Download

Fyzika vedení proudu ve vakuu a v pevné fázi