NEZÁVISLÁK
červen 2012
Měsíčník Nezávislých odborů při ŠKODA AUTO a.s.
Rozhovor s místopředsedou NO Petrem Kupcem
Představte se trochu naším čtenářům
Je mi 35 let a s rodinou bydlím v Březně u Mladé Boleslavi. Ve firmě ŠKODA AUTO a.s. pracuji
od prosince 1996, kde jsem začínal jako montážní dělník na hale M2 - lince motorů. Po
skončení motorů 1,3 l jsem přešel na motorárnu 1,2 l do haly M6 jako koordinátor týmu.
Nyní pracuji od roku 2004 jako mistr na nápravách v hale M1.
Jak jste se dostal k práci v NO?
Krátce po nástupu do firmy jsem byl osloven starostou z Nezávislých odborů a v roce 1997
jsem se stal členem. Po té jsem vykonával funkci starosty a v roce 2010 jsem byl na
Výročním zasedání zvolen jako místopředseda.
Co obnáší funkce místopředsedy NO?
Především porozumění ze strany rodiny (smích). Je to často velmi hektické a časově náročné. Jak sami víte,
probíhalo několik měsíců Kolektivní vyjednávání, kterého jsme se předsedou NO zúčastňovali a přípravy
materiálů a komunikace s lidmi a přebírání vyjednávacích mandátů zabrala opravdu mnoho času.
Dále jako místopředseda se účastním jednání s firmou ohledně personálních změn a probíhá i jednání s našimi
členy a jejich nadřízenými ohledně pracovních vztahů. Dále musím upozornit na akce, které jako odbory
pořádáme – rybářské závody, turnaj ve stolním tenise, tábory pro děti a další, kde se podílíme všichni na
správném fungování.
Jaké poznatky vám dalo letošní KV, kterého jste se za NO zúčastnil?
Kolektivního vyjednávání jsem se účastnil poprvé. Nemohu říci, že jsem si odnesl pouze pozitivní dojmy. Nebylo
mi příjemné, jak se psalo o Nezávislých odborech v tisku během KV. Náš mandát od členské základny byl jasně
daný a konečný výsledek nabídnutý firmou jej splnil. Můj osobní názor není nyní tak důležitý, ale většina
zaměstnanců by si zasloužila mnohem vyšší platy. Již dávno neplatí, že jsou zde nejvyšší platy v regionu. Určitě
jsem rád, že jsem se mohl zapojit do tak významného jednání se špičkami firmy a velmi rád jsem je osobně poznal.
Máte na závěr vzkaz pro naše čtenáře?
Pokud se všichni k sobě budeme chovat s úctou a budeme si vážit jeden druhého, půjde vše mnohem lépe a
nemusí zde být ani naše odborová organizace. Děkuji všem, kteří nás podporují a fandí nám.
číslo 2, ročník 1
Vy se ptáte, my odpovídáme
Otázka: Jak se můžu stát členem?
Odpověď: Jednoduše a to buď vyplněním elektronické
přihlášky na Internetových stránkách http://odboryskoda.cz/prihlaska.php,
nebo
vyplněním
papírové
přihlášky, kterou mají k dispozici starostové NO.
Otázka: Vyplnil jsem přihlášku. Musím ještě informovat
svoji účtárnu, aby mi strhávala měsíční příspěvek 50 Kč?
Odpověď: Ne, nikoliv. Toto zařídíme my.
Otázka: Jak se dozvím aktuální akce, které NO
(spolu)pořádá?
Odpověď: Informace by vám měl sdělit váš starosta.
(seznam starostů je uveden dále v tomto čísle) Informace o
všech akcích naleznete také na našich Internetových
stránkách, nebo v našem tisku.
Otázka: Proč je členský příspěvek jen 50Kč?
Odpověď: Naše odborová organizace není členem žádné
celostátní odborové organizace, což znamená, že nejsme
povinni těmto organizacím platit členské příspěvky.
Otázka: Pracuji v hale, kde nemají NO starostu, ale rád bych
se stal členem.
Odpověď: Přihlásit se můžete elektronicky na našem webu.
V případě vašeho zájmu je možnost se stát starostou pro
oblast vašeho pracoviště.
