Mini GPS lokátor s aplikací
do smartphone
Návod k obsluze
Výhody produktu:





Malý rozměr 
Intuitivní aplikace do smartphone 
Překvapivá výdrž vzhledem k velikosti 
www.SPYobchod.cz
Stránka 1
1. Zprovoznění
a) Vložení SIM karty (SIM karta musí mít vypnutý PIN kód – PIN kód vypněte pomocí
telefonu)
b) Nabíjení




Přístroj nabíjejte pomocí dodávaného USB kabelu přímo z PC, a to ve
vypnutém stavu 

Nabíjení zahajte připojením mini USB konektoru do přístroje. Konektor
naleznete pod černou krytkou s nápisem USB 
Během nabíjení svítí na přístroji modrá dioda 
Doba nabíjení se pohybuje kolem 3 hodin 


www.SPYobchod.cz
Stránka 2
c) Zapnutí/vypnutí přístroje



Po nabití přístroj zapněte podržením červeného tlačítka po dobu 3s 
Následně zabliká modrá dioda a přístroj se zapne 
Upozornění: Pokud je nastaveno alespoň jedno SOS číslo (viz dále), přístroj lze vypnout pouze
SMS pokynem nebo pomocí mobilní aplikace. Stisk červeného tlačítka při zapnutém přístroji a
při nastaveném SOS čísle aktivuje zavolání na SOS číslo, nikoliv vypnutí přístroje.
2. Ovládání přístroje/lokalizace

Pro ovládání přístroje je určena speciální aplikace pro smartphony. Tuto aplikaci
si stáhněte ze stránky http://en.i365gps.com/ 
www.SPYobchod.cz
Stránka 3
 Po stažení a nainstalování se vám zobrazí ikonka EZ Tracker

Klikněte na ikonku, označte způsob přihlášení Log by Device ID a do rámečků
zadejte nejprve ID výrobku, který jste si opsali z baterie a dále defaultní heslo
123456. Následně se připojte do svého účtu stisknutím tlačítka Log in 
 Po přihlášení do účtu se vám zobrazí následující menu
www.SPYobchod.cz
Stránka 4
 Úvodní obrazovka obsahuje následující položky:
o TQ-51054 – označení stavu baterie vašeho lokátoru z okamžiku, kdy
naposled komunikoval se serverem
o Real time tracking – aktuální lokalizace vašeho zařízení – podmínkou pro
poskytnutí správné informace o lokaci zařízení je, aby zařízení bylo
připojeno k GPS a GPRS signálu
o Historical route – historie pohybu zařízení
o Geofence – Nastavení Geo hranic, při jejichž překročení budete
informování na váš mobil (pokud máte nastaveno ovládací číslo). Tuto
funkci doporučujeme nepoužívat, je velmi citlivá na správné nastavení
zadaných parametrů a také na datový přenos
o Settings – nastavení jednotlivých parametrů vašeho zařízení
o Device message – historie oznámení o stavu vašeho
zařízení o Logout - odhlášení z vašeho účtu
Parametry menu – detailně
Real time tracking

Na této obrazovce můžete sledovat lokalizaci zařízení v reálném čase, při splnění
výše uvedených podmínek ohledně dostupnosti signálů 
www.SPYobchod.cz
Stránka 5
Historical route
 Na této obrazovce si můžete vybrat interval, kdy vás zajímá pohyb zařízení
Settings – nastavení zařízení
 Na této obrazovce si můžete nastavit základní parametry vašeho zařízení
www.SPYobchod.cz
Stránka 6
3. SMS příkazy




Se zařízením lze v omezené míře komunikovat i prostřednictvím SMS 
Zjištění lokace – zašlete SMS ve tvaru „url#“ 

Nastavení angličtiny a lokálního času – zašlete SMS „lang,0,zone,1#“ (příklad
pro ČR) 
Upozornění: Se zařízením lze pomocí SMS příkazů komunikovat pouze v případě
nastavení tzv. Monitoring number
Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty ze sekce Sledování osob a vozidel
Upozorňujeme, že ovládání produktu se může o návodu drobně lišit, což může být
způsobeno jinou výrobní sérií.
Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití produktu v rozporu s platnými
právními předpisy.
Pokud jste v našem manuálu objevili nějaké nesrovnalosti, budeme rádi, pokud nám je
sdělíte na [email protected]
www.SPYobchod.cz
Stránka 7
Download

Mini GPS lokátor s aplikací do smartphone