č.19
Ročník 2014-2015
14.března 2015
ZÁPADOČESKÁ DIVIZE - ZČD
Výsledky 19.kola
Do konce soutěţe zbývají poslední tři kola a i kdyţ není ještě nic definitivního, na obou
koncích tabulky se jiţ rýsuje moţný stav.
Vedoucí Baník Stříbro uhrál dŧleţité body v Útvině, i kdyţ to ve vyrovnaném utkání neměl
úplně snadné. Někteří domácí hráči tomu ale dost napomohli a Stříbro si tak udrţuje stále náskok tří
bodŧ, který jim umoţňuje i jedno případné „zakopnutí“.
Jiskra Šabina doma podruhé za sebou naprosto těsně prohrála a tentokrát o jedinou kuţelku.
V úvodu si vybudovala sice výrazný náskok, ale poslední dvojice Chebu B úplně otočila vývoj celého
utkání kdyţ nahrála 75 kuţelek.
Třetím druţstvem, které prohrálo doma, je TJ Lomnice. Čekala se od ní sice procházka
rŧţovou zahradou, tu ale naopak předvedla Jiskra Hazlov C.
Ve zbývajících třech utkání zvítězili domácí.
Slávia K.Vary zahrála doma tentokrát hodně dobře a jasně překonala nejen svŧj nejlepší
výsledek (2461), ale vyrovnala i nejlepší výsledek tohoto ročníku, který v Chodově předvedl Baník
Stříbro (2472). Hosté z Rokycan odehráli nepříliš zdařilé utkání a odešli vysoko poraţeni.
Malý krŧček k záchraně asi udělal i Slavoj Plzeň, který i s trochou štěstí udolal hostující
Jáchymov. Nebýt jednoho většího zaváhání, mohl Jáchymov překonat nejlepší výkon hostí na této
kuţelně. Přesto by to na dobře hrající Slavoj nestačilo.
V Hazlově B se hrálo hodně vyrovnané utkání, ve kterém Holýšov snadno vyhrál do plných a
jako jediné hostující druţstvo zahrál v Hazlově pod 20 chyb (19). Domácí ale snadno uhráli svŧj
výsledek v doráţce, kde jim hosté příliš nestačili.
Závěr tabulky zatím nic neříká, i kdyţ případní sestupující se trochu rýsují. Kolik druţstev bude
skutečně sestupovat je stále nejasné – bude to celá poslední trojice nebo se někdo z nich zachrání ?
Souhrnný přehled výsledků
TJ LOMNICE
SLAVIA KARL.VARY
JISKRA ŠABINA
SLAVOJ PLZEŇ
SOKOL ÚTVINA
JISKRA HAZLOV B
-
JISKRA HAZLOV C
SKK ROKYCANY C
LOKO CHEB B
TJ JÁCHYMOV
BANÍK STŘÍBRO
KUŢELKY HOLÝŠOV
4:12
12:4
6:10
12:4
4:12
10:6
2424-2549
2472-2346
2568-2569
2660-2589
2490-2503
2612-2582
14.03.
14.03.
14.03.
14.03.
14.03.
14.03.
Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Baník Stříbro
Kuţelky Holýšov
TJ Jáchymov
Sokol Útvina
Loko Cheb B
Jiskra Hazlov B
Jiskra Šabina
SKK Rokycany C
Slavoj Plzeň
Slavia Karl.Vary
Jiskra Hazlov C
TJ Lomnice
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
14
13
12
11
10
8
9
9
8
6
5
5
1
0
0
0
1
3
1
0
0
0
1
1
4
6
7
8
8
8
9
10
11
13
13
13
203:101
181:123
169:135
176:128
158:146
150:154
148:156
152:152
142:162
118:186
117:187
110:194
2589
2533
2535
2524
2555
2502
2541
2515
2494
2485
2515
2543
29
26
24
22
21
19
19
18
16
12
11
11
Podrobné výsledky
TJ LOMNICE
2424
KUPČÍK Albert
KOŢÍŠKOVÁ Zuzana
DIOSEGI Štěpán
MARTINCOVÁ Věra
VAJDÍKOVÁ Lucie
GUBA Jiří
374
410
405
385
440
410
4:12
0:2
2:0
0:2
0:2
2:0
0:2
2549
JISKRA HAZLOV C
459
371
424
435
414
446
POLÁČKOVÁ Miroslava
UTIKALOVÁ Miroslava
STAŠKO Miroslav
PEŠTÁK Miroslav
VELEK Jiří
AXAMSKÝ Luboš
rozhodčí: GUBA Jiří
diváků: 15, utkání trvalo: 5:30
Hned v úvodní dvojici ztratila Lomnice mimo bodŧ i 85 kuţelek, coţ příliš chuti a povzbuzení do
dalšího prŧběhu nedodá. Hosté naopak vycítili značnou příleţitost a potvrdili to jasně lepší doráţkou
s výrazně menším počtem chybných hodŧ.
1
Kupčík Albert
Stav Poláčková Mirka
1
140 51
3 191
-40
156 75 2 231
2
148 35
11 183
-85
148 80 3 228
Cel: 288 86
14 374 0
304 155 5 459 2
4
2
Koţíšková Z.
1
160 54
9 214
-69
2
135 61
4 196
-46
Cel: 295 115 13 410 2
Utíkalová Mirka
139 59 4 198
128 45 6 173
267 104 10 371 0
5
3
Diosegi Štěpán
1
146 54
4 200
-61
2
145 60
3 205
-65
Cel: 291 114 7 405 0
Staško Miroslav
144 71 3 215
147 62 7 209
291 133 10 424 2
6
Domácí celkem:
678 63
Hosté celkem:
1746
2424
SLAVIA KARL.VARY
2472
VAŠKO Jozef
PÁV Jaroslav
MITÁČEK Jiří
ČERNOHOUS Vladimír
CHMEL Zdeněk
MOJŢÍŠ Martin
407
422
408
396
391
448
rozhodčí: ČERNOHOUS Vladimír
diváků: 4, utkání trvalo: 4:30
Martincová Věra
Stav Pešťák Miroslav
1
144 52 6 196
-94
154 71 2 225
2
135 54 6 189
-115 149 61 1 210
Cel: 279 106 12 385 0
303 132 3 435 2
Vajdíková Lucie
Velek Jiří
1
143 68 4 211
-104 139 61 3 200
2
151 78 2 229
-89
138 76 1 214
Cel: 294 146 6 440 2
277 137 4 414 0
Guba Jiří
Axamský Luboš
1
146 49 6 195
-105 149 62 2 211
2
153 62 5 215
-125 163 72 0 235
Cel: 299 111 11 410 0
312 134 2 446 2
4
12:4
2:0
2:0
0:2
2:0
0:2
2:0
1754
795 34
2346
SKK ROKYCANY C
369
404
411
369
408
385
UNGR Jam
BOHUSLAV Petr
ŢAMPA Petr
ŠŤASTNÝ Jiří
HOLŠAN Jan
BUREŠ Libor
2549 12
1
VAŠKO JOZEF
Stav UNGR JAN
1
142 60
2 202
17
141 44 6 185
2
133 72
1 205
38
134 50 4 184
Cel: 275 132 3 407 2
275 94 10 369 0
4
2
PÁV JAROSLAV
1
155 70
0 225
58
2
137 60
0 197
56
Cel: 292 130 0 422 2
BOHUSLAV PETR
152 53 4 205
149 50 4 199
301 103 8 404 0
5
CHMEL ZDENĚK
1
158 51 6 209
78
2
141 41 4 182
63
Cel: 299 92 10 391 0
HOLŠAN JAN
158 53 0 211
137 60 6 197
295 113 6 408 2
3
MITÁČEK JIŘÍ
1
141 57
5 198
46
2
147 63
3 210
53
Cel: 288 120 8 408 0
ŢAMPA PETR
138 70 1 208
141 62 1 203
279 132 2 411 2
6
MOJŢÍŠ MARTIN
1
139 70 3 209
84
2
145 94 0 239
126
Cel: 284 164 3 448 2
BUREŠ LIBOR
129 59 3 188
135 62 4 197
264 121 7 385 0
Domácí celkem:
761 30
Hosté celkem:
672 43
1711
2472
JISKRA ŠABINA
2568
KUČERA Pavel
BENEŠ Jiří ml.
