KAIFLEX EF-DUCT
Přehled sortimentu
Izolace vzduchotechnických zařízení
n
Součinitel difuzního odporu v odních par μ ≥ 5.000
n
Koeficient tepelné vodivosti λ40°C ≤ 0,040 W/(m • K)
n
Třída hořlavosti E
KAIFLEX EF-DUCT-SK
Samolepící deska včetně ochranné folie, šířka 1500mm
Tloušťka
izolace
mm
8
10
12
15
20
25
30
Samolepící deska včetně ochranné folie
Obj.číslo
DUCT 08 SK
DUCT 10 SK
DUCT 12 SK
DUCT 15 SK *
DUCT 20 SK
DUCT 25 SK *
DUCT 30 SK *
Číslo zboží
Šíře v
mm
m² /
bal.
bm /
bal.
20008000
20010000
20012000
20015000
20020000
20025000
20030000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
37,5
30,0
22,5
18,0
15,0
12,0
9,0
25
20
15
12
10
8
6
Samolepící deska včetně folie s ochranným silikonovým povrchem a zesíťovanou strukturou pro lepší pevnost.
KAIFLEX EF-DUCT-ALU-SK
Samolepící deska včetně ochranné folie potažená alu folií, šířka 1500 mm
Tloušťka
izolace
mm
8
10
12
15
20
25
30
Samolepící deska včetně ochranné folie potažená Alu folií
Obj.číslo
DUCT 08 ALU SK
DUCT 10 ALU SK
DUCT 12 ALU SK
DUCT 15 ALU SK *
DUCT 20 ALU SK
DUCT 25 ALU SK *
DUCT 30 ALU SK *
Číslo zboží
Šíře v
mm
m² /
bal.
bm /
bal.
20108000
20110000
20112000
20115000
20120000
20125000
20130000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
37,5
30,0
22,5
18,0
15,0
12,0
9,0
25
20
15
12
10
8
6
Samolepící deska s ochranným silikonovým povrchem z vnější strany opatřena Alu folií 80 μ, která slouží pro lepší odpor vůči vnějším vlivům (vodním parám), je mechanicky a proti vnějším vlivům odolná.
KAIFLEX EF-DUCT
Technická data
TECHNICKÁ DATA
Popis výrobku
izolační elastomerní samolepící deska
Mezní teploty
(media)
max.teplota
+ 85 °C
min.teplota
– 40 °C
Hodnota tepelné vodivosti λ
DIN EN 12667 (DIN 52612)
Střední teplota °C
– 20
0
+ 20
+ 40
Tepelná vodivost W/(m•K)
0,034
0,036
0,038
0,040
Při teplotě pod – 50 °C kontaktujte, prosím,
náš technický servis.
Difuze vodních par dle
DIN ISO 12086 (DIN 52612)
CZ - 11274SL0112 · Změny vyhrazeny.
© Copyright: KAIMANN GmbH
Třída hořlavosti dle
DIN EN 13501-1
µ ≥ 5.000
KAIFLEX DUCT:
Obsahuje samozhášecí přísady, B-s3, d0, tloušťky 8 až 30 mm
KAIFLEX DUCT-ALU:
Třída E
samozhášecí, při ohni neskapávající, v případě požáru nevede oheň.
Ochrana proti korozi
odpovídá požadavkům - dle DIN 1988 část 7
Poznámka k technický datům:
Všechny údaje a výsledky byly dosaženy v případě typických podmínek použití. Příjemce těchto údajů je ve vlastním zájmu zároveň odpovědný za to,aby nás
kontaktoval a ověřil si,zda tyto podklady a informace vyhovují pro oblast jím navrhovaného použití.
* Materiál na základě poptávky.
Dodávky výhradně v plných jednotkách balení.
Dimenze potrubí jsou uvedeny dle DIN EN 1057 u měděných a DIN EN 10255 u ocelových trubek.
KAIMANN CZECH REPUBLIC
Pavel Běloubek n Zahradní 1366 n CZ-473 01 Nový Bor
Tel./Fax: +420 487 754 424 n Mobil: +420 602 216871
[email protected] n www.kaimann.com
Download

Kaiflex EF DUCT - katalog (PDF 0,3MB)