Tabulka spolupůsobení silikonových emulzí s disperzemi Osakryl®
Výrobce
Silikonové emulze
Osakryl
AB 20
Osakryl
OSA NM/23NM
Osakryl
OSA 1M
Osakryl
OSA S20
Osakryl
OSA 319M
Silsan AM 50
Graf-Chemie
Silsan HSB
Silsan WR 1750
Variphobe SR 550
CHT Bezema
Variphobe SR 560
Variphobe SR 580
Evonik
Wacker
Silikony Polskie
Dow Corning
Blue Star
Doporučované
Tego Phobe 1650
Wacker BS 45
Wacker BS 54
Sarsil ME 25
Sarsil ME 50
IE 2404
BP 9800
BP 9821
Přípustné
Nedoporučované
CHEMAP, spol. s r.o.
Dašice 475, 533 03 Dašice | +420 466 670 941 | www.chemap.cz | IČ: 252 80 520 | DIČ: CZ 252 80 520
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12492
Tento dokument má pouze informativní charakter. Informace zde uvedené se opírají o aktuální stav našich
vědomostí a zkušeností. Nejsou zárukou vlastností výrobku ani jakostní specifikací. Nemohou být základem
pro reklamaci. Uvedené informace nemohou být využity ve vztahu ke směsím výrobku s jinými látkami.
Výrobek musí být přepravován, uchováván a používán v souladu s platnými předpisy. Výrobce nekontroluje
využití uvedených informací a použití výrobku. Z tohoto důvodu je uživatel povinen stanovit podmínky
bezpečného použití výrobku.
Download

Spolupůsobení silikonových emulzí