!
y
.c
.d o
SAPELI nabízí dveře do bytů, rodinných domů, bytových domů, průmyslových staveb, sociálních a zdravotnických
zařízení. Je důležité zvolit vhodné dveře s ohledem na prostředí – klima, kde budou osazeny. Aby výrobky SAPELI
dobře sloužily svému účelu a nedocházelo k problémům s funkčností a deformací, doporučujeme vybrat si vhodné
dveře dle uvedených klima kategorií.
Dveře Klima II. a III. mají speciální konstrukci, která obsahuje AL vrstvu, jež zabraňuje pronikání vlhkosti do dveří.
ROZ D Ě L E N Í K L I M A DV E Ř Í
Klima l. – Vnitřní dveře SAPELI ve standardním provedení splňují požadavky této kategorie.
Klima Il. – Dveře pro oddělení prostorů se středním rozdílem klimatu (např. koupelny, WC, komory, vstupy
z temperovaných chodeb a schodišť).
Klima IIl. – Dveře s oblastí určení pro přechod z nevytápěných prostorů (garáže, sklepy, schodiště, zádveří apod.)
do prostorů vytápěných.
KLIMA DVEŘE
KLIMA I.
DVEŘE
vnější prostor
ZÁRUBNĚ
vnitřní prostor
cena
Veškeré dveře z naší nabídky SAPELI.
Veškeré zárubně z naší nabídky SAPELI.
bez příplatku
bez příplatku
KLIMA II.
DVEŘE
vnější prostor
ZÁRUBNĚ
vnitřní prostor
Pouze otočné provedení obložkové nebo rámové zárubně dýhované
nebo CPL.
Dveře označené pikrogramem
cena
cena dveřního křídla + příplatek 1 950,– Kč
KLIMA III.
DVEŘE
vnější prostor
cena obložkové zárubně + příplatek 450,– Kč
ZÁRUBNĚ
vnitřní prostor
Dveře označené piktogramem
Otočné provedení modelů:
ELEGANT 10, LIPNO 10, ALEGRO 10, 15, 20,
TENGA 10, 15, 25, DAMIER 10, 15, VARIANT 10 – 15,
NORA 10, STANDART 10, FEST 10, TARUGO 10
cena
cena dveřního křídla + příplatek 2 650,– Kč
Obložková ani rámová zárubeň NELZE.
Pozn.: lze osadit pouze do kovové zárubně.
x
RTG DVEŘE
Klima dveře lze dodat i v protipožárním provedení EI 30 DP3 s příplatkem + 1 950,– Kč. Pozn.: zárubeň ke klima dveřím je osazena třemi závěsy. KLIMA II. a III. nelze bílá na pór. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.
Dveře jsou určeny zejména pro zdravotnické provozy – na RTG pracoviště (nemocnice, zubní ordinace, apod.).
Lze vyrobit ve všech plných modelech, kde není zasahováno do plochy. Dveře jsou nabízeny s tloušťkou olověné
vrstvy 2 x 1 mm. Maximální rozměr RTG dveří je 98/198,5 cm.
model jednokřídlé
šířka: 60, 70, 80, 90/197
síla olověné vložky 2 x 1 mm = celkem 2 mm
příplatek
FEST 10 – CPL
25 000,–
ELEGANT 10 – dýha
25 000,–
Cena se počítá z vybraných uvedených modelů + příslušný příplatek podle provedení.
Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří.
