Odbor stavebního úřadu
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČÍSLO JEDNACÍ:
ČÍSLO EVIDENČNÍ:
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ
OSOBA:
TEL.:
E-MAIL:
VYHOTOVENO DNE:
VYPRAVENO DNE:
MÍSTO:
OSU/0812/14/So
Ing. Jarmila Solaříková
572 805 303
[email protected]
2014-09-15
2014-09-16 a 2014-09-17
Uherský Brod
Dle rozdělovníku
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Spol. E.ON Česká republika, s. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera 2151/ 6, 370 49 České Budějovice,
na základě zmocnění od spol. E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice (dále jen „žadatel") podala dne 18. června 2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané
„V543 - kompletní rekonstrukce vedení (Velká nad Veličkou - Uherský Brod)"
na pozemcích parc. č. 1880/115, 1880/116, 1894/7, 1894/9, 1895/4, 1895/57, 1895/59, 1895/94, 1895/98,
1895/99, 1919/25, 1988/2, 2201/10, 2201/11, 2201/12, 2201/13, 2201/14, 2201/15, 2201/16, 2201/17,
2201/18, 2201/19, 2201/20, 2201/21, 2201/63, 2289, 2293, 2294, 2295, 2296, 2298, 2299, 2303, 2304,
2309, 2310/1, 2587/13, 2587/14, 2587/25, 2648, 2649, 2652, 2653, 2656, 2657, 2658, 2662, 2663/1,
2663/2, 2666, 2667, 2670, 2671/1, 2671/2, 2674, 2675, 2678, 2741/8, 2741/9, 2741/10, 2741/11,
2741/12, 2741/13, 2741/14, 2741/16, 2741/17, 2741/18, 2741/19, 2741/20, 2741/21, 2741/22, 2741/23,
2741/24, 2741/27, 2741/28, 2741/29, 2741/30, 2741/31, 2741/32, 2741/33, 2741/34, 2741/35, 2741/36,
2741/37, 2741/38, 2741/39, 2741/40, 2741/41, 2741/42, 2741/43, 2741/45, 2741/46, 2741/47, 2748/3,
2759/3, 2759/8, 2759/9, 2759/14, 2759/143, 2759/144, 2759/145, 2759/146, 2759/151, 2759/152,
2759/153, 2759/154, 2759/155, 2759/156, 2759/157, 2759/158, 2759/160, 2759/161, 2759/162,
2759/163, 2759/164, 2759/165, 2759/166, 2759/171, 2759/173, 2759/175, 2759/176, 2759/177,
2759/178, 2759/179, 2759/180, 2759/181, 2759/183, 2759/184, 2759/185, 2759/186, 2759/187,
2759/188, 2759/190, 2794/1, 2795/1, 2795/2, 2796, 2797, 2798, 2799, 2838, 2839, 2851, 2857/1, 2857/2,
2863, 2864, 2865/6, 2865/9, 2870, 2871, 2880/1, 2883/1, 2887/6, 2887/7, 2909/5, 2909/6, 2909/7,
2911/2, 2915, 2916/1, 2916/2, 2916/3, 2916/4, 2916/5, 2916/10, 2927, 2932, 2967, 2972/20, 2972/21,
2972/22, 2972/23, 2972/24, 2972/25, 2972/26, 2972/27, 2972/28, 3005, 3022, 3041, 3054, 3060, 3073,
3078, 3091, 3094/1, 3094/2, 3095/1, 3095/2, 3100/1, 3100/2, 3100/3, 3100/4, 3100/5, 3100/6, 3100/7,
3127, 3129/11, 3133, 3138/3, 3152/2, 3162/2, 3173/2, 3193/14, 3193/15, 3193/53, 3193/56, 3193/58,
3193/60, 3193/61, 3193/62, 3193/63, 3193/64, 3193/65, 3193/66, 3193/67, 3193/68, 3193/69, 3193/70,
3193/80, 3193/81, 3193/125, 3194/1, 3194/2, 3197, 3198/2, 3201/1, 3202/1, 3202/3, 3208/2, 3215/1,
3216/3, 3219/1, 3219/2, 3221, 3225, 3226, 3233, 3234/2, 3235, 3238, 3241, 3243/118, 3243/119,
3243/120, 3243/121, 3243/122, 3243/123, 3243/124, 3243/125, 3243/130, 3243/131, 3243/132, 3244/1,
3244/2, 3247, 3354, 3355, 3449, 3452/1, 3452/2, 3462/1, 3462/2, 3465, 3472, 3475/1, 3475/2, 3484,
3487, 3490, 3493, 3496/1, 3496/2, 3545, 3547, 3548, 3549, 3550, 3636/25, 3636/80, 3636/82, 3636/83,
3636/84, 3636/85, 3636/86, 3636/87, 3636/88, 3636/89, 3636/90, 3636/91, 3636/92, 3636/93, 3636/94,
3636/95, 3636/96, 3636/97, 3636/98, 3636/99, 3636/100, 3636/101, 3636/102, 3636/103, 3636/104,
3636/105, 3636/106, 3636/107, 3636/109, 3636/110, 3636/111, 3636/112, 3636/113, 3636/114,
3636/115, 3636/116, 3636/123, 3636/124, 3636/125, 3636/126, 3636/127, 3636/128, 3636/129,
3636/130, 3636/131, 3636/132, 3636/133, 3636/134, 3636/143, 3743, 3777/1, 3777/2, 3788, 3789,
3799/1, 3799/2, 3800/2, 3805, 3808, 3813/1, 3816/3, 3821, 3824, 3829/1, 3834, 3839/1, 3839/2, 3846,
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
Strana 2 (celkem 14)
3851, 3859, 3869/2, 3870, 3877, 3885, 3890, 3895/3, 3895/9, 3906, 3907, 3908, 3909/1, 3909/2, 3910/1,
3910/2, 3912/1, 3912/2, 3946, 3947/4, 3947/5, 3947/38, 3947/39, 3950/1, 4008/1, 4008/2, 4008/7,
4008/8, 4008/9, 4008/10, 4008/11, 4008/12, 4008/13, 4008/14, 4008/15, 4008/16, 4008/17, 4008/18,
4008/19, 4017, 4018, 4026, 4028/3, 4031/1, 4031/2, 4036, 4048/2, 4048/37, 4048/38, 4048/39, 4048/40,
4048/51, 4048/52, 4048/53, 4048/54, 4048/56, 4048/57, 4048/58, 4048/59, 4048/60, 4048/61, 4048/62,
4048/63, 4089/1, 4090/15, 4090/18, 4109/1, 4110, 4111, 4113/38, 4114/1, 4116/1 v katastrálním území
Boršice u Blatnice, parc. č. 936, 1832/3, 1915/1, 2253, 2287/2, 2287/3, p. p. k. 937, 1359, 1714, 1715,
1732, 1733, 1748/2, 1749/1, 1749/2, 1763, 1766, 1783, 1784, 1792/2, 1793, 1800, 1801, 1808, 1809,
1816, 1817/2, 1824/2, 1825, 1832, 1833, 1840/1, 1845/2, 1846/1, 1851/2, 1852/1, 1857/2, 1858/1,
1863/1, 1863/2, 1864/1, 1869/3, 1870/1, 1875/2, 1876/1, 1881/2, 1882/1, 1887/2, 1888/1, 1893/3, 1893/4,
1894/1, 1899/2, 1900/1, 1905/2, 1906/1, 1911/1, 1912/3, 1916, 1921, 1922/1, 1922/2, 1929/1, 1930,
1935, 1936/1, 1982/2, 1982/53, 1982/54, 1982/55, 2036, 2037, 2038, 2039/1, 2039/2, 2040, 2041, 2042,
2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053/1, 2053/2, 2054, 2055, 2056, 2057/1,
2057/2, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2249, 2250, 2251, 2252, 2254 v katastrálním území Dolní
Němčí, parc. č. 3054/1, 3054/4, 3060/5, 3060/6, 3061/1, 3061/2, 3063/1, 3063/19, 3071/4, 3071/7,
3071/8, 3071/9, 3071/10, 3084/4, 3084/5, 3087/10, 3087/11, 3087/12, 3087/13, 3087/16, 3087/21,
3087/23, 3087/24, 3087/25, 3087/26, 3087/27, 3087/28, 3087/29, 3087/30, 3087/31, 3087/32, 3087/33,
3087/34, 3087/35, 3087/36, 3087/37, 3087/38, 3087/39, 3087/40, 3087/41, 3087/42, 3087/43, 3087/44,
3087/45, 3087/46, 3087/47, 3087/48, 3087/49, 3087/50, 3087/51, 3090/47, 3090/48, 3090/49, 3092/20,
3092/21, 3092/22, 3092/23, 3092/24, 3092/25, 3092/35, 3092/65, 3092/69, 3092/74, 3098/27, 3098/28,
3098/48, 3098/49, 3098/50, 3098/51, 3098/52, 3098/53, 3098/54, 3098/55, 3098/56, 3098/57, 3098/58,
3098/59, 3098/60, 3098/61, 3098/62, 3098/63, 3098/64, 3098/65, 3098/66, 3098/100, 3103/4, 3103/6,
3104/3, 3104/4, 3105/27, 3105/38, 3109/1, 3109/2, 3109/3, 3111/62, 3111/63, 3111/64, 3111/65,
3111/66, 3111/67, 3111/68, 3111/69, 3111/70, 3111/71, 3111/72, 3111/73, 4912, 4913, 4918/1, 4918/2,
4919, 4926, 4927/1, 4927/2, 4934, 4935, 4941/1, 4941/2, 4942, 5230, 5231, 5240/1, 5240/2, 5247, 5252,
5253, 5258, 5259, 5263, 5264/1, 5264/2, 5267/1, 5267/2, 5268, 5285, 5286/1, 5286/2, 5289, 5290, 5293,
5294, 5297, 5298, 5301, 5302, 5305, 5308, 5311, 5312/1, 5312/2, 5315, 5316, 5319, 5320/1, 5320/2,
5323, 5324, 5327, 5328, 5331, 5332/1, 5332/2, 5335, 5336, 5339, 5340/1, 5340/2, 5343, 5344/1, 5344/2,
5347, 5352, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505/1, 5505/2, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513,
5514, 5515, 5516/1, 5516/2, 5517, 5518, 5520, 5521, 5523, 5524, 5525, 5526/1, 5526/2, 5527, 5528,
5529 v katastrálním území Nivnice, parc. č. 4225/24, 4507, 4508, 4517, 4518, 4519, 4550, 4723/1, 4747,
4748, 4749, 4750, 4753, 4754, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4942, 4943, 4944/1, 4945,
5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5044, 5045, 5046,
5047, 5048, 5049 v katastrálním území Slavkov u Uherského Brodu, parc. č. 2488/41, 2488/45, 2621/6,
2621/15, 2621/16, 2621/17, 2621/18, 3001/15, 3001/16, 3161/22, 3161/23, 3161/24, 3161/25, 3161/27,
3161/28, 3161/30, 3161/31, 3161/58, 3238/52, 3238/57, 3238/59, 3238/68, 3238/69, 3246/1, 3246/2,
3246/38, 3246/39, 3246/40, 3246/41, 3246/42, 3246/43, 3246/44, 3246/45, 3246/46, 3246/47, 3246/49,
3246/50, 3246/51, 3246/53, 3246/54, 3246/55, 3246/56, 3246/57, 3246/58, 3246/59, 3246/60, 3246/61,
3246/62, 3246/63, 3246/149, 3246/150, 3246/151, 3246/152, 3246/153, 3304/1, 6443/39, 6443/47,
6443/48, 7408/13, 7408/14, 7408/25, 7408/30, 7408/32, 7408/34, 7408/36, 7408/38, 7408/40, 7408/43,
7408/44, 7408/45, 7408/59, 7408/62, 7408/64, 7408/66, 7408/68, 7408/245, 7421/1, 7513/98 v katastrálním území Uherský Brod, parc. č. 1340/107, 1340/109, 1340/110, 2768/6, 2768/13, 2768/14, 2777/1,
2777/2, 2777/3, 2777/4, 2777/5, 2777/6, 2777/26, 2777/27, 2777/28, 2777/30, 2777/31, 2777/32,
2777/33, 2777/34, 2777/35, 2777/36, 2777/37, 2777/46, 2777/47, 2778/1, 2778/4, 2783/1, 2783/3,
2783/4, 2783/5, 2783/6, 2783/7, 2783/8, 2783/9, 2783/10, 2783/11, 2783/12, 2783/13, 2783/72, 2878/17,
2878/19, 2878/20, 2878/21, 2878/22, 2878/23, 2878/26, 2878/28, 2880/120, 2880/149, 2880/155,
2880/156, 2880/157, 2880/160, 2880/180, 2880/181, 2880/339, 2880/340, 2880/341, 2880/359,
2880/363, 2935, 2940/10, 2940/11, 2940/12, 2940/19, 2963/3, 2963/4, 2963/6, 2963/7, 2963/8, 2999/9,
2999/11, 3004/2, 3004/21, 3004/44, 3004/45, 3004/46, 3004/47, 3004/49, 3004/50, 3004/51, 3004/52,
3004/53, 3004/54, 3004/55, 3004/56, 3004/57, 3004/58, 3004/59, 3004/60, 3004/61, 3004/62, 3004/63,
3004/64, 3004/65, 3004/66, 3004/67, 3004/68, 3004/69, 3004/70, 3004/71, 3004/72, 3004/73, 3004/74,
