Odbor stavebního úřadu
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČÍSLO JEDNACÍ:
ČÍSLO EVIDENČNÍ:
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ
OSOBA:
TEL.:
E-MAIL:
VYHOTOVENO DNE:
VYPRAVENO DNE:
MÍSTO:
OSU/0812/14/So
Ing. Jarmila Solaříková
572 805 303
[email protected]
2015-01-15
2015-01-19
Uherský Brod
Dle rozdělovníku
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Uherský Brod, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 18. června 2014 podala
spol. E.ON Česká republika, s. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
na základě zmocnění od spol. E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice (dále jen „žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“):
I.
Vydává
rozhodnutí o umístění stavby
nazvané
„V543 - kompletní rekonstrukce vedení (Velká nad Veličkou - Uherský Brod)"
(dále jen „stavba") na pozemcích parc. č. 1880/115 (vodní plocha), parc. č. 1880/116 (vodní plocha),
parc. č. 1894/7 (ostatní plocha), parc. č. 1894/9 (trvalý travní porost), parc. č. 1895/4 (trvalý travní porost),
parc. č. 1895/57 (ostatní plocha), parc. č. 1895/59 (ostatní plocha), parc. č. 1895/94 (ostatní plocha),
parc. č. 1895/98 (ostatní plocha), parc. č. 1895/99 (ostatní plocha), parc. č. 1919/25 (orná půda), parc.
č. 1988/2 (ostatní plocha), parc. č. 2201/10 (trvalý travní porost), parc. č. 2201/11 (trvalý travní porost),
parc. č. 2201/12 (trvalý travní porost), parc. č. 2201/13 (trvalý travní porost), parc. č. 2201/14 (trvalý travní
porost), parc. č. 2201/15 (trvalý travní porost), parc. č. 2201/16 (trvalý travní porost), parc. č. 2201/17
(trvalý travní porost), parc. č. 2201/18 (trvalý travní porost), parc. č. 2201/19 (trvalý travní porost), parc.
č. 2201/20 (trvalý travní porost), parc. č. 2201/21 (trvalý travní porost), parc. č. 2201/63 (trvalý travní porost), parc. č. 2289 (trvalý travní porost), parc. č. 2293 (trvalý travní porost), parc. č. 2294 (trvalý travní
porost), parc. č. 2295 (trvalý travní porost), parc. č. 2296 (trvalý travní porost), parc. č. 2298 (trvalý travní
porost), parc. č. 2299 (trvalý travní porost), parc. č. 2303 (trvalý travní porost), parc. č. 2304 (trvalý travní
porost), parc. č. 2309 (trvalý travní porost), parc. č. 2310/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2587/13 (vinice),
parc. č. 2587/14 (vinice), parc. č. 2587/25 (vinice), parc. č. 2648 (trvalý travní porost), parc. č. 2649 (trvalý
travní porost), parc. č. 2652 (trvalý travní porost), parc. č. 2653 (trvalý travní porost), parc. č. 2656 (trvalý
travní porost), parc. č. 2657 (trvalý travní porost), parc. č. 2658 (vinice), parc. č. 2662 (vinice), parc.
č. 2663/1 (vinice), parc. č. 2663/2 (vinice), parc. č. 2666 (vinice), parc. č. 2667 (vinice), parc. č. 2670 (vinice), parc. č. 2671/1 (vinice), parc. č. 2671/2 (vinice), parc. č. 2674 (vinice), parc. č. 2675 (vinice), parc.
č. 2678 (vinice), parc. č. 2741/8 (orná půda), parc. č. 2741/9 (orná půda), parc. č. 2741/10 (orná půda),
parc. č. 2741/11 (orná půda), parc. č. 2741/12 (orná půda), parc. č. 2741/13 (orná půda), parc. č. 2741/14
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 2/25
(orná půda), parc. č. 2741/16 (orná půda), parc. č. 2741/17 (orná půda), parc. č. 2741/18 (orná půda),
parc. č. 2741/19 (orná půda), parc. č. 2741/20 (orná půda), parc. č. 2741/21 (orná půda), parc. č. 2741/22
(orná půda), parc. č. 2741/23 (orná půda), parc. č. 2741/24 (orná půda), parc. č. 2741/27 (orná půda),
parc. č. 2741/28 (orná půda), parc. č. 2741/29 (orná půda), parc. č. 2741/30 (orná půda), parc. č. 2741/31
(orná půda), parc. č. 2741/32 (orná půda), parc. č. 2741/33 (orná půda), parc. č. 2741/34 (orná půda),
parc. č. 2741/35 (orná půda), parc. č. 2741/36 (orná půda), parc. č. 2741/37 (orná půda), parc. č. 2741/38
(orná půda), parc. č. 2741/39 (orná půda), parc. č. 2741/40 (orná půda), parc. č. 2741/41 (orná půda),
parc. č. 2741/42 (orná půda), parc. č. 2741/43 (orná půda), parc. č. 2741/45 (orná půda), parc. č. 2741/46
(orná půda), parc. č. 2741/47 (orná půda), parc. č. 2748/3 (ostatní plocha), parc. č. 2759/3 (ostatní plocha), parc. č. 2759/8 (orná půda), parc. č. 2759/9 (ostatní plocha), parc. č. 2759/14 (ostatní plocha), parc.
č. 2759/143 (orná půda), parc. č. 2759/144 (orná půda), parc. č. 2759/145 (orná půda), parc. č. 2759/146
(orná půda), parc. č. 2759/151 (orná půda), parc. č. 2759/152 (orná půda), parc. č. 2759/153 (orná půda),
parc. č. 2759/154 (orná půda), parc. č. 2759/155 (orná půda), parc. č. 2759/156 (orná půda), parc.
č. 2759/157 (orná půda), parc. č. 2759/158 (orná půda), parc. č. 2759/160 (orná půda), parc. č. 2759/161
(orná půda), parc. č. 2759/162 (orná půda), parc. č. 2759/163 (orná půda), parc. č. 2759/164 (orná půda),
parc. č. 2759/165 (orná půda), parc. č. 2759/166 (orná půda), parc. č. 2759/171 (orná půda), parc.
č. 2759/173 (orná půda), parc. č. 2759/175 (orná půda), parc. č. 2759/176 (orná půda), parc. č. 2759/177
(orná půda), parc. č. 2759/178 (orná půda), parc. č. 2759/179 (orná půda), parc. č. 2759/180 (orná půda),
parc. č. 2759/181 (orná půda), parc. č. 2759/183 (orná půda), parc. č. 2759/184 (orná půda), parc.
č. 2759/185 (orná půda), parc. č. 2759/186 (orná půda), parc. č. 2759/187 (orná půda), parc. č. 2759/188
(orná půda), parc. č. 2759/190 (orná půda), parc. č. 2794/1 (orná půda), parc. č. 2795/1 (orná půda),
parc. č. 2795/2 (orná půda), parc. č. 2796 (orná půda), parc. č. 2797 (orná půda), parc. č. 2798 (orná
půda), parc. č. 2799 (orná půda), parc. č. 2838 (orná půda), parc. č. 2839 (orná půda), parc. č. 2851 (orná půda), parc. č. 2857/1 (orná půda), parc. č. 2857/2 (orná půda), parc. č. 2863 (orná půda), parc.
č. 2864 (orná půda), parc. č. 2865/6 (ostatní plocha), parc. č. 2865/9 (ostatní plocha), parc. č. 2870
(ostatní plocha), parc. č. 2871 (orná půda), parc. č. 2880/1 (ostatní plocha), parc. č. 2883/1 (ostatní plocha), parc. č. 2887/6 (orná půda), parc. č. 2887/7 (orná půda), parc. č. 2909/5 (ostatní plocha), parc.
č. 2909/6 (ostatní plocha), parc. č. 2909/7 (ostatní plocha), parc. č. 2911/2 (orná půda), parc. č. 2915
(ostatní plocha), parc. č. 2916/1 (orná půda), parc. č. 2916/2 (ostatní plocha), parc. č. 2916/3 (ostatní
plocha), parc. č. 2916/4 (ostatní plocha), parc. č. 2916/5 (ostatní plocha), parc. č. 2916/10 (orná půda),
parc. č. 2927 (orná půda), parc. č. 2932 (orná půda), parc. č. 2967 (orná půda), parc. č. 2972/20 (orná
půda), parc. č. 2972/21 (orná půda), parc. č. 2972/22 (orná půda), parc. č. 2972/23 (orná půda), parc.
č. 2972/24 (orná půda), parc. č. 2972/25 (orná půda), parc. č. 2972/26 (orná půda), parc. č. 2972/27 (orná půda), parc. č. 2972/28 (orná půda), parc. č. 3005 (orná půda), parc. č. 3022 (orná půda), parc.
č. 3041 (orná půda), parc. č. 3054 (orná půda), parc. č. 3060 (orná půda), parc. č. 3073 (orná půda),
parc. č. 3078 (orná půda), parc. č. 3091 (orná půda), parc. č. 3094/1 (orná půda), parc. č. 3094/2 (orná
půda), parc. č. 3095/1 (orná půda), parc. č. 3095/2 (orná půda), parc. č. 3100/1 (orná půda), parc.
č. 3100/2 (orná půda), parc. č. 3100/3 (orná půda), parc. č. 3100/4 (orná půda), parc. č. 3100/5 (orná
půda), parc. č. 3100/6 (orná půda), parc. č. 3100/7 (orná půda), parc. č. 3127 (orná půda), parc.
č. 3129/11 (orná půda), parc. č. 3133 (orná půda), parc. č. 3138/3 (ostatní plocha), parc. č. 3152/2 (orná
půda), parc. č. 3162/2 (orná půda), parc. č. 3173/2 (orná půda), parc. č. 3193/14 (ostatní plocha), parc.
č. 3193/15 (ostatní plocha), parc. č. 3193/53 (orná půda), parc. č. 3193/56 (orná půda), parc. č. 3193/58
(orná půda), parc. č. 3193/60 (orná půda), parc. č. 3193/61 (orná půda), parc. č. 3193/62 (orná půda),
parc. č. 3193/63 (orná půda), parc. č. 3193/64 (orná půda), parc. č. 3193/65 (orná půda), parc. č. 3193/66
(orná půda), parc. č. 3193/67 (orná půda), parc. č. 3193/68 (orná půda), parc. č. 3193/69 (orná půda),
parc. č. 3193/70 (orná půda), parc. č. 3193/80 (orná půda), parc. č. 3193/81 (orná půda), parc.
č. 3193/125 (orná půda), parc. č. 3194/1 (orná půda), parc. č. 3194/2 (orná půda), parc. č. 3197 (orná
půda), parc. č. 3198/2 (orná půda), parc. č. 3201/1 (orná půda), parc. č. 3202/1 (orná půda), parc.
č. 3202/3 (orná půda), parc. č. 3208/2 (orná půda), parc. č. 3215/1 (orná půda), parc. č. 3216/3 (orná
půda), parc. č. 3219/1 (orná půda), parc. č. 3219/2 (orná půda), parc. č. 3221 (orná půda), parc. č. 3225
(orná půda), parc. č. 3226 (orná půda), parc. č. 3233 (orná půda), parc. č. 3234/2 (orná půda), parc.
č. 3235 (orná půda), parc. č. 3238 (orná půda), parc. č. 3241 (orná půda), parc. č. 3243/118 (orná půda),
parc. č. 3243/119 (orná půda), parc. č. 3243/120 (orná půda), parc. č. 3243/121 (orná půda), parc.
č. 3243/122 (orná půda), parc. č. 3243/123 (orná půda), parc. č. 3243/124 (orná půda), parc. č. 3243/125
(orná půda), parc. č. 3243/130 (orná půda), parc. č. 3243/131 (orná půda), parc. č. 3243/132 (orná půda),
parc. č. 3244/1 (orná půda), parc. č. 3244/2 (orná půda), parc. č. 3247 (orná půda), parc. č. 3354 (orná
půda), parc. č. 3355 (orná půda), parc. č. 3449 (orná půda), parc. č. 3452/1 (orná půda), parc. č. 3452/2
(orná půda), parc. č. 3462/1 (orná půda), parc. č. 3462/2 (orná půda), parc. č. 3465 (orná půda), parc.
č. 3472 (orná půda), parc. č. 3475/1 (orná půda), parc. č. 3475/2 (orná půda), parc. č. 3484 (orná půda),
parc. č. 3487 (orná půda), parc. č. 3490 (orná půda), parc. č. 3493 (orná půda), parc. č. 3496/1 (orná
půda), parc. č. 3496/2 (orná půda), parc. č. 3545 (orná půda), parc. č. 3547 (orná půda), parc. č. 3548
(orná půda), parc. č. 3549 (orná půda), parc. č. 3550 (orná půda), parc. č. 3636/25 (ostatní plocha), parc.
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 3/25
č. 3636/80 (orná půda), parc. č. 3636/82 (orná půda), parc. č. 3636/83 (orná půda), parc. č. 3636/84 (orná půda), parc. č. 3636/85 (orná půda), parc. č. 3636/86 (orná půda), parc. č. 3636/87 (orná půda), parc.
č. 3636/88 (orná půda), parc. č. 3636/89 (orná půda), parc. č. 3636/90 (orná půda), parc. č. 3636/91 (orná půda), parc. č. 3636/92 (orná půda), parc. č. 3636/93 (orná půda), parc. č. 3636/94 (orná půda), parc.
č. 3636/95 (orná půda), parc. č. 3636/96 (orná půda), parc. č. 3636/97 (orná půda), parc. č. 3636/98 (orná půda), parc. č. 3636/99 (orná půda), parc. č. 3636/100 (orná půda), parc. č. 3636/101 (orná půda),
parc. č. 3636/102 (orná půda), parc. č. 3636/103 (orná půda), parc. č. 3636/104 (orná půda), parc.
č. 3636/105 (orná půda), parc. č. 3636/106 (orná půda), parc. č. 3636/107 (orná půda), parc. č. 3636/109
(orná půda), parc. č. 3636/110 (orná půda), parc. č. 3636/111 (orná půda), parc. č. 3636/112 (orná půda),
parc. č. 3636/113 (orná půda), parc. č. 3636/114 (orná půda), parc. č. 3636/115 (orná půda), parc.
č. 3636/116 (orná půda), parc. č. 3636/123 (orná půda), parc. č. 3636/124 (orná půda), parc. č. 3636/125
(orná půda), parc. č. 3636/126 (orná půda), parc. č. 3636/127 (orná půda), parc. č. 3636/128 (orná půda),
parc. č. 3636/129 (orná půda), parc. č. 3636/130 (orná půda), parc. č. 3636/131 (orná půda), parc.
č. 3636/132 (orná půda), parc. č. 3636/133 (orná půda), parc. č. 3636/134 (orná půda), parc. č. 3636/143
(orná půda), parc. č. 3743 (orná půda), parc. č. 3777/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3777/2 (trvalý travní
porost), parc. č. 3788 (trvalý travní porost), parc. č. 3789 (trvalý travní porost), parc. č. 3799/1 (trvalý
travní porost), parc. č. 3799/2 (trvalý travní porost), parc. č. 3800/2 (trvalý travní porost), parc. č. 3805
(trvalý travní porost), parc. č. 3808 (trvalý travní porost), parc. č. 3813/1 (zahrada), parc. č. 3816/3 (orná
půda), parc. č. 3821 (trvalý travní porost), parc. č. 3824 (trvalý travní porost), parc. č. 3829/1 (orná půda),
parc. č. 3834 (orná půda), parc. č. 3839/1 (vinice), parc. č. 3839/2 (trvalý travní porost), parc. č. 3846
(trvalý travní porost), parc. č. 3851 (trvalý travní porost), parc. č. 3859 (trvalý travní porost), parc.
č. 3869/2 (orná půda), parc. č. 3870 (orná půda), parc. č. 3877 (trvalý travní porost), parc. č. 3885 (trvalý
travní porost), parc. č. 3890 (orná půda), parc. č. 3895/3 (orná půda), parc. č. 3895/9 (orná půda), parc.
č. 3906 (trvalý travní porost), parc. č. 3907 (trvalý travní porost), parc. č. 3908 (orná půda), parc.
č. 3909/1 (orná půda), parc. č. 3909/2 (orná půda), parc. č. 3910/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3910/2
(orná půda), parc. č. 3912/1 (orná půda), parc. č. 3912/2 (zahrada), parc. č. 3946 (trvalý travní porost),
parc. č. 3947/4 (trvalý travní porost), parc. č. 3947/5 (trvalý travní porost), parc. č. 3947/38 (trvalý travní
porost), parc. č. 3947/39 (trvalý travní porost), parc. č. 3950/1 (trvalý travní porost), parc. č. 4008/1
(ostatní plocha), parc. č. 4008/2 (trvalý travní porost), parc. č. 4008/7 (ostatní plocha), parc. č. 4008/8
(ostatní plocha), parc. č. 4008/9 (ostatní plocha), parc. č. 4008/10 (ostatní plocha), parc. č. 4008/11
(ostatní plocha), parc. č. 4008/12 (ostatní plocha), parc. č. 4008/13 (ostatní plocha), parc. č. 4008/14
(ostatní plocha), parc. č. 4008/15 (ostatní plocha), parc. č. 4008/16 (ostatní plocha), parc. č. 4008/17
(trvalý travní porost), parc. č. 4008/18 (trvalý travní porost), parc. č. 4008/19 (trvalý travní porost), parc.
č. 4017 (trvalý travní porost), parc. č. 4018 (trvalý travní porost), parc. č. 4026 (trvalý travní porost), parc.
č. 4028/3 (ostatní plocha), parc. č. 4031/1 (ostatní plocha), parc. č. 4031/2 (ostatní plocha), parc. č. 4036
(ostatní plocha), parc. č. 4048/2 (orná půda), parc. č. 4048/37 (orná půda), parc. č. 4048/38 (orná půda),
parc. č. 4048/39 (orná půda), parc. č. 4048/40 (orná půda), parc. č. 4048/51 (orná půda), parc. č. 4048/52
(orná půda), parc. č. 4048/53 (orná půda), parc. č. 4048/54 (orná půda), parc. č. 4048/56 (orná půda),
parc. č. 4048/57 (orná půda), parc. č. 4048/58 (orná půda), parc. č. 4048/59 (orná půda), parc. č. 4048/60
(orná půda), parc. č. 4048/61 (orná půda), parc. č. 4048/62 (orná půda), parc. č. 4048/63 (orná půda),
parc. č. 4089/1 (ostatní plocha), parc. č. 4090/15 (ostatní plocha), parc. č. 4090/18 (ostatní plocha), parc.
č. 4109/1 (ostatní plocha), parc. č. 4110 (trvalý travní porost), parc. č. 4111 (trvalý travní porost), parc.
č. 4113/38 (vodní plocha), parc. č. 4114/1 (vodní plocha), parc. č. 4116/1 (vodní plocha) v katastrálním
území Boršice u Blatnice, parc. č. 936 (ostatní plocha), parc. č. 1832/3 (lesní pozemek), parc. č. 1915/1
(orná půda), parc. č. 2253 (orná půda), parc. č. 2287/2 (ostatní plocha), parc. č. 2287/3 (ostatní plocha),
parc. č. 937, 1359, 1714, 1715, 1732, 1733, 1748/2, 1749/1, 1749/2, 1763, 1766, 1783, 1784, 1792/2,
1793, 1800, 1801, 1808, 1809, 1816, 1817/2, 1824/2, 1825, 1832, 1833, 1840/1, 1845/2, 1846/1, 1851/2,
1852/1, 1857/2, 1858/1, 1863/1, 1863/2, 1864/1, 1869/3, 1870/1, 1875/2, 1876/1, 1881/2, 1882/1, 1887/2,
1888/1, 1893/3, 1893/4, 1894/1, 1899/2, 1900/1, 1905/2, 1906/1, 1911/1, 1912/3, 1916, 1921, 1922/1,
1922/2, 1929/1, 1930, 1935, 1936/1, 1982/2, 1982/53, 1982/54, 1982/55, 2036, 2037, 2038, 2039/1,
2039/2, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053/1, 2053/2,
2054, 2055, 2056, 2057/1, 2057/2, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2249, 2250, 2251, 2252 (všechny p. p. k.) katastrálním území Dolní Němčí, parc. č. 3054/1 (vodní plocha), parc. č. 3054/4 (vodní plocha), parc. č. 3060/5 (ostatní plocha), parc. č. 3060/6 (ostatní plocha), parc. č. 3061/1 (ostatní plocha),
parc. č. 3061/2 (ostatní plocha), parc. č. 3063/1 (orná půda), parc. č. 3063/19 (orná půda), parc. č. 3071/4
(orná půda), parc. č. 3071/7 (orná půda), parc. č. 3071/8 (orná půda), parc. č. 3071/9 (orná půda), parc.