Povrchová úprava
MDF
Pb
Masivní dřevěný rám
DTD
140
SPECIÁLNÍ DVEŘE ‐ TECHNICKÉ INFORMACE
m
o
o
KLIMA DVEŘE
c u -tr a c k
C
w
w
w
.d o
lic
k
to
bu
y
bu
to
k
lic
C
w
w
w
N
PD
!
h a n g e Vi
e
N
m
XC
er
SPECIÁLNÍ DVEŘE
O
W
F-
w
O
W
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
F-
c u -tr a c k
.c
y
.c
.d o
Požární uzávěry SAPELI se skládají z protipožárních dveří SAPELI, které mohou být osazeny v protipožární
obložkové zárubni SAPELI, protipožární rámové prosklené stěně SAPELI, nebo kovové zárubni, která ovšem
splňuje právně i fyzicky veškeré náležitosti pro požární uzávěr dané odolnosti. Požární uzávěry SAPELI jsou
odzkoušené pro osazení jak do lehkých montovaných konstrukcí (např. protipožární sádrokartonové), tak
i do tuhých (např. zděných) konstrukcí. Tyto uzávěry SAPELI lze současně s protipožární odolností (EI (EW) 30 DP3; EI (EW)
15 DP3) dodávat i s odolností KOUŘOTĚSNOU (Sa i Sm), ZVUKOVĚ–IZOLAČNÍ (až 37 dB), v provedení KLIMA (až odolnost
KLIMA III) a bezpečnostní provedení (2. bezpečnostní třída).
m
o
o
c u -tr a c k
c u -tr a c k
Protipožární výrobky SAPELI si zachovávají design jednotlivých modelových řad výrobků. Dveře protipožární jsou vyráběny
v modelových řadách označených piktogramem (plné dveře SWING, SPORT a DOMINO jsou ceněny jako prosklené modely).
Obložkové a rámové protipožární zárubně jsou dodávány v modelových řadách označených piktogramem v odpovídajících
površích danému modelu.
Prosklené protipožární stěny SAPELI jsou dodávány pouze v rámové konstrukci ve všech povrchových úpravách
odpovídajících tomuto typu výrobku. Více informací v kapitole PROSKLENÉ STĚNY. Všechny výrobky a ceny jsou uváděny
v tzv. bytovém provedení tj. výrobky určené pro nižší až střední zátěž. Za uvedený příplatek je možné vyrobit i uzávěry tzv.
objektové, jejichž konstrukce je vhodná do objektů se střední až vysokou zátěží.
.c
POŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÉ UZÁVĚRY SAPELI
w
w
Firma SAPELI dodává požární výrobky v následujících odolnostech (Každá z těchto tříd odolnosti má dle výrobní
a materiálové náročnosti jinou cenovou hladinu.):
PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ DVEŘE a obložkové zárubně SAPELI
– EI (EW) SC 30 DP3 – standardní výroba
– PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÉ DVEŘE a rámové prosklené stěny
EI (EW) SC 30 DP3 – standardní výroba
EI (EW) SC 15 DP3 – na objednávku
– Nyní možné i provedení DPO u bezpolodrážkových dveří.
PROVEDENÍ DVEŘÍ:
dveře polodrážkové
dveře bezpolodrážkové
Nově je možno použít do protipožárních dveří větrací mřížku. Základní
rozměr je 125 x 125 mm, prodejní cena je 1 750,– Kč bez DPH. Mřížky
lze skládat do sestavy 2, 3, 4, 5 dle potřeby a cena odpovídá násobku.
Např. pro 80 dveře se použijí 4 mřížky. K této ceně je nutné připočítat
2 x krycí mřížku viz katalog doplňků dle rozměrů dveří + 100,– Kč
za osazení.
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI (EW) 30 DP3
PLNÉ MODELY
jednokřídlé, šířka 60, 70, 80, 90
model 10, 20
Je možné vyrobit ve všech modelových řadách označených piktogramem
Příplatek + 1 950,– Kč za dveřní křídlo
Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří. Kouřotěsné dveře musí být osazeny do kovových zárubní vybavených těsněním.
Doporučené ceny uvedeny bez DPH.
PROSKLENÉ MODELY EI (EW) 30 DP3
jednokřídlé, šířka 60, 70, 80, 90
sklo: čiré protipožární pro EI 30
Je možné vyrobit ve všech modelových řadách označených piktogramem
model
30, 60
model
31 – 34
Příplatek za sklo + 13 000,– Kč
Příplatek za dveřní křídlo + 1 950,– Kč
model
40, 50
model
41 – 43
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
w
.d o
C
lic
k
to
bu
y
bu
to
k
lic
C
w
w
w
N
O
W
!
h a n g e Vi
e
N
PD
!