3004/75, 3004/76, 3004/77, 3004/78, 3004/80, 3004/81, 3005/1, 3005/42, 3005/43, 3005/44, 3007/5,
3007/13, 3007/19, 3007/20, 3007/22, 3007/24, 3007/27, 3007/28, 3007/29, 3007/30, 3007/31, 3007/32,
3007/33, 3007/34, 3007/35, 3007/36, 3007/37, 3007/38, 3007/40, 3007/41, 3007/42, 3007/43, 3007/44,
3007/46, 3007/47, 3007/48, 3007/49, 3007/50, 3007/51, 3007/52, 3007/53, 3007/54, 3007/55, 3007/56,
3007/57, 3007/58, 3007/59, 3007/61, 3007/62, 3007/63, 3007/64, 3007/65, 3007/66, 3007/67, 3009/9,
3009/14, 3009/18, 3009/23, 3009/25, 3009/32, 3009/36, 3009/37, 3009/39, 3009/44, 3009/46, 3009/51,
3009/53, 3009/55, 3009/57, 3009/58, 3009/59, 3009/61, 3009/62, 3009/63, 3009/64, 3009/65, 3009/66,
3009/67, 3009/68, 3009/69, 3009/70, 3009/72, 3009/74, 3009/75, 3009/76, 3009/79, 3009/80, 3009/81,
3009/82, 3009/84, 3009/85, 3009/86, 3009/87, 3009/90, 3009/91, 3009/92, 3009/94, 3009/95, 3009/96,
3009/98, 3009/100, 3009/101, 3009/103, 3009/105, 3009/108, 3009/112, 3009/115, 3009/117, 3009/130,
3009/135, 3009/137, 3009/138, 3009/148, 3009/198, 3009/199, 3009/200, 3019/6, 3029/1, 3029/8,
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
Strana 3 (celkem 14)
3029/17, 3029/19, 3029/30, 3029/39, 3029/44, 3029/46, 3031/13, 3031/38, 3031/39, 3034/7, 3034/9,
3034/19, 3034/28, 3034/37, 3034/44, 3034/51, 3034/59, 3034/64, 3034/70, 3034/86, 3034/102, 3034/103,
3034/104, 3034/105, 3034/107, 3034/110, 3035/5, 3035/16, 3036/1, 3036/2, 3036/11, 3437, 3442, 3443,
3457, 3500, 3506, 3510 v katastrálním území Velká nad Veličkou, parc. č. 4707/114, 4707/116,
4707/118, 4707/120, 4707/121, 4707/122, 4707/123, 4707/124, 4707/125, 4707/127, 4707/128,
4707/130, 4707/132, 4707/134, 4707/136, 4707/138, 4707/140, 4707/142, 4707/143, 4707/144,
4707/145, 4707/146, 4707/148, 4707/149, 4707/150, 4707/151, 4707/152, 4707/153, 4707/154,
4707/155, 4707/156, 4707/157, 4707/159, 4707/160, 4707/161, 4707/162, 4707/163, 4707/164,
4707/165, 4707/166, 4707/167, 4707/168, 4707/170, 4707/171, 4707/172, 4707/173, 4707/174,
4707/175, 4707/176, 4707/177, 4707/178, 4707/179, 4707/180, 4707/181, 4707/182, 4707/183,
4707/184, 4707/185, 4707/186, 4707/187, 4707/188, 4707/190, 4707/191, 4707/192, 4707/193,
4707/194, 4707/195, 4707/196, 4707/197, 4707/198, 4707/199, 4707/200, 4707/203, 4707/206,
4707/208, 4707/209, 4707/210, 4707/211, 4707/212, 4707/213, 4707/214, 4707/215, 4707/216,
4707/217, 4707/218, 4707/219, 4707/220, 4707/254, 4707/255, 4709, 4710/109, 4710/132, 4710/133,
4710/134, 4710/135, 4710/136, 4710/137, 4710/138, 4710/139, 4710/140, 4710/141, 4710/142,
4710/158, 4710/170, 4710/171, 4710/172, 4710/173, 4710/174, 4710/175, 4710/176, 4710/177,
4710/178, 4710/179, 4710/180, 4710/181, 4710/182, 4710/183, 4710/184, 4710/185, 4710/186,
4710/187, 4710/188, 4710/190, 4710/191, 4710/192, 4710/193, 4710/194, 4710/195, 4710/196,
4710/197, 4710/198, 4710/201, 4710/203, 4710/206, 4710/207, 4710/208, 4710/209, 4710/210,
4710/211, 4710/212, 4710/213, 4712/30 v katastrálním území Vlčnov. Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní řízení.
Stručný popis záměru:
Jedná se o výměnu jednoduchého vedení 110 kV (s celkem třemi fázovými vodiči) za dvojité vedení 110
kV (s celkem šesti fázovými vodiči) v délce cca 17 km. Vedení bude umístěno v trase stávajícího vedení,
které bude demontováno. Realizací záměru dojde ke snížení rozsahu existujícího ochranného pásma
vedení, a to z celkové šíře 38 m na 32 m. Stávající stožáry typu Sedlák budou nahrazeny stožáry typu
Soudek. Počet stožárů se sníží přibližně na polovinu. Základní výška stožárů je u kotevního stožáru
25,950 m a u nosného stožáru 27,550 m, která se podle potřeby zvyšuje v modulu 3 m. Průměrná výška
stožárů nového vedení se bude pohybovat mezi cca 26 až 35 m a budou tedy o cca 13 až 18 m vyšší než
u stávajícího vedení.
Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Uherský Brod, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně, protože jde o záměr posuzovaný ve zjišťovacím řízení, nařizuje
k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
20. listopadu 2014 v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti č. 4 Městského úřadu Uherský Brod, Masarykovo nám.
100, 688 17 Uherský Brod (přízemí budovy radnice). Konání veřejného ústního jednání se oznamuje
veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí na Odboru stavebního úřadu
Městského úřadu Uherský Brod, nejlépe v úřední dny: pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin.
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení
a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na
úředních deskách obcí Vlčnov, Nivnice, Dolní Němčí, Slavkov u Uherského Brodu, Boršice u Blatnice
a Velká nad Veličkou. V Uherském Brodě bude informace o záměru vyvěšena na úřední desce, která se
nachází v místě sídla stavebního úřadu, tj. na budově „kachlíkárny“ Městského úřadu Uherský Brod, Masarykovo nám. 136, 688 17 Uherský Brod.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí
vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek.
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
Strana 4 (celkem 14)
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Tento dokument je opatřen elektronickým podpisem.
Ing. Jiří Vrba
vedoucí Odboru stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce
a zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů.
15. den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Uherský Brod
se považuje za doručené.
Vyvěšeno a zveřejněno dne: .....................
Sejmuto dne: .................................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění oznámení.
Rozdělovník:
veřejnost (veřejnou vyhláškou)
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 – žadatel a obec a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
vlastníci pozemků a ti, kteří mají jiné věcné právo k dotčeným pozemkům (dodejky do vlastních rukou)
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
město Uherský Brod, zastoupené Ing. Karlem Khirem, vedoucím Odboru majetku města, Masarykovo
nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
obec Nivnice, IDDS: 8k6bsjq
obec Vlčnov, IDDS: nx3bqjq
obec Slavkov, IDDS: gpjbixc
obec Dolní Němčí, IDDS: by7beqv
obec Velká nad Veličkou, IDDS: 57ybaqy
obec Boršice u Blatnice, IDDS: 2eebfdr
Justina Bistrá, Nezdenice č.p. 233, 687 32 Nezdenice
Marie Fuchsová, náměstí Míru č.p. 140, 687 51 Nivnice
Jiřina Hrazdirová, Nábřežní č.p. 919, 687 51 Nivnice
Marie Maňáková, Komenského č.p. 493, 687 51 Nivnice
Jaroslav Řihák, Rolnická č.p. 1777, 688 01 Uherský Brod 1
Miroslav Handrejch, Na Rokytce č.p. 1081/8, 180 00 Praha 8-Libeň
Bc. Soňa Poláková, Zborovská č.p. 2392/41, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Mgr. Jaroslava Šedová, Zimní č.p. 2431, 688 01 Uherský Brod 1
viz další strana (upraveno do dvou sloupců)
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
Strana 5 (celkem 14)
Ing. Josef Suchomela, Řezáčova č.p. 941/70, Komín, 624 00 Brno 24
Vojtěch Kadlček, Provazní č.p. 2571, 688 01 Uherský Brod 1
Eva Michalčíková, Provazní č.p. 2528, 688 01 Uherský Brod 1
Věra Taušová, Vlčnovská č.p. 1937, 688 01 Uherský Brod 1
Antonín Bartončík, Nivnická č.p. 905, 688 01 Uherský Brod 1
ZEMASPOL Uherský Brod a.s., IDDS: svyg4ya
Martin Šimoník, Svážná č.p. 314, Těšov, 687 34 Uherský Brod 3
Petr Janíček, Pořádí č.p. 322, 688 01 Uherský Brod 1
Ing. Stanislav Jahoda, Pašovice č.p. 13, 687 56 Prakšice
Tomáš Toral, IDDS: ckbufc5
MUDr. Marta Hradecká, Hřbitovní č.p. 172, 763 15 Slušovice
Ing. Petr Hradecký, Hřbitovní č.p. 172, 763 15 Slušovice
Miloslava Šímová, Fráni Šrámka č.p. 2529/61a, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Robert Goldmann, Palackého č.p. 73, Staré Město, 506 01 Jičín 1
Jaromír Daněk, Mánesova č.p. 9, 687 71 Bojkovice
Vlastimil Beníček, Jabloňová č.p. 391, Havřice, 688 01 Uherský Brod 1
Hedvika Blahová, Nivnická č.p. 913, 688 01 Uherský Brod 1
Ing. Karel Beníček, Údolní č.p. 1287, 688 01 Uherský Brod 1
Hana Crlová, Za Zahradami č.p. 327, Havřice, 688 01 Uherský Brod 1
Miroslav Hrabina, U Zastávky č.p. 321, Havřice, 688 01 Uherský Brod 1
Jindřiška Zelinková, Za Zahradami č.p. 266, Havřice, 688 01 Uherský Brod 1
Ludmila Kubíniová, Větrná č.p. 2060, 688 01 Uherský Brod 1
Irena Trefilíková, Osvoboditelů č.p. 1807, 688 01 Uherský Brod 1
Jan Liška, Soukenická č.p. 2157, 688 01 Uherský Brod 1
Jaroslav Chvíla, Nivnická č.p. 1299, 688 01 Uherský Brod 1
Zdeňka Píšková, Korytná č.p. 171, 687 52 Korytná
Karel Chvíla, Družstevní č.p. 1556, 688 01 Uherský Brod 1
Josef Lux, Kučerovo nám. č.p. 659, 688 01 Uherský Brod 1
Ing. Helena Šubová, IDDS: nznqhds
Pavel Buráň, Prakšice č.p. 321, 687 56 Prakšice
Eliška Dubná, Archlebov č.p. 410, 696 33 Archlebov
Mgr. Marie Veselá, Sídliště U Vodojemu č.p. 1275/1, 697 01 Kyjov 1
Jaroslava Hasalová, Archlebov č.p. 378, 696 33 Archlebov
