katalog
Krajs
zák
ké ko
lo ná
rodn
vk
lad
ních
om
orn
íh
ře
s
pře
í sout
umě
vah
leck
ou
dec
ěž e
ých
š
ho
kol
ČR
výc
hn
ást
roj
ů
7. 3. – 9. 3. 2013, ZUŠ Praha 8, Taussigova 1150
Krajské kolo národní soutěže
základních uměleckých škol ČR
v komorní hře s převahou dechových nástrojů
vyhlašovatel: Ministersvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
obsah:
… 4
Soubory dřevěných dechových nástrojů bez zobcové flétny
Odborná porota
Harmonogram
1.a kategorie
1.c kategorie
2.a kategorie
2.c kategorie
3.a kategorie
3.c kategorie
4.a kategorie
4.c kategorie
… 6
… 7
… 12
… 14
… 15
… 18
… 19
… 23
… 24
… 28
Soubory nástrojů se zobcovou flétnou
Odborná porota
Harmonogram
1.d kategorie
1.e kategorie
2.d kategorie
2.e kategorie
3.d kategorie
3.e kategorie
4.d kategorie
… 8
… 9
… 30
… 33
… 35
… 37
… 39
… 41
… 42
Soubory žesťových nástrojů
Odborná porota
Harmonogram
1.b kategorie
2.b kategorie
3.b kategorie
4.b kategorie
… 10
… 11
… 44
… 45
… 46
… 48
obsah
Úvodní slovo
3
úvodní slovo:
Milí soutěžící,
srdečně vás vítáme na krajském kole Národní soutěže ZUŠ
v komorní hře s převahou dechových nástrojů.
Komorní hra by měla být neopominutelnou součástí výuky
všech žáků hudebního oboru ZUŠ od chvíle, kdy ve studiu svého nástroje
zvládnou nejnutnější základy „řemesla“. Kde jinde než v souhře s jinými nástroji si máte možnost ověřit, že to, čemu jste se v hodinách naučili,
opravdu funguje. Kromě poučení vám komorní hra přináší jistě i spoustu
zábavy, radosti ze společné práce, opravdového kamarádství, učí vás toleranci ke svým spoluhráčům a vede vás ke snaze jim porozumět.
Přejeme vám, abyste v čase určeném pro váš soutěžní výkon
dokázali předvést všechno, čemu jste se naučili. Na soutěži nemohou
všichni zvítězit, ale všichni mohou hrát s radostí a svým vystoupením
potěšit své učitele, publikum i porotu.
úvodní slovo
4
Nechť je vám katalog, který držíte v ruce, nejen průvodcem
soutěží, ale i inspirací pro vaše další společné muzicírování. Přijďte si
poslechnout alespoň některé ze soutěžících komorních souborů, poznamenejte si skladby, které se vám líbily a které byste si chtěli zahrát a vaši
učitelé vám s jejich studiem jistě ve vhodný čas rádi pomohou.
Přejeme vám, aby vám společné muzicírování přinášelo hodně
radosti a zábavy i v letech „nesoutěžních“, a také v životě, kdy už nebudete žáky základní umělecké školy.
Přejeme vám hodně úspěchů.
Organizátoři
5
odborná porota
harmonogram
Předseda:
Čtvrtek 7. 3. 2013 – Koncertní sál:
soubory dřevěných dechových nástrojů bez zobcové flétny:
prof. Vlastimil Mareš
děkan HAMU Praha, FOK
Členové:
Mgr. Robert Heger
MgA. Liběna Séquardtová
HAMU Praha, FOK
MgA. Ondřej Roskovec
Česká filharmonie, Pražská konzervatoř
Pavel Škrna
Pražská konzervatoř, Konzervatoř Pardubice,
ZUŠ Praha 4, Křtinská a ZUŠ Praha 8, Taussigova
Tajemník:
Zdeněk Rektořík
ZUŠ Praha 8, Taussigova
8:30
9:00 9:40
10:10
11:40
12:10
13:20
13:30
15:15
16:30
17:00
18:50
rozehrávání kategorií 1.a, 1.c
zahájení soutěže, soutěž kategorií 1.a, 1.c
rozehrávání kategorií 2.a, 2.c
soutěž kategorií 2.a, 2.c
rozehrávání kategorie 4.c
soutěž kategorie 4.c
vyhlášení výsledků 1. a 2. kategorie
přestávka, rozehrávání kategorie 4.a – 1. skupina
soutěž kategorie 4.a – 1. skupina
rozehrávání kategorie 4.a – 2. skupina
soutěž kategorie 4.a – 2. skupina
vyhlášení výsledků 4. kategorie
Sobota 9. 3. 2013 – Koncertní sál:
9:00
9:30
11:00
11:20
13:15
14:45
16:15
rozehrávání kategorie 3.a – 1. skupina
soutěž kategorie 3.a – 1. skupina
rozehrávání kategorie 3.a – 2. skupina
soutěž kategorie 3.a – 2. skupina
přestávka, rozehrávání kategorie 3.c
soutěž kategorie 3.c
vyhlášení výsledků 3. kategorie
harmonogram
odborná porota
6
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
soubory dřevěných dechových nástrojů bez zobcové flétny:
7
odborná porota
harmonogram
Předseda:
Pátek 8. 3. 2013 – Orchestrální sál
soubory nástrojů se zobcovou flétnou:
Mgr. Jakub Kydlíček
Pražská konzervatoř
Členové:
Jitka Petříková
Hana Šťastná
ZUŠ Praha 8, Taussigova
Mgr. Gabriela Krčková
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy
MgA. Edita Keglerová
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy
Tajemník:
Miroslav Navrátil
ZUŠ Praha 8, Taussigova
8:30
9:00 10:00
10:20
11:15
11:50
13:30
15:00
15:15
16:50
17:20
17:30
18:30
rozehrávání kategorie 1.d
zahájení soutěže, soutěž kategore 1.d
rozehrávání kategorie 2.d
soutěž kategorie 2.d
rozehrávání kategorií 3.d, 4.d
soutěž kategorií 3.d, 4.d
přestávka, rozehrávání kategorií 1.e, 2.e
vyhlášení výsledků kategorií 1.d, 2.d, 3.d a 4.d
soutěž kategorií 1.e, 2.e
rozehrávání kategorie 3.e
vyhlášení výsledků kategorií 1.e a 2.e
soutěž kategorie 3.e
vyhlášení výsledků kategorie 3.e
harmonogram
odborná porota
8
ZUŠ Praha 4, Křtinská
soubory nástrojů
dřevěných
sedechových
zobcovou flétnou
nástrojů
: bez zobcové flétny:
9
odborná porota
harmonogram
Předseda:
Pátek 8. 3. 2013 – Koncertní sál
soubory žesťových nástrojů:
Mgr. Zdeněk Šedivý
Konzervatoř J. Ježka, Česká filharmonie,
ZUŠ Charlotty Masarykové, Praha 6
Členové:
Mgr. Vladimíra Klánská
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy
Bohuslav Rattay
Orchestr činohry Národního divadla
MgA. Tereza Radová
ZUŠ Praha 4, Voborského
Tajemník:
Zdeněk Rektořík
ZUŠ Praha 8, Taussigova
