LABORATORNÍ MEDICÍNA
DIAGNOSTICKÉ SOUPRAVY
RYCHLÉ TESTY
Dialab spol.s r.o.
je členem asociace CZEDMA
ČESKÁ SPOLEČNOST
KLINICKÉ BIOCHEMIE
Česká lékařská společnost
Jana Evangelisty Purkyně
Dialab je sponzor ČSKB
www.dialab.cz
IMUNOTURBIDIMETRIE
KLINICKÁ BIOCHEMIE
Diagnostické reagencie
Albumin, BCG
Alkalická fosfatáza, opt. DGKC
Alkalická fosfatáza, IFCC
α-Amyláza, IFCC
α-Amyláza, CNP-G3
α-Amyláza, pankreatická, ET-G7PNP
Amoniak, enzymaticky, UV
Bilirubin Auto Direct (přímý), DCA, s ATCS*
Bilirubin Auto Total (celkový), DCA, s ATCS*
Bilirubin přímý, Jendrassik Grof
Bilirubin celkový, Jendrassik Grof
Bilirubin přímý/celkový, Jendrassik Grof
Celková bílkovina, Biuret
Celková bílkovina Mono, Biuret nové
Celková bílkovina v moči/CSF, Pyrogallolová červeň
CK-MB, opt. DGKC / IFCC
CK-NAC, opt. DGKC / IFCC
Draslík,enzymaticky
Ethanol, enzymaticky, UV
Fosfor anorganický, Molybdenát
Fructosamine, NBT
G6PDH, UV, kineticky**
G6PDH Deficiency Screen, kvalitativní, vizuální **
Gamma GT, Szasz, stand. to IFCC
GLDH, DGKC
Glukóza, GOD-PAP 
Glukóza, Hexokináza
GOT (AST), IFCC 
GPT (ALT), IFCC 
HbA1c přímý, imunoturbidimetrie
HbA1c, iontová výměna
α-HBDH, opt. DGKC
Hemoglobin celkový, Kyanmethemoglobin
Homocysteine, enzymaticky, cycling
Kalibrátory
Diacal Auto (lyofil. kalibr. sérum, lidské)
Ethanol Calibrator/Control Set
Fructosamine Calibrator
Haemoglobin Total Calibrator
HbA1c Direct Calibrator, 4 hladiny
HDL-Cholesterol Calibrator
LDL-Cholesterol Calibrator
Homocysteine Calibrator Set, 3 hladiny
Homocysteine Calibrator Set, 5 hladin
UIBC Calibrator
Kontrolní séra
Diacon N (lyofil. kontr.sérum, lidské, normální hodnoty)
Diacon P (lyofil. kontrol. sérum, lidské, abnormální hodnoty)
Diacon Lipids (lyofil. kontr. sérum, lidské, normální hodnoty)
Diacon Lipids High (lyofil kontrol. sérum, lidské, abnormál.hodn.) nové
Diacon Urine Level 1 (kontrola moči, nízké hodnoty)
Diacon Urine Level 2 (kontrola moči, vysoké hodnoty)
Ammonia Control Set, 2 hladiny
Fructosamine Control N(lyofil. kontr. sérum, lidské, normál. hodnoty)
Fructosamine Control P(lyofil. kontr. sérum, lidské,abnor. hodnoty)
G6PDH Control Set, 3 hladiny
Haemoglobin Total Control Set, 3 hladiny
HbA1c Control Set, 3 hladiny
HbA1c Direct Control Set, 2 hladiny
Homocysteine Control Set, 2 hladiny
Homocysteine Control Set, 4 hladiny
Lithium Control Set, 2 hladiny
Potassium Control Set, (Draslík) 2 hladiny
Hořčík, Xylidylová modř, s ATCS*
β-Hydroxybutyrát, enzymaticky, NBT
Chloridy, Merkurthiokyanát
Cholesterol, CHOD-PAP, s ATCS* 
Cholesterol HDL, precipitant
Cholesterol HDL přímý, imunoinhibice
Cholesterol LDL přímý, enzymová selectivní ochrana
