VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 18.02.2013 15:55:02
Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory
Okres: CZ0425 Most
Kat.území: 699594 Most II
Obec: 567027 Most
List vlastnictví: 5099
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
A Vlastník, jiný oprávněný
Vlastnické právo
Bauerová Simona, Slovenského národního povstání 2652/22,
43401 Most
Baxa Jiří, Zdeňka Štěpánka 427/36, 43401 Most
Belák Jan, Slovenského Národního Povstání 2654/26, 43401
Most
Ceeová Martina, Slovenského Národního Povstání 2653/24,
43401 Most
Charvát Miroslav, Slovenského národního povstání
2653/24, 43401 Most
Čarnecký Jan, Slovenského národního povstání 2652/22,
43401 Most
Čečetková Jiřina, Slovenského národního povstání
2655/28, 43401 Most
Dědič Radek, Slovenského Národního Povstání 2653/24,
43401 Most
Doležal Jaroslav, Slovenského národního povstání
2654/26, 43401 Most
SJM Fischer Josef a Fischerová Libuše, Slovenského národního
povstání 2653/24, 43401 Most
Gričková Helena, Snp 2654/26, 43401 Most
Hamouz Jaroslav, Snp 2652/22, 43401 Most
SJM Havelka Vladimír a Havelková Romana, Snp 2652/22, 43401
Most
SJM Hnídek Jaroslav a Plouharová Božena, Marie Pujmanové
2442/5, 43401 Most, Slovenského národního povstání
2653/24, 43401 Most
Hromkovičová Mira, Snp 2653/24, 43401 Most
Jarešová Zdeňka, Snp 2655/28, 43401 Most
SJM Jeřábek Vít a Jeřábková Monika, Petra Jilemnického
2451/2, 43401 Most
Jílek Roman, Slovenského národního povstání 2651/20,
43401 Most
Juppová Zuzana JUDr., Koněvova 874, 43111 Jirkov
Jurčeková Věra, Slovenského Národního Povstání 2654/26,
43401 Most
Karas Lukáš, Slovenského národního povstání 2652/22,
43401 Most
Kovář Martin, Františka Halase 2633/5, 43401 Most
SJM Krtička František MUDr. a Krtičková Dana MUDr., Na
Vyhlídce 454/11, 43401 Most
SJM Kšonžek Ján a Kšonžeková Stanislava, Slovenského
Národního Povstání 2655/28, 43401 Most
Kutsyn Mariya, Dubská 674/29, 41501 Teplice
Kypet Aleš, Mikoláše Alše 2139/21, 43401 Most
Maškovský Aleš Ing., Višňová 310/16, 43401 Most
Mikesková Lenka, J.Suka 265/19, 43401 Most
Mleziva Pavel Ing., Za Špačkárnou 2784/7, 43401 Most
Mlezivová Jana, Za Špačkárnou 2784/7, 43401 Most
Neubauerová Dobroslava, Snp 2654/26, 43401 Most
Novák Jan, Snp 2654/26, 43401 Most
Identifikátor
Podíl
706004/2737
545/29479
631227/1636
680310/0227
789/29479
533/29479
785304/2769
520/29479
360502/065
541/29479
490719/118
523/29479
445324/107
447/29479
860811/3041
549/29479
600130/1075
528/29479
390201/030
405124/028
475414/183
660205/1137
630222/0793
665124/0706
471101/048
575429/2126
532/29479
356125/703
505406/016
820627/2778
796231/2787
811114/2908
535/29479
415/29479
449/29479
775928/3059
535222/076
879/29479
2595/294790
860725/3028
551/29479
671015/0403
630905/0825
635803/1460
520626/381
566125/1376
796110/9926
760201/2781
750306/2094
516216/108
621206/0228
656018/6281
335504/079
641030/0050
454/29479
879/29479
537/29479
525/29479
551/29479
532/29479
448/29479
426/29479
453/29479
457/29479
878/29479
2595/294790
833/29479
526/29479
529/29479
506/29479
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 18.02.2013 15:55:02
Okres: CZ0425 Most
