Obsah dokumentu
Obsah dokumentu............................................................................................................2 Úvodní informace .............................................................................................................4 Přednosti systému GILD ........................................................................................................... 4 Koncepce systému GILD .......................................................................................................... 4 Topologie zapojení komponentů systému ........................................................................5 Unikátní řešení ovládacích prvků .............................................................................................. 6 Modularita pro každou aplikaci.........................................................................................7 GILD single ............................................................................................................................... 7 GILD multi ................................................................................................................................. 8 GILD unlimited .......................................................................................................................... 9 Způsob značení komponentů .................................................................................................. 10 Zapojení systémové sběrnice ................................................................................................. 10 Snadná a přehledná instalace ................................................................................................ 11 Oživení a programování systému ........................................................................................... 11 GR-DH1 – převodník připojení na Ethernet ...................................................................14 GM-R20 - Spínací modul – 2 kanály ..............................................................................15 GM-R120 - Spínací modul – 12 kanálů ..........................................................................16 GM-R21 – přepínací modul ............................................................................................17 GM-Z10 – modul pro ovládání žaluzií ............................................................................18 GM-Z60 – modul pro ovládání žaluzií ............................................................................19 GM-IO2 – proudový měřící modul ..................................................................................20 GM-AD01 – ovládací modul 0 ÷ 10 V .............................................................................21 GM-DA04 – výstupní modul 0 ÷ 10 V .............................................................................22 GM-H60 – modul pro ovládání termohlavic ....................................................................23 GA-TL04 / GA-TL08 / GA-TL01 adresní modul připojení ovládačích tlačítek ...............24 GA-IR04 – infra přijímač dálkového ovládání .................................................................26 GL-C700 – kontrolér systému GILD Unlimited ...............................................................27 GL-AL20 – přístupová jednotka .....................................................................................28 GL-ER81 – jednotka vstupů a výstupů ...........................................................................29 GT800 – dotykový terminál ............................................................................................30 EDK2 – čtečka karet ......................................................................................................31 EHS – spořič energie .....................................................................................................32 GS-AMD1 – digitální pokojový termostat / snímač teploty .............................................33 GS-NOA70 – dotykový pokojový termostat / ovladač ....................................................34 GS-NOA170 – luxusní pokojový termostat / ovladač .....................................................35 GS-SMD1 –pokojový termostat pro povrchovou montáž ...............................................35 GS-P20M – snímač intenzity osvětlení ..........................................................................36 GX-EV100 – univerzální stmívač 1000W .......................................................................37 strana: 2
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
GSM – modul pro komunikaci a ovládání přes GSM (SMS) ..........................................38 GSW-PROFI – uživatelský konfigurační a řídící software ..............................................39 MULTIMEDIÁLNÍ OVLÁDÁNÍ ........................................................................................41 PRŮMYSLOVÉ APLIKACE............................................................................................41 Příslušenství ..................................................................................................................42 Termohlavice MT4-024-NO .................................................................................................... 42 Termohlavice MT010-N proporcionální 0 ÷ 10V ..................................................................... 42 Dálkový ovladač IRDO ............................................................................................................ 43 Přídavný zdroj GX-PW24DC ................................................................................................... 43 Napájecí zdroj POW24AC ...................................................................................................... 43 Napájecí zdroj POW 12-1,7 a POW 12-6 ............................................................................... 44 Zálohovací akumulátory .......................................................................................................... 44 Identifikační karta nebo přívěšek Rf-ID ................................................................................... 44 Příslušenství EZS ................................................................................................................... 45 Rozvaděčové kryty .................................................................................................................. 45 Ceník .............................................................................................................................46 Kontaktní informace .......................................................................................................48 www.gildsystem.cz
strana: 3
Úvodní informace
Systém GILD je moderní elektronický systém pro realizace veškeré elektroinstalace v rodinných
domech, komerčních i průmyslových budovách. Systém GILD umožňuje ovládání všech
elektrických součástí Vašeho domu. Ovládá a kontroluje vše co pracuje s elektrickým proudem.
Od prostého ovládání osvětlení, zásuvkových okruhů nebo žaluzií, až po měření spotřeby
energií, regulaci vytápění a zabezpečení objektu. Jedná se o jedinečné spojení moderní
elektroinstalace, řídícího systému, zabezpečení a komerční elektroniky, které výrazně zvyšuje
komfort bydlení a užitnou hodnotu nemovitosti.
Cílem při vývoji systému GILD bylo vytvořit komfortní a komplexní systém pro inteligentní
elektroinstalace po technické i designové stránce. Klíčovými pojmy jsou zde jedinečné sloučení
mnoha funkcí pod centrální ovládání a neomezená variabilita při zachování jednoduchosti
instalace a přijatelné pořizovací ceny.
Přednosti systému GILD








nejkomplexnější systém (zahrnuje EZS, EPS, přístupový systém)
převratné řešení - nezávislost na konkrétním designu ovládacích prvků
použití u nových staveb i při rekonstrukcích
nenáročná instalace a konfigurace
všechny funkce domu pod centrální správou
návratnost díky úsporám energie
původní český výrobek – všechny návody a software v českém jazyce
nízké pořizovací náklady v porovnání s konkurenčními systémy
Koncepce systému GILD
Systém GILD je navržen jako centralizovaný. To znamená, že většina prvků systému je
umístěna v rozvaděčových skříních. V každém rozvaděči je umístěna rozvaděčová jednotka
GR-U01, která zajišťuje obsluhu ovládacích prvků a řízení dalších modulů (aktorů) v rámci
rozvaděče. Všechny rozvaděče a jejich řídící jednotky jsou propojeny komunikační sběrnicí,
která zajišťuje okamžitý přenos informací v rámci celého objektu. Při instalaci není třeba
žádného adresovaní ani instalační konfigurace jednotlivých prvků. Základní fukce systému lze
ihned po zapojení jednoduše naprogramovat pomocí tlačítek a displaye na řídící jednotce.
Systém lze připojit do sítě LAN a provádět pokročilé programování a monitorování, nebo
dálkové ovládání všech fukcí.
Při návrhu systému je třeba pamatovat na dostatečně dimenzovaný prostor všech rozvaděčů,
aby mohly být moduly systému GILD pohodlně začeněny do rozvodů a případně v budoucnu
rozširovány. Návrh a použití ostatních prvnů, zejména jištění a proudových ochran se řídí
běžnými pravidly „klasické“ elektroinstalace.
Na následujících stránkách naleznete podrobné informace o jednotlivých komponentách
systému GILD, jejichž sestavením vzniká výsledná instalace a požadovaná funkčnost. Každý
modul je určen pro konkrétní úkol a použití. Toto řešení umožňuje snadnou a rychlou realizaci,
každé instalace přesně na míru s použitím pouze skutečně potřebných komponentů.
strana: 4
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
Topologie zapojení komponentů systému
www.gildsystem.cz
strana: 5
Unikátní řešení ovládacích prvků
Systém GILD přináší převratné řešení obsluhy ovládacích prvků v intelignetní elektroinstalaci.
Ovladačem je vždy prostý spínací kontakt (vypínač, přepínač, tlačítko). Lze použít naprosto
jakékoliv konvenční vypínače v libovoném designu. Tyto ovládací prvky se připojují na
dvoudrátovou sběrnici pomocí jednoduchého a levného adresního modulu, který je skryt
v instalační kabici pod vypínačem. Také inteligentní ovladače pro příjem povelů dálkového
ovladače jsou připojovány pomocí stejné sběrnice. Tímto je zachována možnost připojení více
ovládacích prvků sběrnici a současně není uživatel neomezen ve výběru designu ovladačů.
Další nespornou výhodou je skutečnost, že všechny ovládací prvky jsou nízkonapěťové a prosté
jakékoliv složité elektroniky. Toto předchází možným poruchám a umožňuje instalaci ovladačů
bez omezení ve venkovích prostorách nebo koupelnách.
Tímto řešením systém GILD zásadně převyšuje většinu podobných systémů, které používají
speciální systémové ovladače. Cena sběrnicových ovladačů je velice vysoká a nabízí jen
omezený sortiment designů a barevných provedení.
Na druhé straně řešení ovládacích prvků v systému GILD zachovává možnosti sběrnicového
zapojení oproti jednoduchým systémům, které sice nabízejí připojení konvenčních tlačítek, ale
každý takový ovladač musí být připojen samostatným vodičem až do řídící jednotky. Takové
zapojení zvyšuje náročnost kabeláže i následného zapojování.
