v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 1
Strana 11-4
ODPÍNAČE (A PŘEPÍNAČE) 16A AŽ 125A
(AC21A)
• Odpínače se zadní montáží (pro přímé
ovládání nebo pro oddělenou montáž)
• Odpínače pro čelní montáž
• Odpínače v krytu. Dle IEC IP65 / UL type 4X
Strana 11-14
ODPÍNAČE A PŘEPÍNAČE 50A AŽ 1600A
(AC21A)
• Třípólové a čtyřpólové odpínače
• Třípólové a čtyřpólové odpínače s pojistkami
− pro pojistky typu NFC, NH a BS
• Třípólové a čtyřpólové přepínače s motorovým
pohonem
Strana 11-22
ODPÍNAČE PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE AŽ
DO 850A 1000VDC (DC21B)
• Třípólové a čtyřpólové odpínače
• Odpínače pro čelní montáž a oddělenou montáž
• Sériové propojení 2, 3, 4, 6 a 8 pólů.
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 2
11
ODPÍNAČE A PŘEPÍNAČE
Proudový rozsah 16A až 1600A
Provedení pro přímé ovládání,
oddělenou montáž a montáž v krytu
Široká řada příslušenství
Verze pro fotovoltaické aplikace až
do 1250A.
Řada GA 16A až 125A
Třípólové odpínače ............................................................................................................................................................................
Čtvrté póly ..........................................................................................................................................................................................
Přídavné bloky a příslušenství...........................................................................................................................................................
Odpínače v krytu ...............................................................................................................................................................................
Prázdné kryty ....................................................................................................................................................................................
KAP. - STR.
11
11
11
11
11
-
4
5
7
12
12
11
11
11
11
11
11
11
-
14
14
15
15
17
17
18
Řada GE 50A až 1600A
Třípólové odpínače.............................................................................................................................................................................
Třípólové odpínače s pojistkami .......................................................................................................................................................
Čtyřpólové odpínače .........................................................................................................................................................................
Čtyřpólové odpínače s pojistkami ....................................................................................................................................................
Třípólové přepínače ...........................................................................................................................................................................
Čtyřpólové přepínače.........................................................................................................................................................................
Přídavné bloky a příslušenství ..........................................................................................................................................................
Odpínače pro fotovoltaické aplikace .................................................................................................................................
11 - 22
O CHRANA
A ODPOJENÍ OBVODŮ
Rozměry ................................................................................................................................................................... 11 - 24
Schémata zapojení .................................................................................................................................................. 11 - 42
Technické parametry .............................................................................................................................................. 11 - 44
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 3
Odpínače a přepínače
Přehled
Řada GA
16A až 125A
ZADNÍ MONTÁŽ
(PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ / ODDĚLENÁ MONTÁŽ)
Šířka 36mm
ČELNÍ MONTÁŽ
Šířka 70mm
Šířka 36mm
V KRYTU
Šířka 70mm
Šířka 100mm
Šířka 220mm
IEC AC21A 16A 25A 32A 40A 63A 63A 80A 100A 125A 16A 25A 32A 40A 63A 80A 100A 125A 16A 25A 32A 40A 63A 80A 100A 125A
l
Třípólový odpínač
l
l
Přídavný čtvrtý pól − standardní
l
Přídavný čtvrtý pól − s předstihem
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Třípólový odpínač pro
fotovoltaické aplikace
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Standardní, montáž šrouby
l
l
l
Standardní, montáž maticí
l
l
l
Standardní, možnost
uvolnění, montáž maticí
l
l
Vyčnívající, nízký, možnost
uvolnění, montáž maticí
l
l
Pistolový, možnost,
uvolnění, montáž šrouby
l
l
Spřažení pro 6−8 pólové odpínače
l
l
Mechanické blokování pro přepínače
l
l
Řada GE
50A až 1600A
ZADNÍ MONTÁŽ (PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ / ODDĚLENÁ MONTÁŽ)
AC21A
50A
125A
Třípólový a čtyřpólový odpínač
Třípólový a čtyřpólový odpínač
pojistkami (pro pojistky NFC)
l
160A
200A
250A
315A
400A
500A
630A
800A
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Třípólový a čtyřpólový odpínač
s pojistkami (pro pojistky BS)
l
Čtyřpólový odpínač pro
fotovoltaické aplikace
1000A 1250A 1600A
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Přepínače
160A až 1600A
ZADNÍ MONTÁŽ (PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ / ODDĚLENÁ MONTÁŽ)
AC21A
Třípólový a čtyřpólový přepínač
Motorový pohon pro přepínač
l
l
Třípólový a čtyřpólový odpínač
s pojistkami (pro pojistky NH)
11-2
l
l
Nízký,
montáž šrouby
11
l
l
l
l
Držák pojistek
Ovladač
l
160A
200A
250A
315A
400A
500A
630A
800A
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
1000A 1250A 1600A
l
l
l
l
l
l
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 4
Odpínače a přepínače
Přehled
Univerzální využití!
VERZE PRO FOTOVOLTAICKÉ
APLIKACE
Odpínače GA...D jsou vhodné jak pro
domovní instalace nízkého napětí, tak pro
instalace v mnoha typech fotovoltaických
aplikací. Tyto odpínače lze používat
v kategorii užití DC21B až do 1000V
KOMPAKTNÍ ROZMĚRY
Třípólové odpínače GA jsou vyráběny ve dvou
rozměrových velikostech.
Proudové velikosti 16 až 63A mají šířku těla
36mm, zatímco odpínače proudových
velikostí 63 až 125A mají šířku těla 70mm.
CERTIFIKACE
Celá řada odpínačů GA má certifikaci GOST,
KEMA a UL pro Kanadu a USA. Typy 16A až 63A
jsou certifikovány dle standardu UL508/CSA
22.2 n° 14 zatímco typy 63A až 125A dle
standardu UL98/CSA 22.2 n° 4.
FLEXIBILITA PŘÍSLUŠENSTVÍ
Montáž a demontáž čtvrtého pólu a přídavných
bloků jsou jednoduché a rychlé operace bez
použití nářadí.
PŘÍDAVNÉ ČTVRTÉ PÓLY
Přídavné čtvrté póly pro montáž z boku
jsou dodávány ve dvou provedeních −
„standardní spínání“ a „spínání s
předstihem” (s ohledem na hlavní
kontakty odpínače).
6 a 8 PÓLOVÉ PROVEDENÍ
K dvojici odpínačů 16 až 125A se zadní
montáží lze připevnit vzájemné
mechanické spřažení a vytvořit tak
šesti- až osmipólový odpínač s jedním
ovladačem (osmipólový s použitím
dvojice přídavných čtvrtých pólů).
Obdobným způsobem při použití
vzájemného mechanického blokování lze
získat tří- až čtyřpólový přepínač
s jedním ovladačem a polohami I−0−II
(čtyřpólový s použitím dvojice
přídavných čtvrtých pólů).
OVLADAČE S KRYTÍM IP65
Široká řada ovládačů s krytím IP65 pro
montáž na dveře rozváděče. Ovladače
mají dva druhy montáže − pomocí
šroubů nebo pomocí matice.
Všechny ovladače mají možnost
uzamknutí ve vypnuté poloze.
Ovladače GAX63... umožňují připevnění
odpínače s čelní montáží (16 až 40A)
pouhým nacvaknutím (bez použití
nářadí)
KOMPATIBILITA OVLADAČŮ
Nadstandardní množství otvorů pro
připevňovací šrouby zajišťuje pohodlné
nahrazení stávajících odpínačů ve
většině případů (bez nutnosti vrtat otvory
nové).
DRŽÁK POJISTEK
K odpínačům 16 až 32A se zadní
montáží lze připevnit držák pojistek
a vytvořit tak kompaktní sestavu
třípólového odpínače s pojistkami
(pojistky nejsou součástí dodávky).
Přístup k pojistkám je umožněn pouze
ve vypnuté poloze odpínače.
OVLADAČE S NÍZKÝM PROFILEM
9mm/0.35in
Ovladače GAX61 a
GAX61 B mají výšku
pouhých 23mm.
UPEVNĚNÍ NA DIN LIŠTU
Montáž a demontáž odpínače na DIN
lištu 35mm (ČSN/EN 60715) se provádí
pouhým zatlačením.
VLOŽKA PROTI POSUNU NA DIN
PŘÍDAVNÉ POMOCNÉ KONTAKTY
Pro všech 8 proudových velikostí
odpínačů daného provedení (zadní /
čelní montáž) se používá stejný blok
pomocných kontaktů.
KOMBINACE PŘÍDAVNÝCH BLOKŮ
Na jeden odpínač lze namontovat
maximálně 4 přídavné bloky pomocných
kontaktů, nebo 3 bloky pomocných
kontaktů a 1 přídavný čtvrtý pól (2 bloky
na pravou a 2 bloky na levou stranu těla
odpínače). Přídavný čtvrtý pól lze
namontovat pouze jeden. Dále lze na
odpínač namontovat nulové svorky,
svorky zemnicí a držák pojistek.
PŘESNÁ INDIKACE STAVU ODPÍNAČE
Stav odpínače (a poloha kontaktů) je
naprosto spolehlivě indikován díky
jednoduchému, modernímu designu
otočných ovladačů.
OVLADAČE VE SHODĚ S UL508A
V návaznosti na normy UL508, které
požadují možnost kontroly rozváděče i
pod napětím, jsou vyráběny některé typy
ovladačů pro oddělenou montáž, které
dovolují kvalifikované osobě otevření
rozváděče i v případě, že odpínač je v
zapnuté poloze.
Gumová vložka na upevňovacím
mechanismu odpínače zabraňuje jeho
posouvání po 35mm DIN liště, a to
i v případech, kdy jsou rozměry lišty
mimo předepsanou toleranci, nebo při
vertikální montáži odpínače.
PŘIZPŮSOBIVOST SVOREK
Na svorky lze připojovat různé typy
kabelů, jako jsou: slaněný vodič, pevný
vodič, AWG vodič.
Svorky odolají i vysokému utahovacímu
momentu.
VYSOKÁ FUNKČNOST V AC23 KAT.
Jmenovité proudy Ie pro kategorii užití
AC23 při 690V jsou nejvyšší ve své
výrobkové třídě.
INSTALAČNÍ ROZMĚRY
Rozměry odpínačů se zadní montáží
umožňují jejich bezproblémové použití
v instalačních rozvodnicích.
23mm/0.9in
11-3
11
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 5
Odpínače a přepínače
Řada GA 16A až 125A
Ba- Hmotle- nost
ní
AC21A
(≤690V)
AC22A (≤690V)
AC23A (≤415V)
[A]
[A]
ks
[kg]
Odpínače se zadní montáží (včetně černého přímého ovladače).
Pro oddělenou montáž je nutno samostatně objednat
hřídel a ovladač viz strany: 11-9 a 11-10.
GA016 A...
GA040 A
GA063 SA
GA063 A...
GA125 A
GA016 A
16
16
1
0.146
GA025 A
25
25
1
0.146
GA032 A
32
32
1
0.146
GA040 A
40
40
1
0.146
GA063 SA
63
45
1
0.148
GA063 A
63
63
1
0.388
GA080 A
80
80
1
0.388
GA100 A
100
100
1
0.388
GA125 A
125
125
1
0.388
Odpínače pro čelní montáž (včetně hřídele). Nutno
samostatně objednat pouze ovladač viz strana: 11-10.
GA016 C...
GA040 C
GA063 C...
GA125 C
11
GA016 C
16
16
1
0.170
GA025 C
25
25
1
0.170
GA032 C
32
32
1
0.170
GA040 C
40
40
1
0.170
GA063 C
63
63
1
0.404
GA080 C
80
80
1
0.404
GA100 C
100
100
1
0.404
GA125 C
125
125
1
0.404
Průběh spínání GA odpínačů
Průběh 0→1 0°
30°
60°
60°
GA016 A...GA040 A - GA063SA
60°
GA016 C...GA040 C
55°
GA063 C...GA125 C
vyp
Jednofázový
[HP]
Třífázový
[HP]
120V
200208V
240V
240V
480V
600V
zap
Proud
při
600VAC
Zkratový
proud při
600VAC
[A]
[kA]
Provozní parametry
– Jmenovité izolační napětí Ui: 1000V
– Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp: 8kV
– Elektrická životnost (AC21A):
• 100 tis. cyklů pro GA016-GA040
• 15 tis. cyklů pro GA063 SA
• 30 tis. cyklů pro GA063-GA125
– Mechanická životnost:
• 100 tis. cyklů pro GA016-GA040,GA063 SA
• 30 tis. cyklů pro GA63-GA125
GA016 A...GA040 A
l
l
l
––
GA063 SA
l
––
l
––
GA016 C...GA040 C
l
l
l
––
GA063 A...GA125 A
l
l
––
l
GA063 C...GA125 C
l
s
––
l
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty:
Typ
l certifikace získané; s certifikace probíhá.
55°
GA063 A...GA125 A
Typ
90°
Obecná charakteristika
– Jmenovitý proud 16A až 125A
– Dostupná provedení odpínačů:
• Pro přímé ovládání (odpínače se zadní montáží)
• Pro čelní montáž (odpínače pro čelní montáž);
Nutno samostatně objednat ovladač viz strana: 11-9
a 11-10
• Pro oddělenou montáž (odpínače se zadní montáží);
Nutno samostatně objednat prodlužovací hřídel a ovladač
viz strana: 11-9 a 11-10
– Kompaktní instalační rozměry
– Montáž pomocí šroubů nebo na DIN lištu 35mm
(dle ČSN/EN 60715)
– Možnost uzamknutí v nulové poloze bez dalšího
příslušenství.
cULus dle UL98 /
CSA C22.2 n°4
UL Listed (Soubor E328470)
Jmenovitý
provozní
proud
cULus dle UL508 /
CSA C22.2 n°14
UL Listed (Soubor E93602)
Smluvený
tepelný
proud Ith
KEMA
Objednací
kód
GOST
Třípólové odpínače
V souladu se standardy: ČSN/EN 60947-1, ČSN/EN 60947-3,
UL508, UL98, CSA C22.2.
Maximální
vel. pojistek
při 600V
GA016...
1
2
5
5
10
10
16
5
RK5 - 20A
GA025...
11/2
3
71/2
71/2
15
20
25
5
RK5 - 30A
GA032...
2
5
10
10
20
20
32
5
RK5 - 35A
GA040...
2
5
10
15
20
25
40
5
RK5 - 45A
GA063 SA
2
71/2
10
15
30
30
60
5
RK5 - 45A
POZN : U ..... GA ..., GA a GA ... C ... D (na str. 11-22) provedení, dle UL508 a CSA 22.2 n ° 14.
UL, pro USA a Kanadu (Soubor E93602), jako " Manual Motor Controllers" s UL označením “GENERAL PURPOSE SWITCH. INTERRUPTEUR
USAGE GENERAL” a “SUITABLE AS MOTOR DISCONNECT”.
Typ
Jednofázový
[HP]
Třífázový
[HP]
120V
200240V
208V ·
240V
480V
600V
Proud
při
600VAC
Proud
proud při
600VAC
Maximální
vel. pojistek
při 600V
[A]
[kA]
[A]
GA063...¶ 3
71/2
20
20
40
40
60
10
100
GA080...
3
10
25
25
40
40
100
10
100
GA100...
5
10
30
30
50
50
100
10
100
GA125...
71/2
10
30
30
60
60
100
10
100
POZN : Výše uvedené hodnoty platí pro GA…A, GA…C and GA…D (na str. 11-22) provedení dle UL98 a CSA C22.2 N°4.
UL pro USA a Kanadu (File E328470), Jako " Open Type Switches – Open "provedení s UL označením “GENERAL PURPOSE SWITCH.
INTERRUPTEUR USAGE GENERAL”.
¶ Nižší rozsahy v kategorii UL/CSA jsou k dispozici na vyžádání při větších dodávkách.
Pro další informace se obraťte na zákaznický servis, viz kontaktní údaje.
· Velikost napětí není dle standardu UL98/CSA 22.2 n°4 indikována.
11-4
Přídavné bloky / Příslušenství
strana 11-6 až 10
Rozměry
strana11-24 to 26
Schémata zapojení
strana 11-42
Technické parametry
strana 11-44
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 6
Odpínače a přepínače
Řada GA 16A to 125A
Čtvrté póly
Objednací
kód
Smluvený
tepelný
proud Ith
Jmenovitý
provozní
proud Ie »
Ba- Hmotle- nost
ní
AC21A »
(≤690V)
AC22A (≤690V)
AC23A (≤415V)
[A]
[A]
ks
[kg]
Standardní spínání (shodné s hlavními kon. odpínače).
Pro odpínače GA...A (zadní montáž).
GAX42...A
GAX41...A
GAX42 063SA
GAX41 063SA
GAX42 040A ¶ 40
40
1
0.045
GAX42 063SA · 63
45
1
0.045
GAX42 063A
63
63
1
0.126
GAX42 080A
80
80
1
0.126
GAX42 100A
100
100
1
0.126
GAX42 125A
125
125
1
0.126
Pro odpínače GA...C (čelní montáž).
0.045
63
1
0.128
GAX42 080C
80
80
1
0.128
GAX42 100C
100
100
1
0.128
GAX42 125C
125
125
1
0.128
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty:
GAX41 040C ¸ 40
40
1
0.046
Typ
cULus dle UL98 /
CSA C22.2 n°4
UL Listed (Soubor E328470)
1
63
cULus dle UL508 /
CSA C22.2 n°14
UL Listed (Soubor E93602)
40
GAX42 063C
Provozní parametry
– Jmenovité izolační napětí Ui: 1000
– Jmenovité výdržné napětí Uimp : 8kV
– Elektrická životnost v AC21A:
• 100 tis. cyklů pro GAX42 040A / C a GAX41 040A / C
• 15 tis. cyklů pro GAX42 063SA a GAX41 063SA
• 30 tis. cyklů pro GAX42 063A / C a GAX41 125A / C
– Mechanická životnost:
• 100 tis. cyklů pro GAX42 040A / C a GAX41040A / C,
GAX42 063SA a GAX41 063SA
• 30 tis. cyklů pro GAX42 063A / C - GAX42 125A / C
a GAX41 125A / C.
GOST
GAX42 040C ¸ 40
Obecná charakteristika
– 16A až 125A
– K dispozici verze pro:
• zadní montáž
• čelní montáž
• standardní spínání
• spínání s předstihem
– Kompaktní a modulární velikosti.
GAX41 125C º 125
125
1
0.128
GAX41 040A-GAX42 040A
l
l
––
GAX41 063SA-GAX42 063SA
l
l
––
GAX41 040C-GAX42 040C
l
l
––
GAX41 125A-GAX42 125C
l
––
l
GAX42 063A...GAX42 125A
l
––
l
GAX42 063C...GAX42 125C
l
––
l
Spínání s předstihem (s ohledem na hlavní kon. odp.).
Pro odpínače GA...A (zadní montáž).
GAX42 040C
GAX41 040C
GAX41 040A ¶ 40
40
1
0.046
GAX41 063SA · 63
45
1
0.046
GAX41 125A ¹ 125
125
1
0.116
Pro odpínače GA...C (čelní montáž).
¶
·
¸
¹
º
»
Pouze pro odpínače GA016 A-GA040 A .
Pouze pro odpínače GA063 SA .
Pouze pro odpínače GA016 C-GA040 C .
Pouze pro odpínače GA063 A-GA125 A .
Pouze pro odpínače GA063 C-GA125 C .
Viz strana 11-4 pro UL / CSA, které jsou stejné jako odpovídající typy odpínačů..
l certifikace získané
Průběh spínání GA odpínačů (přepínání přídavných pólu)
Průbeh 0→1 0°
GA016A/C…GA040A/C - GA063SA
Hlavní póly
GAX42040A/C - GAX42063SA
Přídavné póly - Standartní spínání
GAX41040A/C-GAX41063SA
Přídavné póly - Spínání s předstihem
60°
60°
90°
V souladu se standardy: ČSN/EN 60947-1, ČSN/EN 60947-3,
UL508, UL98, CSA C22.2.
60°
55°
55°
GA063A/C…GA125A/C
Hlavní póly
GAX42063A/C…GAX42125A/C
Přídavné póly - Standartní spínání
GAX41125A/C
Přídavné póly - Spínání s předstihem
55°
48°
vyp
Přídavné bloky / Příslušenství
strana 11-6 až 10
30°
Rozměry
strana 11-24 až 26
zap
Schémata zapojení
strana 11-42
Technické parametry
strana 11-44
11-5
11
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 7
Odpínače a přepínače
Řada GA 16A až 125A
Přídavné bloky / Příslušenstvííslušenství
Maximální kombinace
GA016 A...GA040 A
GA040 D
Uspořádání a maximální počet přídavných bloků na odpínačích se zadní montáží
GAX31 A
GAX33 A
GAX10 11A
GAX11 10EA
GAX41 040A
GAX42 040A
GAX42 040D ¶
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
––
––
––
––
––
––
1
1
––
––
––
––
––
1
––
1
––
––
––
––
––
1
––
¶ GAX42 040D lze použít pouze s přepínačem
GAX41 040A GAX11 10EA
GAX42 040A
GAX42 040D ¶
GA016 A
GA025 A
GA032 A
GA040 A
GA040 D ¶
GAX10 11A
GAX33 A
GAX31 A
––
1
––
1
––
––
––
1
––
––
––
––
1
––
––
1
––
––
––
––
2
1
1
1
2
1
2
––
––
––
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GA040 D.
