jmeno
prijmeni
titul
Prov.ze sítí veř.oper.
Ústředna ČD
Ohlašovna poruch
Provolba služ.mobily
Vedení
SOKV
SOKV
České Budějovice
Fax
Vedení
SOKV
SOKV
České Budějovice
E-mail sekretariát
Telefonní seznam ČD Cargo je přístupný na stránkách
Vedení
SOKV
SOKV
České Budějovice
I. Vedení SOKV
Ředitel
SOKV Č.Budějovice
I. Vedení
Vedení
SOKV
SOKV
Odborný
I. Vedení
Vedení
SOKV
SOKV ekonom - PaM
Tech. pracovník (sekretariát, stížnosti,
I. Vedení
Vedení
SOKV
SOKV
skartace)
I. Vedení
Vedení
SOKV
Skupina
SOKV odborného ekonoma
Odborný
I. Vedení
Vedení
SOKV
SOKV ekonom
Samostatný
Vedení
SOKV technik
ustredna
funkce
kancelar
oddeleni
utvar
Platí od 1.10.2010
telefon_cd
mobil
9725
972 111 111
972 110 000
902
972 544 932
[email protected]
http://tls.cd.cz
Luboš
Jan
Smejkal
Műller
Marie
Bürgerová
Roman
Marcela
Stehlík
Klimendová
Ing.
209
9725
44470
602 239 636
723 188 104
210
9725
44105
720 252 223
725 732 506
725 705 977
Personalistika
Hana
I. Vedení
SOKV
Personalista
Cargo
Personalistika
Eliška
I. Vedení
SOKV
Personalista
Cargo - jízdní výhody
BOZP -Cargo
úrazy
Andrea
I. Vedení
SOKV
Personalista
I. Vedení
SOKV Cargo
Personalista
II. Oddělení ekonomiky a pořizování účetních dokladů
oddělení,
obchod účetních dokladů
Ladislav
II. Oddělení
SOKVVedoucí
České
ekonomiky
Budějovice
a pořizování
Fraňková
Křížová
Dolejší
Ing.
Matoušek
Ing.
technik
- kalkulant
Martina
II. Oddělení
SOKVSamostatný
České
ekonomiky
Budějovice
a pořizování
účetních dokladů
Zeisová
specialista
Jaromír
II. Oddělení
SOKVSystémový
České
ekonomiky
Budějovice
a pořizování účetních dokladů
II. Oddělení
Skupinaekonomiky
MTZ
a pořizování účetních dokladů
Vedoucí
MTZ
Vlasta
II. Oddělení
Skupina
ekonomiky
MTZskupiny
a pořizování
účetních dokladů
IŽD
Zásobovánía pořizování účetních dokladů
Václav
II. Oddělení
Skupina
ekonomiky
MTZ
Zásobovač
Jana
II. Oddělení
Skupina
ekonomiky
MTZ
a pořizování účetních dokladů
Zásobovač
Jiřina
II. Oddělení
Skupina
ekonomiky
MTZ
a pořizování účetních dokladů
Vedoucí
Jaroslav
II. Oddělení
Skupina
ekonomiky
MTZskladua pořizování účetních dokladů
Skladník
nářadí, DHM)
Zdeňka
II. Oddělení
Skupina
ekonomiky
MTZ (OOPP,
a pořizování
účetních dokladů
Skladník
Mária
II. Oddělení
Skupina
ekonomiky
MTZ
a pořizování účetních dokladů
Alena
Zásobovač
oleje
II. Oddělení
Skupina
ekonomiky
MTZ (sklad.referent)
a pořizování- PHM,
účetních
dokladů
Sklad
olejů POL
Alena
II. Oddělení
Skupina
ekonomiky
MTZ
a pořizování účetních dokladů
Tržil
9725
44651
724 500 168
724 841 032
Ing.
