AFRIKA
Základní charakteristika
●
rozloha asi 30,5 miliónů km2
●
žije zde asi 1 miliarda lidí
●
REKORDY
●
Nejvyšší hora: Kilimandžáro(Uhuru) 5895 m v Tanzanii
●
Nejdelší řeka: Nil (–Kagera/Nilů) – 6671 km
●
Největší ostrov: Madagaskar – 586 690 km²
●
Největší jezero: Viktoriino jezero(Ukerewe) – 69 485 km²
●
Největší činná sopka: Kamerunská hora 4095 m (Kamerun)
●
Největší poloostrov: Somálský poloostrov – 850 000 km²
●
Nejlidnatější stát: Nigérie – 126 635 626 obyvatel
Najděte na mapě:
Gibraltar
Velká a Malá Syrta
Suezský průplav
Rudé moře
Bab-Al-Mandab
Somálský
poloostrov
Mosambický průliv
Cape Town
Guinejský záliv
Madagaskar
Bioko
Sokotra
Kanárské o.
Zanzibar
Kapverdské o.
Mauricius
Réunion
Svatá Helena
Bílý mys
Zelený mys
Střelkový mys
Mys dobré naděje
mys Hafun
POLOHA
●
●
krajní body
●
S - Zelený mys
●
J - Střelkový mys
●
Z - Bílý mys
●
V - mys Hafun
hranice s dalšími kontinenty
●
Evropa - Gibraltarský průliv (14 km)
●
Afrika - spojení přes Sinajský poloostrov
(hranici přibližně tvoří Suezský průplav)
POVRCH AFRIKY
●
●
●
příkopové propadliny
●
podél zlomů vzniklých při pohybu zemských desek
●
řada z nich je zatopena vodou - východoafrická jezera
náhorní plošiny
●
tvoří většinu povrchu
●
Afrika je třetí podle průměrné výšky (1. Antarktida, 2. Asie)
●
Luanda Katanga, Kordofán, oblast Sahary (např. Tademaitská)
pánve
●
●
ploché oblasti s vyvýšenými okraji
Konžská pánev, Čadská pánev, p. Etoša, oblast Kalahari (p.
Makarikari)
●
nížiny
●
●
●
většinou při pobřeží
pobřeží Libye a Egypta, Somálsko, Mosambik, oblasti
kolem Guinejského zálivu, Z Afriky (Mauritánie,
Senegal,...)
horská pásma - doplňte nejvyšší vrcholy
●
Atlas
●
Dračí hory
●
Etiopská vysočina
●
Východoafrická vysočina
●
Kilimandžáro
Povrch
Afriky
pohoří
Atlas
Dračí hory
Etiopská vysočina
Východoafrická vysočina
Uhuru - Kilimanjaro
ploché obl.
Konžská pánev
Čadská pánev
plošina Lunda-Katanga
Kordofán
Tademaitská plošina
pánev Etoša
pánev Makarikari
PODNEBÍ A VODSTVO AFRIKY
PODNEBÍ
●
rovníkový pás
●
tropický střídavě vlhký pás
●
tropický suchý pás
●
subtropický pás
ŘEKY A JEZERA
●
Kongo - nejvodnatější, Nil - nejdelší
●
jezera - Ukerewe, Tanganika, Malawi, Čad
Vodstvo
Afriky
Niger
Čadské j.
Kongo – Lualaba
Orange
Zambezi
Nil – Modrý a Bílý Nil
j. Ukerewe (Viktoriino)
j. Malawi
Limpopo
j. Tanganika
Viktoriiny vodopády
Asuánská v.n.
v.n. Volta
Download

řeky a jezera