GA063 SA
11
GAX31 A
GAX33 A
GAX10 11A
GAX11 10EA
GAX41 063SA
GAX42 063SA
GAX41 063SA
GAX42 063SA
GAX11 10EA
GAX10 11A
GAX33 A
GAX31 A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
––
––
––
––
––
––
1
1
––
––
––
––
––
1
––
1
––
––
––
––
––
1
––
––
1
––
1
––
––
––
1
––
––
––
––
1
––
––
1
––
––
––
––
2
1
1
1
2
1
2
––
––
––
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GAX32 A
GAX34 A
GAX10 11A
GAX12 10EA
GAX41 125A
GAX42...A
GA042 080D ·
GA042 125D ¸
GAX10 11A
GAX34 A
GAX32 A
––
––
––
––
––
––
––
1
1
1
––
––
––
––
––
––
––
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
––
––
––
––
––
––
1
1
––
––
––
––
––
1
––
1
––
––
––
––
––
1
––
2
1
1
1
2
1
2
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
1
1
1
––
––
––
––
––
––
––
1
1
1
GA063 SA
GA063 A...GA125 A
GA080 D, GA125 D
· GAX42 080D lze použít pouze s přepínačem
¸ GAX42 125D lze použít pouze s přepínačem
GA016 C...GA040 C
GAX41 125A GAX12 10EA
GAX42...A
GA042 080D ·
GA042 125D ¸
GA063 A
GA080 A
GA100 A
GA125 A
GA080 D ·
GA125 D ¸
––
1
––
1
––
––
––
1
––
––
––
––
1
––
––
1
––
––
––
––
GA080 D.
GA125 D.
Uspořádání a maximální počet přídavných bloků na odpínačích pro čelní montáž
GAX31 C
GAX33 C
GAX10 11C
GAX41 040C
GAX42 040C
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
––
1
1
––
1
––
1
––
––
––
GAX32 C
GAX34 C
GAX10 11C
GAX41 125C
GAX42 125C
––
––
1
––
––
1
––
––
1
––
––
1
1
1
––
1
1
––
1
––
1
––
––
––
GAX41 040C
GAX42 040C
GAX10 11C
GAX33 C
GAX31 C
––
1
––
1
––
––
1
1
1
––
1
––
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GAX41 125C
GAX42 125C
GAX10 11C
GAX34 C
GAX32 C
––
1
––
1
––
––
1
1
1
––
1
––
––
––
––
1
––
1
––
––
––
1
––
1
GA016 C
GA025 C
GA032 C
GA040 C
GA063 C...GA125 C
11-6
Přídavné bloky / Příslušenství
strana 11-6 až 10
Rozměry
strana 11-24 až 26
GA063 C
GA080 C
GA100 C
GA125 C
Schémata zapojení
strana 11-42
Technické parametry
strana 11-44 a 45
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 8
Odpínače a přepínače
Řada GA 16A až 125A
Přídavné bloky / Příslušenstvíí
GA016 A...GA040 A
GA040 D
+ GAX50 00 GAX60 00
Uspořádání a maximální počet přídavných bloků na odpínačích při použití vzájemného mechanického blokování
GAX31 A
GAX33 A
GAX10 11A
GAX11 10EA
GAX41 040A
GAX42 040A
GAX42 040D ¶
GAX41 040A GAX11 10EA
GAX42 040A
GAX42 040D ¶
1
1
1
––
1
1
1
1
––
1
1
1
2
––
––
1
1
1
––
1
1
1
1
1
––
1
1
1
1
––
1
1
2
––
––
1
1
2
––
––
1
1
––
––
1
1
1
––
––
––
GAX41 063SA
GAX42 063SA
GAX41 063SA
GAX42 063SA
GAX10 11A
GAX33 A
GAX31 A
GAX50 00 - GAX60 00
¶ GAX42 040D lze použít pouze s přepínačem
GA016 A +
GA016 A +
GA025 A +
GA025 A +
GA032 A +
GA032 A +
GA040 A +
GA040 A +
GA040 D +
GA040 D ¶
1
––
1
1
1
––
––
2
1
1
1
––
1
1
1
––
1
1
1
1
1
––
1
1
1
––
––
2
1
1
––
1
1
1
1
––
––
2
1
1
1
––
––
1
1
––
––
––
1
1
GAX11 10EA
GAX10 11A
GAX33 A
GAX31 A
GA040 D.
GA063 SA
+ GAX50 00 GAX60 00
GAX31 A
GAX33 A
GAX10 11A
GAX11 10EA
GAX50 00 - GAX60 00
1
1
1
––
1
1
––
1
1
1
1
1
1
––
1
––
––
2
1
1
1
1
2
––
––
1
––
1
1
1
1
1
1
––
1
––
1
1
1
1
1
1
1
1
––
1
1
1
1
––
1
1
2
––
1
1
2
––
1
1
––
––
1
1
––
––
GAX32 A
GAX34 A
GAX10 11A
GAX12 10EA
GAX41 125A
GAX42...A
GA042 080D ·
GA042 125D ¸
––
––
1
––
1
––
––
1
––
1
––
––
2
––
––
––
––
1
––
1
––
––
1
1
––
––
––
1
1
––
––
––
2
––
––
––
––
2
––
––
1
1
––
––
1
1
1
––
––
––
1
––
1
1
1
––
––
2
1
1
––
––
1
1
1
1
––
––
––
2
1
1
1
1
––
––
1
1
––
––
––
––
1
1
GAX10 11A
GAX34 A
GAX32 A
GA063SA +
GA063SA
GA063 A...GA125 A
GA080 D, GA125 D
+ GAX50 01 GAX60 01
GAX41 125A GAX12 10EA
GAX42...A
GA042 080D ·
GA042 125D ¸
GAX50 01 - GAX60 01
· GAX42 080D lze použít pouze s přepínačem
¸ GAX42 125D lze použít pouze s přepínačem
Přídavné bloky / Příslušenství
strana 11-6 až 10
Rozměry
strana 11-24 až 26
GA063 A +
GA063 A +
GA080 A +
GA080 A +
GA100 A +
GA100 A +
GA125 A +
GA125 A +
GA080 D +
GA080 D ·
GA125 D +
GA125 D ¸
1
––
1
––
––
––
––
2
––
––
1
––
1
––
––
––
1
1
––
––
1
––
1
––
––
––
––
2
––
––
––
1
1
––
––
––
––
2
––
––
1
––
––
1
1
––
––
––
1
1
GA080 D.
GA125 D.
Schémata zapojení
strana 11-42
Technické parametry
strana 11-44 a 45
11-7
11
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 9
Odpínače a přepínače
Řada GA 16A až 125A
Přídavné bloky
Objednací
kód
Popis
Balení
Hmotnost
ks
[kg]
1Z+1V, pro GA...A,
GA063 SA a GA...D
1
0.030
1Z+1V, pro GA...C
1
0.030
Provozní parametry pomocných kontaktů
– Jmenovitý tepelný proud Ith: 10A
– UL / CSA a ČSN / EN 60947-5-1 označení:
A600-Q600.
Pomocné kontakty.
GAX10 11A
GAX10 11C
Pomocné kontakty s předstíhem
s ohledem na hlavní kontakty odpínače
GAX10 11A
GAX10 11C
GAX11 10EA
1Z pro GA016 A-GA040 A,
GA063 SA a GA040 D
1
0.035
GAX12 10EA
1Z pro GA063 A-GA125 A,
GA080 D a GA125 D
1
0.035
GAX31 A
Pro GA016 A-GA040 A,
GA063 SA a GA040D
1
0.040
GAX32 A
Pro GA063 A-GA125 A a
GA080 D - GA125 D
1
0.110
GAX31 C
Pro GA016 C-GA040 C
1
0.040
GAX32 C
Pro GA063 C-GA125 C
1
0.110
Oddělená montáž odpínače se zadní montáží
GA016 A-GA040 A +
GA016 A-GA040A /
GA063 SA + GA063 SA /
GA040 D + GA040 D
s GAX50 00
pro přepínač sítí
GA063 A-GA125 A +
GA063 A-GA124 A /
GA080 D + GA080 D /
GA125 D + GA125 D
s GAX50 01
pro přepínač sítí
GAX7... (
0
5mm/02in)
Nulové svorky.
GAX67 B
II
cULus dle UL508 /
CSA C22.2 n°14
UL Listed (Soubor E93602)
cULus dle UL98 /
CSA C22.2 n°4
UL Listed (Soubor E328470)
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty:
GOST
GAX11 10EA
GAX12 10EA
0
I
GAX10 11A - GAX10 11C
l
l
––
GAX11 10EA
l
l
––
GAX12 10EA
l
––
s
GAX31 A – GAX31 C
l
l
––
Zemnicí svorky.
11
GAX3...A
GAX3...C
GAX33 A
Pro GA016 A-GA040 A,
GA063 SA a GA...D
1
0.040
GAX34 A
Pro GA063 A-GA125 A a
GA080 D - GA125 D
1
0.110
GAX33 C
Pro GA016 C-GA040 C
1
0.040
GAX34 C
Pro GA063 C-GA125 C
1
0.110
Mechanické blokování pro přepínač (I-0-II).
GAX50 00
GAX50 01
Pro GA016 A-GA040 A,
GA063 SA, GA...D a GAX67 B;
n 5mm/0.2in ¶
1
Pro GA063 A-GA125 A, GA080 D
GA125 D a GAX67 B;
n 5mm/0.2in ¶
1
0.050
0.075
Mechanický spojovací systém pro 6-8 pólové odpínače.
GAX50...
GAX60...
GAX60 00
GAX60 01
¶
·
Pro GA016 A-GA040 A,
GA063 SA a GA...D;
n 5mm/0.2in ¶
1
Pro GA063 A-GA125 A, GA080 D,
GA125 D; n 7mm/0.3in ·
1
0.050
0.075
Použijte GAX7 ... prodloužení hřídele.
Použijte GAX66 ... ovladač a GAX7 ... A prodloužení hřídele
Typ
GAX32 A – GAX32 C
l
––
l
GAX33 A – GAX33 C
l
l
––
GAX34 A – GAX34 C
l
––
l
GAX50 00 – GAX60 00
l
l
––
GAX50 01 – GAX60 01
l
––
l
GAX61-GAX61 B
l
l
l
GAX62-GAX62 B
l
l
l
GAX63-GAX63 B
l
l
l
GAX63 1B
l
––
––
GAX63 2-GAX63 2B
l
l
s
GAX64-GAX64 B
l
l
l
GAX66-GAX66 B
l
––
s
GAX67 B
l
l
s
GAX60 B
l
––
s
l certifikace získané s certifikace probíhá
V souladu se standardy: ČSN/EN 60947-1, ČSN/EN 60947-3,
ČSN/EN 60947-5-1, UL508, UL98, CSA C22.2.
Průběh spínání GA...C odpínačů s bloky pomocných kontaktů
Průbeh 0→1 0°
GA016A/C…GA040A/C - GA063SA
Hlavní póly
GAX10 11A – GAX10 11C
Pomocné kontakty 1Z + 1V
1Z
1V
60°
60°
Průběh spínání GA…D odpínačů s bloky pomocných kontaktů
90°
60°
40°
Průběh 0→1
GAX11 10EA
Pomocné kontakty
s předstihem 1Z
GA063A/C…GA125A/C
Hlavní póly
GAX10 11A – GAX10 11C
Pomocné kontakty 1Z + 1V
30°
60°
Průběh 1→0
70°
45°
GA080 D - GA125 D
Hlavní póly
GAX42 080D - GAX42 125D
Standartní spínání pomocné kont.
GAX10 11A – GAX10 11C
Pomocné kontakty 1Z + 1V
1Z
1V
25°
Průběh 0→1
Průběh 1→0
55°
65°
vyp
zap
Přídavné bloky / Příslušenství
strana 11-6 až 10
Rozměry
strana 11-24 až 26
90°
60°
60°
60°
70°
55°
55°
45°
1Z
1V
25°
Průbeh 0→1
GAX12 10EA
Pomocné kontakty
s předstihem 1Z
Schémata zapojení
strana 11-42
60°
60°
Průběh 1→0
Průbeh 1→0
vyp
11-8
30°
40°
Průběh 0→1
GAX11 10EA
Pomocné kontakty
s předstihem 1Z
55°
GAX12 10EA
Pomocné kontakty
s předstihem 1Z
Průbeh 0→1 0°
GA040 D
Hlavní póly
GA042 040D
Standartní spínání pomocné kont.
GAX10 11A
Pomocné kontakty 1Z + 1V
1Z
1V
55°
65°
zap
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 10
Odpínače a přepínače
Řada GA 16A až 125A
Příslušenství
Otočné ovladače
Objednací
kód
Popis
Balení
Hmotnost
ks
[kg]
1
0.073
Oddělená montáž odpínače se zadní montáží
GA...A - GA063 SA
GA...D
UZAMYKATELNÉ OTOČNÉ OVLADAČE, IP65.
Žluto−červené ovládače.
GAX61
GAX61
GAX62
Pro GA...A, GA063 SA, GA...C
a GA...D. Nízký profil,
montáž šrouby, n 5mm ¶.
Krytí IP65/UL Typ 4X
GAX7... (
(GAX64/64B)
GAX62
Pro GA...A, GA063 SA, GA...C
a GA...D. Standardní profil,
montáž šrouby, n 5mm ¶.
Krytí IP65/UL Typ 4X
1
0.072
GAX63
Pro GA...A, GA063 SA,
GA016 C - GA040 C a GA...D.
Standardní profil,
montáž maticí, n 5mm ¶·.
Krytí IP65/UL Typ 4X
1
0.068
Pro GA...A, GA063 SA,
a GA...D. Nízký profil,
montáž maticí, vystouplá
páka n 5mm ¶.
Krytí IP65/UL Typ 4X
1
GAX64
Pro GA...A, GA063 SA, a
GA...D. Standardní profil,
montáž maticí, uvolnitelný v
zapnuté poloze dle UL508A;
n 5mm ¶. Krytí IP65/UL Typ 4X
1
0.064
GAX66
Pro GA063 A-GA125 A,
GA080 D, GA125 D a
GAX60 01. Pistolový profil,.
montáž šrouby, uvolnitelný v
v zapnuté poloze dle UL508A;
n 7mm ¸. Krytí IP66
1
0.140
GAX63 2
GAX66
0.057
GAX61/61B
GA080 D
GA125 D
Pro GA...A, GA063 SA, GA...C a
GA...D. Nízký profil,
montáž šrouby, n 5mm ¶.
Krytí IP65/UL Typ 4X
1
0.073
GAX62 B
Pro GA...A, GA063 SA, GA...C a
GA...D. Standardní profil,
montáž šrouby, n 5mm ¶.
Krytí IP65/UL Typ 4X
1
0.072
Pro GA...A, GA063 SA,
GA016 C - GA040 C a GA...D.
Montáž maticí. Standardní profil,
montáž maticí, n 5mm ¶·.
Krytí IP65/UL Typ 4X
1
GAX63 2B
¶
·
¸
Při použití pro oddělenou montáž odpínačů GA...A
a GA...D je nutno samostatně objednat i
prodlužovací hřídel GAX7...
Při použití pro čelní montáž odpínačů GA016 C −
GA040 C se upevnění odpínače provede
„nacvaknutím“.
Při použití pro oddělenou montáž odpínačů GA063
A − GA125 A, GA080 D a GA125 D (vybavených
redukcí GAX60 B či mech. spřažením GAX60 01)
je nutno samostatně objednat i prodlužovací
hřídel GAX7...A.
GAX66
GAX66 B
Montáž odpínače pro čelní montáž
0.068
GAX63/63B
GAX63 1B
GA016 C - GA040 C
0.074
GAX63 2B
Pro GA...A, GA063 SA a GA...D.
Nízký profil, montáž maticí.
n 5mm ¶.
Krytí IP65/UL Typ 4X
1
0.057
GAX64 B
Pro GA...A, GA063 SA a GA...D.
Standardní profil, montáž
maticí, uvolnitelný v zapnuté
poloze dle UL508A. n 5mm ¶.
Krytí IP65/UL Typ 4X
1
0.064
GAX66 B
Pro GA063 A-GA125 A a
GA080 D-GA125 D a
GAX60 01. Pistolový profil,
montáž šrouby, uvolnitelný
v zapnuté poloze dle UL508A;
n 7mm ¶. Krytí IP66
1
0.140
GAX67 B
Pro GAX50... mechanická
blokování (přepínač I−O−II),
n 5mm ¶.
Krytí IP65/UL Typ 4X
1
0.078
1
0.010
GAX67 B
GAX7150A
GAX7200A
GAX7300A
( 7mm/0.3in)
GAX60 B
GA016 C - GA040 C
Pro GA…A, GA063 SA,
1
GA016 C-GA040 C a GA…D.
Standardní profil, montáž
maticí, uzamykatelný v zapn.
poloze dle UNI 9490 a
ČSN/EN 12845 (stab. has. zař)
n 5mm ¶·. Krytí IP65/UL Typ 4X
GAX63 1B
GA080 D + GA080 D /
GA125 D + GA125 D
s GAX60 01
pro 6 a 8 pólů
11
GAX61 B
GAX63 B
GAX63/63B
GAX63 1B
GAX63 2/2B
GAX64/64B
(GAX63/63B)
(GAX63 1B)
GAX62/62B
Černé ovládače.
GAX63 B
5mm/0.2in)
GA063 C - GA125 C
GAX61/61B
GAX62/62B
Certifikáty a standardy
Viz tabulka na stránce : 11-8
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ODDĚLENOU MONTÁŽ
Pro GAX66 a GAX66 B ovladače.
GAX60 B
Adaptér n 7mm pro
GA063 A-GA125 A,
GA080 D a GA125 D
Rozměry
strana 11-24 až 26
11-9
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 11
Odpínače a přepínače
Řada GA 16A až 125A
Příslušenství
Objednací
kód
Popis
Balení
Hmotnost
n°
[kg]
Prodlužovací hřídele pro oddělenou montáž odpínačů
GAX61-GAX64, GAX61 B-GAX64 B, GAX67 B mech. blokování
GAX50 00, GAX50 01 a mech. spřažení GAX60 00.
55mm délka; n 5mm
1
0,012
70mm délka; n 5mm
1
0.014
GAX7 090
90mm délka; n 5mm
1
0.018
GAX7 150
150mm délka; n 5mm
1
0.032
GAX7 200
200mm délka; n 5mm
1
0.040
GAX7 300
300mm délka; n 5mm
1
0.068
GAX7 400
400mm délka; n 5mm
1
0.072
GAX7 500
500mm délka; n 5mm
1
0.090
Prodlužovací hřídele pro oddělenou montáž odpínačů
GAX66, GAX66 B a mech. spřažení GAX60 01.
GAX7... A
GAX7 150A
150mm délka; n 7mm
1
0.090
GAX7 200A
200mm délka; n 7mm
1
0.112
GAX7 300A
300mm délka; n 7mm
1
0.160
GAX8...
GA...A
GA063 SA
GA...D
GAX83
GAX84
GAX83
GAX84
GA...C
Jednopólové (pro čtvrté póly)
Sady 2 jednopólových krytů svorek (pro čtvrté póly).
GAX81
Pro GAX42 040A, GAX42 040C
GAX42 040D, GAX41 040A,
GAX41 040C, GAX41 063SA,
GAX42 063SA
1
0.009
GAX82
Pro GAX42 063A-GAX42 125A,
GAX42 063C-GAX42 125C,
GAX42 080D, GAX42 125D,
GAX41 125A, GAX41 125C
1
0.012
GAX41...A
GAX41 063SA
GAX42...A
GAX42 063SA
GAX42...D
GAX81
GAX82
GAX81
GAX82
GAX41...C
GAX42...C
Sady 2 třípólových krytů svorek (pro odpínače).
GAX83
Pro GA016 A-GA040 A,
GA063 SA, GA016 C-GA040 C,
GA040 D
1
0.018
GAX84
Pro GA063 A-GA125 A,
GA063 C-GA125 C, GA080 D,
GA125 D
1
0.030
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty:
GAX7 055…GAX7 500
l
l
l
GAX7 150A … GAX7 300A
l
––
l
GAX81-GAX83
l
l
––
Držák pojistek (pro připevnění k odpínači).
GAX39 1
Pro GA016 A-GA032 A
pro pojistky 10.3x38
1
0.132
GAX39 1UL
Pro GA016 A-GA025 A
pro pojistky Class CC
1
0.135
GAX39 1
GOST
11
Kryty svorek
Třípólové (pro odpínače)
cULus dle UL98 /
CSA C22.2 n°4
UL Listed (Soubor E328470)
GAX7...
GAX7 055
GAX7 070
Provozní parametry držáku pojistek
– Jmenovité izolační napětí Ui: 1000V
– Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp: 8kV
– Držák pojistek se připojuje přímo na odpínač
– Přístup k pojistkám je umožněn pouze ve vypnuté poloze
odpínače.
cULus dle UL508 /
CSA C22.2 n°14
UL Listed (Soubor E93602)
Prodlužovací hřídele
Kryty svorek
Držák pojistek
Typ
GAX82-GAX84
l
––
l
GAX39 1
l
––
––
GAX39 1UL
––
l
––
l certifikace získané
V souladu se standardy: ČSN/EN 60947-1, ČSN/EN 60947-3,
UL508, UL98, CSA C22.2.
11-10
Rozměry
strana 11-24 to 26
Schémata zapojení
strana 11-42
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 12
Odpínače a přepínače
Řada GA 16A až 125A
Odpínače v krytu
Odpínače v krytu
Objednací
kód
Smluvený tepelný proud Ith
Hmotnost
AC21A (≤690V)
Balení
[A]
ks
[kg]
Komponenty
Kryt
Odpínač
Čtvrtý pól
Ovladač
TŘÍPÓLOVÉ. S otočným žluto−červeným ovladačem
GAZ016...-GAZ040...
GAZ016
16
1
0.450
GAZ1
GA016 A
GAX61
GAZ025
25
1
0.450
GAZ1
GA025 A
GAX61
GAZ032
32
1
0.450
GAZ1
GA032 A
GAX61
GAZ040
40
1
0.450
GAZ1
GA040 A
GAX61
GAZ063
63
1
2.220
GAZ3
GA063 A
GAX61
GAZ080
80
1
2.220
GAZ3
GA080 A
GAX61
GAZ100
100
1
2.220
GAZ3
GA100 A
GAX61
GAZ125
125
1
2.220
GAZ3
GA125 A
GAX61
S otočným černým ovladačem
GAZ016 B
16
1
0.450
GAZ1 B
GA016 A
GAX61 B
GAZ025 B
25
1
0.450
GAZ1 B
GA025 A
GAX61 B
GAZ032 B
32
1
0.450
GAZ1 B
GA032 A
GAX61 B
GAZ040 B
40
1
0.450
GAZ1 B
GA040 A
GAX61 B
GAZ063 B
63
1
2.220
GAZ3 B
GA063 A
GAX61 B
GAZ080 B
80
1
2.220
GAZ3 B
GA080 A
GAX61 B
GAZ100 B
100
1
2.220
GAZ3 B
GA100 A
GAX61 B
GAZ125 B
125
1
2.220
GAZ3 B
GA125 A
GAX61 B
ČTYŘPÓLOVÉ. S otočným žluto-červeným ovladačem
GAZ063...-GAZ125...