č. 3071/10 (orná půda), parc. č. 3084/4 (ostatní plocha), parc. č. 3084/5 (ostatní plocha), parc. č. 3087/10
(orná půda), parc. č. 3087/11 (orná půda), parc. č. 3087/12 (orná půda), parc. č. 3087/13 (orná půda),
parc. č. 3087/16 (orná půda), parc. č. 3087/21 (orná půda), parc. č. 3087/23 (orná půda), parc. č. 3087/24
(orná půda), parc. č. 3087/25 (orná půda), parc. č. 3087/26 (orná půda), parc. č. 3087/27 (orná půda),
parc. č. 3087/28 (orná půda), parc. č. 3087/29 (orná půda), parc. č. 3087/30 (orná půda), parc. č. 3087/31
(orná půda), parc. č. 3087/32 (orná půda), parc. č. 3087/33 (orná půda), parc. č. 3087/34 (orná půda),
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 4/25
parc. č. 3087/35 (orná půda), parc. č. 3087/36 (orná půda), parc. č. 3087/37 (orná půda), parc. č. 3087/38
(orná půda), parc. č. 3087/39 (orná půda), parc. č. 3087/40 (orná půda), parc. č. 3087/41 (orná půda),
parc. č. 3087/42 (orná půda), parc. č. 3087/43 (orná půda), parc. č. 3087/44 (orná půda), parc. č. 3087/45
(orná půda), parc. č. 3087/46 (orná půda), parc. č. 3087/47 (orná půda), parc. č. 3087/48 (orná půda),
parc. č. 3087/49 (orná půda), parc. č. 3087/50 (orná půda), parc. č. 3087/51 (orná půda), parc. č. 3090/47
(ostatní plocha), parc. č. 3090/48 (ostatní plocha), parc. č. 3090/49 (ostatní plocha), parc. č. 3092/20
(orná půda), parc. č. 3092/21 (orná půda), parc. č. 3092/22 (orná půda), parc. č. 3092/23 (orná půda),
parc. č. 3092/24 (orná půda), parc. č. 3092/25 (orná půda), parc. č. 3092/35 (orná půda), parc. č. 3092/65
(orná půda), parc. č. 3092/69 (orná půda), parc. č. 3092/74 (orná půda), parc. č. 3098/27 (trvalý travní
porost), parc. č. 3098/28 (trvalý travní porost), parc. č. 3098/48 (orná půda), parc. č. 3098/49 (orná půda),
parc. č. 3098/50 (orná půda), parc. č. 3098/51 (orná půda), parc. č. 3098/52 (orná půda), parc. č. 3098/53
(orná půda), parc. č. 3098/54 (orná půda), parc. č. 3098/55 (orná půda), parc. č. 3098/56 (orná půda),
parc. č. 3098/57 (orná půda), parc. č. 3098/58 (orná půda), parc. č. 3098/59 (orná půda), parc. č. 3098/60
(orná půda), parc. č. 3098/61 (orná půda), parc. č. 3098/62 (orná půda), parc. č. 3098/63 (orná půda),
parc. č. 3098/64 (orná půda), parc. č. 3098/65 (orná půda), parc. č. 3098/66 (orná půda), parc.
č. 3098/100 (orná půda), parc. č. 3103/4 (ostatní plocha), parc. č. 3103/6 (ostatní plocha), parc. č. 3104/3
(lesní pozemek), parc. č. 3104/4 (lesní pozemek), parc. č. 3105/27 (trvalý travní porost), parc. č. 3105/38
(trvalý travní porost), parc. č. 3109/1 (lesní pozemek), parc. č. 3109/2 (lesní pozemek), parc. č. 3109/3
(lesní pozemek), parc. č. 3111/62 (orná půda), parc. č. 3111/63 (orná půda), parc. č. 3111/64 (orná půda), parc. č. 3111/65 (orná půda), parc. č. 3111/66 (orná půda), parc. č. 3111/67 (orná půda), parc.
č. 3111/68 (orná půda), parc. č. 3111/69 (orná půda), parc. č. 3111/70 (orná půda), parc. č. 3111/71 (orná půda), parc. č. 3111/72 (orná půda), parc. č. 3111/73 (orná půda), parc. č. 4912 (orná půda), parc.
č. 4913 (orná půda), parc. č. 4918/1 (orná půda), parc. č. 4918/2 (orná půda), parc. č. 4919 (orná půda),
parc. č. 4926 (orná půda), parc. č. 4927/1 (orná půda), parc. č. 4927/2 (orná půda), parc. č. 4934 (orná
půda), parc. č. 4935 (orná půda), parc. č. 4941/1 (orná půda), parc. č. 4941/2 (orná půda), parc. č. 4942
(orná půda), parc. č. 5230 (orná půda), parc. č. 5231 (orná půda), parc. č. 5240/1 (orná půda), parc.
č. 5240/2 (orná půda), parc. č. 5247 (orná půda), parc. č. 5252 (orná půda), parc. č. 5253 (orná půda),
parc. č. 5258 (orná půda), parc. č. 5259 (orná půda), parc. č. 5263 (orná půda), parc. č. 5264/1 (orná
půda), parc. č. 5264/2 (orná půda), parc. č. 5267/1 (orná půda), parc. č. 5267/2 (orná půda), parc. č. 5268
(orná půda), parc. č. 5285 (orná půda), parc. č. 5286/1 (orná půda), parc. č. 5286/2 (orná půda), parc.
č. 5289 (orná půda), parc. č. 5290 (orná půda), parc. č. 5293 (orná půda), parc. č. 5294 (orná půda),
parc. č. 5297 (orná půda), parc. č. 5298 (orná půda), parc. č. 5301 (orná půda), parc. č. 5302 (orná půda), parc. č. 5305 (orná půda), parc. č. 5308 (orná půda), parc. č. 5311 (orná půda), parc. č. 5312/1 (orná
půda), parc. č. 5312/2 (orná půda), parc. č. 5315 (orná půda), parc. č. 5316 (orná půda), parc. č. 5319
(orná půda), parc. č. 5320/1 (orná půda), parc. č. 5320/2 (orná půda), parc. č. 5323 (orná půda), parc.
č. 5324 (orná půda), parc. č. 5327 (orná půda), parc. č. 5328 (orná půda), parc. č. 5331 (orná půda),
parc. č. 5332/1 (orná půda), parc. č. 5332/2 (orná půda), parc. č. 5335 (orná půda), parc. č. 5336 (orná
půda), parc. č. 5339 (orná půda), parc. č. 5340/1 (orná půda), parc. č. 5340/2 (orná půda), parc. č. 5343
(orná půda), parc. č. 5344/1 (orná půda), parc. č. 5344/2 (orná půda), parc. č. 5347 (orná půda), parc.
č. 5352 (orná půda), parc. č. 5501 (orná půda), parc. č. 5502 (orná půda), parc. č. 5503 (orná půda),
parc. č. 5504 (orná půda), parc. č. 5505/1 (orná půda), parc. č. 5505/2 (orná půda), parc. č. 5506 (orná
půda), parc. č. 5507 (orná půda), parc. č. 5508 (orná půda), parc. č. 5509 (orná půda), parc. č. 5510 (orná půda), parc. č. 5511 (orná půda), parc. č. 5512 (orná půda), parc. č. 5513 (orná půda), parc. č. 5514
(orná půda), parc. č. 5515 (orná půda), parc. č. 5516/1 (orná půda), parc. č. 5516/2 (orná půda), parc.
č. 5517 (orná půda), parc. č. 5518 (orná půda), parc. č. 5520 (orná půda), parc. č. 5521 (orná půda),
parc. č. 5523 (orná půda), parc. č. 5524 (orná půda), parc. č. 5525 (orná půda), parc. č. 5526/1 (orná
půda), parc. č. 5526/2 (orná půda), parc. č. 5527 (orná půda), parc. č. 5528 (orná půda), parc. č. 5529
(orná půda) v katastrálním území Nivnice, parc. č. 4225/24 (zahrada), parc. č. 4507 (orná půda), parc.
č. 4508 (zahrada), parc. č. 4517 (orná půda), parc. č. 4518 (ostatní plocha), parc. č. 4519 (orná půda),
parc. č. 4550 (vodní plocha), parc. č. 4723/1 (ostatní plocha), parc. č. 4747 (orná půda), parc. č. 4748
(orná půda), parc. č. 4749 (orná půda), parc. č. 4750 (orná půda), parc. č. 4753 (ostatní plocha), parc.
č. 4754 (ostatní plocha), parc. č. 4759 (orná půda), parc. č. 4760 (orná půda), parc. č. 4761 (orná půda),
parc. č. 4762 (orná půda), parc. č. 4763 (orná půda), parc. č. 4764 (orná půda), parc. č. 4765 (orná půda), parc. č. 4942 (orná půda), parc. č. 4943 (orná půda), parc. č. 4944/1 (ostatní plocha), parc. č. 4945
(vodní plocha), parc. č. 5021 (orná půda), parc. č. 5022 (orná půda), parc. č. 5023 (orná půda), parc.
č. 5024 (orná půda), parc. č. 5025 (orná půda), parc. č. 5026 (orná půda), parc. č. 5027 (orná půda),
parc. č. 5028 (orná půda), parc. č. 5029 (orná půda), parc. č. 5030 (ostatní plocha), parc. č. 5031 (ostatní
plocha), parc. č. 5032 (orná půda), parc. č. 5033 (orná půda), parc. č. 5044 (orná půda), parc. č. 5045
(orná půda), parc. č. 5046 (orná půda), parc. č. 5047 (orná půda), parc. č. 5048 (orná půda), parc.
č. 5049 (orná půda) v katastrálním území Slavkov u Uherského Brodu, parc. č. 2488/41 (ostatní plocha),
parc. č. 2488/45 (ostatní plocha), parc. č. 2621/6 (ostatní plocha), parc. č. 2621/15 (ostatní plocha), parc.
č. 2621/16 (ostatní plocha), parc. č. 2621/17 (ostatní plocha), parc. č. 2621/18 (ostatní plocha), parc.
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 5/25
č. 3001/15 (ostatní plocha), parc. č. 3001/16 (ostatní plocha), parc. č. 3161/22 (orná půda), parc.
č. 3161/23 (orná půda), parc. č. 3161/24 (orná půda), parc. č. 3161/25 (orná půda), parc. č. 3161/27 (orná půda), parc. č. 3161/28 (orná půda), parc. č. 3161/30 (orná půda), parc. č. 3161/31 (orná půda), parc.
č. 3161/58 (orná půda), parc. č. 3238/52 (vodní plocha), parc. č. 3238/57 (orná půda), parc. č. 3238/59
(orná půda), parc. č. 3238/68 (orná půda), parc. č. 3238/69 (orná půda), parc. č. 3246/1 (orná půda),
parc. č. 3246/2 (orná půda), parc. č. 3246/38 (orná půda), parc. č. 3246/39 (orná půda), parc. č. 3246/40
(orná půda), parc. č. 3246/41 (orná půda), parc. č. 3246/42 (orná půda), parc. č. 3246/43 (orná půda),
parc. č. 3246/44 (orná půda), parc. č. 3246/45 (orná půda), parc. č. 3246/46 (orná půda), parc. č. 3246/47
(orná půda), parc. č. 3246/49 (orná půda), parc. č. 3246/50 (orná půda), parc. č. 3246/51 (orná půda),
parc. č. 3246/53 (orná půda), parc. č. 3246/54 (orná půda), parc. č. 3246/55 (orná půda), parc. č. 3246/56
(orná půda), parc. č. 3246/57 (orná půda), parc. č. 3246/58 (orná půda), parc. č. 3246/59 (orná půda),
parc. č. 3246/60 (orná půda), parc. č. 3246/61 (orná půda), parc. č. 3246/62 (orná půda), parc. č. 3246/63
(orná půda), parc. č. 3246/149 (orná půda), parc. č. 3246/150 (orná půda), parc. č. 3246/151 (orná půda),
parc. č. 3246/152 (orná půda), parc. č. 3246/153 (orná půda), parc. č. 3304/1 (ostatní plocha), parc.
č. 6443/39 (ostatní plocha), parc. č. 6443/47 (ostatní plocha), parc. č. 6443/48 (ostatní plocha), parc.
č. 7408/13 (orná půda), parc. č. 7408/14 (orná půda), parc. č. 7408/25 (orná půda), parc. č. 7408/30 (orná půda), parc. č. 7408/32 (orná půda), parc. č. 7408/34 (orná půda), parc. č. 7408/36 (orná půda), parc.
č. 7408/38 (orná půda), parc. č. 7408/40 (orná půda), parc. č. 7408/43 (orná půda), parc. č. 7408/44 (orná půda), parc. č. 7408/45 (orná půda), parc. č. 7408/59 (orná půda), parc. č. 7408/62 (orná půda), parc.
č. 7408/64 (orná půda), parc. č. 7408/66 (orná půda), parc. č. 7408/68 (orná půda), parc. č. 7408/245
(orná půda), parc. č. 7421/1 (ostatní plocha), parc. č. 7513/98 (ostatní plocha) v katastrálním území
Uherský Brod, parc. č. 1340/107 (orná půda), parc. č. 1340/109 (orná půda), parc. č. 1340/110 (ostatní
plocha), parc. č. 2768/6 (trvalý travní porost), parc. č. 2768/13 (orná půda), parc. č. 2768/14 (orná půda),
parc. č. 2777/1 (orná půda), parc. č. 2777/2 (orná půda), parc. č. 2777/3 (orná půda), parc. č. 2777/4
(orná půda), parc. č. 2777/5 (orná půda), parc. č. 2777/6 (orná půda), parc. č. 2777/26 (orná půda), parc.
č. 2777/27 (orná půda), parc. č. 2777/28 (orná půda), parc. č. 2777/30 (orná půda), parc. č. 2777/31 (orná půda), parc. č. 2777/32 (orná půda), parc. č. 2777/33 (orná půda), parc. č. 2777/34 (orná půda), parc.
č. 2777/35 (orná půda), parc. č. 2777/36 (orná půda), parc. č. 2777/37 (orná půda), parc. č. 2777/46 (orná půda), parc. č. 2777/47 (orná půda), parc. č. 2778/1 (ostatní plocha), parc. č. 2778/4 (ostatní plocha),
parc. č. 2783/1 (orná půda), parc. č. 2783/3 (orná půda), parc. č. 2783/4 (orná půda), parc. č. 2783/5
(orná půda), parc. č. 2783/6 (orná půda), parc. č. 2783/7 (orná půda), parc. č. 2783/8 (orná půda), parc.
č. 2783/9 (orná půda), parc. č. 2783/10 (orná půda), parc. č. 2783/11 (orná půda), parc. č. 2783/12 (orná
půda), parc. č. 2783/13 (orná půda), parc. č. 2783/72 (ostatní plocha), parc. č. 2878/17 (orná půda), parc.
č. 2878/19 (orná půda), parc. č. 2878/20 (ostatní plocha), parc. č. 2878/21 (orná půda), parc. č. 2878/22
(orná půda), parc. č. 2878/23 (orná půda), parc. č. 2878/26 (orná půda), parc. č. 2878/28 (vodní plocha),
parc. č. 2880/120 (ostatní plocha), parc. č. 2880/149 (ostatní plocha), parc. č. 2880/155 (ostatní plocha),
parc. č. 2880/156 (ostatní plocha), parc. č. 2880/157 (ostatní plocha), parc. č. 2880/160 (ostatní plocha),
parc. č. 2880/180 (ostatní plocha), parc. č. 2880/181 (ostatní plocha), parc. č. 2880/339 (ostatní plocha),
parc. č. 2880/340 (ostatní plocha), parc. č. 2880/341 (ostatní plocha), parc. č. 2880/359 (ostatní plocha),
parc. č. 2880/363 (ostatní plocha), parc. č. 2935 (vodní plocha), parc. č. 2940/10 (ostatní plocha), parc.
č. 2940/11 (ostatní plocha), parc. č. 2940/12 (ostatní plocha), parc. č. 2940/19 (ostatní plocha), parc.
č.2963/3 (orná půda), parc. č. 2963/4 (orná půda), parc. č. 2963/6 (orná půda), parc. č. 2963/7 (orná půda), parc. č. 2963/8 (orná půda), parc. č. 2999/9 (ostatní plocha), parc. č. 2999/11 (ostatní plocha), parc.
č. 3004/2 (orná půda), parc. č. 3004/21 (orná půda), parc. č. 3004/44 (orná půda), parc. č. 3004/45 (orná
půda), parc. č. 3004/46 (orná půda), parc. č. 3004/47 (orná půda), parc. č. 3004/49 (orná půda), parc.
č. 3004/50 (orná půda), parc. č. 3004/51 (orná půda), parc. č. 3004/52 (orná půda), parc. č. 3004/53 (orná půda), parc. č. 3004/54 (orná půda), parc. č. 3004/55 (orná půda), parc. č. 3004/56 (orná půda), parc.
č. 3004/57 (orná půda), parc. č. 3004/58 (orná půda), parc. č. 3004/59 (orná půda), parc. č. 3004/60 (orná půda), parc. č. 3004/61 (orná půda), parc. č. 3004/62 (orná půda), parc. č. 3004/63 (orná půda), parc.
č. 3004/64 (orná půda), parc. č. 3004/65 (orná půda), parc. č. 3004/66 (orná půda), parc. č. 3004/67 (orná půda), parc. č. 3004/68 (orná půda), parc. č. 3004/69 (orná půda), parc. č. 3004/70 (orná půda), parc.
č. 3004/71 (orná půda), parc. č. 3004/72 (orná půda), parc. č. 3004/73 (orná půda), parc. č. 3004/74 (orná půda), parc. č. 3004/75 (orná půda), parc. č. 3004/76 (orná půda), parc. č. 3004/77 (orná půda), parc.
č. 3004/78 (orná půda), parc. č. 3004/80 (orná půda), parc. č. 3004/81 (orná půda), parc. č. 3005/1
(ostatní plocha), parc. č. 3005/42 (ostatní plocha), parc. č. 3005/43 (ostatní plocha), parc. č. 3005/44
(ostatní plocha), parc. č. 3007/5 (orná půda), parc. č. 3007/13 (orná půda), parc. č. 3007/19 (orná půda),
parc. č. 3007/20 (orná půda), parc. č. 3007/22 (orná půda), parc. č. 3007/24 (orná půda), parc. č. 3007/27
(orná půda), parc. č. 3007/28 (orná půda), parc. č. 3007/29 (orná půda), parc. č. 3007/30 (orná půda),
parc. č. 3007/31 (orná půda), parc. č. 3007/32 (orná půda), parc. č. 3007/33 (orná půda), parc. č. 3007/34
(orná půda), parc. č. 3007/35 (orná půda), parc. č. 3007/36 (orná půda), parc. č. 3007/37 (orná půda),
parc. č. 3007/38 (orná půda), parc. č. 3007/40 (orná půda), parc. č. 3007/41 (orná půda), parc. č. 3007/42
(orná půda), parc. č. 3007/43 (orná půda), parc. č. 3007/44 (orná půda), parc. č. 3007/46 (orná půda),
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 6/25
parc. č. 3007/47 (orná půda), parc. č. 3007/48 (orná půda), parc. č. 3007/49 (orná půda), parc. č. 3007/50
(orná půda), parc. č. 3007/51 (orná půda), parc. č. 3007/52 (orná půda), parc. č. 3007/53 (orná půda),
parc. č. 3007/54 (orná půda), parc. č. 3007/55 (orná půda), parc. č. 3007/56 (orná půda), parc. č. 3007/57
(orná půda), parc. č. 3007/58 (orná půda), parc. č. 3007/59 (orná půda), parc. č. 3007/61 (orná půda),
parc. č. 3007/62 (orná půda), parc. č. 3007/63 (orná půda), parc. č. 3007/64 (orná půda), parc. č. 3007/65
(orná půda), parc. č. 3007/66 (orná půda), parc. č. 3007/67 (orná půda), parc. č. 3009/9 (orná půda),
parc. č. 3009/14 (orná půda), parc. č. 3009/18 (orná půda), parc. č. 3009/23 (orná půda), parc. č. 3009/25
(orná půda), parc. č. 3009/32 (orná půda), parc. č. 3009/36 (orná půda), parc. č. 3009/37 (orná půda),
parc. č. 3009/39 (orná půda), parc. č. 3009/44 (orná půda), parc. č. 3009/46 (orná půda), parc. č. 3009/51
(orná půda), parc. č. 3009/53 (orná půda), parc. č. 3009/55 (orná půda), parc. č. 3009/57 (orná půda),
parc. č. 3009/58 (orná půda), parc. č. 3009/59 (orná půda), parc. č. 3009/61 (orná půda), parc. č. 3009/62
(orná půda), parc. č. 3009/63 (orná půda), parc. č. 3009/64 (orná půda), parc. č. 3009/65 (orná půda),
parc. č. 3009/66 (orná půda), parc. č. 3009/67 (orná půda), parc. č. 3009/68 (orná půda), parc. č. 3009/69
(orná půda), parc. č. 3009/70 (orná půda), parc. č. 3009/72 (orná půda), parc. č. 3009/74 (orná půda),
parc. č. 3009/75 (orná půda), parc. č. 3009/76 (orná půda), parc. č. 3009/79 (orná půda), parc. č. 3009/80
(orná půda), parc. č. 3009/81 (orná půda), parc. č. 3009/82 (orná půda), parc. č. 3009/84 (orná půda),
parc. č. 3009/85 (orná půda), parc. č. 3009/86 (orná půda), parc. č. 3009/87 (orná půda), parc. č. 3009/90
(orná půda), parc. č. 3009/91 (orná půda), parc. č. 3009/92 (orná půda), parc. č. 3009/94 (orná půda),
parc. č. 3009/95 (orná půda), parc. č. 3009/96 (orná půda), parc. č. 3009/98 (orná půda), parc.
č. 3009/100 (orná půda), parc. č. 3009/101 (orná půda), parc. č. 3009/103 (orná půda), parc. č. 3009/105
(orná půda), parc. č. 3009/108 (orná půda), parc. č. 3009/112 (orná půda), parc. č. 3009/115 (orná půda),
parc. č. 3009/117 (orná půda), parc. č. 3009/130 (orná půda), parc. č. 3009/135 (orná půda), parc.
č. 3009/137 (orná půda), parc. č. 3009/138 (orná půda), parc. č. 3009/148 (orná půda), parc. č. 3009/198
(orná půda), parc. č. 3009/199 (orná půda), parc. č. 3009/200 (orná půda), parc. č. 3019/6 (ostatní plocha), parc. č. 3029/1 (orná půda), parc. č. 3029/8 (orná půda), parc. č. 3029/17 (orná půda), parc.