Obec: 567027 Most
Kat.území: 699594 Most II
List vlastnictví: 5099
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Palečková Antonie, Slovenského Národního Povstání
2653/24, 43401 Most
Pinter Pavel, Slovenského Národního Povstání 2651/20,
43401 Most
Prokopec Pavel Mgr., Haštalská 1031/25, Staré Město,
11000 Praha
Přívratská Martina, č.p. 69, 50365 Kosičky
Přívratský Jan, č.p. 69, 50365 Kosičky
Řehák Jan, Slovenského národního povstání 2655/28, 43401
Most
Říha František, Slovenského národního povstání 2653/24,
43401 Most
Scholz Richard, Slovenského národního povstání 2652/22,
43401 Most
SILVER RIVER Co.Ltd. s.r.o., Slovenského národního
povstání 2653/24, 43401 Most
Slavíková Hana, S. K. Neumanna 2088/1, 43401 Most
Společenství vlastníků bl. 10 č.p.2651, 2652, 2653,
2654, 2655, ulice SNP v Mostě, Slovenského národního
povstání 2651, 43401 Most
Stavební bytové družstvo Krušnohor, Čsl. armády 1766/84,
43401 Most
Syrová Pegy, Vladimíra Majakovského 2090/11, 43401 Most
Šešinová Danuše, Snp 2654/26, 43401 Most
SJM Šťovíček Josef a Šťovíčková Růžena, Slovenského
národního povstání 2652/22, 43401 Most
SJM Tichý Jaromír Ing. a Tichá Kateřina Ing., Prokopa Holého
2003/19, 43401 Most
Urbanová Jana, Slovenského národního povstání 2651/20,
43401 Most
Wiulsröd Lantová Ivana, Družstevní 1690/23, Pod
Bezručovým vrchem, 79401 Krnov
Zedníková Jitka, Slovenského Národního Povstání 2654/26,
43401 Most
Zhang Tanwei a Zhang Huirong, Slovenského národního
povstání 2652/22, 43401 Most
SJM = společné jmění manželů
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
Výměra[m2] Druh pozemku
216 zastavěná
nádvoří
263 zastavěná
nádvoří
262 zastavěná
nádvoří
261 zastavěná
nádvoří
212 zastavěná
nádvoří
2446
2447
2448
2449
2450
Stavby
Typ stavby
Část obce, č. budovy
305531/032
515/29479
590422/0696
474/29479
730827/3698
466/29479
715529/3101
640603/2677
740129/2844
266/29479
266/29479
422/29479
721002/2787
541/29479
740130/2744
514/29479
62584537
2793/29479
575324/2198
25471112
532/29479
918/29479
00043257
460/29479
725907/5780
406012/069
360513/031
385308/953
690728/0083
775606/2787
606018/0313
430/29479
536/29479
535/29479
665825/1325
441/29479
855206/2673
536/29479
621018/1912
676023/1962
533/29479
Způsob využití
469/29479
443/29479
Způsob ochrany
plocha a
plocha a
plocha a
plocha a
plocha a
Způsob využití Způsob ochrany
Na parcele
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
strana 2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 18.02.2013 15:55:02
Okres: CZ0425 Most
Kat.území: 699594 Most II
Obec: 567027 Most
List vlastnictví: 5099
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ stavby
Část obce, č. budovy
Most, č.p. 2651, 2652,
2653, 2654, 2655
Způsob využití Způsob ochrany
byt.dům
Č.p./
Č.jednotky
2651/37
Způsob využití
na LV
9385
byt
Spoluvlastníci 811114/2908; Jílek Roman
2651/38
byt
2651/41
byt
Na parcele
2446
2447
2448
2449
2450
Podíl na
společných částech
jednotce
domu a pozemku
448/29479
449/29479
9386
Spoluvlastníci 820627/2778 796231/2787; Jeřábek Vít a
Jeřábková Monika
2651/39
byt
469/29479
9387
Spoluvlastníci 690728/0083 775606/2787; Tichý Jaromír Ing. a
Tichá Kateřina Ing.