BENEŠ Petr
MANĚNOVÁ Monika
BENEŠ Jiří
MANĚNA Bohumil
457
426
425
434
387
439
ČERNOHOUS VL.
Stav ŠŤASTNÝ JIŘÍ
1
142 70 2 212
87
137 41 6 178
2
131 53 4 184
80
123 68 4 191
Cel: 273 123 6 396 2
260 109 10 369 0
12
6:10
2:0
2:0
0:2
2:0
0:2
0:2
1674
2346
2569
LOKO CHEB B
396
410
432
430
443
458
PIVOŇKOVÁ Lenka
PIVOŇKA Miroslav
RAJLICHOVÁ Dagmar
STRNAD Václav
HEŘMANOVÁ Iveta
RAJLICH Petr
4
rozhodčí: MANĚNA Bohumil
diváků: 8, utkání trvalo: 4:50
Domácí druţstvo začalo s velkým přehledem a jejich náskok postupně narŧstal aţ na 99 kuţelek. Od
druhé padesátky v páté dvojici se to ale nějak „zadrhlo“ a poslední dvojice hostí stačila výsledek
otočit, byť jen rozdílem jediné kuţelky. Konečné rozhodnutí padlo aţ v poslední doráţce (54:77).
1
Kučera Pavel
Stav Pivoňková Lenka
1
147 87
0 234
22
152 60 1 212
2
153 70
2 223
61
132 52 7 184
Cel: 300 157 2 457 2
284 112 8 396 0
4
2
Beneš Jiří ml.
1
148 60
3 208
81
2
156 62
5 218
77
Cel: 304 122 8 426 2
Pivoňka Miroslav
129 59 5 188
144 78 3 222
273 137 8 410 0
5
Beneš Jiří st.
1
158 50 5 208
69
2
129 50 5 179
18
Cel: 287 100 10 387 0
Heřmanová Iveta
141 72 1 213
159 71 5 230
300 143 6 443 2
3
Beneš Petr
1
128 72
3 200
54
2
154 71
1 225
70
Cel: 282 143 4 425 0
Rajlichová Dáša
134 89 2 223
137 72 1 209
271 161 3 432 2
6
Maněna Bohumil
1
158 76 2 234
28
2
151 54 2 205
-1
Cel: 309 130 4 439 0
Rajlich Petr
153 71 6 224
157 77 0 234
310 148 6 458 2
Domácí celkem:
785 32
Hosté celkem:
817 38
1783
2568
SLAVOJ PLZEŇ
2660
HARMÁČEK Petr
MÜLLER Michal
HOŘEJŠÍ Josef
MÜLLEROVÁ Ljubica
OPATRNÝ Jiří
HRANÁČ Václav
477
412
451
441
458
421
rozhodčí: HARMÁČEK Petr
diváků: 1, utkání trvalo: 2:40
6
Maněnová Monika
Stav Strnad Václav
1
156 63 1 219
99
146 44 7 190
2
145 70 3 215
74
168 72 0 240
Cel: 301 133 4 434 2
314 116 7 430 0
12:4
2:0
2:0
2:0
0:2
0:2
2:0
1752
2589
TJ JÁCHYMOV
424
389
449
443
466
418
KUCHAŘ Martin
ŠREK Jiří
HLAVATÝ Zdeněk
BLASLOVÁ Dana
MONDEK Václav
ŢIVNÁ Irena
2569
10
Jáchymov má dobrou momentální formu, Slavoj naopak úspěšně prchá z pásma sestupu. Hned
první čtveřice naznačila trend tohoto utkání (+76 kuţelek). Další dvě čtveřice byly jiţ hodně
vyrovnané a Jáchymov v nich byl i nepatrně lepší. Úvod utkání však jasně rozhodl o bodech pro
Slavoj.
SOKOL ÚTVINA
2490
KŘÍŢ Jan
DOBIÁŠ Jaroslav
VESELÝ Stanislav
HLAVATÝ Vlastimil
MARTÍNEK Lubomír
KŘÍŢ Václav
430
393
429
401
417
420
4:12
2:0
0:2
2:0
0:2
0:2
0:2
2503
BANÍK STŘÍBRO
381
412
424
422
424
440
ČECH Jan (*)
HARANČÍK Jaroslav
ŠRAGA Vladimír
LIPCHAVSKÝ Roman
DVOŘÁK Petr
HROUDA Milan
střídání: od 42. hodu: ČECH Jan + VRANIAK Bernard
rozhodčí: PATKAŇ Jaroslav
diváků: 9, utkání trvalo: 5:00
Úvod utkání se Stříbru příliš nepovedl a Jan Kříţ díky doráţce vysoko vyhrál. Díky počtu kuţelek
Útvina vedla aţ do posledního hráče a teprve zde se její odpor zlomil.
1
Čech Jan
126 43 5 169
151 61 4 212
277 104 9 381 0
4
2 191
22
0 239
49
2 430 2
2
Dobiáš Jaroslav
1
142 42
7 184
33
2
140 69
1 209
30
Cel: 282 111 8 393 0
Harančík Jaroslav
139 61 4 200
143 69 1 212
282 130 5 412 2
5
Martínek Lubomír
1
141 70 2 211
20
2
136 70 2 206
7
Cel: 277 140 4 417 0
Dvořák Petr
136 69 1 205
156 63 2 219
292 132 3 424 2
3
Veselý Stanislav
1
142 62
3 204
30
2
153 72
3 225
35
Cel: 295 134 6 429 2
Šraga Vladimír
141 63 2 204
151 69 2 220
292 132 4 424 0
6
Kříţ Václav
1
139 63 2 202
-14
2
157 61 5 218
-13
Cel: 296 124 7 420 0
Hrouda Milan
154 69 0 223
145 72 0 217
299 141 0 440 2
Domácí celkem:
781 32
Hosté celkem:
790 23
Kříţ Jan
1
129 62
2
150 89
Cel: 279 151
Stav
1709
2490
JISKRA HAZLOV B
2612
BÍNA Ondřej
BULANT Jaroslav ml.
ŠPAČKOVÁ Andrea
BRÁNICKÝ Pavel
KOMANCOVÁ Jana
REPČÍK Pavel ml.
429
451
443
438
450
401
4
Hlavatý Vlastimil
Stav Lipchavský Roman
1
137 61 3 198
21
140 72 1 212
2
143 60 2 203
14
131 79 1 210
Cel: 280 121 5 401 0
271 151 2 422 2
10:6
0:2
2:0
2:0
0:2
2:0
0:2
1713
2503
2582
KUŢELKY HOLÝŠOV
448
425
431
443
413
422
LAKSAR Jan
MYSLÍK Jan
ŠLAJER Stanislav
HABLOVEC Jaroslav
ŠETERLE Daniel
VDOVEC Josef
12
rozhodčí: ŠPAČKOVÁ Andrea
diváků: 8, utkání trvalo: 2:50
Dva větší celkové výsledky na straně Hazlova rozhodly konečný výsledek utkání.
Starty náhradníků:
1. start: UTIKALOVÁ Miroslava (Hazlov , 04761), UNGR Jam (Rokycany, 10558), KOŽÍŠKOVÁ
Zuzana (Lomnice, 10917), VAJDÍKOVÁ Lucie (Lomnice, 19547)
NEJ … výkony jednotlivců v 19.kole :
Plné
Doráţka
Chyby
CELKEM
Václav
Václav
Václav
Milan
Jaroslav
STRNAD
MONDEK
MONDEK
HROUDA
PÁV
HARMÁČEK
Petr
Loko Cheb B
TJ Jáchymov
TJ Jáchymov
B.Stříbro
Slávia KV
v Šabině
na Slavoji 1-2
na Slavoji 1-2
v Útvině
v Nautilusu
314
175
0
0
0
477
Slavoj Plzeň
na Slavoji 1-2
NEJLEPŠÍ ŠESTKA TOHOTO KOLA:
HARMÁČEK Petr
MONDEK Václav
POLÁČKOVÁ Miroslava
OPATRNÝ Jiří
RAJLICH Petr
KUČERA Pavel
Slavoj Plzeň A
Jáchymov
Jiskra Hazlov C
Slavoj Plzeň A
Loko Cheb
Ji.Šabina
312
300
304
296
310
300
165
166
155
162
148
157
7
0
5
3
6
2
477
466
459
458
458
457
2
2
2
0
2
2
CELKEM 2775 KUŢELEK
Celkové pořadí jednotlivců:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
jméno hráče
družstvo
celkem
plné
dorážka
chyby poměr kuž. maximum
BUBLA Miroslav
MONDEK Václav
HEŘMANOVÁ Iveta
RAJLICH Petr
MANĚNA Bohumil
KŘÍŢ Jan
HROUDA Milan
REPČÍK Miroslav
PÁV Jaroslav
HOLŠAN Jan
ČECH Jan
GUBA Jiří
VRANIAK Bernard
HABLOVEC Jaroslav
BOŠKO Ivan
REPČÍK Pavel st.