Popsané řešení ovládacích prvků je v praxi vyrazně levnější a radikálně tak snižuje
celkovou cenu instalace. Právě vysoká pořizovací cena inteligentních systému doposud
bránila jejich rozšiřování. Inteligentní elektroinstalace je nyní dostupná pro všechny.
strana: 6
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
Modularita pro každou aplikaci
Pro názornost pokrytí základních typů instalací je systém GILD nabízen ve třech variantách.
Jedná se o modelové konfigurace, které se liší množstvím a způsobem propojení jednotlivých
komponentů a tím výslednými možnostmi. Všechny varianty využívají stejné komponenty
a různé úrovně softwarového vybavení. Vyšší varianty je vždy dosaženo rozšířením předchozí
varianty.
GILD single
Základní sestava pro ovládání světelných nebo zásuvkových okruhů v rámci jednoho
rozvaděče. Pro ovládání lze volit vypínače, tlačítka, dálkové ovládače nebo pohybové snímače
pro venkovní prostory. Ovládat lze také světelní stmívače nebo žaluzií. Zláště výhodné je
nasazení jako uzavřený systém pro ovládání žaluzií.
Lze vytvářet jednoduché logické návaznosti vstupů a výstupních okruhů. Veškeré
konfigurace jsou prováděny přímo na řídící jednotce bez použití počítače. V případě potřeby lze
počítač připojit pomocí rozhraní USB. Ovládání je velmi intuitivní a nevyžaduje hlubší znalosti v
oblasti elektroinstalací.
Hlavní rysy:






ovládání tlačítky nebo vypínači a IR ovladači
řízení zásuvkových a světelných okruhů
ovládání žaluzií a rolet
pouze ovládání (bez časových funkcí)
programování přímo na řídící jednotce
možnost připojení počítače přes USB
Tipycké použití:



Malé byty a jednoduché instalace s jedním rozvaděčem
Řízení venkovního osvětlení
Uzavřené systémy ovládání žaluzí
www.gildsystem.cz
strana: 7
GILD multi
Úroveň GILD Multi přebírá všechny vlastnosti předchozí úrovně Single. Rozdílem je možnost
vzájemně propojit rozvaděčové řídící jednotky a tím kombinovat více ovládacích a akčních
prvků. Dalším rozšířením funkcí je možnost programování funkcí v zavislosti na reálném čase a
dnu v týdnu. Pro jednotlivé elektrické okruhy lze definovat bezpečnostní a spořící funkce, např.:
odpojení všech vybraných zásuvek a světel po odchodu všech osob z objektu. K disposici je
měření teplot a základní regulace vytápění nebo klimatizace. Úroveň GILD Multi umožňuje také
připojení čidel pro elektronickou zabezpečovací a požární signalizaci, vytváření světelných
schémat nebo simulace přítomnosti v objektu. Konfigurace všech funkcí probíhá pomocí
software z připojeného počítače. Nadstavbový software lze využít také pro monitorování nebo
dálkové ovládání celého domu.
Hlavní rysy:









ovládání tlačítky nebo vypínači a IR ovladači
řízení zásuvkových a světelných okruhů
ovládání žaluzií a rolet
nastavení centrálních funkcí, časových funkcí a světelných scén
možnost připojení pohybových a kouřových čidel
možnost použití čtečky karet pro ovládání systému
základní regulace vytápění
programování a ovládání pomocí počítače
ovládání také přes SMS nebo internet
Tipycké použití: 


Byty a malé rodinné domky - kompletní elektroinstalace
Ovládání zastínění, vytápění, větrání
Řízení venkovního osvětlení, zavlažování apod.
strana: 8
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
GILD unlimited
GILD Unlimited opět přináší všechny možnosti předchozích úrovní Single a Multi. Připojením
centrální řídící jednotky v úrovni Unlimited se otevírají široké možnosti pro vytváření libovolných
návazností a přednastavených schémat provozu celého objektu. Součástní instalace může být
plnohodný systém zabezpečení (EZS) a požární signalizace (EPS). Úroveň Unlimited také
nabízí pokročilé možnosti regulace vytápění a programování časových funkcí.
Převratnou novinkou je integrovaný přístupový systém, který umožňuje kontrolovaný pohyb
osob v objektu pomocí ID čipů nebo otisků prstů. Úroveň Unlimited přináší také možnosti
připojení vizualizačních jednotek (např.: GT800), pomocí kterých lze velmi komfortně ovládat
celý systém pomocí grafického dotykového display. Pomocí SMS zpráv nebo internetu lze
systému ovládat a mít pod kontrolou, ať jste kdekoliv na světě.
Hlavní rysy:












ovládání tlačítky nebo vypínači a IR ovladači
řízení zásuvkových a světelných okruhů
ovládání žaluzií a rolet
nastavení centrálních funkcí, časových funkcí a světelných scén
integrované systémy EZS a EPS
čtečky karet nebo otisků prstů prootvírání dveří a ovládání systému
pokročilá regulace vytápění, větrání nebo solárních panelů
programování a ovládání pomocí počítače
SW pro konfiguraci systému a vizualizaci objektu
komfortní ovládání pomocí dotykových terminálů
WEB rozhraní pro dálkové ovládání přes internet
ovládání přes SMS nebo internet
Tipycké použití:



Střední a velké rodinné domy
Komerční a multifunkční budovy
Nadstandartní instalace s nejvyššími požadavky
www.gildsystem.cz
strana: 9
Způsob značení komponentů
Označení každého základního modulu GILD:
xx – yynnn
xx
je rozlišovací znak podle způsob připojení modulu (2 písmena):
GL
GR
GM
GA
GS
GX
- komponenty připojované na komunikační sběrnici systému mimo rozvaděč
- komponenty připojované na komunikační sběrnici systému v rozvaděči
- rozvaděčové moduly na systémovou sběrnici rozvaděčové jednotky
- komponenty připojované na ovládací linky (tlačítka, spínače, IR…)
- komponenty připojované na externí sběrnici (např.: Modus, Dallas, CAN)
- komponenty připojované k systému jiným způsobem umístěné v rozvaděči
yy
je kód typového označení modulu (1 – 3 písmena)
nnn
je označení samotného modulu (2 - 4 číslice):
První číslice za písmenem udává počet výstupů. Pokud má modul vice než 9 výstupů je
toto označení dvoumístné (výsledný kód bude trojmístný).
Další číslice mají specifický význam podle typu modulu.
pro výstupní moduly upřesňuje další typovou variantu modulu
pro vstupní moduly udává číslice počet vstupů
pro ostatní moduly pouze kódové označení
Všechny ostatní komponenty, které se vymykají výše uvedenému značení jsou specifické a
doplňkové komponenty označované standardním typovým nebo obchodním značením.
Zapojení systémové sběrnice
Všechny moduly s označením GM jsou určeny pro montáž na DIN lištu v rozvaděči. Připojují se
vždy k jednotce GR-U01 pomocí dodaných vícežilových kabelů. Připojení je velmi jednoduché a
nevyžaduje jakoukoliv další adresaci nebo konfiguraci.
strana: 10
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
Snadná a přehledná instalace
Systém GILD je navržen tak, aby jeho instalace a programování byly vždy srozumitelné a
jednoduché. Pro instalaci nejsou nutné žádné speciální nástroje ani kabely. Vše lze zvládnout
s běžným šroubovákem používaným v každodenní elektro-praxi.
Kabely potřebno k propojení v rámci rozvaděče jsou součástí dodávky jednotlivých modulů.
V celém systému je použito jednotného značení připojovacích svorkovnic. Každá logická
skupina svorek má své barevné odlišení podle způsobu připojení a napěťových úrovní. Tento
systém předchází možným záměnám a chybám při zapojování systému.