XC
er
O
W
F-
w
m
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
F-
Příplatek za sklo + 16 000,– Kč
Příplatek za dveřní křídlo + 1 950,– Kč
Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří. Doporučené ceny uvedeny bez DPH. DPO prosklené uzávěry jsou dodávány pouze v objektovém provedení.
PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÉ STĚNY EI (EW) 30 DP3
Cena: prosklená stěna protipožární + cena protipožárních dveří
Doporučené ceny uvedeny bez DPH. Přesnou kalkulaci provede obchodní oddělení SAPELI.
ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ A RÁMOVÁ NORMAL, OBTUS PROTIPOŽÁRNÍ EI (EW) 30 DP3
Cena: zárubeň NORMAL, OBTUS + příplatek 1 950 Kč,–/ks. Bezpolodrážkové provedení + 13 040,– Kč za skryté závěsy TECTUS 525 (2 závěsy) nebo viditelné závěsy SFS JUST 3D + 2 380,– Kč (3 závěsy) nebo SIMONSWERK V7888 VX
+ 3 510,– Kč (3 závesy).
Minimální tl. stěny je 10 cm. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.
PROSKLENÉ MODELY EI (EW) 15 DP3
jednokřídlé, šířka 60, 70, 80, 90
sklo: čiré protipožární pro EI 30
Je možné vyrobit v modelových řadách označených piktogramem
model
30, 60
model
31 – 34
Příplatek za sklo + 11 000,– Kč
Příplatek za dveřní křídlo + 1 950,– Kč
model
40, 50
model
41 – 43
Příplatek za sklo + 14 000,– Kč
Příplatek za dveřní křídlo + 1 950,– Kč
Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří. Doporučené ceny uvedeny bez DPH. DPO prosklené uzávěry jsou dodávány pouze v objektovém provedení.
PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÉ STĚNY EI (EW) 15 DP3
Cena: prosklená stěna + cena protipožárních dveří
Doporučené ceny uvedeny bez DPH. Přesnou kalkulaci provede obchodní oddělení SAPELI.
SPECIÁLNÍ DVEŘE ‐ TECHNICKÉ INFORMACE
141
y
o
OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
c u -tr a c k
.c
KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE Sm (Sa) jednokřídlé, šířka: 60, 70, 80, 90 – Platí pro EI (EW) 30 DP3 a EI (EW) 15 DP3
Je možné vyrobit v modelových řadách označených piktogramem
Příplatek + 1 950,– Kč za dveřní křídlo
Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří. Kouřotěsné dveře musí být osazeny do kovových zárubní vybavených těsněním. Příplatek za dveře bezpolodrážkové kouřotěsné + 2 200,– Kč. Doporučené
ceny uvedeny bez DPH. Kouřotěsné dveře nemusí být protipožární. U prosklených modelů musí být kalené sklo, příplatek + 500,– Kč.
OBJEKTOVÉ PROVEDENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ [pro EI (EW) 15 DP3]
objektové dveře
objektové zárubně
objektové prosklené stěny
uvedená cena bytových PO dveří
+ 2 100,– Kč za křídlo
uvedená cena bytových zárubní
+ 2 100,– Kč za jednokřídlé provedení + 4 200,– Kč za dvoukřídlé provedení
uvedená cena bytových prosklených stěn
+ 2 100,– Kč za jednokřídlé provedení + 4 200,– Kč za dvoukřídlé provedení
Komplet dveří se zárubní a klikou s odolností
EI2 60 DP1 (EW 60 DP1), EI2 90 DP1 (EW 90 DP1)
Modely 10, 61/225, 61/315, 13
Povrchová úprava:
barva šedá (RAL 7038) a bílá (RAL 9010), v nerezovém provedení INOX, fólie s imitací dřeva, imitace INOX
detail kliky
dvoukřídlé dveře s panikovým kováním model 10
jednokřídlé dveře model 61
detail protipožární mřížky
Ceník ocelových protipožárních dveří
jednokřídlé
FIRESTOP
jednokřídlé dveře
dvoukřídlé dveře
ceny platí pro základní barvu ( šedá a bílá )
stavební otvory
šířka v mm
výška v mm
60 min.