Ing. Václav Buráň, Oblá č.p. 413/65, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34
Ing. Jaroslav Beníček, Slavíčkova č.p. 408/3, Lesná, 638 00 Brno 38
MVDr. František Dacík, Pivovarská č.p. 249, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště 1
Otakar Krejčí, Brodská č.p. 811, 687 51 Nivnice
Ing. Stanislav Hromčík, Nová čtvrť č.p. 895, 687 51 Nivnice
Josef Hladiš, Veletiny č.p. 145, 687 33 Hradčovice
Zemědělská akciová společnost Nivnice, IDDS: 4dcg43f
František Bobčík, Sadová č.p. 968, 687 51 Nivnice
Hana Polášková, Bílovice č.p. 412, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Hana Lešková, Na výsluní č.p. 866, 687 51 Nivnice
Anna Bárková, Družstevní č.p. 153, 763 26 Luhačovice
Stanislav Bartek, Podohradí č.p. 690, 687 51 Nivnice
Stanislav Bartek, Podohradí č.p. 207, 687 51 Nivnice
Petr Bartek, Sazovice č.p. 230, 763 01 Mysločovice
Marie Hromčíková, Pořádí č.p. 30, 687 51 Nivnice
Václav Rybnikář, Pořádí č.p. 293, 687 51 Nivnice
Jitka Kudláčková, Kladná Žilín č.p. 131, 763 26 Luhačovice
René Běťák, Krušnohorské náměstí č.p. 1, 362 33 Hroznětín
Eva Chrenková, Vychodilova č.p. 2525/4, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Vlastimil Koníček, Popovice č.p. 155, 686 04 Kunovice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště Uherské Hradiště, IDDS: 96vaa2e
Martina Mošťková, Vlčnov č.p. 502, 687 61 Vlčnov
Richard Pavlica, Na výsluní I č.p. 635, 687 62 Dolní Němčí
Jarmila Pavlicová, Na výsluní I č.p. 635, 687 62 Dolní Němčí
Jana Fibichrová, Na Okluku č.p. 489, 687 62 Dolní Němčí
Zdenka Ježková, Komenského č.p. 405, 687 62 Dolní Němčí
Antonín Uher, Nivnická č.p. 296, 687 62 Dolní Němčí
Petr Uher, Polní č.p. 837, 687 62 Dolní Němčí
Zdeněk Švardala, Slavkov č.p. 126, 687 64 Horní Němčí
Marie Švardalová, Slavkov č.p. 126, 687 64 Horní Němčí
Vladislava Tlachová, Slavkov č.p. 167, 687 64 Horní Němčí
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, odd. majetkové správy, IDDS: jjfsbqc
Marie Halíková, Boršice u Blatnice č.p. 285, 687 63 Boršice u Blatnice
Karel Ondra, Polní č.p. 378, 687 62 Dolní Němčí
Marie Nejedlá, Štěpnická č.p. 1067, 686 06 Uherské Hradiště 6
Petr Kohoutek, Závodní č.p. 1217, 687 25 Hluk
Zdenka Černotová, Hromůvka č.p. 1896, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Miloslava Gadasová, Sklený kopec č.p. 1642, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Eduard Gerhard, Za Drahou č.p. 1353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Ladislav Carlos Janca, Brazil 3074, Valentin Alsina, Buenos Aires, Argentina
Ing. Lubomír Herinek, Slavkov č.p. 124, 687 64 Horní Němčí
Anna Pohlová, Bosákova č.p. 1090/3, Stará Bělá, 724 00 Ostrava 24
Ing. Michal Straka, Zahradní č.p. 1078, 687 51 Nivnice
Jan Ondra, Slavkov č.p. 239, 687 64 Horní Němčí
Mgr. Štěpánka Pavlicová, Pod Valy č.p. 351, 686 04 Kunovice
Josef Kadlček, Nivnická č.p. 506, 687 62 Dolní Němčí
Radek Kadlček, Hlucká č.p. 11, 687 62 Dolní Němčí
ZENERGO Moravia s.r.o., IDDS: vdgt5pj
GE Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
František Mahdal, Erbenova č.p. 3051/3, 695 01 Hodonín 1
Marie Kachníková, Nová čtvrť č.p. 917, 687 51 Nivnice
MUDr. Vlastimil Velecký, Sadová č.p. 1018, 687 51 Nivnice
Josef Koníček, Vlčnov č.p. 55, 687 61 Vlčnov
Karel Mahdal, Nová čtvrť č.p. 935, 687 51 Nivnice
Pavel Šmíd, Nábřežní č.p. 914, 687 51 Nivnice
Petr Lukeš, Brodská č.p. 694, 687 51 Nivnice
Eva Lukešová, Brodská č.p. 694, 687 51 Nivnice
Stanislav Skyba, Pořádí č.p. 12, 687 51 Nivnice
Emilie Skybová, Pořádí č.p. 12, 687 51 Nivnice
Vlastimil Slinták, Brodská č.p. 429, 687 51 Nivnice
František Hladiš, Brodská č.p. 496, 687 51 Nivnice
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
Strana 6 (celkem 14)
Eva Orgoňová, Nábřežní č.p. 998, 687 51 Nivnice
Vlastimil Ondra, Brodská č.p. 512, 687 51 Nivnice
Stanislav Výmola, náměstí Míru č.p. 177, 687 51 Nivnice
Helena Zemánková, Drslavice č.p. 196, 687 33 Hradčovice
Zdislava Vaculová, Nová čtvrť č.p. 889, 687 51 Nivnice
Ing. Karel Kubiš, Hoštáky č.p. 390, 687 51 Nivnice
Marie Karlíková, Brodská č.p. 527, 687 51 Nivnice
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Marie Hromčíková, Sídl. Olšava č.p. 2211, 688 01 Uherský Brod 1
Marie Hromčíková, Sídl. Olšava č.p. 2211, 688 01 Uherský Brod 1
Marie Výmolová, náměstí Míru č.p. 152, 687 51 Nivnice
Ing. Martin Moulis, Čupy č.p. 636, 687 51 Nivnice
Ing. Karel Šopík, Komenského č.p. 298, 687 51 Nivnice
MUDr. Jarmila Šopíková, Komenského č.p. 298, 687 51 Nivnice
Zdenek Snačko, nám. 3. května č.p. 1340, 765 02 Otrokovice 2
Libuše Hasoňová, Šumice č.p. 87, 687 31 Šumice
Milena Kočicová, Soukenická č.p. 2154, 688 01 Uherský Brod 1
Blažena Navrátilová, Údolní č.p. 1038, 688 01 Uherský Brod 1
Marie Horecká, Šumice č.p. 491, 687 31 Šumice
Vladimír Bartek, Záhumenická č.p. 207, 687 62 Dolní Němčí
MUDr. Marie Velecká, Sadová č.p. 1018, 687 51 Nivnice
Jarmila Hurbišová, Sadová č.p. 763, 687 51 Nivnice
Jiří Soukeník, Závodí č.p. 164, 687 51 Nivnice
Karel Skyba, Staniční č.p. 1225/54, Doubravka, 312 00 Plzeň 12
Josef Bradáč, Závodí č.p. 163, 687 51 Nivnice
Anežka Bradáčová, Závodí č.p. 163, 687 51 Nivnice
Josef Juřena, Závodí č.p. 335, 687 51 Nivnice
Jarmila Juřenová, Závodí č.p. 335, 687 51 Nivnice
Ing. Milan Baumrukr, Komenského č.p. 122, 687 51 Nivnice
Ladislav Hajduch, Závodí č.p. 159, 687 51 Nivnice
Justina Loulová, Podohradí č.p. 553, 687 51 Nivnice
Helena Bradáčová, Hoštáky č.p. 539, 687 51 Nivnice
Marie Sobotková, Brodská č.p. 855, 687 51 Nivnice
Karel Bartek, náměstí Míru č.p. 147, 687 51 Nivnice
Ing. Pavel Skyba, Dr. Kachníka č.p. 60, 687 51 Nivnice
Věra Skybová, Příčná č.p. 864, 687 51 Nivnice
Jan Brulík, Nábřežní č.p. 967, 687 51 Nivnice
Petra Petřivalská, Hoštáky č.p. 85, 687 51 Nivnice
Tomáš Trtek, Sadová č.p. 902, 687 51 Nivnice
Marta Zatloukalová, Kučerovo nám. č.p. 471, 688 01 Uherský Brod 1
Marie Honzáková, Neužilova č.p. 687/6, Bohunice, 625 00 Brno 25
RNDr. Marie Kozáková, Družební č.p. 154, 687 51 Nivnice
Karel Krchňáček, Komenského č.p. 114, 687 51 Nivnice
Josef Trtek, Pořádí č.p. 40, 687 51 Nivnice
Věra Trtková, Pořádí č.p. 40, 687 51 Nivnice
Ing. Josef Minařík, Blatnička č.p. 175, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
Pavel Májek, Dolany č.p. 152, 783 16 Dolany u Olomouce
Antonín Baumrukr, náměstí Míru č.p. 146, 687 51 Nivnice
Marie Baumrukrová, náměstí Míru č.p. 146, 687 51 Nivnice
Ing. Jindřich Vykydal, Sadová č.p. 4, 687 51 Nivnice
Věra Bartošíková, Na Stráni č.p. 600, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5
Jiřina Krchňáčková, Komenského č.p. 103, 687 51 Nivnice
Cecilie Knopová, Řepová č.p. 48, 789 85 Mohelnice
Stanislav Bartoš, Závodí č.p. 393, 687 51 Nivnice
Ludmila Bartošová, Závodí č.p. 393, 687 51 Nivnice
Josef Hurbiš, Sadová č.p. 804, 687 51 Nivnice
Pavel Pravda, Kšírova č.p. 241/83, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19
Ing. Vlastimil Kapsa, Hoštáky č.p. 69, 687 51 Nivnice
Ludmila Straňáková, Sadová č.p. 904, 687 51 Nivnice
Vlasta Pančochová, Pod Stadiónem č.p. 120/8, 742 21 Kopřivnice
Ing. Libor Karásek, Na Vyhlídce č.p. 1489, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5
MUDr. Antonín Karásek, Seichertova č.p. 151, 688 01 Uherský Brod 1
Mgr. Irena Trutmanová, Sídliště U Vodojemu č.p. 1271/38, 697 01 Kyjov 1
Miroslav Smetana, Brodská č.p. 761, 687 51 Nivnice
Pavla Smetanová, Brodská č.p. 761, 687 51 Nivnice
Ing. Karel Ševčík, Sadová č.p. 984, 687 51 Nivnice
Jiřina Prachmanová, Nábřežní č.p. 989, 687 51 Nivnice
Marie Máčalíková, Větrná č.p. 1565, 688 01 Uherský Brod 1
Ing. Lenka Gabrielová, Michalská č.p. 1755, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště
Ivana Matulíková, Dolní Lhota č.p. 16, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic
Stanislav Mahdal, Příčná č.p. 916, 687 51 Nivnice
Josef Lukeš, Podohradí č.p. 369, 687 51 Nivnice
Kocián Petr, Mgr., advokát, IDDS: fhdg8kn
Jenerál Marek, Mgr. - soudní exekutor, IDDS: 4e5pk2q
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
Jitka Kapsová, Šaripova č.p. 1801, 688 01 Uherský Brod 1
Ing. Josef Kapsa, Hoštáky č.p. 69, 687 51 Nivnice
Marie Zálešáková, Dr. Kachníka č.p. 64, 687 51 Nivnice
Vlčnovská zemědělská a.s., IDDS: zx3gxju
Zdeněk Koníček, Vlčnov č.p. 584, 687 61 Vlčnov
František Podškubka, Vlčnov č.p. 1166, 687 61 Vlčnov
Jitka Jůzová, Sadová č.p. 1410, 666 02 Předklášteří
Václav Moštěk, Vlčnov č.p. 1084, 687 61 Vlčnov
František Kučera, Vlčnov č.p. 1048, 687 61 Vlčnov
Josef Šidlo, Šumice č.p. 416, 687 31 Šumice
Alena Lečbychová, Pod svahy č.p. 113, 687 62 Dolní Němčí
Jan Mikulec, Vlčnov č.p. 1090, 687 61 Vlčnov
Josef Mlýnek, Vlčnov č.p. 67, 687 61 Vlčnov
Josef Chvilíček, Vlčnov č.p. 660, 687 61 Vlčnov
Jiřina Kryštofová, Vlčnov č.p. 547, 687 61 Vlčnov
Mgr. Marta Pavlová, Podlužanská č.p. 2199, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916
Břetislav Mikulec, Vlčnov č.p. 1106, 687 61 Vlčnov
Božena Moštková, Vlčnov č.p. 536, 687 61 Vlčnov
