Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta mezinárodních vztahů
Manažerská informatika
Program na uchovávání a sdílení informací
Microsoft
OneNote
2010
Markéta Kubálková
Tomáš Kubálek
Určeno pro studenty Fakulty mezinárodních vztahů a Univerzity třetího věku VŠE v Praze
© Markéta Kubálková, 2011; Tomáš Kubálek, 2011
Typography © Markéta Kubálková, 2011; Tomáš Kubálek, 2011
This edition © Tribun EU, 2011
ISBN 978-80-263-0074-8
Obsah
3
Obsah
1
Seznámení
1.1
1.2
1.3
1.4
2
Karta Domů
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.3
4.4
E-mail (Odeslat stránku e-mailem.)
Nepřečteno (Zobrazit nepřečtené změny. Další nepřečtená. Označit jako
přečtené.)
Sdílený poznámkový blok (Zobrazit autory. Skrýt autory. Najít podle
autora. Poslední úpravy. Nový sdílený poznámkový blok. Sdílet tento
poznámkový blok.)
Historie (Verze stránek. Odpadkový koš poznámkového bloku.)
Karta Kreslení
5.1
5.2
5.3
6
Tabulka (Vložit tabulku. Operace s tabulkami. Ohraničení. Výpočty.
Další operace s tabulkami. Export dat do tabulky. Import dat tabulky.)
Obrázky (Obrázek ze souboru. Výřez z plochy. Výřez z Internet
Exploreru. Ikona aplikace OneNote.)
Odkaz (Hypertextový odkaz. Odkaz na oddíl. Odkaz na stránku. Odkaz
na poznámkový blok. Odkaz na odstavec. Odkazy na internet.)
Soubory (Vložení souboru. Výtisk souboru. Výtisk ze skeneru.)
Záznam (Nahrát zvuk. Nahrát video.)
Časové razítko (Datum a čas.)
Symboly (Rovnice. Symbol.)
Vložit mezeru (Vložit mezeru.)
Karta Sdílení
4.1
4.2
5
Základní text (Odrážky. Odsazení. Číslování. Zarovnání odstavce.
Písmo.)
Styly (Styly.)
Značka (Značka. Vlastní značka. Souhrn značek.)
Schránka (Schránka.)
Outlook (Odeslat stránku e-mailem. Úkol do Outlooku. Událost ve
OneNote z Outlooku. Událost v Outlooku do OneNote.)
Karta Vložení
3.1
4
K čemu slouží aplikace OneNote (K čemu slouží OneNote. Zdroje
poznámek. Integrace v Microsoft Office.)
Firma Encián (Zaměření firmy Encián. Projekty Start a Střecha. ECDL.)
Struktura informací ve OneNote (Oddíl. Skupina oddílů. Poznámkový
blok. Stránka. Kontejner. Seznam.)
Seznámení s aplikací OneNote (Zavření poznámkového bloku. Otevření
poznámkového bloku. Přejmenování poznámkového bloku. Přejmenování
oddílu. Barva oddílu. Názvy a pořadí stránek. Pořadí oddílů. Šablona.
Podstránka. Seskupení a oddělení stránek. Sdílený poznámkový blok.
Skupina oddílů.)
6.2
6.3
5
5
6
7
13
13
16
16
21
22
27
27
30
32
34
36
37
37
38
39
39
39
39
41
43
Nástroje (Pero a zvýrazňovač. Vybrat a napsat. Guma. Nepravidelný
výběr. Režim pera.)
43
Vložit obrazce (Vložit obrazce. Přichytit k mřížce.)
44
Upravit (Vložit mezeru. Odstranit. Uspořádat. Otočit.)
45
Karta Revize
6.1
5
47
Pravopis (Pravopis. Automatické opravy. Možnosti kontroly pravopisu.
Zdroje informací. Tezaurus.)
47
Jazyk (Přeložit. Minipřekladač. Zvolit jazyk překladu. Jazyk.)
48
Propojené poznámky (Propojené poznámky.)
49
Obsah
7
4
Karta Zobrazení
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
Karta Soubor
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
9
Informace (Informace. Zobrazit stav synchronizace. Otevřít zálohy.)
Otevřít (Otevřít. Otevřít z webu.)
Nový (Nový.)
Sdílet (Sdílet.)
Uložit jako (Uložit jako. Ukládání stránky a oddílu. Ukládání
poznámkového bloku.)
Odeslat (Odeslat.)
Tisk (Tisk. Náhled.)
Nápověda (Nápověda.)
Možnosti (Možnosti.)
Konec (Konec.)
Vyhledávání a ochrana poznámek
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
Zobrazení (Zobrazení.)
Autoři (Autoři.)
Vzhled stránky (Barva stránky. Linkování stránky. Barva linkování.
Nové stránky s linkováním. Skrýt název stránky. Formát papíru.)
Lupa (Lupa.)
Okno (Nové okno. Nové ukotvené okno. Nová poznámka na okraj. Vždy
na vrchu.)
Vyhledávání textových poznámek (Vyhledání textových poznámek.)
Vyhledávání zvukových poznámek (Vyhledávání zvukových
poznámek.)
Vyhledávání poznámek podle autora (Vyhledávání podle autora.)
Vyhledávání dle značek (Vyhledávání dle značek.)
Ochrana oddílu heslem (Ochrana oddílu heslem.)
Sdílení poznámek a poznámky na mobilu
10.1
10.2
10.3
51
51
51
51
52
52
53
53
54
54
54
54
55
56
57
57
58
59
59
60
61
61
61
63
Sdílení poznámkového bloku v SharePointu (Sdílení na síti.
SharePoint.)
63
Sdílení poznámkového bloku na webu (Sdílení na webu. SkyDrive.)
65
Windows Phone 7.5 – Mango (Windows Phone. Windows Live
SkyDrive. Hledání poznámky. Nové poznámky. Otevření poznámky.
Odstranění poznámky. Editace poznámek. Připnout.)
67
Kapitola 1: Seznámení
5
1 Seznámení
1.1 K čemu slouží aplikace OneNote
K čemu slouží
OneNote
Zdroje
poznámek
Integrace
v Microsoft
Office
Microsoft Office OneNote je program pro shromažďování, třídění, vyhledávání a
sdílení informací.
Informace jsou shromažďovány formou poznámek. Zdroje poznámek mohou být
různé:
 editace na počítači, notebooku, netbooku či tabletu PC, na tabletu PC je možné poznámky
zaznamenávat ručním psaním na obrazovce tabletu,
 editace na mobilním zařízení, včetně možnosti synchronizace např. s notebookem,
 zvukový záznam svých slovních poznámek, přednášek a jiných vystoupení kombinovaný
s vlastními textovými poznámkami,
 soubory jiných programů (např. Wordu či PowerPointu), na něž se lze odkazovat či
komentovat jejich tzv. snímky – kopie ve vlastních poznámkách,
 snímky webových stránek či jiných programů.
Microsoft OneNote lze efektivně použít:
 v zaměstnání:
 zápisy z porad, jednání, telefonních rozhovorů, interview s klienty, pracovních debat,
 poznámky o jednotlivých klientech,
 poznámky o jednotlivých projektech,
 připomínky k dokumentům firmy,
 plány služebních cest, zprávy ze služebních cest,
 problémy k řešení,
 jednoduché plánování,
 shromažďování zdrojů informací,
 při studiu:
 záznamy z přednášek,
 poznámky k prezentacím připraveným v PowerPointu,
 výpisky a citace z literatury,
 seznamy úkolů,
 kreslení jednoduchých diagramů,
 podklady k projektům, seminárním pracím,
 shromažďování studijních zdrojů,
 důležité kontakty,
 doma:
 jednoduché plánování dovolené, náměty na výlety,
 seznamy co nakoupit, co zařídit,
 postřehy, nápady,
 recepty,
 náměty co poslouchat (hudba), co prohlédnout (filmy),
 užitečné webové odkazy.
Program Microsoft OneNote (dále jen OneNote) je součástí rodiny programů
Microsoft Office: Office 2010 pro podnikatele, Office 2010 pro studenty a domácnosti, Office
Professional 2010, Office Professional Plus 2010, Office Standard 2010, Office Mobile 2010.
Je v Microsoft Office integrován. Je lokalizován do češtiny.
1.2 Firma Encián
Výklad bude v publikaci proveden na agendě sekretářky fiktivní firmy Encián Marie
Sladké.
Fiktivní firma Encián vyvíjí a distribuuje programy zaměřené na podnikové finance
Zaměření firmy
zejména pro malé a střední podniky. Jedná se o 6 programů (Bonita, Finanční analýza,
Encián
Investice, Kauzální analýza, Podnikatel, SAFI). Firma má 20 zaměstnanců, v čele firmy je
Kapitola 1: Seznámení
Projekty Start
a Střecha
ECDL
6
ředitel Petr Novák, ve firmě je kromě ředitelství (ředitel a sekretářka) 5 oddělení (konzultace,
reklama, distribuce, analýza, programování).
V roce 2014 vytvořila firma nové verze programů. V rámci projektu Start firma ve
svém sídle upravuje jednu zasedací místnost na školící počítačovou místnost, která bude
využita pro jednodenní seminář uvádějící na trh nové verze programů a později pro školení
zákazníků. V rámci projektu Střecha provádí firma rekonstrukci střechy svého rekreačního a
školicího střediska na Šumavě.
Firma Encián je akreditovaným střediskem testování ECDL (European Computer
Driving Licence). ECDL využívá pro testování počítačové gramotnosti mezinárodně
uznávanou, objektivní a standardizovanou metodu formou jednotných testů. Úspěšní absolventi
testování získávají mezinárodně uznávaný ECDL certifikát, který je v rámci států Evropské
unie doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti.
Marie Sladká shromažďuje dva druhy informací:
 informace sdílené s ostatními zaměstnanci firmy:
 informace o projektech Start a Střecha:
» úkoly,
» zdroje,
» náklady,
» diagram rekonstruované místnosti, včetně nákladového vyhodnocení,
 informace o projektu ECDL:
» koncept,
» moduly, které jsou testovány,
» odkazy na webové stránky,
» doporučené ceny testování,
 podklady k analýze tržeb firmy, především:
» ceny prodávaných programů,
» analýzu dle oddělení a zaměstnanců,
 podklady k inventarizaci:
» typy majetku ve firmě včetně popisu a pořizovací ceny,
 zápisy z porad.
 informace, ke kterým má přístup sama:
 seznam úkolů ve firmě (aktuální, dlouhodobé osobní úkoly, podklady k firemním
nákupům),
 záznamy z jednání (osobních, telefonických, elektronických),
 poznámky ze školení, které absolvuje Marie Sladká v rámci zvyšování kvalifikace
(Project, Visio, OneNote),
 soukromé poznámky – Marie Sladká si poznamenává úkoly v domácnosti:
» aktuální úkoly,
» co nakoupit,
» náměty dovolené.
1.3 Struktura informací ve OneNote
Oddíl
Skupina oddílů
Poznámkový
blok
Základní jednotkou z hlediska ukládání do souboru je ve OneNote oddíl. Každý oddíl
je ukládán do samostatného souboru s příponou one. Soubory oddílů jsou umístěny ve
složkách. V okně OneNote jsou oddíly zastoupeny různobarevnými záložkami v horní části
okna (obr. 1-1). Složky se zobrazují v OneNote jako skupiny oddílů.
Specifickou skupinou oddílů je poznámkový blok. Poznámkový blok je výchozí
složkou, v němž se zobrazují skupiny oddílů a oddíly. Název aktuálního poznámkového bloku
je uveden v levém horním rohu okna OneNote. Poznámkových bloků může být otevřeno více.
Můžeme tak zobrazovat oddíly a skupiny oddílů z různých částí pevného disku či síťových
disků. Otevřené poznámkové bloky jsou zastoupeny záložkami v levém navigačním panelu1.
1
Navigační panel je pro přehlednost vhodné mít rozbalený. Šipkou v horní části podokna Poznámkové bloky lze
navigační panel sbalit či rozbalit. Navigační panel může být zobrazen vpravo, když v kartě SOUBOR v Možnostech
na kartě Zobrazení odškrtneme volbu Zobrazit navigační panel vlevo.
Kapitola 1: Seznámení
7
Poznámkové bloky se nemohou překrývat. Pokud otevřeme jako poznámkový blok
složku, která obsahuje podsložky již otevřeného poznámkového bloku, bude poznámkový blok
nižší úrovně uzavřen a stane se součástí nově otevíraného poznámkového bloku.
OBR. 1-1: STRUKTURA INFORMACÍ VE ONENOTE
Stránka
Kontejner
Seznam
Oddíl se člení na stránky. Stránky jsou zastoupeny záložkami karet stránek na pravém
okraji OneNote.2 Stránky lze seskupovat. Potom k hlavní stránce existují podstránky, jejichž
záložka je kratší.
Stránka má svůj nadpis, který se promítá do záložky karet stránky. V rámci stránky
jsou umístěny kontejnery. Jejich umístění lze tažením za úchyt v horním okraji kontejneru
měnit3. Kontejnery lze slučovat či naopak rozdělovat.
V rámci kontejneru mohou být použity seznamy s odrážkami nebo číslováním. Pořadí
jednotlivých položek (či více označených položek) seznamu lze měnit klávesovými zkratkami
či tažením za úchyt před řádkem položky seznamu.
1.4 Seznámení s aplikací OneNote
Po prvním spuštění OneNote jsou automaticky založeny a otevřeny tři poznámkové
bloky4:
 Pracovní poznámkový blok (s oddíly Poznámky ze schůzky, Projekt A, Projekt B, Průzkum,
Cestování),
 Osobní poznámkový blok (s oddíly Osobní informace, Nakupování, Knihy, filmy a hudba,
Cestování, Recepty),
 Průvodce aplikací OneNote 2010 (s oddíly Začínáme s aplikací OneNote, Další zajímavé
funkce).
Poznámkové bloky jsou členěny na oddíly a na stránky.
Stránky jsou naplněny výchozím obsahem:
 v Pracovním a Osobním poznámkovém bloku jsou náměty, příklady, tipy, předpokládá se, že
uživatel obsah postupně přepíše, později odstraní či přidá své stránky s vlastními
poznámkami a oddíly,
 v Průvodci aplikací OneNote 2010 je stručný manuál OneNote 2010.
2
3
4
Pokud na kartě SOUBOR v Možnostech na kartě Zobrazení zaškrtneme volbu Zobrazit karty vlevo, budou karty
stránek zobrazeny nalevo za navigačním panelem.
Aby byl zobrazován horní kraj kontejneru, musí být na kartě SOUBOR v Možnostech na kartě Zobrazení zaškrtnutá
volba Zobrazovat kontejnery poznámek na stránkách.
Poznámkové
bloky,
přesněji
příslušné
adresáře
a
soubory
se
vytvořily
v adresáři
Users\Uživatel\Dokumenty\Poznámkové bloky aplikace OneNote. Každý poznámkový blok je zastoupen
samostatným adresářem.
Kapitola 1: Seznámení
Zavření
poznámkového
bloku
Otevření
poznámkového
bloku
8
Klepnutím do tlačítka Rozbalit navigační panel v pravém horním rohu navigačního
panelu zvětšíme šířku navigačního panelu. Každý poznámkový blok je nyní zastoupen řádkem,
pod nímž je zobrazena struktura poznámkového bloku. Strukturu jednotlivých poznámkových
bloků můžeme sbalit tlačítkem Sbalit v řádku s názvem poznámkového bloku.
Postupně zavřeme všechny tři připravené poznámkové bloky:
 na kartě SOUBOR ve volbě INFORMACE u daného poznámkového bloku klepneme do tlačítka
Nastavení a vybereme volbu Zavřít nebo
 klepneme pravým tlačítkem na nadpis poznámkového bloku v navigačním panelu a
vybereme z místní nabídky volbu Zavřít tento poznámkový blok.
Navigační panel nyní neobsahuje žádné poznámkové bloky. Řádek Nezařazené
poznámky je odkaz na specifický oddíl Nezařazené poznámky, který není součástí žádného
poznámkového bloku. Otevřeme nový poznámkový blok sekretářky Marie Sladké:
 Na kartě SOUBOR vybereme příkaz NOVÝ a zadáme parametry nového poznámkového bloku
(viz obr. 1-2).
OBR. 1-2: NOVÝ POZNÁMKOVÝ BLOK
 V prvním kroku vybíráme, kde bude poznámkový blok uložen:
 Web: k poznámkovému bloku bude přístup z jakéhokoli počítače či prohlížeče, může být
sdílen s ostatními uživateli. Použije se služba Windows Live SkyDrive, kam se uživatel
přihlásí pomocí Windows Live ID ve 3. kroku (viz kap. 10).
 Síť: poznámkový blok bude sdílen s ostatními uživateli v síti nebo ve službě SharePoint.
Zadali bychom adresu serveru, konkrétní umístění vybereme po klepnutí do tlačítka
Procházet, kdy po přihlášení k serveru vidíme jeho strukturu a můžeme volit umístění
poznámkového bloku (viz kap. 10).
Kapitola 1: Seznámení


Přejmenování
poznámkového
bloku



9
 Tento počítač: V kroku 3 se automaticky nabídne primární adresa pro umístění
poznámkových bloků5. Můžeme ji změnit či ponechat.
V druhém kroku zadáme název poznámkového bloku (tento název bude použit i jako název
adresáře poznámkového bloku). Zvolíme název Sladka (bez čárky nad písmen a, abychom si
později předvedli rozdíl názvu adresáře a poznámkového bloku).
Ve třetím kroku ponecháme výchozí adresu Users\Uživatel\Dokumenty\Poznámkové bloky
aplikace OneNote.
Klepneme do tlačítka Vytvořit poznámkový blok.
V navigačním panelu se zobrazil poznámkový blok Sladka s jediným oddílem Nový oddíl 1.
Přejmenujeme poznámkový blok. Na kartě SOUBOR vybereme INFORMACE a u
poznámkového bloku Sladka klepneme do tlačítka Nastavení a vybereme Vlastnosti.
V dialogovém okně Vlastnosti poznámkového bloku (viz obr. 1-3) upravíme název na
Sladká a změníme barvu záložky bloku na červenou. 6 Kdybychom změnili umístění souborů
poznámkového bloku, mohli bychom také přesměrovat umístění poznámkového bloku do
jiného adresáře tlačítkem Změnit umístění.
OBR. 1-3: DIALOGOVÉ OKNO VLASTNOSTI POZNÁMKOVÉHO BLOKU
Přejmenujeme jediný oddíl Nový oddíl 1 výběrem příkazu Přejmenovat z místní
nabídky řádku oddílu v navigačním panelu nebo ze záložky oddílu v horní části okna OneNote
nebo poklepáním na název oddílu v záložce oddílu. Oddíl přejmenujeme na Úkoly ve firmě.
Barva poznámkového bloku se projevuje jen u neaktivních bloků, které mají „knihu“
Barva oddílu
bloku v navigačním panelu zavřenu. Barva oddílu se vygenerovala automaticky a ovlivňuje
barvu záložky oddílu i barvu karet stránky. Barvu můžeme změnit z místní nabídky vyvolané
na záložce oddílu volbou Barva oddílu.
Jediná stránka oddílu Úkoly ve firmě je dosud nepojmenovaná. V nadpisu stránky
Názvy a pořadí
v
zaobleném
obdélníku vyplníme název stránky Aktuální. Název se promítá do záložky stránky
stránek
v kartách stránek. Vpravo v kartách stránky klepneme do tlačítka Nová stránka nebo
stiskneme kombinace Ctrl N. Připravila se druhá nepojmenovaná stránka. Nazveme ji Nákupy.
Obdobně vytvoříme třetí stránku Dlouhodobé.
Zaměníme pořadí stránek Nákupy a Dlouhodobé tažením záložky Dlouhodobé
v kartách stránek před záložku Nákupy.
Do poznámkového bloku Sladké vložíme další tři oddíly volbou Nový oddíl z místní
nabídky vyvolané vpravo od již existujících oddílů nebo v levé části okna pod existujícími
poznámkovými bloky. Lze také využít záložku vpravo od záložek oddílů s tlačítkem Vytvořit
nový oddíl. Přejmenujeme nové oddíly na názvy: Úkoly doma, Jednání, Školení. Každý oddíl
má jinou barvu.