GAZ016 T4
16
1
0.550
GAZ1
GA016 A
GAX42040A
GAX61
GAZ032 T4
32
1
0.550
GAZ1
GA032 A
GAX42040A
GAX61
GAZ063 T4
63
1
2.500
GAZ3
GA063 A
GAX42063A
GAX61
GAZ125 T4
125
1
2.500
GAZ3
GA125 A
GAX42125A
GAX61
GAZ016 T4B 16
1
0.550
GAZ1
GA016 A
GAX42040A
GAX61 B
GAZ032 T4B 32
1
0.550
GAZ1
GA032 A
GAX42040A
GAX61 B
GAZ063 T4B 63
1
2.500
GAZ3
GA063 A
GAX42063A
GAX61 B
GAZ125 T4B 125
1
2.500
GAZ3
GA125 A
GAX42125A
GAX61 B
S otočným černým ovladačem
Obecná charakteristika
– Materiál krytu − Polykarbonát
– Získání čtyřpólového odpínače v krytu pouhým přidáním
příslušného čtvrtého pólu GAX4...A
– Na každý bok odpínače (v krytu) lze namontovat jeden blok
pomocných kontaktů
– Uzamykatelný ovladač
– Plombovatelný kryt
– Stupeň krytí: IP65
– Vstupy pro kabely:
• Vstupy pro kabely:
• GAZ016...−GAZ040...: předlisované otvory
PG16/M25 a PG13.5/M20
• GAZ063...−GAZ125....: bez předlisovaných otvorů
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: GOST; cULus (viz níže).
V souladu se standardy: ČSN/EN 60947-1,
IČSN/EN 60947-3; jako "Manual Motor Controllers Enclosed".
Speciální GAZ ... verze
Kromě standardně dodaných typů,
provedení UL pro USA a Kanadu (Soubor E93602) jsou k
dispozici, (cULus probíhá pro GAZ063... - GAZ125.... ); UL Typ
4X,
Přidejte příponu UL na konec objednacího kódu, např.
GAZ032 B UL.
Rozměry
strana 11-25
Schémata zapojení
strana 11-42
Technické parametry
strana 11-44 a 45
11-11
11
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 13
Odpínače a přepínače
Řada GA 16A až 125A
Prázdné kryty
Prázdné kryty
Objednací
kód
Popis
Balení
Hmotnost
ks
[kg]
PRÁZDNÉ KRYTY PRO ODPÍNAČE ŘADY GA.
S otočným žluto-červeným ovladačem
(včetně prodlužovací hřídele).
GAZ1
Pro GA016 A-GA040 A a
GA040 D ¶
1
0.320
GAZ3
For GA063 A-GA125 A,
GA080 D a GA125 D
1
1.900
GAZ1 B
Pro GA016 A-GA040 A a
GA040 D ¶
1
GAZ3 B
Pro GA063 A-GA125 A,
GA080 D a GA125 D
1
¶ Není vhodné pro GA063 SA.
Prázdné kryty jsou dodávány včetně následujícího
příslušenství:
Kryt
S otočným černým ovladačem (vč.prodlužovací hřídele).
GAZ1...
Obecná charakteristika
– Materiál krytu − Polykarbonát
– Uzamykatelný ovladač
– Plombovatelný kryt
– Stupeň krytí: IP65
– Vstupy pro kabely:
• GAZ1...: předlisované otvory PG16/M25 a PG13.5/M20
• GAZ3...: bez předlisovaných otvorů
0.320
1.900
GAZ1 B
GAZ3 B
GAZ 1
GAZ 3
GAX61 B ovladač
1
1
––
––
GAX61 ovladač
––
––
1
1
Prodluž. hřídel
1
1
1
1
Nulová
svorka
1
––
1
––
Zemnicí
svorkal
1
––
1
––
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: GOST; cULus (viz níže).
V souladu se standardy ČSN/EN 60947-1,
ČSN/EN 60947-3; UL508, UL98, CSA C22.2 pro GAZ... UL
Speciální GAZ ... verze
Kromě standardně dodaných typů,
provedení UL pro USA a Kanadu (Soubor E93602) jsou k
dispozici, (cULus probíhá pro GAZ3) UL Typ 4X,
Přidejte příponu UL na konec objednacího kódu,
např. GAZ01 B UL.
11
GAZ3...
11-12
Rozměry
strana 11-25
Schémata zapojení
strana 11-42
Technické parametry
strana 11-44 a 45
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 14
Odpínače a přepínače
Řada GA 16A až 125A
Kombinace
Kryty pro odpínače řady GA
Plombovací očko
GAX10 11A
GAX81
GAX42 040A
GAX41 040A
GAX42 040D or
GAX11 10EA
GAX83
GAZ016-GAZ040
GAZ016 B-GAZ040 B
GAZ1
GAZ1 B
Jeden přídavný blok pomocných kontaktů lze namontovat na pravou a/nebo levou stranu odpínače.
Svorka zemnicího vodiče i svorka vodiče nulového je součástí krytu.
11
GAX12 10EA
or
Plombovací očko
GAX34A
GAX10 11A
GAX32A
GAX83
GAX41 125A
GAX42 63AGAX42 125A
GAX42 080D
GAX42 125D
GAX84
GAZ063-GAZ0125
GAZ063 B-GAZ0125 B
GAZ3
GAZ3 B
Dva přídavné bloky pomocných kontaktů lze namontovat
na pravou a/nebo levou stranu odpínače.
Svorka zemnicího ani nulového vodiče není součástí krytu, pokud je požadována, je nutné ji objednat samostatně..
Rozměry
strana 11-26
Schémata zapojení
strana 11-42
Technické parametry
strana 11-44 a 45
11-13
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 15
Odpínače a přepínače
Řada GE 50A až 1600A
Třípólové odpínače
Objednací
kód
Smluvený
tepelný
proud Ith
Jmenovitý
provozní
proud Ie
Ba- Hmotle- nost
ní
AC21A
(≤500V)
AC23A AC23A
(≤400V) (≤500V)
[A]
[A]
[A]
ks
Výběr ovládací páky
Tabulka slouží pro výběr ovládací páky k odpínačům.
Prodlužovací hřídel nutné objednat samostatně viz strana:
11-18 a 11-20.
Přímé ovládání
Oddělená montáž
[kg]
Černá
Černá
Žluto-červená
GEX6 5D
GAX66 B
GAX66
GEX6 6D
GEX6 6B
GEX6 6
GEX6 7D
GEX6 7B
GEX6 7
GEX6 8D
GEX6 8B
GEX6 8
GEX6 9D
GEX6 9B
GEX6 9
Přímé ovládání
Černá
Oddělená montáž
Černá
Žluto-červená
GEX6 1D
GEX6 1B
GEX6 1
Přímé ovládání
Černá
Oddělená montáž
Černá
Žluto-červená
Nutno samostatně objednat ovládací páku a hřídel ¶.
GE...
Třípólové odpínače
s pojistkami
GE0160 P ¹ 160
160
125
1
0.850
GE0160
160
160
125
1
0.850
GE0200
200
160
125
1
0.900
GE0250
250 º
160
125
1
0.900
GE0251
250
250
200
1
1.700
GE0315
315
315
250
1
1.700
GE0400
400
400
315
1
1.900
GE0500
500
500
400
1
4.200
GE0630
630
630
500
1
4.200
GE0800
800
800
500
1
4.200
GE1000
1000
800
800
1
7.600
GE1250
1250
800
800
1
7.600
GE1600
1600
1000
900
1
20.800
Pro pojistky typu NFC ¸¹.
Nutno samostatně objednat ovládací páku a hřídel ¶·.
GE0050 F¹ 50
50
50
1
1.250
GE0125 F¹ 125
125
125
1
1.700
Pro pojistky typu NH ¸.
Nutno samostatně objednat ovládací páku a hřídel ¶·.
11
GE0160 N
160
160
125
1
1.700
GEX6 1D
GEX6 1B
GEX6 1
GE0161 N
160
160
160
1
3.100
GEX6 2D
GEX6 6B
GEX6 6
GE0250 N
250
250
250
1
6.600
GEX6 3D
GEX6 7B
GEX6 7
GE0400 N
400
400
400
1
6.600
GE0630 N
630
630
630
1
13.000
GEX6 4D
GEX6 4B
GEX6 4
GE0800 N
800
630
630
1
13.000
Přímé ovládání
Černá
Oddělená montáž
Černá
Žluto-červená
GEX6 2D
GEX6 6B
GEX6 6
GEX6 3D
GEX6 7B
GEX6 7
GEX6 4D
GEX6 4B
GEX6 4
Pro pojistky typu BS ¸.
Nutno samostatně objednat ovládací páku a hřídel ¶·.
GE... F - GE...N - GE...B
GE0160 B
160
160
160
1
3.500
GE0200 B
200
200
200
1
3.500
GE0250 B
250
250
250
1
6.600
GE0315 B
315
315
315
1
6.600
GE0400 B
400
400
400
1
6.600
GE0630 B
630
630
630
1
13.000
GE0800 B
800
630
630
1
13.000
¶
·
¸
¹
º
Pro správný výběr ovládací páky použijte tabulku po pravé straně..
Velikost příslušných pojistek naleznete na straně 11-20. Pojistky nejsou součástí
odpínače!
Odpínače jsou standardně dodávány včetně ochranného krytu pojistek.
standardní krytí svorek IP20
Ith = 250A; 200A/AC21A/<500V.
Obecná charakteristika
– Jmenovitý proud 50A až 1600A
– Dostupná provedení: pro přímé ovládání či oddělenou
montáž (nutno samostatně objednat ovládací páku,
případně prodlužovací hřídel − viz strana: 11-18
– Montáž pomocí šroubů
– Možnost uzamknutí v nulové poloze bez dalšího
příslušenství.
Provozní parametry
– Jmenovité izolační napětí Ui:
• 1000V pro GE0160−GE1250, GE0250 N/B−GE0800 N/B
• 800V pro GE0050 F, GE0125 F, GE0160 N/B,
GE0161 N/B, a GE0200 B
– Mechanická životnost:
• 30 tis. cyklů pro GE0160−GE0250
• 20 tis. cyklů pro GE0251−GE0400
• 10 tis. cyklů pro GE0500−GE1250, GE0050 F,
GE0125 F, GE0160 N/B−GE0400 N/B
• 5 tis. cyklů pro GE0630 N/B−GE0800 N/B.
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: GOST.
V souladu se standardy ČSN/EN 60947-1,
ČSN/EN 60947-3.
11-14
Přídavné bloky / Příslušenství
strana 11-18 až 20
Rozměry
strana 11-27 až 35
Schémata zapojení
strana 11-43
Technické parametry
strana 11-46 a 47
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 16
Odpínače a přepínače
Řada GE 50A až 1600A
Čtyřpólové
odpínače
Objednací
kód
Smluvený
tepelný
proud Ith
Jmenovitý
provozní
proud Ie
AC21A
(≤500V)
AC23A AC23A
(≤400V) (≤500V)
[A]
[A]
[A]
Výběr ovládací páky
Tabulka slouží pro výběr ovládací páky k odpínačům.
Prodlužovací hřídel nutné objednat samostatně viz strana:
11-18 a 11-20.
Balení
Hmotnost
Přímé ovládání
Oddělená montáž
ks
[kg]
Černá
Černá
Žluto-červená
GEX6 5D
GAX66 B
GAX66
GEX6 6D
GEX6 6B
GEX6 6
GEX6 7D
GEX6 7B
GEX6 7
GEX6 8D
GEX6 8B
GEX6 8
GEX6 9D
GEX6 9B
GEX6 9
Přímé ovládání
Černá
Oddělená montáž
Černá
Žluto-červená
GEX6 1D
GEX6 1B
GEX6 1
Přímé ovládání
Černá
Oddělená montáž
Černá
Žluto-červená
Nutno samostatně objednat ovládací páku a hřídel ¶.
GE...T4...
Čtyřpólové odpínače
s pojistkami
GE0160 T4P ¹ 160
160
125
1
1.000
GE0160 T4
160
160
125
1
1.000
GE0200 T4
200
160
125
1
1.000
GE0250 T4
250 º
160
125
1
1.000
GE0251 T4
250
250
200
1
1.900
GE0315 T4
315
315
250
1
1.900
GE0400 T4
400
400
315
1
2.100
GE0500 T4
500
500
400
1
4.500
GE0630 T4
630
630
500
1
4.500
GE0800 T4
800
800
500
1
4.500
GE1000 T4
1000
800
800
1
7.600
GE1250 T4
1250
800
800
1
7.600
GE1600 T4
1600
1000
900
1
20.800
Pro pojistky typu NFC ¸¹.
Nutno samostatně objednat ovládací páku a hřídel ¶·.
GE0050 FT4 ¹ 50
50
50
1
1.250
GE0125 FT4 ¹ 125
125
125
1
1.700
Pro pojistky typu NH ¸.
Nutno samostatně objednat ovládací páku a hřídel ¶·.
GE0160 NT4
160
160
125
1
2.200
GEX6 1D
GEX6 1B
GEX6 1
GE0161 NT4
160
160
160
1
8.000
GEX6 2D
GEX6 6B
GEX6 6
GE0250 NT4
250
250
250
1
8.000
GEX6 3D
GEX6 7B
GEX6 7
GE0400 NT4
400
400
400
1
8.000
GE0630 NT4
630
630
630
1
15.000
GEX6 4D
GEX6 4B
GEX6 4
GE0800 NT4
800
630
630
1
15.000
Přímé ovládání
Černá
Oddělená montáž
Černá
Žluto-červená
GEX6 2D
GEX6 6B
GEX6 6
GEX6 3D
GEX6 7B
GEX6 7
GEX6 4D
GEX6 4B
GEX6 4
Pro pojistky typu BS ¸.
Nutno samostatně objednat ovládací páku a hřídel ¶·.
GE... FT4 - GE...NT4-GE...BT4
GE0160 BT4
160
160
160
1
4.000
GE0200 BT4
200
200
200
1
4.000
GE0250 BT4
250
250
250
1
4.000
GE0315 BT4
315
315
315
1
8.000
GE0400 BT4
400
400
400
1
8.000
GE0630 BT4
630
630
630
1
15.000
GE0800 BT4
800
630
630
1
15.000
¶
·
¸
¹
º
Pro správný výběr ovládací páky použijte tabulku po pravé straně.
Velikost příslušných pojistek naleznete na straně 11-21. Pojistky nejsou
součástí odpínače!
Odpínače jsou standardně dodávány včetně ochranného krytu pojistek.
Standardní krytí svorek IP20
Ith = 250A; 200A/AC21A/<500V.
Obecná charakteristika
– Jmenovitý proud 50A až 1600A
– Dostupná provedení: pro přímé ovládání či oddělenou
montáž
– Montáž pomocí šroubů; k dispozici je adaptér pro montáž
na 35mm DIN lištu pro GE0160 DT4P na str. 11-17
– Možnost uzamknuti v nulove poloze bez dalšiho
přislušenstvi.
Provozní parametry
– Jmenovité izolační napětí Ui:
• 1000V pro GE0160 T4-GE1600 T4, GE1600 T4P,
GE0250 NT4/BT4-GE0800 NT4/BT4
• 800V pro GE0050 FT4, GE0125 FT4,
GE0160 NT4/BT4, GE0161 NT, GE0200 BT4
– Mechanická životnost:
• 30 tis. cyklů pro GE0160 T4-GE0250 T4,
GE1600 T4P
• 20 tis. ccyklů pro GE0251 T4-GE0400 T4
• 10 tis. cyklů pro GE0500 T4-GE1600 T4,
GE0050 FT4, GE0125 FT4,
GE0160 NT4/BT4-GE0400 NT4/BT4
• 5 tis. cyklů pro GE0630 NT4/BT4,
GE0800 NT4/BT4.
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: GOST.
V souladu se standardy. ČSN/EN 60947-1, ČSN/EN 60947-3.
Přídavné bloky / Příslušenství
strana 11-18 až 21
Rozměry
strana 11-24 až 35
Schémata zapojení
strana 11-43
Technické parametry
strana 11-46 až 47
11-15
11
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 17
Odpínače a přepínače
Řada GE 50A až 1600A
Přepínače
Třípólové přepínače
Objednací
kód
Smluvený
tepelný
proud Ith
Jmenovitý
provozní
proud Ie
Ba- Hmotle- nost
ní
AC21A
(≤500V)
AC23B AC23B
(≤400V) (≤500V)
[A]
[A]
[A]
ks
Výběr ovládací páky
Tabulka slouží pro výběr ovládací páky k odpínačům.
Prodlužovací hřídel nutné objednat samostatně viz strana:
11-18 a 11-19
Přímé ovládání
Oddělená montáž
[kg]
Černá
Černá
GEX6 1E
GEX6 1C
GEX6 2E
GEX6 2C
GEX6 3E
GEX6 3C
GEX6 4E
GEX6 4C
GEX6 9D
GEX6 5C
Nutno samostatně objednat ovládací páku a hřídel ¶.
GE...E
Čtyřpólové přepínače
11
GE0160 E
160
160
125
1
1.800
GE0200 E
200
160
125
1
1.900
GE0201 E
200
200
160
1
4.800
GE0250 E
250
200
160
1
4.800
GE0315 E
315
250
200
1
5.000
GE0400 E
400
250
200
1
5.000
GE0500 E
500
400
315
1
11.500
GE0630 E
630
400
315
1
11.500
GE0800 E
800
630
400
1
11.900
GE1000 E
1000
1000
800
1
21.800
GE1250 E
1250
1000
800
1
23.600
GE1600 E
1600
1000
900
1
50.000
Objednací
kód
Smluvený
tepelný
proud Ith
Jmenovitý
provozní
proud Ie
AC21A
(≤500V)
AC23B AC23B
(≤400V) (≤500V)
[A]
[A]
Ba- Hmotle- nost
ní
[A]
ks
Výběr ovládací páky
Tabulka slouží pro výběr ovládací páky k odpínačům.
Prodlužovací hřídel nutné objednat samostatně viz strana:
11-18 a 11-19
Přímé ovládání
Oddělená montáž
[kg]
Černá
Černá
GEX6 1E
GEX6 1C
GEX6 2E
GEX6 2C
GEX6 3E
GEX6 3C
GEX6 4E
GEX6 4C
GEX6 9D
GEX6 5C
Nutno samostatně objednat ovládací páku a hřídel ¶.
GE...ET4
GE0160 ET4
160
160
125
1
2.100
GE0200 ET4
200
160
125
1
2.200
GE0201 ET4
200
200
160
1
5.300
GE0250 ET4
250
200
160
1
5.300
GE0315 ET4
315
250
200
1
5,500
GE0400 ET4
400
250
200
1
5.500
GE0500 ET4
500
400
315
1
12.600
GE0630 ET4
630
400
315
1
12.600
GE0800 ET4
800
630
400
1
13.200
GE1000 ET4
1000
1000
800
1
24.300
GE1250 ET4
1250
1000
800
1
26.700
GE1600 ET4
1600
1000
900
1
55.000
¶
Pro správný výběr ovládací páky použijte tabulku po pravé straně.
Obecná charakteristika
– Jmenovitý proud 160A to 1600A
– Dostupná provedení: pro přímé ovládání či oddělenou
montáž
– Montáž pomocí šroubů
– Možnost uzamknutí v nulové poloze bez dalšího
příslušenství.
Provozní parametry
– Jmenovité izolační napětí Ui: 1000V
– Mechanická životnost: 30 tis. cyklů pro GE0160 E/ET4
a GE0200 E/ET4
10 tis. cyklů pro ostatní typy
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: GOST.
V souladu se standardy ČSN/EN 60947-1,
ČSN/EN 60947-3.
11-16
Přídavné bloky / Příslušenství
strana11-19 až 23
Rozměry
strana 11-30 až 39
Schémata zapojení
strana 11-43
Technické parametry
strana 11-49
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 18
Odpínače a přepínače
Řada GE 50A to 1600A
Přídavné bloky a příslušenství
Přídavné bloky
Kryty svorek
Motorové pohony
Objednací
kód
Popis
Ba- Hmotle- nost
ní
ks
[kg]
1
0.032
Pomocné kontakty ¶·.
GEX10 11 ¶· 1P, Ith 16A
Pomocné kontakty pro odpínače s pojistkami GE0050 F,
GE0050 FT4, GE0125 F, GE0125 FT4, GE0160 N a GE0160 NT4.
GEX10...
GEX10 11N · 1P, Ith 16A
1
0.024
1
0.016
1
0.040
Pomocné kontakty pro přepínače GE0160 E,
GE0200 E, GE0160 ET4, GE0200 ET4, GE1600 E a
GE1600 ET4.
GEX10 11M · 1P, Ith 16A
Adaptér pro upevnění na 35mm DIN.
GEX89 00
GEX89 00
pro GE...P typy
Kryty svorek; Pro správný výběr krytu svorek
použijte tabulku na stranách 11-20 až 11-23.
Pro všechny typy odpínačů. Upevnění šrouby
GEX81 01
1-dílná sada, transparentní
kryjící čtyři pole
1
0.048
GEX81 11
2-dílná sada kryjící dva póly
1
0.080
GEX81 21
2-dílná sada kryjící dva póly
1
0.140
GEX81 31
2-dílná sada kryjící dva póly
1
0.170
GEX81 41
2-dílná sada kryjící dva póly
1
0.440
0.090
Výběr přídavných kontaktů a příslušenství
Se vztahují k dané kombinaci na stranách 11-19 na 11-23
na základě použitého odpínače.
Obecná charakteristika pomocných kontaktů
Smluvený tepelný proud Ith: 16A.
Obecná charakteristika motorových pohonů
– Jmenovité napájecí napětí: 230VAC/DC
– 4 statické výstupy, 24VDC 120mA
– 4 vstupy pro ovládací kontakty 24VDC nebo 5VDC
(500mA) pro přepínání ovládání (pulzní nebo spojité)
– Řízení a dohled pomocí komunikačního rozhraní
RS485 (Modbus)
– Možnost uzamknutí v nulové poloze
– Programování pozice vstupů
– 4-místný displej pro indikaci stavu a/nebo chyb.
