KONTAKTORI
LOVATO - Italija
►3-polna verzija do 630A , u AC3 režimu
►4-polna verzija do 1600A , u AC1 režimu
►Verzije za korekciju faktora snage do 60kvar
►Specijalne verzije sa 2NO+2NC ili 4NC glavna kontakta
►Veliki izbor dodatne opreme
►Sva oprema podleže važećim svetskim standardima
3 polni mini-kontaktori
Max snaga
pri 400V
(kW)
Ie (AC3)
≤440V (A)
AC upravljanje
2,2
6
1NC
11 BG06 01A…
1.665,00
AC upravljanje
2,2
6
1NO
11 BG06 10A...
1.665,00
AC upravljanje
4
9
1NC
11 BG09 01A...
1.786,00
AC upravljanje
4
9
1NO
11 BG09 10A...
1.786,00
AC upravljanje
5,7
12
1NC
11 BG12 01A...
1.909,00
AC upravljanje
5,7
12
1NO
11 BG12 10A...
1.909,00
OPIS
Ugrađeni
pomoćni
kontakti
Kod za poručivanje
CENA
Dopuniti sa sledećim naponima špulne : 024-048-110-230-400VAC (50/60Hz)
11 BG
DC upravljanje
2,2
6
1NC
11 BG06 01D...
2.202,00
DC upravljanje
2,2
6
1NO
11 BG06 10D...
2.202,00
DC upravljanje
4
9
1NC
11 BG09 01D...
2.366,00
DC upravljanje
4
9
1NO
11 BG09 10D...
2.366,00
DC upravljanje
5,7
12
1NC
11 BG12 01D...
2.532,00
DC upravljanje
5,7
12
1NO
11 BG12 10D...
2.532,00
Dopuniti sa sledećim naponima špulne : 012-024-048-060-110-125-220VDC
4 polni mini-kontaktori
Max snaga
Nazivna struja
pri 400V
AC1
(A)
(kW)
OPIS
AC upravljanje
14
20
Ugrađeni
pomoćni
kontakti
-
Kod za poručivanje
CENA
1.863,00
11 BG09 T4 A...
Dopuniti sa sledećim naponima špulne : 024-048-110-230-400VAC (50/60Hz)
DC upravljanje
14
20
-
2.436,00
11 BG09 T4 D…
Dopuniti sa sledećim naponima špulne : 012-024-048-060-110-125-220VDC
11 BG09 T4
*1* Specijalne verzije sa 2NO+2NC ili 4NC glavna kontakta
Pomoćni mini-kontaktori
Nominalna
struja Ith
OPIS
Ugrađeni
pomoćni
kontakti
Kod za poručivanje
CENA
AC upravljanje
10
4NO
11 BG00 40 A...
1.688,00
AC upravljanje
10
3NO+1NC
11 BG00 31 A...
1.688,00
AC upravljanje
10
2NO+2NC
11 BG00 22 A...
1.688,00
Dopuniti sa sledećim naponima špulne : 024-048-110-230-400VAC (50/60Hz)
DC upravljanje
10
4NO
11 BG00 40 D...
2.202,00
11 BG00
DC upravljanje
10
3NO+1NC
11 BG00 31 D...
2.202,00
11 BG00
DC upravljanje
10
2NO+2NC
11 BG00 22 D...
2.202,00
Dopuniti sa sledećim naponima špulne : 012-024-048-060-110-125-220VDC
Dodatni pribor za BG kontaktore
OPIS
11 BGX10 40
Strana 1
Cene važe od 01/10/2012
Broj
kontakata
Kod za poručivanje
CENA
Pomoćni kontakti
2NC
11 BGX10 02
534,00
Pomoćni kontakti
1NO+1NC
11 BGX10 11
534,00
Pomoćni kontakti
2NO
11 BGX10 20
534,00
Pomoćni kontakti
2NO+2NC
11 BGX10 22
936,00
Pomoćni kontakti
4NO
11 BGX10 40
936,00
-
11 BGX50 00
476,00
Mehanička blokada
CENOVNIK
6.maj Export-Import
021 / 6612-883
021 / 6614-784
3 polni kontaktori
OPIS
BF09…A
Max snaga
pri 400V
(kW)
Ie (AC3)
≤440V (A)
Ugrađeni
pomoćni
kontakti
Kod za poručivanje
CENA
AC upravljanje
4,2
9
1NC
BF09 01A...
1.860,00
AC upravljanje
4,2
9
1NO
BF09 10A...
1.860,00
AC upravljanje
5,7
12
1NC
BF12 01A...
2.237,00
AC upravljanje
5,7
12
1NO
BF12 10A...
2.237,00
AC upravljanje
7,5
16
1NO
BF16 10A...
2.430,00
AC upravljanje
7,5
18
1NC
BF18 01A...
2.825,00
AC upravljanje
7,5
18
1NO
BF18 10A...
2.825,00
AC upravljanje
9,7
20
-
BF20 00A...
2.695,00
AC upravljanje
12,5
25
1NC
BF25 01A...
3.939,00
AC upravljanje
3.939,00
12,5
25
1NO
BF25 10A...
AC upravljanje
13
26
-
BF26 00A...
4.141,00
AC upravljanje
16
32
-
BF32 00A...
5.702,00
AC upravljanje
18,5
38
-
BF38 00A...
6.731,00
AC upravljanje
18,5
40
-
BF40 00A...
AC upravljanje
25
50
-
11 BF50 00…
9.210,00
AC upravljanje
33
65
-
11 BF65 00…
12.143,00
AC upravljanje
41
80
-
11 BF80 00…
17.330,00
AC upravljanje
50
95
-
11 BF95 00…
18.665,00
AC upravljanje
61
110
-
11 BF110 00…
6.332,00
20.324,00
Dopuniti sa sledećim naponima špulne : 024-048-110-230-400VAC (50/60Hz)
BF26 00A
11 BF50 00
DC upravljanje
4,2
9
1NC
11 BF9C 01…
4.099,00
DC upravljanje
4,2
9
1NO
11 BF9C 10…
4.099,00
DC upravljanje
5,7
12
1NC
11 BF12C 01…
4.463,00
DC upravljanje
5,7
12
1NO
11 BF12C 10…
4.463,00
DC upravljanje
7,7
16
1NC
11 BF16C 01…
4.854,00
DC upravljanje
7,7
16
1NO
11 BF16C 10…
4.854,00
DC upravljanje
9,7
20
1NC
11 BF20C 01…
5.612,00
DC upravljanje
9,7
20
1NO
11 BF20C 10…
5.612,00
DC upravljanje
12,5
25
1NC
11 BF25C 01…
6.575,00
DC upravljanje
12,5
25
1NO
11 BF25C 10…
6.575,00
DC upravljanje
16
32
-
11 BF32C 00…
9.276,00
DC upravljanje
18,5
40
-
11 BF40C 00…
10.374,00
DC upravljanje
25
50
-
11 BF50C 00…
13.441,00
DC upravljanje
33
65
-
11 BF65C 00…
16.481,00
DC upravljanje
41
80
-
11 BF80C 00…
21.847,00
DC upravljanje
50
95
-
11 BF95C 00…
23.228,00
DC upravljanje
61
110
-
11 BF110C 00…
25.272,00
Dopuniti sa sledećim naponima špulne : 012-024-048-060-110-125-220VDC
4 polni kontaktori
Max snaga
pri 400V
(kW)
Ie (AC3)
≤440V (A)
Ugrađeni
pomoćni
kontakti
AC upravljanje
16
25
-
BF09 T4A...
2.103,00
AC upravljanje
18
28
-
BF12 T4A...
2.715,00
AC upravljanje
21
32
-
BF18 T4A...
3.285,00
AC upravljanje
30
45
-
BF26 T4A...
4.669,00
AC upravljanje
36
56
-
BF38 T4A...
AC upravljanje
59
90
-
11 BF50 40…
12.118,00
AC upravljanje
72
110
-
11 BF65 40…
15.547,00
AC upravljanje
82
125
-
11 BF80 40…
21.258,00
OPIS
BF09 T4A
Kod za poručivanje
CENA
9.699,00
Dopuniti sa sledećim naponima špulne : 024-048-110-230-400VAC (50/60Hz)
DC upravljanje
16
25
-
11 BF9C 40…
4.238,00
DC upravljanje
16
25
-
11 BF16C 40…
4.926,00
DC upravljanje
26
40
-
11 BF25C 40…
6.694,00
DC upravljanje
38
60
-
11 BF40C 40…
14.086,00
DC upravljanje
72
110
-
11 BF65C 40…
19.425,00
DC upravljanje
82
125
-
11 BF80C 40…
25.133,00
Dopuniti sa sledećim naponima špulne : 012-024-048-060-110-125-220VDC
BF26 T4A
Strana 2
Cene važe od 01/10/2012
*1* Specijalne verzije sa 2NO+2NC ili 4NC glavna kontakta
CENOVNIK
6.maj Export-Import
021 / 6612-883
021 / 6614-784
Dodatni pribor za BF kontaktore
Broj
kontakata
OPIS
BFX10 40
CENA
Pomoćni kontakti, prednja centralna montaža
2NC
BFX10 02
Pomoćni kontakti, prednja centralna montaža
1NO+1NC
BFX10 11
504,00
Pomoćni kontakti, prednja centralna montaža
2NO
BFX10 20
504,00
504,00
Pomoćni kontakti, prednja centralna montaža
2NO+2NC
BFX10 22
997,00
Pomoćni kontakti, prednja centralna montaža
4NO
BFX10 40
997,00
Pomoćni kontakti, prednja bočna montaža
1NO
11 G418 10
439,00
Pomoćni kontakti, prednja bočna montaža
1NC
11 G418 01
439,00
Pomoćni kontakti, prednja bočna montaža FASTON
terminali
1NO ili 1NC
reverzibilni
383,00
11 G218
BFX42
Četvrti pol za BF26A, BF32A i BF38A
Mehanička blokada za BF09A÷BF38A kontaktore ,
bočna montaža
BFX50 01
Kod za poručivanje
2NC
2.430,00
BFX50 01
1.256,00
Mehanička blokada za BF09A÷BF38A
kontaktore, prednja montaža
BFX50 02
334,00
Mehanička blokada za BF50÷BF110 kontaktore,
prednja montaža
11 G269 2
1.049,00
Zaštitni poklopac za BF09A÷BF38A kontaktore
BFX 80
AC špulna za BF09A÷BF25A kontaktore
BFX91 A…
1.367,00
121,00
AC špulna za BF26A÷BF38A kontaktore
BFX92 A…
1.662,00
AC špulna za BF50÷BF110 kontaktore
11 BA705…
2.742,00
Dopuniti sa sledećim naponima špulne : 024-048-110-230-400VAC (50/60Hz)
DC špulna za BF9C÷BF40C kontaktore
11BA904…
3.686,00
DC špulna za BF50C÷BF110C kontaktore
11 BA911…
5.662,00
Dopuniti sa sledećim naponima špulne : 012-024-048-060-110-125-220VDC
BFX91 A…
Kontaktori za regulaciju faktora snage sa AC upravljanjem
BFK09 10A
Max snaga pri
400V (kvar)
Osigurač
(A)
Max snaga pri
440V (kvar)
Ugrađeni
pomoćni
kontakti
Kod za poručivanje
CENA
7,5
16
9
1NO
BFK09 10A...
3.417,00
12,5
25
14
1NO
BFK12 10A...
3.830,00
15
40
17
1NO
BFK18 10A...
4.645,00
20
40
22
-
BFK26 00A...
5.686,00
25
63
27,5
-
BFK32 00A...
7.523,00
30
63
33
-
BFK38 00A...