Přejmenování
oddílu
5
6
Adresář, který se prvotně nabízí pro vytvoření nového nebo otevření stávajícího poznámkového bloku je možné
změnit na kartě SOUBOR v Možnostech na kartě Ukládání a zálohování v poli Výchozí umístění poznámkového
bloku.
Název se neukládá do složky. Pokud bychom poznámkový blok zavřeli a znovu otevřeli, museli bychom znovu
název upravit.
Kapitola 1: Seznámení
Pořadí oddílů
10
Přesuneme oddíl Úkoly doma za oddíl Školení tažením za záložku nebo volbou
Přesunout nebo zkopírovat z místní nabídky záložek, výběrem oddílu Školení a klepnutím do
tlačítka Přesunout.
Stránky v oddílu Jednání chceme připravit s obrázky v pozadí. Pro tvorbu stránky
Osobní jednání využijeme šablonu nabízenou OneNote:
 Klepneme do ikony nabídky vedle tlačítka Nová stránka a vybereme volbu Šablony stránek.
 Zobrazí se podokno úloh Šablony (viz obr. 1-4). Velikost okna můžeme tažením za jeho kraj
měnit. Tažením můžeme okno přemístit.
OBR. 1-4: PODOKNO ÚLOH ŠABLONY
Šablona
Šablona obsahuje především obrázek v pozadí, popř. výchozí text stránky. Některé
šablony obsahují i název nové stránky. Šablony jsou rozděleny do 5 kategorií: akademické,
prázdné, obchodní, ozdobné, plánovače. Klepnutím do názvu kategorie rozbalíme kategorii
Ozdobné a vybereme šablonu Diář. Změnou výběru šablony v podokně úloh můžeme prohlížet
i další šablony. Dokud do stránky nevložíme obsah, nepřidává se změnou šablony nová
stránka.7
V dolní části podokna úloh Šablony můžeme změnit šablonu výchozí pro aktuální
oddíl. Nově zakládané stránky potom automaticky využijí nastavenou šablonu. Pro oddíl
Jednání vybereme jako výchozí šablonu Poznámkový blok z kategorie Ozdobné.
Svou stránku můžeme uložit jako šablonu volbou Uložit aktuální stránku jako šablonu
v dolní části podokna. Vlastní šablony jsou potom nabízeny v nové kategorii Šablony.
Příkazem Odstranit z místní nabídky vyvolané z názvu šablony můžeme vlastní šablonu
odstranit.
7
Šablony v kategorii Obchodní jsou koncipovány pro záznam jednotlivé schůzky v samostatné stránce. Obsahují i
výchozí osnovu zápisu jednání. Pro každé jednání bychom potom založili novou stránku.
Kapitola 1: Seznámení
Podstránka
Seskupení a
oddělení
stránek
11
Podkladový obrázek je zvláštním objektem stránky. Klepnutím jej nemůžeme přímo
označit, abychom nezměnili jeho umístění. Uvolnění obrázku je možné klepnutím kamkoliv na
obrázek a příkazem z místní nabídky Nastavit obrázek jako pozadí, která se odškrtne. Mohli
bychom změnit umístění obrázku, jeho velikost nebo obrázek odstranit. Později můžeme
obrázek opět nastavit jako obrázek pozadí.
Novou stránku pojmenujeme Osobní jednání. Odstraníme připravenou první
nepojmenovanou stránku klepnutím na záložku stránky a klávesou Delete.
Obdobně doplníme další dvě stránky:
 Telefonická jednání s šablonou Poznámkový blok z kategorie Ozdobné (využijeme výchozí
šablonu),
 Elektronické konference s šablonou Počítač z kategorie Ozdobné.
Do oddílu Školení přichystáme tři stránky a jednu podstránku:
 Přichystanou stránku přejmenujeme na Project.
 Kombinací kláves Ctrl N vložíme novou stránku a přejmenujeme ji na Visio.
 Klepnutím do ikony nabídky u tlačítka Nová stránka zobrazíme nabídku, ze které zvolíme
volbu Nová podstránka. Přejmenujeme ji na Visio – záznam. Později zde pořídíme záznam
přednášky o Visiu. Podstránka má název na záložce odsazený od kraje. Přiřazuje se
k označené aktivní stránce.
 Kombinací kláves Ctrl N vytvoříme poslední stránku a pojmenujeme ji OneNote.
Podstránky můžeme později povýšit na běžné stránky. Naopak stránky lze změnit na
podstránky. A to volbami z místní nabídky vyvolané na záložce stránky či podstránky –
Vytvořit podstránku či Zvýšit úroveň podstránky. Opakovaným použitím volby Vytvořit
podstránku snižujeme dále úroveň podstránky a můžeme takto vytvářet složitější strukturu.
Má-li stránka podstránky, můžeme je sbalit příkazem z místní nabídky Sbalit podstránky
(naopak rozbalit klepnutím do volby Rozbalit podstránky). Pro obě možnosti lze použít i ikonu
nabídky zobrazenou u stránky, která má podstránky.
V oddílu Školení ještě omylem vytvoříme stránku Dovolená. V oddílu Úkoly doma
vytvoříme dvě stránky: Domácnost a Nákupy. Stránku Dovolená přesuneme z oddílu Školení
do oddílu Úkoly doma příkazem z místní nabídky Přesunout nebo kopírovat.
OBR. 1-5: PŘESUN STRÁNKY
Kapitola 1: Seznámení
Sdílený
poznámkový
blok
Skupina oddílů
12
V okně Přesunout nebo kopírovat stránky (viz obr. 1-5) vybereme oddíl Úkoly
doma a klepneme do tlačítka Přesunout. Stránka se přesunula do vybraného oddílu na poslední
pozici.
Pro informace sdílené v celé firmě vytvoříme sdílený poznámkový blok. Sdílený
poznámkový blok musíme vytvořit ve sdílené složce8. Zadáme příkaz SOUBOR, NOVÝ a
postupujeme stejně jako u prvního poznámkového bloku:
 Uložit poznámkový blok zde: Tento počítač
 Název: Encian (bez čárky nad písmenem a).
 Umístění:
» Má-li být sdílený ve firmě Encián, zvolíme sdílenou složku.
» Pro demonstraci příkladů k těmto skriptům zvolíme výchozí adresář pro OneNote, a to
Users\Uživatel\Dokumenty\Poznámkové bloky aplikace OneNote.
 Klepneme do tlačítka Vytvořit poznámkový blok.
Z místní nabídky nového poznámkového bloku vybereme příkaz Přejmenovat a
přejmenujeme blok na Encián a přiřadíme mu zelenou barvu.
Některé oddíly bloku Encián budou zařazeny do složky (skupiny oddílů) Projekty.
Skupinu oddílů vytvoříme volbou z místní nabídky v oblasti oddílů Nová skupina oddílu,
novou skupinu přejmenujeme na Projekty.
Ve skupině oddílu Projekty vytvoříme dva oddíly:
 Start: se stránkami Úkoly, Zdroje, Náklady, Diagram místností,
 Střecha: se stránkou Zdroje projektu.
Přímo v poznámkovém bloku Encián vytvoříme oddíly:
 ECDL (vytvoříme přejmenování existujícího nového oddílu): se stránkami Koncept, Moduly,
Odkazy, Doporučené ceny,
 Analýzy: se stránkami Ceny programů, Dle oddělení a zaměstnanců,
 Inventarizace: se stránkou Typy majetku,
 Zápisy porad: se stránkami 11. 4. 2014, 5. 5. 2014 a 6. 6. 2014, stránka 11. 4. 2014 obsahuje
podstránku Příloha.9
Shrnutí
1. OneNote je program pro shromažďování, třídění, vyhledávání a třídění informací.
2. Informace jsou uspořádány v hierarchii poznámkový blok, skupina oddílů, oddíl, stránka,
podstránka, kontejner, seznam.
3. Pro poznámkový blok můžeme změnit název a barvu jeho záložky.
4. Při zakládání nové stránky můžeme využít šablonu (obsah a obrázek v pozadí).
8
9
Sdílenou složku můžeme vytvořit na běžném počítači, který však musí být ve chvíli sdílení v provozu a sdílený
adresář musí být dostupný ostatním zaměstnancům. Lépe je využít adresář na serveru (SharePoint) nebo ve
sdíleném prostoru. Sdílený prostor nabízí mj. služba Windows Live Messenger, kde můžeme využít serveru
Microsoftu.
Pokud se datum zapsaný do názvu stránky změní na automatické číslování, zrušíme automatické číslování
klepnutím do inteligentní značky a výběrem volby Zrušit automatické číslování.
Kapitola 2: Karta Domů
13
2 Karta Domů
2.1 Základní text
2.1.1 Odrážky
Odrážky
Do stránek poznámkových bloků budeme vkládat text a další části. V poznámkovém bloku
Encián budeme vkládat informace do oddílu Zápisy z porad do stránky 11. 4. 2014. První
kontejner vytvoříme z nadpisu 11. 4. 2014 stisknutím klávesy Tab nebo Enter . Také jsme
mohli klepnout na konkrétní místo přímo do stránky.
Zapíšeme text Přítomni. Vytvořili jsme tak první kontejner na stránce. Kontejner má
horní úchyt, jeho tažením můžeme měnit polohu kontejneru10. Tažením za pravý horní roh
můžeme kontejner rozšiřovat. K řádku Přítomni chceme doplnit odrážku. Klepneme do tlačítka
Odrážky na kartě DOMŮ ve skupině Základní text nebo stiskneme kombinaci kláves Ctrl . (viz
obr. 2–1.
OBR. 2–1: STRÁNKA ENCIÁN/ZÁPISY Z PORAD/11. 4. 2014
Odsazení
Na konci řádku odešleme. Další řádek je přichystán s odrážkou. Tlačítkem Zvětšit
pozici odsazení nebo klávesou Tab zvětšíme odsazení řádku. Takto můžeme zvětšit i odsazení
řádku bez odrážek. Doplníme text Novák, Sladká, Dvořák, Benešová, Janda, Kolínská.
Odešleme.
Další řádek chceme psát opět na méně odsazené pozici. Tlačítkem Zmenšit pozici
odsazení nebo kombinací kláves Shift Tab zmenšíme úroveň odsazení. Zapíšeme text
Omluven. Odešleme a zvětšíme úroveň odsazení. Zapíšeme text Smetana.
Odrážku můžeme změnit výběrem stylu odrážky z ikony nabídky tlačítka Odrážky,
nabízí se 34 stylů odrážek – viz obr. 2–2.
10
Úchyt kontejneru není zobrazen, na kartě SOUBOR v Možnostech v kartě Zobrazení zrušíme zaškrtnutí pole
Zobrazovat kontejnery poznámek na stránkách.
Kapitola 2: Karta Domů
14
OBR. 2–2: NABÍDKA ODRÁŽEK
2.1.2 Číslování
Číslování
Na dalším řádku opět snížíme odsazení a zapíšeme text Průběh. Odešleme a zvýšíme
odsazení. Zapíšeme Koncepce a rozpočet vybavení. Jednotlivé body průběhu porady chceme
číslovat.
Klepneme do tlačítka Číslování nebo stiskneme kombinaci kláves Ctrl ˇ (v české
klávesnici háček). Obdobně jako v případě odrážek můžeme měnit formát číslování, a to
výběrem číslování z ikony nabídky tlačítka Číslování, nabízí se 19 formátů číslování.
Klepnutím do volby Upravit čísla zobrazíme podokno úloh Upravit formát číslování (viz obr.
2–3). Zde lze nastavit detailnější úpravu formátu číslování.
V rámci úpravy formátu číslování můžeme zvolit kombinaci 9 posloupností a
16 formátů a rozšířit tak nabídku číslování.
Pokud máme označeno více řádků seznamu s číslováním různých úrovní, můžeme
změnit číslování vybrané úrovně či všech úrovní.
V dolní části podokna Upřesňující nastavení lze dále upravit:
 Zarovnání: Projeví se v seznamech, v nichž bude různý počet číslic v čísle položky seznamu.
 Nastavit mezeru před textem: Obdobně jako pro odrážky můžeme nastavit šířku mezery mezi
číslováním a textem.
 Začátek seznamu: Můžeme nastavit číslo první položky číslovaného seznamu.
Dopíšeme text dle obr. 2–1. Pokud se střídají různé úrovně odrážek či číslování,
položky stejné úrovně jsou číslovány průběžně, tj. druhý bod porady je správně očíslován, po
použití odrážky nižší úrovně nedochází k zahájení číslování vyšší úrovně od začátku, pokud
tak neurčíme v upřesňujícím nastavení.
Kapitola 2: Karta Domů
15
OBR. 2–3: PODOKNO UPRAVIT FORMÁT ČÍSLOVÁNÍ
2.1.3 Zarovnání odstavce
Zarovnání
odstavce
Po klepnutí do tlačítka Zarovnání odstavce lze měnit zarovnání aktuálního či
označených odstavců, prvotně jsou odstavce zarovnány doleva. Můžeme je zarovnat na střed
nebo doprava.
Dále je možné nastavit mezery mezi odstavci (volba Možnosti mezer mezi odstavci) –
viz obr. 2–4. Mezery před a po odstavci nastaví mezeru mezi jednotlivými odstavci (obdobně
jako v aplikaci Microsoft Word). Minimální řádkování ovlivňuje velikost řádkování v rámci
odstavců. Při zadání nižší hodnoty se přizpůsobuje velikosti písma. Zadává se v bodech.
OBR. 2–4: MEZERY MEZI ODSTAVCI
2.1.4 Písmo
Písmo
Text v kontejnerech na stránkách můžeme běžným způsobem formátovat.
Kapitola 2: Karta Domů
16
Využijeme tlačítka na kartě DOMŮ ve skupině Základní text.
Písmo11,
Velikost písma,
Tučné (kombinace kláves Ctrl B ),
Kurzíva (kombinace kláves Ctrl I ),
Podtržení (kombinace kláves Ctrl U),
Barva zvýraznění textu (můžeme označený text zvýraznit barvou či zvýraznění potlačit),
Barva písma,
Dolní index a Horní index.
Tlačítko Vymazat formátování zruší zadané formátování v označené části a ponechá
pouze prostý text.
V zápisu zvýrazníme tučně položky seznamu nejvyšší úrovně (Přítomni, Omluven,
Průběh, Příští porada) tučně. Při formátování jednoho slova postačuje, aby kurzor byl v tomto
slově, nemusíme označovat celé slovo.








2.2 Styly
Styly
Styly umožňují formátovat nadpisy a texty pomocí galerie stylů, kde je v nabídce 11
stylů – viz obr. 2–5. Na rozdíl od aplikace Microsoft Word není možné nabídku stylů
upravovat.
OBR. 2–5: STYLY
2.3 Značka
Značka
6B
Třídění informací z různých stránek, oddílů či poznámkových bloků usnadňují
značky. Současně zpřehledňují naše poznámky. Jakýkoliv odstavec můžeme opatřit jednou či
více značkami.
Doplníme do stránky Odkazy v oddílu ECDL hypertextové odkazy a k nim značky.
Odkazy na webové stránky zapisujeme včetně protokolu http, proto se text automaticky
zaměňuje za odkaz. Doplníme texty dle obr. 2–6. Využijeme odrážkový seznam ve dvou
úrovních, mezi kterými se přepínáme klávesou Tab a Shift Tab.
11
Výchozí písmo, jeho velikost a barvu pro nový text v kontejnerech můžeme zadat na kartě SOUBOR v Možnostech
v kartě Obecné.
Kapitola 2: Karta Domů
17
OBR. 2–6: STRÁNKA ODKAZY
Nyní doplníme značky.
Klepneme do řádku http://www.ecdl.cz a na kartě DOMŮ ve skupině Značky klepneme
do tlačítka Více v poli Označit tuto poznámku. Zobrazí se seznam značek, které můžeme využít
– viz obr. 2–7.
OBR. 2–7: ZNAČKY
Vybereme značku Web k navštívení. Obdobně doplníme stejnou značku k dalším
odkazům na stránce Odkazy.
Doplníme text do několika dalších stránek, v textu využijeme značky:
 v poznámkovém bloku Sladká
 v oddílu Úkoly doma
Kapitola 2: Karta Domů
18
» Do stránky Domácnost (viz obr. 2–8) zapíšeme úkoly Sladké, které si vytyčila splnit
doma. Úkoly pro doma označuje značkou Úkol s prioritou 2. Navíc k vybraným úkolům
doplňuje další značky Kritické, Telefonní číslo, Hudba k poslechnutí, Film k shlédnutí.
Poznámky k editaci značek:
 Pokud k odstavci vkládáme více značek, jsou seřazeny dle pořadí vložení.
 Opakovaným výběrem značky na kartě DOMŮ ve skupině Značky značku z odstavce
odstraníme. U značek typu zaškrtávací políčko existují tři stavy:
 značka zobrazena nezaškrtnutá,
 značka zobrazena zaškrtnutá,
 značka nezobrazena.
 Prvních devět značek můžeme zobrazit kombinací kláves Ctrl 1 , Ctrl 2 , ..., Ctrl 9
(použijeme číslice na základní klávesnici u českých písmen, nikoli numerickou
klávesnici), např. v našem případě značka Úkol má kombinaci kláves Ctrl 1 .
 Všechny značky v odstavci můžeme potlačit kombinací kláves Ctrl 0 .
 Označíme-li více odstavců, můžeme přidávat značky najednou.
 Pokud kopírujeme odstavec, zkopíruje se s ním značka, když označení zahrnuje
začátek dalšího odstavce.
X
OBR. 2–8: SLADKÁ/ÚKOLY DOMA/DOMÁCNOST
OBR. 2–9: SLADKÁ/DOMÁCNOST/NÁKUPY A DOVOLENÁ
Kapitola 2: Karta Domů
19
» Do stránky Nákupy (viz obr. 2–9) doplníme seznam položek k nakoupení. Zaškrtnutí
značky Úkol s prioritou 1 zde bude signalizovat nutnost položku nakoupit.
» Do stránky Dovolená (viz obr. 2–9) zapíšeme náměty na místa trávení dovolené.
U některých námětů přidáme značku Film k shlédnutí.
 v oddílu Úkoly ve firmě
» Do stránky Aktuální (viz obr. 2–10) doplníme aktuální úkoly, které vyplynuly z porady
vedení. Využijeme značku Úkol ( Ctrl 1 ).
» Do stránky Nákupy (viz obr. 2–10) doplníme poznámky k zajišťování nákupů pro firmu.
Využijeme značku Telefonní číslo ( Ctrl 9 ).
X
X
X
X
X
OBR. 2–10: SLADKÁ/ÚKOLY VE FIRMĚ/AKTUÁLNÍ A NÁKUPY
 v poznámkovém bloku Encián
 v oddílu Zápisy porad
» Do stránky 11. 4. 2014 doplníme značku Úkol k úkolům Kolínské a Sladké.
» Do stránky 5. 5. 2014 (viz obr. 2–11) doplníme zápis a značky úkolu k zadaným úkolům.
X
OBR. 2–11: ENCIÁN/ZÁPISY PORAD/5. 5. 2014
Kapitola 2: Karta Domů
Vlastní značka
7B
20
V zápisu z porady 5. 5. 2014 chceme doplnit další značku k úkolu Propagační
materiály. Značka bude připomínat, že na základě projednání uvedeného bodu je nutné
připravit prezentaci v Microsoft PowerPointu. Na kartě DOMŮ ve skupině Značky klepneme do
tlačítka Více a vybereme volbu Vlastní značky. V okně Vlastní značky je seznam 29 značek
OneNote. Operace, které můžeme provést s definicí značek:
 Tlačítky s trojúhelníčky nahoru a dolů můžeme změnit pořadí značek dle frekvence jejich
využívání. Můžeme tak přiřadit klávesovým zkratkám Ctrl a číslo jiné značky, neboť
klávesové zkratky jsou přiřazeny vždy prvním devíti značkám.
