očima obcí, fotoamatérů a Fotoklubu Ivančice – FotKI
PF 2015
MIKROREGION IVANČICKO
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
www.mikroregion.ivancice.cz
Obec Čučice
Obec Ketkovice
Obec Nové Bránice
Čučice 131, 664 91 Ivančice
tel.: 533 380 003, [email protected]
www.cucice.cz
Ketkovice 87, 664 91 Ivančice
tel.: 546 450 300, [email protected]
www.ketkovice.cz
Nové Bránice 7, 664 64 Dolní Kounice
tel.: 546 421 621, [email protected]
www.novebranice.cz
Město Dolní Kounice
Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice
Sekretariát: 513 030 411,
[email protected]
www.dolnikounice.cz
Turistické informační centrum:
tel.: 513 030 427, [email protected]
Obec Hlína
Hlína 19, 664 91 Ivančice
tel.: 546 421 129, [email protected]
www.obec-hlina.cz
Město Ivančice
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
tel.: 546 419 411, [email protected]
www.ivancice.cz
Kulturní a informační centrum:
tel.: 546 451 870, [email protected]
www.kic.ivancice.cz
www.mikroregion.ivancice.cz
Obec Mělčany
Mělčany 163, 664 64 Dolní Kounice
tel.: 546 421 416, [email protected]
www.melcany.obec.cz
Obec Moravské Bránice
Moravské Bránice 325, 664 64 Dolní Kounice
tel.: 546 421 622
[email protected]
www.moravskebranice.cz
Město Oslavany
Nám. 13. prosince 2/51, 664 12 Oslavany
tel.: 546 418 411, [email protected]
www.oslavany-mesto.cz
Kulturní a informační středisko:
tel.: 546 423 283, [email protected]
Obec Neslovice
Neslovice 14, 664 91 Ivančice
tel.: 546 413 172, [email protected]
www.neslovice.cz
Obec Nová Ves
Nová Ves 67, 664 91 Ivančice
tel.: 546 423 268, [email protected]
www.novaves-bv.cz
Vydal: ANNAPURNA s.r.o., Za Ústavem 31, 664 91 Ivančice, [email protected], www.annapurna.cz, 2014
Zpracoval: Veronika Bártlová ([email protected]) Podklady pro kalendář: Ing. Bohumil Smutný,
BA ([email protected]) Foto: Fotoklub Ivančice – FotKI
P L Á N O VA C Í K A L E N D Á Ř
LEDEN
P
Ú
P
Ú
P
Ú
S
Č
P
N
P
Ú
S
P
S
N
P
Ú
S
P
S
N
P
Ú
S
KVĚTEN
S
Č
ZÁŘÍ
S
Č
BŘEZEN
ÚNOR
S
P
Č
ČERVEN
Č
P
S
N
P
Ú
S
N
P
Ú
S
N
P
Ú
ŘÍJEN
Č
S
Č
P
ČERVENEC
S
Č
P
N
P
Ú
S
S
N
P
Ú
S
S
N
P
Ú
LISTOPAD
P
S
Č
P
DUBEN
S
Č
P
SRPEN
Č
P
S
N
S
N
S
N
PROSINEC
S
Č
P
DŮLEŽITÉ KONTAKTY V MIKROREGIONU IVANČICKO
TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
tel.:
HASIČI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
POLICIE ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
POLICIE ČR - Obvodní oddělení Ivančice
NEMOCNICE IVANČICE
Široká 16, 664 91 Ivančice
telefonní ústředna tel.: 546 439 411
tel.:
LINKA BEZPEČÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 111
LINKA VZKAZ DOMŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 111 113, 724 727 777
RODIČOVSKÁ LINKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 111 123
PORUCHY
PLYN
JIHOMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ 1, a. s.
ZÁVOD BRNO, pohotovostní služba, tel.: 1239, Nonstop!
VODA
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., provoz Ivančice
B. M. Kuldy 20, tel.: 546 435 427
Pondělí – pátek 07.00 –15.00
tel.: 606 747 420, Nonstop!
DKM Moravia a.s.
Masarykovo nám. 142/10
Dolní Kounice
pro město Dolní Kounice a obec Mělčany
tel.: 539 094 211, 731 491 649
E.ON ČR, s. r. o., Brno, Lidická 36
tel.: 800 225 577
OSTATNÍ KONTAKTY
tel.:
INFORMACE O TELEFONNÍCH ČÍSLECH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1180
PROTIKORUPČNÍ LINKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Josefa Vávry 30, 664 91 Ivančice
tel.: 974 626 441, fax: 974 626 441, e-mail: [email protected]
SLUŽBY SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ
ELEKTŘINA
MĚSTSKÝ ÚŘAD Ivančice
Palackého nám. 196/6
www.ivancice.cz
e-podatelna: [email protected]
Sekretariát starosty a místostarosty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 411, fax: 546 419 410
Sekretariát tajemnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 412
Odbor vnitřních věcí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 418
podatelna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 413
pokladna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 419
oddělení školství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 418
matrika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 485-6
mzdová účtárna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 422
personální oddělení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 442
projektový manažer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 467
Odbor informačních systémů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 488
Odbor plánovací a finanční. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 421,423
poplatky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 433
Odbor majetkoprávní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 428,430-1
bytová správa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 432
správa trhu a parkovišť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 433
Televizní studio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 440, fax: 546 419 444
Odbor technický a investiční. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 450-1
Odbor regionálního rozvoje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 460-5, fax: 546 419 466
Odbor životního prostředí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 470-2
Živnostenský úřad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 480-2
Krizové řízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 424
Přestupková komise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tel.: 546 419 483-4
PRACOVIŠTĚ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 5/11
Odbor sociálních věcí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 490-5
Na Úvoze 1425/5
Pečovatelská služba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 123 402
PRACOVIŠTĚ PETRA BEZRUČE 1014/4
Odbor správních činností
sekretariát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 511,fax: 546 419 516
trvalý pobyt (rušení). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 512
oddělení dopravy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax 546 419 535
zkušební komisař. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 531
evidence vozidel + technik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 532-3
evidence vozidel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 521
evidence řidičů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 534
bodový systém. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 536
silniční správní úřad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 537
oddělení správní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax: 546 437 283
vedoucí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 544
cestovní pasy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 541
občanské průkazy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 542
evidence obyvatel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 543
Dopravní přestupky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 553-4
radar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: 546 419 522
Úřední hodiny MěÚ:
Pondělí, středa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.30 – 11.30, 12.30 – 17.00
PROSINEC 2014 LEDEN 2015
LEDEN 2015
PONDĚLÍ Bohumila
PONDĚLÍ Dalimil
29
30
31
1
2
3
4
ÚTERÝ Tři králové
ÚTERÝ Judita
STŘEDA Vilma
STŘEDA David
ČTVRTEK Nový rok Den obnovy samostatného českého státu
ČTVRTEK
Ivančice – Novoroční výjezd (Cycles Perfecta)
NEDĚLE Diana
Čestmír
PÁTEK Vladan
PÁTEK Karina
SOBOTA Radmila
5
6
7
8
9
10
11
Dolní Kounice - Tříkrálová sbírka (farnost)
SOBOTA Břetislav
Hlína – Tříkrálový koncert
NEDĚLE Bohdana
HLÍNA
z archivu obce
LEDEN 2015
LEDEN 2015
PONDĚLÍ Pravoslav
PONDĚLÍ Doubravka
12
13
14
15
16
17
18
ÚTERÝ Ilona
ÚTERÝ Edita
STŘEDA Běla
STŘEDA Radovan
ČTVRTEK
ČTVRTEK
Alice
PÁTEK Ctirad
19
20
21
22
23
24
25
Čučice - Myslivecký ples
Nová Ves – 5. Obecní ples
Oslavany – Ples ZŠ
Slavomír
PÁTEK Zdeněk
SOBOTA Drahoslav Dolní Kounice - Maškarní ples pro dospělé (SDH
SOBOTA Milena
Dolní Kounice)
Moravské Bránice – Maškarní ples (T.J. Sokol)
Oslavany – I. Sokolský ples v Padochově
NEDĚLE Miloš
NEDĚLE Vladislav
MORAVSKÉ BRÁNICE
z archivu obce
Nové Bránice – Sokolský ples
Oslavany – Myslivecký ples
Ivančice – Trojlístek pohádek/kino Réna (KIC)
LEDEN 2015 ÚNOR 2015
ÚNOR 2015
PONDĚLÍ Zora
PONDĚLÍ Nela a Hromnice
26
27
28
29
30
31
1
ÚTERÝ Ingrid
Ivančice – Novoroční koncert /Památník A.Muchy (KIC)
ÚTERÝ Blažej
STŘEDA Jarmila
STŘEDA Otýlie
ČTVRTEK
Zdislava
PÁTEK Robin
Dolní Kounice - Pololetní diskotéka pro děti
( LusKoun o.s. )
ČTVRTEK
Oslavany – Rybářský ples
Dobromila
PÁTEK Vanda
SOBOTA Veronika Dolní Kounice - 7. Sportovní bál (SK Dolní Kounice)
SOBOTA Marika Moravské Bránice – Myslivecký ples (MS M.B. - Hlína)
NEDĚLE Hynek
2
3
4
5
6
7
8
Ivančice - 15. PLES FOTBALISTŮ v Besedním domě (FC Ivančice);
Oslavany – Farní ples; Hlína – Masopustní rej masek
Moravské Bránice – Zimní prodejní výstava (ZO ČSCH)
NEDĚLE Milada Moravské Bránice – Zimní prodejní výstava (ZO ČSCH)
Nové Bránice – Dětský maškarní ples (TJ Sokol)
Neslovice – Zahrádkářský ples
Dolní Kounice - Dětský maškarní karneval (TIC)
DOLNÍ KOUNICE
z archivu města
ÚNOR 2015
ÚNOR 2015
PONDĚLÍ Apolena
PONDĚLÍ Ljuba
9
10
11
12
13
14
15
ÚTERÝ Miloslav
ÚTERÝ Mojmír
STŘEDA Gizela
STŘEDA Božena
ČTVRTEK
ČTVRTEK
Slavěna
Patrik Dolní Kounice - Tvořivá dílna pro děti (LusKoun o.s.)