38
80
41
-
11 BF50K 00…
12.210,00
45
100
50
-
11 BF65K 00…
15.346,00
50
125
56
-
11 BF70K 00…
17.444,00
60
125
65
-
11 BF80K 00…
20.930,00
8.632,00
Dopuniti sa sledećim naponima špulne : 024-048-110-230-400VAC (50/60Hz)
Strana 3
Cene važe od 01/10/2012
CENOVNIK
6.maj Export-Import
021 / 6612-883
021 / 6614-784
3 polni maxi-kontaktori
Max snaga pri
400V (kW)
OPIS
11 B115 00
Ie (AC3)
Kod za poručivanje
≤440V (A)
CENA
AC/DC upravljanje
61
110
11 B115 00…
22.807,00
AC/DC upravljanje
80
150
11 B145 00…
30.418,00
AC/DC upravljanje
100
185
11 B180 00…
36.008,00
AC/DC upravljanje
140
265
11 B250 00…
51.770,00
AC/DC upravljanje
170
320
11 B310 00…
72.355,00
AC/DC upravljanje
225
420
11 B400 00…
89.896,00
AC/DC upravljanje
290
520
11 B500 00…
109.402,00
AC/DC upravljanje
335
630
11 B630 00…
194.737,00
Elektromagnet kontaktora može biti upravljan AC i DC naponom.
Dopuniti sa sledećim naponima špulne : 24 - 48 - 60 - 110/125 (poručiti 110) - 220/240
(poručiti 220) - 380/415 (poručiti 380) - 440/480 (poručiti 440)
4 polni maxi-kontaktori
Max snaga pri
400V (kW)
OPIS
11 B115 4 00
Ie (AC3)
Kod za poručivanje
≤440V (A)
CENA
AC/DC upravljanje
98
160
11 B115 4 00…
27.287,00
AC/DC upravljanje
150
250
11 B145 4 00…
36.163,00
AC/DC upravljanje
160
275
11 B180 4 00…
42.724,00
AC/DC upravljanje
214
350
11 B250 4 00…
57.438,00
AC/DC upravljanje
270
450
11 B310 4 00…
91.548,00
AC/DC upravljanje
345
550
11 B400 4 00…
113.649,00
AC/DC upravljanje
438
700
11 B500 4 00…
128.750,00
AC/DC upravljanje
500
800
11 B630 4 00…
221.950,00
AC/DC upravljanje
600
1000
11 B1000 4 00…
248.769,00
AC/DC upravljanje
830
1250
11 B1250 4 24…
351.093,00
AC/DC upravljanje
950
1600
11 B1600 4 24…
537.494,00
Elektromagnet kontaktora može biti upravljan AC i DC naponom.
Dopuniti sa sledećim naponima špulne : 24 - 48 - 60 - 110/125 (poručiti 110) - 220/240
(poručiti 220) - 380/415 (poručiti 380) - 440/480 (poručiti 440)
Dodatni pribor za maxi-kontaktore
OPIS
Pomoćni kontakti za bočnu montažu, FASTON
Pomoćni kontakti za bočnu montažu, FASTON
11 G350
Broj
kontakata
Kod za poručivanje
CENA
2NO+1NC
1NO+2NC
reversible
11 G350
2.008,00
1NO+1NC
11 G354
1.633,00
990,00
Mehanička blokada - side by side
11 G355
Špulna za B115 - B145 - B180 kontaktore
11 BA11574…
8.794,00
Špulna za B250 - B310 - B400 kontaktore
11 BA1699…
15.764,00
Špulna za B500 - B630 - B1000 kontaktore
11 BA1800…
28.287,00
Špulna za B1250-B1600 kontaktore SAMO AC !
11 BA1800…
28.287,00
Kompletna špulna (špulna, ispravljač i zaštita) za
B115 - B145 - B180 kontaktore
11 BA1546…
18.340,00
Kompletna špulna (špulna, ispravljač i zaštita) za
B250 - B310 - B400 kontaktore
11 BA1671…
29.542,00
Kompletna špulna (špulna, ispravljač i zaštita) za
B500 - B1600 kontaktore
11 BA1796…
49.541,00
Elektromagnet kontaktora može biti upravljan AC i DC naponom.
Dopuniti sa sledećim naponima špulne : 24 - 48 - 60 - 110/125 (poručiti 110) - 220/240
(poručiti 220) - 380/415 (poručiti 380) - 440/480 (poručiti 440).
11BA1796 nema mogućnost rada na 24V !!
Kompletna špulna
Strana 4
Cene važe od 01/10/2012
CENOVNIK
6.maj Export-Import
021 / 6612-883
021 / 6614-784
MOTORNI ZAŠTITNI RELEJI
LOVATO - Italija
►Bimetalni zaštitni releji za struje od 0,09 do 420A
►Verzije ne osetljive na ispad jedne faze *1
►Automatski i/ili ručni reset
►Termistorski - PTC zaštitni releji
Za BG mini-kontaktore
Reset
11 RF9
TIP
Opseg
podešavanja (A)
Kod za
poručivanje
CENA
Ručni
Osetljiv na ispad faze
0,09÷0,15
11 RF9 015
2.353,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
0,14÷0,23
11 RF9 023
2.353,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
0,2÷0,33
11 RF9 033
2.353,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
0,3÷0,5
11 RF9 05
2.353,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
0,45÷0,75
11 RF9 075
2.353,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
0,6÷1
11 RF9 1
2.353,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
0,9÷1,5
11 RF9 1V5
2.353,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
1,4÷2,3
11 RF9 2V3
2.353,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
2÷3,3
11 RF9 33
2.353,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
3÷5
11 RF9 5
2.353,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
4,5÷7,5
11 RF9 75
2.353,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
6÷10
11 RF9 10
2.353,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
9÷15
11 RF9 15
2.353,00
*1 Postoji i verzija ne osetljiva na ispad faze
Za BF9 - BF40 kontaktore
Reset
11 RF25
TIP
Opseg
podešavanja (A)
Kod za
poručivanje
CENA
Ručni
Osetljiv na ispad faze
0,09÷0,15
11 RF25 015
Ručni
Osetljiv na ispad faze
0,14÷0,23
11 RF25 023
2.406,00
2.406,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
0,2÷0,33
11 RF25 033
2.406,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
0,3÷0,5
11 RF25 05
2.406,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
0,45÷0,75
11 RF25 075
2.406,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
0,6÷1
11 RF25 1
2.406,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
0,9÷1,5
11 RF25 1V5
2.406,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
1,4÷2,3
11 RF25 2V3
2.406,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
2÷3,3
11 RF25 33
2.406,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
3÷5
11 RF25 5
2.406,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
4,5÷7,5
11 RF25 75
2.406,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
6÷10
11 RF25 10
2.406,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
9÷15
11 RF25 15
2.406,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
14÷23
11 RF25 23
2.874,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
17÷26
11 RF25 26
3.357,00
*1 Postoji i verzija ne osetljiva na ispad faze
Za BF50 - BF65 - BF80 - BF95 - BF110 kontaktore
Reset
11 RF95 3
TIP
Opseg
podešavanja (A)
Kod za
poručivanje
CENA
Ručni
Osetljiv na ispad faze
28÷42
11 RF95 3 42
5.413,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
35÷50
11 RF95 3 50
5.628,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
46÷65
11 RF95 3 65
6.316,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
60÷82
11 RF95 3 82
6.929,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
70÷95
11 RF95 3 95
7.570,00
11 RF95 3 110
8.478,00
Ručni
Osetljiv na ispad faze
*1 Postoji i verzija ne osetljiva na ispad faze
Strana 5
Cene važe od 01/10/2012
CENOVNIK
6.maj Export-Import
90÷110
021 / 6612-883
021 / 6614-784
Za BF09A - BF12A - BF18A - BF25A - BF26A - BF32A - BF38A kontaktore
Reset
RF38
TIP
Opseg
podešavanja (A)
Kod za
poručivanje
CENA
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
0,1÷0,16
RF38 0016
2.442,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
0,16÷0,25
RF38 0025
2.442,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
0,25÷0,4
RF38 0040
2.442,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
0,4÷0,63
RF38 0063
2.442,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
0,63÷1
RF38 0100
2.442,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
1÷1,6
RF38 0160
2.442,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
1,6÷2,5
RF38 0250
2.442,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
2,5÷4
RF38 0400
2.442,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
4÷6,5
RF38 0650
2.442,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
6,3÷10
RF38 1000
2.442,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
9÷14
RF38 1400
2.442,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
13÷18
RF38 1800
2.779,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
17÷23
RF38 2300
2.779,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
20÷25
RF38 2500
2.779,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
24÷32
RF38 3200
4.295,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
32÷38
RF38 3800
4.295,00
*1 Postoji i verzija ne osetljiva na ispad faze i verzija za DC kontaktore
Za maxi-B-kontaktore, nezavisna montaža
Reset
TIP
Opseg
podešavanja (A)
Kod za
poručivanje
CENA
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
60÷100
RF200 100
15.332,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
75÷125
RF200 125
15.923,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
90÷150
RF200 150
16.512,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
120÷200
RF200 200
17.101,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
150÷250
RF420 250
21.229,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
180÷300
RF420 300
21.820,00
Ručni ili Automatski
Osetljiv na ispad faze
250÷420
RF420 420
22.409,00
Postoje i veze za direktnu montažu na kontaktor
RF200
*1 Postoji i verzija ne osetljiva na ispad faze
Dodatni pribor
Kod za
poručivanje
Karakteristike
Zaštitni poklopac za RF38 na BF09A÷BF25A kontaktore
RFX 38 04
RFX38 02
CENA
121,00
Zaštitni poklopac za RF38 na BF26A÷BF38A kontaktore
RFX38 03
121,00
Nosač za nezavisnu montažu RF…38, na panel ili DIN šinu
RFX38 04
463,00
Nosač za nezavisnu montažu RF…25, na panel ili DIN šinu
11 G230
436,00
Nosač za nezavisnu montažu RF…95, na panel ili DIN šinu
11 G270
1.623,00
Termistorski - PTC zaštitni releji
Karakteristike
Napon napajanja
Kod za
poručivanje
CENA
DC napajanje (verzija za 35mm DIN šinul)
24VDC
31 DRPTC 24
8.182,00
