Vážení trenéři,
Český svaz pozemního hokeje Vám nabízí:
A. Trenérský seminář - Olympijská Solidarita
Po velmi úspěšném semináři s Horstem Weinem , máme pro tento podzim pro Vás
připravený další velmi kvalitní seminář. Rudi Hanel, školitel mezinárodní hokejové
federace FIH z Německa. Rudi je uznávaný trenér, který mimo jiné vedl i německý
národní tým žen. Zaměření semináře bude na atletiku, základní herní dovednosti,
taktické prvky…bude mít unikátní šanci zjistit vše, co Vás zajímá! Termín semináře
je čtvrtek 24. 10. odpoledne – neděle 27. 10. dopoledne. Kromě mnoha
zajímavých důležitých informací z tréninku mládeže získáváte i certifikát FIH o Vaší
účasti na tomto školení. Celková kvalita a vysoká úroveň nabízeného semináře si
vyžaduje účast každého jednotlivce ve všech dnech.
Máme radost, že seminář je hrazen z prostředků Olympijské solidarity, Vy si
hradíte cestu a platíte účastnický poplatek 300,- Kč jímž zavazujete svoji přihlášku.
Ubytování a stravu máte zdarma. Váš poplatek, jak už je tradicí, půjde do fondu dětí a
mládeže ČSPH:
B. Školení trenérů IV. třída – školení pro trenérské začátečníky
Školení trenérů IV. třídy obsahuje:
1. Účast na semináři Olympijské solidarity v termínu 24.10.-27.10.
Praktická část školení IV. třídy.
2. Účast na Školení trenérů IV. třídy ve dnech 9.-10.11. v prostorách
pražské Fakulty tělovýchovy a sportu. Obsah viz. příloha. Teoretická část
školení IV. třídy.
3. Závěrečná práce z tématiky semináře Olympijské solidarity, z obsahu
Školení trenérů IV. a III. třídy.
Školení si platí zájemci ze svých prostředků, cena je dohadována dle počtu zájemců
mezi 500-1.000,- Kč .
Pro úspěšné absolvování IV. trenérské třídy je nutno absolvovat všechny části školení
v plném rozsahu.
C. Školení trenérů III. třída -
školení pro trenérské začátečníky,
mírně pokročilé
Školení trenérů III. třídy obsahuje:
1. Účast na semináři Olympijské solidarity v termínu 24.10.-27.10.
Praktická část školení III. třídy.
2. Účast na Školení trenérů III. třídy ve dnech 9.-10.11. v prostorách
pražské Fakulty tělovýchovy a sportu. Obsah viz. příloha. Teoretická část
školení III. třídy.
3. Závěrečný test z tématiky semináře Olympijské solidarity, z obsahu Školení
trenérů IV. a III. třídy.
Školení si platí zájemci ze svých prostředků, cena je dohadována dle počtu zájemců
mezi 500-1.000,- Kč .
Pro úspěšné absolvování IV. A III. trenérské třídy je nutno absolvovat všechny části
školení v plném rozsahu. Po úspěšném absolvování získají trenéři certifikát ČSPH, a
licenční průkazku se stanovenou trenérskou třídou
Přihláška :
Všechny přihlášky posílejte prostřednictvím
v elektronické podobě na mail :
mailu
nejpozději do
22.9.
[email protected]
Do přihlášky vypište – druh školení – A ( solidarita ), B ( III. třída ) , C ( IV. třída ).
Plus níže uvedené podrobnosti ( ubytování, strava ) .
A. Seminář Olympijské solidarity ve dnech 24.-27.10. . Poplatek 300,Kč uhraďte spolu s přihláškou nejpozději do 22.9. na účet :
1725107504/0600, v.s.4
Do přihlášky vypište zda chcete zajistit
ubytování ( zdarma ), stravu ( zdarma ) .
B. + C. Školení IV. a III. třídy . Mailová přihláška Vás automaticky hlásí na
seminář Olympijské solidarity ve dnech 27.-27.10. a na školení trenérů IV. a
III. třídy ve dnech 9.-10.11 . Pošlete ji také do 22.9.
Poplatek 300,- Kč ( Olympijská solidarita ) Do přihlášky vypište zda chcete
zajistit ubytování ( zdarma ) , stravu ( zdarma ) na Olympijské solidaritě .
Poplatek za školení trenérů III. a IV. třídy budete platit až po přihlášení všech
účastníků a rozpočítání nákladů na školení. I ubytování, stravu a dopravu na
školení si hradíte sami.
Download

Český svaz pozemního hokeje Vám nabízí: