Metodická příručka pro předsedy zkušebních maturitních komisí – PŘÍLOHY
Příloha 1: Ukázka dokumentace na ústní zkoušky pro jednu maturitní třídu
Příklad:
· ve třídě jsou pouze 2 žáci (Marie Veselá a Marek Vokoun);
· oba žáci konají ve společné části zkoušku z ČJL-Z a zkoušku z AJ-Z;
· v profilové části konají oba žáci „x“ dalších zkoušek.
Žákyně: Marie Veselá
Protokol o výsledcích
profilové části
Žákyně: Marie Veselá
(Protokol je společný pro
všechny profilové zkoušky
jednoho žáka)
Český jazyk
– základní
Český jazyk
Záznam
o hodnocení
a literatura
ústní
zkoušky SČ
– základní
Žákyně: Marie Veselá
Záznam o hodnocení
ústní zkoušky SČ MZ
Od hodnotitelky
Hodnocení
Marie Veselá
Mgr. Anny
Bílé
Od hodnotitele
Mgr. Pavla Holého
Český jazyk
– základní
Anglický jazyk
– základní
Anglický
jazyk
Záznam
o hodnocení
– základní
ústní
zkoušky SČ
Záznam o hodnocení
ústní zkoušky
Žákyně: Marie Veselá
Hodnocení Marie Veselá
Od hodnotitele
Mgr. Jana Malého
Od hodnotitelky
Mgr. Ivy Zelené
Anglický jazyk
– základní
Protokol o výsledcích
ústní zkoušky SČ
Protokol o výsledcích
ústní zkoušky SČ
Žákyně: Marie Veselá
Žákyně: Marie Veselá
Od hodnotitelů
Mgr. Anny Bílé a
Mgr. Pavla Holého
Od hodnotitelů
Mgr. Ivy Zelené a
Mgr. Jana Malého
Protokol o průběhu
profilové části a ústních
zkoušek společné části
Žák: Marek Vokoun
Třída 4. A
(Protokol je společný pro všechny
žáky jedné třídy)
Protokol o výsledcích
profilové části
Český jazyk
– základní
Český jazyk
Záznam
o hodnocení
a literatura
ústní
zkoušky SČ
– základní
Anglický jazyk
– základní
Anglický
jazyk
Záznam
o hodnocení
– základní
ústní
zkoušky SČ
Záznam o hodnocení
ústní zkoušky
Žák: Marek Vokoun
Žák: Marek Vokoun
Žák: Marek Vokoun
(Protokol je společný pro
všechny profilové zkoušky
jednoho žáka)
Od hodnotitelky
Žák: Marek Vokoun
Mgr. Anny Bílé
Žák: Marek Vokoun
Od hodnotitele
Mgr. Jana Malého
Od hodnotitele
Mgr. Pavla Holého
Od hodnotitelky
Mgr. Ivy Zelené
Záznam o hodnocení
ústní zkoušky SČ MZ
Český jazyk
– základní
Anglický jazyk
– základní
Protokol o výsledcích
ústní zkoušky SČ
Protokol o výsledcích
ústní zkoušky SČ
Žák: Marek Vokoun
Žák: Marek Vokoun
Od hodnotitelů
Mgr. Anny Bílé a
Mgr. Pavla Holého
Od hodnotitelů
Mgr. Ivy Zelené a
Mgr. Jana Malého
Vysvětlivky:
Dokumentace vztahující se
ke zkouškám společné části MZ
Dokumentace vztahující se
ke zkouškám profilové části MZ
...dokument se digitalizuje na pracovišti datového
a digitalizačního terminálu (DDT) ve škole
1
Metodická příručka pro předsedy zkušebních maturitních komisí – PŘÍLOHY
Příloha 2: Ukázka vyplněného Protokolu o výsledcích profilové části MZ žáka
Strana 1/2:
2
Metodická příručka pro předsedy zkušebních maturitních komisí – PŘÍLOHY
Strana 2/2:
3
Metodická příručka pro předsedy zkušebních maturitních komisí – PŘÍLOHY
Příloha 3: Ukázka vyplněného Protokolu o průběhu profilové části a ústních zkoušek SČ MZ
Strana 1/2:
4
Metodická příručka pro předsedy zkušebních maturitních komisí – PŘÍLOHY
Strana 2/2:
5