8:30
rozehrávání kategorií 1.b, 2.b
9:00 zahájení soutěže, soutěž kategorií 1.b, 2.b
9:40
rozehrávání kategorie 3.b
10:00
soutěž kategorie 3.b
11:15
rozehrávání kategorie 4.b
11:30
soutěž kategorie 4.b
12:30přestávka
14:30
vyhlášení výsledků všech kategorií
harmonogram
odborná porota
10
Přemysl Černík
Orchestr Národního divadla
ZUŠ I. Hurníka, Praha 2 a ZUŠ Praha 8, Taussigova
soubory žesťových
dřevěných nástrojů
dechových
: nástrojů bez zobcové flétny:
11
1.A kategorie
Duo – flétna, klarinet
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: MgA. Barbora Dušková
Magda Exnerová (31. 2. 2002), flétna
Veronika Musílková (11. 3. 2002), klarinet
Trio příčných fléten
ZUŠ, Taussigova 1150, Praha 8
Pedagog: Mgr. Vladimíra Sůvová
Kateřina Vydrželová (12. 1. 2002), příčná flétna
Markéta Novotná (23. 3. 2004), příčná flétna
Klára Kalendová (2. 10. 2001), příčná flétna
P. Phalèse
R. Prichard
H. L. Hassler
La Parma
Hyfrydol
Do tance a do skoku
J. K. Vaňhal
Menuetto, Alla polacca, Allegretto
W. HartmannSwing
Trio příčných fléten
ZUŠ Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
Pedagog: Petr Grau
J. Ph. Rameau
J. Offenbach
anonym
F. Gottshe-Niessner
Tambourin
Can-can
Smutný valčík
Slon, Luční koník
Trio klarinetů
ZUŠ, Biskupská 12, Praha 1
Pedagog: Antonín Polívka
Šimon Makárius (7. 1. 2001), klarinet
Adam Bydžovský (10. 1. 2004), klarinet
Mikuláš Valo (7. 9 2000), klarinet
W. A. Mozart
1.A
12
Andantino
Adagio
soubory dřevěných dechových nástrojů bez zobcové flétny
František Hrubý (27. 1. 2002), příčná flétna
Evelína Čížková (21. 4. 2002), příčná flétna
Vojtěch Řezák (21. 5. 2002), příčná flétna
13
1.C kategorie
2.A kategorie
Trio
Saxofonové kvarteto
ZUŠ, Bajkalská 11, Praha 10
ZUŠ, Ratibořická 30, Praha 9
Šimon Vydlák (13. 9. 2002), příčná flétna
Tereza Kocourková (23. 9. 2002), zobcová flétna
Kateřina Podlucká (1. 6. 2002), klavír
Petr Grau (1. 1. 2001), sopránový saxofon
Zdeňek Stibor (5. 4. 2002), altový saxofon
Velentýna Cibochová (17. 11. 2001), tenorový saxofon
Karolína Černovská (5. 8. 1997), barytonový saxofon
Pedagog: Vladimír Petr
J. Ch. Pepusch
Triová sonáta F dur – 1. Largo, 2. Allegro molto
Pedagog: Pavel Fiedler
E. Douša
Jazz Tones For Saxophones – Valčík „nakřivo“,
Baroque – jazz fuga, Tanec důležitých, Tak příště
Trio příčných fléten
ZUŠ, Klapkova 25, Praha 8
Pedagog: Jana Táborská
F. J. Dusík
Romance
Trio con flauto
ZUŠ Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
Pedagog: Lenka Kleprlíková
Nela Kleprlíková (6. 12. 2000), příčná flétna
Mishel Nüssli (11. 6. 2000), příčná flétna
Petra Matoušková (11. 12. 2000), příčná flétna
G. F. Händel
J. S. Bach
J. Williams
1.C
14
Vodní hudba – Maestoso
Cantata N208 – Sheep May Safely Graze
Hedwig's theme, Nimbus 2000
soubory dřevěných dechových nástrojů bez zobcové flétny
Magdalena Hádková (4. 2. 2001), příčná flétna
Lucie Roučková (16. 5. 1997), příčná flétna
Marek Tyleček (27. 1. 1999), příčná flétna
15
Trio příčných fléten
Malí Muzikanti
ZUŠ, Taussigova 1150, Praha 8
ZUŠ Marie Podvalové, Cukrovarská 23/1, Praha 9 – Čakovice
Anna Koubová (3. 11. 2000), příčná flétna
Michala Dušková (11. 4. 2000), příčná flétna
Barbora Halamová (21. 7. 2001), příčná flétna
Pavlína Řezníčková (2. 2. 2000), příčná flétna
Karol Tomášek (26. 5. 2000), příčná flétna
Eliška Michálková (17. 1 2002), příčná flétna
J. F. Reichardt
J. Hook
H. Werner
J. Power
Jan Vídeňský
Pedagog: MgA. Lucie Čistecká
Scherzando
Andante
Divoká růže
Cutie Flootie
Klarinetové trio
ZUŠ Charlotty Masarykové, Půlkruhová 99, Praha 6
Pedagog: Ivan Doksanský
W. A. Mozart
Malá noční hudba – Menuet, Allegro
Trio příčných fléten
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: MgA. Barbora Dušková
Kristýna Marušanová (30. 6. 1997), flétna
Natálie Pavičevičová (18. 1. 2001), flétna
Nikola Hyťhová (6. 1. 1999), flétna
F. Kuhlau
J. Casterède
Trio h moll – Scherzo
Flétny na prázdninách – Veselé flétny
Fagotové trio
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: MgA. Lukáš Kořínek
2.A
16
Tereza Pelánová (3. 8. 2002), fagot
Andrea Caklová (5. 5. 2000), fagot
Johana Seidlová (9. 5. 2002), fagot
J. Ph. Rameau
codex Chilesotti
J. Dvorník
Choeur des Mariniers
Danza
Fagotové Trio – Maestoso, Animato
Ptačí sněm – Velké rokování, Námluvy, Čí je žížala, Odpočinek,
Taneční rej
Klarinetové kvarteto
ZUŠ Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
Pedagog: Simona Vaňková
Adéla Atassi (15. 1. 2000), klarinet
Adéla Mauleová (5. 1. 1999), klarinet
Vojtěch Cibulka (20. 4. 2000), klarinet
Patrik Zítka (26. 5. 1999), klarinet
P. M. Dubois
A. Ostling
Sweet Romance – 2. věta Moderato, 1. věta Allegro
Pop! Goes The Woodwinds
Flétnové trio
ZUŠ, Ratibořická 30, Praha 9
Pedagog: MgA. Zuzana Bandúrová
Aneta Budzanowská (24. 6. 1999), flétna
David Kalenda (21. 2. 2001), flétna
Veronika Rusinová (17. 9. 1999), flétna
F. J. Dusík
Trio č. 1 D dur – Rondo
soubory dřevěných dechových nástrojů bez zobcové flétny
Mikuláš Adam Lorman (17. 3. 2001), klarinet
Matěj Pokorný (7. 4. 2000), klarinet
Vít Maršo (14. 7. 1997), basklarinet
Pedagog: Andrea Rosíková
17
2.C kategorie
3.A kategorie
A trio
Junior Q
ZUŠ Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
ZUŠ, Štefánikova 19, Praha 5
Vojtěch Cibulka (20. 4. 2000), klarinet