Cholinesteráza, opt. DGKC
Kreatinin, Jaffé
Kreatinin, enzymaticky, PAP, s ATCS*
Kyselina močová AOX, enzymaticky, kolorimetricky, s ATCS*
Kyselina močová TBHBA, enzymaticky, kolorimetricky, s ATCS*
Laktát, enzymaticky, UV
LDH-L, IFCC
LDH-P, opt. DGKC
Lipáza, enzymaticky, kolorimetricky
Lithium, enzymaticky
Měď, 3,5-DiBr-PAESA
Močovina, Ureáza / kolorimetricky
Močovina UV Auto, Ureáza / GLDH 
NEFA, ACOD-PAP, s ATCS*
Oxid uhličitý (CO2), PEP-C
Sodík, enzymaticky
Triacylglyceroly, GPO-PAP, with ATCS* 
UIBC (Železo s vazebnou kapacitou), Ferene
Ureáza / GLDH 
Vápník, Arsenazo, s ATCS*
Vápník, CPC, s ATCS*
Zinek, 5-Br-PAPS
Železo, Ferene
Žlučové kyseliny, enzymaticky, cycling
 k dispozici také jako koncentrovaná činidla
* ATCS: Advanced Turbidity Clearing System
** lyofilizovaný, k dispozici také soupravy přímo určené pro analyzátory
Hitachi, Advia, Kone, Prestige, Olympus, Beckman
Standardy
Albumin Standard
Ammonia Standard
Bile Acids Standard (Žlučové kyseliny)
Calcium Standard (Vápník)
Chloride Standard
Cholesterol Standard
CO2 Standard
Copper Standard (Měď)
Creatinine Standard
Glucose Standard
β-Hydroxybutyrate Standard
Iron Standard (Železo)
Lithium Standard Set, 3 hladiny
Lithium Standard Set, 5 hladiny nové
Magnesium Standard (Hořčík)
NEFA Standard
Phosphorus Standard
Potassium Standard Set, (Draslík) 2 hladiny
Protein Total Standard (Celková bílkovina)
Protein Total in Urine/CSF Standard (Celk. bílkovina v moči)
Sodium Standard Set, (Sodík) 2 hladiny
Triglycerides Standard
Urea Standard (Močovina)
Uric Acid Standard (Kyselina močová)
Zinc Standard (Zinek)
Suplementy a Aditiva
Creatinine Supplement, pro Kreatinin, Jaffé
Creatinine Urine Diluent, pro Kreatinin v moči, Jaffé
G6PDH Lyse Reagent, pro G6PDH, UV, kineticky
Pyridoxal-5-Phosphate, pro GOT a GPT, IIFCC
Reagencie
2 reagenční soupravy (kapalné)
α-1 Antitrypsin, protilátka
α-1 Acid Glycoprotein, protilátka
α-1 Microglobulin, latexové činidlo
Albumin, protilátka
α-2 Macroglobulin, protilátka
APO A1, protilátka
APO A2, protilátka
APO B, protilátka
ASO, latexové činidlo
Antithrombin III, protilátka
β-2 Microglobulin, latexové činidlo
C1 Esterase Inhibitor, protilátka
C3, protilátka
C4, protilátka
Ceruloplasmin, protilátka
CRP, protilátka
CRP Uhs, latexové činidlo
1 reagenční soupravy (kapalné)
α-1 Antitrypsin, protilátka
α-1 Acid Glycoprotein, protilátka
Albumin, protilátka
α-2 Macroglobulin, protilátka
APO A1, protilátka
APO B, protilátka
C3, protilátka
C4, protilátka
Ceruloplasmin, protilátka
CRP, protilátka
Haptoglobin, protilátka
IgA, protilátka
IgG, protilátka
IgM, protilátka
Transferrin, protilátka
Kalibrátory (kapalné)
