č.17
Ročník 2014-2015
28.února 2015
ZÁPADOČESKÁ DIVIZE - ZČD
Výsledky 17.kola
V minulém Zpravodaji bylo uvedeno, ţe čtyři domácí druţstva zahrála svŧj TOP domácí
výsledek. Tento stav pokračuje i dále – chebské Béčko doma zahrálo výtečně a výkon 2757 kuţelek
je zatím nejlepší výsledek Chebu B a zároveň celé letošní soutěţe. Proti takovému výkonu neobstál
ani vedoucí celek soutěţe a Baník si tak odvezl do Stříbra vysokou prohru.
Dařilo se i druţstvu Šabiny, kterému chyběly jenom dvě kuţelky do jejich nejlepšího domácího výkonu
a stejně jako v Chebu, i tady to bylo jasné vítězství domácích.
Poměrně výrazná vítězství se povedla i dalším dvěma domácím druţstvŧm. Druţstvo SKK
Rokycany zahrálo doma svŧj lepší domácí prŧměr a protoţe Holýšov zde zahrál nečekaně slaběji
(méně jenom Hazlov C), bylo to vítězství přes 100 kuţelek. Podobně to dopadlo v Teplé, kde i domácí
Hazlov C zahrál lehce nadprŧměrně. Na straně hostí (Hazlov B) byl sice nejlepší výsledek v utkání,
současně ale i nejslabší výsledek utkání a domácí tak neměli se ziskem bodŧ příliš starostí.
Dvěma druţstvŧm se ale doma zvítězit nepodařilo. TJ Lomnice nezahrála doma ţádnou
„slabotu“, ale na hostující Jáchymov by tentokrát nestačil ani nejlepší výsledek domácích. Jáchymov
se totiţ zařadil svým výkonem na druhé místo hostí v Lomnici a na to domácí zatím nedosáhnou.
Slávia K.Vary zápasí s nedostatkem hráčŧ a navíc se jí momentálně nedaří. Hostující Útvina výsledek
2400 nepředvedla (coţ zde umí jenom Stříbro + občas domácí), ale na vítězství v utkání jí to stačilo.
V příštím kole se čeká zajímavé utkání (Sj.Plzeň-Slávia), které mŧţe situaci na konci tabulky vyjasnit,
nebo naopak ještě více zašmodrchat.
Souhrnný přehled výsledků
TJ LOMNICE
LOKO CHEB B
SKK ROKYCANY C
JISKRA HAZLOV C
SLAVIA KARL.VARY
JISKRA ŠABINA
-
TJ JÁCHYMOV
BANÍK STŘÍBRO
KUŢELKY HOLÝŠOV
JISKRA HAZLOV B
SOKOL ÚTVINA
SLAVOJ PLZEŇ
4:12
12:4
12:4
10:6
4:12
14:2
2497-2566
2757-2602
2692-2582
2618-2535
2349-2382
2591-2455
Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Baník Stříbro
Kuţelky Holýšov
TJ Jáchymov
Sokol Útvina
Loko Cheb B
Jiskra Šabina
SKK Rokycany C
Jiskra Hazlov B
Slavoj Plzeň
Slavia Karl.Vary
Jiskra Hazlov C
TJ Lomnice
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
13
12
11
10
9
9
9
6
6
5
4
4
1
0
0
0
1
1
0
3
0
0
1
1
3
5
6
7
7
7
8
8
11
12
12
12
185:87
165:107
155:117
159:113
142:130
138:134
142:130
130:142
116:156
104:168
102:170
94:178
2600
2527
2517
2524
2558
2540
2527
2501
2493
2480
2534
2542
27
24
22
20
19
19
18
15
12
10
9
9
28.02.
28.02.
28.02.
28.02.
28.02.
28.02.
Podrobné výsledky
TJ LOMNICE
2497
DIOSEGI Štěpán
KNESPL Miroslav
KUPČÍK Albert
VOLF Josef
MARTINCOVÁ Věra
OPITZ Roman
415
424
394
391
440
433
4:12
2:0
0:2
0:2
0:2
2:0
0:2
2566
TJ JÁCHYMOV
406
428
447
423
408
454
KUCHAŘ Martin
HLAVATÝ Zdeněk
BLASLOVÁ Dana
ŠREK Jiří
ŢIVNÁ Irena
MONDEK Václav
rozhodčí: GUBA Jiří
diváků: 20, utkání trvalo: 5:30
V úvodní čtveřici získali domácí body ale jenom díky tomu, ţe Martin Kuchař naprosto „zabil“ druhou
doráţku. Hosté se hodně rychle oklepali a slušnými výsledky snadno deklasovali domácí druţstvo.
Teprve v páté dvojici získala Věra Martincová další vítězství pro domácí, ale to uţ bylo v době, kdy
Jáchymov mohl těţko prohrát.
1
Diosegi Štěpán
Stav Kuchař Martin
1
151 62
2 213
-11
157 67 7 224
2
139 63
1 202
9
142 40 5 182
Cel: 290 125 3 415 2
299 107 12 406 0
4
2
Knespl Miroslav
1
148 70
1 218
19
2
146 60
2 206
5
Cel: 294 130 3 424 0
Hlavatý Zdeněk
155 53 2 208
149 71 2 220
304 124 4 428 2
5
Martincová Věra
1
155 53 6 208
-68
2
152 80 1 232
-48
Cel: 307 133 7 440 2
Ţivná Irena
134 62 4 196
149 63 2 212
283 125 6 408 0
3
Kupčík Albert
1
151 44
9 195
-1
2
137 62
6 199
-48
Cel: 288 106 15 394 0
Blaslová Dana
148 53 4 201
147 99 1 246
295 152 5 447 2
6
Mondek Václav
136 87 2 223
160 71 2 231
296 158 4 454 2
Domácí celkem:
745 41
Hosté celkem:
1752
2497
LOKO CHEB B
2757
SCHUBERT Pavel
FEKSA Pavel
RAJLICHOVÁ Dagmar
PIVOŇKOVÁ Lenka
HEŘMANOVÁ Iveta
RAJLICH Petr
467
418
493
461
486
432
Volf Josef
Stav Šrek Jiří
1
149 45 8 194
-81
166 61 3 227
2
135 62 2 197
-80
152 44 4 196
Cel: 284 107 10 391 0
318 105 7 423 2
Guba Jiří
1
155 81 1
2
134 63 2
Cel: 289 144 3
4
12:4
2:0
0:2
2:0
2:0
2:0
0:2
236
197
-35
-69
433 0
1795
771 38
2566
2602
BANÍK STŘÍBRO
403
437
454
436
408
464
ČECH Jan
HROUDA Milan
TREPPESCH Pavel
DVOŘÁK Petr
LIPCHAVSKÝ Roman
VRANIAK Bernard
12
rozhodčí: RAJLICH Petr
diváků: 6, utkání trvalo: 4:40
V popředí tohoto utkání stojí především domácí ţeny, jejich výsledky značně otupily sílu předního
druţstva soutěţe, kterým je Baník Stříbro.
