ZÁ�Í 2011
ZÁŘÍ 2011
Ivančický
zpravodaj
ROČNÍK XL
Ivan�ický
zpravodaj
RO�NÍK XL
Obr. č. 1
LETKOVSKÝ ŠÍP 2011
PROBĚHL S MIMOŘÁDNÝM ÚSPĚCHEM
O vynikající prázdninové cyklistické akci, kterou r. 2006 založil František
Novotný, se podrobně dočtete na straně
LETKOVSKÝ ŠÍP 2011
M�L MIMO�ÁDNÝ ÚSP�CH
O této prázdninové cyklistické akci, kterou r. 2006 založil František Novotný
s Letkováky, se podrobn� do�tete na stran� 36
1
Ù Fotbalové hřiště v Řeznovicích bylo
16. 7. 2011, po zásadní rekonstrukci,
slavnostně otevřeno. Více se dočtete
v článku „Řeznovice mají nové fotbalové hřiště“ na straně 18.
× Mistryně ČR 2011 juniorů v tenisové
čtyřhře a bronzová ve dvouhře Barbora
Krejčíková se svým ivančickým trenérem Antonínem Ondrou. Více v článku
„PARDUBICKÁ JUNIORKA 2011
– veliký úspěch tenisové líhně Antonína
Ondry“ na straně 47.
Milí prvňáčci, ať se vám ve škole líbí!
Seznam žáků zapsaných do 1. tříd školního roku 2011/2011
ZŠ T. G. Masaryka
Tereza Badinová
Kryštof Bar
Markéta Bazalová
Sabina Brzoňová
Nikola Březinová
Anna Davtyanová
Adéla Ďatková
Vojtěch Eibel
Kamila Fialová
Jakub Franěk
Marta Fraňková
Tobiáš Franta
Ondřej Gottvald
Eliška Havelková
Dominik Havlíček
Martin Hlaváč
Miriam Holaňová
Vojtěch Horák
Andrea Chocholáčová
Simona Jelínková
Adéla Kašparovská
Adéla Kolářová
Tereza Kopečková
Martin Kožnar
Tereza Králíková
Martin Kvasnička
Aneta Lukešová
Helena Madoyanová
Lenka Matuškovičová
Martin Melkus
Emma Měrková
Bára Pazourková
Jana Peprlová
David Pokorný
Petr Pokorný
Anna Sedláková
Karolína Skopalová
Petr Sláma
Martin Sokolovský
Lukáš Suchánek
Jana Svobodová
Marek Šípek
Jiří Vaňura
Barbora Velebová
Marek Votava
Kristýna Žižková
3
ZŠ Vladimíra Menšíka
Bára Blatná
Matěj Budil
Natálie Budilová
Eva Duranová
Adam Eliáš
Štěpán Halada
Adélka Jelínková
Jakub Kovář
Veronika Laslová
Agáta Lengyelová
Denisa Lengyelová
Vojtěch Malík
Simona Nešpůrková
Jakub Novotný
Milan Řeháček
Daniel Říha
Tomáš Řihánek
Matyáš Schwarz
Adélka Stejskalová
Jan Svoboda
Vojtěch Šmarda
František Toman
Michal Židel
ZŠ Němčice
Onřej Adam
Michaela Čechová
Klára Doležalová
Aneta Hamborová
Radim Jakubec
Adéla Kroutilová
Nikola Kusslová
Daniela Loucká
Adam Lukášek
David Majzlík
Tomáš Maša
ZŠ Řeznovice
Lukáš Benda
Luděk Bis
Sabina Drápalová
Martin Navrátil
Patrik Nešpůrek
Pavlína Prucklová
4
Michal Poláček
Aneta Pospíšilová
Miloš Psota
Pavel Rozsypal
Patrik Saveljev
Ondřej Soukop
Milan Svoboda
Pavel Šrámek
Jakub Vacek
Dorota Vavroušková
Kamila Vognarová
Moje první 1. září
Když se objeví v kalendáři datum 1. září, začátek nového školního roku, a vidím děti, jak jdou ve svátečním do školy, rozpomenu se na to, kolik těch prvních
zářijových dní jsem prožil nejen jako kantor.
Před 85 lety 1. září 1926 mě vedla maminka poprvé do školy. Ještě mi nebylo
šest let. Cesta mířila z Oslavanské ulice do budovy na Komenského náměstí, kde
byly chlapecké školy obecná a měšťanská.
U vrat mně dala maminka pusu na znamení, že i poté, kdy vstupuji do nové
etapy života, bude se mnou. A byla.
Třída, do které jsem s ostychem vstoupil, představovala prostornou místnost, kam se muselo vejít 64, slovy čtyřiašedesát prvňáčků. Deset dlouhých
dřevěných zelených lavic, každá po šesti místech s otvory pro kalamář s inkoustem, byly seřazeny ve dvou řadách, jedna menší čtyřmístná se krčila při
boční zdi. Kdo přišel, sedl si halabala, kde bylo místo. Na třídění podle velikosti došlo až druhý den.
To už jsem šel do školy poprvé opravdu sám. Třebaže cesta vedla přes silnici,
přes náměstí, nebylo se čeho obávat, protože v tom čase se objevovala auta vzácně a koňské či kravské povozy nehrozily. Nesl jsem si taky poprvé své školní
„zavazadlo“. A přiznám se, že hrdě. Byla to plátěná kabela, kterou maminka
spíchla na své ladovce, ponorném šicím stroji, nejvzácnějším a nejcennějším
inventáři naší mladé rodiny, zakoupeném z drahně ušetřených peněz tatínkovy
skromné výplaty. V tašce bylo moje bohatství: Slabikář okrové barvy, modravá
Početnice a tabulka. Tu jsem si opatroval jako oko v hlavě, protože byla na rozdíl
od učebnic nová, a kdyby nedej Bože spadla, mohla prasknout nebo se dokonce
rozbít.
Dneska je taková školní tabulka inventář nejen neznámý, nepotřebný, ale
tenkrát byl nezbytný, protože se na něm pokoušela malá klukovská ruka, zvyklá
spíš na kuličky, čampu a káču s bičem, o první cviky v psaní. Tabulka měla tvar
ležatého obdélníku velikosti menší než list papíru. Byla z tmavé téměř černé
břidlice usazené do dřevěného třícentimetrového rámečku. Po boku měl rámeček dvě dírky. V jedné visela na provázku houbička, v druhé kousek hadříku.
Houbičkou, která pocházela z dalekého moře, se tabulka po namočení umývala,
hadříkem utírala.
5
Na tabulku se psalo kamínkem, jako špejlek silným pisátkem, které při psaní
nelibě vrzalo a zanechalo na břidlici šedivou stopu. Kamínek byl zpolovice obalen pestrým papírkem pro držení, na konci měl hrot. Běda, když spadl na zem.
Rozbil se a na nový nezbyla někdy z nuzné tatínkovy výplaty ani koruna.
Starší Slabikář i Početnici obstarala maminka včas za pár peněz u Mikulíků,
našich domácích co prodávali textil a měli Milana, staršího o rok ode mne. Tabulka svítila novotou a dostala se koupit na náměstí u pana Dvořáčka, co měl nad
dveřmi při vstupu do krámu zvonek.
Patřil jsem k těm nejmenším ve třídě, a proto šup s ním do první lavice a hned
zkraje. To mělo svou výhodu, protože vystupovat z lavice bylo obtížné. Ne tak
z naší první. To Bedřišek, Tonda, Jirka a Hanzin, co seděli uprostřed, lavici
podlezli. Pan učitel Mucha nás naučil lavici natolik milovat, že si udržoval jejím
prostřednictvím i kázeň, když zavelel „Ruce na lavici!“ V té chvíli položil každý
ruce vedle sebe na okraj všelijak letitými uživateli poznamenané zelené dřevěné
desky a uchopil ji zespodu palci jako by ji chtěl podržet. To byl první rozkaz,
který jsme si pak po dalších pět let osvojili. Druhé poučení bylo, jak se hlásit
o slovo. Zvednutím ruky se dvěma prsty se přihlásit, že umím odpovědět na otázku, ale taky že chci jít na záchod. To byl objev, který měl společenské důsledky,
to když se mě maminka zeptala, co už jsem se ve škole naučil a odpověděl jsem
pyšně: „Už nechodím čurat ani kakat, ale na malou a velkou stranu.“ Vida! Tudy
vede cesta k vzdělávání. Šmytec!
Ve třídě se sukovitou prkennou podlahou napuštěnou olejem, aby se neprášilo, viselo od stropu jako na šňůrách několik sporých stínidel se žárovkami. Vedle
dveří stála vysoká bachratá kamna, vzadu v koutě skříň. Víc nábytku se sem
nevešlo. Na zdech kolem třídy byly věšáky. Vpředu dominoval na stupínku jednoduchý stůl se zásuvkou a židlí. Za stolem spočívala na stojanu zešikma postavená černá tabule, nad kterou shlížel na množinu žákovského potěru ivančických
všiváků v rámu tatíček Masaryk. Obraz vyvedený Maxem Švabinským představoval štíhlého prezidenta republiky všemi ctěného a milovaného. Měl na nose
cvikr, jako náš pan učitel a to byl pro mě znak moudrosti. Těšil jsem se, až budu
velký a dostatečně moudrý na to, abych si mohl nasadit brýle, stejně jako pozdější puberťák jsem se nemohl dočkat času prvního holení. Och ta pošetilost!
Bylo ještě mnoho dalších činností, které se konaly poprvé a které se staly
zárodkem výchovného programu v mé první třídě na obecné škole chlapecké
v Ivančicích. Oč bylo prostředí této třídy prostší a neokázale nabízelo vstup do
světa poznání, o to jsou vzpomínky na ten čas po tolika letech hřejivější a vděčnější. To mi věřte!
Posílám pozdrav do Prahy své první pravnučce Aničce. Půjde do první třídy.
Přeji jí, aby těch prvních zářijových dní prožila v budoucnosti vrchovatě nejen
k radosti, ale především k svému užitku. Nazdar!
6
Slovníček cizích slov v době mé 1. třídy:
aktovka, batoh, plnicí pero, propisovačka, pastelky, barvičky, přezouvat se,
šatna, vodovod, umyvadlo s mýdlem a ručníkem, splachovací záchod, ústřední
topení, zářivky, dotykové tabule, zvonění s časovým spínačem, rozhlas, televize,
počítač, mobil …
Jan Kouřil
Moudrá slova o učení
Naše duše má od přírody vrozenou touhu po vědění
a pozorování.
Plutarchos
Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit,
a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit.
Konfucius
A jazykům dvěma se stejnou péčí se uč!
Ovidius
Učenec nosí své bohatství s sebou.
Phaedrus
Kdo si neváží svého učitele, ten, třeba by byl moudrý, je zaslepený.
Učitel má být v některém koutě své duše věčným chlapcem,
solidárním s tím mládím, které je mu svěřeno.
K. Čapek
Učený hlupák je větší hlupák než hlupák nevzdělaný.
Moliére
Učenec je lenoch, zabíjející čas studiem.
Střez se jeho falešného vědění, je nebezpečnější než nevědomost.
Jedna z největších civilizačních pohrom: učený hlupák.
Lao c´
G. B. Shaw
K. Čapek
Co nám nenacpali do té palice, když jsme lehávali na šíř lavice,
to už nedoženem, zdéli ležíce.
Ruské přísloví
Učení – jako proti proudu plavání:
ustaneš na chvíli – vrátíš se o míli.
Chytrý se učí pět let, hlupák to stihne za den.
Bohatí se učí penězům, chudí knihám.
Čínské přísloví
Vietnamské přísloví
Skotské přísloví
7
4. veřejné zasedání zastupitelstva
města Ivančic (Podrobný zápis najdete na www.ivancice.cz )
VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Ivančice dne 27. června 2011
A)
SCHVALUJE
*** rozpočtové opatření města Ivančice
*** revokuje své usnesení, přijaté na svém 7. veřejném zasedání dne
13.12.2010 ve věci schválení dvou určených zastupitelů pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu Ivančice a schvaluje Ing. Romana Sládka zastupitelem
určeným ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu Ivančice
*** formu pro provozování hotelu Besední dům „příspěvková organizace“
***záměr prodeje pozemku st. 602 o výměře 19 m2 v k.ú. Kounické předměstí
*** záměr prodeje částí pozemků p.č. ZE 3034/1 a 3036/2 o výměře cca 2 x
450 m2 v k.ú. Ivančice
*** prodej dílu „a“ o výměře 14 m2 z pozemku p.č. 2425/3 v k.ú. Budkovice
podle geom. plánu č. 288-123/2011 do společného jmění manž. Karla a Dany
Němcových za cenu 500,- Kč/m2
*** prodej pozemku p.č. 2425/5 – ost. plocha o výměře 120 m2 v k.ú. Budkovice podle geom. plánu č. 289-77/2011 do společného jmění manželů Martina
a Martiny Švarcových za cenu 150,- Kč/m2
*** prodej pozemku st. 327 o výměře 22 m2 v k.ú.Letkovice podle geom.plánu č. 350-590/2010 do společného jmění manželů Jaroslava a Jany Valešových
za cenu 300,- Kč/m2
*** prodej pozemku p.č. 3167/17 – ost.plocha o výměře 10 m2 v k.ú. Ivančice
podle geom. plánu č. 1377-140/2011 do společného jmění manželů Jaroslava
a Martiny Růžičkových za cenu 300,- Kč/m2
8
*** prodej pozemků p.č. 2607/37 – ost.plocha o výměře 59 m2 a p.č. 2607/38
– zast. plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Kounické předměstí dle geom. plánu č. 953171/2010 do vlastnictví Simony Pišťáčkové za cenu 100,- Kč/m2 u pozemku p.č.
2607/37 a 250,- Kč/m2 u pozemku p.č. 2607/38
*** revokuje své usnesení, přijaté na svém 3 veřejné zasedání dne 26.4.2011
v této věci tak, že z usnesení se vypouští slova … „s tím, že v čl. II odst. 3 upravujícím právo zpětného nabytí vlastnictví pozemků městem v případě, že by
zařízení pro seniory nebylo dokončeno do 31.12.2015, bude toto právo upraveno
formou věcného břemene“ a schvaluje darování pozemků p.č. 900/36 – orná
o výměře 671 m2, p.č. 900/37 – orná o výměře 689 m2, p.č. 900/38 – orná o výměře 951 m2 a p.č. 900/39 – orná o výměře 394 m2 v k.ú.Ivančice do vlastnictví
Jihomoravského kraje dle předložené darovací smlouvy
*** nabytí a darování pozemků a darovací a směnnou smlouvu mezi městem
Ivančice a manž. Karlem a Danou Jelínkovými, jejímž předmětem je vypořádání
části ulice Hybešovy dle geometrického plánu č. 1365-41/2011
*** revokuje své usnesení z veřejných zasedání zastupitelstev konaných dne
24.11.2008 a 21.12.2009 a schvaluje změny v osobě kupujícího takto:
– u pozemků p.č. 2595/269 a st. 733 – kupující Marcela Zunková
– u pozemků p.č. 2595/49 a st. 744 – kupující Vratislav Sekanina
– u pozemků p.č. 2595/35 a st. 737 – kupující Pavel Štěrba
– u pozemků p.č. 2595/40 a st. 740 – kupující manželé Ivan a Hana Stránských
*** úhradu kupní ceny 43 800,- Kč za pozemky p.č. 2595/35 a st. 737 v k.ú.
Kounické předměstí p. Pavlem Štěrbou v 18ti měsíčních splátkách
*** záměr odkoupení domu č.p. 610 a pozemku st. 318 včetně vedlejších
staveb a venkovních úprav v k.ú. Ivančice za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2 314 610,- Kč
*** Smlouvu č. 11/2011 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150 000,Kč Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje na úhradu nákladů
spojených s opravou odvětrávání garáží na Tesařově náměstí
*** udělení Ceny města Ivančice 2010–2011
1. Mgr. Jan Kratochvíl – za oblast sport a výchova
2. Mgr. Otmar Němec
– za oblast vzdělávání a výchova
3. Milan Halúzka
– oblast propagace města Ivančice
9
4. Ladislav Kocáb
– za oblast sport
Zvláštní cena: Radek Koblížek – za odvahu a záchranu lidského života
*** Partnerskou smlouvu s městem Sládkovičovo, Slovenská republika
B)
BERE NA VĚDOMÍ
*** Rozbor hospodaření v oblasti nakládání s odpady v městě Ivančice za
období I-III. měsíc 2011 a UKLÁDÁ dopracovat materiál dle návrhu Ing. Moravce, tj. provést srovnání nákladů - s městy Oslavany, Kuřim, Rosice a Tišnov
*** Zprávu o Besedním domě týkající se forem budoucího fungování
C)
NESCHVALUJE
**** výpověď smlouvy o svozu odpadů s firmou KTS Ekologie s.r.o.
*** záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 o výměře cca 100 m2 v k.ú.
Ivančice
** snížení kupní ceny za prodej pozemků p.č. 590/112-117 a 590/125 v k.ú.
Ivančice z 800,-Kč/m2 na 300,-Kč/m2; k revokaci usnesení z 13.12.2010 tak
nedošlo
*** úhradu kupní ceny 43 800,- Kč za pozemky p.č. 2595/35 a st. 737 v k.ú.
Kounické předměstí v měsíčních splátkách 1 000,- Kč
*** zřízení věcného břemene – práva chůze a jízdy po pozemku st. 2 v k.ú.
Ivančice k pozemkům st. 1591, st. 1270, st. 1271, st. 1272, st. 1273, st. 1274, st.
1592 a k nemovitostem na těchto pozemcích a dále k pozemkům p.č. 9/2 a 10
v k.ú. Ivančice ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a.s..
Inzerce
RIZIKOVÉ KÁCENÍ ■ OŠETŘENÍ DŘEVIN
odborně, kvalitně, rychle, za dobrou cenu – 606 098 553
10
CENA MĚSTA IVANČIC
V pátek 29. 7. 2011 byly ve slavnostní atmosféře obřadní síně radnice města
Ivančice uděleny ceny ivančickým osobnostem za jejich celoživotní práci a šíření věhlasu našeho města. Zastupitelstvo města Ivančice na svém 4. zasedání
dne 27. 6. 2011 schválilo na základě doporučení Komise pro udílení Ceny města
a Rady města Ivančice návrhy od občanů města, orgánů města, organizací, institucí, společností, spolků a sdružení, škol apod. udělení cen města Ivančice těmto
kandidátům:
Mgr. Jan Kratochvíl – za oblast sport a výchova,
Mgr. Otmar Němec – za oblast vzdělávání a výchova,
Milan Halúzka – oblast propagace města Ivančice,
Ladislav Kocáb – za oblast sport.
Zvláštní cena: Radek Koblížek – za odvahu a záchranu lidského života.
Mgr. Jan Kratochvíl
Jan Kratochvíl se narodil 24. srpna 1940 v Oslavanech. Absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor speciální pedagogika a tělesná
výchova. Po absolvování vysoké školy pracoval na Základní škole pro sluchově
postižené v Ivančicích jako učitel, později jako zástupce ředitele a ředitel školy.
