2013
výčepní zařízení
beverage technology
návrh a výroba
design and manufacture
SINOP CB a.s. je výrobcem chladicích zařízení pro různé aplikace, od malých výkonů až po stovky kW. Technické a obchodní oddělení společnosti SINOP hledá na základě požadavků zákazníků nejvhodnější řešení z hlediska technologického celku, investičních nákladů a nízké spotřeby energie.
SINOP company is a manufacturer of cooling equipment for various applications, starting from small capacities up to
hundreds of kW. On the base of customer’s requirements, a suitable solution – from the point of view of technological
entity, investment costs and low power consumption – is designed by SINOP Technical and Commercial Dept.
Konstrukční oddělení společnosti SINOP vytváří pomoci 3D grafického softwaru modely jednotek pro možnou úpravu technických detailů a přípravu technické dokumentace.
The process of constructing, i.e. creating of the graphic model,
elaboration of technical details and preparation of technical documentation is carried out with the help of 3D graphic software.
Zpracování plechů provádíme na CNC strojích: stříhání na
děrovacích strojích nebo řezání laserem a ohýbání na ohraňovacích
lisech. Toto nám zajišťuje vysokou úroveň přesnosti při montáži
jednotek. SINOP disponuje automatickými svařovacími stroji s
metodami svařování jako MIG/MAG, WIG/TIG, a také laserovým
svařovacím robotem. Převážná část kovových komponentů je
následně lakována vypalovacím práškovým epoxidem.
Sheet metal processing by punching or laser cutting on CNC
machines and bending on CNC press-brakes ensures high level
of accuracy for following assembly. SINOP disposes of automatic
welding machines, with such welding methods as MIG/MAG,
WIG/TIG and laser welding robot. Major part of sheet metal components is finished with epoxy powder paint coat.
Naše jednotky jsou sestavovány z jednotlivých komponentů nakupovaných od předních světových výrobců a jsou montovány
ve výrobní hale dle platných norem, výrobních postupů a zásad
správné montáže chladicích zařízení. Hlavní důraz je kladen na
čistotu a těsnost chladicího okruhu. Každý výrobek je podroben tlakové zkoušce, zkoušce těsnosti a elektrickým zkouškám v souladu
s EN 378.
Our machines are assembled of single construction parts and
components purchased from world’s leading manufacturers in the
production hall, as per current applicable norms, manufacturing
techniques and principles of proper assembly of cooling equipment. Major priority is given to cleanliness and tightness of cooling circuit. Every product is subjected to pressure, tightness and
electrical tests in accordance with standard EN 378.
Obsah
®
CHLADIČE PRE-MIX - SUCHÉ
ANTA
ANTELA
4
5
CHLADIČE PRE-MIX - MOKRÉ
DELTON V
DELTON H
6
7
VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY
SODOBARY KOHOUTOVÉ
SODOBARY DOTYKOVÉ
SODOBARY VESTAVNÉ
SODOBARY LUXUSNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ 8
9
10
11
12
CHLADIČE POST-MIX
VERMA
PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPONENTY
13
14
15
VÍŘENÍ, ČERPADLA
17
REDUKČNÍ VENTILY, NARÁŽECÍ HLAVY
18
STOJANY VÝČEPNÍ
STOJANY
PŘÍSLUŠENSTVÍ 19
20
KOHOUTY VÝČEPNÍ
KOHOUTY
PŘÍSLUŠENSTVÍ
21
22
ODKAPY
23
SANITACE
25
MYTÍ SKLENIC
27
RUČNÍ VÝČEPY, KOMPRESORY
28
JOHN- GUEST
29
HADICE A TRUBKY
33
3|
PRŮTOČNÉ CHLADIČE
PRE-MIX - suché - typ ANTA
Anta MK 21
Anta MK 24
Anta GK 24
Anta AK 40
Anta A
®
Anta AK 40 1 K
Anta B
Anta C
|4
Počet nápojů
Anta MK 21
Anta M 24
Anta MK 24
Anta GK 24
ANTA A 40
ANTA AK 40 1K
ANTA AK 40
Anta A 1/5
Anta AK 1/5
Anta B 1/3
Anta BK 1/3
Anta B 1/2
Anta C 5/8
Anta C 5/8
Hmotnost (kg)
4901045
4901032
4901033
4901048
4901003
4901043
4901004
4901002
4901001
4901005
4901006
4901007
4901010
4901011
Označení
Vzduchový
kompresor
Kód
Chladící výkon stálý
Δt 10 °C ( l/h)
Přenosné suché chlazení ANTA je zařízením typu pre-mix a je určeno k chlazení a stáčení nápojů.
21
24
24
24
40
40
40
32
32
70
70
90
120
120
ano
ne
ano
ano
ne
ano
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ne
21
19
21
25
29
34
31
27
28
47
48
51
62
62
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
3
rozměry (mm)
šířka hloubka výška
205
290
350
235
275
375
235
275
375
340
420
420
285
355
375
285
355
375
285
355
375
360
280
350
360
280
350
450
360
460
450
360
460
450
360
460
510
480
480
510
480
480
Cena
bez DPH
8 490 Kč
6 990 Kč
9 490 Kč
15 800 Kč
10 990 Kč
12 490 Kč
13 490 Kč
15 430 Kč
19 200 Kč
17 300 Kč
20 800 Kč
21 000 Kč
22 900 Kč
24 600 Kč
AKCE
AKCE
AKCE
AKCE
AKCE
AKCE
®
PRŮTOČNÉ CHLADIČE
PRE-MIX - suché - typ ANTELA
27
27
Počet nápojů
4906010 Antela 1/6 - E1
4906011 Antela 1/6 - EK1
Hmotnost (kg)
Označení
Vzduchový
kompresor
Kód
Chladící výkon stálý
Δt 10 °C ( l/h)
Přenosné suché chlazení ANTELA je zařízením typu pre-mix a je určeno k chlazení a stáčení nápojů.
