr.
Miroslav
Vojtěchovský
prof. Mgr.
Miroslav
Vojtěchovský
prof. Mgr.
Miroslav
Vojtěchovský
prof. Mgr.
Miroslav
Vojtěchovský
Jméno oponenta
Jméno vedoucího
práce
doc. Mgr. Zdena
Kolečková, Ph.D.
doc. Mgr. Zdena
Kolečková, Ph.D.
Jméno oponenta
doc. Mgr. Zdena
Kolečková, Ph.D.
doc. Mgr. Zdena
Kolečková, Ph.D.
doc. MgA. Filip
Láb, Ph.D.
Anna Rasmussen
doc. Mgr. Zdena
Kolečková, Ph.D.
Mgr. Anna
Vartecká, Ph.D.
MgA. Silvie
Milková
M.A. Veronika
Šrek Bromová
ak. soch. Martin
Zet
 Aplikovaná a reklamní fotografie
Hodina
Jméno studenta
10.3011.00
BcA. Jakub
Cabalka
Název bakalářské/diplomové
práce
Fotografie a umění ve veřejném
prostoru ve světě
11.0011.30
BcA. Iveta Kulhavá
Hravost ve fotografickém obraze
11.3012.00
BcA. Štěpánka
Paseková
Fotografická interpretace
vědeckých poznatků
12.0012.30
BcA. Pavlína
Soukupová
Fascinace barvou
12.3013.00
BcA. Marek Štim
Hranice mezi užitou a volnou
fotografickou tvorbou
doc. Jiří Kovanda
Mgr. MgA. Tomáš
Pospěch
Mgr. Terezie
Petišková
doc. ak. mal.
Svatopluk Klimeš
MgA. Marian
Beneš
Oběd 13.00 – 14.00
 Photography
Hodina
Jméno studenta
14.0014.30
14.3015.00
B. A. Sesin Akmaz
15.0015.30
15.3016.00
Bc. Eliška
Fischerová
BcA. Lucie Illésová
16.0016.30
Bc. Aleksandr
Liakhovich
Bc. Jana
Balušíková
Název bakalářské/diplomové
práce
Me, imide of skin
Nature and its transforming
reference in the Finnish
photography
(I)mortality of traditional
photojournalism
Frozen Movement – History of
dance photography from the
beginning till presnt time
Save for web: Contemporary
visual perception of the images
Mgr. Anna
Vartecká, Ph.D.
Mgr. Anna
Vartecká, Ph.D.
Komise
Obory: Fotografie a intermediální tvorba,
Photography and Time-Based Media
Předseda
prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský
Členové
prof. Ing. Pavel Baňka
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph. D.
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík
doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D.
doc. Jiří Kovanda
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
doc. Mgr. Michaela Thelenová
Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.
PhDr. Ludvík Hlaváček (13. 6.)
Download

Obory Fotografie a intermediální tvorba, Photography