1
Schubert Pavel
Stav Čech Jan
1
152 89
0 241
30
148 63 1 211
2
149 77
3 226
64
139 53 4 192
Cel: 301 166 3 467 2
287 116 5 403 0
4
2
Feksa Pavel
1
155 60
2 215
70
2
150 53
7 203
45
Cel: 305 113 9 418 0
Hrouda Milan
146 63 3 209
138 90 0 228
284 153 3 437 2
5
Heřmanová Iveta
1
144 89 0 233
131
2
154 99 1 253
187
Cel: 298 188 1 486 2
Lipchavský Roman
132 79 2 211
137 60 0 197
269 139 2 408 0
3
Rajlichová Dagmar
1
159 96
1 255
76
2
158 80
0 238
84
Cel: 317 176 1 493 2
Treppesch Pavel
161 63 0 224
141 89 0 230
302 152 0 454 0
6
Rajlich Petr
1
142 67 4 209
153
2
161 62 2 223
155
Cel: 303 129 6 432 0
Vraniak Bernard
145 98 0 243
152 69 2 221
297 167 2 464 2
Domácí celkem:
920 24
Hosté celkem:
876 13
1837
2757
12
Pivoňková Lenka
Stav Dvořák Petr
1
148 77 2 225
71
139 99 0 238
2
165 71 2 236
109 148 50 1 198
Cel: 313 148 4 461 2
287 149 1 436 0
1726
2602
4
SKK ROKYCANY C
2692
ŢAMPA Petr
ŠŤASTNÝ Jiří
HOLŠAN Jan
MOULIS Ladislav
PAUCH Josef
BUREŠ Libor
425
448
406
460
468
485
12:4
0:2
2:0
2:0
0:2
2:0
2:0
2582
KUŢELKY HOLÝŠOV
444
431
404
461
418
424
LAKSAR Jan
MYSLÍK Jan
ŠLAJER Stanislav
LAKSAR Milan
VDOVEC Josef
HABLOVEC Jaroslav
rozhodčí: BUREŠ Libor
diváků: 10, utkání trvalo: 2:50
V první čtveřici uspěla obě druţstva. Ha drahách 1-2 trochu propadl Petr Ţampa, který má doma
prŧměr 460 kuţelek. Tentokrát ale nebylo posvícení a Jan Laksar bez problémŧ vyhrál. Na drahách
3-4 si ale domácí nenechali ujít vítězství, kdyţ Jiří Šťastný aţ v závěru udolal Jana Myslíka.
I ve střední části došlo k dělbě bodŧ a to rozdílem jedné a dvou kuţelek. Na drahách 1-2 se Jan
Holšan trochu trápil (má doma prŧměr 461), ale po konečném výsledku 406 nakonec vítězství
překvapivě uhájil. To na drahách 3-4 měl Láďa Moulis hodně zdatného soupeře. Milan Laksar měl
výtečné plné (295:320) a tím domácího hráče hodně proháněl. Před druhou doráţkou byl stav této
dvojice nerozhodný a i kdyţ oba hráli doráţku slušně, Láďa daroval vítězství Milanovi rozdílem jediné
kuţelky. Právě o tuto jedinou kuţelku vedli hosté před poslední čtveřici (4:4 a +1 pro Holýšov).
Závěrečná skupina však vyzněla jako slavnostní koncert pro domácí. Hosté se do plných ještě stíhali
domácích drţet (632:603), ale doráţka byla o něčem jiném – dvojice domácích borcŧ zde nahrála 82
kuţelek a rázem z toho bylo vítězství o 110 kuţelek.
JISKRA HAZLOV C
2618
PEŠTÁK Miroslav
POLÁČKOVÁ Miroslava
BOŠKO Ivan
STAŠKO Miroslav
VELEK Jiří
AXAMSKÝ Luboš
456
431
467
391
419
454
10:6
2:0
2:0
2:0
0:2
0:2
0:2
2535
JISKRA HAZLOV B
419
364
409
406
453
484
KOMANCOVÁ Jana
BULANT Jaroslav ml.
BÍNA Ondřej
ŠPAČKOVÁ Andrea
PŘIBYL Jaroslav
REPČÍK Pavel st.
rozhodčí: STAŠKO Miroslav
diváků: 6, utkání trvalo: 4:45
1
Komancová Jana
142 68 0 210
137 72 2 209
279 140 2 419 0
4
Poláčková Miroslava
1
146 81
2 227
96
2
151 53
3 204
104
Cel: 297 134 5 431 2
Bulant Jaroslav
133 35 10 168
135 61 3 196
268 96 13 364 0
5
Velek Jiří
1
158 54 2 212
112
2
137 70 3 207
113
Cel: 295 124 5 419 0
Přibyl Jaroslav
158 89 0 247
135 71 0 206
293 160 0 453 2
3
6
Axamský Luboš
1
145 66 1 211
102
2
165 78 0 243
83
Cel: 310 144 1 454 0
Repčík 0
144 78 0
163 99 2
307 177 2
Hosté celkem:
812 35
Pešťák Miroslav
1
156 79
1 235
2
153 68
2 221
Cel: 309 147 3 456
Stav
25
37
2
2
Boško Ivan
1
157 78
2 235
2
142 90
0 232
Cel: 299 168 2 467
2
Bína Ondřej
157 51 3
130 71 3
287 122 6
Domácí celkem:
1797
821 24
131
162
Staško Miroslav
Stav Špačková Andrea
1
139 50 6 189
136 152 63 7 215
2
148 54 2 202
147 137 54 5 191
Cel: 287 104 8 391 0
289 117 12 406 2
208
201
409 0
2618
SLAVIA KARL.VARY
2349
VAŠKO Jozef
PÁV Jaroslav
ČERNOHOUS Vladimír
MAZŦREK Ludvík
CIMBALA Radek
MOJŢÍŠ Martin
399
414
398
330
394
414
10
4:12
0:2
2:0
0:2
0:2
0:2
2:0
1723
2382
SOKOL ÚTVINA
423
412
401
386
397
363
KŘÍŢ Zdeněk
DOBIÁŠ Jaroslav
VESELÝ Stanislav
KŘÍŢ Václav ml.
MARTÍNEK Lubomír
KŘÍŢ Jan (*)
222
262
484 2
2535
6
střídání: od 54. hodu: KŘÍŢ Jan + KŘÍŢ Václav
rozhodčí: ČERNOHOUS Vladimír
diváků: 4, utkání trvalo: 4:30
JISKRA ŠABINA
2591
KUČERA Pavel
BUBLA Miroslav
BENEŠ Petr
MANĚNOVÁ Monika
BENEŠ Jiří ml.
MANĚNA Bohumil
432
451
432
424
426
426
14:2
2:0
2:0
0:2
2:0
2:0
2:0
2455
SLAVOJ PLZEŇ
400
417
435
420
390
393
OPATRNÝ Jiří
HARMÁČEK Petr
MÜLLER Michal
MÜLLEROVÁ Ljubica
HOŘEJŠÍ Josef
HRANÁČ Václav
rozhodčí: MANĚNA Bohumil
diváků: 8, utkání trvalo: 4:50
Prapor hostí drţel především Michal Müller, který vyuţil značného zaváhání Petra Beneše a získal
téměř ztracené body. V ostatních případech byli o dost lepší domácí a vyhrávají výrazným zpŧsobem.