Havlová
Kurfiřt
Kubešová
Pernikářová
Matiska
Kudláčková
Troupová
Opelková
Opelková
211
312
9725
44564
107
9725
44578
113
113
9725
9725
9725
44445
44876
44876
9725
9725
9725
9725
44189
44677
44261
44261
100
100
100
100
1
602 642 355
724 506 423
725 557 451
725 948 164
606 077 343
725 948 165
725 948 165
Skladník
MTZúčetních dokladů
Michal
II. Oddělení
Skupina
ekonomiky
MTZ -jeřábník,hala
a pořizování
II. Oddělení
Informatika
ekonomiky a pořizování účetních dokladů
Systémový inženýr (správce operačních
Jiří
II. Oddělení
Informatika
ekonomiky a pořizování účetních dokladů
systémů)
II. Oddělení
Informatika
ekonomiky a pořizování účetních dokladů
III. Oddělení oprav hnacích vozidel
III. Oddělení
Odděleníoprav
opravhnacích
HV
vozidel
Vedoucí oprav (statutární zástupce
Karel
III. Oddělení
Odděleníoprav
opravhnacích
HV
vozidel
vedoucího SOKV)
III. Oddělení
Skupina oprav HV
hnacích vozidel
IŽDoprav HV
Jan
III. Oddělení
Skupina
hnacích vozidel
IŽDoprav HV
Václav
III. Oddělení
Skupina
hnacích vozidel
IŽDoprav
(školař
elektro)vozidel
Jiří
III. Oddělení
Skupina
HV
hnacích
IŽDoprav HV
Jan
III. Oddělení
Skupina
hnacích vozidel
IŽDoprav HV
Pavel
III. Oddělení
Skupina
hnacích vozidel
IŽDoprav
- sdělovací
a zab.
Technika
Richard
III. Oddělení
Skupina
HV
hnacích
vozidel
Sam.
technik
- Reko-LOKO-POL
Rudolf
III. Oddělení
Skupina
oprav
HV
hnacích
vozidel
Sam.
technik
Marta
III. Oddělení
Skupina
oprav
HV
hnacích vozidel
Mistr
KV -HV
běžné opravy
Vítězslav
III. Oddělení
Skupina
oprav
hnacích
vozidel
Mistr
KV
běžné
opravy
Milan
III. Oddělení
Skupina oprav HV
hnacích vozidel
Mistr
KV -HV
POL vozidel
Jan
III. Oddělení
Skupina
oprav
hnacích
POL četař
Pavel
III. Oddělení
Skupina oprav HV
hnacích
vozidel
Operátor
techniky
Vlasta
III. Oddělení
Skupina
opravvýpočetní
HV
hnacích vozidel
Vedoucí
Strakonice
Jiří
III. Oddělení
Skupina
opravprac.
HV
hnacích
vozidel
Platí
725od
7231.10.2010
437
Gril
Jantač
107
Princ
Ing.
Bicek
Koubík
Hlavnička
Kořínek
Mikoláš
Červenka
Kozubek
Dvořáková
Bízek
Leština
Vlach
Maun
Trhlínová
Papoušek
Ing.
725 808 592
602 263 932
Ing.
Bc.
312
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
44915
44336
44253
44253
44336
44557
44175
44564
44318
44318
44593
9725
44318
9725
44604
602 458 531
9725
9725
9725
9725
9725
9725
44605
44782
44115
44809
44605
44296
725 382 097
9725
9725
9725
9725
9725
9725
44250
44927
44779
44773
44758, 44175
44885
725 461 463
725 569 151
606 664 930
725 336 645
607 846 683
604 912 582
725 382 098
725 382 099
725 382 096
606 365 333
725 589 527
III. Oddělení
oprav
hnacích vozidel
Údržba HV
montovna
Systémový
inženýr,vozidel
vedoucí montovny Zdeněk
III. Oddělení
Údržba
HV
oprav
montovna
hnacích
Mistr
KV
montovna
III. Oddělení
oprav
hnacích vozidel
Údržba
HV
montovna
Hřížoprav HV
III. Oddělení
Skupina
hnacích vozidel
Nástrojárna
III. Oddělení
Skupina
oprav HV
hnacích vozidel
Eletromechanici-montovna
III. Oddělení
Skupina
oprav HV
hnacích vozidel
Vzduchaři-montovna
III. Oddělení
Skupina
oprav HV
hnacích vozidel
Defektoskopie
III. Oddělení
Skupina
oprav HV
hnacích vozidel
III. Oddělení
Údržba - oprav
běžné hnacích
opravy vozidel
údržba
VZHV
DKV vozidel
III. Oddělení
Skupina
oprav
hnacích
Dílna-vozový
elektrikáři
OV
III. Oddělení
Skupina
oprav HV
hnacích
vozidel
Elektromechanici
III. Oddělení
Skupina
oprav HV
hnacíchMM
vozidel
Elektromechanici
III. Oddělení
Skupina
oprav HV
hnacíchEM
vozidel
Elekronici
III. Oddělení
Skupina
oprav HV
hnacích vozidel
Opravy
rychloměrů
III. Oddělení
Skupina
oprav
HV
hnacích vozidel
Jaroslav
Petr
Leština
Čížek
1
Marek
2
Dílna
POLHV
III. Oddělení
Skupina
oprav
hnacích vozidel
Vodní
odpor
III. Oddělení
Skupina
oprav
HV
hnacích vozidel
Podúrovňový
soustruh
III. Oddělení
Skupina
oprav HV
hnacích
vozidel
III. Oddělení oprav hnacích vozidel
III. Oddělení
Skupina provozu
oprav hnacích vozidel
IŽDprovozu
organizace
provozu
SOKV
III. Oddělení
Skupina
oprav
hnacích
vozidel
Strojmistr
SOKV - stroj.
