Mitas AIR-09.qxd:1
14.1.2010
15:14
Stránka 1
âGS a.s. manufactures and globally distributes products
for the automotive industry and other industries.
MITAS a.s.
·vehlova 1900
106 25 Prague 10
Czech Republic
Phone: +420 267 111 522
Fax:
+420 271 750 214
[email protected]
www.cgs-tyres.com
© âGS/M:1/2010/I
Dealer:
âGS a.s.
·vehlova 1900, 106 24 Prague 10, Czech Republic
EN ISO 9001:2000 • ISO/TS 16949:2005 • ISO 14001
www.CGS.eu
A
Mitas AIR-09.qxd:1
14.1.2010
15:14
Stránka 2
Aircraft Tyre
AIRCRAFT TYRES
TECHNICAL INFORMATION
TECHNICKÉ INFORMACE
Mitas AIR-09.qxd:1
14.1.2010
15:14
Stránka 3
Aircraft
LIST OF TREAD PATTERNS
P¤EHLED DEZÉNÒ
R (ribbed)
TC (twin contact)
MX (mixed = R+TC)
→ R grooved guiding pattern
gives the aircraft stability
and wet grip
→ R dráÏkov˘ vodící dezén,
zabezpeãuje stabilitu
letadla a adhezi
na mokrém povrchu
→ TC for steerable nose wheel
→ TC vyuÏití na pfiíìová kola
→ MX Combination of previous
types
→ MX kombinace pfiede‰l˘ch typÛ
Mitas AIR-09.qxd:1
14.1.2010
15:14
Stránka 4
Aircraft
TYRE SIZE
DESIGN
TREAD
PATTERN
RIM DIAMETER
(inch)
TYRE TYPE
PR
MAX. SPEED AIR PRESSURE STATIC LOAD
(km/h)
(kN)
(kPa)
ROZMùR
MODEL
DEZÉN
PRÒM. RÁFKU
(inch)
PROVEDENÍ
PR
MAX. RYCHLOST
(km/h)
HU·TùNÍ
(kPa)
TC
TC
R
R
R
MX
R
R
MX
MX
MX
R
R
R
R
R
R
R
R
4
4
5
5
4,5
6
6,5
6,5
6,5
6
7
10
6
11
12
12
12
10
10
TT
TT
TL
TT
TT
TL
TL
TT
TL
TL
TL
TT
TL
TT
TL
TL
TL
TL
TL
2
4
8
4
6
8
2
4
8
8
8
6
8
6
10
10
10
10
10
150
115
193
150
170
193
100
135
235
285
300
115
257
170
235
235
300
262
257
250
380
460
310
300-340
380
200
280
530-560
450-500
450-500
380-410
420-450
550-600
700-750
650
850
480/5801
690
260 x 85
Antishimmy
290 x 110
Antishimmy
5.00-5 NEW
M1
350 x 135
400 x 150
M2
6.00-6 NEW
M1
420 x 150
M3
420 x 150
M2
430 x 150
M7
450 x 165
M2
460 x 180
M1
556 x 163
M2
550 x 225
M4
600 x 180 B
M2
610 x 185
M2
610 x 215
M1
610 x 215
M2
720 x 310
M4
6.50-10 NEW
M1
1
WEIGHT
MAX. (kg)
STATICKÁ
HMOTNOST
ÚNOSNOST (kN)
(kg)
2,0
4,1
7,55
5,0
6,5
10,49
3,0
5,1
7,8
8,7
12,1
10,3
13,0
17,5
26,5
24,2
35,0
33,0
21,14
1,18
2,35
2,85
2,9
4,3
4,65
3,3
4,1
6,3
7,3
8,4
7,15
9,5
9
13,8
15,45
15,7
23,9
7,6
480 replaces L410, also 580 replaces L 610 / 480 pro L 410, 580 pro L 610
AIRCRAFT TYRES AND THEIR USE / LETADLOVÉ PLÁ·Tù A JEJICH HLAVNÍ POUÎITÍ
TYRE SIZE
DESIGN
TREAD
PATTERN
WHEEL
-
ROZMùR
MODEL
DEZÉN
-
KOLO
M2
M2
M2
M7
M2
M2
M1
M1
M2
M4
M4
TC
R
TC
R
R
R
R
R
MX
R
MX
R
MX
R
R
R
auxiliary
main
auxiliary
main
auxiliary
main
auxiliary
main
auxiliary
main
auxiliary
hlavní
auxiliary
main
auxiliary
main
pomocné
hlavní
pomocné
hlavní
pomocné
hlavní
pfiíìové
hlavní
pfiíìové
hlavní
pfiíìové
hlavní
pfiíìové
hlavní
pfiíìové
hlavní
720 x 310
M4
R
auxiliary
pfiíìové
420 x 150
M3
R
main
hlavní
M1
M1
M1
R
MX
R
various
hlavní
i
pfiíìové
260 x 85
350 x 110
290 x 110
556 x 163
350 x 135
420 x 150
400 x 150
600 x 180
430 x 150
610 x 185
450 x 165
610 x 215
460 x 180
610 x 215
550 x 225
720 x 310
5.00-5 NEW
6.00-6 NEW
6.50-10 NEW
M2
New tyres 6.50-10, 6.00-6 and 5.00-5 are certified according to EASA ETS Oc62d and FAA.
Nové pneumatiky 6.50-10, 6.00-6 a 5.00-5 jsou certifikovány v souladu EASA ETS Oc62d a FAA.
AIRCRAFT
TYPE
NAME
TYP
MANUFACTURER
NÁZEV
LETOUNU
V¯ROBCE
L 33 âáp
LET Kunovice
Z 37 âmelák
LET Kunovice
Z 142 Zlín
Z50 LS
L29 Delfín
MORAVAN
Otrokovice
AERO
Vodochody
AERO
Vodochody
AERO
Vodochody
AERO
Vodochody
LET Kunovice
L 39C Albatros
L 39 ZA,
L 39 ZA-8
L 59, L 159
L 139
L 410 Turbolet
L 410 UVPE,
L 420
L 610 M, G
LET Kunovice
Aircraft Type Ultra light
Letadla typu Ultra light
General aviation and business aircraft
V‰eobecné pouÏití a obchodní letadla
Download

letecké pneu