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: GOST.
V souladu se standardy: ČSN/EN 60947-1,
ČSN/EN 60947-3.
Upevnění nacvaknutí
GEX8...
GEX82 01
3-dílná sada kryjící jeden pól
1
GEX82 03
4-dílná sada kryjící jeden pól
1
0.120
GEX82 11
3-dílná sada kryjící jeden pól
1
0.120
GEX82 12
3-dílná sada kryjící jeden pól
1
0.120
GEX82 13
4-dílná sada kryjící jeden pól
1
0.160
GEX82 21
3-dílná sada kryjící jeden pól
1
0.240
GEX82 22
3-dílná sada kryjící jeden pól
1
0.240
GEX82 23
4-dílná sada kryjící jeden pól
1
0.320
GEX82 31
3-dílná sada kryjící jeden pól
1
0.340
GEX82 32
3-dílná sada kryjící jeden pól
1
0.340
GEX82 33
4-dílná sada kryjící jeden pól
1
0.440
GEX83 11
3-dílná sada kryjící jeden pól
1
0.120
GEX83 12
4-dílná sada kryjící jeden pól
1
0.160
GEX83 21
3-dílná sada kryjící jeden pól
1
0.260
GEX83 22
4-dílná sada kryjící jeden pól
1
0.340
GEX83 31
3-dílná sada kryjící jeden pól
1
0.360
GEX83 32
4-dílná sada kryjící jeden pól
1
0.460
11
Motorové pohony pro přepínače.
Jmenovité napájecí napětí 230VAC/DC
GEX69...
Pro správnou volbu pomocných
kontaktů, krytů pólů a
motorizovaných jednotkek pro
odpínače, viz tabulka na str. 11-19
až 11-23.
GEX69 1
Pro GE0201 E-GE0400 E a
GE0201 ET4-GE0400 ET4
1
3.840
GEX69 2
Pro GE0500 E-GE0800 E a
GE0500 ET4-GE0800 ET4
1
5.340
GEX69 3
Pro GE1000 E-GE1600 E a
GE1000 ET4-GE1600 ET4
1
5.753
¶
·
Nejsou vhodné pro odpínače s pojistkami GE0050 F, GE0050 FT4, GE0125 F,
GE0125 FT4, GE0160 N, GE0160 NT4 a přepínače GE0160 E, GE0200 E, GE0160
ET4, GE0200 ET4.
Přepínací kontakt
Rozměry
strana 11-27 až 41
Schémata zapojení
strana 11-43
11-17
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 19
Odpínače a přepínače
Řada GE 50A až 1600A
Příslušenství
Ovládací páky
Objednací
kód
Popis
Bale−
ní
Hmotnost
ks
[kg]
PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ, UZAMYKATELNÁ ¶.
Otočné ovládací páky, montáž šrouby
Komplet s hřídelí , černá
GEX...D-GEX...E
GAX66
GEX6 1D
95mm jednoruční
1
0.340
GEX6 1E
50mm jednoruční
1
0.052
GEX6 2D
105mm jednoruční
1
0.268
GEX6 2E
105mm jednoruční
1
0.266
GEX6 3D
145mm obouruční
1
0.536
GEX6 3E
145mm obouruční
1
0.424
GEX6 4D
360mm obouruční
1
0.612
GEX6 4E
360mm obouruční
1
0.612
GEX6 5D
60mm jednoruční
1
0.054
GEX6 6D
105mm jednoruční
1
0.216
GEX6 7D
245mm obouruční
1
0.322
GEX6 8D
285mm obouruční
1
0.328
GEX6 9D
360mm obouruční
1
0.400
ODDĚLENÁ MONTÁŽ, UZAMYKATELNÁ ¶.
Otočné ovládací páky, montáž šrouby na kryt
bez hřídele, žluto-červená
GEX61-GEX69
11
GEX...B-GEX...C
GAX66 ·
Pistolová rukojeť s aretcí a
uvolněním, dle UL508A.
n 7mm jednoruční IP66
1
0.140
0.326
GEX6 1
n 7mm jednoruční IP65
1
GEX6 4
n 14mm obouruční IP65
1
0.486
GEX6 6
n 10mm jednoruční IP65
1
0.248
GEX6 7
n 14mm obouruční IP65
1
0.302
GEX6 8
n 14mm obouruční IP65
1
0.312
GEX6 9
n 14mm obouruční IP65
1
0.560
ODDĚLENÁ MONTÁŽ, UZAMYKATELNÁ ¶.
Otočné ovládací páky, montáž šrouby na kryt
bez hřídele, černá
Hřídele
GAX7...A
GEX7...
Pro správný výběr ovládací
páky (a prodlužovací hřídele) pro
jednotlivé typy odpínačů a přepínačů
řady GE použijte tabulky na stranách
11-19 až 11-23
GAX66 B ·
Pistolová rukojeť s aretací a
uvolněním, dle UL508A.
n 7mm ·. jednoruční IP66
1
0.075
GEX6 1B
n 7mm jednoruční IP65
1
0.334
GEX6 1C
n 7mm jednoruční IP65
1
0.074
GEX6 2C
n 10mm jednoruční IP65
1
0.252
GEX6 3C
n 14mm obouruční IP65
1
0.302
GEX6 4B
n 14mm obouruční IP65
1
0.492
GEX6 4C
n 14mm obouruční IP65
1
0.488
GEX6 5C
n 14mm obouruční IP65
1
0.565
GEX6 6B
n 10mm jednoruční IP65
1
0.246
GEX6 7B
n 14mm obouruční IP65
1
0.298
GEX6 8B
n 14mm obouruční IP65
1
0.310
GEX6 9B
n 14mm obouruční IP65
1
0.550
HŘÍDELE
pro oddělenou montáž
GAX7 150A
150mm n 7mm
1
0.090
GAX7 200A
200mm n 7mm
1
0.112
GAX7 300A
300mm n 7mm
1
0.160
GEX7 137
137mm, n 7mm
1
0.056
GEX7 160
160mm ¶, n 14mm
1
0.248
GEX7 191
191mm ¶, n 10mm
1
0.154
GEX7 204
204mm ¶, n 14mm
1
0.310
GEX7 206
206mm ¶, n 7mm
1
0.084
GEX7 310
310mm ¶, n 14mm
1
0.480
GEX7 340
340mm ¶, n 10mm
1
0.274
GEX7 347
347mm ¶, n 7mm
1
0.142
GEX7 500
500mm ¶, n 10mm
1
0.408
GEX7 501
501mm ¶, n 14mm
1
0.784
GEX7 600
600mm ¶, n 14mm
1
0.930
¶
Viz tabulky na stranách 11-19 na 11-23 pro správný výběr na základě použitého
odpínače
· Použitelný pouze s prodlužující hřídelí GAX7 ...
11-18
Rozměry
strana 11-26 až 41
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: GOST; cULus, UL98 /
CSA C22.2 n°4 pro GAX66… a GAX7...A typy.
V souladu se standardy: ČSN/EN 60947-1,
ČSN/EN 60947-3.
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 20
Odpínače a přepínače
Řada GE 50A až 1600A
Přehled dostupných kombinací třípólové a čtyřpólové přepínače
Typ
Objednací
kód
Smluvený
tepelný
proud Ith
Jmenovitý
provozní
proud Ie
AC21A
(≤500V)
AC23B
(≤400V)
[A]
[A]
Ovládací
páka pro
přímé
ovládání
Ovládací páka
pro oddělenou
montáž
AC23B
(≤500V)
Černá
Černá
[A]
Objednací Objednací
kód
kód
Objednací
kód
GEX6 1E
––
Žlutočervená
Prodlužovací hřídel
pro oddělenou montáž
(poslední 3 číslice obj. kódu
značí délku hřídele v mm)
Rozměr mm
Pomocný
kontakt
1P
Motorový
pohon
Průřez.
Kryty svorek
pro:
pól 1
pól 2
zatížení
Objednací
kód
Objednací
kód
Objednací
kód
Objednací Objednací Objednací
kód
kód
kód
GEX7 137
GEX1011M
––
GEX81 01 –– ¶
¶
GEX1011
GEX69 1
GEX82 12 GEX82 11 GEX83 11
GEX69 2
GEX82 22 GEX82 21 GEX83 21
GEX69 3
GEX82 32 GEX82 31 GEX83 31
Třípólové přepínače
GE0160 E
160
160
125
GE0200 E
200
160
125
GE0201 E
200
200
160
GE0250 E
250
200
GE0315 E
315
GE0400 E
400
GEX6 1C
255
50mm
7mm
330
GEX7 206
475
GEX7 347
280
10mm GEX7 191
160
105mm 430
GEX7 340
250
200
590
GEX7 500
250
200
GE0500 E
500
400
315
GE0630 E
630
400
315
GE0800 E
800
630
400
GE1000 E
1000
1000
800
GE1250 E
1250
1000
800
GE1600 E
1600
1000
800
GEX6 2E
GEX6 3E
GEX6 4E
GEX6 2C
GEX6 3C
GEX6 4C
––
––
260
14mm GEX7 160
145mm 410
GEX7 310
600
GEX7 501
––
280
GEX81 01
360mm 430
625
GEX6 9D
GEX6 5C
––
400
14mm GEX7 204
360mm 795
GEX7 600
GEX1011M
GEX81 41 ––
GEX81 41
11
Čtyřpólové přepínače
GE0160 ET4
160
160
125
GE0200 ET4
200
160
125
GE0201 ET4
200
200
160
GE0250 ET4
250
200
GE0315 ET4
315
GE0400 ET4
400
GEX6 1E
GEX6 1C
––
255
50mm
330
7mm
GEX7 137
475
GEX7 347
280
10mm GEX7 191
160
105mm 430
GEX7 340
250
200
590
GEX7 500
250
200
GE0500 ET4
500
400
315
GE0630 ET4
630
400
315
GE0800 ET4
800
630
400
GE1000 ET4
1000
1000
800
GE1250 ET4
1250
1000
800
GE1600 ET4
1600
1000
800
GEX6 2E
GEX6 3E
GEX6 4E
GEX6 2C
GEX6 3C
GEX6 4C
––
––
260
14mm GEX7 160
145mm 410
GEX7 310
600
GEX7 501
––
GEX1011M
––
GEX81 01 –– ¶
¶
GEX1011
GEX69 1
GEX82 13 GEX82 13 GEX83 12
GEX69 2
GEX82 23 GEX82 23 GEX83 22
GEX69 3
GEX82 33 GEX82 33 GEX83 32
GEX7 206
280
GEX81 01
360mm 430
625
¶
GEX6 9D
GEX6 5C
––
400
14mm GEX7 204
360mm 795
GEX7 600
GEX1011M
GEX81 41 ––
GEX81 41
GEX81 01 kryt svorek chrání vstup obou svorek
Rozměry
strana 11-36 až 41
Schémata zapojení
strana 11-43
Technické parametry
strana 11-49
11-19
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 21
Odpínače a přepínače
Řada GE 50A až 1600A
Přehled dostupných kombinací - Třípólové odpínače
Třípólové
odpínače
typ ¶
Ovládací
páka pro
přímé
ovládání
Ovládací páka
pro oddělenou
montáž
AC23A
(≤500V)
Černá
Černá
[A]
[A]
Objednací
kód
Objednací Objednací
kód
kód
GE0160 P · 160
160
125
GEX6 5D
GAX66 B GAX66
GE0160
160
160
125
GE0200
200
160
125
GE0250 ¸
250 ¸
160
125
GE0251
250
250
200
GE0315
315
315
250
GE0400
400
400
315
GE0500
500
500
400
GE0630
630
630
500
GE0800
800
630
500
GE1000
1000
800
800
GE1250
1250
800
800
GE1600
1600
1000
900
Objednací
kód
Smluvený
tepelný
proud Ith
Jmenovitý
provozní
proud Ie
AC21A
(≤500V)
AC23A
(≤400V)
[A]
Prodlužovací hřídel
pro oddělenou montáž
(poslední 3 číslice obj. kódu
značí délku hřídele v mm)
Žluto−
červená
Rozměr
mm
Pomocný
kontakt
1P
Velikost
pojistek
Kryty svorek pro
Průřez
Objednací
kód
Objednací
kód
Pól 1
Zatížení
Objednací
kód
Objednací
kód
Odpínače.
215
60mm
GEX6 6D
GEX6 6B GEX6 6
105mm
GEX6 7D
GEX6 7B GEX6 7
245mm
GEX6 8D
GEX6 8B GEX6 8
7mm
GAX7 150A GEX1011
265
GAX7 200A
365
GAX7 300A
250
10mm GEX7 191
400
GEX7 340
560
GEX7 500
250
14mm GEX7 160
400
GEX7 310
590
GEX7 501
––
265
285mm
–– ·
–– ·
GEX81 01
GEX81 01
GEX81 11
GEX81 11
GEX81 21
GEX81 21
GEX81 31
GEX81 31
GEX81 41
GEX81 41
–– ¹
–– ¹
415
605
GEX6 9D
GEX6 9B GEX6 9
11
400
14mm/ GEX7 204
360mm
795
GEX7 600
95mm
255
GEX7 206
395
GEX7 347
Odpínače s pojistkami (pojistky typu NFC)
GE0050 F ¹
50
50
50
GE0125 F ¹
125
125
125
GEX6 1D
GEX6 1B GEX6 1
187
7mm
GEX7 137
GEX1011N
14x51
22x58
Odpínače s pojistkami (pojistky typu NH)
GE0160 N
160
160
125
GEX6 1D
GEX6 1B GEX6 1
187
95mm
GE0161 N
160
160
160
GEX6 2D
GEX6 6B GEX6 6
105mm
GE0250 N
250
250
250
GE0400 N
400
400
400
GE0630 N
630
630
630
GE0800 N
800
630
630
GEX6 3D
GEX6 7B GEX6 7
245mm
GEX6 4D
GEX6 4B GEX6 4
255
7mm
GEX7 137
GEX1011N
00
GEX82 01
GEX82 01
GEX1011
0
GEX82 11
GEX82 12
GEX82 21
GEX82 22
3
GEX82 31
GEX82 32
A4
GEX82 11
GEX82 12
GEX82 21
GEX82 22
GEX82 31
GEX82 32
GEX7 206
395
GEX7 347
295
10mm GEX7 191
445
GEX7 340
605
GEX7 500
280
14mm GEX7 160
1
430
GEX7 310
2
620
GEX7 501
285
360mm
435
625
Odpínače s pojistkami (pojistky typu BS)
GE0160 B
160
160
160
GE0200 B
200
200
200
GE0250 B
250
250
250
GE0315 B
315
315
315
GE0400 B
400
400
400
GE0630 B
630
630
630
GE0800 B
800
630
630
GEX6 2D
GEX6 6B GEX6 6
105mm
GEX6 3D
GEX6 4D
295
10mm GEX7 191
445
GEX7 340
605
GEX7 500
280
14mm GEX7 160
245 mm 430
GEX7 310
620
GEX7 501
GEX6 7B GEX6 7
GEX6 4B GEX6 4
360mm
GEX1011
B1-B2
B1-B2-B3
B1-B2-B3-B4
285
C1-C2
435
C1-C2-C3
625
¶
·
¸
¹
Motorová ovládací jednotka nemůže být nainstalována na tento typ.
Svorky se standardním krytím IP20 zaručují pevné spojení s vodičem maximálně 95mm2. Vhodné pro montáž na DIN 35mm (ČSN / EN 60715), adaptér je k dispozici na stránce 11-18.
Ith 250A ; 200A AC21A ≤500V.
Svorky se standardním krytím IP20 zaručují pevné spojení s vodičem maximálně 35mm2 pro GE0050 F a 95mm2 pro GE0125 F.
11-20
Rozměry
strana 11-27 až 35 a 40
Schémata zapojení
strana 11-43
Technické parametry
strana 11-46 a 47
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 22
Odpínače a přepínače
Řada GE 50A až 1600A
Přehled dostupných kombinací - Čtyřpólové odpínače
Čtyřpólové
odpínače
typ ¶
Smluvený
tepelný
proud Ith
Jmenovitý
provozní
proud Ie
Ovládací
páka pro
přímé
ovládání
Ovládací páka
pro oddělenou
montáž
AC21A
(≤500V)
AC23A
(≤400V)
AC23A
(≤500V)
Černá
Černá
[A]
[A]
[A]
Objednací
kód
Objednací Objednací
kód
kód
GE0160 T4P ·
GE0160 T4
160
160
125
GEX6 5D
GAX66 B GAX66
160
160
125
60mm
265/10.4” 0.3”
GAX7 200A
GE0200 T4
200
160
125
2.4”
365/14.4”
GAX7 300A
GE0250 T4 ¸
250 ¸
160
125
GE0251 T4
250
250
200
GE0315 T4
315
315
250
105mm
400/15.7” 0.4”
GEX7 340
560/22”
GEX7 500
250/9.8”
14mm/ GEX7 160
Objednací
kód
Žlutočervená
Prodlužovací hřídel
pro oddělenou montáž
(poslední 3 číslice obj. kódu
značí délku hřídele v mm)
Rozměr
mm
Pomocný
kontakt
1P
Velikost
pojistek
Průřez
Objednací
kód
Objednací
kód
Kryty svorek pro
Pól 1
Zatížení
Objednací
kód
Objednací
kód
–– ·
–– ·
GEX81 01
GEX81 01
GEX81 11
GEX81 11
GEX81 21
GEX81 21
GEX81 31
GEX81 31
GEX81 41
GEX81 41
Odpínače.
GE0400 T4
400
400
315
GE0500 T4
500
500
400
GE0630 T4
630
630
500
GE0800 T4
800
630
500
GE1000 T4
1000
800
800
GE1250 T4
1250
800
800
GE1600 T4
1600
1000
900
GEX6 6D
215/8.5”
GEX6 6B GEX6 6
250/9.8”
4.1”
GEX6 7D
GEX6 8D
GEX6 9D
GEX6 7B GEX6 7
7mm/
GAX7 150A GEX1011
10mm/ GEX7 191
245mm
400/15.7” 0.6”
GEX7 310
9.6”
590/23.2”
GEX7 501
GEX6 8B GEX6 8
––
265/10.4”
285mm
415/16.3”
11.2”
605/23.8”
360mm
795/31.3” 0.6”
GEX7 600
GEX6 9B GEX6 9
400/15.7” 14mm/ GEX7 204
11
14.2”
Odpínače s pojistkami (pojistky typu NFC)
GE0050 FT4 ¹
50
50
50
GE0125 FT4 ¹
125
125
125
GEX6 1D
GEX6 1B GEX6 1
187/7.4”
7mm/
GEX7 137
95mm
255/10”
0.3”
GEX7 206
3.7”
395/15.5”
GEX1011N
14x51
–– ¹
–– ¹
22x58
GEX7 347
Odpínače s pojistkami ( pojistky typu NH)
GE0160 NT4
GE0161 NT4
160
160
160
160
125
160
GE0250 NT4
250
250
250
GE0400 NT4
400
400
400
GE0630 NT4
630
630
630
GE0800 NT4
800
630
630
GEX6 1D
GEX6 2D
GEX6 3D
GEX6 4D
GEX6 1B GEX6 1
187/7.4”
7mm/
GEX7 137
95mm
255/10”
0.3”
GEX7 206
3.7”
395/15.5”
GEX6 6B GEX6 6
105mm
445/17.5” 0.4”
GEX7 340
4.1”
605/23.8”
GEX7 500
280/11”
GEX82 03
GEX82 03
GEX1011
0
GEX82 13
GEX82 13
1
GEX82 23
GEX82 23
3
GEX82 33
GEX82 33
A4
GEX82 13
GEX82 13
GEX82 23
GEX82 23
GEX82 33
GEX82 33
14mm/ GEX7 160
245mm
430/16.9” 0.6”
GEX7 310
9.6”
620/24.4”
GEX7 501
GEX6 4B GEX6 4
00
GEX7 347
295/11.6” 10mm/ GEX7 191
GEX6 7B GEX6 7
GEX1011N
2
285/11.2”
360mm
435/17.3”
14.2”
625/24.6”
105mm
445/17.5” 0.4”
GEX7 340
605/23.8”
GEX7 500
Odpínače s pojistkami (pojistky typu BS)
GE0160 BT4
160
160
160
GE0200 BT4
200
200
200
GE0250 BT4
250
250
250
GE0315 BT4
315
315
315
GE0400 BT4
400
400
400
GE0630 BT4
630
630
630
GE0800 BT4
800
630
630
¶
·
¸
¹
GEX6 2D
GEX6 6B GEX6 6
295/11.6” 10mm/ GEX7 191
4.1”
GEX6 3D
GEX6 4D
GEX6 7B GEX6 7
280/11”
14mm/ GEX7 160
245 mm 430/16.9” 0.6”
GEX7 310
9.6”
GEX7 501
GEX6 4B GEX6 4
620/24.4”
GEX1011
B1-B2
B1-B2-B3
B1-B2-B3-B4
285/11.2”
C1-C2
360mm
435/17.3”
C1-C2-C3
14.2”
625/24.6”
Motorová ovládací jednotka nemůže být nainstalována na tento typ.
Svorky se standardním krytím IP20 zaručují pevné spojení s vodičem maximálně 95mm2. Vhodné pro montáž na DIN 35mm (ČSN / EN 60715), adaptér je k dispozici na stránce 11-18.
Ith 250A ; 200A AC21A ≤500V.
Svorky se standardním krytím IP20 zaručují pevné spojení s vodičem maximálně 35mm2 pro GE0050 FT4 a 95mm2 pro GE0125 F.T4
Rozměry
strana 11-27 to 35 a 40
Schémata zapojení
strana 11-43
Technické parametry
strana 11-46 a 47
11-21
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 23
Odpínače
Pro fotovoltaické aplikace
Řada GA
Třípólové odpínače
GA040 D
Objednací
kód
Smluvený
tepelný
proud Ith
Jmenovitý
provozní
proud Ie
AC21A
DC21B
Počet pólů v sérii
800V 1000V
4p 6p 8p
[A]
[A]
[A]
Ba- Hmotle- nost
ní
[A]
ks
[kg]
Odpínače se zadní montáží (včetně přímého ovladače)
Pro oddělenou montáž je nutno samostatně objednat
hřídel a ovladač, viz strany: 11-9 a 11-10.