DVOŘÁK Petr
VDOVEC Josef
ŢAMPA Petr
POLÁČKOVÁ Miroslava
BENEŠ Petr
ŢIVNÁ Irena
HARANČÍK Jaroslav
AXAMSKÝ Luboš
MÜLLEROVÁ Ljubica
HRANÁČ Václav
DOBIÁŠ Jaroslav
MOJŢÍŠ Martin
CIMBALA Radek
MÜLLER Michal
MARTINCOVÁ Věra
Šabina
Jáchymov
Cheb B
Cheb B
Šabina
Útvina
Stříbro
Hazlov B
Sl. K.Vary
Rokycany C
Stříbro
Lomnice
Stříbro
KK Holýšov
Hazlov C
Hazlov B
Stříbro
KK Holýšov
Rokycany C
Hazlov C
Šabina
Jáchymov
Stříbro
Hazlov C
Sj. Plzeň
Sj. Plzeň
Útvina
Sl. K.Vary
Sl. K.Vary
Sj. Plzeň
Lomnice
452,5
449,4
447,5
447,1
440,7
440,3
439,4
438,8
438,7
436,8
435,9
435,6
435,6
434,4
433,6
433,3
433,3
432,0
431,6
429,9
428,6
428,1
427,5
427,5
427,3
427,1
427,1
426,6
426,0
425,3
425,2
300,4
299,5
296,8
302,2
296,3
292,5
296,0
294,3
293,3
303,5
296,2
293,0
293,8
293,6
293,3
294,7
297,4
296,1
293,2
290,8
293,7
288,8
288,6
287,4
291,1
289,7
293,5
295,0
296,4
290,0
291,3
152,1
149,9
150,8
144,9
144,4
147,8
143,4
144,5
145,4
133,3
139,7
142,7
141,8
140,8
140,3
138,7
135,9
135,9
138,4
139,1
135,0
139,3
138,9
140,1
136,3
137,5
133,6
131,6
129,7
135,3
134,0
2,5
2,5
2,8
3,4
4,5
3,0
3,1
3,5
3,5
3,9
3,5
2,7
5,6
4,2
4,4
3,6
3,7
3,8
4,3
4,2
4,1
3,9
3,4
3,6
4,6
4,8
4,2
5,8
4,0
4,2
4,7
10 / 10
11 / 11
11 / 11
11 / 11
8 / 10
9 / 10
9 / 10
7 / 10
11 / 11
10 / 11
8 / 10
10 / 11
8 / 10
10 / 10
9 / 11
9 / 10
10 / 10
7 / 10
10 / 11
11 / 11
9 / 10
11 / 11
7 / 10
11 / 11
9 / 10
10 / 10
8 / 10
11 / 11
10 / 11
9 / 10
11 / 11
(481)
(513)
(522)
(502)
(475)
(470)
(491)
(479)
(473)
(489)
(481)
(464)
(489)
(470)
(487)
(484)
(519)
(478)
(484)
(459)
(471)
(482)
(469)
(484)
(482)
(478)
(452)
(473)
(444)
(470)
(455)
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
BUREŠ Libor
RAJLICHOVÁ Dagmar
KUČERA Pavel
PEŠTÁK Miroslav
OPITZ Roman
MYSLÍK Jan
LIPCHAVSKÝ Roman
VOLF Josef
KOMANCOVÁ Jana
BLASLOVÁ Dana
ŠREK Jiří
HARMÁČEK Petr
ŠLAJER Stanislav
OPATRNÝ Jiří
KUPČÍK Albert
VESELÝ Stanislav
PIVOŇKOVÁ Lenka
HOŘEJŠÍ Josef
VELEK Jiří
LAKSAR Jan
MANĚNOVÁ Monika
HLAVATÝ Vlastimil
MARTÍNEK Lubomír
MITÁČEK Jiří
PIVOŇKA Miroslav
LAKSAR Milan
ŠPAČKOVÁ Andrea
KUCHAŘ Martin
CHMEL Zdeněk
REPČÍK Pavel ml.
BOHUSLAV Petr
PAUCH Josef
SCHUBERT Pavel
HAJEK Petr
VAŠÍČEK Miroslav
MOULIS Ladislav
ANDRLÍK Pavel ml.
VAJDÍKOVÁ Lucie
DIOSEGI Štěpán
BRÁNICKÝ Pavel
TREPPESCH Pavel
ŠRAGA Vladimír
STRNAD Václav
KŘÍŢ Václav
ŠŤASTNÝ Jiří
KREUTZER Josef ml.
KNESPL Miroslav
PATKAŇ Jaroslav
BOŠKO Jan
PŘIBYL Jaroslav
KUBŠ Filip
VARMUŢA Bedřich
KŘÍŢ Zdeněk
ŠETERLE Daniel
BÍNA Ondřej
MARTÍNEK Miroslav
KIML Luboš
BENEŠ Jiří ml.