 Tlačítkem Odebrat můžeme značku odebrat ze seznamu.
 Tlačítkem Změnit značku můžeme změnit definici značky. Můžeme upravit stejné
parametry, jaké budeme zadávat pro novou značku.
 Tlačítkem Nová značka přidáme novou značku. Zobrazí se dialogové okno Nová značka
(viz obr. 2–12).
X
OBR. 2–12: VLASTNÍ ZNAČKA
Souhrn značek
8B
Pro značku můžeme zadat její název, barvu písma odstavce se značkou a zvýraznění
barvou pozadí písma. Vytvoříme značku Připravit prezentaci s využitím symbolu Prezentace a
aplikujeme ji na bod zápisu propagační materiály. Značka se zařadí mezi původní značky, před
aktuálně označenou značku.
Značky umožňují vytvořit seznam odstavců, na něž jsme aplikovali značky. Klepneme
do tlačítka Najít značky na kartě DOMŮ ve skupině Značky. Zobrazí se podokno úloh Souhrn
značek (viz obr. 2–13).
V poodkně úloh jsou zobrazeny značky prvotně seskupené dle názvu značky.
Klepnutím do názvu odstavce – poznámky se zobrazí stránka, v níž je odstavec uveden,
odstavec je navíc na stránce označen. Skupinu poznámek se stejnou značkou můžeme
v podokně sbalit tlačítkem před názvem značky. Seznam je řazen dle abecedy. Poznámky
s více značkami jsou uvedeny u každé značky. Zaškrtávání lze přepínat u úkolových poznámek
i v podokně. Další možnosti v podokně Souhrn značek:
 Značky jsou prvotně seskupeny dle názvu, můžeme je seskupit dle jiných kritérií (oddíl,
nadpis, datum, text poznámky).
 Můžeme potlačit zobrazení zaškrtnutých položek (splněných úkolů) volbou Zobrazit pouze
nezaškrtnuté položky. Potom se v podokně zobrazují pouze poznámky značek s možností
zaškrtnutí, které nejsou zaškrtnuty (nesplněné úkoly).
X
Kapitola 2: Karta Domů
21
 V poli Hledat můžeme omezit oblast poznámek, v nichž se značky vyhledávají (stránka či
skupina více označených stránek, aktuální oddíl, skupina oddílů, aktuální poznámkový blok,
všechny poznámkové bloky).
 V poli Hledat lze také vybrat značky dle stáří jejich umístění k jednotlivým poznámkám
(dnešní, včerejší, z tohoto týdne, z minulého týdne, starší). Pokud použijeme časové
vyhledávání, prohledává se ve všech poznámkových blocích.
 Pokud změníme nastavení vyhledávání značek, je nutné klepnout do tlačítka Aktualizovat
výsledky.
 Tlačítkem Vytvořit stránku souhrnu lze vytvořit v aktuálním oddílu nepojmenovanou
stránku, do níž se zkopírují poznámky se značkami zobrazené v podokně Souhrn značek.
Stránku nelze aktualizovat. Aby byla později aktuální, musíme ji znovu vygenerovat.
Případné zaškrtnutí úkolové poznámky se projeví pouze na stránce souhrnu, nikoliv
v podokně úloh a ve zdrojové stránce.
OBR. 2–13: PODOKNO SOUHRN ZNAČEK
2.4 Schránka
Schránka




Na kartě DOMŮ ve skupině Schránka najdeme běžné příkazy pro práci se schránkou.
Kopírovat: Zkopíruje vybraný text či objekt do schránky.
Vyjmout: Vyjme vybraný text či objekt do schránky.
Kopírovat formát: Umožňuje zkopírovat formátování na jednom místě a použít ho na jiném.
Vložit: Vloží obsah ze schránky. Klepnutím do spodní části tlačítka Vložit zobrazíme další
možnosti: zachování zdrojového formátování, vložení pouze textu, převedení objektu na
obrázek a další dle typu objektu ve schránce.
Kapitola 2: Karta Domů
22
2.5 Outlook
2.5.1 Odeslat stránku e-mailem
Odeslat
stránku
e-mailem
Kopii jednotlivé stránky či více stránek lze poslat e-mailem.
 V poznámkovém bloku Sladká v oddílu Úkoly ve firmě klepneme do záložky stránky
Aktuální a potom s klávesou Shift do záložky stránky Nákupy. Tím jsme označili všechny tři
stránky oddílu Úkoly ve firmě.
 Na kartě DOMŮ ve skupině Outlook klepneme do tlačítka Odeslat stránku e-mailem.
Vytvořila se nová e-mailová zpráva. V Předmětu je název oddílu. V těle e-mailu je obsah
označených oddílů.
 Vyplníme pole Komu, popř. Kopie.
 Odešleme klepnutím do tlačítka Odeslat (viz obr. 2–14).
OBR. 2–14: ODESLÁNÍ STRÁNKY E-MAILEM
Text e-mailu můžeme z Outlooku z okna zprávy exportovat do OneNote tlačítkem
Odeslat do aplikace OneNote na kartě DOMŮ ve skupině Přesunout. Po klepnutí do tohoto
tlačítka se zobrazí dialogové okno Vybrat umístění v aplikaci OneNote. Zde zvolíme
poznámkový blok a oddíl, kam bude text e-mailu vyexportován.
Kapitola 2: Karta Domů
23
2.5.2 Úkoly aplikace Outlook
Úkol do
Outlooku
Třídění informací v poznámkovém bloku často vyvolá zaznamenání úkolu. OneNote
pouze ukládá informace, není nástrojem připomínání, sledování plnění úkolu (i když práce se
zaškrtnutím v úkolových značkách jistým sledováním je).
Přímo z poznámkového bloku OneNote můžeme vytvářet položky do aplikace
Outlook, která úkoly, schůzky a kontakty více formalizuje do databázové struktury než
OneNote, který má volnější strukturu záznamu informací.
V roli Marie Sladké12 vložíme úkol z poznámkového bloku Sladká z oddílu Úkoly ve
firmě ze stránky Aktuální úkol k odstavci do 15. 4. 2014 výběr a objednání nábytku:
 Na kartě DOMŮ ve skupině Outlook klepneme do tlačítka Úkoly aplikace Outlook. Již
z nabídky specifikujeme termín pro splnění úkolu:
 Dnes ( Ctrl Shift 1 )
 Zítra ( Ctrl Shift 2 )
 Tento týden ( Ctrl Shift 3 )
 Příští týden ( Ctrl Shift 4 )
 Žádné datum ( Ctrl Shift 5 )
 Vlastní ( Ctrl Shift K)
V našem případě vybereme Vlastní. Nechceme využít žádnou uvedenou volbu, datum
nezadáme.
 Otevře se okno Outlooku s úkolem. Nemá stanovené datum. Do svého názvu i komentáře
převzal text poznámky. Zároveň se v komentáři vytvořil odkaz na úkol do OneNote, kterým
z Outlooku můžeme otevřít přímo stránku s úkolem ve OneNote.
 Chceme-li data doplnit, poklepeme na úkol a v okně úkolu vyplníme datum zahájení 11. 4.
2014 a datum splnění 15. 4. 2014. Dále lze zadat stav úkolu (nezahájeno, probíhá,
dokončeno, čeká na někoho dalšího, odloženo), prioritu (nízká, střední, vysoká), kolik
procent je hotovo, je možné doplnit připomenutí úkolu a dopsat text (viz obr. 2–15).
 Práci s oknem ukončíme klepnutím do tlačítka Uložit a zavřít.
OBR. 2–15: OKNO ÚKOLU V APLIKACI OUTLOOK
12
Pokud je na počítači Outlook instalován pro více uživatelů, je nutné Outlook nejdříve spustit s výběrem uživatele.
Seznam uživatelů lze v Outlooku zobrazit a upravovat na kartě DOMŮ ve volbě INFORMACE, tlačítkem Nastavení
účtu, kde v okně Nastavení účtu zvolíme kartu Datové soubory. Každý uživatel využívá nejméně jeden svůj
datový soubor.
Kapitola 2: Karta Domů
24
 Ve OneNote se na začátek odstavce úkolu vložil příznak praporku. Při přiblížení se praporku
se v okně zobrazí datum zahájení a datum splnění úkolu.
 Úkol můžeme z OneNote později otevřít v Outlooku příkazem z místní nabídky vyvolané na
praporku u úkolu Otevřít úkol v aplikaci Outlook.
 Při běžném otevření Outlooku úkol najdeme v seznamu úkolů.
 Splnění úkolu lze zadat v Outlooku zadáním hodnoty 100 % do pole Hotovo nebo ve
OneNote klepnutím do praporku, který se změní na zaškrtnutí. Také z místní nabídky volbou
Označit jako splněný.
 Úkol lze v Outlooku odstranit po označení úkolu na kartě DOMŮ ve skupině Odstranit
tlačítkem Odstranit, aniž bychom odstranili odstavec na stránce ve OneNote.
 Úkol lze odstranit ve OneNote, aniž bychom ho odstranili v Outlooku z místní nabídky
vyvolané na značce úkolu volbou Odebrat značku. Nebo odstraníme i úkol v Outlooku po
klepnutí do značky u úkolu v OneNote a výběrem volby z místní nabídky Odstranit úkol
aplikace Outlook.
2.5.3 Podrobnosti o schůzce
Událost ve
OneNote
z Outlooku
Do poznámkového bloku Encián do oddílu Zápisy porad do podstránky Příloha (ke
stránce 11. 4. 2014) vložíme z Outlooku informace o následující poradě. Předpokládáme, že
v Outlooku máme již termín porady a její stručný program.
Na stránku Příloha do nového kontejneru zapíšeme pod nadpis text Pozvánka na
poradu 5. 5. 2014. Na kartě DOMŮ ve skupině Outlook klepneme do tlačítka Podrobnosti
o schůzce. Můžeme vybrat dnešní schůzky nebo schůzky z jiného dne volbou Zvolit schůzku
z jiného dne. V okně Vložit podrobnosti o schůzce aplikace Outlook najdeme daný den –
5. 5. 2014. Zobrazí se události plánované na vybraný den (viz obr. 2–16).
OBR. 2–16: PODROBNOSTI O SCHŮZCE APLIKACE OUTLOOK
Vybereme jedinou událost dne – poradu vedení a klepneme do tlačítka Vložit
podrobnosti. Na stránku se vloží informace o události, které lze dále editovat (viz obr. 2–17).
Kapitola 2: Karta Domů
25
OBR. 2–17: ENCIÁN/ZÁPISY PORAD/PŘÍLOHA
Událost
v Outlooku do
OneNote
Stránku se zápisem z porady lze vytvořit ve OneNote přímo z Outlooku. V Outlooku
poklepeme na schůzku a v dialogovém okně Porada vedení – Schůzka klepneme na kartě
SCHŮZKA ve skupině Akce do tlačítka OneNote (Propojené poznámky ze schůzky). Zobrazí se
okno Vybrat umístění v aplikace OneNote. Vybereme poznámkový blok Encián, oddíl
Zápisy z porad. V oddílu vznikne nová stránka Porada vedení. Vytvoříme takto východisko
pro zápis z porady 5. 5. 2014 (viz obr. 2–18).
OBR. 2–18: ENCIÁN/ZÁPISY PORAD/PORADA VEDENÍ
Klepnutím na odkaz pod tabulkou s informacemi o poradě se otevře okno příslušné
události v Outlooku. Naopak z Outlooku opakovaným klepnutím do tlačítka OneNote
(Propojené poznámky ze schůzky) zobrazíme stránku se zápisem porady.
Kapitola 2: Karta Domů
26
Shrnutí
1. Text vkládáme do stránky oddílu prostřednictvím kontejneru.
2. V kontejneru jsou použity seznamy, řádky seznamů mohou být různě odsazené a
znázorňovat tak hierarchickou strukturu textu.
3. Položky seznamu lze zahajovat odrážkami či číslováním.
4. Předvolené odrážky lze zaměnit za dalších 34 druhů odrážek.
5. Je možné nastavit vzdálenost odrážky či čísla od dalšího textu.
6. V seznamech s odrážkami i v číslovaných seznamech lze nastavit odsazení jednotlivých
úrovní, mezery mezi řádky seznamu i odsazení seznamu před začátkem a za koncem.
7. Text na stránkách lze formátovat.
8. Kopírujeme prostřednictvím schránky.
9. Stránku s poznámkami lze odeslat e-mailem.
10. Přímo z poznámkového bloku OneNote můžeme vytvářet položky do aplikace Outlook:
úkoly a podrobnosti o schůzce.
Kapitola 3: Karta Vložení
27
3 Karta Vložení
3.1 Tabulka
Vložit tabulku
0B
V poznámkovém bloku Encián ve skupině oddílů Projekty v oddílu Start na stránce
Diagram místností doplníme tabulku s kalkulací vybavení místnosti (viz obr. 3–1).
X
OBR. 3–1: ENCIÁN/PROJEKTY/START/DIAGRAM MÍSTNOSTI
Klepneme do stránky, čímž vytvoříme nový kontejner, do něhož připravíme tabulku:
 Tabulku nadepíšeme Vybavení školící a počítačové místnosti.
 Na další řádek zapíšeme dočasně slovo položka.
 Stisknutím tabulátoru se vloží slovo položka do tabulky, kurzor je ve druhém sloupci,
tabulka má zatím jediný řádek.
 Kombinací kláves Ctrl B zahájíme psaní tučným písmem.
 Kombinací kláves Ctrl R zarovnáme psaní ve druhém sloupci doprava.
 Zapíšeme slovo ks.
 Stisknutím tabulátoru vytvoříme třetí sloupec.
 Opět zadáme tučné písmo a zarovnání doprava.
 Zapíšeme slova za 1 ks.
 Obdobně připravíme čtvrtý sloupec s textem celkem.
 Editaci čtvrtého sloupce ukončíme kombinací kláves Ctrl Enter , čímž odřádkujeme.
 Na začátku dalšího řádku ukončíme psaní tučným písmem kombinací kláves Ctrl B .
 Zapsáním textu stůl učitelský se první sloupec automaticky rozšíří.
 Psaní tučným písmem se přenáší v celém řádku, proto ve druhém řádku před zápisem textu
musíme v jednotlivých sloupcích vždy stisknout kombinaci kláves Ctrl B . Také upravíme
zarovnání kombinací Ctrl R.
 Takto dopíšeme celý druhý řádek. Editaci řádku můžeme dokončit tabulátorem, počet
sloupců je dán stavem v prvním řádku tabulky.
Kapitola 3: Karta Vložení
28
 Na učitelském stolu je notebook a telefon, proto jejich řádky v názvu položky odsadíme třemi
mezerami od kraje.
 Obdobně doplníme zbytek tabulky. Zarovnání doprava nezadáváme pro každou buňky
tabulky. Po dopsání tabulky označíme pravé tři sloupce (obdobně jako ve Wordu přiblížením
se ukazatele myši horní hraně sloupce a tažením na další sloupce) a najednou pro ně zadáme
zarovnání.
 Součtový řádek tabulky je tučným písmem.
 Označíme slovo položka v levém horním rohu tabulky a odstraníme jej klávesou Delete.
Další tabulku vložíme do poznámkového bloku Sladká do oddílu Školení do listu
OneNote. Sladká si připravila ze školení OneNote tabulku s několika klávesovými zkratkami,
které lze používat ve OneNote.
Do prázdného kontejneru napíšeme tučně nadpis tabulky Vybrané klávesové zkratky.
Tabulku vložíme tlačítkem Tabulka na kartě VLOŽENÍ ve skupině Tabulky. Lze vybrat rozsah
tabulky označením daného počtu čtverečků nebo zadat po klepnutí do volby Vložit tabulku.
V dialogovém okně Vložit tabulku zadáme počet sloupců 3 a počet řádků 7. Tabulku
vyplníme dle obr. 3–2.
X
OBR. 3–2: SLADKÁ/ŠKOLENÍ/ONENOTE
Operace
s tabulkami
Ohraničení
K tabulce se zobrazí kontextová karta NÁSTROJE TABULKY/ROZLOŽENÍ.
 Skupina Vybrat umožňuje označit části tabulky či celou tabulku.
 Skupina Odstranit obsahuje tlačítka pro odstranění celé tabulky, sloupce či řádku.
 Skupina Vložit slouží ke vkládání řádků či sloupců. Můžeme vložit řádek nad či pod aktuální
pozici nebo sloupec vlevo či vpravo od aktuální pozice.
 Skupina Ohraničení obsahuje jediné tlačítko Skrýt ohraničení. Tím potlačíme zobrazení
ohraničení tabulky.
 Skupina Zarovnání zarovnává text v buňce či označených buňkách doleva, na střed nebo
doprava.
Tabulku lze použít také k formátování obsahu kontejneru. Do poznámkového bloku
Sladká do oddílu Školení do stránky Project chceme vložit informace rozdělené do čtyř částí.
Jednotlivé části nechceme ukládat do samostatných kontejnerů, protože bychom stěží udržovali
uspořádání kontejnerů se společnou horní či levou hranou.
Text proto vložíme do tabulky o 2 sloupcích a 2 řádcích (viz obr. 3–3). V pravé dolní
buňce vynecháme na začátku volný řádek tak, aby nadpis Harmonogram v levé buňce byl
výše. V tabulce potlačíme ohraničení buněk klepnutím do tlačítka Skrýt ohraničení.
X
Kapitola 3: Karta Vložení
29
OBR. 3–3: SLADKÁ/ŠKOLENÍ/PROJECT
Výpočty
2B
Do tabulek či textu lze zapisovat matematické výrazy a vypočítat jejich výsledek.
V poznámkovém bloku Encián v oddílu Analýzy připravíme na stránce Ceny programů tabulku
s ceníkem (viz obr. 3–4). Ceny zarovnáme doprostřed.
OBR. 3–4: ENCIÁN/ANALÝZY/CENY PROGRAMŮ
Další operace
s tabulkami
3B
Export dat
tabulky
4B
Pod tabulku zapíšeme větu o cenách pro školy. Když výraz 3800*0,25 ukončíme
rovnítkem, potom se po napsání mezery vypočítá výsledek.
Dvě tabulky ve stejném kontejneru můžeme sloučit, když odstraníme volné řádky
mezi nimi.
Pokud chceme psát text pod tabulku, je nejjednodušší posunout kurzor pod tabulku
klávesovou šipkou dolů.
Data z tabulky můžeme přenést do jiného programu, např. Wordu či Excelu:
 Označíme celou tabulku tlačítkem Vybrat tabulku.
 Kombinací kláves Ctrl C zkopírujeme tabulku do schránky
 Do prázdného sešitu Excelu vložíme tabulku ze schránky kombinací kláves Ctrl V.
Kapitola 3: Karta Vložení
Import dat
tabulky

Inventar.xlsx
5B
30
Prostřednictvím schránky můžeme také zkopírovat tabulku z Excelu do OneNote. Pod
tabulku se vloží odkaz na zdrojový soubor Excelu.
Takto připravíme tabulku s typy majetku ve firmě pro inventarizaci v poznámkovém
bloku Encián v oddílu Inventarizace do stránky Typy majetku (viz obr. 3–5, kde je zobrazen
začátek tabulky). Šířky sloupců můžeme upravit tažením za jejich ohraničení obdobně jako ve
Wordu či Excelu.
OBR. 3–5: ENCIÁN/INVENTARIZACE/TYPY MAJETKU
3.2 Obrázky
3.2.1 Obrázek

Encian_28.png
Do stránky Diagram místností v poznámkovém bloku Encián v skupině oddílů
Projekty v oddílu Start vložíme obrázek Encian_28 13 , v němž je diagram školící počítačové
místnosti 28 firmy Encián (viz obr. 3–6).
F
F
OBR. 3–6: OBRÁZEK
13
Obrázek Encian_28.png vznikl kopií části diagramu připraveného ve Visiu.
Kapitola 3: Karta Vložení
Obrázek
ze souboru
9B
31
Na stránce klepneme vedle tabulky a zahájíme tak psaní do nového kontejneru. Na
kartě VLOŽENÍ ve skupině Obrázky klepneme do tlačítka Obrázek. V dialogovém okně Vložit
obrázek najdeme umístění souboru. Nabízí se obrázky různých formátů (wmf, jpg, tiff, png,
gif, bmp a další).