Marie Koníčková, Vlčnov č.p. 959, 687 61 Vlčnov
Anna Mošťková, Vlčnov č.p. 368, 687 61 Vlčnov
Jan Ondrůšek, Vlčnov č.p. 381, 687 61 Vlčnov
Veronika Ondrůšková, Vlčnov č.p. 381, 687 61 Vlčnov
Antonín Zemek, Vlčnov č.p. 991, 687 61 Vlčnov
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
Strana 7 (celkem 14)
Františka Zemková, Vlčnov č.p. 991, 687 61 Vlčnov
Jana Tomalová, Vlčnov č.p. 875, 687 61 Vlčnov
MUDr. Josef Kučera, Karlovarská č.p. 15, 273 03 Stochov
Václav Kučera, 16691 Glassman Rd. Union Pier, Michigen 49129, Spojené státy
Rostislav Kučera, 16681 Glassman Rd. Union Pier, Michigen 49129, Spojené státy
Antonín Koníček, Kněžpole č.p. 333, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Marcela Slintáková, Vlčnov č.p. 61, 687 61 Vlčnov
Ing. Miroslav Moštěk, Vlčnov č.p. 646, 687 61 Vlčnov
Denisa Kovářová, Vlčnov č.p. 1232, 687 61 Vlčnov
Adam Kovář, Vlčnov č.p. 1232, 687 61 Vlčnov
Anna Žišková, Traplice č.p. 153, 687 04 Traplice
Josef Mikulec, Vlčnov č.p. 725, 687 61 Vlčnov
Ing. Josef Vozár, Vlčnov č.p. 1193, 687 61 Vlčnov
Antonie Mikulcová, Vlčnov č.p. 1123, 687 61 Vlčnov
Pavel Bravenec, Vlčnov č.p. 724, 687 61 Vlčnov
Jiří Knotek, Vlčnov č.p. 172, 687 61 Vlčnov
Josef Janča, Na výsluní III č.p. 714, 687 62 Dolní Němčí
JUDr. Radomír Pavelka, Podlesí V č.p. 5406, 760 05 Zlín 5
Marie Lekešová, Vlčnov č.p. 559, 687 61 Vlčnov
Marie Jančárová, Vlčnov č.p. 1036, 687 61 Vlčnov
Martin Bařina, Vlčnov č.p. 1236, 687 61 Vlčnov
Vlastimír Zábrana, Vlčnov č.p. 382, 687 61 Vlčnov
Eva Zábranová, Vlčnov č.p. 382, 687 61 Vlčnov
Petr Pilát, Vlčnov č.p. 781, 687 61 Vlčnov
Marie Hladišová, V sadě č.p. 1031, 687 51 Nivnice
Ing. Šimon Knotek, Vlčnov č.p. 134, 687 61 Vlčnov
Božena Chvilíčková, Vlčnov č.p. 72, 687 61 Vlčnov
Jarmila Šmídová, Vlčnov č.p. 797, 687 61 Vlčnov
Antonín Pavelka, Tř. Maršála Malinovského č.p. 940, 686 01 Uherské Hradiště 1
Zdeněk Tykal, Vlčnov č.p. 1284, 687 61 Vlčnov
Mgr. Kateřina Tykalová, Vlčnov č.p. 1284, 687 61 Vlčnov
Jaroslav Krhovský, Zahradní č.p. 295, 687 62 Dolní Němčí
Marie Kašpaříková, Vlčnov č.p. 621, 687 61 Vlčnov
Jiří Kašpařík, Vlčnov č.p. 621, 687 61 Vlčnov
Božena Štefková, Tichá č.p. 257, 742 74 Tichá
Eva Tykalová, Vlčnov č.p. 82, 687 61 Vlčnov
Pavel Moštěk, Moravní náměstí č.p. 1267, 686 01 Uherské Hradiště 1
Ing. Petr Šobáň, Vlčnov č.p. 35, 687 61 Vlčnov
František Kužela, Vlčnov č.p. 140, 687 61 Vlčnov
Antonín Tykal, Vlčnov č.p. 82, 687 61 Vlčnov
Stanislav Liman, Rudy Kubíčka č.p. 990, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5
František Kučera, Vlčnov č.p. 1012, 687 61 Vlčnov
Renáta Cyžová, Ovocná č.p. 317/4, Životice, 736 01 Havířov 1
Ivana Zábranová, Horákov č.p. 8, Mokrá-Horákov, 664 04 Mokrá
Mgr. Jan Marášek, Pod Svahy č.p. 995, 686 01 Uherské Hradiště 1
Antonín Staroba, Vlčnov č.p. 558, 687 61 Vlčnov
Miroslav Pavelčík, Vlčnov č.p. 7, 687 61 Vlčnov
Irena Pavelčíková, Malá strana č.p. 1127, Švermov, 273 09 Kladno 7
Anna Pavelčíková, Vlčnov č.p. 726, 687 61 Vlčnov
František Mikuláštík, Vlčnov č.p. 1188, 687 61 Vlčnov
Františka Krhovská, Slavkov č.p. 17, 687 64 Horní Němčí
Karel Mikulec, Vlčnov č.p. 1029, 687 61 Vlčnov
Jiří Zábrana, Vlčnov č.p. 1072, 687 61 Vlčnov
Ludmila Knotková, Vlčnov č.p. 1044, 687 61 Vlčnov
Marie Zaorálková, Višňovce č.p. 1091, 768 24 Hulín
Oto Hala, Boršická č.p. 144, 687 62 Dolní Němčí
Jiřina Pospíšková, Bezručova č.p. 425/30, 741 01 Nový Jičín 1
Marie Zemánková, Vlčnov č.p. 68, 687 61 Vlčnov
František Prajza, 23 Green Lanes, Etobicoke Ontario, Kanada
Františka Machálková, Vlčnov č.p. 719, 687 61 Vlčnov
František Kočí, Vinohradská č.p. 557, 687 62 Dolní Němčí
Františka Kočí, Vinohradská č.p. 557, 687 62 Dolní Němčí
Ing. Milan Mikulec, Podroužkova č.p. 1685/15, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Marie Púdelková, Nivnická č.p. 328, 687 62 Dolní Němčí
PaedDr. Dagmar Vichorcová, Vlčnov č.p. 461, 687 61 Vlčnov
Irena Horáková, Vlčnov č.p. 1130, 687 61 Vlčnov
Stanislav Bolom, Sídl. Beskydské č.p. 1199, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Stanislav Zemek, Vlčnov č.p. 720, 687 61 Vlčnov
František Chvílíček, Vlčnov č.p. 302, 687 61 Vlčnov
Milada Kašpaříková, Vlčnov č.p. 1035, 687 61 Vlčnov
Jarmila Mikulcová, Vinařská č.p. 406/26, Pisárky, 603 00 Brno 3
PhDr. Judita Kučerová, Ph.D., Nezvalova č.p. 401/6, Lesná, 638 00 Brno 38
Božena Bobčíková, Nivnická č.p. 214, 687 62 Dolní Němčí
Petr Koníček, Sadová č.p. 1477, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5
Magdalena Dlugošová, Tovární č.p. 338/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
František Moštek, Kokory č.p. 264, 751 05 Kokory
Marie Dokoupilová, Svépomoc I č.p. 1977/37, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Anna Jančová, Vlčnov č.p. 509, 687 61 Vlčnov
Ing. Petr Nevařil, Vlčnov č.p. 877, 687 61 Vlčnov
Mgr. Ivana Nevařilová, Vlčnov č.p. 877, 687 61 Vlčnov
Antonín Vozár, Vlčnov č.p. 76, 687 61 Vlčnov
Ludmila Vozárová, Vlčnov č.p. 76, 687 61 Vlčnov
Václav Moštěk, Vlčnov č.p. 188, 687 61 Vlčnov
Marie Zemková, Vlčnov č.p. 534, 687 61 Vlčnov
Homola Jaroslav, Mgr., IDDS: etag8hb
Jan Kašpařík, Vlčnov č.p. 1213, 687 61 Vlčnov
Marie Španělová, Vlčnov č.p. 1106, 687 61 Vlčnov
Renata Vokounová, Záhumenická č.p. 460, 687 62 Dolní Němčí
Marie Vokounová, Školní č.p. 888, 687 62 Dolní Němčí
Agro Okluky, a.s., IDDS: ymycm52
Kateřina Daňková, Dešná č.p. 73, 763 15 Slušovice
Lukáš Umlauf, Příční č.p. 660, 687 62 Dolní Němčí
Vít Umlauf, Příční č.p. 660, 687 62 Dolní Němčí
Pavla Umlaufová, Příční č.p. 660, 687 62 Dolní Němčí
Jaroslav Pěrka, Zahradní č.p. 737, 687 62 Dolní Němčí
Zelený vrch, s.r.o., IDDS: dwxcuvc
Vendula Hrdinová, Hlucká č.p. 259, 687 62 Dolní Němčí
Věra Kadlčková, U stadionu č.p. 664, 687 62 Dolní Němčí
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
Strana 8 (celkem 14)
Marie Vatrtová, Kostelní č.p. 32, 687 62 Dolní Němčí
Marie Válková, Nivnická č.p. 163, 687 62 Dolní Němčí
Iveta Rusmanová, Na Okluku č.p. 604, 687 62 Dolní Němčí
Anežka Kadlčková, Nivnická č.p. 81, 687 62 Dolní Němčí
Alena Polášková, Na kopečku č.p. 653, 687 62 Dolní Němčí
Marie Orlíková, Vladislava Vaculky č.p. 997, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5
Ludmila Kozelková, Mírová č.p. 643, 687 62 Dolní Němčí
Marián Cmol, Vinohradská č.p. 754, 687 62 Dolní Němčí
Ludmila Hadašová, Žižkova č.p. 1150/6, 692 01 Mikulov na Moravě
Ing. Miroslav Kadlček, Nivnická č.p. 283, 687 62 Dolní Němčí
Jarmila Vlková, Na Okluku č.p. 459, 687 62 Dolní Němčí
Zdeněk Kadlček, Na výsluní IV č.p. 785, 687 62 Dolní Němčí
Marie Šiková, Na výsluní I č.p. 776, 687 62 Dolní Němčí
Antonín Zimčík, Vinohradská č.p. 628, 687 62 Dolní Němčí
Marie Krystýnová, Nivnická č.p. 74, 687 62 Dolní Němčí
František Umlauf, Hlucká č.p. 472, 687 62 Dolní Němčí
Zdeněk Kadlček, Na výsluní III č.p. 676, 687 62 Dolní Němčí
Alena Macalíková, Filmová č.p. 273, Kudlov, 760 01 Zlín 1
Josef Chovanec, Na výsluní IV č.p. 707, 687 62 Dolní Němčí
Anna Kočí, Střelniční č.p. 7/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Karel Krhovský, Slavkov č.p. 265, 687 64 Horní Němčí
Jiří Doležil, Lesní č.p. 56/7, Bobrovníky, 748 01 Hlučín
Oldřich Bláha, K Olšině č.p. 153/12, Bobrovníky, 748 01 Hlučín
Jan Bláha, Moravská č.p. 43/20, 748 01 Hlučín
Antonín Hajduch, Na výsluní IV č.p. 788, 687 62 Dolní Němčí
František Zimčík, Krátká č.p. 175, 687 62 Dolní Němčí
Ing. Pavlína Zedníčková, Nad Hájkem č.p. 865, 687 62 Dolní Němčí
Věra Růžičková, Rybníky č.p. 343, 687 62 Dolní Němčí
František Kočí, Boršická č.p. 97, 687 62 Dolní Němčí
Helena Kočí, Boršická č.p. 97, 687 62 Dolní Němčí
Ing. Marie Daňková, IDDS: awxczbf
Ludmila Ježková, Příční č.p. 476, 687 62 Dolní Němčí
Marie Smetanová, Na výsluní I č.p. 814, 687 62 Dolní Němčí
Josef Polášek, Na kopečku č.p. 653, 687 62 Dolní Němčí
Alena Kadlčková, Nad kostelem č.p. 336, 687 62 Dolní Němčí
Pavel Kočí, Pod svahy č.p. 303, 687 62 Dolní Němčí
Olga Lišková, Radíkovice č.p. 49, 503 27 Lhota pod Libčany
Dana Talská, Boršická č.p. 326, 687 62 Dolní Němčí
Josef Kadlček, Hlucká č.p. 23, 687 62 Dolní Němčí
Miroslav Tinka, Kostelní č.p. 173, 687 62 Dolní Němčí
Ludmila Tinková, Kostelní č.p. 173, 687 62 Dolní Němčí
Zdeněk Salát, Slavkov č.p. 64, 687 64 Horní Němčí
Ludmila Lidiaková, Na kopečku č.p. 380, 687 62 Dolní Němčí
Josef Šohaj, Fr. Veselky č.p. 1676, 688 01 Uherský Brod 1
Antonín Hybler, Krátká č.p. 549, 687 62 Dolní Němčí
Miroslav Kadlček, Na výsluní III č.p. 704, 687 62 Dolní Němčí
Ludmila Kadlčková, Na výsluní III č.p. 704, 687 62 Dolní Němčí
Jana Poláchová, Na výsluní I č.p. 617, 687 62 Dolní Němčí
Zdeňka Milošová, Školní č.p. 232, 687 62 Dolní Němčí
Božena Kočí, Hlucká č.p. 149, 687 62 Dolní Němčí
Marie Bachroňová, Dunická č.p. 3142/2, Praha 4-Záběhlice, 141 00 Praha 41
Martin Kočí, Hlucká č.p. 13, 687 62 Dolní Němčí
Milan Karafiát, Příční č.p. 830, 687 62 Dolní Němčí
Jiří Karafiát, Boršická č.p. 101, 687 62 Dolní Němčí
