Ceník dodávky elektřiny
společnosti United Energy Trading, a.s. pro odběrná místa z nízkého napětí mimo domácnosti
Produktová řada: PROFIT
1.
Produktová řada PROFIT je určena pouze pro dodávku elektřiny pro odběrná místa z nízkého napětí mimo domácností.
2.
Pro distribuci elektřiny musí být na odběrném místě sjednána jedna z následujících distribučních sazeb: C01d, C02d, C03d,
C25d, C26d, C35d, C45d, C55d, C56d nebo C62d. Podmínkou pro výběr příslušného produktu na dodávku elektřiny je
přiznání odpovídající distribuční sazby provozovatelem distribuční soustavy dle tabulky v bodě 7 tohoto ceníku.
3.
Dodávka elektřiny je zákazníkovi fakturovaná minimálně 1 krát ročně.
4.
V Ceníku dodávky elektřiny je zahrnuto převzetí závazku odpovědnosti za odchylku dodavatelem.
5.
U dvoutarifních produktů je časové vymezení platnosti nízkého tarifu (NT) určováno příslušným provozovatelem distribuční
soustavy. Minimální doba trvání NT je stanovena v platném a účinném Cenovém rozhodnutí ERÚ. Mimo dobu platnosti NT je
elektřina měřena a účtována ve vysokém tarifu (VT).
6.
Cenu produktů silové elektřiny tvoří dvě části:
• měsíční poplatek;
• cena za megawatthodinu (MWh) dodané elektřiny, která se dále může dělit na cenu v nízkém (NT) a vysokém(VT) tarifu.
7.
Ceny dodávky elektřiny v jednotlivých produktech v Kč/MWh bez daně z elektřiny a bez DPH:
Název produktu
Distribuční sazba
VT
(Kč/MWh)
NT
(Kč/MWh)
Single Tariff
C01d, C02d, C03d
1 630
Aku Tariff
C25d, C26d
1 830
1 130
Aku Tariff 16
C35d
1 830
1 440
Heat Tariff
C45d
1 890
1 540
Heat Tariff 22
C55d, C56d
1 930
1 560
Public Light
C62d
1 290
8.
K ceně za dodávku elektřiny se připočítává daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty.
9.
Ceny za regulované služby související s distribucí elektřiny jsou stanoveny platným a účinným Cenovým rozhodnutím ERÚ a
nejsou zahrnuty v tomto ceníku.
10. Zákazníkovi je účtován měsíční poplatek ve výši 50 Kč bez DPH za každé odběrné místo.
11. Tento ceník k 1. 1. 2012 nahrazuje Ceník dodávky elektřiny společnosti United Energy Trading, a.s. produktové řady PROFIT
účinný od 1. 1. 2011.
Účinnost ceníku od 1. 1. 2012
United Energy Trading, a.s., Klimentská 46, 110 02 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10233
IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643, [email protected], www.uet.cz, zákaznická linka 255 707 098
Verze - PROFIT 2012
Strana 1 (celkem 1)
Download

Ceník dodávky elektřiny