NEGRELLIHO VIADUKT = KREATIVNÍ INKUBÁTOR
Symposium
Metamorfózy viaduktů v evropských městech
15. 01. 2015 Main Point Karlín - sídlo Kooperativy, Pobřežní 21, Praha
akce pro zvané
Hosté sympozia:
Kai Sommer a Bianca Wedderien – Deutsche Bahn Immobilien - útvar městského rozvoje - Berlín (S-Bahnviaduct)
Gerry Schwyter - EM2N Architekten - Curych (Im Viadukt)
Silja Tillner – Architekten Tillner&Willinger - Vídeň (U6 Line Gürtel)
Sympozium pořádá Centrum pro středoevropskou architekturu spolu s Konsorciem Pro Karlín, za podpory Magistrátu hl. m. Prahy, Institutu
pro plánování a rozvoj Prahy, Česko-německého fondu budoucnosti a Kooperativy pojišťovny, a.s.
Symposium je pod záštitou primátora hlavního města Prahy.
Download

Symposium Metamorfózy viaduktů v evropských městech