1
Kučera Pavel
Stav Opatrný Jiří
1
131 80
1 211
10
141 60 0 201
2
141 80
2 221
32
147 52 7 199
Cel: 272 160 3 432 2
288 112 7 400 0
4
2
Maněnová Monika
Stav Müllerová Ljubica
1
154 62 7 216
51
147 81 0 228
2
147 61 3 208
67
140 52 3 192
Cel: 301 123 10 424 2
287 133 3 420 0
Bubla Miroslav
1
154 77
1 231
57
2
154 66
1 220
66
Cel: 308 143 2 451 2
Harmáček Petr
152 54 2 206
139 72 3 211
291 126 5 417 0
5
3
Beneš Petr
1
150 90
0 240
81
2
147 45
3 192
63
Cel: 297 135 3 432 0
Müller Michal
163 62 4 225
139 71 2 210
302 133 6 435 2
6
Domácí celkem:
828 23
1763
2591
Beneš Jiří
1
141 77 2
2
149 59 2
Cel: 290 136 4
14
83
103
Hořejší Josef
148 54 5 202
129 59 3 188
277 113 8 390 0
Maněna Bohumil
1
148 68 0 216
110
2
147 63 1 210
136
Cel: 295 131 1 426 2
Hranáč Václav
149 60 1 209
124 60 2 184
273 120 3 393 0
Hosté celkem:
737 32
218
208
426 2
1718
2455
2
Starty náhradníků:
3. start: KNESPL Miroslav (Lomnice, 18132)
1. start: SCHUBERT Pavel (Cheb , 16410)
NEJ … výkony jednotlivců v 17.kole:
Plné
Doráţka
Chyby
CELKEM
LAKSAR
HEŘMANOVÁ
PŘIBYL
TREPPESCH
KK Holýšov
Loko Cheb B
Ji.Hazlov B
Ba.Stříbro
Milan
Iveta
Jaroslav
Pavel
RAJLICHOVÁ
Dagmar
Loko Cheb B
320
188
0
0
v Rokycanech 3-4
v Chebu
v Teplé -12
v Chebu
493
v Chebu
NEJLEPŠÍ ŠESTKA TOHOTO KOLA:
RAJLICHOVÁ Dagmar
HEŘMANOVÁ Iveta
BUREŠ Libor
REPČÍK Pavel
PAUCH Josef
BOŠKO Ivan
Loko Cheb B
Loko Cheb B
SKK Rokycany C
Jiskra Hazlov B
SKK Rokycany C
Jiskra Hazlov C
317
298
315
307
317
299
176
188
170
177
151
168
1
1
2
2
2
2
493
486
485
484
468
467
CELKEM 2883 KUŢELEK
Celkové pořadí jednotlivců:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
jméno hráče
družstvo
celkem
plné
dorážka
chyby poměr kuž. maximum
BUBLA Miroslav
RAJLICH Petr
MONDEK Václav
HEŘMANOVÁ Iveta
MANĚNA Bohumil
KŘÍŢ Jan
BOŠKO Ivan
PÁV Jaroslav
HROUDA Milan
REPČÍK Miroslav
GUBA Jiří
HOLŠAN Jan
ČECH Jan
VRANIAK Bernard
DVOŘÁK Petr
VDOVEC Josef
REPČÍK Pavel st.
HABLOVEC Jaroslav
ŢAMPA Petr
HARANČÍK Jaroslav
BUREŠ Libor
POLÁČKOVÁ Miroslava
BENEŠ Petr
AXAMSKÝ Luboš
DOBIÁŠ Jaroslav
HRANÁČ Václav
MÜLLEROVÁ Ljubica
CIMBALA Radek
MARTINCOVÁ Věra
MÜLLER Michal
ŢIVNÁ Irena
RAJLICHOVÁ Dagmar
OPITZ Roman
KUČERA Pavel
PEŠTÁK Miroslav
LIPCHAVSKÝ Roman
MYSLÍK Jan
MOJŢÍŠ Martin
PIVOŇKOVÁ Lenka
ŠREK Jiří
KOMANCOVÁ Jana
VOLF Josef
HARMÁČEK Petr
ŠLAJER Stanislav
OPATRNÝ Jiří
VESELÝ Stanislav
VELEK Jiří
BLASLOVÁ Dana
KUPČÍK Albert
HOŘEJŠÍ Josef
MANĚNOVÁ Monika
HLAVATÝ Vlastimil
MITÁČEK Jiří
LAKSAR Jan
MARTÍNEK Lubomír
PIVOŇKA Miroslav
LAKSAR Milan
ŠPAČKOVÁ Andrea
KUCHAŘ Martin
FEKSA Pavel
FŨRST Jaroslav
Šabina
Cheb B
Jáchymov
Cheb B
Šabina
Útvina
Hazlov C
Sl. K.Vary
Stříbro
Hazlov B
Lomnice
Rokycany C
Stříbro
Stříbro
Stříbro
KK Holýšov
Hazlov B
KK Holýšov
Rokycany C
Stříbro
Rokycany C
Hazlov C
Šabina
Hazlov C
Útvina
Sj. Plzeň
Sj. Plzeň
Sl. K.Vary
Lomnice
Sj. Plzeň
Jáchymov
Cheb B
Lomnice
Šabina
Hazlov C
Stříbro
KK Holýšov
Sl. K.Vary
Cheb B
Jáchymov
Hazlov B
Lomnice
Sj. Plzeň
KK Holýšov
Sj. Plzeň
Útvina
Hazlov C
Jáchymov
Lomnice
Sj. Plzeň
Šabina
Útvina
Sl. K.Vary
KK Holýšov
Útvina
Cheb B
KK Holýšov
Hazlov B
Jáchymov
Cheb B
Rokycany C
452,5
447,8
446,7
446,4
440,5
440,0
440,0
439,5
439,0
438,8
438,7
438,4
435,9
435,6
434,8
433,7
433,7
433,4
432,4
430,5
430,3
429,9
428,8
428,2
427,9
427,3
426,8
426,0
426,0
425,5
424,4
424,3
422,6
422,4
422,3
422,1
421,5
421,4
421,0
420,9
420,7
419,8
419,2
418,3
418,1
417,2
417,1
417,0
416,9
416,8
414,6
414,4
413,1
413,1
412,8
412,0
411,1
409,9
407,6
405,2
401,2
300,4
303,0
296,5
296,7
296,0
292,4
296,2
293,1
295,3
294,3
293,2
302,6
296,2
293,8
297,8
294,7
294,9
295,0
293,7
289,7
293,5
291,5
293,9
287,0
293,7
289,8
290,9
293,6
291,6
290,2
287,4
286,3
293,2
295,1
288,7
286,4
287,6
293,7
288,5
290,4
290,4
292,2
291,5
286,5
292,4
288,1
289,3
287,4
292,7
287,8
284,8
285,6
281,2
288,0
291,0
288,2
283,3
284,7
283,6
283,3
281,4
152,1
144,8
150,2
149,7
144,4
147,5
143,7
146,3
143,8
144,5
145,6
135,8
139,7
141,8
137,0
139,0
138,8
138,3
138,7
140,7
136,8
138,4
134,9
141,1
134,2
137,6
135,9
132,4
134,4
135,3
137,0
138,0
129,4
127,3
133,6
135,7
133,9
127,7
132,5
130,5
130,3
127,6
127,8
131,9
125,7
129,0
127,8
129,7
124,2
129,0
129,8
128,8
131,9
125,1
121,9
123,8
127,8
125,2
124,0
121,9
119,8
2,5
3,4
2,5
2,7
4,5
3,0
4,0
3,3
3,5
3,5
2,1
3,8
3,5
5,6
3,7
3,8
3,5
4,3
4,3
3,1
3,6
3,9
4,1
3,7
4,1
4,9
4,6
3,8
4,6
4,2
3,8
5,0
7,1
6,6
4,4
3,9
5,4
5,9
4,2
5,4
4,8
5,7
5,2
5,2
5,7
6,6
5,4
5,9
6,5
5,5
6,3
6,3
4,6
6,6
6,2
5,8
6,4
9,3
7,6
8,0
8,9
10 / 10
9/9
9/9
9/9
8 / 10
9 / 10
8/9
10 / 10
8/9
7 / 10
9 / 10
8/9
8/9
8/9
9/9
6/9
9 / 10
9/9
8/9
6/9
8/9
9/9
9 / 10
9/9
8 / 10
10 / 10
9 / 10
9 / 10
10 / 10
9 / 10
9/9
8/9
8 / 10
9 / 10
9/9
6/9
8/9
10 / 10
8/9
9/9
10 / 10
10 / 10
10 / 10
9/9
10 / 10
10 / 10
9/9
8/9
8 / 10
9 / 10
9 / 10
7 / 10
8 / 10
8/9
10 / 10
9/9
8/9
9 / 10
8/9
6/9
7/9
(481)
(502)
(513)
(522)
(475)
(470)
(487)
(473)
(491)
(479)
(464)
(489)
(481)
(489)
(519)
(478)
(484)
(470)
(484)
(469)
(485)
(450)
(471)
(484)
(452)
(478)
(467)
(444)
(455)
(470)
(482)
(493)
(442)
(470)
(456)
(466)
(459)
(459)
(461)
(454)
(473)
(445)
(478)
(474)
(488)
(492)
(456)
(458)
(453)
(460)
(450)
(428)
(438)
(454)
(438)
(451)
(461)
(446)
(455)
(436)
(466)
62.