Obrázek se stane součástí souboru oddílu. Můžeme jej však později uložit do
samostatného souboru, když z místní nabídky obrázku vybereme příkaz Uložit jako. Obrázek
se uloží v původním formátu. Umístění a název zadáváme v dialogovém okně Uložit jako.
3.2.2 Výřez obrazovky
Výřez z plochy
Pomocí tlačítka Výřez obrazovky můžeme vložit na stránku obrázek části obrazovky,
webové stránky nebo dokumentu. Stačí mít pod oknem OneNote připravené okno, z něhož
chceme snímat.
Chceme přidat na stránku Diagram místností nad vložený obrázek logo programu
Visio, ve kterém bylo schéma připraveno. Spustíme program Visio a sejmeme ikonu programu
zobrazenou na hlavním panelu. Po klepnutí do tlačítka Výřez obrazovky se plocha ztlumí a
tažením vytyčíme snímanou část, která nebude ztlumena – ikonu Visia. Výřez se vloží do
stránky, přesuneme ho vedle diagramu místnosti. Pod výřezem je datum a čas, kdy byl pořízen.
OBR. 3–7: VÝŘEZ
Výřez
z Internet
Exploreru
Do poznámkového bloku Sladká, oddílu Školení na stránku OneNote pod tabulku
klávesových zkratek vložíme výřez webové stránky Manažerské informatiky. Spustíme
Internet Explorer a zobrazíme stránku http://min.vse.cz. Vrátíme se do OneNote a klepneme do
tlačítka Výřez obrazovky. Sejmeme část stránky Manažerské informatiky. Výřez se vložil na
určené místo. Vzhledem k tomu, že jsme použili Internet Explorer, je informace o výřezu širší
– obsahuje nejen datum a čas, ale i název stránky a její adresu (při snímání z dalších prohlížečů
se vkládá opět jen informace o datumu a čase) – viz obr. 3–8.
OBR. 3–8: VÝŘEZ Z INTERNET EXPLORERU
Kapitola 3: Karta Vložení
32
Do poznámkového bloku Encián do oddílu Analýzy do stránky Dle oddělení a
zaměstnanců vložíme obrázek z Visia, v němž můžeme v kontingenčním diagramu analyzovat
prodeje firmy Encián. Jedná se o velký obrázek, proto ho chceme mít zobrazený (a
uspořádaný) na obrazovce již v okamžiku zahájení tvorby výřezu. Použijeme proto k tvorbě
výřezu tlačítko OneNote v oznamovací oblasti hlavního panelu Windows:
 Zkontrolujeme, zda je tlačítko povoleno. Na kartě SOUBOR klepneme do tlačítka Možnosti a
na kartě Zobrazení zkontrolujeme zaškrtnutí pole Umístit ikonu aplikace OneNote do
oznamovací oblasti hlavního panelu.
 Funkci tlačítka OneNote lze nastavit.
 Klepneme pravým tlačítkem na tlačítko OneNote v oznamovací oblasti Windows (malé
tlačítko v pravém dolním rohu obrazovky). Výchozí akce je zobrazena tučně.
 Z místní nabídky zadáme příkaz Výchozí nastavení ikony aplikace OneNote. Nabízí se čtyři
možnosti funkce tlačítka:
» Otevřít novou poznámku na okraj,
» Spustit aplikaci OneNote,
» Zahájit záznam zvuku,
» Vytvořit výřez obrazovky.
Vybereme Vytvořit výřez obrazovky.
 Ještě nastavíme výsledek funkce výřezu. Ten nastavíme v Možnostech (karta SOUBOR,
tlačítko Možnosti). Na kartě Odeslat do aplikace OneNote vybereme v poli Výřez
obrazovky z možností:
» Vždy se dotázat na umístění pro odeslání,
» Pouze do schránky,
» Nastavit výchozí umístění (kde vybereme poznámkový blok a oddíl, kam se výřezy
budou automaticky umísťovat).
Vybereme Pouze do schránky.

 Spustíme Visio, v němž zobrazíme kontingenční diagram analýzy prodejů dle oddělení a
Dem-10-01.vsd
zaměstnanců.
 Klepneme do tlačítka OneNote v oznamovací oblasti Windows (nebo můžeme použít
kombinaci kláves Windows S).
 Obrazovka Visia se ztlumí. Tažením vybereme kopírovanou oblast, která se umístí do
schránky.
 Klepnutím na záložku v hlavním panelu Windows se vrátíme do OneNote, kde vložíme
výřez kombinací kláves Ctrl V .
Ikona aplikace
OneNote
3.3 Odkaz
Hypertextový
odkaz
0B
Do textu stránek lze vložit hypertextové odkazy:
 v rámci OneNote:
 na jiný odstavec, tj. část stránky, např. položku seznamu,
 na jinou stránku,
 na jiný oddíl,
 na jinou skupinu oddílů,
 na jiný poznámkový blok,
 na jiný soubor,
 na webovou adresu.
Jednoduché hypertextové odkazy jsme již vkládali do poznámkového bloku Encián,
oddílu ECDL, na stránku Odkazy. Tyto odkazy jsme pouze zapisovali, vzhledem k tomu, že
jsme zapsali i protokol http://, změnily se na hypertextové odkazy automaticky.
Další odkazy v rámci OneNote budeme demonstrovat v poznámkovém bloku Sladké
v oddílu Úkoly ve firmě na stránce Dlouhodobé (viz obr. 3–9, kde jsou již odkazy realizovány).
X
Kapitola 3: Karta Vložení
33
OBR. 3–9: SLADKÁ/ÚKOLY VE FIRMĚ/DLOUHODOBÉ
Nejprve napíšeme na stránku text a potom realizujeme odkazy:

Klepneme
pravým tlačítkem na záložku oddílu Školení, oddíl je na stejné hierarchické úrovni
Odkaz na oddíl
poznámkového bloku Sladká jako stránka Dlouhodobé. Z místní nabídky vybereme příkaz
Kopírovat odkaz na oddíl. Odkaz se zkopíroval do schránky. Zobrazil se oddíl Školení.
2B1
OBR. 3–10: DIALOGOVÉ OKNO ODKAZ
 Vrátíme se na stránku Dlouhodobé, kurzor umístíme do slova školení.
 Na kartě VLOŽENÍ ve skupině Odkazy klepneme do tlačítka Odkaz nebo stiskneme
kombinaci kláves Ctrl K. Zobrazí se dialogové okno Odkaz (viz obr. 3–10).
 Do pole Adresa vložíme ze schránky absolutní odkaz na soubor oddílu. Upravíme začátek
adresy dle obr. 3–10 tak, aby odkaz byl relativní a nemělo na něj vliv umístění souboru.
Školení.one.
 Klepneme na záložku oddílu Školení. Z místní nabídky záložky stránky Project vybereme
Kopírovat odkaz na stránku.
 Vrátíme se na stránku Dlouhodobé, vybereme slovo Project a kombinací Ctrl V vložíme
místo označeného slova odkaz na stránku Project zastoupený názvem stránky, tj. opět slovo
Project.
 Obdobně doplníme odkazy ke slovům Visio a OneNote. Podtržení odkazu na stránku Visio je
přerušované, protože stránka je zatím prázdná. Po doplnění libovolného textu na stránku se
odkazy na ní změní na obvyklé podtržené plnou čarou.
X
X
Odkaz
na stránku
Kapitola 3: Karta Vložení
34
 Pro odkazy na poznámkové bloky, oddíly i stránky lze využít i jiný postup. A to výběr cíle
v dialogovém okně Odkaz:
 Odkaz k slovu ECDL je na oddíl z jiného poznámkového bloku. Klepneme do slova ECDL a
poté do tlačítka Odkaz. V dialogovém okně Odkaz využijeme zobrazenou strukturu –
označíme oddíl ECDL v poznámkovém bloku Encián. OK potvrdíme.

Slovo Encián odkazuje na jiný poznámkový blok. Opět využijeme strukturu v okně Odkaz,
Odkaz
kde vybereme tentokrát poznámkový blok Encián. Po umístění ukazatele myši nad odkaz
na poznámkový
v rámci stránky se zobrazí adresa, na kterou směřuje, v šedém poli.
blok
Obdobně jako na poznámkový blok, oddíl, stránku můžeme směrovat odkaz na
Odkaz na
skupinu
stránek či na odstavec. V případě odstavce pravým tlačítkem zobrazíme nabídku
odstavec
z příslušného řádku textu a vybereme příkaz Kopírovat odkaz na odstavec.
Odkaz na webovou adresu jsme již demonstrovali v poznámkovém bloku Encián
Odkazy
v
oddílu
ECDL na stránce Odkazy. Dodejme, že již zapsáním odkazu, který začíná texty
na Internet
charakteristickými pro odkazy (www., http://, https://, mailto:, file://, ftp:), se odkaz vytvoří
automaticky. Pokud bychom zapsali méně obvyklý formát adresy, museli bychom odkaz vložit
ručně (např. http://min.vse.cz/min/SitePages/ECDL.aspx). Můžeme se také odkazovat na
pojmenované místo stránky.
Můžeme se také odkazovat na konkrétní dokumenty na pevném či síťovém disku nebo
na webu, když je po klepnutí do tlačítka Procházet v dialogovém okně Odkaz vyhledáme.
Můžeme tak vytvořit účelový seznam dokumentů na disku.
3B
4B
5B
3.4 Soubory
3.4.1 Připojit soubor

Do poznámkového bloku Sladká do oddílu Školení do stránky Visio vložíme pod
Diagramy.docx nadpis odkaz na soubor Diagramy.docx (viz obr. 3–11):
 Umístíme dokument Diagramy.docx o diagramech připravovaných na školení do adresáře
Vložení
poznámkového bloku Sladká (tj. do adresáře Sladka).
souboru
 Klepneme pod nadpis stránky Visio a klepneme na kartě VLOŽENÍ ve skupině Soubory do
tlačítka Připojit soubor.
 V dialogovém okně Vyberte soubor nebo sadu souborů, které chcete vložit najdeme
soubor Diagramy.docx. 14
 Vložíme soubor tlačítkem Vložit.
 Aplikace OneNote připojí kopii souboru. Neudržuje spojení se zdrojovým souborem. Pokud
je zdrojový soubor později aktualizován, změny se v připojené kopii nezobrazí.
 Poklepáním můžeme soubor otevřít. Otevře se verze platná k okamžiku vložení. Soubor
můžeme upravit, samostatný soubor Wordu tím neaktualizujeme.
 Z místní nabídky ikony souboru můžeme otevřít původní zdrojový soubor příkazem Otevřít
původní. Tím však neaktualizujeme soubor vložený do oddílu. Museli bychom jej na stránce
odstranit a vložit znovu.
 Když se kurzorem přiblížíme ikoně vloženého souboru, zobrazí se, kdy byl soubor ve
OneNote naposledy aktualizován a odkud byl soubor vložen.
13B
F
3.4.2 Výtisk souboru
Výtisk souboru
Pokud chceme soubor připomínkovat nebo k němu doplňovat své poznámky, je
vhodné vložit jej do poznámkového bloku jako výtisk. Potom je vidět celý obsah souboru.
Vložíme takto ještě jednou stejný dokument pod ikonu souboru (viz obr. 3–11):
 Klepneme na kartě VLOŽENÍ ve skupině Soubory do tlačítka Výtisk souboru nebo
 z místní nabídky vloženého dokumentu vybereme příkaz Vložit jako výtisk.
Do výtisku není možné provádět úpravy. Můžeme však doplnit do samostatných
kontejnerů před výtisk poznámky.
14
Můžeme takto s využitím klávesy Ctrl vložit najednou i více souborů.
Kapitola 3: Karta Vložení
35
OBR. 3–11: VÝTISK SOUBORU
3.4.3 Výtisk ze skeneru
Výtisk ze
skeneru
Do poznámkového bloku můžeme vkládat obrázky přímo ze skeneru nebo
fotoaparátu. Postupovali bychom následovně:
 V kartě VLOŽENÍ ve skupině Soubory klepneme do tlačítka Výtisk ze skeneru. Vybereme
zařízení, které je zdrojem získání obrázku (konkrétní skener či fotoaparát), upřesníme
rozlišení a nastavíme další parametry.
 Obrázek se po naskenování vloží do aktuální stránky na polohu kurzoru.
Takto můžeme např. do poznámkového bloku Sladká do oddílu Školení do stránky
Project naskenovat vizitku autora literatury ke školení (viz obr. 3–12).
Z naskenovaného obrázku můžeme kopírovat text:
 Z místní nabídky obrázku vybereme příkaz Umožnit vyhledávání v textu obrázku a zvolíme
jazyk, češtinu.
 Z místní nabídky obrázku vybereme příkaz Kopírovat text z obrázku.
 Text kombinací kláves Ctrl V vložíme do nového kontejneru pod obrázkem.
 Z nabídky tlačítka Možnosti vkládání vybereme Zachovat pouze text.
 Opravíme chyby v textu.
V případě, že bychom chtěli vkládat obrázky z fotoaparátu, musí být fotoaparát
kompatibilní s rozhraním Twain. Kromě skeneru a fotoaparátu mohou být dalšími zdroji např.
webová kamera či příjem z televizní karty.
X
FF
Kapitola 3: Karta Vložení
36
OBR. 3–12: SKENOVANÁ VIZITKA TRANSFORMOVANÁ NA TEXT DOPLNĚNÝ SYMBOLEM
3.5 Záznam
3.5.1 Nahrát zvuk
Nahrát zvuk
Pokud máme k počítači připojen mikrofon, můžeme vkládat do stránky zvukové
záznamy. Pokud současně se záznamem zapisujeme poznámky, můžeme se vracet k části
zvukového záznamu, který byl pořízen ke konkrétnímu odstavci poznámek.
Zvukový záznam pořídíme do poznámkového bloku Sladké do oddílu Školení do
stránky Visio – záznam:
 Do nového kontejneru zapíšeme text Přednáška a odešleme.
 Klepneme do tlačítka Nahrát zvuk.
 Začne se nahrávat. Do stránky se vloží ikona zvukového souboru s názvem stránky a časem
zahájení záznamu. Zobrazí se karta ZVUK A VIDEO/ZAZNAMENÁVÁNÍ.
 Nahrajeme záznam a tlačítkem Zastavit záznam zastavíme. Karta se poté změní na ZVUK A
VIDEO/PŘEHRÁVÁNÍ. Vidíme délku záznamu a můžeme záznam přehrávat a pohybovat se
v něm (viz obr. 3–13).
 Po klepnutí do tlačítka Nastavení zvuku a videa se dostaneme do karty Zvuk a video
v Možnostech a můžeme nastavit parametry zvuku a videa, např. formát zvuku.
V průběhu záznamu můžeme editovat poznámky. OneNote si zapamatuje čas
přechodu na další odstavec. Záznam můžeme přerušit tlačítkem Pozastavit. Ukončení záznamu
se provádí tlačítkem Zastavit. Záznam zvuku se ukládá do oddílu.
Kapitola 3: Karta Vložení
37
OBR. 3–13: SLADKÁ/ŠKOLENÍ/VISIO – ZÁZNAM
3.5.2 Nahrát video
Nahrát video
Pokud máme k počítači připojenu kameru (postačuje webová kamera), můžeme
obdobně jako zvuk zaznamenávat videozáznam. Záznam videa podstatně zvětšuje velikost
souboru oddílu. Během záznamu je možné ho Pozastavit, záznam zastavíme tlačítkem
Zastavit. Poté se na stránku vloží ikona wmv doplněná názvem stránky. Záznam přehrajeme
tlačítkem Přehrát.
3.6 Časové razítko
Datum a čas
Pod textovou vizitku v poznámkovém bloku Sladká v oddílu Školení na stránce
Project chceme doplnit čas aktualizace. Řádek zahájíme textem Aktualizace:, za nějž vložíme
aktuální datum a čas klepnutím do tlačítka Datum a čas nebo kombinací kláves Alt Shift F .
Datum a čas se vloží jako běžný text, který je možné upravit.
Pouze datum vložíme tlačítkem Datum, pouze čas tlačítkem Čas.
Kdekoli do kontejneru můžeme vložit jméno autora, aktuální datum a čas poslední
aktualizace volbou z místní nabídky vyvolané na volném prostoru stránky.
3.7 Symboly
3.7.1 Rovnice
Rovnice
Tlačítko Rovnice umožňuje vložit do listu předdefinovanou rovnici (po klepnutí do
ikony nabídky je k dispozici vzorec pro výpočet kořenů kvadratické rovnice, Pythagorova věta,
povrch kruhu a další). Dále umožňuje zadat pomocí knihovny matematických symbolů na kartě
NÁSTROJE ROVNICE/NÁVRH vlastní rovnici.
3.7.2 Symbol
Symbol
17B
Do textu v kontejnerech můžeme vkládat speciální symboly obdobně jako např. ve
Wordu. Do textového přepisu vizitky v poznámkovém bloku Sladká v oddílu Školení na
stránce Project vložíme symbol telefonu (viz obr. 3–12). Klepnutím do tlačítka Symbol na
kartě VLOŽENÍ ve skupině Symboly zobrazíme naposledy použité symboly. Není-li
požadovaný symbol mezi nimi, klepneme do volby Další symboly, kterou vyvoláme dialogové
okno Symbol. Zde se můžeme přepínat mezi znakovými sadami a vkládat z nich symboly do
stránky. Vybereme symbol z písma Windgdings (viz obr. 3–12).
X
Kapitola 3: Karta Vložení
38
3.8 Vložit mezeru
Vložit mezeru
Pokud při editaci stránky zjistíme, že chceme zapsat nové poznámky do již zaplněné
části, je vhodné využít tlačítko Vložit mezeru na kartě VLOŽENÍ ve skupině Vložit. Příkaz je
vhodný zejména, pokud chceme rozdělit dříve připravenou tabulku na dvě tabulky.
V našem případě chceme vložit místo v poznámkovém bloku Sladká v oddílu Školení
na stránce Project mezi tabulku a naskenovanou vizitku ve výši asi 1 cm pro nadpis Vizitka,
který na toto místo doplníme. Po klepnutí do tlačítka Vložit mezeru se objeví vodorovná čára,
kterou umístíme na začátek budoucího volného prostoru. Tažením vymezujeme volný pruh,
který je vyznačen dvojitou šipkou. Takto můžeme při tažení z kraje stránky vymezit svislý
volný pruh. Ostatní obsah stránky se posune dolů (popř. doprava) po dokončení tažení, tento
posun je zobrazen modře (viz obr. 3–14).
OBR. 3–14: VLOŽENÍ MEZERY
Shrnutí
1. Do kontejnerů lze vkládat tabulky.
2. Tabulku můžeme vytvořit při editaci tabulátorem za obsahem první buňky nebo vložit
příkazem a zadat rozměry tabulky.
3. V tabulce lze kombinacemi kláves text v buňkách zarovnávat doleva nebo doprava.
4. Tabulka bez ohraničení umožňuje formátovat obsah kontejneru.
5. V tabulce i běžném textu lze provádět jednoduché výpočty ukončením výrazu rovnítkem.
6. Data z tabulky lze zkopírovat do jiných programů.
7. Z jiných programů lze data zkopírovat do tabulky ve OneNote.
8. Do stránek je možné vložit obrázky ze souboru nebo výřezy obrazovky.
9. Výřez obrazovky a další funkce lze spouštět také pomocí ikony OneNote umístěné do
oznamovací oblasti hlavního panelu.
10. Hypertextové odkazy umožňují odkazovat se na odstavce, jiné stránky, oddíly, skupiny
oddílů, poznámkové bloky i jiné soubory či webové adresy.
11. Součástí stránky mohou být vložené soubory, pro další poznámky či připomínkování je
vhodné vložit je jako výtisky.
12. Při editaci stránek je možné souběžně pořizovat zvukový záznam či video záznam.
13. Do stránky lze dále vložit speciální symboly, rovnice, datum a čas a mezeru pro uvolnění
prostoru na stránce pro další zápis.