Anastázie Chalupová (2. 7. 1998), trubka
Valérie Bížová (17. 5. 2000), klavír
Veronika Gaždová (23. 1. 1999), příčná flétna
Veronika Kaplanová (5. 10. 1994), hoboj
Matěj Jurečka (11. 4. 2001), klarinet
David Knížek (27. 8. 1997), lesní roh
Tadeáš Ulovec (24. 5. 2001), fagot
Pedagog: Hana Píchová
J. Baier
Malé Dialogy – 1. Risoluto, 2. Lento cantabile, 3. Allegro energico
Pedagog: Pavel Hošek
A. Bruckner
J. Paťha
Trois Petites Piéces pour quintette á vent
– Moderato, Allegro moderato, Andante – Allegro
Já husárek malý
Trio
Pedagog: Mgr. Milan Arner
Zdeňek Horáček (4. 12. 1996), klarinet
Saskie Surková (25. 9. 1996), klarinet
Jakub Landovský (18. 6. 1996), klarinet
anonym
J. Pauer
L. Searle
Parthia in Es – Allegro, Largo, Tempo di minuetto
Divertimento – 1. věta
Crazy Kids
Fagotové trio
ZUŠ, Klapkova 25, Praha 8
Pedagog: Lucie Libichová
2.C
18
Marek Houdek (15. 1. 2001), fagot
Vít Fojtík (28. 10. 1995), fagot
Petr Kaftan (31. 7. 1996), fagot
D. Speer
Ch. Graupner
P. I. Čajkovskij
(arr. D. Stubbs)
Sonata I F Dur
Trio – Air, Menuet
Sugar Plum Swing out
soubory dřevěných dechových nástrojů bez zobcové flétny
ZUŠ Adolfa Voborského, Botevova 3114/14, Praha 4 – Modřany
19
Klarinetové trio
Klarinetové kvarteto
ZUŠ, Lounských 4/129, Praha 4 – Nusle
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Tomáš Kozák (4. 6. 1996), klarinet
Jakub Beránek (11. 5. 1999), klarinet
Markéta Typovská (20. 9. 1998), klarinet
Filip Magalhaes (12. 5. 1995), klarinet
Kamila Hokrová (22. 12. 1995), klarinet
Matyáš Demartini (11. 6. 1999), klarinet
Karla Hlaváčková (12. 9. 1994), klarinet
Pedagog: Svatopluk Šťastný
V. Nudera
L. Searle
Allegro vivace
Crescendo Intendo, Cat Liner, Three for the Road,
Three to Tango
Trio příčných fléten
ZUŠ Adolfa Voborského, Botevova 3114/14, Praha 4 – Modřany
Pedagog: Gabriela Sládková
Johana Kremrová (3. 7. 1996), příčná flétna
Klára Lisá (22. 2. 1997), příčná flétna
Leona Kubešová (8. 3. 1996), příčná flétna
Sonáta pro tři flétny – Allegretto, Andante, Allegro vivace
Bravi flauti
ZUŠ, Lounských 4/129, Praha 4 – Nusle
Pedagog: Mgr. Zuzana Riedlbauchová
Justina Krotká (19. 7. 1994), příčná flétna
Lucie Rendlová (22. 2. 1997), příčná flétna
Veronika Houdková (3. 4. 1997), příčná flétna
Kateřina Vidimová (11. 11. 1997), příčná flétna
G. Bizet
E. H. Grieg
J. S. Bach
P. I. Čajkovskij
Předehra (k opeře Carmen)
Kobold
Suita h moll – Badinerie
Louskáček – Tanec vojáčků
Duo hoboj, anglický roh
3.A
20
ZUŠ, Ratibořická 30, Praha 9
Pedagog: Jana Kopicová DiS
Kolomazníková Lucie (15. 6. 1997), hoboj
Dvořáková Ivana (16. 7. 1996), anglický roh
E. Bozza
Shepherds of Provence
– Call at Dawn, Beneath the Stars, Fete Villageoise
C. Grundman
J. S. Bach
W. Botsford
Bagatela
Sonáta a moll - 1. věta Allegro
Black and white rag
Trio
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Mgr. Luděk Boura
Anna Františka Řičicová (4. 1. 1997), klarinet
Vladimír Šmejkal (28. 1. 1999), klarinet
Martin Havelka (13. 12. 1996), fagot
G. F. Händel
W. A. Mozart
Ouverture in D – 1. a 2. věta
Divertimento č. 3 – 1. a 2. věta
Flétnové trio
ZUŠ, Trhanovské náměstí 8, Praha 10 – Hostivař
Pedagog: M. Rožková
Marie Smělá (5. 11. 1997), příčná flétna
Anna Štroufová (27. 8. 1997), příčná flétna
Justýna Týrová (28. 12. 1994), příčná flétna
L. Zempléni
Trio for flutes – Allegro, Adagio, Vivace
Trio
ZUŠ, U Půjčovny 4, Praha 1
Pedagog: Irena Šedivá
Lucie Sochová (8. 12. 1999), flétna
Kamila Uherková (8. 8. 1996), flétna
Nikolas Šulc (5. 10. 1994), flétna
W. A. Mozart
Tance pro tři flétny – Rondelu, Allegretto, Německý tanec,
– Menueto, Německý tanec II, Jarní píseň
soubory dřevěných dechových nástrojů bez zobcové flétny
J. Hook
Pedagog: Mgr. Luděk Boura
21
Hru Sy Do Bu
ZUŠ Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
Pedagog: Kamil Doležal
Anna Sysová (22. 5. 1996), klarinet
Barbora Bubeníčková (19. 4. 1998), klarinet
Anna Dolečková (12. 11. 1998), klarinet
Aranka Hrušková (4. 1. 1995), basklarinet
W. A. Mozart
(arr. F. Héau)
Kvartet č. 3 G dur K156 (úprava pro klarinetové kvarteto)
1. Presto, 2. Adagio, 3. Tempo di menuet
Trio příčných fléten
ZUŠ Adolfa Voborského, Botevova 3114/14, Praha 4 – Modřany
Trio – flétna, klarinet, klavír
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: MgA. Barbora Dušková
Marie Kliśová (4. 8. 1998), flétna
Kamila Hokrová (22. 12. 1995), klarinet
Veronika Váchalová (22. 3. 1996), klavír
C. Saint-Saëns
Tarantella op. 6
Pedagog: Gabriela Sládková
Trio
Anna Vejdová (21. 12. 1996), příčná flétna
Johana Kremrová (3. 7. 1996), příčná flétna
Klára Lisá (22. 2. 1997), příčná flétna
ZUŠ, U Půjčovny 4, Praha 1
Flutes en vacances – Flutes pastorales, Flutes joyeuses,
Flutes reveuses, Flutes Légéres
Klarinetové trio
ZUŠ, Opata Konráda 1196, Praha 5 – Zbraslav
Pedagog: Irena Šedivá, Vladimír Novotný
Matyáš Marek (18. 4. 1999), kytara
Kamila Uherková (8. 8. 1996), flétna
Nikolas Šulc (5. 10. 1994), flétna
W. A. Mozart
(arr. J. Klinera)
Don Giovanni – 1. Andante, 2. Allegro, 3. Allegretto
Pedagog: Karel Mezera
Dívčí trio
Johanka Vorková (26. 5. 1998), klarinet
Karolína Kochmanová (13. 10. 1996), klarinet
Benedikt Kobylka (24. 1. 2001), klarinet
ZUŠ, Lounských 4/129, Praha 4 – Nusle
A. M. Beach
W. A. Mozart
G. Schwertberger
Waltz, Op. 36, No 3.