AC napajanje (verzija za 35mm DIN šinul)
24VAC
31 DRPT 24
7.763,00
AC napajanje (verzija za 35mm DIN šinul)
110VAC
31 DRPT 110
7.763,00
AC napajanje (verzija za 35mm DIN šinul)
220-240VAC
31 DRPT 220
7.763,00
31 DRPT
Multifunkcionalni vremenski rele
Karakteristike
1 modul, podešavanje 0.1s-10dana, 10 funkcija,
AC/DC napajanje, montaža na šinu, 1C/O 8A
Napon napajanja
24-240V AC
24-110V DC
Kod za
poručivanje
DTMSMM1
CENA
2.624,00
DTMSMM1
Strana 6
Cene važe od 01/10/2012
CENOVNIK
6.maj Export-Import
021 / 6612-883
021 / 6614-784
PREKIDAČI / RASTAVLJAČI
LOVATO - Italija
►Prekidači-rastavljači od 16A do 1600A
►Verzije sa 3 ili 4 pola
►Ručka za direktno uključenje i sa produženim pogonom
►Motorizovani pogon
►Širok asortiman dodatnog pribora
Prekidači-Rastavljači 3P serije GA od 16A do 125A
A
Kod za
poručivanje
Prekidač sa ručkom za direktno uključenje
16
GA016 A
1.152,00
Prekidač sa ručkom za direktno uključenje
25
GA025 A
1.329,00
Prekidač sa ručkom za direktno uključenje
32
GA032 A
1.415,00
Prekidač sa ručkom za direktno uključenje
40
GA040 A
1.561,00
Prekidač sa ručkom za direktno uključenje
63
GA063 A
2.067,00
Prekidač sa ručkom za direktno uključenje
80
GA080 A
2.903,00
Prekidač sa ručkom za direktno uključenje
100
GA100 A
4.318,00
Prekidač sa ručkom za direktno uključenje
125
GA125 A
4.910,00
Prekidač sa ručkom za montažu na vrata
16
GA016 C
1.884,00
Prekidač sa ručkom za montažu na vrata
25
GA025 C
2.061,00
Prekidač sa ručkom za montažu na vrata
32
GA032 C
2.147,00
Prekidač sa ručkom za montažu na vrata
40
GA040 C
2.293,00
Prekidač sa ručkom za montažu na vrata
63
GA063 C
2.799,00
Prekidač sa ručkom za montažu na vrata
80
GA080 C
3.635,00
Prekidač sa ručkom za montažu na vrata
100
GA100 C
5.050,00
Prekidač sa ručkom za montažu na vrata
125
GA125 C
5.642,00
OPIS
CENA
VERZIJA – DIREKTNA montaža na DIN šinu
VERZIJA – MONTAŽA NA VRATA
Dodatni pribor za prekidače-rastavljače serije GA
Četvrti pol za 40A
Kod za
poručivanje
GAX42 040
Četvrti pol za 63A
GAX42 063
OPIS
CENA
463,00
713,00
Četvrti pol za 80A
GAX42 080
939,00
Četvrti pol za 100A
GAX42 100
1.159,00
Četvrti pol 125A
GAX42 125
1.384,00
Pomoćni kontakti 1NC+1NO
GAX10 11
774,00
Nulti terminal za prekidače od 16A do 40A
GAX31
463,00
Nulti terminal za prekidače od 63A do 125A
GAX32
1.378,00
Ručica za produženi pogon Crveno/Žuta IP65
GAX61
408,00
GAX61 B
408,00
Ručica za produženi pogon Crna
Produženi pogon 200mm
GAX7 200
207,00
Mehanička blokada za prekidač 1-0-2 , 16-40A
GAX50 00
1.732,00
Mehanička blokada za prekidač 1-0-2 , 63-125A
GAX50 01
2.074,00
Mehanička blokada za prekidač 0-1 , 6-8 polova, 16-40A
GAX60 00
1.043,00
Mehanička blokada za prekidač 0-1 , 6-8 polova, 63-125A
GAX60 01
1.250,00
Kućište IP65 sa ručkom za prekidač 16-40A
GAZ 1
1.281,00
Kućište IP65 sa ručkom za prekidač 63-125A
GAZ 3
3.385,00
Strana 7
Cene važe od 01/10/2012
CENOVNIK
6.maj Export-Import
021 / 6612-883
021 / 6614-784
Prekidači-Rastavljači serije GE od 160A do 1250A
A (AC21)
Kod za
poručivanje
Prekidač 3P
160
GE0160
Prekidač 3P
200
GE0200
5.734,00
Prekidač 3P
250
GE0251
7.594,00
OPIS
CENA
5.056,00
Prekidač 3P
315
GE0315
9.229,00
Prekidač 3P
400
GE0400
10.418,00
Prekidač 3P
500
GE0500
11.760,00
Prekidač 3P
630
GE0630
15.256,00
Prekidač 3P
800
GE0800
24.930,00
Prekidač 3P
1000
GE1000
33.787,00
Prekidač 3P
1250
GE1250
43.676,00
Prekidač 3P
1600
GE1600
75.152,00
Prekidač 4P
160
GE0160 T4
5.880,00
Prekidač 4P
200
GE0200 T4
6.923,00
Prekidač 4P
250
GE0251 T4
8.857,00
Prekidač 4P
315
GE0315 T4
11.309,00
Prekidač 4P
400
GE0400 T4
12.810,00
Prekidač 4P
500
GE0500 T4
14.139,00
Prekidač 4P
630
GE0630 T4
18.666,00
Prekidač 4P
800
GE0800 T4
29.280,00
Prekidač 4P
1000
GE1000 T4
39.650,00
Prekidač 4P
1250
GE1250 T4
59.170,00
Prekidač 1-0-2 3P
160
GE0160 E
16.714,00
Prekidač 1-0-2 3P
200
GE0201 E
22.326,00
Prekidač 1-0-2 3P
250
GE0250 E
24.485,00
Prekidač 1-0-2 3P
315
GE0315 E
28.548,00
Prekidač 1-0-2 3P
400
GE0400 E
30.866,00
Prekidač 1-0-2 3P
500
GE0500 E
43.188,00
Prekidač 1-0-2 3P
630
GE0630 E
45.628,00
Prekidač 1-0-2 3P
800
GE0800 E
66.246,00
Prekidač 1-0-2 3P
1000
GE1000 E
89.060,00
Prekidač 1-0-2 3P
1250
GE1250 E
97.600,00
Prekidač 1-0-2 4P
160
GE0160 ET4
18.910,00
Prekidač 1-0-2 4P
200
GE0201 ET4
24.766,00
Prekidač 1-0-2 4P
250
GE0250 ET4
26.474,00
Prekidač 1-0-2 4P
315
GE0315 ET4
31.110,00
Prekidač 1-0-2 4P
400
GE0400 ET4
35.136,00
Prekidač 1-0-2 4P
500
GE0500 ET4
46.604,00
Prekidač 1-0-2 4P
630
GE0630 ET4
51.118,00
Prekidač 1-0-2 4P
800
GE0800 ET4
76.860,00
Prekidač 1-0-2 4P
1000
GE1000 ET4
99.308,00
za telo
prekidača (A)
Kod za
poručivanje
GEX10 11
Ručka za direktni pogon Crna
160-200
GEX6 5D
Ručka za direktni pogon Crna
250-400
GEX6 6D
906,00
Ručka za direktni pogon Crna
500-800
GEX6 7D
1.140,00
Ručka za direktni pogon Crna
1.586,00
Dodatni pribor za prekidače-rastavljače serije GE
OPIS
Pomoćni kontakti 1NC+1NO
CENA
500,00
725,00
1000-1600
GEX6 8D
Ručka za produženi pogon IP65 Crna
160-200
GEX6 5B
806,00
Ručka za produženi pogon IP65 Crna
250-400
GEX6 6B
1.034,00
Ručka za produženi pogon IP65 Crna
500-800
GEX6 7B
1.370,00
Ručka za produženi pogon IP65 Crna
1000-1600
GEX6 8B
1.901,00
Produženi pogon 206mm
160-200
GEX7 206
732,00
Produženi pogon 191mm
250-400
GEX7 191
671,00
Produženi pogon 340mm
250-400
GEX7 340
976,00
Produženi pogon 290mm
500-1600
GEX7 290
1.220,00
Produženi pogon 501mm
500-1600
GEX7 501
1.830,00
Strana 8
Cene važe od 01/10/2012
CENOVNIK
6.maj Export-Import
021 / 6612-883
021 / 6614-784
DIGITALNI MERNI INSTRUMENTI
LOVATO - Italija
►Praćenje i merenje do 251 električne veličine
►Monofazno i trofazno električno povezivanje i merenje
►Visoka tačnost merenja
►Potpuno programabilni digitalni izlazi i ulazi
►Ethernet , RS485/232 port za komunikaciju, data-logger,
USB , Profibus , Modbus®-RTU , Modbus® i ASCII protokoli
Monofazni
OPIS
DMK0 / DMK8
Kućište
Kod za
poručivanje
CENA
V-metar
Panelni, 96x48
DMK 00
6.752,00
V-metar sa programabilnim relejnim izlazom
Panelni, 96x48
DMK 00 R1
7.315,00
A-metar
Panelni, 96x48
DMK 01
6.752,00
A-metar sa programabilnim relejnim izlazom
Panelni, 96x48
DMK 01 R1
7.315,00
A-metar ili V-metar
Panelni, 96x48
DMK 02
7.426,00
f-metar
Panelni, 96x48
DMK 03
9.340,00
f-metar sa programabilnim relejnim izlazom
Panelni, 96x48
DMK 03 R1
9.903,00
Cosφ metar
Panelni, 96x48
DMK 04
9.340,00
Cosφ metar sa programabilnim relejnim izlazom
Panelni, 96x48
DMK 04 R1
9.903,00
Kućište
Kod za
poručivanje
CENA
Trofazni
OPIS
DMK1 / DMK7
V-metar
Panelni, 96x48
DMK 10
7.876,00
V-metar sa programabilnim relejnim izlazom
Panelni, 96x48
DMK 10 R1
8.440,00
A-metar
Panelni, 96x48
DMK 11
7.876,00
A-metar sa programabilnim relejnim izlazom
Panelni, 96x48
DMK 11 R1
V-A-W-metar
Panelni, 96x48
DMK 15
12.378,00
V-AW-metar sa programabilnim relejnim izlazom
Panelni, 96x48
DMK 15 R1
12.942,00
Mini-multimetar, 51 električna veličina
Panelni, 96x49
DMK 16
14.924,00
8.440,00
Multimetri / Mrežni analizatori sa 7-segmentnim prikazom
Kućište
Kod za
poručivanje
Osnovna verzija sa merenjem 47 električnih veličina
Panelni, 96x96
DMK 20
Verzija sa merenjem energije
Panelni, 96x96
DMK 21
21.316,00
DMK 2X / DMK 3X Verzija sa merenjem energije i RS485 komunikacijom
Panelni, 96x96
DMK 22
27.023,00
38.000,00
OPIS
CENA
19.194,00
Osnovna verzija sa merenjem 251 električnih veličina
Panelni, 96x96
DMK 30
Verzija sa digitalnim izlazima
Panelni, 96x96
DMK 31
45.997,00
Verzija sa digitalnim izlazima i RS485 komunikacijom
Panelni, 96x96
DMK 32
53.274,00
Verzija sa data-loggerom i RS232/RS485 komunikacijom
Panelni, 96x96
DMK 40
97.500,00
Dodatni pribor
Kod za
poručivanje
OPIS
Program za daljinsko upravljanje i očitavanje PC ↔ DMK 22, DMK 32,
DMK 52 ili DMK 62 ; Modbus®-RTU i ASCII protokoli
DMK SW
DMK SW
41.875,00
Kabel za vezu PC ↔ DMK 40 , dužine 1.8m
51 C2
2.385,00
Kabel za vezu PC ↔ 4 PX 1 , dužine 1.8m
51 C4
2.817,00
Kabel za vezu DMK 40 ↔ analogni modem , dužine 1.8m
51 C5
2.780,00
Kabel za vezu PC ↔ analogni modem , dužine 1.8m
51 C9
3.329,00
Konvertor RS232/RS485 , optički-izolovan , 220-240Vac
4 PX1
28.519,00
Konvertor RS232/RS485 , optički-izolovan , USB tipa
IP54 front protection cover for DMK2.., DMK3… and DMK 40
4 PX1
DMK 40,
CENA
IP54 front protection cover for DMK0.. and DMK1...
Strana 9
Cene važe od 01/10/2012
CENOVNIK
6.maj Export-Import
U-Port1130
8.905,00
31 PA 96x96
1.457,00
PA 96x48
1.457,00
021 / 6612-883
021 / 6614-784
DMG200
Multimetri / Mrežni analizatori sa LCD grafičkim prikazom
OPIS
Kućište
CENA
Osnovni model, LCD 128x80 , 100-240V AC/DC
Modularni 4M
DMG 200
22.457,00
Model sa RS485 , LCD 128x80 , 100-240V AC/DC
Modularni 4M
DMG 210
28.466,00
Model sa proširenjem, LCD128x80, 100-240V AC/DC
DMG700
Kod za
poručivanje
Modularni 4M
DMG 300
39.891,00
Osnovni model , LCD 128x80 , 100-240V AC/DC
Panelni, 96x96
DMG 700
32.011,00
Model sa harmoniskom analizom , LCD 128x80
Panelni, 96x96
DMG 800
39.891,00
Model sa LCD 128x112 ekranom osetljivim na dodir,
harmoniskom analizom 100-400V AC / 100-250V DC
Panelni, 96x96
DMG 900
76.828,00
Merni pretvarač sa harmoniskom analizom, 4 kanala,
napajanje 100-400V AC / 100-250V DC
Modularni
DMG 900T
69.933,00
DMG 900RD
28.563,00
Grafički LCD 128x112 ekran osetljiv na dodir za povezivanje
sa DMG900T, kabel za vezu 3m.