ne
ano
28
28
1
1
rozměry (mm)
šířka hloubka výška
430
340
240
430
340
240
Cena
bez DPH
16 980 Kč
20 400 Kč
5|
PRŮTOČNÉ CHLADIČE
PRE-MIX - mokré - typ DELTON V
®
Delton V 120
Delton V 70
Delton V 100
Delton V 40
Zásoba vody ( l )
Hmotnost (kg)
Delton V 40
2 vlny
Delton V 70
4915134
3 vlny
Delton V 100
4917144
4 vlny
Delton V 120
4919140
4 vlny
Každá další vlna
4911124
Chladící výkon stálý
Δt 10 °C ( l/h)
Označení
Výkon s akumulací
( l/h )
Kód
Typ čerpadla
Průtočné chlazení DELTON V je zařízením typu PRE-MIX a je určeno k chlazení nápojů.
Samec
50
27
18
27
329
329
580
13 100 Kč
Samec
75
52
23
33
359
359
620
14 700 Kč
Samec
105
74
30
40
386
386
677
17 300 Kč
Samec
135
94
37
46
418
418
711
19 300 Kč
Komplet včetně recirkulačního čerpadla typ Samec, vlna 8 x 7
|6
rozměry (mm)
Cena
bez DPH
šířka hloubka výška
1 000 Kč
®
PRŮTOČNÉ CHLADIČE
PRE-MIX - mokré - typ DELTON H
Delton H 120
Delton H 100
Delton H 70
Zásoba vody ( l )
Hmotnost (kg)
Delton H 70
3 vlny
Delton V 100
4927140
4 vlny
Delton V 120
4929140
4 vlny
Každá další vlna
4925130
Chladící výkon stálý
Δt 10 °C ( l/h)
Označení
Výkon s akumulací
( l/h )
Kód
Typ čerpadla
Průtočné chlazení DELTON H je zařízením typu PRE-MIX a je určeno k chlazení nápojů.
EMB
75
52
24
36
513
323
455
14 900 Kč
EMB
110
74
33
44
553
353
495
17 800 Kč
EMB
140
94
49
51
623
403
535
20 400 Kč
rozměry (mm)
Cena
bez DPH
šířka hloubka výška
1 000 Kč
Komplet včetně recirkulačního čerpadla typ EBM, vlna 8x7
7|
VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY
- kohoutové - typ LIMA
Lima 1/5 1K
®
Lima 1/5 2K
Lima 1/8 2K
Stůl pod Limu
Kód
Označení
Lima 1/8
2 kohouty
Lima 1/5
4967128
1 kohout
Lima 1/5
4967129
2 kohouty
4967321 Stůl pod Limu
4967109
|8
Chladící výkon stálý
Δt 10 °C ( l/h)
Suché průtočné chlazení LIMA je určeno k výrobě chlazené sodové vody a chlazené vody u dvokohoutové verze.
soda
voda
jemně
perlivá
17
ano
ne
ano
240
315
380
23 300 Kč
35
ano
ne
ne
280
370
415
21 800 Kč
35
ano
ne
ano
280
370
415
24 400 Kč
-
-
-
-
310
500
880
11 400 Kč
Nápoje
rozměry (mm)
Cena
bez DPH
chlazená
šířka hloubka výška
voda
VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY
- dotykové - typ SAMBA
®
Samba 1/5 3S
Soft stream
Samba stůl
Samba sloup
Kód
4967131
4967131
4967324
4967302
4967107
Označení
Samba 1/5
3 spínače
Samba 1/5 sloup
3 spínače
Samba 1/5 stůl
3 spínače
Soft Stream
Chladící výkon stálý
Δt 10 °C ( l/h)
Suché průtočné chlazení Samba a Soft Stream je určeno k výrobě chlazené a sodové vody.
Nápoje
rozměry (mm)
Cena
bez DPH
voda
chlazená
soda jemně
šířka hloubka výška
voda
perlivá
35
ano
ano
ano
270
505
510
28 400 Kč
35
ano
ano
ano
270
505
1390
41 400 Kč
35
ano
ano
ano
480
360
1290
46 400 Kč
17
ano
ano
ano
240
320
410
21 600 Kč
9|
VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY
- vestavné - typ BASE STREAM
2402
2602
7190
8180
2603
6180
7180
4280001
4280002
4280003
4280000
4280020
4280010
4280011
| 10
Označení
2402
2602
2603
6180
8180
7180
7190
17
Cena
bez DPH
soda
jemně
perlivá
chlazená
voda
šířka
hloubka
výška
ano
ne
ano
230
360
390
Mechanický
dispenser
Kód
Base Stream
rozměry (mm)
Elektronický
dispenser
4967207
Označení
Nápoje
Vodovodní
baterie
Kód
Chladící výkon
stálý Δt 10 °C ( l/h)
Base Stream
soda
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
18 500 Kč
Nápoje
nechlazená chlazená
voda
voda
ne
ne
ano
ano
ne
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ne
ano
ano
Cena
bez DPH
599 Kč
1 300 Kč
1 900 Kč
8 900 Kč
4 800 Kč
14 700 Kč
15 200 Kč
®
VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY
- luxusní - typ SMART STREAM
®
Smart Stream
Smart Stream Sloup
Kód
Označení
4967138
Smart Stream
4967138 + Smart Stream
4967327
Sloup
Chladící výkon
stálý Δt 10 °C ( l/h)
Suché průtočné chlazení Smart stream je určeno k výrobě chlazené vody, sodové vody, jemně sycené sody a vody horké.
