BIOCHEMIE, IMUNOLOGIE - Sérum
Močovina
SEROLOGIE - Sérum
Odhad GFR - MDRD
FSH
Anti-hepatitis A, Anti-hepatitis C
LH
HBsAg
Kyselina močová
Celková bílkovina
Prolaktin
Infekční mononukleóza (EBV)
Na - Natrium
Elfo bílkovin
HCG
Klíšťová encefalitida (IgG, IgM)
K - Kalium
Albumin
Progesteron
Cytomegalovirus CMV (IgG, IgM)
Cl - Chloridy
Imunoglobulin G
Testosteron
Borrelia (IgG, IgM)
Ca - Calcium
Imunoglobulin A
Estradiol
Chlamydia species (IgA,IgG, IgM)
P - Fosfor anorg.
Imunoglobulin M
Kortizol
Chlamydia pneumoniae (IgA,IgG, IgM)
Mg - Magnesium
Mukoproteiny
Parathormon
Chlamydia trachomatis (IgA,IgG, IgM)
CRP
Crosslaps
Mycoplasma pneumoniac (IgA, IgG, IgM)
Bilirubín celkový
ASLO
Bilirubín konj.
Revmat. faktor-latex
ß2 - mikroglobulin
Helicobacter pyroli (celk. protilátky)
ALT
Imunoglobulin E
PSA
TPHA
CEA
RRR
Kreatinin
AST
CK
CA 125
ALP
LDH
CA 19 - 9
Screening celiakie
CA 15 - 3
Tk. Transglutamináza (IgA)
α - amyláza
Glykémie nalačno
Gliadin (IgA)
Železo
Transferin
Troponin I
Tk. Transglutamináza (IgG)
TYP VYŠETŘENÍ:
Ferritin
Troponin I
Gliadin (IgG)
Osmolalita
Endomysium (IgA)
Anti-CCP
Int. kravského mléka (IgA,IgG, IgM)
Vyšetření prováděná ze srážlivé krve (séra):
běžná biochemická vyšetření, hormony, specifické
proteiny, imunochemická vyšetření, tumor-markery,
imunologická, sérologická vyšetření
OGTT
C-peptid
- biochemicko hematologická laboratoř
A.Barcala 404/38, 370 05 České Budějovice
tel.: 800 100 085, 385 510 131, 604 689 281
e-mail: [email protected]
www. stafila.cz
Bordetella Para / Pertussis (IgA, IgG, IgM)
GGT
ALP - izoenzymy
STAFILA, spol. s r.o.
TSH
T4
Cholesterol - celkový
fT4
HDL - cholesterol
T3
LDL - cholesterol
fT3
Triglyceridy
Apolipoprotein A1
Protilátky proti štítné žláze
Apolipoprotein B
• ANTI - TPO
Stanovení rizika (IA)
• ANTI - TG
TYP ODBĚROVÉ NÁDOBKY:
1
2
3
4
zkumavka s krystalickým akcelerátorem BH LABOR (červená zátka), obj. 10 ml
zkumavka na sérum GREIINER - VACUETTE Dialab (červená zátka), obj. 6 ml
zkumavka s krystalickým akcelerátorem srážení TAPVAL Dispolab (červená zátka), obj. 2 ml (pro děti)
zkumavka na sérum, VACUTEST - Vacumedic (červena zátka), obj. 6 / 8 ml
VYŠETŘENI GLUKÓZY S POZDĚJŠÍM ZPRACOVÁNÍM:
5 zkumavka s KF a Na2EDTA, MUF-Pro (oranžová zátka), obj. 2,5 ml
6 zkumavka s GREIINER - VACUETTE Dialab s NaF a K3EDTA, (šedá zátka), obj. 2 ml
7 zkumavka s KF+Na2EDTA - VACUTEST - Vacumedic, (šedá zátka), obj. 2 ml
Odběrová
místa
ČB Sídl. Máj
ČB PK Sever
ČB Metropol
ČB Lékařský dům
ČB ZZ Pražská
Vodňany
Strakonice
- budova pošty, 2. patrpo
- přízemí
- Senovážné nám. 2, 2. patro
- Lidická 108, 1. patro
- Pražská 71, 2. patrpo
- poliklinika, Jiráskova 116, přízemí
- poliklinika, Bezděkovská 187
HEMATOLOGIE
Moč
K3EDTA
Moč chem. + sediment
KO + diferenciál
Glukosurie
KO + dif.mikro.
kyselina močová
FW sedimentace
Calcium
Retikulocity
P- anorg.
