MAGNETICKÉ ZVEDÁNÍ A
MANIPULACE
KATALOG ZAŘÍZENÍ A STANDARDNÍCH VÝROBKŮ
Obsah:
strana
SAV – výrobce a dodavatel
04
Skupina SAV
05
SAV – 25 let výroby magnetů a zvedací techniky
06-07
SAV – výroba
08
SAV – vývoj a konstrukce
09
Těžká manipulace
10
Typorozměry magnetů pro manipulaci
11
Řídící jednotky
12-13
Rozsah použití
14-15
Elektropermanentní magnety pro těžkou manipulaci
16
Elektropermanentní zvedací magnety
17
Bateriové zvedací magnety
18
Manipulační systémy s bateriovými zvedacími magnety
19
Permanentní zvedací magnety
20-22
Elektromagnety pro zvedání a manipulaci
23-24
Speciální řešení
25-26
Rodina výrobků SAV
27
Nezodpovídáme za tiskové chyby a nepřesnosti. Za případné upozornění
předem děkujeme.
Copyright:
Dotisk, také částečný je povolen pouze s písemným souhlasem SAV GmbH,
Norimberk, Německo.
Všechna práva, také kopírování a uložení v elektronickém médii jsou
vyhrazena. Reklamní použití textů a obrázků povoleno jen se souhlasem
vydavatele, SAV Spann-Automations-Normteiletechnik GmbH, Norimberk,
Německo.
SAV Spann-Automations-Normteiletechnik GmbH. 2011
Návrh a design: Design-Agentur-Otto 2011-08-23
KATALOG VI
MAGNETICKÉ ZVEDÁNÍ A
MANIPULACE
KATALOG ZAŘÍZENÍ A STANDARDNÍCH VÝROBKŮ
SAV – VÝROBCE A DODAVATEL
SAV Spann-Automations-Normteiletechnik GhmbH celosvětově
uznávaný výrobce a dodavatel automatizovaných a manipulačních
systémů vysoké kvality, přesnosti a nákladové efektivnosti.
S více než 25 lety zkušeností a 250 zaměstnanci skupina SAV
vytvořila jedinečný koncept upínacích a automatizačních řešení,
včetně manipulace s břemeny pomocí standardních výrobků a
komponentů, které mohou být nasazeny v různých aplikacích.
SAV Staví na inovacích, nových technologiích a aplikacích.
SAV dnes patří k vedoucím výrobcům a dodavatelům upínacích
řešení z jedné ruky nejen v Evropě, ale i na celém světě. Mezi naše
zákazníky patří nejen silné a známé automobilky, vedoucí výrobci
obráběcích strojů a distributoři, ale taky velké množství významných
konečných zákazníků.
SYSTÉMOVÝ PARTNER PRO
-
Upínání, magnetické-hydraulické-mechanické-vakuové
-
Stacionární a flexibilní upínací technika všech principů
-
Těžká manipulace s břemeny
-
Řešení automatizace
-
Normalizované dílce
-
Speciální řešení
25
LET VÝROBY
Skupina SAV
SAV - VÝROBNÍ A TECHNOLOGICKÁ CENTRA
Ředitelství – Německo
SAV Produktions GmbH
Prodej a marketing – Německo, Švýcarsko, Rakousko
SAV Spann-AutomationsNormteiletechnikg GhbH
Schieβplatzstraβe 36+38a
D-90469 Norimberk
Německo
Tel.: +49-911-94-83-0
Fax: +49-911-4801426
Email: [email protected]
Norimberk – Eibach
Gundelfinger Straβe 8
D-90469 Norimberk-Eibach
Německo
SAV Mittweida GmbH
Leipziger Straβe 29-31
D-0968 Mittweida
Německo
SAV HSW
F&K Prototypen und
Werkzeuge - Spannsysteme Erodierentechnik GmbH
Autenbachstraβe 12
D-73035 Göppingen
Německo
Tel.: +49-7161-94312-0
Leipziger Straβe 31
D-09648 Mittweida
Německo
PARTEC Automatisierngstechnik
und Hanlingsysteme GmbH
SAV Walker Hagou
Lepziger Straβe 31
D-09648 Mittweida
Německo
Lasthebmagnete und systeme
Industrieweg 9
NL-5531 AD Bladel
Nizozemí
EMATECH GmbH
Tel.: +31-497-38-3835
Elektronik und Magnettechnik
Luitpoldstraβe 32
D-87700 Memmingen
Německo
SAV – MEZINÁRODNÍ ZASOUPENÍ
Česká Republika:
Prodej a marketing: Střední a východní Evropa
SAV CZECH Spol. s r.o.
Kotojedy 56
CZ 767 01 Kroměříž
Česká Republika
Tel.: +420 573 334 062
Polsko
Prodej a marketing: Polsko a pobaltí
SAV POLSKA sp. z o.o.
ul. Hetmańska 38
PL-85-039 Bydgoszcz
Polsko
Tel: +48-52 321 91 40
Nizozemí
Prodej a marketing: Mezinárodní
SAV Walker Hagou
Industrieweg 9
NL-5531 AD Bladel
Nizozemí
Tel.: +31 497 38 38 35
Prodej a marketing – Severní Amerika
SAV-North America Inc.