Nápoje
rozměry v mm
voda
horká
chlazená
soda jemně
šířka hloubka výška
voda
voda
perlivá
Cena
bez DPH
35
ano
ano
ano
ano
300
495
490
37 600 Kč
35
ano
ano
ano
ano
300
495
1360
51 400 Kč
11 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ
®
- Sodobary
Kód
4522020
5030119
5030001
5030091
5PI011203S
5PI4512F4S
5PI451214F
*5PI221212S
**5PI2312S
5010010
Označení
Ventil redukční CO2 1+1
Ventil redukční H2O
Hlava filtru
Filtr vodní
J-G hadice - závit 3/8´´ - 3/8´´ BSPT
J-G hadice - závit 3/8´´ - 1/4´´ MFL
J-G hadice - závit 3/8´´ - 1/2´´ BSP
J-G hadice - kolík 3/8´´ - 3/8´´
J-G Y - hadice 3/8´´
Hadice 3/8´´
Množství
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
4 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
10 m
Cena bez DPH
Množství
1 ks
1 ks
10 m
Cena bez DPH
3 900 Kč
* pouze SAMBA
** Lima 2K
- Sloup, stůl
Kód
4522020
5PI4512F4S
5010010
| 12
Označení
Ventil redukční CO2 1+1
J-G hadice - závit 3/8” - 1/4” MFL
hadice 3/8”
1 680 Kč
®
PRŮTOČNÉ CHLADIČE
POST-MIX -suché - typ VERMA
VERMA 3
VERMA 4
Chladící výkon
stálý Δt 10 °C ( l/h)
Hmotnost
(kg)
VERMA 4
2013
4967903
Verma 3
postmix
40
35
4967904
Verma 4
2013
postmix
35
35
4967901
Verma 4
postmix
35
37
Kód
Označení
Typ
rozměry (mm)
Počet nápojů
Cena
bez DPH
šířka hloubka výška
3 limonády
+ soda
4 limonády
+ voda a soda
4 limonády
+ soda
280
470
440
34 900 Kč
275
480
445
50 000 Kč
265
420
445
49 000 Kč
Kombinovaná elektromagnetická hlava je vybavena dávkovačem a počítadlem dávek.
13 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ
®
- VERMA 4 (sirupy B-I-B)
Kód
4522021
5030119
5030001
5030091
5213002
5064001
5PI4512F4S
5PI451214
5PI011203
5PI0212
5PI251212
5PI201210
5PM2610
6600307R
6600313R
5010010
5010021
Označení
Ventil redukční CO2 2+1
Ventil redukční H2O
Hlava filtru
Filtr vodní
Pumpa sirupová
Narážecí hlava Jolli - černá - sirup
J-G hadice - závit 3/8” - 1/4 “ MFL
J-G hadice - závit 3/8” - 1/2 “ BSP
J-G hadice - závit 3/8” - 3/8” BSPT
J-G T- hadice 3/8”
J-G kolík - násadec 3/8” - 3/8”
J-G hadice-hadice 3/8” - 5/16”
J-G oblouk 90° 3/8”
spona nerez 10,5 mm
spona nerez 13,3 mm
hadice 3/8”
hadice PVC 12x7
Množství
Cena
bez DPH
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
4 ks
4 ks
6 ks
1 ks
4 ks
3 ks
4 ks
5 ks
1 ks
8 ks
8 ks
20 m
10 m
15 500 Kč
- VERMA 4 (sirupy v kyvetách)
Kód
4522021
5030119
5030001
5030091
5040022
5064001
5064002
5PI4512F4S
5PI451214
5PI011203
5PI0212
5PI201210
5PM2610
5010010
| 14
Označení
Ventil redukční CO2 2+1
Ventil redukční H2O
Hlava filtru
Filtr vodní
Kyveta 18 l
Narážecí hlava Jolli černá - sirup
Narážecí hlava Jolli šedá - CO2
J-G hadice-závit 3/8”-1/4” MFL
J-G hadice-závit 3/8”-1/2” BSP
J-G hadice-závit 3/8”-3/8” BSPT
J-G T-hadice 3/8”
J-G hadice-hadice 3/8”-5/16”
J-G oblouk 90° 3/8”
hadice 3/8”
Množství
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
4 ks
4 ks
4 ks
10 ks
1 ks
4 ks
3 ks
5 ks
1 ks
20 m
Cena
bez DPH
15 500 Kč
KOMPONENTY POST-MIX
®
Kód
Náhled
Popis
Cena
bez DPH
5040022
Kyveta nerez 18 l
2 200 Kč
5064002
Narážecí hlava Jolli CO2 ( šedá )
160 Kč
5064001
Narážecí hlava Jolli sirup ( černá )
160 Kč
5031102
Manometr 10 atm. ( k hlavě filtru )
209 Kč
5213002
Čerpadlo plynové Flojet
2 200 Kč
5215001
Elektromotor RPM 165 W
1 900 Kč
5215002
Elektromotor RPM 184 W
2 000 Kč
5212022
Čerpadlo Procon bez filtru (200 l)
1 600 Kč
5212020
Čerpadlo Procon s filtrem (200 l)
1 700 Kč
5212021
Čerpadlo Procon s filtrem (300 l)
1 800 Kč
5212024
Čerpadlo Procon bez filtru nerez (200 l)
2 350 Kč
5212023
Čerpadlo Procon bez filtru nerez (130 l)
2 350 Kč
5212025
Čerpadlo Procon bez filtru nerez (600 l)
2 400 Kč