63.
64.
65.
REPČÍK Pavel ml.
BOHUSLAV Petr
CHMEL Zdeněk
ČERNOHOUS Vladimír
PAUCH Josef
SCHUBERT Pavel
HAJEK Petr
VAŠÍČEK Miroslav
MOULIS Ladislav
ŠŤASTNÝ Jiří
VAJDÍKOVÁ Lucie
DIOSEGI Štěpán
ŠRAGA Vladimír
TREPPESCH Pavel
STRNAD Václav
KŘÍŢ Václav
KREUTZER Josef ml.
KNESPL Miroslav
PATKAŇ Jaroslav
BOŠKO Jan
PŘIBYL Jaroslav
KUBŠ Filip
VARMUŢA Bedřich
KŘÍŢ Zdeněk
ŠETERLE Daniel
MARTÍNEK Miroslav
KIML Luboš
BENEŠ Jiří
BENEŠ Jiří ml.
VLČEK Miroslav
KOŢÍŠEK Lukáš
SCHIMMER Rudolf
BENČÍK Pavel
BÍNA Ondřej
ŠIMÁČKOVÁ Soňa
BULANT Jaroslav ml.
HLAVATÝ Zdeněk
VAŠKO Jozef
MANDA Štěpán
KŘÍŢ Václav ml.
DIENSTBIER Josef
REJKUBA Jaroslav
LUKEŠ Vladimír
LOHR Oldřich
CHRASTIL Josef
MANĚNOVÁ Lucie
STAŠKO Miroslav
UNGR Jam
JAKLÍN Jiří
ČERNOHOUS Ondřej
MAZŦREK Ludvík
Hazlov B
Rokycany C
Sl. K.Vary
Sl. K.Vary
Rokycany C
Cheb B
Hazlov B
Rokycany C
Rokycany C
Rokycany C
Lomnice
Lomnice
Stříbro
Stříbro
Cheb B
Útvina
Sj. Plzeň
Lomnice
Útvina
Hazlov C
Hazlov B
KK Holýšov
Rokycany C
Útvina
KK Holýšov
KK Holýšov
Rokycany C
Šabina
Šabina
Jáchymov
Lomnice
Lomnice
Hazlov B
Hazlov B
Lomnice
Hazlov B
Jáchymov
Sl. K.Vary
Hazlov C
Útvina
Rokycany C
Cheb B
Jáchymov
Rokycany C
Cheb B
Šabina
Hazlov C
Rokycany C
Rokycany C
Sl. K.Vary
Sl. K.Vary
401,2
400,0
399,9
396,8
468,9
467,0
465,0
452,3
448,8
445,8
440,0
439,1
438,7
438,5
436,4
432,3
431,5
431,2
428,1
426,4
424,0
423,5
423,5
422,1
421,5
416,0
414,5
413,3
412,7
412,6
411,0
409,8
408,8
407,8
406,8
405,5
404,1
403,3
403,0
401,0
399,5
390,0
386,5
385,0
384,0
381,7
380,8
378,0
376,3
376,3
330,0
281,1
279,3
280,5
278,4
316,7
301,0
318,0
292,7
306,3
302,5
298,0
296,7
295,1
292,6
292,8
295,9
294,5
297,2
294,8
281,9
287,5
287,0
292,6
283,2
285,5
279,0
285,5
284,6
285,7
288,0
272,0
282,9
288,4
280,0
289,5
281,3
287,5
276,4
288,0
282,5
291,5
295,0
272,5
280,0
272,0
278,3
269,6
274,0
270,3
273,7
237,0
120,1
120,7
119,4
118,5
152,2
166,0
147,0
159,7
142,5
143,3
142,0
142,5
143,6
145,9
143,6
136,4
137,0
134,0
133,3
144,5
136,6
136,5
130,9
138,9
136,0
137,0
129,0
128,6
127,0
124,6
139,0
126,9
120,4
127,8
117,3
124,3
116,6
126,9
115,0
118,5
108,0
95,0
114,0
105,0
112,0
103,3
111,2
104,0
106,0
102,6
93,0
6,9
10,4
8,3
7,3
2,1
3,0
4,0
4,0
4,0
3,9
5,0
4,2
4,1
3,1
3,6
5,9
3,0
4,2
7,1
3,0
6,5
3,5
6,0
4,5
3,4
3,0
5,0
5,3
7,4
5,4
3,0
5,8
6,5
5,3
7,8
7,3
8,1
7,5
6,0
4,5
8,8
12,0
13,0
9,0
11,0
14,7
12,3
12,0
14,3
10,3
15,0
8 / 10
7/9
7 / 10
7 / 10
2/9
1/9
1 / 10
1/9
3/9
4/9
1 / 10
5 / 10
5/9
5/9
4/9
5 / 10
2 / 10
2 / 10
4 / 10
5/9
6 / 10
2/9
4/9
4 / 10
3/9
2/9
2/9
4 / 10
6 / 10
5/9
1 / 10
6 / 10
6 / 10
2 / 10
5 / 10
5 / 10
5/9
5 / 10
1/9
2 / 10
2/9
1/9
2/9
1/9
1/9
3 / 10
5/9
1/9
3/9
5 / 10
1 / 10
(454)
(425)
(439)
(439)
(494)
(467)
(465)
(454)
(460)
(454)
(440)
(469)
(481)
(455)
(467)
(457)
(460)
(449)
(451)
(486)
(460)
(446)
(446)
(448)
(441)
(428)
(423)
(441)
(427)
(440)
(411)
(446)
(445)
(409)
(431)
(463)
(455)
(428)
(403)
(416)
(442)
(390)
(404)
(385)
(384)
(439)
(419)
(378)
(399)
(400)
(330)
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR – KVKP
Výsledky 17.kola
V tomto kole prohráli doma dva kandidáti na případný sestup – Sokol Teplá prohrál s Jiskrou
Hazlov D a chebské Déčko prohrálo doma s Jiskrou Aš A. Na čele tabulky stále není rozhodnuto,
protoţe nikdo ze dvojice kandidátŧ postupu doma „nezakopl“.
Lomnice C zahrála doma velmi slušný výsledek a i kdyţ byly mezi hráči dost velké rozdíly,
bylo to jednoznačné vítězství o 160 kuţelek.
Chebské Déčko zahrálo doma na hranici svých moţností (dosud nejlépe 2443), ale na hosty
z Aše A to stejně nestačilo, protoţe ti byli lepší ve všech disciplinách.
Druţstvo SKK K.Vary B stále pošilhává po postupu do Zpč.divize a výsledek Lomnice B pod
2500 kuţelek ho příliš nevzrušil. Na druhé straně výsledek 55 chybných hodŧ u Lomnice B není příliš
lichotivý – dosud jich zde předvedlo nejvíce prakticky sestupující druţstvo Sokol Tepla (46 fíkŧ).
Sokol Teplá se doma rozmáchl k výbornému výsledku, ale hostující Jiskra Hazlov D byla přeci
jen lepší. Předvedla všechny výsledky jasně převyšující hranici 400 kuţelek, coţ se domácím
v některých případech úplně nepovedlo.
V Aši B se domácím dařilo střídavě-oblačno, ale Slovan B zahrál o hodně slaběji, neţ proti
Áčku Aše. Na podzim to byl výkon 2493 a těsná prohra, ale tentokrát to bylo o něco horší a domácí
v poklidu vyhráli.
Jáchymov měl tentokráte doma honičku, protoţe hosté z Chebu C se celkem urputně bránili.
