Technický list
Convert AW6 CONVERT AW16
Technický list Technické parametry
Technické parametry Max. topný výkon
Technické parametry
kW
16,1
kW
4,0
Technické parametry Toshiba DC –
dvojitý rotační
7,0 Kompresor
kW kW
1,9 15,3
Expanzní ventil
Elektronicky řízený
Max. příkon
Nominální topný výkon kW kW
4,6
6,5 Počet expanzních
ventilů
Expanzní ventil ks
COP (A7W35)*
Max. příkon kW W/W
4,98
Max. topný výkon kW Min. topný výkon Nominální topný výkon
Min. topný výkon
COP (A2W35)*
COP (A7W35)* Max. chladicí výkon**
COP (A2W35)* Max. příkon při chlazení
EER
Max. chladicí výkon** W/W
W/W kW
W/W kW
kW W/W
Max. příkon při chlazení Hmotnost venkovní jednotky kW kg
EER Hmotnost vnitřní jednotky W/W kg
Rozměry venkovní
Hmotnost venkovní jednotky (v/š/h)
mm
kg jednotky Rozměry vnitřní
mm
jednotky (v/š/h)
Hmotnost vnitřní kg jednotky Chladivo
Rozměry venkovní Připojení venkovní jednotky mm "
jednotky (v/š/h) Připojení vnitřní jednotky
"
Rozměry vnitřní Min. délka propojovacího vedení
mm m
jednotky (v/š/h) Max. délka propojovacího
m
vedení
Chladivo Převýšení (maximální)
Připojení venkovní Množství chladiva
jednotky Připojení vnitřní jednotky Min. délka propojovacího vedení Max. délka propojovacího vedení m
2,5 3,85
7,81 13,5
3,76 4,7
3,2
7,0 2,5 93
28
2,9 1340/900/320
44 600/600/200
28 R-410a
flérové
3/8–5/8
550/780/290 flérové 3/8–5/8
4,0
600/600/200 75,0
R-­‐410a 30,0
2,7
� kg flérové 1/4–1/2 � flérové 3/8–5/8 Kompresor Minimální úroveň
%
výkonuPočet expanzních ventilů kompresoru
1
cca 30
ks Toshiba
dvojitý r
Elektronic
1
Minimální úroveň výkonu % cca Deskový výměník
kompresoru Výměník
Alfa Laval, SWEP
Oběhové čerpadlo
Wilo Star RS 25/6 Deskový v
Výměník Připojení vnitřní jednotky
"
1
Alfa Lava
Max. přípustný
tlak
kPa
300
Oběhové čerpadlo Wilo Star
Tlaková ztráta při 0,33 l/s
kPa
Doporučený průtok výměníkem
l/s
Připojení vnitřní jednotky Max. přípustný tlak � 7
0,76
kPa Ventilátory
kPa Tlaková ztráta při 0,33 l/s Axiální šroubové
Motor ventilátorů
Doporučený průtok výměníkem Max. průtok
vzduchu
Ventilátory Počet/průměr
Počet lopatek
Elektronické řízení
otáček
l/s ks/mm
2/518
l/s
1716
ks
3
1
30
7
0,3
Axiální šr
Elektronic
otáč
* COP dle normy EN 14511 (měřeno ve Strojírenském zkušebním
ústavuPočet/průměr s.p., Brno, registrovaném centru EHPA). ks/m
1/4
** Chladicí výkon je udáván při podmínkách A35W7. m Max. průtok vzduchu l/s 2
75
Motor ventilátorů Faktor znečištění vodního výměníku je 0,18 × 10 e-4 (m K)/W.
Počet lopatek ks 3
* COP dle normy EN 14511 (měřeno ve Strojírenské
KUFI
INT, s.r.o. | Nepomuckázkušebním ústavu s.p., Brno, registrovaném centru
246/114 | CZ 326 00 Plzeň | IČ 26410656 | DIČ CZ26410656
m 4,0 telefon +420 378 774 632 | fax +420 377 241 515 | e-mail [email protected] | www.ac-heating.cz
** Chladicí výkon je udáván při podmínkách A35W7
Faktor znečištění vodního výměníku je 0,18 × 10 e-­‐
m 30,0 Technický list
CONVERT AW16
Elektrické parametry
Provozní limity
Napájení
V–f–Hz
230–1–50
Max. teplota vody na výstupu
°C
55
Napěťové rozmezí
V
198–264
Min. teplota vody v systému
°C
7
Napájení řídicího okruhu
V
24 AC
Max. teplota vody v systému
°C
60
char.,A/f
B25/1
Min. venkovní teplota – režim topení
°C
–20
Max. proud
A
20,5
Max. venkovní teplota – režim topení
°C
30
Rozběhový proud
A
5,0
Min. teplota vzduchu – režim chlazení
°C
0
kW
4,6
Max. teplota vzduchu – režim chlazení
°C
46
cosφ
0,98
Max. vlhkost prostředí pro vnitřní jednotku
%
95
Rozsah provozních teplot v prostoru
umístění vnitřní jednotky
°C
7–35
Hodnota hladiny akustického tlaku –
režim topení*
dB(A)
30
Hodnota hladiny akustického tlaku –
režim chlazení*
dB(A)
30
Požadovaný jistič
Max. provozní příkon
Účiník
Hlukové parametry – venkovní jednotka
Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim topení*
dB(A)
50
Hodnota hladiny akustického
tlaku – režim chlazení*
dB(A)
48
Hlukové parametry – vnitřní jednotka
* Hodnoty akustického tlaku platí v 1 m volného prostoru a v plné
zátěži. Údaje platí za podmínky šíření zvuku do volného prostoru
bez odrazových ploch.