250 Nutmeg Road South STE
South Windsor, CT 06074, USA
Čína, prodej a marketing: Asie
SAV China
Hongkong / Guangzou
25
L ET
ZKUŠENOSTÍ
V
V MAGNETICKÉM
UPÍNÁNÍ A
SAV Zvedání
SAV, to je 25 zkušeností v magnetickém upínání a manipulační technice.
Na základě akvizice společnosti Walker Hagou Magnetics B.V. (Bladel, Holandsko) počátkem roku
2011 a její integrací do skupiny SAV jako SAV Walker Hagou vznikl velký tým s enormně
vysokou kompetencí a výkonností v oblasti magnetických manipulačních systémů.
Tímto strategickým rozhodnutím skupina SAV začlenila do svého produktového spektra dvě
historicky nejvýznamnější značky v tomto oboru – SAV BUX a SAV Walker Hagou.
Dlouholeté zkušenosti v magnetickém zvedání a manipulaci, počínaje vlastním vývojem, přes
konstrukci a výrobu až po uvedení do provozu jsou dnes pro SAV příznačné. Tyto zkušenosti jsou
zárukou inovativniích, profesionálních a na praxi orientovaných řešení.
MANIPULAČNÍ TECHNICE
Produktové spektrum zastřešuje velký rozsah produktů pro magnetické zvedání a manipulaci.
Zahrnuje standardní i specifická řešení, s hlavním důrazem na individuální požadavky zákazníka.
do SAV-zvedání patří:
-
Systémy pro těžkou manipulaci, elektro a elektro-permanentní verze
Bateriové zvedací a manipulační systémy, elektro a elektro permanentní verze
Permanentní zvedací magnety, přepínatelné manuálně
Permanentní zvedací magnety, přepínané pneumaticky
Ruční magnetické zvedací a manipulační pomůcky
Náš produktový přehled nabízí množství příkladů použití, které můžete využít. Tato specifická
řešení Vám mohou pomoci najít potřebný koncept Vašeho konkrétního řešení.
Rádi Vám navrhneme a vyzkoušíme výrobek dle Vašeho požadavku.
VÝROBA
Výroba standardních a speciálních řešení
Pro realizaci produktů konstruovaných na
pracovištích CAD jsou na našich výrobních
stanovištích v Německu k dispozici moderní,
výkonné stroje.
Vyrábíme v Německu v našich výrobních
závodech v Norimberku, Mittweidě a v České
Republice.
Standardní produkty zavádíme samozřejmě ve
vlastní výrobě.
Vlastní výroba zahrnující:
55 obráběcích center CNC s délkou
obrábění až 5000 mm a šířkou až
3000 mm
2 portálové frézovací stroje o
průchodu portálu 3 m, délka stolu
5m
3 pětiosé frézovací stroje HSC
50 CNC brusek profilových,
rovinných, souřadnicových, pro
vnitřní i vnější broušení a broušení
na kulato a to vše až do 4000 mm
obráběné délky.
stroj pro odtahové zkoušky magnetů
až do 50 tun
Toto umožňuje našemu zkušenému vývojovému
týmu výrobní specifiku těchto výrobků neustále
zlepšovat a prakticky k užitku našich zákazníků
dále vyvíjet.
Pro Vás rozhodující přesnost a jakost je přitom
stále kontrolována našim odborem řízení jakosti.
Firma SAV je certifikována podle ISO
9001/2010.
12 stroji pro erozivní obrábění
( 9 drátovek, 3 hloubičky)
4 soustruhy CNC
1 lícním konvenční soustruh,
točný průměr lícní desky 3000 mm
4 souřadnicovými měřicími stroji,
rozsah měření: x = 600 mm,
y = 1000 mm, z = 465 mm
1 vstřikovací stroj pro plasty
KONSTRUKCE A VÝVOJ
Konstrukce standardních a speciálních řešení Odborné znalosti potřebné pro konstrukci
Na moderních pracovištích CAD konstruují
naši pracovníci přesné produkty pro
standardní a speciální řešení, aby Vám
mohli nabídnout vyzrálé produkty s
vysokým know-how.
Technický náskok není pro SAV pouze
sloganem
Výzkum a vývoj je pro nás základem
úspěchu. Vyvíjíme pro naše zákazníky
řešení v magnetické, hydraulické,
mechanické a vakuové technice jakož i
nářadí a prototypy podle specifikací
zákazníků.
K dispozici je cca 20 pracovišť CAD na
několika stanovištích propojených sítí.
Všechny jsou vybaveny systémy 3D jakož i
programy FEM pro magnetostatickou,
tepelnou, statickou a dynamickou
analýzu.
magnetických systémů slouží naším zákazníkům při
použití a v každodenním pracovním nasazení.