č. 3029/19 (orná půda), parc. č. 3029/30 (orná půda), parc. č. 3029/39 (orná půda), parc. č. 3029/44 (orná půda), parc. č. 3029/46 (orná půda), parc. č. 3031/13 (vodní plocha), parc. č. 3031/38 (vodní plocha),
parc. č. 3031/39 (vodní plocha), parc. č. 3034/7 (orná půda), parc. č. 3034/9 (orná půda), parc. č. 3034/19
(orná půda), parc. č. 3034/28 (orná půda), parc. č. 3034/37 (orná půda), parc. č. 3034/44 (orná půda),
parc. č. 3034/51 (orná půda), parc. č. 3034/59 (orná půda), parc. č. 3034/64 (orná půda), parc. č. 3034/70
(orná půda), parc. č. 3034/86 (orná půda), parc. č. 3034/102 (orná půda), parc. č. 3034/103 (orná půda),
parc. č. 3034/104 (orná půda), parc. č. 3034/105 (orná půda), parc. č. 3034/107 (orná půda), parc.
č. 3034/110 (orná půda), parc. č. 3035/5 (ostatní plocha), parc. č. 3035/16 (ostatní plocha), parc.
č. 3036/1 (orná půda), parc. č. 3036/2 (orná půda), parc. č. 3036/11 (orná půda), parc. č. 3437 (trvalý
travní porost), parc. č. 3442 (trvalý travní porost), parc. č. 3443 (trvalý travní porost), parc. č. 3457 (trvalý
travní porost), parc. č. 3500 (ostatní plocha), parc. č. 3506 (vodní plocha), parc. č. 3510 (ostatní plocha)
v katastrálním území Velká nad Veličkou, parc. č. 4707/114 (orná půda), parc. č. 4707/116 (orná půda),
parc. č. 4707/118 (orná půda), parc. č. 4707/120 (orná půda), parc. č. 4707/121 (orná půda), parc.
č. 4707/122 (orná půda), parc. č. 4707/123 (orná půda), parc. č. 4707/124 (orná půda), parc. č. 4707/125
(orná půda), parc. č. 4707/127 (orná půda), parc. č. 4707/128 (orná půda), parc. č. 4707/130 (orná půda),
parc. č. 4707/132 (orná půda), parc. č. 4707/134 (orná půda), parc. č. 4707/136 (orná půda), parc.
č. 4707/138 (orná půda), parc. č. 4707/140 (orná půda), parc. č. 4707/142 (orná půda), parc. č. 4707/143
(orná půda), parc. č. 4707/144 (orná půda), parc. č. 4707/145 (orná půda), parc. č. 4707/146 (orná půda),
parc. č. 4707/148 (orná půda), parc. č. 4707/149 (orná půda), parc. č. 4707/150 (orná půda), parc.
č. 4707/151 (orná půda), parc. č. 4707/152 (orná půda), parc. č. 4707/153 (orná půda), parc. č. 4707/154
(orná půda), parc. č. 4707/155 (orná půda), parc. č. 4707/156 (orná půda), parc. č. 4707/157 (orná půda),
parc. č. 4707/159 (orná půda), parc. č. 4707/160 (orná půda), parc. č. 4707/161 (orná půda), parc.
č. 4707/162 (orná půda), parc. č. 4707/163 (orná půda), parc. č. 4707/164 (orná půda), parc. č. 4707/165
(orná půda), parc. č. 4707/166 (orná půda), parc. č. 4707/167 (orná půda), parc. č. 4707/168 (orná půda),
parc. č. 4707/170 (orná půda), parc. č. 4707/171 (orná půda), parc. č. 4707/172 (orná půda), parc.
č. 4707/173 (orná půda), parc. č. 4707/174 (orná půda), parc. č. 4707/175 (orná půda), parc. č. 4707/176
(orná půda), parc. č. 4707/177 (orná půda), parc. č. 4707/178 (orná půda), parc. č. 4707/179 (orná půda),
parc. č. 4707/180 (orná půda), parc. č. 4707/181 (orná půda), parc. č. 4707/182 (orná půda), parc.
č. 4707/183 (orná půda), parc. č. 4707/184 (orná půda), parc. č. 4707/185 (orná půda), parc. č. 4707/186
(orná půda), parc. č. 4707/187 (orná půda), parc. č. 4707/188 (orná půda), parc. č. 4707/190 (orná půda),
parc. č. 4707/191 (orná půda), parc. č. 4707/192 (orná půda), parc. č. 4707/193 (orná půda), parc.
č. 4707/194 (orná půda), parc. č. 4707/195 (orná půda), parc. č. 4707/196 (orná půda), parc. č. 4707/197
(orná půda), parc. č. 4707/198 (orná půda), parc. č. 4707/199 (orná půda), parc. č. 4707/200 (orná půda),
parc. č. 4707/203 (orná půda), parc. č. 4707/206 (orná půda), parc. č. 4707/208 (orná půda), parc.
č. 4707/209 (orná půda), parc. č. 4707/210 (orná půda), parc. č. 4707/211 (orná půda), parc. č. 4707/212
(orná půda), parc. č. 4707/213 (orná půda), parc. č. 4707/214 (orná půda), parc. č. 4707/215 (orná půda),
parc. č. 4707/216 (orná půda), parc. č. 4707/217 (orná půda), parc. č. 4707/218 (orná půda), parc.
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 7/25
č. 4707/219 (orná půda), parc. č. 4707/220 (orná půda), parc. č. 4707/254 (orná půda), parc. č. 4707/255
(orná půda), parc. č. 4709 (ostatní plocha), parc. č. 4710/109 (orná půda), parc. č. 4710/132 (orná půda),
parc. č. 4710/133 (orná půda), parc. č. 4710/134 (orná půda), parc. č. 4710/135 (orná půda), parc.
č. 4710/136 (orná půda), parc. č. 4710/137 (orná půda), parc. č. 4710/138 (orná půda), parc. č. 4710/139
(orná půda), parc. č. 4710/140 (orná půda), parc. č. 4710/141 (orná půda), parc. č. 4710/142 (orná půda),
parc. č. 4710/158 (orná půda), parc. č. 4710/170 (orná půda), parc. č. 4710/171 (orná půda), parc.
č. 4710/172 (orná půda), parc. č. 4710/173 (orná půda), parc. č. 4710/174 (orná půda), parc. č. 4710/175
(orná půda), parc. č. 4710/176 (orná půda), parc. č. 4710/177 (orná půda), parc. č. 4710/178 (orná půda),
parc. č. 4710/179 (orná půda), parc. č. 4710/180 (orná půda), parc. č. 4710/181 (orná půda), parc.
č. 4710/182 (orná půda), parc. č. 4710/183 (orná půda), parc. č. 4710/184 (orná půda), parc. č. 4710/185
(orná půda), parc. č. 4710/186 (orná půda), parc. č. 4710/187 (orná půda), parc. č. 4710/188 (orná půda),
parc. č. 4710/190 (orná půda), parc. č. 4710/191 (orná půda), parc. č. 4710/192 (orná půda), parc.
č. 4710/193 (orná půda), parc. č. 4710/194 (orná půda), parc. č. 4710/195 (orná půda), parc. č. 4710/196
(orná půda), parc. č. 4710/197 (orná půda), parc. č. 4710/198 (orná půda), parc. č. 4710/201 (orná půda),
parc. č. 4710/203 (orná půda), parc. č. 4710/206 (orná půda), parc. č. 4710/207 (orná půda), parc.
č. 4710/208 (orná půda), parc. č. 4710/209 (orná půda), parc. č. 4710/210 (orná půda), parc. č. 4710/211
(orná půda), parc. č. 4710/212 (orná půda), parc. č. 4710/213 (orná půda) a parc. č. 4712/30 (ostatní
plocha) v katastrálním území Vlčnov.
Druh a účel umisťované stavby:
- jedná se o výměnu jednoduchého vedení 110 kV (s celkem třemi fázovými vodiči) za dvojité vedení
110 kV (s celkem šesti fázovými vodiči) v délce cca 17 km. Vedení bude umístěno v trase stávajícího
vedení, které bude demontováno. Realizací záměru dojde ke snížení rozsahu existujícího ochranného pásma vedení, a to z celkové šíře 38 m na 32 m. Stávající stožáry typu Sedlák budou nahrazeny
stožáry typu Soudek. Počet stožárů se sníží přibližně na polovinu, tj. na 55 nových stožárů. Základní
výška stožárů je u kotevního stožáru 25,950 m a u nosného stožáru 27,550 m, která se podle potřeby
zvyšuje v modulu 3 m. Průměrná výška stožárů nového vedení se bude pohybovat mezi cca 26 až 35
m a budou tedy o cca 13 až 18 m vyšší než u stávajícího vedení.
- Stávající vedení bylo vybudováno v r. 1963 a v současné době již neodpovídá potřebám přenosu
elektrické energie, proto je připravována jeho rekonstrukce. Současně se zvýší přenosová schopnost
vedení, zvýší se spolehlivost dodávky elektrické energie a sníží se přenosové ztráty na vedení.
Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:
- dvojité vedení 110 kV bude umístěno na výše uvedených pozemcích v katastrálních územích Uherský Brod, Vlčnov, Nivnice, Dolní Němčí, Slavkov u Uherského Brodu, Boršice u Blatnice a Velká nad
Veličkou, a to na místě stávajícího jednoduchého vedení 110 kV. Na původních místech stávajících
stožárů budou osazeny stožáry nové a vyšší o cca 13 až 18 m než u stávajících stožárů. Podle dokumentace pro územní řízení jsou sloupy očíslovány 121 až 175 od směru Velká nad Veličkou po
Uherský Brod. Na jednom konci je napojeno na vedení Veselí na Moravě – Velká nad Veličkou a na
druhém konci ústí do rozvodny Rz 110/22 kV Uherský Brod. Stavba se umísťuje mimo zastavěné části obcí převážně na zemědělsky obdělávaných pozemcích. Umístění sloupů dvojitého vedení 110 kV
je zřejmé z výkresů situace v měř. 1:10000, katastrálních map jednotlivých katastrálních území v měř.
1:1500 a podélných profilů v měř. 1:1000 a 1:250, které jsou součástí dokumentace pro územní řízení.
Vymezení stavebního pozemku a území dotčeného vlivy stavby:
- stavebním pozemkem jsou části pozemků přímo dotčené stavbou, tj. všechny části pozemků vyjmenovaných v bodě I. výrokové části tohoto rozhodnutí, a to v pásu na šířku sloupů a vodičů 7 m na celou délku dvojitého vedení 110 kV. Do území dotčeného vlivy stavby jsou zahrnuty kromě části pozemků přímo dotčených stavbou části pozemků v celkové šíři ochranného pásma nového dvojitého
vedení 110 kV. Jedná se o pozemky v katastrální území Boršice u Blatnice: parc. č. 2291, 2301,
2300, 2288, 2287, 2290, 2302, 2305, 2292, 2297, 2310/2, 2315, 2201/9, 2201/22, 2201/23, 1895/95,
1895/96, 1895/97, 1895/101, 2644, 2661, 2664/1, 2654, 2655, 2679, 2682, 1880/114, 1880/113,
2856, 2840, 2865/12, 2865/8, 2865/7, 2865/2, 2759/12, 2759/11, 2759/3, 2880/2, 2883/2, 3090,
3129/9, 3129/8, 3096/1, 3096/2, 2887/5, 3215/2, 3232, 3250, 3239, 3240, 3356, 3357/1, 3357/4,
3357/2, 3352, 3351, 3350, 3349, 3499/2, 3636/142, 3636/28, 3636/27, 3636/2, 3636/3, 4090/2,
3913/5, 3913/1, 4090/3, 3759/2, 3764, 3774, 3800/1, 3884, 3891, 3911/1, 3911/2, 3947/37, 4008/6,
4032/2, 4032/1, 4035, 4048/55, 2587/12, 2759/142, 2794/2, 3111, 3243/133, 3348, 3636/5, 3636/26,
3895/8, 3913/2, 3947/36, 4039/1, 4039/2; v katastrálním území Dolní Němčí: parc. č. 938, 939, 940,
941, 942, 1698, 1699, 1834/1, 1839/2, 1982/1, 1982/20, 1982/56, 2033, 2034, 2035, 2064, 2065,
2246, 2247; v katastrální území Nivnice: parc. č. 3054/5, 3063/13, 3087/1, 3087/19, 3087/20,
3087/22, 3087/52, 3090/43, 3090/44, 3090/45, 3090/46, 3090/50, 3090/51, 3090/52, 3092/16,
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 8/25
3092/26, 3092/27, 3092/28, 3103/5, 3105/37, 3105/39, 5221, 5241/2, 5348, 5499, 5500, 5530/1,
5530/2, 5532, 5533; v katastrální území Slavkov u Uherského Brodu: parc. č. 4225/21, 4225/25,
4510, 4746, 4757, 4758, 4766, 4941, 5019, 5020, 5034, 5043, 5050; v katastrální území Uherský
Brod: parc. č. 2488/37, 2488/39, 2488/40, 2488/43, 2488/44, 2548/19, 2621/13, 2621/14, 2693/4,
3001/4, 3001/5, 3001/6, 3161/18, 3161/20, 3161/21, 3161/32, 3161/33, 3161/51, 3161/52, 3161/54,
3161/56, 3238/70, 3246/16, 3246/34, 3246/35, 3246/37, 3246/64, 3246/65, 3246/66, 3246/147,
3246/148, 3246/154, 3246/155, 3304/95, 3304/100, 3304/156, 6443/49, 6443/50, 6443/51, 6443/52,
7408/26, 7408/29, 7408/48, 7408/49, 7408/56, 7408/70, 7408/90; v katastrální území Velká nad Veličkou: parc. č. 1340/106, 1340/107, 1340/109, 1340/110, 2777/9, 2777/10, 2777/38, 2777/39,
2783/20, 2783/71, 2878/13, 2878/14, 2878/16, 2878/18, 2878/24, 2878/25, 2880/148, 2880/153,
2880/154, 2880/155, 2880/160, 2880/161, 2880/179, 2880/342, 2880/363, 2896, 2940/5, 2940/6,
2940/9, 2940/10, 2940/12, 2940/13, 2940/14, 2963/9, 2963/10, 3004/39, 3004/40, 3004/41, 3004/42,
3004/43, 3005/40, 3005/41, 3005/42, 3005/45, 3005/46, 3005/47, 3005/48, 3005/51, 3005/52,
3007/3, 3007/12, 3007/18, 3007/67, 3007/68, 3007/69, 3007/70, 3007/71, 3007/73, 3009/110,
3009/127, 3009/131, 3009/134, 3009/145, 3009/197, 3009/201, 3029/3, 3029/11, 3029/20, 3030/2,
3030/3, 3031/14, 3031/37, 3035/5, 3035/18, 3036/2, 3036/3, 3036/4, 3036/18, 3441, 3463; v katastrální území Vlčnov: parc. č. 4707/204, 4707/205, 4707/207, 4708/4, 4710/100, 4710/143, 4710/199,
4710/200, 4712/29, 4712/31.
II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou vypracovanou v březnu 2013 Ing. Stanislavem
Sersenem, ČKAIT – 1005467, která je součástí spisu, obsahuje i výkresy situace v měř. 1:10000, katastrálních map jednotlivých katastrálních území v měř. 1:1500 se zakreslením stavebního pozemku
a požadovaným umístěním stavby, výkresy podélných profilů v měř. 1:1000 a 1:250 pro umístění
sloupů s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, a které stavební úřad ověří a po dni nabytí právní moci
spolu s jedním vyhotovením územního rozhodnutí opatřeným doložkou právní moci předá žadateli.
2. Budou respektovány podmínky stanovené vlastníky či správci energetických vedení, vodovodu a kanalizace, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a elektronických komunikačních zařízení
veřejné komunikační sítě, vodních toků, pozemních komunikací, které se nacházejí v blízkosti staveniště nebo přímo v místě stavby, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo poškození. Zejména se jedná
o podmínky vyjádření Slováckých vodáren a kanalizací, a. s., Uherské Hradiště ze dne 5. února 2013
pod čj. 512/951/2013, spol. T-Mobille Czech Republic, a. s., ze dne 6. února 2014 pod čj. 028-13-MPJ, spol. Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 5. února 2013 pod čj. 518129/13, Jm plynárenské,
a. s., ze dne 28. března 2013 pod čj. 5000763579, Povodí Moravy, s. p. ze dne 26. února 2013 pod
čj. PM006054/2013-203/Le, Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 15. března 2013 pod čj.
000579/11300/2013 a ze dne 22. dubna 2014 pod čj. 3179/14-22200 a spol. Vodovody a kanalizace
Hodonín, a. s., ze dne 12. února 2014 pod čj. No/2014/454.
3. Před vlastním zahájením stavby stavební úřad ukládá ve smyslu ust. § 92 odst. 1 stavebního zákona
zpracování prováděcí dokumentace stavby dle ustanovení § 3 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v současném znění, která bude mj. obsahovat stavebně konstrukční provedení stavby, včetně podrobných statických výpočtů a bude mj. respektovat níže uvedené podmínky
závěru zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí Praha, čj. 12698/ENV/14, ze dne
17. března 2014, které obsahují také požadavky pro provádění a užívání stavby:
Podmínky pro fázi přípravy záměru
– Ve spolupráci s ornitology navrhnout vhodná opatření zamezující střetům ptactva s vodiči (umístění optické signalizace (zviditelnění vodičů), a to s důrazem na místa, kde vedení kříží vodní toky.
Navržené řešení konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody z hlediska ovlivnění krajinného rázu.
– Demontáž stávajícího a výstavba nového stožáru u přírodní památky Nádavky bude provedena
maximálně šetrným způsobem za účasti odborného biologického dozoru. Přístup do území
v průběhu stavebních prací bude výhradně od severu nebo severovýchodu. Po rekultivaci stávajícího stožárového místa zajistit následný management spočívající v kosení a odnosu biomasy po
dobu minimálně 3 let. Kosení musí z důvodu fenologie lnu žlutého probíhat v polovině srpna.
– Plošné kácení ve všech křovinách, náletech i remízech nacházející se v ochranném pásmu realizovat mimo období hnízdění ptactva, tj. zákaz kácení v období měsíců březen až červenec. Po
dohodě s biologickým dozorem může být termínové omezení na žádost investora upraveno podle
aktuálního průběhu hnízdní sezóny.
– Na lokalitě přírodní památky Nádavky a v jejím okolí a na lokalitě Velička vyloučit nebo maximálně
omezit z důvodu ochrany hmyzu kácení vzrostlých dřevin včetně starých a odumřelých ovocných
stromů.
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 9/25
Podmínky pro fázi výstavby záměru
– V průběhu výstavby přijmout opatření k zamezení prašných emisí a vynášení materiálu ze staveniště (očista vozidel, zakrývání dopravovaných sypkých substrátů, očista komunikací, neprovádění zemních prací v nepříznivých obdobích, omezení doby volného skladování sypkých materiálů,
skrápění povrchu staveniště a další). Tato opatření po dodavateli stavebních a konstrukčních prací v průběhu výstavby kontrolovat.
– Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu provádění
zemních prací.
– V noční době (tj. od 21:00 do 7:00 hodin) neprovádět stavební činnost.
– V brzkých ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 hodin a od 21:00 – 22:00 hodin) vyloučit provoz stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače, kompresory, hydraulická kladiva a jiné) v blízkosti obytných objektů.
– Stavební činnosti koordinovat tak, aby nedocházelo k překračování hygienického limitu hluku
LAeq,s = 65 dB v okolních chráněných venkovních prostorech či chráněných venkovních prostorech
staveb. Průběh hlukově významných stavebních činností organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrátit na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce používat pouze zařízení
a nářadí v bezvadném technickém stavu.
– Manipulaci s vodícími lany provádět maximálně šetrně ve vztahu ke stáv. vegetačnímu krytu.
– V záplavovém území neskladovat stavební nebo jiný materiál, ropné ani jiné látky.
– Věnovat pozornost nakládání se znečišťujícími látkami, jak v prostoru zařízení staveniště, tak
i přímo v prostoru výstavby. Průběžně provádět preventivní kontrolu mechanizmů, jejich čištění
a manipulace s ropnými látkami provádět pouze na plochách k tomu určených a náležitě k tomu
účelu vybavených. Staveniště vybavit prostředky pro sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných
škodlivých látek. Případné zjištěné úniky neprodleně lokalizovat, ohlásit a odborně sanovat.
– V rámci zařízení staveniště vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití vést odpovídající evidenci; vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Minimalizovat objem odpadů ukládaných na skládky.
– Skrývku kvalitních půd použít na rekultivaci rušených stožárových míst, přednostně však dle dispozic orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
– Zemní práce provádět tak, aby obnažený půdní povrch nebyl vystaven vodní erozi.
– Do vodních toků, břehových porostů a mokřadů v nivách nezasahovat a nevjíždět mechanizací.
– Po dobu realizace záměru zajistit „biologický dozor“, který bude provádět odborně způsobilou
osobou. Z provádění biologického dozoru vést podrobný deník, ze kterého bude zřejmé, kdy byly
prováděny návštěvy území, v jakém období, a jaké byly prováděny činnosti. Výsledky zjištěné činností biologického dozoru a zásahy na lokalitách průběžně konzultovat s pracovníky příslušných
orgánů ochrany přírody.
– Vyhnout se jakémukoliv zásahu a nevstupovat do přírodní památky Nádavky.
– Při realizaci prací na území přírodní památky Nádavky a v jejím okolí, zejména při projektování
a vytyčování stožárových míst nebo při terénních úpravách, zajistit biologický dozor odborně způsobilou osobou.