Libuše Bézová, Příční č.p. 619, 687 62 Dolní Němčí
Božena Tinková, Hrobákova č.p. 4, Bratislava, Slovensko
Marie Troupová, Nivnická č.p. 55, 687 62 Dolní Němčí
Jarmila Uhříčková, Vlčnov č.p. 629, 687 61 Vlčnov
Josef Stojaspal, Na výsluní I č.p. 632, 687 62 Dolní Němčí
Jana Katucká, Nivnická č.p. 89, 687 62 Dolní Němčí
Monika Marečková, U Trojáku č.p. 4648, 760 05 Zlín 5
Ivana Katucká, Nivnická č.p. 89, 687 62 Dolní Němčí
Štěpán Stojaspal, Boršická č.p. 452, 687 62 Dolní Němčí
Marie Stojaspalová, Boršická č.p. 452, 687 62 Dolní Němčí
Leoš Minks, Školní č.p. 329, 687 62 Dolní Němčí
Ludvík Kadlček, U školy č.p. 237, 687 65 Strání
Marie Slaníková, Boršická č.p. 230, 687 62 Dolní Němčí
Zdeněk Fibichr, Nivnická č.p. 125, 687 62 Dolní Němčí
Josef Slaník, Boršická č.p. 230, 687 62 Dolní Němčí
Marie Talská, Na Zápovědi č.p. 556, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště 1
Václav Pěrka, Mojmírova č.p. 927, 686 01 Uherské Hradiště 1
Ludvík Pěrka, Rybníky č.p. 383, 687 62 Dolní Němčí
Miroslav Pěrka, Zahradní č.p. 738, 687 62 Dolní Němčí
Ludmila Nedělová, Zahradní č.p. 599, 687 62 Dolní Němčí
Josef Gregor, Polní č.p. 377, 687 62 Dolní Němčí
Alena Gregorová, Polní č.p. 377, 687 62 Dolní Němčí
Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Brodě, IDDS: 25nnz67
Ing. Josef Juřenčák, Vinohradská č.p. 625, 687 62 Dolní Němčí
Jan Sečkař, Lipov č.p. 323, 696 72 Lipov
KORDÁRNA Plus a.s., IDDS: jdqdckh
Jaroslav Migota, Štěpnická č.p. 1624, 698 01 Veselí nad Moravou
Jan Miškeřík, Kyjevská č.p. 1231/3, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Anna Sečkařová, Velká nad Veličkou č.p. 234, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Pavel Sekerka, Velká nad Veličkou č.p. 480, 696 74 Velká nad Veličkou
Ladislav Slovák, Velká nad Veličkou č.p. 663, 696 74 Velká nad Veličkou
EKOELEKTRO s.r.o., IDDS: bsehfqm
Anna Galušková, Sv. Čecha č.p. 246, 687 24 Uherský Ostroh
Miroslava Vítková, Na Ladech č.p. 276, Pacov, 251 01 Říčany u Prahy
Martin Sup, Velká nad Veličkou č.p. 787, 696 74 Velká nad Veličkou
Pavel Ondruš, Hroznová Lhota č.p. 225, 696 63 Hroznová Lhota
Eva Vajčnerová, Hroznová Lhota č.p. 225, 696 63 Hroznová Lhota
Anna Maňáková, Velká nad Veličkou č.p. 744, 696 74 Velká nad Veličkou
Mgr. Iva Nováková Pavlíková, Malá Vrbka č.p. 24, 696 73 Hrubá Vrbka
Ivana Studničková, Kollárova č.p. 1005, 698 01 Veselí nad Moravou
Jiřina Králová, Marie Pujmanové č.p. 670, Vrahovice, 798 11 Prostějov 6
Jan Prášek, Novovysočanská č.p. 861/2, 190 00 Praha 9-Vysočany
Hana Vrbová, Okrouhlá č.p. 384/1, Bohunice, 625 00 Brno 25
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor právních služeb, IDDS: 96vaa2e
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
Strana 9 (celkem 14)
Jan Šavara, Velká nad Veličkou č.p. 252, 696 74 Velká nad Veličkou
Hana Halíčková, Velká nad Veličkou č.p. 346, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Miroslava Mičulková, Velká nad Veličkou č.p. 653, 696 74 Velká nad Veličkou
Jan Januš, Velká nad Veličkou č.p. 881, 696 74 Velká nad Veličkou
Marie Pavlicová, Velká nad Veličkou č.p. 148, 696 74 Velká nad Veličkou
Marie Hájíčková, Lipov č.p. 177, 696 72 Lipov
Svatopluk Vachun, Velká nad Veličkou č.p. 831, 696 74 Velká nad Veličkou
Dušan Mička, Velká nad Veličkou č.p. 765, 696 74 Velká nad Veličkou
Eva Hromková, Velká nad Veličkou č.p. 184, 696 74 Velká nad Veličkou
BIO TOP s.r.o., IDDS: yrtrrvh
Lea Kydalová, Jana Ziky č.p. 1942/26, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Jiřina Topolanská, Podhradní č.p. 40, Pavlov, 692 01 Mikulov na Moravě
Správa a údržba silnic Hodonín, Brněnská č.p. 3254, 695 01 Hodonín 1
Štěpán Zobek, Velká nad Veličkou č.p. 38, 696 74 Velká nad Veličkou
Římskokatolická farnost Velká nad Veličkou, Velká nad Veličkou č.p. 97, 696 74 Velká nad Veličkou
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Alena Foksová, Velká nad Veličkou č.p. 266, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Pavel Pavlinec, Pionýrů č.p. 1856/11, 737 01 Český Těšín 1
Jan Pavlinec, Veselská č.p. 572, 696 81 Bzenec
Josef Psík, Velká nad Veličkou č.p. 51, 696 74 Velká nad Veličkou
František Kadubec, Hrubá Vrbka č.p. 120, 696 73 Hrubá Vrbka
Marie Horňáková, Kopánky č.p. 2052, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště
Horňácká farma s.r.o., IDDS: rrnapkg
AGROLIP, a.s., IDDS: 69jcnmy
Pavel Sekerka, Velká nad Veličkou č.p. 13, 696 74 Velká nad Veličkou
Marie Macková, Tyršova č.p. 1341, 696 62 Strážnice
Jan Tomčala, Kuželov č.p. 3, 696 73 Hrubá Vrbka
Jan Sedláček, Louka č.p. 296, 696 76 Louka nad Veličkou
Anna Sedláčková, Louka č.p. 296, 696 76 Louka nad Veličkou
Zdeňka Hrbáčová, Velká nad Veličkou č.p. 242, 696 74 Velká nad Veličkou
Anna Pavlincová, Velká nad Veličkou č.p. 192, 696 74 Velká nad Veličkou
AGROLSTAT, spol. s r.o., IDDS: pfijwt2
Anna Lošáková, Boženy Němcové č.p. 666/4, 691 45 Podivín
Jiří Janoška, Velká nad Veličkou č.p. 702, 696 74 Velká nad Veličkou
Anna Janošková, Velká nad Veličkou č.p. 511, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Pavel Janoška, Velká nad Veličkou č.p. 629, 696 74 Velká nad Veličkou
Anna Čajková, Velká nad Veličkou č.p. 149, 696 74 Velká nad Veličkou
Pavel Kohút, Velká nad Veličkou č.p. 829, 696 74 Velká nad Veličkou
Pavel Cibulka, IDDS: vt3qgbp
Marie Šimonicová, Sulická č.p. 172, Sulice, 251 68 Kamenice
Jan Štipčák, Nová Lhota č.p. 41, 696 74 Velká nad Veličkou
Anežka Valentová, Ďurčiná č.p. 137, Ďurčiná, Slovensko
Martin Čambal, Velká nad Veličkou č.p. 508, 696 74 Velká nad Veličkou
Helena Halířová, Voroněžská č.p. 2546/2, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Eva Minksová, Velká nad Veličkou č.p. 223, 696 74 Velká nad Veličkou
Radek Janás, Velká nad Veličkou č.p. 340, 696 74 Velká nad Veličkou
Jan Slovák, Velká nad Veličkou č.p. 197, 696 74 Velká nad Veličkou
Zdeněk Kolaja, Velká nad Veličkou č.p. 554, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Josef Foks, Velká nad Veličkou č.p. 780, 696 74 Velká nad Veličkou
Jan Malečík, Velká nad Veličkou č.p. 60, 696 74 Velká nad Veličkou
Marie Krmíčková, Masarykovo náměstí č.p. 428, 752 01 Kojetín I-Město
Ludmila Novotná, Velká nad Veličkou č.p. 844, 696 74 Velká nad Veličkou
Tomáš Mička, Velká nad Veličkou č.p. 845, 696 74 Velká nad Veličkou
Anežka Šáchová, Velká nad Veličkou č.p. 202, 696 74 Velká nad Veličkou
Ludmila Petříková, Velká nad Veličkou č.p. 134, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Martin Foks, Velká nad Veličkou č.p. 634, 696 74 Velká nad Veličkou
MUDr. Danuše Petrová, Vokovická č.p. 679/10, 160 00 Praha 6-Vokovice
Marie Hudečková, Hutník č.p. 1415, 698 01 Veselí nad Moravou
Petr Psík, Velká nad Veličkou č.p. 647, 696 74 Velká nad Veličkou
RNDr. Alžběta Slováková, Velká nad Veličkou č.p. 336, 696 74 Velká nad Veličkou
Kateřina Psíková, Velká nad Veličkou č.p. 51, 696 74 Velká nad Veličkou
Vojtěch Gunár, Sv. Čecha č.p. 2373/5, 695 01 Hodonín 1
Pavel Lukeš, Velká nad Veličkou č.p. 260, 696 74 Velká nad Veličkou
Pavla Horáková, Suchov č.p. 172, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
Antonín Lukeš, Velká nad Veličkou č.p. 260, 696 74 Velká nad Veličkou
Marie Horáková, Suchov č.p. 172, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
Jan Mikéska, Louka č.p. 298, 696 76 Louka nad Veličkou
Ing. Ladislav Doležal, SNP č.p. 1180, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2
Jan Kohút, Velká nad Veličkou č.p. 183, 696 74 Velká nad Veličkou
Jaroslav Štefánek, Velká nad Veličkou č.p. 610, 696 74 Velká nad Veličkou
Helena Janoušková, Žeravice č.p. 99, 696 47 Žeravice
Ing. Jana Bloeslová, Velká nad Veličkou č.p. 82, 696 74 Velká nad Veličkou
Josef Grabec, Velká nad Veličkou č.p. 642, 696 74 Velká nad Veličkou
Jan Grabec, Velká nad Veličkou č.p. 438, 696 74 Velká nad Veličkou
Anežka Maňáková, Velká nad Veličkou č.p. 231, 696 74 Velká nad Veličkou
Mgr. Helena Patinková, Velká nad Veličkou č.p. 330, 696 74 Velká nad Veličkou
Martin Patinka, Racková č.p. 271, 760 01 Zlín 1
Bohuslava Hučková, Velká nad Veličkou č.p. 624, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Jiřina Jirková, Louka č.p. 186, 696 76 Louka nad Veličkou
Karla Mlýnková, Družstevní čtvrť č.p. 3145/19, 695 01 Hodonín 1
Jarmila Baráková, Štěpnická č.p. 1081, 686 06 Uherské Hradiště 6
Josef Lukeš, Olomučany č.p. 272, 679 03 Olomučany
Mgr. Jana Klapka Rechlíková, Vrátkovská č.p. 2070/4, 100 00 Praha 10-Strašnice
Anna Skoumalová, Velká nad Veličkou č.p. 594, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Tomáš Rechlík, IDDS: 84kfdje
Stanislav Kohůt, Velká nad Veličkou č.p. 213, 696 74 Velká nad Veličkou
Kateřina Slováková, Opavská č.p. 958/53, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Zuzana Zobková, Velká nad Veličkou č.p. 309, 696 74 Velká nad Veličkou
Anna Chrenčíková, Velká nad Veličkou č.p. 133, 696 74 Velká nad Veličkou
Martin Janoška, Hornická č.p. 676/57, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 4