Barvy svorkovnic podle jejich účelu a připojení:
ŠEDÁ
běžné svorky, na které se připojuje silové napájení 230 V
silové výstupy ovládaných okruhů, silové vstupy
ZELENÁ
komunikace a nízkonapěťové napájení 12/24V
ŽLUTÁ
nízkonapěťové ovládací tlačítka
MODRÁ
nízkonapěťové vstupy/výstupy
Oživení a programování systému
Instalace a oživení systému nevyžaduje hlubší znalosti počítačové techniky. Nepřekonatelnou
vlastností je možnost oživení celé instalace bez nutnosti použití počítače již ve stádiu hrubé
stavby. Všechny moduly systému GILD obsahují již z výroby jedinečnou komunikační adresu a
není tedy nutné během instalace cokoliv nastavovat. Během několika minut po zapojení budou
již plně funkční světelné i zásuvkové okruhy.
Prvotní programování probíhá pomocí tlačítek a displaye přímo na rozvaděčových jednotkách.
Již po prvním zapnutí a správném propojení spolu komunikují všechny sběrnicové jednotky a je
tedy možné programovat i závislosti mezi různými rozvaděči. Pomocí manuálního ovládání lze
testovat správnost celé instalace a nastavit požadované stavy.
Stejně snadné je také budoucí rozšiřování nebo případný servis. Nové jednotky stačí připojit na
systémovou sběrnici a jednoduše jim naprogramovat požadované funkce. Při výměně modulů
kus za kus není třeba již žádných dalších změn, vše bude fungovat stejně jako před výměnou.
Nastavení pokročilých funkcí a například vytváření světelných scén se provádí pomocí počítače.
V konfiguračním programu také probíhá konfigurace režimů vytápění, EZS a EPS. Jednotlivým
vstupů a výstupům systému lze přiřadit uživatelský popis pro snadnou orientaci a následně
vytvářet uživatelské rozhraní pro běžný provoz.
Veškerá dokumentace a software je vždy v českém jazyce a každý montážník nebo koncový
uživatel může využívat technickou podporu systému a zázemí přímo u výrobce systému.
www.gildsystem.cz
strana: 11
GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka
Popis:
Rozvaděčová řídící jednotka je základní prvek pro výstavbu systému GILD všech úrovní.
Jednotka slouží především k připojení a ovládání rozvaděčových modulů a připojení ovládacích
prvků (tlačítkových ovladačů). Jednotlivé moduly typu GM jsou k jednotce připojeny přes
systémovou sběrnici. Součástí jednotky je napájecí zdroj, který dovoluje připojení až 32
libovolných modulů a zajišťuje také napájení dalších periférií připojených na jednotku. Ovladácí
prvky se připojují přes adresní moduly GA. Na 8 ovládacích linek může být připojeno až 32
ovladačů. Pro připojení PC, vzdálenou správu a monitorování je jednotka vybavena
komunikačním rozhraním portem USB. Externí sběrnice RS485 slouží pro komunikaci s dalšími
jednotkami a připojení do LAN pomocí převodníku GR-DH1.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Jištění:
Příkon:
Pracovní teplota:
Montáž:
Krytí:
230V AC
tavnou pojistkou T630mA
16VA
-10°C až +50°C
na DIN lištu, 8M
IP20
Systémová sběrnice pro řízení rozvaděcových modulů
8 ovládacích linek pro připojení až 32 ovládacích prvků
2x výstup otevřený kolektor
2x rychlý vstup pro počítání impulsů
Připojení na komunikační sběrnici RS485
Podružná sběrnice pro libovolné použití CAN, MODBUS, EiB, 1-wire
Výstup pomocného napájení pro externí zařízení 12V/ max.100mA
Možnost ručního ovládání a konfigurace
strana: 12
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
Zapojení jednotky:
Řídící jednotka GR-U01 se umísťuje do každého rozvaděče, ve kterém je požadováno ovládání
pomocí modulů typu GM. Součástí dodávky jednotky jsou ploché propojovací kabely opatřené
konektory pro snadné propojení modulů na systémové sběrnici. Instalace jednotky samostné ani
ostatních modulů nevyžaduje žádné adresování ani jinou konfiguraci. Vše stačí pouze
nainstalovat do rozvaděče a jednoduše propojit pomocí dodaných kabelů s konektory. Ihned po
zapnutí bude vše funkční a připraveno k použití. Všechny naprogramované informace jsou
uloženy v paměťovém modulu, který je přístupný v zadní části jednotky. Jakýkoliv případný
servis je vylmi jednoduchý, při poruše kteréhokoliv modulu stačí pouze vyměnit vadný kus za
nový. V případě jednotky GR-U01 se paměťový modul vloží do nové jednotky a vše bude
pracovat bez nutnosti dalších zásahů a změn konfigurace.
Ovládání jednotky:
Ihned po zapojení jednotky je možné kompletně otestovat správnost zapojení a provést základní
konfiguraci a uvedení do provozu bez použití počítače. Pomocí ovládacích tlačítek na čelní
straně jednotky a displaye jsou dostupné funkce pro manuální ovládání výsupů a monitorování
vstupů. Je možno velmi jednoduše naprogramovat závislosti spínání vystupů na základě stisku
ovládacích tlačítek. Toto unikátní řešení je velmi výhodné pro rychlé otestování správnosti
zapojení celé instalace a okamžité uvedení do provozu (úroveň GILD Single). Není třeba ve
stavebních podmínkách připojovat počítač nebo instalovat jakýkoliv software. Teprve až je
stavba dokončena a dílo se předává k užívání, mohou být doprogramovány pokročilejší funkce
pomocí konfiguračního software GSW (úrovně GILD Multi-Unlimited).
www.gildsystem.cz
strana: 13
GR-DH1 – převodník připojení na Ethernet
Popis:
Komunikační převodník, který umožňuje připojení komunikační sběrnice do počítačové sítě
LAN. Připojuje se na komunikační sběrnici RS485. V úrovni GILD Multi nabízí kompletní správu
a monitorování systému přes software v počítači a komunikaci s dalšími jednotkami. Modul GRDH1 zastává také důležitou funkci časového serveru pro generování reálného času pro ostatní
jednotky na sběrnici. V úrovni GILD Unlimited nahrazuje použití tohoto převodníku jednotka GLC700, která již obsahuje Ethernet rozhraní.