PÁTEK Oldřich
PÁTEK Věnceslav
SOBOTA Valentýn
Ivančice - Maškarní karneval (SVČ Ivančice); Moravské
Bránice – Ostatky (SDH); Neslovice – Obecní ples;
Nové Bránice – Maškarní ples (Hasiči); Čučice – Ostatky;
Oslavany – 3. Zimní pivní festival v sále Dělnického domu Oslavany
NEDĚLE Jiřina
16
17
18
19
20
21
22
SOBOTA Lenka
Ketkovice – Ostatkový průvod v Ketkovicích
NEDĚLE Petr
Z TRADIČNÍ IVANČICKÉ VÝSTAVY CHRYZANTÉM
Ing. Bohumil Smutný
Oslavany – Reprezentační ples města Oslavany
Oslavany – II. Sokolský ples v Padochově
Čučice – Dětský maškarní karneval
ÚNOR 2015 BŘEZEN 2015
BŘEZEN 2015
PONDĚLÍ Svatopluk
PONDĚLÍ Anežka
23
24
25
26
27
28
1
ÚTERÝ Matěj
Ivančice – NA STOJÁKA - Zábavný pořad/kino Réna
(KIC)
ÚTERÝ Kamil
STŘEDA Stela
STŘEDA Liliana
ČTVRTEK
2
3
4
5
6
7
8
ČTVRTEK
Dorota
Kazimír
PÁTEK Miroslav
PÁTEK Alexandr
Ivančice – KAREL PLÍHAL – koncert/kino Réna (KIC)
Oslavany – Divadelní ples
SOBOTA Tomáš Dolní Kounice - Tradiční společný městský a hasičský
SOBOTA Lumír
NEDĚLE Gabriela
NEDĚLE Bedřich
MIKROREGION IVANČICKO
Petr Kudláček
ples (Město Dolní Kounice a SDH)
Oslavany – Dětský maškarní ples
BŘEZEN 2015
BŘEZEN 2015
PONDĚLÍ Františka
PONDĚLÍ Elena
9
10
11
12
13
14
15
ÚTERÝ Vlastimil
ÚTERÝ Viktorie
STŘEDA Eduard
STŘEDA Anděla
ČTVRTEK
ČTVRTEK
Řehoř
PÁTEK Růžena
Oslavany – Rockový ples
Ivančice - Besední dům - Ples Gymnázia Jana
Blahoslava Ivančice
Josef
PÁTEK Světlana
SOBOTA Radek
SOBOTA Růt Dolní Kounice - Burza dětského oblečení (LusKoun o.s.)
NEDĚLE Ida
16
17
18
19
20
21
22
Hlína – 8. ročník koštu slivovice a jiných pálenek na Hlíně
Oslavany – Dětský maškarní ples v Padochově
Moravské Bránice – Dětské šibřinky (T.J. Sokol)
Dolní Kounice - Výstava vín (Bratrstvo vinařů
a kopáčů 1737 o.s.)
Moravské Bránice – Vítání jara (Bráničánek, z.s.)
Ivančice – Besední dům – Jarní ples (Junák a SDH Ivančice)
NEDĚLE Leona
OSLAVANY
Petr Kudláček
BŘEZEN 2015
BŘEZEN 2015 DUBEN 2015
PONDĚLÍ Ivona
PONDĚLÍ Arnošt
23
24
25
26
27
28
29
ÚTERÝ Kvido
ÚTERÝ Gabriel
STŘEDA Hugo
STŘEDA Marián
ČTVRTEK
30
31
1
2
3
4
5
Emanuel Dolní Kounice - Velikonoční tvořivá dílna pro děti
ČTVRTEK
(LusKoun o.s.)
