Ceny platné od 1. 5. 2013
Ceník výrobků bílých vápencových
tříděných drtí
závod
Vápenná
Cena v Kč / t
pytlované
Název
sklad
sklad
Brno
Cena v Kč / t
pytlované
Třebechovice
Cena v Kč / t
pytlované
Balení na EUR paletě
(pytel / paleta)
CAROLITH 0,0 - 0,2
1688,00
1958,00
1958,00
50 kg / 1.200 kg
CAROLITH 0,2 - 0,5
2109,00
2379,00
2379,00
50 kg / 1.200 kg
CAROLITH 0,5 - 1,0
2049,00
2319,00
2319,00
50 kg / 1.200 kg
2937,00
3207,00
3207,00
50 kg / 1.200 kg
CAROLITH 3 - 4
2156,00
2426,00
2426,00
50 kg / 1.200 kg
CAROLITH 4 - 7
2243,00
2513,00
2513,00
25 kg / 1.050 kg
CAROLITH 7 - 14
2243,00
2513,00
2513,00
25 kg / 1.050 kg
CAROLITH 2,0 - 2,5
CAROLITH 2,5 - 3,0
Obal - dřevěná paleta prostá - EUR
Odkup palety při vrácení
ks
ks
220,00
200,00
Vrácení palet k odkupu ve Vápenné : kontakt - obchodní oddělení: 588 11 0070, 588 110 080
Ceny jsou uvedeny v Kč za tunu, bez DPH.
Ceny jsou stanoveny EXW Vápenná
Minimální množství odběru = 1 paleta.
Velikost zrna je uvedena za názvem výrobku v milimetrech.
Kontaktní adresa :
tel.:
TopTeramo s.r.o. 79064 Vápenná č. p. 445
mob.:++724 260635, ++733604263
www.topteramo.cz
fax:
++588 110 070 / 080
++588 110 900
e-mail:[email protected]
Download

Ceník výrobků bílých vápencových tříděných drtí