U hostí nastoupila poprvé v tomto ročníku Helena Gladavská a hrála to tak, jako by skončila před
několika dny – zkrátka velmi dobře a u domácích jí nikdo v doráţce nestačil. Jedna chybějící
čtyřstovka na straně Chebu jim však trochu přivřela dveře k úspěchu a Jáchymov tak těsně vítězí.
Souhrnný přehled výsledků
JISKRA ŠABINA B
TJ JISKRA AŠ A
TJ LOMNICE B
JISKRA HAZLOV D
SLOVAN K.VARY B
LOKO CHEB C
TJ LOMNICE C
LOKO CHEB D
SKK KARL.VARY B
TJ SOKOL TEPLÁ
TJ JISKRA AŠ B
TJ JÁCHYMOV B
-
TJ LOMNICE C
(předehrávka 22.kola)
- TJ LOMNICE B
14:2
4:12
14:2
4:12
12:4
10:6
2519-2359
2458-2520
2595-2490
2568-2610
2499-2408
2489-2479
28.02.
28.02.
28.02.
28.02.
28.02.
28.02.
8:8
2468-2419
24.02.
Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SKK Karl.Vary B
TJ Jiskra Aš B
TJ Jiskra Aš A
Jiskra Šabina B
Slovan K.Vary B
TJ Jáchymov B
Jiskra Hazlov D
Loko Cheb C
TJ Lomnice C
TJ Lomnice B
TJ Sokol Teplá
Loko Cheb D
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
17
18
15
14
11
10
10
8
8
8
7
7
3
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
2
3
5
7
7
8
9
10
10
10
14
17
202:70
185:87
160:112
158:114
150:122
129:143
129:143
128:160
145:143
133:155
82:190
63:225
2490
2498
2544
2487
2488
2480
2472
2410
2481
2458
2415
2385
30
28
23
20
20
17
16
16
15
15
6
2
Podrobné výsledky
TJ LOMNICE C
2519
PROUZOVÁ Monika
SCHIMMER Rudolf
ŠIMÁČKOVÁ Soňa
ŠTĚPANOVSKÝ Rudolf
VAJDÍKOVÁ Lucie
ŠTURSOVÁ Tereza
463
387
414
404
420
431
14:2
2:0
2:0
0:2
2:0
2:0
2:0
2359
JISKRA ŠABINA B
404
334
417
391
418
395
CIMBALA Štefan
ZVĚŘINA Marek
BRANDL Gerhard
ČERNÝ Jaromír
BLÁHA Roman
SEIDL František
rozhodčí: PROUZOVÁ Monika
diváků: 20, utkání trvalo: 5:30
1
Prouzová Monika
Stav Cimbala Štefan
1
154 80
3 234
30
150 54 4 204
2
151 78
2 229
59
137 63 9 200
Cel: 305 158 5 463 2
287 117 13 404 0
4
2
Schimmer Rudolf
1
146 53
6 199
90
2
144 44
4 188
112
Cel: 290 97
10 387 2
Zvěřina Marek
132 36 8 168
133 33 11 166
265 69 19 334 0
5
Vajdíková Lucie
1
164 58 5 222
132
2
144 54 4 198
124
Cel: 308 112 9 420 2
Bláha Roman
158 54 3 212
145 61 3 206
303 115 6 418 0
3
Šimáčková Soňa
1
147 69
5 216
133
2
139 59
1 198
109
Cel: 286 128 6 414 0
Brandl Gerhard
133 62 7 195
160 62 3 222
293 124 10 417 2
6
Štursová Tereza
1
149 70 3 219
146
2
141 71 1 212
160
Cel: 290 141 4 431 2
Seidl František
145 52 5 197
136 62 2 198
281 114 7 395 0
Domácí celkem:
760 41
Hosté celkem:
650 69
1759
2519
LOKO CHEB D
2458
HUSSAR Daniel
SCHUBERT Pavel
MÁLEK Petr
POKORNÝ Pavel
ADAM Jan
JAROŠ Jiří
374
434
417
433
393
407
Štěpanovský Rud.
Stav Černý Jaromír
1
147 71 1 218
153 140 34 11 174
2
133 53 6 186
122 140 77 3 217
Cel: 280 124 7 404 2
280 111 14 391 0
14
4:12
0:2
2:0
2:0
0:2
0:2
0:2
1709
2359
2520
TJ JISKRA AŠ A
421
407
389
449
433
421
JEDLIČKOVÁ Dagmar
MAZÁK František st.
MÍŠÁNEK Vladimír
PILAŘ Václav
MAZÁK František ml.
HURTA Martin
2
rozhodčí: JAROŠ Jiří
diváků: 13, utkání trvalo: 4:45
Postavení a pozice domácích v tabulce soutěţe je dost výmluvná a Jiskra Aš A i přes jeden drobný
výpadek v doráţce snadno vítězí.
1
Hussar Daniel
Stav Jedličková Dagmar
1
146 39
7 185
-23
145 63 2 208
2
145 44
5 189
-47
151 62 2 213
Cel: 291 83
12 374 0
296 125 4 421 2
4
2
Schubert Pavel
1
133 62
3 195
-46
2
150 89
0 239
-20
Cel: 283 151 3 434 2
Mazák František
136 58 6 194
141 72 1 213
277 130 7 407 0
5
Adam Jan
1
138 43 6 181
-51
2
151 61 3 212
-48
Cel: 289 104 9 393 0
Mazák František
155 69 1 224
156 53 1 209
311 122 2 433 2
3
Málek Petr
1
146 67
5 213
-10
2
145 59
7 204
8
Cel: 291 126 12 417 2
Míšanek Vladimír
132 71 4 203
145 41 9 186
277 112 13 389 0
6
Jaroš Jiří
1
142 61 0 203
-56
2
141 63 2 204
-62
Cel: 283 124 2 407 0
Hurta Martin
149 62 3 211
139 71 0 210
288 133 3 421 2
Domácí celkem:
728 40
Hosté celkem:
762 35
1730
2458
4
Pokorný Pavel
Stav Pilař Václav
1
141 60 0 201
-12
158 63 6 221
2
152 80 2 232
-8
151 77 0 228
Cel: 293 140 2 433 0
309 140 6 449 2
1758
2520
12
SKK KARL.VARY B
2595
ZEMAN Václav
PEŠKOVÁ Blanka
ŠNAJDR Václav
LOVEČEK Zdeněk
VODEHNAL Vítězslav
TRAKAL Martin
426
443
439
410
445
432
14:2
2:0
2:0
2:0
0:2
2:0
2:0
2490
TJ LOMNICE B
425
401
408
416
410
430
LIDMILA Petr
KOŢÍŠKOVÁ Zuzana
JANDA Petr
FLEJŠAR Jiří
HROMADA Lubomír
ZVĚŘINA Josef
rozhodčí: ŠNAJDR Václav
diváků: 20, utkání trvalo: 4:45
Domácí byli jasným pánem na svém hřišti a body hostŧm odevzdal jenom domácí Čulibrk.