Zkušenosti shromážděné za léta v oblasti řešení
zvláštních, upínacích a zdvihacích systémů ovlivňují
vývoj našich standardních produktů pro optimální
výsledky a jak jen možno flexibilní používání našich
výrobků.
Vývojové kompetence pro:
-
Magnetické upínání
Automatizační techniku
Hydrauliku
Mechanické upínání
Řídicí systémy
Stacionární a rotační upínání
Vakuové upínání
Vývojová řešení jsou realizována do výroby pomocí
aplikací CAD/CAM a PEPS CAD/CAM V4.2.7.
TĚŽKÁ MANIPULACE
PRINCIP FUNGOVÁNÍ UPÍNAČE
ZVEDACÍ ELEKTROMAGNET
ELEKTRO-PERMANENTNÍ ZVEDACÍ MAGNET
Těleso
Proud IN
těleso
cívka
cívka
cívka
cívka
střídavý manget
Plochy pólů
Plochy pólů
jádra
zvedání
zvedání
Obrobek
Obrobek
těleso
těleso
cívka
cívka
cívka
cívka
Plochy pólů
jádra
Upuštění
Obrobek
Plochy pólů
Upuštění
Obrobek
-
Silný magnetický tok při dané vzduchové mezeře
- Samozabezpečující trvalý magnet
-
Jednoduchá konstrukce
- Není nutný nouzový zdroj energie
-
Široký rozsah použití
- Magnetický systém závislý na aplikaci
-
Možno zvedat svazky a pakety
- Manipulace s jednotlivými kusy
-
Nejvyšší výkon ve vztahu k hmotnosti
- Rychlé uvolnění dílce
-
Bezpečností faktor více jak 2
- Bezpečností faktor více jak 3
TYPOROZMĚRY MAGNETŮ PRO MANIPULACI
Označení
Provedení
Princip činnosti
Zvedací
kapacita
Délka
magnetu
Šířka
magnetu
obdélníkový
RM
RMEP
magnet
Elektro
nebo
Elektropermanentní
až 60 tun
dvoupólový
až 2000 mm až 1000 mm
Desky
Bloky
Plechy jednotlivě
i ve svazcích
Aplikace při
vysokých teplotách
Profily
Nosníky
400-1600 mm 75 – 600mm Kruhový materiál
Dlouhé a štíhlé
dílce
Elektro nebo
elektropermanentní
až 8 tun
Elektro nebo
elektropermanentní
až 35 tun
Elektromagnet
až 10 tun
až 1500 mm až 1000 mm
Šrotový magnet
WS-Ultra light
WL-Light
Elektromagnet
W-Heavy
WH-Ultra heavy
až 40 tun
až 2200 mm
TM
TMEP
Oblast použití
magnet
TM-CH
TM-EP
TM-CV
TMEM-CV
Magnet na
cívky
Cívky s horizontaž 1600 mm až 1600 mm álním otvorem
Cívky s vetrikálním otvorem
Lisované cívky
Magnet na
svazky
TMB
RMB
Svazky
Betonářská ocel
Trubky
Profily
Šrot z brusiva
Šrot z odlitků
Litinový odpad
Bezpčenostní normy:
-
EN-13155 – Bezpečnostní norma pro jeřáby
EMV – slaboproudé směrnice
Certifikace dle EN pokynů
Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EC
Spektrum služeb:
-
Konstrukce
Vývoj
Výroba
- kovovýroba
- výroba magnetů
- elektrovýroba
Zajištění kvality, certifikace
Odborná možnáž
Uvedení do provozu a servis
Zaškolení
dle ISO 9001/2008
ŘÍDICÍ SYSTÉMY
Řídicí systémy MACO B pro elektromagnety
Řídící systém s nouzovým zabezpečením
zabudován ve skříni. Autonomní čas 20 minut
dle normy EN 13155. Siemens PLC Technik
Napětí: (55 VDC) 110 VDC nebo 220 VDC
Výkon: 1,5 kW do 50 kW
Rozměry a údaje o řídící skříni dle níže uvedené
tabulky:
MACO B – řídící skříňka
Nouzové napájení systému BBU
Řídící systém MACO EP pro elektropermanentní
magnetické systémy
Zapnutí a následná demagnetizace se realizována pomocí
Krátkých elektrických impulsů. (1-3 sekundy) V průběhu
operace je možno upínací sílu nastavit pomocí
potenciometru. Magnety je rovněž možné spřáhnout do
vícero skupin řízených jedním výkonným systémem.
Jednotlivé upínače / skupiny upínačů jsou poté ovládány
pomocí předvoleb.
Napětí: 340 VDC
Výkon: až 85 kW
MACO EP řídící skříňka
Na přání je možné řídící systém integrovat přímo na traverze s magnety
ŘÍDICÍ SYSTÉMY A OBSLUHA
OVLÁDÁNÍ
Obsluha:
Obsluha je běžně integrovaná kompletně s obsluhou
jeřábu a je prováděna prostřednictvím
bezpotenciálových kontaktů.
Ovládací systémy vykazují následující
bezpečnostní charakteristické znaky:
-
Na přání zákazníka je také možné propojení sběrnicí
Profibus.