Divertimento No. 2 – Allegro, Menuetto
Swinging Rag
Trio flétna, hoboj, klavír
ZUŠ, Ratibořická 30, Praha 9
3.A
Pedagog: Mgr. Jana Bošková, Jana Kopicová DiS., Irina Likina
Alžběta Chmelová (29. 3. 1998), flétna
Václava Chmelová (29. 3. 1998), hoboj
Klára Válková (19. 9. 1997), klavír
A. Vivaldi
H. G. Burghardt
Concerto g moll – Allegro, Largo
Partia brevis II – Presto
Pedagog: Mgr. Zuzana Riedlbauchová
Kristýna Štěpánová (17. 11. 1996), příčná flétna
Anna Ovsíková (16. 4. 1998), příčná flétna
Anja Gladovič (16. 8. 1998), klavír
J. J. Quantz
Triosonate G dur pro 2 flétny a basso continuo
– Andante, Allegro, Un poco largo, Vivace
soubory dřevěných dechových nástrojů bez zobcové flétny
J. Castérède
22
3.C kategorie
23
4.A kategorie
Flétnové kvarteto
Flétnové trio
Denisa Geislerová (5. 1. 1995), flétna
Marie Žemličková (25. 8. 1993), flétna
Radaba Lebedová (10. 10. 1989), flétna
Markéta Lorencová (27. 4. 1992), flétna
ZUŠ, Dunická 3136, Praha 4
Pedagog: Dana Somošová
Jana Fišarová (26. 11. 1993), flétna
Daniela Klodnerová (22. 4. 1994), flétna
Kristina Brhlová (16. 12. 1993), flétna
M.-A. Charpentier
J. Haydn
J. Hook
S. Joplin
Prelude from Te Deum
Divertimento I. - Allegro
Trio č. 1 – Allegro con spirito
The Easy Winners
Saxofonové kvarteto
ZUŠ Adolfa Voborského, Botevova 3114/14, Praha 4 – Modřany
Hana Fröhlichová (4. 6. 1988), sopránový saxofon
Veronika Snozová (4. 9. 1995), altový saxofon
Jiří Seifert (19. 7. 1995), altový saxofon
Adam Rakus (7. 8. 1993), tenorový saxofon
P. Feil
Pět jazzových kvartet
– 1. Medium, 2. Medium, 3. věta, 4. Medium, 5. Medium fast
Deux Bleues
ZUŠ Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
G. F. Händel
A. Piazzolla
A. Pryor
ZUŠ, Ratibořická 30, Praha 9
Pedagog: Pavel Fiedler
Noemi Havlová (28. 1. 1994), sopránový saxofon
Karolína Černovská (5. 8. 1994), altový saxofon
Anna Roubíčková (29. 1. 1991), tenorový saxofon
Andrea Prudilová (29. 5. 1993), barytonový saxofon
E. Bozza
Andante et Scherzo
Flétnové trio
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Vladimír Petr
Lenka Holasová (7. 9. 1992), flétna
Jana Špačková(3. 10. 1993), flétna
Lucie Cisariková (22. 3. 1995), flétna
E. Walckiers
Denisa Geislerová (5. 1. 1995), flétna
Anna Sysová (22. 5. 1996), klarinet
Flétnové duo
Double
Concerto No. 13 F major HWV 295 – 2. věta Kukačka a slavík
Resurrection del Angel
The Whistler and His Dog
Malé saxofonové kvarteto
Pedagog: Kamil Doležal
P. Graham
4.A
24
Pedagog: Petr Grau
Grand Trio Concertante – 1.věta Allegro brillante
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Jana Stralczynská
Markéta Janovská (6. 4. 1991), flétna
Natálie Souralová (2. 7. 1993), flétna
J. B. Boismortier
L. v. Beethoven
C. Arrieu
Premiere Sonate – Allemande
Sonáta pro 2 flétny – Allegro con brio
Duo – Andantino
soubory dřevěných dechových nástrojů bez zobcové flétny
Pedagog: Ladislav Zámečník
ZUŠ Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
25
Flétnový soubor „Syrinx“
KvarKet – saxofonové kvarteto
ZUŠ, Šimáčkova 16, Praha 7
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Martina Přikrylová (14. 3. 1997), flétna
Markéta Oborníková (12. 6. 1995), flétna
Jitka Šnajdrová (24. 5. 1988), flétna
Kateřina Sýkorová (3. 7. 1991), flétna
Anežka Pačesová (31. 10. 1993), flétna
Kateřina Šálková (10. 4. 1992), flétna
Tereza Tomášová (2. 5. 1994), sopránový saxofon
Mariana Kuželová (12. 7. 1991), altový saxofon
Dominika Kuchařová (16. 6. 1993), tenorový saxofon
Anna Čechová (21. 5. 1990), barytonový saxofon
Pedagog: MgA. Magdaléna Bílková Tůmová
A. Scarlatti Iste Confessor
(arr. H. Budišová Colombo)
G. F. Händel Solomon HWV 67
(arr. H. Budišová Colombo)
H. Mancini
Royal Blue
(arr. Amy Rice-Young)
J. Rae
Vegas Vacation
Klarinetové kvarteto
Pedagog: Roman Kudla
Jana Sedlická (28. 7. 1994), klarinet
Jiří Holešovský (10. 8. 1994), klarinet
Kurfürstová Josefína (18. 9 1995), klarinet
Zlouželová Tereza (17. 7. 1993), baskarinet
C. Grundman
G. Jacob
Bagatelle
Scherzetto, Pavane, Gopak
Flétnové kvarteto
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Vladimír Petr
4.A
26
Jana Špačková(3. 10. 1993), flétna
Lenka Holasová (7. 9. 1992), flétna
Lucie Cisariková (22. 3. 1995), flétna
Tamara Vosecká (18. 1. 1995), flétna
A. Rejcha
J. Castérède
Kvartet D dur – 4. věta Allegro molto
Flutes en vacances – 4. Flutes légeres
G. Bizet
J. Francaix
T. Escaich
Předehra ke čtvrtému jednání opery Carmen
Petit quatuor – I. Gaguenardise
Tango virtuoso
Saxofonové kvarteto
ZUŠ, Klapkova 25, Praha 8
Pedagog: Tomáš Stich
Markéta Čihařová (4. 11. 1991), saxofon
František Fiala (5. 2. 1992), saxofon
Josef Řezníček (9. 1. 1990), saxofon
Lucie Vodrážková (23. 11. 1993), saxofon
A. Piazzolla
W. Ch. Handy
G. Goodwin
Libertango
St. Louis Blues
Diffusion for sax quartet – Allegro
Saxofonové duo
ZUŠ, Taussigova 1150, Praha 8
Pedagog: Pavel Škrna
Jan Bělohlávek (6. 1. 1995), saxofon
Marie Píchová (23. 5. 1995), saxofon