α-1 Microglobulin Calibrator
APO A1/A2/B Calibrator, lyofilizovaný
ASO Calibrator, nízká / vysoká / super vysoká hodnota
β-2 Microglobulin Calibrator, 4 hladiny
CRP Calibrator, nízká / vysoká / super vysoká hodnota / 5 hladin
CRP Uhs Calibrator, universal range / high sensitive range
Cystatin C Calibrator, vysoká hodnota / 5 hladin
Ferritin Calibrator, 5 hladin
Fibrinogen Calibrator, lyofilizovaný
Fibronectin Calibrator
IgD Calibrator
IgE Calibrator, 5 hladin
HbA1c Direct Calibrator, 4 hladiny lyofilizovaný
Lp(a) Calibrator, nízká / vysoká hodnota / 4 hladiny
Microalbumin Calibrator, vysoká hodnota / 5 hladin
Myoglobin Calibrator, 4 hladiny
Pediatric Calibrator (AMG,TRF, IgA, IgG, IgM, KAP, LAM)
Protein Calibrator, nízká
/vysoká / 5 hodnot
(AAT, AGP, ALB, AMG, AT3,
C1I, C3, C4, CER, HAP, IgA, IgG, IgM,
KAP, LAM, PAL, TRF)
RF Calibrator, nízká / vysoká
/ super vysoká hodnota / 5 hladin
Transferrin Calibrator, 5 hladin
Cystatin C, latexové činidlo
Ferritin, latexové činidlo
Fibrinogen, protilátka
Fibronectin, protilátka
Haptoglobin, protilátka
Hba1c Direct, latexové činidlo
IgA, protilátka
IgD, protilátka
IgE, latexové činidlo
IgG, protilátka
IgM, protilátka
Kappa Light Chain, protilátka
Lambda Light Chain, protilátka
Lp(a), latex reagent
Microalbumin, protilátka
Myoglobin, latexové činidlo
Prealbumin, protilátka
Rheumatoid Factor, protilátka
Transferrin, protilátka
BNA reagencie
α-1 Antitrypsin
α-1 Acid Glycoprotein
Albumin
α-2 Macroglobulin
APO A1
APO B
C3
C4
Ceruloplasmin
Haptoglobin
IgA
IgG
IgM
Transferrin
k dispozici také soupravy přímo určené pro analyzátory
Hitachi, Advia, Kone, Prestige, Olympus, Beckman.
Kontroly (kapalné)
α-1 Microglobulin Control
APO A1/A2/B Kontrol, lyofilizovaný
ASO Control
β-2 Microglobulin Control
CRP Control, nízká / vysoká hodnota
CRP Uhs Control, universal range / high sensitive range
Cystatin C Control, 2 hladin
Ferritin Control, nízká / vysoká hodnota
Fibrinogen Kontrol, lyofilizovaný
IgE Control, 2 hladiny
HbA1c Direct Control, 2 hladiny, lyofilizovaný
Lp(a) Control, nízká / vysoká hodnota
Microalbumin Control
Myoglobin Control, 2 hladiny
Pediatric Control (AMG, TRF, IgA, IgG, IgM, KAP, LAM)
Protein Control, nízká / vysoká hodnota
(AAT, AGP, ALB, AMG, ASO, AT3, BMG, C1I, C3, C4, CER, CRP,
FER, HAP, IgA, IgG, IgM, KAP, LAM, PAL, RF, TRF)
RF Control
Triple Control (ASO, CRP, RF) nový
STANOVENÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A LÉKŮ
Reagencie (Latexové činidla)
Carbamazepine
Digoxin
Phenobarbital
Phenytoin
Valproic Acid
DIAQUICK RYCHLÉ TESTY
Kalibrátory
TDM Calibrator Series, 6 hladin, lyofil.
Kontroly
TDM Control Set, 3hladiny, lyofil.