Kapitola 4: Karta Sdílení
39
4 Karta Sdílení
4.1 E-mail
Odeslat
stránku
e-mailem
Kopii jedné stránky či více stránek lze poslat e-mailem. Tlačítko Odeslat stránku
e-mailem najdeme i na kartě DOMŮ ve skupině Outlook, kde jsme si tuto funkci popsali
v kapitole 2.5.1.
4.2 Nepřečteno
Zobrazit
nepřečtené
změny
Další
nepřečtená
Označit jako
přečtené
OneNote 2010 podporuje souběžné úpravy poznámkových bloků prováděné více
uživateli. Může je využít uživatel, který pracuje současně se stejným poznámkovým blokem na
více počítačích. Tuto funkci mohou využít i týmy, např. při sdílení poznámkových bloků při
poradách, při zapisování informací ze schůzek atd.
Chceme-li mít změny v poznámkovém bloku zvýrazněné, klepneme na kartě SDÍLENÍ
ve skupině Nepřečteno do tlačítka Označit jako přečtené. Zde zaškrtneme volbu Zobrazit
nepřečtené změny v tomto poznámkovém bloku.
Nový obsah ve sdíleném poznámkovém bloku, který přidal nebo změnil další uživatel
od doby, kdy jsme jej naposledy viděli, je automaticky zvýrazněn (viz obr. 4–1). Dlaždice
poznámkových bloků, karty oddílů a karty stránek obsahujících nový obsah jsou zobrazeny
tučně.
Tuto situaci můžeme snadno simulovat, změníme-li v kartě SOUBOR v Možnostech
uživatelské jméno, zapíšeme poznámku a uživatelské jméno změníme zpět – vyzkoušíme
v kapitole 4.3.1.
Klepneme-li do poznámky v kontejneru pravým tlačítkem myši, je v místní nabídce
jako poslední volba uvedeno jméno uživatele, který záznam provedl a datum a čas tohoto
záznamu.
Mezi nepřečtenými poznámkami se pohybujeme tlačítkem Další nepřečtená, kterým
přecházíme mezi stránkami obsahujícími nepřečtené poznámky.
Nepřečtené poznámky lze označit jako přečtené tím, že je zobrazíme nebo klepneme
do tlačítka Označit jako přečtené a zvolíme příkaz Označit jako přečtené. Celý poznámkový
blok můžeme označit jako přečtený příkazem Označit poznámkový blok jako přečtený.
Na stránce, kde nejsou žádné nepřečtené poznámky, se volba mění na možnost
Označit jako nepřečtené.
4.3 Sdílený poznámkový blok
4.3.1 Zobrazit autory
Zobrazit
autory
Označení nepřečtených poznámek můžeme doplnit o zobrazení autorů těchto
poznámek. Veškeré poznámky prozatím editovala sekretářka Marie Sladká. Ředitel firmy Petr
Novák doplnil záznam o poradě:
 Na kartě SOUBOR v Možnostech na kartě Obecné změníme jméno na Petr Novák a iniciály
na PN.
 V poznámkovém bloku Encián v oddílu Zápisy porad na stránce 11. 4. 2014 dopíšeme dva
odstavce dle obr. 4–1.
OBR. 4–1: NEPŘEČTENÉ POZNÁMKY SE ZOBRAZENÝM AUTOREM
 Uživatelské jméno změníme zpět na Marii Sladkou.
Kapitola 4: Karta Sdílení
Skrýt autory
40
 Na kartě SDÍLENÍ ve skupině Sdílený poznámkový blok klepneme do tlačítka Skrýt autory,
čímž zobrazíme značku autora u poznámky (není-li autor shodný s uživatelským jménem).
Značka autora je vedle odstavců, ukázáním na ni se zobrazí jméno autora a datum a čas
vložení poznámky – viz obr. 4–1.
4.3.2 Najít podle autora
Najít podle
autora
Edituje-li poznámky více osob, můžeme tlačítkem Najít podle autora (na kartě
SDÍLENÍ ve skupině Sdílený poznámkový blok) vyhledat poznámky daného autora. Zobrazí se
podokno Výsledky hledání, kde je zvolena možnost řazení poznámek Seřadit podle autora.
V podokně vidíme jména autorů a po klepnutí do jména také seznam názvů stránek, které autor
editoval, a datum editace – viz obr. 4–2. Klepnutím do názvu stránky se přesuneme na stránku
a na ní na poznámku zvoleného autora.
OBR. 4–2: HLEDÁNÍ POZNÁMEK DLE AUTORA
4.3.3 Poslední úpravy
Poslední
úpravy
Klepnutím do tlačítka Poslední úpravy vyhledáme poznámky dle data změny.
Můžeme zvolit časové období, ze kterého chceme zobrazit poznámky. Možnosti jsou:
 Dnes
 Od včera
 Posledních sedm dnů
 Posledních čtrnáct dnů
 Posledních třicet dnů
 Poslední tři měsíce
 Posledních šest měsíců
 Všechny stránky seřazené podle data
Využívá se rovněž okno Výsledky hledání, kde řadíme podle data poslední úpravy, a
dle zvoleného časového období se vypíše seznam stránek. Poznámky vyhovující zadání jsou
podbarvené žlutě.
4.3.4 Nový sdílený poznámkový blok
Nový sdílený
poznámkový
blok
Po klepnutí do tlačítka Nový sdílený poznámkový blok se přesuneme na kartu
SOUBOR do volby NOVÝ. Primárně už je zvoleno uložení nového poznámkového bloku na web.
Celý proces založení poznámkového bloku jsme již popsali v kap. 1.4.
4.3.5 Sdílet tento poznámkový blok
Sdílet tento
poznámkový
blok
Pomocí tlačítka Sdílet tento poznámkový blok umožníme sdílení zvoleného
poznámkového bloku na webu nebo na síti tak, aby i další uživatelé do něj mohli přispívat.
Vybereme poznámkový blok, který chceme sdílet (viz obr. 4–3), a dále postupujeme stejně
jako při založení nového poznámkového bloku (viz kap. 1.4).
Stejně lze postupovat i po klepnutí na kartě SOUBOR do volby SDÍLET.
Kapitola 4: Karta Sdílení
41
OBR. 4–3: SDÍLET POZNÁMKOVÝ BLOK
4.4 Historie
4.4.1 Verze stránek
Verze stránek
Tlačítkem Verze stránek zobrazíme alternativní verze, které existují pro danou
stránku (pokud existují). Zobrazí se pod záložkami stránek, vždy s identifikací autora a času
vytvoření verze. Klepnutím do verze se zobrazí stránka v dané verzi s informací, že jde o starší
verzi stránek, kterou lze odstranit či obnovit. Klepnutím do této informace se zobrazí nabídka
(viz obr. 4–4):
 Verzi lze obnovit – vrátit se tak ke starší variantě stránky.
 Nadbytečné verze můžeme odstranit.
 Příkazem Kopírovat stránku do můžeme v okně Kopírovat nebo přesunout stránky zvolit,
kam se má stránka kopírovat či přesunout.
OBR. 4–4: VERZE STRÁNEK
Kapitola 4: Karta Sdílení
42
 Odstranit lze najednou všechny verze v oddílu či ve skupině oddílů či v celém poznámkovém
bloku.
 V daném poznámkovém bloku můžeme zakázat verzování.
 Příkazem Skrýt verze stránek zobrazení verzí potlačíme – stejně tak můžeme verze skrýt
klepnutím do horní části tlačítka Verze stránek na kartě SDÍLENÍ ve skupině Historie.
Odstranit verze a zakázat historii stránek můžeme i po klepnutí do dolní části tlačítka
Verze stránek.
4.4.2 Odpadkový koš poznámkového bloku
Tlačítko Odpadkový koš poznámkového bloku umožňuje obnovit odstraněné oddíly
Odpadkový koš
nebo
stránky.
Ty jsou v koši po dobu 60 dnů. Po klepnutí do tlačítka Odpadkový koš
poznámkového
poznámkového bloku se zobrazí oddíl Odstraněné stránky (viz obr. 4–5). V něm vidíme
bloku
všechny odstraněné stránky či oddíly. Chceme-li danou stránku obnovit, klepneme do ní
pravým tlačítkem myši a z místní nabídky volbou Přesunout nebo zkopírovat vybereme, kam
bude stránka obnovena.
Zpět se dostaneme např. zelenou šipkou Přejít k nadřazené skupině oddílů.
Klepneme-li do spodní části tlačítka Odpadkový koš poznámkového bloku, můžeme
příkazem Vyprázdnit koš smazané stránky odstranit.
Opět, jako u verzování, můžeme zakázat historii pro daný poznámkový blok.
OBR. 4–5: ODPADKOVÝ KOŠ POZNÁMKOVÉHO BLOKU
Shrnutí
1. Kopii jedné stránky či více stránek lze poslat e-mailem.
2. Nový obsah ve sdíleném poznámkovém bloku můžeme zvýraznit, snadno tak vidíme
nepřečtené změny.
3. Edituje-li poznámky více uživatelů, je možné značku autora zobrazit vedle poznámky.
4. Poznámky je možné vyhledávat dle autora.
5. Poznámky můžeme hledat dle data poslední úpravy.
6. Při založení můžeme zvolit, že poznámkový blok bude sdílený. Také dodatečně lze
poznámkový blok nasdílet.
7. Ke stránkám se ukládají jejich jednotlivé verze, ke zvolené verzi se můžeme vrátit,
nadbytečné verze můžeme odstranit.
8. Smazané stránky a oddíly se uchovávají 60 dnů v odpadkovém koši, odkud je možné je
obnovit – přesunout do libovolného poznámkového bloku.
Kapitola 5: Karta Kreslení
43
5 Karta Kreslení
5.1 Nástroje
Pero a
zvýrazňovač
Nabídka karty KRESLENÍ nám umožňuje použít pera či zvýrazňovače pro přidávání
ručně psaného textu nebo ruční kresby na stránku. Pro kreslení lze použít různá polohovací
zařízení (myš, pero kreslící podložky, pero počítače tablet PC).
Klepnutím do tlačítka Více u nabídky v kartě Nástroje zobrazíme škálu
předdefinovaných a oblíbených per a zvýrazňovačů – viz obr. 5–1.
OBR. 5–1: OBLÍBENÁ A PŘEDDEFINOVANÁ PERA
Chceme-li využít jiné barvy či tloušťky, než je v nabídce, klepneme do příkazu Další
možnosti barvy a tloušťky. V okně Vlastnosti pera pak volíme barvu i tloušťku tahu. Zvolíme
modrou barvu a tloušťku 1 mm (viz obr. 5–2). Nadefinovaná kombinace se zařadí do skupiny
oblíbených per.
OBR. 5–2: VLASTNOSTI PERA
V poznámkovém bloku Encián v oddílu Start na stránce Diagram místností pak
nadepíšeme nad obrázek výřezu schématu místnosti text 1. patro.
Kapitola 5: Karta Kreslení
Vybrat a
napsat
Guma
44
K běžnému využití ukazatele myši se vrátíme a kreslení ukončíme klepnutím do
tlačítka Vybrat a napsat.
Potřebujeme-li kresbu vymazat, použijeme gumu. Lze volit mezi malou, střední a
velkou, kdy plocha, kterou gumujeme, má zvolenou velikost. Nepřerušovaný tah lze smazat
jediným klepnutím, zvolíme-li příkaz Guma na tahy.
OBR. 5–3: GUMA
Nepravidelný
výběr
Režim pera
Tlačítkem Nepravidelný výběr lze vymezit výběr zadaným nepravidelným tvarem –
vztahuje se na libovolné objekty, nejen kresby.
Po klepnutí do tlačítka Více u nabídky v kartě Nástroje zobrazíme také příkaz Režim
pera.
Práce s režimem pera je typická pro přípravu poznámek na počítači tablet PC15.
Poznámky na tabletu PC můžeme psát z klávesnice nebo pomocí dotykového pera. Volbou
Režim pera upřesňujeme, zda do poznámek ručně píšeme či kreslíme.
Nastavený režim je potom vlastností nakresleného či napsaného objektu. Lze jej
později změnit označením objektu klepnutím do tlačítka Rukopis na text ve skupině Převést.
V případě psaní na tabletu PC můžeme v možnostech aplikace (SOUBOR, Možnosti, na
kartě Upřesnit) zaškrtnout možnosti Používat citlivost pera, kdy použitím různého tlaku na
pero dosáhneme přirozenějšího vzhledu nakreslených nebo ručně psaných poznámek.
5.2 Vložit obrazce
Vložit obrazce
Do stránek lze doplňovat rovněž předdefinované obrazce. V nabídce najdeme čáry,
základní obrazce a grafy – viz obr. 5–4. Barvu a tloušťku použitou pro tyto obrazce nastavíme
tlačítkem Barva a tloušťka.
OBR. 5–4: OBRAZCE
Zvolíme nejtenčí linku černé barvy. V poznámkovém bloku Encián v oddílu Start na
stránce Diagram místností pak doplníme šipky. Klepneme do tlačítka Šipka a tažením
nakreslíme šipky od jednotlivých řádků tabulky k odpovídajícím prvkům na schématu
místnosti (viz obr. 5–5).
15
Tablet PC je notebook s dotykovým displejem. Na dotykovém displeji lze psát perem. Displej lze často odpojit od
klávesnice a používat samostatně.
Kapitola 5: Karta Kreslení
45
OBR. 5–5: SCHÉMA DOPLNĚNÉ O PRVKY KRESLENÍ
Přichytit
k mřížce
Kreslené prvky lze přichytit k mřížce – a to po zaktivování volby Přichytit k mřížce
(po klepnutí do tlačítka Více u nabídky obrazců).
5.3 Upravit
Vložit mezeru
Pokud při editaci stránky zjistíme, že chceme zapsat nové poznámky do již zaplněné
části, je vhodné využít tlačítko Vložit mezeru. Tímto tlačítkem lze také rozdělit dříve
připravenou tabulku na dvě tabulky (viz též kap. 3.8).
V našem případě chceme vložit místo mezi text a naskenovanou vizitku
v poznámkovém bloku Sladká, v oddílu Školení na stránce Project. Po klepnutí do tlačítka
Vložit mezeru se objeví vodorovná čára, kterou umístíme na začátek budoucího volného
prostoru. Tažením vymezujeme volný pruh, který je vyznačen dvojitou šipkou (viz obr. 5–6).
Takto můžeme při tažení z kraje stránky vymezit svislý volný pruh. Ostatní obsah stránky se
posune dolů (popř. doprava) po dokončení tažení.
Kapitola 5: Karta Kreslení
46
OBR. 5–6: VLOŽENÍ MEZERY
Odstranit
Uspořádat
Otočit
Tlačítkem Odstranit smažeme označenou položku.
Tlačítko Uspořádat umožňuje uspořádat objekty na stránce změnou jejich pořadí.
U překrývajících se objektů určíme, který bude v popředí a který v pozadí:
 Přenést blíž: Přeneseme objekt o jednu pozici výše, tak, aby byl zakryt méně objekty.
 Přenést do popředí: Přeneseme objekt před všechny objekty.
 Přenést dál: Přeneseme objekt o pozici níže.
 Přenést do pozadí: Přeneseme objekt do pozadí.
Tlačítkem Otočit můžeme otočit vybraný obrázek, obrazec nebo rukopis – a to
doprava či doleva o 90 stupňů nebo překlopit vodorovně či svisle.
Shrnutí
1. Poznámky můžeme doplnit o ručně psaný text či kresby pomocí pera či zvýrazňovače.
2. Kromě předdefinovaných barev a tlouštěk per lze zvolit i vlastní a zařadit je mezi oblíbená
pera.
3. Kresby vymažeme pomocí gumy.
4. Do stránek lze doplňovat rovněž předdefinované obrazce, čáry či grafy.
5. Doplnit místo do zaplněné části stránky můžeme pomocí vložení mezery.
6. Objekty na stránce lze vkládat, ale i odstraňovat, uspořádávat či otáčet.
Kapitola 6: Karta Revize
47
6 Karta Revize
6.1 Pravopis
Pravopis
Po klepnutí do tlačítka Pravopis proběhne kontrola pravopisu na dané stránce. Při
nalezení slova, které není ve slovníku, se otevře podokno Pravopis (viz obr. 6-1).
OBR. 6-1: PRAVOPIS
Automatické
opravy
Možnosti
kontroly
pravopisu
Slovo lze zaměnit za navrhované slovo ze sekce Návrhy výběrem správného slova
z návrhů a potvrzením tlačítkem Změnit. Je-li výskyt správný, lze přidat slovo do slovníku
(pokud nechceme, aby bylo příště označováno za chybné) tlačítkem Přidat do slovníku. Slovo
lze jednorázově přeskočit tlačítkem Přeskočit.
Pokud stejně chybujeme často, lze slovo zařadit do automatických oprav. Pokud příště
napíšeme opět toto chybné slovo, bude opraveno automaticky. Seznam automatických oprav
najdeme po klepnutí do volby Možnosti automatických oprav v dolní části podokna. Do pole
Nahrazovat bychom napsali chybný výskyt a do pole Čím správné slovo. To by pak
automaticky nahrazovalo chybné slovo.
V okně Automatické opravy na kartě Automatické opravy lze nastavit:
 opravu dvou počátečních velkých písmen, kdy druhé velké písmeno se změní na malé,
 velká písmena na začátku vět,
 názvy dnů velkými písmeny,
 nechtěné přepnutí klávesy CapsLock, (napíšeme-li se zapnutým CapsLock malé písmeno na
začátku slova a dále velká písmena, velikost písmen se zamění a CapsLock se vypne),
 nahrazování textu při psaní (výraz v poli Nahrazovat se nahradí výrazem v poli Čím).
Na kartě Automatické opravy pro matematiku jsou uvedené možnosti nahrazování
napsaného textu matematickými symboly.
Druhá volba Možnosti kontroly pravopisu v podokně Pravopis nám umožní
parametrizovat kontrolu pravopisu.
Nastavení možností kontroly pravopisu je dostupné rovněž z karty SOUBOR, volba
Možnosti, Kontrola pravopisu a mluvnice. Zde lze zvolit, zda navrhovaná slova budou čerpána
Kapitola 6: Karta Revize
Zdroje
informací
Tezaurus
48
pouze z hlavního slovníku či i z vlastních slovníků. Klepnutím do tlačítka Vlastní slovníky
vidíme nadefinované slovníky a cestu k souborům těchto slovníků, tj. obvykle
C:\Users\uživatel\AppData\Roaming\Microsoft\UProof. Hlavní slovník je v souboru
custom.dic. Klepnutím do tlačítka Nový můžeme založit nový slovník, např. pro odborné
pojmy. Slova přidávaná do slovníku při kontrole pravopisu se ukládají do výchozího slovníku.
Mají-li se odborné pojmy přidávat do vlastního slovníku, potom ho nastavíme jako výchozí
tlačítkem Změnit výchozí. Seznam pojmů přidaných do hlavního či vlastního slovníku můžeme
prohlédnout (i editovat) po klepnutí do tlačítka Upravit seznam slov. Slovníky jsou společné
pro všechny aplikace Microsoftu.
Klepnutím do tlačítka Zdroje informací otevřeme podokno úloh, ve kterém lze
prohledávat referenční materiály, např. slovníky, encyklopedie a překladatelské služby.
Do pole Hledat se automaticky doplní aktivní text (označený text či text, na kterém
stojíme kurzorem). Hledání spustíme klepnutím do zelené šipky Spustit hledání, použije se
vyhledávač Bing. Prvních deset nalezených výsledků se zobrazí v dolní části podokna (viz obr.
6-2), další zobrazíme odkazem Další nebo je zobrazíme v prohlížeči klepnutím do odkazu
View all results on Bing.
Tezaurus rovněž využívá podokno Zdroje informací, ovšem pro hledání využívá
místo vyhledávače Bing vyhledávač synonym Tezaurus (pro daný jazyk). Ten navrhuje slova
s podobným významem, jako má zvolené slovo – viz obr. 6-2. Pokud má slovo více významů,
navrhuje synonyma ke všem významům.