90 min.
stavební otvor
jmenovitý rozměr
vnější rozměr zárubně z panové strany
600
1970
8 960,–
10 720,–
š x v (mm)
š x v (mm)
š x v (mm)
700
1970
8 960,–
10 720,–
700x2020
600x1970
718x2045
810
1970
8 960,–
10 720,–
800x2020
700x1970
818x2045
900
1970
8 960,–
10 720,–
910x2020
810x1970
928x2045
1050
1970
10 560,–
12 320,–
1000x2020
900x1970
1018x2045
1200
1970
10 560,–
12 320,–
1150x2020
1050x1970
1168x2045
1255
1970
17 920,–
19 520,–
1300x2020
1200x1970
1318x2045
1355
1970
17 920,–
19 520,–
1455
1970
17 920,–
19 520,–
dvoukřídlé
1565
1970
19 520,–
21 120,–
stavební otvory
1675
1970
19 520,–
21 120,–
stavební otvor
jmenovitý rozměr
1765
1970
19 520,–
21 120,–
š x v (mm)
š x v (mm)
š x v (mm)
1855
1970
21 120,–
21 120,–
1355x2020
1255x1970
1365x2045
2005
1970
21 120,–
24 320,–
1455x2020
1355x1970
1465x2045
2155
1970
21 120,–
24 320,–
1555x2020
1455x1970
1565x2045
1665x2020
1565x1970
1675x2045
1775x2020
1675x1970
1785x2045
Tyto ceny platí pro dveře v základních barvách šedá RAL 7038 a bílá RAL 9010 dle vzorníku RAL.
Součástí dveří je standardní kování (klika- klika) černé barvy (teflon), zámek, dveřní závěsy a stavební vložka Fab se 3ks klíčů.
Základní rámová zárubeň je součástí ceny dveří, cena je uvedená za 1ks
142
SPECIÁLNÍ DVEŘE ‐ TECHNICKÉ INFORMACE
vnější rozměr zárubně z panové strany
1865x2020
1765x1970
1875x2045
1955x2020
1855x1970
1965x2045
2105x2020
2005x1970
2115x2045
2255x2020
2155x1970
2265x2045
.d o
m
o
w
w
w
.d o
C
lic
k
to
bu
y
bu
to
k
lic
C
w
w
w
N
O
W
!
h a n g e Vi
e
N
PD
!
XC
er
O
W
F-
w
m
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
F-
c u -tr a c k
.c
y
o
c u -tr a c k
.c
.d o
m
o
w
w
c u -tr a c k
.c
PŘÍPLATKY
COLOUR
za barevné provedení
jednokřídlé dveře
červená
RAL 2002
1 280,–
žlutá
RAL1016
1 280,–
oranžová
1 280,–
imitace nerezové oceli
2 560,–
imitace kovu
1 920,–
jiná barva
1 280,–
za ventilační mřížku
horní nebo spodní mřížka
4 800,–
horní a spodní mřížka
9 600,–
mřížka není nainstalována - jednotná cena pro JK + DK
4 000,–
povrchové úpravy
BUK
4 000,–
DUB
4 000,–
SAPELI
4 000,–
OSTATNÍ
po konzultaci
antibakteriální - lakováno antibakteriálním nátěrem všechny odstíny barev RAL
jednokřídlé dveře
2 560,–
nerezová ocel
16 000,–
VENTILA
DECORA
ANTIBACTERIAL
INOX
dvoukřídlé dveře
2 560,–
2 560,–
2 560,–
5 120,–
3 840,–
2 560,–
9 600,–
19 200,–
8 000,–
8 000,–
8 000,–
po konzultaci
závěs – zavřený stav
5 120,–
na křídlo
PŘÍPLATEK ZA SKLO
průměr
průměr
rozměr
225mm
315mm
600x600mm
60 minut
7 200,–
8 800,–
16 000,–
90 minut
10 400,–
12 000,–
není k dispozici
jednokřídlé dveře
1 440,–
dvoukřídlé dveře
1 920,–
3 200,–
4 000,–
4 400,–
4 800,–
2 500,–
3 000,–
3 500,–
4 000,–
3 200,–
3 200,–
3 520,–
4 000,–
4 000,–
4 320,–
4 640,–
4 800,–
Zárubně
ZÁRUBEŇ PRO STANDARTNÍ DVEŘE
zárubeň rámová standardně součástdveří.