Výkonové parametry
Teplota topné vody na výstupu [°C]
Venkovní
teplota
35 °C
45 °C
50 °C
55 °C
Výkon
Příkon
COP
Výkon
Příkon
COP
Výkon
Příkon
COP
Výkon
Příkon
COP
kW
kW
–
kW
kW
–
kW
kW
–
kW
kW
–
7 °C
16,40
4,40
3,73
15,50
4,50
3,44
14,20
4,50
3,16
13,80
4,60
3,00
2 °C
16,10
4,40
3,66
15,20
4,45
3,42
13,80
4,50
3,07
13,10
4,60
2,85
–5 °C
14,90
4,30
3,47
13,80
4,40
3,14
12,70
4,50
2,82
12,00
4,60
2,61
–10 °C
12,10
4,30
2,81
11,40
4,40
2,59
11,10
4,45
2,49
10,50
4,50
2,33
–15 °C
11,50
4,30
2,67
10,50
4,35
2,41
10,00
4,40
2,27
9,50
4,50
2,11
Podmínky měření pro výkonové tabulky:
- Chladivo: R-410a
- Teplotní spád výměníku: 5 K
- Kapalina ve vodním výměníku: voda
- Vybuzení invertoru: 100 %
- Vzdušná vlhkost: 30 %
- Hodnoty topných faktorů jsou při 50% zatížení cca o 10-20 % vyšší
Uvedené tepelné výkony jsou okamžité hodnoty. V provozu dochází ke snížení topného výkonu vlivem námrazy na výparníku
a odmrazovacích cyklů. V následující tabulce jsou uvedeny korekční koeficienty při určitých teplotních podmínkách:
LWT [°C]
Venkovní teplota [°C] (90% vzdušná vlhkost)
–10
–5
0
2
7
35
0,84
0,86
0,88
0,90
1,00
45
0,80
0,82
0,84
0,86
1,00
55
0,78
0,80
0,82
0,84
1,00
KUFI INT, s.r.o. | Nepomucká 246/114 | CZ 326 00 Plzeň | IČ 26410656 | DIČ CZ26410656
telefon +420 378 774 632 | fax +420 377 241 515 | e-mail [email protected] | www.ac-heating.cz
Technický list
CONVERT AW16
VENKOVNÍ JEDNOTKAVenkovní jednotka A Venkovní jednotka B Venkovní jednotka F B ØI H F E E C ØI H D G A
mm
900
B
mm
1340
mm
320
mm
600
320 mm
365
C
A mm B mm C mm E
D mm F
600 mm
30
E mm G
365 mm
150
F mm H
30 mm
50
G mm I
150 mm
10
H mm 50 mm 780 10 Venkovní jednotka A Venkovní jednotka
6 A I mm B mm C mm 290 D mm 600 E mm 320 F mm 30 G mm 90 H mm 54 I mm 11 6 900 D
1340 550 C Vnitřní jednotka D G Základní provedení ACH-­‐VJ30 pro jednofázovou venkovní jednotku Convert AW14. Obsahuje výměník w
(médium R-­‐410a/topná voda), oběhové čerpadlo, průtokoměr, odvzdušňovací ventil a regulaci xCC. Vnitřní jednotka ACH-VJ30
Vnitřní jednotka A
mm Základní provedení ACH-VJ30 pro jednofázovou venkovní jednotku Convert AW16.
Vnitřní jednotka ACH-­‐VJ30 Základní provedení ACH-­‐VJ30 pro jednofázovou venkovní jednotku Convert AW6. Obsahuje výměník B
mm
Obsahuje výměník (médium R-410a/topná voda), oběhové čerpadlo, průtokoměr,
VNITŘNÍ JEDNOTKA
A mm (médium R-­‐410a/topná voda), oběhové čerpadlo, průtokoměr, odvzdušňovací ventil a regulaci xCC. odvzdušňovací
ventil a regulaci xCC.
105
105 mm
195
F mm 600 200 G
mm 105 H
mm 195 mm I 195 mm
80
80 mm
45
45 mm
105
105 mm
235
235 mm
30
555 mm
555
mm
555
mm
8
mm E mm 600 600 200 D mm B E mm C mm F D mm G E mm F mm G mm H J mm mm J 45 mm 105 I K mm mm 235 J L mm mm 30 K mm M 555 mm L mm N 555 � (vnější závit) " (vnější závit)
1
1 H 80 I K
L
M
N
30 555 8 1 O O
� (vnější závit) " (vnější
5/8 závit)
5/8
P P
� (vnější závit) 5/8 " (vnější
3/8 závit)
3/8
mm N � (vnější závit) O � (vnější závit) 8 P � (vnější závit) KUFI INT, s.r.o. | Nepomucká 246/114 | CZ 326 00 Plzeň | IČ 26410656 | DIČ CZ26410656 telefon +420 378 774 632 | fax +420 377 241 515 | e-­‐mail info@ac-­‐heating.cz | www.ac-­‐heating.cz 3/8 | IČ 26410656 | DIČ CZ26410656
KUFI INT, s.r.o. | Nepomucká 246/114 | CZ 326 00 Plzeň
telefon +420 378 774 632 | fax +420 377 241 515 | e-mail [email protected] | www.ac-heating.cz
KUFI INT, s.r.o. | Nepomucká 246/114 | CZ 326 00 Plzeň | IČ 26410656 | DIČ CZ26410656 telefon +420 378 774 632 | fax +420 377 241 515 | e-­‐mail info@ac-­‐heating.cz | www.ac-­‐heating.cz mm
C D A M Změna
technických údajů
a právo tiskové chyby vyhrazeno.
200
mm Vnitřní jednotka ACH-­‐VJ30 600
mm
B C
600 600
Download

CONVERT AW16 - Tepelná čerpadla, tepelné čerpadlo AC Heating