III. Oddělení
Skupina
provozu
oprav hnacích
vozidel
III. Oddělení
Skupina provozu
oprav hnacích vozidel
III. Oddělení
Skupina provozu
oprav hnacích vozidel
III. Oddělení
Skupina provozu
oprav hnacích vozidel
III. Oddělení
Skupina provozu
oprav hnacích vozidel
III. Oddělení
Skupina provozu
oprav hnacích vozidel
Strojmistr
PJ CARGO
- personál
III. Oddělení
Skupina
provozu
oprav hnacích
vozidel
9725
9725
9725
44399
44393
44388
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
44270
44270
44270
44270
44270
44270
44172
Strojmistr
DKV Plzeň,
PJ Č.Budějovice
III. Oddělení
Skupina
provozu
oprav hnacích
vozidel
9725
44641
Mincovní
III. Oddělení
Skupina
provozu
oprav automat
hnacích vozidel
Místnost
III. Oddělení
Skupina
provozu
opravstrojvedoucích
hnacích vozidel
9725
9725
44327
44830
9725
9725
9725
9725
9725
44913
44926
44926
44374
44531
9725
9725
9725
9725
9725
9725
44724
44164
44164
44873
44873
44873
III. Oddělení
Pomocnýoprav
provozhnacích vozidel
1.točna
III. Oddělení
Pomocný
oprav
provozhnacích vozidel
Dozorce
depa
III. Oddělení
Pomocnýoprav
provoz
hnacích vozidel
Stanoviště
H1
III. Oddělení
Pomocný
oprav
provozhnacích
vozidel
Stanoviště
H4
III. Oddělení
Pomocný
oprav
provozhnacích
vozidel
Myčky
HKV
III. Oddělení
Pomocný
oprav
provoz
hnacích vozidel
III. Oddělení
Pomocnýoprav
provozhnacích vozidel
IV. Oddělení oprav nákladních vozidel
IV. Oddělení
Odděleníoprav
opravnákladních
NV
vozidel
Vedoucí
oprav
IV. Oddělení
Oddělení
oprav
oprav
nákladních
NV NV
vozidel
IŽDoprav
IV. Oddělení
Oddělení
opravnákladních
NV
vozidel
Specialista
IV. Oddělení
Oddělení
oprav
opravnákladních
NV
vozidel
Sam.technik
(vyšetřování,
škody TV)
IV. Oddělení
Oddělení
oprav
opravnákladních
NV
vozidel
Mistr
IV. Oddělení
Oddělení
oprav
opravnákladních
NV
vozidel
Operátor
techniky
IV. Oddělení
Oddělení
oprav
opravvýpočetní
nákladních
NV
vozidel
Operátor
techniky
IV. Oddělení
Oddělení
oprav
opravvýpočetní
nákladních
NV
vozidel
IV. Oddělení
Odděleníoprav
opravnákladních
NV
vozidel
V. Oddělení podpůrných technických činností
Technické
Vedoucí
oddělení
oddělení
V. Oddělení
podpůrných
technických činností
Technické
IŽD
(stroje
oddělení
a zařízení,
DLHM)činností
V. Oddělení
podpůrných
technických
Technické
IŽD
(nemovitosti,DLHM)
oddělení technických činností
V. Oddělení
podpůrných
Technické
Ekolog-vodohospodář
oddělení technických činností
V. Oddělení
podpůrných
Technické
Požární
oddělení
referent technických činností
V. Oddělení
podpůrných
Radim
Ivo
Karel
Roman
Stanislav
Jan
Karel
Zdeněk
Černý
Jirák
Bláha
Cikánek
Holfaier
Ocelák
Kratochvíl
Dvořák
František
Josef
Ludvík
Jana
Alla
Vaňásek
Kubec
Maděra
Znojová
Stryžalkovská
Přemysl
Stanislav
Petr
Květoslava
Čestmír
Pásek
Schneider
Kičinka
Pípalová
Tůma
Platí od 1.10.2010
725 532 754
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
3
725 551 455
725 339 134
ČD,a.s.