1
Zeman Václav
Stav Lidmila Petr
1
146 63
2 209
-2
150 61 6 211
2
149 68
3 217
1
154 60 6 214
Cel: 295 131 5 426 2
304 121 12 425 0
4
2
Pešková Blanka
1
144 69
1 213
32
2
159 71
2 230
43
Cel: 303 140 3 443 2
Koţíšková Zuzana
129 53 4 182
140 79 4 219
269 132 8 401 0
5
Vodehnal Vítězslav
1
148 70 3 218
68
2
158 69 2 227
103
Cel: 306 139 5 445 2
Hromada Lubomír
147 71 7 218
141 51 9 192
288 122 16 410 0
3
Šnajdr Václav
1
144 54
3 198
31
2
152 89
0 241
74
Cel: 296 143 3 439 2
Janda Petr
142 68 1
138 60 3
280 128 4
6
Trakal Martin
1
143 70 2 213
133
2
142 77 0 219
105
Cel: 285 147 2 432 2
Zvěřina Josef
129 54 2 183
157 90 1 247
286 144 3 430 0
Domácí celkem:
824 20
Hosté celkem:
758 55
1771
Loveček Zdeněk
Stav Flejšar Jiří
1
134 63 0 197
71
155 45 9 200
2
152 61 2 213
68
150 66 3 216
Cel: 286 124 2 410 0
305 111 12 416 2
210
198
408 0
2595
TJ SOKOL TEPLÁ
2568
VALENTA Jaromír
ČÍŢKOVÁ Jana
JALOŠEVSKÁ Jitka
LUKÁŠKOVÁ Jana
BOKOVÁ Miroslava
MANDÁK Jan
455
403
433
393
452
432
14
4:12
2:0
0:2
0:2
0:2
2:0
0:2
1732
2490
2610
JISKRA HAZLOV D
408
439
442
429
413
479
UTIKAL Karel
UTIKALOVÁ Miroslava
SERBOUSEK Václav
JARINOVÁ Klára
UTIKALOVÁ Karoline
HÁJEK Petr
2
rozhodčí: ČÍŢKOVÁ Jana
diváků: 10, utkání trvalo: 4:50
Na úvod mladý Jaromír Valenta získal výrazný náskok pro domácí, ale ostatní ho snadno rozdávali.
Teprve Mirka Boková pochopila situaci a začal hon na ztracené pozice. Před poslední dvojicí byl stav
2:6 ale +5 kuţelek pro domácí. Jan Mandák zahrál svŧj lepší prŧměr, Petr Hájek však byl dost nad
jeho síly a snadno potvrdil vítězství Hazlova D.
1
Valenta Jaromír
Stav Utíkal Karel
1
155 76
2 231
24
154 53 5 207
2
138 86
2 224
47
148 53 1 201
Cel: 293 162 4 455 2
302 106 6 408 0
4
2
Číţková Jana
1
144 35
13 179
17
2
135 89
2 224
11
Cel: 279 124 15 403 0
Utíkalová Miroslava
140 69 3 209
141 89 2 230
281 158 5 439 2
5
Boková Miroslava
1
154 81 2 235
8
2
154 63 2 217
5
Cel: 308 144 4 452 2
Utíkalová Karoline
141 52 7 193
140 80 1 220
281 132 8 413 0
3
Jaloševská Jitka
1
140 71
2 211
0
2
142 80
4 222
2
Cel: 282 151 6 433 0
Sebourek Václav
142 80 4 222
151 69 1 220
293 149 5 442 2
6
Hájek Petr
172 80 0 252
150 77 1 227
322 157 1 479 2
Domácí celkem:
814 42
Hosté celkem:
1754
2568
4
Lukášková Jana
Stav Jarinová Klára
1
145 62 2 207
-6
162 53 6 215
2
144 42 8 186
-34
148 66 3 214
Cel: 289 104 10 393 0
310 119 9 429 2
Mandák Jan
1
165 50 3
2
138 79 0
Cel: 303 129 3
215
217
-32
-42
432 0
1789
821 34
2610
12
TJ JISKRA AŠ B
2499
POSPÍŠILOVÁ Martina
MAŠEK Václav
BUFKA Jiří
VICZMANDI Tomáš
JEDLIČKA Petr
BULANT Jaroslav
389
421
397
426
414
452
12:4
0:2
2:0
0:2
2:0
2:0
2:0
2408
SLOVAN K.VARY B
431
361
430
382
402
402
LUSTER Johannes
DOBIÁŠOVÁ Hana
STAŠOVÁ Daniela
BAŠEK Karel
BECK Tomáš ml.
ŢALUD Robert
rozhodčí: STAŠOVÁ Daniela
diváků: 3, utkání trvalo: 4:20
Oboustranně hodně nevyrovnané výsledky znamenají snadné vítězství domácích.
1
Pospíšilová Martina
Stav Luster Johannes
1
145 44
6 189
-45
153 81 2 234
2
147 53
4 200
-42
134 63 2 197
Cel: 292 97
10 389 0
287 144 4 431 2
4
2
Viczmandi Tomáš
Stav Bašek Karel
1
148 72 0 220
-11
146 70 4 216
2
144 62 3 206
29
122 44 8 166
Cel: 292 134 3 426 2
268 114 12 382 0
Mašek Václav
1
140 80
1 220
-10
2
132 69
4 201
18
Cel: 272 149 5 421 2
Dobiášová Hana
138 50 7 188
128 45 7 173
266 95 14 361 0
5
Jedlička Petr
1
144 58 2 202
21
2
142 70 3 212
41
Cel: 286 128 5 414 2
Beck Tomáš ml.
130 80 3 210
142 50 3 192
272 130 6 402 0
3
Stašová Daniela
154 69 1 223
144 63 4 207
298 132 5 430 2
6
Bulant Jaroslav
1
163 81 0 244
79
2
145 63 2 208
91
Cel: 308 144 2 452 2
Ţalud Robert
135 71 4 206
125 71 2 196
260 142 6 402 0
777 28
Hosté celkem:
757 47
Bufka Jiří
1
131 62
1
2
141 63
2
Cel: 272 125 3
Domácí celkem:
193
204
-12
-15
397 0
1722
2499
TJ JÁCHYMOV B
2489
BEZOUŠKA Martin
VLČEK Miroslav
ŢIVNÝ František
ŠEDA Jiří
MRENICA Štefan
MAXA Vladimír
400
423
416
411
421
418
12
10:6
0:2
0:2
2:0
2:0
0:2
2:0
1651
2479
LOKO CHEB C
411
426
394
402
435
411
BERKOVCOVÁ Hana
GLADAVSKÁ Helena
CHRASTIL Josef
CAPOUCH František
HAMROVÁ Jana
NOVÁČKOVÁ Eva
2408
4
rozhodčí: BEZOUŠKA Martin
diváků: 2, utkání trvalo: 5:15
1
Bezouška Martin
Stav Berkovcová Hana
1
148 63
4 211
5
145 61 4 206
2
145 44
9 189
-11
143 62 3 205
Cel: 293 107 13 400 0
288 123 7 411 2
4
2
Vlček Miroslav
1
147 69
4 216
-11
2
138 69
2 207
-14
Cel: 285 138 6 423 0
Gladavská Helena
146 70 2 216
140 70 3 210
286 140 5 426 2
5
Mrenica Štefan
1
151 68 5 219
8
2
148 54 3 202
3
Cel: 299 122 8 421 0
Hamrová Jana
148 80 1 228
137 70 5 207
285 150 6 435 2
3
Ţivný František
1
140 71
5 211
10
2
148 57
4 205
8
Cel: 288 128 9 416 2
Chrastil Josef
135 52 4 187
145 62 4 207
280 114 8 394 0
6
Maxa Vladimír
1
147 61 5 208
0
2
147 63 3 210
10
Cel: 294 124 8 418 2
Nováčková Eva
134 77 0 211
137 63 6 200
271 140 6 411 0
Domácí celkem:
744 47
Hosté celkem:
782 40
1745
2489
10
Šeda Jiří
Stav Capouch František
1
144 71 1 215
17
153 53 5 206
2
142 54 2 196
17
134 62 3 196
Cel: 286 125 3 411 2
287 115 8 402 0
1697
2479
6
předehrávané utkání 22.kola – je započteno v tabulce.