5214002
Čerpadlo Shurflo 8095-951
2 660 Kč
15 |
KOMPONENTY POST-MIX
®
Kód
Náhled
Popis
Cena
bez DPH
5030135
Mechanický filtr H2O
5030137
Vložka mechanického filtru H2O
180 Kč
5030134
Vložka mechanického filtru H2O uhlíková
900 Kč
5030091
Vodní filtr 350 CPS - uhlíkový
720 Kč
5030092
Vodní filtr 500 CPS - uhlíkový
950 Kč
5030001
Hlava filtru
1 200 Kč
5030093
Filtr vodní 3M - AP3 - uhlíkový
1 499 Kč
5030002
Hlava filtru 3M - VH3
1 499 Kč
5030119
Redukční ventil H2O 3/8´´
230 Kč
8360003
Elektronika řídící Gicar
990 Kč
8360005
Elektronika řídící Gicar + časové relé
1 050 Kč
5300049
Hlava Flomatic mechanická
3 536 Kč
5300051
Hlava Flomatic elektrická
4 640 Kč
| 16
1 200 Kč
VÍŘENÍ A ČERPADLA
®
EBM - 7m
Samec - 7m
RIO 11
Samec AG -35
Ponorný vířič S30
Kód
5210205
5500206
5500209
5500207
5500210
5210100
Popis
Čerpadlo EBM 7m
Čerpadlo Samec 7m
Čerpadlo RIO 11 - Samec
Vířič Samec AG35
Vířič Samec LT-20
Ponorný vířič S 30 1,35 m
Samec LT -20
Cena
bez DPH
2 000 Kč
1 600 Kč
1 800 Kč
760 Kč
590 Kč
665 Kč
17 |
REDUKČNÍ VENTILY
®
Kód
4522020
4522021
4522023
4522024
4522057
4522058
4522059
4522068
Popis
Redukční ventil CO2 1 + 1
Redukční ventil CO2 2 + 1
Redukční ventil N2 1 + 1
Redukční ventil N2 2 + 1
Manometr CO2 / N2 ( 3 bar - vyst. tlak )
Manometr CO2 / N2 ( 6 bar - vyst. tlak )
Manometr CO2 ( 200 bar )
Hadice k RV CO2 1,5 m
Cena bez DPH
1 130 Kč
1 990 Kč
1 130 Kč
1 990 Kč
238 Kč
238 Kč
238 Kč
853 Kč
HLAVICE NARÁŽECÍ
Narážeč - bajonet
Kód
5061001
5061011
5061021
5061501
5061502
5061503
5061511
5061512
5061202
5061507
5061508
| 18
Narážeč - plochý
Popis
Narážeč Micromatic - bajonet
Narážeč Micromatic - plochý
Narážeč Micromatic - kombi
Těsnění hlavní - bajonet
Těsnění úderníku - bajonet
Těsnění o-kroužek - bajonet
Těsnění hlavní - plochý
Těsnění o-kroužek - plochý
Rukojeť narážeče Micromatic
Torpedo narážeče
Ventil zpětný narážeče
Narážeč - kombi
Cena bez DPH
800 Kč
960 Kč
960 Kč
40 Kč
40 Kč
6 Kč
69 Kč
6 Kč
250 Kč
40 Kč
20 Kč
VÝČEPNÍ STOJANY
®
Majolica
Cobra 1 kohout
* Ceny jsou uvedeny bez medailí a bez kohoutů.
Benelux - 3 otvory
Cobra 2 kohouty
Cobra 3 kohouty
Benelux - 5 otvorů
Popis
Majolica Baroco D 130 bílá, 1 kohout, chrom
Majolica Baroco D 130 bílá, 2 kohouty, chrom
Majolica Baroco D 130 bílá, 1 kohout, zlato
Majolica Baroco D 130 bílá, 2 kohouty, zlato
Cena bez DPH
7 100 Kč
8 200 Kč
8 300 Kč
9 500 Kč
Kód
4210736
4215730
4215734
4210738
4215732
4215736
4215741
4215740
4215770
Cena bez DPH
2 700 Kč
3 400 Kč
5 400 Kč
2 990 Kč
3 800 Kč
5 900 Kč
9 200 Kč
9 800 Kč
200 Kč
Kód
4220042
4220040
4220043
4220041
Popis
Cobra, 1 otvor, chrom
Cobra, 2 otvory, chrom
Cobra, 3 otvory, chrom
Cobra, 1 otvor, pozlacená
Cobra, 2 otvory, pozlacená
Cobra, 3 otvory, pozlacená
Cobra PLUS, 4 otvory, chrom
Cobra PLUS, 4 otvory, zlato
Smyčka recirkulační do cobry
Popis
Benelux, 3 otvory, chrom
Benelux, 5 otvorů, chrom
Benelux, 3 otvory, pozlacená
Benelux, 5 otvorů, pozlacená
Cena bez DPH
9 600 Kč
11 900 Kč
11 900 Kč
13 900 Kč
19 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ STOJANŮ
®
Kód
4240847
4240853
42460872
42460877
4240888
4240889
4241379
4241318
Kód
4730070
4730084
4730071
4730085
4732176
4732184
4732175
4732185
| 20
Popis
Medaile - cobra D90 chrom
Medaile - cobra D90 zlato
Medaile - cobra D90 chrom prodloužená
Medaile - cobra D90 zlato prodloužená
Medaile - cobra chrom trojitá
Medaile - cobra zlato trojitá
Distanční kroužek chrom
Distanční kroužek zlato
Popis
Kruh D130 - 1 otvor chrom
Kruh D130 - 1 otvor zlato
Kruh D130 - 2 otvory chrom
Kruh D130 - 2 otvory zlato
Rampa L450 D130 - 3 otvory chrom
Rampa L450 D130 - 3 otvory zlato
