Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského v Praze, odd.C, vložka 1299
Sídlo společnosti: Na dolinách 128/36, 147 00 PRAHA 4 tel.: 241 434 348 fax.: 241 433 344 IČO 14892901
Provozovna: Obchodní 110, 251 70 PRAHA - Čestlice
tel.: 296 328 300 fax.: 296 328 320 DIČ CZ14892901
www.medial.cz
Pokyny pro interní kontrolu kvality (IQC) a externí kontrolu kvality (EQC)
Kontrola kvality (QC) je důležitou součástí každého testování protrombinového času (PT).
Kontrola kvality zaručí, že Vámi prováděný test probíhá správně a že přístroj a testovací
proužky jako ucelený systém správně fungují.
Pokaždé při provádění testu protrombinového času (PT) jsou automaticky provedeny
přístrojem kontroly definovaných nízkých a vysokých hodnot. Pokud se Váš přístroj nachází v
módech zobrazení INR + QC či INR + QC + PT uvidíte na displeji také odpovídající výsledek
kontroly.
Výsledky interní kontroly je nutno zaznamenávat a vést v evidenci vyšetření.
Externí kontrola je prováděna na základě účasti v systému externího hodnocení kvality
zabezpečovaného organizací SEKK spol. s r.o. Bližší informace na stránkách www.sekk.cz.
Souprava
LOT
Datum
provedení
kontroly
Rozmezí
hodnot
QC1
Naměřená
hodnota
QC1
Rozmezí
hodnot
QC2
Kontakt: 296 328 300, Ing. Jitka Jeriová – 602 558 971, [email protected]
Naměřená
hodnota
QC2
Download

Interní kontrola kvality INRatio2 Alere