– V případě zjištění archeologického nálezu v průběhu zemních prací přerušit práce a nález zajistit
proti ztrátě, poškození nebo zničení. Nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové
péče, případně archeologickému ústavu nebo orgánu ochrany přírody. Dále postupovat dle dispozic těchto orgánů.
– Pro dopravu v průběhu stavebních a konstrukčních prací využívat existující síť komunikací a přístupových cest. S výjimkou dočasných pracovních pruhů, případně dočasných přístupových cest,
na zemědělské půdě nebudou vytvářeny nové komunikace a cesty v krajině.
– Stavební doprava bude zajištěna převážně po hlavních komunikacích v území, s omezením pojezdů centry a vedlejších komunikací sídelních útvarů (měst a obcí).
Podmínky pro fázi ukončení záměru
– Organizačně vyřešit dopravní omezení na komunikační sítí v průběhu výstavby.
– Plochy stavenišť a provizorních přístupových cest po ukončení stavby uvést do původního stavu
či stavu obdobnému původnímu.
– Při údržbě stožárů a vodičů omezit používání látek nebezpečných a zvláště nebezpečných vodám. Zajistit odstranění veškerých zbytků používaných látek a jejich obalů v souladu s požadavky
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
– Výřezy porostů v ochranném pásmu vedení provádět šetrně a důsledně likvidovat vyřezané náletové křoviny a keře.
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
4.
str. 10/25
Dále budou dodrženy podmínky závazných stanovisek a vyjádření:
Městského úřadu Veselí nad Moravou, zn. S-MVNM/24711/2014/ŽPÚP, ze dne 28. srpna 2014
– Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími
látkami nebezpečnými vodám.
– Nové sloupy musí být osazeny mimo tělesa ochranných hrází do vzdálenosti min. 20 m od vzdušných pat hrází či břehových hran zmíněných toků. Stávající sloupy musí být beze zbytku odstraněny. Vodiče musí být výškově umístěny tak, aby umožňovaly bezpečný průjezd mechanizace
správce toku i po korunách ochranných hrází.
– Na stavbě musí být k dispozici účinné sorpční látky pro případ úniku ropných látek.
– U zemních strojů (jako olejovou náplň) je doporučeno používat ekologické oleje.
– V záplavovém území nebudou volně skladovány závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani
stavební odpad.
– Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina
bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
– Termín zahájení prací v prostoru vodních toků bude předem oznámen jejich správcům.
– Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou
v území uložen.
– Vodoprávnímu úřadu je vyhrazeno právo průběžné kontroly při realizaci i následném provozu
stavby a případně stanovení dalších podmínek z hlediska ochrany vod a vodohospodářských zájmů.
– Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán, které budou projednány se
správci toků a předloženy ke schválení vodoprávním úřadem Veselí nad Moravou a k potvrzení
souladu s povodňovým plánem obce Velká nad Veličkou.
ČR Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, čj. 2502/2013-1383-ÚP-BR, ze
dne 4. července 2013
– Nejvyšší vodič vedení a stožáry po obou stranách budou v souladu s předpisem L-14 „Letiště“
opatřeny denním výstražným překážkovým značením (tj. vedení červenobílými koulemi a stožáry
červenobílým nátěrem) v místě křížení:
• silnice I. tř. č. 71 u Velké nd Veličkou,
• silnice I. tř. č. 54 u Blatničky,
• silnice I. tř. č. 50 u Uherského Brodu.
Před vydáním kolaudačního souhlasu žádáme o zaslání geodetického zaměření z důvodu zanesení objektu (nové letecké překážky) do databáze překážek leteckých map a potvrzení investora
o tom, že stavba je opatřena denním výstražním překážkovým značením.
Krajského úřadu Zlínského kraje Zlín, Odboru dopravy a siln. hospodářství, čj. KUZL6878/2013, ze
dne 5. února 2013
– pokud by při realizaci stavby mohla být omezena nebo ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na silnicích I. třídy, tzn. I/50 ne I/54 (např. stojícími mechanizmy, automobily, tažením lana
přes silnici atd.), potom je nutné požádat (před zahájením stavby) KÚZK ODSH o povolení zvláštního užívání silnic (I/50 a I/54) a stanovení přechodné úpravy provozu /přechodného dopravního
značení).
5. Při zpracování dokumentace pro realizaci stavby stavby bude respektován požadavek vlasníka pozemku parc. č. 4710/212 v katastrálním území Vlčnov na osazení nového sloupu venkovního vedení
na hranici pozemku.
Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400.
Odůvodnění:
Dne 18. června 2014 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Uvedená stavba zasahuje do správních obvodů 3 stavebních úřadů na území dvou krajů Zlínského a Jihomoravského, proto nejbližší společně nadřízení správní
orgán Ministerstvo pro místní rozvoj stanovil správním orgánem příslušným k provedení řízení a k vydání
rozhodnutí v dané věci Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, a to opatřením ze dne
14. května 2013.
Stavení úřad opatřením ze dne 21. července 2014 ve smyslu § 80 odst. 4 písm. d) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, požádal o prodloužení lhůty pro vydání územního rozhodnutí o umístění předmětné
stavby, jelikož lhůta 90 dnů je v tomto případě nedostatečná a podrobně uvedl důvody pro které nelze
tuto zákonnou lhůtu dodržet. Nadřízený orgán Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 11/25
a stavebního řádu žádosti vyhověl a lhůtu usnesením ze dne 23. července 2014 prodloužil o dalších 60
dnů.
Po nashromáždění potřebných podkladů stavební úřad oznámil podle § 87 odst. 2 stavebního zákona
zahájením územního řízení dne 16. a 17. září 2014 a současně, protože jde o záměr posuzovaný ve zjišťovacím řízení, k projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání na den 20. listopadu 2014.
Zahájení územního řízení oznámil stavební úřad také Marii Horňákové, Kopánky č. p. 2052, 686 03 Staré
Město u Uherského Hradiště, která je podílovým vlastníkem dotčených pozemků parc. č. 2999/9
a 3004/81 v katastrálním území Velká nad Veličkou. Stavební úřad zjistil po informaci uvedené na doručence určené paní Horňákové, že uvedená osoba je nesvéprávná. Následně pak zjistil, že opatrovníkem
paní Horňákové je Marie Kovalčíková, Luční 2050, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště. Z uvedeného důvodu oznámil stavební úřad zahájení územního řízení paní Marii Kovalčíkové.
Stavební úřad v průběhu řízení zjistil, že mezi účastníky řízení, kterým bylo doručováno do vlastních rukou, se nachází osoby neznámého pobytu. Z uvedeného důvodu oznámil stavební úřad zahájení územního řízení těmto osobám, tj. Lee Kydalové, Vojtěchu Gunárovi, Martinu Mičkovi, Martině Kučerové, Květoslavě Foltýnkové a Miroslavě Riehmann veřejnou vyhláškou.
Veřejnou vyhláškou oznamoval stavební úřad zahájení územního řízení veřejnosti, vlastníkům dotčených
pozemků, kteří nejsou známi či jsou neznámého pobytu, možným dědicům po zemřelých a ostatním
účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona. Jednotlivě doručoval stavební úřad
oznámení o zahájení řízení vlastníkům přímo dotčených pozemků, obcím a dotčeným orgánům.
Stavební úřad ve smyslu ust. § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) neustanovil opatrovníka
podle odstavce 2 písm. d) a e) správního řádu osobám neznámého pobytu a osobám, které nejsou známy, jelikož těmto osobám nebude v řízení uložena povinnost nebo odňato právo. Stavební úřad v těchto
případech opatrovníka ustanovit nesmí. Stavební úřad vychází zejména ze skutečnosti, že předmětná
stavba vznikla za doby platnosti zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, podle
kterého vznikla věcná břemena ze zákona. Z ust. § 98 odst. 4 energetického zákona č. 458/2000 Sb.
plyne, že veškerá oprávnění k cizím nemovitostem vyplývající z předcházejících platných předpisů zůstala energetickým podnikům zachována.
Žadatel splnil požadavek uvedený v ust. § 87 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), tj. vyvěsil informaci o záměru a o tom, že podal žádost o vydání
územního rozhodnutí včetně grafického vyjádření záměru, a to na úředních deskách jednotlivých obcí,
kromě Uherského Brodu, jak bylo uvedeno v oznámení o zahájení územního řízení. V Uherském Brodě
byla informace vyvěšena na budově Městského úřadu Uherský Brod, Masarykovo nám. 136, tj. na budově „kachlíkárny“. Po dobu 30 dnů mohl každý nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí. Závazná
stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohly být uplatněny
nejpozději při veřejném ústním jednání. Do podkladů pro vydání rozhodnutí bylo možné nahlédnout na
Odboru stavebního úřadu Městského úřadu Uherský Brod.
Účastníky územního řízení stanovil stavební úřad podle § 85 stavebního zákona. Účastníkem územního
řízení je žadatel, který je vlastníkem vedení 110 kV. Město Uherský Brod, obec Nivnice, obec Vlčnov,
obec Slavkov, obec Dolní Němčí, obec Velká nad Veličkou a obec Boršice u Blastnice jsou účastníky
každého územního řízení, pokud se stavba navrhuje na jejich území podle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona. Účastníky územního řízení jsou podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníci
pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. V tomto případě se jedná
o vlastníky přímo dotčených pozemků uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí pod bodem I. Stavební úřad se odkazuje s ohledem na velký seznam těchto vlastníků na rozdělovník, a to část účastníci
řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníci pozemků. Účastníky územního řízení jsou
podle stavebního zákona dále ti, kteří mají jiné věcné právo k přímo dotčeným pozemkům nebo stavbě.
Jedná se tedy o všechny osoby, které jsou uvedeny ve výpisech z katastru nemovitostí pod částí C omezení vlastnického práva. Zejména se jedná o osoby v jejichž prospěch bylo zřízeno zástavní právo a věcné břemeno. Samostatnou skupinu osob tvoří osoby, v jejichž prospěch bylo zřízeno věcné břemeno
právo chůze a jízdy vztahující se k přímo dotčeným pozemkům parc. č. 2777/1, 2777/2, 2777/3, 2777/4,
2777/5 a 2777/6 v katastrálním území Velká nad Veličkou, a to na základě rozhodnutí tehdejšího Okresního pozemkového úřadu Hodonín z roku 1997. Účastníky územního řízení jsou podle stavebního zákona
dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. V tomto případě se jedná o vlastníky přímo sousedících pozemků uvedených ve výroké části tohoto rozhodnutí pod bodem I v části vymezení území dotčeného vlivy stavby. Okruh těchto účastníků je podle § 87 odst. 3 stavebního zákona
identifikován označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Do okruhu účastníků
řízení zahrnul stavební úřad také vlastníky technické infrastruktury, tj. společnosti T-Mobile Czech Repub▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 12/25
lic, a. s, O2 Czech Republic, a. s., Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uherské Hradiště, RWE GasNet,
s. r. o. a Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., a to z důvodu možného dotčení jejich zařízení souběhem
či křížením. Ostatní vlastníci technické infrastruktury písemně potvrdili, že jejich zařízení nebude stavbou
dotčeno. Práva jiných osob nemohou být územním rozhodnutím dotčena, a to zejména s ohledem na
umístění stavby mimo zastavěné území obcí a v trase stávajícího vedení 110 kV. Stavební úřad při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl k závěru, že rozhodnutím o umístění stavby mohou být dotčena
práva osob pouze v rozsahu ochranného pásma, což je pás široký 32 m. Stavební úřad také přihlédl
k tvaru, velkosti a průběhu stavbou dotčených pozemků. Ve většině případů navrhovaná stavba kříží
úzké pásy pozemků, které mají délku ve stovkách metrů. Dle úsudku stavebního úřadu jsou další navazující pozemky a stavby již v dostatečné vzdálenosti.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 86 a § 90 stavebního zákona, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že umístěním, uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenými územně plánovacími dokumentacemi jednotlivých obcí Vlčnov, Nivnice, Slavkov u Uherského Brodu, Dolní Němčí, Boršice u Blatnice, Velká nad Veličkou a města
Uherský Brod. Jednotlivé územní plány zohledňují existující vedení 110 kV a výměna tohoto vedení je
tedy přípustná. Toto také potvrdily příslušné úřady územního plánování. Záměr dále vyhovuje Zásadám
územního rozvoje Zlínského kraje a ke střetu s navrhovaným veřejně prospěšným opatřením a veřejně
prospěšnou stavbou nedojde. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Mj. byly stanoveny podmínky závěru zjišťovacího řízení vedeného Ministerstvem životního prostředí, odborem posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence ze dne 17. března 2014 pod čj. 12698/ENV/14. Do výrokové části stavební
úřad nezahrnul všechny podmínky, jelikož některé z nich byly splněny nebo se s nimi vypořádal projektant stavby. Podmínky pro fázi přípravy záměru: v bodě č. 1 měla být řešena otázka případného vrcholového označení stožárů ve vztahu k bezpečnosti letecké dopravy, a to tak, aby použitý způsob co nejméně
ovlivňoval krajinný ráz a nepůsobil rušivě. Projektant stavby k tomuto bodu uvedl, že požadavek na nátěr
stožárů řeší předpis L-14 Letiště a jiné není přípustné. Označení nejvyššího vodiče a stožárů po obou
stranách v místě křížení silnic I/71, I/54 a I/50 požaduje Ministerstvo obrany ČR jako příslušný správní
orgán (viz podmínka stanoviska ze dne 4. července 2013 uvedená v bodě č. 4 výroku tohoto rozhodnutí);
bod č. 3 je splněn – výjimky z ochranných podmínek přírodní památky Nádavky byly vydány (uvedeno
níže); bod č. 4 je splněn - souhlas podle § 17odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v současném znění, byl vydán Městským úřadem Veselí nad Moravou, Odborem
životního prostředí a územního plánování, dne 28. srpna 2014 pod čj. MVNM/27511/2014/ŽPÚP. Městský úřad Uherský Brod, Odbor ŽP a zemědělství vydal k uvedené věci sdělení ze dne 10. září 2014 pod
čj. OZP/2156/14/Va, že souhlas není třeba, jelikož se stavba navrhuje mimo mimo vyhlášená záplavová
území; bod č. 5 je splněn – stožáry vedení se neumisťují v aktivní zóně záplavového území; v bodě číslo
6 jsou uvedeny požadavky na zařízení staveniště v dostatečné vzdálenosti od od obytných nebo rekreačních objektů a od niv vodních toků nebo při okraji vodních ploch. Na to projektant stavby reagoval tak, že
pro zařízení staveniště jsou využívány stávající kapacity pro ubytování, skládku materiálu a parkování
vozidel. Stavební úřad tento požadavek považuje také za splněný. Bod č. 7 je splněný – do hodnotných
přírodních stanovišť, niv a toků nejsou umisťovány stožáry; bod č. 8 – stožár č. 148 ležící severovýchodně od přírodní památky Nádavky bude umístěn v souladu s požadavkem ministerstva (je do situačního
výkresu takto zakreslen), další podmínky tohoto bodu jsou uvedeny ve výrokové části; bod č. 11 – do
textové části byly kvantifikovány materiálové a surovinové nároky na provedení stavby včetně nátěrových
hmot; bod č. 12 - vedení neprochází souvislým lesním porostem, stožáry jsou ve výrobě pozinkovány
taveninou šedé barvy. Nové stožáry jsou lesklé, ale po oxidaci povrchové vrstvy v průběhu několika měsíců nabydou matný vzhled, z uvedeného důvodu se stožáry v rámci realizace stavby nenatírají; bod číslo
13 – u vedení VVN nepřichází v úvahu usmrcování ptáků elektrickým proudem, proto není třeba toto vedení opatřit ochrannými prostředky. Ptáci mohou usednout na jednotlivé fázové vodiče, aniž by byli ohroženi elektrickým proudem. Ohrožení by mohlo vzniknout pouze v případě současného dotyku těla ptáka
s dalším fázovým vodičem nebo se zemí, což není vzhledem ke konstrukci stožáru a vzdálenostem mezi
vodiči a konstrukcí možné. Bod č. 14 byl splněn. Množství odpadů, jeho využití nebo odstranění je součástí dokumentace pro územní řízení. Splnění dalších požadavků pro fázi výstavby záměru a fázi ukončení záměru zajistil stavební úřad podmínkami zapracovanými do výrokové části tohoto rozhodnutí. Stejným způsobem zajistil stavební úřad splnění požadavků Městského úřadu Veselí nad Moravou, Odboru
životního prostředí a územního plánování, ČR Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy
Brno a Krajského úřadu Zlínského kraje Zlín, Odboru dopravy a silničního hospodářství. Ostatní dotčené
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 13/25
orgány vydaly kladná závazná stanoviska, stanoviska či vyjádření bez podmínek. Pokud obsahovala
podmínky, pak se jednalo o podmínky vyplývající z příslušných zákonných předpisů a mají tedy pro stavebníka spíše poučovací charakter. Stavební úřad je do podmínek svého rozhodnutí již nezahrnuje. Například se jedná o stanovisko Městského úřadu Veselí nad Moravou, odbor ŽP a územního plánování ze
dne 11. února 2014 pod čj. MVNM/4096/2013/ŽPÚP, ve kterém jsou uvedeny podmínky vyplývající
z příslušných zákonů, navíc podmínky vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., byly řešeny v rámci zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. (viz podmíny uvedené v bodě č. 4 tohoto rozhodnutí).
K žádostem byla připojena písemná souhlasná vyjádření vlastníků či správců sítí elektronických komunikací, energetického vedení, vodovodu a kanalizace, komunikací a vodních toků. Povinnosti stavebníka při
přípravě a provádění stavby jsou stanoveny zejména v § 152 stavebního zákona, ale vyplývají i z jiných
zákonů. Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí byla také rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje,
Odboru ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, o udělení výjimky z ochranných podmínek
ohrožených zvláště chráněných živočichů ze dne 8. října 2014 pod čj. KUZL 53594/2014 a o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin ze dne 5. března 2014 pod čj. KUZL 8267/2014,
a dále rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí o udělení výjimky
pro zvláště chráněné druhy živočichů ze dne 11. listopadu 2014 pod čj. JMK 111643/2014. Udělení výjimek je vydáno formou rozhodnutí, proto je povinností stavebníka splnit podmínky v nich uvedené ze zákona. Stavební úřad už je znovu do podmínek svého rozhodnutí nezahrnuje.
Účastníci řízení byli poučeni o jejich právech účastníků správního řízení, zejména o právu činit návrhy,
vyjadřovat se k jednotlivým důkazům, nechat se při jednání zastupovat zástupcem. Zejména byli poučeni
o možnosti nahlédnout do všech podkladů v řízení a byli upozorněni na tzv. koncentrační zásahu, tj. podat připomínky a námitky nejpozději v den veřejného ústního jednání. Ke dni veřejného ústního jednání
byly uplatněny připomínky a námitky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Brno ze dne
4. listopadu 2014, Evy Minksové, bytem Velká nad Veličkou čp. 223 ze dne 7. listopadu 2014, Miloslavy
Šímové, bytem Fráni Šrámka 61/a, České Budějovice ze dne 14. listopadu 2014, Ladislava Carlose Janči, Buenos Aires ze dne 18. listopadu 2014 a Václava Mošťka, ze dne 19. listopadu 2014. V den veřejného ústního jednání písemné vyjádření předložila Bc. Zuntová za ŘSZK, p. o., Uherské Hradiště a stavební úřad obdržel vyjádření od spol. EKOELEKTRO, s. r. o. Zástupce spol. E.ON Distribuce za přítomnosti
projektanta stavby se k podaným písemným připomínkám vyjádřil na veřejném ústním jednání.
Přípomínky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Brno budou žadatelem respektovány až
na požadavek pod písm. g), což je uvedeno v protokolu z veřejného ústního jednání. Žadatel v této souvislosti uvádí, že ve smyslu tehdy účinného zákona č. 79/1957 Sb. o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny
vznikla věcná břemena ze zákona a nebyla předmětem zápisu do katastru nemovitostí. Z § 98 odst.
4 energetického zákona č. 458/2000 Sb. plyne, že veškerá oprávnění k cizím nemovitostem vyplývající
z předcházejících platných předpisů zůstala energetickým podnikům zachována. Pokud nové vedení,
i v jiné kvalitě, ale v trase původního zatěžuje vlastníky dotčených pozemků méně (dochází ke zmenšení
rozsahu ochranného pásma) a stále slouží původnímu účelu, tj. rozvodu elektřiny, zákonné věcné břemeno stále trvá. S ohledem na dikci § 98 odst. 4 energetického zákona jsou věcná práva k nemovitostem
vyplývající z předchozích platných předpisů vyřešena formou zákonného věcného břemene. Stavební
úřad k této věci uvádí, že ve smyslu § 86 odst. 3 stavebního zákona není nutný souhlas vlastníka pozemku, neboť lze pozemek pro daný účel vyvlastnit. Možnost vyvlastnění je ukotvena ve zvláštním předpise,
a to v ustanovení § 3 odst. 2 energetického zákona č. 458/2000 Sb. Proto na základě výše uvedeného
stavební úřad nemohl po žadateli předem vyžadovat písemný souhlas vlastníků dotčených pozemků
s navrhovaným záměrem nebo jiný doklad o právu provést stavbu na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele předmětného záměru. Ostatní požadavky tohoto úřadu se týkají již vlastního provádění
stavby a stavební úřad je do podmínek rozhodnutí o umístění stavby nezahrnuje, neboť povinnosti stavebníka při přípravě a provádění stavby jsou stanoveny zejména v § 152 stavebního zákona, ale vyplývají i z jiných zákonů, např. energetického zákona, občanského zákoníku apod.