B. Bower
L. Nielhaus
Bop Duets – Duet No. 2, Duet No. 6, Duet No. 3
Duet #1
soubory dřevěných dechových nástrojů bez zobcové flétny
ZUŠ, Ratibořická 30, Praha 9
Pedagog: Miroslav Bárta
27
4.C kategorie
Flétnové kvarteto + klavír
Amarylis
Anna Kutová (17. 10. 1993), příčná flétna
Jana Kozáková (9. 1. 1993), příčná flétna
Anežka Kervitzerová (9. 1. 1989), příčná flétna
Anna Hrnčárová (31. 1. 1998), příčná flétna
Michaela Mecová (12. 10. 1994), klavír
ZUŠ Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
Pedagog: Lenka Kleprlíková
Barbora Hořejší (4. 11. 1995), příčná flétna
Adéla Víšková (14. 10. 1998), příčná flétna
Jan Fabián (12. 2. 1989), cembalo
J. Čart
H. M. Linde
Trio á due flauti – 1. v. Largo, 2. v. Allegro non molto
Trio pro 2. př. flétny a cembalo - Fantasie I. - 4. věta
ZUŠ Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
Pedagog: Kamil Doležal
Oblivion, Balábile - Libertango
Trio
ZUŠ Charlotty Masarykové, Půlkruhová 99, Praha 6
Pedagog: Ivan Doksanský
filip Jiřík (20. 4. 1995), klarinet
Tomáš Jirman (11. 7. 1995), klarinet
Martin Gedeon (26. 12. 1989), klavír
4.C
28
J. Ch. Schickhardt
J. Czerný
Koncert d moll – 1. Allegro, 2. Adagio, 3. Vivace
Boogie
Trio
Koncert pro 2 klarinety Es Dur Op. 35 – 1. v. Allegro
Pedagog: Pavla Ondřichová Trefná
Kristýna Broučková (28. 10. 1995), příčná flétna
Michaela Semotánová (4. 12. 1994), příčná flétna
Michaela Jirásková (29. 8. 1995), klavír
G. Ph. Telemann
Triová sonáta C dur – Dolce, Allegro, Grave, Vivace
soubory dřevěných dechových nástrojů bez zobcové flétny
Kristýna Janoušková (27. 9. 1995), housle
Barbora Bubeníčková (19. 4. 1998), klarinet
Anna Dolečková (12. 11. 1998), klarinet
Aranka Hrušková (4. 1. 1995), basklarinet
Michal Navrátil (8. 3. 1992), saxofon
Tadeáš Krejčí (18. 3. 1994), klavír
F. V. Kramář
Pedagog: Jiří Boušek
ZUŠ, U Prosecké školy 92, Praha 9
Arbamat
A. Piazzolla
(arr. K. Doležal)
ZUŠ, Bajkalská 11, Praha 10
29
1.A
1.D kategorie
kategorie
Trio zobcových fléten
Kvarteto zobcových fléten
Ella Ozuna (20. 9. 2003), zobcová flétna
Jáchym Ozuna (22. 6. 1999), zobcová flétna
Justýna Zedníková (5. 8 2002), zobcová flétna
ZUŠ, Klapkova 25, Praha 8
Pedagog: Lucie Vocelová
Veronika Žemličková (6. 7. 2003), zobcová flétna
Karolína Žemličková (4. 9. 2005), zobcová flétna
Karolína Večerková (12. 11. 2002), zobcová flétna
Tereza Šťovíková (27. 11. 2001), zobcová flétna
anonym
P. W. de Grundenz
E. de Terte
Renesanční píseň (15.-16. stol.)
Renesanční píseň
Pavane, Gaillarde
Duo zobcových fléten
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Tomáš Bedrník
Daniel Elbakyan (20. 8. 2004), zobcová flétna
Jakub Vondra (10. 7 . 2002), zobcová flétna
G. Ph. Telemann
Duett TWV 40:107 – Affettuoso, Presto, Allegro
Trio
A. Corelli
M. Praetorius
Sarabanda
The Duke
Trio zobcových fléten
ZUŠ, Taussigova 1150, Praha 8
Pedagog: Hana Šťastná
Klára Štrynclová (2. 6. 2003), zobcová flétna
Anna Linhartová (13. 8. 2004), zobcová flétna
Malvína Burešová (8. 1. 2003), zobcová flétna
T. Susato
J. Hilton
F. Couperin
J. Málek
Schafertanz
O had not Venus beene beguild
Les Tambourins
Abeceda „M“
Trio zobcových fléten
ZUŠ, Klapkova 25, Praha 8
Patrik Minařík (11. 4. 2005), zobcová flétna
Sabina Sláviková (26. 6. 2005), zobcová flétna
Eduard Vladař (8. 2. 2005), zobcová flétna
Korunovační intráda
In natali Domini
Hudba k ohňostroji
Helena Vomlelová (17. 10. 2002), zobcová flétna
Magdalena Pešková (12. 7. 2003), zobcová flétna
Julie Onderková (14. 6. 2002), zobcová flétna
M. Franck
H. L. Hassler
J. Havlík
A. Dorwath
Intrada
Gagliarda
Tanec sličných čarodějek
Kopfnuss Trio
1.D
soubory nástrojů se zobcovou flétnou
Pedagog: Tomáš Bedrník
30
Pedagog: Hana Bubeníčková
Pedagog: Lucie Libichová, Hana Pacáková
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
J. I. Linek
latinská koleda
G. F. Händel
ZUŠ, Lounských 4/129, Praha 4 – Nusle
31
Trio zobcových fléten
ZUŠ, Opata Konráda 1196, Praha 5 – Zbraslav
Pedagog: Iva Latináková
Eliška Vítů (12. 1. 2003), zobcová flétna
Magdalena Kůstková (13. 2. 2004), zobcová flétna
Michaela Hermanová (5. 4. 2002), zobcová flétna
S. Rossi
B. Britten
Amor fa quanto vuoi, Rose, gigli e viole
Alpine Suite
– 1. Arrival at Zermatt, 2. Swiss Clock (Romance), 4. Alpine Scene
1.E kategorie
Trio
ZUŠ Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1000, Praha 6 – Břevnov
Pedagog: Veronika Pudláková, Zdena Fišerová
Agáta Cuhrová (7. 8. 2002), zobcová flétna
Jan Halbych (29. 5. 2001), zobcová flétna
Klára Kalvodová (13. 7. 2003), klavír
N. A. de Bégue
J. K. F. Fischer
J. A. Hiller
P. v. Camerloher
Pastorale
Passepied
Ballet
Allegro
Trio
ZUŠ, Šimáčkova 16, Praha 7
Pedagog: Jitka Štěpánková
Magdaléna Kavanová (2. 9. 2002), zobcová flétna
Julie Rousková (6. 5. 2002), zobcová flétna
Alexandra Flašková (12. 9. 2001), akordeon
J. G. Lienicke
G. F. Händel
česká lidová
J. Rada
Fanfára č. 1
Menuet g moll
Den přeslavný
Písnička č. 3
Komorní soubor