HLAVATÝ Zdeněk
VLČEK Miroslav
KOŢÍŠEK Lukáš
BENEŠ Jiří
KOŢÍŠKOVÁ Zuzana
Rokycany C
Cheb B
Šabina
Hazlov C
Lomnice
KK Holýšov
Stříbro
Lomnice
Hazlov B
Jáchymov
Jáchymov
Sj. Plzeň
KK Holýšov
Sj. Plzeň
Lomnice
Útvina
Cheb B
Sj. Plzeň
Hazlov C
KK Holýšov
Šabina
Útvina
Útvina
Sl. K.Vary
Cheb B
KK Holýšov
Hazlov B
Jáchymov
Sl. K.Vary
Hazlov B
Rokycany C
Rokycany C
Cheb B
Hazlov B
Rokycany C
Rokycany C
Rokycany C
Lomnice
Lomnice
Hazlov B
Stříbro
Stříbro
Cheb B
Útvina
Rokycany C
Sj. Plzeň
Lomnice
Útvina
Hazlov C
Hazlov B
KK Holýšov
Rokycany C
Útvina
KK Holýšov
Hazlov B
KK Holýšov
Rokycany C
Šabina
Jáchymov
Jáchymov
Lomnice
Šabina
Lomnice
424,9
424,6
423,7
423,3
422,6
422,1
422,1
420,9
420,6
420,6
420,1
419,7
419,3
418,2
417,8
417,7
417,5
417,4
417,3
416,8
414,6
413,6
412,9
412,8
411,8
411,5
410,8
410,4
401,0
400,9
397,2
468,9
467,0
465,0
452,3
448,8
446,0
440,0
438,4
438,0
437,9
436,0
433,9
433,0
432,7
431,5
431,2
428,1
426,4
423,7
423,5
423,5
422,1
420,1
416,4
416,0
414,5
414,1
413,6
412,6
411,0
410,9
410,0
288,8
284,7
295,7
290,0
294,1
288,6
284,2
293,3
290,2
287,6
289,6
291,4
287,1
292,5
294,8
288,6
286,5
287,9
287,3
289,0
284,8
285,5
290,8
281,6
286,7
283,2
284,7
285,1
282,7
281,2
281,0
316,7
301,0
318,0
292,7
306,3
290,0
296,0
298,5
282,0
292,5
294,8
294,9
296,5
294,0
294,5
297,2
294,8
281,9
287,3
287,0
292,6
283,2
286,9
284,0
279,0
285,5
286,8
292,3
288,0
272,0
284,3
295,0
136,1 3,7
139,9 5,3
128,0 6,5
133,3 4,2
128,5 6,6
133,5 5,0
137,9 3,6
127,5 6,2
130,4 4,7
133,0 5,4
130,5 5,6
128,2 5,3
132,3 5,2
125,8 5,8
123,0 6,8
129,1 6,6
131,0 4,6
129,6 5,4
130,0 5,0
127,8 6,0
129,8 6,3
128,1 6,3
122,2 6,2
131,2 5,4
125,2 6,0
128,3 6,4
126,1 9,1
125,2 7,4
118,4 8,5
119,6 6,9
116,2 10,7
152,2 2,1
166,0 3,0
147,0 4,0
159,7 4,0
142,5 4,0
156,0 2,0
144,0 5,5
139,9 4,3
156,0 4,0
145,4 3,1
141,3 4,1
139,0 4,1
136,5 5,8
138,7 4,6
137,0 3,0
134,0 4,2
133,3 7,1
144,5 3,0
136,4 6,5
136,5 3,5
130,9 6,0
138,9 4,5
133,2 3,5
132,4 5,6
137,0 3,0
129,0 5,0
127,3 7,5
121,3 6,4
124,6 5,4
139,0 3,0
126,6 5,7
115,0 13,0
10 / 11
10 / 11
9 / 10
11 / 11
9 / 11
9 / 10
7 / 10
11 / 11
10 / 10
10 / 11
11 / 11
10 / 10
10 / 10
10 / 10
9 / 11
10 / 10
10 / 11
9 / 10
11 / 11
9 / 10
9 / 10
7 / 10
10 / 10
9 / 11
10 / 11
8 / 10
9 / 10
10 / 11
8 / 11
8 / 10
9 / 11
2 / 11
1 / 11
1 / 10
1 / 11
3 / 11
1 / 11
1 / 11
6 / 11
1 / 10
5 / 10
6 / 10
6 / 11
5 / 10
6 / 11
2 / 10
2 / 11
4 / 10
5 / 11
6 / 10
2 / 10
4 / 11
4 / 10
4 / 10
2 / 10
2 / 10
2 / 11
6 / 10
7 / 11
5 / 11
1 / 11
4 / 10
1 / 11
(485)
(493)
(470)
(456)
(442)
(459)
(466)
(445)
(473)
(458)
(454)
(478)
(474)
(488)
(453)
(492)
(461)
(460)
(456)
(454)
(450)
(428)
(438)
(438)
(451)
(461)
(446)
(455)
(439)
(454)
(425)
(494)
(467)
(465)
(454)
(460)
(446)
(440)
(469)
(438)
(455)
(481)
(467)
(457)
(454)
(460)
(449)
(451)
(486)
(460)
(446)
(446)
(448)
(441)
(453)
(428)
(423)
(427)
(455)
(440)
(411)
(441)
(410)
SCHIMMER Rudolf
BENČÍK Pavel
BULANT Jaroslav ml.
ŠIMÁČKOVÁ Soňa
MANDA Štěpán
FŨRST Jaroslav
KŘÍŢ Václav ml.
VAŠKO Jozef
DIENSTBIER Josef
FEKSA Pavel
ČERNOHOUS Vladimír
REJKUBA Jaroslav
LUKEŠ Vladimír
LOHR Oldřich
CHRASTIL Josef
MANĚNOVÁ Lucie
JAKLÍN Jiří
ČERNOHOUS Ondřej
UNGR Jam
STAŠKO Miroslav
UTIKALOVÁ Miroslava
MAZŦREK Ludvík
Lomnice
Hazlov B
Hazlov B
Lomnice
Hazlov C
Rokycany C
Útvina
Sl. K.Vary
Rokycany C
Cheb B
Sl. K.Vary
Cheb B
Jáchymov
Rokycany C
Cheb B
Šabina
Rokycany C
Sl. K.Vary
Rokycany C
Hazlov C
Hazlov C
Sl. K.Vary
409,8
408,8
407,8
406,8
403,0
401,2
401,0
400,4
399,5
398,9
397,0
390,0
386,5
385,0
384,0
381,7
376,3
376,3
373,5
372,7
371,0
330,0
282,9
288,4
282,1
289,5
288,0
281,4
282,5
275,3
291,5
278,0
278,4
295,0
272,5
280,0
272,0
278,3
270,3
273,7
274,5
264,1
267,0
237,0
126,9
120,4
125,8
117,3
115,0
119,8
118,5
125,0
108,0
120,9
118,6
95,0
114,0
105,0
112,0
103,3
106,0
102,6
99,0
108,6
104,0
93,0
5,8
6,5
7,2
7,8
6,0
8,9
4,5
6,7
8,8
7,6
7,3
12,0
13,0
9,0
11,0
14,7
14,3
10,3
11,0
14,1
10,0
15,0
6 / 11
6 / 10
5 / 10
5 / 11
1 / 11
7 / 11
2 / 10
6 / 11
2 / 11
7 / 11
7 / 11
1 / 11
2 / 11
1 / 11
1 / 11
3 / 10
3 / 11
5 / 11
2 / 11
7 / 11
1 / 11
1 / 11
(446)
(445)
(504)
(431)
(403)
(466)
(416)
(428)
(442)
(436)
(439)
(390)
(404)
(385)
(384)
(439)
(399)
(400)
(378)
(424)
(371)
(330)
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR – KVKP
Výsledky 19.kola
Po jedenácti kolech soutěţe se mění pozice na prvním místě tabulky. Mŧţe za to prohra
dosud vedoucího druţstva SKK K.Vary B v Aši B. A právě ašské Béčko se svým vítězstvím do čela
soutěţe vyhouplo. Nebylo to ničím výjimečné utkání, spíše oboustranně niţší prŧměr. Hostŧm se
v Aši nedaří a jeden nepovedený výsledek druţstva SKK KVB byl pro domácí druţstvo hodně silná
nahrávka na smeč ke konečnému vítězství.
Lomnické Céčko se usilovně snaţí uprchnout z moţného pásma sestupu a fakticky jiţ
sestupující Teplá to domácím dost zjednodušila. K vítězství domácích o 160 kuţelek přispěla
především Soňa Šimáčková výtečným výsledkem 470 kuţelek.
V Jáchymově B hrálo poslední druţstvo soutěţe a to Lokomotiva Cheb D. Domácí ale začali
hodně nešťastně a nakonec se museli hodně usilovně bránit náporu hostí, odkud vyšla i „hvězda“
utkání. Pavel Schubert zahrál výborných 471 kuţelek a to se v tomto ročníku v Jáchymově nikomu
nepovedlo, dokonce ani v Zpč divizi zde lepší výsledek nebyl.
V Chebu C hrála Šabina B, která patří do první poloviny tabulky. Domácí ale začali hodně
sebevědomě a v polovině utkání snadno vedli 6:0. Hodně k tomu přispěl výsledek Josefa Nováčka.
který s pomocí doráţky 168 kuţelek (88+80) zahrál 478 kuţelek. Hned v další dvojici ho ale překonal
šabinský Eda Seidl, který se k celkovému výsledku 481 kuţelek propracoval přes výkon 331 do
plných (165+166).
Slovan KVB poznal radost z vítězství naposledy 7.února (v Chebu C), nyní však přišla série
čtyř proher (z toho 3x doma) a druţstvo tím prakticky odstupuje z moţného souboje o medailové
umístění.
V Hazlově proběh souboj těsně nad hranicí sestupu a domácí Déčko si trochu zkomplikovalo
situaci – má doma prŧměr 2516 a tady ho výrazně podlezl. Lomnice B byla (aţ na výjimku) značně
vyrovnanější a nakonec i celkově úspěšnější ve všech disciplinách.
Souhrnný přehled výsledků
TJ LOMNICE C
TJ JISKRA AŠ B
TJ JÁCHYMOV B
LOKO CHEB C
SLOVAN K.VARY B
JISKRA HAZLOV D
-
TJ SOKOL TEPLÁ
SKK KARL.VARY B
LOKO CHEB D
JISKRA ŠABINA B
TJ JISKRA AŠ A
TJ LOMNICE B
14:2
12:4
8:8
12:4
4:12
6:10
2517-2357
2489-2451
2451-2488
2609-2580
2510-2527
2454-2526
14.03.