V roce 1990 byl donucen z této školy odejít. Až do odchodu do důchodu působil
jako učitel na Zvláštní škole v Ivančicích.
Celý svůj život zasvětil tělovýchově
a sportu. Aktivně se věnoval atletice,
boxu, házené, kopané a lednímu hokeji.
Působil jako člen Tělovýchovné jednoty
Slovan Ivančice, člen Krajské kontrolní
a revizní komise Českého svazu tělesné výchovy a předseda Organizačního
11
výboru celostátních sportovních her sluchově postižených žáků. Dále působil
v okresním a krajském atletickém svazu a v Krajském výboru Českého svazu
tělesné výchovy.
V době jeho působení na základní škole pro sluchově postižené patřila ivančická škola mezi nejlepší v celé tehdejší Československé socialistické republice.
Vychoval několik neslyšících reprezentantů a dokonce držitele světového rekordu ve skoku vysokém. V roce 1965 založil Celostátní sportovní hry sluchově
postižených žáků.
Do roku 2010 se aktivně podílel na reprezentaci neslyšících chlapců České
republiky ve futsalu.
Za svoji aktivní činnost dostal celou řadu ocenění. Vzorný učitel, medaili
„Za zásluhy“ Svazu invalidů, stříbrný a zlatý odznak Českého atletického svazu,
Čestný odznak Českého svazu tělesné výchovy a v roce 2000 cenu FAIR PLAY
Českého olympijského výboru.
Mgr. Otmar Němec
Otmar Němec se narodil 18. září
1947 v Ivančicích. Po absolvování
Pedagogické fakulty Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Brně a základní
vojenské služby pracoval jako učitel na
Základní devítileté škole ve Zbýšově,
později ve Střelicích.
V roce 1972 nastoupil jako učitel na
Základní devítiletou školu v Ivančicích,
kde působil až do odchodu do důchodu. V roce 1994 se stal zástupcem ředitele
a o dva roky později byl jmenován ředitelem školy – tehdy již Základní školy
Tomáše Garyka Masaryka, jejíž název byl škole vrácen v roce 1990.
Při nástupu do funkce ředitele školy se musel vypořádat s nelehkým úkolem.
Zajistit během krátké doby z důvodu rozsáhlé rekonstrukce školy vyklizení veškerého inventáře a rozmístit všechny žáky na náhradní pracoviště vhodné k výuce. Organizační práce v době rekonstrukce zvládl na výbornou.
Vedle různých funkcí ve škole v průběhu svého zaměstnání vykonával práci
okresního metodika a krajského lektora předmětu Technické práce. V roce 1992
mu bylo v Uherském Brodě u příležitosti čtyřstého výročí narození Jana Ámose
Komenského uděleno vyznamenání za vynikající práci v oblasti školství.
Mgr. Otmar Němec byl ceněn jako vynikající manažer školy. Vždy se perfektně staral nejen o chod školy, ale i o své zaměstnance. Školu a vzdělání povznesl na vysokou úroveň.
12
Milan Halúzka
Milan Halúzka se narodil 8. března 1936 ve Fryštáku. V roce 1943 se
s matkou, coby ivančickou rodačkou,
přestěhoval do Ivančic. Po maturitě na
zahradnické škole absolvoval vojenskou službu.
Jeho první zaměstnání bylo v brněnském obchodu s ovocem a zeleninou, kde pracoval jako zbožíznalec. V roce
1988 nastoupil do Technických služeb v Ivančicích jako vedoucí zeleně města.
Po zrušení Technických služeb až do odchodu do důchodu pracoval na Městském úřadě v Ivančicích.
Jeho celoživotním koníčkem je pěstování květin, zejména chryzantém. V roce 1980 vstoupil do klubu zahrádkářů Chryzantéma Jižní Morava. Tato organizace v roce 1985 zrealizovala jeho nápad uspořádat výstavu chryzantém, která se
během několika let stala mezi odbornou i laickou veřejností pojmem.
Výstava chryzantém reprezentuje město Ivančice v celé naší republice a těší
se velké návštěvnosti také ze zahraničí.
Již několik let vystavuje své vlastnoručně vypěstované květy také ve slovenském družebním městě Stupava.
Zíslal několik ocenění, ale největším oceněním je pro něj ohlédnutí do minulosti, kdy za sebou vidí záhony krásných květů.
Ladislav Kocáb
Ladislav Kocáb se narodil 3. února 1941 v Ivančicích. Po absolvování
Strojní průmyslové školy nastoupil do
ZKL Brno, kde pracoval jako technický
úředník. Zde působil celý svůj produktivní život až do odchodu do důchodu.
Celý jeho život je pevně spojen
s ivančickou házenou. Již od roku 1957
působil v házenkářském oddílu jako brankář a v roce 1958 se stal přeborníkem
kraje.
Dále působil jako trenér žáků, dorostu a mužů, rozhodčí v okresních a krajských soutěžích. Od roku 1962 byl rovněž významným házenkářským funkcionářem jak na krajské, tak na celostátní úrovni. Byl například předsedou Sportovní technické komise a disciplinárky Českého svazu házené Brno, předsedou
Okresního svazu házené Brno-venkov a členem Rady Českého svazu házené.
13
S házenou procestoval celou Českou a Slovenskou republiku i některé evropské země.
Ve volném čase se rád věnuje kromě házené svým čtyřem vnoučatům, čte
sportovní noviny a časopisy, luští křížovky.
V roce 2011 mu byla udělena medaile Výkonného výboru Českého svazu
tělesné výchovy za celoživotní práci v tělovýchově.
Radek Koblížek
Radek Koblížek se narodil 20. října
1997 v Ivančicích. Ve čtyřech letech
se poprvé postavil na brusle a již od
pěti hrál hokej za rosickou přípravku.
V devíti letech slavil první úspěch, kdy
se svým týmem vybojoval titul mistra
České republiky třetích tříd.
V roce 2007 odletěl do kanadského
Quebecu na prestižní turnaj. Na tomto
turnaji vybojoval s týmem krásné 3. místo.
V roce 2008 si turnaj v Kanadě zopakoval a tentokrát odváží tým z Quebecu
dokonce stříbro.
V létě roku 2008 se Radkovi ozvalo vedení Hokejového klubu Komety
Group Brno a o dalším působení Radka bylo rozhodnuto.
V závěru letošní sezóny byl nominován za tým Czech Selects 97 na neoficiální mistrovství světa ročníku 97 v Praze, kde získal tým zlaté medaile, a přispěl
k dalšímu obrovskému úspěchu českého mládežnického hokeje.
Média o Radkovi mimo jiné napsala: cituji: dokázal, že i malí hráči s velkým
talentem a srdcem mohou úspěšně hrát v nejlepším týmu na světě.
O svém velkém srdci a odvaze přesvědčil i koncem letošního ledna, kdy odjel,
jako již mnohokrát, se svým tatínkem, na hokejový zápas do Brna. Během cesty
tatínek pocítil náhlou nevolnost a snažil se na přivaděči na dálnici zastavit. To
už však nezvládl a upadl do bezvědomí. Auto se řítilo do předjíždějícího pruhu
a dále do protisměru. Přestože je Radkovi teprve 13 let, ihned zareagoval. Skočil
na zem a rukou se snažil zabrzdit. Současně se chopil volantu a odjel s autem ke
krajnici. Tím zachránil život otci, sobě a zabránil velké tragédii. Ihned zavolal
rychlou záchrannou pomoc a prosil o pomoc i ostatní řidiče. Všichni pomohli
a počkali do příjezdu záchranky a policie.
Tady však příběh ještě nekončí. Radek se rozhodl přes veškerý stres a obrovskou zátěž sehrát dnešní zápas pro tátu a doufal, že večer mu oznámí výsledek.
Nahrál na 3 branky a jeho tým vyhrál. O tuto radost se však s tatínkem mohl
podělit až za dlouhých 6 dní.
Převzato z www.ivancice.cz
14
Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Ve zveřejněných výpisech jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000
Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.
20. schůze
konaná dne 27.06.2011
Ö Žádost o poskytnutí veřejné
finanční podpory – Občanské
sdružení Hrubšice
RM schvaluje poskytnutí dotace
z rezervy rady ve výši 10.000,- Kč
Občanskému sdružení Hrubšice jako
příspěvek na pořádání kulturních akcí
v Hrubšicích.
Ö MŠ Na Úvoze Ivančice
RM schvaluje:
1) Navýšení kapacity Mateřské
školy Na Úvoze Ivančice z 90 na 118
dětí s účinností k 1. září 2011;
2) Zřízení nového místa výkonu
činnosti školy na adrese Mjr. Nováka 7
s účinností k 1. září 2011;
3) Zápis školní jídelny-výdejny
při Mateřské škole Na Úvoze Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková
organizace na adrese Mjr. Nováka 7
s kapacitou 28 dětí;
4) Podání žádosti o změny v Rejstříku škol a školských zařízení;
RM schvaluje podání výpovědi nájemní smlouvy uzavřené s Pedagogicko psychologickou poradnou pro případ, že nedojde k dohodě o ukončení
nájemního vztahu dle potřeby města.
Ö Schválení Smlouvy o dílo se
zhotovitelem Územního plánu
Ivančice
RM schvaluje Smlouvu o dílo se
zhotovitelem Územního plánu Ivančice – společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 8, Brno,
IČ 18824463.
Ö Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory na cyklistickou
časovku – p. Pospíchal
RM schvaluje poskytnutí dotace
z rezervy rady ve výši 2.000,- Kč
panu Pospíchalovi, Ivančice na úhradu
nákladů na cyklistickou časovku Letkovský šíp 2011.
Ö Smlouva č. 10070213 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR na akci
„Revitalizace Základní školy
Vladimíra Menšíka – Růžová
7“
RM schvaluje Smlouvu č.
10070213 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí
ČR na akci „Revitalizace Základní
školy Vladimíra Menšíka – Růžová 7“
ve výši 186.313,66 Kč. Na základě
rozhodnutí MŽP ev.č. EDS/SMVS
115D222001323 bude na tuto akci
dále čerpána dotace ze státního rozpočtu do výše 3.164.256,22 Kč.
15
21. schůze
konaná dne 01.07.2011
Ö Elektroinstalace na hájence
Réna – zadání zakázky a smlouva
RM schvaluje zadání zakázky na
rekonstrukci elektroinstalace na hájence Réna firmě Elektro Kališ s.r.o.,
Ivančice, IČ 26950987 a příslušnou
Smlouvu o dílo. Vybíráno ze tří nabídek. Cena 96.209,50 Kč bez DPH
+ navýšení o 10.000,- Kč bez DPH
z důvodu požadavku větší délky kabeláže. Hrazeno bude ze schváleného
rozpočtu odboru majetkoprávního.
22. schůze
konaná dne 18.07.2011
Ö Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského
kraje na zabezpečení lékařské
služby první pomoci pro dospělé
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností
na zabezpečení lékařské služby první
pomoci (LSPP) – pro 2. pololetí 2011
a pro rok 2012, na základě které Jihomoravský kraj poskytne městu Ivančice dotaci 750.000,- Kč pro 2. pololetí
2011 a dotaci 1.500.000,- Kč na zajištění LSPP pro dospělé pro obce ve
správním obvodu města Ivančice.
Ö Smlouva o zajišťování lékařské
služby první pomoci – Nemocnice Ivančice
RM schvaluje Smlouvu o zajišťování lékařské služby první pomoci
(LSPP) pro 2. pololetí 2011 a pro rok
2012, na základě které bude Nemocnicí Ivančice, příspěvková organizace,
zajišťována LSPP pro dospělé v pracovní dny od 16 do 22 hod. a v nepracovní dny od 8 do 22 hod. Hrazeno
16
bude z dotace poskytnuté Jihomoravským krajem.
Ö Žádost o stanovení místa na veřejném pozemku, na něž by bylo
možné přesunout přívěs jiné
osoby neoprávněně umístěný na
pozemku žadatele
RM konstatuje, že není v kompetenci městské policie ani města
zasahovat do soukromovlastnických
vztahů, k jejichž řešení je příslušný
soud, příp. je možno se obrátit ve věci
neoprávněného užívání pozemku na
přestupkovou komisi města.
Ö Výběrové řízení na pozici ředitele budoucí příspěvkové
organizace města Besední dům
Ivančice
RM schvaluje vypsání výběrového
řízení na pozici ředitele příspěvkové
organizace města Besední dům Ivančice dle předložené výzvy.
23. schůze
konaná dne 25.07.2011
Ö Zřízení obytné zóny – místní komunikace v ulici Hřbitovní a Pod
Jakubem
RM schvaluje zřízení obytné zóny
na místní komunikaci v ulici Hřbitovní a Pod Jakubem dle předloženého návrhu. Odpovídající technické
dopravní řešení bude přijato; návrh
bude předložen do RM konané dne
08.08.2011.
Ö Nabídka prezentace pro město
Ivančice
RM schvaluje prezentaci města
Ivančice v průvodci, který vydává Vydavatelství IPR, s.r.o., Praha, „Kam
v Praze / Křížem krážem ČR“ od
9/2011 do 9/2012. Jedna stránka formátu A5 za cenu 15.000,- Kč + DPH.
RM ukládá KIC Ivančice spojit se
neprodleně s vydavatelstvím a zajistit
dodání fotografií a textu do průvodce.
Ö Nabídka prezentace pro město
Ivančice
RM schvaluje prezentaci města
Ivančice v periodiku MORAVSKÝ
METROPOL, který vydává METROPOL MEDIA s.r.o., Brno. Čtyři
stránky formátu A4 za cenu 20.000,Kč + DPH.
24. schůze
konaná dne 02.08.2011
Ö Sdružení amatérských mažoretek – 2. ročník postupové soutěže
RM souhlasí s umístěním skákacího hradu pro děti před sportovní halou
v rámci 2. ročníku celorepublikové
postupové soutěže mažoretek pořádané občanským sdružením „SAM
- sdružení amatérských mažoretek“,
Ždánice dne 24.09.2011 v Městské
sportovní hale v Ivančicích. RM
schvaluje poskytnutí sponzorského
daru – volných vstupenek do Památ-
níku A. Muchy pro soutěžící a jejich
vedoucí.
Ö Jízda parních vlaků
RM schvaluje uvolnění částky
10.000,- Kč z rezervy rady na reklamní plnění ve prospěch Českých
drah, a.s., Brno při slavnostní jízdě
parních vlaků s historickými vozy
dne 10.09.2011 u příležitosti Dnů
Evropského dědictví a Oslavanských
historických slavností.
25. schůze
konaná dne 08.08.2011
Ö Žádost o příspěvek - oprava
němčické sokolovny
RM, pro doporučení zastupitelstvu
schválit příspěvek na opravu sokolov17
ny, požaduje doplnit položkový rozpočet, předpoklad úplného finančního
krytí včetně příspěvků a dotací od jiných subjektů a hygienické normy pro
to, aby v opravené sokolovně mohli
cvičit žáci škol – úkolem pověřen
Mgr. Musil.
Ö Změna usnesení č. 29/R8 ze dne
21.03.2011 - termín konání akce
Střediska volného času
RM souhlasí se změnou termínu
konání akce Střediska volného času
Ivančice „Zábavné odpoledne v parku Réna“ - akce se uskuteční dne
18.09.2011.
Ö Prezentace města Ivančice se zaměřením na objekt Besední dům
a jeho aktivity
RM schvaluje prezentaci města
Ivančice, a to se zaměřením na hotel
Besední dům a jeho aktivity, v deníku
Mladá fronta DNES, formát 141 x 217
mm za cenu 15.038,- Kč bez DPH.
Hrazeno bude z rezervy rady.
Informace o nezaměstnanosti v Ivančicích
Míra nezaměstnanosti v Ivančicích v měsíci červenec 2011 činila 10,3%, což
odpovídá 472 dosažitelných uchazečů o zaměstnání z celkového počtu 4592 ekonomicky aktivních obyvatel. V Mikroregionu Ivančicko bylo evidováno celkem
1160 uchazečů o zaměstnání, což odpovídá míře nezaměstnanosti 10,4%. Oproti
červnu 2011 se jedná o nárůst o 0,2%.
Řeznovice mají nové fotbalové hřiště
(barevný obrázek na 2. straně obálky)
V sobotu 16. července 2011 bylo v Řeznovicích slavnostně otevřeno hřiště,
které prošlo náročnou, rok a půl trvající rekonstrukcí. Vzorně upravená travnatá
plocha, v pozadí orámovaná přírodní kulisou, musela každého, zejména v pohledu s tribuny, na první pohled nadchnout. Hezký dárek k oslavě 80. výročí
kopané v Řeznovicích, které bude příští rok.
Zrekonstruované hřiště otevřeli v 10 hodin slavnostním výkopem dva bývalí
řeznovičtí fotbalisté Jaroslav Vérosta (92) a Julius Vaněček (76) za asistence
rozhodčího Pavla Bělohrada.
Prvními mužstvy, která nastoupila na novou hrací plochu, byli staří páni Řeznovic a Zbraslavi, která se utkala při dopoledním matiné před odpoledním turnajem Memoriálu bratrů Jiřího a Jana Špačkových. Utkání skončilo smírně 1:1
a historicky první branku na novém hřišti vstřelil ing. Pavel Seethaler, bývalý
přední hráč Sokola Řeznovice, který nezapomněl na svoji jemnou panenkovskou
techniku.
18
O slavnostní výkop se postarali dva bývalí řeznovičtí fotbalisté Jaroslav Vérosta (92)
– uprostřed a Julius Vaněček (76) za asistence rozhodčího Pavla Bělohrada.
Na našem snímku se míč nezadržitelně blíží do branky, aby byl na novém hřišti zaznamenán historicky první gól. Šťastným střelcem se stal ing. Pavel Seethaler hrající za staré
pány Řeznovic.
19
Ve 13 hodin, před zahájením vzpomínkového turnaje
s účastí mužstev Ivančic
B, Polánky, Řeznovic a Jamolic, přivítal předseda
domácího oddílu Jan Ryška
vzácné hosty – předsedu
Okresního fotbalového svazu
Stanislava Švarce a zástupce
Města Ivančic místostarostu
Radoslava Skálu. V úvodu
svého projevu Jan Ryška
vzpomenul na Jiřího Špačka
a Jana Špačka, bratry, na
jejichž počest se Memoriál
koná a kteří odešli v minulém roce na věčný odpočinek. Oba dva, dříve hráči,
později dlouholetí obětaví
Předseda Sokola Řeznovice Jan Ryška přivítal vzácné funkcionáři, zastávali funkci
hosty, předsedu Okresního fotbalového svazu Stanisla- předsedů Sokola Řeznovice
va Švarce (na snímku vlevo) a zástupce Města Ivančic a zasloužili se velkou měrou
místostarostu Radoslava Skálu.
o rozvoj místní kopané. Turnaj pak proběhl v přátelském sportovním duchu a jeho vítězem se stalo mužstvo
Polánky, které vyhrálo 2:1 nad Řeznovicemi, když domácí neproměnili penaltu.
