Obhajoby bakalářských a diplomových prací
FUD UJEP Středa 11. 6. 2014
(9.00−12.30 hod. – Budova Fakulty umění a designu UJEP, Pasteurova 9, Ústí nad Labem, 13.30−16.00
hod. – Galerie Emila Filly, budova SCHIFR - AC, s.r.o. areál Severočeské armaturky, Jateční 1588/49, Ústí
nad Labem, vchod zadním traktem – 2. patro)
Obor: Grafický design
 Grafický design I
Hodina
Jméno studenta
9.009.30
9.3010.00
10.0010.30
10.3011.00
11.0011.30
11.3012.00
12.0012.30
Martina Cejpová
Název bakalářské/diplomové
práce
Autorská kniha
Veronika Chasová
Autorská kniha
Adrian Jansa
Písmový projekt
Michaela
Klihavcová
Michaela
Němcová
Aneta Sailerová
Vizuální styl
Eliška Zehnálková
Autorská kniha na dané téma
Zvuk jako výchozí bod pro
grafické zpracování
Knižní ilustrace
Jméno vedoucího
práce
prof. ak. mal. Karel
Míšek, Ph.D.
prof. ak. mal. Karel
Míšek, Ph.D.
prof. ak. mal. Karel
Míšek, Ph.D.
prof. ak. mal. Karel
Míšek, Ph.D.
prof. ak. mal. Karel
Míšek, Ph.D.
prof. ak. mal. Karel
Míšek, Ph.D.
prof. ak. mal. Karel
Míšek, Ph.D.
Jméno oponenta
MgA. Jiří Toman
MgA. Aneta
Bendáková
ak. mal. Zbyněk
Kočvar
Mgr.art. Michal
Tornyai
MgA. Michal
Kukačka
doc. Kateřina
Dytrtová, Ph.D.
MgA. Anna
Pleštilová
Oběd 12.30 – 13.00
Přejezd z FUD do Galerie E. Filly 13.00 – 13.30
 Grafický design I
Hodina
Jméno studenta
13.3014.00
14.0014.30
14.3015.00
15.0015.30
15.3016.00
BcA. Monika
Bolechová
BcA. Tereza
Dokoupilová
BcA. Lucie
Muchovičová
BcA. Eva
Pikolonová
BcA. Lucie Zelená
Název bakalářské/diplomové
práce
Příběh buku
Z jiného pohledu
Ilustrace a dětský svět
Náhoda
Autorská kniha o krajině
Jméno vedoucího
práce
prof. ak. mal. Karel
Míšek, Ph.D.
prof. ak. mal. Karel
Míšek, Ph.D.
prof. ak. mal. Karel
Míšek, Ph.D.
prof. ak. mal. Karel
Míšek, Ph.D.
prof. ak. mal. Karel
Míšek, Ph.D.
Jméno oponenta
MgA. Jiří Toman
prof. Mgr. Miloš
Michálek
MgA. Gabriela
Činková
MgA. Jiří Toman
doc. Mgr.A. Daniel
Hanzlík
Obhajoby bakalářských a diplomových prací
FUD UJEP Čtvrtek 12. 6. 2014
(9.00−14.00 hod. – Galerie Emila Filly, budova SCHIFR - AC, s.r.o. areál Severočeské armaturky, Jateční
1588/49, Ústí nad Labem, vchod zadním traktem – 2. Patro, 15.00−17.30 hod. – Budova Fakulty umění a
designu UJEP, Pasteurova 9, Ústí nad Labem)
Obor: Grafický design
 Grafický design II
Hodina
Jméno studenta
9.009.30
9.3010.00
10.0010.30
10.3011.00
11.0011.30
BcA. Patrik
Antczak, DiS.
BcA. Lukáš
Kocelský
BcA. Martina
Laryšová
BcA. Martina
Marková
BcA. Martina
Podoláčková
Název bakalářské/diplomové
práce
Kniha / Ilustrace
Zdravý životní styl
Vizuální styl pro ZŠ Dr. Miroslava
Tyrše v Děčíně
Vesnice - město
Staroba
Jméno vedoucího
práce
doc. ak. mal.
Michal Slejška
doc. ak. mal.
Michal Slejška
doc. ak. mal.
Michal Slejška
doc. ak. mal.
Michal Slejška
doc. ak. mal.
Michal Slejška
Jméno oponenta
Jméno vedoucího
práce
doc. ak. mal. Pavel
Beneš
doc. ak. mal. Pavel
Beneš
doc. ak. mal. Pavel
Beneš
Jméno oponenta
MgA. David Bőhm
MgA. Lukáš
Opekar
MgA. Lukáš Malák
MgA. Kateřina
Orlíková
prof. PhDr. RNDr.
Hel. Haškovcová
 Vizuální design
Hodina
Jméno studenta
Název bakalářské/diplomové
práce
Koloniál
11.3012.00
12.0012.30
12.3013.00
BcA. Soňa
Brabencová
Bc. Štěpán Jirásko
BcA. Jakub Mareš
Sada výukových počítačových her
pro expozici Tiskařství NTM
13.0013.30
13.3014.00
Bc. Michaela
Mitáčková
Bc. Marta
Palasová
Koncept podpory prodeje krmiv
pro zvířata
Blata
Vizuální styl art-kina
doc. ak. mal. Pavel
Beneš
prof. Mgr. Mirosl.
Vojtěchovský
MgA. Lukáš Malák,
DiS.
Bc.Barbora
Tůmová
Mgr. et Mgr.
Jaroslav Švelch,
Ph.D.
Mgr. MgA. Pavel
Trnka
MgA. Aleš Loziak
Oběd 14.00 – 14.30
Přejezd z Galerie E. Filly na FUD 14.30 – 15.00
 Vizuální design
Hodina
Jméno studenta
15.0015.30
15.3016.00
Barbora Halamová
Název bakalářské/diplomové
práce
Interaktivní kniha pro děti
Vojtěch Jasanský
Hudební občasník
Jméno vedoucího
práce
doc. ak. mal. Pavel
Beneš
doc. ak. mal. Pavel
Beneš
Jméno oponenta
Jméno vedoucího
práce
doc. ak. mal.
Michal Slejška
doc. ak. mal.
Michal Slejška
Jméno oponenta
BcA. Jan Netušil
Martin Procházka
 Grafický design II
Hodina
Jméno studenta
16.0016.30
16.3017.00
Anna Macková
Mariana
Tutschová
Název bakalářské/diplomové
práce
Karetní hra
Cesta
Jan Vaněček
doc. Kristina
Fišerová
Komise
Obor: Grafický design
Předseda
prof. ak. mal. Míšek Karel, Ph.D.
Členové
doc. ak. mal. Slejška Michal
doc. ak. mal. Pavel Beneš
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
Download

Obor Grafický design