Pedagog: Mgr. Miroslav Laštovka
1.D
32
Michaela Kubů (11. 7. 2003), zobcová flétna
Pavla Kotěšovcová (10. 3. 2000), zobcová flérna
Sarah Kulíková (16. 9. 2003), klavír, cembalo
V. Bachtíková
J. Hook
Srnky na pasece, Rozpustilé veverky
Duettiino, Rondo
soubory se zobcovou flétnou
ZUŠ Marie Podvalové, Cukrovarská 23/1, Praha 9 – Čakovice
33
Trio
ZUŠ, Šimáčkova 16, Praha 7
Pedagog: Denisa Višňáková, Monika Pecikiewiczová
Julie Pecinová (21. 7. 2004), zobcová flétna
Eva Pecinová (20. 4. 2006), zobcová flétna
Františka Matoušková (18. 9. 2001), cembalo, klavír
J. B. Lully
H. Purcell
V. Bachtíková
Sarabanda
Menuet
U potůčku
Muzikanti
ZUŠ JIžní Město, Křtinská 673, Praha 4
Pedagog: Iliana Nikolová, Jitka Petříková
Lucie Přikrylová (14. 12. 2002), zobcová flétna
Linda Sováková (20. 12. 2003), zobcová flétna
Václav Devátý (17. 5. 2001), zobcová flétna
Josef Lát (21. 4. 2001), cembalo
C. Gervaise
T. Arbeau
Allemande
Orchésographie – Pavana, Basse-danse, Bouffons
2.D kategorie
Duo zobcových fléten
ZUŠ, U Prosecké školy 92, Praha 9
Pedagog: Jan Prajer
Bibiána Blažková (6. 6. 2001), zobcová flétna
Klára Viktorinová (14. 7. 2001), zobcová flétna
M. Corrette
J. B. Loeillet
J. J. Quantz
E. Ph. Chédeville
Pochod kapucínů
Sonáta č. 5
Triová sonáta
Líbezný tanec
Duo zobcových fléten
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Tomáš Bedrník
Viktoriia Kralko (21. 12. 2000), zobcová flétna
Anežka Benčová (8. 7. 2000), zobcová flétna
G. Ph. Telemann
A. Davis
Duett Nt. 2 – Largo, Allegro
Blues
Trio zobcových fléten
ZUŠ, Trhanovské náměstí 8, Praha 10
Pedagog: H. Stejskalová
G. F. Händel
E. Suchoň
(arr. M. Dlouhý)
M. Velíšek
1.E
34
Allegro maestoso
Hlboký jarčok
Kukačka
soubory se zobcovou flétnou
Karolína MÜllerová (16. 4. 2002), zobcová flétna
Tereza Vtípilová (16. 4. 2001), zobcová flétna
Eva Hřídelová (14. 5. 2002), zobcová flétna
35
Trio zobcových fléten
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Jana Stralczynská
Barbora Stárková (29. 10. 2003), zobcová flétna
Kateřina Vančurová (1. 12. 2001), zobcová flétna
Klára Stárková (15. 10. 1998), zobcová flétna
P. H. Erlebach
anglická lidová
C. Iorenese
M. Richter
Gavota
Bonny Sweet Robin
Ora arriva la lieta estate
Ländler, Polka
Flétnové trio
ZUŠ Charlotty Masarykové, Půlkruhová 99, Praha 6
Pedagog: Bc. Dana Makovská, DiS.
Marta Sýkorová (30. 5. 2001), zobcová flétna
Valerie Virtová (2. 11. 2001), zobcová flétna
Karolína Krejčí (9. 1. 2002), zobcová flétna
J. Bornmann
Blockflöten-Trio, Neues Spielbuch
– 1. Brauner Bär, 2. Pavane, 3. Branle d'Escosse,
4. Die KÖnigin des Himmels, 5. Wir sind zwei Musikanten
Tematyka
ZUŠ, Učňovská 1, Praha 9
Pedagog: Krista Rytířová
P. Phalèse
2.D
36
Liber Primus Leviorum Carminum – Premier Livre De Danseries
– 2. Allemande, 8. Galliarde „Si pour t'aymer“,
10. Galliarde d'ecosse, 25. Premiere Bransle Commune – Bransle
Musica barroca
ZUŠ Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
Pedagog: Mgr. Ilijana Nikolova, Mgr. Věra Krejčí, Lenka Kleprlíková
Sofie Finková (15. 12. 2000), zobcová flétna
Nela Kleprlíková (6. 12. 2000), příčná flétna
Johana Keltová (14. 7. 1999), cello
Lenka Síbrova (26. 6. 1999), cembalo
W. Williams
H. M. Linde
Ptačí sonáta F dur – 1. Adagio, 2. Allegro
Rondo Canocico
Soubor zobcových fléten
ZUŠ Marie Podvalové, Cukrovarská 23/1, Praha 9 – Čakovice
Pedagog: Andrea Rosíková
Klára Gregorová (29. 9. 2001), zobcová flétna
Johana Entnerová (22. 10. 1999), zobcová flétna
Terezie Marešová (25. 8. 1997), zobcová flétna
Wanda Tureckiová (20. 1. 1995), zobcová flétna
Barbora Dusilová (18. 1. 2003), bicí nástroje
J. de Haan
On Tour – 1. Welcome to the World, 2. Portugal, 3. Zimbabwe,
– 4. Bosina-Hercegovina, 6. Russia, 7. Egypt, 8. England
Smíšené trio
ZUŠ, Klapkova 25, Praha 8
Pedagog: Lucie Libichová
Anna Matějková (3. 10. 2001), zobcová flétna
Štěpánka Frantíková (12. 11. 2000), zobcová flétna
Táňa Vaculová (14. 3. 2002), klavír
G. F. Händel
A. Schoendlinger
J. Melkovič
Trio F dur – Grave, Allegro
Zweigesang
Motýl Emanuel
soubory se zobcovou flétnou
Eva Trnovská (10. 4. 2002), zobcová flétna
Matyáš Ťok (27. 5. 2002), zobcová flétna
Kristýna Hubená (27. 2. 2002), zobcová flétna
Tereza Veselovská (2. 8. 2001), zobcová flétna
2.E kategorie
37
Trio
SZUŠ – Škola pro radost, Na Vrchu 304, Praha 5
Pedagog: K. Chudobová, L. Bíňovcová
Nadia Nguyenová (25. 4. 2001), zobcová flétna
Anna Rožková (27. 6. 2002), zobcová flétna
Pham Thanh Van (20. 12. 2000), klavír
J. M. Hotteterre
V. Bachtíková
A. Vivaldi
Suite á Deux Flutes – La Champetre: Rondeau
Lesní obrázky – Vážky nad vodou, Rozpustilé veverky
Sonata RV 80 – Allegro
Smíšené trio
ZUŠ, Klapkova 25, Praha 8
Pedagog: Vlasta Bachtíková
Ester Peštová (1. 5. 2002), zobcová flétna
Ludmila Polanská (1. 10. 2001), zobcová flétna
Barbora Cepníková (31. 3. 2000), klavír
A. Bruneli
V. Bachtíková
Ballo
Valčík, Zimní radovánky
3.D kategorie
Kvarteto zobcových fléten
ZUŠ, Lounských 4/129, Praha 4 – Nusle
