Výběr – světová literatura /20. -21. století
Ztracená generace = Lost generation
- generační skupina amerických spisovatelů 20.l.20.st., kteří byli poznamenáni duchovním otřesem
1.sv.v.
- základním literárním tématem je zklamání a skepse, hledání východiska v útěku do přírody nebo
kultury
- hlavní hrdinové knih jsou ztracení jednotlivci, nenacházejí nikde zakotvení
- spisovatelé: Hemingway, Fitzgerald + někdy i Faulkner
Ernst Hemingway (1899 – 1961)
- Nobelova cena za literaturu
- po maturitě se stává reportérem, v r.1918 odchází jako dobrovolník na italskou frontu (byl
1.americkým vojákem zraněným na italské frontě)
- po válce žije v Paříži, věnuje se literatuře
- během španělské občanské války – opět dopisovatelem
- po 2.sv.v. žije v USA a na Kubě
- zájem o box a býčí zápasy/ býk= symbol plodnosti
- 4x ženat
- spáchal sebevraždu
Charakteristika tvorby:
hluboký zájem až fascinace mezními životními situacemi
hrdinové se musí beze zbytku projevit a prokázat míru odvahy a cti
vynikající zobrazení psychických dějů v člověku
METODA LEDOVCE – kvůli větší účinnosti textu eliminoval Hemingway vše
vedlejší nepodstatné, 1/8 na povrchu, zbytek pod hladinou - podstatné je skryto pod
zdánlivě nepodstatnými, povrchními dialogy hrdinů
úsečné texty, plné zkratek, počítá s podtextem a schopností čtenáře proniknout
k nim
náměty – z lovu, boxu, dostihů a býčích zápasů
Tvorba:
1) romány týkající se 1.sv.v.
• Sbohem armádo – milenecká dvojice, ani po útěku z války nenachází štěstí
• I slunce vychází (Fiesta) – hl.hrdina zraněn v 1.sv.v., jeho zranění mu brání v naplnění
milostného vztahu
2) španělská občanská válka a 2.sv.v.
- popisuje blízkost smrti, extrémní situace
• Komu zvoní hrana
- dramatický příběh ze španělské občanské války, lektor špan.
- Robert Jordán = dobrovolník, má za úkol vyhodit most do vzduchu a zabránit přísunu
nepřátelských posil
- hluboký cit k španělské dívce Marii, vše se odehrává během 3 dnů
3) próza neválečná a společenská
• Stařec a moře
starý kubánský rybář 2 dny a 2 noci zápasí s obrovskou mečounovitou rybou, kterou
nakonec uloví, připoutá ke člunu, poté úlovek sežerou žraloci, i když se ji snaží
odehnat, do vesnice se rybář Santiago vrací jen s kostrou ryby, polomrtvý vyčerpáním
= kniha o věčném lidském snažení a boji, o oslavě prostého člověka, o lidské existenci,
marnost lidského snažení
Zelené pahorky africké
Povídky
Muži bez žen
Vítěz bere vše
Pátá kolona
Smrt odpoledne
Pohyblivý svátek
-
•
•
•
•
•
•
•
William Faulkner (1897 – 1962)
- básník, prozaik, Nobelova cena za literatura
- narodil se ve staré jižanské rodině, žil ve státě Mississippi na J USA
- velmi dobře znal prostředí ve kterém žil – bělošská aristokracie, černí otroci, potomci Indiánů
- inspirace pro jeho romány a povídky – pojem jižanská sága
- pilotem za 1.sv.v., přihlásil se do Královského britského letectva, než dokočnil výcvik, válka
skončila
- nedostudoval univerzitu
- pobýval v Hollywoodu – scénárista
Charakteristika tvorby:
- psal o Jižanech, hrdých lidech, kteří lpí na tradicích
- minulost pro něj představuje stálé hodnoty = řád světa, ale je to i zdroj zla (rasismus)
- vytvořil si svůj Yoknapatawský okres na S Mississippi
- proniká do psychologie lidí
- vypravěčská metoda – dějové odbočky a epizodičnost