Osm. rezist. erytrocytů
α - amyláza
Glykovaný hemoglobin
Kreatinin
Abs. počet eozinofilů
Osmolalita
Abs. počet neutrofilů
Mikroalbuminurie - výpočet
NT- pro BNP
krevní obraz, diferenciální rozpočet, glykovaný
hemoglobin, osmotická rezistence erytrocytů
protrombinový čas (INR), APTT, fibrinogen, D-dimery
Microalbuminurie - sběr
KOAGULACE – Citrát
Quick
- doba sběru:…...….hod
APTT
Krvácivost
MOČ
Fibrinogen
D-dimery
- výška:…………...…cm
AT III
24 hodin:………....…..ml
BIOCHEMIE – stolice
12 hodin:………....…..ml
Stolice na OK
- sběr moče:…...…….ml
4 zkumavka s citrátem sodným 3,2% BH Labor
(modrá zátka) obj. 3 ml
5 zkumavka s citrátem sodným 3,2% Greiiner
- Vacuette Dialab (sv. modrá zátka) obj. 2 ml
6 zkumavka s citrátem sodným 3,2% TAPVAL
Dispolab (sv. modrá zátka) obj. 1 ml (pro děti)
7 zkumavka s citrátem sodným 3,8% VACUTEST
- Vacumedic (sv. modrá zátka) obj. 2 ml
SEDIMENTACE:
- sběr moče:
Hamburgerův sediment
1 zkumavka s K3EDTA Greiiner - Vacuette Dialab
(fialová zátka), obj. 2,0 ml
2 zkumavka s K3EDTA TAPVAL Dispolab
(fialová zátka) obj. 0,5 ml (pro děti)
3 zkumavka s K3EDTA VACUTEST - Vacumedic
(fialova zatka), obj. 3 ml
VYŠETŘENÍ KOAGULAČNÍ:
- sběr moče:……...... ml
- hmotnost:……......…kg
tel.: 800 100 085, 385 510 131, 604 689 281
e-mail: [email protected]
www. stafila.cz
VYŠETŘENÍ Z NESRÁŽLIVÉ PLAZMY:
BIOCHEMIE - MOČ
Clearance kreatininu
- tel.: 385 342 704
- tel.: 387 435 555
- tel.: 386 106 147
- tel.: 739 930 456
- tel.: 602 217 777
- tel.: 731 465 878
- tel.: 736 730 342
soupravy
Hemo-CARE,
třífázový
screeningový
test Dispolab
8 zkumavky s citrátem sodným 3,8%
BH Labor (černá zátka), 1,5 ml
9 zkumavky na sedimentaci (polouz. s.) s citrátem
sodným 3,8%, Greiner - Vacuette Dialab
(černá zátka) obj. 2 ml
10 zkumavky na sedimentaci s citratem sodnym 3,8%
VACUTEST - Vacumedic (černa zatka) obj. 2 ml
RESPIRACE
4,12 Výtěr z krku
4,12 Výtěr z nosu
1,2 Moč: kvantitativní bakteriurie
4
Výtěr z oka
1,2 Moč: Str. pneumoniae (antigen)
4
Výtěr z rány
4
Stěr z kůže:
4,12 Výtěr z nosohltanu
5
Urikult
4,12 Výtěr z dutiny ústní
4
Stěr z uretry
4,2 Punktát z:
Chlamydia trachomatis
4,2 Hnis z:
(moč - muži)
4,2 Absces
1
Sputum
4
Výtěr ze zevního zvukovodu L
P
4
Sekret středouší
P
L
Jiný materiál:
Cílená kultivace (*):
REKTUM
7
Mycoplasma / Ureaplasma
4
Impetigo
(stěr z uretry)
4
Akné
4
Výtěr z pochvy
4
Dekubitus
4
Výtěr z pochvy
- gravidita prevence
4
Bércový vřed
4
Výtěr z cervixu
8
(běžné patogeny vč. Campyl. spp)
4,12
Cílená kultivace:
4,12 Výtěr z rekta - gravidita prevence
STOLICE
3
Průkaz antigenu H. pylori
3
Průkaz antigenu adeno/rotaviry
3
3
Průkaz antigenu noroviry
Průkaz toxínů A+B
Clostridium difficile
11
9
10
mikrobiologická laboratoř
L
P
Cílená kultivace (*):
Jiný materiál:
MOP (nátěr na 2 skla)
4,12 Výtěr z rekta
STAFILA, spol. s r.o.
RESPIRACE
UROLOGIE + GYNEKOLOGIE
CAT (kult. trichom. + kvas. )
Chlamydia trachomatis
DALŠÍ VYŠETŘENÍ
(pochva, cervix)
Mycoplasma / Ureaplasma
6
Hemokultura (*)
(pochva, cervix)
4
Stěr z místa odběru
Gonokultivace (*)
4
Cílená anaerobní kultivace
Cílená kultivace (*):
Cílená mykologická kultivace
Screening MRSA:
Jiný materiál:
Jiný požadavek:
A.Barcala 404/38, 370 05 České Budějovice
tel.: 800 103 030, 385 340 228, 724 322 743
e-mail: [email protected]
www. stafila.cz
Download

kompletní přehled odběrového materiálu