Rampa L450 D130 - 4 otvory chrom
Rampa L450 D130 - 4 otvory zlato
Cena bez DPH
320 Kč
360 Kč
600 Kč
640 Kč
1 100 Kč
1 350 Kč
130 Kč
150 Kč
Cena bez DPH
1 950 Kč
2 700 Kč
2 330 Kč
2 950 Kč
7 900 Kč
9 800 Kč
7 900 Kč
9 800 Kč
KOHOUTY
®
Kód
Náhled
Popis
Cena
4255211
kohout chrom 5/8“ x 35 mm
nerez nátrubek
990 Kč
4250950
kohout chrom 5/8“ x 35 mm
plast. nátrubek
990 Kč
4250952
kohout chrom 5/8“ x 65 m
plast. nátrubek
1 050 Kč
4255210
kohout zlato 5/8“ x 35 mm
nerez nátrubek
1 050 Kč
4250956
kohout zlato 5/8“ x 35 mm
plast. nátrubek
1 050 Kč
4250958
kohout zlato 5/8“ x 65 m
plast. nátrubek
1 100 Kč
4250010
kohout plast 5/8“ x 35 mm
s kompenzátorem
990 Kč
4250014
kohout plast 5/8“ x 47 mm
s kompenzátorem
990 Kč
4255010
kohout plast Selbach
980 Kč
4254018
kohout plast CMB
1 200 Kč
21 |
KOHOUTY - PŘÍSLUŠENSTVÍ
®
Kód
4259211
4259218
Kód
4270969
4270966
4270973
4270979
Popis
klíč na kohout
sada těsnění kohoutu s kompenzátorem
Popis
rukojeť bílá
rukojeť tmavě zelená žíhaná
rukojeť červená žíhaná
rukojeť medová
Cena
170 Kč
40 Kč
Cena
165 Kč
165 Kč
165 Kč
165 Kč
NÁHRADNÍ DÍLY KOHOUTŮ
Kód
4259205
4259205A
4259206
4259207
4259209
4259210
4259214
4259215
4259216
| 22
Popis
Nátrubek plastový ke kohoutu
Nátrubek kovový ke kohoutu
Šroub čelní M5
Pružina kohoutu
Kompenzátor kohoutu chrom
Kompenzátor kohoutu zlato
Čep rukojeti kohoutu + matice chrom
Čep rukojeti kohoutu + matice zlato
Píst kohoutu
Cena
34 Kč
57 Kč
15 Kč
5 Kč
102 Kč
115 Kč
100 Kč
110 Kč
180 Kč
ODKAPY
®
Kód
4970350
4970351
4100102
4100103
4100201
4100203
4100301
4100303
Popis
Odkapová miska nerez 400 x 220 mm
Odkapová miska nerez 600 x 220 mm
Odkapová miska zlato 400 x 220 mm
Odkapová miska zlato 600 x 220 mm
Odkapová miska nerez 400 x 220 mm D135
Odkapová miska nerez 500 x 250 mm D182
Odkapová miska zlato 400 x 220 mm D135
Odkapová miska zlato 500 x 250 mm D182
Cena bez DPH
800 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč
2 300 Kč
1 600 Kč
2 050 Kč
1 700 Kč
2 500 Kč
23 |
ODKAPY
®
Kód
4100402
4100412
4100601
4100602
4100603
4100604
4100701
4100702
4100703
4100704
Popis
Odkapová miska nerez zapuštěná 400 x 220 mm
Odkapová miska nerez zapuštěná 400 x 220 mm ostřik
Odkapová miska nerez 400 x 400 mm
Odkapová miska nerez 400 x 400 mm ostřik
Odkapová miska nerez 600 x 400 mm
Odkapová miska nerez 600 x 400 mm ostřik
Odkapová miska zlato 400 x 400 mm
Odkapová miska zlato 400 x 400 mm ostřik
Odkapová miska zlato 600 x 400 mm
Odkapová miska 600 x 400 mm ostřik
4100803
4100801
4100802
Ostřik samostatný chrom
Ostřik vnitřní chrom
Odpad odkapu 1/2
| 24
Cena bez DPH
1 700 Kč
2 600 Kč
2 850 Kč
4 200 Kč
4 200 Kč
4 500 Kč
3 500 Kč
5 500 Kč
5 100 Kč
5 900 Kč
1 660 Kč
850 Kč
350 Kč
SANITAČNÍ PŘÍSTROJE
®
Kód
4974001
4974003
4974002
Popis
Swing - sanitační zařízení
Swing 600 - sanitační zařízení
Příslušenství pro Swing
Výkon
300 l/h
530 l/h
Cena bez DPH
14 000 Kč
15 500 Kč
2 600 Kč
SANITACE - PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kód
5500003
5500004
5074334
5074335
5074350
5074329
5074333
5074332
5074331
5500007
Popis
Kartáč na narážecí hlavu - bajonet
Kartáč na narážecí hlavu - plochý
Habla - Cip - sanitační kapalina zásaditá - 1 kg
Sept - sanitační kapalina kyselá - 1 kg
Sanitační přípravek TM DESANA MAXfp - 45g
kulička molitanová ø 8 mm
kulička molitanová ø 10 mm
kulička molitanová ø 13 mm
kulička molitanová ø 15 mm
Kartáč na kohout
Cena bez DPH
200 Kč
200 Kč
80 Kč
100 Kč
79 Kč
4 Kč
4,5 Kč
5 Kč
6 Kč
40 Kč
25 |
SANITACE - PŘÍSLUŠENSTVÍ
®
Kód
5061101
5061111
5061121
4008235
4008234
4008236
5040071
4259213
| 26
Popis
Čistící matice - bajonet