Signály jsou
- magnet zapnout
- magnet vypnout plus bezpečnostní tlačítko
- ťukání magnetu s bezpečnostním tlačítkem
- skupinová předvolba 1,2,3 ... skupin
Volitelně k získání
-
-
-
-
výstupní napětí podle potřeby přepínatelné v 5
nebo 10 stupních, nebo dokonce plynule
regulovatelné pomocí potenciometru od nuly až
do maximálního výstupního napětí
skupinová předvolba magnetů až do 30 skupin
ohřívání pro teplotní rozsah pod 0 °C
chlazení nad 45 °C
ovládací moduly pro pohyb traverzy integrované
ve skříňovém rozvaděči (rotace, zasouvání,
vysouvání)
redundance ke zdvihání obrobků v prostorech se
zvláštním ohrožením pro osoby (např. v lodních
prostorech)
funkce TIPP OFF (ťukáním pryč), oddělování a
kontrolované shazování příliš mnoho
zachycených obrobků.
Dodatečné další bezpečnostní funkce jsou volitelně
k dispozici:
vrácení, plné zatížení - částečné zatížení
kontrolní systém proudu
blokování vypínání proti nechtěnému vypnutí
během fáze zdvihání
Na přání zákazníka jsou naše ovládací systémy
dodávány kompletně s kabelovým bubnem a
dálkovým ovládáním
-
-
-
bezpečnostní blok diod (červená/zelená) pro
indikaci stavu zatížení
výstražná návěstní houkačka k akustické indikaci
při výpadku proudu = trvalý výstražný tón
kontrola izolace konstrukčních dílů pod proudem
Load Test je důležitou bezpečnostní funkcí
Břemeno je nadzvedáváno magnetickou silou
redukovanou o cca 50 %, po cca 2 - 3
sekundách volného zvedání se automaticky
přepne na plnou zátěž (100% magnetická
síla).
Kontrola baterií
Kontroluje se napětí, nabíjecí proud a
symetrie baterií.
Integrace s jeřábem:
Tato integrace zaručuje dalekosáhlou bezpečnost
zdvihání pomocí:
- poskytování signálu zdvihání (zdvihací ústrojí
zapnuto nebo měření hmotnosti)
- blokování vypínací funkce magnetů při pohybu
jeřábu.
- uvolnění pohybu jeřábu při bezchybné
magnetizaci
OBLASTI POUŽITÍ
Manipulace s plechy
Samostatný plech
Venkovní použití
Svazky plechů
Horizontálně / Vertikální
Rotační a teleskopické traverzy
Řezání plechů a nakládka
Ocelové desky a bloky
Desky
Pro vysoké teploty - až 600°C
Manipulace s monobloky
Manipulace s kruhovým materiálem
Pevný materiál
Trubky – jednotlivě
Trubky – ve svazcích
Další možnosti manipulace navrhneme na základě Vaší poptávky
OBLASTI POUŽITÍ
Manipulace se svazky
Nosníky a traverzy
Ocelové profily
Svazky ocelových tyčí
Přeprava vícero profilů
Jednotlivé traverzy
Traverzy a profily
Svazky traverz
Manipulace s cívkami a pásovinou
Vertikální uchopení
Horizontální uchopení
Horizontální uchopení
Šrotové magnety
Hrubé kusy
Mobilní jeřáb
Recyklace
ELEKTRO-PERMANENTNÍ MAGNETY PRO TĚŽKÁ BŘEMENA
SAV 531.73
Použití:
Konstrukční řadou magnetů RMEP pro těžká břemena
lze zdvihat obrobky a těžké desky až do vlastní
hmotnosti 20 tun a jimi manipulovat.
Tato konstrukční řada magnetů je dodávána s ovládáním
"on board" a včetně rádiového dálkového ovládání.
Slouží to k maximální soběstačné flexibilitě.
Tyto magnetické systémy mohou být zavěšeny přímo
na hák jeřábu, je zapotřebí pouze napájení ze sítě
integrované na háku.
Aplikace:
- nakládání a vykládání na obráběcích strojích
- zdvihání, přeprava a překládání materiálu ve skladu
- zdvihání a manipulace s obrobky a polotovary
ve výrobním procesu, výrobě a montáží
Typ
Jmenovitá
zvedací
kapacita
Aplikace
RMEP 5
3,2
Napětí
Š
V
mm
mm
mm
0
B/300
B/100
VAC
lehké
550
340
260
15
10
4
230
Tun
RMEP 3,2
Odtrhovací síly (T) při vzduchové
mezeře podle EN 13 155
D
5
lehké
770
340
260
22
15
6
230
6,3
střední
770
420
340
28
19
8
400
RMEP 9
9
střední
1020
420
340
38
28
11
400
RMEP 10
10
těžké
920
600
480
49
32
13
400
RMEP 16
16
těžké
1220
600
480
70
49
18
400
RMEP 20
20
těžké
1520
600
480
90
60
22
400
RMEP 6,3
ELEKTRO-PERMANENTNÍ MAGNETY PRO ZVEDÁNÍ BŘEMEN
SAV 531.73
Použití:
Snadné zvedání a přepravování břemen do 1000 kg.