SV1
CON1
napájení a připojení RS485
připojení Ethernet
Specifikace:
Napájecí napětí:
Pracovní teplota:
Montáž:
Krytí:
12-24 V DC / 80 mA
-10°C až +50°C
na zeď
IP20
Ethernet: 10BaseT – IEEE 802.3
Protokoly: TCP, UDP, TELNET, ARP
3x výstup (možno osadit přídavný modul relé)
3x vstup 0-5V
Port RS232 pro připojení jednotky GSM
strana: 14
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
GM-R20 - Spínací modul – 2 kanály
Popis:
Reléový modul pro ovládaní silových obvodů. Umožňuje spínání 2 nezávislých kanálů včetně
monitorování přítomnosti vstupní fáze pro každý kanál. Modul se připojuje na systémovou
sběrnici jednotky GR-U01. Sepnutí relé a přítomnost fáze indikují barevné LED diody.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Výstupní kontakty relé
Monitorování fáze
Pracovní teplota:
Krytí:
Montáž:
5/24V DC ze systémové sběrnice
250V/16A AC, NO
max. 250V AC
-10°C až +50°C
IP20
na DIN lištu, 2M
2x spínací kontakt relé NO
2x vstup pro sledování přítomnosti vstupní fáze
5x indikační LED
Připojení na systémovou sběrnici pomocí konektorů
www.gildsystem.cz
strana: 15
GM-R120 - Spínací modul – 12 kanálů
Popis:
Reléový modul pro ovládání silových světelných obvodů. Umožňuje nezávislé spínání 12
kanálů. Modul se připojuje na systémevou sběrnici jednotky GR-U01. Sepnutí relé červené LED
diody.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Výstupní kontakty relé
Pracovní teplota:
Krytí:
Montáž:
5/24V DC ze systémové sběrnice
250V/10A AC, NO
-10°C až +50°C
IP20
na DIN lištu, 8M
12x spínací kontakt relé NO
12x LED pro indikaci sepnutí relé
Připojení na systémovou sběrnici pomocí konektorů
Určeno především pro světelné okruhy
Vnitřní zapojení je rozděleno na 4 skupiny u kterých musí být použito napájení ze společné fáze
strana: 16
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
GM-R21 – přepínací modul
Popis:
Reléový modul pro ovládaní silových obvodů. Umožňuje funkci schodišťový přepínač řazení 6,
nebo řazení 7 při propojení propojek (FCE A) nebo může být použit jako univerzální dvojitý
přepínací kontakt. Modul se připojuje na systémovou sběrnici jednotky GR-U01. Stav ěrelé
indikují barevné LED diody.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Výstupní kontakty relé
Monitorování fáze
Pracovní teplota:
Krytí:
Montáž:
5/24V DC ze systémové sběrnice
250V/16A AC
neobsahuje
-10°C až +50°C
IP20
na DIN lištu, 2M
2x přepínací kontakt relé
5x indikační LED
Připojení na systémovou sběrnici pomocí konektorů
www.gildsystem.cz
strana: 17
GM-Z10 – modul pro ovládání žaluzií
Popis:
Reléový modul pro ovládání pohonů žaluzií/rolet - 1 kanál. Zdvojené kontakty připojovací
svorkovnice umožňují připojit 2 pohony, které budou mít shodnou funkci. Upozornění: paralelně
lze spojovat pouze pohony, které toto umožňují! Modul se připojuje na systémovou sběrnici
jednotky GR-U01. Stav ovládaných žaluzií a přítomnost fáze na vstupu indikují barevné LED
diody.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Vstup pro napájení pohonů žaluzií
Výstupní kontakty relé
Monitorování fáze
Pracovní teplota:
Krytí:
Montáž:
5/24V DC ze systémové sběrnice
1x 250V AC max. 5A
250V/5A AC
max. 250V AC
-10°C až +50°C
IP20
na DIN lištu, 2M
2x přepínací kontakt relé
1x vstup pro sledování přítomnosti vstupní fáze
5x indikační LED
Připojení na systémovou sběrnici pomocí konektorů
strana: 18
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
GM-Z60 – modul pro ovládání žaluzií
Popis:
Reléový modul pro ovládání pohonů
žaluzií/rolet - 6 kanálů. Na jednotku lze
připojit 6 nezávislých pohonů, kdy každý
může být libovolně ovládán. Modul se
připojuje na systémevou sběrnici jednotky
GR-U01. Modul neumožňuje sledování
přítomnosti fáze. Stav a směr pohybu
ovládaných žaluzií indikují barevné LED
diody.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Vstup pro napájení pohonů žaluzií
Výstupní kontakty relé
Monitorování fáze
Pracovní teplota:
Krytí:
Montáž:
5/24V DC ze systémové sběrnice
6x 250V AC
250V/5A AC pro každý kanál
max. 250V AC
-10°C až +50°C
IP20
na DIN lištu, 6M
6 x přepínací kontakt relé
12x indikační LED sepnutí relé + 8 pro adresaci
Připojení na systémovou sběrnici pomocí konektorů
www.gildsystem.cz
strana: 19
GM-IO2 – proudový měřící modul
Popis:
Měřící modul pro monitorování silových okruhů. Jednotka obsahuje dva nezávislé kanály, na
kterých lze kontrolovat přítomnost fáze na vstupu a měřit aktuální protékající proud. Modul se
připojuje na systémovou sběrnici jednotky GR-U01. Stav indikují barevné LED diody. Praktické
využití modulu je pro zjištění aktuální spotřeby konkrétních spotřebičů a tím zjištění nákladů na
jejich provoz. Také lze s výhodou použít pro vzájemné blokování spotřebičů, aby nedošlo k
překročení kapacity hlavního jištění.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Průchozí svorky:
Měřící rozsah:
Pracovní teplota:
Krytí:
Montáž:
5/24V DC ze systémové sběrnice
250V/16A AC pro každý kanál
0 – 16 A
-10°C až +50°C
IP20
na DIN lištu, 2M
2x průchozí kanál pro měření
5x indikační LED
Připojení na systémovou sběrnici pomocí konektorů
strana: 20
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
GM-AD01 – ovládací modul 0 ÷ 10 V
Popis:
Modul umožňující propojení s dalšími systémy, které umožňují ovládání pomocí normovaných
signálů 0 ÷ 10V, např.: topení, klimatizace, solární systémy. Jednotka obsahuje jeden vstupní a
jeden výstupní kanál. Výstupní kanál lze využít take pro ovládání stmívaču nebo svítídel s
elektronickým předřadníkem. Modul se připojuje na systémovou sběrnici jednotky GR-U01. Stav
indikují barevné LED diody.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Výstup:
Vstup:
Pracovní teplota:
Krytí:
Montáž:
5/24V DC ze systémové sběrnice
0 ÷10 V/ 20 mA
0 ÷ 10 V
-10°C až +50°C
IP20
na DIN lištu, 2M
1x výstupní kanál
1x vstupní kanál
2x indikační LED
Připojení na systémovou sběrnici pomocí konektorů
www.gildsystem.cz
strana: 21
GM-DA04 – výstupní modul 0 ÷ 10 V
Popis:
Modul obsahuje čtyři nezavislé výstupy signálů 0 ÷ 10V. Primární využití modulu je pro ovládání
stmívačů, svítidel s elektronickým předřadníkem nebo proporcionálních termohlavic typu
MT010. Pro ovládání termohavic je nutný přípavný zdroj GX-POW24. Modul se připojuje na
systémovou sběrnici jednotky GR-U01. Stav indikují barevné LED diody.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Výstup:
Pracovní teplota:
Krytí:
Montáž:
5/24V DC ze systémové sběrnice
0 ÷ 10 V/ 20 mA
-10°C až +50°C
IP20
na DIN lištu, 2M
4x výstupní kanál
5x indikační LED
Připojení na systémovou sběrnici pomocí konektorů
strana: 22
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
GM-H60 – modul pro ovládání termohlavic
Popis:
Modul pro systémy regulace vytápění pomocí elektrických ventilů na otopných tělesech.
Jednotka obsahuje šest výstupů pro přímé připojení dvoustavových termolavic typu MT4. Na
výstupech je dle potřeby spínáno ovládací napětí s PWM modulací. Modul se připojuje na
systémovou sběrnici jednotky GR-U01, obsahuje vlastní zdroj mapájení pro termohlavice. Stav
indikují barevné LED diody.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Jištění:
Výstup:
Pracovní teplota:
Krytí:
Montáž:
230V AC
elektronickou pojistkou napájecího zdroje
24 V DC/ max. 2 A pro každý kanál
1x výstup 12V/0,5A
-10°C až +50°C
IP20
na DIN lištu, 8M
6x výstupní kanál
12x indikační LED + 8 pro adresaci
Připojení na systémovou sběrnici pomocí konektorů
www.gildsystem.cz
strana: 23
GA-TL04 / GA-TL08 / GA-TL01
adresní modul připojení ovládačích tlačítek
Popis:
Adresovací svorkovnice pro připojení 4 nebo až 8 externích ovladačů na jednu ovládací linku
jednotky GR-U01. Typy připojených ovladačů lze libovolně kombinovat (tlačítka/spínače).
Ovladačem může být libovolný bezpotenciálový spínací kontakt. Moduly GA-TL01 lze na
ovládací linku řadit až do počtu 4 nebo kombinovat s modulem GA-TL04.
Podmínkou je použití modulu s unikátní adresou, tj. nesmí být vřazeny dvě stejné ID čísla.