ZÁRUBEŇ VE TVARU U
PŘÍPLATKY ZÁRUBEŇ TELESKOPICKÁ
sířka v cm
90mm
120mm
150mm
180mm
šilrší zárubně jen po konzultaci
sířka v cm
90mm
120mm
150mm
180mm
širší zárubně jen po konzultaci.
závěs – otevřený stav
zámek
ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE nabízíme v otočném provedení v modelových řadách označených piktogramem.
Dveře jsou speciální konstrukce doplněné zvukoizolačními doplňky. Tyto dveře Vám umožňují dokonale oddělit
hlučné prostory jako jsou např. chodby od běžných provozních prostor, nebo také dosáhnout vysokého užitného
komfortu v místnostech s požadavky na klidné prostředí jako jsou např. ložnice nebo pracovny.
Dveře mohou být osazeny do dřevěné obložkové nebo rámové zárubně označené piktogramem nebo do kovové zárubně,
která musí být osazena těsněním.
POŽADAVKY NORMY NA ZVUKOVOU IZOLACI
Dveře Rw (dB)
Bytové domy – Byt
Vstupní dveře do bytu
32
Průchody, podchody
32
Hotely a ubytovací zařízení – Ložnicový prostor, pokoje hostů
Vstupní dveře do hotelových pokojů
32
Nemocnice, sanatoria apod. – Lůžkové pokoje, vyšetřovny, operační sály, pokoje lékařů
Lůžkové pokoje, vyšetřovny apod.
32
Prostory vedlejší a pomocné (chodby, schodiště apod.)
27
CENY ZVUKOVĚ IZOLAČNÍCH DVEŘÍ
60, 70, 80, 90
Cena dveřního křídla + příplatek za zvukovou izolaci podle hodnoty útlumu
60, 70, 80, 90
Cena protipožárního dveřního křídla + příplatek za zvukovou izolaci 1 400,– Kč
ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE
w
.d o
C
lic
k
to
bu
y
bu
to
k
lic
C
w
w
w
N
O
W
!
h a n g e Vi
e
N
PD
!
XC
er
O
W
F-
w
m
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
F-
Pozn.: zárubeň ke zvukově izolačním dveřím je osazena třemi závěsy. Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří. U prosklených modelů je možné použít pouze sklo STRATOPHONE – provedení čiré.
Prosklené dveře M30 příplatek + 2 650,– Kč, M40 + 4 100,– Kč. Bezpolodrážkové provedení se skrytými závěsy TECTUS
+ 3 000,– Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.
Školy apod. – Výukové prostory
Výukové prostory
37
Veřejně užívané prostory, chodby, schodiště
27
HODNOTA ÚTLUMU ZVUKOVĚ IZOLAČNÍCH DVEŘÍ SAPELI
Hodnota útlumu u dveří Rw (dB)
Provedení dveří a zárubní
27 dB
32 dB
37 dB
jednokřídlé
•
•
•
dvoukřídlé
•
•
Kanceláře a pracovny
Kanceláře a pracovny
22
Pracovny se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem
32
ČSN 730532 (Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti
stavebních výrobků)
Počet křídel
Provedení
boční plochy
Provedení dveří
Zárubně
polodrážkové
•
•
bezpolodrážkové
•
•
plné
•
•
prosklené
•
•
•
•
kovové
•
•
•
dřevěné
•
•
•
1 900,–
2 700,–
3 100,–
Příplatek za zvukovou izolaci
Dveře KAROLÍNA, KLÁRA, SPORT, SWING (10 – 19 a 30 – 49) nejdou vyrobit s odolností 37 dB.