GA080 D
GA125 D
Čtvrté póly
GA040 D
40
15
10
25
1
0.135
GA080 D
80
18
20
32
1
0.355
GA125 D
125
20
25
40
1
0.355
Standardní spínání (shodné s hlavními kontakty odpínače)
Pro odpínače GA...D (zadní montáž, fotovoltaické aplikace)
GAX42...D
GAX42 040D 40
––
––
––
1
0.040
GAX42 080D 80
––
––
––
1
0.110
GAX42 125D 125
––
––
––
1
0.110
Obecná charakteristika
– Jmenovitý proud 40A až 125A
– Dostupná provedení odpínačů:
• Pro přímé ovládání (odpínače se zadní montáží)
• Pro oddělenou montáž (odpínače se zadní montáží); Nutno
samostatně objednat prodlužovací hřídel a ovladač
viz strany 11-9 a 11-10.
– Montáž pomocí šroubů nebo na DIN lištu 35mm
(dle ČSN/EN 60715)
– Možnost uzamknutí v nulové poloze
Provozní parametry
– Jmenovité izolační napětí Ui: 1000V
– Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp: 8kV
– Mechanická životnost:
• 100 tis. cyklů pro GA040 D a GAX42 040 D
30 tis. cyklů pro GA080 D, GAX42 080 D,
GA125 D a GAX42 125 D.
Oddělená montáž odpínače se zadní montáží
GA040 D + GA040 D
a GAX60 00
pro 6 a 8 pólů
POZN: viz UL/CSA standard na str 11-48 a nebo 11-4.
GA040 D
GA080 D
GA125 D
VYUŽITÍ V KATEGORII DC21B
Provozní
Napětí
Ue
Maximální provozní proud
v zapojení s:
[V]
[A]
[A]
[A]
kompatibilní
výrobky
GA040 D
GA080 D
GA125 D
300
16
20
25
(GAX64/64B)
( 5mm/0.2in)
GAX7...
(GAX63... only)
2 Póly v sérii
11
GA040 D
GA080 D
GA125 D
GAX63/63B
GAX63 2/2B
GAX64/64B
GAX62/62B
3 Póly v sérii
kompatibilní
výrobky
GA040 D
GA080 D
GA125 D
48
40
80
125
110
35
70
120
220
32
40
95
500
12
15
20
kompatibilní
výrobky
GA040 D +
GAX42 040D
GA080 D +
GAX42 080D
GA125 D +
GAX42 125D
400
35
40
64
440
32
40
64
500
32
40
56
600
20
30
40
700
15
18
20
750
15
18
20
800
15
18
20
1000
––
12
15
kompatibilní
výrobky
GA040 D +
GA040 D +
GAX60 00
GA080 D +
GA080 D +
GAX60 01
GA125 D +
GA125 D +
GAX60 01
600
35
45
50
700
30
35
40
750
25
35
40
800
25
35
40
1000
10
20
25
GA040 D +
GA040 D +
GAX42040D+
GAX42040D+
GAX60 00
GA080 D +
GA080 D +
GAX42080D+
GAX42080D+
GAX60 01
GA125 D +
GA125 D +
GAX42125D+
GAX42125D+
GAX60 01
700
40
60
80
750
35
50
60
800
35
50
60
1000
25
32
40
GAX61/61B
4 Póly v sérii
GA040 D
GA080 D /
GA125 D
GAX42 040D
GAX42 080D /
GAX42 125D
GA080 D /
GA125 D
6 Pólů v sérii
GA040 D
GAX60 00
GA040 D
GA080 D /
GA125 D
GAX60 01
GA040 D
GA040 D
8 Pólů v sérii
GAX42 040D
kompatibilní
výrobky
GAX60 00
GA080 D /
GA125 D
GAX42 040D
GAX42 080D /
GAX42 125D
GA080 D /
GA125 D
GA080 D + GA080 D /
GA125 D + GA125 D
s GAX60 01
pro 6 a 8 pólů
GA080 D
GA125 D
GAX60 B
GAX7150A
GAX7200A
GAX7300A
( 7mm/0.3in)
GAX66
GAX66 B
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: GOST; UL pro USA a Kanadu (Soubor
E93602), UL508/CSA C22.2 n° 14 pro GA040 D a GAX42
040D a (Soubor E328470) UL98/CSA C22.2 n° 4 pro GA080
D, GA125 D, GAX42 080D a GAX42 125D.
V souladu se standardy: ČSN/EN 60947-1, ČSN/EN 60947-3,
UL508, UL98, CSA C22.2.
Průběh spínání GA...D odpínačů s bloky po kontaktů
Průběh 0→1 0°
GA040 D
Hlavní póly
GAX420 40D
Standartní spínání pomoc. kont
30°
60°
60°
60°
55°
GA080 D - GA125 D
Hlavní póly
GAX42 080D - GAX42 125D
Standartní spínání pomoc. kont
55°
vyp
GAX60 01
GAX42 080D / GAX42 125D
11-22
Přídavné bloky / Příslušenství
strana 11-6 až 10
Rozměry
strana 11-24 až 26
Schémata zapojení
strana 11-43
90°
Technické parametry
strana 11-48
zap
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 24
Odpínače
Pro fotovoltaické aplikace
Řada GE
Čtyřpólové odpínače
Objednací
kód
Smluvený
tepelný
proud
Ith
Jmenovitý
provozní
proud Ie
DC21B ·
(220V)
(800V)
[A]
[A]
[A]
Výběr ovládací páky a příslušenství
Následující tabulka slouži pro výběr správné ovladáci páky
k odpinačům, viz strana:11-18
Ba- Hmotle- nost
ní
ks
[kg]
Provedení pro fotovoltaické aplikace. Nutno
samostatně objednat ovládací páku, případně hřídel ¶.
GE0160 DT4
GE...DT4 - GE...DT4P
160
160
30
1
1.000
GE0160 DT4P ¸ 160
160
30
1
1.000
GE0125 DT4
125
125
100
1
1.900
GE0250 DT4
250
250
200
1
2.000
GE0315 DT4
315
315
250
1
4.000
GE0630 DT4
630
630
270
1
4.500
GE0800 DT4
800
800
500
1
4.500
GE1250 DT4
1250
1250
850
1
8.900
¶
·
¸
Pro správný výběr ovládací páky použijte tabulku po pravé straně.
Hodnoty platné pro čtyři póly zapojené do série.
Standardní krytí svorek IP20
Provozní napětí Ue
48V
110V 220V 400V 440V 500V 600V 750V 800V 850V 900V 1000V
Maximální provozní proud
[A]
[A]
[A]
[A]
[A]
[A]
[A]
[A]
[A]
[A]
[A]
[A]
160
160
160
160
150
150
150
80
70
45
40
30
GE0160 DT4P
160
160
160
160
150
150
150
80
70
45
40
30
GE0125 DT4
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
100
GE0250 DT4
250
250
250
250
250
250
250
250
250
240
220
200
GE0315 DT4
315
315
315
315
315
315
315
290
280
270
260
250
GE0630 DT4
630
630
630
630
630
630
500
400
350
320
300
270
GE0800 DT4
800
800
800
800
750
700
700
650
630
580
550
500
GE1250 DT4
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1050
1000
940
870
850
GEX6 5D
GAX66 B
GAX66
GEX6 6D
GEX6 6B
GEX6 6
GEX6 7D
GEX6 7B
GEX6 7
GEX6 8D
GEX6 8B
GEX6 8
Žluto-červená
Provozní parametry
– Jmenovité izolační napětí Ui: 1000V
– Mechanická životnost:
• 30 tis. cyklů pro GE0160 DT4, GE0160 DT4P
• 20 tis. cyklů pro GE0125 DT4, GE0250 DT4,
GE0315 DT4
• 10 tis. cyklů pro GE0630 DT4, GE0800 DT4,
GE1250 DT4.
4 Póly v sérii
GE0160 DT4
Oddělená montáž
Černá
Obecná charakteristika
– 160A - 1250A
– Dostupná provedení: pro přímé ovládání či oddělenou
montáž (nutno samostatně objednat ovládací páku,
připadně prodlužovaci hřidel − viz strana: 11-18
– Montaž pomoci šroubů, k dispozici je adaptér pro montáž
na 35mm DIN lištu pro GE0160 DT4P na str. 11-17
– Možnost uzamknutí v nulové poloze bez dalšiho
příslušenství
VYUŽITÍ V KATEGORII DC21B
Produkt
na objednávku
Přímé ovládání
Černá
11
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: GOST.
V souladu se standardy: ČSN/EN 60947-1, ČSN/EN 60947-3.
Přehled dostupných kombinací
Čtyřpólové
odpínače
¶
Objednací
kód
Smluvený
tepelný
proud Ith
[A]
Jmenovitý
provozní
proud Ie
DC21B ·
Ovládací
páka pro
přímé
ovládání
Ovládací páka
pro oddělenou
montáž
Černá
Černá
Žlutočervená
(≤220V)
(≤1000V)
[A]
[A]
Objednací
kód
Objednací
kód
Objednací
kód
GEX6 5D
GAX66 B
GAX66
GE0160 DT4
160
160
30
GE0160 DT4P ¸
160
160
30
GE0125 DT4
125
125
100
GE0250 DT4
250
250
200
Prodlužovací hřídel
pro oddělenou montáž
(poslední 3 číslice obj. kódu
značí délku hřídele v mm)
Rozměr mm
215
265
365
GE0315 DT4
315
315
250
GE0630 DT4
630
630
270
GE0800 DT4
800
800
500
GE1250 DT4
1250
1250
850
GEX6 6D
GEX6 7D
GEX6 8D
GEX6 6B
GEX6 7B
GEX6 8B
GEX6 6
GEX6 7
GEX6 8
Průřez
Objednací
kód
60mm
Pomocný
kontakt
1P
7mm
Objednací
kód
Kryt svorek
pro
Pól 1
Zatížení
Objednací
kód
Objednací
kód
GAX7 150A GEX1011
GEX81 01
GEX81 01
GAX7 200A
–– ¸
–– ¸
GEX81 11
GEX81 11
GEX81 21
GEX81 21
GEX81 31
GEX81 31
GAX7 300A
250
10mm GEX7 191
105mm 400
GEX7 340
590
GEX7 500
250
14mm GEX7 160
245mm 400
GEX7 310
590
GEX7 501
265
285mm 415
605
¶
·
¸
Motorová ovládací jednotka nemůže být nainstalována na tento typ.
Hodnoty platné pro čtyři póly zapojené do série
Svorky se standardním krytím IP20 zaručují pevné spojení s vodičem maximálně 95mm2. Vhodné pro montáž na DIN 35mm (IEC / EN 60715), adaptér je k dispozici na stránce 11-18.
Přídavné bloky / Příslušenství
strana 11-17 až 20
Rozměry
strana 11-27 až 29
Schémata zapojení
strana 11-43
Technické parametry
strana 11-49
11-23
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 25
Odpínače a přepínače
Rozměry [mm (in)]
Řada GA - 16A AŽ 125A ODPÍNAČE
Odpínače se zadní montáží
GA016 A - GA040 A
GA063 SA
GA040 D
22
(0.87”)
70 (2.75”)
43.9 (1.73”)
45
(1.77”)
41.9
(1.65”)
94 (3.70”)
32.5
(1.28”)
45 (1.77”)
78 (3.07”)
74 (2.91”)
5
(0.20”)
70 (2.75”)
100 (3.94”)
70 (2.75”)
43.9 (1.73”)
5
(0.20”)
36
(1.42”)
GA063 A - GA125 A
GA080 D - GA125 D
14.2 (0.56”)
14.4 (0.57”)
38.2
(1.50”)
Odpínače pro čelní montáž
GA016 C - GA040 C
70 (2.75”)
19.9
(0.78”)
48.6 (1.91”)
20.8
(0.82”)
65 (2.56”)
78 (3.07”)
44.8 (1.76”)
55.5 (2.18”)
52.7 (2.07”)
100 (3.94”)
36
(1.42”)
GA063 C - GA125 C
PŘÍDAVNÉ BLOKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ODPÍNAČE
70 (2.75”)
43.6 (1.72”)
41.6
(1.64”)
Čtvrté póly
GAX41 125A
GAX42 063A...GAX42 125A
GAX42 080D...GAX42 125D
Nulové GAX32 A Zemnicí GAX34 A svorky
48.6 (1.91”)
42.6 (1.68”)
12
(0.47”)
9
(0.35”)
23
(0.90”)
70 (2.75”)
43.9 (1.73”)
5
(0.20”)
41.6
(1.64”)
5
(0.20”)
78 (3.07”)
12
(0.47”)
Pomocné kontakty.
GAX10 11A
GAX12 10EA
32.5
(1.28”)
46.2 (1.82”)
43.6 (1.72”)
12
(0.47”)
78 (3.07”)
72.6 (2.86”)
9
(0.35”)
Čtvrté póly
GAX41 040A - GAX42 040A
GAX41 063SA - GAX42 063SA
GAX42 040D
Nulové GAX31 A Zemnicí GAX33 A svorky.
78 (3.07”)
72.6 (2.86”)
Pomocné kontakty.
GAX10 11A
GAX11 10EA
GAX41 040A, GAX42 040A...
GAX41 063SA, GAX42 063SA,
GAX42 040D, GAX31 A, GAX33 A
GAX11 10EA
GAX10 11A
GAX41 125A, GAX42 063A... GAX42 125A,
GAX42 080D, GAX42 125D,
GAX32 A, GAX34 A
GAX12 10EA
GAX10 11A
Mechanické blokování GAX50 00 a
vzájemné mech. spřažení GAX60 00
72 (2.83”)
Mechanické blokování GAX50 01 a
vzájemné mech. spřažení GAX60 01
89 (3.50”)
140 (5.51”)
89 (3.50”)
27
(1.06”)
45
(1.77”)
100 (3.94”)
45
(1.77”)
78 (3.07”)
27
(1.06”)
GAX50 00 - GAX60 00
GAX50 01 - GAX60 01
GAX10 11C
43 (1.69”)
46.2 (1.82”)
8.5
(0.33”)
78 (3.07”)
72.6 (2.86”)
12
(0.47”)
Čtvrté póly GAX41 125C GAX42 063C...GAX42 125C
Nulové GAX32 C Zemnicí GAX34 C svorky
23
(0.90”)
48.6 (1.91”)
100 (3.94”)
46.2 (1.82”)
8.5
(0.33”)
Pro GA063 C - GA125 C
Pomocné kontakty. GAX10 11C
72.6 (2.86”)
Čtvrté póly GAX41 040C GAX42 040C Nulové GAX31 C Zemnicí GAX33 C svorky
100 (3.94”)
41.6
(1.64”)
Pro GA016 C - GA040 C
Pomocné kontakty. GAX10 11C
78 (3.07”)
41.6
(1.64”)
11
Pro GA063 A-GA125 A, GA080 D, GA125 D
100 (3.94”)
Pro GA016 A-GA040 A, GA063 SA, GA040 D
GAX41 040C - GAX42 040C
GAX31 C - GAX33 C
GAX10 11C
GAX41 125C, GAX42 063C, GAX42 125C,
GAX32 C, GAX34 C
11-24
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 26
Odpínače a přepínače
Rozměry [mm (in)]
GAX62/62B
36 (1.42”)
1...4
(0.04”...0.16”)
23
22
(0.87”) (0.90”)
1...4
(0.04”...0.16”)
35
(1.38”)
48 (1.89”)
36 (1.42”)
65 (2.56”)
Ø16 (0.63”)
28...32
(1.10”...1.26”)
36 (1.42”)
65 (2.56”)
22
(0.87”)
65 (2.56”)
61.8 (2.43”)
65 (2.56”)
28...32
(1.10”...1.26”)
Ø16 (0.63”)
36 (1.42”)
48 (1.89”)
Otočné ovládače
GAX61/61B
Ø3 (0.12”)
Ø3 (0.12”)
GAX63 1B
35
(1.38”)
1...4
(0.04”...0.16”)
34.3
(1.35”)
3.3 (0.13”)
2.5 )
Ø2 .88”
(0
3.3 (0.13”)
65 (2.56”)
37
(1.46”)
Ø32.9
(1.29”)
65 (2.56”)
65 (2.56”)
37
(1.46”)
Ø32.9
(1.29”)
65 (2.56”)
35
(1.38”)
1...4
(0.04”...0.16”)
24.3
(0.96”)
34.3
(1.35”)
2.5 )
Ø2 .88”
(0
24.3
(0.96”)
GAX63/63B
Padlockable at ON (≤3 padlocks)
per UNI 9490, UNI/EN 12485
GAX63 2/2B
GAX64/64B
35.5
(1.40”)
3.3 (0.13”)
1...4
(0.04”...0.16”)
35
(1.38”)
3.3 (0.13”)
2.5 )
Ø2 .88”
(0
Ø22
(0.87”)
2.5 )
Ø2 .88”
(0
24.3
(0.96”)
65 (2.56”)
Ø20
(0.79”)
65 (2.56”)
65 (2.56”)
65 (2.56”)
1...4
(0.04”...0.16”)
35
(1.38”)
24.3
(0.96”)
5
(0.20”)
GAX67 B
1...4
(0.04”...0.16”)
46
(1.81”)
48 (1.89”)
36 (1.42”)
1...4
(0.04”...0.16”)
35
(1.38”)
11
65 (2.56”)
36 (1.42”)
2
Ø3 26”)
(1.
Ø3 (0.12”)
Ø4.2 (0.16”)
10
(0.39”)
Prodlužovací hřídele pro oddělenou montáž
GAX7...
5 (0.20”)
65 (2.56”)
22
(0.87”)
65 (2.56”)
75 (2.95”)
30
(1.18”)
98 (3.86”)
60 (2.36”)
36 (1.42”)
Ø16 (0.63”)
36 (1.42”)
48 (1.89”)
GAX66/66B
Prodloužení
5 (0.20”)
A
65 (2.56”)
A
GAX7055
GAX7090
65 (2.56”)
65 (2.56”)
GAX7070
GAX7150
GAX7200
GA016 A...GA040 A
GA063 SA - GA040 D
GAX7...
GAX6...
GAX7...
GAX7300
GAX6...
GA063 A...GA125 A
GA080 D - GA125 D
GAX7400
GAX7500
Délka
[mm]
55
(2.16”)
70
(2.75”)
90
(3.54”)
150
(5.90”)
200
(7.87”)
300
(11.81”)
400
(15.75”)
500
(19.68”)
GAX61...
99
(3.90”)
114
(4.49”)
134
(5.27”)
194
(7.64”)
244
(9.61”)
344
(13.54”)
444
(17.48”)
544
(21.42”)
A [mm] maximum
Typ ovládače
GAX63... GAX64...
102
116
(4.01”)
(4.57”)
117
131
((4.61”)
(5.16”)
137
151
(5.39”)
(5.94”)
197
211
(7.75”)
(8.31”)
247
261
(9.72”) (10.27”)
347
361
(13.66”) (14.21”)
447
461
(17.60”) (18.15”)
547
561
(21.53”) (22.09”)
GAX62...
97
(3.82”)
112
(4.41”)
132
(5.20”)
192
(7.56”)
242
(9.53”)
342
(13.46”)
442
(17.40”)
542
(21.34”)
GAX67 B
97
(3.82”)
112
4.41”)
132
(5.20”)
192
(7.56”)
242
(9.53”)
342
(13.46”)
442
(17.40”)
542
(21.34”)
GAX7... použítí s GAX50 00, GAX50 01 a GAX60 00
A1
A1
GAX50 00
GAX60 00
65 (2.56”)
78 (3.07”)
65 (2.56”)
100 (3.94”)
GAX50 01
23
(0.90”)
GA016 A...GA040 A
GA063 SA - GA040 D
20
(0.90”)
GAX7...
GAX6...
GAX7...
GAX67 B
GA063 A...GA125 A
GA080 D - GA125 D
GAX7...A použítí s GAX60 B a GAX66/66B
Prodloužení
Délka
[ mm ]
GAX7055
GAX7070
GAX7090
GAX7150
GAX7200
GAX7300
GAX7400
GAX7500
55 (2.16”)
70 (2.75”)
90 (3.54”)
150 (5.90”)
200 (7.87”)
300 (11.81”)
400 (15.75”)
500 (19.68”)
GAX61...
116 (4.57”)
131 (5.16”)
151 (5.94”)
211 (8.31”)
261 (10.27”)
361 (14.21”)
461 (18.15”)
561(22.09”)
A1 [mm ] maximum
Použití s
Použití s
GAX60 00
GAX50 00/GAX50 01
Typ ovladače
GAX62...
GAX63...
GAX64...
GAX67 B
114 (4.49”) 119 (4.68”) 133 (5.24”)
114 (4.49”)
129 (5.08”) 134 (5.27”) 148 (5.83”)
129 (5.08”)
149 (5.87”) 154 (6.06”) 168 (6.61”)
149 (5.87”)
209 (8.23”) 214 (8.42”) 228 (8.98”)
209 (8.23”)
259 (10.20”) 264 (10.39”) 278 (10.94”)
259 (10.20”)
359 (14.13”) 364 (14.33) 378 (14.88”)
359 (14.13”)
459 (18.07”) 464 (18.27”) 468 (18.42”)
459 (18.07”)
559 (22.01”) 564 (22.20”) 578 (22.75”)
559 (22.01”)
GAX7...A použítí s GAX60 01 a GAX66/66B ovládačem
88 (3.46”)
73 (2.87”)
98 (3.86”)
60 (2.36”)
5 (0.20”)
46 (1.81”)
B
B1
20 ±1
(0.79” ±0.04”)
46
20 ±1
GAX60 01
min. 10
min. 10
(0.39”)
100
75
75 (2.95”)
Prodloužení
GAX7150A
GAX7200A
GAX7...A
19
GAX7300A
GAX7...A
GAX66...
GA063 A...GA125 A
GA080 D - GA125 D
48 (1.89”)
40
(1.57”)
GAX60 B
GA063 A...GA125 A
GA080 D - GA125 D
10
(0.39”)
10
(0.39”)
10
GAX66...