14.03.
14.03.
14.03.
14.03.
14.03.
Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
TJ Jiskra Aš B
SKK Karl.Vary B
TJ Jiskra Aš A
Jiskra Šabina B
Slovan K.Vary B
TJ Jáchymov B
TJ Lomnice B
Jiskra Hazlov D
Loko Cheb C
TJ Lomnice C
TJ Sokol Teplá
Loko Cheb D
19
19
19
19
19
19
20
19
20
20
19
20
16
15
12
10
10
9
9
9
9
8
4
1
0
0
2
1
0
2
1
0
0
1
0
1
3
4
5
8
9
8
10
10
11
11
15
18
209:95
212:92
180:124
170:134
158:146
151:153
156:164
145:159
144:176
161:159
96:208
74:246
2508
2489
2547
2496
2486
2481
2467
2470
2413
2482
2409
2401
32
30
26
21
20
20
19
18
18
17
8
3
Podrobné výsledky
TJ LOMNICE C
2517
PROUZOVÁ Monika
GUBA Hubert
VAJDÍKOVÁ Lucie
SCHIMMER Rudolf
ŠIMÁČKOVÁ Soňa
ŠTURSOVÁ Tereza
378
411
416
393
470
449
14:2
0:2
2:0
2:0
2:0
2:0
2:0
2357
TJ SOKOL TEPLÁ
400
388
409
374
379
407
VALENTA Jaromír
LUKÁŠKOVÁ Jana
JALOŠEVSKÁ Jitka
ČÍŢKOVÁ Jana
MANDÁK Jan
BOKOVÁ Miroslava
rozhodčí: ŠIMÁČEK Petr
diváků: 15, utkání trvalo: 5:30
Lomnice C stále nemá jasno jestli i třetí druţstvo ze soutěţe sestoupí. Ze Zápisu o utkání vyplývá, ţe
rozjezd domácích byl tentokrát dost opatrný a teprve v posledních dvou dvojicích to nabralo řádný
„šmrnc“. Lomnice C zde nahrála celých 133 kuţelek a Soňa s Terezou si zde zahráli své nejlepší
domácí výsledky.
1
Prouzová Monika
Stav Valenta Jaromír
1
140 62
5 202
-1
141 62 1 203
2
122 54
8 176
-22
152 45 6 197
Cel: 262 116 13 378 0
293 107 7 400 2
4
2
Schimmer Rudolf
Stav Číţková Jana
1
150 49 5 199
14
148 45 8 193
2
132 62 5 194
27
138 43 7 181
Cel: 282 111 10 393 2
286 88 15 374 0
Guba Hubert
1
141 71
2 212
-11
2
128 71
2 199
1
Cel: 269 142 4 411 2
Lukášková Jana
138 63 5 201
143 44 7 187
281 107 12 388 0
5
Šimáčková Soňa
1
144 94 0 238
78
2
152 80 2 232
118
Cel: 296 174 2 470 2
Mandák Jan
137 50 5
134 58 4
271 108 9
3
Vajdíková Lucie
1
149 62
7 211
19
2
143 62
1 205
8
Cel: 292 124 8 416 2
Jaloševská Jitka
146 47 6 193
147 69 3 216
293 116 9 409 0
6
Boková Miroslava
140 72 3 212
145 50 3 195
285 122 6 407 0
Domácí celkem:
814 44
Hosté celkem:
1703
2517
14
Štursová
1
154 72
2
148 75
Cel: 302 147
Tereza
4 226
132
3 223
160
7 449 2
1709
648 58
187
192
379 0
2357
2
TJ JISKRA AŠ B
2489
MAŠEK Václav
VICZMANDI Tomáš
POSPÍŠILOVÁ Martina
BULANT Jaroslav
BUFKA Jiří
JEDLIČKA Petr
398
413
407
431
414
426
12:4
0:2
0:2
2:0
2:0
2:0
2:0
2451
SKK KARL.VARY B
436
457
403
405
352
398
TRAKAL Martin
ZEMAN Václav
VODEHNAL Vítězslav
ŠNAJDR Václav
ČECHURA Václav
LOVEČEK Zdeněk
rozhodčí: POSPÍŠILOVÁ Martina
diváků: 10, utkání trvalo: 4:35
První třetina utkání se hostŧm povedla a bez problémŧ se druţstvo SKK KVB ujalo vedení o 92
kuţelek. Střední část ale patřila domácím i kdyţ to bylo docela vyrovnané. „Za uši“ ale dostali „králíci“
v páté dvojici. Jiří Bufka sice nezahrál nijak zázračně, ale nahrál 62 kuţelek a rázem byli na koni
domácí. V poslední dvojici zahrál Petr Jedlička nejhorší plné svého druţstva, ale na jeho doráţku
160 kuţelek Zdeněk Loveček výrazně nestačil. Domácím se povedlo pokořit dosud vedoucí druţstvo,
i kdyţ se v rámci souboje předpokládal spíš výkon nadprŧměrný. Účel však světí prostředky a tak i
tato výhra se počítá.
1
Václav Mašek
Stav Trakal Martin
1
143 45
3 188
-41
148 81 2 229
2
138 72
1 210
-38
140 67 4 207
Cel: 281 117 4 398 0
288 148 6 436 2
4
2
Viczmandi Tomáš
1
141 49
6 190
-96
2
143 80
2 223
-82
Cel: 284 129 8 413 0
Zeman Václav
151 97 1 248
146 63 2 209
297 160 3 457 2
5
Bufka Jiří
1
131 72 2 203
-36
2
148 63 2 211
10
Cel: 279 135 4 414 2
Čechura Václav
134 53 8 187
122 43 7 165
256 96 15 352 0
3
Pospíšilová Martina
1
156 58
2 214
-64
2
132 61
5 193
-78
Cel: 288 119 7 407 2
Vodehnal Vítězslav
139 57 3 196
153 54 7 207
292 111 10 403 0
6
Loveček Zdeněk
131 68 5 199
137 62 4 199
268 130 9 398 0
Domácí celkem:
782 32
Hosté celkem:
1707
2489
Bulant Jaroslav
Stav Šnajdr Václav
1
154 70 2 224
-55
140 61 3 201
2
156 51 5 207
-52
132 72 1 204
Cel: 310 121 7 431 2
272 133 4 405 0
Jedlička Petr
1
133 81 1 214
25
2
132 80 1 212
38
Cel: 265 161 2 426 2
12
1673
778 47
TJ JÁCHYMOV B
2451
8:8
2488
LOKO CHEB D
BEZOUŠKA Martin
BLASL Jiří
ŢIVNÝ František
MRENICA Štefan
ŠEDA Jiří
MAXA Vladimír
355
394
406
426
435
435
0:2
2:0
0:2
2:0
2:0
2:0
424
369
471
411
384
429
KLEPÁČEK Adolf
ADAM Jan
SCHUBERT Pavel
POKORNÝ Pavel
MAŠKOVÁ Yvona
JAROŠ Jiří
2451 4
rozhodčí: ŠEDA Jiří
diváků: 2, utkání trvalo: 5:15
Cheb D nepŧsobil vŧbec odevzdaným dojmem a po 13-ti kolech pauzy opět uhrál alespoň remízu.