- komplikovaný způsob vyprávění – obdiv ve Francii
- rozvinutá metaforičnost
Tvorba:
• Mramorový faun
• román Vojákův žold – smutný příběh válečného letce
• román Sartoris
začal rozsáhlou ságu jižanské rodiny ve vymyšleném kraji
( cykly Hluk a vřava, Když jsem umírala, Svatyně, Srpnové světlo, Absolóne, Absolóne)
• Absolóne, Absolóne
- osud jižanské rodiny poznamenané rasovou nenávistí, hl.hrdina
- Thomas Sapten, pochází z bílé chudiny, při porodu syna zjistí, že jeho
- Žena měla černošské předky, zapudí ji, znovu se ožení, má děti, žádné
- Štěstí, dcera je nešťastná vdova a syn je vrah = zkáza rodiny
• román Divoké palmy – dva příběhy o tajemství života a lásky
• povídky Růže pro Emílii
FRANCOUZSKÁ LITERATURA
Romain Rolland (1866 – 1944)
- Nobelova cena
- prozaik, dramatik, esejista, lit.kritik, hudební historik, profesor dějin a hudby na Sorboně
- psal životopisy (Život Beethovenův, Život Michelangelův)
- proti válce a fašismu, oslavoval výjimečné lidi, lidskou lásku, mravní ušlechtilost a velikost
- utopický socialista + toužil po jednotné evropské kultuře
Tvorba:
- humanistická = vznikla jako reakce na morální krizi francouzské společnosti
1) divadelní hry (téma Velké francouzské revoluce)
Trilogie :
• Divadlo Revoluce ( Vlci, Danton, Čtrnáctý červenec )
• Hra lásky a smrti
• Robespierre
• obecná studie Divadlo lidu
2) próza
• Jan Kryštof - desetisvazkový románový cyklus – o životě hudebního skladatele Jana Kryštofa
Krajta
• román Okouzlená duše – příběh o životním zrání mladé emancipované intelekt.
Rivierové
• Petr a Lucie – student Petr se uprostřed válečné Paříže v metru náhodně setká s Lucií,
zamilují se, nalézají víru v sama sebe, při koncertu umírají v troskách kostela
• Dobrý člověk ještě žije
Henri Barbusse (1873 – 1935)
- vzdělaný + dobré zázemí rodiny
- vystudoval univerzitu – filozofie a literatura
- v 19 letech různá ocenění
- přátelství se spisovateli – Proust, Mallarmé
- pracoval na ministerstvech, v nakladatelství, žurnalista
- ovlivněn dreyfusiádou a smrtí matky
Tvorba:
1) psal poezii – melancholie, smutek
• Plačky
2) próza
• román Peklo – hl.hrdina odjíždí z venkova do města, ubytuje se v hotelu, švírou do vedlejšího
pokoje sleduje dění
• Oheň – protiválečný román, obžaloba války
Antoine De Saint – Exupéry (1900 – 1944)
- sestřelen ve Středomoří
- prozaik, publicista, letec na dálkových tratích, válečný pilot
- smysl života hledal ve službě lidstvu
- hlavním tématem jeho děl – čin, kamarádství, sebepřekonání
Tvorba:
1) romány z leteckého prostředí
hrdinové bojují s přírodními živly i se svým strachem
• Kurýr na jih
•
•
•
Noční let
Země lidí
Válečný pilot – vliv 2.sv.války…zážitky pilota ve službách rozkládající se a kapitulující
francouzké armády
•
filozofická pohádka Malý princ
=> motivovaná ztroskotáním pilota uprostřed pouště a nastolující
- Obecně platné otázky, morálky, dobra, zla, lásky a zodpovědnosti v konfrontaci
dětského a dospělého pohledu na svět
•
flozofická esej Citadela
2)
3)
NĚMECKÁ LITERATURA
Erich Maria Remarque (1898 – 1970)
- vl.jménem – Erich Paul Remark
- nejčtenější spisovatel
- autor tzv. středního proudu – staví na silném příběhu, píše pro široký okruh čtenářů, vyhýbá
se experimentům = populární literatura
- v době dospívání narukoval do 1.sv.v.
