Seminář „Češi a Němci na Vysočině“ / Seminar „Tschechen und Deutsche in Vysočina“
24. – 26. dubna 2013 Havlíčkův Brod
Program
• Středa 24. 4. 2013
09:00 – 10:30 Příjezd a registrace účastníků
10:30 – 10:50 Přivítání účastníků a zahájení konference
Přednášky – 1. blok:
10:50 – 11:10 Německé osídlení na Habersku
MUDr. Mgr. et Mgr. JUDr. Zdeněk Pehal, Ph.D. /CZ/
11:10 – 11:30 Německá jihlavská selská nářečí a jejich význam pro vlastivědu
a dějiny Českomoravské vrchoviny
Dr. Wilfried Stolle
/DE/
11:30 – 11:50 Stavební kultura německého venkova na Vysočině
Mgr. Ivan Minář
/CZ/
11:50 – 12:10 Národnost židů na Havlíčkobrodsku
Mgr. Alena Jindrová
/CZ/
12:10 – 12:30 Diskuse
12:30
Oběd, ubytování
Přednášky – 2. blok:
14:00 – 14:20 Češi - Němci - k českému nacionalismu 2. pol. 19. století
Mgr. Michaela Molková
/CZ/
14:20 – 14:40 Německé politické strany mezi dvěma světovými válkami
Mgr. Zina Zborovská
/CZ/
14:40 – 15:00 Češi - Němci v obci Mírovka ( Friedenau )
M ORAV S KÝ ZE M S KÝ ARCHI V
S TÁTNÍ OKRE S NÍ ARCHI V
HAV LÍ ČKŮV BROD
M ORAV S KÝ ZE M S KÝ ARCHI V
S TÁTNÍ OKRE S NÍ ARCHI V
JI HL AVA
1
Bc. Martina Hausvaterová, Stanislav Hausvater /CZ/
15:00 – 15:20 Obec Kamenná ( Bergersdorf )
Herma Köpernik-Kennel
/DE/
15:20 - 15:40
Diskuse
16:45
Komentovaná prohlídka města Havlíčkův Brod
• Čtvrtek 25. 4. 2013
Přednášky:
09:00 - 09:20
Vnímání spolků pro podporu Němců v zahraničí Československou státní mocí
po roce 1933 na příkladu Krajského soudu v Jihlavě
Filip Plašil
9:20 – 9:40
/CZ/
Mezinárodní právní ochrana menšin – Němců v meziválečné éře
JUDr. Et PhDr. René Petráš, PhD.
9:40 – 10:00
/CZ/
Vývoj a aktivity německé menšiny na Vysočině po roce 1989 na příkladu jihlavského
sdružení Iglauer Regionalkulturverband
Bc. Mojmír Kolář
/CZ/
10:00 – 10:20 Život na hranici: Dlohá cesta k sousedům
Thomas Samhaber
/AT/
10:20 – 10:40 Diskuse
10:40 – 11:00 Přestávka na kávu
11:00 – 11:20 Dvojitá deportace. Obrazová zpráva SS z března roku 1945 a osud
jihlavských Němců
Dr. Ulrich Scheinhammer-Schmid
/DE/
11:20 – 11:40 "Dělají vám jen to, co si zasloužíte!" Léta 1938-1945 v obvodu četnické stanice Štoky
(Stecken, o. Havlíčkův Brod) pohledem vrchního strážmistra Františka Josefa Dostála
M ORAV S KÝ ZE M S KÝ ARCHI V
S TÁTNÍ OKRE S NÍ ARCHI V
HAV LÍ ČKŮV BROD
M ORAV S KÝ ZE M S KÝ ARCHI V
S TÁTNÍ OKRE S NÍ ARCHI V
JI HL AVA
2
PhDr. Jiří Mikulka
/CZ/
11:40 – 12:00 K otázce nacistické perzekuce německých antifašistů na Jihlavsku
PhDr. Radim Gonda, Ph.D.
/CZ/
12:00 – 12:20 P. Christian Honsig O.Praem, poslední německý farář v Jihlavě
P. PhDr. Jindřich Zdeněk Charouz O.Praem, ThD.
/CZ/
12:20 – 12:40 Diskuse
12:40
Oběd
15:00
Odjezd do Jihlavy, komentovaná prohlídka města
Autobus odjíždí od Hotelu Slunce
• Pátek 26. 4. 2013
Přednášky – 1. blok:
09:00 – 09:20 Odsun Němců z Vysočiny
Dieter Schallner
/CZ/
9:20 – 09:40
Divoký odsun německého obyvatelstva z jihlavského jazykového ostrova
očima pamětníků
Mgr. Teresa Babková
9:40 – 10:00
/CZ/
Dekrety a odsun v historické paměti Čechů
Mgr. Lukáš Novotný, M.A., PhD.
/CZ/
10:00 – 10:20 Integrace/Neintegrace Němců z příhraničních oblastí ČSR po roce 1945
v Dolním Rakousku
Mag. Niklas Perzi
/AT/
10:20 – 10:40 Diskuse
10:40 – 11:00 Přestávka na kávu
M ORAV S KÝ ZE M S KÝ ARCHI V
S TÁTNÍ OKRE S NÍ ARCHI V
HAV LÍ ČKŮV BROD
M ORAV S KÝ ZE M S KÝ ARCHI V
S TÁTNÍ OKRE S NÍ ARCHI V
JI HL AVA
3
11:00 – 11:20 Význační rodáci z bývalých německých vesnic a jejich život v Německu
po 2. světové válce
Dipl. Ing. Jiří Liška
/DE/
11:20 – 11:40 Tradice archivu na kompenzaci vyrovnání závazků v Bayreuthu
vzhledem k regionu Havlíčkův Brod
Dr. Stefanie Jost
/DE/
11:40 - 12:00 Architektura a urbanismus Jihlavy ve službách komunální politiky
nacionálního socialismu
PhDr. Miloš Hořejš
/CZ/
12:00 – 12:20 „Adolf Hitler-Schule (Böhmen und Mähren) v Jihlavě“: K architektonickému
konceptu Friedricha Gottlieba Wintera
Dr. PhDr. Richard Nemec
/CH/
12:20 – 12:40 Diskuse
12:40
Ukončení konference
12:50
Oběd
Seminář bude probíhat v českém a německém jazyce se simultánním a konsekutivním
překladem. Doprava na exkurze zajištěna. Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu!