Erika
PÁTEK Richard
PÁTEK Dita
SOBOTA Soňa
NEDĚLE Taťána
Dolní Kounice - Taneční zábava s Dolňáky (TIC)
Ivančice - Farmářské trhy
LETNÍ ČAS
Dolní Kounice - Květná neděle (farnost)
Ivančice – Kino Réna - Koncert 4 škol „ SVĚT MUZIKÁLU“
(ZUŠ A. Muchy Ivančice)
Dolní Kounice - Otevření kláštera Rosa coeli (TIC)
SOBOTA Ivana
NEDĚLE Miroslava
NOVÉ BRÁNICE
Milan Popovič
Velikonoční neděle
Ivančice - Putování Velikonočního zajíčka (SVČ Ivančice)
DUBEN 2015
PONDĚLÍ Vendula
6
7
8
9
10
11
12
DUBEN 2015
Velikonoční pondělí
PONDĚLÍ Aleš
ÚTERÝ Vincenc
ÚTERÝ Heřman
STŘEDA Anastázie
STŘEDA Ema
ČTVRTEK
13
14
15
16
17
18
19
ČTVRTEK
Dušan
Irena
PÁTEK Rudolf
PÁTEK Darja
SOBOTA Izabela
Moravské Bránice – Jarní moravskobránický blešák
(Bráničánek, z.s.); Ivančice - Taneční přehlídka „Let’s dance“
(SVČ Ivančice); Ivančice – Jarní přespolní běh (AKI);
Ivančice - 6. Narozeniny Stromokruhu Evropy
SOBOTA Valérie
Oslavany – Mezinárodní prodejní výstava minerálů,
drahých kamenů a šperků
NEDĚLE Rostislav Oslavany – Mezinárodní prodejní výstava minerálů,
NEDĚLE Julius
NESLOVICE
z archivu obce
drahých kamenů a šperků
DUBEN 2015
DUBEN 2015 KVĚTEN 2015
PONDĚLÍ Marcela
PONDĚLÍ Jaroslav
20
21
22
23
24
25
26
ÚTERÝ Alexandra Ivančice – sál ZUŠ – I. Absolventský koncert hudeb-
ÚTERÝ Vlastislav
ního oboru (ZUŠ A. Muchy Ivančice)
STŘEDA Robert
STŘEDA Evžénie
ČTVRTEK
27
28
29
30
1
2
3
ČTVRTEK
Vojtěch
Blahoslav
Čučice – Tradiční pálení čarodějnic
Ketkovice – Pálení čarodějnic v Ketkovicích (areál
TJ Sokol); Ivančice - Majáles (Gymnázium Jana
Blahoslava Ivančice)
PÁTEK Svátek práce Oslavany – Odemykání cyklostezek a den otevře-
PÁTEK Jiří
Ivančice – Jarní klasika /závod / (Cycles Perfecta)
Ivančice - Farmářské trhy
Oslavany – Oslavanská Padesátka „Memoriál Tondy Šaláta“
SOBOTA Zikmund
SOBOTA Marek
NEDĚLE Oto
Ivančice - Tradiční „Slet čarodějnic“ (SVČ Ivančice)
NEDĚLE Alexej
ČUČICE
Ludvík Litoborský
ných dveří na oslavanském zámku
Oslavany – Májová veselice v Padochově
KVĚTEN 2015
KVĚTEN 2015
PONDĚLÍ Květoslav
PONDĚLÍ Svatava
4
5
6
7
8
9
10
ÚTERÝ Klaudie
Dolní Kounice - Pouť vinařů se mší ke cti sv. Gotharda
(farnost)
Ivančice – sál ZUŠ II. Absolventský koncert hudebního
oboru (ZUŠ A. Muchy Ivančice)
ÚTERÝ Pankrác
STŘEDA Servác
STŘEDA Radoslav
ČTVRTEK
ČTVRTEK
Stanislav
PÁTEK Den vítězství
SOBOTA Ctibor
NEDĚLE Blažena
11
12
13
14
15
16
17
Oslavany – Pochod osvobození v Padochově
PÁTEK Žofie
Dolní Kounice - Svatogothardské vinařské slavnosti
(Město Dolní Kounice)
SOBOTA Přemysl
Svátek matek
Hlína – Den matek
Bonifác
NEDĚLE Aneta
IVANČICE
Ivana Zídková
Oslavany – Trampská nota Padochov
Čučice – Předpouťová zábava
Oslavany – Trampská nota Padochov
Ivančice - Farmářské trhy
Čučice – Pouť sv. Jana Nepomuckého
Oslavany – Trampská nota Padochov
KVĚTEN 2015
KVĚTEN 2015
PONDĚLÍ Nataša
PONDĚLÍ Viola
18
19
20
21
22
23
24
ÚTERÝ Filip
ÚTERÝ Ivo
STŘEDA Valdemar
STŘEDA Zbyšek
ČTVRTEK
Monika
PÁTEK Emil
SOBOTA Vladimír
NEDĚLE Jana
25
26
27
28
29
30
31
Ivančice – Memoriál Jaromíra Růžičky (AKI)
ČTVRTEK
Ivančice – Slavnosti chřestu (KIC)
Ivančice – Zábava v parku Réna (SRKLA)
PÁTEK Maxmilián
Ivančice – Slavnosti chřestu (KIC)
Ivančice – Jarní výjezd po Buskinově trase /turistika/
(Cycles Perfecta)
Nová Ves – Dětský den, Závody malotraktorů
