541 Most - Braňany
linka č. 572541 Most-Braňany
Výlukový jízdní řád
Přepravu zajišťuje: Autobusy KAVKA, a.s., Báňská 287, 434 01 Most, tel: 476 124 335
km Tč
seznam zastávek
0 0
2 n
5 n
n 3
n 4
n 8
n 9
n 10
8 13
9 14
g
g
g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
U1+ R1 ze směru Ústí n.L.
U1+ R1 ze směru Chomutov
U12 ze směru Louny
_ WC
Most,,nádraží
Most,,Rudolická MUS a.s.
Most,,Zimní stadion
Střimice,,letiště
Obrnice
České Zlatníky
Liběšice,,kaplička
Želenice,,štěrkovna
Želenice
Braňany
Braňany,,závod
opačný směr
km Tč
0
1
4
5
6
10
11
n
n
14
příjezd
příjezd
příjezd
MHD odjezd
MHD
MHD
MHD
MHD
příjezd
PRACOVNÍ DNY
SOBOTY A NEDĚLE
201
203
205
207
209
211
213
215
217
219
221
223
225
251
253
255
257
259
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
E
EX
EX
EX
EX$£
3:43
4:55
4:55
4:57
5:30
5:17
6:33
6:20
7:50
7:48
9:50
9:49
11:50
11:49
12:50
12:50
12:57
13:50
13:49
13:57
14:50
14:50
14:57
15:50
15:49
15:57
16:50
16:50
16:57
18:50
18:50
18:57
7:50
7:41
11:50
11:49
14:50
14:50
14:57
18:50
18:50
18:57
4:26
4:27
4:30
n
n
n
n
n
4:38
4:40
5:06
5:07
5:10
n
n
n
n
n
5:18
5:20
5:51
5:52
5:55
n
n
n
n
n
6:03
6:05
6:41
n
n
6:44
6:46
6:52
6:53
6:54
6:58
7:00
8:06
8:07
8:10
n
n
n
n
n
8:18
8:20
10:06
10:07
10:10
n
n
n
n
n
10:18
10:20
12:06
n
n
12:09
12:11
12:17
12:18
12:19
12:23
12:25
13:06
n
n
13:09
13:11
13:17
13:18
13:19
13:23
13:25
14:06
14:07
14:10
n
n
n
n
n
14:18
14:20
15:06
n
n
15:09
15:11
15:17
15:18
15:19
15:23
15:25
16:06
n
n
16:09
16:11
16:17
16:18
16:19
16:23
16:25
17:06
n
n
17:09
17:11
17:17
17:18
17:19
17:23
17:25
19:06
n
n
19:09
19:11
19:17
19:18
19:19
19:23
19:25
4:26
4:27
4:30
n
n
n
n
n
4:38
4:40
8:06
n
n
8:09
8:11
8:17
8:18
8:19
8:23
8:25
12:06
n
n
12:09
12:11
12:17
12:18
12:19
12:23
12:25
15:06
n
n
15:09
15:11
15:17
15:18
15:19
15:23
15:25
19:06
n
n
19:09
19:11
19:17
19:18
19:19
19:23
19:25
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226
252
254
256
258
260
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
E
EX
EX
EX
EX$£
4:40
4:41
4:45
4:46
4:48
4:54
4:56
n
n
4:59
5:25
5:26
n
n
n
n
n
5:35
5:38
5:39
6:10
6:11
n
n
n
n
n
6:20
6:23
6:24
7:05
7:06
7:10
7:11
7:13
7:19
7:21
n
n
7:24
8:27
8:28
8:32
8:33
8:35
8:41
8:43
n
n
8:46
10:27
10:28
10:32
10:33
10:35
10:41
10:43
n
n
10:46
12:27
12:28
12:32
12:33
12:35
12:41
12:43
n
n
12:46
13:27
13:28
13:32
13:33
13:35
13:41
13:43
n
n
13:46
14:27
14:28
n
n
n
n
n
14:37
14:40
14:41
15:27
15:28
15:32
15:33
15:35
15:41
15:43
n
n
15:46
16:27
16:28
n
n
n
n
n
16:37
16:40
16:41
17:27
17:28
17:32
17:33
17:35
17:41
17:43
n
n
17:46
19:27
19:28
19:32
19:33
19:35
19:41
19:43
n
n
19:46
4:40
4:41
4:45
4:46
4:48
4:54
4:56
n
n
4:59
8:27
8:28
8:32
8:33
8:35
8:41
8:43
n
n
8:46
12:27
12:28
12:32
12:33
12:35
12:41
12:43
n
n
12:46
15:27
15:28
15:32
15:33
15:35
15:41
15:43
n
n
15:46
19:27
19:28
19:32
19:33
19:35
19:41
19:43
n
n
19:46
5:31
5:04
5:57
6:00
6:04
6:57
7:00
6:44
7:33
8:04
8:57
9:05
9:04
10:57
11:33
11:04
12:57
13:05
13:04
13:57
14:08
14:04
14:57
15:03
15:04
15:57
16:12
16:04
16:57
17:05
17:04
17:57
18:08
18:04
19:57
20:12
20:04
5:04
8:57
9:05
9:04
12:57
13:05
13:04
15:57
16:12
16:04
19:57
20:12
20:04
od 15.12 odjezdy opět z Most, nádraží
seznam zastávek
0 11 Braňany,,závod
1 10 Braňany
n 9 Želenice
n 8 Želenice,,štěrkovna
n 7 Liběšice,,kaplička
n 6 České Zlatníky
n 5 Obrnice
4 4 Střimice,,letiště
7 3 Most,,Zimní stadion
9 2 Most,,Rudolická MUS a.s.
_ WC
1 Most,,nádraží
g U12 směr Louny
g U1+ R1 směr Chomutov
g U1+ R1 směr Ústí n.L.
Platí od 14.12.2014 do 31.12.2014
www.dopravauk.cz
PRACOVNÍ DNY
odjezd
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD příjezd
odjezd
odjezd
odjezd
W
X
E
n
MHD
g
Poznámky:
jede v pracovní den
jede v neděli a státem uznané svátky
jede v sobotu
spoj jede po jiné trase
možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu
možnost přestupu na vlak
SOBOTY A NEDĚLE
_ občerstvení/restaurace v prostoru zastávky
$£ nejede 24.12.2014
Na lince platí smluvní přepravní podmínky a tarif vyhlášený dopravcem Autobusy KAVKA, a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidle na lince.
Download

541Most - Braňany - Autobusy KAVKA, as