1
Bezouška Martin
Stav Klepáček Adolf
1
126 54
9 180
-40
150 70 3 220
2
140 35
11 175
-69
142 62 2 204
Cel: 266 89
20 355 0
292 132 5 424 2
4
2
Blasl Jiří
1
156 63
4 219
-20
2
140 35
6 175
-44
Cel: 296 98
10 394 2
Adam Jan
126 44 6 170
127 72 3 199
253 116 9 369 0
5
Šeda Jiří
1
160 45 3 205
-67
2
142 88 1 230
-43
Cel: 302 133 4 435 2
Mašková Yvona
134 44 6 178
153 53 4 206
287 97 10 384 0
3
Ţivný František
1
143 61
5 204
-77
2
132 70
2 202
-109
Cel: 275 131 7 406 0
Schubert Pavel
156 81 1 237
162 72 1 234
318 153 2 471 2
6
Maxa Vladimír
1
145 63 2 208
-40
2
148 79 2 227
-37
Cel: 293 142 4 435 2
Jaroš Jiří
142 63 4
162 62 4
304 125 8
Domácí celkem:
725 49
Hosté celkem:
747 39
1726
2451
8
Mrenica Štefan
Stav Pokorný Pavel
1
148 62 2 210
-97
137 61 4 198
2
146 70 2 216
-94
150 63 1 213
Cel: 294 132 4 426 2
287 124 5 411 0
1741
205
224
429 0
2488
8
LOKO CHEB C
2609
BERKOVCOVÁ Hana
KRÝSL Vladimír
NOVÁČEK Josef
CHRASTIL Josef
HAMROVÁ Jana
NOVÁČKOVÁ Eva
457
413
478
425
388
448
12:4
2:0
2:0
2:0
0:2
0:2
2:0
2580
JISKRA ŠABINA B
438
400
426
481
436
399
ČERNÝ Jaromír
ZVĚŘINA Marek
BRANDL Gerhard
SEIDL Eduard
BLÁHA Roman
SEIDL František
rozhodčí: CAPOUCH František
diváků: 5, utkání trvalo: 4:40
1
Berkovcová Hana
Stav Černý Jaromír
1
150 63
1 213
-14
147 80 3 227
2
163 81
2 244
19
140 71 0 211
Cel: 313 144 3 457 2
287 151 3 438 0
4
2
Krýsl Vladimír
1
125 54
3 179
1
2
171 63
1 234
32
Cel: 296 117 4 413 2
Zvěřina Marek
143 54 7 197
135 68 3 203
278 122 10 400 0
5
Hamrová Jana
1
122 62 1 184
-9
2
152 52 4 204
-20
Cel: 274 114 5 388 0
Bláha Roman
150 71 1 221
135 80 2 215
285 151 3 436 2
3
Nováček Josef
1
151 88
1 239
55
2
159 80
3 239
84
Cel: 310 168 4 478 2
Brandl Gerhard
137 79 2 216
150 60 7 210
287 139 9 426 0
6
Seidl František
167 43 6 210
135 54 5 189
302 97 11 399 0
Domácí celkem:
806 23
Hosté celkem:
1803
2609
SLOVAN K.VARY B
2510
LUSTER Johannes
ŢALUD Robert
ŠAFR Jiří
STAŠOVÁ Daniela
BECK Tomáš ml.
TOUŢIMSKÝ Marcel
422
383
448
447
398
412
Chrastil Josef
Stav Seidl Eduard
1
140 61 1 201
56
166 63 2 229
2
156 68 3 224
28
165 87 0 252
Cel: 296 129 4 425 0
331 150 2 481 2
Nováčková
1
160 54 3
2
154 80 0
Cel: 314 134 3
12
4:12
0:2
0:2
2:0
2:0
0:2
0:2
Eva
214
234
-16
29
448 2
1770
810 38
2527
TJ JISKRA AŠ A
435
433
371
417
416
455
SOLÍN Jaroslav
MAZÁK František st.
MÍŠÁNEK Vladimír
MAZÁK František ml.
PILAŘ Václav
HURTA Martin
2580
4
rozhodčí: ŢALUD Robert
diváků: 3, utkání trvalo: <neuvedeno>
Hosté začali poměrně přesvědčivě a rázem vedli o 68 kuţelek. Ve střední části byli schováni lepší
hráči Slovanu a s pomocí hostujícího „Čulibrka“ (371) se jim povedlo s výsledkem mohutně zamávat.
(4:4 a + 44 pro Slovan). Zbytek druţstva Slovanu ale nějak usnul na vavřínech, zapomněl na to, ţe
se hraje aţ do konce a hosté z Aše výsledek opět snadno otočili nazpět. Dali přitom domácím lekci
v doráţce i menším počtu chyb.
1
Luster Johannes
Stav Solín Jaroslav
1
156 60
2 216
-14
151 79 2 230
2
147 59
2 206
-13
142 63 2 205
Cel: 303 119 4 422 0
293 142 4 435 2
4
2
Ţalud Robert
1
149 62
2 211
-31
2
127 45
7 172
-63
Cel: 276 107 9 383 0
Mazák František
149 80 1 229
145 59 2 204
294 139 3 433 2
5
Beck Tomáš ml.
1
154 61 4 215
55
2
147 36 10 183
26
Cel: 301 97 14 398 0
Pilař Václav
154 50 3 204
149 63 4 212
303 113 7 416 2
3
Šafr Jiří
1
157 69
1 226
-13
2
159 63
5 222
14
Cel: 316 132 6 448 2
Míšanek
132 44
150 45
282 89
6
Touţimský Marcel
1
137 71 0 208
9
2
150 54 4 204
-17
Cel: 287 125 4 412 0
Hurta Martin
141 84 3 225
149 81 0 230
290 165 3 455 2
Domácí celkem:
713 41
Hosté celkem:
781 27
1797
Vladimír
6 176
4 195
10 371 0
2510
4
Stašová Daniela
Stav Mazák František ml.
1
156 79 1 235
59
128 62 0 190
2
158 54 3 212
44
156 71 0 227
Cel: 314 133 4 447 2
284 133 0 417 0
1746
2527
12
JISKRA HAZLOV D
2454
ZOUFALÝ Michal
SERBOUSEK Václav
JARINOVÁ Klára
UTIKAL Karel
HÁJEK Petr
UTIKALOVÁ Miroslava
418
386
414
397
459
380
6:10
2:0
0:2
2:0
0:2
2:0
0:2
2526
TJ LOMNICE B
380
438
400
431
446
431
SLAVÍK Hanuš
VEVERKA Josef
HROMADA Lubomír
JANDA Petr
ZVĚŘINA Josef
FLEJŠAR Jiří
rozhodčí: UTIKALOVÁ Miroslava
diváků: 13, utkání trvalo: 3:00
Domácí hráči získávali body na drahách 1-2, sousední dráhy 3-4 ale patřily Lomnici B. Domácí Petr
Hájek předvedl na drahách 1-2 krásnou doráţku 168 (z toho na dráze 2 -105 !! kuţelek). Jeho
soupeř Josef Zvěřina měl naopak nejlepší plné z celého utkání, ale na Petrovu závěrečnou doráţku
(105 kuţelek) jiţ síly neměl.
Starty náhradníků:
2. start: ČECHURA Václav (SKK K.Vary, 14842), TOUŽIMSKÝ Marcel (Sn. K.Vary, 21459)
1. start: GUBA Hubert (Lomnice, 24002)
NEJ … výkony jednotlivců v 19.kole :
Plné
Doráţka
Chyby
CELKEM
SEIDL
ŠIMÁČKOVÁ
MAZÁK
SEIDL
Eduard
Soňa
František ml.
Eduard
Šabina B
Lomnice C
Jiskra Aš A
331
174
0
Jiskra Šabina B
v Chebu
v Lomnici 3-4
na KK K.Vary 3-4
481
v Chebu
NEJLEPŠÍ ŠESTKA TOHOTO KOLA:
SEIDL Eduard
NOVÁČEK Josef
SCHUBERT Pavel
ŠIMÁČKOVÁ Soňa
HÁJEK Petr
ZEMAN Václav
Ji.Šabina B
Loko Cheb C
Loko Cheb D
TJ Lomnice C
Ji.Hazlov D
SKK K.Vary B
331
310
318
296
291
297
150
168
153
174
168
160
2
4
2
2
2
3
481
478
471
470
459
457
CELKEM 2816 KUŢELEK
Celkové pořadí jednotlivců:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
jméno hráče
družstvo
celkem
plné
dorážka
chyby poměr kuž. maximum
JEDLIČKA Petr
HÁJEK Petr
HURTA Martin
BLÁHA Roman
KLEPÁČEK Adolf
SEIDL Eduard
STAŠOVÁ Daniela
MAZÁK František ml.
VEVERKA Josef
LUSTER Johannes
BÍNA Ondřej
BRANDL Gerhard
POSPÍŠILOVÁ Martina
MAXA Vladimír
ZEMAN Václav
SERBOUSEK Václav
VIEWEGOVÁ Pavla
SOLÍN Jaroslav
TRAKAL Martin
PILAŘ Václav
VAJDÍKOVÁ Lucie
ŠNAJDR Václav
JEDLIČKOVÁ Dagmar
BECK Tomáš ml.