725 556 681
206
205
203
212
207
9725
44264
9725
44916
608 638 591
725 382 095
602 129 643
602 263 935
723 080 190
725 316 474
Technické
Sam.
oddělení
technik (metrolog,
autodoprava)
V. Oddělení
podpůrných
technických
činností
Krauz
207
9725
44916
Technické
Sam.
oddělení
terchnik - revize
elektro,činností
energetik Miroslav
V. Oddělení
podpůrných
technických
Lomský
205
9725
44808
Technické
Technický
oddělení
pracovník
V. Oddělení
podpůrných
technických činností
Technické
Technický
oddělení
pracovník
(laboratoř)
V. Oddělení
podpůrných
technických
činností
Technické
Řidič
oddělení technických činností
V. Oddělení
podpůrných
V. Oddělení
Údržba DLM
podpůrných technických činností
TPDLM
(reží četa) technických činností
V. Oddělení
Údržba
podpůrných
režijní
četa-dílnatechnických činností
V. Oddělení
Údržba
DLM
podpůrných
truhlárna
V. Oddělení
Údržba
DLM
podpůrných technických činností
dílna
oprav automobilů
V. Oddělení
Údržba
DLM
podpůrných
technických činností
vrátnice
V. Oddělení
Údržba
DLM
podpůrných technických činností
výměník
V. Oddělení
Údržba
DLM
podpůrných technických činností
Froněk
Černá
9725
44181
9725
9725
9725
9725
9725
9725
44365
44675
44378
44181
44726
44335
V. Oddělení
Skupinapodpůrných
kvality
technických činností
Systém.
specialista
- ved. skup.
V. Oddělení
Skupina
podpůrných
jakosti
a kvality
technických
činností
Systém.
specialista
- svařováníčinností
V. Oddělení
Skupina
podpůrných
jakosti
a kvality
technických
IŽD
- revizní
činnost
V. Oddělení
Skupina
podpůrných
jakosti
a kvality
technických činností
Referent
kvality
V. Oddělení
Skupina
podpůrných
jakosti
a kvality
technických činností
V. Oddělení
Skupinapodpůrných
jakosti a kvality
technických činností
V. Oddělení
Pracovníci
podpůrných
pohotovostí
technických činností
Nehodový
pomocný
vlak
V. Oddělení
Pracovníci
podpůrných
pohotovostí
technických
činností
Nehodový pomocný vlak
Nehodový pomocný vlak
Nehodový
pomocný
vlak
V. Oddělení
Pracovníci
podpůrných
pohotovostí
technických
činností
Nehodový
pomocný
vlak
V. Oddělení
Pracovníci
podpůrných
pohotovostí
technických
činností
Nehodový
pomocný
vlak
V. Oddělení
Pracovníci
podpůrných
pohotovostí
technických
činností
Nehodový
pomocný
vlak
V. Oddělení
Pracovníci
podpůrných
pohotovostí
technických
činností
Nehodový
pomocný
vlak
V. Oddělení
Pracovníci
podpůrných
pohotovostí
technických
činností
Nehodová
jeřábová
jednotka činností
V. Oddělení
Pracovníci
podpůrných
pohotovostí
technických
Nehodová
jeřábová
jednotka činností
V. Oddělení
Pracovníci
podpůrných
pohotovostí
technických
Nehodová jeřábová jednotka
Pohotovost
NPPtechnických činností
V. Oddělení
Pracovníci
podpůrných
pohotovostí
Pohotovost-RČ
V. Oddělení
Pracovníci
podpůrných
pohotovostí
technických činností
Pohotovost-RČ
V. Oddělení
Pracovníci
podpůrných
pohotovostí
technických činností
VI. SOKV Č.Budějovice - ostatní účastníci
Odborová
organizace
OSŽ
VI. SOKV
Odbory
Č.Budějovice
ČB
- ostatní
účastníci
VI. SOKV
Odbory
Č.Budějovice
ČB
- ostatní účastníci
Odborová
organizace
FS účastníci
Odbory
ČB
VI. SOKV
Č.Budějovice
- ostatní
Odborová
organizace
UŽZ
VI. SOKV
Odbory
Č.Budějovice
ČB
- ostatní
účastníci
Václav
Tomáš
Hana
František
Texler
Petr
Pavel
Šíma
Chalupský
Jiří
Vladimír
Martin
Miroslav
Bečvář
Houdek
Chaloupka
Nový
Tomáš
Tomáš
Froněk
Froněk ml.