Ivančice – Slavnosti chřestu (KIC)
Moravské Bránice – Veřejné cvičení (T.J. Sokol)
Oslavany – Hudební slavnosti 2015
Vilém
SOBOTA Ferdinand Dolní Kounice - Den dětí v klášteře Rosa coeli (TIC)
NEDĚLE Kamila
NOVÉ BRÁNICE
Milan Popovič
Oslavany – Den dětí
Hlína – Den dětí u Rozhledny
Ivančice - Z pohádky do pohádky (SVČ Ivančice)
ČERVEN 2015
PONDĚLÍ Laura
1
2
3
4
5
6
7
ÚTERÝ Jarmil
ČERVEN 2015
Ivančice – Sportovní odpoledne k MDD – MŠ,ZŠ,DD
(AKI)
PONDĚLÍ Medard
Čučice – Dětský den
ÚTERÝ Stanislava
STŘEDA Otta
STŘEDA Tamara
ČTVRTEK
ČTVRTEK
Dalibor
PÁTEK Dobroslav
8
9
10
11
12
13
14
Ivančice – Památník A. Muchy – Vernisáž výstavy
výtvarného oboru „PROMĚNY“ (ZUŠ A. Muchy
Ivančice)
PÁTEK Antonie
SOBOTA Norbert Dolní Kounice - Výstava fotografií Klubu Moravských
Ivančice - Běh na 12 minut (AKI)
Dolní Kounice - Pouťová zábava na fotbalovém hřišti
(SK Dolní Kounice)
Oslavany – Běh Naděje v Padochově
Ivančice - Hurá na prázdniny (SVČ Ivančice)
Dolní Kounice – Koncert v klášteře Rosa coeli – Mladí brněnští
symfonikové (TIC)
SOBOTA Antonín
fotografů (TIC)
Hlína – Hasičské závody
Oslavany – Neckyáda
Ivančice – Kino Réna – Koncert tanečního oboru (ZUŠ
A. Muchy Ivančice)
Ivančice – Hudební festival Concentus Moraviae/Řeznovice (KIC)
Bruno
NEDĚLE Iveta
NEDĚLE Roland
IVANČICE
Petr Kudláček
Dolní Kounice - Pouť sv. Antonína Paduánského
ČERVEN 2015
ČERVEN 2015
PONDĚLÍ Vít
PONDĚLÍ Pavla
15
16
17
18
19
20
21
ÚTERÝ Zdeňka
ÚTERÝ Zbyněk
STŘEDA Jan
STŘEDA Adolf
ČTVRTEK
22
23
24
25
26
27
28
ČTVRTEK
Milan
26.-28.6. Dolní Kounice - Kefasfest- divadelně
hudební festival moderní křesťanské kultury
Ivančice – Zábava v parku Réna (SRKLA)
SOBOTA Ladislav Moravské Bránice – Půlsilvestr s Ozonem (ZO ČSCH)
Květa Dolní Kounice – 44. ročník soutěže v požárním sportu O putovní
SOBOTA
proudnici (SDH Dolní Kounice); Dolní Kounice – Noční prohlídka kláštera
Rosa coeli s doprovodným programem (TIC); Oslavany – Rybářské závody;
Oslavany – Turnaj přípravek ve fotbalu; Ivančice - Farmářské trhy
Den otců
Nové Bránice – Veřejné cvičení ( TJ Sokol)
Oslavany – Turnaj žáků ve fotbalu; Vožení krála v Ketkovicích;
Oslavany – Den hudby na oslavanském zámku
Čučice – Promoce absolventů MŠ
Ivan
PÁTEK Adriana
PÁTEK Leoš
NEDĚLE Alois
Ivančice – Hudební festival Concentus Moraviae/
Kostel Ivančice (KIC)
NEDĚLE Lubomír
MORAVSKÉ BRÁNICE
z archivu obce
ČERVEN 2015
ČERVENEC 2015
ČERVENEC 2015
PONDĚLÍ Den upálení mistra Jana Husa
PONDĚLÍ Petr a Pavel
29
30
1
2
3
4
5
ÚTERÝ Bohuslava
ÚTERÝ Šárka
STŘEDA Nora
STŘEDA Jaroslava
ČTVRTEK
ČTVRTEK
Patricie
Drahoslava
PÁTEK Libuše
PÁTEK Radomír
SOBOTA Prokop
6
7
8
9
10
11
12
Dolní Kounice – Výstava fotografií FotKI, synagoga
(TIC)
SOBOTA Olga
NEDĚLE Cyril a Metoděj
Hlína – Divadelní představení v přírodě
v lese nad obcí Hlína; Ketkovice – Cyrilometodějská pouť v Ketkovicích, Ketkovice – FOLKLÓRNÍ ODPOLEDNE, Obec Ketkovice;
8. Velký pivní festival malých pivovarů - Areál pivovaru Padochov
NEDĚLE Bořek
KETKOVICE
z archivu obce
Dolní Kounice - Koncert Žalman a spol. (TIC)
Ketkovice – PLAZ KETKAZ CUP (turnaj v minikopané v Ketkovicích)
ČERVENEC 2015
ČERVENEC 2015
PONDĚLÍ Markéta
PONDĚLÍ Ilja
13
14
15
16
17
18
19
ÚTERÝ Vítězslav
ÚTERÝ Karolína
STŘEDA Magdaléna
STŘEDA Jindřich
ČTVRTEK
