3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r. 2003 do
2007 z Programu regenerace MPR Domažlice
Rok 2003
Památka
Druh obnovy
Celkové
Podíl
Podíl
Příspěvek
náklady vlastníka města
Žadatel
Měšťanský
dům čp. 108,
Školní ul.
obnova krovu a
Vilma Váchalová, Lábkova
střechy dvorní části 51, 318 07 Plzeň
domu
420.000
350.000
50.000
20.000
Augustiánský
klášter, ul. B.
Němcové čp.
119
jižní ohradní zeď
kláštera –
restaurování soch
světců
684.310
151.310
353.000
180.000
403.000
200.000
Česká provincie Řádu sv.
Augustina, Josefská 8,
Praha 1
Celkem
Restaurované sochy ohradní zdi kláštera
Restaurované sochy ohradní zdi kláštera
Rok 2004
Památka
Měšťanský
dům čp. 34,
nám Míru
Druh obnovy
Celkové
Podíl
Podíl
Příspěvek
náklady vlastníka města
Žadatel
oprava východní
Marie Maňasová, nám.
hradební zdi u domu Míru čp. 34, Domažlice
přiléhající k bráně,
oprava přiléhající
střechy a
oplechování zdi
1
80.000
42.000
8.000
30.000
Měšťanský
dům čp. 42,
nám. Míru
statické zajištění
štítu, obnova části
fasády a střechy
Měšťanský
dům čp. 47,
nám. Míru
Měšťanský
dům čp. 138,
nám. Míru
JUDr. Jan Syka, Lysická 8,
143 00 Praha 12,
MUDr. Marie A. Brezak –
Spence, Seattle, USA
460.000
290.000
100.000
70.000
obnova střešního
LUKR INGENEERING,
pláště a
s.r.o.,Pallova 12, 301 12
klempířských prvků, Plzeň
obnova vnější
omítky včetně nátěru
615.000
473.500
61.500
80.000
obnova střešní
krytiny,
klempířských prvků
a vnější omítky
včetně nátěru
940.000
746.000
94.000
100.000
369.740
37.000
212.740
120.000
476.240
400.000
Augustiánský jižní ohradní zeď
klášter, ul. B. kláštera –
Němcové čp. restaurování soch
119
světců
Mgr. Danuše Krýslová, Na
Kovářské stráni 5, 326 00
Plzeň
Česká provincie Řádu sv.
Augustina, Josefská 8,
Praha 1
Celkem
Měšťanský dům čp. 42, náměstí Míru
Měšťanský dům čp. 47, náměstí Míru
Měšťanský dům čp. 138, náměstí Míru
Měšťanský dům čp. 138, náměstí Míru
2
restaurované sochy ohradní zdi Augustiniánského kláštera
Rok 2005
Památka
Měšťanský
dům čp. 37,
nám. Míru
Druh obnovy
Celkové
Podíl
Podíl
Příspěvek
náklady vlastníka města
Žadatel
severní průčelí Rostislav Fencl, nám. Míru
oprava fasády a oken 37, Domažlice
Zdenka Hrušková, Na
Hvízdalce 101, Domažlice
Kostel
kaple sv. Barbory –
Narození
odvodnění stříšky
Panny Marie,
nám. Míru
Římskokatolická farnost
Domažlice, nám. Míru 136,
Domažlice
Augustiánský jižní ohradní zeď
klášter, ul. B. kláštera –
Němcové čp. restaurování soch
119
světců
Česká provincie Řádu sv.
Augustina, Josefská 8,
Praha 1
Celkem
212.772
126.772
36.000
50.000
111.500
11.500
50.000
50.000
354.400
50.000
204.400
100.000
290.400
200.00
Restaurované sochy ohradní zdi kláštera
Měšťanský čp. 37, náměstí Míru
3
Rok 2006
Památka
Augustiánský
klášter , ul. B.
Němcové čp.
119
Druh obnovy
jižní ohradní zeď
kláštera restaurování čtyř
soklů sochařské
výzdoby
Celkové
Podíl
Podíl
Příspěvek
náklady vlastníka města
Žadatel
Česká provincie Řádu sv.
Augustina, Josefská 8,
Praha
Kostel
jižní atika předsíně
Narození
kostela –
Panny Marie, restaurování soch
nám. Míru
Římskokatolická farnost
Domažlice, nám. Míru 136,
Domažlice
Městský dům celková výměna
čp. 118, ul. B. střešní krytiny
Němcové
Město Domažlice, nám.
Míru čp. 1, Domažlice
177.310
19.310
41.000
117.000
204.680
22.680
44.000
138.000
935.929
790. 929
Celkem
85.000
145.000
400.000
Knihovna Boženy Němcové čp. 118
Restaurování soklů soch světců
Rok 2007
Památka
Měšťanský
dům čp. 34,
nám. Míru
Druh obnovy
Celkové
Podíl
Podíl
Příspěvek
náklady vlastníka města
Žadatel
obnova severní a
Marie Maňasová, nám.
západní fasády
Míru čp. 34, Domažlice
včetně výměny oken
4
373.490
263.490
90.000
20.000
Měšťanský
dům čp. 127,
nám. Míru
oprava fasády včetně Ing. Petra Hoffmanová, čp.
výměny žaluziového 127, nám. Míru, Domažlice
okna, oprava střechy
včetně klempířských
prvků
471.728
291.728
150.000
30.000
479.942
304.942
145.000
30.000
224.018
164.018
-
60.000
Měšťanský
dům čp. 128,
nám. Míru
oprava střechy a
krovu včetně
klempířských prvků
Jan Wimmer, Šumavská čp.
183, Domažlice
Martin Wimmer, Jiráskova
čp.200, Domažlice
Měšťanský
dům čp.144,
nám. Míru
oprava střechy a
komínů
Město Domažlice, nám.
Míru 1, Domažlice
Měšťanský
dům čp. 78,
Hradská ul.
oprava fasády včetně Zdeňka Krausová, Hradská
opravy oken a
78,
klempířských prvků Domažlice
102.906
57.906
25.000
20.000
Měšťanský
dům čp. 83,
Hradská ul.
obnova uliční fasády Věra Pretlová, Hradská 83,
Domažlice,
Josef Pretl, Hradská 83,
Domažlice,
Miroslav Pretl, Hradská 83,
Domažlice
71.600
38.300
20.000
13.300
430.000
173.300
Celkem
Měšťanský dům čp. 34, náměstí Míru
Měšťanský dům čp. 34, náměstí Míru
Měšťanské domy čp. 127 a 128, náměstí Míru
Měšťanský dům čp. 127, náměstí Míru
5
Měšťanský dům, čp. 78, Hradská ulice
Měšťanský dům čp. 83, Hradská ulice
6
Download

Realizované akce obnovy kulturních památek v rámci Programu