- roku 1931 se přestěhoval do Švýcarska a r. 1939 emigroval do USA
- v románech myšlenky humanismu, antimilitarismu a antinacionalismu
- bylo mu vytýkáno, že většina románů má jednu hlavní dějovou linii
• román Na západní frontě klid
- Pavel Bäumer studuje gymnázium, zapůsobí na něj nacionalistická propaganda učitele a
se spolužáky narukuje do 1.sv.v.
romány Vítězný oblouk, Tři kamarádi, Černý obelisk, Nebe nezná vyvolených, Miluj bližního
svého….. viz výklad!!!!
Anglická próza
sci-fi
HERBERT GEORGE WELLS (1866 – 1946) „Shakespearem science fiction“
- prozaik, publicista, esejista ………...průkopník moderní fantastiky; úspěšný a vlivný
- studoval přírodovědnou fakultu /Darwinovo učení
- četl J. Verna – sdílel s ním nadšení pro vědu a techniku / považoval se za jeho soka: pevně
věřil v pokrok a v neomezené možnosti intelektu, zároveň si byl vědom nebezpečí, které
rozvoj techniky může přinést, není-li provázen sociální a morální spravedlností
+ předpověděl letecké bombardování, použití atomové bomby ……ne vždy mu vše vyšlo
1. román : Stroj času – nejslavnější; hlavní hrdina cestuje časem …až do r. 802 701, kde místo
dokonalejších jedinců nachází postupně negenerující potomky / na povrchu Země žijí „eloi“
zdětinštělá rasa v nadbytku a v podzemí se skrývají „morlokové“ vzešlí z dělníků a nyní řídí
stroje a živí se masem svých zdegenerovaných pánů……..cestovatel se dostane daleko do
budoucnosti, kde nachází obrovské nemyslící korýše
= hlavní myšlenka – vývoj nemusí nutně vést k dokonalejšímu druhu, ale naopak!
- vnesl do literatury nové motivy, originalitu
2. román: Ostrov doktora Moreaua – fanatický vědec přetváří zvířata v lidi, aby
urychlil evoluci
3. román : Neviditelný – sám vynález neviditelnosti zahubí svého objevitele – lidstvo
neumí rozumně využít tento objev
4. román: Válka světů – popisuje útok Marťanů na Zemi / rozhlasová adaptace z r.1938
režiséra Orsona Wellese způsobila v USA paniku …./ jednou z předloh Hvězdných
válek
5. román: První lidé na Měsíci – objevil se zde motiv antigravitace + popis kastovní
civilizace podobné hmyzímu společenství
- navštívil Moskvu a seznámil se s Leninem, se Stalinem……kniha úvah: Rusko v mlze
GEORGE ORWELL 1903 – 1950 / Eric Arthur Blair
• spisovatel, publicista, esejista, reportér
• narodil se v Indii
• nikdy nebyl členem žádné politické strany (myšlenky socialismu, proti fašismu), proti
imperialismu
• ve 30.letech levicovým novinářem a zpravodajem
• jako legionář v Španělské občanské válce
• za 2.svět. v. redaktorem BBC v Indii
• redaktorem časopisu tribune, kde měl i vlastní sloupek
• zemřel na tuberkulózu
tvorba:
román Farma zvířat vzbouření zvířat na farmě proti lidem, své produkty si chtějí nechat pro sebe, do
čela zvířat se postavila prasata – má být nastolena demokracie, začne utužování režimu prasat (jedna
vládnoucí strana), mění zákony k absurdnostem, boj o pozice mezi dvěma prasaty ….., jedno prase je
vyhnáno a zabito, mění se hesla na vratech – nesmí být proti prasatům, ze sousední farmy přijíždí na
exkurzi lidé, aby se podívali jak si vládnou zvířata sama, lidé a prasata hrají karty – stírají se mezi nimi
rozdíly, v průběhu zjišťujeme, že tyranie zvířat je horší než lidí
antiutopický román 1984 – o totalitním státu v Oceánii, v čele stojí Velký bratr
hl. postava .
