Seznam vedoucích skupinek - TKS 2007
Valašské Meziříčí
Branky na Moravě
Adamcová Kamila
Bajarová Marie
Baričiáková Pavlína
Bartoňová Lucie
Baruchová Ludmila
Bednáriková Pavla
Bořutová Zdenka
Balogová Naděžda
Bothová Beáta
Černochová Ludmila
Denková Božena
Durďáková Jana
Dřímalová Markéta
Folvarčný Alois
Fojtíková Eva
Gilar Jan
Gilarová Kristýna
Gilarová Darina
Gilarová Naděžda
Haikerová Zuzana
Haiker Ladislav
Hovorka Jiří
Hrabovská Anna
Hlavica Richard
Holcová Eva
Janča Marek
Jemelíková Monika
Jemelík Jaroslav
Ježová Olga
Janyšková Alena
Kotrády Pavel
Kořístka Jaroslav
Kaláč Roman
Kaláčová Adéla
Kalčáková Kateřina
Kardošová Jana
Konvičná Marie
Kramolišová Karolína
Kutálek Pavel
Matysková Veronika
Matyska Stanislav
Marjaková Eva
Jana Kučná
Milena Včelaříková
Jana Kučná
Pavla Sedláčková
Choryně
Lucie Černochová
Petr Sedlář
Marie Sedlářová
Vladimír Poláček
Jasenice
Zdenka Pavelková
Kateřina Večeřová
Lenka Plešková
Kunovice
Anna Hrušková
Marie Hrušková
Vlasta Kundrátová
Zdeňka Černochová
Jitka Martínková
Lešná
Milan Kološ
Zdeňka Holíková
Radomíra Čaputová
Markéta Randýsková
Milada Podzemná
Olga Jiříčková
Jarmila Furmánková
Vojtěch Holeňa
Ludmila Davidová
Ludmila Holeňová
Mikušková Jana
Mařicová Ludmila
Mužík Ladislav
Malušek Jiří
Novák Petr
Němečková Zuzana
Orságová Romana
Pospíšilová Anna
Pospíšil Radim
Pavelková Anna
Pleva Pavel
Pavela Jaroslav
Petrovický Pavel
Palát Petr
Pavlůsek Lukáš
Pobořilová Radka
Pernická Olga
Paprskář Jan
Skýpala Miloš
Slimáčková Marie
Sadila Pavel
Stefan Pavel
Stodůlková Jarmila
Stodůlka Antonín
Svoboda Ondřej
Stromšíková Bětka
Ševčíková Irena
Štěpán Jan
Škorňa David
Štefková Eliška
Trusina Stanislav
Trusinová Jana
Tvarůžková Ludmila
Ulrichová Věra
Urban František
Vojtášek Josef
Večeřa Oldřich
Valová Radka
Vajglová Ludmila
Vahalová Eliška
Zavičák Karel
Zavičák Petr
Žnivová Ludmila
Žilinská Anna
Žilinská Marie
Kamila Zavadilová
Alena Kološová
Lhota u Choryně
Renata Pernická
Miroslav Pernický
Loučka
Josef Kundrát
Karolína Kundrátová
Pavla Stříteská
Marie Kundrátová
Podolí
Irena Kundrátová
Police
Antonie Foltýnová
Miroslav Kašík
Věra Gardiánová
Kelč
Terezie Hlavicová
Jiří Hlavica
Tomáš Perutka
Dorota Hlavicová
Alžběta Pastrnková
Anička Kopřivová
Jiřina Zimmerová
Eva Pitrunová
Marta Leinertová
Plesníková Marcela
Jana Beková
Download

Adamcová Kamila Bajarová Marie Baričiáková Pavlína Bartoňová