ŠTURSOVÁ Tereza
HAMROVÁ Jana
MANDA Štěpán
VALENTA Jaromír
FLEJŠAR Jiří
MAŠEK Václav
SCHUBERT Pavel
PAVLÍK Zdeněk
BOKOVÁ Miroslava
VICZMANDI Tomáš
ŠTĚPANOVSKÝ Rudolf
ZVĚŘINA Josef
GABRIŠKO Jiří
BEZOUŠKA Martin
JARINOVÁ Klára
ŠEDA Jiří
ČERNÝ Jaromír
JAROŠ Jiří
JANDA Petr
SEIDL František
MAZÁK František st.
VODEHNAL Vítězslav
LOVEČEK Zdeněk
BAŠEK Karel
BUFKA Jiří
ŠIMÁČEK Petr
ŢIVNÝ František
MANDÁK Jan
PROUZOVÁ Monika
BUDIL Miroslav
HROMADA Lubomír
CHRASTIL Josef
NOVÁČKOVÁ Eva
MRENICA Štefan
JALOŠEVSKÁ Jitka
MÍŠÁNEK Vladimír
Jiskra Aš A
Hazlov D
Jiskra Aš A
Šabina B
Cheb D
Šabina B
Sn. K.Vary B
Jiskra Aš A
Lomnice B
Sn. K.Vary B
Hazlov D
Šabina B
Jiskra Aš B
Jáchymov B
SKK K.Vary B
Hazlov D
Jiskra Aš B
Jiskra Aš A
SKK K.Vary B
Jiskra Aš A
Lomnice C
SKK K.Vary B
Jiskra Aš A
Sn. K.Vary B
Lomnice C
Cheb C
Hazlov D
Teplá
Lomnice B
Jiskra Aš B
Cheb D
Sn. K.Vary B
Teplá
Jiskra Aš B
Lomnice C
Lomnice B
SKK K.Vary B
Jáchymov B
Hazlov D
Jáchymov B
Šabina B
Cheb D
Lomnice B
Šabina B
Jiskra Aš A
SKK K.Vary B
SKK K.Vary B
Sn. K.Vary B
Jiskra Aš B
Lomnice C
Jáchymov B
Teplá
Lomnice C
Cheb C
Lomnice B
Cheb C
Cheb C
Jáchymov B
Teplá
Jiskra Aš A
448,7
442,8
440,7
436,8
433,7
432,4
429,5
428,6
427,0
427,0
426,9
426,7
426,2
425,6
424,6
423,7
423,7
423,0
422,7
421,9
421,8
421,1
420,4
420,3
420,2
419,8
419,4
419,0
418,3
417,7
417,4
417,2
417,1
416,6
416,6
416,1
415,5
414,9
414,7
414,6
414,2
413,9
413,6
412,9
411,8
411,6
410,1
409,3
408,8
408,7
407,6
406,0
405,7
405,2
403,9
403,8
403,6
402,5
401,9
401,9
311,3
299,2
293,2
296,1
293,4
297,8
289,4
293,4
291,0
288,4
289,0
288,7
292,4
290,9
291,9
286,5
292,2
294,3
291,0
296,5
287,5
289,3
290,4
289,6
287,0
291,9
285,3
292,4
289,1
293,5
289,5
285,1
292,1
286,2
286,4
285,6
288,0
289,8
287,8
294,4
286,1
293,2
283,7
285,4
292,3
287,0
281,5
285,4
287,4
286,0
284,8
286,4
283,9
280,8
283,4
281,5
281,3
284,2
282,6
287,7
137,4
143,6
147,5
140,7
140,3
134,6
140,1
135,2
136,0
138,6
137,9
138,0
133,8
134,7
132,7
137,3
131,5
128,8
131,7
125,3
134,3
131,8
130,0
130,7
133,2
127,9
134,1
126,5
129,2
124,2
128,0
132,1
125,0
130,4
130,1
130,5
127,5
125,1
126,9
120,2
128,1
120,7
129,8
127,5
119,5
124,6
128,5
123,9
121,4
122,7
122,7
119,6
121,9
124,4
120,4
122,3
122,3
118,3
119,3
114,2
3,0
3,5
3,7
4,8
4,1
3,8
4,4
3,7
6,7
5,1
4,8
5,8
5,9
5,0
5,4
5,1
5,9
5,4
5,3
7,3
6,2
5,5
7,2
7,8
4,7
7,5
4,2
6,1
5,6
6,3
7,1
6,1
6,8
6,2
4,4
6,6
6,5
7,7
6,3
7,0
6,5
7,4
6,0
5,7
9,8
5,9
6,1
8,3
5,1
8,4
8,7
6,9
7,5
7,8
8,9
7,7
9,1
7,7
8,6
9,2
5/7
6/9
5/7
8/8
7/9
6/8
7/8
6/7
7/8
7/8
6/9
8/8
6/8
9/9
8/9
6/9
6/8
6/7
7/9
7/7
9/9
9/9
7/7
8/8
9/9
7/8
6/9
7/8
8/8
8/8
7/9
8/8
8/8
8/8
8/9
7/8
8/9
7/9
9/9
9/9
7/8
7/9
8/8
6/8
5/7
8/9
8/9
8/8
8/8
8/9
8/9
8/8
6/9
6/8
8/8
8/8
8/8
8/9
7/8
5/7
(470)
(495)
(462)
(471)
(478)
(481)
(447)
(457)
(449)
(445)
(456)
(454)
(470)
(469)
(459)
(478)
(457)
(462)
(476)
(462)
(469)
(450)
(447)
(459)
(474)
(455)
(454)
(455)
(463)
(452)
(471)
(442)
(455)
(463)
(463)
(446)
(464)
(462)
(465)
(460)
(458)
(447)
(463)
(451)
(451)
(446)
(465)
(451)
(466)
(471)
(441)
(476)
(463)
(454)
(450)
(473)
(455)
(440)
(433)
(437)
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
BLASL Jiří
SLAVÍK Hanuš
LIDMILA Petr
PETŘÍČKOVÁ Jiřina
KOČAN Jiří
ŢALUD Robert
FLUSSER Václav
NOVÁČEK Josef
CIMBALA Štefan
POKORNÝ Pavel
KRÝSL Vladimír
LUKÁŠKOVÁ Jana
MAŠKOVÁ Yvona
ZVĚŘINA Marek
UTIKALOVÁ Miroslava
ČÍŢKOVÁ Jana
ADAM Jan
KOVAČÍKOVÁ Rŧţena
KOŢÍŠEK Lukáš
BULANT Jaroslav
JEDLIČKA Petr
MÍŠÁNEK Vladimír
VLČEK Miroslav
KROTKÝ Josef
KNESPL Miroslav
DIOSEGI Štěpán
ŠIMÁČKOVÁ Soňa
TUČEK Michal
UTÍKALOVÁ Linda
BERKOVCOVÁ Hana
GLADAVSKÁ Helena
DAVÍDKOVÁ Anna
PEŠKOVÁ Blanka
ZOUFALÝ Michal
BENEŠOVÁ Iveta
NOVÝ Jaroslav
LAUDÁTOVÁ Jitka
KOŢÍŠKOVÁ Zuzana
HLAVATÝ Zdeněk
GUBA Hubert
BERKOVCOVÁ Hana
TOUŢIMSKÝ Marcel
ŠAFR Jiří
GUBA Hubert
VIEWEG Václav
BULANT Jaroslav
SCHIMMER Rudolf
LUKEŠ Vladimír
HUSSAR Daniel
LAUDÁTOVÁ Jitka
URBAN Vladislav
ŠATRA František
KOŢÍŠKOVÁ Zuzana
KŘIVKA Petr
UTIKALOVÁ Karoline
UTIKAL Karel
CAPOUCH František
JARINOVÁ Iveta
KRATOCHVÍL Luboš
MÁLEK Petr
MARTÍNEK Ladislav
DROZDEK Martin
MATOUŠEK Jiří
Jáchymov B
Lomnice B
Lomnice B
Jiskra Aš B
SKK K.Vary B
Sn. K.Vary B
Teplá
Cheb C
Šabina B
Cheb D
Cheb C
Teplá
Cheb D
Šabina B
Hazlov D
Teplá
Cheb D
Lomnice C
Lomnice C
Jiskra Aš B
Jiskra Aš B
Jiskra Aš B
Jáchymov B
Lomnice B
Lomnice C
Lomnice B