Čistící matice - plochá
Čistící matice - kombi
Barel sanitační - bajonet
Barel sanitační - plochý
Barel sanitační - kombi
Kyveta sanitační - 9 l
Adaptér na pivní kohout
Cena bez DPH
640 Kč
690 Kč
690 Kč
2 400 Kč
2 400 Kč
2 500 Kč
5 100 Kč
190 Kč
MYTÍ SKLENIC
®
Spülboy ø 18 cm
Dunetic compact
Spülboy ø 15 cm
Kód
5500302
5500304
5500600
5500610
5500506
5500507
5500511
5500512
Popis
Myčka Spülboy - ø 18 cm
Myčka Spülboy - ø 15 cm
Myčka Dunetic compact
Myčka Delfín 2100
Kartáč středový s hlavou
hlava kartáče
kartáč obvodový ø 18 cm
kartáč obvodový ø 15 cm
Kartáč M
Kód
5500001
5500002
5500401
5074337
Cena bez DPH
3 150 Kč
2 800 Kč
3 050 Kč
3 150 Kč
299 Kč
110 Kč
450 Kč
440 Kč
Kartáč V
Popis
kartáč na sklenice M
kartáč na sklenice V
Spülboy detergent - tablety do myčky skla - 200 ks
Gläserrein - kapalina do myčky skla - 1 kg
Cena bez DPH
240 Kč
260 Kč
330 Kč
160 Kč
27 |
RUČNÍ VÝČEPY
®
Kód
4975001
4975004
5480125
6610301
Popis
Pípa Country - ruční výčep *
Pípa Country - ruční výčep s pumpičkou *
Matice převlečná 5/8’’ 6HR
Ventilek
Cena bez DPH
790 Kč
2 100 Kč
24 Kč
21 Kč
* bez narážecí hlavy
KOMPRESORY
701 OD
Kompresor
s manometrem
Leonardo
Kód
5100106
4975100
5100101
5100105
| 28
Popis
Kompresor vzduchový, pístový Leonardo 1 HP
Kompresor vzduchový s manometrem
Kompresor vzduchový 15RNS
Kompresor vzduchový 701OD
15 RNS
Cena bez DPH
7 100 Kč
4 400 Kč
2 000 Kč
4 410 Kč
HADICOVÉ SPOJKY
JOHN-GUEST
®
J-G Hadicové spojky – rozdvojky
Kód
Náhled
Popis
Připojení
Cena bez DPH
5PI0212S
T - hadice 3/8´´
3/8´´
57 Kč
5PI0216S
T - hadice 1/2´´
1/2´´
82 Kč
5PI2312S
Y - hadice 3/8´´
3/8´´
55 Kč
5PM2308S
Y - hadice 5/16´´
5/16´´
60 Kč
Popis
Připojení
hadice - závit
Cena bez DPH
J-G Hadice - závit /závitové spojky/
Kód
Náhled
5PI451215CS
s nátr.
(na narážeč)
BSPT
3/8´´– 5/8´´
62 Kč
5PI451615FS
vnitřní závit
BSPT
1/2´´–5/8´´
91 Kč
5PI451214FS
vnitřní závit
BSPT
3/8´´–1/2´´
59 Kč
5CI321216S
vnitřní závit
BSPT
3/8´´–3/4´´
77 Kč
5PI451213S
vnitřní závit
BSP
3/8´´–3/8´´
57 Kč
5PI4512F4S
vnitřní závit
(na RV CO2)
MFL
3/8´´ - 1/4´´
35 Kč
5PI0112F4S
vnější závit
MFL
3/8´´–7/16´´
40 Kč
5PI011202S
vnější závit
BSPT
3/8´´–1/4´´
37 Kč
5PI011203S
vnější závit
BSPT
3/8´´–3/8´´
46 Kč
5PI011223S
vnější závit
NPTF
3/8´´–3/8´´
37 Kč
29 |
HADICOVÉ SPOJKY
JOHN-GUEST
J-G trubka - hadice spojky “Superseal”
Kód
Náhled
Popis
®
Připojení
Cena bez DPH
5SI041012S
spojka rovná
5/16´´ - 3/8´´
(trubka, hadice)
49 Kč
5SI031012S
spojka koleno
5/16´´ - 3/8´´
(trubka, hadice)
58 Kč
J-G podložka oblouk
Kód
Náhled
Připojení
Cena bez DPH
3/8´´
19 Kč
Popis
Připojení
Cena bez DPH
5PI0412S
spojka rovná
(hadice, hadice)
3/8´´–3/8´´
52 Kč
5PI0416S
spojka rovná
(hadice, hadice)
1/2´´–1/2´´
58 Kč
Popis
Připojení
Cena bez DPH
5PM2610S
J-G hadicové spojky - rovné
Kód
Náhled
J-G hadicové spojky - kolena
Kód
Náhled
Popis
oblouk 90°
3/8´´
5PI0312S
spojka koleno
3/8´´–3/8´´
(hadice, hadice)
51 Kč
5PI0316S
spojka koleno
1/2´´–1/2´´
(hadice, hadice)
72 Kč
5PI211612S
spojka koleno
1/2´´–3/8´´
(hadice, hadice)
65 Kč
5PI221212S
J-G hadice hadice
51 Kč
| 30
3/8´´–3/8´´
HADICOVÉ SPOJKY
JOHN-GUEST
®
J-G hadicové spojky - redukce
Kód
Náhled
Popis
Připojení
Cena bez DPH
5PI201210S
J-G
hadice-hadice
3/8´´ - 5/16´´
38 Kč
5PI201612S
J-G
hadice-hadice
1/2´´ - 3/8´´
51 Kč
Připojení
Cena bez DPH
J-G průchodky
Kód
Náhled
Popis
5PI1212S
J-G
hadice-hadice
3/8´´ - 3/8´´
80 Kč
5PI121208S
J-G
hadice-hadice
3/8´´ - 1/4´´
87 Kč
J-G násadce
Kód
Náhled
Popis
Připojení
Cena bez DPH
5PI251212S
J-G
kolík - násadec
3/8´´ - 3/8´´
30 Kč
5PI251216S
J-G
kolík - násadec
3/8´´ - 1/2´´
35 Kč
5PI251616S
J-G
kolík - násadec
