Návod k využití aplikace ARC-IPR-1-XB
Přijímač bezpečnostních a požárních informaci využívající internetový
komunikační protokol SIA DC-09 – revize 2013 a TNI 334592.
Přijímač informací ze sběrnic asistivních technologií (XZY-BUS) .
Analyzátor přijímaných zpráv pomocí protokolů SIA DC-09 IP/UDP/TCP.
Protokol SIA DC-09 je moderní velmi dobře zabezpečený protokol pomocí šifrování AES (FIPS). Je
využíván předními světovými výrobci zařízení PTZS a EPS. Rozšiřuje se do oblasti integrovaných
systémů.
Zařízení pracující s tímto komunikačním protokolem na českém trhu:
-
ústředny firmy JABLOTRON (řada JA 100)
ústředny firmy TECNOALARM (Itálie - řada TP-8)
ústředny firmy SILENTRON (Itálie)
komunikátor Loguard ( T Security)
ústředna SATEL ( ve zkušebním provozu)
Pozor při instalaci na správné nastavení vyjímek Firewall operačního systému !!!
-
porty UDP musí být vyhrazeny pro komunikaci UDP
porty TCP musí být vyhrazeny pro komunikaci TCP
na stejný port nelze přijímat UDP i TCP zprávy současně (dojde k asynch. chybě, pak je nutno
restartovat počítač)
porty potřebné pro využití tímto programem (TCP, UDP, RS 232) nesmí používat jiný
program ani operační systém
před spuštěním programu je třeba vybrat správné porty a zjistit, zda jsou volné
Instalace programového vybavení:
-
-
při využití operačních systémů MS windows 7 a 8 ve složce Program files(x86) zřídíme
podsložku ARC_bin a umístíme do ní program ARC_IPR_1_XB.exe společně s oběma
knihovnami borlndmm.dll a cc3250mt.dll.
pracovní složka ARC_REC se nachází vzákladním adresáři disku C.
Spuštění z Flash disku nebo jiného externího disku:
-
druhá možnost je vše ponechat ve složce ARC_Rec a umístit ji na disk D,E,F,G do základního
adresáře. Takto to pracuje správně u všech operačních systémů
Obsah:
-
-
ARC-IPR-1 –XB ( IP přijímač dle SIA DC-09, přijímač zpráv ve formátu SG-MLR 2000, SGMLR2 [RS 232, TCP klient], přijímač SMS zpráv ve formátu SIA DC-05 a SIA DC-03, IP
přijímač informací přenášených po sběrnicích asistivních technologií )
Vstupy přijímače - nastavení parametrů
Výstupy přijímače - nastavení parametrů
Předávání informací následným aplikacím (operátorům a zásahovým jednotkám)
Výstupní struktura DOM-XML
-
Kontrolní zprávy (NULL)
IP Komunikační test přijímačů (pomocí ISP)
IP výzva k odebrání dat operátorovi nebo ZJ
Databáze objektů (technické parametry + základní info)
Zpracování zpráv typu ALARM
Úložiště fotografií, map a půdorysů objektů
Řetězení přijímačů
Odesílání povelů z DPPC objektovému zařízení (změna parametrů objektového zařízení)
Šifrování zpráv AES 128, AES 192
IP komunikační cesty pro SIA DC-09
Analyzátor přijímaných zpráv
Zpracování zpráv sběrnic asistivních technologií
ARC_IPR_1.ini – obsahuje parametry přijímače
-
ARC-DBS-XML (databáze s řadou rozšiřujících služeb pro operátory a klienty)
Úložiště událostí vzniklých ve střežených objektech
Sdílené úložiště pro data, fotografie, půdorysy mapy
Zpracování přicházejících požadavků klientů systémem CORBA
Centrální odesílání SMS klientům, ZJ, apod.
Uspořádání složek na disku
ARC-OPR-LAN (Aplikace pro operátory DPPC komunikující pomocí LAN)
Zpracování událostí typu ALARM
Kontrola časů zastřežení objektů
Změny v DB objektů
Změny v zásahových plánech, fotografiích, půdorysech, mapách
Záznamy o výjezdech ZJ
-
ARC-OPR-WEB (Aplikace pro operátory, ZJ a klienty DPPC komunikující pomocí WEB)
Zpracování událostí typu ALARM
Kontrola časů zastřežení objektů
Změny v zásahových plánech, fotografiích, půdorysech, mapách
Záznamy o výjezdech ZJ
Informace o událostech pro klienty DPPC
Vstupy přijímače
-
-
-
Klasické vstupy (RS232) - protokol SG-MLR2, SG-MLR2000
COM Port – 4 vstupy jsou určeny pro všechna zařízení využívající komunikační Pro každý
vstup nastavujeme číslo portu a parametry komunikace
Čísla portu : COM 1,….COM 9
Parametry:
9600, n, 8…přenosová rychlost 9 600 b/s, žádná parita, znaky jsou vyjádřeny 8 bity
COM Port – 1 vstup určený pro příjem SMS zpráv z klasických modemů (např. Siemens
TC35)
Nastavením portu COM 0 se příslušný vstup deaktivuje
SMS centrum se nastavuje dle příslušného mobilního operátora
T-mobile +420 603 052 000, O2 +420 602 909 909, Vodafone +420 608 005 681
IP vstupní porty – protokol SIA DC-09
IP/UDP Port – 2 vstupy pro příjem zpráv přenášených protokolem SIA DC-09
IP/TCP Port – 1 vstup pro příjem zpráv přenášených protokolem SIA DC-09
IP vstupní porty – protokol SG-MLR 2000
IP/TCP klient – 2 vstupy určené pro příjem zpráv typu SG - MLR2000,SYSTÉM II, SYSTÉM III
-
Parametry portů nastavíme po vepsání čísla portu do příslušné kolonky stisknutím tlačítka
nastavení příslušného portu. Při využití TCP protokolu stiskneme po nastavení tlačítko
Poslouchat. Tím aktivujeme TCP server na příslušném portu.