V zápase o třetí místo porazily Ivančice B mužstvo Jamolic.
Jak se rodí hřiště
Připomeňme si historii. Fotbalový klub byl v Řeznovicích založen r. 1932
a pro svou činnost mu obec zapůjčila místo sloužící v té době jako pastvina.
Hřiště bylo poměrně úzké a jedna branka stála hned před bažinatým potokem,
kam často padal míč. V šedesátých letech se klubu podařilo získat pozemek za
druhou brankou hřiště, kde do té doby byla políčka domkařů, a hřiště se tak
mohlo posunout od potoka a také prodloužit. Od té doby, až do r. 2009, se tak
hrálo na hřišti, jehož jednu část tvořila bývalá pastvina a druhou bývalé pole.
Plocha se od branky k brance svažovala o 1,5 m a navíc ní byly táhlé vlny, které
způsobovaly nepředvídatelné odrazy míče. Nad tímto handicapem řeznovického
hřiště však převažoval jeho travnatý povrch, neboť v té době bylo ještě běžné, že
hřiště byla často škvárová.
20
Fotbalový trávník je ale třeba pravidelně sekat. Nejprve se o to kosami starali
chovatelé králíků, později posek zajišťoval zemědělský stroj lidově zvaný cepák.
V devadesátých letech dorazila i do Řeznovic éra motorových sekaček. Hřiště se
potom několik let sekalo motorovou ruční sekačkou, což bylo zdlouhavé a pracné. Až zjara 2001 dokázal p. Mirek Nováček vyburcovat obec a s velkou osobní
aktivitou uspořádal veřejnou sbírku na malotraktorovou sekačku. Podařilo se mu
vybrat přes 78.000 Kč a stroj sám zakoupil a zajišťoval i jeho údržbu. Nastala
nová éra travnaté plochy hřiště – pravidelné týdenní sečení, které obětavě celých
8 let zajišťoval buď sám Mirek Nováček nebo jeho manželka Jana. Povrch hřiště
získal na kvalitě a také jeho vzhled byl velmi utěšený.
Další předseda fotbalového oddílu Jan Ryška si dal za cíl v trendu vylepšování hřiště pokračovat, aby se Řeznovice vyrovnaly ostatním klubům v okrese,
které ve vývoji neustrnuly a hřištím věnují náležitou péči. Navrhl výboru klubu
provést celkovou rekonstrukci hrací plochy, při které se odstraní viditelný sklon
hřiště a současně i vlnitost terénu. Na jaře roku 2010 byla těžkou technikou shrnuta horní úrodná zemina a potom celé hřiště srovnáno do roviny a zemina pak
navezena zpátky. Závěrečně urovnání prováděl speciální buldozer, tzv. grader,
který niveletu plochy zaměřoval laserem. Pak fotbalisté v rojích sbírali kamení,
aby se do čisté hlíny mohla zasít tráva. Trávník byl potom podle potřeby zaléván.
Hrát na novém hřišti je dnes potěšení, tak komentují náročnou investiční akci za
téměř 400 tis. Kč spokojení fotbalisté.
Foto z května 2010. Rekonstrukce hřiště byla zahájenou skrývkou horní úrodné vrstvy.
21
Předseda Sokola Řeznovice podnikatel Jan Ryška se o této investiční akci
vyjádřil takto: „Sokol Řeznovice se pokoušek získat na rekonstrukci hřiště dotace, ale marně. Oddíl se přesto do akce pustil s tím, že finanční garance na sebe
vezme předseda sám. Akci pak firemně zastřešil pan Marcel Semrád, náš kamarád, místní hráč stolního tenisu a majitel nesmírně cenného pojízdného bagříku.
Rovněž jemu patří veliký dík. Postupně nám nezištně pomáhali další bývalí hráči
jako Roman Nešpůrek, Olda Bukač, Rosťa Řezáč, Jan Pavlík ml., a další, jako
Tomáš Bednář, Pepa Procházka a také Víťa Ryška. Prací se účastnili ponejvíce
členové výboru a někteří hráči, nejvíc má ale odpracováno a zaslouží si potlesk
a velkou pochvalu hospodář Mirek Polák.“
Pan Mirek Polák sice bydlí v Ivančicích, ale při úpravách řeznovického hřiště
byl tady poslední dva roky vidět téměř každý den. Dojížděl sem po zaměstnání
a kromě jiného zajišťoval i zavlažování a sekání trávy. Na dotaz, jak je za toto
časově náročné správcování oddílem placen odvětil, že vše dělá z lásky k fotbalu
a místnímu klubu a tedy samozřejmě zadarmo. Pan Mirek Polák nás také požádal, abychom za množství odvedené práce vyzdvihli i Jirku Albrechta a brankáře
Miloše Havlíčka z Letkovic, kteří mu často pomáhali.
Na závěr musíme fotbalistům s úklonou poděkovat. Jak lépe dávat alternativu
proti utrácení volného času u počítače nebo v hospodě než vytvářet podmínky ke
sportování. Hrát na kvalitním hřišti je jistě pro mládež lákadlem, které snad aspoň u některých převáží nad pohodlností. Sokol Řeznovice se vzorně stará o pozemek pronajatý mu obcí a ten se stává její výkladní skříní. Kromě péče o hřiště
vysázeli fotbalisté kolem sportovního areálu lipovou alej s deseti 3 metrovými
stromky, kterou by časem chtěli prodloužit až k dětskému hřišti.
Jak ale známo, každé dílo prodává jeho kabát a řeznovické hřiště by ho mohlo
mít přímo královský. Se vší úctou k románské stavbě, to nejkrásnější, co Řeznovice mají a co je činí výjimečnými, je řeka Jihlava, která obec lemuje po celé její
délce. Břeh řeky u hřiště je však zarostlý lebedou, kopřivami a jiným plevelem,
někde až do výše nad 2 metry, také stromový porost je zbytečně hustý. Vodní tok
můžeme podle sluchu jenom tušit. Úplně se ztrácí za touto houštinou jako ponorná
Punkva v jeskyni. Vysekávání břehu však přece nemůžeme chtít na správci hřiště!
Jednak už nyní téměř všech svůj volný čas obětuje hřišti a jednak jde přece o pozemek, o který by se měli starat místní. Jak nádherné by to tady bylo. Třeba košatá
lípa, stojící na kultovním místě s výhledy na kostel, řeku i hřiště, by si určitě víc
než kopřivový záhon zasloužila sestavit kolem sebe kruhovou lavičku. Doufejme
jen, že se nenaplní parafráze na známé lamentování našich politiků o pokažených
generacích vyrostlých v normalizačních letech, kterou na toto téma pronesl místní
vtipálek: „Toho se my už nedočkáme, tato generace je zkažená. Teprve až vymře,
a možná i ta další, pak se snad o ten břeh bude někdo starat!“ Ale na závěr vážně:
„Dokážete si představit, jak by zakrátko travnatý areál vypadal, kdyby tu nebyl
fotbalový oddíl a jeho pracovití správci hřiště?“ Já ano, ale nepřipouštím si to.
22
Krásný sportovní areál by ještě měl vyměnit na severní straně svůj nevzhledný kabát.
Místo tohoto plevelem zaneřáděného by to mohl být kabát přímo královský. Za hradbou
z lebedy, kopřiv a přehuštěných stromů se totiž skrývá úžasně romantický výhled na řeku
Jihlavu.
Text a foto Vít Karas
Společenská kronika
VZPOMÍNKA
„Co jednou hluboce zde žilo a bylo,
má sílu, aby se nikdy neztratilo.“
E. Geibel
Letos v srpnu uplynulo již osm let, co odpočívá na hřbitově pod sv. Jakubem
naše maminka a babička,
paní Jiřina Sobotková, roz. Flodrová.
Vzpomínáme často a s láskou na její moudrost, obětavost a pracovitost.
Děkujeme jí i za lásku k Bohu, kterou nám předala.
Dcery Jana a Eva s rodinami
23
Vzpomínka na Jiřího Čudána
Dne 23. 8. 2008 uplynuly tři roky od smrti rybníkáře Jiřího Čudána z Letkovic (* 14. 3. 1947), který podlehl ve středoafrickém Kongu malárii a dalším
tropickým chorobám.
Jiřího Čudána u nás známe především díky sedmihektarovému rybníku
u Letkovic, na jehož projektování a výstavbě se velkou měrou podílel. Po sametové revoluci měl tento rybník pronajatý, a to až do roku 2004. Kromě vědomostí
o chovu ryb tak získal i praktické zkušenosti, především o chovu kaprů, amurů
a tolstolobíků.
Díky jeho znalostem si tohoto zkušeného rybníkáře vyžádala v r. 2006 česká
firma Afrofish, která se rozhodla podnikat s chovem sladkovodních ryb v rovníkové Africe, ve státě Kongo. Při dlouholetých bojích tam totiž zaniklo mnoho
bývalých rybníků, které bylo třeba obnovit a také vylepšit. Díky Jiřímu Čudánovi
tu, od r. 2006 do r. 2008, u vesnice Džomuna, ležící poblíž hlavního města Brazzaville, vzniklo 44 rybníků o celkové rozloze přes 10 hektarů. Sladkovodním, na
kyslík nenáročným rybám se v teplém klimatu dařilo a rostly podstatně rychleji
než u nás, odkud byl dovezen plůdek. Ryby se tak opět staly významným zdrojem výživy pro místní obyvatelstvo, které navíc, díky rybníkaření, našlo práci.
Úspěšné působení zde učinilo Jiřího Čudána váženou osobou a v době nemoci se mu dostalo nejlepšího možného ošetřování ve zdejší francouzské nemocnici. Zachránit ho před účinkem zákeřných tropických chorob se však nepodařilo
a Jiří Čudán dne 23. srpna 2008 zemřel. Bylo to velká ztráta nejen pro českou
podnikatelskou firmu, ale i pro domorodce, kteří mu vystrojili důstojný pohřeb.
Jiří Čudán dnes leží pochován v rovníkové Africe, i když své Letkovice tolik
miloval. Svou lásku k rodné vsi vyjádřil básní, kterou naspal jako mladík v r.
1967, když prodělával dvouletou základní vojenskou službu:
Rodná ves očima vojáka
Těším se jak malé děcko,
parta, kamarádství je mně všecko,
rozběhnout se po Hlinku
a podívat se na ni s vrchu,
na tu naši dědinku.
Tam kaplička a hospoda –
ta mě láká.
Na pár džbánků šel bych hned,
naše řeky hučí, nechoď,
vrať se zpět!
Tak ten pohled dlouhý
dražší než vše pivo,
mám tě rád, ty rodná nivo
rád vrátím se zase zpět.
Každý ať pije jak mu libo,
naši malou vísku
nevyměním za celičký svět.
Podle materiálů a foto z archivu paní Vlasty Čudánové sestavil Vít Karas
24
Rybníkář Jiří Čudán na lodi vpředu vpravo
Místní obyvatelé vystrojili Jiřímu Čudánovi důstojný pohřeb
25
PRÁZDNINY V IVANČICÍCH
Ivančice, malé malebné městečko na jižní Moravě. Kdysi, před druhou světovou válkou, před holokaustem byla v Ivančicích slavná židovská náboženská obec.
Patřila k ní veliká rodina Steinerů. Můj pradědeček Izajas Steiner a jeho bratr Elkan. Jejich otec Jakub. Jakub a pak Izajáš byli představenými židovské náboženské
obce. Izajáš měl devět dětí. Potom, co prababička Scharlotte zemřela po porodu
mé babičky, oženil se Izajáš s Rosou a měl s ní dva syny. Elkan se neoženil, neměl
potomky. Znala jsem tři dcery a dva syny Izajáše a jejich potomky. Mnozí zahynuli
v holokaustu, ti, kteří přežili měli děti a vnoučata. Jsme zase veliká rodina, většina
z nás žije v Izraeli, někteří žijí v ČR v Praze a v Hradci Kralové.
Na ivančickém židovském hřbitove jsou hroby našich příbuzných. Steiner,
Sinaiberger, Samek, Schallinger, Neubauer. Jména zahynulých jsou zapsána na
pamětní desce v ivančické radnici.
V roce 1939, když náš život v klidu a v míru byl ohrožen, rozhodli se rodiče, že
strávíme letní prázdniny v klidných a známých Ivančicich. Bylo mi tehdy deset let,
mé mladší sestře bylo pět let. Jely jsme s maminkou a s babičkou do jejího milovaného rodiště, Ivančic. Když jsme projížděly Brnem, viděly jsme německé fašistické
vlajky s hákovým křížem. Ivančice leží jižně od mého rodného Prostějova. Rostou
tam rostliny, pro které je na Hané příliš chladno. Poprvé jsem viděla v Ivančicích
moruši a ochutnala její plody; v okolí pěstují vinnou révu, chřest – těmto rostlinám
se nedaří v úrodné rovině Hané, jejímž hlavním městem je můj rodný Prostějov.
Chodila jsem se koupat v říčce, byl tam splav. Některé z místních dětí mne naučilo
skrýt se za proudící vodou splavu; je tam vzduch, dá se tam dýchat.
Maminka, babička a sestra bydlely v najatém pokoji, já jsem bydlela u prastrýce Arnošta Steinera a jeho ženy tety Vally. Strýc Arnošt a teta Vally byli
velice pilní, hodní a skromní. Měli dva syny, mladší Franta nebyl doma, byl na
letním taboře; starší Karel bydlel u rodičů, jezdil každý den časně zrána do Brna
- studoval lékařství. Moc se mi líbil, byl to hezký urostlý chlapec. Po letech jsem
se dověděla, že Karel byl na jaře 1942 zastřelen při pokusu o útěk v Rejowcich
v Polsku.
Často jsme navštěvovaly milovaného prastrýce Ziga. Zigo byl amaterským
malířem; seděly jsme potichu a klidně, když maloval naše portréty.
O dalších letních prázdninách jsme už nikam nejeli, zůstali jsme v Prostějově.
Druhého července 1942 jsme „jeli“ do Terezína. Po třech dlouhých letech
jsme přežily moje maminka, sestra a já a Izajášova vnučka Lotte Senska z Miroslavi.
Po tolika letech – mé děti jsou přibližně tak staré jak tehdy byla moje babička
– jsem s nimi a s vnoučaty navštívila Českou republiku a ovšem také Ivančice,
aby věděli, odkud pocházíme, kde naši předkové kdysi žili.
Maud Michal Beerova z Tel Avivu
26
O vodě a řekách v Letkovicích
Voda, ať už jakákoliv, vždy ovlivňovala život jak obce, tak i občanů. Už
i název Ledkovice, užívaný do roku 1925, byl údajně odvozen od ledů, které se
tady kupily při jarním tání kolem obou řek Jihlavy a Oslavy. Další nebezpečí
představovaly přívaly z okolních svahů, hlavně od Nové Vsi nebo Hlinku. Proto
občané hloubili různé příkopy nebo zmoly. Dokladem toho je tzv. „Novotnova
zmola“, která odvádí dešťovou vodu z Hlinku a Štomfů do Jihlavky. O opatření
k ochraně majetků občanů slouží zápis opsaný z „Obecních protokolů“ ze dne
26. října r. 1879.
Doslovný opis, ve kterém jsou opraveny pouze pravopisné chyby
Protokol
sepsán u představenstva obce Ledkovské v příčině vyházení příkop v Širokých
nivkách.
Přítomni podepsaní.
Na dnešní den svolán výbor obecní do schůze, při které se jednohlasně usneslo, že příkopa v Nivkách už zítra vyházeti se má, a sice každá u svého pole.
Když by ale z majetníků podle nařízení tuto příkopu dělat se vzpíral, zhotovit
se nechá na jeho útraty.
Podepsaní: Josef Bednařík starosta, Frant. Polák radní, Frant. Čech radní, ?
Jedlička výbor, Jan Jonáš výbor, Frant. Sova výbor, 3 podpisy nečitelné a Josef
Kavalíř náhradník.
Řeky způsobily mnoha rodinám nejen škodu na majetku, ale i v životech.
V rodinách pana Černého (dnes Šlimarovi) a pana Emana Roháčka z hospody
se utopily celkem 3 děti. Rodina Čudánova zůstala bez otce a manžela. Jiří Čudán odjel do Konga zakládat rybníky a tam na následky malárie zemřel a je tam
i pohřben.
Lidé dokázali vodu ocenit a využívat. Vyháněli a pásli husy i krávy na Pastvisku (dnes U Chemontu), vozila se voda na praní a prádlo se v řece máchalo.
Vodou z řeky se zalévalo. JZD Letkovice – ZÁVLAHA používalo vodu z řeky
Oslavy na provoz celého závlahového systému ke zvýšení úrody zeleniny. Řek si
lidé vážili a udržovali jejich břehy vysečené. Dokladem toho je zápis ze vzpomínek pana Bartůňka, rodáka z „Ledkovic“. Celý svůj život až do smrti v roce 1938
zachytil inkoustovou tužkou do linkovaného sešitu. Podává nám svým osobitým
způsobem obraz doby, ve které žil. Jeho styl psaní je tak originální, že je lépe
opsat jej doslovně. Doplnila jsem jen čárky mezi souvětí:
Roku 1901 koncem února přišla velká voda se silnými ledy a nemohla se Jihlavka na stavě (v Alexovicích) dlouho provalit, tekla přes staré řeky a provalila
27
se podle kamenné hráze na Němčicko (dnes jsou tam rybníky), otloukly ledy dosti
staré olše na Němčicku a pod Panskýma loukama tak, že byly do půl těla otlučeny
a musele se vysekat. Toho roku nechal pan Al. Skéne opravit břech při Jihlavce
od kamenné hráze dolu a nechal nasázet olše a vrbi, aby chránil břech, ze svolením obce Ledkovské, až zrostou, že je muže obec uživat, tím se voda odrazila
a Němčicko začalo pomalu zarustat vrbama a trávou, ze kterou obec měla každoročně nějaký příjem, opravením hráze na Němčicku nezabránilo se vodě úplně,
při rozvodnění jarním tekla voda přes staré řeky a podryvala břehy u Panských
louk, až zarostly břehy agátama, tak podebírání jejich přestalo.
Soudím, že by bylo škoda nechat zápisky pana Bartůňka bez povšimnutí.
Hlavně občané z Letkovic, ale i Alexovic, Oslavan i Ivančic se z nich mohou
ledacos dozvědět.
Děkuji manželům Nešpůrkovým z Alexovic za Obecní protokoly a manželům Horkým z Letkovic za zapůjčení zápisků p. Bartůňka.
Marie Bisová
Ovce opět v akci
Na konci obce Letkovice se nachází významný krajinný prvek Letkovická
stráň. Místní občané nazývají tuto lokalitu Hlinek, protože jihovýchodní část
kopce byla v minulosti využívána pro těžbu cihlářské hlíny. Sám název Hlinek,
který je uváděn již na mapě stabilního katastru (1825) a mezi lidmi zůstal v povědomí, dává tušit jeho původ. Ze zdejší hlíny se vyráběly vepřovice pro místní
potřebu. Kvůli silné konkurenci velkých cihelen v okolí byl však provoz zdejší
cihelny již ve 30. letech minulého století ukončen. Dnes je prostor po vytěžené
hlíně částečně zastavěn rodinnými domky.