Martin Vrablc, Velká nad Veličkou č.p. 105, 696 74 Velká nad Veličkou
Jan Kuchyňka, Horská č.p. 2040, 755 01 Vsetín 1
Ing. Jiří Vrablc, Polní č.p. 3821/5, 695 01 Hodonín 1
Miroslav Němeček, Velká nad Veličkou č.p. 696, 696 74 Velká nad Veličkou
Dušan Šácha, Velká nad Veličkou č.p. 522, 696 74 Velká nad Veličkou
Eva Šáchová, Velká nad Veličkou č.p. 304, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Jiří Šácha, Javorník č.p. 34, 696 74 Velká nad Veličkou
Anna Tomčalová, Velká nad Veličkou č.p. 67, 696 74 Velká nad Veličkou
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
Strana 10 (celkem 14)
Milan Hubáček, Kalivody č.p. 23, 270 54 Řevničov
Josef Petřík, Velká nad Veličkou č.p. 700, 696 74 Velká nad Veličkou
Marie Pindorová, Velká nad Veličkou č.p. 821, 696 74 Velká nad Veličkou
Eva Macková, Velká nad Veličkou č.p. 801, 696 74 Velká nad Veličkou
Jiří Vachun, Velká nad Veličkou č.p. 164, 696 74 Velká nad Veličkou
Vladimír Halíček, Louka č.p. 97, 696 76 Louka nad Veličkou
Miroslav Januš, Velká nad Veličkou č.p. 766, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Luděk Šácha, Dukelská č.p. 1586, 256 01 Benešov u Prahy
Petra Kohútová, Velká nad Veličkou č.p. 513, 696 74 Velká nad Veličkou
Jarmila Mikésková, Suchov č.p. 254, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
Ladislav Tomčala, Velká nad Veličkou č.p. 674, 696 74 Velká nad Veličkou
Anna Pavlicová, Velká nad Veličkou č.p. 9, 696 74 Velká nad Veličkou
Anna Slováková, Velká nad Veličkou č.p. 332, 696 74 Velká nad Veličkou
Jan Trefil, Brandlova č.p. 3368/79, 695 01 Hodonín 1
Pavel Kučera, Velká nad Veličkou č.p. 717, 696 74 Velká nad Veličkou
Petr Miškeřík, Velká nad Veličkou č.p. 824, 696 74 Velká nad Veličkou
Jan Halíček, Lipov č.p. 196, 696 72 Lipov
Jan Tomčala, Velká nad Veličkou č.p. 679, 696 74 Velká nad Veličkou
Jiří Janoška, Údolní č.p. 391/14, Veveří, 602 00 Brno 2
Mgr. Helena Handlová, Velká nad Veličkou č.p. 158, 696 74 Velká nad Veličkou
Helena Mikáčová, Velká nad Veličkou č.p. 542, 696 74 Velká nad Veličkou
Miroslav Hřešil, Velká nad Veličkou č.p. 48, 696 74 Velká nad Veličkou
Zdeňka Morávková, Javorník č.p. 218, 696 74 Velká nad Veličkou
Kvetoslav Psík, Velká nad Veličkou č.p. 360, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Martin Jozefák, Velká nad Veličkou č.p. 360, 696 74 Velká nad Veličkou
Jan Janoška, Velká nad Veličkou č.p. 179, 696 74 Velká nad Veličkou
Radek Janoška, P. Bezruče č.p. 113, 471 03 Kravaře u České Lípy
Karel Zahradník, Velká nad Veličkou č.p. 581, 696 74 Velká nad Veličkou
Mgr. Ondřej Kuchyňka, Velká nad Veličkou č.p. 512, 696 74 Velká nad Veličkou
Antonín Lipár, Velká nad Veličkou č.p. 218, 696 74 Velká nad Veličkou
Anna Vrablcová, Velká nad Veličkou č.p. 105, 696 74 Velká nad Veličkou
MUDr. Josef Ovečka, Lipov č.p. 540, 696 72 Lipov
Ing. Jiřina Horniaková, Velká nad Veličkou č.p. 37, 696 74 Velká nad Veličkou
Dušan Horniak, Velká nad Veličkou č.p. 37, 696 74 Velká nad Veličkou
Ludmila Migotová, Velká nad Veličkou č.p. 189, 696 74 Velká nad Veličkou
Anna Škopíková, Velká nad Veličkou č.p. 617, 696 74 Velká nad Veličkou
Anežka Šelepová, Drahy č.p. 1300, 696 62 Strážnice
BLATINIE, a.s., IDDS: p37c6gz
Miroslav Holčík, Sadová č.p. 267/35, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín
Václav Janoška, Knovíz č.p. 216, 274 01 Slaný 1
Klára Janošková, Smečno č.p. 320, 273 05 Smečno
Jiří Prášek, Kabelíkova č.p. 93/11, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Anna Šáchová, Velká nad Veličkou č.p. 304, 696 74 Velká nad Veličkou
Jakub Kořínek, Družstevní č.p. 92, 763 26 Luhačovice
Kamil Kořínek, U Zahrádek č.p. 474, 763 21 Slavičín
Alena Lipárová, Velká nad Veličkou č.p. 414, 696 74 Velká nad Veličkou
Martin Mička, Nádražní č.p. 217/19, 696 01 Rohatec
Miroslava Riehmann, Am Rabenhold 28, 99310 Arnstadt, Německo
Kristina Vachunová, Velká nad Veličkou č.p. 258, 696 74 Velká nad Veličkou
Jiřina Psíková, Okrajová č.p. 1410/49, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Pavel Foks, Velká nad Veličkou č.p. 150, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Jaroslav Pražák, Záhumní č.p. 440, 696 05 Milotice u Kyjova
Anna Pražáková, Záhumní č.p. 440, 696 05 Milotice u Kyjova
Pavel Psík, Velká nad Veličkou č.p. 201, 696 74 Velká nad Veličkou
Jitka Sťahlová, Javorník č.p. 71, 696 74 Velká nad Veličkou
Jan Tomešek, Velká nad Veličkou č.p. 237, 696 74 Velká nad Veličkou
KVATRO-EKOSTATEK, spol. s r.o., IDDS: m36hccu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu
Dohnal Antonín, JUDr. - soudní exekutor, IDDS: de4g8br
Jaroš Petr, Mgr. - soudní exekutor, IDDS: cb9g8jb
Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka, IDDS: r4dsxd7
Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IDDS: 9ikgf4b
Zwiefelhofer Miloslav, JUDr. - soudní exekutor, IDDS: q3fpa3p
Smékal Marcel, JUDr., advokát, IDDS: v76g8z7
Vrána Tomáš, JUDr. - soudní exekutor, IDDS: dzsg873
Brančík Kamil, Mgr. - soudní exekutor, IDDS: wbjg785
Cink Libor, Mgr. - soudní exekutor, IDDS: qpeg79n
Ivanko Igor, JUDr., IDDS: hyeg8iq
Skoupá Kateřina, Mgr. - soudní exekutorka, IDDS: gqwt442
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
Alimon a.s., IDDS: t3scqpa
Jaroš Petr, Mgr. - soudní exekutor, IDDS: cb9g8jb
Marie Zlomková, Boršice u Blatnice č.p. 115, 687 63 Boršice u Blatnice
Dolňácko, a.s., IDDS: 3xvdq74
Antonín Mičulka, Blatnička č.p. 22, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
Ing. Ladislav Holas, Schiffelova 1410 č.p. 12, 90851 Holíč, Slovensko
Veronika Nožičková, Boršice u Blatnice č.p. 295, 687 63 Boršice u Blatnice
Anna Srncová, Boršice u Blatnice č.p. 126, 687 63 Boršice u Blatnice
Martin Šimek, Boršice u Blatnice č.p. 180, 687 63 Boršice u Blatnice
Marie Staňková, Blatnice pod Svatým Antonínkem č.p. 238, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
Anežka Pomykalová, Boršice u Blatnice č.p. 88, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Slaník, Boršice u Blatnice č.p. 171, 687 63 Boršice u Blatnice
Marie Slaníková, Boršice u Blatnice č.p. 171, 687 63 Boršice u Blatnice
David Vaněk, Boršice u Blatnice č.p. 187, 687 63 Boršice u Blatnice
Richard Vaněk, Boršice u Blatnice č.p. 187, 687 63 Boršice u Blatnice
Stanislav Hruška, Blatnička č.p. 143, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
Martin Zemčík, Boršice u Blatnice č.p. 252, 687 63 Boršice u Blatnice
Marie Zemčíková, Boršice u Blatnice č.p. 252, 687 63 Boršice u Blatnice
Bohumila Černá, Zelinova č.p. 5594, 760 05 Zlín 5
Ostrožsko, a.s., IDDS: 6m2fiu9
Jaroslav Ježek, Boršice u Blatnice č.p. 273, 687 63 Boršice u Blatnice
Anna Tomčalová, Jaroslava Hůlky č.p. 9, Ceské Budějovice, 370 07 České Budějovice
Antonín Hrabal, Hutník č.p. 1481, 698 01 Veselí nad Moravou
Anděla Urbanová, Růžová č.p. 3082/5, 434 01 Most 1
Ing. Josef Hájíček, Na Krajině č.p. 192, Vésky, 686 01 Uherské Hradiště 1
Jarmila Šimková, Boršice u Blatnice č.p. 180, 687 63 Boršice u Blatnice
Anna Ksiažkiewiczová, Údolní č.p. 399, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště 1
Jan Žufánek, Chrastě č.p. 390, 687 08 Buchlovice
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
Strana 11 (celkem 14)
Ing. Antonín Kolůch, V Pastouškách č.p. 1509, 686 04 Kunovice
Michaela Garguláková, Březnice č.p. 373, 760 01 Zlín 1
Anežka Zlomková, Boršice u Blatnice č.p. 266, 687 63 Boršice u Blatnice
Kateřina Žufánková, Boršice u Blatnice č.p. 192, 687 63 Boršice u Blatnice
MVDr. Ing. Pavel Hrdina, Lánská č.p. 817, 687 25 Hluk
Ludmila Slintáková, Boršice u Blatnice č.p. 19, 687 63 Boršice u Blatnice
Marie Krchnavá, Boršice u Blatnice č.p. 93, 687 63 Boršice u Blatnice
Marie Míšková, Boršice u Blatnice č.p. 217, 687 63 Boršice u Blatnice
Martina Kučerová, Masarykova č.p. 751, 438 01 Žatec 1
Ludmila Zlomková, Lány č.p. 1184, 698 01 Veselí nad Moravou
Marie Blahynková, Vinohrady č.p. 2555/35, Nětčice, 697 01 Kyjov 1
Ing. Jana Zatloukalová, Osvobození č.p. 763, 686 04 Kunovice
Antonína Zlomková, Štefáčkova č.p. 2385/9, Líšeň, 628 00 Brno 28
Josef Žufánek, Boršice u Blatnice č.p. 299, 687 63 Boršice u Blatnice
Jiří Podškubka, Bratří Sousedíků č.p. 1077, 760 01 Zlín 1
Květoslava Foltýnková, Kusého č.p. 550/3, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81
Vladimír Hrbáček, Rokytnice č.p. 457, Rokytnice, 755 01 Vsetín 1
Ctibor Cemper, Vejražkova č.p. 1160/28, 150 00 Praha 5-Košíře
Markéta Cemperová, Vejražkova č.p. 1160/28, 150 00 Praha 5-Košíře
Anna Cemperová, Na Hřebenkách č.p. 3203/1a, 150 00 Praha 5-Smíchov
Martin Smolej, Boršice u Blatnice č.p. 285, 687 63 Boršice u Blatnice
Vlastimil Ondra, Brodská č.p. 876, 687 51 Nivnice
Jan Goroš, Boršice u Blatnice č.p. 102, 687 63 Boršice u Blatnice
Ing. Marcela Žufánková, Boršice u Blatnice č.p. 299, 687 63 Boršice u Blatnice
Antonín Gál, Boršice u Blatnice č.p. 156, 687 63 Boršice u Blatnice