10
B
B1
s GAX66/66B ovládačem
[mm]
[mm]
[mm]
176
118...229
119...205
(6.93”) (4.64”...9.01”) (4.68”...8.07”)
226
118...279
119...255
(8.90”) (4.64”...10.99”) (4.68”...10.03”)
326
118...379
119...355
(12.83”) (4.64”...14.92”) (4.68”...13.98”)
Délka
1...4mm
1...4
(0.04”...0.16”)
11-25
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 27
Odpínače a přepínače
Rozměry [mm (in)]
GAX81
GAX83
3.6
(0.14”)
46 (1.81”)
12
(0.47”)
GAX83
36
(1.42”)
GAX82
GAX84
9.9 (0.39”)
12.7 (0.50”)
46 (1.81”)
26.4
(1.04”)
36
(1.42”)
26.4
(1.04”)
GAX81
12
(0.47”)
10
(0.39”)
Kryty svorek
GAX81 - GAX83
20.7
(0.81”)
23
(0.90”)
46 (1.81”)
10 (0.39”)
70 (2.75”)
8.6 (0.34”)
46 (1.81”)
70 (2.75”)
37.3
(1.47”)
GAX84
23
(0.90”)
37
(1.46”)
GAX82
80.1 (3.15”)
Držák pojistek
GAX39 1 - GAX39 1UL
11
75.2 (2.96”)
52.5 (2.07”)
ODPÍNAČE V KRYTU A PRÁZDNÉ KRYTY
GAZ016... - GAZ040...
GAZ1...
120 (4.72”)
97 (3.82”)
159 (6.26”)
167.7 (6.60”)
100 (3.94”)
Ø4.5 (0.18”)
GAZ063... - GAZ125...
GAZ3...
13
(0.51”)
193 (7.60”)
220 (8.66”)
170 (6.69”)
280 (11.02”)
100
11-26
10
(0.39”)
GAX82 - GAX84
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 28
Odpínače a přepínače
Rozměry [mm (in)]
Řada GE - 160A AŽ 1600A ODPÍNAČE
Oddělená montáž s ovládací pákou GAX66 - GAX66 B
GE0160 T4 - GE0160 DT4
131 (5.16”)
Ø4
.5
M8
34
(1.34”)
Otvory
36
(1.42”)
)
6”
1.2
2(
Ø3
Ø4
.5
(0.
18
”)
N
22.4
(0.88”)
75 (2.95”)
64 (2.52”)
18 (0.71”)
128 (5.04”)
110 (4.33”)
84.4 (3.32”)
”)
18
(0.
78.2 (3.08”)
14 (0.55”)
85 (3.35”)
78.2 (3.08”)
14 (0.55”)
128 (5.04”)
110 (4.33”)
84.4 (3.32”)
53 (2.09”)
104...365 (4.09”... 14.37”)
77 (3.03”)
min. 10 (0.39”)
66 (2.60”)
3
(0.12”)
GAX7 150A
GAX7 200A
GAX7 300A
142 (5.59”)
36
(1.42”)
GE0160
M8
34
(1.34”)
34
(1.34”)
34
(1.34”)
20
(0.79”)
34
(1.34”)
¶ Není uvedeno na GE0160 DT4
Přímé ovládání s ovládací pákou
GEX6 5D
Ø4.2 (0.16”)
GAX66...
GAX66B
46 (1.81”)
1...4
(0.04...0.16”)
184 (7.24”)
2
(0.08”)
GEX81 01
(line)
3
(0.12”)
22.4
(0.88”)
102 (4.01”)
68 (2.68”)
85 (3.35”)
254 (10”)
GEX6 5D
50 (1.97”)
87 (3.42”)
S kryty svorek a pomocnými kontakty
N
11
GEX10 11
GEX81 01
(load)
129 (5.08”)
64 (2.52”)
18 (0.71”)
76 (2.99”)
9.5 (0.37”)
Otvory
GAX7 150A
GAX7 200A
GAX7 300A
36
(1.42”)
N
Ø
(0. 4.5
18
”)
Ø
(0. 4.5
18
”)
122 (4.80”)
74 (2.91”)
122 (4.80”)
74 (2.91”)
76 (2.99”)
9.5 (0.37”)
M8
34
(1.34”)
104...365 (4.09”... 14.37”)
77 (3.03”)
min. 10 (0.39”)
66 (2.60”)
140 (5.51”)
85 (3.35”)
53 (2.09”)
18 (0.71”)
Oddělená montáž s ovládací pákou GAX66 - GAX66 B
34
(1.34”)
Ø4.2 (0.16”)
GAX66
GAX66B
M8
34
(1.34”)
34
(1.34”)
20
(0.79”)
34
(1.34”)
¶ Není uvedeno na GE0160 DTP4 .
Přímé ovládání s ovládací pákou
GEX6 5D
)
6”
1.2
2(
Ø3
36
(1.42”)
GE0160 T4P - GE0160 DT4P
75 (2.95”)
GE0160 P
46 (1.81”)
1...4
(0.04...0.16”)
S pomocnými kontakty
102 (4.01”)
68 (2.68”)
N
GEX6 5D
50 (1.97”)
GEX10 11
11-27
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 29
Odpínače a přepínače
Rozměry [mm (in)]
GE0200 T4 - GE0250 T4
S kryty svorek a pomocnými kontakty
184 (7.24”)
11.8
(0.46”)
154 (6.06”)
130 (5.12”)
84.4 (3.32”)
154 (6.06”)
130 (5.12”)
84.4 (3.32”)
5
.
Ø4
)
8”
.1
(0
78.2 (3.08”)
26
(1.02”)
64 (2.52”)
3
22.4 (0.12”)
(0.88”)
N
(0
)
8”
.1
5
.
Ø4
2
(0.08”)
85 (3.35”)
78.2 (3.08”)
26
(1.02”)
53 (2.09”)
GEX81 01
(line)
142 (5.59”)
254 (10”)
131 (5.16”)
N
GEX10 11
M10
42 (1.65”)
M10
42 (1.65”)
42 (1.65”)
42 (1.65”)
42 (1.65”)
GEX81 01
(load)
Přímé ovládání s ovládací pákou GEX6 5D
Oddělená montáž s ovládací pákou GAX66 - GAX66 B
104...365 (4.09”...14.37”)
77 (3.03”)
min. 10
66 (2.60”)
(0.39”)
3
22.4 (0.12”)
(0.88”)
68 (2.68”)
Otvory
102 (4.01”)
GAX7 150A
GAX7 200A
GAX7 300A
36
(1.42”)
)
6”
1.2
2(
Ø3
36
(1.42”)
50 (1.97”)
75 (2.95”)
11
85 (3.35”)
GEX6 5D
Ø4.2 (0.16”)
GAX66...
GAX66B
20
46 (1.81”)
(0.79”)
1...4
(0.04”....0.16”)
GE0251
- GE0251
T4 -DT4
GE0315
- GE0315
T4
GE0125
DT4 - GE0250
- GE0315
DT4
GE0251 - GE0315 - GE0400
Oddělená montáž s ovládací pákou
GEX6 6 - GEX6 6B
GE0251 T4 - GE0315 T4 - GE0400 T4
217 (8.54”)
GE0251 - GE0251
T4 - GE0315
- GE0315
T4
100 (3.94”)
117 (4.61”)
217 (8.54”)
100 (3.94”)
100 (3.94”)
117 (4.61”)
25
(0.98”)
25
(0.98”)
100 (3.94”)
20.2
(0.79”)
18...461
(0.71...18.15”)
90 (3.54”)
4
(0.16”)
Ø5
.5
Ø5
.5
0
(0.
0
M1
50 (1.97”)
114 (4.49”)
0
(0.
0
19
(0.75”)
N
22
”)
0
22
”)
167 (6.57”)
143 (5.63”)
106 (4.17”)
167 (6.57”)
143 (5.63”)
106 (4.17”)
GEX6 6
GEX6 6B
19
(0.75”)
50 (1.97”)
50 (1.97”)
M1
0
50 (1.97”)
GEX7 191
GEX7 340
GEX7 500
7 (0.27”)
60 (2.36”)
1...4
(0.04”....0.16”)
50 (1.97”)
¶ Není uvedeno na GE... DT4
· 20mm (0.79”) a M8 pro GE0125 DT4
Přímé ovládání s ovládací pákou
GEX6 6D
S kryty svorek a pomocnými kontakty
GEX81 11
(line)
60 (2.36”)
200 (7.87”)
Otvory
Ø4.5 (0.18”)
73.5 (2.89”)
226 (8.90”)
106 (4.17”)
GEX10 11
N
0
GEX6 6D
30 (1.18”)
56 (2.20”)
105 (4.13”)
GEX81 11
(load)
11-28
87 (3.42”)
GE0200 - GE0250
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 30
Odpínače a přepínače
Rozměry [mm (in)]
GE0500 - GE0500 -T4GE0500
- GE0630
- GE0800
GE0800T4
T4 - GE0630 -T4GE0630
T4 - GE0800
- GE0800T4
GE0500 - GE0630 - GE0800
GE0500 T4 - GE0630 T4 - GE0800 T4
GE0630 DT4 - GE0800 DT4
275 (10.83”)
275 (10.83”)
130 (5.12”)
145 (5.71”)
C
140 (5.51”)
0
130 (5.12”)
0
0
0
N
M1
0
25
(0.98”)
65 (2.56”)
65 (2.56”)
¶ Není uvedeno na GE... DT4
Ø6
Ø6
.5
.5
(0
(0
.
.2
25
”)
5”
)
B
A
160 (6.30”)
B
A
160 (6.30”)
145 (5.71”)
140 (5.51”)
C
M1
0
25
GE0500
GE0500
- GE0500
- GE0500
GE0630
T4 -- GE0630
GE0630
- GE0630
-65(0.98”)
GE0630
- GE0800
T4 -- GE0800T4
GE0800
- GE0800T4
- GE0800T4
65-(2.56”)
65
(2.56”)
(2.56”)
GE0500
- GE0500
T4
-T4
GE0630
T4
-T4
GE0800
GE1000 - GE1250
GE1000 T4 - GE1250 T4
GE1250 DT4
325 (12.79”)
325 (12.79”)
150 (5.90”)
150 (5.90”)
40
(1.57”)
175 (6.89”)
40
(1.57”)
140 (5.51”)
0
0
0
0
5”
.2
(0
.5
¶ Není uvedeno na GE... DT4
Ø6
Ø6
.5
(0
.2
5”
)
N
)
290 (11.42”)
250 (9.84”)
190 (7.48”)
0
290 (11.42”)
250 (9.84”)
190 (7.48”)
0
175 (6.89”)
140 (5.51”)
M1
4
30
(1.18”)
75 (2.95”)
GE0500 - GE050075T4
- GE0630 - GE0630 T4 - GE0800 - GE0800T4
(2.95”)
75 (2.95”)
75 (2.95”)
11
M1
4
30
(1.18”)
75 (2.95”)
Pro GE0500 - GE0630 - GE0800 - GE1000 - GE1250 - GE0500 T4 - GE0630 DT4 - GE0630 T4 - GE0800 DT4 - GE0800 TE - GE1000 T4 - GE1250 DT4 - GE1250 T4
Přímé ovládání s ovládací pákou GEX6 7D - GEX6 8D
Oddělená montáž s ovládací pákou GEX6 7 - GEX6 7B / GEX6 8 - GEX6 8B
39
(1.53”)
18...462
(0.71...18.19”)
137 (5.39”)
8
(0.31”)
Otvory
Ø5.5 (0.22”)
E
0
73.5
190 (7.48”)
0
D
45 (1.77”)
GEX7 160
GEX7 310
GEX7 501
D1
70 (2.75”)
7 (0.27”)
60 (2.36”)
1...4
(0.04”....0.16”)
S kryty svorek a pomocnými kontakty
F
(line)
0
J
I
Typ
A
B
C
190
(7.48”)
205
(8.07”)
205
(8.07”)
–
–
190
(7.48”)
205
(8.07”)
205
(8.07”)
205
(8.07”)
205
(8.07”)
–
–
–
220
(8.66”)
235
(9.25”)
235
(9.25”)
–
–
220
(8.66”)
235
(9.25”)
235
(9.25”)
235
(9.25”)
235
(9.25”)
–
–
–
25
(0.98”)
30
(1.18”)
30
(1.18”)
–
–
25
(0.98”)
30
(1.18”)
30
(1.18”)
30
(1.18”)
30
(1.18”)
–
–
–
H
GEX10 11
GE0500
N
GE0630
GE0800
G
(load)
GE1000
GE1250
GE0500 T4
GE0630 DT4
GE0630 T4
GE0800 DT4
GE0800 T4
GE1000 T4
GE1250 DT4
GE1250T4
D
(ovladač)
D1
GEX6 7D
245
(9.64”)
E
(ovladač)
Kryty svorek
(ks/sada)
F (pól)
G (záť.)
H
I
J
GEX6 7
GEX6 7B GEX81 21 (2)
290
200
65
GEX81 21 (2) (11.42”)
(7.87”) (2.56”)
285
GEX6 8
GEX6 8D (11.22”)
GEX6 8B GEX81 31 (2)
340
300
75
GEX81 31 (2) (13.38”)
(11.81”) (2.95”)
265
GEX6 7
GEX6 7D (10.43”) GEX6 7B GEX81 21 (2)
290
200
65
GEX81 21 (2) (11.42”) (7.87”) (2.56”)
285
GEX6 8
GEX6 8D (11.22”)
GEX6 8B GEX81 31 (2)
340
300
75
GEX81 31 (2) (13.38”)
(11.81”) (2.95”)
11-29
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 31
Odpínače a přepínače
Rozměry [mm (in)]
GE1600
GE1600 T4
441 (17.36”)
209 (8.23”)
60
(2.36”)
60
(2.36”)
Ø11 (0
.4
3”)
Ø
(0. 16.2
64”
)
40
(1.57”)
3”)
60
(2.36”)
Ø11 (0
.4
232 (9.13”)
Ø
(0. 14.1
55”
)
232 (9.13”)
Ø
(0. 14.1
55”
)
209 (8.23”)
40
(1.57”)
441 (17.36”)
N
36
(1.42”)
100 (3.94”)
36
(1.42”)
100 (3.94”)
100 (3.94”)
Přímé ovládání s ovládací pákou
GEX6 9D
441 (17.36”)
330 (12.99”)
381 (15”)
330 (12.99”)
100 (3.94”)
255 (10.04”)
O
255 (10.04”)
O
Oddělená montáž s ovládací pákou
GEX6 9 - GEX6 9B
162 (6.38”)
200 (7.87”)
11
50
(1.97”)
18...461
(0.71”...18.15)
10
(0.39”)
Otvory
Ø5.5 (0.22”)
73.5
(2.89”)
240 (9.45”)
GEX6 9
GEX6 9B
GEX6 9D
45 (1.77”)
360 (14.17”)
70 (2.75”)
GEX7 204
GEX7 600
S kryty svorek a pomocnými kontakty
1...4
(0.04”...0.16”)
410 (16.14”)
104 (4.09”)
GEX81 31
(line)
255 (10.04”)
472 (18.58”)
O
GEX10 11
N
GEX81 31
(load)
11-30
7 (0.27”)
60
(2.36”)
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 32
Odpínače a přepínače
Rozměry [mm (in)]
GE SÉRIE - 50A AŽ 800A ODPÍNAČE S DRŽÁKY POJISTEK
GE0050 F s pomocným kontaktem
52 (2.05”)
GEX10 11N
76 (2.99”)
130 (5.12”)
104 (4.09”)
124 (4.88”)
31 (1.22”) 31 (1.22”)
GEX10 11N
5.4 (0.21”)
104 (4.09”)
124 (4.88”)
GE0050 FT4 s pomocným kontaktem
GEX10 11N
5.4 (0.21”)
N
31 (1.22”) 31 (1.22”) 31 (1.22”)
114 (4.49”)
28
(1.10”)
52 (2.05”)
121 (4.76”)
145 (5.71”)
GE0125 F s pomocným kontaktem
6
(0.24”)
GE0125 FT4 s pomocným kontaktem
132 (5.20”)
5.4 (0.21”)
169 (6.65”)
5.4 (0.21”)
GEX10 11N
GEX10 11N
76 (2.99”)
150 (5.90”)
145 (5.71”)
104 (4.09”)
145 (5.71”)
104 (4.09”)
GEX10 11N
N
11
37
(1.46”)
37
(1.46”)
37
(1.46”)
58 (2.28”)
37
(1.46”)
37
(1.46”)
28
(1.10”)
58 (2.28”)
6
(0.24”)
131 (5.16”)
Pro GE0050 F - GE0050 FT4 - GE125 F - GE125 FT4
Přímé ovládání s ovládací pákou GEX6 1D
49 (1.93”)
184 (7.24”)
95 (3.74”)
GEX6 1D
34
(1.34”)
Pro GE0050 F - GE0050 FT4 - GE125 F - GE125 FT4
Oddělená montáž s ovládací pákou GEX6 1 - GEX6 1B
49 (1.93”)
26.5
(1.04”)
56 (2.20”)
Otvory
22.5
(0.88”)
13
(0.51”)
125.5...212.5 (4.94”...8.37”)
GEX7 137
GEX7 206
GEX7 347
56 (2.20”)
30 (1.18”)
GEX6 1
GEX6 1B
2.5
(0.10”)
84.5 (3.33”)
95 (3.74”)
18...105
(0.71”...4.13”)
GEX6 1
GEX6 1B
34
(1.34”)
11-31
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 33
Odpínače a přepínače
Rozměry [mm (in)]
GE0160 N s pomocným kontaktem
GE0160 NT4 s pomocným kontaktem
152 (5.98”)
5.4 (0.21”)
169 (6.65”)
5.4 (0.21”)
GEX10 11N
GEX10 11N
37
(1.46”)
37
(1.46”)
170 (6.69”)
170 (6.69”)
147 (5.79”)
104 (4.09”)
170 (6.69”)
147 (5.79”)
104 (4.09”)
76 (2.99”)
GEX10 11N
N
37
(1.46”)
58 (2.28”)
37
(1.46”)
37
(1.46”)
34
(1.34”)
58 (2.28”)
131 (5.16”)
Pro GE0160 N - GE0160 NT4
Přímé ovládání s ovládací pákou GEX6 1D
184 (7.24”)
GEX10 11N
49 (1.93”)
76 (2.99”)
GEX10 11N
95 (3.74”)
11
170 (6.69”)
GEX6 1D
34
(1.34”)
Pro GE0160 N - GE0160 NT4
Oddělená montáž s ovládací pákou GEX6 1 - GEX6 1B
125.5....212.5 (4.94”...8.37”)
49 (1.93”)
26.5
(1.04”)
13
(0.51”)
56 (2.20”)
22.5
(0.88”)
Otvory
GEX6 1
GEX6 1B
30 (1.18”)
56 (2.20”)
GEX6 1
GEX6 1B
2.5
(0.10”)
34
(1.34”)
95 (3.74”)
Kryty svorek GEX82 01 pro GE0160 N
Kryty svorek GEX82 03 pro GE0160 NT4
35
(1.38”)
35
(1.38”)
GEX82 01
(line)
55 (1.38”)
GEX82 03
(line)
GEX82 01
GEX82 03
(line)
299 (11.77”)
84.5 (3.33”)
18...105
(0.71”...4.17”)
N
GEX82 01
(load)
11-32
GEX82 03
(load)
GEX82 01
GEX82 03
(load)
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 34
Odpínače a přepínače
Rozměry [mm (in)]
GE0161 N - GE0161 NT4 - GE0160 B - GE0160 BT4
GE0200 B - GE0200 BT4 - GE0250 B - GE0250 BT4
GE0161 N - GE0160 B - GE0200 B - GE0250 B
S kryty svorek a pomocnými kontakty
GE0161 NT4 - GE0160 BT4 - GE0200 BT4 - GE0250 BT4
S kryty svorek a pomocnými kontakty
A
117.5 (4.62”)
B
117.5 (4.62”)
GEX10 11
GEX10 11
C
N
18
(0.71”)
131 (5.16”)
150 (5.90”)
168 (6.61”)
192 (7.56”)
131 (5.16”)
150 (5.90”)
168 (6.61”)
192 (7.56”)
M8
D
M8
D
45 (1.77”)
88 (3.46”)
25
(0.98”)
Ø5
(0.2 .5
2”)
25
(0.98”)
22
(0.87”)
C
42
(1.65”)
42 (1.65”)
GE0161 N - GE0161 NT4 - GE0160 B - GE0160 BT4
GE0200 B - GE0200 BT4 - GE0250 B - GE0250 BT4
Ø5
(0.2 .5
2”)
A
B
22
(0.87”)
45
(1.77”)
88 (3.46”)
18
(0.71”)
45 (1.77”)
11
Pro GE0161 N - GE0160 B - GE0200 B - GE0250 B - GE0161 NT4 - GE0160 BT4 - GE0200 BT4 - GE0350 BT4
Přímé ovládání s ovládací pákou GEX6 2D
Oddělená montáž s ovládací pákou GEX6 6 - GEX6 6B
a kryty svorek
39
(1.53”)
133 (4.13”)
3 (0.12”)
157 (6.18”)
C
70 (2.75”)
15 (0.59”)
Otvory
335 (13.19”)
142 (5.59”)
Ø5.5 (0.22”)
81 (3.19”)
0 B - GE0160 BT4
B - GE0250 BT4
GEX6 6
GEX6 6B
45 (1.77”)
70 (2.75”)
GEX6 2D
GEX7 191
GEX7 340
GEX7 500
105 (4.13”)
D
165 (6.50”)
7...424 (0.27...16.69”)
60 (2.36”)
TYP
GE0161 N - GE0160 B
GE0161 NT4 - GE0160 BT4
GE0200 B - GE0250 B
GE0200 BT4 - GE0250 BT4
A
B
200 (7.87”)
239 (9.41”)
200 (7.87”)
239 (9.41”)
82.5 (3.25”)
121.5 (4.78”)
82.5 (3.25”)
121.5 (4.78”)
C (pól)
(ks/sada)
GEX82 11 (3)