2651/40
byt
466/29479
9388
Spoluvlastníci 730827/3698; Prokopec Pavel Mgr.
9389
Spoluvlastníci 671015/0403; Kovář Martin
454/29479
9390
590422/0696;
Pinter
Pavel
Spoluvlastníci
2651/42
byt
474/29479
2651/43
byt
443/29479
9391
Spoluvlastníci 606018/0313; Urbanová Jana
2651/44
jiný nebytový prostor
879/29479
14049
Spoluvlastníci 630905/0825 635803/1460; Krtička František
MUDr. a Krtičková Dana MUDr.
2652/28
byt
525/29479
9392
Spoluvlastníci 660205/1137; Hamouz Jaroslav
2652/29
byt
514/29479
2652/30
byt
551/29479
9393
Spoluvlastníci 740130/2744; Scholz Richard
9394
Spoluvlastníci 860725/3028; Karas Lukáš
2652/31
byt
533/29479
9395
Spoluvlastníci 621018/1912 676023/1962; Zhang Tanwei a Zhang
Huirong
2652/32
byt
9396
523/29479
Spoluvlastníci 490719/118; Čarnecký Jan
9397
551/29479
Spoluvlastníci 630222/0793 665124/0706; Havelka Vladimír a
Havelková Romana
2652/34
byt
9398
532/29479
Spoluvlastníci 715529/3101; Přívratská Martina
640603/2677; Přívratský Jan
2652/33
byt
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
strana 3
1/2
1/2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 18.02.2013 15:55:02
Okres: CZ0425 Most
Kat.území: 699594 Most II
Obec: 567027 Most
List vlastnictví: 5099
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ stavby
Část obce, č. budovy
Způsob využití Způsob ochrany
Na parcele
společných částech
domu a pozemku
Způsob využití
na LV
9399
byt
535/29479
Spoluvlastníci 360513/031 385308/953; Šťovíček Josef a
Šťovíčková Růžena
byt
2652/36
545/29479
9400
Spoluvlastníci 706004/2737; Bauerová Simona
Č.p./
Č.jednotky
2652/35
jiný nebytový prostor
9382
Spoluvlastníci 631227/1636; Baxa Jiří
789/29479
9401
Spoluvlastníci 721002/2787; Říha František
2652/45
2653/19
byt
541/29479
2653/20
byt
526/29479
15045
Spoluvlastníci 656018/6281; Mlezivová Jana
Podíl na
jednotce
byt
532/29479
9402
Spoluvlastníci 390201/030 405124/028; Fischer Josef a
Fischerová Libuše
byt
2653/22
549/29479
9403
Spoluvlastníci 860811/3041; Dědič Radek
2653/21
2653/23
byt
515/29479
2653/24
byt
535/29479
2653/25
byt
541/29479
2653/26
byt
520/29479
2653/27
byt
9404
Spoluvlastníci 305531/032; Palečková Antonie
9405
Spoluvlastníci 356125/703; Hromkovičová Mira
9406
Spoluvlastníci 360502/065; Charvát Miroslav
9407
Spoluvlastníci 785304/2769; Ceeová Martina
532/29479
9408
Spoluvlastníci 471101/048 575429/2126; Hnídek Jaroslav a
Plouharová Božena
jiný nebytový prostor
2653/46
2793/29479
15543
Spoluvlastníci 62584537; SILVER RIVER Co.Ltd. s.r.o.
jiný nebytový prostor
9383
750306/2094;
Maškovský
Aleš Ing.