Panelni, 96x96
Moduli za proširenje multimetra : DMG300
Kod za
poručivanje
OPIS
EXM
CENA
2 digitalna ulaza i 2 statička izlaza, opto-izolovana
EXM 10 00
11.700,00
2 opto-izolovana digitalna ulaza i 2 relejna izlaza 5A/250V AC
EXM 10 01
11.700,00
USB interfejs , opto-izolovan
EXM 10 10
13.130,00
RS232 interfejs , opto-izolovan
EXM 10 11
13.130,00
RS485 interfejs , opto-izolovan
EXM 10 12
13.130,00
Ethernet interfejs , opto-izolovan
EXM 10 13
32.240,00
RS485 interfejs , opto-izolovan i 2 relejna izlaza 5A/250V AC
EXM 10 20
15.756,00
Memorija, sat-kalendar (RTC) sa back-up baterijom
EXM 10 30
38.350,00
Moduli za proširenje multimetara : DMG 700 , DMG 800 , DMG 900 i DMG 900T
Kod za
poručivanje
OPIS
DMG900RD
DMG900T
EXP
CENA
4 digitalna ulaza, opto-izolovana
EXP 10 00
4.924,00
4 statička izlaza, opto-izolovana
EXP 10 01
4.924,00
2 digitalna ulaza i 2 statička izlaza, opto-izolovana
EXP 10 02
5.909,00
2 relejna izlaza 5A/250V AC
EXP 10 03
5.909,00
EXP 10 04
17.729,00
EXP 10 05
17.729,00
USB interfejs , opto-izolovan
EXP 10 10
8.864,00
RS232 interfejs , opto-izolovan
EXP 10 11
8.864,00
RS485 interfejs , opto-izolovan
EXP 10 12
8.864,00
Ethernet interfejs , opto-izolovan, samo za DMG800 i DMG900
EXP 10 13
27.579,00
2 analogna ulaza, opto-izolovana, 0/4-20mA ili 0-100V ili 0-5V
modele DMG 800 i DMG 900
samo za
2 analogna izlaza, opto-izolovana, 0/4-20mA ili 0-100V ili 0-5V
modele DMG800 i DMG900
samo za
Profibus-DP interfejs , opto-izolovan, samo za DMG800 i DMG900
EXP 10 14
30.269,00
Memorija, sat-kalendar (RTC) sa back-up baterijom za data-logging samo za
modele DMG800 i DMG 900
EXP 10 30
38.413,00
Memorija, kvalitet energije (EN 50160), sat-kalendar (RTC) sa back-up
baterijom za data-logging samo za modele DMG800 i DMG 900
EXP 10 31
44.323,00
Modularni brojači-merači potrošnje električne energije
OPIS
Kod za
poručivanje
0,00
Monofazni
Mehanički merač, dir. 32A/230V AC, kWh
DME
CENA
DME M100
5.483,00
Mehanički merač, dir. 32A/230V AC, 1 impulsnim izlazom, kWh
DME M100 T1
6.445,00
LCD merač, dir. 32A/230V AC, 1 impulsnim izlazom
DME D100 T1
6.734,00
LCD merač, dir.32A/230V AC, 1 prog.izlaz, merenje, kWh + kVARh
DME D110 T1
9.139,00
LCD merač, dir.63A/230V AC, 1 prog.izlaz, merenje, kWh + kVARh
DME D120 T1
13.468,00
Trofazni
LCD merač, dir.63A/230V AC, 2 prog.izlaz, merenje, kWh + kVARh
DME D300 T2
22.126,00
LCD merač, CT-5A/230V AC, 2 prog.izlaz, merenje, kWh + kVARh
DME D310 T2
23.088,00
Pribor
DME D300 T2
Skupljač podataka/impulsa sa 8 merača – koncentrator
DME CD
23.569,00
Program za daljinsko očitavanje i nadzor PC ↔ DME ....
DME SW
41.600,00
Moduli za proširenje merača energije DME D310 T2 i DME CD
EXM -- --
Strana 10
Cene važe od 01/10/2012
CENOVNIK
6.maj Export-Import
021 / 6612-883
021 / 6614-784
AUTOMATSKI REGULATORI FAKTORA SNAGE
LOVATO - Italija
►
►
►
►
►
►
►
Mikroprocesorsko nadgledanje i kontrola
Precizna strujna izračunavanja sa RMS očitavanjem
Automatsko racionalno podešavanje
Dostupne verzije sa 5, 7, 8 ili 12 koraka
Serijska komunikacija sa računarom
ASCII i MODBUS® - RTU komunikacioni protokoli
Napredna podešavanja za zaštitu kondenzatorskih baterija
Automatski regulatori faktora snage DCRK i pribor
Koraka
Dimenzije
Kod za
poručivanje
Automatski regulator faktora snage
2
96x96
DCRM 2
12.936,00
Automatski regulator faktora snage
5
96x96
DCRK 5
18.908,00
Automatski regulator faktora snage
7
96x96
DCRK 7
22.766,00
Automatski regulator faktora snage
8
144x144
DCRK 8
31.099,00
12
144x144
DCRK 12
34.865,00
Program za podešavanje i očitavanje DCRK regulatora
DCRK SW
17.316,00
Kabel za vezu PC ↔ DCRK , dužine - 2.8m ; TTL/RS232
51 C11
9.378,00
31 PACR
1.500,00
31 PA96x96
1.432,00
OPIS
Automatski regulator faktora snage
DCRK8-DCRK12
CENA
Pribor za DCRK
Prednja zaštitna maska za DCRK8 i DCRK12, zaštita IP54
Prednja zaštitna maska za DCRK5 i DCRK7, zaštita IP54
Standardni napon napajanja je 380-415VAC
Na zahtev : 220-240VAC, 415-440VAC, 440-480VAC, 480-525VAC
DCRK SW
Napredni automatski regulatori faktora snage DCRG / DCRJ sa priborom
Koraka
Dimenzije
Kod za
poručivanje
Automatski regulator faktora snage
8-16
144x144
DCRG 8
37.912,00
Automatski regulator faktora snage
8
144x144
DCRJ 8
52.613,00
OPIS
CENA
Automatski regulator faktora snage
12
144x144
DCRJ 12
60.744,00
Automatski regulator faktora snage
11+1
144x144
DCRJ 12F
68.084,00
DCRJ SW
38.253,00
Pribor za DCRG / DCRJ
DCRJ SW
Program za podešavanje i očitavanje DCRK regulatora
Kabel za vezu PC ↔ DCRJ , dužine - 1.8 m
51 C2
2.340,00
Kabel za vezu PC ↔ 4 PX 1 konvertor , dužine - 1.8m
51 C4
2.763,00
Kabel za vezu DCRJ ↔ DESK MODEM , dužine - 1.8m
51 C5
2.732,00
Kabel za vezu 4 PX 1 ↔ DESK MODEM, dužine - 1.8m
51 C9
3.271,00
RS232/RS485 konvertor , galvanski izolovan, 220-240VAC
4 PX1
27.874,00
RS485 / USB konvertor , galvanski izolovan
DCRJ8-DCRJ12/F
U-Port1130
Temperaturni senzor - NTC
9.590,00
NTC 01
1.254,00
Prednja zaštitna maska , zaštita IP54
31 PACR
1.500,00
Dodatak – 2 Relejna izlaza za DCRG
EXP 10 06
4.924,00
Dodatak – 4 Statička izlaza za DCRG
EXP 10 01
4.924,00
Dodatak – Komunikacioni izolovani port USB/RS232/RS485
EXP 10 XX
9.387,00
Dodatak – Komunikacioni izolovani port ETHERNET
EXP 10 13
29.198,00
Standardni napon napajanja je 380-415VAC
Na zahtev : 220-240VAC, 415-440VAC, 440-480VAC, 480-525VAC
Strana 11
Cene važe od 01/10/2012
CENOVNIK
6.maj Export-Import
021 / 6612-883
021 / 6614-784
KONDENZATORSKE BATERIJE I OPREMA ZA
AUTOMATSKU REGULACIJU FAKTORA SNAGE
ENERLUX - Italija
► BATERIJE NOMINALNOG NAPONA 400V / 420V / 440V DRŽIMO NA LAGERU
► Baterije nominalnih napona 460 / 480V / 550V / 690V isporučujemo po specijalnom zahtevu
► Oprema za regulaciju faktora snage u mrežama sa prisutnim harmoniskim izobličenjima
Monofazne kondenzatorske baterije - PRM
OPIS
Nominalni
napon
kvar
Hz
Kod za
poručivanje
CENA
Monofazna kondenzatorska baterija
400-440V
2,50
50
PRM. 4025
1.136,00
Monofazna kondenzatorska baterija
400-440V
3,33
50
PRM. 4033
1.160,00
Monofazna kondenzatorska baterija
400-440V
4,16
50
PRM. 4041
1.454,00
Monofazna kondenzatorska baterija
400-440V
5,00
50
PRM. 4050
1.542,00
Nominalni
napon
kvar
Hz
Kod za
poručivanje
Trofazna kondenzatorska baterija
400-440V
5,00
50
PRT. 4005
3.038,00
Trofazna kondenzatorska baterija
400-440V
10,00
50
PRT. 4010
3.718,00
Trofazna kondenzatorska baterija
400-440V
12,50
50
PRT. 4012
4.041,00
Trofazna kondenzatorska baterija
400-440V
15,00
50
PRT. 4015
5.805,00
Trofazna kondenzatorska baterija
400-440V
20,00
50
PRT. 4020
6.063,00
Trofazna kondenzatorska baterija
400-440V
25,00
50
PRT. 4025
6.710,00
Trofazna kondenzatorska baterija
400-440V
30,00
50
PRT. 4030
8.050,00
Trofazna kondenzatorska baterija
400-440V
40,00
50
PRT. 4040
13.001,00
* Trofazna kondenzatorska baterija
400-440V
50,00
50
PRT. 4450
15.076,00
Nominalni
napon
kvar
Hz
Kod za
poručivanje
Trofazna kondenzatorska baterija u kućištu
400-440V
10,00
50
UTF. 4010
Trofazna kondenzatorska baterija u kućištu
400-440V
15,00
50
UTF. 4015
Trofazna kondenzatorska baterija u kućištu
400-440V
40,00
50
FT. 4040
18.013,00
Trofazna kondenzatorska baterija u kućištu
400-440V
50,00
50
FT. 4050
19.938,00
Nominalni
napon
kvar
p
Kod za
poručivanje
Trofazna prigušnica 12,5kvar
400V
12,50
7%
RA.4012
30.030,00
Trofazna prigušnica 25kvar
400V
25,00
7%
RA.4025
35.000,00
Trofazna prigušnica 50kvar
400V
50,00
7%
RA.4050
46.529,00
Trofazne kondenzatorske baterije - PRT
OPIS
CENA
Trofazne kondenzatorske baterije u kućištu – UTF / FT
OPIS
CENA
5.499,00
6.256,00
Trofazne prigušnice za blokiranje struja viših harmonika
OPIS
CENA
Oprema za Automatsku Regulaciju Faktora Snage - ARFS 10-500kvar
Kondenzatorske baterije srednjeg napona 1-24kV
Monofazne - MFPI
Strana 12
Cene važe od 01/10/2012
Trofazne - TFPI
CENOVNIK
6.maj Export-Import
021 / 6612-883
021 / 6614-784
MERNI INSTRUMENTI I TRANSFORMATORI
FRER - Italija
2 GODINE GARANCIJA - 25 GODINA POSTOJANJA - 250 PROIZVODA - 2500 KLIJENATA ŠIROM SVETA
Ugradni panelni merni instrumenti cl. 1,5
Dimenzije
Opseg merenja
Kod za
poručivanje
Brojač časova rada AC
48x48
220V
F48HX455XD2
1.323,00
Voltmetar AC
96x96
250V
F96EVX250
1.477,00
Voltmetar AC
72x72
500V
F72EVX500
1.477,00
Voltmetar AC
96x96
500V
F96EVX500
1.477,00
Voltmetar AC
144x144
500V
F14EVX500
2.926,00
Voltmetar AC
72x72
600V
F72EVX600
1.477,00
1.477,00
OPIS
Voltmetar AC
Voltmetar
Ampermetar - bez skale
Ampermetar - bez skale
CENA
96x96
600V
F96EVX600
144x144
600V
F14EVX600
2.926,00
72x72
X/5A
F72EAXXXD05
1.393,00
96x96
X/5A
F96EAXXXD05
1.393,00
144x144
X/5A
F14EAXXXD05
2.926,00
Ampermetar direktni
72x72
0-15/30A
F72EAX015D
2.219,00
Ampermetar direktni
72x72
0-20/40A
F72EAX020D
2.219,00
Ampermetar direktni
72x72
0-25/50A
F72EAX025D
2.219,00
Ampermetar direktni
72x72
0-40/80A
F72EAX040D
2.219,00
Ampermetar direktni
72x72
0-50/100A
F72EAX050D
2.541,00
Bimetalni ampermetar - bez skale
72x72
X/5A
F72BXXXX05
3.024,00
3.024,00
Ampermetar
Bimetalni ampermetar - bez skale
96x96
X/5A
F96BXXXX05
144x144
X/5A
F14BXXXX05
5.075,00
Voltmetar - bez skale za nap.transformator
96x96
100V(kvm)
F96EVXXXCO
1.967,00
Voltmetar DC
96x96
0-100V
F96MVX100
3.808,00
Voltmetar DC
96x96
0-150V
F96MVX150
3.808,00
Ampermetar DC - bez skale
96x96
šant - 60mV
F96MAXXXX60
3.808,00
LED Digitalni multimetar - 92 mer.