DROGOVÉ TESTY V MOČI
Jednotlivé parametry testů
Amfetaminy (AMP) Barbituráty (BAR) Benzodiazepin (BZO)
Buprenorfin (BUP)
Cannabinoidy(THC)
Extáze (MDMA)
EDDP
Fentanyl (FYL)
Ketamin (KET)
Kokain (COC)
Metadon (MTD)
Metamfetamin (MET)
Morfin (MOP)
Opiáty (OPI)
Fencyclidin (PCP)
Tramadol (TRA)
Tricyklická antidepresiva (TCA)
Víceparametrové panely testů
Multi-3 Drug Panel (BZO, COC, MOP)
Multi-4 Drug Panel (AMP, COC, MOP, THC)
Multi-5/3 Drug Panel (AMP, COC, MET, MOP, THC)
Multi-5/6 Drug Panel (AMP, BZO, COC, MOP, THC)
Multi-6 Drug Panel (BZO, COC, MET, MOP, MTD, THC)
Multi-6/1 Drug Panel (AMP, BZO, COC, MET, MOP, THC )
Multi-6/4 Drug Panel (AMP, BUP, BZO, MET, MOP, THC)
Multi-10 Drug Panel (AMP, BAR, BZO, COC, MDMA, MET, MOP, MTD, TCA,THC)
Multi-10/1 Drug Panel (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, MDMA, MET, MOP, MTD, THC)
Multi-10/2 Drug Panel (AMP, BAR, BZO, COC, MDMA, MOP, MTD, OPI, TCA, THC)
Multi-10/3 Drug Panel (AMP, BZO, COC, MDMA, MOP, MTD, OPI, PCP, TCA, THC)
Multi-10/4 Drug Panel (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, MDMA, MET, MTD, OPI, THC)
Multi-10/5 Drug Panel (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, MET, MOP, MTD, TCA, THC)
Multi-10/6 Drug Panel (AMP, BAR, BZO, COC, MET, MOP, MTD, PCP, TCA, THC)
Multi-10/7 Drug Panel (AMP, BAR, BZO, COC, MET, MTD, OPI, PCP, TCA, THC)
DOA Multi-6 Cup (AMP, BZO, COC, MET, MOP, THC), Multi-6 drug
kazeta/proužek
kazeta/proužek
kazeta/proužek
kazeta
kazeta/proužek
kazeta/proužek
kazeta
kazeta
kazeta
kazeta/proužek
kazeta/proužek
kazeta/proužek
kazeta/proužek
kazeta
proužek
kazeta/proužek
kazeta/proužek
DROGOVÉ TESTY - AUTOMATIZACE
Reagencie (Enzyme Immunoassay)
Amphetamine (AMP), (moč)
Barbiturate (BAR), (moč)
Benzodiazepine (BZO), (moč)
Buprenorphine (BUP), (moč)
Cannabinoids (THC), (moč)
Cocaine (COC), (moč)
Cotinine (COT), (moč)
Ecstasy (MDMA), (moč)
Methadone (MTD), (moč)
Opiates (OPI), (moč)
SKENER DROGOVÝCH TESTŮ
Výstup z automatické detekce drogové kazety
BZO 300 ng/ml
COC 300 ng/ml
EDDP 100 ng/ml
Tumorové markery
AFP - kazeta (sérum, plazma, plná krev)
FOB - kazeta (vzorky stolice)
Drogové testy v slinách
Alcohol Saliva Strip
DOA Saliva Multi-6 Test (AMP, COC, MET, MOP, PCP, THC)
DOA Saliva Multi-6/1 Test (AMP, COC, MET, MOP, MTD, THC)
oba testy jsou k dispozici také jako dotykové testy
(High Sensitivity Touch Test)
Kardio markery
Cardiac Combo - kazeta (sérum, plazma, plná krev)
CRP - proužek (plná krev)
D-Dimer - kazeta (plazma, plná krev)
Troponin I - kazeta (sérum, plazma, plná krev)
Těhotenské / Fertility testy
hCG Midstream (vzorky moči) hCG - kazeta (vzorky moči)
hCG Midstream pro domácí použití (vzorky moči)
hCG - proužek (vzorky moči)
hCG - proužek pro domácí použití (vzorky moči)
hCG Combo - kazeta (vzorky moči, sérum)
hCG Combo - proužek (vzorky moči, sérum)
LH - proužek (vzorky moči)
LH - proužek pro domácí použití (vzorky moči)
LH - kazeta (vzorky moči)
LH - kazeta pro domácí použití (vzorky moči)
Diabetický test
Microalbumin Dipstick (vzorky moči)
VYŠETŘENÍ GLUKÓZY
Testovací proužky DiaCheck®
2x25 proužků
