Jste zodpovědní za výdaje obce či města?
Poradíme Vám, jak ušetřit za energie!
Den malých obcí
27. listopadu 2014, Prostějov
E.ON – dodavatel elektřiny, plynu
a souvisejících služeb
Ing. Luboš Jedlička
E.ON Energie, a.s.
Koncern E.ON
Společnost s jasným zaměřením a s vedoucí pozicí na trhu
s elektřinou a plynem
 jeden z největších soukromých dodavatelů elektřiny a
plynu na světě
 obrat v roce 2013 - téměř 122 mld. €
 počet zaměstnanců více než 62 tis.
 počet zákazníků více než 26 mil.
 pracujeme v 39 zemích
 vznik v červnu 2000
fúzí VEBA a VIAG
3
E.ON Energie, a.s. – dodavatel elektřiny a plynu
E.ON Energie, a.s. dodavatel elektřiny,
plynu a služeb na
celém území ČR
100%
Počet zákazníků
Podíl na trhu s elektřinou
Podíl na trhu s plynem
Počet zaměstnanců
1 399 tis.*
cca 18 %
cca 8 %
165
* Zveřejněné údaje z roku 2013
4
4
Přehled obchodníků s energiemi – základní kapitál
 ČEZ prodej, s.r.o.
 E.ON Energie, a.s.
 RWE Energie, a.s.
 LAMA Energy, s.r.o.
 Europe Easy Energy, a.s.
 Pragoplyn, a.s.
 Lumius, s.r.o.
 Ampér market, a.s.
 Česká energie, a.s.
 Elimon, a.s.
 Centropol Energy, a.s.
 eYello CZ, k.s..
 Bohemia Energy entity, s.r.o.
5
5 501 755 000,- Kč
1 676 381 000,- Kč
1 031 131 000,- Kč
20 000 000,- Kč
12 000 000,- Kč
10 000 000,- Kč
10 000 000,- Kč
10 000 000,- Kč
6 000 000,- Kč
2 000 000,- Kč
2 000 000,- Kč
1 000 000,- Kč
400 000,- Kč
Přehled produktů elektřiny
Produktová řada elektřina
• Standardní produkt bez fixace ceny. Smlouva na dobu neurčitou
Jistota Elektřina
• Cena za dodávku EE garantovaná na 1 kalendářní rok od uzavření
smlouvy do 31. 12. téhož roku
• Sleva oproti standardnímu ceníku 2014 o 10%
Obec36 III.
•
•
•
•
6
Fixace ceny dodávky EE do konce roku 2017
Prolongace do stejného produktu o další 3 roky.
Sleva oproti standardnímu ceníku 2014 o 10%
Zvýhodněná cena v sazbě pro veřejné osvětlení C62d
Přehled produktů plynu
Standard plyn
• Standardní produkt bez fixace ceny. Smlouva na 12 měsíců s
prolongací.
• Ceny až o 12% nižší oproti RWE (standardní produkt od 3.5.2013)
Jistota plyn
• Cena za dodávku ZP garantovaná na 1 kalendářní rok od uzavření
smlouvy do 31. 12. téhož roku
• Ceny až o 18% nižší oproti RWE Standard (v závislosti na pásmu
spotřeby)
Plyn24 I.
• Fixní cena za dodávku plynu na 2 roky: od 1.10.2013 do 30.9.2015.
Prolongace do stejného produktu na další 2 roky.
• Ceny až o 20% nižší oproti RWE (standardní produkt od 3.5.2013)
7
Produkty na dodávku zemního plynu
a jejich cenové porovnání (RWE GasNet, s.r.o.)
E.ON Standard plyn
E.ON Standard plyn:
 produkt bez fixace ceny
Spotřeba
v MWh
E.ON Standard plyn
RWE plyn Standard
Platba celkem s DPH
Platba celkem s DPH
Úspora u E.ON Kč
50
63 470
73 487
10 017
100
126 480
144 718
18 238
200
252 960
287 258
34 298
300
379 440
429 798
50 358
E.ON Plyn24
12% nižší
ceny srovnání s RWE
Standard
E.ON Plyn24
 fixovaný produkt do
Spotřeba
v MWh
E.ON Plyn24
RWE plyn Standard
Platba celkem s DPH
Platba celkem s DPH
Úspora u E.ON Kč
50
59 300
73 487
14 187
100
117 627
144 718
27 091
200
235 255
287 258
52 003
300
352 882
429 798
76 916
8
 v průměru o
30.9.2015
 v průměru o
20 %
nižší ceny ve srovnání s
RWE Standard
Členění obsluhy pro zákazníky:
Manažer obchodu:
•
Obchodní činnost = aktivní požadavek
Business Line:
•
Servis obchodních smluv = pasivní požadavek
Manažer obchodu - Poskytované služby
 Příjem cenových poptávek
 Tvorba cenových nabídek
 Vyjednávání u zákazníků
 Účast na veřejných zakázkách
 Elektronická aukce
 Osvobození od ekologické daně
 Archivace smluv a formulářů
Děkuji Vám za pozornost
[email protected]
Download

E.ON, dodavatel produktů a energeticky úsporných služeb