V minulosti kopec sloužil
jako obecní pastvina, na které
se pásly krávy a kozy. Travní
biomasa tak byla každoročně
odstraňována a keřové patro
se nerozšiřovalo, protože
bylo redukováno pastvou.
Je obecně dobře známo, že
zvláště kozy mají rády mladé
větévky stromků a keříků.
V 60. letech využívalo kopce
k pastvě jalovic místní družstvo, které zde pak začalo
28
pást ovce. Ty se zde pásly až do 90. let. I na Hlinku byla tato činnost ukončena
jako na naprosté většině podobných lokalit.
O lokalitu se dlouhou dobu nikdo nestaral. Ve svahových partiích vybujely
neprostupné křoviny a na vrcholu kopce se více jak 20 let nesekalo. Ale v roce
2010 a 2011 se kopci dostalo náležité péče. Minulý rok byly vyřezány keře ve
svahových partiích a probíhala pastva na části vrcholu. Tento rok se ochranářské
práce rozšířily téměř na celý kopec. Páslo se z části ve svahu a na vrcholu kopce.
Celková rozloha pastvy činila 1 ha. Bylo zde 22 ovcí a 2 kozy. Pastva probíhala
od 21. května do 2. července. Velmi důležitá byla pastva právě ve svahu, protože
kozy i ovce okusovaly keře a tím pádem zabraňovaly rozšíření keřového patra.
Zbytek temene kopce 0,70 ha bylo posečeno, tráva se usušila a byla odvezena
jako krmivo pro ovce na zimu.
Rozšiřování keřů a nesečení travního porostu má neblahý vliv na chráněné
rostliny, které se zde vyskytují. Našim cílem je chránit kopec, ale také ho zemědělsky využívat tak, jak tomu bylo dříve. Pastva ovcí a jiných hospodářských
zvířat v zemědělské krajině je přirozená a velmi užitečná. Má pozitivní dopady
na rostliny, které zde rostou i na hmyzí společenstva a další živočichy. Krajina,
o kterou se člověk stará, je mnohem pestřejší. Kvete zde více květin a najdeme
zde více zástupců z živočišné říše. Našim cílem není kopec chránit před lidmi,
ale právě pro lidi.
Z vrcholu Hlinku je nádherný pohled na celé Ivančice. Ten si mohli vychutnat i účastníci akce Pasení oveček na Hlinku konané 19. června 2011. Celé
akce se zúčastnilo asi 60 lidí. Program byl určen dětem od 3 do 10 let a jejich
rodičům. Pro děti byl připraven farmářský pětiboj, kde si na vlastní kůži mohly
vyzkoušet, že práce v zemědělství je opravdu těžká. Po absolvování všech disciplín (vrh gumákem, hod bramborou do koše, skákání v pytli, slalom s trakařem
a poznávání krmení pro ovce) dostaly děti sladkou odměnu a společně jsme šli
nakrmit ovečky. Potom se opékali buřty a pro tatínky byla připravena speciální
disciplína vrch vidlemi do dálky. Po celou dobu konání akce mohli účastníci
zhlédnou malou výstavku o chráněných rostlinách a živočiších. Současně jsme
seznámili přítomnou veřejnost s provedenými ochranářskými pracemi formou
brožurky. Účastníci byli spokojeni a doufají, že podobná akce se bude konat
i příští rok.
Žáci ze základní školy z Řeznovic navštívili lokalitu den před vysvědčením.
Děti v doprovodu pedagogického dozoru byly přímo nadšené, že mohly vidět
a krmit ovce. Strávily zde příjemné dopoledne. Dozvěděly se mnoho zajímavých
informací o ovcích a divokých zvířatech, která mohou potkat na tomto místě.
Děti se seznámily s ochranou krajiny v praxi.
Našim cílem a přáním je, aby přírodní krása tohoto místa zůstala zachována.
Každý, kdo na kopec zavítá, ať je stejně jako my očarován nádherným výhledem
na okolí.
29
Ochranářské práce a akce pro veřejnost sponzoroval ekologický institut Veronica z grantu Nadace Veronica a Agentura ochrany přírody a krajiny v Brně.
Za podporu děkujeme rovněž městu Ivančice hlavně panu starostovi MUDr Vojtěchu Adamovi, vedoucímu odboru životního prostředí Ing. Haluzkovi a paní
JUDr. Muchové.
Bc. Hana Juránková
Podletí – významné období v chovu včel
Samotný název tohoto období svádí laika k otázce,
proč včelaři o podletí mluví v souvislosti s řadou prací konaných se včelstvech, když je pravé léto. Včelaři však ví,
že pracovat se včelami podle kalendářních období, by ve
své podstatě znamenalo vstup včelstev do zimy slabých,
nepřipravených a zdravotně ohrožených. Období podletí
je proto obdobím prací včelaře, které mají spíše vazbu na
biologicko-zemědělské přírodní zákonitosti. Zemědělský
kalendář v našem pásmu obsahuje agrotermíny, které je
pro úspěšnou úrodu příštího období nutné dodržet. A se včelami je to obdobné. Péče včelaře po té, co jim vzal pudově nahromaděné zásoby medu spočívá
v dodání dostatečného množství glycidových zásob v podobě cukru, nebo jeho
roztoku. Je to včelařova povinnost a společně s další péčí v podletí je klíčem
úspěšného přezimování, každé včelí rodiny.
Červenec je na našem území měsícem posledního medobraní a je měsícem,
kdy jeho druhá polovina včelařské podletí otvírá. Práce včelaře, které jsou
v tomto období velmi důležité, bývají v praktickém včelaření rozděleny do
těchto částí:
• ošetřování včelstev po hlavní snůšce
• úprava plodiště po odebrání medníků a doplnění zásob
• uskladnění plástů
• kontrola a zajištění zdravotního stavu včelstev
Po vytočení posledního medu se vytočené plásty dávají na několik dní do
medníku k jejich úpravě včelami. Někteří včelaři používají k jejich úpravě pokropení vodou. Následuje zrušení medníku, nejlépe časně ráno. V tuto dobu je
přísun nektaru do včelstva minimální a nehrozí tzv. slídění včel, které s přibývající denní teplotou často sílí. Slídění včel je v tomto období pudová záležitost
a je reakcí včel na prudký pokles nektarových zdrojů v přírodě. Platí zákon
30
přírody, kdy silnější včelstva doslova vykrádají
zásoby slabším a pokud nedojde k zásahu včelaře,
může napadené včelstvo doslova hlady padnout.
Velmi důležitá v tomto čase je důsledná kontrola
včelstev, především na přítomnost matky. Pokud
najdeme ve včelstvu čerstvý plod je včelstvo
v pořádku. V případě trvalé nepřítomnosti /ztráty/
matky přijme včelstvo novou přes speciální přidávací klícku s otvorem zaplněným medotěstem. Mladá matka po označení
Včely matku po vykousání a spotřebování těsta
vysvobodí a přijmou ji v naprosté většině případů za svou. U méně výkonných
včelstev provádí včelař účelově výměnu matek za matky mladé, oplozené, které
si sám vychoval, nebo koupí získal. Účelová výměna nových matek ve včelstvu
je začátkem podletí obyčejně rizikovější než později, koncem srpna a začátkem
září. Vždy se však musí stará matka odejmout.
Příprava a úprava plodiště, tedy v prostoru úlu, kde se včelstvo v období
podletí stále rozvíjí a následně přezimuje je důležitým úkonem včelaře. Staré,
nezaplodované plásty a panenské dílo, vystavěné mezistěny, či stavební rámky
je třeba vyměnit za plásty žemlové (rohlíkové) barvy. Jestliže se v plodišti nachází větší množství medovicového medu (lesní), zejména když neznáme jeho
zdrojový původ, je třeba ho vytočit, neboť zimování na těchto zásobách může být
pro včely nebezpečné. Silná krystalizace až ztvrdnutí medu může a často bývá
příčinou enormní námahy odebírání těchto zásob včelami, ucpávání výkalových
vaků včel s následným nebezpečím vzniku úplavice včel. Úhyn včelstva potom
včelaře často překvapí. Po této operaci je třeba doplnit včelám zásoby. Čím dříve, tím lépe, protože v tomto období zakládá matka plod pro dlouhodobě žijící
včely, které přezimují a žijí až do jarní generační výměny. Krmíme cukerným
roztokem v poměru 3:2 nebo 1:1 nejčastěji sklenicemi s prosakovacími otvory
a to tak, že by mělo být krmení ukončeno zhruba do 15. září. Čím se stane včelstvo silnější, tím jsou vytvořeny dobré podmínky pro jeho přezimování a další
úspěšný včelařský rok.
Vyřazené plásty ze včelstev, které je nutno vyvařit a získat z nich čistý vosk
musí včelař nějakým způsobem ošetřit. Vyvařit je hned, stíhá v tomto náročném
období málokdo. Mnoho včelařů používá k uskladnění plástů termokomory nebo
místnosti s chladícím zařízením, kde teplota nepřesáhne 5°C. Proto uskladněné
rámky nemusí ošetřovat. V opačném případě je třeba plásty ukládat do skříní
v tmavých místnostech a ošetřit sirnými knoty a to několikrát. Možností uskladnění plástů je víc, princip chladu, průvanu nebo siření musí být zachován. Důvod je prostý. Napadení plástů motolicí voskovou jejíž housenky se živí včelím
31
voskem, by mohlo být tak intenzivní, že by včelař
žádný vosk nevyvařil. A na silně napadené rámky je
naprosto bezútěšný pohled. Po ošetření v čase volna,
staré, poškozené nebo plásty s trubčím dílem vyvařujeme, čímž získáme čistý vosk, který zpravidla slouží
k výměně za mezistěny. Jeho přebytek pak k výrobě
řady krásných užitných předmětů.
Aby jednotlivé práce a zákroky včelaře měly
Vyvařený čistý vosk před
smysl, musí být v podletí včelařova pozornost zamědalším zpracováním
řena na udržení dobrého zdravotního stavu včel. Důležitá je proto kontrola průběžného zdravotního stavu včelařem jak vizuální, tak
je nutné provést některé praktické úkony. Pozornost je třeba zaměřit na hnilobu
a mor včelího plodu a přeléčení včelstev proti roztoči varroa destruktor. První
dvě choroby by měl každý včelař posoudit na otevřeném a zavíčkovaném plodu
a v případě podezření na jednu nebo druhou, ohlásit toto podezření na příslušnou
Krajskou veterinární správu. Ta pak podezření laboratorně ověří. V této souvislosti je třeba vědět, že k indikaci hniloby a moru včelího plodu musí mít včelař
již dost praktických zkušeností. Často bývají podezření nezkušených včelařů lichá. Platí však pravidlo: lépe liché podezření, než fatální zanedbání. Monitoring
přítomnosti a množství roztočů varroa destruktor začíná vkládáním podložek do
úlů koncem července (někteří včelaři mají podložky v úlech celoročně, úly mají
zasíťována dna). K přeléčení lze použít odpařovací destičky Formidol, napuštěné
kyselinou mravenčí, pásky Gabon 90 nebo 92, které se vkládají na okraje plodového tělesa. Brzká likvidace roztočů zabraňuje poškození dlouhověkých včel
a projeví se na síle zimní generace.
Z hlediska významu je péče o zdraví včelstev spojená s řadou pracovních
úkonů, včetně udržování základní úlové a prostorové higieny vždy prvotní.
A včelaři ví, že tato zásada neplatí jenom v podletí.
Ing. Aleš Stýskalík,
člen výboru, jednatel
Poslední lék – oheň a včelařovy
slzy
32
Sladká chuť bez cukru
(Českomoravský výběr č. 7/1994, Hradec Králové)
V roce 1965 objevil vědec James Schatter, že určité kombinace bílkovinných
komponentů mají přesně tutéž chuť jako cukr. Učiněný objev hluboce ovlivnil
výrobu potravin a nápojů na celém světě. Tato látka se později stala známou pro
miliony spotřebitelů jako nízkokalorické sladidlo NutraSweet.
Před uvedením sladidla NutraSweet lidé, kteří měli rádi sladké, buď uspokojili
svoji chuť na sladké konzumací poživatin a nápojů s cukrem a tedy i s množstvím
kalorií, nebo volili nápoje slazené sacharinem nebo cyklamáty. Takto slazené
poživatiny a nápoje mají značně vzdálenou chuť od dobré chuti cukru. Příchod
firmy NutraSweet tak umožnil výrobcům vyrábět a dodávat potraviny a nápoje,
které mají dobrou chuť a současně nízký obsah kalorií. Lidé si mohou pochutnat
na potravinách obsahujících nízkokalorické sladidlo NutraSweet a přitom ještě
získají pocit, že se stravují zdravěji.
NutraSweet je složen ze dvou aminokyselin – kyseliny asparagové a fenylalaninu. Při 4 cal/g má stejnou kalorickou hodnotu jako bílkovina.
Nízkokalorické sladidlo NutraSweet se však vynačuje velmi intenzivní sladivostí – 200 x větší než cukr, může se proto používat v minimálních dávkách.
Jinak řečeno potraviny i nápoje slazené NutraSweetem mají velmi nízkou kalorickou hodnotu. Tak např. dietní Coca-Cola slazená 100% NutraSweet má méně
než 1% kalorií ve srovnání s klasickou Coca Colou.
Obě aminokyseliny, ze kterých je sladidlo NutraSweet složeno, se běžně vyskytují v řadě přirozených potravin. Aminokyseliny obsažené v tomto sladidle se
těle metabolizují úplně stejným způsobem, jako kdyby pocházely z ovoce, masa,
ryb, zeleniny nebo sýra.
Nahrazením kalorií, které jinak nemají žádnou výživnou hodnotu, přispívá
NutraSweet ke zdravějšímu stravování. Používáním jídel a nápojů slazených
tímto sladidlem zvyšují spotřebitelé výživnou hodnotu stravy, získají více vitamínů a minerálních látek při vhodnějším poměru bílkovin, tuků a cukrů, přičemž
se nemusí obávat nežádoucího příjmu kalorií.
(pokračování)
M. Krýdlová
33
§ PRÁVNICKÁ PORADNA §
Dotaz:
Za trvání manželství jsme si s manželem koupili v Rosicích byt, který
zůstal po rozvodu manželství mně. V třípokojovém bytě bydlím sama, zletilé
děti se již odstěhovaly a na přilepšení své finanční situace jsem se rozhodla
jeden pokoj pronajmout. Nájemník ale trvá na tom, že mi bude platit slušné
nájemné, pokud mu povolím, aby se v bytě přihlásil k trvalému pobytu.
Ráda bych mu vyhověla, ale bojím se, že když mu povolím v mém bytě trvalé bydliště, mohu se v budoucnu dostat do problémů.
Lenka N., Rosice
Odpověď:
Jako mnoho pronajímatelů i Vy se bráníte tomu, aby nájemník uváděl Váš
pronajatý byt za místo svého trvalého pobytu. Vaše obavy jsou ale zbytečné.
Trvalý pobyt řeší zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel.
Místem trvalého pobytu se rozumí zvolená adresa pobytu v České republice.
Každý občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je
určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Objekt musí být označen číslem popisným, evidenčním nebo orientačním. Přihlášení k trvalému pobytu probíhá tak, že dotyčný vyplní na ohlašovně magistrátu, městského či obecního úřadu ohlašovací lístek, kam uvede svou novou adresu. Současně je povinen
buď předložit list vlastnictví k pronajatému bytu nebo domu a nájemní smlouvu
nebo jiný dokument prokazující jeho oprávnění byt užívat. Kromě těchto dokumentů může také přinést od majitele nemovitosti potvrzení s úředně ověřeným
podpisem, že s přihlášením trvalého pobytu souhlasí. Tento souhlas může majitel
bytu potvrdit i přímo do ohlašovacího lístku před pracovníkem ohlašovny.
Pronajímatel tedy nemusí žádný souhlas k trvalému pobytu specielně udělovat. Nájemci stačí, pokud předloží na ohlašovně platnou nájemní smlouvu a pronajatý byt mu bude zapsaný jako místo trvalého pobytu. Zápisem trvalého pobytu ale nájemce nezískává právo byt užívat. Nájemní právo k bytu vzniká a zaniká
vždy pouze podle zákona na základě písemné nájemní smlouvy. Pokud tedy byla
nájemní smlouva platně ukončena, adresa bytu sice v občanském průkazu nájemníka zůstává, žádné nájemní právo k bytu už ale nemá. Jakékoliv argumenty typu
„mám zde trvalé bydliště, mohu zde bydlet“ jsou tedy nesmyslné. Trvalý pobyt
je pouze evidenční záležitost a přihlášením k trvalému pobytu nevzniká nájemci
ani nájemní právo ani jiné právo byt užívat.
Pokud je tedy Váš potencionální nájemník slušný člověk, nemusíte se obávat
povolit mu ve Vašem bytě trvalý pobyt.
JUDr. Petronela Sojková, advokátka
Rosice, Brněnská 555, tel. 546 413 003
34
V Ivančicích za kostelem promítal bratr
filmového archiváře Karla Čáslavského
Od úterý 12. 7. do soboty 16. 7. 2011 se vždy navečer proměnilo parkoviště
za kostelem na letní kino. Přijel k nám totiž p. Jiří Čáslavský (64) se svojí maringotkou a také s výběrem výborných filmů. Hodinu před 21. hodinou roztáhl
promítací plátno mezi dvěma vysokými stojany a roznosil 100 plastových židlí,
které mu zapůjčilo KIC. Průměrná návštěvnost tohoto letního kina nebyla vysoká – jen kolem 30 diváků.
Pana Čáslavského jsem se zeptal, jak je v Ivančicích spokojený?
Sice jsem několik tisíc v mínusu, ale to nevadí, jinde zase vydělám. Největší
návštěvnost je tam, kde kino nemají, třeba kde bylo kvůli nedostatku obecních
dotací zrušené. Třeba v Kojeticích na Moravě je moje promítání přímo společenskou událostí a návštěvnost je tam veliká. Hasiči mi tam hodně pomáhají, ale to
ostatně i jinde. Hasiči jsou většinou tou hybnou silou v obcích.
Jaký měl na váš vztah k filmu vliv váš známý bratr, významný filmový archivář?
Asi měl, brácha, který je o 10 let starší, věnoval filmu všechen svůj čas. Já
začal s promítáním hned po vojně, byl to můj každovečerní úvazek. Zaměstnán
35
jsem byl na dráze v Havlíčkově Brodě,
nejprve jako dispečer, potom jako šéf
v trolejářské dílně.
Jak vás napadlo jezdit s maringotkou?
Stála tam na dvoře u naší dílny již
řadu let nevyužívaná. Napadlo mě, že
by zase mohla být užitečná. Odkoupil
jsem ji a začal opravovat a vybavovat.
A za tři měsíce jsem už vyjel na první
štaci. Z maringotky se nejen dobře promítá, ale i pěkně se v ní bydlí.