SPECIÁLNÍ DVEŘE ‐ TECHNICKÉ INFORMACE
143
y
o
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
c u -tr a c k
.c
.d o
B E Z PE Č N O STN Í DV E Ř E SA PE LI KOVOV É . Dveře mají uvnitř trezorový mechanizmus se šesti až
sedmi bezpečnostními čepy, které se zasouvají do zárubní a tím zajišťují celý dveřní prostor. Povrchově jsou
upraveny jako klasické dveře dle modelových řad SAPELI podle přání zákazníka. Komplet dveří a zárubní je
vybaven 3D seříditelnými závěsy. Bezpečnostní uzávěry jsou vyráběny i s požární odolností EI 30 a EI 45. Všechny
typy dveří jsou zkoušeny a certifikovány a splňují veškeré právní a technické požadavky stanovené na území ČR na stavební
prvky. Bezpečnostní dveře SAPELI jsou nabízeny ve 2. a 3. bezpečnostní třídě a jsou určeny k zabezpečení bytů, kanceláří
a dalších chráněných prostorů. Povrch dveří může být z obou stran v povrchové úpravě CPL nebo s přírodní dýhou, viz.
tabulka povrchových úprav. Montáž bezpečnostních dveří může provádět pouze firma proškolená a pověřená výrobcem.
Nelze dodat dveře s přídavným zámkem. Polodrážka dveří je 29 mm.
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE KOVOVÉ
B E Z PE Č N O STN Í DV E Ř E SA PE LI D Ř E V Ě N É nabízíme ve 2. bezpečnostní třídě a jsou určeny k zabezpečení bytů,
kanceláří a dalších chráněných prostor.Naše bezpečnostní dveře mají dřevěnou konstrukci a vyrábíme je v modelových řadách
viz. přehled níže. Kromě samotné bezpečnosti mohou být dveře dodány s DPO úpravou, ZVI, Klima. Dveře jsou určeny do
kovové zárubně Sapeli – KZ, která je ve standardu vybavena těsněním.Dveře jsou vybaveny na závěsové straně pasivními čepy
a na zámkové straně je osazen vícebodový zámek. Dveře jsou určeny směrem do chráněného prostoru.
PALERMO
model 10
SOFTLINE
model 20
model 10
BERGAMO
model 10
model 20
VENECIA
model 20
model 10
model 20
TENGA
model 10
model 15
JANOV
model 10
MILANO
model 20
model 10
model 10
model 15
model 10
ESTER
model 20
model 10
VARIANT
model 10
model 11
ALEGRO
model 25
model 20
ELEGANT
model 10
ROMA
model 12
model 13
model 10
model 20
FEST
model 14
TARUGO
model 20
RADKA
model 15
model 10
model 20
DAMIER
model 10
model 10
model 28
model 29
model 15
SWING
model 21
model 23
model 25
model 27
Schematické
náčrtky dveří
O3
nově výšky
210 a 220 cm
K2/2
K2/3
Možnosti povrchových úprav vnější i vnitřní strany dveří
laminát CPL (bílá, šedá, buk, dub, javor, olše, třešeň, bělený dub, ořech) bez příplatku
dýha ELEGANT (dub, buk, jasan, mahagon, javor AM/EV, olše, ořech, třešeň, bříza) bez příplatku
dýha ELEGANT (hruška, zebrano, padouk, bubinga, wenge, stříbrný dub) příplatek + 500,– Kč za jednu stranu
Bezpečnostní dveře jednokřídlé 80, 90
Kovová zárubeň
Bezpečnostní třída 2
80 – 90 šestibod. K2/2
13 550,–
Bezpečnostní třída 3
80 – 90 sedmibod. K2/3
14 200,–
Bezpečnostní třída 2, 3
80 – 90 tloušťka 16 cm
2 650,–
Příplatky: povrch model VARIANT, DAMIER, TENGA, TARUGO + 700,– Kč za jednu stranu, povrch model PALERMO, ROMA, JANOV, MILANO, SOFTLINE, BERGAMO, VENECIA, SWING + 1 500,– Kč za jednu stranu,
protipožární úprava El 30 v ceně, protipožární úprava El 45 + 3 990,– Kč, zvuková izolace 37 dB + 1 900,– Kč. Příplatek za dveře 210 cm + 15 %, za dveře 220 cm + 25 %. Příplatek za zárubně 210 a 220 cm + 30 %.