Blíží se letní dětský tábor v Mukařově
Klub PMD (občanské sdružení s 25letou tradicí ve volnočasových aktivitách pro děti a mládež) ve spolupráci s NO pořádají „Letní dětský
tábor – už tam budem?“. Tábor je určen pro děti od 8 do 14 let a proběhne od 30. 6. 2012 do 14. 7. 2012 v Mukařově. Účastníky tábora čeká
mj. celotáborová hra z divokého západu ve stylu Pony Expressu, výlety, hry, dopolední workshopy (sportovní utkání, tvořivé dílničky,
zábavné kurzy na zdokonalení anglického jazyka, debaty, semináře deskových her a další), návštěvy zajímavých hostů a spousta dalších
aktivit. Místem odjezdu i příjezdu je Mladá Boleslav. Cena činí 3 500 Kč pro zaměstnance ŠKODA AUTO a.s., nebo 3 000 Kč pro členy NO a
zahrnuje pobyt, pitný režim, stravování 5x denně, pojištění dopravu a veškeré vstupy.
Více informací nám poskytla paní Zuzana Jeriová z klubu PMD: V našem klubu stihneme během roku připravit několik zajímavých víkendových pobytů, pár úžasných výletů a
jeden 14ti-denní letní tábor. Během těchto akcí dáváme dětem hodně prostoru a rádi se potkáváme i s rodiči. Náš tým se každý rok rozroste o nového praktikanta vzešlého z
řad "našich odrostlých" dětí. Na děti čeká to, co znají z typických letních táborů. Takže určitě ranní rozcvičky, soutěže a hry v přírodě, zajímaví hosté, spousta koupání,
táborák, pro odvážné noční bojovka a pro všechny celotáborová hra ve stylu divokého západu. Standardem pro rodiče je každodenní zpravodajství o táborovém dění na
našich webových stránkách doplněné o aktuální fotografie. Co je pro tento rok úplně jiné je to, že jsme se vrátili k výuce. Nejedná se ale o výuku v klasické podobě. Vše jsme
pojali formou dopoledních seminářů, kdy si každé dítě může zvolit to, co ho nejvíc láká. Tentokrát nás čekají výtvarné a rukodělné dílničky, trocha sportu a deskových her,
zábavné a určitě i vtipné lekce na zdokonalení angličtiny a třeba i debata nad zajímavými filmy. Veškeré informace (vč. přihlášky) naleznete na internetových stránkách klubu
PMD: www.klub-pmd.cz/pmd2012/ popř. můžete kontaktovat předsedu NO p. Zdeňka.
Připomínáme


Začíná sezona lázní, a proto našim členkám připomínáme příspěvek, který mají možnost obdržet od NO. Příspěvek činí 700 Kč. O tuto dotaci lze požádat řádně
vyplněným formulářem „nepřítomnost na pracovišti“ s přiloženým dokladem o zaplacení lázní. Tyto doklady předejte vašemu starostovi.
NO přispívají také na vybraná očkovací séra (dětem členům) a to 200 Kč ročně. Pro proplacení této částky je potřeba potvrzení o zaplacení od vašeho lékaře. Toto
potvrzení předejte vašemu starostovi.
NO ve spolupráci s FITPRO-MB vás zvou na 2. příměstský tábor - Cesta kolem světa
Nezávislé odbory při ŠKODA AUTO a.s. ve spolupráci s fitness centrem Aničky Červinkové (FITPRO-MB) vám představují druhý
příměstský tábor tentokrát na téma „cesta kolem světa“. Tento tábor je nabídka pro rodiče, kteří chtějí smysluplně vyplnit volný čas
dětí v průběhu prázdnin. Termíny jsou následující: 9. 7. - 13. 7.2012, 16. 7. - 20. 7. 2012, 27. 8. - 31. 8. 2012. Pro děti je připraven
bohatý program přes celý pracovní týden a to vždy od 9. do 16. hod (tábor je otevřen vždy od 7. do 17:30 hod.). Dětem zde dávají
prostor k rozvíjení se ve sportovních, kulturních i vědomostních dovedností. Příměstský tábor, jak už název napovídá, je určen pro
děti od 3 do 15 let, které tráví prázdniny ve městě. Dny budou vždy tematicky laděné. Účastníci tohoto tábora tráví čas převážně
v areálu FITPRO-MB (k dispozici jsou mj. herna pro děti, cvičební sál, dětské hřiště, trampolína, pískoviště, bazén). Cena je 2 499 Kč
(pro členy NO je poskytována dodatečná sleva ve výši 400 Kč, zaměstnancům ŠKODA AUTO a.s. 200 Kč). V ceně je zahrnuto
stravování (2x svačina a oběd) a pitný režim. V loňském roce byl tábor plně obsazen ve všech třech termínech. Více informací
naleznete na Internetových stránkách www.fitpro-mb.cz, nebo telefonicky u paní Červínkové 777 004 756. Těšíme se na vaši účast.