Za jakým autem ji taháte?
Koupil jsem si pro ten účel traktor.
Můžete si myslet, že je to pomalé, ale
jedu rychlostí 25 km/hod. a to mi na
přesouvání bohatě stačí.
Není vám smutno po rodině?
Je, moc, proto se rád vracím domů. Ale promítání je také můj koníček a na
štace jezdím rád. Hodně toho uvidím a poznám. Jako teď třeba vaše krásné město
Ivančice.
Za rozhovor děkuje Vít Karas
LETKOVSKÝ ŠÍP 2011
(barevná fota na titulní str. a v příloze)
O vynikající sportovní akci se v pátek 5. a v sobotu 6. srpna postarali Letkováci, když uspořádali již VI. ročník
cyklistických závodů nazvaných Letkovský šíp. Jejím autorem je rodilý
Letkovák František Novotný,
bývalý atletický reprezentant Česko-
Ø
36
slovenska ve vrhu koulí, který od vojny žije v Ostravě. Letošní ředitelování
Letkovského šípu předal do rukou Jaroslava Pospíchala – místostarosty v.v.,
aby se také mohl sobotní časovky zúčastnit. V pátek však s manželkou pomáhali
u dětských závodů jako časoměřiči.
Velkou práci při vysečení a vyhrabání závodní tratě kolem rybníka odvedli Michal Trejtnar, Luděk Brůža, Radim Želev a Jitka Kalousková. Po závodech tu tak i pro občany
vznikla vycházková cesta vedoucí v nádherném přírodním chrámu.
37
Páteční Dětský Letkovský šíp překvapil nebývalým počtem závodníků (33
chlapců a 39 děvčat), kteří se sešli u křížku na konci Dlouhé ulice, kde byl start
i cíl tří rozdílně dlouhých tratí.
Kategorie pro nejmenší na odrážedlech a trojkolkách měla trať kolem garáží
a zpět dlouhou 200 m.
Pro děti do 6 let na kolech a kolech s balančními kolečky měřila trať 400
metrů.
Starší, ve věku od 7 do 10 let, jeli jedno kolo kolem letkovického rybníka,
které měřilo 3 km. Věková kategorie 11–14 jela kola dvě (6 km).
Odpovědné pořadatelské práce se ujalo více než dvacet Letkováků, od
mladých až po důchodce, a také členové cyklistického klubu Cycles Perfekta
Ivančice.
Přípravu Letkovského šípu nikdo nezanedbal. Již tři měsíce před závody se
zajišťovali sponzoři, kteří poskytli pěkné ceny pro všechny zúčastněné děti.
Před závodem bylo třeba zarostlou, 3 km dlouhou trať kolem rybníka upravit,
zejména vysekat a trávu odhrabat ji z cesty. Jak jsme se dozvěděli, hlavními
organizátory, kteří vše zařizovali, byli Michal Trejtnar, Robert a Mirka Večeřovi
a rodina Želevova.
Ivančice by mohly turisty lákat krásnými turistickými trasami a cyklostezkami, kdyby jim
ovšem byla věnována taková pozornost, jako ji věnovali pořadatelé Letkovského šípu.
Práci na jejich údržbě by možná přivítali někteří z nezaměstnaných.
38
VÝSLEDKY DĚTSKÝCH ZÁVODŮ
Kategorie 0-6 na odrážedlech a trojkolkách (200 metrů) – DÍVKY
1. Viktorie Maiselová
3 roky
02:35,7
2. Lucie Komarovová
3
02:41,2
3. Denisa Čožíková
2
02:59,7
4. Barbora Čechová
3
03:36,5
5. Aneta Novotná
2
04:25,3
6. Beata Čechová
10 měs.
04:30,8
7. Naďa Albrechtová
2
04:38,9
8. Lea Pastorková
2,5
04:50,6
9. Karolína Konečná
2,5
05:36,2
10. Karolína Šviřáková
2
05:56,2
11. Monika Pokorná
1,5
06:20,8
Kategorie 0-6 na odrážedlech a trojkolkách (200 metrů) – CHLAPCI
1. Matěj Novotný
4 roky
01:54,0
2. Jan Pipal
5
01:57,3
3. Adam Fučík
2
02:30,7
4. Filip Zajíček
3
03:22,0
5. Marek Tesáček
2
04:28,8
Kategorie na kolech a kolech s balančními kolečky
39
Kategorie na kolech a kolech s balančními kolečky do 6 let (400 metrů)
DÍVKY
1. Kamila Vognarová
6 let
01:47,0
2. Barbora Maiselová
6
01:47,5
3. Dominika Feitová
6
01:49,8
4. Bára Pazourková
5
01:54,2
5. Aneta Komarovová
4
02:37,5
6. Tereza Ciroková
5
02:42,3
7. Sára Šacherová
4
02:43,5
8. Adéla Tasáčková
4
02:46,3
9. Helena Vaňurová
5
02:48,7
10. Daniela Loucká
6
02:50,5
11. Klára Blanarovičová
4
03:04,7
12. Eliška Buchalová
3
03:39,4
13. Ela Pazourková
3
03:49,1
14. Kristýna Čechová
4
03:58,0
Kategorie na kolech a kolech s balančními kolečky do 6 let (400 metrů)
CHLAPCI
1. Tomáš Maša
6 let
01:31,7
2. Marek Želev
6
01:32,8
3. Tomáš Vorel
6
01:48,6
4. Lukáš Feit
6
01:53,4
5. Michal Poláček
6
01:57,6
6. Štěpán Korvas
4
02:07,3
7. Josef Cirok
5
02:40,7
8. Jakub Švirák
4
02:51,0
9. Lukáš Loucký
4
04:12,5
Kategorie 7-10 let (3 km) – DÍVKY
1. Eliška Pavlíková
10 let
2. Petra Šiplová
10
3. Tereza Bučková
9
4. Kristýna Husáková
9
5. Klára Pavlíková
7
6. Lucie Krejčíková
9
7. Zdena Bezectná
9
8. Michaela Nekužová
8
08:31,6
08:53,5
08:56,9
10:18,5
10:22,3
10:25,1
10:34,8
15:02,4
Kategorie 7-10 let (3 km) – CHLAPCI
1. Adam Gacov
9 let
2. Martin Želev
10
3. Daniel Šacher
10
4. Martin Maša
9
5. Lukáš Buchal
8
08:34,0
09:16,1
09:24,8
09:32,9
10:10,3
40
6. Robin Žaloudek
7. Martin Knotek
8. Přemek Albrecht
9. Matěj Tesař
10. David Blanarovič
11. Daniel Knotek
12. David Večeřa
13. Jakub Smutný
10
10
9
8
9
10
7
8
10:11,1
10:14,3
10:16,4
10:37,5
10:48,4
10:52,7
10:56,1
11:18,9
Kategorie 11-14 let (6 km) – DÍVKY
1. Simona Jelínková
11 let
17:46,6
2. Bára Krejčíková
11
17:59,9
3. Tereza Trejtnarová
11
19:00,0
4. Anna Daňhelová
11
21:59,4
Kategorie 11-14 let (6 km) – CHLAPCI
1. David Gregorovič
13
15:16,7
2. Patrik Gál
12
15:54,0
3. Dominik Štork
11
15:56,1
4. Josef Žaloudek
14
17:56,5
5. Jakub Večeřa
11
18:11,5
Vítězem nejstarší dětské kategorie se stal David Gregorovič ze
Zakřan
SOBOTNÍ ZÁVOD DOSPĚLÝCH
Počasí v sobotu 7. srpna dopoledne nevěstilo nic dobrého, každou chvíli
přicházely dešťové přeháňky a bylo chladno. Těsně před hlavním závodem
se jako mávnutím čarovného proutku počasí proměnilo a vrátilo se slunečné
letní počasí.
Soutěž dospělých pro Ivančický zpravodaj popsal letošní ředitel Letkovské časovky Jaroslav Pospíchal:
Je tu šestka
Ano, ta letkovská cyklistická akce. V sobotu šestého srpna se uskutečnil tradiční „Letkovský šíp“. Letošní ročník se odehrával na nově položeném silničním
koberci v úseku mezi Novou Vsí a Oslavany. Žel, hned po krásném asfaltu (na
kterém je radost spadnout, jak já říkám) se začala budovat kanalizace s významným dopravním omezením. Na čele pořadatelů tak přibylo hodně vrásek.
Viděli jsme letos na Tour de France, jak krutá může být cyklistika. Wiggins,
Vinokurov, Flecha (mimochodem, Flecha španělsky znamená šíp) a další, by
mohli vyprávět a vlastně ani nemuseli, neboť jsme to viděli na vlastní oči.
41
Na startu absolutní vítěz Letkovské časovky Josef Vlčan z Pocoucova
Za spolupráce s kolegy z Oslavan, kteří se pořadatelsky významně podíleli
na letošním ročníku, a pracovníky Colasu, se podařilo zajistit vcelku bezpečný
průjezd nebezpečnou částí. I přesto několik odřenin dokumentovalo náročnost
úseku.
Tradičně ve třináct hodin se vydala na trať kategorie tetin a stréců. Hana
Matoušková, Lenka Hrabovská a Anna Burešová v pořadí jak se ocitly na podiu
dosáhly nevídaně zlepšených časů oproti loňsku, až se časoměřiči divili, zda že
se jede po stejné trati. Totéž předvedli i stréci, kde by ještě čas letos pátého stačil na vítězství. František Bureš, Michal Molent (nejstarší účastník) a František
Smutný stanuli na stupních vítězů. Cycles perfecta obsadil tedy všechny stupínky stupně vítězů. Dva muži a jedna dáma.
Zatím co závodníky místní oblíbené kategorie lehce skrápěl tu a tam zahradnický deštíček, na hlavní kategorii se přišlo podívat i sluníčko a poskytlo ideální
podmínky pro závod.
V patnáct hodin se na trať vydaly dámy MISSIS a MISS. Jana Břínková
z Oslavan opanovala kategorii Missis, před Hanou Konečnou a Zdenou Horníčkovou. Mladší dámy poskytly napínavou podívanou až do konce. Světlana
Břeňová stylem veni vidi vici překonala o vteřinu čas loňské vítězky. Milým
překvapením byla Kateřina Muchová, která rozdílem osmi vteřin odsoudila
Evu Štefulíkovou na třetí místo. Byla to nádherná podívaná, neb se bylo na co
dívat.
42
Kategorie Masters nabízela excelentní jízdu Zdenka Jocha a on opravdu
nezklamal. Jeho čas byl sice dvacet vteřin horší než vloni, ale přesto bezpečně stačil na opětovné vítězství. Zde byli ale velcí hrdinové, domácí Zdeněk
Matoušek a František Olša. Jejich bitva skončila rozdílem šestnácti vteřin pro
Zdeňka Matouška. Nádherný souboj a nádherné zjištění jací to borci jsou mezi
naší cyklistickou obcí. Páté místo patřilo našemu spolehlivému borci Pavlovi
Bělohradovi.
Kategorie Gentlemen se stala kořistí kuřimských borců Jiřího Rašovského
a Milana Škody, mezi které se na stupně vítězů vklínil Zdeněk Zoufalý z CKK
Kučera Znojmo. Osvědčení borci z Oslavan Pavel Navrátil a Vladimír Gross
mezi sebou na pátém místě shledali překvapení (radostné) v podobě Františka
Čecha. Bingo (nikoli ale Ringo), tak by se dal charakterizovat jeho výkon.
Hlavní kategorie Elite přinesla opětovné vítězství (očekávané) skromného
a nenápadného Josefa Vlčana z Pocoucova, který výkonem 30:44 překonal o 15
vteřin traťový rekord. Na stupně vítězů jej doprovodili Lubor Kosička z Třebíče
a Lukáš Mohelský z Mohelna. Čtvrtý byl Martin Břeň, manžel vítězky kategorie
Miss.
Miloš Havlíček svým pátým místem, Milan Šipl šestým a vítěz kategorie
U 18 Marek Feith, jemuž slušel bílý trikot vítěze spolu s překvapením, osmnáctiletým Petrem Kremláčkem skončili v první desítce a udělali přítomným,
nadšeným divákům radost.
Vyhlašování vítězů proběhlo hned po odeznění písně Pláču, pláču sůl, od
Milana Drobného, která byla oblíbenou písní Roberta Bakaláře, který tak náhle
odešel tam, do toho horního pelotonu. Moderátor Augustin Šulc (osvědčený
a zkušený a u nás zdomácnělý) to oznámil publiku a pak mohlo začít cvakání
fotoaparátů, neboť před panelem partnerů Letkovského šípu se střídali vítězové,
které nejlépe dokumentuje obrazový materiál.
Poděkování pořadatelům, partnerům a stále větší divácké obci je zcela na
místě. A stále větší jejich zájem o participaci dává předpoklad k ještě zkvalitnění
této akce. Na prvním místě je třeba jmenovat generálního partnera Skupinu ČEZ
a velice jim poděkovat za podporu a přízeň. Další partneři, kteří se uvidí na partnerském panelu jistě pochopí, jak si jich vážíme a děkujeme jim.
Věřím, že se také rozroste i klub Cycles perfecta o další nové členy, kteří se
představili na trati. Jistě jsou vítáni. A také se prohloubí spolupráce mezi partnerskými kluby .
Je nutno vzít do zřetele i to, že nedošlo k vážnějšímu úrazu vzhledem ke
ztíženým podmínkám na trati v Oslavanech. Ještě jednou děkuji jezdcům, obětavým pořadatelům a kolegům z Oslavan.
Jaroslav Pospíchal
43
Výsledky 6. ročníku Letkovského šípu
Jury: Augustin Šulc, ing Václav Šebek
(zkratka CPI je název cyklistického klubu Cycles PERFECTA Ivančice)
Kategorie STRÉCI A TETKY – OLDA RYNEŠ TROPHY (9,5 km)
TETKY
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Jméno
Matoušková Hana
Hrabovská Lenka
Burešová Anna
Havlíčková Marie
Holešínská Ludmila
Haratyková Helena
Karásková Jar.
Smutná Olga
Kosíková Helena
Jílková Jana
Němečková Romana
Ročník
59
66
65
51
64
46
55
61
51
66
66
Příslušnost
Alexovice
Letkovice
CPI
CPI
CPI
Ivančice
Budkovice
Letkovice
CPI
Letkovice
Letkovice
Čas
24:35
24:57
25:03
26:41
26:53
27:36
28:33
28:38
31:39
34:43
36.13
Jméno
Bureš František
Molent Michal
Smutný František
Černý Miroslav
Pospíchal Jaroslav
Drybčák Miroslav
Ročník
60
40
51
49
45
46
Příslušnost
CPI
CPI
Letkovice
Mor. Bránice
CPI
CPI
Čas
20:46
22:47
24:20
25:18
25:40
28.31
STRÉCI
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BABY (čti bejby) v doprovodu rodičů – kategorie nevyhlašovaná
Poř.
1.
2.
3.
44
Jméno
Horka Filip
Pavlíková Eliška
Špiřík David
Ročník
99
01
00
Příslušnost
Oslavany
Třebíč
Oslavany
Čas
22:47
26:34
27:15
Kategorie MASTERS do r. 51 (18,2 km)
muži 60–74 let
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jméno
Joch Zdeněk
Matoušek Zdeněk
Olša František
Muller Jiří
Bělohrad Pavel
Košťál Otakar
Lacko Dušan
Jakubec Arnošt
Ročník
48
50
51
43
47
48
48
49
Příslušnost
CK Třebíč
Alexovice
Ivančice
Kola Berka
CPI
Šatov
Zastávka
Mor. Krumlov
Čas
33:56
35:09
35:27
35:37
36:27
39:03
39:00
49:44
Kategorie GENTLEMEN (ročníky 52–66) – 18,2 km
muži 45–59 let
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jméno
Rašovský Jiří
Zoufalý Roman
Škoda Milan
Navrátil Pavel
Čech František
Gross Vladimír
Kalousek Petr
Novotný František
Ročník
56
65
58
59
52
63
54
53
Příslušnost
Kuřim
CKK Kučera Znojmo
Kuřim
TJ Oslavany
Letkovice
TJ Oslavany
Ivančice
CPI
Čas
33.00
33.50
35:56
36:47
37:00
37:06
39:05
42:54
Kategorie MISSIS (ročníky 52–66) – 9,5 km
ženy nad 45 let
Poř.
1.
2.
3.
Jméno
Břínková Jana
Konečná Hana
Horníčková Zdena
Ročník
66
63
58
Příslušnost
Oslavany
Ivančice
Oslavany
Čas
21:14
21:43
27:00
Kategorie MISS (ročníky 67–93) – 9,5 km
ženy 18–44 let
Poř.
1.
2.
3.
4.
Jméno
Břeňová Světlana
Muchová Kateřina
Štefulíková Eva
Šebelová Dagmar
Ročník
72
86
77
82
Příslušnost
Neslovice
Ivančice
CPI
Ivančice
Čas
20:04
20:23
20:31
20:36
45
5.
6.
7.
8.
9.
Řezáčová Petra
Šicová Lenka
Šiplová Veronika
Hvízdalová Martina
Karásková Martina
72
72
78
76
77
Oslavany
Ivančice
Ivančice
Ivančice
Budkovice
21:13
22:07
22:56
25:15
25:18
Kategorie ELITE (ročníky 67–93) – 18,2 km
muži 18–44 let
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Jméno
Vlčan Josef
Kosička Lubor
Mohelský Lukáš
Břeň Martin
Havlíček Miloš
Šipl Milan
Košťál Otakar
Novotný Aleš
Feith Marek
Kremláček Petr
Velev Tomáš
Horka Josef
Trejtnar Michal
Brůža Luděk
Martinka Miroslav
Havlíček David
Bartejs Roman
Sedlák Roman
Pokorný Petr
Vespalec Patrik
Ročník
67
84
81
67
71
70
73
77
96
93
79
73
75
90
76
93
83
72
75
95
Příslušnost
Pocoucov
Třebíč
Mohelno
Neslovice
CPI
CPI
Šatov
Ostrava
CPI
Ivančice
PČR Brno
HANAH Oslavany
CPI
Letkovice
Němčice
Letkovice
Letkovice
TJ Oslavany
Letkovice
Letkovice
Čas
30:44
31.39
32:30
33:20
33:44
34:01
34:02
34:12
34:17
36:01
36:45
36:57
37:04
37:51
39:00
41:38
44:17
44:45
45:25
47:16
Vítěz jel celé jedno kolo s defektem
Absolutnímu vítězi Josefu Vlčanovi z Pocoucova u Třebíče jsem těsně po
závodu poblahopřál a položil mu několik otázek:
Víte, že jste vytvořil nový traťový rekord a překonal tak svůj loňský?
To nevím, ani nevím, jak jsem celkově skončil. Říkáte, že jsem vyhrál?
Tak to jsem překvapený. Asi v polovině závodu jsem totiž měl defekt předního
46
kola a do potom jsem do zatáček musel
najíždět pomalu, abych nesvlékl jeho
obutí.
Asi jste proti loňsku zvýšil tréninkové dávky?