Vladimír
Karel
Bohuslav
Milan
Miloslav
Zdeněk
Mráz
Matějů
Vokatý
Leština
Šafář
Kudláček
Petr
předává se
předává se
Pavel
Pavel
Ivan
Pavel
Petr
Ing.
9725
9725
44604
44264
Dolan
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
44365
44365, 44916
44873, 44388
44782, 44605
44318
44399, 44593
44318
44782, 44605
44675, 44365
44873, 44388
44605
Petřík
9725
44675, 44365
Pintner
Kačírek
Bílek
Dupal
9725
9725
9725
44860, 44308
44766
44182, 44309
203
4
723 218 670
602 642 370, 725 176
556
725 948 464
724 568 653
725 382 100
602 340 905
725 948 463
Ing.
Ing.
Platí od 1.10.2010
604 856 675
602 642 370, 725 176
556
724 568 653
602 642 370
602 642 371
602 642 356
602 642 356
606 628 750
721 447 291
728 952 963
602 263 931
602 642 372
607 234 107
737 275 031
607 163 627
602 302 621
Kantýna,
jídel účastníci
VI. SOKV
kantýna
Č.Budějovice
ČB výdejna
- ostatní
praktického
lékaře
VI. SOKV
lékař Ordinace
Č.Budějovice
- ostatní
účastníci
praktického
lékaře
VI. SOKV
lékař Ordinace
Č.Budějovice
- ostatní
účastníci
zubního
lékaře účastníci
VI. SOKV
lékař Ordinace
Č.Budějovice
- ostatní
Turnusový
SDC
VI. SOKV
Ostatní
Č.Budějovice
účastnícielektrikář
- ostatní
účastníci
VKV - SDC
(Nemanice)
VI. SOKV
VKV Údržba
údržba
Č.Budějovice
- ostatní
účastníci
VKV - SDC
(DKV
ČB - POL)
VI. SOKV
VKV Údržba
údržba
Č.Budějovice
- ostatní
účastníci
Místnost
Clubu-vodárna
VI. SOKV
Stocker
Č.Budějovice
Club Stocker
- ostatní
účastníci
VI. SOKV
DVI DVI
Č.Budějovice - ostatní účastníci
ČD GARGO GŘ
Finanční
účetní
ČD GARGO
Finance
aGŘ
ekonomika
Finanční
účetní
ČD GARGO
Finance aGŘ
ekonomika
Vedoucí
skupiny JŘ - oběhy tr.20
Provoz
a GŘ
technika
ČD GARGO
Oběhy
a turnusy PJ CARGO ČB
Provoz
a GŘ
technika
ČD GARGO
Sys.specialista-KV
ČD GARGO
GŘČ.Budějovice
PJ CARGO
PJ CARGO Č.Budějovice
PJ CARGO
Č.Budějovice
PJ CARGO
Č.Budějovice
Ředitel
PJ CARGO ČB
PJ CARGO
PJ CARGO
Č.Budějovice
Č.Budějovice
Hospodářský
pracovník
PJ CARGO
PJ CARGO
Č.Budějovice
Č.Budějovice
Tajemník
PJ CARGO
PJ CARGO
Č.Budějovice
Č.Budějovice
Vedoucí
skupiny technologie
PJ CARGO
PJ CARGO
Č.Budějovice
Č.Budějovice
systémový
specialista
PJ CARGO
PJ CARGO
Č.Budějovice
Č.Budějovice
IŽD
proČ.Budějovice
TSV
PJ CARGO
PJ CARGO
Č.Budějovice
IŽD
- administrátor
APS, VT, TP 412
PJ CARGO
PJ CARGO
Č.Budějovice
Č.Budějovice
Vedoucí
skupiny - LČ
PJ CARGO
PJ CARGO
Č.Budějovice
Č.Budějovice
Odborný
ekonom
PJ CARGO
PJ CARGO
Č.Budějovice
Č.Budějovice
Samostatný
technik - účetní
PJ CARGO
PJ CARGO
Č.Budějovice
Č.Budějovice