1/2´´ - 1/2´´
45 Kč
Připojení
Cena bez DPH
J-G záslepky
Kód
Náhled
Popis
5PI0812S
J-G záslepka
3/8´´
14 Kč
5PI0816S
J-G záslepka
1/2´´
23 Kč
31 |
HADICOVÉ SPOJKY
JOHN-GUEST
J-G zámečky
Kód
Popis
Připojení
Cena bez DPH
5PIC1812R
J-G zámeček
3/8´´
5 Kč
5PIC1808R
J-G zámeček
1/4´´
5 Kč
Popis
Připojení
Cena bez DPH
J-G ventily zpětné
Kód
Náhled
®
Náhled
5SCV5/16
J-G zpětný
ventil
5/16´´
138 Kč
5SCV1/4
J-G zpětný
ventil
1/4´´
131 Kč
Popis
Připojení
Cena bez DPH
J-G ventil
3/8´´
271 Kč
J-G ventily uzavírací
Kód
Náhled
5PISV0412S
J-G řezačky hadic
Kód
Náhled
Popis
Cena bez DPH
5TSNIP
řezačka plast, malá
210 Kč
5TS-28
řezačka - kleště kovové, velké
498 Kč
| 32
HADICE NÁPOJOVÉ
®
Kód
5010006
5010010
5010011
5010021
5010025
5010031
5010051
5010052
5010054
5010064
5010057
5010058
5010059
Označení
Hadice nápojová MDP 5/16´´, 8 x 4 mm
Hadice nápojová MDP 3/8´´, 9,5 x 6,7 mm
Hadice nápojová MDP 1/2´´, 12,7 x 9,5 mm
Hadice nápojová PVC 12 x 7 mm
Hadice nápojová PVC 16 x 10 mm
Hadice nápojová PVC opletená 11,5 x 6,3 mm
Python 5 x 1/2´´
Python 6 x 1/2´´
Python 8 x 1/2´´
Python 5 x 3/8“
Python 6 x 3/8“
Python 7 x 3/8“
Python 6+2 6 x 3/8´´, 2 x 1/2´´ + elektrický kabel
Cena / 1 m bez DPH
8,5 Kč
6,5 Kč
9,5 Kč
17,5 Kč
23 Kč
21 Kč
220 Kč
276 Kč
345 Kč
170 Kč
180 Kč
190 Kč
265 Kč
TRUBKY NEREZOVÉ
Kód
6201390
6201392
6201394
6201396
Označení
D 6,35 x 0,5
D 8,0 x 0,5
D 9,5 x 0,5
D 11,0 x 0,5
Cena / 1 m bez DPH
48,0 Kč
50,0 Kč
55,0 Kč
65,0 Kč
33 |
Všeobecné prodejní a dodací podmínky
1. Uzavření smlouvy
1.1 Prodej, dodávky a další služby firmy Sinop CB a.s. se
uskutečňují výhradně podle těchto Všeobecných podmínek,
které zákazník akceptuje zadáním objednávky nebo převzetím
dodávky.
1.2 Změny a doplnění smluv a/nebo těchto dodacích
podmínek a jakékoli vedlejší úmluvy musejí být písemné.
1.3 Nabídky firmy Sinop nejsou závazné. Smlouva nevzniká,
dokud není firmou Sinop písemně potvrzena, a směrodatný je
pouze obsah potvrzení objednávky a těchto dodacích
podmínek. Ústní dohody či závazky, mají-li být účinné,
musejí být potvrzeny firmou Sinop.
1.4 Potvrzení je možné podle odstavce 1.1 provést e-mailem.
2. Ceny
2.1 Veškeré ceny firmy Sinop jsou Ex Works sklad České
Budějovice, Praha nebo Pezinok (SR), a bez příslušné daně
z přidané hodnoty a dovozních cel.
2.2 Veškeré ceny firmy Sinop jsou včetně nákladů na běžné
balení.
2.3 Jestliže se strany nedohodly na individuální ceně, určuje
cenu ceník firmy Sinop platný k datu uzavření smlouvy.
3. Přeprava
3.1 Neurčí-li zákazník jinak, uskuteční se přeprava
v obvyklém balení přiměřeným dopravním prostředkem.
3.2 Riziko přechází na zákazníka předáním předmětu dodávky
přepravci nebo samotnému zákazníkovi. Zpozdí-li se dodávka
nebo přeprava z důvodů, za něž nese odpovědnost zákazník,
přejde riziko na zákazníka ke dni oznámení o připravenosti
předmětu dodávky k expedici.
4. Úhrada
4.1 Jednotlivé faktury jsou splatné do 14 dnů od data faktury.
Platby od zákazníka se pokládají za provedené až poté, co
firma Sinop tuto platbu obdrží.
4.2 Nezaplatí-li zákazník včas, je firma Sinop oprávněna
účtovat zákazníkovi úrok 0,1 % za každý den zpoždění. Firma
Sinop si vyhrazuje právo uplatňovat další náhradu škody.
5. Lhůty
5.1 Termíny dodávek a dodací lhůty jsou závazné pouze
tehdy, pokud byly firmou Sinop písemně potvrzeny a
zákazník firmě Sinop předal či poskytl veškeré podklady
nutné k včasnému provedení dodávky a provedl všechny
dohodnuté zálohové platby podle plánu. Dohodnuté lhůty
začínají běžet v den potvrzení objednávky. V případě
rozšířených objednávek zadaných později se tyto lhůty
přiměřeně prodlouží.