OBR. 6-2: ZDROJE INFORMACÍ, TEZAURUS
6.2 Jazyk
Přeložit
Na kartě REVIZE ve skupině Jazyk klepneme do tlačítka Přeložit a vybereme příkaz
Přeložit vybraný text. Zobrazí se podokno Zdroje informací a přeloží se označené slovo do
zvoleného jazyka. Jazyk pro překlad lze zvolit, výsledek můžeme vložit do stránky nebo
zkopírovat do schránky.
Kapitola 6: Karta Revize
Minipřekladač
49
Druhou možností je využití minipřekladače. Je-li zapnutý, stačí ukázat na slovo či
označit slovní spojení a překlad se zobrazí v malém okně (viz obr. 6-3). Rovněž je možné
poslechnout si výslovnost slova či zkopírovat překlad do schránky.
OBR. 6-3: MINIPŘEKLADAČ
Zvolit jazyk
překladu
Jazyk
Třetí volbou je možnost Zvolit jazyk překladu, kde zvolíme jazyk pro minipřekladač,
např. angličtinu.
Po klepnutí do tlačítka Jazyk můžeme volbou Nastavit jazyk kontroly pravopisu
v podokně zvolit jazyk pro kontrolu pravopisu.
Volbou Jazykové předvolby se dostaneme do možností aplikace (stejně jako na kartě
SOUBOR tlačítkem Možnosti) a můžeme zvolit jazyk pro úpravy, pro zobrazení a nápovědu.
6.3 Propojené poznámky
Propojené
poznámky
Vytváření propojených poznámek usnadňuje práci v počítači, protože je možné
zapisovat poznámky v ukotveném okně aplikace OneNote na pracovní ploše a současně
pracovat v ostatních programech nebo ve webovém prohlížeči. Poznámky zaznamenané v
tomto režimu jsou automaticky propojeny aplikací OneNote s obsahem, který si prohlížíme v
aplikaci Internet Explorer, v dokumentech aplikace Word, v prezentacích aplikace PowerPoint
nebo na jiné stránce OneNote v některém ze svých poznámkových bloků. OneNote ukládá
s každým odstavcem poznámek odkaz na dokumenty nebo webové stránky, které jsme použili,
takže je možné na tento odkaz kliknout a snadno se k danému obsahu vrátit později.
Použijeme je při psaní podkladů k příští poradě v aplikaci Word. Ve Wordu na kartě
REVIZE ve skupině OneNote klepneme do tlačítka Propojené poznámky.
OBR. 6-4: PROPOJENÉ POZNÁMKY
Kapitola 6: Karta Revize
50
Budeme dotázáni na umístění poznámek v aplikaci OneNote. Stránka pro zapisování
poznámek se ukotví na obrazovce, její pozici i velikost lze měnit.
Nyní pracujeme se zvolenou aplikací a do ukotveného okna OneNote si zapisujeme
poznámky.
Relaci s propojeným poznámkami můžete ukončit:
 klepnutím na tlačítko Ukotvit na ploše na panelu nástrojů Rychlý přístup, tím zrušíme
ukotvení okna a vypneme režim propojených poznámek nebo
 klepnutím na tlačítko Normální zobrazení na kartě ZOBRAZENÍ.
Jestliže ukážeme na poznámku v ukotveném okně (v režimu vytváření propojených
poznámek) nebo po ukončení tohoto režimu, k příslušné poznámce se zobrazí vlevo od ní
ikona aplikace, název souboru a text, ke kterému byla poznámka vytvořena (viz obr. 6-5).
Klepnutím do ikony aplikace (v našem případu ikona Wordu) se otevře soubor na místě, ke
kterému jsme zapisovali poznámku.
OBR. 6-5: POZNÁMKA
Do režimu vytváření poznámek přejdeme také z aplikace OneNote klepnutím do
tlačítka Ukotvit na ploše na kartě ZOBRAZENÍ (nebo na panelu Rychlý přístup).
V horní části ukotveného okna je tlačítko se symbolem řetězu naznačující propojení.
Klepnutím do něj můžeme:
 prohlížet, na jaké soubory jsme propojeni,
 případně tato propojení odstraňovat,
 zastavit psaní propojených poznámek
 nebo se podívat na nastavení možností propojených poznámek (na kartě SOUBOR, tlačítko
Možnosti, karta Upřesnit).
Shrnutí
1. Na stránkách lze kontrolovat pravopis. Práce se slovníkem i vlastními slovníky je stejná
jako v jiných aplikacích balíku Office.
2. K dispozici jsou zdroje informací, tezaurus i překlad.
3. Pro překlad lze využít minipřekladač, který překlad do zvoleného jazyka zobrazí v malém
okně.
4. Zapisování poznámek propojených na další aplikace nám umožňují propojené poznámky.
Zvolená stránka OneNote se ukotví na obrazovce a je stále k dispozici pro zápis
poznámek.
Kapitola 7: Karta Zobrazení
51
7 Karta Zobrazení
7.1 Zobrazení
Zobrazení
Na kartě ZOBRAZENÍ ve skupině Zobrazení můžeme přepínat mezi různými
zobrazeními:
 Normální zobrazení: zobrazuje poznámky v běžném nejčastěji používaném zobrazení.
 Zobrazení celé stránky: potlačí zobrazení pásů karet, navigačního panelu, záložek oddílů a
záložek stránek tak, aby pro stránku byl dostupný maximální prostor.
 Ukotvit na ploše: ukotví aplikaci OneNote na straně plochy, toto zobrazení použijeme při
psaní propojených poznámek.
7.2 Autoři
Autoři
Jestliže na stránku zapisovalo poznámky více autorů, je vedle poznámky zobrazena
značka autora (viz obr. 7-1). Tlačítkem Skrýt autory iniciály autora skryjeme.
OBR. 7-1: AUTOŘI
7.3 Vzhled stránky
Barva stránky
Linkování
stránky
Tlačítkem Barva stránky můžeme změnit barvu pozadí stránky. Nelze aplikovat
šablonu, měníme pouze barvu pozadí. V nabídce je 16 barev. V poznámkovém bloku Encián
v oddílu Zápisy z porad se přesuneme na stránku 11. 4. 2014. Zde z nabídky barev zvolíme
žlutou barvu pozadí.
Tlačítkem Linkování stránky zobrazíme na stránce linkování nebo mřížku. Na stránce
11. 4. 2014 vyberme Úzké linkování. Text nezapadá přímo do linek, stačí mírně posunout
kontejner a text bude přímo na linkách (úzké linkování je tedy vhodné pro písmo Calibri
velikosti 11).
Podíváme-li se na náhled před tiskem, vidíme, že linkování bude tištěno a stránka se
přibližuje ještě více vzhledu klasického papírového poznámkového bloku.
OBR. 7-2: LINKOVÁNÍ
Kapitola 7: Karta Zobrazení
Barva
linkování
Nové stránky
s linkováním
Skrýt název
stránky
Formát papíru
52
Po klepnutí do tlačítka Linkování stránky na stránce, která má linkování již
zobrazené, bude aktivní volba Barva linkování. Tou můžeme volit barvu linkování stránky.
Chceme-li zakládat nové stránky s již zobrazeným linkováním či mřížkou, můžeme
tuto možnost zapnout po klepnutí do tlačítka Linkování stránky volbou Vytvořit nové stránky
s linkováním.
V horní části každé stránky je zobrazen název stránky a datum a čas vytvoření
stránky. Tlačítkem Skrýt název stránky odstraníme aktuální název stránky i datum a čas.
Pokud bychom chtěli název znovu zobrazit, klepneme do tlačítka opakovaně. Datum a čas se
zobrazí s původními hodnotami. Název stránky je třeba znovu zadat.
Po klepnutí do tlačítka Formát papíru můžeme v zobrazeném podokně změnit:
 velikost papíru: A4, A5, pohlednice, vlastní velikost a další,
 orientaci: na výšku či na šířku,
 tiskové okraje.
Nastavené parametry lze uložit jako šablonu příkazem v dolní části podokna Uložit
aktuální stránku jako šablonu.
7.4 Lupa
Lupa
Pro přiblížení a oddálení stránek lze využít tlačítka Přiblížit a Oddálit nebo klávesu
Ctrl a kolečko myši.
Tlačítky 75 % a 100 % zobrazíme stránku zmenšenou na 75 % normální velikosti či
stránku zvětšíme na 100 % velikosti.
Další zvětšení či zmenšení můžeme zadat přímo tlačítkem Lupa.
7.5 Okno
Nové okno
Nové ukotvené
okno
Nová
poznámka na
okraj
Vždy na vrchu
Tlačítkem Nové okno můžeme otevřít nové okno s aktuální stránkou i zobrazením.
Okna bychom mohli vhodně uspořádat a zobrazovat tak různé poznámky vedle sebe.
Tlačítkem Nové ukotvené okno otevřeme nové okno ukotvené na straně pracovní
plochy. Tuto možnost je vhodné využít, píšeme-li poznámky při práci s jinou aplikací.
Po klepnutí do tlačítka Nová poznámka na okraj se zobrazí okno Poznámka na
okraj, které využijeme pro poznamenání rychlých dočasných poznámek. Po zavření okna této
poznámky se poznámka přesune do oddílu Nezařazené poznámky.
Klepnutím do tlačítka Vždy na vrchu zajistíme, aby se toto okno zobrazovalo nad
všemi ostatními okny. Při přepínání mezi okny např. Alt + Tab zůstává OneNote vždy na
vrchu. Proto je vhodné např. zmenšit velikost okna OneNote, abychom mohli souběžně na
ploše pracovat i s jinou aplikací.
Shrnutí
1. Různá zobrazení nám umožňují přepínat běžné tzv. normální zobrazení, zobrazení celé
stránky, kdy je stránce věnován maximální prostor a zobrazení, které ukotví okno aplikace
na straně plochy.
2. Můžeme potlačit či zobrazit informace o autorech, kteří editovali danou stránku.
3. V rámci vzhledu stránky můžeme nastavit barvu stránku, linkování či mřížku stránky a
formát papíru.
4. Přiblížení či oddálení stránek zajistí lupa.
5. Aplikaci OneNote můžeme otevřít ve více oknech, pro práci s jinou aplikací je vhodné
pracovat s ukotveným oknem.
6. Pro rychlé zapsání dočasných poznámek využijeme poznámku na okraj.
7. Aplikace OneNote může být zobrazená vždy na vrchu (nad ostatními okny).
Kapitola 8: Karta Soubor
53
8 Karta Soubor
8.1 Informace
Informace
V kartě Informace vidíme seznam otevřených poznámkových bloků. Pod názvem
bloku je jeho umístění na disku a možnost sdílet poznámkový blok na webu nebo v síti. Po
klepnutí do volby Sdílet na webu nebo v síti se přesuneme do karty Sdílet a můžeme blok
umístit do služby SharePoint nebo na web prostřednictvím Windows Live SkyDrive.
Po klepnutí do tlačítka Nastavení u poznámkového bloku můžeme blok:
 sdílet,
 zavřít,
 zobrazit jeho vlastnosti: lze změnit název nebo barvu poznámkového bloku, jeho umístění a
výchozí formát (bloky ve verzi OneNote 2010 lze převést do verze 2007 a naopak).
OBR. 8-1: INFORMACE
Zobrazit stav
synchronizace
Otevřít zálohy
Při práci aplikace OneNote neustále automaticky ukládá změny, proto není nutné
využívat příkaz Uložit. Ovšem při současné práci více uživatelů na sdíleném poznámkovém
bloku je situace složitější. Při ukládání změn sdíleného poznámkového bloku provádí OneNote
pravidelnou synchronizaci poznámkového bloku v počítačích jednotlivých uživatelů se
soubory poznámkového bloku, které jsou uloženy ve sdíleném umístění.
Obvykle ponecháme zvolenou automatickou synchronizaci poznámkových bloků. Lze
ovšem i nastavit, kdy má být synchronizace změn v poznámkovém bloku provedena.
Například, když potřebujeme synchronizaci provést rychle před vypnutím počítače.
Automatickou synchronizaci lze pozastavit, pokud nechcete, aby ostatní uživatelé
poznámkového bloku viděli naše změny nebo doplňky předtím, než nebudou připraveny ke
zveřejnění.
Po klepnutí do tlačítka Zobrazit stav synchronizace můžeme synchronizaci vypnout
v okně Synchronizace sdílených poznámkových bloků výběrem volby Pracovat offline –
synchronizovat pouze po kliknutí do tlačítka Synchronizovat. Tlačítko Synchronizovat se tím
zaktivní a pomocí něj synchronizaci vyvoláme. Zpět k původnímu stavu se vrátíme přepnutím
na možnost Synchronizovat automaticky v případě změn. Průběh synchronizace a případné
chyby se zobrazují ve spodní části okna.
Aplikace OneNote automaticky vytváří záložní kopie poznámek. Znovu se zálohují
pouze oddíly, které se změnily po posledním zálohování. Zálohování aktivujeme a nastavujeme
v možnostech aplikace (SOUBOR, Možnosti) na kartě Ukládání a zálohování. Aktivaci
provedeme zvolením možnosti Automaticky zálohovat poznámkový blok v následujícím
časovém intervalu – od 1 minuty po 6 týdnů. Záloha se provádí do zvolené zálohovací složky
(výchozí nastavení je C:/Users/uživatel/AppData/Local/Microsoft/OneNote). Také zde
můžeme přímo spustit zálohování – a to zálohování změněných souborů tlačítkem Zálohovat
změněné soubory či zálohovat vše tlačítkem Zálohovat všechny poznámkové bloky.
Kapitola 8: Karta Soubor
54
Tyto záložní kopie můžeme otevřít po klepnutí do tlačítka Otevřít zálohy (karta
SOUBOR, INFORMACE) a tak se vrátit k původní verzi poznámek či k omylem odstraněným
poznámkám (pokud mezitím nedošlo k novému zálohování změn).
8.2 Otevřít
Otevřít
Otevřít z webu
Na kartě Otevřít vidíme seznam naposledy zavřených poznámkových bloků.
Tlačítkem se symbolem špendlíku za názvem zavřeného poznámkového bloku můžeme trvale
připnout tuto položku do seznamu.
Tlačítkem Otevřít poznámkový blok otevíráme složku, ve které jsou formou skupin
oddílů zobrazeny dílčí adresáře a formou oddílů samostatné soubory OneNote (s příponou
one). Poznámkový blok můžeme vyhledat a otevřít i z jiného umístění než výchozího. Lze
otvírat soubory či obsah aplikace OneNote, oddíly či balíček jednoho souboru OneNote.
Zvolený poznámkový blok můžeme přímo otevřít klepnutím do tlačítka Otevřít
v dolní části okna Otevřít poznámkový blok.
Případně můžeme klepnout do ikony nabídky u tlačítka Otevřít a zvolit možnost
Zobrazit předchozí verze. Nabídnou se k otevření předchozí zazálohované verze.
Tlačítkem Otevřít z webu se přesuneme do webového prohlížeče na stránku služby
Windows Live SkyDrive. Po přihlášení můžeme z tohoto umístění otevřít poznámkový blok.
8.3 Nový
Nový
Na kartě Nový můžeme založit nový poznámkový blok.
 V prvním kroku vybíráme, kde bude poznámkový blok uložen:
 Web: k poznámkovému bloku bude přístup z jakéhokoli počítače či prohlížeče, může být
sdílen s ostatními uživateli. Použije se služba Windows Live SkyDrive, kam se uživatel
přihlásí pomocí Windows Live ID ve 3. kroku.
 Síť: poznámkový blok bude sdílen s ostatními uživateli v síti nebo ve službě SharePoint.
Zadali bychom adresu serveru, konkrétní umístění vybereme po klepnutí do tlačítka
Procházet, kdy po přihlášení k serveru vidíme jeho strukturu a můžeme volit umístění
poznámkového bloku.
 Tento počítač: V kroku 3 se automaticky nabídne primární adresa pro umístění
poznámkových bloků. Můžeme ji změnit či ponechat.
 V druhém kroku zadáme název poznámkového bloku.
 Ve třetím kroku ponecháme výchozí adresu Users\Uživatel\Dokumenty\Poznámkové bloky
aplikace OneNote nebo zadáme jinou.
 Klepneme do tlačítka Vytvořit poznámkový blok.
 V navigačním panelu se založený nový poznámkový blok zobrazí.
Nový poznámkový blok jsme založili v rámci kap. 1.
8.4 Sdílet
Sdílet
Na kartě Sdílet můžeme změnit poznámkový blok na sdílený. Postup je stejný jako při
založení nového poznámkového bloku: vybíráme, zda bude poznámkový blok sdílen na webu
či na síti (viz kap. 8.3).
8.5 Uložit jako
Uložit jako
Ukládání
stránky a
oddílu
Při práci aplikace OneNote neustále automaticky ukládá změny, proto není nutné
ukládání. Na kartě Uložit jako můžeme volit, jakou část budeme ukládat a v jakém formátu.
Můžeme ukládat:
 stránku,
 oddíl,
 poznámkový blok.
Při uložení stránky a oddílu můžeme volit mezi následujícími formáty (viz obr. 8-2):
 Oddíl aplikace OneNote 2010: soubor s příponou one. Formát verze 2010 je nutným
předpokladem pro prohlížení a editaci pomocí OneNote Web App.
 Oddíl aplikace OneNote 2007: soubor s příponou one pro verzi OneNote 2007.
Kapitola 8: Karta Soubor
55
 Dokument aplikace Word: stránka nebo oddíl bude uložen jako soubor Wordu. Oddíl se uloží
jako sekvence textu jednotlivých stránek v jednom dokumentu.
 Dokument aplikace Word 97 – 2003: uložení stránky či oddílu do souboru Wordu verze 97 –
2003.
 PDF: uloží stránku či oddíl do formátu PDF. Každá stránka oddílu začíná na nové stránce
dokumentu.
 XPS: uloží stránku či oddíl do formátu XPS (XML Paper Specification).
 Webová stránka tvořená jedním souborem: uložení do formátu webového archívu – soubor
s příponou mht, který je možné otevřít ve webovém prohlížeči. Oddíl se zobrazí jako
sekvence textu jednotlivých stránek na jedné webové stránce.
OBR. 8-2: UKLÁDÁNÍ
Ukládání
poznámkového
bloku
Při ukládání poznámkového bloku máme tři možnosti:
 Balíček aplikace OneNote: vznikne balíček s příponou onepkg. Při otvírání tohoto souboru
volíme v okně Rozbalit poznámkový blok název a umístění poznámkového bloku.
 PDF: uloží stránku či oddíl do formátu PDF. Každá stránka oddílu začíná na nové stránce
dokumentu.
 XPS: uloží stránku či oddíl do formátu XPS (XML Paper Specification).
8.6 Odeslat
Odeslat
Aktuální stránku – její název vidíme v hodní části – můžeme odeslat různými
způsoby:
 Odeslat stránku e-mailem: Otevře se poštovní program a okno nové zprávy. Do předmětu se
zapíše název stránky. A v těle e-mailu bude text aktuální stránky.
 Odeslat stránku e-mailem jako přílohu: Otevře se poštovní program a okno nové zprávy. Do
předmětu se zapíše název stránky. Do příloh se uloží stránka ve formátu one a mht (webový
archív). Do textu zprávy se zapíší informace o prohlížení stránky.
 Odeslat stránku e-mailem jako soubor PDF: Otevře se poštovní program a okno nové
zprávy. Do předmětu se zapíše název stránky. Do příloh se uloží stránka ve formátu pdf.
Odesílání je možné pouze po instalaci doplňku pro PDF a XPS formát.
 Odeslat do aplikace Word: Otevře aplikaci Word a do něj se načte aktuální stránka.
Chceme-li soubor dále využívat, musíme ho uložit.
 Odeslat na blog: Pro odeslání stránky na blog je nutné mít zaregistrovaný účet blogu.
Stránka se převede do dokumentu aplikace Word, kde pomocí karty PŘÍSPĚVEK NA BLOG
můžeme stránku publikovat.
Kapitola 8: Karta Soubor
56
OBR. 8-3: PŘÍSPĚVEK NA BLOG
8.7 Tisk
Tisk
Náhled
Na kartě TISK klepneme do tlačítka Tisk. Zobrazí se dialogové okno Tisk, ve kterém
můžeme zvolit tiskárnu, rozsah tisku, počet kopií a jejich kompletaci.