Winston Smith ……popsal principy fungování totalitní vlády, vytvořil newspeak /fiktivní jazyk sloužící
ke kontrole myšlení lidí
reportáže : Trosečníkem v Paříži, Hold katalánsku
Německá pražská
FRANZ KAFKA
• despotická rodina
• v dílech je vidět vztah k despotickému otci, židovská rodina, osamocené dětství
• studoval práva
• vliv Prahy + nevydařená zasnoubení
• trpěl pocity vnitřního sváru – stále po něčem touží
povídka Proměna úředník Řehoř Samsa, jednoho dne se probudí a změní se v hmyz, která se o sebe
neumí postarat – „odporný hmyz“, rodina – nejdřív odpor poté změna – pocit šoku rodiny vzroste až
brutalitě a nenávisti, sestra ho ze začátku milovala – mohla díky němu chodit na klavír, ale on ji
přestane podporovat – nejsou peníze a ona ho nenávidí, jediná matka ho má stále ráda – ochraňuje
ho před otcem,. nakonec umírá
román Proces nedokončený, Josef K. vysoce postavený úředník, v době jeho 30. narozenin se probudí
a vniknou k němu dva cizí lidé a jdou ho zatknout, začíná proces – je ponechán na svobodě, občas se
dostaví před soud (starý činžák, tmavá půda), zpočátku si myslí, že je to jen nedopatřením, ale začíná
ho to hodně omezovat, po nějaké době tomu začíná podléhat, rezignuje a podvolí se, soud vynese
rozsudek rok po obžalování, trestem se smrti (ani není za co), opuštěná lom – probodnut řeznickým
nožem (jako „opuštěný pes )
román Zámek dvojí zakončení – Kafkovo nebo Maxe Broda, zeměměřička K, dostane dopis od
zámeckého pána na práci, celý román je o tom jak se K snaží dostat na zámek – nikdy tam nedojde,
umírá vyčerpáním, M. Brod – v době posledního dne, když umírá dostává dopis o přijetí do
zámeckých služeb
román Nezvěstný = Amerika Žid Karel Rosmann, dobře situovaná rodiny, svede ho služka – ostuda,
poslán do Ameriky za strýcem, KR je naivní důvěřivý člověk, neumí si v am. životě najít svou pozici a
doplatí na důvěru k cizím lidem, konec – společensky upadá, dostane se až na spod, otevřený závěr
povídka Ortel je zde vidět Kafkův vztah k otci – jeho pocity, Jiří Bendeman – úspěšný obchodník,
převzal podniky po otci, našel si nevěstu, píše o tom příteli, dopisy najde otec – je sobecký, vyčítá mu
to, despotický otec mu při vyčítání řekne trest, aby se utopil, syn odchází naštvaný a poslechl jeho
trest – utopil se
povídka Doupě, dílo V kárném táboře
obecné texty Kafkova díla
• Kafkův svět je fantaskní a absurdní
• líčí nám svět do nejnepatrnějších podrobností, čímž znepokojuje a provokuje
• Kafkův svět je světem odcizování člověka
• ve většině děl je přízrak monstra = byrokracie
• knihy pesimistické, bezvýchodné
• většina postav nemá příjmení nebo jméno – všeobecná platnost postav
Download

Výběr – světová literatura /20. -21. století Ztracená