96x96
onCT/VT
Q96D3
29.253,00
LED Digitalni multimetar - 92 mer.
DIN 9m
onCT/VT
Q17D3
29.253,00
LED Digitalni mrežni analizator
96x96
onCT/VT
Q96D4H
67.326,00
LED Digitalni mrežni analizator
DIN 9m
onCT/VT
Q17D4H
67.326,00
LCD Digitalni multimetar - 92 mer.
96x96
onCT/VT
Q96U2
47.180,00
LCD Digitalni multimetar - 92 mer.
DIN 9m
onCT/VT
Q17U2
47.180,00
Bimetalni ampermetar
LCD Digitalni mrežni analizator
96x96
onCT/VT
Q96U4
67.326,00
LCD Digitalni multimetar + energy
96x96
onCT/VT
Q96E2
24.696,00
LCD Digitalni multimetar + energy
DIN 9m
onCT/VT
Q15E2
24.696,00
LCD Digit.multim.+energy+RS485
96x96
onCT/VT
Q96E2X005M
30.870,00
LCD Digit.multim.+energy+RS485
DIN 9m
onCT/VT
Q15E2X005M
30.870,00
LCD Digit.multim.+energy
DIN 6m
100A
Q15U2X100
30.870,00
MCI232485
24.710,00
61.740,00
RS232 - RS485 izolovani konvertor
- FRER View
6SFV010
Voltmetarska preklopka
Program za nadgledanje i akviziciju
48x48
L48ET3
Skala
96x96
ZF96
98,00
Skala
72x72
ZF72
98,00
2.310,00
!! VELIKI IZBOR MERNIH PRETVARAČA I INSTRUMENATA PO SPECIJALNOM ZAHTEVU !!
Strana 13
Cene važe od 01/10/2012
CENOVNIK
6.maj Export-Import
021 / 6612-883
021 / 6614-784
Strujni merni transformatori - prolazni
Dimenzije
Opseg merenja
Kod za
poručivanje
Strujni merni transformator AC32
32x10mm
50/5A
TAC032050X05
1.822,00
Strujni merni transformator AC32
32x10mm
75/5A
TAC032075X05
1.822,00
Strujni merni transformator AC32
32x10mm
100/5A
TAC032100X05
1.822,00
Strujni merni transformator AC32
32x10mm
150/5A
TAC032150X05
1.822,00
Strujni merni transformator AC32
32x10mm
200/5A
TAC032200X05
1.822,00
Strujni merni transformator AC32
32x10mm
250/5A
TAC032250X05
1.869,00
Strujni merni transformator AC32
32x10mm
300/5A
TAC032300X05
1.869,00
Strujni merni transformator AC32
32x10mm
400/5A
TAC032400X05
1.869,00
Strujni merni transformator AC40
40x10mm
100/5A
TAC040100X05
2.079,00
Strujni merni transformator AC40
40x10mm
150/5A
TAC040150X05
2.079,00
Strujni merni transformator AC40
40x10mm
200/5A
TAC040200X05
2.079,00
Strujni merni transformator AC40
40x10mm
250/5A
TAC040250X05
2.079,00
Strujni merni transformator AC40
40x10mm
300/5A
TAC040300X05
2.079,00
Strujni merni transformator AC40
40x10mm
400/5A
TAC040400X05
2.387,00
Strujni merni transformator AC40
40x10mm
500/5A
TAC040500X05
2.387,00
Strujni merni transformator AC40
40x10mm
600/5A
TAC040600X05
2.387,00
Strujni merni transformator AC40
40x10mm
800/5A
TAC040800X05
2.653,00
Strujni merni transformator AC40
40x10mm
1000/5A
TAC0401K0X05
2.891,00
Strujni merni transformator TAT081
80x30mm
800/5A
TAT081800X05
6.650,00
Strujni merni transformator TAT081
80x30mm
1000/5A
TAT0811K0X05
6.650,00
Strujni merni transformator TAT101
100x55mm
1000/5A
TAT1011K0X05
7.322,00
Strujni merni transformator TAT101
100x55mm
1200/5A
TAT1011K2X05
7.644,00
Strujni merni transformator TAT101
100x55mm
1500/5A
TAT1011K5X05
7.644,00
Strujni merni transformator TAT101
100x55mm
2000/5A
TAT1012K0X05
7.938,00
Strujni merni transformator TAT126
38x126mm
1000/5A
TAT1261K0X05
7.791,00
Strujni merni transformator TAT126
38x126mm
1500/5A
TAT1261K5X05
8.162,00
Strujni merni transformator TAT127
55x127mm
2500/5A
TAT1272K5X05
9.457,00
DIN
5+5/5A
TASC102+5X05
8.435,00
DIN
5+5+5/5A
TASC103+5X05
120x80mm
1500/5A
TAA120XXX05
OPIS
Strujni zbirni transformator TASC 5+5
Strujni zbirni transformator TASC 5+5+5
Rasklopivi strujni transformator
CENA
9.182,00
38.080,00
!! VELIKI IZBOR MERNIH PRETVARAČA I INSTRUMENATA PO SPECIJALNOM ZAHTEVU !!
Strana 14
Cene važe od 01/10/2012
CENOVNIK
6.maj Export-Import
021 / 6612-883
021 / 6614-784
RELEJI i POSTOLJA RELEJA
RELPOL - Poljska
Releji i postolja releja
Napon
upravljanja
Kod za poručivanje
230V AC
220V DC
R15-2013-23-5230
R15-2013-23-1220
539,00
630,00
Pomoćni rele R-15 sa 3 C/O
110V AC
R15-2013-23-5110
539,00
Pomoćni rele R-15 sa 3 C/O
110V DC
R15-2013-23-1110
539,00
Pomoćni rele R-15 sa 3 C/O
60V AC
R15-2013-23-5060
504,00
Pomoćni rele R-15 sa 3 C/O
60V DC
R15-2013-23-1060
504,00
Pomoćni rele R-15 sa 3 C/O
48V AC
R15-2013-23-5048
504,00
Pomoćni rele R-15 sa 3 C/O
48V DC
R15-2013-23-1048
504,00
Pomoćni rele R-15 sa 3 C/O
24V AC
R15-2013-23-5024
504,00
Pomoćni rele R-15 sa 3 C/O
24V DC
R15-2013-23-1024
504,00
Pomoćni rele R-15 sa 3 C/O
12V AC
R15-2013-23-5012
504,00
Pomoćni rele R-15 sa 3 C/O
12V DC
R15-2013-23-1012
504,00
OPIS
Pomoćni rele R-15 sa 3 C/O
Pomoćni rele R-15 sa 3 C/O
R-15 3C/O
Postolje PZ-11
PZ-11
Postolje GZU-11
Postolje PZ-8
CENA
PZ11-01
257,00
GZU11-01
313,00
PZ8-01
235,00
Pomoćni rele R-4 sa 4 C/O
230V AC
R4-2014-23-5230
476,00
Pomoćni rele R-4 sa 4 C/O
24V AC
R4-2014-23-5024
427,00
Pomoćni rele R-4 sa 4 C/O
24V DC
R4-2014-23-1024
427,00
GZT4
292,00
Postolje GZT4
Slim releji i postolja releja
Napon
upravljanja
Kod za poručivanje
Slim komplet = postolje + rele
24V DC
PIR6W-1P-24VDC
924,00
Slim postolje
24V DC
PI6W-1P-24VDC
630,00
Slim rele sa 1C/O
24V DC
RM699V-3011-85-1024
Slim komplet = postolje + rele
230VAC
PIR6W-1P-230VAC
Slim postolje
230VAC
PI6W-1P-230VAC
Slim rele sa 1C/O
60VDC
OPIS
PIR6W
CENA
294,00
1.246,00
798,00
RM699V-3011-85-1060
448,00
Most za povezivanje 20 slim releja - CRVENI
ZG20-1
350,00
Most za povezivanje 20 slim releja - CRNI
ZG20-2
350,00
Most za povezivanje 20 slim releja - PLAVI
ZG20-3
350,00
!! VELIKI IZBOR INDUSTRIJSKIH, MINIJATURNIH I "SOLID-STATE" RELEJA I POSTOLJA !!