Spoluvlastníci
878/29479
9409
Spoluvlastníci 641030/0050; Novák Jan
2653/47
2654/10
byt
506/29479
2654/11
byt
9410
Spoluvlastníci 516216/108; Mikesková Lenka
535222/076; Jurčeková Věra
519/29479
9411
Spoluvlastníci 335504/079; Neubauerová Dobroslava
529/29479
2654/12
byt
2654/13
byt
9412
1/2
1/2
536/29479
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
strana 4
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 18.02.2013 15:55:02
Okres: CZ0425 Most
Kat.území: 699594 Most II
Obec: 567027 Most
List vlastnictví: 5099
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ stavby
Část obce, č. budovy
Způsob využití Způsob ochrany
Č.p./
Způsob využití
na LV
Č.jednotky
855206/2673;
Zedníková
Jitka
Spoluvlastníci
2654/14
Na parcele
společných částech
domu a pozemku
byt
9413
Spoluvlastníci 406012/069; Šešinová Danuše
536/29479
9414
Spoluvlastníci 575324/2198; Slavíková Hana
532/29479
byt
9415
Spoluvlastníci 680310/0227; Belák Jan
533/29479
2654/15
byt
2654/16
2654/17
byt
9416
Spoluvlastníci 475414/183; Gričková Helena
537/29479
9417
Spoluvlastníci 600130/1075; Doležal Jaroslav
528/29479
jiný nebytový prostor
18992
Spoluvlastníci 775928/3059; Juppová Zuzana JUDr.
879/29479
jiný nebytový prostor
9384
Spoluvlastníci 621206/0228; Mleziva Pavel Ing.
833/29479
15084
Spoluvlastníci 760201/2781; Kypet Aleš
457/29479
2654/18
byt
2654/48
2654/49
2655/1
byt
Podíl na
jednotce
byt
460/29479
6145
Spoluvlastníci 00043257; Stavební bytové družstvo Krušnohor
2655/2
2655/3
byt
2655/4
byt
2655/6
byt
9418
Spoluvlastníci 505406/016; Jarešová Zdeňka
415/29479
426/29479
9419
Spoluvlastníci 520626/381 566125/1376; Kšonžek Ján a
Kšonžeková Stanislava
byt
2655/5
453/29479
9420
Spoluvlastníci 796110/9926; Kutsyn Mariya
9421
Spoluvlastníci 445324/107; Čečetková Jiřina
447/29479
18051
740129/2844;
Řehák
Jan
Spoluvlastníci
2655/7
byt
422/29479
2655/8
byt
430/29479
2655/9
byt
441/29479
15996
Spoluvlastníci 725907/5780; Syrová Pegy
9422
Spoluvlastníci 665825/1325; Wiulsröd Lantová Ivana
17902
jiný nebytový prostor
918/29479
25471112;
Společenství
vlastníků
bl.
10
Spoluvlastníci
č.p.2651, 2652, 2653, 2654, 2655, ulice SNP v
Mostě
2655/50
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
strana 5
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 18.02.2013 15:55:02
Okres: CZ0425 Most
Obec: 567027 Most
Kat.území: 699594 Most II
List vlastnictví: 5099
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva - Bez zápisu
D
Jiné zápisy
Typ vztahu
Vztah pro
Vztah k
o Vlastnictví jednotek
Stavba: Most, č.p. 2651, 2652,
2653, 2654, 2655
Z-9000703/1999-508
Listina Prohlášení vlastníka budovy V9 602/1999 ze dne 11.2.1999, právní účinky vkladu ke
dni 1.3.1999
POLVZ:703/1999
Z-9000703/1999-508
o Vlastnictví jednotek
Stavba: Most, č.p. 2651, 2652,
2653, 2654, 2655
Z-1011/2010-508
Listina Prohlášení vlastníka budovy o vymez.jednotek (zák.č.72/1994 Sb.) - oznám. o změně
obsahu ze dne 23.02.2010.
Z-1011/2010-508
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu - Bez zápisu
F
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu
Upozornění: Tento výpis z katastru nemovitostí neobsahuje zápisy v části B1, C, poznámky
v části D, listiny v části E a po 25.dubnu 2003 vyznačená upozornění
(plombu), že právní vztahy k jednotkám, ke spoluvlastnickým podílům na
společných částech domu, popř. pozemku jsou dotčeny změnou. Tyto zápisy jsou
uvedeny vždy na příslušném výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví bytu
a nebytového prostoru.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
18.02.2013
16:00:42
Vyhotovil:
Vyhotoveno:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno dálkovým přístupem
Řízení PÚ: .................
Podpis, razítko:
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
strana 6
Download

LV celý dům Most.pdf