Na trénink ve všední den už nemám
příliš čas, neboť nám zrušili Elitex, kde
jsem byl zaměstnaný, a nyní musím do
práce dojíždět. Zaučil jsem se kameníkem a do kamenické hutě jezdím na
kole, každý den 20 km tam a zpátky.
Tvořivá práce mě sice baví, ale je hodně namáhavá a proto v pracovní dny Josefa Vlčana jsme zachytili při dojezdu do
netrénuju, neboť jsem unavený. Kola si cíle. Zde vidíme detail jeho předního kola.
Je viditelně měkké a vítěz odjel s tímto deužívám hlavně o víkendech.
fektem celou polovinu závodu!
Jezdíte ještě z Třebíč do Oslavan na zámecké pivo, jak jste mi loni říkal?
Samozřejmě, jezdím tam po mé oblíbené trase pro horské kolo.
Zúčastnil jste se už letos nějakých dalších amatérských závodů?
Letos jsem již absolvoval závodů několik. Vyhrál jsem Tour Rouchovany
a na Vysočině jsem skončil druhý.
Přijedete do Letkovic i příští rok?
Velice rád.
Za krátký rozhovor děkuje Vít Karas
PARDUBICKÁ JUNIORKA 2011
– veliký úspěch tenisové líhně Antonína Ondry
Rozhovor s Barborou Krejčíkovou z Ivančic,
vítězkou letošní Pardubické juniorky ve čtyřhře a třetí v jednotlivcích
Tradiční tenisový turnaj Pardubická juniorka je Mistrovství republiky staršího dorostu. Mezi její minulé vítěze patří takové tenisové osobnosti jako např.
Tomáš Berdych v r. 2001, Petra Kvitová v r. 2006, ale dříve i Martina Navrátilová nebo Jan Kodeš.
47
Díky ivančické tenisové přípravce
Antonína Ondry pro začínající tenisové
talenty se na Pardubickou juniorku kvalifikovala již jednou ivančická hráčka.
Tehdy to byla Ilona Voborná, dnes Mgr.
I. Geidlová.
Po řadě let přinesla poctivá každodenní
práce obětavého trenéra opět vynikající
ovoce – vítězství Barbory Krejčíkové
z Ivančic na tomto prestižním tenisovém
turnaji.
Letos se Juniorka konala od 7. do 12.
srpna. Teprve patnáctiletá Barbora Krejčíková, kterou od 5 let vedl na ivančických
kurtech Antonín Ondra (společné foto na
2. straně obálky) tak dobře, že dnes hraje
Aneta Dvořáková a Barbora Krejčíková
za náš špičkový klub Agrofert Prostějov,
vyhrála v Pardubicích s Anetou Dvořákovou (Sparta Praha) přesvědčivě čtyřhru.
Kromě zlaté medalie pro juniorskou mistryni republiky ve čtyřhře získala ještě
bronzovou medaili z turnaje dvouher.
Finále čtyřhry:
Krejčíková (15 let) –
Dvořáková (15)
Malečková (17)
Závodská (18)
6:2, 6:4
Dalšího velkého úspěchu dosáhla Bára i ve dvouhrách, kde získala bronzovou medaili. Přitom byla jen krůček od finále, když v semifinále vedla nad
pozdější vítězkou turnaje sedmnáctiletou Jesikou Malečkovou již 7:5 a 5:1. Ještě
v tiebreaku měla 3 mečboly, ale druhý set prohrála 6:7 a třetí 0:6.
Barboru Krejčíkovou jsme v IZ představili již v roce 2008, kdy se stala vítězkou celosvětového zimního tenisového turnaje Kid´s Cup 2008 v Paříži. Je
dcerou ivančické dětské lékařky MUDr. Krejčíkové a profesora RNDr. Krejčíka
vyučujícího na Gymnáziu Jana Blahoslava, kam Barbora chodí do kvinty.
Na stránkách Pardubické juniorky je hodnocena takto:
Barbora Krejčíková (1995, TK AGROFERT Prostějov)
Velmi talentovaná hráčka, která je navíc velice šikovná a kreativní. Své soupeřky ničí svou nepředvídatelnou hrou. Barbora jede na Juniorku poprvé, což
může být pro ni nevýhoda. Určitě má na to dojít daleko, jestli může vyhrát, to si
úplně jistý nejsem.
48
Barboru Krejčíkovu jsem požádal o rozhovor:
Předně, milá Báro, přijmi velikou gratulaci. Získat v patnácti letech na
Pardubické juniorce dvě medaile – zlatou a bronzovou – to se jen tak někomu
nepodaří. Mohly to však dokonce být dvě zlaté. Co se ti v semifinále přihodilo, že
jsi už skoro vyhrané utkání prohrála? Nebylo to nakonec schválně, abys mohla
na Pardubické juniorce hrát i příští rok, když platí nepsané pravidlo, že ten, kdo
ji jednou vyhrál, ji pak už nikdy nehraje, aby dal příležitost dalším?
Děkuji moc za gratulaci. Mohly to být dvě zlaté, ale i jedna stříbrná a zlatá.
Je pravda, že semifinálové utkání se vyvíjelo lépe pro mě, ale ke konci jsem
hrála více na jistotu a čekala, že soupeřka udělá chyby, které mě pošlou do finále.
Bohužel se tak nestalo a ve třetím setu už jasně Jesika kralovala.
Chtěla jsem vyhrát na své Pardubické premiéře dvě zlata, ale letos vyšlo prozatím jen jedno. Doufám, že příští rok už budou dvě.
Kromě Pardubické juniorky jsi letos hrála i na světoznámém turnaji ve Wimbledonu, v jeho juniorské kategorii. Můžeš nám atmosféru v této Mecce tenisu
popsat? Např. kde tenisté bydlí, kde se stravují, kde tam trénují, kolik je tam
kurtů, jak to vypadá v šatnách a také jaké je to prostředí?
Wimbledon je londýnská obytná čtvrt, ve které je i slavný tenisový areál.
V klubu je 19 zápasových kurtů + centr kurt a 22 tréninkových. Dospělí hráči
mají podle mně v pronájmu nějaké domy nebo byty. Junioři bydlí na kolejích
v Roehamptonu, stravují se na kurtech nebo v univerzitní jídelně.
Šatny jsou společné pro juniorky i ženy. Jen prvních 8 nasazených má svoji
vlastní šatnu po celou dobu turnaje. Šatny jsou velké s televizemi, kde můžeme
sledovat livescore všech zápasů v areálu. Podle toho se také hráči připravují na
svá utkání. Když zápas skončí, čekající hráč vyjde ze šatny a čekají tam na něho
bodyguardi s čísly kurtů a odvedou ho na jeho kurt a po zápase ho přivedou zpět
do šatny. My jsme měli stejný servis jako dospělí hráči.
Jak se provádí výběr na tento turnaj? Musí si tenista dopravu, pobyt a další
náklady platit?
Na všechny Grand Slamy je výběr podle juniorského žebříčku. Já jsem na
65. místě. Hráči v hlavní soutěži neplatí pobyt ani další náklady tam. Vše je tam
hrazeno. Letenku si hráči ale musí hradit sami. Jelikož jsem byla v hlavní soutěži,
tak mi letenku hradil ČTS.
Kolik stojí tenisové rakety, se kterými hrají nejlepší světoví hráči?
Já osobně mám smlouvu na rakety s firmou Babolat. Dostávám i výplety, batohy, fixy na loga, omotávky a mám další slevy na věci od této značky. (Redakce
si zjistila, že rakety, se kterými hrají i ti nejlepší tenisté světa se běžně prodávají
a jejich cena se dnes pohybuje kolem 5 tis. Kč.)
49
Jaké rychlosti dosahuje tvoje podání?
Dlouho jsem si podání neměřila. Naposledy asi před 2 lety. Tehdy jsem měla
asi 130 km/h do kurtu.
Na Wimbledonu byla rychlost mého podání okolo 90 mph (145 km/hod.).
Co je tvá přednost a kde máš rezervy?
Zrovna teď se mi výrazně zlepšil forhand i podání. Hru stavím na svém
myšlení a nečekaných úderech pro soupeřku. Vím, že všechny mé údery mají
ještě hodně daleko k dokonalosti, ale hlavně musím nejvíce pracovat na zlepšení
a zrychlení svého pohybu po kurtu. Pokud budu chtít uspět, čeká mě v tom ještě
hodně práce v budoucnu.
Zúčastňuješ se také turnajů dospělé kategorie? Jestliže ano, s jakými výsledky?
Hraji turnaje žen jak v ČR, tak i v Evropě. V ČR se mi zatím daří více než
venku. Obvykle je to tu lehčí.
Do světového ženského žebříčku ještě potřebuji uhrát jeden bod, abych byla
někde kolem 1200. místa na světě. Je to hodně těžké, protože výborných hráček
je ve světě velmi mnoho a na ten jeden bod musím na nejnižším turnaji vždy
vyhrát alespoň 3 zápasy v kvalifikaci a jedno kolo v hlavní soutěži.
Jaké je tvé současné pořadí v republice?
Ve svém ročníku jsem momentálně druhá. V dorostenkách v republice jsem
asi pátá.
A v ženách jsem 38. v ČR.
Po Juniorce jsi hned odjela na další turnaj do Mladé Boleslavi. S jakým výsledkem? Kolik turnajů přes léto hraješ?
Po juniorce jsem chtěla mít pauzu, ale nešlo to. Bylo třeba jet na A-čkový
turnaj žen do Ml. Boleslavi.
Výsledek byl docela příjemný. Uhrála jsem bronz ve dvouhře a stříbro ve
čtyřhře.
Přes léto jsem pořád někde pryč. Přes prázdniny jsem byla doma asi 10 dní.
V Ivančicích tě od 5 let trénuje pan Antonín Ondra. Nyní také trénuješ v tenisovém klubu Agrofert Prostějov, za který hraješ. Jak se tréninky liší?
Tréninky jsou téměř stejné, rozdíl je v tom, že v Prostějově mám i hráče
na sparingy a jsou tu i kondiční trenér, fyzioterapeut a masér. Mým tenisovým
trenérem v Prostějově je Patrik Navara, který do konce r. 2010 trénoval Lucii Šafářovou. Musím tam ale dojíždět, a ve školním roce je to hodně náročné. Těžko
se to zvládá dohromady se školou.
50
Neříkáš si někdy, že je toho tenisu moc a tréninková zátěž tě už nebaví?
To se mi nikdy nestalo, na tenis se těším.
Nemá o tebe zájem reprezentační trenér?
Jsem v reprezentaci ČR do 16 let. Letos jsme my tří dívky v zimě vyhrály
Winter cup pro ČR, v létě jsme na Summer cupu získaly bronz v Evropě a postoupily tak na Mistrovství světa družstev do 16 let, které bude koncem září
v Mexiku.
Jsi už v juniorské špičce, jak jsi na tom s tak vysokou tenisovou kvalifikací
finančně?
Kdybych neměla podporu mých rodičů, tedy především finanční, asi bych
tenis na této úrovni dělat nemohla. Je to všechno dost nákladné a hledám sponzory.
Za rozhovor děkuje Vít Karas
ROSTOU KOLEM NÁS
(fotografie k článku najdete v barevném dvojlistu)
Další rostliny mezí, strání a travnatých míst na Ivančicku (IV)
Jetelu lučnímu podobný je jetel prostřední (Trifolium medium). Tato vytrvalá rostlina kvete od června do srpna. Dorůstá výšky až 50 cm. Jetel prostřední
roste v křoví na dolní mezi pod zahrádkářskou osadou Réna, na stráni nad železniční zastávkou Ivančice-Letovisko a jinde.
Žluté květy uspořádané v hroznovitá květenství má čilimník černající (Cytisus nigricans). Jde o polokeř (až 2 metry vysoký) z čeledi bobovité, který má
trojčetné listy. Najdeme ho na výrazné skalce nad železniční tratí z Ivančic do
zastávky Ivančice-Letovisko, na nekosené louce za rozhlednou na Oklikách, na
úpatí slepencových skal Pekárky, ...
V červnu a červenci kvete vytrvalá tráva bojínek tuhý (Phleum phleoides).
Vyskytuje se na mezi u cesty vedoucí mezi zahradami na Réně, na skalách nad
Stříbským mlýnem nebo na stráni u zděného pramínku v údolí Bařiny.
Šalvěj hajní (Salvia nemorosa) se liší od šalvěje luční tím, že nevytváří
přízemní růžici, má fialové listeny a listy na rubu plstnaté. Květy jsou většinou
zbarveny fialově, někdy růžově nebo bíle. Na Ivančicku najdeme šalvěj hajní na
51
mnoha místech: na mezi u rybníčka v Řeznovicích, pod zahradami nad Červeným křížem (s květy fialovými, růžovými i bílými), na mezích kolem polní cesty
za Letkovicemi směrem na Řeznovice, na pravém břehu Jihlavy u malovanského
mostu, ...
Na kamenitých místech roste nízká trvalka rozchodník skalní (Sedum reflexum). Květy mají barvu sytě žlutou. Vyskytuje se na skalnatých stráních (např.
nad Stříbským mlýnem, nad zděným pramínkem v údolí Bařiny, na pravém břehu Rokytné nedaleko němčické hájovny).
RNDr. Zuzana Lotreková
Použitá literatura: Klíč ke květeně České republiky (Academia 2002)
PRÁZDNINOVÝ POSTŘEH
ZÁCHODOVÉ INSPIRACE
Letité seskupení rozličných, ale pak neuskutečněných nápadů pro stavbu veřejných záchodků v našem městečku můžeme klidně označit jako „Zvonokosský
syndrom“. Veřejné záchodky na radnici jsou sice jistým řešením, ale jen v době,
kdy je budova otevřena. Postavit nenápadný domeček pod břízami v trávníku za
kostelem, kde stávala ještě v 60. letech stará přízemní budova, by prý mohl být
problém kvůli chráněné památkové zóně. Přitom se tu potřebné sítě – kanalizace
a vodovod – nachází v blízkosti jen několika metrů.
Na letošním poznávacím zájezdu do Amsterodamu a Anglie jsem se dozvěděl,
že si tam s vyměšovacími nutnostmi vůbec nelámou hlavu. V Anglii např. dodnes
platí středověký zákon, který se sice dnes už jistě nevyužívá, ale přesto stále
platí. Podle něj stačí třikrát zavolat „Konám potřebu, konám potřebu, konám
potřebu“ a tím poskytnout dostatek času, aby se ostatní mohli pohledem odvrátit
a necítili se tak pohoršeni.
Amsterodamští zase vymysleli pro tu častější z těch dvou potřeb velice jednoduchá zařízení. Snímky, na kterých tato zařízení vidíte, jsou přímo z centra
tohoto krásného města. Většina účastnic našeho zájezdu si nahlas povzdechla,
jaká to škoda, že jsou jen pro muže. Třeba se v zájmu boje proti diskriminace žen
ještě na něco přijde.
52
Závěrem jenom konstatovat, že je až k podivení, že v době počítačů a letů
do vesmíru nehledají lidé pro snadné odlehčení v nutné situaci nápaditější nebo
i odvážnější vynálezy, třeba jako v Amsterodamu.
Text a foto Vít Karas
Inzerce
53
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
IVANČICE, Památník A. Muchy, tel.: 546 451 870, pořádá:
20. července (středa) – 2. října (neděle), galerie Památníku A. Muchy
Muzeum Brněnska pořádá výstavu
IVANČICE A OKOLÍ V KRESBÁCH
A GRAFIKÁCH VLADIMÍRA ČERNÉHO
3. září (sobota), odjezd v 7.00 hodin od Besedního domu Ivančice
Celodenní poznávací zájezd
HUKVALDY, KOPŘIVNICE, ŠTRAMBERK
ŠTRAMBERK – městská památková rezervace, zřícenina hradu s válcovou věží, muzeum Z. Buriana, muzeum Novojíčínska, jeskyně Šipka
KOPŘIVNICE – prohlídka Technického muzea Tatra, expozice Emila
a Dany Zátopkových
HUKVALDY – prohlídka zříceniny hradu, památník Leoše Janáčka
Doprava: 420 Kč
10. září (sobota) – 25. září (neděle), Památník A. Muchy
Výstava
GAUDEAMUS IGITUR
GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE
Vernisáž v pátek 9. září v 16.00 hodin
Vstupné dobrovolné
10. září (sobota) – 25. září (neděle), Synagoga
DUŠA KRAJINY / DUŠE V KRAJINĚ
Mezinárodní výstava studentů a absolventů fotografických vysokých škol,
mapující rozmanitost autorských přístupů ke krajině
Koncepce výstavy – Veronika Markovičová
Vernisáž v pátek 9. září v 18.00 hodin
Vstup zdarma
54
10.–11. září (sobota, neděle)
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – so, ne 13–17 hod.
KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – so, ne 13–17 hod.
KAPLE SV. JAKUBA – so, ne 13–17 hod.
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA V ŘEZNOVICÍCH – so, ne 13–17 hod.
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV – so, ne 9–12, 14–17 hod.
SYNAGOGA – so, ne 9–12, 13–17 hod.
PAMÁTNÍK ALFONSE MUCHY – so, ne 9–12, 13–17 hod.
Expozice A. Muchy a Vl. Menšíka – běžné vstupné, sklepení – vstup zdarma
23. září (pátek) – 24. září (sobota), Palackého nám. Ivančice
SVATOVÁCLAVSKÉ TRHY 2011
Tradiční trhy, zábavný program, prodej burčáku do vyprodání zásob
PÁTEK 23. ZÁŘÍ
11.00 EVELÍNA – folkrocková kapela
13.00 D. N. A. – dívčí folková kapela
15.00 MAŽORETKY SVČ Ivančice
15.30 TRAVELLERS – rockenrollová kapela
17.30 DEEP PURPLE – revival
19.30 OHŇOVÁ SHOW
SOBOTA 24. ZÁŘÍ
10.00 VACENOVJÁCI – slovácká dechová hudba
13.00 FLYBAND – bigbeatová kapela
15.00 HEJKALOVÉ – country kapela
NÁDVOŘÍ RADNICE
VÝSTAVA BONSAJÍ – pořádá sdružení bonsajistů bítešska a brněnska
– pátek a sobota
IVANČICKÝ GRILFEST – 1. ročník – soutěž v grilování – sobota
v 10.00 (možnost přihlášení soutěžních týmů tel. 546 419 467)
PŘIPRAVUJEME
Další vydání
INFORMAČNÍHO KATALOGU FIREM 2012/2013
(dostanou všechny domácnosti zdarma)
Inzeráty přijímáme od 1. 9. 2011
Uzávěrka 25. 11. 2011
Cena: 400 Kč
(na dva roky – inzerce v tištěném katalogu a na webových stránkách)
55
10. října (pondělí), kino Réna Ivančice
Divadelní hra
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
V hlavní a jediné roli ELIŠKA BALZEROVÁ
Vstupné: 360 Kč
Předprodej od 5. 9. 2011 v KIC
20. října (čtvrtek), kino Réna Ivančice
MICHAL VIEWEGH
VEŘEJNÉ ČTENÍ
Setkání s autorem bestsellerů
Vstupné: 20 Kč
Předprodej od 19. 9. 2011 v KIC
23. října (neděle), odjezd v 9.00 hodin od Besedního domu Ivančice
Zájezd Praha – divadlo Hybernia
Slavný americký muzikál s živým orchestrem
HELLO DOLLY!