Strana 15
Cene važe od 01/10/2012
CENOVNIK
6.maj Export-Import
021 / 6612-883
021 / 6614-784
INDUSTRIJSKI UTIKAČI I UTIČNICE
PC ELECTRIC - Austrija
Industrijski utikači i utičnice 3x16A
Utikač - kablovski
3
16
Stepen
zaštite
IP 44
Utičnica - nadgradna
3
16
IP 44
OPIS
Polova
Ampera
Kod za
poručivanje
013-6
113-6
CENA
242,00
386,00
Utičnica - kablovska
3
16
IP 44
213-6
352,00
Utičnica - ugradna
3
16
IP 44
313-6
304,00
Utikač - nadgradni
3
16
IP 44
513-6
500,00
Utikač - ugradni
3
16
IP 44
613-6
340,00
Polova
Ampera
Kod za
poručivanje
014-6
114-6
Industrijski utikači i utičnice 4x16A
Utikač - kablovski
4
16
Stepen
zaštite
IP 44
Utičnica - nadgradna
4
16
IP 44
OPIS
CENA
280,00
414,00
Utičnica - kablovska
4
16
IP 44
214-6
374,00
Utičnica - ugradna
4
16
IP 44
314-6
326,00
Utikač - nadgradni
4
16
IP 44
514-6
540,00
Utikač - ugradni
4
16
IP 44
614-6
420,00
Polova
Ampera
Kod za
poručivanje
015-6
115-6
Industrijski utikači i utičnice 5x16A
Utikač - kablovski
5
16
Stepen
zaštite
IP 44
Utičnica - nadgradna
5
16
IP 44
OPIS
CENA
304,00
446,00
Utičnica - kablovska
5
16
IP 44
215-6
400,00
Utičnica - ugradna
5
16
IP 44
315-6
352,00
Utikač - nadgradni
5
16
IP 44
515-6
560,00
Utikač - ugradni
5
16
IP 44
615-6
434,00
Polova
Ampera
Kod za
poručivanje
023-6
123-6
Industrijski utikači i utičnice 3x32A
Utikač - kablovski
3
32
Stepen
zaštite
IP 44
Utičnica - nadgradna
3
32
IP 44
OPIS
CENA
440,00
582,00
Utičnica - kablovska
3
32
IP 44
223-6
506,00
Utičnica - ugradna
3
32
IP 44
323-6
550,00
Utikač - nadgradni
3
32
IP 44
523-6
660,00
Utikač - ugradni
3
32
IP 44
623-6
480,00
Polova
Ampera
Utikač - kablovski
4
32
Stepen
zaštite
IP 44
Kod za
poručivanje
024-6
Utičnica - nadgradna
4
32
IP 44
124-6
Industrijski utikači i utičnice 4x32A
OPIS
CENA
386,00
554,00
Utičnica - kablovska
4
32
IP 44
224-6
534,00
Utičnica - ugradna
4
32
IP 44
324-6
470,00
Utikač - nadgradni
4
32
IP 44
524-6
612,00
Utikač - ugradni
4
32
IP 44
624-6
530,00
Polova
Ampera
Utikač - kablovski
5
32
Stepen
zaštite
IP 44
Kod za
poručivanje
025-6
Utičnica - nadgradna
5
32
IP 44
125-6
Industrijski utikači i utičnice 5x32A
OPIS
Strana 16
Cene važe od 01/10/2012
CENA
400,00
594,00
Utičnica - kablovska
5
32
IP 44
225-6
554,00
Utičnica - ugradna
5
32
IP 44
325-6
480,00
Utikač - nadgradni
5
32
IP 44
525-6
630,00
Utikač - ugradni
5
32
IP 44
625-6
582,00
CENOVNIK
6.maj Export-Import
021 / 6612-883
021 / 6614-784
Industrijski utikači i utičnice 3x63A
OPIS
Polova
Ampera
Stepen
zaštite
Kod za
poručivanje
CENA
Utikač - kablovski
3
63
IP 67
033-6
1.780,00
Utičnica - nadgradna
3
63
IP 67
133-6
2.408,00
Utičnica - kablovska
3
63
IP 67
233-6
1.956,00
Utičnica - ugradna
3
63
IP 67
333-6
1.980,00
Utikač - nadgradni
3
63
IP 44
533-6
2.670,00
Utikač - ugradni
3
63
IP 44
633-6
1.832,00
Polova
Ampera
Stepen
zaštite
Kod za
poručivanje
Utikač - kablovski
4
63
IP 67
034-6
1.696,00
Utičnica - nadgradna
4
63
IP 67
134-6
2.564,00
Industrijski utikači i utičnice 4x63A
OPIS
CENA
Utičnica - kablovska
4
63
IP 67
234-6
2.202,00
Utičnica - ugradna
4
63
IP 67
334-6
1.910,00
Utikač - nadgradni
4
63
IP 44
534-6
2.774,00
Utikač - ugradni
4
63
IP 44
634-6
2.420,00
Polova
Ampera
Stepen
zaštite
Kod za
poručivanje
Industrijski utikači i utičnice 5x63A
OPIS
CENA
Utikač - kablovski
5
63
IP 67
035-6
1.756,00
Utičnica - nadgradna
5
63
IP 67
135-6
2.782,00
Utičnica - kablovska
5
63
IP 67
235-6
2.298,00
Utičnica - ugradna
5
63
IP 67
335-6
2.022,00
Utikač - nadgradni
5
63
IP 44
535-6
2.910,00
Utikač - ugradni
5
63
IP 44
635-6
2.226,00
Polova
Ampera
Stepen
zaštite
Kod za
poručivanje
Industrijski utikači i utičnice 3x125A
OPIS
CENA
Utikač - kablovski
3
125
IP 67
043-6
6.580,00
Utičnica - nadgradna
3
125
IP 67
143-6
7.742,00
Utičnica - kablovska
3
125
IP 67
243-6
7.900,00
Utičnica - ugradna
3
125
IP 67
343-6
6.330,00
Utikač - nadgradni
3
125
IP 44
543-6
9.500,00
Utikač - ugradni
3
125
IP 44
643-6
7.420,00
Polova
Ampera
Stepen
zaštite
Kod za
poručivanje
Industrijski utikači i utičnice 4x125A
OPIS
CENA
Utikač - kablovski
4
125
IP 67
044-6
6.050,00
Utičnica - nadgradna
4
125
IP 67
144-6
7.258,00
Utičnica - kablovska
4
125
IP 67
244-6
7.258,00
Utičnica - ugradna
4
125
IP 67
344-6
6.030,00
Utikač - nadgradni
4
125
IP 44
544-6
8.620,00
Utikač - ugradni
4
125
IP 44
644-6
7.820,00
Polova
Ampera
Stepen
zaštite
Kod za
poručivanje
Industrijski utikači i utičnice 5x125A
OPIS
CENA
Utikač - kablovski
5
125
IP 67
045-6
6.408,00
Utičnica - nadgradna
5
125
IP 67
145-6
7.742,00
Utičnica - kablovska
5
125
IP 67
245-6
7.620,00
Utičnica - ugradna
5
125
IP 67
345-6
6.222,00
Utikač - nadgradni
5
125
IP 44
545-6
8.940,00
Utikač - ugradni
5
125
IP 44
645-6
8.220,00
Polova
Ampera
Stepen
zaštite
Kod za
poručivanje
Zaštitni poklopac
3/4/5
16
IP 44
s61Xg
Zaštitni poklopac
3/4/5
32
IP 44
s62Xg
120,00
Zaštitni poklopac
3/4/5
63
IP 44
s635g
140,00
Zaštitni poklopac
3/4/5
125
IP 44
s645g
180,00
Zaštitni poklopci
OPIS
Strana 17
Cene važe od 01/10/2012
CENOVNIK
6.maj Export-Import
CENA
100,00
021 / 6612-883
021 / 6614-784
Monofazni šuko utikači i utičnice 16A/250V
Ampera
Stepen
zaštite
Kod za
poručivanje
Šuko ugradna utičnica 250V
16
IP 54
105-OB
194,00
Šuko utikač 250V
16
IP 44
0511-S
230,00
OPIS
CENA
Kablovska šuko utičnica 250V
16
IP 20
2510-S
254,00
Kablovska šuko utičnica 250V sa poklopcem
16
IP 44
2522-S
514,00
OG kutija za šuko utičnicu 250V
16
IP 44
106-0
3-smerna utičnica 250V - 1 faza
16
IP 44
25311-S
358,00
3-smerna utičnica 250V - 3 faze
16
IP 44
25311-S5
2.786,00
3-smerna utičnica 250V, TVRDA - 1 faza
16
IP 44
25322-S
2.566,00
3-smerna utičnica 250V, TVRDA - 3 faze
16
IP 44
2532-S5
3.192,00
Ampera
Stepen
zaštite
Kod za
poručivanje
2.250,00
Industrijski utikači i utičnice 16A / 24V
OPIS
Polova
CENA
Utikač 24V
2
16
IP 44
062v
604,00
Utičnica - nadgradna 24V
2
16
IP 44
162
680,00
Utičnica - ugradna 24V
2
16
IP 44
362
534,00
Broj modula
Stepen
zaštite
Kod za
poručivanje
Prozor 2M
2
IP 65
900602
Prozor 4M
4
IP 65
900604
992,00
Prozor 6M
6
IP 65
900606
1.110,00
Prozor 13M
13
IP 65
900613
1.508,00
Prozor 18M
18
IP 65
900618
1.874,00
Prozori za zaštitu automatskih osigurača
OPIS
CENA
980,00
Ugradne/nadgradne razvodne table od termoplastične mase
OPIS
Dimenzije u mm WxHxD
Broj modula
Stepen
zaštite
Kod za
poručivanje
CENA
M-BOX 6E
490x125x107
6
IP 65
1518062
2.208,00
M-BOX 8E
506x230x150
13
IP 65
1518082
4.094,00
M-BOX 13E
506x330x150
18
IP 65
1518132
7.186,00
Nadgradne elektro distributivne kutije od termoplastične mase - DELTA serija
MODEL
Broj modula
Kosa/Ravna
Dimenzije u mm
WxHxD
Stepen
zaštite
Kod za
poručivanje
CENA
LECH
6
KOSA
230x130x152
IP 54
15114
LOFER
9
KOSA
225x204x140
IP 54
901716
5.500,00
0–9
KOSA
225x204x114
IP 54
901713
4.200,00
4
RAVNA
255x204x114
IP 54
901325
5.400,00
10
KOSA
320x222x140
IP 54
903610
4.800,00
RAVNA
320x222x140
IP 54
913563
5.700,00
320x222x140
IP 54
913573
6.900,00
LOFER4
MURAU
ANIF
ANIF7
0 – 10/2x10
ANIF7
10
STROBL
0 – 10/2x10
STROBL
10
STROBL
2x10
RAVNA
3.700,00
520x222x140
IP 54
902460
7.100,00
RAVNA
520x222x140
IP 54
902461
8.500,00
KOSA
520x222x140
IP 54
902522
9.300,00
Prenosne elektro distributivne kutije od tvrde gumene mase
MAX broj modula
Dimenzije u mm
WxHxD
Stepen
zaštite
FREISTAD
0
129x129x83
IP 65
1478
STEYER
4
430x72x115
IP 65
9440996
3.052,00
SPITZ
16
320x320x320
IP 65
9474992
16.770,00
SALZBURG
13
298x370x203
IP 65
9227999
17.440,00
BRUCK
18
370x370x203
IP 65
9240998
20.160,00
KREMS
18
400x285x238
IP 65
9500996
19.160,00
GMUND
34
400x600x275
IP 65
9510997
38.900,00
NAZIV
Strana 18
Cene važe od 01/10/2012
CENOVNIK
6.maj Export-Import
Kod za
poručivanje
CENA
3.192,00
021 / 6612-883
021 / 6614-784
Multipinski industrijski konektori
ILME - Italija
►Veliki izbor muških i ženskih umetaka za struje od 10A do 100A, broj polova do 216
►Kućišta su izrađena od aluminijuma, otporna na udarce i koroziju u zaštiti IP65
►Specijalna izvedba kućišta EMC, za agresivnu okolinu, povišene napone i temperature
CK serija - 3 i 4 polni konektori (10A max - 250V/4kV)
OPIS
Stepen
zaštite
Kod za
poručivanje
Polova
Ampera
CENA
Umetak - muški crne boje
3
10
CKM 03 N
287,00
Umetak - ženski crne boje
3
10
CKF 03 N
322,00
Umetak - muški crne boje
4
10
CKM 04 N
322,00
Umetak - ženski crne boje
4
10
CKF 04 N
322,00
Kućište - panelno
IP44
CKAX 03 I
518,00
Kućište - nadgradno (Pg 11)
IP44
CKAX 03 APS
798,00
Kućište - kablovsko (Pg 11)
IP44
CKA 03 VS
343,00
Kućište - kablovsko sa kopčom (Pg 11)