TJ LOMNICE C
2468
8:8
2419
TJ LOMNICE B
BEČKOVÁ Jitka
PROUZOVÁ Monika
SCHIMMER Rudolf
ŠTĚPANOVSKÝ Rudolf
ŠTURSOVÁ Tereza
ŠIMÁČKOVÁ Soňa
371
383
402
463
474
375
0:2
0:2
0:2
2:0
2:0
0:2
376
401
427
399
398
418
LIDMILA Petr
SLAVÍK Hanuš
FLEJŠAR Jiří
JANDA Petr
HROMADA Lubomír
ZVĚŘINA Josef
rozhodčí: SLAVÍK Hanuš
diváků: 12, utkání trvalo: 4:40
Starty náhradníků:
1. start: GLADAVSKÁ Helena (Cheb , 04369), PEŠKOVÁ Blanka (SKK K.Vary, 15199), DOBIÁŠOVÁ
Hana (Sn. K.Vary, 03658), KOŽÍŠKOVÁ Zuzana (Lomnice , 10917), BEČKOVÁ Jitka (Lomnice, 19552)
NEJ … výkony jednotlivců v 17.kole:
Plné
Doráţka
Chyby
CELKEM
HÁJEK
VALENTA
HÁJEK
Petr
Jaromír
Petr
HÁJEK
Petr
Ji.Hazlov D
Sok.Teplá
Ji.Hazlov D
v Teplé 3-4
v Teplé 3-4
v Teplé 3-4
322
162
0
479
Ji.Hazlov D
v Teplé 3-4
NEJLEPŠÍ ŠESTKA TOHOTO KOLA:
HÁJEK Petr
PROUZOVÁ Monika
VALENTA Jaromír
BULANT Jaroslav
BOKOVÁ Miroslava
PILAŘ Václav
Jiskra Hazlov D
TJ Lomnice C
TJ Sokol Teplá A
Jiskra Aš B
TJ Sokol Teplá A
Jiskra Aš A
322
305
293
308
308
309
157
158
162
144
144
140
1
5
4
2
4
6
479
463
455
452
452
449
CELKEM 2750 KUŢELEK
Celkové pořadí jednotlivců:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
jméno hráče
družstvo
celkem
plné
dorážka
chyby poměr kuž. maximum
JEDLIČKA Petr
HÁJEK Petr
BLÁHA Roman
KLEPÁČEK Adolf
MAZÁK František ml.
STAŠOVÁ Daniela
LUSTER Johannes
BÍNA Ondřej
SEIDL Eduard
BRANDL Gerhard
VEVERKA Josef
MAXA Vladimír
SERBOUSEK Václav
Jiskra Aš A
Hazlov D
Šabina B
Cheb D
Jiskra Aš A
Sn. K.Vary B
Sn. K.Vary B
Hazlov D
Šabina B
Šabina B
Lomnice B
Jáchymov B
Hazlov D
448,7
442,3
435,3
434,0
429,6
429,4
427,2
426,9
426,3
426,0
425,2
425,2
424,6
311,3
298,8
297,2
292,2
293,5
289,2
288,1
289,0
294,8
288,7
289,7
290,8
286,5
137,4
143,5
138,1
141,8
136,1
140,2
139,1
137,9
131,5
137,3
135,6
134,4
138,1
3,0
3,5
5,5
4,0
3,8
4,4
5,1
4,8
4,0
5,4
6,8
5,0
5,1
5/7
6/9
7/8
5/7
6/7
7/8
7/8
6/9
6/8
8/8
6/7
9/9
6/9
(470)
(495)
(471)
(478)
(457)
(447)
(445)
(456)
(462)
(454)
(449)
(469)
(478)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
ŠNAJDR Václav
VIEWEGOVÁ Pavla
ŠTURSOVÁ Tereza
VALENTA Jaromír
VAJDÍKOVÁ Lucie
TRAKAL Martin
GABRIŠKO Jiří
BOKOVÁ Miroslava
PILAŘ Václav
JEDLIČKOVÁ Dagmar
BECK Tomáš ml.
SOLÍN Jaroslav
HAMROVÁ Jana
MANDA Štěpán
ZEMAN Václav
MAŠEK Václav
PAVLÍK Zdeněk
JAROŠ Jiří
FLEJŠAR Jiří
VICZMANDI Tomáš
BEZOUŠKA Martin
ŠTĚPANOVSKÝ Rudolf
JARINOVÁ Klára
SEIDL František
ŠEDA Jiří
VODEHNAL Vítězslav
SCHUBERT Pavel
ČERNÝ Jaromír
ZVĚŘINA Josef
JANDA Petr
MANDÁK Jan
BAŠEK Karel
ŠIMÁČEK Petr
LOVEČEK Zdeněk
ŢIVNÝ František
MAZÁK František st.
BUDIL Miroslav
BUFKA Jiří
HROMADA Lubomír
SLAVÍK Hanuš
CHRASTIL Josef
NOVÁČKOVÁ Eva
MRENICA Štefan
BLASL Jiří
LIDMILA Petr
JALOŠEVSKÁ Jitka
PETŘÍČKOVÁ Jiřina
KOČAN Jiří
ŢALUD Robert
FLUSSER Václav
NOVÁČEK Josef
CIMBALA Štefan
KRÝSL Vladimír
LUKÁŠKOVÁ Jana
UTIKALOVÁ Miroslava
MAŠKOVÁ Yvona
ZVĚŘINA Marek
POKORNÝ Pavel
ČÍŢKOVÁ Jana
ADAM Jan
KOVAČÍKOVÁ Rŧţena
MATOUŠEK Jiří
KOŢÍŠEK Lukáš
BULANT Jaroslav
SKK K.Vary B
Jiskra Aš B
Lomnice C
Teplá
Lomnice C
SKK K.Vary B
SKK K.Vary B
Teplá
Jiskra Aš A
Jiskra Aš A
Sn. K.Vary B
Jiskra Aš A
Cheb C
Hazlov D
SKK K.Vary B
Jiskra Aš B
Sn. K.Vary B
Cheb D
Lomnice B
Jiskra Aš B
Jáchymov B
Lomnice C
Hazlov D
Šabina B
Jáchymov B
SKK K.Vary B
Cheb D
Šabina B
Lomnice B
Lomnice B
Teplá
Sn. K.Vary B
Lomnice C
SKK K.Vary B
Jáchymov B
Jiskra Aš A
Cheb C
Jiskra Aš B
Lomnice B
Lomnice B
Cheb C
Cheb C
Jáchymov B
Jáchymov B
Lomnice B
Teplá
Jiskra Aš B
SKK K.Vary B
Sn. K.Vary B
Teplá
Cheb C
Šabina B
Cheb C
Teplá
Hazlov D
Cheb D
Šabina B
Cheb D
Teplá
Cheb D
Lomnice C
Cheb D
Lomnice C
Jiskra Aš B
423,7
423,7
423,3
422,9
422,2
421,9
421,8
421,4
421,3
420,7
420,6
420,2
420,0
419,4
419,0
417,8
417,2
417,1
416,4
416,1
415,7
415,4
414,6
414,4
414,3
412,6
412,4
412,1
411,4
410,6
410,4
409,3
408,7
408,6
406,7
406,6
405,2
404,7
404,1
403,2
403,2
402,9
402,5
401,0
400,3
400,3
399,4
399,1
398,4
395,3
394,5
392,2
388,9
388,2
385,4
384,8
383,2
380,8
379,2
379,0
376,4
373,0
455,5
453,2
290,8
292,2
290,0
293,9
287,5
291,1
292,1
296,5
294,6
290,8
289,1
293,7
292,2
285,3
288,4
292,6
285,1
290,1
290,1
284,9
290,2
287,1
288,0
284,2
294,0
287,4
288,5
288,1
282,9
282,5
288,9
285,5
286,0
282,4
284,8
290,1
280,8
285,2
285,1
282,1
280,9
280,7
284,3
287,5
284,2
282,2
286,1
273,2
274,8
280,7
284,5
278,1
274,6
278,2
274,7