GA-TL08 - modul pro připojení až 8 ovladačů
GA-TL04 - modul pro připojení až 4 ovladačů
GA-TL01 - modul pro připojení jednoho ovladače, s pevnou adresací 1-8.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Pracovní teplota:
Montáž:
22V z ovládací linky
-10°C až +50°C
do krabice KU-68
1x bezpotenciálový ovladač - tlačítko/spínač pro GA-TL01
4x bezpotenciálový ovladač - tlačítko/spínač GA-TL04
Připojení na ovládací linku pomocí bezšroubové svorkovnice
strana: 24
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
www.gildsystem.cz
strana: 25
GA-IR04 – infra přijímač dálkového ovládání
Popis:
Modul infrapřijímače kódu dálkového ovladače pro zabudování do libovolného krytu. Na
svorkovnici tohoto modulu lze připojit až 4 externí ovladače (tlačítka) a kombinovat tak funkci
dálkového ovládání a klasických spínačů v jednom rámečku. Modul umožňuje jednoduchým
způsobem naprogramování reakce na přijatý kód DO. Modul se připojuje na ovládací linku
jednotky GR-U01.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Protokol IR:
Přijímaná frekvence:
Pracovní teplota:
Montáž:
Krytování:
22V/30mA z ovládací linky
NEC
38 kHz
-10°C až +50°C
do krabice KU-68
ABB Tango, Time, Element, Alpha Nea
nebo jiné dle požadavku
Až 15 naprogramovaných kódů
až 4 paralerní bezpotenciálový ovladač (tlačítko)
Možnost zástavby do libovolného krytu
Připojení na ovládací linku pomocí bezšroubové svorkovnice
strana: 26
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
GL-C700 – kontrolér systému GILD Unlimited
Popis:
Centrální jednotka pro řízení komunikační sběrnice systému v úrovni GILD Unlimited. Jednotka
umožňuje nastavení přístupových práv, zabezpečovací a požární signalizace a definice
logických funkcí. V interní paměti se uchovává historie všech událostí systému. Jednotka je
vybavena rozhraním Ethernet pro ovládání z počítače nebo přes internet.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Jištění:
Příkon:
Pracovní teplota:
Krytí:
Montáž:
230V AC
výměnnou tavnou pojistkou T630mA
16VA
-10°C až +50°C
plechový kryt 390 x 290 x 85
na zeď
Vlastní zálohovaný zdroj napájení (akumulátor je nutno objednat samostatně)
Výstup napájení komunikační sběrnice 24V/5 A
4x programovatelné relé
Obvod reálného času
Paměť historie událostí
www.gildsystem.cz
strana: 27
GL-AL20 – přístupová jednotka
Popis:
Sběrnicová jednotka pro ovládání vstupů v závislosti na oprávnění. K jednotce lze připojit dvě
čtečky typu EDK2 pro ovládání dveřních zámků. Místo jedné ze čteček je možno připojit spořič
energie EHS3. Po přečtění kódu karty nebo otisku prstu ze čtečky sepne relé dle oprávnění.
Připojuje se na komunikační sběrnici systému GILD unlimited.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Odběr:
Pracovní teplota:
Krytování:
Montáž:
12V DC z komunikační sběrnice nebo externí
30mA bez připojených čteček
-25°C až +50°C
plastový kryt 130x 80 x 34
na zeď
Až 2 čtečky pro dva nezávislé vstupy nebo jeden oboustranně ovládaný
Vstup pro dveřní kontakt
Vstup pro odchodové tlačítko
strana: 28
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
GL-ER81 – jednotka vstupů a výstupů
Popis:
Sběrnicová jednotka pro rozšíření vstupních a výstupních linek systému GILD Multi a GILD
Unlimited. Na vstupní linky je možno připojovat libovolné spínací prvky např: pohybová čidla,
detektory kouře. Výstupní linky lze využívat libovolně pro bezpotenciálové spínání. Připojuje se
na komunikační sběrnici.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Odběr:
Vstupy:
Výstupy:
Pracovní teplota:
Krytování:
Montáž:
12V DC z komunikační sběrnice nebo externí
max. 50mA
0-35 V AC/DC
100V/2A na každý kontakt relé
-20°C až +50°C
plastový kryt 200 x 142 x 42
na zeď
8x galvanicky oddělených vstupních linek
8x přepínací relé
Definice logických funkcí mezi vstupy a výstupy
www.gildsystem.cz
strana: 29
GT800 – dotykový terminál
Popis:
Komfortní dotykový multifunkční terminal pro konfiguraci, ovládání a monitorování systému
GILD unlimited. Obsahuje dotykový TFT display 5,4 “. Mnoho barevných a designových variant
krytování. Modul se připojuje rozhraním Ethernet do sítě LAN.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Pracovní teplota:
Montáž:
Krytování:
12V/150mA
0°C až +50°C
na zeď
dle objednávky
Komfortní uživatelské rozhraní
Grafické vizualizace objektů
Alternativa klasických ovládacích prvků
Podsvícený display umožňuje ovládání i v noci
strana: 30
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
EDK2 – čtečka karet
Popis:
Čtečky EDK2 slouží pro čtení bezkontaktních karet a přívěsků nebo otisků prstů (EDK2-F).
Používá se jako externí čtečka pro ovládání dveří podle oprávnění uživatelů – náhrada klíčů.
Svou konstrukcí jsou určeny pro zástavbu a krytování do libovolných typů instalačních a
rozvodných systémů pro dodržení jednotného stylu. Čtečky se připojují k jednotce GL-AL20,
která následně pomocí relé ovládá dveřní zámky.
Snímač EDK2-F
Snímač EDK2B
Specifikace:
Napájecí napětí:
Odběr:
Typ médií:
Biometrický snímač:
Pracovní teplota:
Krytování:
Montáž:
12V DC z nadřazené jednotky
65/120 mA
EM4100, 125 kHz nebo otisk prstu
optický
-20°C až +50°C
libovolné
na KU-68
Různé druhy krytování
Dvoubarevná signalizační LED
Zvuková signalizace vstupu.
www.gildsystem.cz
strana: 31
EHS – spořič energie
Popis:
Spořiče energie rodiny EHS slouží k signalizaci a ovládání silových okruhů v závislosti na
přítomnosti identifikační karty vložené do čtečky EHS. Typické použití čteček EHS je především
v hotelových pokojích nebo v systémech inteligentních elektroinstalací pro kontrolu přítomnosti
osob v pokoji respektive v budově. Připojuje se k jednotce GL-AL20, možno použít i
samostatně (v provedení pouze s kontaktem).
Specifikace:
Napájecí napětí:
Odběr:
Typ karet:
Pracovní teplota:
Krytování:
Montáž:
12V DC z nadřazené jednotky
25/70mA bez/s vloženou kartou
EM4100, 125 kHz
-20°C až +50°C
ABB SOLO, SOLO CARAT, ALPHA EXCUSIVE, FUTURE,
TANGO, TIME, ELEMENT nebo plastový kryt 75 x 117 x 24
na KU-68
Různé druhy krytování
Pracuje jako čtečka karet – raguje pouze na oprávněné karty
Možnost použití samostatně – bezpotenciálový spínací kontakt (EHS2)
strana: 32
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
GS-AMD1 – digitální pokojový termostat / snímač teploty
Popis:
Teploměr je určen ke snímání, případně ke korekci prostorové teploty interiéru. Přístroj
umožňuje měřit, zobrazit a případně tlačítky ▲ a ▼ nastavit korekci teploty. Ovladač je vybaven
třímístným LCD displejem. Měřená teplota a hodnota korekce jsou vyhodnocovány procesorem,
který komunikuje s nadřazeným řídicím systémem. Připojuje se na podružnou sběrnici jednotky
GR-U01. Ovládače díky své variabilní funkci najdou vhodné uplatnění především v aplikacích
pro řízené vytápění místností (tzv. systémy Individual Room Control). Jejich nízká spotřeba a
vysoká přesnost měření je předurčuje pro použití v systémech s větším množstvím měřených
míst.
GS-AMD1T
GS-AMD1A
GS-AMD1Ti
GS-AMD1E
GS-AMD1N
GS-AMD1U
Specifikace:
Napájecí napětí:
Odběr:
Rozlišení:
Přesnost měření:
Pracovní teplota:
Montáž:
Krytování:
12 ÷ 30V DC
20mA bez zatíženého výstupu OUT
0,1°C ( -9,9 ÷ 40°C ) , 1°C ( -30 ÷ -10°C )
± 0,5°C
-30°C ÷ +40°C
na KU-68
- ABB
Tango, Alpha nea exclusive. Time , Element
- Legrand
Galea, Galea Life, Valena a Cariva
- Bticino
Light, Light tech, Living a Axolute
- Schneider Electric Unica Colours, Basic, Plus, Top a Quadro
- Moeller (NIKO)
Original, Intense a Pure
- Merten
Antique
- Berker
Komunikace MODBUS RTU po lince RS485. Připojuje se na podružnou sběrnici ModBus
Možnost umístění do vícenásobného rámečku
www.gildsystem.cz
strana: 33
GS-NOA70 – dotykový pokojový termostat / ovladač
Popis:
GS-NOA70 je nástěnný ovladač zcela nového typu - hlavní prvek tvoří grafický displej o
rozměru 58x38 mm s dotykovým panelem, který poskytuje pohodlné ovládání zařízení pouhým
dotykem prstu. Ovladač měří teplotu v místnosti a podle zvolené varianty ovládání může
nastavovat režimy regulace teploty v místnosti, korekci požadované teploty, případně dát povel
pro sepnutí libovolného výstupu (např: žaluzie). Ovladač komunikuje s nadřazeným systémem
po sériové lince protokolem MODBUS, vzhled obrazovky a funkce lze programovat podle přání
zákazníka.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Odběr:
Rozsah měření:
Přesnost měření:
Pracovní teplota:
Krytí:
Montáž:
12 ÷ 30V DC
max. 40mA
-10°C ÷ +50°C
± 0,5°C
-10°C ÷ +50°C
IP20
na KU-68, nebo povrchově
Snadná montáž do standardní instalační krabice, nebo povrchově.