IP 44
CKAX 03 VGS
728,00
Zaštitni poklopac
IP 44
CKA 03 C
357,00
CNE serija - 6 polni konektori (16A max - 500V/6kV), veličina 44.27
OPIS
Polova
Ampera
Umetak - muški
6
16
Umetak - ženski
6
16
Stepen
zaštite
Kod za
poručivanje
CNEM 06T
CENA
525,00
CNEF 06T
539,00
IP65
CHI 06L
980,00
Kućište - panelno sa poklopcem
IP65
CHI 06LS
1.638,00
Kućište - nadgradno (Pg 16)
IP65
CHP 06L
1.365,00
Kućište - nadgradno sa poklopcem (Pg 16)
IP65
CHP 06LS
1.946,00
Kućište - kablovsko (Pg 16)
IP65
CHV 06L16
581,00
Kućište - kablovsko sa kopčom (Pg 16)
IP65
CHV 06LG
1.449,00
Zaštitni poklopac
IP65
CHC 06L
Kućište - panelno
511,00
CNE serija - 10 polni konektori (16A max - 500V/6kV), veličina 57.27
OPIS
Stepen
zaštite
Kod za
poručivanje
Polova
Ampera
CENA
Umetak - muški
10
16
CNEM 10T
672,00
Umetak - ženski
10
16
CNEF 10T
707,00
1.407,00
Kućište - panelno
IP65
CHI 10(L)
Kućište - panelno sa poklopcem
IP65
CHI 10LS
1.659,00
Kućište - nadgradno (Pg 16)
IP65
CHP 10(L)
1.750,00
Kućište - nadgradno sa poklopcem (Pg 16)
IP65
CHP 10LS
2.051,00
Kućište - kablovsko (Pg 16)
IP65
CHV 10
Kućište - kablovsko sa kopčom (Pg 16)
IP65
CHV 10G
Zaštitni poklopac
IP65
CHC 10(L)
697,00
1.981,00
609,00
CNE serija - 16 polni konektori (16A max - 500V/6kV), veličina 77.27
OPIS
Stepen
zaštite
Kod za
poručivanje
Polova
Ampera
CENA
Umetak - muški
16
16
CNEM 16T
889,00
Umetak - ženski
16
16
CNEF 16T
938,00
1.477,00
Kućište - panelno
IP65
CHI 16(L)
Kućište - panelno sa poklopcem
IP65
CHI 16LS
1.701,00
Kućište - nadgradno (Pg 21)
IP65
CHP 16(L)
1.890,00
Kućište - nadgradno sa poklopcem (Pg 21)
IP65
CHP 16LS
2.226,00
Kućište - kablovsko (Pg 21)
IP65
CHV 16
Kućište - kablovsko sa kopčom (Pg 21)
IP65
CHV 16G
Zaštitni poklopac
IP65
CHC 16(L)
Strana 19
Cene važe od 01/10/2012
CENOVNIK
6.maj Export-Import
777,00
2.079,00
630,00
021 / 6612-883
021 / 6614-784
CNE serija - 24 polni konektori (16A max - 500V/6kV), veličina 104.27
OPIS
Stepen
zaštite
Kod za
poručivanje
Polova
Ampera
CENA
Umetak - muški
24
16
CNEM 24T
1.183,00
Umetak - ženski
24
16
CNEF 24T
1.267,00
Kućište - panelno
IP65
CHI 24(L)
1.533,00
Kućište - panelno sa poklopcem
IP65
CHI 24LS
1.813,00
Kućište - nadgradno (Pg 21)
IP65
CHP 24(L)
2.009,00
Kućište - nadgradno sa poklopcem (Pg 21)
IP65
CHP 24LS
2.380,00
Kućište - kablovsko (Pg 21)
IP65
CHV 24
791,00
Kućište - kablovsko sa kopčom (Pg 21)
IP65
CHV 24G
Zaštitni poklopac
IP65
CHC 24(L)
2.219,00
742,00
CP serija - 6 polni konektori (35A max - 690V/6kV)
Polova
Ampera
veličina
Kod za
poručivanje
Umetak - muški
6
35
77.27
CPM 6
1.281,00
Umetak - ženski
6
35
77.27
CPF 6
1.372,00
OPIS
CENA
CX serija - 4 polni konektori (80A - 690V/8kV)+2/8 pola (16A max – 690V/8kV)
OPIS
Umetak - muški
Polova
Ampera
veličina
Kod za
poručivanje
4
80
77.27
CXM 4/0
CENA
4.312,00
Umetak - ženski
4
80
77.27
CXF 4/0
5.061,00
Umetak - muški
4+2
80 + 16
77.27
CXM 4/2
4.802,00
Umetak - ženski
4+2
80 + 16
77.27
CXF 4/2
5.579,00
Umetak - muški
4+8
80 + 16
77.27
CXM 4/8
6.342,00
Umetak - ženski
4+8
80 + 16
77.27
CXF 4/8
7.231,00
CDD serija - 24/42/72/108 polni konektori (10A max - 250V/8kV)
Polova
Ampera
veličina
Kod za
poručivanje
Umetak - muški
24
10
44.27
CDDM 24
581,00
Umetak - ženski
24
10
44.27
CDDF 24
581,00
Umetak - muški
42
10
57.27
CDDM 42
658,00
Umetak - ženski
42
10
57.27
CDDF 42
679,00
Umetak - muški
72
10
77.27
CDDM 72
763,00
Umetak - ženski
72
10
77.27
CDDF 72
784,00
861,00
OPIS
Umetak - muški
108
10
104.27
CDDM 108
Umetak - ženski
108
10
104.27
CDDF 108
PIN muški - krimp 0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.5mm²
PIN ženski - krimp 0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.5mm²
ALAT za krimpovanje 10A/16A/40A
Strana 20
Cene važe od 01/10/2012
CENOVNIK
6.maj Export-Import
CDMA
CDFA
CCPZ RN
CENA
903,00
2.800,00
3.080,00
105.000,00
021 / 6612-883
021 / 6614-784
VENTILATORI I GREJAČI
ALFA ELECTRIC - Italija
Rešetke/žaluzine sa filterom IP54
OPIS
Dimenzije
Kod za
poručivanje
CENA
Rešetka sa filterom
150x150x28mm
ALFA1000BP
784,00
Rešetka sa filterom
250x250x30 mm
ALFA2000BP
1.722,00
Rešetka sa filterom
320x320x30 mm
ALFA3000BP
2.380,00
Dimenzije
Kod za
poručivanje
CENA
Ventilatori sa žaluzinom i filterom IP54
OPIS
Napon
Ventilator 55m³/h
230V-50/60Hz
150x150x71 mm
ALFA1600BP
4.424,00
Ventilator 105m³/h
230V-50/60Hz
250x250x111 mm
ALFA2300BP
6.125,00
Ventilator 120m³/h
230V-50/60Hz
250x250x111 mm
ALFA2400BP
6.804,00
Ventilator 230m³/h
230V-50/60Hz
250x250x119 mm
ALFA2500BP
8.834,00
Ventilator 370m³/h
230V-50/60Hz
250x250x110 mm
ALFA2600BP
14.763,00
Ventilator 350m³/h
230V-50/60Hz
320x320x141 mm
ALFA3300BP
11.795,00
Ventilator 500m³/h
230V-50/60Hz
320x320x151 mm
ALFA3500BP
14.579,00
Ventilator 630m³/h
230V-50/60Hz
320x320x151 mm
ALFA3600BP
18.711,00
Dimenzije
Kod za
poručivanje
Krovni ventilatori bez filtera IP54
OPIS
Krovni izduvni otvor bez ventilatora
CENA
400x350x102 mm
ALFATORR
400x350x102 mm
ALFATOR0600
15.309,00
400x350x102 mm
ALFATOR1000
22.260,00
Dimenzije
Kod za
poručivanje
Filter ABP1000
150x150 mm
ALFABP10
217,00
Filter ABP2000
250x250 mm
ALFABP20
350,00
320x320 mm
ALFABP30
490,00
Dimenzije
Kod za
poručivanje
Mreža sa filterom
60x60 mm
ALFAKF060
441,00
Mreža sa filterom
80x80 mm
ALFAKF080
441,00
Mreža sa filterom
92x92 mm
ALFAKF092
441,00
Krovni ventilator 600 m³/h
Krovni ventilator 1000 m³/h
7.140,00
Filteri
OPIS
Filter ABP3000
CENA
Mreža sa filterom - ekonomična
OPIS
CENA
Mreža sa filterom
120x120 mm
ALFAKF120
490,00
Mreža sa filterom i metalnom mrežom
120x120 mm
ALFAKR120RF
630,00
Napon
Dimenzije
Kod za
poručivanje
230V 50-60 Hz
120x120x38 mm
DP200A
1.710,00
230V 50-60 Hz
172x150x38 mm
V108EXMBT230
4.675,00
Ventilatori – ugradni
OPIS
Ventilator 55m³/h
Ventilator 230m³/h
Strana 21
Cene važe od 01/10/2012
CENOVNIK
6.maj Export-Import
CENA
021 / 6612-883
021 / 6614-784
Termostati
Dimenzije
Kod za
poručivanje
34x68x38 mm
THR02
34x68x38 mm
THR03
1.470,00
34x68x38 mm
THV02
1.470,00
34x68x38 mm
THV03
1.470,00
53x68x38 mm
THRV22
2.674,00
53x68x38 mm
THVV22
2.674,00
Napon
Kod za
poručivanje
220V
ETUH22
Snaga
Dimenzije
Kod za
poručivanje
OPIS
Termostat NC
Termostat NC
0-60 ˚C
20-80 ˚C
Termostat NO
0-60 ˚C
Termostat NO 20-80 ˚C
Termostat dupli NC 0-60 ˚C NO 0-60 ˚C
Termostat dupli NO 0-60 ˚C NO 0-60 ˚C
CENA
1.470,00
Elektronski merač temperature i vlage
OPIS
Merač temp. i vlage 0-60˚C 30:90RH
CENA
14.560,00
Grejači SHT
OPIS
CENA
Grejač
15W
50x80x50 mm
SHT15W
2.653,00
Grejač sa terminalom
25W
50x80x90 mm
SHT25
3.227,00
Grejač
25W
50x80x60 mm
SHT25W
2.769,00
Grejač sa terminalom
50W
50x80x110 mm
SHT50
3.465,00
Grejač
50W
50x80x80 mm
SHT50W
3.115,00
Grejač sa terminalom
75W
50x80x150 mm
SHT75
5.075,00
Grejač sa terminalom
100W
90x80x110 mm
SHT100
5.306,00
Grejač sa terminalom
125W
90x80x150 mm
SHT125
6.461,00
Grejač sa terminalom
150W
90x80x220 mm
SHT150
7.000,00
Napon
Dimenzije
Kod za
poručivanje
Grejač sa ventilatorom 250W
230 V
50x80x50 mm
FSHT250
10.500,00
Grejač sa ventilatorom 500W
230 V
50x80x60 mm
FSHT500
11.760,00
Dimenzije
Kod za
poručivanje
Grejači sa Ventilatorom FSHT
OPIS
CENA
Šuko utičnice 16A/250V, montaža na DIN šinu
OPIS
Struja/Napon
CENA
Zatvorena, za orman
16A/250V
92x57x51
ALFASOCKET01
875,00
Otvorena, za tablu
16A/250V
50x53x60
ALFAPRSCH
462,00
Nosač dokumentacije
Kod za
poručivanje
OPIS
Nosač dokumentacije
CENA
ALFATASC
455,00
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Strana 22
Cene važe od 01/10/2012
CENOVNIK
6.maj Export-Import
021 / 6612-883
021 / 6614-784
OPREMA ZA ELEKTRO RAZVODNE ORMANE
TEKNOMEGA - Italija
Distributivne kutije i blokovi
Kod za
poručivanje
OPIS / DIMENZIJE
CENA
2 POLNA DISTRIBUTIVNA KUTIJA
Distributivna kutija 125A - 6 izlaza
RPB1000
821,00
Distributivna kutija 125A – 14 izlaza
RPB1005
1.162,00
Distributivna kutija 125A - 6 izlaza
RPQ1000
1.286,00
Distributivna kutija 125A - 10 izlaza
RPQ1005
1.626,00
Distributivna kutija 125A - 14 izlaza
RPQ1010
2.278,00
Distributivna kutija 160A - 11 izlaza
RPQ1015
4.950,00
Distributivna kutija 160A - 11 izlaza /kompaktna/
RPQ1020
6.001,00
Distributivna kutija 125A - 7 izlaza /kompaktna/
RPQ1025
2.312,00
4 POLNA DISTRIBUTIVNA KUTIJA
1 POLNI DISTRIBUTIVNI BLOK
Distributivni blok 80A - 6 izlaza
RPU0995
867,00
Distributivni blok 125A - 10 izlaza
RPU1000
2.031,00
Distributivni blok 125A - 6 izlaza
RPU1001
1.808,00
Distributivni blok 160A - 10 izlaza
RPU1005
3.054,00
Distributivni blok 160A - 6 izlaza