Elektricky ovládané magnety pro individuální používání.
Zvláštní charakteristické znaky:
- Systém s permanentním magnetem, ovládaným
elektricky
- Bez ztráty upínací síly při přerušení přívodu proudu.
- Vysoká bezpečnost díky neodymovému
magnetickému systému s 3násobnou odtrhovací silou
- Vysoká únosnost pro surový materiál s velkou
vzduchovou mezerou
- Prizmatické pólové nástavce pro plochý a kulatý
materiál
- Rychlá aktivace a deaktivace břemenových magnetů
- Integrované ovládání prosvětlovacími tlačítky
- Podrobný návod k obsluze a individuální zkušební
certifikát
Aplikace:
- Nakládání a vykládání na obráběcích strojích
- Manipulace ve skladu s plochým a kulatým
materiálem
- Manipulace s díly v montáži a výrobě
- Častá manipulace na robotech
Volitelné:
- Na přání s ruční ovládací jednotkou
Typ
NEO-EP 125
NEO-EP 250
NEO-EP 500
NEO-EP 1000
Zvedací kapacita*
- plochý materiál
kg
125
250
500
1000
- kulatý materiál
kg
65
125
250
500
délka x šířka magnetu mm
200 x 65
250 x 125
350 x 125
445 x 125
Celk. délka x celk. šířka mm
251 x 116
270 x 150
370 x 150
445 x 150
Výška k háku jeřábu mm
204
405
405
405
Hmotnost
kg
13
40
54
70
Napětí
VAC
230
230
230
230
Odběr proudu
A
2,5
407
6,7
8
* Zvedací kapacita:
Maximální hmotnost pro díly z oceli S235JR s broušenou styčnou plochou, dostatečnou velikostí a tloušťkou.
Zvedací kapacita se mění s materiálem, tloušťkou, velikostí a jakostí povrchu.
Příklad objednávky: elektro-permanentní magnet pro zdvihání břemen SAV 531.73 - NEO-EP 250
Název
č. SAV
typ
SAV 531.42 - BM / BMP
BATERIOVÉ MAGNETY PRO ZVEDÁNÍ BŘEMEN
Použití:
Zvedání a přeprava břemen až do 5000 kg bez napájení
proudem. Elektromagnety pro individuální soběstačné
používání.
Zvláštní charakteristické znaky:
- Elektromagnet s 12V baterií a integrovanou ovládací a
nabíjecí jednotkou
- Nezávislé magnety pro 8hodinový provoz při 50% době
zapnutí
- Výkonné magnety s 2násobnou odtrhovací silou pro
břemena o velké tloušťce
- Typ BM 3600 obzvlášť vhodný pro přepravu plechových
tabulí
- Standardní infračervené dálkové ovládání pro obsluhu do
vzdálenosti až 4,5 m
- 2 tlačítka pro povel "uvolnit"
- Uvolnění zablokováno u vznášejícího se magnetu
- Indikace stavu baterie pomocí světelných diod LED s
akustickým výstražným signálem při příliš nízkém napětí
baterie
- Při příliš nízkém napětí baterie znemožněno zapnutí
- Akustický výstražný signál při podproudu
- Podrobný návod k obsluze a individuální zkušební
certifikát
Aplikace:
- Na strojích pro řezání kyslíkem a laserem k nakládání a
odklízení
- Na větších obráběcích strojích k nakládání a vykládání
- Na ocelových stavbách a v loděnicích k přepravě
plechových tabulí a profilů
- Přeprava těžkých břemen jako formy, odlitky a výkovky
Typ
Provedení
BM 1350
ploché
1 magnet
BM 2500
ploché
1 magnet
BM 3600
ploché
1 magnet
BM 5000
ploché
2 magnety
BMP 1800
prizmatické
1 magnet
Zvedací kapacita*
- plochý materiál
kg
1350
2500
3600
5000
1800
- kulatý materiál
1100
kg
Délka x šířka
mm 272 x 242
400 x 242
1050 x 300 1200 x 300
470 x 240
Výška k háku jeřábu mm
460
460
460
460
610
Baterie 12 V
Ah
45
45
73
73
73
Doba používání
h
8
8
8
8
8
při 50% době zapnutí
Doba nabíjení
h
12
12
14
14
14
Hmotnost
kg
60
72
180
203
167
* Zvedací kapacita:
Maximální hmotnost pro díly z oceli S235JR s broušenou styčnou plochou, dostatečnou velikostí a tloušťkou.
Zvedací kapacita se mění s materiálem, tloušťkou, velikostí a jakostí povrchu.
Příklad objednávky: bateriový magnet pro zdvihání břemen SAV 531.42 - BM 1350
Název
č. SAV
typ
ZVEDACÍ SYSTÉMY S BATERIOVÝMI MAGNETY
SAV 531.42-SO
Použití:
Zvedání a přeprava delších břemen o větších
rozměrech.