Zásobovač
PJ CARGO
PJ CARGO
Č.Budějovice
Č.Budějovice
systémový
specialista - vyšetřování
PJ CARGO
PJ CARGO
Č.Budějovice
Č.Budějovice
Šetření
závad, rychloměry
PJ CARGO
PJ CARGO
Č.Budějovice
Č.Budějovice
Rychloměry,
šetření závad
PJ CARGO
PJ CARGO
Č.Budějovice
Č.Budějovice
Předpisy
specialista
PJ CARGO
PJ CARGO
Č.Budějovice
Č.Budějovice
Specialista
Krizové
řízení a (O30)
bezpečnost
PJ CARGO
Č.Budějovice
PP CARGO
Č.Budějovice
PJ CARGO
Č.Budějovice
Vedoucí střediska
Vedoucí nákl. přepravy
Vedoucí
strojmistr
PP
CARGO
Č.Budějovice
PJ CARGO
Č.Budějovice
Sam.
technik
- hlášenky, APS
PP
CARGO
Č.Budějovice
PJ CARGO Č.Budějovice
PP CARGO
Č.Budějovice
PJ CARGO
Č.Budějovice
Václav
Antonín
Soňa
Jaroslava
Rysl
Vobořil
Valentová
Schrenková
Zdeněk
Novák
Miloslava
Marie
Petr
Pavel
Jiří
Bursová
Koutenská
Dupal
Kročák
Dřevo
Petr
Iva
Marcela
Jaroslav
Simona
Mikuláš
Luboš
Luboš
Hana
Ivana
Jitka
Vejs
Harenčáková
Janečková
Koudelka
Bábská
Nikolov
Cakl
Klečatský
Matějů
Šedivá
Lorencová
Václav
Martina
Helena
Kupec
Vaňková
Kohoutová
Juraj
Stanislav
Miroslav
Ivana
Dagmar
Novák
Vondrát
Bárta
Zabilková
Šimková
9725
9725
9725
MUDr
MUDr
MUDr
9725
9725
9725
9725
9725
44588
44851
44613, 52102
386 350 849
44279
44590
44516
44285
44265
Ing.
Ing.
105
106
106
107
104
Ing.
104
201 9725
201
5
724 151 735
724 549 328
725 705 929
725 705 980
602 302 621
725 708 953
725 708 960
Ing.
Ing.
Ing.
Platí od 1.10.2010
9725
9725
9725
9725
9725
9725
44950
44949
44953
44951
44952
44247
9725
9725
9725
9725
9725
44761
44953
44953
44256
44431
9725
44831
9725
9725
9725
44506
44585
44165
44693
44693
9725
602 451 324
725 721 525
725 705 888
607 880 509
725 705 887
725 721 530
725 705 891
602 289 256
725 705 886
725 004 297
602 532 675
725 721 526
725 551 570
725 551 412
606 658 437
606 871 450
602 633 994
607 239 039
Systémový inž. - aplikace MIS
PP CARGO
Č.Budějovice
Vozmistři
ND
PJ CARGO
Č.Budějovice
Jiří
Pilař
Květuše
Vladimír
Vladimír
Jana
Ladislav
Skřivanová
Gregor
Janoušek
Kořenková
Koutenský
Ludmila
Kadounová
Hana
Jaroslava
Michal
Milan
Benedová
Marešová
Sedláček
Prokop
Ivan
Kačírek
František
Jan
Skala
Macho
Karel
Ivana
Dagmar
Přemysl
Vlasta
Miroslav
Radim
Pavel
Miroslav
Miloš
Švarc
Žáková
Přibylová
Veselý
Červenková
Lapice
Tomášek
Voves
Troup
Šimek
pracoviště
DKVProvozní
PlzeňIŽD HV
Tábor
Jaroslav
Šicner
pracoviště
PP Blatná
DKVProvozní
PlzeňVedoucí
Luboš
Prýmas
pracoviště
PP Protivín
DKVProvozní
PlzeňVedoucí
Miloš
Tlamsa
pracoviště
DKVProvozní
PlzeňVedoucí
PP Veselí n.Luž.