Účinkují: Ivana Chýlková (bez alternace), J. Carda / J. Dulava, K. Hádek / M.
Slaný, S. Babčáková / M. Fingerová, M. Maděrič, B. Kohoutová
Cena (vstupenka a doprava): 1170 Kč
22. listopadu (úterý), kino Réna Ivančice
Koncert
KAREL PLÍHAL
Vstupné: 150 Kč
Předprodej od 3. 10. 2011 v KIC
PROGRAM KINA RÉNA
(www.kinorena.cz)
Ne
4. 9. 2011
15.00 a 17.00 hod.
KUNG FU PANDA 2
USA, pohádka, 90 min., 49 Kč (+ 1 Kč),
ČESKÝ DABING
Nejlínější tvor pod sluncem, chlupatý pandí chlapík Po,
překonal sám sebe, naučil se kung fu a zachránil rodné
56
údolí. Na obzoru je nový padouch. Medvídek Po spolu s Pěti postrachy - Tygr,
Jeřáb, Opičák, Zmije, Kudlanka se vydává na nelehkou misi.
St
7. 9. 2011
20.00 hod.
ŽENY SOBĚ
USA, komedie, 120 min., 49 Kč (+ 1 Kč), doporučená přístupnost od 15 let
Hrají: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Chris O´Dowd, Melissa McCarthy
I komedie pro holky může mít koule! Rozlučka se svobodou se může pořádně zvrtnout. Smolařka Annie je všechno jen ne úspěšná. Světlý bod je její kamarádka
Lilian, která se bude vdávat. Pomoc čtyř kamarádek ji však přijde draho!
Ne
11. 9. 2011
20.00 hod.
X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA
USA, scifi, 130 min., 49 Kč (+ 1 Kč)
Hrají: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Kevin Bacon
Příběh filmu se dějově vrací a odehrává se v polovině
minulého století. V době, kdy byli mladý Charles Xavier
a Erik Lensherr blízcí přátelé a teprve odkrývali své jedinečné schopnosti. S dalšími mutanty musí čelit největší
hrozbě.
St
14. 9. 2011
20.00 hod.
PRINC A PRUĎAS
USA, komedie, 102 min., 49 Kč (+ 1 Kč), doporučená přístupnost od 15 let
Hrají: James Franco, Danny McBride, Natalie Portman, Zooey Deschanel, Charles Dance
Pohádka pro velké. Příběh dvou královských bratrů, z nichž jeden oplývá rytířskými ctnostmi, zatímco druhému zcela chybějí. Přesto tvoří údernou dvojku,
která je pro záchranu krásné dívky ochotna podstoupit mnohá nebezpečenství.
Čáry, máry, fuck.
Ne
18. 9. 2011
18.00 a 20.00 hod.
V PEŘINĚ
ČR, hudební, 103 min., 49 Kč (+ 1 Kč)
Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Eliška Balzerová, Bolek Polívka, Jiří Mádl
Na malebném náměstí stojí dva domy. V jednom je čistírna peří a ve druhém vykládá sny paní Hilda. Vládne
mezi nimi nepřátelství. Dědeček z čistírny objevil, jak
zlé sny odfiltrovat. K paní Hildě nikdo nechodí. V okolí
jsou samé pěkné sny, než se…
57
St
21. 9. 2011
17.00 a 20.00 hod.
TRANSFORMERS 3
USA, scifi, 150 min., 49 Kč (+ 1 Kč), ČESKÝ DABING
Hrají: Shia LaBeouf, John Turturro, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Malkovich
Temná strana Měsíce. Posádka Apollo 11 objevila vesmírné plavidlo a moudře si to nechala pro sebe. Podle Autobotů, kteří už
dvakrát zachránili lidstvo, to byla chyba. Deceptikoni mají totiž
jiný názor na lidstvo a nekonečný souboj mezi rasou začíná...
Ne
25. 9. 2011
20.00 hod.
LIDICE
ČR, drama, 120 min., 64 Kč (+ 1 Kč)
Hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová, Roman Luknár, Zuzana Bydžovská, Jan
Budař, Veronika Kubařová
Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic? Pohled na tragický osud Lidic z neobvyklé perspektivy, přibližuje osudy obyvatel skrz mezilidské vztahy a to zejména
lásku, která stojí na začátku celého příběhu. Velkofilm plný emocí.
St
28. 9. 2011
15.00 hod.
ŠMOULOVÉ
USA, pohádka, 103 min., 49 Kč (+ 1 Kč), ČESKÝ DABING
Animovaná komedie, ve které se pojí i hraný film pro celou rodinu! Šmoulové
jsou zpět...
Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky. Během pronásledování všichni projdou kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa. Malí
šmoulové musejí dát hlavy dohromady a najít způsob, jak se dostat domů...
St
28. 9. 2011
18.00 a 20.00 hod.
MUŽI V NADĚJI
ČR, komedie, 115 min., 49 Kč (+ 1 Kč)
Hrají: Jiří Macháček, Boleslav Polívka, Simona Stašová, Petra Hřebíčková, Eva
Kerekésová
Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonvián Rudolf je
o tom přesvědčen. Nechápe naivitu svého nesnesitelně korektního zetě Ondřeje,
který nevnímá, jak nebezpečně se jeho žena Alice začíná nudit. Rudolf nabídne
Ondřejovi několik prověřených rad...
58
TENISOVÝ ODDÍL TJ Slovan Ivančice pořádá
ve dnech 24. a 25. 9. (sobota a neděle) 2011
tradiční Václavský
turnaj neregistrovaných hráčů
Turnaj se koná v tenisovém areálu v Ivančicích-Němčicích.
Jednotlivci hrají ve dvou kategoriích – do 50 a nad 50 let.
Čtyřhry jsou bez věkového omezení.
Přihlášky možno podat na telefon
předsedy oddílu Antonína Ondry: 721 510 488
nebo na dvorcích hodinu před zahájením turnaje,
tedy v sobotu 24. 9. 2011 do 8 hod.
Kam za fotbalem
FC Ivančice A – Krajský přebor, Ivančice B – Okresní přebor,
Dorost – Krajský přebor, Žáci – I. třída, Přípravka – Okresní přebor,
Řeznovice A – III. třída, Řeznovice B – IV. třída
So
3. 9.
14.15/16.30
dorost Ivančice – Bystrc
So
3. 9.
16.30 hod.
Řeznovice A – Oslavany
Ne
4. 9.
16.30 hod.
Ivančice B – Moutnice
Ne
4. 9.
16.30 hod.
Řeznovice B – Modřice B
Pá
9. 9.
17.30 hod.
přípravka st. Ivačice – Troubsko
So
10. 9. 9.00/10.45
žáci st. + ml. Ivančice – Mikulov
So
10. 9. 16.00 hod.
Ivančice A – Kuřim
So
17. 9. 13.45/16.00
dorost Ivančice – St. Lískovec
So
17. 9. 16.00 hod.
Řeznovice A – Deblín
Ne
18. 9. 16.00 hod.
Ivančice B – Šlapanice B
Ne
18. 9. 16.00 hod.
Řeznovice B – Přísnotice
Pá
23. 9. 17.00 hod.
přípravka st. Ivančice – Střelice
So
24. 9. 9.00/10.45
žáci st. + ml. Ivančice – Přímětice
So
24. 9. 16. 00 hod.
Ivančice A – Rousínov
St
28. 9. 16.00 hod.
Ivančice A – Blansko
So
1. 10. 13.15/15.30
dorost Ivančice – Boskovice
So
1. 10. 15.30 hod.
Řeznovice A – Střelice
Ne
2. 10. 15. 00 hod.
Ivančice B – Senorady
Ne
2. 10. 15.30 hod.
Řeznovice B – Nová Ves
59
Středisko volného času Ivančice, Brno-venkov
Komenského nám. 7, 664 91 Ivančice
[email protected], www.svcivancice.cz
tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119, mobil: 605 278 361
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
DŮLEŽITÉ INFORMACE O ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH:
1) Kroužky začínají během měsíce září 2011 a končí během měsíce června 2012.
2) Informativní schůzky nebo první schůzky zájmových kroužků budou zveřejněny na webových
stránkách www.svcivancice.cz
3) Přihlášku získáte u vedoucího zájmového kroužku. Každý účastník zájmového kroužku je
povinen ji odevzdat vyplněnou již druhou schůzku zájmového kroužku.
4) Účastník může zaplatit stanovenou úplatu na celý školní rok nebo zvlášť na první a druhé
pololetí, pokud není stanovena úplata hodinová, vždy v hotovosti na pokladně v SVČ Ivančice,
Komenského náměstí 12, případně u vedoucího zájmového kroužku.
5) Úplata zájmového kroužku musí být uhrazena na celý školní rok nebo na 1.pololetí současně
s podáním přihlášky. Úplata na 2. pololetí do konce ledna 2012.
6) Odhlášení účastníka ze zájmového kroužku lze pouze písemnou formou svému vedoucímu
zájmového kroužku nebo vedení SVČ Ivančice. Odhlášení účastníka ze zájmového kroužku
během školního roku lze pouze k pololetí (tj. k 31. 1. 2012). Při dřívějším či pozdějším odhlášení je účastník povinen doplatit (pokud již tak neučinil) stanovenou úplatu na dané pololetí.
7) V případě, že účastník přestane docházet do zájmového kroužku na základě vlastního rozhodnutí, úplata se nevrací. V případě uvedení závažného či zdravotního důvodu se, po dohodě
s vedením SVČ Ivančice, alikvotní částka úplaty vrací. V případě, že zájmový kroužek bude
zrušen během školního roku z důvodu nízkého počtu účastníků nebo z provozních důvodů,
účastníkům bude vrácena alikvotní část úplaty.
R-KLUB MLÁDEŽE A INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ
KOUNICKÁ 70, 66491 IVANČICE
WWW.ICMIVANCICE.CZ
[email protected], [email protected]
TEL.: 603 296 678
OTEVŘENO OD PONDĚLÍ DO NEDĚLE OD 14 DO 20 HODIN
R-KLUB MLÁDEŽE je otevřené zařízení pro všechny mladé teenagery.
Kulečník, stolní fotbal, šipky, stolní tenis, deskové hry, akce pro mládež, mediální studio, měsíčník R-zpravodaj, zahraniční dobrovolníci, PC a internet, TV, HIFI, domácí kino, čajovna, nealkoholický bar a další.
60
Staň se R-KLUBÁKEM do konce října 2011 a výhodně využívej aktivity, akce a vybavení
klubu. Více informací na www.icmivancice.cz
INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ
Informace, projekty, Eurodesk, regionální akce, poradenské služby, databáze regionálních informací, Evropská dobrovolná služba, PC, internet, tisk.
EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA
Středisko volného času Ivančice od října 2011 do konce září 2012 hostuje v rámci Evropské dobrovolné služby programu Mládež v akci tři dobrovolníky – dobrovolnice Daria Guzieva z Ukrajiny,
Justine Zurkova z Lotyšska a dobrovolník Oguzhan Gürsoy z Turecka. Tito mládežníci budou spolupracovat na všech aktivitách SVČ Ivančice. Budou pomáhat připravovat, organizovat i realizovat
zájmové kroužky, akce, tábory, podílet se na činnosti R-klubu mládeže a ICM. Budou připravovat
besedy, prezentace a semináře o své zemi, kultuře a své společnosti jak pro školy tak i širokou
veřejnost.
KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY
Angličtina hrou – výuka jazyka zábavnou
a hravou formou, básničky, písničky, konverzace, 1 hodina týdně
Vede: Bc. Markéta Heřmanová
800,-Kč
Aerobik pro malé holčičky – základní kroky
aerobiku pomocí říkadel a pohádek, seznámení s pohybem, rytmikou a hudbou, vystupování
na veřejnosti, 1 hodina týdně
Vede: Hana Obršlíková
600,-Kč
Přípravka mažoretek – základní prvky s hůlkou, pohyb, základní držení těla, vystupování
na veřejnosti, 2 hodiny týdně
Vede: Bc. Markéta Heřmanová
600,-Kč
Sportovní hry – kroužek pohybových aktivit,
hrátek a soutěží, práce s míčem, koordinace
pohybu, základy různých sportovních dovedností, vše formou zábavné hry, 1 hodina týdně
Vede: Bc. Markéta Heřmanová
600,-Kč
Zumbatomic – kroužek zaměřený na koordinaci pohybu rukou a nohou, disciplínu,
sebevědomí a týmovou spolupráci, zlepšování
fyzické kondice a zdokonalování pohybu, 1
hodina týdně
Vede: Tereza Nováková (instruktorka s licencí)
700,-Kč/pololetí
Přípravka házené – kroužek pro dívky i chlapce od 4 do 7 let, základní pohybové dovednosti
(házená, atletika, gymnastika), ale i týmová
spolupráce, vše zábavnou a zdravě soutěživou
formou, 1 hodina týdně
Vede: Petr Svoboda
600,-Kč
Flétna – kroužek výuky na sopránovou zobcovou flétnu formou hry, základy dechových
cvičení, jednoduché písničky, vystupování na
veřejnosti, 1 hodina týdně
Vede: Ludmila Velevová
800,-Kč
Tvořínek – jednoduché tvoření z přírodních
materiálů, základy kresby, malby, výroba jednoduchých dekorací, tematické tvoření – Vánoce,
Velikonoce, 1 hodina týdně
Vede: Pavla Kocábová, Daria Guzieva
600,-Kč+materiál
Keramika – první krůčky práce s keramickou
hlínou, modelování, seznámení se základními
keramickými postupy, plošné a prostorové
práce, dekorování keramiky – vpichy, razítkováním, engobami, glazurami, úklid pracoviště
a nářadí, rozvíjení drobné motoriky, tvorba
dekorativních a užitkových předmětů zaměřená tematicky podle ročních období, 1,5 hodina
týdně
Vede: Mgr. Vladimíra Dědičová, Daria Guzieva
1200,-Kč/školní rok//40,-Kč/90 min
61
KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ DĚTI
JAZYKOVÉ KROUŽKY
Angličtina hrou – kroužek určen především
pro žáky 1.stupně ZŠ, výuka základní slovní
zásoby, jednoduchá mluvnice, básničky, písničky, konverzace, 1 hodina týdně
Vede: Bc. Markéta Heřmanová
800,-Kč
Anglická konverzace v praxi – kroužek
je určen především pro žáky 2.stupně ZŠ,
konverzační témata pro různé pokročilosti,
zdokonalení slovní zásoby, tématická setkání,
1,5 hodiny týdně
Vede: Mgr. Markéta Chmelíčková, Daria
Guzieva, Oguzhan Gürsoy, Justine Zurkova
(zahraniční dobrovolníci)
800,-Kč
Francouzský jazyk – kroužek určen pro začátečníky i mírně pokročilé žáky 2.stupně ZŠ,
výuka probíhá podle francouzské učebnice
Extra! + doplnění texty o Francii z La nouvelle
France en poche, zjednodušená četba, pro začátečníky používáme navíc Francouzštinu pro
děti (Le francais pour les enfants) se základy
gramatiky a jednoduchou slovní zásobou, 1,5
hodiny týdně
Vede: Mgr. Leona Bubeníková
2000,-Kč
SPORTOVNÍ KROUŽKY
Aerobik pro holky I. – kroužek pro dívky ve
věku 6-8 let, dívky se seznamují s pohybem,
rytmikou, hudbou, pomocí říkadel a pohádek
se učí základní kroky aerobiku, správné držení
těla, rozvoj obratnosti, koordinace, vystupování
na veřejnosti, 1 hodina týdně
Vede: Hana Obršlíková
600,-Kč
Aerobik pro holky II. – kroužek pro dívky ve
věku 9-11 let, pohyb, rytmika, hudba, rozšíření
aerobních kroků, správné držení těla, koordinace, obratnost, vystupování na veřejnosti, 1
hodina týdně
Vede: Bc. Markéta Heřmanová
600,-Kč
Aerobik pro holky III. – kroužek pro dívky ve
věku 11-15 let, výuka aerobní choregrafie, posilování, zpevnění celého těla, vystupování na
62
veřejnosti, účast na soutěžích, 1 hodina týdně
Vede: Bc. Markéta Heřmanová
600,-Kč
Zumbatomic – kroužek pro dívky ve věku 612 let, zaměřený na koordinaci pohybu rukou
a nohou, disciplínu, sebevědomí a týmovou
spolupráci, zlepšování fyzické kondice a zdokonalování pohybu, 1 hodina týdně
Vede: Tereza Nováková (instruktorka s licencí)
700,-Kč/pololetí
Ivančické mažoretky Kopretina I. – kroužek
určen pro dívky ve věku 6-9 let, základy pochodu, základy práce s hůlkou, vystupování na
veřejnosti, účast na přehlídkách a soutěžích, 2
hodiny týdně
Vede: Bc. Simona Chabinová
600,-Kč
Ivančické mažoretky Kopretina II. – kroužek
určen pro dívky ve věku 9-11 let, základy pochodu, základy práce s hůlkou, vystupování na
veřejnosti, účast na přehlídkách a soutěžích, 2
hodiny týdně
Vede: Bc. Simona Chabinová
600,-Kč
Ivančické mažoretky Kopretina III. – kroužek
určen pro dívky ve věku 10-15 let, základy pochodu, základy práce s hůlkou, vystupování na
veřejnosti, účast na přehlídkách a soutěžích, 2
hodiny týdně
Vede: Bc. Simona Chabinová
600,-Kč
Sportovní gymnastika – kroužek pro chlapce
dívky ve věku 6-11 let, rovnováha, koordinace,
obratnost, gymnastické nářadí – prostná, přeskok, hrazda, kladina, kruhy, trampolína,
1 hodina týdně
Vede: Mgr. Lucie Malá
1000,-Kč
Florbal I. – kroužek pro žáky 1.-5. třídy ZŠ,
základní dovednosti a pravidla florbalu, účast
v regionální florbalové lize, 1,5 hodiny týdně
Vede: Bc. Ondřej Podolský, Dis., Oguzhan
Gürsoy
1200,-Kč
Florbal II. – kroužek pro žáky 6.-7. třídy ZŠ,
pokročilejší herní dovednosti, pohyb, účast na
turnajích a florbalovém soustředění, 1 hodina
týdně
Vede: Bc. Ondřej Podolský, Dis., Oguzhan
Gürsoy
1000,-Kč
Florbal III. – pro žáky 8.-9. třídy ZŠ, pokročilejší herní dovednosti, pohyb, účast v regionální
florbalové lize, florbalové soustředění, 1,5
hodiny týdně
Vede: Bc. Ondřej Podolský, Dis., Oguzhan
Gürsoy
1200,-Kč
Minikopaná – zdokonalování pohybu, procvičování tréninkových prvků jako přihrávky,
vedení míče, střelba, zlepšování fyzické
kondice, budování týmové spolupráce, účast
na turnajích
Vede: Jan Dvořák, Oguzhan Gürsoy 1000,-Kč
Basketbal – nácvik herních prvků basketbalu,
zlepšování fyzické kondice, budování týmové
spolupráce, účast na turnajích
Vede: Jan Dvořák, Oguzhan Gürsoy 1000,-Kč
Miniházená I. – určeno pro chlapce ve věku
8-11 let, techniky hraní s míčem, rozvoj pohybových schopností a dovedností formou
pohybových her, soutěží, miniházené, vše
spojeno s pozitivními prožitky a zážitky, účast
na turnajích, 1,5 hodiny 2x týdně
Vede: Bc. Jiří Obršlík, Oguzhan Gürsoy
200,-Kč
Miniházená II. – určeno pro dívky ve věku
7-10 let, kroužek je zaměřen na základní
házenkářské dovednosti s míčem i bez míče,
týmovou spolupráci, základy hry 6+1, účasti na
turnajích, 1,5 hodiny 2x týdně
Vede: Mgr. Lucie Malá, Oguzhan Gürsoy
1200,-Kč
Přípravka tenisu – osvojování a zdokonalování techniky základních tenisových úderů, pravidla hry, teorie, strategie a taktika tenisové hry,
cviky zaměřené na zlepšení fyzické zdatnosti
a koordinaci pohybu, 1-1,5 hodiny 2x týdně
Vede: Ivana Ondrová, Dagmar Šacherová
1400,-Kč
Tenis – kroužek určen pro žáky 2.stupně ZŠ,
osvojování a zdokonalování techniky tenisových úderů, pravidla hry, teorie, strategie a taktika tenisové hry, cviky zaměřené na zlepšení
fyzické zdatnosti a koordinaci pohybu, 1-1,5
hodiny 2x týdně
Vede: I. Ondrová, D. Šacherová
1400,-Kč
Karate – základní postoje, údery, techniky,
posílení fyzické kondice, sebeovládání, soustředění, obratnost, gymnastika
Vede: Ladislav Palmáši
800,-Kč
HUDEBNÍ A TANEČNÍ KROUŽKY
Flétna – kroužek výuky na sopránovou zobcovou flétnu formou hry, základy dechových
cvičení, jednoduché písničky, vystupování na
veřejnosti, 1 hodina týdně
Vede: Ludmila Velevová
800,-Kč
Taneční divadlo – kroužek určen pro děti
a mládež ve věku 6-15 let, spojení „streetdance“ a divadelních prvků, rozdělení do věkových
skupin dle přihlášených zájemců, 2 hodiny
týdně
Vede: Bc. Markéta Heřmanová
600,-Kč
TVOŘIVKA A KERAMIKA
Tvořivá dílna – spousta kreativního tvoření,
práce s přírodními materiály, textilní techniky,
výroba dekorací, kresba, malba, nové trendy
Vede: Pavla Kocábová, Daria Guzieva
600,-Kč+materiál
Keramika – seznámení s různými keramickými
technikami podle dovedností a věku, dodržování základních keramických postupů, práce
s různými druhy hlín, dekorování keramiky,
vpichy, razítkováním, engobami, glazurami,
barvítky, rozvíjení a posilování motoriky rukou,
tvorba dekorativních a užitných předmětů, 1,5
hodiny týdně
Vede: Mgr. Vladimíra Dědičová, Daria Guzieva
1200,-Kč/školní rok//40,-Kč/90 min
ZÁBAVNÉ KROUŽKY
Fotografování – kroužek určen pro začátečníky, teorie a praxe fotografování (kompozice,
barevná a černobílá fotografie, hloubka ostrosti,
noční focení), společné promítání a hodnocení
fotografií, účast v soutěžích, 1,5 hodiny týdně
Vede: Bc. Petr Kudláček
600,-Kč
63
Press Studio RCI (mediální studio) – tvorba
propagačních materiálů, vydávání měsíčníku
pro mládež R-zpravodaj, tvorba krátkých filmů,
spotů, použití fotografií ve videu, ozvučení, dabing, postprodukce, 1,5 hodiny týdně
Vede: Jan Dvořák
600,-Kč
Filmový klub – promítání filmů všech žánrů
s následnou besedou, prezentací o filmu samotném, hercích, režisérech, 1,5 hodiny týdně
Vede: Jan Dvořák
400,-Kč
Deskovky – kroužek stále oblíbených tradičních, ale i her nových her jako Blokus,
Party alias, Aktivity, Ubongo, Bomba, Osadníci
z Katanu, Karetní hry, hry se čtverečkovaným
papírem, popř. krátké počítačové hry, podporující soustředění, strategii, taktiku, blokování,
1,5 hodiny týdně
Vede: Lucie Slabá
400,-Kč
R-klubáci – pravidelné setkávání mládežníků
a plánování nových aktivit pro mládež, pravidelné setkávání se zahraničními dobrovolníky,
besedy na nejrůznější témata, 1,5 hodiny
měsíčně
Vede: Jan Dvořák, Justine Zurkova 200,-Kč
Experti – kroužek plný „bojovek“, zážitkových
her, netradičních aktivit, programy, které naučí
základní herní dovednosti a taktiky, orientace
v přírodě, střelba, vedení k samostatnosti,
i vzájemné spolupráci a důvěře, programy
v přírodě i budově, především pro žáky 2.