ČTVRTEK
Luboš
PÁTEK Martina
20
21
22
23
24
25
26
Nová Ves – Dětský den, Závody malotraktorů
SOBOTA Drahomíra
Oslavany – 308. Karmelská pouť v Oslavanech
NEDĚLE Čeněk
Oslavany – 308. Karmelská pouť v Oslavanech
Libor
PÁTEK Kristýna
Ivančice – Pouťová zábava se skupinou Fantazie
(SRKLA)
SOBOTA Jakub
Dolní Kounice– Noční prohlídka kláštera Rosa coeli s
doprovodným programem (TIC)
Ivančice – Ivančická pouť (KIC)
Ivančice - Fotbalový turnaj starých pánů na stadionu (FC Ivančice)
NEDĚLE Anna
ČUČICE
Petr Kudláček
Čučice – Svatojakubská pouť
Ivančice – Ivančická pouť (KIC)
ČERVENEC 2015
SRPEN 2015
SRPEN 2015
PONDĚLÍ Miluše
PONDĚLÍ Věroslav
27
28
29
30
31
1
2
ÚTERÝ Dominik
ÚTERÝ Viktor
STŘEDA Kristián a Milivoj
STŘEDA Marta
ČTVRTEK
ČTVRTEK
Bořivoj
PÁTEK Ignác
3
4
5
6
7
8
9
Čučice – Rio de Čučo Cup
SOBOTA Oskar
Ivančice – Letkovský šíp /závod/ (Cycles Perfecta)
Čučice – Rio de Čučo Cup
NEDĚLE Gustav
Hlína – Divadelní představení v přírodě v lese nad
obcí Hlína
Čučice – Rio de Čučo Cup
Oldřiška
PÁTEK Lada
SOBOTA Soběslav
NEDĚLE Roman
PADOCHOV A HAVÍRNA
z archivu města
Hlína – Turnaj v nohejbale s večerní zábavou
SRPEN 2015
SRPEN 2015
PONDĚLÍ Vavřinec
PONDĚLÍ Petra
10
11
12
13
14
15
16
ÚTERÝ Helena
ÚTERÝ Zuzana
STŘEDA Ludvík
STŘEDA Klára
ČTVRTEK
ČTVRTEK
Alena
PÁTEK Alan a Sylva Ivančice - ŠKWOR - koncert s metalovou skupinou
SOBOTA Hana
17
18
19
20
21
22
23
Bernard
PÁTEK Johana
(FC Ivančice)
Oslavany – Rozmarýnové hody v Padochově
Dolní Kounice – Tradiční letní vodácký karneval
(TJ Vodní sporty)
Ivančice – Zábava v parku Réna (SRKLA)
SOBOTA Bohuslav
NEDĚLE Sandra
NEDĚLE Jáchym
DOLNÍ KOUNICE
z archivu města
Hlína – Tradiční rozmarýnové hody
SRPEN 2015 ZÁŘÍ 2015
SRPEN 2015
PONDĚLÍ Bartoloměj
24
25
26
27
28
29
30
ÚTERÝ Radim
Hlína – Hodová zábava pod májí
PONDĚLÍ Pavlína
Hlína – Tradiční rozmarýnové hody
ÚTERÝ Linda
STŘEDA Adéla
STŘEDA Luděk
ČTVRTEK
ČTVRTEK
Otakar
Bronislav
PÁTEK Jindřiška
PÁTEK Augustýn
Dolní Kounice - Koncert Brněnského filharmonického
sboru Beseda brněnská (Město Dolní Kounice)
Boris
SOBOTA
Čučice – Noční soutěž; Dolní Kounice - Taneční zábava na
fotbalovém hřišti (SK Dolní Kounice); Dolní Kounice – Historické městské slavnosti Rosa coeli (Město Dolní Kounice); Ivančice – Dny evropského dědictví,
otevření památek v Ivančicích (KIC); Ivančice - Farmářské trhy
SOBOTA Evelína
31
1
2
3
4
5
6
Dolní Kounice - Noční prohlídka kláštera Rosa coeli
s doprovodným programem (TIC); Oslavany – Vyjížďka po Pivovarské cyklostezce a Pivní slavnosti; Ivančice – Letkovský šípek /dětský
závod/ (Cycles Perfecta); Ivančice, park Réna – Cesta kolem světa (Junák)
NEDĚLE Boleslav Ivančice – Dny evropského dědictví, otevření památek
NEDĚLE Vladěna
KETKOVICE
z archivu obce
v Ivančicích (KIC)
ZÁŘÍ 2015
ZÁŘÍ 2015
PONDĚLÍ Regina
PONDĚLÍ Radka
7
8
9
10
11
12
13
ÚTERÝ Jolana
ÚTERÝ Mariana
STŘEDA Ludmila
STŘEDA Daniela
ČTVRTEK
ČTVRTEK
Irma
Ivančice – Zábava v parku Réna (SRKLA)
PÁTEK Denisa
14
15
16
17
18
19
20
PÁTEK Kryštof
Oslavany – Oslavanské historické slavnosti
Čučice – Hody
Neslovice – Rozmarýnové hody
Ivančice - Horizont startuje nový školní rok (SVČ Ivančice)
SOBOTA Zita
SOBOTA Marie
Oslavany – Oslavanské historické slavnosti
Moravské Bránice – Malování křídou (Bráničánek, z.s.)