GEX82 13 (4)
GEX82 11 (3)
GEX82 13 (4)
D (zátěž)
(ks/sada)
GEX82 12 (3)
GEX82 13 (4)
GEX82 12 (3)
GEX82 13 (4)
11-33
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 35
Odpínače a přepínače
Rozměry [mm (in)]
GE0250 N - GE0250 NT4 - GE0400 N - GE0400 NT4
GE0315 B - GE0315 BT4 - GE0400 B - GE0400 BT4
GE0250 N - GE0400 N - GE0315 B - GE0400 B
S kryty svorek a pomocnými kontakty
163 (6.42”)
C
10
115 (4.53”)
30
(1.18”)
10
22
(0.87”)
M
D
GEX10 11
31
(1.22”)
161 (6.34”)
200 (7.87”)
212 (8.34”)
242 (9.53”)
31
(1.22”)
30
(1.18”)
Ø
(0.2 7
7”)
GEX10 11
163 (6.42”)
161 (6.34”)
200 (7.87”)
212 (8.34”)
242 (9.53”)
C
A
B
NT4
BT4
Ø
(0.2 7
7”)
A
B
GE0250 NT4 - GE0400 NT4 - GE0315 BT4 - GE0400 BT4
S kryty svorek a pomocnými kontakty
M
D
65 (2.56”)
59 (2.32”)
59 (2.32”)
115 (4.53”)
65
(2.56”)
22
(0.87”)
65 (2.56”)
GE0250 N - GE0250 NT4 - GE0400 N - GE0400 NT4
Pro GE0250 N - GE0400
N - GE0315
B - GE0400
B - GE0250
NT4 - GE0400
GE0315
B - GE0315
BT4 - GE0400
B - GE0400
BT4 NT4 - GE0315 BT4 - GE0400 BT4
Oddělená montáž s ovládací pákou GEX6 7 - GEX6 7B
a kryty svorek
Přímé ovládání s ovládací pákou GEX6 3D
180 (7.09”)
51 (2.01”)
4 (0.16”)
C
410 (16.14”)
175 (6.89”)
194 (7.64”)
70 (2.75”)
15
(0.59”)
81 (3.19”)
11
45 (1.77”)
GEX6 3D
1...4
(0.04”... 0.16”)
GEX7 160
GEX7 310
GEX7 501
D
85 (3.35”)
GE0250 N
GE0250 NT4
GE0400 N
GE0400 NT4
GE0315 B
GE0315 BT4
GE0400 B
GE0400 BT4
11-34
A
B
274 (10.79”)
329 (12.95”)
274 (10.79”)
329 (12.95”)
274 (10.79”)
329 (12.95”)
274 (10.79”
329 (12.95”)
111 (4.37”)
166 (6.53”)
111 (4.37”)
166 (6.53”)
111 (4.37”)
166 (6.53”)
111 (4.37”)
166 (6.53”)
C (Pól)
(ks/sada)
GEX82 21 (3)
GEX82 23 (4)
GEX82 21 (3)
GEX82 23 (4)
GEX82 21 (3)
GEX82 23 (4)
GEX82 21 (3)
GEX82 23 (4)
D (zátěž)
(ks/sada)
GEX82 22 (3)
GEX82 23 (4)
GEX82 22 (3)
GEX82 23 (4)
GEX82 22 (3)
GEX82 23 (4)
GEX82 22 (3)
GEX82 23 (4)
Ø5.5 (0.22”)
GEX6 7
GEX6 7B
245 (9.64”)
TYP
Otvory
203 (7.99”)
7...402
(0.27”...15.83)
70 (2.75”)
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 36
Odpínače a přepínače
Rozměry [mm (in)]
GE0630 N - GE0630
GE0630
NT4N - GE0630 NT4
GE0630 BT4
GE0630 N - GE0630 B
GE0630 B - GE0630
GE0630
BT4B S kryty svorek a pomocnými kontakty
GE0630 NT4 - GE0630 BT4
S kryty svorek a pomocnými kontakty
A
A
215 (8.46”)
212 (8.34”)
222 (8.74”)
227 (10.90”)
317 (12.48”)
40
(1.57”)
N
30
(1.18”)
M1
2
212 (8.34”)
222 (8.74”)
227 (10.90”)
317 (12.48”)
D
85 (3.35”)
163 (6.42”)
73
(2.87”)
85
(3.35”)
73
(2.87”)
GE0800 N - GE0800 B
S kryty svorek a pomocnými kontakty
85 (3.35”)
163 (6.42”)
GE0800 NT4 - GE0800 BT4
S kryty svorek a pomocnými kontakty
GE0630 N
- GE0630
GE0630
NA - NT4
GE0630 NT4
215 (8.46”)
B - GE0630
GE0630 BGE0630
B - BT4
GE0630
BT4
A
215 (8.46”)
10 (0.39”)
30 (1.18”)
B
GEX10 11
30
(1.18”)
C
50
10
(0.39”) (1.97”)
212 (8.34”)
222 (8.74”)
322 (12.68”)
342 (13.46”)
N
30
(1.18”)
85 (3.35”)
163 (6.42”)
73
(2.87”)
73
(2.87”)
M8
D
30
(1.18”)
85
(3.35”)
30
(1.18”)
10
(0.39”)
30
(1.18”)
M8
D
11
10
(0.39”)
317(12.48”)
277 (10.90”)
40 (1.57”)
212 (8.34”)
222 (8.74”)
322 (12.68”)
342 (13.46”)
40
(1.57”)
Ø9
(0.35”)
10
(0.39”)
Ø9
(0.35”)
GEX10 11
30
(1.18”)
50
10
10
(0.39”) (1.97”)
(0.39”)
C
30
(1.18”)
10 (0.39”)
30 (1.18”)
M1
2
D
Ø9
(
Ø9
(
C
40
(1.57”)
40
(1.57”)
0.3
5”)
GEX10 11
0.3
5”)
GEX10 11
C
215 (8.46”)
B
40
(1.57”)
B
85 (3.35”)
163 (6.42”)
Pro GE0630 N - GE0630 B - GE0630 NT4 - GE0630 BT4 - GE0800 N - GE0800 B - GE0800 NT4 - GE0800 BT4
Přímé ovládání s ovládací pákou GEX6 4D
Oddělená montáž s ovládací pákou GEX6 4 - GEX6 4B
a kryty svorek
56
(2.20”)
248 (9.76”)
6
(0.24”)
C
512 (20.16”)
232 (9.13”)
81
(3.19”)
214 (8.42”)
Otvory
70
(2.75”)
15
(0-59”)
GEX6 4D
Ø5.5 (0.22”)
GEX6 4 / GEX6 4B
360 (14.17”)
1...4
(0.04”... 0.16”)
TYP
GE0630 N - GE0630 B
GE0630 NT4 - GE0630 BT4
GE0800 N - GE0800 B
GE0800 NT4 - GE0800 BT4
A
B
381 (15”)
426 (16.77”)
381 (15”)
426 (16.77”)
166 (6.53”)
211 (8.31”)
166 (6.53”)
211 (8.31”)
C (pól)
(ks/sada)
GEX82 31 (3)
GEX82 33 (4)
GEX82 31 (3)
GEX82 33 (4)
D (zátěž)
(ks/sada)
GEX82 32 (3)
GEX82 33 (4)
GEX82 32 (3)
GEX82 33 (4)
D
90 (3.54”)
222 (8.74”)
45 (1.77”)
70 (2.75”)
GEX7 191
GEX7 340
GEX7 500
7...338
(0.27”...13.31”)
11-35
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 37
Odpínače a přepínače
Rozměry
[mm (in)]
GE0160
E - GE0160
ET4
GE0160
GE0160
E - GE0160
E - GE0160
ET4 ET4
Řada GE - 160A TO 1600A PŘEPÍNAČ
GE0160 E
GE0160 ET4
181 (7.12”)
91 (3.58”)
14 (0.55”)
128 (5.04”)
110 (4.33”)
84.4 (3.32”)
128 (5.04”)
110 (4.33”)
84.4 (3.32”)
192 (7.56”)
91 (3.58”)
14 (0.55”)
64 (2.52”)
M8
18
(0.71”)
M8
53 (2.09”)
18
(0.71”)
N
Ø4
.5
34
(1.34”)
Ø4
.5
(0
.1
34
(1.34”)
8”
34
(1.34”)
)
34
(1.34”)
34
(1.34”)
Přímé ovládání s ovládací pákou GEX6 1E a pomocnými kontakty
83 (3.27”)
171 (6.73”)
GEX10 11M
11
GEX6 1E
Oddělená montáž s ovládací pákou GEX6 1C
43.6 (1.72”)
145.6 (5.73”)
135 (5.31”)
3
(0.12”)
15...315
(0.59”....12.40”)
1...4
(0.04”...0.16”)
Otvory
41 (1.61”)
50 (1.97”)
94 (3.70”)
Ø4.5 (0.18”)
13
(0.51”)
44.8 (1.76”)
3
(0.12”)
30 (1.18”)
2.5
(0.10”)
56 (2.20”)
GEX6 1C
GEX7 160
GEX7 310
GEX7 501
Kryty svorek
3
(0.12”)
184 (7.24”)
249 (9.80”)
GEX81 01
(line 1 and line 2)
GEX81 01
(load)
11-36
(0
.1
8”
)
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 38
Odpínače a přepínače
Rozměry [mm (in)]
GE0200 E - GE0200 ET4
GE0200
GE0200
E - GE0200
E - GE0200
ET4 ET4
GE0200 E
GE0200 ET4
181 (7.12”)
91 (3.58”)
26
(1.02”)
11.8
(0.46”)
193 (7.60”)
91 (3.58”)
65 (2.56”)
26
(1.02”)
154 (1.65”)
130 (5.12”)
84.4 (3.32”)
14
(0.55”)
154 (1.65”)
130 (5.12”)
84.4 (3.32”)
53 (2.09”)
14
(0.55”)
N
Ø4
.5
Ø4
.5
(0
.1
)
42
(1.65”)
42
(1.65”)
(0
.1
8”
8”
)
M
10
42
(1.65”)
42
(1.65”)
42
(1.65”)
M
10
Přímé ovládání s ovládací pákou GEX6 1E a pomocnými kontakty
83 (3.27”)
171 (6.73”)
GEX10 11M
11
GEX6 1E
Oddělená montáž s ovládací pákou GEX6 1C
43.6 (1.72”)
15...315
(0.59”....12.40”)
145.6 (5.73”)
135 (5.31”)
3
(0.12”)
Otvory
1...4
(0.04”...0.16”)
41 (1.61”)
50 (1.97”)
94 (3.70”)
Ø4.5 (0.18”)
13
(0.51”)
44.8 (1.76”)
3
(0.12”)
30 (1.18”)
2.5
(0.10”)
56 (2.20”)
GEX6 1C
GEX7 160
GEX7 310
GEX7 501
Kryty svorek
3
(0.12”)
184 (7.24”)
249 (9.80”)
GEX81 01
(line 1 and line 2)
N
GEX81 01
(load)
11-37
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 39
GE0201 E
E -- GE0201
GE0201 ET4
ET4 -- GE0250
GE0250 E
E -- GE0250
GE0250 ET4
ET4
GE0201
GE0315
ET4
Odpínače
a přepínače
GE0315 E
E -- GE0315
GE0315
ET4 -- GE0400
GE0400 E
E -- GE0400
GE0400 ET4
ET4
GE0500
GE0500
ET4
GE0500 E
E --[mm
GE0500
ET4 -- GE0630
GE0630 E
E -- GE0630
GE0630 ET4
ET4
Rozměry
(in)]
GE0800 E
E -- GE0800
GE0800 ET4
ET4 -- GE1000
GE1000 E
E -- GE1000
GE1000 ET4
ET4
GE0800
GE1250
GE1250 E
E -- GE1250
GE1250 ET4
ET4
GE0201 E - GE0250 E - GE0315 E - GE0400 E GE0500 E - GE0630 E - GE0800 E - GE1000 E - GE1250 E
S kryty svorek a pomocnými kontakty
GE0201 ET4 - GE0250 ET4 - GE0315 ET4 - GE0400 ET4 GE0500 ET4 - GE0630 ET4 - GE0800 ET4 - GE1000 ET4 - GE1250 ET4
S kryty svorek a pomocnými kontakty
A
A
C
B
GEX10 11
GEX10 11
X/Y
D
ØE
D
N
F
G
H
II
II
II
II
Z
Z
GEX10 11
K
GEX10 11
J
J
K
J
Pro GE0201 E - GE0250 E - GE0315 E - GE0400 E - GE0201 ET4 - GE0250 ET4 - GE0315 ET4 - GE0400 ET4
GE0500 E - GE0630 E - GE0800 E - GE1000 E - GE1250 E - GE0500 ET4 - GE0630 ET4 - GE0800 ET4 - GE1000 ET4 - GE1250 ET4
Přímé ovládání s ovládací pákou
Oddělená montáž s ovládací pákou
N
U
P
O
O
X
W
V
Y
70 (2.75”)
15 ±2
Otvory
(0.59”±0.08”)
Ø5.5 (0.22”)
L
M
81 (3.19”)
11
ØT
I
I
ØT
I
I
F
G
H
X/Y
C
ØE
B
GEX6 2C pro GE0201 E...GE0400 E...
GEX6 3C pro GE0500 E...GE0800 E...
GEX6 4C pro GE1000 E...GE1250 E...
S
T
GEX6 2E (jednoruční) pro GE0201 E...GE0400 E...
GEX6 3E (obouruční) pro GE0500 E...GE0800 E...
GEX6 4E (obouruční) pro GE1000 E...GE1250 E...
45 (1.77”)
70 (2.75”)
1...4
(0.04”...0.16”)
Z
Q
TYP
A
B
C
D
ØE
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
R
Hřídel
S
T
ØT
U
Min Max
GE0201 E
GE0250 E
GE0315 E
GE0400 E
GE0201 ET4
GE0250 ET4
GE0315 ET4
GE0400 ET4
GE0500 E
GE0630 E
GE0800 E
GE0500 ET4
GE0630 ET4
GE0800 ET4
GE1000 E
GE1250 E
GE1000 ET4
GE1250 ET4
11-38
235 119.5 115.5 25 5.5 157 192 216 45 88 357 170 42
3
67 151 7 420 105 ––
(9.25”) (4.70”) (4.55”) (0.98”) (0.22”) (6.18”) (7.56”) (8.50”) (1.77”) (3.46”) (14.05”) (6.69”) (1.65”) (0.12) (2.64”) (5.94”) (0.27”) (16.53”) (4.13”)
X (pól 1)
Kryty svorek
(ks/sada)
Y (pól 2)
Z (zátěž)
GEX82 12 (3)
GEX82 11 (3)
GEX83 12 (3)
GEX82 13 (4)
GEX82 13 (4)
GEX83 12 (4)
GEX82 22 (3)
GEX82 21 (3)
GEX83 21 (3)
GEX82 23 (4)
GEX82 22 (4)
GEX83 22 (4)
GEX82 32 (3)
GEX82 31 (3)
GEX83 31 (3)
GEX82 33 (4)
GEX82 33 (4)
GEX83 32 (4)
V
W
GEX7 191
M10 133 142
GEX7 340
(5.24”) (5.59”)
GEX7 500
321 162 159 40
7 232 282 312 65 121 482 247 46
5
87 180 7 400 –– 245 M12 186 171
(12.63”) (6.38”) (6.26”) (1.57”) (0.27”) (9.13”) (11.10”) (12.28”) (2.56”) (4.73”) (18.98”) (9.72”) (1.81”) (0.20”) (3.42”) (7.09”) (0.27”) (15.74”) –– (9.64”) M12 (7.32”) (6.73”)
424 210 214 50
9 295 375 419 85 163 595 315 57
6
88 208 7 400 –– 360 M14 248 19
(16.69”) (8.27”) (8.42”) (1.97”) (0.35”) (11.61”) (14.76”) (16.50”) (3.35”) (6.42”) (23.42”) (12.40”) (2.24”) (0.24”) (3.46”) (8.19”) (0.27”) (15.74”) –– (14.17”) M14 (9.76”) (0.75”)
GEX7 160
GEX7 310
GEX7 501
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 40
Odpínače a přepínače
Rozměry [mm (in)]
GE1600 ET4
250 (9.84”)
200 (7.87”)
60
(2.36”)
330 (12.99”)
40
(2.75”)
Ø
(0. 16.2
64
”)
N
(0. Ø13
51
”)
(0. Ø13
51
”)
381 (15”)
330 (12.99”)
255 (10.04”)
441 (17.36”)
330 (12.99”)
40
(2.75”)
60
(2.36”)
250 (9.84”)
209 (8.23”)
60
(2.36”)
Ø
( 0 . 1 4 .1
55
”)
200 (7.87”)
Ø
( 0 . 1 4 .1
55
”)
209 (8.23”)
36
(1.42”)
100 (3.94”)
441 (17.36”)
GE1600 E
36
(1.42”)
100 (3.94”)
100 (3.94”)
100 (3.94”)
551 (21.69”)
100 (3.94”)
551 (21.69”)
Přímé ovládání s ovládací pákou GEX6 9D
Oddělená montáž s ovládací pákou GEX6 5C
10
(0.39”)
100 (3.94”)
78...238
(3.07”...9.37”)
Otvory
Ø5.5 (0.22”)
11
350 (13.78”)
73.5 (2.89”)
310 (12.20”)
GEX6 5C
45 (1.77”)
70 (2.75”)
GEX6 9D
340 (13.78”)
120 (4.72”)
10 (0.39”)
7 (0.27”)
60
1...4 (2.36”)
(0.04”...0.16”)
GEX7 204
GEX7 600
342 (13.46”)
Pomocné kontakty
GEX10 11M
Kryty svorek
472 (18.58”)
GEX81 41
(line 1 - 2 pcs/set)
N
GEX81 41
(load - 2 pcs/set)
11-39
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 41
Odpínače a přepínače
Rozměry [mm (in)]
Řada GE - POMOCNÉ KONTAKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pomocné kontakty
GEX10 11 - GEX10 11M
24
(0.94”)
21.7 (0.85”)
16
(0.63”)
39.7 (1.56”)
GEX10 11N
10.3
(0.40”)
48.5 (1.91”)
25.2
(0.99”)
16
(0.63”)
21.7 (0.85”)
35mm DIN adaptér GEX89 00
Pro GE0160 P
93.9 (3.70”)
86.5 (3.40”)
Pro GE0160 T4P - GE0160 DT4P
12.5
(0.49”)
Motorové pohony
GEX69 1 - GEX69 2 - GEX69 3
112 (4.41”)
H
98 (3.86”)
10
(0.39”)
B
16 (0.63”)
Ø5
.5
(0
.2
2”
)
11
A
55.5 (2.18”)
F
G
A
®
C
E
D
Typ
A
B
C
D
E
F
G
H
ovladač
GEX69 1
52.5 (2.07”)
133 (5.24”)
117 (4.61”)
150 (5.90”)
150 (5.90”)
237 (9.33”)
380 (14.96”)
245 (9.64”)
GEX6 2E
GEX69 2
88.5 (3.48”)
167 (6.57”)
153 (6.02”)
184 (7.24”)
172 (6.77”)
312 (12.28”)
455 (17.91”)
360 (14.17”)
GEX6 3E
GEX69 3
88.5 (3.48”)
167 (6.57”)
153 (6.02”)
184 (7.24”)
172 (6.77”)
312 (12.28”)
455 (17.91”)
360 (14.17”)
¶
¶ GEX6 4E pro GE1000 E... a GE1250 E... GEX6 9D pro GE1600 E...
11-40
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 42
Odpínače a přepínače
Rozměry [mm (in)]
I
K
GEX69 1 pro GE0201 E - GE0201 ET4 - GE0250 E - GE0250 ET4 - GE0315 E - GE0315 ET4 - GE0400 E - GE0400 ET4
GEX69 2 pro GE0500 E - GE0500 ET4 - GE0630 E - GE0630 ET4 - GE0800 E - GE0800 ET4
GEX69 3 pro GE1000 E - GE1000 ET4 - GE1250 E - GE1250 ET4
H
J
L
Typ
H
I
J
K
L
ovladač
GEX69 1
245 (9.64”)
310 (12.20”)
235 (9.25”)
383 (15.08”)
254 (10”)
GEX6 2E
GEX69 2
360 (14.17”)
339 (13.35”)
321 (12.64”)
468 (18.42”)
283 (11.14”)
GEX6 3E
GEX69 3
360 (14.17”)
367 (14.45”)
424 (16.69”)
522 (20.55”)
311 (12.24”)
GEX6 4E
GEX69 3 namontován na GE1600 E - GE1600 ET4
532 (20.94”)
11
447 (17.60”)
459 (18.07”)
503 (19.80”)
552 (21.73”)
GEX6 9D
360 (14.17”)
11-41
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 43
Odpínače a přepínače
Schémata zapojení
Řada GE - 16A AŽ 125A ODPÍNAČE (A PŘEPÍNAČE)
LINE
L2
L3
Line
7 L4
Line
7 L4
8 T4
L1
Čtyřpólové odpínače
GAX41...
GAX42...
8 T4
Třípólové odpínače
GA...
N
T3
7 L4
T2
LOAD
7 L4
T1
8 T4
Load
8 T4
Load
PŘÍDAVNÉ BLOKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pomocné kontakty
GAX10...
Nulové kontaky
GAX31... - GAX32...
GAX11... - GAX12...
57
Zemnící kontakty
GAX33... - GAX34...