Oblast používání je nezávislá na místě (napájení
proudem ze sítě není nutné). Na přání možno
magnet upravit pro flexibilní používání na vnitřní
i venkovní prostory.
Zvláštní charakteristické znaky:
- Elektromagnety s 12 V baterií a integrovanou
ovládací a nabíjecí jednotkou jako SAV 531.42
a infračerveným dálkovým ovládáním podle
potřeb zákazníků
- Jednotlivý magnet nebo 2 magnety na traverze,
případně seřiditelné nebo otočné
- Samostatná jednotka bez kabelu a vidlice
- Cenově výhodné a hospodárné provedení
oproti pevným zařízením
- Doporučeno pro břemena s rovnou styčnou
plochou a malým vzduchovými mezerami
Aplikace:
-
Přeprava dlouhého profilového materiálu
Přeprava dlouhého tyčového materiálu
Přeprava dlouhých trubek
Přeprava plechových tabulí
Zdvihání zkráceného nosníku u pily s
jednotlivým magnetem. Pólové nástavce jsou .
přizpůsobeny různým velikostem nosníků.
Pro delší nosníky existují dva magnety na
traverze. Maximální flexibilita otáčením
magnetů. Systém je také vhodný pro menší
plechové tabule
PERMANENTNÍ BŘEMENOVÉ MAGNETY
SAV 531.01-SBUX
Použití:
Zvedání a přeprava břemen do 2000 kg. Ručně
ovládané magnety pro individuální pracovní
nasazení.
Zvláštní charakteristické znaky:
- výkonné neodymové magnety zaručují
maximální nosnost i na nerovných a hrubých
styčných plochách
- magnety pro zdvihání břemen SAV-BUX jsou
individuálně testovány a dodávány se
zkušebním certifikátem
- Odtrhová síla činí minimálně trojnásobek
zvedací kapacity magnetu
- Nosnost pro kulatý materiál je minimálně 50%
zvedací kapacity pro plochý materiál
- páka s lehkým chodem a bezpečnostním
blokováním
- kompaktní, robustní a spolehlivý nástroj
Aplikace:
- na obráběcích strojích k nakládání a vykládání
- manipulace s tyčemi a profilovým materiálem
ve skladu
- manipulace s tabulemi, trubkami, tyčemi a
profily na ocelových stavbách
Typ
Zvedací kapacita*
- plochý materiál
- kulatý materiál
kg
Minimální tloušťka
Průměr min./max.
Délka x šířka
Výška k háku jeřábu
Hmotnost
NEO 125 NEO 250 NEO 500
kg
mm
mm
mm
mm
kg
125
50
2
50/100
95 x 60
110
3
250
125
500
250
NEO
1000
NEO
1500
NEO
2000
1000
500
1500
750
2000
1000
4
60
10
15
15
60/200
65/270
100/300
150/350
150/350
151 x 100 246 x 120 306 x 146 375 x 165 480 x 165
168
168
216
253
253
10
19
36
68
85
* Zvedací kapacita:
Maximální hmotnost pro díly z oceli S235JR s broušenou styčnou plochou, dostatečnou velikostí a tloušťkou. Zvedací kapacita se mění s
materiálem, tloušťkou, velikostí a jakostí povrchu.
NEO 125:
NEO 250:
NEO 1000:
Nakládání a vykládání Odlitek v obráběcím centru
Masivní kulatý materiál
na frézce
Příklad objednávky: permanentní magnet břemenový magnet SAV 531.01 - 125-SBUX
Název
č. SAV
typ
NEO 2000:
Těžký stavební dílec
PERMANENTNÍ BŘEMENOVÉ MAGNETY
SAV 531.02
Použití:
Zvedání a otáčení břemen do 1000 kg
z vodorovné do vertikální polohy a obráceně.
Zvláštní charakteristické znaky:
- magnet SAV-BUX opatřen zdvihacím ramenem ke
zdvihání a otáčení ocelových dílů o 90 stupňů
- umožňuje plné využití únosnosti ve vertikální poloze
- břemenový magnet je nastavitelný podle šířky a
průměru obrobku (těžiště)
- zdvihací rameno je k dostání samostatně jako
dodatečná výbava
- pouze pro plochý materiál jako desky, bloky a
kotouče (disky)
- zvláštní provedení pro kulatý materiál na poptávku
Aplikace:
- nakládání a vykládání na obráběcích strojích
- otáčení plechů ve skladu ocelového materiálu
- otáčení desek a bloků v dílně
Provedení:
S 2bodovým dorazem a seřiditelnou polohou magnetu.
Při vertikální přepravě je důležitý bezpečný doraz
obrobku. Proměnné dorazové oko k nastavení těžiště u
vertikální přepravy v závislosti na těžišti obrobku.
Magnety pro zdvihání břemen lze při uzavřeném
magnetickém obvodu, tj. při přiloženém obrobku snadno
spínat ručně.