Lomnice C
Hazlov D
Hazlov D
Cheb C
Cheb C
Jiskra Aš B
SKK K.Vary B
Hazlov D
Hazlov D
Šabina B
Jiskra Aš A
Lomnice C
Jáchymov B
Lomnice C
Cheb D
Sn. K.Vary B
Sn. K.Vary B
Lomnice B
Jiskra Aš B
Hazlov D
Lomnice C
Jáchymov B
Cheb D
Jiskra Aš B
Lomnice C
Cheb C
Lomnice B
Lomnice C
Hazlov D
Hazlov D
Cheb C
Hazlov D
Jáchymov B
Cheb D
Jáchymov B
Hazlov D
Cheb D
401,4
401,1
400,4
399,4
399,1
397,0
396,0
395,8
391,9
389,2
389,0
389,0
385,9
385,6
385,5
378,5
377,6
376,4
455,5
447,1
442,8
437,0
431,8
431,5
428,0
426,0
422,6
421,3
420,8
418,0
417,0
417,0
417,0
415,5
415,0
414,0
413,0
412,0
411,8
411,0
409,8
409,5
409,3
408,0
408,0
407,8
407,0
406,0
405,9
404,0
404,0
402,5
401,0
400,5
397,3
396,8
391,9
388,5
388,0
386,3
384,0
384,0
373,0
288,1
281,4
284,2
286,1
273,2
274,1
279,6
285,0
277,7
275,9
274,8
278,3
274,7
275,0
274,5
277,5
272,3
271,6
305,0
300,1
292,1
306,0
297,9
290,5
276,0
304,0
292,8
293,3
289,8
291,6
285,5
292,0
298,5
278,5
281,0
286,7
282,0
279,0
289,5
269,0
288,1
289,4
289,1
281,0
286,0
281,5
283,0
281,5
292,6
282,0
290,8
289,5
269,0
284,5
280,3
287,4
274,0
282,0
278,0
273,5
276,0
298,0
267,1
113,3
119,7
116,2
113,2
125,9
122,9
116,4
110,8
114,2
113,3
114,2
110,7
111,1
110,7
111,0
101,0
105,3
104,9
150,5
147,0
150,6
131,0
133,9
141,0
152,0
122,0
129,9
128,0
131,0
126,4
131,5
125,0
118,5
137,0
134,0
127,3
131,0
133,0
122,3
142,0
121,7
120,1
120,2
127,0
122,0
126,3
124,0
124,5
113,3
122,0
113,3
113,0
132,0
116,0
117,0
109,3
117,9
106,5
110,0
112,8
108,0
86,0
105,8
7,9
7,9
10,5
11,8
6,2
7,2
10,6
10,6
9,3
9,4
8,4
10,2
10,4
12,7
10,3
13,5
11,9
9,6
4,0
3,5
1,2
8,0
5,6
4,0
0,0
2,0
6,5
3,8
4,5
5,6
5,5
7,0
8,5
6,3
6,5
7,2
7,0
5,0
7,6
4,0
5,5
6,8
6,4
7,0
5,0
5,4
7,2
7,5
9,2
5,0
8,3
11,0
8,0
8,5
10,9
8,3
8,9
10,0
11,0
11,2
15,0
12,0
12,9
7/9
8/8
6/8
6/8
6/9
6/8
7/8
6/8
6/8
9/9
7/8
8/8
7/9
7/8
7/9
7/8
7/9
6/9
2/9
3/8
3/8
2/8
4/9
1/8
1/9
1/8
5/9
2/9
4/9
4/8
2/8
1/8
2/9
2/9
1/9
5/8
1/7
1/9
5/9
1/9
3/9
2/8
5/8
1/8
1/8
4/9
4/9
1/9
4/9
1/8
2/9
3/8
1/8
2/9
3/9
4/9
5/8
2/9
1/9
4/9
1/9
1/9
5/9
(426)
(420)
(425)
(436)
(411)
(443)
(444)
(478)
(431)
(433)
(424)
(437)
(418)
(421)
(439)
(445)
(459)
(410)
(483)
(486)
(491)
(458)
(460)
(452)
(428)
(426)
(470)
(444)
(433)
(499)
(426)
(417)
(443)
(442)
(415)
(439)
(413)
(412)
(450)
(411)
(427)
(440)
(479)
(408)
(408)
(436)
(433)
(416)
(423)
(404)
(422)
(411)
(401)
(432)
(450)
(408)
(448)
(395)
(388)
(417)
(384)
(384)
(418)
BEČKOVÁ Jitka
ČECHURA Václav
DOBIÁŠOVÁ Hana
Lomnice C
SKK K.Vary B
Sn. K.Vary B
371,0
370,5
361,0
268,0
270,0
266,0
103,0 12,0
100,5 13,0
95,0 14,0
1/9
2/9
1/8
(371)
(389)
(361)
SPOLEČENSKÁ KRONIKA.
V měsíci březnu únoru tohoto roku slaví svá kulatá ţivotní jubilea tito členové našich oddílŧ:
10.března
26.března
28.března
30.března
30.března
- POKORNÁ Františka
- NOVOTNÁ Kamila
- LÖFELMANN Jaroslav
- CHAROUZ Vladislav
- VÍCHA Jiří
Jiskra Aš
Škoda Plzeň
Sokol Kdyně
SKK Rokycany
Sokol Plzeň V.
65 let
40 let
65 let
81 let
64 let
Rubrika pro pamětníky :
(připomeňte a vzpomeňte si na vaše bývalé, nebo i nehrající členy)
01.března
02.března
12.března
23.března
24.března
25.března
27.března
28.března
28.března
28.března
29.března
- KAŠE Josef
- NOVOTNÝ Josef
- HLEDÍNOVÁ Vlasta
- HEINL Vladimír
- KNITL Jaroslav
- MALECHA Josef
- MONHART Josef
- PEŘINKA Josef
- DOSTÁL Oldřich
- MAREK Ivan
- PINTNER Václav
Sokol Kdyně
SKK Rokycany
Loko Cheb
TJ Jáchymov
Loko K.Vary
Loko Cheb
Škoda Plzeň
SKK Rokycany
Slovan+SKK KV
Loko Cheb
Slovan K.Vary
77 let
95 let
68 let
82 let
64 let
73 let
89 let
91 let
82 let
66 let
77 let
Příště - v sobotu 21.března 2015
ZÁPADOČESKÁ DIVIZE
09:00
09:00
09:00
13:30
09:00
09:00
TJ LOMNICE
TJ JÁCHYMOV
LOKO CHEB B
ROKYCANY C
JI.HAZLOV C
SLÁVIA K.VARY
(ZčD) – 20.kolo
- BANÍK STŘÍBRO
- KK HOLÝŠOV
- JI.HAZLOV B
- SOKOL ÚTVINA
- SLAVOJ PLZEŇ
- JISKRA ŠABINA
.
KARL.KRAJ.PŘEBOR (KvKP)
09:00
09:00
14:00
09:00
09:00
09:00
TJ LOMNICE C
JI.ŠABINA B
LOKO CHEB D
SKK KVARY B
SOKOL TEPLÁ
JISKRA AŠ B
– 20.kolo
- JISKRA AŠ A
- TJ LOMNICE B
- JI.HAZLOV D
- SLOVAN KV B
- LOKO CHEB C
- JÁCHYMOV B
Zpracoval: Jaroslav Dobiáš, Národní 16, 360 20 Karlovy Vary, mobil: 732 123 779 , -Z: 352 619 244,
e-mail: [email protected] nebo [email protected]
Archiv aktuelních výsledkŧ, Zpravodajŧ a dokumentŧ najdete na webových stránkách:
http://www.kv.kuzelky.net
.
Download

ZDE - Kuzelky Slavoj