Povodňová komise obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou:
Jméno a příjmení, telefon
Funkce v komisi
Vladimír Měrka
Předseda
568 423 868, mobil 724 189081
Ing. Jan Kotačka,
Místopředseda
, mobil 724 189082
Ing. Tomáš Sedláček
Tajemník
mobil 724 189 090
Ing. Petr Suchánek, DiS.
Tajemník
604 544 611
npor. Ing. Vecheta Jaroslav
Člen
568 888 697,
Miloš Suchánek,
Člen
mobil 602596454
npor. Mgr. Martin Janda
Člen
mobil 725102584
Ing. Pavel Petrák,
Člen
568 620643, mobil 603 726 024
Ing. Tomáš Nevrtal
Člen
mobil 724 189 091
Alois Rouš
Člen
, mobil 603 528 292
služeb. – 737 243 122
Ing. Alois Krčál
Člen
SM, s.r.o. Náměšť n/Osl.
568 620 308
mobil: 602 769 025
Ing. Hana Mičková
Člen
Město Náměšť nad Oslavou
Odbor správní, vnitřních věcí a
školství - KŘ
568 619 134, mobil 724 189 085
568 620 329
Slavomil Bábuněk
Člen povodňové hlídky
Antonín Sklenář ml.
Člen povodňové hlídky
, mobil 777 038 636
Funkce na pracovišti,
Telefon - spojení
Město Náměšť nad Oslavou,
starosta
568 619 100,
Město Náměšť nad Oslavou,
místostarosta
568 619 110,
MěÚ Náměšť nad Oslavou,
vedoucí OŽP a živnostenský
568 619 180,
MěÚ Náměšť nad Oslavou,
OŽP a živnostenský–vodní hos.
568 619 184
HZS Náměšť nad Oslavou,
950 287 111;
KR 725 105 318
PM Brno - Náměšť n.O.
prac. prov. Náměšť n.O.
568/620 417
Policie ČR – Obvodní oddělení
Náměšť nad Oslavou - vedoucí
974277760
VAS, a.s.,
Vedoucí provozu Náměšť n/Osl.
568 620 207,
MěÚ Náměšť nad Oslavou
ved. odb. sociální a zdravot.
568 619 170,
KSÚSV Třebíč
Náměšť nad Oslavou
568/ 620 390, - 382
Download

Povodňová komise - Náměšť nad Oslavou