5.2 Nepředvídatelné a nevyhnutelné události a události, na
něž firma Sinop nemá vliv a za něž nenese odpovědnost,
například události vyšší moci, válka, přírodní katastrofy,
správní nařízení nebo pracovněprávní konflikty, zbavují firmu
Sinop povinnosti provést dodávku či plnění včas, a to po
celou dobu trvání těchto událostí. Dohodnuté lhůty se
prodlouží přiměřeně k délce rušení plnění; zákazník bude
vhodným způsobem informován o jeho vzniku či skončení.
Nelze-li konec rušení předvídat nebo trvá-li rušení déle než tři
měsíce, mají obě strany právo od smlouvy odstoupit.
5.3 V případě opožděné dodávky ze strany firmy Sinop má
zákazník právo zrušit smlouvu jen tehdy, je-li firma Sinop za
zpoždění odpovědná a marně uplynula přiměřená lhůta
stanovená zákazníkem pro dodávku.
6. Záruka
6.1 Pro vznik práva zákazníka na záruku je třeba, aby
zákazník předmět dodávky zkontroloval bez zbytečného
odkladu po dodání a jakékoli závady písemně oznámil
firmě Sinop bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
dvou týdnů od dodávky. Skryté vady je třeba ohlásit
firmě Sinop písemně bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění.
6.2 V případě oznámení vady má firma Sinop právo
dotčený předmět dodávky zkontrolovat a vyzkoušet.
Zákazník k tomu firmě Sinop poskytne nutný čas a
příležitost. Firma Sinop může zákazníka rovněž požádat,
aby dotčený předmět dodávky firmě Sinop na vlastní
náklady poslal.
6.3 Vada, na niž se vztahuje záruka, bude firmou Sinop
napravena podle její úvahy buď opravou, nebo výměnou
vadného dílu, v obou případech pro zákazníka bezplatně.
Záruka platí pro výměnu poškozených dílů včetně
dopravy z firmy Sinop k zákazníkovi, ale bez jakýchkoli
dalších souvisejících výdajů, jako je servis potřebný
k výměně poškozených dílů atd.
6.4 Firma Sinop neposkytuje žádnou záruku za škody
způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním,
nevhodnými provozními prostředky (špatný olej), vadnou
montáží, chybným zacházením, chybnou instalací ze
strany zákazníka nebo jím pověřených třetích osob,
přirozeným
opotřebením
nebo
chybnými
elektromechanickými či elektrickými podmínkami,
pokud za poškození nenese odpovědnost firma Sinop.
6.5 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ve vztahu
k dodaným kusům je 12 měsíců od přechodu rizika.
Jestliže firma Sinop odstraňuje vadu pro účely dalšího
plnění podle odstavce 6.3, je záruční lhůta přerušena na
dobu trvání těchto opravných prací a bude přiměřeně
prodloužena. Vymění-li firma Sinop vadný kus za nový,
začíná nová záruční lhůta pro uplatnění záručních nároků
v trvání 12 měsíců.
6.6 Záruka platí pro veškeré škody s výjimkou škod
uvedených v odstavci 6.4 a škod způsobených vadným
provozem stroje (např. únik a ztráta chladicí kapaliny,
poškození zboží nebo okolního prostředí atd.).
7. Přechod vlastnických práv
7.1 Dodané výrobky zůstávají vlastnictvím firmy Sinop
až do úplného uhrazení všech pohledávek firmy Sinop
plynoucích z obchodního vztahu se zákazníkem.
PRŮTOČNÉ CHLADIČE
PRE-MIX - mokré - typ DELTON H
®
Akciová společnost SINOP CB a.s. se zabývá návrhy, výrobou, prodejem a servisem chladící techniky.Výrobní
závod v Českých Budějovicích doplňují pobočky v Praze a Pezinku (Slovensko).Výrobní program zahrnuje chladicí
agregáty (různé použití v potravinářském, strojírenském a chemickém průmyslu) a nápojové chladiče (suché
i mokré průtokové chladiče, výrobníky sodové vody a přístroje post-mix). Společnost SINOP CB a.s. se dále zabývá
výstavbou chladicích a mrazicích boxů a provozuje velkoobchod s komponenty pro chladící a klimatizační techniky. Od svého založení v roce 1994 se SINOP CB a.s. řadí mezi nejvýznamnější firmy v České republice ve svém
oboru. V současnosti se více než 70 % výrobků společnosti SINOP CB a.s.vyváží do zemí EU.
SINOP CB a.s. company is engaged in project management, production, sale and service of cooling products.
The production plant in České Budějovice is complimented by branches in Prague and Pezinok (Slovakia). The production program includes cooling aggregates (different appplications in food industry, engineering and chemical
industry) and drink coolers (dry and wet trhough-flow coolers, soda-water makers, post-mix). The Sinop company is
further engaged in construction of cooling and freezing boxes and runs a wholesale line with components for refrigeration technology. Since Sinop establishement in 1994, we became to be one of the most significant company
in this field in Czech Republic. Presently, more than 70 % of Sinop products are exported into the countries of EU.
Sinop CB a.s.
Pod Stromovkou 205
370 01 České Budějovice
Czech Republic
SINOP CB a.s.
K Hrušovu 1400/1
102 00 Praha 10
www. sinop.cz
SINOP alfa s.r.o.
Bratislavská 81
902 01 Pezinok, Slovensko
www. sinopalfa.sk
tel.: +420 387 203 521
fax: +420 387 203 525
gsm: +420 777 721 521
e-mail: [email protected]
telefon:+420 272 700 671
fax:
+420 222 264 009
gsm: +420 777 215 376
e-mail: [email protected]
tel.: +421 336 422 255
fax: +421 336 422 255
e-mail: [email protected]
www.sinop.cz
Download

výčepní zařízení beverage technology 20 13