M ORAV S KÝ ZE M S KÝ ARCHI V
S TÁTNÍ OKRE S NÍ ARCHI V
HAV LÍ ČKŮV BROD
M ORAV S KÝ ZE M S KÝ ARCHI V
S TÁTNÍ OKRE S NÍ ARCHI V
JI HL AVA
4
Přednášející:
MUDr. Mgr. et Mgr. JUDr. Zdeněk Pehal, Ph.D. lékař, publicista
Golčův Jeníkov /CZ/
([email protected])
Dr. Wilfried Stolle
učitel, publicista
Nürtingen
/DE/
([email protected])
Mgr. Alena Jindrová
historička, Muzeum Vysočiny
Havlíčkův Brod /CZ/
([email protected])
Mgr. Ivan Minář
historik architektury
Praha
/CZ/
([email protected])
Mgr. Michaela Molková
Univerzita Pardubice
Pardubice
/CZ/
([email protected])
Mgr. Zina Zborovská
historička
Havlíčkův Brod /CZ/
([email protected])
Stanislav Hausvater
badatel
Havlíčkův Brod /CZ/
([email protected])
Bc. Martina Hausvaterová
badatelka
Havlíčkův Brod /CZ/
Herma Köpernik-Kennel
badatelka
Berlin
/DE/
([email protected])
Filip Plašil
publicista
Polná
/CZ/
([email protected])
Bc. Mojmír Kolář
předseda Kulturního sdružení
([email protected] )
německé menšiny
Jihlava
/CZ/
JUDr. Et PhDr. René Petráš, PhD.
právník, Ústav právních dějin
([email protected])
Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Praha
/CZ/
Thomas Samhaber
publicista
St. Martin
/AT/
([email protected])
Dr. Ulrich Scheinhammer-Schmid
učitel
Weißenhorn /DE/
([email protected])
PhDr. Jiří Mikulka
archivář, Archiv bezpečnostních složek
([email protected])
Kanice
Brno
/CZ/
PhDr. Radim Gonda, Ph.D.
historik, Muzeum Vysočiny
Jihlava
/CZ/
([email protected])
P. PhDr. Jindřich Zdeněk Charouz O.Praem, ThD. převor, Kanonie Praemonstrátů
Želiv
/CZ/
([email protected])
Mgr. Dieter Schallner
učitel, Střední škola průmyslová a umělecká Opava
/CZ/
(dieter.schallner.opava@ gmail.com)
Mgr. Teresa Babková
doktorské studium, Pedagogická fakulta
([email protected])
Univerzity Karlovy
Praha
/CZ/
Mgr. Lukáš Novotný, M.A., PhD.
Katedra politologie a filosofie Filosofické
([email protected])
fakulty Univerzity J. E. Purkyně
Ustí nad Labem /CZ/
Mag. Niklas Perzi
historik, Institut historie venkova, Zemský archiv, St.Pölten
([email protected])
/AT/
M ORAV S KÝ ZE M S KÝ ARCHI V
S TÁTNÍ OKRE S NÍ ARCHI V
HAV LÍ ČKŮV BROD
M ORAV S KÝ ZE M S KÝ ARCHI V
S TÁTNÍ OKRE S NÍ ARCHI V
JI HL AVA
5
Dipl. Ing. Jiří Liška
badatel,
Dr. Stefanie Jost
([email protected])
PhDr. Miloš Hořejš
([email protected])
Dr. PhDr. Richard Nemec
([email protected])
Leiterin Lastenausgleichsarchiv
Bayreuth
/DE/
historik, Národní technické muzeum
Praha
/CZ/
Durlangen-Zimmerbach/DE/
Oberassistent, Universität Bern, Institut für Kunstgeschichte
/CH/
Příspěvky připravené k zařazení do sborníku z konference:
Národní jednota pošumavská v Havlíčkově Brodě
PhDr. Miloš Tajovský, archivář, Moravský zemský archiv – Státní okresní archiv Havlíčkův Brod
([email protected])
Problematika sčítání lidu a Vývoj školství po roce 1918
Ulrich Mattern, učitel, Weisshorn
([email protected])
K právnímu postavení německého obyvatelstva v meziválečném období
JUDr. Jaromír Tauchen, PhD., odborný asistent, Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno
([email protected])
Archivní fond Sudetoněmeckého vlastivědného ústavu
PhDr. Milena Josefovicová, historička, Masarykův ústav a archiv Akademie věd ČR, Praha
([email protected])
M ORAV S KÝ ZE M S KÝ ARCHI V
S TÁTNÍ OKRE S NÍ ARCHI V
HAV LÍ ČKŮV BROD
/CZ/
/DE/
/CZ/
/CZ/
M ORAV S KÝ ZE M S KÝ ARCHI V
S TÁTNÍ OKRE S NÍ ARCHI V
JI HL AVA
6
Download

Program