Oslavany – Turistický pochod „Ke kořenům těžby uhlí v Oslavanech“ a vyjížďka po Hornické cyklostezce
Naděžda
NEDĚLE Oleg
NEDĚLE Lubor
OSLAVANY
z archivu města
Ivančice - Městská knihovna - vernisáž výstavy Ze
života studentů Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice
18.9. - 14.10. – Výstava Ze života studentů Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice
Moravské Bránice – Rozmarýnové hody (SDH)
Ivančice – Běh na Boží Horu/109 schodů (AKI)
ZÁŘÍ 2015
ZÁŘÍ 2015
PONDĚLÍ Matouš
PONDĚLÍ Václav
21
22
23
24
25
26
27
Oslavany – Zamykání Templářské cyklostezky
STŘEDA Jeroným
STŘEDA Berta
ČTVRTEK
Jaromír
Ivančice – Svatováclavské trhy (KIC)
Dolní Kounice – Svatováclavské hody ( Dolnokounické
hody z.s.)
PÁTEK Zlata
Den české státnosti
ÚTERÝ Michal
ÚTERÝ Darina
ČTVRTEK
28
29
30
1
2
3
4
ŘÍJEN 2015
Igor
Ivančice – Ivančická hodinovka (AKI)
PÁTEK Olivie
Dolní Kounice – Svatováclavské hody ( Dolnokounické hody z.s.);
SOBOTA Andrea
Moravské Bránice – Podzimní moravskobránický blešák (Bráničánek, z.s.);
SOBOTA Bohumil
Nová Ves – Rozmarýnové hody;
Ivančice – Podzimní výlet po Buskinově trase /turistika/ (Cycles Perfecta);
Ivančice –Svatováclavské trhy (KIC); Ivančice – Ivančický GRILFEST(KIC)
Dolní Kounice - Poděkování za úrodu ( farnost)
Hlína – Drakiáda u rozhledny na Hlíně; Nové Bránice – Rozmarýnové hody; Ivančice – Cycling Challenge /pro pozvané/ (Cycles
Perfecta); Ivančice – 13. skautská drakiáda (Junák Ivančice)
NEDĚLE František
NEDĚLE Jonáš
NOVÁ VES
z archivu obce
Ivančice - Farmářské trhy
Oslavany – XXXVI. Oslavanský podzimní kros
ŘÍJEN 2015
ŘÍJEN 2015
PONDĚLÍ Eliška
5
6
7
8
9
10
11
Nové Bránice – Rozmarýnové hody
PONDĚLÍ Marcel
ÚTERÝ Renáta
ÚTERÝ Hanuš
STŘEDA Agáta
STŘEDA Justýna
ČTVRTEK
ČTVRTEK
Věra
PÁTEK Štefan
SOBOTA Marina
12
13
14
15
16
17
18
Ivančice - Ať žijí duchové (SVČ Ivančice)
Tereza
PÁTEK Havel
SOBOTA Hedvika
Moravské Bránice – Drakiáda (Bráničánek, z.s.)
Ivančice – Podzimní přespolní běh (AKI)
NEDĚLE Lukáš
NEDĚLE Andrej
NOVÁ VES
z archivu obce
Dolní Kounice - Burza dětského oblečení
(LusKoun o.s.)
Ivančice - Záchranáři v akci (SVČ Ivančice)
ŘÍJEN 2015
ŘÍJEN 2015 LISTOPAD 2015
PONDĚLÍ Michaela
PONDĚLÍ Erik
19
20
21
22
23
24
25
ÚTERÝ Šarlota
ÚTERÝ Vendelín
STŘEDA Brigita
ČTVRTEK
Sabina
NEDĚLE Beáta
Moravské Bránice – Lampionový průvod (Bráničánek, z.s.)
STŘEDA
Den vzniku samostatného československého státu
ČTVRTEK
Silvie
Dolní Kounice - Podzimní tvořivá dílna pro děti
(LusKoun o.s.)