Týdenní prázdninové jezdecké kurzy 2012
Nezávislé odbory pořádají letní dětské tábory ve spolupráci s jízdárnou Žák. Pro
všechny příznivce koní – děti, dospívající, dospělé, začátečníky i pokročilé pořádáme
15. sezónu týdenní prázdninové jezdecké kurzy v naší jízdárně v Horní Bukovině.
Cílem pobytů je seznámit zájemce s koňmi samotnými, jejich světem se všemi
zvláštnostmi, zásadami přístupu ke koním a jízdy na nich. Pro někoho může být pobyt
u nás pouze zpestřením volných dní, jiní se možná stanou v budoucnu členy
jezdeckých oddílů nebo majiteli vlastního koně. U nás můžete začít, ale i zdokonalit
své jezdecké umění, odstranit případné
chyby a zkonzultovat další postupy.
Kromě jezdeckého výcviku je součástí
programu i seznámení s přístupem ke
koním a péčí o ně, čištění, uzdění, sedlání a další práce včetně
drobných prací v jízdárně souvisejících s každodenní péčí o koně.
Otevíráme týdenní turnusy podle zájmu. Výcvik je přizpůsoben
schopnostem jednotlivých účastníků, proto jsou rozděleni do
skupinek podle svých schopností. Naší snahou je, aby každý z
frekventantů pokročil ve svém jezdeckém umění dál. Seznamujeme
jezdce s pomůckami sedem a holení, aby dosáhli korektním
způsobem dobré ovladatelnosti koně.
Orientační program jezdeckého výcviku:
Neděle: seznamovací hodina – zjišťování stupně výcviku, zařazení do
skupin
Pondělí - Čtvrtek: jízdárna
Pátek: vyjížďka do terénu, trasa podle schopností účastníků
Sobota: jezdecké soutěže podle stupně výcviku – ukázka pro rodiče
Kalendář jezdeckých kurzů:
B1
1. 7. - 7. 7.
B2
8. 7. - 14. 7.
B3
15. 7. - 21. 7.
B4
22. 7. - 28. 7.
B6
5. 8. - 11. 8.
B7
12. 8. – 18. 8.
B8
19. 8. - 25. 8.
Cena kurzu (dětský tábor) je 4 000 Kč. Záloha na turnus je 1 500 Kč. Nezávislé odbory přispívají svým členům
1 000 Kč, což znamená, že člen NO zaplatí za tábor 3 000 Kč Podrobné informace, termíny a volná místa naleznete
na stránkách www.jizdarnazak.com, zde se můžete i elektronicky přihlásit, nebo případně na telefonu 775 695
599. Po zaplacení kurzu (dětský tábor) kontaktujte svého starostu s potvrzením o platbě. Seznam starostů je
k dispozici níže, nebo na webu http://odbory-skoda.cz.
Parním vlakem Českým
rájem
Dne 19. 5. 2012
proběhla
akce
s názvem
„Parním
vlakem Českým rájem“. Tuto
akci pravidelně pořádá Klub
přátel železnic Českého ráje a
letos poprvé měli členové NO
možnost se jí zúčastnit
zdarma.
Parní lokomotiva, která byla vyrobena v roce 1913,
vyjížděla z Turnova (hlavní nádraží) a projela např.
zastávkami Karlovice-Sedmihorky, Hrubá Skála. Cestu
tento historický skvost zakončil ve stanici Rovensko
pod Troskami. Součástí vlaku byl i bufet
s občerstvením. Všem děkujeme za účast.
Permanentní vstupenky
NO oznamují svým členům prodej permanentních
vstupenek na hokej/fotbal pro sezonu 2012/2013 za
zvýhodněnou cenu. Hokejová permanentka bude opět
platit i pro nadstavbovou část. Zájemci o permanentku
se můžou hlásit u svých starostů. Připomínáme, že
standartní cena ve volném prodeji pro hokejovou sezonu
je 2 800 Kč na stání a 3 400 Kč na sezení. Pro fanoušky
fotbalového klubu stojí permanentka 1 950 Kč. Cena
permanentek pro členy NO nebyla v době uzávěrky
tohoto čísla známa.
 Veškeré aktuální
informace naleznete na
http://odbory-skoda.cz
Jsme tu pro vás (seznam starostů NO)
Máte zájem o bližší informace? Chcete se stát naším novým členem? V následujících řádcích naleznete aktualizovaný seznam starostů Nezávislých odborů, kteří vám rádi
odpovědí na všechny vaše dotazy.