Loguard
UDP Port – 2 vstupy pro komunikátory GuardGate a Loguard (nový FW již používá SIA DC09)
Výstupní formáty aplikace a dostupné technické prostředky
-
Technické prostředky
RS 232 – COM Port
TCP server
Sdílená složka na disku
-
Datové a textové výstupní formáty
Základní datové formáty k následnému zpracování v dohledových aplikacích
(např. Matylda, Radom, NAM)
Splňují doporučení ANSI / SIA DC-03 až SIA DC-07
SG-MLR2
( 5000 189999111002003 )
( S000#9999[Nri2/FA003] )
SG-MLR2000
( 500000 189999111002003 ) ( S00000#9999[Nri2/FA0003] )
-
-
Textové formáty pro operátory a zásahové jednotky
Textové zprávy obsahující texty z překladové tabulky rozšířené o až 12 upřesňujících
informací z DB
! = 23/08/13 = 11:05:58 = 9999 = [1110] Požární poplach = AB = CDE =
<P01>Budova banky</P01>
<P02>Nádražní ulice č. 30</P02>
<P03>2. Podlaží, kancelář p. ředitele</P03>
<P10>http:// 10.20.30.40:80</P10>
-
Textové zprávy obsahující texty z překladové tabulky rozšířené o až 4 upřesňujících
informací z objektového zařízení
! = 23/08/13 = 11:05:58 = E998 = [1110] Požární poplach = AB = CDE = [O Budova banky ]
[S Vinohrady ][R kancelář ředitele ][FG detector plynu ]
-
Textové zprávy obsahující texty z překladové tabulky rozšířené o XML strukturu odvozenou z
upřesňujících informací z objektového zařízení
! = 29/09/13 = 10:01:54 = E998 = [1120] Tísňový poplach = AB = CDE =
<event type=”! Alarm">
<tim tz=”+2">_10:01:54,09-29-2013</tim>
<msg ptc=”ADM-CID">1120 AB CDE][V http:\\][O budova][S Ulice</msg>
<idn>E998</idn>
<blk>AB</blk>
<zon>CDE</zon>
<etx lang="Windiws-1250">[1120] Tísňový poplach </etx>
<obj> budova</obj>
<str> Ulice</str>
<vis> http:\\10.20.30.40:80</vis>
</event>
-
Soubor událostí s charakteristikou alarmová zpráva
Soubor informací o ztrátě spojení objektových zařízení s přijímačem
(0 = 9999 = 9999 = 23) skupina 0, IDK=9999,IDU=9999, 23 minut od poslední komunikace
Verifikace výstupních formátů a požadavků na odesílání zpráv
-
DNIS = abcde
(5abcde 189999111002003)
Šifrování zpráv na výstupu metodou TSY
-
Výstupní komunikace IP/TCP nebo RS 232 může být zašifrována
Příklad: 5abcdeIVJJIBGACRSTUV
Kontrolní zprávy
-
Formáty kontrolních zpráv – určíme zatržením na stránce technik
ADM-CID ( 5000 189999161900000 )
SIA-DCS
( S000#9999[PX000] )
Kontrolní zprávy můžeme postoupit k dalšímu zpracování v souboru událostí skupiny 0
Kontrolní zprávy předává záložní přijímač hlavnímu přijímači pro správnou funkci DB
Kontrolní zprávy jsou vyhodnocovány pouze v této aplikaci
Hlavní přijímač může číst kontrolní zprávy z určené sdílené složky záložního přijímače
Název sdílené složky se nastaví na stránce Technik.
IP Komunikační test přijímačů
-
Přes internetové prostředí si přijímače mohou vzájemně posílat testovací zprávy
v nastaveném časovém intervalu
IP výzva k odebrání dat operátorovi nebo ZJ
-
-
Pokud by přestalo pravidelné odebírání zpráv připravených na výstupu tohoto přijímače,
odešle přijímač výzvu dalšímu zpracovatelskému stupni k opravě spojení zahájení odebírání
zpráv.
Pokud se nahromadí 500 neodeslaných zpráv, jsou zprávy uloženy do souborů ve
složkách DX0, DX1, DX2
Databáze objektů
Databáze technických parametrů objektových zařízení vyžaduje manuální vkládání objektů. Některé
parametry nelze nastavit automatickým odvozením z přijímaných zpráv.