Pedagog: Hana Bubeníčková
Barbora Bubeníčková (19. 4. 1998), zobcová flétna
Lucie Motejlová (14. 6. 1996), zobcová flétna
Barbora Navrátilová (27. 3. 1998), zobcová flétna
Kateřina Šírová (6. 8. 1996), zobcová flétna
W. A. Mozart
H. Purcell
L. v. Beethoven
Malá noční hudba – Allegro
Slow Air
Allegro pro flétnové hodiny
Trio zobcových fléten
ZUŠ, Trhanovské náměstí 8, Praha 10
Pedagog: Mgr. Petr Svoboda
Šárka Jodlová (26. 11. 1997), zobcová flétna
Karolína Chýlová (17. 7. 1997), zobcová flétna
Monika Pospíšilová (22. 9. 1997), zobcová flétna
Ch. Graupner
Sonáta F dur – Ouverture, Air, La Speranza, Gavotte
Trio zobcových fléten
ZUŠ, Trhanovské náměstí 8, Praha 10 – Hostivař
Pedagog: H. Stejskalová
G. Ph. Telemann
2.E
38
Sonáta D dur – Allegro assai, Andante, Vivace
soubory se zobcovou flétnou
Dominika Mrázková (3. 10. 1996), zobcová flétna
Lucie Vaness Frischová (16. 10. 2000), zobcová flétna
Markéta Slezáková (21. 12. 1995), zobcová flétna
39
Kvarteto zobcových fléten
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Jana Stralczynská
Jana Svátková (30. 1. 2002), zobcová flétna
Aneta Černohlávková (30. 11. 1995), zobcová flétna
Anastázie Vařeková (21. 10. 1997), zobcová flétna
Anna Svátková (20. 2. 1999), zobcová flétna
Kvarteto
ZUŠ, Dunická 3136, Praha 4
Pedagog: Mgr. Luboš Zajíc
A. Michna z OtradovicAndělské přátelství
G. Ph. Telemann
Fuga
Jiří Rada
1. bagatela
B. Kaempfert
Swinging Safari
Jakub Blažek (11. 11. 1997), zobcová flétna
Adéla Tajovká (21. 5. 1999), zobcová flétna
Kristina Vorlová (13. 10. 1997), zobcová flétna
Jan Kovářík (17. 11. 1996), klavír
Trio zobcových fléten
A. Scarlatti
B. Bonsor
ZUŠ, Klapkova 25, Praha 8
Quartettino – Adagio, Allegro, Minuetto
Three into Five
Pedagog: Lucie Vocelová
Collegium puellarum
Barbora Šolcová (24. 7. 1996), zobcová flétna
Petr Kaftan (31. 7. 1996), zobcová flétna
Tereza Šmejdová (7. 4. 1997), zobcová flétna
ZUŠ Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1000, Praha 6 – Břevnov
J. Mattheson
Sonata II – Prelude, Fuga, Air, Menuet
Aulos trio
ZUŠ Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
Pedagog: Jitka Petříková
Anna Šteflová (6. 3. 1997), zobcová flétna
Klára Váchová (20. 9. 1998), zobcová flétna
Michal Sobol (8. 5. 1998), zobcová flétna
Divertimento – 1. věta Rigaudon
Druhá sonáta a 3 Dessus
– 1. věta, 3. věta Lentement, 2. věta Fugue – Gayment
Hagrid the Professor
Susi – Song
Pedagog: Olga Zemanová
Magdalena Grecová (23. 6. 1995), zobcová flétna
Veronika Tůmová (8. 3. 1996), zobcová flétna
Blanka Konvalinková (13. 3. 2001), zobcová flétna
Magdalena Fendrychová (4. 12. 1998), klavír
Sára Pokorná (21. 4. 2001), violoncello
A. Scarlatti Quartettino – 1. Adagio, 2. Allegro, 3. Menuet
Musica Da camera
ZUŠ Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
Pedagog: Mgr. Ilijana Nikolova, Lenka Kleprlíková
Adéla Nováková (6. 2. 2000), zobcová flétna
Sofie Finková (15. 12. 2000), zobcová flétna
Sára Chvojková (12. 7. 1993), kytara
Yen Phanová (26. 3. 1998), cembalo
3.D
D. Bigaglia
Sonata a moll – 1. Adagio, 2. Allegro, 3. Tempo di Menuetto
soubory se zobcovou flétnou
H. Gal
L.-A. Dornel
J. Williams
A. Rosenbeck
40
3.E kategorie
41
1.A
4.D kategorie
kategorie
Tibia Pragensis
ZUŠ Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
Pedagog: Jitka Petříková
Anna Hánková (7. 10. 1990), zobcová flétna
Petra Hodačová (5. 2. 1990), zobcová flétna
Hana Šindelářová (31. 12 1988), zobcová flétna
J. S. Bach
M. Maute
J. Williams
I. Beutler
3 Voice Invention
Concerto in F dur für drei Altblockflöten – 1. v. Allegro
Hogwarts March Trio
Uncle Knick-Knack
Anděl
ZUŠ, Štefánikova 19, Praha 5
Pedagog: Pavel Hošek
Klára Pospíšilová (16. 2. 1996), zobcová flétna
Veronika Kaplanová (5. 10. 1994), zobcová flétna
Josefína Nedbalová (10. 5. 1994), zobcová flétna
Alena Zikmundová (28. 6. 1991), zobcová flétna
A. Marcello
G. Ph. Telemann
soubory se zobcovou flétnou
4.D
42
Concerto di Flauti – Andante, Allegro, Presto
Concerto F dur – Adagio, Allegro, Grave, Allegro
43
1.B kategorie
2.B kategorie
Kornet trio
Trio lesních rohů
ZUŠ Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1000, Praha 6 – Břevnov
ZUŠ Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1000, Praha 6 – Břevnov
Lenka Škopková (5. 1. 2001), kornet
Alfréd Hostička (24. 11. 2002), kornet
Matěj Horák (4. 1. 2002), kornet
Kateřina Krejsová (10. 5. 1998), lesní roh
Viktor Řehořovský (6. 11. 1999), lesní roh
Mario Barra (19. 4. 1999), lesní roh
L. Mason
F. Schubert
česká lidová píseň
česká lidová píseň
česká lidová píseň
H. Bartoň
V. Studnička
francouzská lidová
(arr. V. Studnička)
Pedagog: Josef Chlup
Chorale
Andante
Měsíček svítí
Nad Berounkou pod Tetínem
Mšla jsem milého
Pedagog: Stanislav Suchánek
Malá suita pro tři lesní rohy
– Ozvěny, Pochod na tři pro tři, Smutný popěvek, Fanfáry
Miniatury – Lesní chorál
Bratře Kubo
Žesťové trio
ZUŠ, Ratibořická 30, Praha 9
Pedagog: MgA. Jiří Bachtík, MgA. Petr Peremský