Různé barvy krytů a vany pro povrchovou montáž
Komunikace MODBUS RTU po lince RS485
Připojuje se na podružnou sběrnici ModBus
strana: 34
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
GS-NOA170 – luxusní pokojový termostat / ovladač
Popis:
GS-NOA170 je vestavný ovladač typu NOA70 v luxusním provedení pro zapuštěnou montáž.
Obsahuje designový čelní panel v několika provedeních.
Provedení rámečku: Elox přírodní, Elox černý, broušený nerez
Vše ostatní stejné jako GS-NOA70
GS-SMD1 –pokojový termostat pro povrchovou montáž
Popis:
Shodně jako GS-AMD1. Ovladač je vybavený
elektronikou, která je umístěna na plošném spoji uvnitř
krytu. Vlastní čidlo teploty se nachází v kovovém
pouzdru na čelním krytu ovladače. Přístroj umožňuje
zvolit pomocí tlačítka nebo nadřazeným systémem
útlumový režim (indikace zelenou LED). Pro snadnou
montáž pokračovacího vedení jsou všechny připojovací
svorky zdvojeny.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Odběr:
Rozlišení:
Přesnost měření:
Pracovní teplota:
Krytí:
Montáž:
12 ÷ 30V DC
20mA bez zatíženého výstupu OUT
0,1°C ( -9,9 ÷ 40°C ) , 1°C ( -30 ÷ -10°C )
± 0,5°C
-30°C ÷ +40°C
IP40
povrchová
Komunikace MODBUS RTU po lince RS485.
Připojuje se na podružnou sběrnici ModBus
www.gildsystem.cz
strana: 35
GS-P11M – snímač venkovni teploty
Popis:
Snímače teploty P11M jsou určeny pro snímání venkovní teploty pro potřeby regulace vytápění
nebo chlazení systémem GILD. Měřené hodnoty jsou vyhodnocovány procesorem, který
naměřená data vysílá nadřazenému systému. Komunikace je vedena po lince RS485
protokolem MODBUS RTU. Připojuje se na podružnou sběrnici ModBus. Vlastní čidlo teploty se
nachází v kovové stopce. Elektronika je umístěna na plošném spoji uvnitř plastové hlavice.
Snímač je standardně dodáván se dvěma průchodkami pro kabel o průměru 8mm. Je určen pro
římou montáž ve venkovním prostředí a nevyžaduje žádnou provozní údržbu.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Odběr:
Měřící rozsah:
Přesnost měření:
Relativní vlhkost:
Krytí:
Montáž:
12 ÷ 30V DC
max. 20mA
-30°C ÷ +50°C
0,5°C
< 80 %
IP65
na zeď pomocí držáku
GS-P20M – snímač intenzity osvětlení
Popis:
Snímač je určen pro snímání intenzity osvětlení v interiéru i exteriéru. Typickým příkladem
použití je například ovládání nočního osvětlení nebo ovládání žaluzií v závislosti na intenzitě
venkovního osvětlení. Měřené hodnoty jsou vyhodnocovány procesorem, který naměřená data
vysílá nadřazenému systému. Komunikace je vedena po lince RS485 protokolem MODBUS
RTU. Připojuje se na podružnou sběrnici ModBus. Vlastní snímač je zabudován v
perforovaném krytu. Provozním podmínkám vyhovuje běžné chemicky neagresivní prostředí,
kde snímače vyžadují pouze udržování v čistotě.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Odběr:
Spektrální citlivost:
Teplota okolí hlavice:
Krytí:
Montáž:
strana: 36
12 ÷ 30V DC
max. 20mA
350 ÷ 820nm
-30°C ÷ +50°C
IP30
na zeď
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
GX-EV100 – univerzální stmívač 1000W
Popis:
Stmívač EV100 umožňuje řízení intenzity osvětlení pomocí signálu 0 ÷ 10V. Rozsah intenzity
osvětlení přednastavit na přístroji. Je možno přepnout na manuální režim a ovládat pomocí
tlačítek. V případě přetížení nebo při nadměrném oteplení přístroje dochází k automatické
redukci stávajícího výkonu. Při zkratu v obvodu připojeného osvětlení nebo při extrémním
přetížení dochází k odpojení výstupu přístroje. Připojuje se k modulu GM-DA04 nebo GM-AD01.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Odběr:
Výstupní výkon:
Vstup 0 ÷ 10V:
Pracovní teplota:
Krytí:
Montáž:
230 VAC
max. 13mA
1000W
1,5mA
-10°C ÷ +45°C
IP20
na DIN lištu, 6M
Regulace výkonu přes rozhraní 0 ÷ 10V
Snadná montáž na DIN lištu
Ochrana proti přetížení a nadměrnému oteplení přístroje
www.gildsystem.cz
strana: 37
GSM – modul pro komunikaci a ovládání přes GSM (SMS)
Popis:
GSM brána s modulem Siemens TC35 vybavená velkým množstvím programovatelných funkcí,
které zvyšují komfort obsluhy. Je řešena stavebnicovým systémem umožňujícím další
zvyšování užitkových vlastností zařízení (16/12kHz+CLIP, zálohování, modul pro připojení na
pobočku, modul FAX atd.). S modulem Siemens TC35 je určena pro sítě 900MHz i 1800MHz.
V systému GILD je GSM modul využívám pro dálkové ovládání a monitorování budovy pomocí
SMS zpráv. Připojuje se k převodníku GR-DH1 nebo jednotce GL-C700 na port RS232.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Příkon:
Bezpečnostní třída:
Komunikace:
Pracovní teplota:
Relativní vlhkost:
Krytí:
Montáž:
230 VAC (síťový adaptér)
max. 15 VA
dle ČSN EN 60950 třída 2
RS232C
+5°C ÷ +40°C
10% ÷ 80% při 30°C
IP20
na zeď
Jištění tepelnou pojistkou na adaptéru
Pracovní poloha libovolná
Snadná montáž na zeď
strana: 38
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
GSW-PROFI – uživatelský konfigurační a řídící software
Popis:
Software pro konfiguraci a rozšířené řízení systému GILD. Využívá se především v úrovni GILD
Unlimited pro společnou správu osvětlení, vytápení zabezpečení nebo kontroly přístupu do
objektu. Software GSW-PROFI umožňuje pohodlnou konfiguraci a parametrizaci celého
systému. Sestavení technologie probíhá přehlednou formou animovaných grafických symbolů.
Každý koncový prvek systému (výstupní relé, tlačítko, měřící vstup) může být opatřen popisem
pro přehlednost a další použití. Pro každý takový prvek lze adresně nastavit a kdykoliv změnit
jeho chování a vazby s jinými prvky.
Program osahuje několik úrovní chráněných heslem. Servisní nebo montážní technik má tak po
zadání hesla přístup k celé konfiguraci a instalaci HW modulů. Koncový uživatel má již pouze
vizualizační software, který mu usnadňuje dialog s technologií, poskytuje on-line monitorování a
ovládání, a take vytváří přehledy událostí v systému.
Ukázka grafického zobrazení technologie:
Parametry pro
podporu sensoru
intenzity osvětlení
Ovládání světelného
okruhu na základě
časového plánu
Časový vypínač
www.gildsystem.cz
Stavy jednotlivých složek
světla (RGB) v případě
vícebarevného provedení
strana: 39
Ukázka zobrazení pro ovládání žaluzií:
Ovládání žaluzie č.: 7
Ovládání žaluzií
skupiny č.: 2 (5, 6, 7)
Doba přeběhu nahoru a
dolů pro tlačítko
Doba přeběhu nahoru a
dolů pro časový plán
Skupina vybraného modulu
Výstupní sestavy:

Systém provádí archivaci skutečných provozních
jednotlivých zdrojů a to po měsících do hloubky 5-ti let.