V rozsahu stránek vybíráme:
 Vše: Vytisknou se všechny stránky oddílu.
 Výběr: Vytiskne se aktuální stránka.
 Stránky: Vytisknou se čísly zapsané stránky, např. 1 – 2, 4.
Tlačítkem Tisk pak tiskneme.
Na kartě TISK klepneme do tlačítka Náhled. V dialogovém okně Náhled a nastavení
vidíme náhled tisku a můžeme nastavit parametry tisku:
 V poli Oblast tisku vybíráme, co budeme tisknout – skupinu stránek, aktuální stránku či
aktuální oddíl (každá stránka poznámek bude tištěna na samostatné stránce).
 Volíme formát papíru: Nabízí se různé formáty, většinou ponecháme vybrán formát A4.
 Orientace: Volíme, zda se bude tisknout na výšku či na šířku.
 V poli Zápatí můžeme vybrat obsah zápatí: název oddílu a číslo stránky nebo číslo stránky
nebo název oddílu nebo žádné zápatí.
 Pole Číslovat od stránky 1 má vliv na tisk jednotlivých stránek či skupin stránek. Bez
zaškrtnutí se číslují stránky v rámci oddílu, např. stránka Diagram místnosti by v oddílu Start
měla číslo 4. Při zaškrtnutí číslování tištěné stránky začíná od 1.
Kapitola 8: Karta Soubor
57
OBR. 8-4: NÁHLED A NASTAVENÍ
8.8 Nápověda
Nápověda
Na kartě NÁPOVĚDA vidíme verzi produktu a ID produktu. A možnosti podpory:
 Nápověda systému Microsoft Office: Otevře dialogové okno Nápověda k aplikaci
OneNote, obsah nápovědy zobrazíme klepnutím do tlačítka Zobrazit obsah v horní liště.
 Začínáme: Ve webovém prohlížeči se otevře stránka http://office.microsoft.com, kde
můžeme zobrazit novinky a vyhledat další informace o aplikaci OneNote.
 Klávesové zkratky: Tato volba nás přesune do dialogového okna Nápověda k aplikaci
OneNote, kde můžeme do pole hledání zadat hledaný pojem, např. klávesové zkratky. Jejich
seznam se zobrazí uspořádaný do tabulek.
 Kontakt: Ve webovém prohlížeči se otevře stránka http://support.microsoft.com a zobrazí se
kontakty na telefon, chat a e-mail společnosti Microsoft.
 Možnosti: Tímto tlačítkem zobrazíme dialogové okno Možnosti aplikace OneNote, kde lze
nastavit předvolby aplikace.
 Vyhledat aktualizace: Toto tlačítko nám umožňuje získat z webové stránky
http://www.update.microsoft.com nejnovější aktualizace, které jsou k dispozici pro systém
Microsoft Office.
8.9 Možnosti
Možnosti
Pokud na kartě SOUBOR klepneme do tlačítka Možnosti, zobrazí se dialogové okno
Možnosti aplikace OneNote s 12 kartami. V následujícím přehledu jsou uvedeny základní
nastavitelné parametry:
Kapitola 8: Karta Soubor
58
 Obecné:
 Při výběru zobrazit minipanel nástrojů – zobrazí či skryje minipanel nástrojů, který se
zobrazuje při označení textu a slouží k rychlému přístupu k formátovacím nástrojům.
 Výchozí písmo: Je nastaveno na Calibri, velikosti 11 a barvy automatické (černé).
 Uživatelské jméno a iniciály: Použije se pro identifikaci autora poznámek.
 Zobrazení:
 Umístit ikonu aplikace OneNote do oznamovací oblasti hlavního panelu – zobrazíme
zástupce pro rychlé vytváření výřezů obrazovky, poznámek na okraj a zvukových záznamů
(viz kap. 3.2.2).
 Umístění navigačního panelu, karet stránek a svislého posuvníku.
 Možnost vytvářet nové stránky s linkováním.
 Zobrazení kontejnerů poznámek.
 Kontrola pravopisu a mluvnice:
 Možnosti automatických oprav: Nastavíme automatické opravy a nahrazování textu při
psaní.
 Vlastní slovníky: Umožňuje vytvořit vlastní slovník či připojit již vytvořený slovník, který
bude použit pro kontrolu pravopisu (viz kap. 6.1).
 Ukládání a zálohování:
 Nastavíme cesty ukládání pro oddíl nezařazených poznámek, zálohovací složku a výchozí
umístění poznámkového bloku.
 Automatické zálohování poznámkového bloku proběhne v nastaveném časovém intervalu.
 Optimalizace velikosti souborů.
 Odeslat do aplikace OneNote: Upřesňujeme umístění poznámek odeslaných do aplikace
OneNote z Outlooku, z webového prohlížeče, výtisků a výřezů.
 Zvuk a video: Nastavujeme parametry zvuku a videa zaznamenávaného do poznámek,
nastavení intervalu, o nějž je posunut počátek přehrávání při přehrávání z odstavce.
 Jazyk: Lze nastavit jazyk pro úpravy, zobrazení a nápovědu.
 Upřesnit: Upřesňujeme možnosti pro práci s aplikací OneNote: nastavení možností vkládání,
použití číslování, odrážek a výpočtů, povolení vytváření propojených poznámek, práce
s perem (mj. nastavení citlivosti pera při psaní na tabletu PC), upřesnění příloh a textu
podpisu pro e-maily vytvářené aplikací OneNote, práce se značkami, nastavení doby
aktivace hesla oddílu, možnost zamknout oddíl ihned po opuštění, povolení okamžitého
hledání, rozpoznávání textu v obrázcích.
 Přizpůsobit pás karet: Můžeme založit nové karty, nové skupiny a uspořádat v nich
tlačítka.
 Panel nástrojů Rychlý přístup: Na panel Rychlý přístup lze přidat další tlačítka.
 Doplňky: Obsahuje seznam doplňků nainstalovaných od OneNote.
 Centrum zabezpečení: Zajišťuje bezpečnost dokumentů a zabezpečení počítače.
8.10 Konec
Konec
Tlačítkem Konec zavřeme aplikaci OneNote.
Shrnutí
1. Vlastnosti poznámkového bloku zobrazíme v kartě Informace.
2. Zavřený poznámkový blok můžeme z počítače či z webu otevřít.
3. Při založení nového poznámkového bloku volíme, zda bude uložen na webu, v síti či
v počítači.
4. Při ukládání stránky, oddílu či poznámkového bloku máme na výběr z několika formátů.
5. Aktuální stránku lze odeslat e-mailem, do aplikace Word nebo na blog.
6. Poznámky můžeme vytisknout, před tiskem prohlédneme výstup v náhledu.
7. Nápovědu, kontakty a aktualizaci najdeme na kartě Nápověda.
8. Základní parametry aplikace OneNote nastavíme v Možnostech.
Kapitola 9: Vyhledávání a ochrana poznámek
59
9 Vyhledávání a ochrana poznámek
9.1 Vyhledávání textových poznámek
Vyhledávání
textových
poznámek
V poznámkových blocích máme uložené značné množství informací. Hlavní výhodou
aplikace OneNote je možnost rychlého vyhledávání ve všech pořízených poznámkách a získání
důležitých poznámek na základě specifických kritérií. Třídění informací nám umožňuje
rozdělení do poznámkových bloků, skupin oddílů, oddílů, stránek, podstránek, kontejnerů a
přiřazení značek.
Funkci vyhledávání v aplikaci OneNote lze vylepšit instalací okamžitého hledání.
Vyhledávání v poznámkách je pak téměř okamžité. K tomu je vyžadována součást systému
Windows Desktop Search. Tuto součást nainstalujeme klepnutím do tlačítka Instalovat
okamžité hledání na kartě Upřesnit v okně Možnosti aplikace OneNote (SOUBOR, Možnosti).
Program Windows Desktop Search je jednou z funkcí Windows 7. V případě, že máme
instalované Windows 7, je tlačítko neaktivní.
Informace můžeme hledat dle textu. Použijeme pole Hledat vpravo pod pásy karet
(viz obr. 9–1).
OBR. 9–1: PODOKNO SOUHRN ZNAČEK
Kde budeme hledat, specifikujeme po klepnutí do ikony nabídky u pole Hledat:
 Tento oddíl: Chceme hledat zadaný text pouze v aktuálním oddílu.
 Tato skupina oddílů: Chceme hledat zadaný text ve všech otevřených oddílech.
 Tento poznámkový blok: Chceme hledat zadaný text ve všech oddílech a na všech stránkách
aktuálního poznámkového bloku.
 Všechny poznámkové bloky: Chceme hledat zadaný text ve všech oddílech a stranách všech
poznámkových bloků.
Kapitola 9: Vyhledávání a ochrana poznámek
60
 Najít na této stránce: Hledáme pouze na dané stránce. Tuto volbu lze zvolit přímo a to
použitím kombinace kláves Ctrl F, kdy do pole Hledat se doplní informace ve žlutém poli
o tom, že hledáme na dané stránce.
Vybereme volbu Všechny poznámkové bloky.
Ve všech poznámkových blocích hledá Sladká, kde se vyskytuje její příjmení.
Klepneme do pole Hledat. Zobrazí se seznam všech poznámkových bloků. Do pole Hledat
zapíšeme Sladká. Okamžitě se zobrazí seznam všech stránek, kde se tento řetězec vyskytuje.
Klepnutím na název stránky se na stránku přesuneme a hledaný text je zvýrazněn žlutou
barvou. Záložky stránek s vyhledaným řetězcem jsou žlutě označené.
Při zápisu hledaného textů můžeme použít konvence běžného hledání, tj. operátory
AND a OR a NEAR (je nutné je zapsat velkými písmeny, aby se odlišili od hledaného řetězce),
pro hledání přesných frází použijeme uvozovky.
V dolní části okna s výsledky hledání je volba Otevřít podokno výsledků hledání.
Touto volbou otevřeme podokno Výsledky hledání, kde vidíme stránky, na nichž byl hledaný
řetězec nalezen, roztříděné dle zvoleného kritéria (viz obr. 9–2).
OBR. 9–2: VÝSLEDKY HLEDÁNÍ
Možnosti řazení:
 Seřadit podle oddílu: Nalezené stránky jsou seskupené dle oddílu, ve kterém se nachází.
 Seřadit podle názvu: Stránky jsou seskupené dle prvního písmena názvu stránky.
 Seřadit podle data poslední úpravy: Stránky jsou řazené dle data poslední úpravy na stránce
(na datu založení stránky nezáleží) – dnes, tento týden, minulý týden, minulý měsíc a starší
stránky jsou seskupené dle měsíce.
Výsledky můžeme řadit vzestupně či sestupně.
9.2 Vyhledávání zvukových poznámek
Vyhledávání
zvukových
poznámek
Pokud máme k počítači připojen mikrofon, můžeme vkládat do stránky zvukové
záznamy, a to na kartě VLOŽENÍ, ve skupině Záznam klepnutím do tlačítka Nahrát zvuk.
V možnostech aplikace OneNote (SOUBOR, Možnosti) na kartě Zvuk a video lze
povolit vyhledávání v těchto záznamech zaškrtnutím volby Povolit hledání slov v záznamech
zvuku a videa.
Ve zvukových poznámkách hledáme stejně jako v textových poznámkách. Hledaný
řetězec zapíšeme do pole Hledat. V dolní části okna s výsledky je k dispozici volba Otevřít
Kapitola 9: Vyhledávání a ochrana poznámek
61
podokno výsledků hledání poznámek a zvukového hledání. V dolní části podokna Výsledky
hledání nalezneme výsledky zvukového hledání. Hledají se výsledky dle zadané spolehlivosti
(0,1 až 0,8). Zvukové záznamy pro hledání musí být indexovány. Záznamy se indexují v době,
kdy je počítač nečinný a je spuštěna aplikace OneNote. Indexování hodiny zvukového
záznamu může trvat dvě až tři hodiny.
9.3 Vyhledávání poznámek podle autora
Vyhledávání
podle autora
Hledáním poznámky dle jejího autora jsme se zabývali v kap. 4. Edituje-li poznámky
více osob, můžeme tlačítkem Najít podle autora (na kartě SDÍLENÍ ve skupině Sdílený
poznámkový blok) vyhledat poznámky daného autora. Zobrazí se podokno Výsledky hledání,
kde je zvolena možnost řazení poznámek Seřadit podle autora. V podokně vidíme jména
autorů a po klepnutí do jména také seznam názvů stránek, které autor editoval, a datum editace.
Klepnutím do názvu stránky se přesuneme na stránku a na ní na poznámku zvoleného autora.
9.4 Vyhledávání dle značek
Vyhledávání
dle značek
Využití značek při psaní poznámek nám umožňuje vytvořit seznam poznámek, na něž
jsme značky aplikovali. Požadované poznámky tedy můžeme vyhledávat i dle přiřazených
značek. Tuto možnost jsme probírali již v kap. 1.
Klepneme do tlačítka Najít značky na kartě DOMŮ ve skupině Značky. Zobrazí se
podokno úloh Souhrn značek (viz obr. 9–3).
V podokně úloh jsou zobrazeny značky prvotně seskupené dle názvu značky.
Klepnutím do názvu odstavce – poznámky se zobrazí stránka, v níž je odstavec uveden,
odstavec je navíc na stránce označen. Skupinu poznámek se stejnou značkou můžeme
v podokně sbalit tlačítkem před názvem značky. Seznam je řazen dle abecedy. Poznámky
s více značkami jsou uvedeny u každé značky. Zaškrtávání u úkolových poznámek lze přepínat
i v podokně.
Další možnosti v podokně Souhrn značek:
 Značky jsou prvotně seskupeny dle názvu, můžeme je seskupit dle jiných kritérií (oddíl,
nadpis, datum, text poznámky).
 Můžeme potlačit zobrazení zaškrtnutých položek (splněných úkolů) volbou Zobrazit pouze
nezaškrtnuté položky. Potom se v podokně zobrazují pouze poznámky značek s možností
zaškrtnutí, které nejsou zaškrtnuty (nesplněné úkoly).
 V poli Hledat můžeme omezit oblast poznámek, v nichž se značky vyhledávají (stránka či
skupina více označených stránek, aktuální oddíl, skupina oddílů, aktuální poznámkový blok,
všechny poznámkové bloky).
 V poli Hledat lze také vybrat značky dle stáří jejich umístění k jednotlivým poznámkám
(dnešní, včerejší, z tohoto týdne, z minulého týdne, starší). Pokud použijeme časové
vyhledávání, prohledává se ve všech poznámkových blocích.
 Pokud změníme nastavení vyhledávání značek, je nutné klepnout do tlačítka Aktualizovat
výsledky.
 Tlačítkem Vytvořit stránku souhrnu lze vytvořit v aktuálním oddílu nepojmenovanou
stránku, do níž se zkopírují poznámky se značkami zobrazené v podokně Souhrn značek.
Stránku nelze aktualizovat. Aby byla později aktuální, musíme ji znovu vygenerovat.
Případné zaškrtnutí úkolové poznámky se projeví pouze na stránce souhrnu, nikoliv
v podokně úloh a ve zdrojové stránce.
X
9.5 Ochrana oddílu heslem
Ochrana
oddílu heslem
Soukromé poznámky můžeme zabezpečit heslem. Ochrana heslem je vázána na oddíl
poznámkového bloku. Chráněné oddíly jsou zabezpečené i v případě, že soubory
poznámkového bloku zkopírujeme do jiného počítače.
Ochráníme oddíl Jednání poznámkového bloku Sladká. Oddíl ochráníme heslem tak,
že klepneme pravým tlačítkem myši na záložku oddílu a z místní nabídky vybereme volbu
Chránit tento oddíl heslem. Zobrazí se podokno Ochrana heslem (viz obr. 9–4). Klepneme to
tlačítka Nastavit heslo. V hesle se rozlišují velká a malá písmena. Pokud má oddíl záložní
Kapitola 9: Vyhledávání a ochrana poznámek
62
kopie, nejsou chráněné heslem, a proto se můžeme rozhodnout, zda je odstraníme či
ponecháme. Nastavené heslo lze změnit klepnutím do tlačítka Změnit heslo nebo odebrat
klepnutím do tlačítka Odebrat heslo.
Všechny oddíly aktuálního poznámkového bloku chráněné heslem uzamkneme
najednou klepnutím do tlačítka Uzamknout vše.
Volbou Možnosti hesel v dolní části podokna otevřeme dialogové okno Možnosti
aplikace OneNote na kartě Upřesnit. V části Hesla nastavíme:
 Uzamknout oddíly chráněné heslem, pokud se s nimi nepracovalo po dobu: Prodlevu
vybereme z variant od 1 minuty do 1 dne.
 Uzamknout oddíly chráněné heslem ihned po opuštění: Oddíly budou uzamčené ihned po
ukončení práce.
 Povolit programům doplňků přístup k oddílům chráněným heslem, jsou-li odemčeny: Oddíly
chráněné heslem dočasně zpřístupníme pro ostatní programy.
OBR. 9–3: PODOKNO SOUHRN ZNAČEK
OBR. 9–4: OCHRANA HESLEM
Shrnutí
1. Poznámky hledáme zadáním hledaného řetězce do pole Hledat. Hledání můžeme omezit
na danou stránku, oddíl, skupinu oddílů, poznámkový blok nebo všude.
2. Výsledky hledání můžeme přehledně zobrazit v podokně a řadit je.
3. Pokud povolíme hledání slov v záznamech zvuku a videa, můžeme prohledávat i
indexované zvukové poznámky.
4. Ve sdíleném poznámkovém bloku můžeme vyhledávat poznámky dle autora poznámky.
5. K poznámkám můžeme přidat značky, dle nichž lze požadované poznámky vyhledávat.
Značky můžeme vybírat dle stáří jejich umístění k jednotlivým poznámkám.
6. Oddíly můžeme chránit heslem.
Kapitola 10: Sdílení poznámek a poznámky na mobilu
63
10 Sdílení poznámek a poznámky na mobilu
10.1 Sdílení poznámkového bloku v SharePointu
Sdílení na síti
Poznámkový blok Encián chce Sladká umístit do firemního intranetu do služby
SharePoint do připravené knihovny dokumentů nazvané OneNote, aby k němu měli přístup i
další zaměstnanci firmy. Využít bychom mohli i službu Office 365.
Klepneme na poznámkový blok Encián a na kartě SDÍLENÍ ve skupině Sdílený
poznámkový blok klepneme do tlačítka Sdílet tento poznámkový blok. V druhém kroku Sdílet
zde
vybereme
Síť.
Ve
třetím
kroku
zadáme
umístění
v síti
http://fak2.vse.cz/min/encian/OneNote a klepneme do tlačítka Sdílet poznámkový blok.
Nejprve je nutné zadat uživatelské jméno a heslo do SharePointu. Po zadání aplikace OneNote
synchronizuje změny. Nakonec se zobrazí okno s hlášením, že poznámkový blok je nyní
přístupný pro libovolného uživatele s oprávněním v tomto síťovém umístění a nabídne se
možnost informovat o této skutečnosti uživatele e-mailem.
OBR. 10–1: SDÍLENÝ POZNÁMKOVÝ BLOK
OBR. 10–2: SYNCHRONIZACE
Kapitola 10: Sdílení poznámek a poznámky na mobilu
SharePoint
64
U poznámkového bloku ve OneNote se zobrazí zelená ikona signalizující, že
poznámkový blok je synchronizovaný a aktuální (viz obr. 10–1). V případě probíhající
synchronizace se ikona otáčí.
Pokud do této zelené ikony klepneme, zobrazí se okno Synchronizace sdílených
poznámkových bloků (viz kap. 8.1, viz obr. 10–2), ve kterém je nastavena automatická
synchronizace, vidíme čas poslední synchronizace a na kartě Chyby jsou zobrazeny případné
problémy.