Karel
Záviš
pracoviště
DKVProvozní
PlzeňVedoucí
PP Volary
Karel
Soumar
001
pracoviště
PP Č.Vel. - Po, Čt
DKVProvozní
PlzeňVedoucí
Petr
Šimeček
202
pracoviště
PP Strako
DKVProvozní
PlzeňVedoucí
DKV Plzeň
Josef
Pojsl
001
DKV Plzeň - PJ Č.Budějovice
DKVDKV
PlzeňVrchní
Plzeň přednosta
Č.Budějovice
Přednosta PJ
DKVPJ
Plzeň
Ekon. náměstek DKV
Č.Budějovice
DKVPJ
Plzeň
Č.Budějovice
Zam. oddělení
DKVPJ
Plzeň
Č.Budějovice
DKVPJ
Plzeň
Č.Budějovice
DKVPJ
Plzeň
PJ
Č.Budějovice
Zásobovač
DKV Plzeň
Č.Budějovice
MTZ
DKVPJ
Plzeň
MTZ
Č.Budějovice
DKVPJ
Plzeň
Č.Budějovice
DKVPJ
Plzeň
GVD
Č.Budějovice
DKVPJ
Plzeň
PJ
Č.Budějovice
DKV PlzeňSyst.inženýr - APS, TP 412
IŽD (vyšetřování, škody HV,
DKVPJ
Plzeň
Č.Budějovice
autodoprava)
Č.Budějovice
Vedoucí oprav vozidel
DKVPJ
Plzeň
Č.Budějovice
Přejímač ŽKV(České Velenice)
DKVPJ
Plzeň
PJ
Č.Budějovice
DKV PlzeňIŽD (oddělení oprav TV,HIM)
Č.Budějovice
IŽD-vedoucí strojmistrů
DKVPJ
Plzeň
Č.Budějovice
IŽD - výluková činnost
DKVPJ
Plzeň
Č.Budějovice
Sam.technik (hlášenky)
DKVPJ
Plzeň
Č.Budějovice
Sam.technik
DKVPJ
Plzeň
Č.Budějovice
IŽD
DKVPJ
Plzeň
PJ
Č.Budějovice
DKV PlzeňSamostatný technik
Mistr
Č.Budějovice
DKVPJ
Plzeň
Mistr
Č.Budějovice
DKVPJ
Plzeň
Č.Budějovice
IŽD (defektoskopie)
DKVPJ
Plzeň
Č.Budějovice
Syst. specialista - vedoucí STP
DKVPJ
Plzeň
pracoviště
DKVProvozní
PlzeňVedoucí
PP Tábor
44665
44174
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
24222
44442
24470
44208
44537
44118
44238
44111
44936
44677
44746
44749
602 418 280
724 569 542
602 385 489
9725
44766
725 745 802
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
44676
45812
44654
44537
44366
44803
44803
44454
44783
44612
44612
602 340 977
724 094 431
723 166 359
9725
9725
44567
52870
725 745 808
725 590 175
725 875 981
725 745 809
602 263 936
9725
52809
725 745 805
001
9725
43652
725 745 839
001
9725
43310
725 745 841
9725
2202
725 745 842
9725
43844
725 745 843
Ing.
Ing.
Ing.
108
308
100
100
102
100
310
103
103
204
204
207
206
204
101
111
6
Platí
602od
1581.10.2010
631
9725
9725
725 745 815
725 745 804
602 263 933
724 549 235
725 745 801
725 745 807
725 594 555
9725
43482
721 308 458
Platí od 1.10.2010
Cizí účastníci
GŘ GŘ (KCOD České Budějovice)
Ředitel
Č.Budějovice
KCOD Č.B.
GŘ KCOD
Náměstek
ředitele KCOD ČB
KCOD
Č.Budějovice
GŘ
Č.Budějovice
Vedoucí
skupiny KCOD ČB
GŘ KCOD
Tajemník KCOD ČB
GŘ O11 Koordinátor provozu O11
GŘ GŘ (RCP Plzeň)
Plzeň RCP Plzeň
GŘ RCP Ředitel
GŘ RIBŽD
Přednosta
GŘ RIBŽD
Vrchní inspektor
GŘ RIBŽD
Vrchní inspektor
GŘ RIBŽD
Vrchní inspektor
GŘ RIBŽD
GŘ
GŘ
GŘ
GŘ
DI ÚI PLZEŇ
DI ÚI PLZEŇ
DI ÚI PLZEŇ
DI ÚI PLZEŇ
Provozní oddělení (žst.)