Typ
Zvedací kapacita
Min./max. šířka obrobku
nebo průměr
Max. délka obrobku
Minimální síla
Celková délka x celk. šířka A x B
Celková výška C
Hmotnost
kg
250
250
500
500
1000**
1000
mm
mm
mm
mm
mm
kg
250/800
1500
4
960 x 210
255
27
250/1000
2000
6
1160 x 275
255
38
300/1000
2000
10
1160 x 350
295
60
* Zvedací kapacita:
Maximální hmotnost pro díly z oceli S235JR s broušenou styčnou plochou, dostatečnou velikostí a tloušťkou. Zvedací kapacita se mění s
materiálem, tloušťkou, velikostí a jakostí povrchu.
** Bezpečnostní aspekty aplikace nutno ujasnit před zadáním zakázky.
Příklad objednávky: Permanentní břemenový magnet SAV 531.02 - 250
Název
č. SAV
typ
PERMANENTNÍ BŘEMENOVÝ MAGNET
SAV 531.03
S pneumatickým ovládáním
Použití:
Zvedání a přeprava břemen do 500 kg.
Pneumaticky spínané magnety pro individuální používání.
Zvláštní charakteristické znaky:
- Výkonný permanentní magnet pro zdvihání břemen s
pneumatickým válcem
- Tlak vzduchu pro zapínání a vypínání je zapotřebí pouze
krátkodobě.
- Prizmatické pólové nástavce pro plochý a kulatý materiál
- S odšroubovatelným závěsným okem
- Dodávka bez hadic a pneumatického ovládání
- Detekční spínač na přání pro dotazování polohy spínání
Aplikace:
- Manipulace plochým a kulatým materiálem ve skladu
- Nakládání a vykládání na obráběcích strojích
- Použití na manipulačních zařízeních a robotech
Typ
Zvedací kapacita*
- plochý materiál
- kulatý materiál
Testovaná nosnostg
Průměr min./max.
Délka x šířka
Výška magnetu
Výška včetně válce
Výška k háku jeřábu
Tlak vzduchu min.
Připojovací závit
Hmotnost
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm
bar
G
kg
NEO-AIR 250
NEO-AIR 500
250
125
750
∅60/∅200
152 x 120
185
285
365
4
1/8“
25
500
250
1500
∅60/∅200
296 x 120
185
285
365
4
1/8“
47
* Zvedací kapacita:
Maximální hmotnost pro díly z oceli S235JR s broušenou styčnou plochou, dostatečnou velikostí a tloušťkou. Zvedací kapacita se mění s
materiálem, tloušťkou, velikostí a jakostí povrchu.
Příklad objednávky: permanentní magnet pro zdvihání břemen SAV 531.03 - NEO-AIR250
Název
č. SAV
typ
PERMANENTNÍ MAGNETICKÁ CHŇAPKA
SAV 531.20
kompaktní, s okem pro provoz s jeřábem
Použití:
Pro zvedaní obrobků jeřábem, které už nelze přepravovat
ručně.
Provedení:
Stabilní konstrukce s ruční pákou pro uvolňování obrobků
(plechů, atd.)
Nominální zvedací síla
Nominální síla v tahu
Trhací / Bezpečná síla
Délka
Šířka
Hmotnost
Příklad objednávky: permanentní magnetická čelist SAV 531.20 - 250
Název
č. SAV
upínací síla
Oba typy jsou určeny pro vodorovné a svislé zdvihání.
Zvlášť vhodné pro zdvihání plechů od tloušťky 4 mm.
daN
daN
daN
mm
mm
kg
250
100
750
290
125
7,5
300
125
900
290
180
10,5
BŘEMENOVÝ ELEKTROMAGNET
SAV 531.44
s integrovaným usměrňovačem
Charakteristické znaky:
-
pro přímé připojení na síťové napětí 230 V
odtrhová síla podle DIN VDE 0580
provedení zavěšení podle přání zákazníka
( přírubová deska nebo závěsné oko)
Použití:
Kulatý elektromagnet pro použití ve zvláštních
aplikacích pro zvedání hromadných dílů, sypkého
materiálu a k příležitostné separaci feromagnetických
drobných dílů.
Nominální upínací síla daN
Průměr
mm
Výška
mm
Jmenovitý příkon
W
Hmotnost
kg
300
150
65
44
7,6
460
180
80
66
14,5
760
250
100
165
34,0
1160
300
110
220
55,0
Pozor:
Nesmí být používán v oblastech přístupných
osobám.
Nutno brát zřetel na normu EN 13155.
Další typorozměry na poptávku.
Příklad objednávky: permanentní magnet pro zdvíhání břemen SAV 531. 41 - 460
Název
č. SAV
- nominální upínací síla
BŘEMENOVÝ ELEKTROMAGNET
SAV 531.41
s integrovaným usměrňovačem
Charakteristické znaky:
-
pro přímé připojení na síťové napětí 230 V
odtrhová síla podle DIN VDE 0580
provedení zavěšení podle přání zákazníka
( přírubová deska nebo závěsné oko)
Použití:
Obdélníkový elektromagnet pro použití ve zvláštních
aplikacích a zabezpečených oblastech. Zvedání,
upínání a manipulace s deskami, bloky, profilovou
ocelí, traverzami, konstrukčními díly atd.