Paní Miroslava Šímová písemně uvedla, že na základě zaslaného oznámení se jí nepodařilo zjistit parcelní číslo pozemku, který vlastní v katastrálním území Uherský Brod a žádá o písemné sdělení, kde se
její pozemek nachází a jeho parcelní číslo. Vyslovila také nesouhlas, aby společnost E.ON Distribuce,
a. s., prováděla na jejím pozemku rekonstrukci vysokého napětí a s tím, aby se její pozemek stal součástí
ochranného pásma tohoto vedení. Současně požádala o písemnou odpověď. Stavební úřad k požadavku
na zaslání písemného sdělení uvádí, že účastníci řízení byli řádně poučeni o jejich právech v oznámení
o zahájení řízení, zejména o právu nahlédnout do všech podkladů pro vydání rozhodnutí. Pokud by stavební úřad zasílal poštou na požádání účastníkům řízení jednotlivé informace, dopustil by se tak porušení
základních zásady správního řízení o rovném přístupu k účastníkům řízení. Jinými slovy pokud by stavební úřad zaslal jednomu účastníku řízení informace o jeho pozemcích, pak by musel tyto informace
zaslat všem účastníkům řízení. Je pravdou, že orientace ve výčtu pozemků je náročná, proto také stavební úřad v průběhu územního řízení odpověděl na všechny ústní či telefonické dotazy. Jednalo se
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 14/25
zejména o dotazy typu, které pozemky jsou stavbou dotčeny a zda se na jejich pozemku nachází sloup.
Stavební úřad stejnou formou také všem odpověděl. Stavební úřad tak učinil i v případě paní Šímové. Co
se týká nesouhlasu s navrhovanou rekonstrukcí a ochranným pásmem na pozemku paní Šímové, tak
v tomto případě se odkazuje stavební úřad na odůvodnění požadavku Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových pod písmenem g) – viz předchozí odstavec. Stavební úřad po dni veřejného ústního
jednání zjistil, že došlo ze strany Miloslavy Šímové k prodeji jejího podílu u přímo dotčených pozemků
parc. č. 3246/44 a 3246/45 v katastrálním území Uherský Brod podílovému spoluvlastníkovi spol. ZEMASPOL Uherský Brod, a. s. Učinil i tak Robert Goldmann, který je druhým podílovým spoluvlastníkem
uvedených pozemku. Podle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí je zřejmé, že spol. ZEMASPOL
Uherský Brod, a. s., která byla účastníkem územního řízení, je již výlučným vlastníkem těchto pozemků.
Proto stavební úřad považuje v době vydání tohoto rozhodnutí podané námitky paní Šímové za bezpředmětné. Paní Šímová a p. Godmann na základě uvedeného zjištění již nejsou účastníky řízení
a z uvedeného důvodu jim územní rozhodnutí již nebude doručováno.
Pan Ladislav Carlos Janča zaslal stavebnímu úřadu písemně odpověď na oznámení o zahájení řízení
s omluvou za neúčast na veřejném ústním jednání. Pan Janča nemá námitek k uvedenému řízení. Mimo
toto řízení požádal pan Janča o informace v souvislosti s jeho zájmem o prodej jeho pozemku. Na to stavební úřad zareagoval samostatně. Paní Eva Minksová, bytem Velká nad Veličkou čp. 223, obdobně
zareagovala a vyjádřila podporu projednávané stavbě.
Přede dnem veřejného ústního jednání podal Václav Moštěk, bytem Vlčnov 188, který je vlasníkem pozemku parc. č. 4710/212 v katastrálním území Vlčnov, požadavek na osazení nového sloupu venkovního
vedení na hranici pozemku. Žadatel písemně do prokolu potvrdil, že připomínku pana Mošťka bude respektovat při zpracování dokumentace pro realizaci stavby (viz bod č. 5 výrokové části tohoto rozhodnutí).
Paní Zuntová z Ředitelství silnic Zlínského kraje požadovala při veřejném ústním jednání splnit podmínky
smlouvy o právu provést stavbu č. 201/22/14 ze dne 12. 11. 2014. Tento požadavek vzal stavební úřad
pouze na vědomí, jelikož podmínky vyplývající ze smluvního ujednání jsou povinny plnit obě strany a stavební úřad není oprávněn jakkoliv zasahovat do tohoto smluvního vztahu ani kontrolovat splnění podmínek takové smlouvy. Případné rozpory je nutné řešit soudní cestou.
V den veřejného ústního jednání bylo na stavební úřad zasláno písemné stanovisko spol. EKOELEKTRO
s. r. o. Ta nemá připomínky k záměru žadatele ve věci umístění předmětné stavby, pokud ovšem žádným
způsobem nezasáhnou do ekonomických zájmů jejich společnosti. Těmito zájmy se především rozumí
možnost dodávat jimi vyrobenou ekologickou energii do distribuční sítě a tuto dodanou ekologickou energii pak následně fakturovat dle platných smluv o dodávkách ekologické energie. Dále spol. uvedla, že
pokud by mělo dojít v souvislosti s předmětnou rekonstrukcí k poškození ekonomických zájmů společnosti (přerušení možnosti dodávat jimi vyrobenou ekologickou energii do distribuční sítě), pak požaduje po
žadateli 100% garance o plnohodnotné kompenzaci vzniklé škody, která bude řádně prokázána a vypočtena. Případný způsob měření a výpočtu vzniklé škody bude upřesněn a odsouhlasen oběma stranami
před vydáním územního rozhodnutí tak, aby při případném odpojení FVR Velká nad Veličkou souvisejícím s rekonstrukcí vedení „V543“ nedošlo k nějakým nejasnostem nebo rozporům. Při veřejném ústním
jednání reagoval na podmínky uvedené společnosti zástupce spol. E.ON Distribuce a projektant stavby
tak, že realizace stavby se nedotkne provozovatele FVE, která je připojena do sítě o napěťové hladině
22 kV, tj. do jiné sítě než je předmětem projednání. Současně ujistili tuto společnost, že po dobu rekonstrukce vedení V543 dodrží E.ON veškeré smluvní závazky pro něho plynoucí vůči provozovateli FVE.
Stavební úřad k tomuto pouze dodává, že mu nepřísluší řešit škody vzniklé činností žadatele, to je třeba
řešit vzájemnou dohodou nebo případně občansko právní cestou.
Stavební úřad uložil ve výrokové části podmínku č. 3 na zpracování dokumentace pro provádění stavby,
jejíž součástí bude mj. stavebně konstrukční řešení stavby včetně podrobných statických výpočtů, jelikož
se jedná o stavbu, která nevyžaduje stavební povolení, ale její užívání je možné na základě koludačního
souhlasu. Aby mohl stavební úřad při závěrečné kontrolní prohlídce stavby ověřit, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost
anebo životní prostředí, požaduje před vlastní realizací pořídit uvedený podklad. Ostatní obsahové náležitosti žádosti o kolaudační souhlas stanoví prováděcí právní předpis.
Stavební úřad zjistil, že mezi účastníky územního řízení, kterým bylo doručováno do vlastních rukou, se
nachází osoby, u kterých se nepodařilo prokázat doručení oznámení o zahájení územního řízení. Jedná
se o Václava Kučeru, Rostislava Kučeru, oba Spojené státy a Františka Prajzu, Kanada. Stavební úřad
proto oznámil těmto osobám zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, a to ve smyslu ustanovení
§ 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Tito účastníci řízení mohli své případné námitky
k navrhované stavbě uplatnit do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, tj. do 7. ledna 2015.
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 15/25
Stavební úřad z výše uvedeného důvodu opatřením ze dne 8. prosince 2014 znovu požádal o prodloužení lhůty pro vydání územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Nadřízený orgán Krajský úřad
Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu žádosti vyhověl a lhůtu usnesením ze dne
18. prosince 2014 prodloužil o dalších 60 dnů.
Veřejnost nevznesla žádné námitky ani připomínky.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a povolení stavby. Stavební
úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování
a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, Zlín, podáním u zdejšího správního orgánu.
Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede
v odvolání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
V odvolání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě
dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem
upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede
v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Odvolání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno a podpis osoby, která je činí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Dojde-li při postupu podle stavebního zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je
stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo
orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního
podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona.
Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst.
1 písm. e) bodech 4 až 8 lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.
otisk úředního razítka
Tento dokument je opatřen elektronickým podpisem.
Ing. Jiří Vrba
vedoucí Odboru stavebního úřadu
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce
a zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů.
15. dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Uherský Brod
se rozhodnutí považuje za doručené.
Vyvěšeno a zveřejněno dne: .....................................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění rozhodnutí.
další strany upraveny do dvou sloupců
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 16/25
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 10. září 2014.
Rozdělovník:
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 – žadatel a obec a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
vlastníci pozemků a ti, kteří mají jiné věcné právo k dotčeným pozemkům (dodejky do vlastních rukou)
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
město Uherský Brod, zastoupené Ing. Karlem Khirem, vedoucím Odboru majetku města, Masarykovo
nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
Justina Bistrá, Nezdenice č.p. 233, 687 32 Nezdenice
Marie Fuchsová, náměstí Míru č.p. 140, 687 51 Nivnice
Jiřina Hrazdirová, Nábřežní č.p. 919, 687 51 Nivnice
Marie Maňáková, Komenského č.p. 493, 687 51 Nivnice
Jaroslav Řihák, Rolnická č.p. 1777, 688 01 Uherský Brod 1
Miroslav Handrejch, Na Rokytce č.p. 1081/8, 180 00 Praha 8-Libeň
Bc. Soňa Poláková, Zborovská č.p. 2392/41, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Mgr. Jaroslava Šedová, Zimní č.p. 2431, 688 01 Uherský Brod 1
Ing. Josef Suchomela, Řezáčova č.p. 941/70, Komín, 624 00 Brno 24
Vojtěch Kadlček, Provazní č.p. 2571, 688 01 Uherský Brod 1
Eva Michalčíková, Provazní č.p. 2528, 688 01 Uherský Brod 1
Věra Taušová, Vlčnovská č.p. 1937, 688 01 Uherský Brod 1
Antonín Bartončík, Nivnická č.p. 905, 688 01 Uherský Brod 1
ZEMASPOL Uherský Brod a.s., IDDS: svyg4ya
Martin Šimoník, Svážná č.p. 314, Těšov, 687 34 Uherský Brod 3
Petr Janíček, Pořádí č.p. 322, 688 01 Uherský Brod 1
Ing. Stanislav Jahoda, Pašovice č.p. 13, 687 56 Prakšice
Tomáš Toral, IDDS: ckbufc5
MUDr. Marta Hradecká, Hřbitovní č.p. 172, 763 15 Slušovice
Ing. Petr Hradecký, Hřbitovní č.p. 172, 763 15 Slušovice
Jaromír Daněk, Mánesova č.p. 9, 687 71 Bojkovice
Vlastimil Beníček, Jabloňová č.p. 391, Havřice, 688 01 Uherský Brod 1
Hedvika Blahová, Nivnická č.p. 913, 688 01 Uherský Brod 1
Ing. Karel Beníček, Údolní č.p. 1287, 688 01 Uherský Brod 1
Hana Crlová, Za Zahradami č.p. 327, Havřice, 688 01 Uherský Brod 1
Miroslav Hrabina, U Zastávky č.p. 321, Havřice, 688 01 Uherský Brod 1
Jindřiška Zelinková, Za Zahradami č.p. 266, Havřice, 688 01 Uherský Brod 1
Ludmila Kubíniová, Větrná č.p. 2060, 688 01 Uherský Brod 1
Irena Trefilíková, Osvoboditelů č.p. 1807, 688 01 Uherský Brod 1
Jan Liška, Soukenická č.p. 2157, 688 01 Uherský Brod 1
Jaroslav Chvíla, Nivnická č.p. 1299, 688 01 Uherský Brod 1
Zdeňka Píšková, Korytná č.p. 171, 687 52 Korytná
Karel Chvíla, Družstevní č.p. 1556, 688 01 Uherský Brod 1
Josef Lux, Kučerovo nám. č.p. 659, 688 01 Uherský Brod 1
Ing. Helena Šubová, IDDS: nznqhds
Pavel Buráň, Prakšice č.p. 321, 687 56 Prakšice
Eliška Dubná, Archlebov č.p. 410, 696 33 Archlebov
Mgr. Marie Veselá, Sídliště U Vodojemu č.p. 1275/1, 697 01 Kyjov 1
Jaroslava Hasalová, Archlebov č.p. 378, 696 33 Archlebov
Ing. Václav Buráň, Oblá č.p. 413/65, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34
Ing. Jaroslav Beníček, Slavíčkova č.p. 408/3, Lesná, 638 00 Brno 38
MVDr. František Dacík, Pivovarská č.p. 249, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště 1
Otakar Krejčí, Brodská č.p. 811, 687 51 Nivnice
Ing. Stanislav Hromčík, Nová čtvrť č.p. 895, 687 51 Nivnice
Josef Hladiš, Veletiny č.p. 145, 687 33 Hradčovice
obec Nivnice, IDDS: 8k6bsjq
Zemědělská akciová společnost Nivnice, IDDS: 4dcg43f
František Bobčík, Sadová č.p. 968, 687 51 Nivnice
Hana Polášková, Bílovice č.p. 412, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Hana Lešková, Na výsluní č.p. 866, 687 51 Nivnice
Anna Bárková, Družstevní č.p. 153, 763 26 Luhačovice
Stanislav Bartek, Podohradí č.p. 690, 687 51 Nivnice
Stanislav Bartek, Podohradí č.p. 207, 687 51 Nivnice
Petr Bartek, Sazovice č.p. 230, 763 01 Mysločovice
Marie Hromčíková, Pořádí č.p. 30, 687 51 Nivnice
Václav Rybnikář, Pořádí č.p. 293, 687 51 Nivnice
Jitka Kudláčková, Kladná Žilín č.p. 131, 763 26 Luhačovice
René Běťák, Krušnohorské náměstí č.p. 1, 362 33 Hroznětín
Eva Chrenková, Vychodilova č.p. 2525/4, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Vlastimil Koníček, Popovice č.p. 155, 686 04 Kunovice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště Uherské Hradiště, IDDS: 96vaa2e
Martina Mošťková, Vlčnov č.p. 502, 687 61 Vlčnov
Richard Pavlica, Na výsluní I č.p. 635, 687 62 Dolní Němčí
Jarmila Pavlicová, Na výsluní I č.p. 635, 687 62 Dolní Němčí
Jana Fibichrová, Na Okluku č.p. 489, 687 62 Dolní Němčí
Zdenka Ježková, Komenského č.p. 405, 687 62 Dolní Němčí
Antonín Uher, Nivnická č.p. 296, 687 62 Dolní Němčí
Petr Uher, Polní č.p. 837, 687 62 Dolní Němčí
Obec Slavkov, IDDS: gpjbixc
Zdeněk Švardala, Slavkov č.p. 126, 687 64 Horní Němčí
Marie Švardalová, Slavkov č.p. 126, 687 64 Horní Němčí
Vladislava Tlachová, Slavkov č.p. 167, 687 64 Horní Němčí
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, odd. majetkové správy, IDDS: jjfsbqc
Marie Halíková, Boršice u Blatnice č.p. 285, 687 63 Boršice u Blatnice
Karel Ondra, Polní č.p. 378, 687 62 Dolní Němčí
Marie Nejedlá, Štěpnická č.p. 1067, 686 06 Uherské Hradiště 6
Petr Kohoutek, Závodní č.p. 1217, 687 25 Hluk
Zdenka Černotová, Hromůvka č.p. 1896, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Miloslava Gadasová, Sklený kopec č.p. 1642, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Eduard Gerhard, Za Drahou č.p. 1353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Ladislav Carlos Janca, Brazil č.p. 3074, Valentin Alsina, 1822 Buenos Aires, Argentina
Ing. Lubomír Herinek, Slavkov č.p. 124, 687 64 Horní Němčí
Anna Pohlová, Bosákova č.p. 1090/3, Stará Bělá, 724 00 Ostrava 24
Ing. Michal Straka, Zahradní č.p. 1078, 687 51 Nivnice
Jan Ondra, Slavkov č.p. 239, 687 64 Horní Němčí
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 17/25
Mgr. Štěpánka Pavlicová, Pod Valy č.p. 351, 686 04 Kunovice
Josef Kadlček, Nivnická č.p. 506, 687 62 Dolní Němčí
Radek Kadlček, Hlucká č.p. 11, 687 62 Dolní Němčí
ZENERGO Moravia s.r.o., IDDS: vdgt5pj
GE Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
František Mahdal, Erbenova č.p. 3051/3, 695 01 Hodonín 1
Marie Kachníková, Nová čtvrť č.p. 917, 687 51 Nivnice
MUDr. Vlastimil Velecký, Sadová č.p. 1018, 687 51 Nivnice
Josef Koníček, Vlčnov č.p. 55, 687 61 Vlčnov
Karel Mahdal, Nová čtvrť č.p. 935, 687 51 Nivnice
Pavel Šmíd, Nábřežní č.p. 914, 687 51 Nivnice
Petr Lukeš, Brodská č.p. 694, 687 51 Nivnice
Eva Lukešová, Brodská č.p. 694, 687 51 Nivnice
Stanislav Skyba, Pořádí č.p. 12, 687 51 Nivnice
Emilie Skybová, Pořádí č.p. 12, 687 51 Nivnice
Vlastimil Slinták, Brodská č.p. 429, 687 51 Nivnice
František Hladiš, Brodská č.p. 496, 687 51 Nivnice
Eva Orgoňová, Nábřežní č.p. 998, 687 51 Nivnice
Vlastimil Ondra, Brodská č.p. 512, 687 51 Nivnice
Stanislav Výmola, náměstí Míru č.p. 177, 687 51 Nivnice
Helena Zemánková, Drslavice č.p. 196, 687 33 Hradčovice
Zdislava Vaculová, Nová čtvrť č.p. 889, 687 51 Nivnice
Ing. Karel Kubiš, Hoštáky č.p. 390, 687 51 Nivnice
Marie Karlíková, Brodská č.p. 527, 687 51 Nivnice
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Marie Hromčíková, Sídl. Olšava č.p. 2211, 688 01 Uherský Brod 1
Marie Hromčíková, Sídl. Olšava č.p. 2211, 688 01 Uherský Brod 1
Marie Výmolová, náměstí Míru č.p. 152, 687 51 Nivnice
Ing. Martin Moulis, Čupy č.p. 636, 687 51 Nivnice
Ing. Karel Šopík, Komenského č.p. 298, 687 51 Nivnice
MUDr. Jarmila Šopíková, Komenského č.p. 298, 687 51 Nivnice
Zdenek Snačko, nám. 3. května č.p. 1340, 765 02 Otrokovice 2
Libuše Hasoňová, Šumice č.p. 87, 687 31 Šumice
Milena Kočicová, Soukenická č.p. 2154, 688 01 Uherský Brod 1