Systém provádí archivaci požadovaných a skutečných teplot pro
každou větev a to každých 15 minut do hloubky 24 hodin.
hodin
Požadavky na HW:
Celý systém je vyvíjen v prostředí Visual C++.net a je spustitelný pod operačními systémy
Windows 98, Windows NT 4.0 (service pack 6a nebo vyšší), Windows Millennium Edition,
Windows 2000 with Service Pack 2 nebo vyšší, Windows XP Professional, Windows XP Home
Edition a Windows Server 2003. Doporučené rozlišení grafické karty je 1024x768 a vyšší.
strana: 40
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
MULTIMEDIÁLNÍ OVLÁDÁNÍ
Pro nejvyšší komfort a zážitky s inteligentní elektroinstalací je k disposici integrace systému
GILD se systémem Control4. Jedná se o unikátní spojení, kdy veškeré ovládání a celé
uživatelské rozhraní bude realizováno pomocí vašeho televizoru nebo mobilu. Současně přináší
mnoho dalších funkcí a ovládání všech spotřebičů v domě pomocí jediného ovladače.
Představte si, že máte jediný ovladač, který umožňuje:






ovládat vaše domácí kino a stmívat světla spolu s úvodními titulky filmu
vypnout všechny televize v domě v době, kdy mají děti dělat domácí úkoly
upozornit vás, když jste nechali vrata od garáže otevřená, zavřít je však můžete ze své
kanceláře
ovládat vaše světla, žaluzie, rolety a topení a chlazení, aby snižoval váš účet za energie
hlídat vaše zámky dveří, světla a bezpečnostní kamery pro váš klid mysli
vybrat si hudbu ze svého hudebního archívu v jakékoli místnosti v domě
PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
Systém GILD je vhodný také pro řízení technologických procesů nebo výrobních linek. Pro tyto
aplikace probíhá integrace s vizualizačním systémem PROMOTIC. Jedná se o komplexní
SCADA objektový softwarový nástroj pro tvorbu aplikací, které monitorují, řídí a zobrazují
technologické procesy v nejrůznějších oblastech průmyslu.
www.gildsystem.cz
strana: 41
Příslušenství
Termohlavice MT4-024-NO
Malý přímý termoelektrický pohon Smart-T je určen pro
dvoubodové časově nastavitelné a PWM regulátory topení a
chlazení vybavené ventilátory, otopnými tělesy, podlahovým
vytápěním a konvektory. Uchycení na standardních ohřívacích
/ chladících ventilech, termostatických ventilech otopných
těles, ventilových vložkách pro potrubí a kompaktní otopná
tělesa s připojením M30 x 1,5. Přímé ovládání pro tento venitil
zajišťuje modul GM-H50. Možno ovládat také libovolným
spínacím výstupem a přídavným zdrojem 24V DC.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Maximální proud:
Spotřeba:
Zdvih:
Pracovní teplota:
Krytí:
Délka kabelu:
24V AC, DC
0,7A (klidový 100 mA)
<3W
4mm
0°C ÷ +50°C
IP44
1m
Termohlavice MT010-N proporcionální 0 ÷ 10V
Malý přímý termoelektrický pohon MT010 je společně s
prostorovými termostaty určen pro regulaci vytápěcích a
chladících systémů. Tato mikroprocesorově řízená hlavice
zaručuje přesné řízení zdvihu. Termostatická hlavice MT010 je
vhodná pro 2-cestné ventily V5822 a V5832 se zdvihem 2,5
mm a termostatické ventily Honeywell s 2,5 – 3 mm zdvihem.
Pro ovládání ventilu slouží jednotka GM-DA04. Pro napájení
ventilu musí být použito přídavné napájení 24V AC.
Specifikace:
Napájecí napětí:
Maximální proud:
Spotřeba:
Zdvih:
Pracovní teplota:
Krytí:
Délka kabelu:
strana: 42
24V AC
250 mA (klidový <100 mA)
2W
3,5 mm
0°C ÷ +60°C
IP54
1m
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
Dálkový ovladač IRDO
Infračervený dálkový ovladač určený k ovládání
elektronických zařízení v systému GILD, přes
modul přijímače GA-IR04. Velmi jednoduché
programování tlačítek na požadované fuknce.
Provoz na baterie 2x AAA (součást dodávky).
Pracuje vždy společně s přijímačem GA-IR04.
Přídavný zdroj GX-PW24DC
Napájecí spínaný stabilizovaný zdroj s výstupním
napětím 24V/2,5A DC. Elektronická ochrana proti
zkratu, přetížení a přepětí. Možnost jemného
donastavení výstupního napětí trimrem v rozsahu
± 10%. V provedení 4,5 modul, upevnění na DIN
lištu. Zdroj je určen jako přídavné napájení
termohlavic MT4-024 nebo jiných modulů, které
vyžadují externí napájení.
Napájecí zdroj POW24AC
Napájecí zdroj s pevným výstupním napětím
24V/6A AC. Modul k upevnění na zeď nebo do
rozvaděče. Zdroj je určen pro napájení termohlavic
MT010-N nebo jiných modulů, které vyžadují
externí napájení.
www.gildsystem.cz
strana: 43
Napájecí zdroj POW 12-1,7 a POW 12-6
Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení
slaboproudých zařízení, u kterých nesmí být
přerušeno napájecí napětí. Při výpadku rozvodné
sítě 230V připojí bez přerušení napájené zařízení
k záložní baterii, o kterou umí inteligentně pečovat.
Záložní napájecí zdroj je dimenzován po napájení
systémů o napětí 13,8V. Nabízíme ve dvou
variantách 1,7A a 6A. Zdroj je určen pro napájení
modulů GL-AL20, GL-ER80 a sérii GS, které
vyžadují externí napájení.
Zálohovací akumulátory
Zálohovací bezúdržbové akumulátory pro zajištění
vybraných funkcí systému i při výdadku síťového
napájení. Využívá se zejmáne v úrovni GILD
unlimited pro zálohování jednotky GL-C700
k zajištění funkcí zabezpečení a ovládání dveřních
zámků.
Identifikační karta nebo přívěšek Rf-ID
ID karty nebo přívěsky se v systému GILD
využívají pro bezpečné a jednoduché ovládání
systému (zapnutí vypnutí EZS) nebo pro realizaci
přístupového systému. Nejčastější podobou
bezkontaktních transpondérů jsou karty (velikost
kreditní plastové karty) s možností umístění
potisku, dále to mohou být také nejrůznější
přívěsky s otvorem pro připnutí ke klíčům.
strana: 44
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
Příslušenství EZS
K systému gild lze pripojovat prostorové PIR
detektory různých typů a další komponenty pro
funkce EZS a EPS. Pomocí těchto prvků bude
rozšířena funkčnost systému pro zabezpečení
objektu. Toto řešení integruje EZS systém pod
jednu centrální správu a provázanost s ostatními
funkcemi systému GILD.
K disposici jsou:
Pohybové detektory (nástěnné, stropní)
Detektory kouře
Dveřní a okenní kontakty
Poplachové sirény
Rozvaděčové kryty
Elektrorozvaděče slouží pro osazení modulů GM a
GX systému GILD. Ocelové dveře s možností
instalování zámků a s mikrospínači pro signalizaci
otevření dveří, zaručují přístup a použití pouze
oprávněným uživatelům. Obsahují připravené
profily pro instalaci vývodek a větrací otvory pro
udržování bezpečné teploty umístěných modulů.