RPU1006
2.937,00
Distributivni blok 250A - 11 izlaza
RPU1010
3.954,00
Distributivni blok 400A - 11 izlaza
RPU1015
4.178,00
Distributivni blok 500A - 11 izlaza
RPU1020
4.467,00
Distributivni blok 125A - 3X6 izlaza
RPT1010
4.573,00
Distributivni blok 160A - 3X6 izlaza
RPT1015
6.040,00
3 POLNI DISTRIBUTIVNI BLOK
Nosači šinskog razvoda 3p / 4p
Kod za
poručivanje
OPIS / DIMENZIJE
CENA
Potporni nosač šinskog razvoda 250A 4P
PSP1000
860,00
Potporni nosač šinskog razvoda 400A 4P
PSP1005
2.726,00
Potporni nosač šinskog razvoda 630A 3P
PSP1010
1.749,00
Potporni nosač šinskog razvoda 630A 4P
PSP1020
2.446,00
Kompletan šinski razvod 160A - kit
PSP1030
11.276,00
Kompletan šinski razvod 250A - kit
PSP1035
11.403,00
Kompletan šinski razvod 400A - kit
PSP1040
14.562,00
UNIVERZALNI NOSAČI ŠINSKOG RAZVODA
Aluminijumski profil dužine 2m
Strana 23
Cene važe od 01/10/2012
TOP1000
2.771,00
T
set od 6 blokova za šine
1-2x
5mm x (30-125)mm
TOP1005
1.283,00
T+N
set od 8 blokova za šine
1-2x
5mm x (30-125)mm
TOP1010
1.623,00
T
set od 6 blokova za šine
1-4x
5mm x (30-125)mm
TOP1015
1.572,00
T+N
set od 8 blokova za šine
1-4x
5mm x (30-125)mm
TOP1020
2.014,00
T
set od 6 blokova za šine
1x
10mm x (30-120)mm
TOP1025
1.283,00
T+N
set od 8 blokova za šine
1x
10mm x (30-120)mm
TOP1030
1.623,00
T
set od 6 blokova za šine
1-2x 10mm x (30-120)mm
TOP1035
1.572,00
T+N
set od 8 blokova za šine
1-2x 10mm x (30-120)mm
TOP1040
2.014,00
T
set od 6 blokova za šine
1-3x 10mm x (30-120)mm
TOP1045
2.142,00
T+N
set od 8 blokova za šine
1-3x 10mm x (30-120)mm
TOP1050
2.720,00
Horizontalni nosač
TOP1100
442,00
Vertikalni nosač
TOP1105
348,00
CENOVNIK
6.maj Export-Import
021 / 6612-883
021 / 6614-784
Potporni izolatori od poliamida , -40°C +130°C
Visina u mm
Navoj
Kod za
poručivanje
Potporni izolator
20
M6
ISO1010
105,00
Potporni izolator
25
M5
ISO1015
117,00
Potporni izolator
25
M6
ISO1020
124,00
Potporni izolator
30
M5
ISO1025
190,00
Potporni izolator
30
M6
ISO1030
190,00
Potporni izolator
35
M6
ISO1035
215,00
Potporni izolator
35
M8
ISO1040
249,00
Potporni izolator
35
M10
ISO1045
249,00
Potporni izolator
40
M6
ISO1050
290,00
Potporni izolator
40
M8
ISO1055
306,00
Potporni izolator
40
M10
ISO1060
300,00
Potporni izolator
45
M6
ISO1065
300,00
Potporni izolator
45
M8
ISO1070
312,00
Potporni izolator
45
M10
ISO1075
360,00
Potporni izolator
50
M6
ISO1080
379,00
Potporni izolator
50
M8
ISO1085
392,00
Potporni izolator
50
M10
ISO1090
391,00
Potporni izolator
60
M8
ISO1095
467,00
Potporni izolator
60
M10
ISO1100
477,00
Potporni izolator
75
M12
ISO1105
809,00
Potporni izolator
100
M12
ISO1115
1.266,00
Dužina
∅
Kod za
poručivanje
Ne izolovana pletenica 6mm²
150
6.5
TMS1000
146,00
Ne izolovana pletenica 6mm²
200
6.5
TMS1005
144,00
Ne izolovana pletenica 10mm²
150
8.5
TMS1010
153,00
Ne izolovana pletenica 10mm²
200
8.5
TMS1015
181,00
Ne izolovana pletenica 10mm²
250
8.5
TMS1020
249,00
Ne izolovana pletenica 10mm²
300
8.5
TMS1025
266,00
Ne izolovana pletenica 16mm²
100
8.5
TMS1030
239,00
Ne izolovana pletenica 16mm²
150
8.5
TMS1035
266,00
Ne izolovana pletenica 16mm²
200
8.5
TMS1040
295,00
Ne izolovana pletenica 16mm²
250
8.5
TMS1045
304,00
Ne izolovana pletenica 16mm²
300
8.5
TMS1050
323,00
OPIS
CENA
Prefabrikovane bakarne pletenice
OPIS
CENA
NEIZOLOVANE
IZOLOVANE
Izolovana pletenica
35mm²
230
6
GTI1025
639,00
Izolovana pletenica
35mm²
330
6
GTI1030
814,00
Izolovana pletenica
35mm²
430
6
GTI1035
977,00
Izolovana pletenica
35mm²
530
6
GTI1040
1.110,00
Izolovana pletenica
35mm²
630
6
GTI1045
1.241,00
Izolovana pletenica
50mm²
230
8
GTI1050
851,00
Izolovana pletenica
50mm²
330
8
GTI1055
1.042,00
Izolovana pletenica
50mm²
430
8
GTI1060
1.292,00
Izolovana pletenica
50mm²
530
8
GTI1065
1.536,00
Izolovana pletenica
50mm²
630
8
GTI1070
1.694,00
Izolovana pletenica
120mm²
330
10
GTI1075
2.861,00
Izolovana pletenica
120mm²
430
10
GTI1080
3.216,00
Izolovana pletenica
120mm²
530
10
GTI1085
3.736,00
Izolovana pletenica
120mm²
630
10
GTI1090
4.299,00
Izolovana pletenica
120mm²
730
10
GTI1095
4.726,00
∅
Kod za
poručivanje
Plastični spiralni bužiri za kablove, ZIPP-IN
OPIS
Pakovanje
Spiralni bužir
100m
8
GZP1000
219,00
Spiralni bužir
50m
15
GZP1005
244,00
Spiralni bužir
30m
20
GZP1010
338,00
Spiralni bužir
20m
25
GZP1015
431,00
GZPxxxx
895,00
Alat za uvlačenje kablova
Strana 24
Cene važe od 01/10/2012
CENA
CENOVNIK
6.maj Export-Import
021 / 6612-883
021 / 6614-784
ELEKTRO RAZVODNI ORMANI I OPREMA
QUADRITALIA - Italija
Elektro razvodni ormani slobodnostojeći IP55 u KIT-u SERIJA OKK
OPIS / DIMENZIJE
Kod za
poručivanje
CENA
Elektro razvodni orman V: 1900 x Š: 400 x D:400 mm
Glavni konstrukcioni elementi (donji+gornji+glavni ram)
OKK1844
28.312,00
Metalna vrata ormana PREDNJA
DBE184
11.485,00
Metalna vrata ormana ZADNJA
RPE184
4.457,00
Metalna montažna ploča za opremu
PNA184
4.932,00
Postolje ormana bočni deo
FLK14
Postolje ormana prednji i zadnji deo sa uglovima
ZAK041
Bočna stranica ormana PAR
DLK184
KOMPLETAN ORMAN :
297,00
3.816,00
4.862,00
58.161,00
Elektro razvodni orman V: 1900 x Š: 600 x D:400 mm
Glavni konstrukcioni elementi (donji+gornji+glavni ram)
OKK1864
26.961,00
Metalna vrata ormana PREDNJA
DBE186
12.338,00
Metalna vrata ormana ZADNJA
RPE186
5.313,00
Metalna montažna ploča za opremu
PNA186
5.913,00
Postolje ormana bočni deo
FLK14
Postolje ormana prednji i zadnji deo sa uglovima
ZAK061
Bočna stranica ormana PAR
DLK184
KOMPLETAN ORMAN :
297,00
3.816,00
4.862,00
59.500,00
Elektro razvodni orman V: 1900 x Š: 800 x D:400 mm
Glavni konstrukcioni elementi (donji+gornji+glavni ram)
OKK1884
27.045,00
Metalna vrata ormana PREDNJA
DBE188
14.825,00
Metalna vrata ormana ZADNJA
RPE188
6.597,00
Metalna montažna ploča za opremu
PNA188
6.826,00
Postolje ormana bočni deo
FLK14
Postolje ormana prednji i zadnji deo sa uglovima
ZAK081
Bočna stranica ormana PAR
DLK184
KOMPLETAN ORMAN :
297,00
4.908,00
4.862,00
65.360,00
Elektro razvodni orman V: 1900 x Š: 1000 x D:400 mm
Glavni konstrukcioni elementi (donji+gornji+glavni ram)
OKK18A4
34.396,00
Metalna vrata ormana PREDNJA
DBE18A
15.938,00
Metalna vrata ormana ZADNJA
RPE18A
7.882,00
Metalna montažna ploča za opremu
PNA18A
7.815,00
Postolje ormana bočni deo
FLK14
ZAK0A1
5.611,00
Bočna stranica ormana PAR
DLK184
4.862,00
KOMPLETAN ORMAN :
Strana 25
Cene važe od 01/10/2012
297,00
Postolje ormana prednji i zadnji deo sa uglovima
76.801,00
CENOVNIK
6.maj Export-Import
021 / 6612-883
021 / 6614-784
OPIS / DIMENZIJE
Kod za
poručivanje
CENA
Elektro razvodni orman V: 1900 x Š: 400 x D:600 mm
Glavni konstrukcioni elementi (donji+gornji+glavni ram)
OKK1846
33.135,00
Metalna vrata ormana PREDNJA
DBE184
11.485,00
Metalna vrata ormana ZADNJA
RPE184
4.457,00
Metalna montažna ploča za opremu
PNA184
4.932,00
Postolje ormana bočni deo
FLK16
Postolje ormana prednji i zadnji deo sa uglovima
ZAK041
Bočna stranica ormana PAR
DLK186
KOMPLETAN ORMAN :
397,00
3.816,00
6.996,00
65.218,00
Elektro razvodni orman V: 1900 x Š: 600 x D:600 mm
Glavni konstrukcioni elementi (donji+gornji+glavni ram)
OKK1866
31.390,00
Metalna vrata ormana PREDNJA
DBE186
12.338,00
Metalna vrata ormana ZADNJA
RPE186
5.313,00
Metalna montažna ploča za opremu
PNA186
5.913,00
Postolje ormana bočni deo
FLK16
Postolje ormana prednji i zadnji deo sa uglovima
ZAK061
Bočna stranica ormana PAR
DLK186
KOMPLETAN ORMAN :
397,00
3.816,00
6.996,00
66.163,00
Elektro razvodni orman V: 1900 x Š: 800 x D:600 mm
Glavni konstrukcioni elementi (donji+gornji+glavni ram)
OKK1886
33.131,00
Metalna vrata ormana PREDNJA
DBE188
14.825,00
Metalna vrata ormana ZADNJA
RPE188
6.597,00
Metalna montažna ploča za opremu
PNA188
6.826,00
Postolje ormana bočni deo
FLK16
Postolje ormana prednji i zadnji deo sa uglovima
ZAK081
Bočna stranica ormana PAR
DLK186
KOMPLETAN ORMAN :
397,00
4.908,00
6.996,00
73.680,00
Elektro razvodni orman V: 1900 x Š: 1000 x D:600 mm
Glavni konstrukcioni elementi (donji+gornji+glavni ram)
OKK18A6
39.983,00
Metalna vrata ormana PREDNJA
DBE18A
15.938,00
Metalna vrata ormana ZADNJA
RPE18A
7.882,00
Metalna montažna ploča za opremu
PNA18A
7.815,00
Postolje ormana bočni deo
FLK16
Postolje ormana prednji i zadnji deo sa uglovima
ZAK0A1
Bočna stranica ormana PAR
DLK186
KOMPLETAN ORMAN :
Strana 26
Cene važe od 01/10/2012
397,00
5.611,00
6.996,00
84.622,00
CENOVNIK
6.maj Export-Import
021 / 6612-883
021 / 6614-784
Download

Cenovnik 6-maj verzija Oktobar 2012