Metodická příručka pro předsedy zkušebních maturitních komisí – PŘÍLOHY
Příloha 4: Ukázka vyplněného Protokolu o výsledcích ústních zkoušek SČ MZ žáka pro český jazyk
a literaturu v základní úrovni obtížnosti
6
Metodická příručka pro předsedy zkušebních maturitních komisí – PŘÍLOHY
Příloha 5: Ukázka vyplněného Protokolu o výsledcích ústních zkoušek SČ MZ žáka pro český jazyk
a literaturu ve vyšší úrovni obtížnosti
7
Metodická příručka pro předsedy zkušebních maturitních komisí – PŘÍLOHY
Příloha 6: Ukázka vyplněného Protokolu o výsledcích ústních zkoušek SČ MZ žáka pro cizí jazyk
(anglický) v základní úrovni obtížnosti
8
Metodická příručka pro předsedy zkušebních maturitních komisí – PŘÍLOHY
Příloha 7: Ukázka vyplněného Protokolu o výsledcích ústních zkoušek SČ MZ žáka pro cizí jazyk
(anglický) ve vyšší úrovni obtížnosti
9
Metodická příručka pro předsedy zkušebních maturitních komisí – PŘÍLOHY
1
1
Václav Záleský
Karolína Šťastná
Jana Opatrná
Romana Nezvalová
Karel Chlopčík
Jiří Hálek
1
František Řehák
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Jan Dvořák
Školní seznam
literárních děl
Příloha 8: Příklad možného losování děl u zkoušky z českého jazyka a literatury
1
1
2
1
1
2
3
2
3
2
2
3
3
4
2
3
2
3
3
4
4
4
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
7
5
6
7
8
9
10
8
9
10
11
12
13
8
9
10
11
12
13
14
14
14
15
16
17
18
19
14
15
16
17
18
19
20
20
15
16
17
18
19
20
15
16
17
18
19
20
5
6
7
14
11
12
13
14
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
15
15
16
17
18
19
20
16
17
18
19
20
16
17
18
19
20
20
10
Metodická příručka pro předsedy zkušebních maturitních komisí – PŘÍLOHY
Komentář:
První žák Jan Dvořák si vylosuje jedno číslo z nabídky 1 až 20. Každé číslo odpovídá jednomu
literárnímu dílu v jeho seznamu. Každé z těchto jeho děl odpovídá i jednomu dílu ze školního
seznamu. Jan Dvořák si vylosoval číslo 3, což odpovídá číslu 6 ze školního seznamu a současně číslu
3 v seznamu žáka Františka Řeháka a číslu 2 u žáka Jiřího Hálka. V daném zkušebním dni/půldni
nebude tedy znovu možné losovat číslo 6 ze školního seznamu literárních děl, přičemž tato
skutečnost ovlivní pouze dva z doposud nezkoušených žáků, a to již jmenovaného Řeháka a Hálka. To
znamená, že pokud by si Jiří Hálek vylosoval číslo 2 (resp. František Řehák číslo 3), musel by své
losování opakovat.
11
max
15 min
Příprava žáka na potítku
max
20 min
max
20 min
Příprava žáka na potítku
Ústní zkoušení žáka
Hodnotitel-zkoušející +
Hodnotitel-přísedící za účasti ostatních
členů komise
žák č. 1
max
5 min
žák č. 2
dohadovací řízení)
případě neshody –
Zjišťování
shody
hodnotitelů (v
max
20 min
Příprava žáka na potítku
žák č. 3
Ústní zkoušení žáka
Hodnotitel-zkoušející +
Hodnotitel-přísedící za účasti ostatních
členů komise
max
15 min
max 5
min
dohadovací řízení)
případě neshody –
Zjišťování
shody
hodnotitelů (v
Metodická příručka pro předsedy zkušebních maturitních komisí – PŘÍLOHY
Příloha 9: Rámcové schéma administrace dílčích ústních zkoušek společné části MZ
12
Download

PŘEDSEDA ZMK přílohy