Jiří Žufánek, Měšťanská č.p. 3511/136, 695 01 Hodonín 1
Marie Slaníková, Štefánikova č.p. 1119, 698 01 Veselí nad Moravou
Stanislav Bajko, Spodní č.p. 670, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh
Ing. Jaromír Šácha, Antonínská č.p. 574, 687 25 Hluk
Miloslav Daněk, Olbrachtovo náměstí č.p. 797/2, Komín, 624 00 Brno 24
Anna Šohajová, Mlýnská č.p. 42, 763 26 Luhačovice
Josef Jestřabík, Bratčice č.p. 24, 664 67 Syrovice
Miloslav Slaník, Boršice u Blatnice č.p. 164, 687 63 Boršice u Blatnice
Jan Šimek, Boršice u Blatnice č.p. 253, 687 63 Boršice u Blatnice
Marie Halíková, Boršice u Blatnice č.p. 14, 687 63 Boršice u Blatnice
Antonín Zlomek, Boršice u Blatnice č.p. 6, 687 63 Boršice u Blatnice
VÍNO ZLOMEK & VÁVRA s.r.o., IDDS: gemakex
Vladislav Slaník, Fügnerova č.p. 991, 698 01 Veselí nad Moravou
Zdeněk Jestřabík, Boršice u Blatnice č.p. 311, 687 63 Boršice u Blatnice
Ing. Jaroslav Gál, Boršice u Blatnice č.p. 347, 687 63 Boršice u Blatnice
Ing. Antonín Zlomek, Boršice u Blatnice č.p. 287, 687 63 Boršice u Blatnice
Stanislav Horák, Boršice u Blatnice č.p. 90, 687 63 Boršice u Blatnice
Zdeněk Pomykal, Antonínská č.p. 505, 687 25 Hluk
Josef Šmahaj, Boršice u Blatnice č.p. 32, 687 63 Boršice u Blatnice
Jiří Ondra, Boršice u Blatnice č.p. 177, 687 63 Boršice u Blatnice
Antonín Halík, Boršice u Blatnice č.p. 78, 687 63 Boršice u Blatnice
Václav Žufánek, Boršice u Blatnice č.p. 77, 687 63 Boršice u Blatnice
Ludmila Žufánková, Boršice u Blatnice č.p. 77, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Mančík, Boršice u Blatnice č.p. 280, 687 63 Boršice u Blatnice
Anežka Michálková, Louka č.p. 202, 696 76 Louka nad Veličkou
Zdeněk Michálek, Ke kurtům č.p. 374/21, Praha 4-Písnice, 142 00 Praha 411
Jindřiška Rumíšková, Louka č.p. 202, 696 76 Louka nad Veličkou
David Minařík, Boršice u Blatnice č.p. 342, 687 63 Boršice u Blatnice
Zdeněk Pomykal, Boršice u Blatnice č.p. 346, 687 63 Boršice u Blatnice
Anna Slaníková, Boršice u Blatnice č.p. 112, 687 63 Boršice u Blatnice
Štěpán Hrošík, Moravní č.p. 548, 698 01 Veselí nad Moravou
Bohumila Halíková, Boršice u Blatnice č.p. 281, 687 63 Boršice u Blatnice
Stanislav Bartoš, Boršice u Blatnice č.p. 315, 687 63 Boršice u Blatnice
Jiří Mikeska, Vyšehradská č.p. 1215, 687 25 Hluk
Ing. Vladislav Fila, Svitavská č.p. 611/12, Lány, 568 02 Svitavy 2
Ing. Jaroslav Fila, Údolní č.p. 150/1, Lány, 568 02 Svitavy 2
RNDr. Zdeňka Balcarová, Antonínská č.p. 549/2, Veveří, 602 00 Brno 2
Ing. Aleš Sušil, Vránova č.p. 897/107, Řečkovice, 621 00 Brno 21
Pavel Ondra, Boršice u Blatnice č.p. 269, 687 63 Boršice u Blatnice
Libuše Zerzáňová, Boršice u Blatnice č.p. 166, 687 63 Boršice u Blatnice
Jarmila Galušková, Boršice u Blatnice č.p. 308, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Hrabal, Boršice u Blatnice č.p. 92, 687 63 Boršice u Blatnice
Anna Zlomková, Boršice u Blatnice č.p. 287, 687 63 Boršice u Blatnice
Pavel Michálek, Pěkná č.p. 1253/10, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 4
Anežka Janečková, Boršice u Blatnice č.p. 138, 687 63 Boršice u Blatnice
Jan Gál, Bzová č.p. 42, 687 71 Bojkovice
Ing. Marcela Králíková, Větrná č.p. 422, Sady, 686 05 Uherské Hradiště 5
Dana Minaříková, Boršice u Blatnice č.p. 317, 687 63 Boršice u Blatnice
Jan Pomykal, Boršice u Blatnice č.p. 119, 687 63 Boršice u Blatnice
Antonína Pomykalová, Boršice u Blatnice č.p. 119, 687 63 Boršice u Blatnice
Jaroslav Hájíček, Závodní č.p. 1145, 687 25 Hluk
František Mikeska, Křiby č.p. 4713, 760 05 Zlín 5
Jaroslav Pomykal, Boršice u Blatnice č.p. 310, 687 63 Boršice u Blatnice
Marie Bartošová, Boršice u Blatnice č.p. 218, 687 63 Boršice u Blatnice
Jaroslav Ježek, Boršice u Blatnice č.p. 176, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Zlomek, Josefovská č.p. 30, 696 17 Dolní Bojanovice
Antonín Kročil, Družstevní č.p. 1558, 688 01 Uherský Brod 1
Anna Kročilová, Družstevní č.p. 1558, 688 01 Uherský Brod 1
Jaroslav Gál, Boršice u Blatnice č.p. 33, 687 63 Boršice u Blatnice
Anna Pomykalová, Boršice u Blatnice č.p. 88, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Hala, Boršice u Blatnice č.p. 231, 687 63 Boršice u Blatnice
Alena Halová, Boršice u Blatnice č.p. 231, 687 63 Boršice u Blatnice
Helena Bahulová, Boršice u Blatnice č.p. 290, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Slaník, Boršice u Blatnice č.p. 322, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Bursík, Boršice u Blatnice č.p. 133, 687 63 Boršice u Blatnice
Marie Pašková, Slezská č.p. 766, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Josef Hořčica, Kostelní č.p. 156, 687 62 Dolní Němčí
Josef Hrošík, Družstevní II č.p. 842, 687 25 Hluk
Bohuslav Hrošík, Boršice u Blatnice č.p. 9, 687 63 Boršice u Blatnice
Ludvík Halík, Boršice u Blatnice č.p. 105, 687 63 Boršice u Blatnice
Ing. Pavel Pomykal, Na Sídlišti č.p. 292, 783 49 Lutín
Dušan Kovařík, Mírová č.p. 646, 687 62 Dolní Němčí
Stanislav Tureček, Boršice u Blatnice č.p. 276, 687 63 Boršice u Blatnice
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
Strana 12 (celkem 14)
Jaroslava Pomykalová, Dělnická č.p. 750, 687 25 Hluk
Jiřina Zlomková, V. Volavého č.p. 1637, 696 62 Strážnice
Marie Doležalová, Boršice u Blatnice č.p. 106, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Zlomek, Boršice u Blatnice č.p. 302, 687 63 Boršice u Blatnice
Bohumila Novotná, Podolí č.p. 104, 686 04 Kunovice
PharmDr. Irena Fuksová, Kopaná č.p. 1636, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Marek Jestřabík, Boršice u Blatnice č.p. 380, 687 63 Boršice u Blatnice
Římskokatolická farnost Boršice u Blatnice, Boršice u Blatnice č.p. 31, 687 63 Boršice u Blatnice
Anna Burianová, Školní č.p. 204, 671 25 Hodonice
Helena Junecová, Kosmonautů č.p. 2243/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
Anna Němčíková, Boršice u Blatnice č.p. 80, 687 63 Boršice u Blatnice
Anežka Gálová, Boršice u Blatnice č.p. 19, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Slinták, Boršice u Blatnice č.p. 19, 687 63 Boršice u Blatnice
Karel Petrů, Boršice u Blatnice č.p. 283, 687 63 Boršice u Blatnice
Antonína Petrů, Boršice u Blatnice č.p. 283, 687 63 Boršice u Blatnice
Antonín Halík, Boršice u Blatnice č.p. 52, 687 63 Boršice u Blatnice
Marie Halíková, Boršice u Blatnice č.p. 52, 687 63 Boršice u Blatnice
Ludvík Žufánek, Maxima Gorkého č.p. 412, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Antonín Huráb, Boršice u Blatnice č.p. 235, 687 63 Boršice u Blatnice
Marie Hurábová, Boršice u Blatnice č.p. 235, 687 63 Boršice u Blatnice
Eva Libosvárová, Vinohradská č.p. 938, 687 51 Nivnice
Jitka Vojtková, Boršice u Blatnice č.p. 4, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Minařík, Blatnička č.p. 129, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
Antonín Pomykal, Šumice č.p. 456, 687 31 Šumice
Zdenka Hánečková, Nerudova č.p. 1179, 768 24 Hulín
Marie Hrošíková, Boršice u Blatnice č.p. 9, 687 63 Boršice u Blatnice
Ludvík Hrošík, Boršice u Blatnice č.p. 89, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Oborný, Boršice u Blatnice č.p. 26, 687 63 Boršice u Blatnice
Anna Oborná, Boršice u Blatnice č.p. 26, 687 63 Boršice u Blatnice
František Pomykal, Novoveská č.p. 555, 687 25 Hluk
František Pomykal, Vyšehradská č.p. 1201, 687 25 Hluk
Anna Pomykalová, Vyšehradská č.p. 1201, 687 25 Hluk
Josef Hložek, Boršice u Blatnice č.p. 101, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Halík, Generála Svobody č.p. 261, Sedlec, 257 91 Sedlec-Prčice 1
Libuše Zlomková, Boršice u Blatnice č.p. 175, 687 63 Boršice u Blatnice
MUDr. Věra Zejdlová, Boršice u Blatnice č.p. 100, 687 63 Boršice u Blatnice
Andrea Miškarová, Brodská č.p. 876, 687 51 Nivnice
Ing. Josef Zlomek, Boršice u Blatnice č.p. 306, 687 63 Boršice u Blatnice
Lenka Zemčíková, Boršice u Blatnice č.p. 56, 687 63 Boršice u Blatnice
Petr Zemčík, Boršice u Blatnice č.p. 56, 687 63 Boršice u Blatnice
Vlastimil Šimek, Boršice u Blatnice č.p. 288, 687 63 Boršice u Blatnice
Ludmila Bogdanovičová, Husova č.p. 798, Malenovice, 763 02 Zlín 4
Marie Kramárová, Boršice u Blatnice č.p. 21, 687 63 Boršice u Blatnice
Vít Hrabal, Boršice u Blatnice č.p. 331, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Juřička, Olšavní č.p. 253, 686 04 Kunovice
Kateřina Mikésková, Boršice u Blatnice č.p. 305, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Kománek, Boršice u Blatnice č.p. 248, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Pomykal, Dělnická č.p. 750, 687 25 Hluk
Bc. Josef Žufánek, Boršice u Blatnice č.p. 299, 687 63 Boršice u Blatnice
Bohuslav Vávra, Boršice u Blatnice č.p. 320, 687 63 Boršice u Blatnice
Lesy České republiky, s.p., oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, IDDS: e8jcfsn
Anna Turečková, Boršice u Blatnice č.p. 276, 687 63 Boršice u Blatnice
Fojtová Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IDDS: d47g8e3
Anna Zlomková, Boršice u Blatnice č.p. 124, 687 63 Boršice u Blatnice