žst.Č.Budějovice
Č.Budějovice
Přednosta PO Č.Budějovice
UŽST
Náměstek P PO Č.B.
IŽD pro přestavbu
Č.Velenice Dozorčí provozu PO
žst.
Číčenice
Číčenice Dozorčí provozu
UŽST Č.Budějovice
žst.Č.Budějovice
H.Dvořiště
H.Dvořiště Dozorčí provozu
UŽST
žst.
Volary
Volary Dozorčí provozu
UŽST Č.Budějovice
žst.Strakonice
Strakonice
Strakonice, přednosta PO
UŽST
žst.Strakonice
Protivín
Protivín Dozorčí provozu Strakonice
UŽST
žst.Strakonice
Písek
Písek Dozorčí provozu Strakonice
UŽST
žst.Tábor
Tábor
Přednosta PO Tábor
UŽST
žst.Tábor
Veselí
n.Luž.
Veselí
n.L., Dozorčí provozu Tábor
UŽST
žst.Tábor
Třeboň
Třeboň, Dozorčí provozu Tábor
UŽST
žst.
J.Hradec
J.Hradec, Dozorčí provozu Tábor
UŽST Tábor
žst.Jihlava
Jihlava
Přednosta PO Jihlava
UŽST
žst.
Pelhřimov
H.Cerekev, Dozorčí provozu Jihlava
UŽST Jihlava
Jiří
Jitka
Paval
Jana
Pavel
Kafka
Kubíková
Kosmata
Lukasová
Klíma
Ing.
Ing.
9725
9725
9725
9725
9725
44690
44756
44905
44691
44485, 24226
602 122 052
724 851 027
602 123 108
Josef
Hendrych
Ing.
9725
24400
602 486 786
Čestmír
Petr
Josef
Miroslav
Mittelbach
Marek
Schejbal
Ertl
9725
9725
9725
9725
44687
44353
44602
44249
606 630 556
724 501 492
724 501 493
602 395 149
Jaroslav
František
Jan
Říha
Steier
Kokoška
9725
44469
Pavel
Karel
Vladimír
Radek
Čestmír
Henrich
Hynek
Pavel
Vladimír
Jiří
Milan
Jiří
Adolf
František
Miroslav
Jindřich
Škvrně
Štros
Rut
Benda
Kozel
Lendacký
Richter
Krátký
Tomandl
Zdeněk
Vodák
Vít
Pudil
Šinko
Novotný
Filip
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9726
9725
44490
44471
44453
45742
43240
45555
43860
43490
43350
43540
52940, 52890
52190
52650
42393
46490
58750
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
7
602 687 047
602 451 327
606 658 436
602 451 325
607 880 414
602 409 557
724 171 527
607 880 443
602 289 104
607 880 442
602 687 057
602 451 329
602 289 106
607 880 406
602 532 663
721 737 778
607 880 577
žst.Jihlava
Telč
Telč, Dozorčí provozu Jihlava
UŽST
SDCSDC Ředitel SDC Č.B.
SDCSDC Ředitel SDC Jihlava
Praha
HZSHZS
Praha
ČB
Velitel HZS ČD Č.Budějovice
HZSHZS
Praha
JHMD Jindřichův Hradec
Ředitel
JHMD
JHMD
J. Hradec
Zástupce ředitele
JHMD
JHMD
J. Hradec
Vedoucí provozu
JHMD
JHMD
J. Hradec
Miloslav
Vojtěch
Pavel
Frydrýšek
Šimánek
Šprdlík
Ing.
Ing.
9725
9726
567 243 802
44400
46590
Filip
Tupý
Mgr.
9725
44436,44865
Jan
Jan
Jiří
Šatava
Hruška
Kolář
Ing.
Bc.
9725
9725
9725
52347
52347
52347
8
Platí
606od
8711.10.2010
908
602 140 311
602 571 651
725 038 000
Download

funkce titul telefon_cd mobil u tvar od d elen i jmeno prijmeni k an