Mik
krovlnný
ý
Pohyb
bový
ý senzor (HR50)
Návod k použití
HOTRON LTD.
HR50 je vysoce výkonné čidlo detekce pohybu určené pro aktivaci otevření automatických dveří. Pro bezpečné a
správné používání tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod k použití.
1 Technickká specifikkace
Napá
ájecíí napě
ětíí : DC 12~30V, AC 12~24V
Rozmě
ěry :
120mm ˣ 70mm ˣ 41.5mm (Š ˣ V ˣ H)
Mik
krovlnný
ý modul : 24.125GHz
Dob
ba sepnutíí :
1.2 Sec.
Detek
kčníí pole :
4m ˣ 3m (Š ˣ H) (Výška 2.2m )
Spotřřeb
ba :
Zatíížitelnost vý
ýstupu :
Max. instalač
čníí vý
ýšk a :
Pracovníí teplota/vlhk
kost :
Stupeň
ň ochrany :
< 1.4W
0.5A/125VAC, 1A/24VDC
4.0m
-20°C~+60°C/0~90%
IP54
2 Obecnéé informace
Přísluš
šenstvíí
Montážní šablona
Kryt
Kabel
Uchycovací šrouby
Návod
Konektor
Pohybové čidlo
Nastavení citlivosti
Otvor pro uchycení
šroubů
Otvor pro protažení
kabelu
Základová deska
LED
3 Instalaččníí náávod
7 Nastaveníí detekkčníí obblasti
Montáž provádějte bez napájecího napětí.
Zařízení nerozebírejte, nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požárem.
le montážní šablony
1 Dvyvrtejte
otvory.
NO
NC
< Základní nastavení : NO >
Pohybem snímače Nahoru a Dolů nastavíte vzdálenost detekční oblasti
Pohyben snímače Vlevo a Vpravo nastavíte úhel snímání (vlevo, vpravo, střed)
2 Připevněte základní desku čidla.
27°
41°
Nastavení úhlu
S0 : 27°
3 Připojte kabel do konektoru.
Nastavení úhlu
S2 : 41°
Nastavte sklon a úhel snímače
4 pootočení a naklopením snímače.
Levá pozice : 15°(Max : 30°)
4 Nastaveníí citlivosti sníímačče
Citlivost nastavte trimrem
a vyzkoušejte nastavení.
Středová pozice : 0°
Min.
Max.
5 Zapojeníí
Pravá pozice : 15°(Max : 30°)
2 napájecí & 2 releové vodiče.
(Šedá)
(Žlutá)
DC 12~30V
AC 12~24V
8 Detekkčníí pole
(Montážní výška : 2.2m)
m
Výstup
6 Montáážníí informace
1
Neumisťujte pohybující
objekty do prostoru snímání
2
Neumisťujte v prostorech
s prudkým deštěm a sněhem
Základní
nastavení
citlivosti
Vertikální
vzdálenost
S0 : 0 Krok (27°)
S1 : 1 Krok (34°)
S2 : 2 Krok (41°)
S4 : 4 Krok (55°)
m
9 Pověětrnostníí kryt
(lze dokoupit)
MODEL: WCHR50
3
Neumisťujte v prostoru
s vibracemi
4
Neumisťujte v blízkosti
zářivkových svítidel
Pozn Specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění
Hotron Ltd.
26 Dublin Street, Carlow, Ireland Tel: +353 (0)59 914 0345 Fax: +353 (0)59 914 0543 www.hotron.com
Download

Mikrovlnný Pohybový senzor (HR50)