Blažena Navrátilová, Údolní č.p. 1038, 688 01 Uherský Brod 1
Marie Horecká, Šumice č.p. 491, 687 31 Šumice
Vladimír Bartek, Záhumenická č.p. 207, 687 62 Dolní Němčí
MUDr. Marie Velecká, Sadová č.p. 1018, 687 51 Nivnice
Jarmila Hurbišová, Sadová č.p. 763, 687 51 Nivnice
Jiří Soukeník, Závodí č.p. 164, 687 51 Nivnice
Karel Skyba, Staniční č.p. 1225/54, Doubravka, 312 00 Plzeň 12
Josef Bradáč, Závodí č.p. 163, 687 51 Nivnice
Anežka Bradáčová, Závodí č.p. 163, 687 51 Nivnice
Josef Juřena, Závodí č.p. 335, 687 51 Nivnice
Jarmila Juřenová, Závodí č.p. 335, 687 51 Nivnice
Ing. Milan Baumrukr, Komenského č.p. 122, 687 51 Nivnice
Ladislav Hajduch, Závodí č.p. 159, 687 51 Nivnice
Justina Loulová, Podohradí č.p. 553, 687 51 Nivnice
Helena Bradáčová, Hoštáky č.p. 539, 687 51 Nivnice
Marie Sobotková, Brodská č.p. 855, 687 51 Nivnice
Karel Bartek, náměstí Míru č.p. 147, 687 51 Nivnice
Ing. Pavel Skyba, Dr. Kachníka č.p. 60, 687 51 Nivnice
Věra Skybová, Příčná č.p. 864, 687 51 Nivnice
Jan Brulík, Nábřežní č.p. 967, 687 51 Nivnice
Petra Petřivalská, Hoštáky č.p. 85, 687 51 Nivnice
Tomáš Trtek, Sadová č.p. 902, 687 51 Nivnice
Marta Zatloukalová, Kučerovo nám. č.p. 471, 688 01 Uherský Brod 1
Marie Honzáková, Neužilova č.p. 687/6, Bohunice, 625 00 Brno 25
RNDr. Marie Kozáková, Družební č.p. 154, 687 51 Nivnice
Karel Krchňáček, Komenského č.p. 114, 687 51 Nivnice
Josef Trtek, Pořádí č.p. 40, 687 51 Nivnice
Věra Trtková, Pořádí č.p. 40, 687 51 Nivnice
Ing. Josef Minařík, Blatnička č.p. 175, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
Pavel Májek, Dolany č.p. 152, 783 16 Dolany u Olomouce
Antonín Baumrukr, náměstí Míru č.p. 146, 687 51 Nivnice
Marie Baumrukrová, náměstí Míru č.p. 146, 687 51 Nivnice
Ing. Jindřich Vykydal, Sadová č.p. 4, 687 51 Nivnice
Věra Bartošíková, Na Stráni č.p. 600, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5
Jiřina Krchňáčková, Komenského č.p. 103, 687 51 Nivnice
Cecilie Knopová, Řepová č.p. 48, 789 85 Mohelnice
Stanislav Bartoš, Závodí č.p. 393, 687 51 Nivnice
Ludmila Bartošová, Závodí č.p. 393, 687 51 Nivnice
Josef Hurbiš, Sadová č.p. 804, 687 51 Nivnice
Pavel Pravda, Kšírova č.p. 241/83, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19
Ing. Vlastimil Kapsa, Hoštáky č.p. 69, 687 51 Nivnice
Ludmila Straňáková, Sadová č.p. 904, 687 51 Nivnice
Vlasta Pančochová, Pod Stadiónem č.p. 120/8, 742 21 Kopřivnice
Ing. Libor Karásek, Na Vyhlídce č.p. 1489, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5
MUDr. Antonín Karásek, Seichertova č.p. 151, 688 01 Uherský Brod 1
Mgr. Irena Trutmanová, třída Palackého č.p. 71/15, 697 01 Kyjov 1
Miroslav Smetana, Brodská č.p. 761, 687 51 Nivnice
Pavla Smetanová, Brodská č.p. 761, 687 51 Nivnice
Ing. Karel Ševčík, Sadová č.p. 984, 687 51 Nivnice
Jiřina Prachmanová, Nábřežní č.p. 989, 687 51 Nivnice
Marie Máčalíková, Větrná č.p. 1565, 688 01 Uherský Brod 1
Ing. Lenka Gabrielová, Michalská č.p. 1755, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště
Ivana Matulíková, Dolní Lhota č.p. 16, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic
Stanislav Mahdal, Příčná č.p. 916, 687 51 Nivnice
Josef Lukeš, Podohradí č.p. 369, 687 51 Nivnice
Kocián Petr, Mgr., advokát, IDDS: fhdg8kn
Jenerál Marek, Mgr. - soudní exekutor, IDDS: 4e5pk2q
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
Jitka Kapsová, Šaripova č.p. 1801, 688 01 Uherský Brod 1
Ing. Josef Kapsa, Hoštáky č.p. 69, 687 51 Nivnice
Marie Zálešáková, Dr. Kachníka č.p. 64, 687 51 Nivnice
Vlčnovská zemědělská a.s., IDDS: zx3gxju
Zdeněk Koníček, Vlčnov č.p. 584, 687 61 Vlčnov
František Podškubka, Vlčnov č.p. 1166, 687 61 Vlčnov
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 18/25
Jitka Jůzová, Sadová č.p. 1410, 666 02 Předklášteří
Václav Moštěk, Vlčnov č.p. 1084, 687 61 Vlčnov
František Kučera, Vlčnov č.p. 1048, 687 61 Vlčnov
Josef Šidlo, Šumice č.p. 416, 687 31 Šumice
Alena Lečbychová, Pod svahy č.p. 113, 687 62 Dolní Němčí
Jan Mikulec, Vlčnov č.p. 1090, 687 61 Vlčnov
Josef Mlýnek, Vlčnov č.p. 67, 687 61 Vlčnov
Josef Chvilíček, Vlčnov č.p. 660, 687 61 Vlčnov
Jiřina Kryštofová, Vlčnov č.p. 547, 687 61 Vlčnov
Mgr. Marta Pavlová, Podlužanská č.p. 2199, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916
Břetislav Mikulec, Vlčnov č.p. 1106, 687 61 Vlčnov
Božena Moštková, Vlčnov č.p. 536, 687 61 Vlčnov
Marie Koníčková, Vlčnov č.p. 959, 687 61 Vlčnov
Anna Mošťková, Vlčnov č.p. 368, 687 61 Vlčnov
Jan Ondrůšek, Vlčnov č.p. 381, 687 61 Vlčnov
Veronika Ondrůšková, Vlčnov č.p. 381, 687 61 Vlčnov
Antonín Zemek, Vlčnov č.p. 991, 687 61 Vlčnov
Františka Zemková, Vlčnov č.p. 991, 687 61 Vlčnov
Jana Tomalová, Vlčnov č.p. 875, 687 61 Vlčnov
MUDr. Josef Kučera, Karlovarská č.p. 15, 273 03 Stochov
Antonín Koníček, Kněžpole č.p. 333, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Marcela Slintáková, Vlčnov č.p. 61, 687 61 Vlčnov
Ing. Miroslav Moštěk, Vlčnov č.p. 646, 687 61 Vlčnov
Denisa Kovářová, Vlčnov č.p. 1232, 687 61 Vlčnov
Adam Kovář, Vlčnov č.p. 1232, 687 61 Vlčnov
Anna Žišková, Traplice č.p. 153, 687 04 Traplice
Josef Mikulec, Vlčnov č.p. 725, 687 61 Vlčnov
Ing. Josef Vozár, Vlčnov č.p. 1193, 687 61 Vlčnov
Antonie Mikulcová, Vlčnov č.p. 1123, 687 61 Vlčnov
Pavel Bravenec, Vlčnov č.p. 724, 687 61 Vlčnov
Jiří Knotek, Vlčnov č.p. 172, 687 61 Vlčnov
Josef Janča, Na výsluní III č.p. 714, 687 62 Dolní Němčí
JUDr. Radomír Pavelka, Podlesí V č.p. 5406, 760 05 Zlín 5
Marie Lekešová, Vlčnov č.p. 559, 687 61 Vlčnov
Marie Jančárová, Vlčnov č.p. 1036, 687 61 Vlčnov
Martin Bařina, Vlčnov č.p. 1236, 687 61 Vlčnov
Vlastimír Zábrana, Vlčnov č.p. 382, 687 61 Vlčnov
Eva Zábranová, Vlčnov č.p. 382, 687 61 Vlčnov
Petr Pilát, Vlčnov č.p. 781, 687 61 Vlčnov
Marie Hladišová, V sadě č.p. 1031, 687 51 Nivnice
Ing. Šimon Knotek, Vlčnov č.p. 134, 687 61 Vlčnov
Božena Chvilíčková, Vlčnov č.p. 72, 687 61 Vlčnov
Jarmila Šmídová, Vlčnov č.p. 797, 687 61 Vlčnov
Antonín Pavelka, Tř. Maršála Malinovského č.p. 940, 686 01 Uherské Hradiště 1
Zdeněk Tykal, Vlčnov č.p. 1284, 687 61 Vlčnov
Mgr. Kateřina Tykalová, Vlčnov č.p. 1284, 687 61 Vlčnov
Jaroslav Krhovský, Zahradní č.p. 295, 687 62 Dolní Němčí
Marie Kašpaříková, Vlčnov č.p. 621, 687 61 Vlčnov
Jiří Kašpařík, Vlčnov č.p. 621, 687 61 Vlčnov
Božena Štefková, Tichá č.p. 257, 742 74 Tichá
Eva Tykalová, Vlčnov č.p. 82, 687 61 Vlčnov
Pavel Moštěk, Moravní náměstí č.p. 1267, 686 01 Uherské Hradiště 1
Ing. Petr Šobáň, Vlčnov č.p. 35, 687 61 Vlčnov
František Kužela, Vlčnov č.p. 140, 687 61 Vlčnov
Antonín Tykal, Vlčnov č.p. 82, 687 61 Vlčnov
Stanislav Liman, Rudy Kubíčka č.p. 990, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5
František Kučera, Vlčnov č.p. 1012, 687 61 Vlčnov
Renáta Cyžová, Ovocná č.p. 317/4, Životice, 736 01 Havířov 1
Ivana Zábranová, Horákov č.p. 8, Mokrá-Horákov, 664 04 Mokrá
Mgr. Jan Marášek, Pod Svahy č.p. 995, 686 01 Uherské Hradiště 1
Antonín Staroba, Vlčnov č.p. 558, 687 61 Vlčnov
Miroslav Pavelčík, Vlčnov č.p. 7, 687 61 Vlčnov
Irena Pavelčíková, Malá strana č.p. 1127, Švermov, 273 09 Kladno 7
Anna Pavelčíková, Vlčnov č.p. 726, 687 61 Vlčnov
František Mikuláštík, Vlčnov č.p. 1188, 687 61 Vlčnov
Františka Krhovská, Slavkov č.p. 17, 687 64 Horní Němčí
Karel Mikulec, Vlčnov č.p. 1029, 687 61 Vlčnov
Jiří Zábrana, Vlčnov č.p. 1072, 687 61 Vlčnov
Ludmila Knotková, Vlčnov č.p. 1044, 687 61 Vlčnov
obec Vlčnov, IDDS: nx3bqjq
Marie Zaorálková, Višňovce č.p. 1091, 768 24 Hulín
Oto Hala, Boršická č.p. 144, 687 62 Dolní Němčí
Jiřina Pospíšková, Bezručova č.p. 425/30, 741 01 Nový Jičín 1
Marie Zemánková, Vlčnov č.p. 68, 687 61 Vlčnov
Františka Machálková, Vlčnov č.p. 719, 687 61 Vlčnov
František Kočí, Vinohradská č.p. 557, 687 62 Dolní Němčí
Františka Kočí, Vinohradská č.p. 557, 687 62 Dolní Němčí
Ing. Milan Mikulec, Vlčnov č.p. 95, 687 61 Vlčnov
Marie Púdelková, Nivnická č.p. 328, 687 62 Dolní Němčí
PaedDr. Dagmar Vichorcová, Vlčnov č.p. 461, 687 61 Vlčnov
Irena Horáková, Vlčnov č.p. 1130, 687 61 Vlčnov
Stanislav Bolom, Sídl. Beskydské č.p. 1199, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Stanislav Zemek, Vlčnov č.p. 720, 687 61 Vlčnov
František Chvílíček, Vlčnov č.p. 302, 687 61 Vlčnov
Milada Kašpaříková, Vlčnov č.p. 1035, 687 61 Vlčnov
Jarmila Mikulcová, Vinařská č.p. 406/26, Pisárky, 603 00 Brno 3
PhDr. Judita Kučerová, Ph.D., Nezvalova č.p. 401/6, Lesná, 638 00 Brno 38
Božena Bobčíková, Nivnická č.p. 214, 687 62 Dolní Němčí
Petr Koníček, Sadová č.p. 1477, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5
Magdalena Dlugošová, Tovární č.p. 338/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
František Moštek, Kokory č.p. 264, 751 05 Kokory
Marie Dokoupilová, Svépomoc I č.p. 1977/37, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Anna Jančová, Vlčnov č.p. 509, 687 61 Vlčnov
Ing. Petr Nevařil, Vlčnov č.p. 877, 687 61 Vlčnov
Mgr. Ivana Nevařilová, Vlčnov č.p. 877, 687 61 Vlčnov
Antonín Vozár, Vlčnov č.p. 76, 687 61 Vlčnov
Ludmila Vozárová, Vlčnov č.p. 76, 687 61 Vlčnov
Václav Moštěk, Vlčnov č.p. 188, 687 61 Vlčnov
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 19/25
Marie Zemková, Vlčnov č.p. 534, 687 61 Vlčnov
Homola Jaroslav, Mgr., IDDS: etag8hb
Jan Kašpařík, Vlčnov č.p. 1213, 687 61 Vlčnov
Marie Španělová, Vlčnov č.p. 1106, 687 61 Vlčnov
Obec Dolní Němčí, IDDS: by7beqv
Renata Vokounová, Záhumenická č.p. 460, 687 62 Dolní Němčí
Marie Vokounová, Školní č.p. 888, 687 62 Dolní Němčí
Agro Okluky, a.s., IDDS: ymycm52
Kateřina Daňková, Poštovní 1368/ č.p. 20, 701 00 Ostrava 1
Lukáš Umlauf, Příční č.p. 660, 687 62 Dolní Němčí
Vít Umlauf, Příční č.p. 660, 687 62 Dolní Němčí
Pavla Umlaufová, Příční č.p. 660, 687 62 Dolní Němčí
Jaroslav Pěrka, Zahradní č.p. 737, 687 62 Dolní Němčí
Zelený vrch, s.r.o., IDDS: dwxcuvc
Vendula Hrdinová, Hlucká č.p. 259, 687 62 Dolní Němčí
Věra Kadlčková, U stadionu č.p. 664, 687 62 Dolní Němčí
Marie Vatrtová, Kostelní č.p. 32, 687 62 Dolní Němčí
Marie Válková, Nivnická č.p. 163, 687 62 Dolní Němčí
Iveta Rusmanová, Na Okluku č.p. 604, 687 62 Dolní Němčí
Anežka Kadlčková, Nivnická č.p. 81, 687 62 Dolní Němčí
Alena Polášková, Na kopečku č.p. 653, 687 62 Dolní Němčí
Marie Orlíková, Vladislava Vaculky č.p. 997, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5
Ludmila Kozelková, Mírová č.p. 643, 687 62 Dolní Němčí
Marián Cmol, Vinohradská č.p. 754, 687 62 Dolní Němčí
Ludmila Hadašová, Žižkova č.p. 1150/6, 692 01 Mikulov na Moravě
Ing. Miroslav Kadlček, Nivnická č.p. 283, 687 62 Dolní Němčí
Jarmila Vlková, Na Okluku č.p. 459, 687 62 Dolní Němčí
Zdeněk Kadlček, Na výsluní IV č.p. 785, 687 62 Dolní Němčí
Marie Šiková, Na výsluní I č.p. 776, 687 62 Dolní Němčí
Antonín Zimčík, Vinohradská č.p. 628, 687 62 Dolní Němčí
Marie Krystýnová, Nivnická č.p. 74, 687 62 Dolní Němčí
František Umlauf, Hlucká č.p. 472, 687 62 Dolní Němčí
Zdeněk Kadlček, Na výsluní III č.p. 676, 687 62 Dolní Němčí
Alena Macalíková, Filmová č.p. 273, Kudlov, 760 01 Zlín 1
Josef Chovanec, Na výsluní IV č.p. 707, 687 62 Dolní Němčí
Anna Kočí, Střelniční č.p. 7/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Karel Krhovský, Slavkov č.p. 265, 687 64 Horní Němčí
Jiří Doležil, Lesní č.p. 56/7, Bobrovníky, 748 01 Hlučín
Oldřich Bláha, K Olšině č.p. 153/12, Bobrovníky, 748 01 Hlučín
Jan Bláha, Moravská č.p. 43/20, 748 01 Hlučín
Antonín Hajduch, Na výsluní IV č.p. 788, 687 62 Dolní Němčí
František Zimčík, Krátká č.p. 175, 687 62 Dolní Němčí
Ing. Pavlína Zedníčková, Nad Hájkem č.p. 865, 687 62 Dolní Němčí
Věra Růžičková, Rybníky č.p. 343, 687 62 Dolní Němčí
František Kočí, Boršická č.p. 97, 687 62 Dolní Němčí
Helena Kočí, Boršická č.p. 97, 687 62 Dolní Němčí
Ing. Marie Daňková, IDDS: awxczbf
Ludmila Ježková, Příční č.p. 476, 687 62 Dolní Němčí
Marie Smetanová, Na výsluní I č.p. 814, 687 62 Dolní Němčí
Josef Polášek, Na kopečku č.p. 653, 687 62 Dolní Němčí
Alena Kadlčková, Nad kostelem č.p. 336, 687 62 Dolní Němčí
Pavel Kočí, Pod svahy č.p. 303, 687 62 Dolní Němčí
Olga Lišková, Radíkovice č.p. 49, 503 27 Lhota pod Libčany
Dana Talská, Boršická č.p. 326, 687 62 Dolní Němčí
Josef Kadlček, Hlucká č.p. 23, 687 62 Dolní Němčí
Miroslav Tinka, Kostelní č.p. 173, 687 62 Dolní Němčí
Ludmila Tinková, Kostelní č.p. 173, 687 62 Dolní Němčí
Zdeněk Salát, Slavkov č.p. 64, 687 64 Horní Němčí
Ludmila Lidiaková, Na kopečku č.p. 380, 687 62 Dolní Němčí
Josef Šohaj, Fr. Veselky č.p. 1676, 688 01 Uherský Brod 1
Antonín Hybler, Krátká č.p. 549, 687 62 Dolní Němčí
Miroslav Kadlček, Na výsluní III č.p. 704, 687 62 Dolní Němčí
Ludmila Kadlčková, Na výsluní III č.p. 704, 687 62 Dolní Němčí
Jana Poláchová, Na výsluní I č.p. 617, 687 62 Dolní Němčí
Zdeňka Milošová, Školní č.p. 232, 687 62 Dolní Němčí
Božena Kočí, Hlucká č.p. 149, 687 62 Dolní Němčí
Marie Bachroňová, Dunická č.p. 3142/2, Praha 4-Záběhlice, 141 00 Praha 41
Martin Kočí, Hlucká č.p. 13, 687 62 Dolní Němčí
Milan Karafiát, Příční č.p. 830, 687 62 Dolní Němčí
Jiří Karafiát, Boršická č.p. 101, 687 62 Dolní Němčí
Libuše Bézová, Příční č.p. 619, 687 62 Dolní Němčí
Božena Tinková, Hrobákova č.p. 4, 85102 Bratislava, Slovensko
Marie Troupová, Nivnická č.p. 55, 687 62 Dolní Němčí
Jarmila Uhříčková, Vlčnov č.p. 629, 687 61 Vlčnov
Josef Stojaspal, Na výsluní I č.p. 632, 687 62 Dolní Němčí
Jana Katucká, Nivnická č.p. 89, 687 62 Dolní Němčí
Monika Marečková, U Trojáku č.p. 4648, 760 05 Zlín 5
Ivana Katucká, Nivnická č.p. 89, 687 62 Dolní Němčí
Štěpán Stojaspal, Boršická č.p. 452, 687 62 Dolní Němčí
Marie Stojaspalová, Boršická č.p. 452, 687 62 Dolní Němčí
Leoš Minks, Školní č.p. 329, 687 62 Dolní Němčí
Ludvík Kadlček, U školy č.p. 237, 687 65 Strání
Marie Slaníková, Boršická č.p. 230, 687 62 Dolní Němčí
Zdeněk Fibichr, Nivnická č.p. 125, 687 62 Dolní Němčí
Josef Slaník, Boršická č.p. 230, 687 62 Dolní Němčí
Marie Talská, Na Zápovědi č.p. 556, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště 1
Václav Pěrka, Mojmírova č.p. 927, 686 01 Uherské Hradiště 1
Ludvík Pěrka, Rybníky č.p. 383, 687 62 Dolní Němčí
Miroslav Pěrka, Zahradní č.p. 738, 687 62 Dolní Němčí
Ludmila Nedělová, Zahradní č.p. 599, 687 62 Dolní Němčí
Josef Gregor, Polní č.p. 377, 687 62 Dolní Němčí
Alena Gregorová, Polní č.p. 377, 687 62 Dolní Němčí
Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Brodě, IDDS: 25nnz67
Ing. Josef Juřenčák, Vinohradská č.p. 625, 687 62 Dolní Němčí
Jan Sečkař, Lipov č.p. 323, 696 72 Lipov
KORDÁRNA Plus a.s., IDDS: jdqdckh
Jaroslav Migota, Štěpnická č.p. 1624, 698 01 Veselí nad Moravou
Jan Miškeřík, Kyjevská č.p. 1231/3, Poruba, 708 00 Ostrava 8
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 20/25
Anna Sečkařová, Velká nad Veličkou č.p. 234, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Pavel Sekerka, Velká nad Veličkou č.p. 480, 696 74 Velká nad Veličkou
Ladislav Slovák, Velká nad Veličkou č.p. 663, 696 74 Velká nad Veličkou
EKOELEKTRO s.r.o., IDDS: bsehfqm
Anna Galušková, Sv. Čecha č.p. 246, 687 24 Uherský Ostroh
Obec Velká nad Veličkou, IDDS: 57ybaqy
Miroslava Vítková, Na Ladech č.p. 276, Pacov, 251 01 Říčany u Prahy
Martin Sup, Velká nad Veličkou č.p. 787, 696 74 Velká nad Veličkou
Pavel Ondruš, Hroznová Lhota č.p. 225, 696 63 Hroznová Lhota
Eva Vajčnerová, Hroznová Lhota č.p. 225, 696 63 Hroznová Lhota
Anna Maňáková, Velká nad Veličkou č.p. 744, 696 74 Velká nad Veličkou
Mgr. Iva Nováková Pavlíková, Malá Vrbka č.p. 24, 696 73 Hrubá Vrbka
Ivana Studničková, Kollárova č.p. 1005, 698 01 Veselí nad Moravou
Jiřina Králová, Marie Pujmanové č.p. 670, Vrahovice, 798 11 Prostějov 6
Jan Prášek, Novovysočanská č.p. 861/2, 190 00 Praha 9-Vysočany
Hana Vrbová, Okrouhlá č.p. 384/1, Bohunice, 625 00 Brno 25
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor právních služeb, IDDS: 96vaa2e
Jan Šavara, Velká nad Veličkou č.p. 252, 696 74 Velká nad Veličkou
Hana Halíčková, Velká nad Veličkou č.p. 346, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Miroslava Mičulková, Velká nad Veličkou č.p. 653, 696 74 Velká nad Veličkou
Jan Januš, Velká nad Veličkou č.p. 881, 696 74 Velká nad Veličkou
Marie Pavlicová, Velká nad Veličkou č.p. 148, 696 74 Velká nad Veličkou
Marie Hájíčková, Lipov č.p. 177, 696 72 Lipov
Svatopluk Vachun, Velká nad Veličkou č.p. 831, 696 74 Velká nad Veličkou
Dušan Mička, Velká nad Veličkou č.p. 765, 696 74 Velká nad Veličkou
Eva Hromková, Velká nad Veličkou č.p. 184, 696 74 Velká nad Veličkou
BIO TOP s.r.o., IDDS: yrtrrvh
Jiřina Topolanská, Podhradní č.p. 40, Pavlov, 692 01 Mikulov na Moravě