Podíváme-li se na seznam otevřených poznámkových bloků na kartě INFORMACE (na
kartě SOUBOR), uvidíme adresu poznámkového bloku v SharePointu a jiné volby po klepnutí
do tlačítka Nastavení:
 Pozvat ostatní: přejdeme do karty SDÍLET, kde lze využít volbu Upozornit další uživatele
e-mailem na tento poznámkový blok. Otevře se nová zpráva Outlooku s odkazem na
poznámkový blok v těle e-mailu a s předmětem Pozvánka k použití poznámkového bloku
Encián aplikace OneNote.
 Synchronizovat: spustí synchronizaci.
S poznámkovým blokem pracujeme běžným způsobem.
Ve službě SharePoint je poznámkový blok umístěný do zvolené knihovny dokumentů.
 Po klepnutí do ikony Složka: Encián ve sloupci Typ vidíme jednotlivé podadresáře a soubory
(oddíly).
 Po klepnutí do jména ve sloupci Autor změny se nám zobrazí informace o uživateli.
 Po klepnutí do ikony nabídky vedle názvu poznámkového bloku Encián ve sloupci Název
vidíme nabídku (viz obr. 10–3):
OBR. 10–3: POZNÁMKOVÝ BLOK VE SLUŽBĚ SHAREPOINT
 Zobrazit vlastnosti: Zobrazí okno, kde lze tlačítkem
» Upravit položku změnit název,
» Odstranit položku ji smazat,
» Spravovat oprávnění přidávat, odebírat či měnit oprávnění na tuto položku;
v současnosti složka dědí oprávnění z nadřazeného objektu,
» Otevřít otevřít složku,
» Upozornit nastavit e-mailové nebo mobilní upozorňování na změnu.
 Upravit vlastnosti: Slouží k přejmenování či odstranění položky.
 Upravit v aplikaci OneNote: poznámkový blok otevřeme tímto způsobem v aplikaci
OneNote a můžeme editovat poznámky.
 Připojit k: Outlook: Otevře Microsoft Outlook a připojí tuto složku k aplikaci Outlook,
název složky lze měnit po klepnutí do tlačítka Upřesnit. Před připojením je třeba zadat
účet a heslo do služby SharePoint. Poté se vpravo zobrazí položka Seznamy služby
SharePoint s poznámkovým blokem Encián – se zobrazenými soubory oddílů (viz obr. 10–
4). Poklepáním na soubor oddílu lze oddíl otevřít v aplikaci OneNote pro čtení.
Kapitola 10: Sdílení poznámek a poznámky na mobilu
65
OBR. 10–4: POZNÁMKOVÝ BLOK PŘIPOJENÝ K OUTLOOKU
 Upozornit: Volba slouží pro nastavení upozorňování na libovolné změny v knihovně, na
přidávání položek nebo na změnu existujících položek. Upozorňování probíhá e-mailem
nebo pomocí zaslání sms.
 Spravovat oprávnění: Touto volbou lez přidávat, odebírat či měnit oprávnění na tuto
položku; v současnosti složka dědí oprávnění z nadřazeného objektu.
 Odstranit: Položku odstraníme, respektive přesuneme do koše.
10.2 Sdílení poznámkového bloku na webu
Sdílení na
webu
Svůj poznámkový blok chce Sladká sdílet na webu se svou rodinou.
Klepneme na poznámkový blok Sladká a na kartě SDÍLENÍ ve skupině Sdílený
poznámkový blok klepneme do tlačítka Sdílet tento poznámkový blok. V druhém kroku Sdílet
zde vybereme Web. Ve třetím kroku je nabídnuta služba Windows Live SkyDrive, kam se
přihlašujeme pomocí Windows Live ID. Klepneme do tlačítka Přihlásit a zadáme jméno a
heslo. Pokud používáme Windows Live Messenger, budeme přihlášeni automaticky.
V seznamu vidíme osobní a sdílené složky na službě Windows Live SkyDrive. Pro
poznámkový blok založíme novou složku klepnutím do tlačítka Nová sdílená složka. Na
stránce Vytvoření složky zadáme její název Poznámky OneNote. V poli Sdílet s je zatím Pouze
já. Klepnutím do odkazu Změnit můžeme nastavit sdílení s:
 všichni
 přátelé a jejich přátelé
 přátelé
 někteří přátelé
 nebo lze zadat konkrétní osobu zapsáním jejího e-mailu či výběrem ze seznamu kontaktů.
Vybereme alespoň jednu osobu, se kterou chceme poznámkový blok sdílet.
V dalším kroku již máme založenou složku a můžeme přidávat dokumenty.
Nyní se vraťme do aplikace OneNote a na kartě SDÍLET zaktualizujme tlačítkem
Aktualizovat seznam složek ve webovém umístění. V nabídce přibyla složka Poznámky
OneNote (s informací, že ji sdílíme s vybranými uživateli). Klepnutím složku označíme a
klepneme do tlačítka Sdílet poznámkový blok.
Obsah se synchronizuje a poté se zobrazí okno s nabídkou informovat uživatele
e-mailem. V e-mailu je odkaz na otevření poznámkového bloku v aplikaci OneNote a na
otevření poznámkového bloku ve webovém prohlížeči. Chce-li přizvaný uživatel otevřít
poznámkový blok, může použít uvedený odkaz nebo v Live službě najde uživatele, který s ním
sdílí poznámky (v našem příkladu najde Marii Sladkou) a u něj otevře složku dokumentů, kde
budou k dispozici sdílené poznámky.
V aplikaci OneNote na kartě INFORMACE (v kartě SOUBOR) vidíme novou adresu
umístění poznámkového bloku (https://skydrive.live.com...). Po klepnutí do tlačítka Nastavení
máme opět k dispozici volbu Pozvat ostatní a Synchronizovat. Volbou Synchronizovat
spustíme synchronizaci – je zobrazena zelenou ikonu u poznámkového bloku. Volbou Pozvat
ostatní můžeme stejně jako u služby SharePoint upozornit další uživatele e-mailem na tento
poznákový blok.
Kapitola 10: Sdílení poznámek a poznámky na mobilu
SkyDrive
66
S poznámkovým blokem pracujeme obvyklým způsobem. Změny se synchronizují
automaticky na web.
Přesuneme se nyní do webového prohlížeče do služby SkyDrive. Poznámkový blok
Sladka je zobrazen ve složce Poznámky OneNote (viz obr. 10–5) v rámci dokumentů.
OBR. 10–5: POZNÁMKOVÝ BLOK NA SKYDRIVE
S poznámkovým blokem můžeme provádět následující akce:
Stáhnout: uložit na disk.
Přejmenovat: zadat nový název složky Poznámky OneNote.
Upravit oprávnění: nastavit, s kým poznámky sdílíme.
Získat odkaz: vygeneruje odkaz za účelem sdílení položky.
Odeslat odkaz: zvolíme, komu budeme odkaz odesílat a doplníme text zprávy. Příjemce
v mailu klepne do odkazu Zobrazit složku a tím otevře ve webovém prohlížeči složku
s poznámkovým blokem.
 Informace: zobrazuje informace o autorovi, datumu přidání, datumu změny a další.
Pokud chceme poznámkový blok editovat přímo na webu, klepneme přímo do odkazu
Sladka (názvu poznámkového bloku). V tomto případě se otevře poznámkový blok k editaci
prostřednictvím Microsoft OneNote Web App.
Poznámky lze běžně editovat, formátování najdeme na kartě DOMŮ (viz obr. 10–6).
Na závěr klepneme na kartě SOUBOR do volby Zavřít. Provedeme-li změnu, po aktualizaci se
projeví i v aplikaci OneNote.





OBR. 10–6: ONENOTE WEB APP
Kapitola 10: Sdílení poznámek a poznámky na mobilu
67
10.3 Windows Phone 7.5 – Mango
Windows
Phone
Windows Live
SkyDrive
Hledání
poznámky
Nové
poznámky
Otevření
poznámky
Chceme-li editovat či prohlížet poznámkové bloky na mobilním zařízení, použijeme
dotykový mobilní telefon. Od října 2011 jsou v ČR dostupné mobily s operačním systémem
Windows Phone 7.5. Tato nejnovější verze systému Windows Phone s kódovým názvem
Mango přináší mnoho vylepšení a nových funkcí. Jednou z nich je vylepšená synchronizace
dokumentů systému Office se službou SkyDrive.
Službu Windows Live SkyDrive lze použít pro přístup k dokumentům z počítače i
z mobilu. Na telefonu se přihlásíme pomocí svého účtu Windows Live ID. Na úvodní
obrazovce přejdeme přesunutím zobrazení doleva do seznamu Aplikace a zde klepneme na
ikonu Office. Poznámky v poznámkových blocích aplikace OneNote ve službě SkyDrive se
zobrazí ve složce Poznámky, další dokumenty systému Office se zobrazí v části Dokumenty.
Pokud ve složce Dokumenty ve službě SkyDrive není vytvořen osobní poznámkový blok
s názvem Osobní (web), bude vytvořen automaticky a bude synchronizován s telefonem.
Poznámku otevřeme klepnutím na ni.
Pokud konkrétní poznámku potřebujeme vyhledat, klepneme ve složce Poznámky na
tlačítko Hledat a začneme psát název poznámkového bloku, oddílu či poznámky.
Takto můžeme přistupovat k vlastním souborům nebo k těm, které s námi někdo sdílí
ve službě SkyDrive. Při sdílení se každá změna ukládá do služby SkyDrive.
Se službou SkyDrive je možné synchronizovat poznámkové bloky OneNote do
velikosti 50 MB.
V mobilu lze vytvářet i nové poznámky. Na úvodní obrazovce přejdeme přesunutím
zobrazení doleva do seznamu Aplikace a zde klepneme na ikonu Office. Přejdeme na položku
Poznámky a poté na ikonu Nová. Zadáme název a pod něj poznámky. Po dokončení stiskneme
tlačítko Zpět, tím uložíme změny a vrátíme se do zobrazení Poznámky. Pokud máme v telefonu
nastaven účet Windows Live ID, budou provedené změny uloženy a synchronizovány do
našeho výchozího osobního (webového) poznámkového bloku ve službě Windows Live
SkyDrive. V opačném případě budou změny uloženy v telefonu.
Na úvodní obrazovce přejdeme přesunutím zobrazení doleva do seznamu Aplikace a
zde klepneme na ikonu Office. Přejdeme na položku Poznámky a zvolenou poznámku
klepnutím otevřeme. Aplikace OneNote Mobile nepodporuje všechny funkce, které nabízí
aplikace Microsoft OneNote 2010 nebo webová aplikace Microsoft OneNote Web App. Pokud
není určitý obsah poznámkového bloku v aplikaci OneNote Mobile podporován, můžeme
poznámkový blok přesto otevřít a zobrazit v telefonu, ale nepodporovaný obsah nebude
zobrazen.
OBR. 10–7: MICROSOFT OFFICE
OBR. 10–8: POZNÁMKY NA SKYDRIVE
Kapitola 10: Sdílení poznámek a poznámky na mobilu
68
OBR. 10–9: SEZNAM ODDÍLŮ POZNÁMKOVÉHO BLOKU SLADKÁ, STRÁNKY ODDÍLU ÚKOLY VE
FIRMĚ, STRÁNKA AKTUÁLNÍ S MOŽNOSTÍ EDITACE
Odstranění
poznámky.
Editace
poznámek
Připnout
V centru Office přejdeme na položku Poznámky a otevřeme poznámku, kterou
chceme odstranit. Klepneme na ikonu Další a vybereme Odstranit.
Při editaci poznámek můžeme vkládat úkoly (klepnutím na ikonu Úkol), vytvářet
seznamy (ikona Seznam), vkládat obrázky (ikona Obrázek), nahrávat zvukové poznámky
(ikona Zvuk), lze formátovat text v poznámce (ikona Další, volba Formát).
Pokud potřebujeme mít k nějaké poznámce rychlý přístup, můžete ji připnout na
úvodní obrazovku. V centru Office klepneme na poznámku, přidržíme ji a klepneme na
možnost Připnout na úvodní obrazovku.
OBR. 10–10: PŘIPNOUT NA ÚVODNÍ OBRAZOVKU
Více o operačním systému Windows Phone 7.5 a aplikaci OneNote Mobile se
dozvíme na webových stránkách http://www.microsoft.com/windowsphone/.
Shrnutí
1. Poznámkové bloky lze sdílet na síti prostřednictvím služby SharePoint.
2. Sdílet můžeme poznámkové bloky i na webu s využitím služby Windows Live SkyDrive.
3. Editaci poznámek na webu zajištuje Microsoft OneNote Web App.
4. Do aplikace OneNote se změny synchronizují.
5. Poznámky lze prohlížet i editovat na mobilním zařízení, využijeme operační systém pro
mobily Windows Phone 7.5.
Rejstřík
69
Rejstřík
automatické opravy, 47
autoři, 51
barva
- linkování, 52
- oddílu, 9
- stránky, 51
číslování, 14
další nepřečtená, 39
další operace s tabulkami, 29
datum a čas, 37
ECDL, 6
export dat do tabulky, 29
firma Encián - zaměření, 5
formát papíru, 52
guma, 44
hypertextový odkaz, 32
ikona aplikace OneNote, 32
import dat tabulky, 30
informace, 53
integrace v MS Office, 5
jazyk, 49
konec, 58
kontejner, 7
linkování stránky, 51
lupa, 52
minipřekladač, 49
možnosti, 57
- kontroly pravopisu, 47
náhled, 56
nahrát
- video, 37
- zvuk, 36
najít podle autora, 40
nápověda, 57
názvy a pořadí stránek, 9
nepravidelný výběr, 44
nová poznámka na okraj, 52
nové
- okno, 52
- stránky s linkováním, 52
- ukotvené okno, 52
nový
nový, 54
- sdílený poznámkový blok, 40
obrázek ze souboru, 31
oddělení stránek, 11
oddíl, 6
odeslat, 55
- stránku e-mailem, 22, 39
odkaz na oddíl, 33
odkaz na odstavec, 34
odkaz na poznámkový blok, 34
odkaz na stránku, 33
odkazy na internet, 34
odpadkový koš, 42
odrážky, 13
odsazení, 13
odstranit, 46
ohraničení, 28
ochrana oddílu heslem, 61
operace s tabulkami, 28
otevření, 54
- poznámkového bloku, 8
- z webu, 54
- zálohy, 53
otočit, 46
označit jako přečtené, 39
pero a zvýrazňovač, 43
písmo, 15
podstránka, 11
pořadí oddílů, 10
poslední úpravy, 40
poznámkový blok, 6
poznámky
- hledání, 67
- nové, 67
- otevření, 67
- odstranění, 68
- editace, 68
pravopis, 47
projekty Start a Střecha, 6
propojené poznámky, 49
přejmenování
- oddílu, 9
- poznámkového bloku, 9
přeložit, 48
přichytit k mřížce, 45
připnout, 68
režim pera, 44
rovnice, 37
sdílení na síti, 63
sdílení na webu, 65
sdílený poznámkový blok, 12
sdílet, 54
- tento poznámkový blok, 40
seskupení stránek, 11
seznam, 7
SharePoint, 64
schránka, 21
skrýt
- autory, 40
- název stránky, 52
skupina oddílů, 6, 12
SkyDrive, 66, 67
Rejstřík
souhrn značek, 20
stránka, 7
styly, 16
symbol, 37
šablona, 10
Tezaurus, 48
tisk, 56
událost
- v Outlooku do OneNote, 25
- ve OneNote z Outlooku, 24
ukládání
- poznámkového bloku, 55
- stránky a oddílu, 54
úkol do Outlooku, 23
uložit jako, 54
uspořádat, 46
účel OneNote, 5
verze stránek, 41
vlastní značka, 20
vložit
- soubor, 34
- mezeru, 38, 45
- obrazce, 44
- tabulku, 27
vybrat a napsat, 44
70
vyhledání
- textových poznámek, 59
- dle značek, 61
- podle autora, 61
- zvukových poznámek, 60
výpočty, 29
výřez z Internet Exploreru, 31
výřez z plochy, 31
výtisk
- souboru, 34
- ze skeneru, 35
vždy na vrchu, 52
Windows Phone, 67
zarovnání odstavce, 15
zavření poznámkového bloku, 8
zdroje
- informací, 48
- poznámek, 5
značka, 16
zobrazení, 51
zobrazit
- autory, 39
- nepřečtené změny, 39
- stav synchronizace, 53
zvolit jazyk překladu, 49
PROGRAM NA UCHOVÁVÁNÍ A SDÍLENÍ INFORMACÍ:
MICROSOFT ONENOTE 2010
Markéta Kubálková, Tomáš Kubálek
Typograficky připravili Markéta Kubálková a Tomáš Kubálek
Vydal a vytiskl Tribun EU s. r. o.
Cejl 32, 602 00 Brno
V Tribunu EU vydání první
Brno 2011
ISBN 978-80-263-0074-8
www.knihovnicka.cz
Manažerská informatika
Program na uchovávání a
sdílení informací
Microsoft OneNote
2010
Markéta Kubálková
Tomáš Kubálek
Publikace Program na uchovávání a sdílení informací Microsoft
OneNote 2010 je určena pro výuku předmětu 2OP381 Manažerská
informatika 1, který je zařazen jako povinný předmět ve vedlejší
specializaci 2MI Informační a prezentační technologie v praxi a jako
fakultně volitelný předmět bakalářského a navazujícího magisterského studia na Fakultě mezinárodních vztahů. Dále je určena pro
výuku předmětu U072 OneNote na Univerzitě třetího věku. Publikace je připravena tak, aby ji k samostudiu mohli využít i další zájemci
bez přímé výuky.
Obsahuje výklad jednotlivých karet aplikace Microsoft OneNote
2010 na příkladu případové studie ve fiktivní firmě Encián:
 Seznámení
 Karta Domů
 Karta Vložení
 Karta Sdílení
 Karta Kreslení
 Karta Revize
 Karta Zobrazení
 Karta Soubor
 Vyhledávání a ochrana poznámek
Pořadí kapitol umožňuje čtenáři postupné studium programu. Kapitoly nemají stejný rozsah. Uspořádání textu dle karet aplikace OneNote usnadňuje návrat pokročilému uživateli k detailním informacím o programu.
Soubory příkladů používaných v publikaci lze stáhnout z webové
stránky http://min.vse.cz či z http://fak2.vse.cz/kubalek.
Výuka realizovaná na základě publikace je zaznamenána na webu
http://multimedia.vse.cz (video, zvuk, prezentace, pracovní plocha).
O autorech:
Markéta Kubálková je odbornou asistentkou na Fakultě
mezinárodních vztahů VŠE
v Praze, kde učí předměty zabývající se aplikací kancelářských programů. Podílela se na
řešení několika rozvojových
projektů. Ve výzkumné práci se zabývá faktory ovlivňujícími budoucí úspěšnost malých a
středních podniků a modelem růstu malých a
středních podniků. Vede počítačová školení
učitelů a zaměstnanců školy i externí školení.
Je testerkou ECDL. Předměty Manažerská
informatika učí od roku 1993.
Tomáš Kubálek je docentem
na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde učí předměty zabývající se aplikací kancelářských programů. Byl řešitelem rozvojových projektů
např. na zavedení evropského
systému transferových kreditů (ECTS),
distanční formy výuky, vícedruhových záznamů výuky či vzdělávání zaměstnanců. Podílel
se na projektu vybavení Rajské budovy VŠE
mobiliářem, audiovizuální technikou a informačním systémem. Několik let působil ve
funkci proděkana pro pedagogiku a informatizaci Fakulty podnikohospodářské. Nyní je
systémovým integrátorem Fakulty mezinárodních vztahů a akademickým ředitelem Univerzity třetího věku VŠE v Praze. Je testerem
ECDL. Předměty Manažerská informatika učí
od roku 1990.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Univerzita třetího věku
nová budova, přízemí, kancelář 10
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
 224 095 632
[email protected]
[email protected]
http://u3v.vse.cz
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra obchodního podnikání
nová budova, 2. patro, kancelář 246
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
 224 095 646
[email protected]
[email protected]
http://min.vse.cz
http://fmv.vse.cz
Download

OneNote - Univerzita třetího věku VŠE v Praze