Držák pojistek
GAX39 1
N
L1
L2
L3
68
T1
T2
T3
67
N
58
Řada GE - 50A TO 1600A ODPÍNAČE (A PŘEPÍNAČE)
Třípólové odpínače
GE0160 - GE1600
GE0160 P
L1
T1
LINE
L2
T2
LOAD
Třípólové odpínače s držáky pojistek
GE0050 F - GE0125 F
GE0160 N - GE0800 N
GE0160 B - GE0800 B
L3
L1
T3
T1
LINE
L2
T2
LOAD
Čtyřpólové odpínače
GE0160 T4 - GE1600 T4
GE0160 T4P
L3
L4 (N)
T3
T4(N)
LINE
L2
L1
T1
T2
LOAD
Čtyřpólové odpínače s držáky pojistek
GE0050 FT4 - GE0125 FT4
GE0160 NT4 - GE0800 NT4
GE0160 BT4 - GE0800 BT4
L3
L4 (N)
T3
T4(N)
LINE
L2
L1
T1
T2
LOAD
L3
T3
160A AŽ 1600A PŘEPÍNAČE
Třípólové odpínače
GE0160 E - GE0200 E
LINE 1
L2
L3
L1
LINE 2
L2
L1
L3
T1
T3
T2
T3
LOAD
Čtyřpólové odpínače
GE0160 ET4 - GE0200 ET4
GE0201 E - GE1600 E
LINE 1
L2
L1
L3
T1
T3
LOAD
L4
T4
T2
T1
LOAD
T2
LINE 2
LINE 1
L2
L1
T1
T2
LOAD
PŘÍDAVNÉ BLOKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pomocné kontakty
GEX10 11 - GEX10 11M - GEX10 11N
Motorové pohony
GEX69 1 - GEX69 2 - GEX69 3
L
N
230VAC/DC
B A
3 4 5 6 7 8 9 10
IN
11-42
Signals
Error
0
1
2
RS485
1 2
+24VDC
+5VDC
Closing pes. II
Closing pes. I
Open all poles
11
11 12 13 14 15
OUT
GE0201 ET4 - GE1600 ET4
L3
L3
T3
T3
LINE 2
L1
L2
T2
T1
LOAD
L4
L4 (N)
LINE 1
L2
L1
L3
T4
T4(N)
T1
T2
LINE 2
T3
LOAD
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 44
Odpínače a přepínače
Schémata zapojení
PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE
Řada GE - S GA...D typy
jedno-liniová kontrola
2 póly v sérii
LINE
+
3 póly v sérii
LINE
+
–
L1
–
LINE
+
L2
L1
L2
4 póly v sérii
L3
–
L2
L1
L3
L4
¶ Kladný pól zátěže je připojen na čtvrté pole odpínače umístěného vpravo.
Pokud je jeho umístění vlevo je nutné otočit clé zapojení.
T1
+
T1
T2
LOAD
T2
T3
T1
T2
T3
–
–
–
LOAD
T4
+
+
LOAD
6 polů v sérii
8 pólů v sérii
LINE
+
+
–
–
LINE
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L4
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L4
T1
T2
T3
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T1
T2
T3
T4
+
–
LOAD
+
LOAD
–
dvou-liniová kontrola
2+2 póly v sérii
LINE
+
L1
–
LINE
–
L2
L3
+
L4
11
T1
+
LOAD
T2
T3
–
–
LOAD
T4
+
GE SÉRIE - s GE...DT4 a GE0160 DT4P typy
jedno-liniová kontrola
4 póly v sérii
4 (2+2) póly v sérii
LINE
+
L1
L2
T1
T2
+
–
LINE
+
L3
L4
L1
T3
T4
T1
LOAD
–
+
–
L2
L3
L4
T2
T3
T4
LOAD
–
11-43
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 45
Odpínače a přepínače
Technické parametry
Řada GA 16A až 125A
TYP
Třípólový
Čtyřpólový
GA016...
GA025...
GA032...
GA040...
GA063 SA
GA063...
GA080...
GA100...
GA125...
GAX42 040... GAX42 040... GAX42 040... GAX42 040... GAX42 063SA GAX42 063... GAX42 080... GAX42 100... GAX42 125...
CHARAKTERISTIKA KONTAKTŮ
Smluvený tepelný
proud Ith (≤40°C)
A
16
25
32
40
63
Jmen. izolační napětí Ui
V
1000
Jmen. impulzní výdržné
napětí Uimp
kV
8
63
80
100
125
Jmen. provozní proud Ie
AC21A
AC22A
AC23A
400V
A
16
25
32
40
63
63
80
100
125
500V
A
16
25
32
40
63
63
80
100
125
690V
A
16
25
32
40
63
63
80
100
125
400V
A
16
25
32
40
45
63
80
100
125
500V
A
16
25
32
40
45
63
80
100
125
690V
A
16
25
32
40
45
63
80
100
125
400V
A
16
25
32
40
45
63
80
100
125
500V
A
16
25
25
25
25
63
63
80
100
690V
A
16
25
25
25
25
47
47
47
47
400V
kW
7.5
11
15
18.5
22
30
45
55
55
690V
kW
11
22
22
22
22
45
45
45
45
kvar
7.5
10
12.5
15
15
25
30
40
50
100
125
Jmen. provozní výkon
AC23A
Jalový výkon
400V
Ochrana proti zkratu
A rms
Jmenovitý podmíněný
zkratový proud
kA rms
S pojistkami třídy gG
A
Zapínací schopnost (AC23A 400V)
A
Vypínací schopnost (AC23A 400V)
800
2500
50
16
25
32
40
400
63
63
80
450
1250
A
320
360
1000
Mechanická životnost
cyklů
100 tis.
100 tis.
30 tis.
Elektrická životnost (AC21A)
cyklů
100 tis.
15 tis.
30 tis.
UL/CSA použití pro 600V
A
16
25
32
40
50
60
100
100
100
UL/CSA zkratová odolnost
600V
kA
5
5
5
5
5
10
10
10
10
UL/CSA typ pojistek /proud
600V
Typ/A
RK5/20
RK5/30
RK5/35
RK5/45
RK5/45
–/100
–/100
–/100
–/100
71/2
120V
HP
1
11/2
2
2
3
3
3
5
240V
HP
2
3
5
5
71/2
71/2
10
10
10
200-208V
HP
5
71/2
10
10
10
20
25
30
25
240V
HP
5
71/2
10
15
15
20
30
30
30
480V
HP
10
15
20
20
30
40
40
50
50
HP
10
20
20
25
30
40
40
60
40
UL/CSA výkon (HP)
jednofázový
třífázový
600V
Svorky
Typ
B
11
Jmenovitý krátkodobý
výdržný proud (1s) Icw
A
Utahovací moment
min...max
Průřez vodiče min...max
(lano/pevný)
Zdířková
A mm
5.6 (0.22”)
12.4 (0.49”)
B mm
6.5 (0.26”)
10.4 (0.41”)
Šroub
M4
M8
Nástroj
Šroubovák Phillps 2
Zástrčný klíč šestihranný ( Imbus ) 4
Nm
1.8...2
5...6
lbin
16...18
45...54
mm2
0.75...16
4...50
AWG
18...6
12...1
PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
Teplota
Provozní
°C
-25…+55
Skladovací
°C
-40…+70
Maximální nadmořská výška
Montážní poloha
Normální
Přípustná
Upevnění
¶ ČSN/EN 60947-1 Označení: " Pillar terminal"
11-44
m
3000
Svislá
Libovolná
Šrouby nebo na DIN lištu 35mm (ČSN/EN 60715)
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 46
Odpínače a přepínače
Technické parametry
Řada GE 160A až 1600A - Tří a čtyřpólové odpínače
TYP
Třípólové
GE0160P
GE0160
GE0200
GE0250
GE0251
GE0315
GE0400
GE0500
GE0630
GE0800
GE1000
GE1250
GE1600
Čtyřpólové GE0160 T4P
º
GE0160 T4 GE0200 T4 GE0250 T4 GE0251 T4 GE0315 T4 GE0400 T4 GE0500 T4 GE0630 T4 GE0800 T4 GE1000 T4 GE1250 T4 GE1600 T4
CHARAKTERISTIKA KONTAKTŮ
Smluvený tepelný
proud Ith (≤40°C)
A
Jmenovité izolační napětí Ui
V
Jmenovité impulzní výdržné
napětí Uimp
kV
160
200
250
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
1000
8
12
Jmen. provozní proud Ie
AC21A
AC22A
AC23A
400V
A
160
200
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
500V
A
160
200
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
690V
A
160
180
180
250
315
400
500
630
800
1000
1000
1000
400V
A
160
200
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
500V
A
160
200
200
250
315
400
500
630
800
1000
1000
1250
690V
A
125
160
160
200
250
250
400
500
500
630
630
1000
400V
A
160
160
160
250
315
400
500
630
800
800
800
1000
500V
A
125
125
125
200
250
315
400
500
500
800
800
900
690V
A
80
80
80
160
160
160
250
315
315
500
500
630
kvar
72
72
72
153
153
153
225
284
284
360
360
450
400V
kW
90
90
90
138
174
220
220
349
443
443
443
554
690V
kW
75
75
75
153
153
153
239
300
300
478
478
600
Jalový výkon
400V
Jmen. provozní výkon
AC23A
Ochrana proti zkratu
Jmenovitý krátkodobý
výdržný proud (1s) Icw
kA rms
Jmenovitý podmíněný
zkratový proud ¶
kA rms
S pojistkami třídy gG
Zapínací schopnost (AC23A 400V)
Vypínací schopnost (AC23A 400V)
A
7
160
A
200
250
1600
2500
2000
A
1280
cyklů
30 tis.
Elektrická životnost (AC23A 400V)
cyklů
315
400
500
3150
4000
5000
6300
B
A
630
800
2520
3200
4000
5000
20 tis.
25
35
72
72
1000
1250
2x800
8000
10000
6400
8000
10 tis.
1000
500
Pro kabelová oka ¸
Typ
A mm
16
100
Mechanická životnost
Svorky
12
18
B mm
26
25
3
25
4
30
5
40
60
8
10
M10
M14
M14
55
Šroub
M8
Nm
13 ¹
24
45
lbft
10 ¹
18
33
40
Maximální průřez vodiče
mm2
95
120
Maximální rozměr sběrnice
(výška−šířka)
mm
5-25 ·
5-30
Utahovací moment
185
240
2x185
2x240
2x300
––
6-40
2x 5-40
2x 10-50
2x 7-80
7-25
PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
Teplota
Provozní
°C
-25…+55
Skladovací
°C
-40…+70
Maximální nadmořská výška
Montážní poloha
m
3000
Normální
Svislá
Přípustná
Libovolná
Upevnění
Šrouby
¶ Za použití předepsaných předřadných pojistek pro ochranu proti proudovým špičkám (zkratových proudů).
· Není vhodné se GE0160 P a GE0160 T4P.
¸ GE ... P mají IP20 na svorkách
¹ 4Nm/3lbft pouze GE...P
º Čtyřpólový (3P + N) má zpožděný nulový pól.
11-45
11
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 47
Odpínače a přepínače
Technické parametry
Řada GE 50A to 800A - Tří a čtyřpólové odpínače s držákem pojistek
TYP
NFC
Třípól.
GE0050 F
GE0125 F
Čtyřp.¸ GE0050 FT4 GE0125 FT4
BS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GE0200 B
GE0250 B
GE0315 B
GE0400 B
GE0630 B
GE0800 B
Třípól.
-
-
GE0160 B
-
Čtyřp.¸
-
-
GE0160 BT4
-
GE0160 N
GE0161 N
NH
GE0200 BT4 GE0250 BT4 GE0315 BT4 GE0400 BT4 GE0630 BT4 GE0800 BT4
Třípól.
-
-
Čtyřp.¸
-
-
A
50
125
Jmen. izolační napětí Ui
V
800
800
800
1000
Jmen. impulzní výdržné
napětí Uimp
kV
8
8
8
12
400V
A
50
125
160
160
200
250
315
500V
A
50
125
160
160
200
250
315
690V
A
50
125
160
160
200
250
400V
A
50
125
160
160
200
500V
A
50
125
160
160
690V
A
50
125
125
400V
A
50
125
500V
A
50
690V
A
GE0160 NT4 GE0161 NT4
-
GE0250 N
-
-
GE0250 NT4
-
200
250
315
GE0400 N
GE0630 N
GE0800 N
GE0400 NT4 GE0630 NT4 GE0800 NT4
CHARAKTERISTIKA KONTAKTŮ
Smluvený tepelný
proud Ith (≤40°C)
160
160
400
630
800
400
630
800
400
630
800
315
400
630
630
250
315
400
630
800
200
250
315
400
630
800
160
200
250
315
400
630
630
160
160
200
250
315
400
630
630
125
125
160
200
250
315
400
630
630
50
80
100
125
160
200
250
315
400
400
kvar
18
52
60
60
75
115
150
200
250
325
400V
kW
25
65
90
90
110
132
185
220
355
355
690V
kW
42
80
90
110
160
250
315
400
630
800
Jouleův I2t integrál,
kA2s
13
17
17
26.3
26.3
43.3
43.3
43.3
60.8
60.8
Jmen. podmíněný
zkratový proud
kA rms
50
50
100 ¶
100
100
100
100
100
100
100
2000
2600
3200
5100
2000
2500
3150
4000
6300
Jmen. provozní proud Ie
AC21A
AC22A
AC23A
Jalový výkon
400V
Jmen. provozní výkon
AC23A
11
Ochrana proti zkratu
Zapínací schopnost (AC23A)
A
500
1250
Vypínací schopnost (AC23A)
A
400
1000
Mechanická životnost
cyklů
10 tis.
10 tis.
Elektrická životnost (AC23A)
cyklů
10 tis.
10 tis.
Typ
·
·
Svorky
1600
1600
10 tis.
5 tis.
1000
500
Pro kabelová oka
A mm
–
–
B mm
–
–
3
Šroub
M6
M6
M8
M10
M12
4x M8
Nm
3
4
13
24
45
13
lbft
2.2
3
10
18
33
10
Maximální průřez vodiče
mm2
35
95
95
120
240
2x185
2x240
Maximální rozměr sběrnice
(výška−šířka)
mm
–
3-25
3-25
5-25
6-40
2x 7-50
2x 7-50
Utahovací moment
20
25
PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
Teplota
Provozní
°C
-25…+55
Skladovací
°C
-40…+70
m
3000
Maximální nadmořská výška
Montážní poloha
Normální
Svislá
Přípustná
Libovolná
Upevnění
¶ 50kA rms pro GE0160 N a GE0160 NT4.
· GE...F mají IP20 na svorkách
¸ Čtyřpólový (3P + N) má zpožděný nulový pól
11-46
Šrouby
30
35
4
5
40
50
6
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 48
Odpínače a přepínače
Technické parametry
Řada GE 50A to 800A - Tří a čtyřpólové odpínače s držákem pojistek
TYP
Třípól
Čtyřp.·
GE0160 E
GE0200 E
GE0201 E
GE0250 E
GE0315 E
GE0400 E
GE0500 E
GE0630 E
GE0800 E
GE1000 E
GE1250 E
GE1600 E
GE0160 ET4 GE0200 ET4 GE0201 ET4 GE0250 ET4 GE0315 ET4 GE0400 ET4 GE0500 ET4 GE0630 ET4 GE0800 ET4 GE1000 ET4 GE1250 ET4 GE1600 ET4
CHARAKTERISTIKA KONTAKTŮ
Smluvený tepelný
proud Ith (≤40°C)
A
160
200
250
315
400
500
630
800
Jmen. izolační napětí Ui
V
1000
1000
Jmen. impulzní výdržné
napětí Uimp
kV
8
12
1000
1250
1600
Jmen. provozní proud Ie
AC21A
400V
A
160
200
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
500V
A
160
200
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
690V
A
160
200
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
400V
A
160
200
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
500V
A
160
200
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1250
690V
A
125
160
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1000
400V
A
160
160
200
200
250
250
400
400
630
1000
1000
1000
500V
A
125
125
160
160
200
200
315
315
400
800
800
900
690V
A
80
80
125
125
160
160
250
250
315
630
630
630
kvar
72
72
131
131
166
166
262
262
333
415
415
450
400V
kW
89
89
100
100
125
125
200
200
315
500
525
550
690V
kW
76
76
108
108
138
138
216
216
272
550
575
600
Jmen. krátkodobý
výdržný proud (1s) Icw
kA rms
6
6
Jmenovitý podmíněný
zkratový proud ¶
kA rms
100
S pojistkami třídy gG
A
160
200
250
Zapínací schopnost (AC23A)
A
1600
1600
3150
4000
Vypínací schopnost (AC23A)
A
1280
1280
2520
3200
Mechanická životnost
cyklů
30 tis.
30 tis.
10 tis.
10 tis.
Elektrická životnost (AC22A)
cyklů
1000
1000
1000
500
AC22A
AC23B
Jalový výkon
400V
Jmen. provozní výkon
AC23A
Ochrana proti zkratu
Svorky
8
13
25
100
72
315
400
Typ
500
630
800
1000
1250
2x800
6300
8000
10000
10000
10000
5040
6400
8000
8000
8000
Pro kabelová oka
A mm
18
B mm
3
3
Šroub
M8
M10
Nm
13
24
lbft
10
18
33
Maximální průřez vodiče
mm2
95
120
240
2x240
Maximální rozměr sběrnice
(výška−šířka)
mm
4-13
13-18
2x 5-30
2x 6-45
Utahovací moment
35
26
25
35
40
50
60
5
6
10
M12
M14
M14
45
55
–
40
–
2x 10-60
–
2x 7-80
PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
Teplota
Provozní
°C
-25…+55
Skladovací
°C
-40…+70
Maximální nadmořská výška
Montážní poloha
m
3000
Normální
Svislá
Přípustná
Libovolná
Upevnění
Šrouby
¶ S ochrannou pojistkou pro omezení proudové špičky.
· Čtyřpólový (3P + N) má zpožděný nulový pól
11-47
11
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 49
Odpínače a přepínače
Technické parametry
Řada GA pro fotovoltaické aplikace
TYP
Třípólový
GA040 D
GA080 D
GA125 D
4-té pole
GAX42 040 D
GAX42 080 D
GAX42 125 D
A
40
80
125
CHARAKTERISTIKA KONTAKTŮ
Smluvený tepelný
proud Ith (≤40°C)
Jmen. izolační napětí Ui
V
1000
Jmen. impulzní výdržné
napětí Uimp
kV
8
Jmen. provozní proud
DC21B
Ie
2 póly v sérii
300V
A
16
20
25
3 póly v sérii
48V
A
40
80
125
110V
A
35
70
120
220V
A
32
40
95
500V
A
12
15
20
400V
A
35
40
64
440V
A
32
40
64
500V
A
32
40
56
600V
A
20
30
40
700V
A
15
18
20
750V
A
15
18
20
800V
A
15
18
20
1000V
A
––
12
15
600V
A
35
45
50
700V
A
30
35
40
750V
A
25
35
40
800V
A
25
35
40
1000V
A
10
20
25
700V
A
40
60
80
750V
A
35
50
60
800V
A
35
50
60
1000V
A
25
32
40
UL/SA použití při 600V
A
40
100
100
UL/CSA zkratová odolnost
600V
kA
5
10
10
UL/CSA typ pojistek /proud
600V
Typ/A
RK5 / 45
– / 100
– / 100
120V
HP
2
3
71/2
240V
HP
5
10
10
HP
10
25
25
240V
HP
15
30
30
480V
HP
20
40
50
600V
HP
25
40
cyklů
100 tis.
4 póly v sérii
6 pólů v sérii ¶
11
8 pólů v sérii ·
UL/CSA výkon (HP)
Jednofázový
Třífázový 200-208V ¸
Mechanická životnost
Typ
B
Svorky
A
Utahovací moment
min...max
Průřez vodiče min...max
(lano/pevný)
40
30 tis.
Zdířková
A mm
5.6 (0.22”)
12.4 (0.49”)
B mm
6.5 (0.26”)
10.4 (0.41”)
Šroub
M4
M8
Nástroj
Šroubovák Phillps 2
Zástrčný klíč šestihranný ( Imbus ) 4
Nm
1.8...2
5...6
lbin
16...18
45...54
mm2
0.75...16
4...50
AWG
18...6
12...1
PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
Teplota
Provozní
°C
-25…+55
Skladovací
°C
-40…+70
Maximální nadmořská výška
Montážní poloha
m
3000
Normální
Svislá
Přípustná
Upevnění
¶
·
¸
Libovolná
Šrouby nebo na DIN lištu 35mm (ČSN/EN 60715)
Pomocí dvou kusů 3-pólových odpínačů mechanicky spojených dohromady GAX60 00/01 GAX60.
Pomocí dvou kusů 3-pólových odpínačů, každý s čtvrtým pólem , mechanicky spojených dohromady GAX60 00/01 GAX60
Čtyřpólový (3P + N) má zpožděný nulový pól.
11-48
v_2_kapitola_11_2013_01_02_Capitolo 11 22.3.2013 10:41 Stránka 50
Odpínače a přepínače
Technické parametry
Řada GE pro fotovoltaické aplikace
TYP
Čtyřpólový
GE0160 DT4P
GE0160 DT4
GE0125 DT4
GE0250 DT4
GE0315 DT4
GE0630 DT4
GE0800 DT4
GE1250 DT4
160
125
250
315
630
800
1250
CHARAKTERISTIKA KONTAKTŮ
Smluvený tepelný
proud Ith (≤40°C)
A
Jmen. izolační napětí Ui
V
Jmen. impulzní výdržné
napětí Uimp
kV
Jmen. provozní proud Ie
DC21B
1000
8
12
48V
A
160
125
250
315
630
800
1250
110V
A
160
125
250
315
630
800
1250
220V
A
160
125
250
315
630
800
1250
400V
A
160
125
250
315
630
800
1250
440V
A
150
125
250
315
630
750
1250
500V
A
150
125
250
315
630
700
1250
600V
A
150
125
250
315
500
700
1250
750V
A
80
125
250
290
400
650
1050
800V
A
70
125
250
280
350
630
1000
850V
A
45
125
240
270
320
580
940
900V
A
40
125
220
260
300
550
870
1000V
A
30
100
200
250
270
500
850
cyklů
30 tis.
4 póly v sérii
Mechanická životnost
Svorky
20 tis.
10 tis.
Pro kabelová oka ·
Typ
A mm
18
20
25
30
B mm
3
4
4
5
Šroub
M8
M8
Nm
13 ¶
13
18
24
lbft
10
10
13
18
33
Maximální rozměr sběrnice
(výška-šířka)
mm
5-25 ¸
7-25
2x 5-40
2x 10-50
Maximální průřez vodiče
mm2
95
185
2x240
2x300
Utahovací moment
M10
40
8
M14
45
PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
Teplota
Provozní
°C
-25…+55
Skladovací
°C
-40…+70
Maximální nadmořská výška
Montážní poloha
m
3000
Normální
Svislá
Přípustná
Libovolná
Upevnění
Šrouby
¶ není použitelné s GE0160 DT4P.
· GE0160 DT4P má krytí svorek IP20.
¸ 4Nm/3lbft jen pro GE0160 DT4P.
11-49
11
Download

ODPÍNAČE (A PŘEPÍNAČE)