273,6
274,4
270,9
276,0
275,5
271,6
267,1
305,0
303,0
133,0
131,5
133,3
129,0
134,7
130,9
129,7
124,8
126,6
129,9
131,5
126,5
127,8
134,1
130,6
125,2
132,1
127,0
126,2
131,1
125,5
128,3
126,6
130,2
120,3
125,2
124,0
124,0
128,5
128,1
121,5
123,8
122,7
126,2
121,9
116,5
124,4
119,5
119,0
121,1
122,3
122,1
118,3
113,4
116,1
118,1
113,2
125,9
123,6
114,6
110,0
114,1
114,3
109,9
110,8
111,2
108,8
109,9
103,2
103,5
104,9
105,8
150,5
150,2
5,3
5,9
4,5
6,0
6,1
5,2
5,5
6,9
7,1
7,2
7,5
5,5
7,5
4,2
5,9
6,6
6,1
5,6
5,9
5,8
7,5
4,6
6,4
5,4
7,0
5,9
7,5
7,0
6,2
5,9
6,3
8,3
8,4
5,5
8,9
10,5
7,8
5,1
9,2
8,1
7,7
9,1
7,8
7,9
10,5
9,4
11,8
6,2
7,1
10,8
10,7
9,5
8,5
10,1
10,4
11,2
13,1
10,0
13,2
12,4
9,6
12,9
4,0
3,3
8/8
6/8
8/8
6/7
8/8
6/8
7/8
7/7
7/7
7/7
8/8
6/7
7/8
6/9
7/8
8/8
8/8
5/7
7/7
8/8
7/9
7/8
9/9
6/8
9/9
7/8
5/7
6/8
6/7
7/7
7/7
8/8
8/8
6/8
8/9
5/7
6/8
8/8
7/7
7/7
8/8
8/8
8/9
7/9
6/7
5/7
6/8
6/8
6/8
7/7
6/8
6/8
7/8
7/7
7/9
5/7
6/8
7/7
6/7
6/7
6/8
5/7
2/8
3/8
(450)
(457)
(474)
(455)
(469)
(476)
(464)
(455)
(462)
(447)
(459)
(462)
(451)
(454)
(459)
(452)
(442)
(447)
(463)
(463)
(462)
(463)
(465)
(451)
(460)
(446)
(445)
(458)
(445)
(463)
(476)
(451)
(471)
(465)
(440)
(451)
(454)
(462)
(450)
(419)
(454)
(455)
(440)
(416)
(425)
(433)
(436)
(411)
(443)
(444)
(434)
(431)
(424)
(437)
(439)
(418)
(421)
(433)
(445)
(459)
(410)
(418)
(483)
(486)
MÍŠÁNEK Vladimír
HURTA Martin
VLČEK Miroslav
KROTKÝ Josef
JEDLIČKA Petr
KNESPL Miroslav
GLADAVSKÁ Helena
DIOSEGI Štěpán
ŠIMÁČKOVÁ Soňa
TUČEK Michal
UTÍKALOVÁ Linda
POSPÍŠILOVÁ Martina
DAVÍDKOVÁ Anna
PEŠKOVÁ Blanka
ZOUFALÝ Michal
TOUŢIMSKÝ Marcel
BENEŠOVÁ Iveta
BERKOVCOVÁ Hana
NOVÝ Jaroslav
LAUDÁTOVÁ Jitka
ŠAFR Jiří
KOŢÍŠKOVÁ Zuzana
HLAVATÝ Zdeněk
MÍŠÁNEK Vladimír
BERKOVCOVÁ Hana
GUBA Hubert
VIEWEG Václav
SCHIMMER Rudolf
BULANT Jaroslav
LUKEŠ Vladimír
HUSSAR Daniel
LAUDÁTOVÁ Jitka
URBAN Vladislav
Jiskra Aš B
Jiskra Aš A
Jáchymov B
Lomnice B
Jiskra Aš B
Lomnice C
Cheb C
Lomnice B
Lomnice C
Hazlov D
Hazlov D
Jiskra Aš B
Jiskra Aš B
SKK K.Vary B
Hazlov D
Sn. K.Vary B
Hazlov D
Cheb C
Šabina B
Jiskra Aš A
Sn. K.Vary B
Lomnice C
Jáchymov B
Jiskra Aš A
Cheb D
Lomnice B
Jiskra Aš B
Lomnice C
Hazlov D
Jáchymov B
Cheb D
Jiskra Aš B
Lomnice C
437,0
433,0
432,2
431,5
430,1
428,0
426,0
426,0
421,7
421,3
420,8
417,6
417,0
417,0
416,3
416,0
415,0
414,2
414,0
413,0
412,1
412,0
411,8
411,3
409,8
408,0
408,0
407,9
407,8
406,0
405,9
404,0
404,0
306,0
292,9
297,2
290,5
286,6
276,0
286,0
304,0
290,4
293,3
289,8
289,0
292,0
298,5
276,8
292,8
291,0
291,3
286,7
282,0
290,7
279,0
289,5
289,5
288,1
281,0
286,0
286,0
281,5
281,5
292,6
282,0
290,8
131,0
140,1
135,0
141,0
143,5
152,0
140,0
122,0
131,3
128,0
131,0
128,6
125,0
118,5
139,5
123,3
124,0
122,8
127,3
131,0
121,3
133,0
122,3
121,8
121,7
127,0
122,0
121,9
126,3
124,5
113,3
122,0
113,3
8,0
4,1
5,5
4,0
1,7
0,0
5,0
2,0
7,3
3,8
4,5
6,7
7,0
8,5
6,5
6,8
7,0
5,8
7,2
7,0
6,3
5,0
7,6
8,8
5,5
7,0
5,0
8,4
5,4
7,5
9,2
5,0
8,3
2/8
4/7
4/9
1/7
3/8
1/8
1/8
1/7
4/8
2/9
4/9
5/8
1/8
2/8
2/9
2/8
1/9
4/8
5/8
1/7
5/8
1/8
5/9
4/7
3/7
1/7
1/8
3/8
4/9
1/9
4/7
1/8
2/8
(458)
(454)
(460)
(452)
(458)
(428)
(426)
(426)
(451)
(444)
(433)
(438)
(417)
(443)
(442)
(440)
(415)
(445)
(439)
(413)
(479)
(412)
(450)
(437)
(427)
(408)
(408)
(433)
(436)
(416)
(423)
(404)
(422)
Pro přehled výsledky vyšších soutěží …..
2.kuţ.liga muţŧ – skup.A – 18.kolo
3.kuţ.liga muţŧ – skup.A – 18.kolo
Tato zajímavost je nám tentokrát odepřena, protoţe výsledky 2. a 3.KLM se nepodařilo zjistit.
Příště - v sobotu 7.března 2015
(v ligových soutěţích je volný termín)
ZÁPADOČESKÁ DIVIZE
09:00
09:00
09:00
11:00
09:00
13:30
JISKRA ŠABINA
SLAVOJ PLZEŇ
SOKOL ÚTVINA
JI.HAZLOV B
KK HOLÝŠOV
BANÍK STŘÍBRO
(ZčD) – 18.kolo
- TJ LOMNICE
- SLÁVIA K.VARY
- JI.HAZLOV C
- ROKYCANY C
- LOKO CHEB B
- TJ JÁCHYMOV
.
KARL.KRAJ.PŘEBOR (KvKP)
09:00
09:00
09:00
14:00
09:00
13:00
JÁCHYMOV B
LOKO CHEB C
SLOVAN KV B
JI.HAZLOV D
TJ LOMNICE B
JISKRA AŠ A
– 18.kolo
- TJ LOMNICE C
- JISKRA AŠ B
- SOKOL TEPLÁ
- SKK KVARY B
- LOKO CHEB D
- JI.ŠABINA B
Zpracoval: Jaroslav Dobiáš, Národní 16, 360 20 Karlovy Vary, mobil: 732 123 779 , -Z: 352 619 244,
e-mail: [email protected] nebo [email protected]
Archiv aktuelních výsledkŧ, Zpravodajŧ a dokumentŧ najdete na webových stránkách:
http://www.kv.kuzelky.net
.
Download

Zpravodaj č. 17 - Kuzelky Slavoj