stupně ZŠ, 1,5 hodiny týdně
Vede: Jan Dvořák, Oguzhan Gürsoy 600,-Kč
Zvídavý cestovatel – multikulturní kroužek
plný zvyků, obyčejů a odlišností lidí z různých
zemí světa, celoroční práce na mapě světa,
vedení cestovatelského deníku, účast zahraničních dobrovolníků, 1,5 hodiny týdně
Vede: Mgr. Tomáš Holý
600,-Kč
Dračí doupě – budete vtaženi do dobrodružství
ve světě podobající se Pánu prstenů a na Vás a
Vaši fantazii bude, jak se vám v tomto fiktivním
světě bude dařit, nejde o vítězství či prohry, jde
hlavně o zábavu, 2 hodiny týdně
Vede: Marek Žák
400,-Kč
Šachy – orientace na šachovnici, pohyb figur,
šach, mat, různé druhy remízy, italská hra,
účast na turnajích, 1,5 hodiny 2x týdně
Vede: Mgr. Petr Doležal
600,-Kč
Dětský a mládežnický parlament – zapojování dětí a mládeže do činnosti ve městě, řešení
názorů a námětů, vytváření kladného vztahu
k místu, kde žijeme, výchova k zodpovědnosti
a samostatnosti, komunikativní dovednosti,
zvýšení sebevědomí, sebedůvěry, sebeúcty,
komunikace s dětskými parlamenty v ČR, příležitostné a pobytové aktivity, 2 hodiny za 14 dní
Vede: Mgr. Jana Heřmanová
50,-Kč
Instruktoři pro práci s dětmi – příprava
mládežníků na vedení dětí na letních táborech,
akcích, týmová spolupráce, základy komunikace, základy bezpečnosti, mládežníci účastnící
se tohoto kroužku dostanou možnost stát se
instruktorem na aktivitách SVČ, 1,5 hodiny
měsíčně
Vede: Mgr. Markéta Chmelíčková
200,-Kč
KROUŽKY PRO STŘEDOŠKOLÁKY A DOSPĚLÉ
Anglická konverzace v praxi – konverzační
témata pro různé pokročilosti, zdokonalení
slovní zásoby, tématická setkání, 1,5 hodiny
týdně
Vede: Mgr. Markéta Chmelíčková, Daria
Guzieva, Oguzhan Gürsoy, Justine Zurkova
(zahraniční dobrovolníci)
800,-Kč
Francouzský jazyk – pro začátečníky a mírně
pokročilé, učebnice: Extra!, La nouvelle France
64
en poche – reálie Francie, zjednodušená četba,
konverzace, 1,5 hodiny týdně
Vede: Mgr. Leona Bubeníková
2000,-Kč/mládež//4600,-Kč/dospělí
Florbal – pro středoškoláky, složitější herní
činnosti, pohyb, možnost účasti na turnajích
a florbalovém soustředění, 1 hodina týdně
Vede: Bc. Ondřej Podolský, Dis., Oguzhan
Gürsoy
1000,-Kč
Aerobik s Hanou – zahřátí, aerobní sestavy,
posilování, relaxace, uvolnění, posílení svalů
na celém těle, správné držení těla, 1 hodina
týdně
Vede: Mgr. Hana Ludvová
40,-Kč/hod.
Kondiční cvičení s Jarmilou – udržování
a zvyšování tělesné kondice, kalanetika, superkalanetika, Pilates, aerobik, taneční aerobik,
posilování, protahování, 2 hodiny týdně
Vede: Bc. Jarmila Čožíková
35,-Kč/hod.
Jóga – protahování, uvolnění celého těla,
správné dýchání, relaxace, 1 hodina týdně
Vede: Eva Staňková
35,-Kč/hod.
Karate – základní pohybová a úderová průprava, pohyb, posilování, zlepšení fyzické
odolnosti a obratnosti, 1,5 hodiny 2x týdně
Vede: Ing. Jaroslav Horák
35,-Kč/setkání
Taiči – základní prvky „zdravotního“ Taichi, sestavy stylu Yang, uvolňování, dechová cvičení,
1,5 hodiny týdně
Vede: Ing. Jaroslav Horák
35,-Kč/setkání
Outdoor – kroužek outdoorových programů,
kombinace mírně adrenalinových aktivit,
základy lezení, nízkolanové aktivity, stavění
lanových překážek, spaní v přírodě, programy
na přání, jednodenní i víkendové akce, 1,5
hodiny týdně
Vede: Jan Dvořák, Oguzhan Gürsoy 600,-Kč
Fotografování – kroužek určen pro začátečníky, teorie a praxe fotografování (kompozice,
barevná a černobílá fotografie, hloubka
ostrosti, noční focení), společné promítání
a hodnocení fotografií, účast v soutěžích, 1,5
hodiny týdně
Vede: Bc. Petr Kudláček
600,-Kč
Press Studio RCI (mediální studio) – tvorba
propagačních materiálů, vydávání měsíčníku
pro mládež R-zpravodaj, tvorba krátkých filmů,
spotů, použití fotografií ve videu, ozvučení, dabing, postprodukce, 1,5 hodiny týdně
Vede: Jan Dvořák
600,-Kč
Filmový klub – promítání filmů všech žánrů
s následnou besedou, prezentací o filmu samotném, hercích, režisérech, 1,5 hodiny týdně
Vede: Jan Dvořák
400,-Kč
R-klubáci – pravidelné setkávání mládežníků
a plánování nových aktivit pro mládež, pravidelné setkávání se zahraničními dobrovolníky,
besedy na nejrůznější témata, 1,5 hodiny
měsíčně
Vede: Jan Dvořák, Justine Zurkova 200,-Kč
Instruktoři pro práci s dětmi – příprava
mládežníků na vedení dětí na letních táborech,
akcích, týmová spolupráce, základy komunikace, základy bezpečnosti, mládežníci účastnící
se tohoto kroužku dostanou možnost stát se
instruktorem na aktivitách SVČ, 1,5 hodiny
měsíčně
Vede: Mgr. Markéta Chmelíčková
200,-Kč
Klub FAJN spolupracovníků střediska
– spolupráce mládežníků na aktivitách SVČ,
pravidelné setkávání a plánování nových akcí,
1,5 hodiny měsíčně
Vede: Ivana Ondrová
50,-Kč
Dětský a mládežnický parlament – zapojování dětí a mládeže do činnosti ve městě, řešení
názorů a námětů, vytváření kladného vztahu
k místu, kde žijeme, výchova k zodpovědnosti
a samostatnosti, komunikativní dovednosti,
zvýšení sebevědomí, sebedůvěry, sebeúcty,
komunikace s dětskými parlamenty v ČR, příležitostné a pobytové aktivity,
2 hodiny za 14 dní
Vede: Mgr. Jana Heřmanová
50,-Kč
Country skupina A JE TO – výuka společných
country tanců, výuka individuálních country
tanců - Line Dance a párových Line Dance,
příležitostné společné tancování na country
bálech, 2 hodiny týdně
Vede: Vojtěch Borkovec
35,-Kč/setkání
Kreativní klub – cyklus tvořivých dílen, tradiční
techniky -malování na sklo, drátkování, ubrousková technika atd., nové trendy – sítotisk, výrobky z fima, šperky z křišťálové pryskyřice, 1,5
hodiny týdně
Vede: Pavla Kocábová, Daria Guzieva
50,-Kč + materiál
Keramika – seznámení s keramickými technikami podle dovedností i pokročilosti, točení
na kruhu, plošné i prostorové práce, modelo65
vání s různými druhy hlín, dekorování keramiky
vpichy, razítkováním, engobami, glazurami,
barvítky, individuální tvorba, správné technické
zpracování výrobku, 1,5 hodiny týdně
Vede: Mgr. Vladimíra Dědičová, Daria Guzieva
1200,-Kč/mládež/školní rok
nebo 40,-Kč/mládež 90 min
180,-Kč/dospělí
Filmový klub – pravidelné setkávání všech
přátel filmu a televize, 1,5 hodiny za 14 dní
Vede: Mgr. Tomáš Holý
200,-Kč
Kondiční trénink – pravidelné výběhy, cvičení
a posilování pro udržení a zvýšení tělesné
kondice
Vede: Mgr. Tomáš Holý
50,-Kč
KROUŽKY V NOVÝCH BRÁNICÍCH
Outdoor klub – pravidelné setkávání vyznavačů outdoorových aktivit, výjezdy na kole,
inline brusle, lyže, sjíždění vody, adrenalinové
aktivity, 1,5 hodiny týdně
Vede: Mgr. Tomáš Holý
200,-Kč
KROUŽKY PRO RODIČE S DĚTMI
Pohybové hry I. – pro děti 1-2 roky a jejich
rodiče, cvičení na sportovním nářadí, pohybové
hry s říkadly, 1 hodina týdně
Vede: Bc. Ondřej Podolský, Dis. 40,-Kč/dítě
Pohybové hry II. – pro děti 2-4 roky a jejich
rodiče, cvičení na sportovním nářadí, pohybové
hry s říkadly, 1 hodina týdně
Vede: Bc. Ondřej Podolský, Dis. 40,-Kč/dítě
Klub Batole – veselé hraní, mnoho podnětů
pro batolata, tématicky zaměřené hodiny
pro děti i maminky, společné aktivity nejen
v prostorách dětského centra, bohatá nabídka
činností dle přání, 2 hodiny týdně
Vede: Hana Obršlíková
35,-Kč/dítě
Barvínek – výtvarná dílnička pro maminky
s dětmi od 2 let, malování, kreslení, lepení,
trhání, tiskání, 2 hodiny týdně
Vede: Jana Jahodová
40,-Kč/dítě
66
Keramika – spolupráce rodičů s dětmi, seznámení se základními keramickými technikami
a postupy podle dovedností a věku, práce
s různými druhy hlín, dekorování keramiky,
tvorba drobných dekorativních, plošné a prostorové práce, 1,5 hodiny týdně
Vede: Mgr. Vladimíra Dědičová, Daria Guzieva
40,-Kč/dítě/90 min
(společné tvoření dítěte a rodiče)
180,-Kč/dospělí/90 min
(individuální tvoření dospělého)
Dětské centrum s půldenním provozem
– zábavná školička pro děti od 2 let, veselé
hraní, mnoho nových podnětů, denně od 8
do 12 hod.
Vede: Jana Jahodová
60,-Kč/dopoledne//30,-Kč/hod.
Dětské centrum s celodenním provozem
– zábavná školička pro děti od 2 let, veselé
hraní, mnoho nových podnětů, pobyt venku,
každá středa a čtvrtek od 8 do 16 hod.
Vede: Jana Jahodová
180,-Kč/den
67
68
69
Oslavy 100. výročí založení
včelařského spolku v Ivančicích se blíží
Vážení spoluobčané,
v prázdninovém dvojčíslí Zpravodaje jsme vám představili námi
připravované oslavy založení našeho včelařského spolku. Letošní
prázdniny jsou minulostí, dětem co do počasí moc nakloněné nebyly a nám včelařům v tomto včelařském podletí nastávají práce, které
jedna za druhou připravují včelstva na přezimování. Čas prostě neúprosně běží. Letos může naprostá většina včelařů v tomto, pro nás významném roce,
tyto práce spojené především s léčením a krmením včel, provádět s uspokojením. Rok
byl opravdu dobrý. Snad i ty včelky ve spojení s letošní štědrou přírodou se rozhodly
s námi naše výročí oslavit.
Základem, řekněme našich včelařských slavností, bude včelařská výstava.
Bude otevřená od 14. října do 4. listopadu. Můžete na ní shlédnout kromě historické i současné dokumentace především zajímavá historická i velmi moderní
včelařská zařízení a pomůcky, škálu včelích produktů, medy a medovinu Ivančicka i včelí kosmetiku. Snad vás upoutají i chutné ukázky našich žen a manželek
v podobě medových perníčků, nebo shlédnete ve sklepních prostorách památníku videodokument ze života včel i včelařů. Přímo na výstavě budeme ve dnech
21-22-23-26-27. října prodávat medy z Ivančic a okolí a ostatní produkty, to vše
spojeno s ochutnávkou medoviny. Pro zájemce bude k dispozici i určité množství
výtisků ALMANACHU vydaného k tomuto výročí.
Ve dnech 18-19-20 a 24. října proběhne celkem 6 besed se žáky základních
škol Oslavan a Ivančic. Besedy se uskuteční v městských kinech, včetně promítání dokumentů. Je v našem zájmu i tímto způsobem přiblížit mládeži naši zálibu
– včelaření a jeho široký společenský význam. Došlo již také k oficiálnímu pozvání našich včelařských kolegů ze Slovinska a Slovenska včetně představitelů
měst Radovljica a Stupava. Jsme přesvědčeni, že námi připravený program je
odborně potěší i pobaví.
Závěrem této upoutávky chceme s ohledem na pomoc a podporu, které se
nám dostalo jak jsme již v předcházejícím Zpravodaji uvedli od mnoha partnerů,
poděkovat zejména těm, jejichž podpora byla rozhodující a umožní připravit
společnou akci města a nás, včelařů v tomto regionálním rozsahu. Jsou to:
Jihomoravský kraj
Město Ivančice
POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo
OK GROUP Brno, a.s.
SKUPINA ČEZ
ADW Krahulov
Za přípravný výbor ZO ČSV Ivančice
Ing. Jan Maloch
70
Generálních partneři oslav:
MĚSTO IVANČICE
IVANČICKÝ ZPRAVODAJ vydává KIC Ivančice, Palackého nám. 12, 664 91 Ivančice,
e-mail: [email protected], registrováno u MK ČR pod č. E 11378, IČ: 65268768.
Odpovědný pracovník Vít Karas, tel.: 774 110 547. Cena výtisku 20 Kč.
Tisk Gloria Rosice.
71
72
Download

Září 2011