HALA
M1
M1
M2
M6
M6
STŘEDISKO
7010
2270
2145
2163
2167
M10/D1 3613
M11A 3561
M11A 3561
M11A 3561
M11A 3561
JMÉNO STAROSTY
Carva Jiří
Holubová Marie
Podzimek Přemysl
Čepelka Petr
Kavalcová Anna
Špringl Roman
Hanuš Jaroslav
Langer Andrej
Panovský Karel
Nepil Jaroslav
TEL. KONTAKT
13666, 731 297 889
12677
35035
12130
14203
12152, 731 297 888
14697
14697
14210
HALA
M11B
M11B
M12B
M12C
M13
M15
V1
V17A
U33
U50
STŘEDISKO
3591
3572
3101
3412
3490
3221
8270
4313
3900
6563
JMÉNO STAROSTY
Pešán František
Strnadová Anna
Pecák Tomáš
Hartman Jiří
Urban Jaroslav
Mikeš Tomáš
Havránková Jana
Král Jakub
Nechanická Radka
Macková Zdena
TEL. KONTAKT
19085
12782
35191
723 943 579
37061
22018
31034
13631
22196, 731 297 887
732 294 657
Mzdové tarifní skupiny
V následující tabulce je uvedena výše mzdových tarifů z posledních let
06/2005 - 04/2007 - 04/2009 - 10/2009 - 04/2010 - 04/2011 - 04/2012 03/2007 03/2009 09/2009 03/2010 03/2011 03/2012 03/2013
K
12 697 Kč 13 967 Kč 14 386 Kč 14 637 Kč 15 032 Kč 15 633 Kč 16 415 Kč
J
13 812 Kč 15 193 Kč 15 649 Kč 15 922 Kč 16 352 Kč 17 006 Kč 17 856 Kč
I
15 000 Kč 16 500 Kč 16 995 Kč 17 292 Kč 17 759 Kč 18 469 Kč 19 392 Kč
H
16 262 Kč 17 888 Kč 18 425 Kč 18 747 Kč 19 253 Kč 20 023 Kč 21 024 Kč
G
17 659 Kč 19 425 Kč 20 008 Kč 20 357 Kč 20 907 Kč 21 743 Kč 22 830 Kč
F
19 213 Kč 21 134 Kč 21 768 Kč 22 148 Kč 22 746 Kč 23 656 Kč 24 839 Kč
E
20 981 Kč 23 079 Kč 23 771 Kč 24 187 Kč 24 840 Kč 25 834 Kč 27 126 Kč
D
22 958 Kč 25 254 Kč 26 012 Kč 26 466 Kč 27 181 Kč 28 268 Kč 29 681 Kč
C
25 196 Kč 27 716 Kč 28 547 Kč 29 046 Kč 29 830 Kč 31 023 Kč 32 574 Kč
B0
29 115 Kč 29 988 Kč 30 513 Kč 31 337 Kč 32 590 Kč 34 220 Kč
B
27 739 Kč 30 513 Kč 31 428 Kč 31 978 Kč 32 841 Kč 34 155 Kč 35 863 Kč
A0
32 112 Kč 33 075 Kč 33 653 Kč 34 562 Kč 35 944 Kč 37 741 Kč
A
30 647 Kč 33 712 Kč 34 723 Kč 35 330 Kč 36 284 Kč 37 735 Kč 39 622 Kč
A1
37 500 Kč 38 200 Kč 39 231 Kč 40 800 Kč 42 840 Kč
Kontakty na Nezávislé odbory
telefon:
604 292 641
e-mail předseda:
[email protected]
e-mail místopředseda:
[email protected]
Internetové stránky:
http://odbory-skoda.cz
NEZÁVISLÁK – měsíčník pro členy i nečleny NO, neprodejné
Vydavatel: Nezávislé odbory při ŠKODA AUTO a.s., IČO 14799693
Šéfredaktor: Jaroslav Horešovský
Na obsahu dále spolupracují: Miloš Zdeněk, Petr Kupec, představenstvo a starostové NO
Redakční e-mail: [email protected]
Tisk zajišťuje: DuoPress, Jiráskova 597, Mnichovo Hradiště, PSČ 295 01
Povoleno MK: evidenční číslo MK ČR E 20704
Uzávěrka textů ke dni: 15. 6. 2012
Download

Nezávislák 2 - Nezávislé ODBORY ŠKODA AUTO