Šárka Svobodová (19. 10. 2000), trubka
Kristýna Rychlá (22. 6. 2000), trubka
Martin Klaudis (22. 3 2003), tenor
J. de Haan
A. Waignein
Holiday in Ireland, Hungarian for Beginners
All in your own time, Mini-rock
Tenorové trio
ZUŠ, Ratibořická 30, Praha 9
Pedagog: MgA Petra Chmelařová
1.B
44
J. I. Linek
B. Smetana
G. F. Händel
A. Waignein
G. F. Händel
Intráda
Matičko Boží, obětuj, Má hvězda
Alexander fest
Dream Theme
Pochod z oratoria Juda Makabejský
soubory žesťových nástrojů
Anna Šupitarová (6. 4. 2000), tenor
Elena Wágnerová (3. 10. 2000), tenor
Karolína Horká (26. 10. 1999), baryton
45
3.B kategorie
Fanfárový soubor
Žesťový soubor
Kryštof Knapp (16. 4. 1997), trubka
Matěj Šikl (2. 9. 1993), trubka
Filip Štancl (17. 8. 1997), trubka
Daniel Valášek (9. 4. 1997), trubka
Benjamin Štastný (31. 12. 1998), tympán
ZUŠ, Lounských 4/129, Praha 4 – Nusle
Pedagog: Libuše Jedličková
Petr Bárta (27. 1. 1995), trubka
Gustav Sedelmayer (16. 6. 1997), trubka
Kristýna Tardíková (19. 4. 1999), pozoun
Lucie Zahálková (29. 11. 1998), pozoun
Vít Kalhaus (6. 12. 1995), pozoun
M. A. Charpentier
W. Boyce
J. Clarke
J. Stanley
anonym
H. Purcell
Prelude
Symphony No. 4 – Gavotte
Minuet
Trumpet Voluntary
Rupert's march
Trumpet Tune
Trumpetové kvarteto
ZUŠ Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
Pedagog: Jiří Pohnán
Anastázie Chalupová (2. 7. 1998), trubka
Matěj Něměc (30. 12. 1996), trubka
Richard Fritsch (23. 2. 2001), trubka
Jáchym Chalupa (8. 6. 1999), trubka
W. A. Mozart
L. Ostransky
F. Cofield
Abeceda
Intrada, Intermezzo
Fanfare, Scherzo
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Josef Trnka
3.B
46
Vašek Klíma (8. 1. 1993), trombon
Filip Liška (6. 4. 1997), trombon
Jakub Štingl (27. 12. 1996), trombon
Tadeáš Miňha (6. 11. 1997), tuba
Skotská lidová
S. Prokofjev
J. Ježek
Dívčí nářek
Pochod „Láska ke třem pomerančům“
Život je jen náhoda
Pedagog: Mgr. Zdeněk Šedivý
J. E. Matějka
Sedm věžních fanfár – Moderato, Menuetto, Allegro, Menuetto,
Alemande, Gigue, Moderato
3 + jedna – trubkové kvarteto
ZUŠ Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1000, Praha 6 – Břevnov
Pedagog: Josef Chlup
Adam Pokorný (15. 10. 1996), trubka
Josef Ždárský (21. 12. 1994), trubka
Šimon Verner (5. 9. 2000), trubka
Mariana Hradílková (3. 3. 1996), trubka
A. Telman
Prieres – 1. Andante, 4. Largo, 2. Canon
Trombonové trio
ZUŠ, Ratibořická 30, Praha 9
Pedagog: MgA. Petr Peremský
Václav Santolík (10. 3. 1997), trombon
Josef Ferda (27. 5. 1996), trombon
Šimon Ferenc (26. 9. 1998), trombon
A. Waignein
G. Gershwin
J. de Haan
Mini-rock
Summertime
Contrasts, March in May
soubory žesťových nástrojů
Trombonové kvarteto
ZUŠ Charlotty Masarykové, Půlkruhová 99, Praha 6
47
4.B kategorie
Trio
3 + jeden – trubkové kvarteto
Veronika Tůmová (8. 3. 1996), zobcová flétna
Vít Černík (6. 5. 1988), pozoun
Dominik Eichler (24. 12. 1997), pozoun
ZUŠ Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1000, Praha 6 – Břevnov
Pedagog: Josef Chlup
Anežka Chvalová (16. 11. 1988), trubka
Barbora Báčová (6. 2. 1991), trubka
Anna Fischerová (7. 4. 1995), trubka
Adam Pokorný (15. 10. 1996), trubka
A. Telman
Evasion – 1. Canon, 2. Sternhöfnung, 3. Chevauchée
Prieres – 6. Finale
Žesťové duo
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Jiří Břicháč
Kristýna Konicarová (6. 2. 1990), trombon
Anna Čechová (21. 5. 1990), trombon
J. Gray
F. Loewe
D. Ellington
A String of Pearls
On the Street Where You Live
Satin Doll
Žesťové kvarteto
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Jiří Břicháč, Přemysl Černík
4.B
48
H. L. Hassler
P. Sandrin
J. H. Schein
A. Piazzolla
Nun Ganget An
Qui Vouldra Scavoir
Allemande
Tango Apasionado
Pedagog: Jiří Odcházel
A. Corelli
Sonáta op. 1, č. 10
– Adagio, Allegro, Adagio, Allegro, Adagio, Allegro
Žesťové trio
ZUŠ, Opata Konráda 1196, Praha 5 – Zbraslav
Pedagog: Milan Tolkner
Václav Doležal (31. 7. 1996), trubka
Jakub Marek (27. 11. 1998), trubka
Martin Hübner (13. 9. 1990), pozoun
J. Clarke
M. A. Charpentier
J. S. Bach
J. B. de Boismortier
E. Hradecký
The Prince of Denmark‘s March
Te Deum
Arioso
Menuet, Menuet second
Sunny Day
Trubkové trio
ZUŠ, Trhanovské náměstí 8, Praha 10 – Hostivař
Pedagog: J. Zettl
Petr Venzara (16. 6. 1993), trubka
Pavel Venzara (11. 8. 1989), trubka
Jan Vošahlík (26. 3. 1996), trubka
R. Barthalay
B. Krušina
Šest trií pro tři trubky – Allegro, Andante, Religioso,
Allegro moderato, Andantino, Allegro moderato
Tři drobnosti pro tři trubky – Allegro, Moderato, Tempo di polka
soubory žesťových nástrojů
Veronika Růžičková (12. 8. 1994), trubka
Tereza Lukášová (20. 1. 1994), trubka
Daniel Degtěv (28. 12. 1992), trombon
Kristýna Konicarová (6. 2. 1990), trombon
ZUŠ Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1000, Praha 6 – Břevnov
49
50
Koncert vítězů se koná
12. března 2013 v 18 hodin
v koncertním sále ZUŠ Praha 8, Taussigova 1150
Download

1.A kategorie - ZUŠ Taussigova