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Hodonín, IDDS:
k3nk8e7
Štěpán Zobek, Velká nad Veličkou č.p. 38, 696 74 Velká nad Veličkou
Římskokatolická farnost Velká nad Veličkou, Velká nad Veličkou č.p. 97, 696 74 Velká nad Veličkou
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Alena Foksová, Velká nad Veličkou č.p. 266, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Pavel Pavlinec, Pionýrů č.p. 1856/11, 737 01 Český Těšín 1
Jan Pavlinec, Veselská č.p. 572, 696 81 Bzenec
Josef Psík, Velká nad Veličkou č.p. 51, 696 74 Velká nad Veličkou
František Kadubec, Hrubá Vrbka č.p. 120, 696 73 Hrubá Vrbka
Horňácká farma s.r.o., IDDS: rrnapkg
AGROLIP, a.s., IDDS: 69jcnmy
Pavel Sekerka, Velká nad Veličkou č.p. 13, 696 74 Velká nad Veličkou
Marie Macková, Tyršova č.p. 1341, 696 62 Strážnice
Jan Tomčala, Kuželov č.p. 3, 696 73 Hrubá Vrbka
Jan Sedláček, Louka č.p. 296, 696 76 Louka nad Veličkou
Anna Sedláčková, Louka č.p. 296, 696 76 Louka nad Veličkou
Zdeňka Hrbáčová, Velká nad Veličkou č.p. 242, 696 74 Velká nad Veličkou
Anna Pavlincová, Velká nad Veličkou č.p. 192, 696 74 Velká nad Veličkou
AGROLSTAT, spol. s r.o., IDDS: pfijwt2
Anna Lošáková, Boženy Němcové č.p. 666/4, 691 45 Podivín
Jiří Janoška, Velká nad Veličkou č.p. 702, 696 74 Velká nad Veličkou
Anna Janošková, Velká nad Veličkou č.p. 511, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Pavel Janoška, Velká nad Veličkou č.p. 629, 696 74 Velká nad Veličkou
Anna Čajková, Velká nad Veličkou č.p. 149, 696 74 Velká nad Veličkou
Pavel Kohút, Velká nad Veličkou č.p. 829, 696 74 Velká nad Veličkou
Pavel Cibulka, IDDS: vt3qgbp
Marie Šimonicová, Sulická č.p. 172, Sulice, 251 68 Kamenice
Jan Štipčák, Nová Lhota č.p. 41, 696 74 Velká nad Veličkou
Anežka Valentová, Ďurčiná č.p. 137, 01501 Žilina, Slovensko
Martin Čambal, Velká nad Veličkou č.p. 508, 696 74 Velká nad Veličkou
Helena Halířová, Voroněžská č.p. 2546/2, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Eva Minksová, Velká nad Veličkou č.p. 223, 696 74 Velká nad Veličkou
Radek Janás, Velká nad Veličkou č.p. 340, 696 74 Velká nad Veličkou
Jan Slovák, Velká nad Veličkou č.p. 197, 696 74 Velká nad Veličkou
Zdeněk Kolaja, Velká nad Veličkou č.p. 554, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Josef Foks, Velká nad Veličkou č.p. 780, 696 74 Velká nad Veličkou
Jan Malečík, Velká nad Veličkou č.p. 60, 696 74 Velká nad Veličkou
Marie Krmíčková, Masarykovo náměstí č.p. 428, 752 01 Kojetín I-Město
Ludmila Novotná, Velká nad Veličkou č.p. 844, 696 74 Velká nad Veličkou
Tomáš Mička, Velká nad Veličkou č.p. 845, 696 74 Velká nad Veličkou
Anežka Šáchová, Velká nad Veličkou č.p. 202, 696 74 Velká nad Veličkou
Ludmila Petříková, Velká nad Veličkou č.p. 134, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Martin Foks, Velká nad Veličkou č.p. 634, 696 74 Velká nad Veličkou
MUDr. Danuše Petrová, Vokovická č.p. 679/10, 160 00 Praha 6-Vokovice
Marie Hudečková, Hutník č.p. 1415, 698 01 Veselí nad Moravou
Petr Psík, Velká nad Veličkou č.p. 647, 696 74 Velká nad Veličkou
RNDr. Alžběta Slováková, Velká nad Veličkou č.p. 336, 696 74 Velká nad Veličkou
Kateřina Psíková, Velká nad Veličkou č.p. 51, 696 74 Velká nad Veličkou
Pavel Lukeš, Velká nad Veličkou č.p. 260, 696 74 Velká nad Veličkou
Pavla Horáková, Suchov č.p. 172, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
Antonín Lukeš, Velká nad Veličkou č.p. 260, 696 74 Velká nad Veličkou
Marie Horáková, Suchov č.p. 172, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
Jan Mikéska, Louka č.p. 298, 696 76 Louka nad Veličkou
Ing. Ladislav Doležal, SNP č.p. 1180, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2
Jan Kohút, Velká nad Veličkou č.p. 183, 696 74 Velká nad Veličkou
Jaroslav Štefánek, Velká nad Veličkou č.p. 610, 696 74 Velká nad Veličkou
Helena Janoušková, Žeravice č.p. 99, 696 47 Žeravice
Ing. Jana Bloeslová, Velká nad Veličkou č.p. 82, 696 74 Velká nad Veličkou
Josef Grabec, Velká nad Veličkou č.p. 642, 696 74 Velká nad Veličkou
Jan Grabec, Velká nad Veličkou č.p. 438, 696 74 Velká nad Veličkou
Anežka Maňáková, Velká nad Veličkou č.p. 231, 696 74 Velká nad Veličkou
Mgr. Helena Patinková, Velká nad Veličkou č.p. 330, 696 74 Velká nad Veličkou
Martin Patinka, Racková č.p. 271, 760 01 Zlín 1
Bohuslava Hučková, Velká nad Veličkou č.p. 624, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Jiřina Jirková, Louka č.p. 186, 696 76 Louka nad Veličkou
Karla Mlýnková, Družstevní čtvrť č.p. 3145/19, 695 01 Hodonín 1
Jarmila Baráková, Štěpnická č.p. 1081, 686 06 Uherské Hradiště 6
Josef Lukeš, Olomučany č.p. 272, 679 03 Olomučany
Mgr. Jana Klapka Rechlíková, Vrátkovská č.p. 2070/4, 100 00 Praha 10-Strašnice
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 21/25
Anna Skoumalová, Velká nad Veličkou č.p. 594, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Tomáš Rechlík, IDDS: 84kfdje
Stanislav Kohůt, Velká nad Veličkou č.p. 213, 696 74 Velká nad Veličkou
Kateřina Slováková, Opavská č.p. 958/53, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Zuzana Zobková, Velká nad Veličkou č.p. 309, 696 74 Velká nad Veličkou
Anna Chrenčíková, Velká nad Veličkou č.p. 133, 696 74 Velká nad Veličkou
Martin Janoška, Hornická č.p. 676/57, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 4
Martin Vrablc, Velká nad Veličkou č.p. 105, 696 74 Velká nad Veličkou
Jan Kuchyňka, Horská č.p. 2040, 755 01 Vsetín 1
Ing. Jiří Vrablc, Polní č.p. 3821/5, 695 01 Hodonín 1
Miroslav Němeček, Velká nad Veličkou č.p. 696, 696 74 Velká nad Veličkou
Dušan Šácha, Velká nad Veličkou č.p. 522, 696 74 Velká nad Veličkou
Eva Šáchová, Velká nad Veličkou č.p. 304, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Jiří Šácha, Javorník č.p. 34, 696 74 Velká nad Veličkou
Anna Tomčalová, Velká nad Veličkou č.p. 67, 696 74 Velká nad Veličkou
Milan Hubáček, Kalivody č.p. 23, 270 54 Řevničov
Josef Petřík, Velká nad Veličkou č.p. 700, 696 74 Velká nad Veličkou
Marie Pindorová, Velká nad Veličkou č.p. 821, 696 74 Velká nad Veličkou
Eva Macková, Velká nad Veličkou č.p. 801, 696 74 Velká nad Veličkou
Jiří Vachun, Velká nad Veličkou č.p. 164, 696 74 Velká nad Veličkou
Vladimír Halíček, Louka č.p. 97, 696 76 Louka nad Veličkou
Miroslav Januš, Velká nad Veličkou č.p. 766, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Luděk Šácha, Dukelská č.p. 1586, 256 01 Benešov u Prahy
Petra Kohútová, Velká nad Veličkou č.p. 513, 696 74 Velká nad Veličkou
Jarmila Mikésková, Suchov č.p. 254, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
Ladislav Tomčala, Velká nad Veličkou č.p. 674, 696 74 Velká nad Veličkou
Anna Pavlicová, Velká nad Veličkou č.p. 9, 696 74 Velká nad Veličkou
Anna Slováková, Velká nad Veličkou č.p. 332, 696 74 Velká nad Veličkou
Jan Trefil, Brandlova č.p. 3368/79, 695 01 Hodonín 1
Pavel Kučera, Velká nad Veličkou č.p. 717, 696 74 Velká nad Veličkou
Petr Miškeřík, Velká nad Veličkou č.p. 824, 696 74 Velká nad Veličkou
Jan Halíček, Lipov č.p. 196, 696 72 Lipov
Jan Tomčala, Velká nad Veličkou č.p. 679, 696 74 Velká nad Veličkou
Jiří Janoška, Údolní č.p. 391/14, Veveří, 602 00 Brno 2
Mgr. Helena Handlová, Velká nad Veličkou č.p. 158, 696 74 Velká nad Veličkou
Helena Mikáčová, Velká nad Veličkou č.p. 542, 696 74 Velká nad Veličkou
Miroslav Hřešil, Velká nad Veličkou č.p. 48, 696 74 Velká nad Veličkou
Zdeňka Morávková, Javorník č.p. 218, 696 74 Velká nad Veličkou
Kvetoslav Psík, Velká nad Veličkou č.p. 360, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Martin Jozefák, Velká nad Veličkou č.p. 360, 696 74 Velká nad Veličkou
Jan Janoška, Velká nad Veličkou č.p. 179, 696 74 Velká nad Veličkou
Radek Janoška, P. Bezruče č.p. 113, 471 03 Kravaře u České Lípy
Karel Zahradník, Velká nad Veličkou č.p. 581, 696 74 Velká nad Veličkou
Mgr. Ondřej Kuchyňka, Velká nad Veličkou č.p. 512, 696 74 Velká nad Veličkou
Antonín Lipár, Velká nad Veličkou č.p. 151, 696 74 Velká nad Veličkou
Anna Vrablcová, Velká nad Veličkou č.p. 105, 696 74 Velká nad Veličkou
MUDr. Josef Ovečka, Lipov č.p. 540, 696 72 Lipov
Ing. Jiřina Horniaková, Velká nad Veličkou č.p. 37, 696 74 Velká nad Veličkou
Dušan Horniak, Velká nad Veličkou č.p. 37, 696 74 Velká nad Veličkou
Ludmila Migotová, Velká nad Veličkou č.p. 189, 696 74 Velká nad Veličkou
Anna Škopíková, Velká nad Veličkou č.p. 617, 696 74 Velká nad Veličkou
Anežka Šelepová, Drahy č.p. 1300, 696 62 Strážnice
BLATINIE, a.s., IDDS: p37c6gz
Miroslav Holčík, Sadová č.p. 267/35, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín
Václav Janoška, Knovíz č.p. 216, 274 01 Slaný 1
Klára Janošková, Smečno č.p. 320, 273 05 Smečno
Jiří Prášek, Kabelíkova č.p. 93/11, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Anna Šáchová, Velká nad Veličkou č.p. 304, 696 74 Velká nad Veličkou
Jakub Kořínek, Družstevní č.p. 92, 763 26 Luhačovice
Kamil Kořínek, U Zahrádek č.p. 474, 763 21 Slavičín
Alena Lipárová, Velká nad Veličkou č.p. 414, 696 74 Velká nad Veličkou
Kristina Vachunová, Velká nad Veličkou č.p. 258, 696 74 Velká nad Veličkou
Jiřina Psíková, Okrajová č.p. 1410/49, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Pavel Foks, Velká nad Veličkou č.p. 150, 696 74 Velká nad Veličkou
Ing. Jaroslav Pražák, Záhumní č.p. 440, 696 05 Milotice u Kyjova
Anna Pražáková, Záhumní č.p. 440, 696 05 Milotice u Kyjova
Pavel Psík, Velká nad Veličkou č.p. 201, 696 74 Velká nad Veličkou
Jitka Sťahlová, Javorník č.p. 71, 696 74 Velká nad Veličkou
Jan Tomešek, Velká nad Veličkou č.p. 237, 696 74 Velká nad Veličkou
KVATRO-EKOSTATEK, spol. s r.o., IDDS: m36hccu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu
Dohnal Antonín, JUDr. - soudní exekutor, IDDS: de4g8br
Jaroš Petr, Mgr. - soudní exekutor, IDDS: cb9g8jb
Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka, IDDS: r4dsxd7
Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IDDS: 9ikgf4b
Zwiefelhofer Miloslav, JUDr. - soudní exekutor, IDDS: q3fpa3p
Smékal Marcel, JUDr., advokát, IDDS: v76g8z7
Vrána Tomáš, JUDr. - soudní exekutor, IDDS: dzsg873
Brančík Kamil, Mgr. - soudní exekutor, IDDS: wbjg785
Cink Libor, Mgr. - soudní exekutor, IDDS: qpeg79n
Ivanko Igor, JUDr., IDDS: hyeg8iq
Skoupá Kateřina, Mgr. - soudní exekutorka, IDDS: gqwt442
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
Alimon a.s., IDDS: t3scqpa
Jaroš Petr, Mgr. - soudní exekutor, IDDS: cb9g8jb
Marie Zlomková, Boršice u Blatnice č.p. 115, 687 63 Boršice u Blatnice
Dolňácko, a.s., IDDS: 3xvdq74
Obec Boršice u Blatnice, IDDS: 2eebfdr
Antonín Mičulka, Blatnička č.p. 22, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
Ing. Ladislav Holas, Schiffelova 1410 č.p. 12, 90851 Holíč, Slovensko
Veronika Nožičková, Boršice u Blatnice č.p. 295, 687 63 Boršice u Blatnice
Anna Srncová, Boršice u Blatnice č.p. 126, 687 63 Boršice u Blatnice
Martin Šimek, Boršice u Blatnice č.p. 180, 687 63 Boršice u Blatnice
Marie Staňková, Blatnice pod Svatým Antonínkem č.p. 238, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
Anežka Pomykalová, Boršice u Blatnice č.p. 88, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Slaník, Boršice u Blatnice č.p. 171, 687 63 Boršice u Blatnice
Marie Slaníková, Boršice u Blatnice č.p. 171, 687 63 Boršice u Blatnice
David Vaněk, Boršice u Blatnice č.p. 187, 687 63 Boršice u Blatnice
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 22/25
Richard Vaněk, Boršice u Blatnice č.p. 187, 687 63 Boršice u Blatnice
Stanislav Hruška, Blatnička č.p. 143, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
Martin Zemčík, Boršice u Blatnice č.p. 252, 687 63 Boršice u Blatnice
Marie Zemčíková, Boršice u Blatnice č.p. 252, 687 63 Boršice u Blatnice
Bohumila Černá, Zelinova č.p. 5594, 760 05 Zlín 5
Ostrožsko, a.s., IDDS: 6m2fiu9
Jaroslav Ježek, Boršice u Blatnice č.p. 273, 687 63 Boršice u Blatnice
Anna Tomčalová, Jaroslava Hůlky č.p. 9, Ceské Budějovice, 370 07 České Budějovice
Antonín Hrabal, Hutník č.p. 1481, 698 01 Veselí nad Moravou
Anděla Urbanová, Růžová č.p. 3082/5, 434 01 Most 1
Ing. Josef Hájíček, Na Krajině č.p. 192, Vésky, 686 01 Uherské Hradiště 1
Jarmila Šimková, Boršice u Blatnice č.p. 180, 687 63 Boršice u Blatnice
Anna Ksiažkiewiczová, Údolní č.p. 399, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště 1
Jan Žufánek, Chrastě č.p. 390, 687 08 Buchlovice
Ing. Antonín Kolůch, V Pastouškách č.p. 1509, 686 04 Kunovice
Michaela Garguláková, Březnice č.p. 373, 760 01 Zlín 1
Anežka Zlomková, Boršice u Blatnice č.p. 266, 687 63 Boršice u Blatnice
Kateřina Žufánková, Boršice u Blatnice č.p. 192, 687 63 Boršice u Blatnice
MVDr. Ing. Pavel Hrdina, Lánská č.p. 817, 687 25 Hluk
Ludmila Slintáková, Boršice u Blatnice č.p. 19, 687 63 Boršice u Blatnice
Marie Krchnavá, Boršice u Blatnice č.p. 93, 687 63 Boršice u Blatnice
Marie Míšková, Boršice u Blatnice č.p. 217, 687 63 Boršice u Blatnice
Ludmila Zlomková, Lány č.p. 1184, 698 01 Veselí nad Moravou
Marie Blahynková, Vinohrady č.p. 2555/35, Nětčice, 697 01 Kyjov 1
Ing. Jana Zatloukalová, Osvobození č.p. 763, 686 04 Kunovice
Antonína Zlomková, Štefáčkova č.p. 2385/9, Líšeň, 628 00 Brno 28
Josef Žufánek, Boršice u Blatnice č.p. 299, 687 63 Boršice u Blatnice
Jiří Podškubka, Bratří Sousedíků č.p. 1077, 760 01 Zlín 1
Vladimír Hrbáček, Rokytnice č.p. 457, Rokytnice, 755 01 Vsetín 1
Ctibor Cemper, Vejražkova č.p. 1160/28, 150 00 Praha 5-Košíře
Markéta Cemperová, Vejražkova č.p. 1160/28, 150 00 Praha 5-Košíře
Anna Cemperová, Na Hřebenkách č.p. 3203/1a, 150 00 Praha 5-Smíchov
Martin Smolej, Boršice u Blatnice č.p. 285, 687 63 Boršice u Blatnice
Vlastimil Ondra, Brodská č.p. 876, 687 51 Nivnice
Jan Goroš, Boršice u Blatnice č.p. 102, 687 63 Boršice u Blatnice
Ing. Marcela Žufánková, Boršice u Blatnice č.p. 299, 687 63 Boršice u Blatnice
Antonín Gál, Boršice u Blatnice č.p. 156, 687 63 Boršice u Blatnice
Jiří Žufánek, Měšťanská č.p. 3511/136, 695 01 Hodonín 1
Marie Slaníková, Štefánikova č.p. 1119, 698 01 Veselí nad Moravou
Stanislav Bajko, Spodní č.p. 670, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh
Ing. Jaromír Šácha, Antonínská č.p. 574, 687 25 Hluk
Miloslav Daněk, Olbrachtovo náměstí č.p. 797/2, Komín, 624 00 Brno 24
Anna Šohajová, Mlýnská č.p. 42, 763 26 Luhačovice
Josef Jestřabík, Bratčice č.p. 24, 664 67 Syrovice
Miloslav Slaník, Boršice u Blatnice č.p. 164, 687 63 Boršice u Blatnice
Jan Šimek, Boršice u Blatnice č.p. 253, 687 63 Boršice u Blatnice
Marie Halíková, Boršice u Blatnice č.p. 14, 687 63 Boršice u Blatnice
Antonín Zlomek, Boršice u Blatnice č.p. 6, 687 63 Boršice u Blatnice
VÍNO ZLOMEK & VÁVRA s.r.o., IDDS: gemakex
Vladislav Slaník, Fügnerova č.p. 991, 698 01 Veselí nad Moravou
Zdeněk Jestřabík, Boršice u Blatnice č.p. 311, 687 63 Boršice u Blatnice
Ing. Jaroslav Gál, Boršice u Blatnice č.p. 347, 687 63 Boršice u Blatnice
Ing. Antonín Zlomek, Boršice u Blatnice č.p. 287, 687 63 Boršice u Blatnice
Stanislav Horák, Boršice u Blatnice č.p. 90, 687 63 Boršice u Blatnice
Zdeněk Pomykal, Antonínská č.p. 505, 687 25 Hluk
Josef Šmahaj, Boršice u Blatnice č.p. 32, 687 63 Boršice u Blatnice
Jiří Ondra, Boršice u Blatnice č.p. 177, 687 63 Boršice u Blatnice
Antonín Halík, Boršice u Blatnice č.p. 78, 687 63 Boršice u Blatnice
Václav Žufánek, Boršice u Blatnice č.p. 77, 687 63 Boršice u Blatnice
Ludmila Žufánková, Boršice u Blatnice č.p. 77, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Mančík, Boršice u Blatnice č.p. 280, 687 63 Boršice u Blatnice
Anežka Michálková, Louka č.p. 202, 696 76 Louka nad Veličkou
Zdeněk Michálek, Ke kurtům č.p. 374/21, Praha 4-Písnice, 142 00 Praha 411
Jindřiška Rumíšková, Louka č.p. 202, 696 76 Louka nad Veličkou
David Minařík, Boršice u Blatnice č.p. 342, 687 63 Boršice u Blatnice
Zdeněk Pomykal, Boršice u Blatnice č.p. 346, 687 63 Boršice u Blatnice
Anna Slaníková, Boršice u Blatnice č.p. 112, 687 63 Boršice u Blatnice
Štěpán Hrošík, Moravní č.p. 548, 698 01 Veselí nad Moravou
Bohumila Halíková, Boršice u Blatnice č.p. 281, 687 63 Boršice u Blatnice
Stanislav Bartoš, Boršice u Blatnice č.p. 315, 687 63 Boršice u Blatnice
Jiří Mikeska, Vyšehradská č.p. 1215, 687 25 Hluk
Ing. Vladislav Fila, Svitavská č.p. 611/12, Lány, 568 02 Svitavy 2
Ing. Jaroslav Fila, Údolní č.p. 150/1, Lány, 568 02 Svitavy 2
RNDr. Zdeňka Balcarová, Antonínská č.p. 549/2, Veveří, 602 00 Brno 2
Ing. Aleš Sušil, Vránova č.p. 897/107, Řečkovice, 621 00 Brno 21
Pavel Ondra, Boršice u Blatnice č.p. 269, 687 63 Boršice u Blatnice
Libuše Zerzáňová, Boršice u Blatnice č.p. 166, 687 63 Boršice u Blatnice