Pozn.: V ceně není zahrnuto bezpečnostní kování, vložka a návleky na závěsy. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.
144
m
o
w
w
w
.d o
C
lic
k
to
bu
y
bu
to
k
lic
C
w
w
w
N
O
W
!
h a n g e Vi
e
N
PD
!
XC
er
O
W
F-
w
m
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
F-
c u -tr a c k
.c
y
o
.c
PALERMO
model 10
model 20
BERGAMO
model 10
model 20
SOFTLINE
model 10
model 10
DAMIER
model 10
model 15
model 20
VENECIA
JANOV
model 10
model 20
model 10
ELEGANT
model 20
model 10
model 15
ROMA
model 20
model 10
model 11
model 12
ALEGRO
model 25
model 10
model 20
ESTER
model 10
VARIANT
TENGA
model 10
MILANO
model 10
Schematický
náčrtek dveří
Nově je sortiment bezpečnostních
dveří SAPELI dřevěné rozšířen
o provedení bezpolodrážkové.
model 15
model 13
model 14
model 15
TARUGO
model 20
model 10
polodrážkové
provedení
S2,
S3,O3
bezpolodrážkové
provedení
.d o
m
c u -tr a c k
RADKA
model 20
model 10
model 20
NORA
FEST
LIPNO
model 10
model 10
model 10
.c
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ
c u -tr a c k
o
w
w
w
.d o
C
lic
k
to
bu
y
bu
to
k
lic
C
w
w
w
N
O
W
!
h a n g e Vi
e
N
PD
!
XC
er
O
W
F-
w
m
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
F-
SWING
model 21
model 23
model 25
model 27
model 28
model 29
O3
BD–2
Možnosti povrchových úprav vnější i vnitřní strany dveří
POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE VŠECH DEKORECH DÝHY, KTERÉ SAPELI NABÍZÍ. Nabízíme možnost kombinace jednotlivých modelů, kombinaci jednotlivých dekorů, např. třešeň vnitřní strana, javor vnější strana, ale nutnost dodržet shodnost
materiálů na obou stranách dveří.
KALKULACE = STANDARDNÍ CENA MODELU + příplatek 4 500,– Kč, VZOROVÁ KALKULACE u modelu ELEGANT dýha, model 10: 2 900,– Kč + 4 500,– Kč = 7 400,– Kč + cena kovové zárubně, VZOROVÁ KALKULACE u modelu FEST CPL,
model 10: 2 200,– Kč + 4 500,– Kč = 6 700,– Kč + cena kovové zárubně. Cena kovové zárubně SAPELI–KZ 2 300,– Kč. Pozn.: V ceně není zahrnuto bezpečnostní kování, vložka a návleky na závěsy. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.
Vstupní dřevěné dveře do bytu jsou zařazeny do programu Zelená úsporám.
SPECIÁLNÍ DVEŘE ‐ TECHNICKÉ INFORMACE
145
Download

KATALOG SAPELI 2010 FINAL 6.indd