Kontrolní roztok DiaCheck®
2x3 ml (dvě hladiny)
Lancety 100 ks
Infekční onemocnění
HIV 1&2 Ab - kazeta (sérum, plazma, plná krev)
Adenovirus - kazeta (vzorky stolice)
Rotavirus - kazeta (vzorky stolice)
Rota/Adeno Combi - kazeta (pro vzorky stolice)
Chlamydia trachomatis - kazeta
Influenza Ag A/B/H1N1 - proužek
Influenza Ag - proužek (výtěr krku)
Chikungunya IgM - kazeta
Malaria P.f./Pan - kazeta (plná krev, endocervikální, uretrální nebo vzorky
moči) nové
Malaria Pf. - kazeta (plná krev) (vorky endocervikální, uretrální nebo vzorky moči)
Mononucleosis - kazeta (sérum, plazma, plná krev)
Dengue IgG/IgM Ab - kazeta (sérum, plazma, plná krev)
H.pylori - kazeta (sérum, plazma, plná krev)
H.pylori stool - kazeta
Strep.A - kazeta/proužek (výtěr krku)
Syphilis - kazeta (sérum, plazma, plná krev)
SEROLOGIE
Latexové a hemaglutinační testy
ASO, latexový aglutinační test
CRP, latexový aglutinační test
hCG, latexový aglutinační test
IM, latexový aglutinační test
RF, latexový aglutinační test
Waaler Rose, latexový aglutinační test
Syphilis testy
RPR Carbon, slide agglutination
TPHA, microplate agglutination
VDRL, glass slide agglutination
SCREENING KOLOREKTÁLNÍCH TUMORŮ
Kalibrátory / Kontroly
Amphetamine (AMP) Cal./Ctrl. Set, 7 hladin
Barbiturate (BAR) Cal./Ctrl. Set, 6 hladin
Benzodiazepine (BZO) Cal./Ctrl. Set, 6 hladin
Buprenorphine (BUP) Cal./Ctrl. Set, 8 hladin
Cannabinoids (THC) Cal./Ctrl. Set, 12 hladin
Cocaine (COC) Cal./Ctrl. Set, 7 hladin
Cotinine (COT) Cal./Ctrl. Set, 6 hladin
Ecstasy (MDMA) Cal./Ctrl. Set, 7 hladin
Methadone (MTD) Cal./Ctrl. Set, 7 hladin
Opiates (OPI) Cal./Ctrl. Set, 7 hladin
HODNOTY CUT-OFF
AMP 1000 ng/ml BAR 300 ng/ml
BUP 10 ng/ml Urine Adulteration Tests (průkaz znehodnocení vzorku moči)
Drug Adulteration Strip, kolorimetricky
Test OC-Light - citlivý a přesný imunochemický test pro screening kolorektálních tumorů s nastavenou přesnou hodnotou cut-off pozitivity
na 50 ng/ml.
FYL 20 ng/ml
KET 1000 ng/ml
MET 1000 ng/ml
MDMA 500 ng/ml
MOP 300 ng/ml
MTD 300 ng/ml
OPI 2000 ng/ml
PCP 25 ng/ml
TCA 1000 ng/ml
THC 50 ng/ml
TRA 100 ng/ml
DECHOVÉ TESTY
Helicobacter Test INFAI MS 1x75 mg
Stanovení koncentrace H2 v dechu ppm
Bakteriologické aglutinační testy
Brucella (B.abortus, B.melitensis, B.suis)
Febrile Bacterial Kit (Brucella, Para AH, Para BH,
Typhoid O, Typhoid H, Proteus OX19)
Proteus OX19 (P.vulgaris)
Proteus OX2 (P.vulgaris)
Proteus OXK (P.mirabilis)
Rose Bengal, slide agglutination
Salmonella paratyphi AH
Salmonella paratyphi AO
Salmonella paratyphi BH
Salmonella paratyphi BO
Salmonella paratyphi CH
Salmonella paratyphi CO
Salmonella typhi H
Salmonella typhi O
Salmonella total Kit (Para AH, AO, BH, BO, CH, CO,Typhoid H, O)
Salmonella total Kit (Para AH, AO, BH, BO, CH, CO,
Typhoid H, O, Polyvalent Pos. & Neg. Control)
Polyvalent Neg. Control
ELISA TESTY
Infekční onemocnění
HBsAg Sensitive, cut-off nový
HIV 1&2 Ab, cut-off
H. pylori Ag, kvantitativní stanovení
H. pylori IgA, cut-off *
H. pylori IgG, cut-off *
H. pylori IgM, cut-off *
Dengue Virus IgG Elisa, cut-off * nový
Chagas IgG Elisa, cut-off * nový