Nominální zvedací síla
daN
330
Uvolňovací síla, otestovaná
daN
1000
Délka
mm
400
Šířka
mm
200
Výška
mm
207
Hmotnost
kg
60
Jmenovitý příkon
W
240
Další typorozměry a údaje na poptávku.
830
2500
600
300
242
135
560
Pozor:
Nesmí být používán v oblastech přístupných
osobám.
Nutno brát zřetel na normu EN 13155.
Příklad objednávky: permanentní magnet pro zdvíhání břemen SAV 531. 41 - 330
Název
č. SAV
- nominální upínací síla
BŘEMENOVÝ ELEKTROMAGNET
Použití:
Elektromagnety pro hřebíky, špony nebo ostatní sypký
materiál do 100 kg.
Charakteristické znaky:
- dvojitý elektromagnet s obrovským magnetickým polem
- výkonnost zdvihu až pro 100 kg sypkého materiálu
- vestavěný usměrňovač k přímému připojení na 230 V
- obsluha prostřednictvím spínače na magnetu
- návěstní svítidlo
- spirálový kabel s vidlicí
- jiné typorozměry a zvedací kapacity na poptávku
Aplikace:
Tyto elektromagnety byly koncipovány ke sbírání hromady
různě nahromaděného materiálu jako hřebíky, šrouby,
špony, třísky atd. Obvykle jsou tyto magnety používány k
nakládání/vykládání a vyprazdňování zásobníků nebo
pásových dopravníků na třídicích a balicích zařízeních. Lze
doporučit demagnetizační cívku před třídicím zařízením.
Zvedací kapacita:
Oproti běžným břemenovým magnetům nelze zvedací
kapacitu přesně určit. Magnet zachytí jednoduše co nejvíc
materiálu, kolik jen lze. Zachycená hmotnost závisí velmi
silně na druhu a orientaci materiálu. Přesnou hmotnost
neseného břemena lze určit pouze testem.
Typ
Přibližné max. nosné břemeno
sypkého materiálu
kg
Délka x šířka
mm
Výška až k háku jeřábu mm
Příkon
W
Síťové napětí
VAC
Hmotnost
kg
MS 300
MS 400
50
300 x 300
214
264
230
57
100
400 x 400
214
463
230
90
Příklad objednávky: Elektromagnet pro zdvihání břemen SAV 531.44 - MS 300
Název
č. SAV
- typ
SAV 531.44
SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ
.
Permanentní magnet pro zdvihání baterií. Tyto
magnety se zapínají a vypínají pneumaticky a
jsou magnetické po celé ploše pólu.
Zařízení s magnety a teleskopickou traverzou
pro vysokozdvižné vidlicové vozíky. Napájení
zařízení elektrickým proudem realizováno
pomocí generátoru namontovaného na
vysokozdvižném vozíku.
Zařízení s magnety na mobilním jeřábu
Zvláštní aplikace elektromagnetů v
prostoru přístavu. Magnety blokují
nouzové uvolňovací zařízení háků
SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ
.
Speciální moduly s magnety k vyrovnávání plechů na
válcovací trati v ocelárně. Po nastavení polohy plechů
jsou plechy délkově upravovány na míru pomocí nůžek.
zvýšené póly k ponoření upínače do úzkých prostor
NEO-EP 250 s integrovanou obsluhou
jeřábu k manipulaci s kotoučovými brzdami
Závěsné oko na čelní straně pro vertikální provoz.
Netradiční zařízení k manipulaci s vrtacími trubkami.
prodloužené póly ke zdvihání kroužků
RODINA PRODUKTŮ SKUPINY SAV
KATALOG I
SAV – MAGNETICKÉ UPÍNAČE
KATALOG II
SAV – MECHANICKÉ UPÍNÁNÍ
KATALOG III
SAV – UPÍNAČE PRO KRUHOVÉ OBRÁBĚNÍ
KATALOG IV
SAV – AUTOMATIZACE
KATALOG V
SAV – NORMALIZOVANÉ DÍLCE
KATALOG VI
SAV – MAGNETICKÉ ZVEDÁNÍ A MANIPULACE
KATALOG VII
SAV – SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ
KATALOG VIII
SAV – MALÉ MAGNETY
KATALOG IX
SAV – OROVNÁVAČE A DĚLIČKY
KATALOG X
SAV – RYCHLÁ VÝMĚNA FOREM
PORADENSTVÍ
VÝVOJ
VÝROBA
PRODEJ
SERVIS
SAV Spann-AutomationsNormteiletechnik GmbH
Schieβplatzstraβe 36+38a
D-904 69 Nürnberg
DEUTSCHLAND
SAV CZECH spol. s .r.o.
Kotojedy 56
767 01 Kroměříž
Tel.: 573 331 794
Fax.: 573 331 456
www.sav-workholding.cz
www.sav-czech.cz
Download

PDF soubor - sav