Jarmila Galušková, Boršice u Blatnice č.p. 308, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Hrabal, Boršice u Blatnice č.p. 92, 687 63 Boršice u Blatnice
Anna Zlomková, Boršice u Blatnice č.p. 287, 687 63 Boršice u Blatnice
Pavel Michálek, Pěkná č.p. 1253/10, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 4
Anežka Janečková, Boršice u Blatnice č.p. 138, 687 63 Boršice u Blatnice
Jan Gál, Bzová č.p. 42, 687 71 Bojkovice
Ing. Marcela Králíková, Větrná č.p. 422, Sady, 686 05 Uherské Hradiště 5
Dana Minaříková, Boršice u Blatnice č.p. 317, 687 63 Boršice u Blatnice
Jan Pomykal, Boršice u Blatnice č.p. 119, 687 63 Boršice u Blatnice
Antonína Pomykalová, Boršice u Blatnice č.p. 119, 687 63 Boršice u Blatnice
Jaroslav Hájíček, Závodní č.p. 1145, 687 25 Hluk
František Mikeska, Křiby č.p. 4713, 760 05 Zlín 5
Jaroslav Pomykal, Boršice u Blatnice č.p. 310, 687 63 Boršice u Blatnice
Marie Bartošová, Boršice u Blatnice č.p. 218, 687 63 Boršice u Blatnice
Jaroslav Ježek, Boršice u Blatnice č.p. 176, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Zlomek, Josefovská č.p. 30, 696 17 Dolní Bojanovice
Antonín Kročil, Družstevní č.p. 1558, 688 01 Uherský Brod 1
Anna Kročilová, Družstevní č.p. 1558, 688 01 Uherský Brod 1
Jaroslav Gál, Boršice u Blatnice č.p. 33, 687 63 Boršice u Blatnice
Anna Pomykalová, Boršice u Blatnice č.p. 88, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Hala, Boršice u Blatnice č.p. 231, 687 63 Boršice u Blatnice
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 23/25
Alena Halová, Boršice u Blatnice č.p. 231, 687 63 Boršice u Blatnice
Helena Bahulová, Boršice u Blatnice č.p. 290, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Slaník, Boršice u Blatnice č.p. 322, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Bursík, Boršice u Blatnice č.p. 133, 687 63 Boršice u Blatnice
Marie Pašková, Slezská č.p. 766, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Josef Hořčica, Kostelní č.p. 156, 687 62 Dolní Němčí
Josef Hrošík, Družstevní II č.p. 842, 687 25 Hluk
Bohuslav Hrošík, Boršice u Blatnice č.p. 9, 687 63 Boršice u Blatnice
Ludvík Halík, Boršice u Blatnice č.p. 105, 687 63 Boršice u Blatnice
Ing. Pavel Pomykal, Na Sídlišti č.p. 292, 783 49 Lutín
Dušan Kovařík, Mírová č.p. 646, 687 62 Dolní Němčí
Stanislav Tureček, Boršice u Blatnice č.p. 276, 687 63 Boršice u Blatnice
Jaroslava Pomykalová, Dělnická č.p. 750, 687 25 Hluk
Jiřina Zlomková, V. Volavého č.p. 1637, 696 62 Strážnice
Marie Doležalová, Boršice u Blatnice č.p. 106, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Zlomek, Boršice u Blatnice č.p. 302, 687 63 Boršice u Blatnice
Bohumila Novotná, Podolí č.p. 104, 686 04 Kunovice
PharmDr. Irena Fuksová, Kopaná č.p. 1636, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Marek Jestřabík, Boršice u Blatnice č.p. 380, 687 63 Boršice u Blatnice
Římskokatolická farnost Boršice u Blatnice, Boršice u Blatnice č.p. 31, 687 63 Boršice u Blatnice
Anna Burianová, Školní č.p. 204, 671 25 Hodonice
Helena Junecová, Kosmonautů č.p. 2243/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
Anna Němčíková, Boršice u Blatnice č.p. 80, 687 63 Boršice u Blatnice
Anežka Gálová, Boršice u Blatnice č.p. 19, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Slinták, Boršice u Blatnice č.p. 19, 687 63 Boršice u Blatnice
Karel Petrů, Boršice u Blatnice č.p. 283, 687 63 Boršice u Blatnice
Antonína Petrů, Boršice u Blatnice č.p. 283, 687 63 Boršice u Blatnice
Antonín Halík, Boršice u Blatnice č.p. 52, 687 63 Boršice u Blatnice
Marie Halíková, Boršice u Blatnice č.p. 52, 687 63 Boršice u Blatnice
Ludvík Žufánek, Maxima Gorkého č.p. 412, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Antonín Huráb, Boršice u Blatnice č.p. 235, 687 63 Boršice u Blatnice
Marie Hurábová, Boršice u Blatnice č.p. 235, 687 63 Boršice u Blatnice
Eva Libosvárová, Vinohradská č.p. 938, 687 51 Nivnice
Jitka Vojtková, Boršice u Blatnice č.p. 4, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Minařík, Blatnička č.p. 129, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
Antonín Pomykal, Šumice č.p. 456, 687 31 Šumice
Zdenka Hánečková, Nerudova č.p. 1179, 768 24 Hulín
Marie Hrošíková, Boršice u Blatnice č.p. 9, 687 63 Boršice u Blatnice
Ludvík Hrošík, Boršice u Blatnice č.p. 89, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Oborný, Boršice u Blatnice č.p. 26, 687 63 Boršice u Blatnice
Anna Oborná, Boršice u Blatnice č.p. 26, 687 63 Boršice u Blatnice
František Pomykal, Novoveská č.p. 555, 687 25 Hluk
František Pomykal, Vyšehradská č.p. 1201, 687 25 Hluk
Anna Pomykalová, Vyšehradská č.p. 1201, 687 25 Hluk
Josef Hložek, Boršice u Blatnice č.p. 101, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Halík, Generála Svobody č.p. 261, Sedlec, 257 91 Sedlec-Prčice 1
Libuše Zlomková, Boršice u Blatnice č.p. 175, 687 63 Boršice u Blatnice
MUDr. Věra Zejdlová, Boršice u Blatnice č.p. 100, 687 63 Boršice u Blatnice
Andrea Miškarová, Brodská č.p. 876, 687 51 Nivnice
Ing. Josef Zlomek, Boršice u Blatnice č.p. 306, 687 63 Boršice u Blatnice
Lenka Zemčíková, Boršice u Blatnice č.p. 56, 687 63 Boršice u Blatnice
Petr Zemčík, Boršice u Blatnice č.p. 56, 687 63 Boršice u Blatnice
Vlastimil Šimek, Boršice u Blatnice č.p. 288, 687 63 Boršice u Blatnice
Ludmila Bogdanovičová, Husova č.p. 798, Malenovice, 763 02 Zlín 4
Marie Kramárová, Boršice u Blatnice č.p. 21, 687 63 Boršice u Blatnice
Vít Hrabal, Boršice u Blatnice č.p. 331, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Juřička, Olšavní č.p. 253, 686 04 Kunovice
Kateřina Mikésková, Boršice u Blatnice č.p. 305, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Kománek, Boršice u Blatnice č.p. 248, 687 63 Boršice u Blatnice
Josef Pomykal, Dělnická č.p. 750, 687 25 Hluk
Bc. Josef Žufánek, Boršice u Blatnice č.p. 299, 687 63 Boršice u Blatnice
Bohuslav Vávra, Boršice u Blatnice č.p. 320, 687 63 Boršice u Blatnice
Lesy České republiky, s.p., oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, IDDS: e8jcfsn
Anna Turečková, Boršice u Blatnice č.p. 276, 687 63 Boršice u Blatnice
Fojtová Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IDDS: d47g8e3
Anna Zlomková, Boršice u Blatnice č.p. 124, 687 63 Boršice u Blatnice
Ing. Miloslav Bída, Boršice u Blatnice č.p. 219, 687 63 Boršice u Blatnice
Bohunka Smutná, IDDS: ejx8a4d
Ondřej Vojtek, Boršice u Blatnice č.p. 4, 687 63 Boršice u Blatnice
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
O2 Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
L-Contact, s.r.o., IDDS: xr6hxj6
Pavel Bittner, Hrubá Vrbka č.p. 245, 696 73 Hrubá Vrbka
Klára Brabcová, Švestková č.p. 4105/15, 767 01 Kroměříž 1
Sylva Vývodová, Pod Bílým kamenem č.p. 1758, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Ladislav Štefánek, Velká nad Veličkou č.p. 426, 696 74 Velká nad Veličkou
Karel Verner, ČSL Armády č.p. 279/48, 907 01 Myjava, Slovensko
Pavel Migota, Velká nad Veličkou č.p. 658, 696 74 Velká nad Veličkou
CONNECT CZ, s.r.o., IDDS: vpjwhfs
Karel Bobčík, Velká nad Veličkou č.p. 160, 696 74 Velká nad Veličkou
Pavla Jagošová, Velká nad Veličkou č.p. 587, 696 74 Velká nad Veličkou
Hana Procházková, Velká nad Veličkou č.p. 165, 696 74 Velká nad Veličkou
Ludmila Čagánková, Velká nad Veličkou č.p. 590, 696 74 Velká nad Veličkou
Jaroslava Miškeříková, Velká nad Veličkou č.p. 322, 696 74 Velká nad Veličkou
Kateřina Zemčíková, Velká nad Veličkou č.p. 308, 696 74 Velká nad Veličkou
Hana Holková, tř. Masarykova č.p. 108, 698 01 Veselí nad Moravou
Petr Migota, Tasov č.p. 158, 696 63 Hroznová Lhota
Marie Okénková, Velká nad Veličkou č.p. 909, 696 74 Velká nad Veličkou
Marie Kovalčíková, Luční č.p. 2050, 686 03 Staré Město (okres: Uherské Hradiště)
účastníci řízení, resp. vlastníci dotčených pozemků, kteří nejsou známi nebo jsou neznámého pobytu
(veřejnou vyhláškou)
Antonín Bartoš, Spojené státy
Jan Tomčala, Spojené státy, Michigan 48460
Jiří Psík, Spojené státy
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 24/25
Jiří Psík, 696 74 Velká nad Veličkou 89
Anežka Mlýnková
Anežka Šimlíková, Louka 283
Jan Valášek
Anna Majorová, Spojené státy
František Tomčala, Staré Město 14, 792 01 Bruntál
Matylda Kašpárková, Spojené státy
Pavel Janoška, 696 74 Velká nad Veličkou 152
Josef Otáhal, 687 63 Boršice u Blatnice 115
Jan Šimek
Apolena Šimková
Josef Smolej
Anna Bursíková, 687 63 Boršice u Blatnice 98
Antonín Bursík, Spojené státy
Kateřina Hrbáčková, 756 07 Zděchov 20
Josef Rybnikář
Anna Chvílová
František Dvořil, Horní Valy 578, 688 01 Uherský Brod
Alžběta Slováková, Spojené státy
Josef Slaník, Dukelská 3980, 760 01 Zlín
Anežka Waraschutzová, Lasse 69, Lasse 69, Rakousko
Lea Kydalová, Jana Ziky čp. 1942/26, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Vojtěch Gunár, Sv. Čecha čp. 2373/5, 695 01 Hodonín 1
Martin Mička, Nádražní čp. 217/19, 696 01 Rohatec
Martina Kučerová, Masarykova čp. 751, 438 01 Žatec 1
Květoslava Foltýnková, Kusého čp. 550/3, Praha 8 – Bohnice, 181 00 Praha 81
Miroslava Riehmann, Am Rabenhold 28, 993 10 Arnstadt, Německo
účastníci řízení (dědicové) po níže uvedených vlastnících dotčených pozemků, kteří zemřeli (veřejnou
vyhláškou)
Josef Mikulanec, Spojené státy
Karel Brulík, Řepová 48, 789 85 Mohelnice
Anežka Machálková, Provazní 447, 688 01 Uherský Brod
Marie Mařicová, 687 61 Vlčnov 384
Anna Kadlčková, 687 62 Dolní Němčí 362
Mgr. Jiřina Šťastná, Krátká 174, 687 62 Dolní Němčí
Marie Krátká, Horní Plesová 36, 695 01 Hodonín
Jaroslav Jobst, U Červených domků 2966/20, 695 01 Hodonín
Jiří Řiháček, 696 74 Velká nad Veličkou 55
Jan Pitel, 696 74 Velká nad Veličkou 453
Kateřina Kučerová, 696 74 Velká nad Veličkou 181
Alžběta Holčíková, 696 74 Velká nad Veličkou 575
Josef Vícha, 696 74 Velká nad Veličkou 41
Anna Ňorková, 696 74 Velká nad Veličkou 450
Tomáš Čajka, 696 74 Velká nad Veličkou 43
Jan Petrucha, Okružní 1727/22, 792 01 Bruntál
Marie Kotačková, Čujkovová 1717/27, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Anna Psíková, 696 74 Velká nad Veličkou 161
Cecílie Kolaciová, 696 74 Velká nad Veličkou 26
Matěj Miškeřík, 696 74 Velká nad Veličkou 240
Magdalena Kohůtová, 696 74 Velká nad Veličkou 146
Anežka Bláhová, 687 24 Uherský Ostroh 259
Anna Hurábová, 687 63 Boršice u Blatnice 207
Anežka Janečková, 687 63 Boršice u Blatnice214
Kateřina Zimčíková, 687 63 Boršice u Blatnice 43
Marie Hendrychová, Šance 103, 687 24 Uherský Ostroh
Martin Smolej, 687 63 Boršice u Blatnice 46
Marie Bobčíková, 687 63 Boršice u Blatnice 242
Jan Ondra, 687 63 Boršice u Blatnice 11
Martin Pomykal, 687 63 Boršice u Blatnice 1
Marie Cigánková
Anna Pomykalová, 687 63 Boršice u Blatnice 111
Jan Pomykal, 687 63 Boršice u Blatnice 111
Anežka Uherková, Mikulovská 657, 691 42 Valtice
Marie Ondrová
Marie Ondrová, 687 63 Boršice u Blatnice 89
Josef Vávra, 687 63 Boršice u Blatnice 8
Ludmila Gálová, 687 63 Boršice u Blatnice 19
Martin Cigánek, ul. Ostružinová 2933/9, Praha 10 – Zahradní Město
účastníci řízení, resp. vlastníci dotčených pozemků, kterým se nedaří doručovat (veřejnou vyhláškou)
Václav Kučera, Glassman Rd. Union Pier č.p. 16681, 49129 Michigen, Spojené státy
Rostislav Kučera, Glassman Rd. Union Pier č.p. 16681, 49129 Michigen, Spojené státy
František Prajza, Green Lanes č.p. 23, M8Z 4V5 Etobicoke Ontario, Kanada
ostatní účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona včetně vlastníků níže uvedených
pozemků (veřejnou vyhláškou)
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
O2 Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
katastrální území Boršice u Blatnice: 2291, 2301, 2300, 2288, 2287, 2290, 2302, 2305, 2292, 2297,
2310/2, 2315, 2201/9, 2201/22, 2201/23, 1895/95, 1895/96, 1895/97, 1895/101, 2644, 2661, 2664/1,
2654, 2655, 2679, 2682, 1880/114, 1880/113, 2856, 2840, 2865/12, 2865/8, 2865/7, 2865/2, 2759/12,
2759/11, 2759/3, 2880/2, 2883/2, 3090, 3129/9, 3129/8, 3096/1, 3096/2, 2887/5, 3215/2, 3232, 3250,
3239, 3240, 3356, 3357/1, 3357/4, 3357/2, 3352, 3351, 3350, 3349, 3499/2, 3636/142, 3636/28,
3636/27, 3636/2, 3636/3, 4090/2, 3913/5, 3913/1, 4090/3, 3759/2, 3764, 3774, 3800/1, 3884, 3891,
3911/1, 3911/2, 3947/37, 4008/6, 4032/2, 4032/1, 4035, 4048/55, 2587/12, 2759/142, 2794/2, 3111,
3243/133, 3348, 3636/5, 3636/26, 3895/8, 3913/2, 3947/36, 4039/1, 4039/2;
katastrálním území Dolní Němčí: 938, 939, 940, 941, 942, 1698, 1699, 1834/1, 1839/2, 1982/1, 1982/20,
1982/56, 2033, 2034, 2035, 2064, 2065, 2246, 2247;
katastrální území Nivnice: 3054/5, 3063/13, 3087/1, 3087/19, 3087/20, 3087/22, 3087/52, 3090/43,
3090/44, 3090/45, 3090/46, 3090/50, 3090/51, 3090/52, 3092/16, 3092/26, 3092/27, 3092/28, 3103/5,
3105/37, 3105/39, 5221, 5241/2, 5348, 5499, 5500, 5530/1, 5530/2, 5532, 5533;
katastrální území Slavkov u Uherského Brodu: 4225/21, 4225/25, 4510, 4746, 4757, 4758, 4766, 4941,
5019, 5020, 5034, 5043, 5050;
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Spis.zn. OSU/0812/14/So
str. 25/25
katastrální území Uherský Brod: 2488/37, 2488/39, 2488/40, 2488/43, 2488/44, 2548/19, 2621/13,
2621/14, 2693/4, 3001/4, 3001/5, 3001/6, 3161/18, 3161/20, 3161/21, 3161/32, 3161/33, 3161/51,
3161/52, 3161/54, 3161/56, 3238/70, 3246/16, 3246/34, 3246/35, 3246/37, 3246/64, 3246/65, 3246/66,
3246/147, 3246/148, 3246/154, 3246/155, 3304/95, 3304/100, 3304/156, 6443/49, 6443/50, 6443/51,
6443/52, 7408/26, 7408/29, 7408/48, 7408/49, 7408/56, 7408/70, 7408/90;
katastrální území Velká nad Veličkou: 1340/106, 1340/107, 1340/109, 1340/110, 2777/9, 2777/10,
2777/38, 2777/39, 2783/20, 2783/71, 2878/13, 2878/14, 2878/16, 2878/18, 2878/24, 2878/25, 2880/148,
2880/153, 2880/154, 2880/155, 2880/160, 2880/161, 2880/179, 2880/342, 2880/363, 2896, 2940/5,
2940/6, 2940/9, 2940/10, 2940/12, 2940/13, 2940/14, 2963/9, 2963/10, 3004/39, 3004/40, 3004/41,
3004/42, 3004/43, 3005/40, 3005/41, 3005/42, 3005/45, 3005/46, 3005/47, 3005/48, 3005/51, 3005/52,
3007/3, 3007/12, 3007/18, 3007/67, 3007/68, 3007/69, 3007/70, 3007/71, 3007/73, 3009/110, 3009/127,
3009/131, 3009/134, 3009/145, 3009/197, 3009/201, 3029/3, 3029/11, 3029/20, 3030/2, 3030/3,
3031/14, 3031/37, 3035/5, 3035/18, 3036/2, 3036/3, 3036/4, 3036/18, 3441, 3463;
katastrální území Vlčnov: 4707/204, 4707/205, 4707/207, 4708/4, 4710/100, 4710/143, 4710/199,
4710/200, 4712/29, 4712/31;
č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
Městský úřad Hluk, odbor stavebního úřadu, IDDS: uhkbyvz
k vyvěšení a ke zveřejnění na úřední desku
Městský úřad Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
Obecní úřad Nivnice, Sídliště 1000, 687 51 Nivnice
Obecní úřad Vlčnov, 687 61, Vlčnov 124
Obecní úřad Dolní Němčí, 687 62 Dolní Němčí 82
Obecní úřad Boršice u Blatnice, 687 63 Boršice u Blatnice 157
Obecní úřad Slavkov, Slavkov 114, 687 64 Horní Němčí
Obecní úřad Velká nad Veličkou, 696 74 Velká nad Veličkou 151
dotčené orgány (na vědomí po nabytí PM)
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP, IDDS: 9gsaax4
Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí a úřad územního plánování, IDDS: ef2b3c5
Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, Masarykovo nám. č.p. 100, 688
01 Uherský Brod 1
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Odbor dopravy a SH, úřad
územního plánování, IDDS: scsbwku
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště, IDDS: z3paa5u
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
Česká republika - Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní
správy majetku Brno, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, IDDS: ismbss3
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, úřad územního plánování, IDDS: x2pbqzq
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín, IDDS:
jaaai36
Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, IDDS:
6bnaawp
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Oddělení stavební prevence Brno, IDDS: ybiaiuv
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Pálava a Krajské středisko Brno,
IDDS: ngbdyqr
Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, IDDS: n75aau3
Obecní úřad Nivnice, IDDS: 8k6bsjq
Obecní úřad Vlčnov, IDDS: nx3bqjq
Obecní úřad Slavkov, IDDS: gpjbixc
Obecní úřad Dolní Němčí, IDDS: by7beqv
Obecní úřad Velká nad Veličkou, IDDS: 57ybaqy
Obecní úřad Boršice u Blatnice, IDDS: 2eebfdr
ostatní (na vědomí)
Městský úřad Uherský Brod, Odbor rozvoje města - oddělení územního plánování, Masarykovo nám.
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: [email protected], datová schránka: e3kbzf6
Download

rekonstrukce vedení - územní rozhodnutí