Kryt na DNI 440 x 616 x 120mm
Kryt na DNI 600 x 760 x 120mm
www.gildsystem.cz
strana: 45
Ceník
DIN
cena
bez DPH
8
2
2
4 900 Kč
3 400 Kč
2 740 Kč
2
8
2
2
8
2
2
1 750 Kč
5 800 Kč
1 850 Kč
1 950 Kč
5 800 Kč
1 950 Kč
2 600 Kč
2
8
5
2 900 Kč
6 500 Kč
4 990 Kč
velikost
typ
popis
rozvaděčové jednotky
GR-U01
rozvaděčová řídící jednotka, napájení 230V, připojení až 32 tlačítek)
GR-DH1
převodník pro připojení systému na LAN, časový server
GR-DM1
rozhraní pro sběrnici ModBus
rozvaděčové jednotky
GM-R20
spínací modul (2xrelé NO, 16A, detekce fáze) do rozvaděče
GM-R120
spínací modul (12xrelé NO, 10A) do rozvaděče
GM-R21
spínací modul (2xrelé přepínací, 10 A) do rozvaděče
GM-Z10
modul ovládání žaluzií (1 kanál, detekce fáze) do rozvaděče
GM-Z60
modul ovládání žaluzií (6 kanálů) do rozvaděče
GM-I02
modul měření proudu 0 - 16A (2 kanály)
GM-AD01
modul 0-10 V (1x vstup, 1x výstup)
modul 0-10 V (4x výstup) svítidla s předřadníkem, stmívače,
GM-DA04
termohlavice
GM-H60
modul pro přímé ovládání termohlavic, 0/1 (6 výstupů), včetně zdroje
GX-EV100
stmívač universální 1000W, RLC zátěž, ovládání 0-10V
ovládací moduly
GA-IR04
infra přijímač dálkového ovládání (4 tlačítka)
GA-TL01
adresní modul pro připojení tlačítek (1 tlačítko)
GA-TL04
adresní modul pro připojení tlačítek (4 tlačítka)
GA-X04
adresní modul pro připojení pohybovývh čidel - 4x vstup 230V
GS-ET1
interiérový snímač teploty - pro skrytou montáž (ModBus)
možnost zabudování do jakéhokoliv krytu
GS-AMD1x
digitální pokojový termostat/snímač teploty s LCD displayem
možnost zabudování do mnoha kdytů různých výrobnů dle výběru
aktuální přehled dostupných designů vám sdělíme na požádání
GS-SMD1
digitální pokojový termostat/snímač teploty - povrchová montáž
GS-T3418
nástěnný snímač teplota, vlhkost (ModBUs)
GS-T7418
nástěnný snímač teplota, vlhkost, tlak (ModBus)
GS-NOA70
pokojový termostat/ovladač s dotykovým displayem
GS-NOA170 luxusní termostat/ovladač s dotykovým displayem
GS-P11M
snímač venkovní teploty (ModBus)
GS-P20M
snímač intenzity osvětlení - venkovní (ModBus)
sběrnicové moduly
GL-C700
řídící kontrolér sběrnice v úrovni GILD Unlimited
GL-AL20
dveřní modul pro dvě čtečky, 2 relé
GL-ER81
IO modul 8 vstupů, 8 relé (2A)
GL-IR
modul pro obsluhu dvou IR vysílačů IREM nebo IREM2
software
GSW
základní SW pro konfiguraci systému
GSW-PROFI pokročilý uživatelský konfigurační a řídící software včetně
grafické vizualizace prvků pro monitorování a ovládání systému
obsahuje kompletní řízení vytápění a regulace
PROMOTIC SCADA objektový software pro vizualizaci
CONTROL4 řízení pomocí multimediálního rozhraní a univerzálního ovladače
strana: 46
2
2 300 Kč
95 Kč
130 Kč
790 Kč
1 900 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
na dotaz
na dotaz
4 500 Kč
5 300 Kč
2 400 Kč
1 900 Kč
17 900 Kč
3 900 Kč
3 900 Kč
2 800 Kč
zdarma
18 000 Kč
na dotaz
na dotaz
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
typ
popis
doplňkové moduly
GT800
dotykový multifunkční terminál
GSM
modul pro komunikaci a ovládání přes GSM (SMS)
MT4-024-NO termohlavice 24V AC, (0/1), v klidu otevřeno
MT010-N
termohlavice proporcionální (0 - 10V), 24V AC
IRDO
infračervený dálkový ovladač - universální
ID
identifikační karta nebo přívěšek, Rf-ID
IREM
infračervený vysílač k modulu GL-IR
IREM2
infračervený vysílač (dvounásobný) k modulu GL-IR
EHS3B
spořič energie (cena bez krytu)
EDK2B-OEM čtečka karet v libovolném krytu (cena bez krytu)
EDK2F
čtečka otisků prstů
napájecí zdroje
GX-PW24DC přídavný napájecí zdroj 24V/2,5A, DC (pro termohlavice MT4-024)
POW24AC
přídavný napájecí zdroj 24V/6A, AC (pro termohlavice MT010-N)
POW12-1,7
napájecí zdroj 12V/1,7A, DC s možností zálohování
POW12-6
napájecí zdroj 12V/6A, DC s možností zálohování
TP1275
zálohovací akumulátor 12V/7,5 Ah pro POW12-1,7
TP12180
zálohovací akumulátor 12V/18 Ah pro POW12-6
rozvaděčové kryty
variabilní ocelový kryt systému DIN o velikost 440 x 616 x 120mm,
MADIN4/0
ocelové dvířka, zemnící spoje, mikrospínač
MADIN4/1
krycí panel 140mm pro MADIN4 s otvorem a plastovými záslepky
MADIN4/2
krycí panel 140mm pro MADIN4 s prostřihem
MADIN4/3
krycí panel 40mm pro MADIN4 s 15 otvory pro konektory RJ45
MADIN4/4
krycí panel 140mm pro MADIN4 plný
MADIN4/5
krycí panel 180mm pro MADIN4 plný
MADIN4/L
DIN lišta pro MADIN4
variabilní ocelový kryt systému DIN o velikost 600 x 760 x 120mm,
MADIN6/0
ocelové dvířka, zemnící spoje, mikrospínač
MADIN6/1
krycí panel 140mm pro MADIN6 s otvorem a plastovými záslepky
MADIN6/2
krycí panel 140mm pro MADIN6 s prostřihem
MADIN6/3
krycí panel 40mm pro MADIN6 s 21 otvory pro konektory RJ45
MADIN6/4
krycí panel 140mm pro MADIN6 plný
MADIN6/5
krycí panel 180mm pro MADIN6 plný
MADIN6/L
DIN lišta pro MADIN6
MADIN-ZEM zemnící svorkovnice pro MADIN4 a MADIN6
cena
bez DPH
mod
22 900 Kč
12 500 Kč
790 Kč
2 100 Kč
990 Kč
59 Kč
350 Kč
490 Kč
1 500 Kč
2 800 Kč
11 900 Kč
5
980 Kč
2 990 Kč
2 600 Kč
5 100 Kč
490 Kč
980 Kč
1 500 Kč
204 Kč
138 Kč
54 Kč
96 Kč
120 Kč
60 Kč
1 860 Kč
228 Kč
168 Kč
60 Kč
126 Kč
144 Kč
101 Kč
167 Kč
ceny rozvaděčových krytů jsou orientační a mohou se měnit podle aktuálního kurzu USD
www.gildsystem.cz
strana: 47
Kontaktní informace
Výrobcem systému GILD je společnost ESTELAR s.r.o. Jedná se o ryze českou společnost
působící na trhu již od roku 1996. Hlavním programem firmy je především vlastní vývoj, výroba
elektronických systémů a jejich uvádění na trh. Důraz při vývoji a výrobě je kladen především na
využití nejmodernějších technologií a vyspělost technického řešení. Výsledkem mnohaletého
působení v oblasti elektronických systémů je síť partnerů po celé ČR a SR pro zajištění instalací
a údržby. Dlouhodobě stabillní pozice a podíl na trhu je zárukou budoucího rozvoje dodávaných
výrobků a především garance záručního i pozaručního servisu a poradenství.
Výrobce systému GILD:
ESTELAR s.r.o.
Samostatnost 1181
769 01 Holešov
Czech Republic
tel.: +420 573 394 894
gsm: +420 777 295 466
fax.: +420 573 395 467
VoIP: +420 571 117 858
e-mail: [email protected]
web: www.estelar.cz
Na www.gildsystem.cz naleznete vždy aktuální informace
a také vzorové rozpočty systému GILD pro vytvoření
rámcové představy o nákladech na pořízení systému.
Zhlédněte také další naše produkty na: www.acsline.cz
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 20% nebo 14%.
(sazba daně bude připočtena dle §48a zákona o DPH).
Verze dokumentu: 03/2012
Vydáno: 13.3.2012
Platnost: od data vydání do vydání nové verze
Všechny obsažené informace a vyobrazení mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo
na změnu cen, sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění.
strana: 48
© ESTELAR s. r. o. 2010-2011
Download

PDF, 2,62 MB - GILD Smart House System