Mycoplasma pn. IgA, cut-off *
Mycoplasma pn. IgG, cut-off *
Mycoplasma pn. IgM, cut-off *
RSV IgA, cut-off *
RSV IgG, cut-off *
RSV IgM, cut-off *
Syphilis IgG/IgM, cut-off *
*Kvantitativní detekce na vyžádání
Torch
CMV IgG, kvantitativní stanovení
CMV IgM, cut-off
HSV 1 IgG, cut-off
HSV 1+2 IgG, cut-off
HSV 1+2 IgM, cut-off
HSV 2 IgG, cut-off
HSV 2 IgM, cut-off
Rubella IgG, kvantitativní stanovení
Rubella IgM, cut-off
Toxoplasma IgG, kvantitativní stanovení
Toxoplasma IgM, cut-off
Steroidy
17-α-OH-Progesterone, kvantitativní stanovení
17-β-Estradiol, kvantitativní stanovení
Androstenedione, kvantitativní stanovení
Cortisol, kvantitativní stanovení
DHEA-S, kvantitativní stanovení
Free Estriol, kvantitativní stanovení
Free Testosterone, kvantitativní stanovení
Progesterone, kvantitativní stanovení
Testosterone, kvantitativní stanovení
Total Estriol, kvantitativní stanovení
Thyroidy
Anti-TG, kvantitativní stanovení
Anti-TPO, kvantitativní stanovení
FT3, kvantitativní stanovení
FT4, kvantitativní stanovení
T3, kvantitativní stanovení
T4, kvantitativní stanovení
TG, kvantitativní stanovení
TSH, kvantitativní stanovení
Poruchy plodnosti
β-hCG, kvantitativní stanovení
FSH, kvantitativní stanovení
LH, kvantitativní stanovení
Prolactin, kvantitativní stanovení
Tumorové markery
AFP, kvantitativní stanovení
CEA, kvantitativní stanovení
Ferritin, kvantitativní stanovení
PSA, kvantitativní stanovení
Autoimunitní onemocnění / Gastroenterologie
AMA M2, kvantitativní stanovení
ANA 9 Line Immunoblot 08/16, semikvantivní stanovení
ANA Combi 8, cut-off
ANA Detect, cut-off
ANA Screen 8, semikvantitativní stanovení
ANCA combi, cut-off
Anti-Annexin V, kvantitativní stanovení
Anti-β-2 Glycoprotein IgG/IgM, kvantitativní stanovení
Anti-β-2-Glycoprotein IgA, kvantitativní stanovení
Anti-β-2-Glycoprotein Screen, semikvantitativní stanovení
Anti-BPI, kvantitativní stanovení
Anti-Cardiolipin IgA, kvantitativní stanovení
Anti-Cardiolipin IgG/IgM, kvantitativní stanovení
Anti-Cardiolipin Screen, kvantitativní stanovení
Anti-Cathepsin G, kvantitativní stanovení
Anti-Citrullinated Rheumatoid Antigen,kvantitativní stanovení
Anti-DGP IgA, kvantitativní stanovení
Anti-DGP IgG, kvantitativní stanovení
Anti-dsDNA IgA, kvantitativní stanovení
Anti-dsDNA IgG, kvantitativní stanovení
Anti-dsDNA IgM, kvantitativní stanovení
Anti-dsDNA Screen, kvantitativní stanovení
Anti-Elastase, kvantitativní stanovení
Anti-GBM, kvantitativní stanovení
Anti-Insulin, kvantitativní stanovení
Anti-Intrinsic Factor, kvantitativní stanovení
Anti-Lactoferrin, kvantitativní stanovení
Anti-Lysozyme, kvantitativní stanovení
Anti-MPO, kvantitativní stanovení
Anti-Phosphatidic Acid IgG/IgM, kvantitativní stanovení
Anti-Phosphatidyl Inositol IgG/IgM, kvantitativní stanovení
Anti-Phosphatidyl Serine IgG/IgM, kvantitativní stanovení
Anti-Phospholipid Screen, kvantitativní stanovení
Anti-PR3, kvantitativní stanovení
Anti-RIB-P, kvantitativní stanovení
Anti-RNP 70, kvantitativní stanovení
Anti-RNP/Sm, kvantitativní stanovení
Anti-Scl-70, kvantitativní stanovení
