VY_32_INOVACE_01
Slabiky dě,tě,ně, bě, pě, vě, mě
autor DUM: V.Ponížilová
období vytvoření: šk.rok 2010/2011
vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace ­ inovace a zkvalitnění výuky ČJ prostřednictvím ICT
anotace: DUM slouží k procvičování párových souhlásek ve 2.třídě ZŠ.
1
dí__
jeh__
__co
š__stí
__ti
sto
š__ně
__deček
oh__
__locvik
__sto
_
__kdo
ko__
_
dě
tě
ně
2
Doplň správné slabiky dě , tě , ně jeh__
__locvik
__co
o
st
__
ko__
__kdo
__deček
dí__
š__stí
3
Doplň do slov vynechané slabiky bě, pě, vě, mě
4
Dopiš správné slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
__sto
v trá__
na sto__
o__d
š__ně
ko__
dou__
__lohřívek
__sto
__síc
od__ny
__deček
___žec
__vecký
__neček
u__ní
na stro___
o__že
od__ny
__tičky
5
Download

Slabiky dě,tě,ně