PÁTEK Tadeáš
PÁTEK Teodor
SOBOTA Nina
26
27
28
29
30
31
1
Dolní Kounice - Taneční zábava s Dolňáky (TIC)
SOBOTA Štěpánka
NEDĚLE Felix
ZIMNÍ ČAS
MĚLČANY
Petr Kudláček
Moravské Bránice – Podzimní výstava (ZO ČSCH)
Ivančice - Farmářské trhy
LISTOPAD 2015
LISTOPAD 2015
PONDĚLÍ Památka zesnulých
PONDĚLÍ Bohdan
2
3
4
5
6
7
8
ÚTERÝ Evžen
ÚTERÝ Hubert
STŘEDA Martin
STŘEDA Karel
ČTVRTEK
PÁTEK
9
10
11
12
13
14
15
ČTVRTEK
Miriam
Benedikt
PÁTEK Tibor
Liběna
SOBOTA Sáva
SOBOTA Saskie
NEDĚLE Leopold
NEDĚLE Bohumír
IVANČICE
Petr Kudláček
Neslovice – Svatomartinské hodování
Ivančice - ČEZ CUP - halový turnaj mladších přípravek (FC Ivančice)
LISTOPAD 2015
LISTOPAD 2015
PONDĚLÍ Otmar
PONDĚLÍ Klement
16
17
18
19
20
21
22
ÚTERÝ Mahulena
ÚTERÝ Emílie
Den boje za svobodu a demokracii
STŘEDA Kateřina
STŘEDA Romana
ČTVRTEK
ČTVRTEK
Alžběta
PÁTEK Nikola
23
24
25
26
27
28
29
Ivančice – Městská knihovna - Vernisáž výstavy Den
poezie na Gymnáziu Jana Blahoslava Ivančice
20.11. - 18.12. – Výstava Den poezie na Gymnáziu
Jana Blahoslava Ivančice
Artur
PÁTEK Xenie
SOBOTA René
SOBOTA Albert
NEDĚLE Zina
NEDĚLE Cecílie
HLÍNA
Klára Neumanová
Dolní Kounice – Vánoční tvořivá dílna pro děti
(LusKoun, o.s.)
Ivančice – MIKULÁŠSKÝ TURNAJ -– halový turnaj
starších přípravek (FC Ivančice)
Ivančice – Rozsvěcování vánočního stromu (KIC)
Ivančice - Farmářské trhy
Čučice – Rozsvícení vánočního stromu; Dolní Kounice
– Rozsvícení vánočního stromu; Ketkovice – Adventní vystoupení
Podhoráckého souboru před radnicí v Ketkovicích; Moravské Bránice
– Rozsvícení vánočního stromu (Bráničánek, z.s.)
LISTOPAD 2015 PROSINEC 2015
PROSINEC 2015
PONDĚLÍ Ondřej
PONDĚLÍ Ambrož
30
1
2
3
4
5
6
ÚTERÝ Květoslava
ÚTERÝ Iva
STŘEDA Vratislav
STŘEDA Blanka
ČTVRTEK
7
8
9
10
11
12
13
Svatoslav
Dolní Kounice – Mikulášská diskotéka pro děti
(LusKoun o.s.)
ČTVRTEK
PÁTEK Dana
PÁTEK Barbora
SOBOTA Jitka Čučice – Mikulášská besídka; Dolní Kounice – Mikulášská
Ivančice – Adventní odpoledne (SVČ Ivančice)
SOBOTA Simona
nadílka (TIC); Hlína – Průvod andělů na Hlíně; Oslavany –
Čertovský zámek s jarmarkem; Oslavany – Mikulášská nadílka
v Padochově; Ivančice - Mikulášská nadílka (SVČ Ivančice)
NEDĚLE Mikuláš
Julie
Čučice – Setkání se seniory
Mikulášská nadílka (TIC)
NEDĚLE Lucie
DOLNÍ KOUNICE
z archivu města
Dolní Kounice – Adventní koncert (Město Dolní
Kounice, farnost)
Hlína – Adventní koncert v kostele sv.Kunhuty
PROSINEC 2015
PROSINEC 2015
PONDĚLÍ Lýdie
PONDĚLÍ Natálie
14
15
16
17
18
19
20
ÚTERÝ Radana
Ivančice – Besední dům – Vánoční koncert (ZUŠ A.
Muchy Ivančice)
ÚTERÝ Šimon
STŘEDA Vlasta
STŘEDA Albína
ČTVRTEK
21
22
23
24
25
26
27
ČTVRTEK
Daniel
Štědrý den
Adam a Eva
Dolní Kounice - Vánoční mše (farnost)
Hlína – Vánoční zpívání u kostela sv.Kunhuty
Ivančice, před kostelem – Rozdávání Betlémského světla (Junák)
PÁTEK 1. svátek vánoční
PÁTEK Miloslav
SOBOTA Štěpán
SOBOTA Ester
NEDĚLE Žaneta
NEDĚLE Dagmar
NESLOVICE
z archivu obce
2. svátek vánoční
Čučice – Vánoční besídka v kostele sv. Jakuba
PROSINEC 2015
PROSINEC 2015
PONDĚLÍ Bohumila Ivančice – O POHÁR STAROSTY MĚSTA – halový
28
29
30
31
1
2
3
PONDĚLÍ Diana
turnaj žáků (FC Ivančice)
ÚTERÝ Dalimil
ÚTERÝ Judita
STŘEDA Tři králové
STŘEDA David
ČTVRTEK
4
5
6
7
8
9
10
Silvestr Moravské Bránice – Silvestr s Ozonem (ZO ČSCH)
ČTVRTEK
Ivančice - „Silvestr na Horizontu“ (SVČ Ivančice)
Ketkovice – ”Svařák na radnici” v Ketkovicích
Vilma
PÁTEK Čestmír
PÁTEK Nový rok
SOBOTA Vladan
SOBOTA Karina
NEDĚLE Břetislav
NEDĚLE Radmila
MIKROREGION IVANČICKO
Petr Kudláček
Download

PF 2015 - Mikroregion Ivančicko