Anti-Sm, kvantitativní stanovení
Anti-SS-A (Ro) 52 kD, kvantitativní stanovení
Anti-SS-A (Ro) 52/60 kD, kvantitativní stanovení
Anti-SS-A (Ro) 60 kD, kvantitativní stanovení
Anti-SS-B (La), kvantitativní stanovení
Anti-ssDNA, kvantitativní stanovení
Anti-t-Transglutaminase IgA, kvantitativní stanovení
Anti- t-Transglutaminase IgG, kvantitativní stanovení
ASCA, kvantitativní stanovení
ENA 6 Combi, kvantitativní stanovení
ENA 6 Screen, cut-off
ENA-6 Profile, semikvantitativní stanovení
Gastro 5 Line 08/16, semikvantitativní stanovení
Gliadin Ab (IgA), kvantitativní stanovení
Gliadin Ab (IgG), kvantitativní stanovení
Jo-1-Ab, kvantitativní stanovení
Nucleo-9-Line 08/16, semikvantitativní stanovení
Rheumatoid Factor IgA, kvantitativní stanovení
Rheumatoid Factor IgG, kvantitativní stanovení
Rheumatoid Factor IgM, kvantitativní stanovení
Rheumatoid Factor Screen (IgA/IgG/IgM), kvantitativní stanovení
Thrombo Combo, kvantitativní stanovení
Pankreatická elastáza I ve stolici, kvantitativní stanovení
Pankreatická elastáza I v séru, kvantitativní stanovení
Pepsinogen I, kvantitativní stanovení
Pepsinogen II, kvantitativní stanovení
KREVNÍ SKUPINY A RH FAKTOR
ABO and Rhesus Typing
Anti-A, monoklonální protilátka
Anti-B, monoklonální protilátka
Anti-AB, monoklonální protilátka
Anti-D (IgM/IgG), monoklonální protilátka
Anti-C, monoklonální protilátka
Anti-E, monoklonální protilátka
Anti-c, monoklonální protilátka
Anti-e, monoklonální protilátka
Auxiliary Reagents
Anti-HG (Coombs), polyspecific (anti-IgG), monoklonální protilátka
(anti-C3d)
BSA 22%
BSA 30%
LISS Solutio
Papain
Rare Blood Grouping Reagents
Anti-H Lectin
Anti-k, polyklonální protilátka
Anti-Kpa, polyklonální protilátka
Anti-Kpb, polyklonální protilátka
Anti-Lea, monoklonální protilátka
Anti-Leb, monoklonální protilátka
Anti-Lua, polyklonální protilátka
Anti-Lub, polyklonální protilátka
Anti-M, polyklonální protilátka
Anti-N Lectin
Anti-S, polyklonální protilátka
Anti-s, monoklonální protilátka
KOAGULAČNÍ A AGREGAČNÍ TESTY
PT (Prothrombinový čas)
Thromboplastin-S (ISI 1.0 – 1.2), lyofil., clotting assay
Thromboplastin-SR (ISI ~1.2), liquid, clotting assay
APTT (Aktivovaný parciální thromboplastinový čas)
APTT-S, liquid, particle activated, clotting assay
Calcium Chloride, 0.025 M, for APTT-S
Fibrinogen
Fibrinogen Kit, bovine thrombin, normal coag. ref. plasma, abnormal
coag. control plasma, IBS, clotting assay
Bovine Thrombin, lyofil., clotting assay
IBS buffer, diluent for fibrinogen assays
Kaolin suspension
D-Dimer semiquantitative test
D-Dimer manual Latex Agglutination Kit
DD latex, DD control plasma pos., DD control plasma neg.,
DD buffer, test cards
Thrombinový čas
Bovine Thrombin, lyofil., clotting assay
D-Dimer quantitative test
D-Dimer Calibration Kit for automated systems
DD latex, reaction buffer, saline solution, cal. DD-High
D-Dimer Kit for automated systems
DD latex, reaction buffer
Deficitní plasmy (Immunodepleted human plasmas)
Factor II, lyofil.
Factor IX, lyofil.
Factor V, lyofil.
Factor X, lyofil.
Factor VII, lyofil.
Factor XI, lyofil.
Factor VIII, lyofil.