Ing. Miloslav Bída, Boršice u Blatnice č.p. 219, 687 63 Boršice u Blatnice
Bohunka Smutná, IDDS: ejx8a4d
Ondřej Vojtek, Boršice u Blatnice č.p. 4, 687 63 Boršice u Blatnice
L-Contact, s.r.o., IDDS: xr6hxj6
Pavel Bittner, Hrubá Vrbka č.p. 245, 696 73 Hrubá Vrbka
Klára Brabcová, Švestková č.p. 4105/15, 767 01 Kroměříž 1
Sylva Vývodová, Pod Bílým kamenem č.p. 1758, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Ladislav Štefánek, Velká nad Veličkou č.p. 426, 696 74 Velká nad Veličkou
Karel Verner
Pavel Migota, Velká nad Veličkou č.p. 658, 696 74 Velká nad Veličkou
CONNECT CZ, s.r.o., IDDS: vpjwhfs
Karel Bobčík, Velká nad Veličkou č.p. 160, 696 74 Velká nad Veličkou
Pavla Jagošová, Velká nad Veličkou č.p. 587, 696 74 Velká nad Veličkou
Hana Procházková, Velká nad Veličkou č.p. 165, 696 74 Velká nad Veličkou
Ludmila Čagánková, Velká nad Veličkou č.p. 590, 696 74 Velká nad Veličkou
Jaroslava Miškeříková, Velká nad Veličkou č.p. 322, 696 74 Velká nad Veličkou
Kateřina Zemčíková, Velká nad Veličkou č.p. 308, 696 74 Velká nad Veličkou
Hana Holková, tř. Masarykova č.p. 108, 698 01 Veselí nad Moravou
Petr Migota, Tasov č.p. 158, 696 63 Hroznová Lhota
Marie Okénková, Velká nad Veličkou č.p. 909, 696 74 Velká nad Veličkou
účastníci řízení, resp. vlastníci dotčených pozemků, kteří nejsou známi nebo jsou neznámého pobytu
(veřejnou vyhláškou)
Antonín Bartoš, Spojené státy
Jan Tomčala, Spojené státy, Michigan 48460
Jiří Psík, Spojené státy
Jiří Psík, 696 74 Velká nad Veličkou 89
Anežka Mlýnková
Anežka Šimlíková, Louka 283
Jan Valášek
Anna Majorová, Spojené státy
František Tomčala, Staré Město 14, 792 01 Bruntál
Matylda Kašpárková, Spojené státy
Pavel Janoška, 696 74 Velká nad Veličkou 152
Josef Otáhal, 687 63 Boršice u Blatnice 115
Jan Šimek
Apolena Šimková
Josef Smolej
Anna Bursíková, 687 63 Boršice u Blatnice 98
Antonín Bursík, Spojené státy
Kateřina Hrbáčková, 756 07 Zděchov 20
Josef Rybnikář
Anna Chvílová
František Dvořil, Horní Valy 578, 688 01 Uherský Brod
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
Strana 13 (celkem 14)
Alžběta Slováková, Spojené státy
Josef Slaník, Dukelská 3980, 760 01 Zlín
Anežka Waraschutzová, Lasse 69, Lasse 69, Rakousko
účastníci řízení (dědicové) po níže uvedených vlastnících dotčených pozemků, kteří zemřeli (veřejnou
vyhláškou)
Josef Mikulanec, Spojené státy
Karel Brulík, Řepová 48, 789 85 Mohelnice
Anežka Machálková, Provazní 447, 688 01 Uherský Brod
Marie Mařicová, 687 61 Vlčnov 384
Anna Kadlčková, 687 62 Dolní Němčí 362
Mgr. Jiřina Šťastná, Krátká 174, 687 62 Dolní Němčí
Marie Krátká, Horní Plesová 36, 695 01 Hodonín
Jaroslav Jobst, U Červených domků 2966/20, 695 01 Hodonín
Jiří Řiháček, 696 74 Velká nad Veličkou 55
Jan Pitel, 696 74 Velká nad Veličkou 453
Kateřina Kučerová, 696 74 Velká nad Veličkou 181
Alžběta Holčíková, 696 74 Velká nad Veličkou 575
Josef Vícha, 696 74 Velká nad Veličkou 41
Anna Ňorková, 696 74 Velká nad Veličkou 450
Tomáš Čajka, 696 74 Velká nad Veličkou 43
Jan Petrucha, Okružní 1727/22, 792 01 Bruntál
Marie Kotačková, Čujkovová 1717/27, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Anna Psíková, 696 74 Velká nad Veličkou 161
Cecílie Kolaciová, 696 74 Velká nad Veličkou 26
Matěj Miškeřík, 696 74 Velká nad Veličkou 240
Magdalena Kohůtová, 696 74 Velká nad Veličkou 146
Anežka Bláhová, 687 24 Uherský Ostroh 259
Anna Hurábová, 687 63 Boršice u Blatnice 207
Anežka Janečková, 687 63 Boršice u Blatnice214
Kateřina Zimčíková, 687 63 Boršice u Blatnice 43
Marie Hendrychová, Šance 103, 687 24 Uherský Ostroh
Martin Smolej, 687 63 Boršice u Blatnice 46
Marie Bobčíková, 687 63 Boršice u Blatnice 242
Jan Ondra, 687 63 Boršice u Blatnice 11
Martin Pomykal, 687 63 Boršice u Blatnice 1
Marie Cigánková
Anna Pomykalová, 687 63 Boršice u Blatnice 111
Jan Pomykal, 687 63 Boršice u Blatnice 111
Anežka Uherková, Mikulovská 657, 691 42 Valtice
Marie Ondrová
Marie Ondrová, 687 63 Boršice u Blatnice 89
Josef Vávra, 687 63 Boršice u Blatnice 8
Ludmila Gálová, 687 63 Boršice u Blatnice 19
Martin Cigánek, ul. Ostružinová 2933/9, Praha 10 – Zahradní Město
ostatní účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona včetně vlastníků níže uvedených pozemků (veřejnou vyhláškou)
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
O2 Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
katastrální území Boršice u Blatnice: 2291, 2301, 2300, 2288, 2287, 2290, 2302, 2305, 2292, 2297,
2310/2, 2315, 2201/9, 2201/22, 2201/23, 1895/95, 1895/96, 1895/97, 1895/101, 2644, 2661, 2664/1,
2654, 2655, 2679, 2682, 1880/114, 1880/113, 2856, 2840, 2865/12, 2865/8, 2865/7, 2865/2, 2759/12,
2759/11, 2759/3, 2880/2, 2883/2, 3090, 3129/9, 3129/8, 3096/1, 3096/2, 2887/5, 3215/2, 3232, 3250,
3239, 3240, 3356, 3357/1, 3357/4, 3357/2, 3352, 3351, 3350, 3349, 3499/2, 3636/142, 3636/28,
3636/27, 3636/2, 3636/3, 4090/2, 3913/5, 3913/1, 4090/3, 3759/2, 3764, 3774, 3800/1, 3884, 3891,
3911/1, 3911/2, 3947/37, 4008/6, 4032/2, 4032/1, 4035, 4048/55, 2587/12, 2759/142, 2794/2, 3111,
3243/133, 3348, 3636/5, 3636/26, 3895/8, 3913/2, 3947/36, 4039/1, 4039/2;
katastrálním území Dolní Němčí: 938, 939, 940, 941, 942, 1698, 1699, 1834/1, 1839/2, 1982/1,
1982/20, 1982/56, 2033, 2034, 2035, 2064, 2065, 2246, 2247;
katastrální území Nivnice: 3054/5, 3063/13, 3087/1, 3087/19, 3087/20, 3087/22, 3087/52, 3090/43,
3090/44, 3090/45, 3090/46, 3090/50, 3090/51, 3090/52, 3092/16, 3092/26, 3092/27, 3092/28, 3103/5,
3105/37, 3105/39, 5221, 5241/2, 5348, 5499, 5500, 5530/1, 5530/2, 5532, 5533;
katastrální území Slavkov u Uherského Brodu: 4225/21, 4225/25, 4510, 4746, 4757, 4758, 4766,
4941, 5019, 5020, 5034, 5043, 5050;
katastrální území Uherský Brod: 2488/37, 2488/39, 2488/40, 2488/43, 2488/44, 2548/19, 2621/13,
2621/14, 2693/4, 3001/4, 3001/5, 3001/6, 3161/18, 3161/20, 3161/21, 3161/32, 3161/33, 3161/51,
3161/52, 3161/54, 3161/56, 3238/70, 3246/16, 3246/34, 3246/35, 3246/37, 3246/64, 3246/65,
3246/66, 3246/147, 3246/148, 3246/154, 3246/155, 3304/95, 3304/100, 3304/156, 6443/49, 6443/50,
6443/51, 6443/52, 7408/26, 7408/29, 7408/48, 7408/49, 7408/56, 7408/70, 7408/90;
katastrální území Velká nad Veličkou: 1340/106, 1340/107, 1340/109, 1340/110, 2777/9, 2777/10,
2777/38, 2777/39, 2783/20, 2783/71, 2878/13, 2878/14, 2878/16, 2878/18, 2878/24, 2878/25,
2880/148, 2880/153, 2880/154, 2880/155, 2880/160, 2880/161, 2880/179, 2880/342, 2880/363, 2896,
2940/5, 2940/6, 2940/9, 2940/10, 2940/12, 2940/13, 2940/14, 2963/9, 2963/10, 3004/39, 3004/40,
3004/41, 3004/42, 3004/43, 3005/40, 3005/41, 3005/42, 3005/45, 3005/46, 3005/47, 3005/48,
3005/51, 3005/52, 3007/3, 3007/12, 3007/18, 3007/67, 3007/68, 3007/69, 3007/70, 3007/71, 3007/73,
3009/110, 3009/127, 3009/131, 3009/134, 3009/145, 3009/197, 3009/201, 3029/3, 3029/11, 3029/20,
3030/2, 3030/3, 3031/14, 3031/37, 3035/5, 3035/18, 3036/2, 3036/3, 3036/4, 3036/18, 3441, 3463;
katastrální území Vlčnov: 4707/204, 4707/205, 4707/207, 4708/4, 4710/100, 4710/143, 4710/199,
4710/200, 4712/29, 4712/31;
dotčené orgány (dodejky)
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP, IDDS: 9gsaax4
Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí a úřad územního plánování, IDDS:
ef2b3c5
Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, Masarykovo nám. č.p. 100, 688
01 Uherský Brod 1
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Odbor dopravy a SH, úřad
územního plánování, IDDS: scsbwku
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště, IDDS: z3paa5u
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
Česká republika - Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní
správy majetku Brno, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, IDDS: ismbss3
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, úřad územního plánování, IDDS: x2pbqzq
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
Strana 14 (celkem 14)
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín,
IDDS: jaaai36
Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, IDDS:
6bnaawp
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Oddělení stavební prevence Brno, IDDS: ybiaiuv
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Pálava a Krajské středisko Brno,
IDDS: ngbdyqr
Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, IDDS: n75aau3
Obecní úřad Nivnice, IDDS: 8k6bsjq
Obecní úřad Vlčnov, IDDS: nx3bqjq
Obecní úřad Slavkov, IDDS: gpjbixc
Obecní úřad Dolní Němčí, IDDS: by7beqv
Obecní úřad Velká nad Veličkou, IDDS: 57ybaqy
Obecní úřad Boršice u Blatnice, IDDS: 2eebfdr
ostatní (na vědomí)
Městský úřad Uherský Brod, Odbor rozvoje města - oddělení územního plánování, Masarykovo nám.
č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
Městský úřad Hluk, Odbor stavebního úřadu, IDDS: uhkbyvz
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Download

kompletní rekonstrukce vedení a pozvánka k veřejnému jednání