Factor XII, lyofil.
Referenční koagulační plazmy
Normal Coagulation Reference Plasma, lyo.
Abnormal Coagulation Reference Plasma, lyo.
Cal DD High, lyo.
Antithrombin III
Antithrombin III, anti-Xa, chromogenic assay
Factor Xa reagent, Factor Xa substrate, Dilution buffer,
Normal coag. Ref. plasma, Abnormal Coag. Ref. plasma,
IBS buffer
vW Factor – Ristocetin cofactor
vW Factor Assay
Lyophilized platelets
vW Normal Reference Plasma
Agregační induktory
Ristocetin
ADP
Collagen
Epinephrine
Arachidonic Acid
Kontrolní koagulační plazmy
Normal Coagulation Control Plasma, lyo.
pro PT, APTT, FIB , TT a AT III
Abnormal Control Plasma, lyo.
pro PT, APTT, FIB , TT a AT III
D-Dimer Control high, lyo.
D-Dimer Control low, lyo.
MOČOVÉ PROUŽKY
Urine Strip 1 GLU
Urine Strip 2 GLU, KET
Urine Strip 2MC MAL, CRE nový
Urine Strip 3A GLU, pH, PRO
Urine Strip 4 GLU, pH, KET, PRO
Urine Strip 4SG GLU, SG, pH, PRO
Urine Strip 9 GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT
Urine Strip 10C GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU
Urine Strip 11 ASC, GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU
Urine Controls
Comby Kontrol - pozitivní a negativní kontrolní souprava
Strips with Mesh Technology
Urine Strip 10ME GLU, BIL, KET, SG, BLO,
pH, PRO, URO, NIT, LEU
K dispozici močový
analyzátor DIALAB 500
NO
VÉ
LABORATORNÍ MEDICÍNA
PR
OD
UK
TY
TOP PRODUKTY PRO LABORATOŘ
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
OC-SENSOR
Nový vysoce citlivý screeningový test
okultního krvácení ve stolici
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
ANALYZÁTORY
SPOTŘEBNÍ LABORATORNÍ MATERIÁL
SOUČASNÉ TESTY
OC SENSOR
HODNOCENÍ TESTU JE SUBJEKTIVNÍ, ZRAKEM
HAEMOCULT MÁ VELMI NÍZKOU CITLIVOST
HAEMOCULT MŮŽE BÝT OVLIVNĚN POTRAVOU
ODBĚR VZORKU STOLICE OVLIVŇUJE
VÝSLEDEK TESTU
3 TESTY JEN KVALITATIVNÍ (POZITIVNÍ,
NEGATIVNÍ)
3
3
3
3
3
3
3
3
ý(6.È632/(ý1267
./,1,&.e%,2&+(0,(
ýHVNiOpNDĜVNiVSROHþQRVW
-DQD(YDQJHOLVW\3XUN\QČ
ČESKÁ SPOLEČNOST
KLINICKÉ BIOCHEMIE
Česká lékařská společnost
Jana Evangelisty Purkyně
Dialab je sponzor ČSKB
Dialab je sponzor ČSKB
www.dialab.cz
Dialab_katalog_laboratorni_prist1 1
Screening nádorů tlustého střeva
Kvantitativní analýza hemoglobinu ve stolici / qi-FOBT 3. generace
Automatický analyzátor na vyšetření krve ve stolici
Imunochemická latexová, aglutinační metoda
Analytická citlivost 20 - 2000 ng HbA0/ml
Výkon VZP 81733 platný od 1. 1. 2009
Dialab spol.s r.o.
je členem asociace CZEDMA
Dialab spol.s r.o.
je členem asociace CZEDMA
www.dialab.cz
7.2.2013 8:29:01
HODNOCENÍ TESTU ANALYZÁTOREM
CITLIVOST TESTU ŘÁDOVĚ VYŠŠÍ
TEST NEMŮŽE BÝT OVLIVNĚN POTRAVOU
TECHNOLOGICKY DEFINOVANÉ MNOŽSTVÍ
VZORKU STOLICE
3 TESTY JSOU KVANTITATIVNÍ LZE DEFINOVAT
HRANIČNÍ CUT-OFF HODNOTU
Download

LABORATORNÍ MEDICÍNA