Parametry:
-
-
Skupina objektů 0, 1, 2 značí tři skupiny objektů. Události vzniklé v těchto skupinách jsou
v následné fázi zpracovány různými operátory. Data se ukládají do složek s oprávněným
přístupem operátorů dle skupin ARC_T\ADX\DX0, ARC_T\ADX\DX1, ARC_T\ADX\DX2
IDK – identifikační čislo komunikační jednotky objektového zařízení
IDU – identifikační čislo ústředen PTZS, EPS, nebo jejich podsystémů
MAC – značí MAC adresu nebo tzv. Device number komunikační části objektového zařízení
Síť – popisuje přístupovou síť pro přenos dat z objektového zařízení
E-ethernet,G-GPRS, T-telefonní linka, S –SMS, R-radiová síť
Protokol určuje způsob zpracování vlastní zprávy
SIA-PUL
Generic Pulse Codes
SIA-PUL
Acron Super Fast
ADM-CID
Ademco Contact ID
ADM-41E
Ademco 4-1 Express
ADM-42E
Ademco 4-2 Express
ADM-HS
Ademco High Speed
DSC-43
43 DSC 4-3
FBI-SF
FBI Super Fast
ITI-I
ITI Standard
SCN-S8
Scancom 4-8-1, 5-8-1, 6-8-1
SCN-S16
Scancom 4-16-1, 5-16-1, 6-16-1
SCN-S24
Scancom 4-24-1, 5-24-1, 6-24-1
SCT
Scantronics Reserved
SES-SS
Sescoa Super Speed
SIA-DCS
SIA DCS
SIA-S2K
SIA 2000
SK-FSK1
Silent Knight FSK1
SK-FSK2
Silent Knight FSK2
XZY-BUS
-
-
-
přenáší informace asistivních technologií
Pole data určuje v jaké soustavě jsou přicházející data z objektového zařízení
D - dekadická, E- oktalová, F – hexadecimální
Pole čas určuje v jakém čase pracuje komunikační jednotka objektového zařízení LT (local
time) značí místní čas přijímače, GMT (Greenwich Mean Time) značí čas na nultém poledníku
Servisní technik – jméno servisního technika je součástí přístupového hesla umožňující
změnu parametrů objektového zařízení nebo provedení určitých příkazů objektovému zařízení
Přístupový kód – je druhou částí přístupového hesla
IP adresa nám říká adresu zdroje zpráv (objektového zařízení). IP adresa je průběžně
aktualizována
Port – je druhou částí IP adresy objektového zařízení
Vstupy – definují použití NC vstupů na základní desce komunikátoru Y(aktivní)/N(pasivní)
Kódování – druh použité jazykové sady pro rozšiřující datové sekce (Windows 1250,
UTF8/URL)
Šifrování AES 128/192 – mohou být použity:
a) předdefinované klíče AES-128-1 až AES-128-8 v hexadecimálním tvaru
b) může být použit ASCII text (pro AES128 .. 16 znaků, pro AES192 .. 24
znaků),
který se převede do hexadecimálního tvaru v DB pomocí tlačítka
ASCII=>hex
Ke každému objektu lze přidat 12 doplňujících informací. Pokud se tento přijímač používá jako
pracoviště technika I operátora, měly by být uvedeny informace název objektu, adresa, město,
poloha, kamerový server apod. Pokud jsou informace určeny pro techniky, mohou být ryze
technického charakteru.
Informace lze do DB vložit po přihlášení správce heslem. Po instalaci je nastaveno heslo
S00000. Při změně parametrů lze toto heslo rovněž změnit na stance Tabulky.
Tabulka kódů událostí
-
Kódy jednotlivých událostí jsou umístěny v souboru ARC_IPR_1.ini
Příklad jedné události z protokolu Ademco Contact ID (SIA DC-05)
ADM-CID = 1101 = Zdravotní potíže = !;
Protokol = ADM-CID ; kod události= 1101;
text popisující událost;
char. zprávy = !
Úložiště map, fotografií, půdorysů objektů
-
Název složky externího úložiště fotogratií map, půdorysů se nastavuje na stránce Technik
Tato složka může být společná s následnou aplikací ARC-DBC-XML, zabývající se dalšími
rozšiřujícími službami DPPC. Stávající aplikace využívá informací externího úložiště na
stránce Zásah v režimu : Místní operátor+Archiv+WEB (nastavitelné na stránce Technik).
Zpracování zpráv přenášených sběrniceni asistivních technologií
-
Informace ze zařízení asistivních technologií lze odesílat DPPC pomocí standatního protokolu
SIA DC-09
Informace ze zařízení asistivních technologií lze odesílat DPPC pomocí sprotokolu protokolu
upraveného pro tyto potřeby při respektování pravidel SIA DC-09
Informace ze sběrnic zařízení asistivních technologií lze vložit doprotokolu SIA DC-09 jako
hexadecimální hodnoty převedené do ASCII znaků.
Přijímač zpracuje správnou komunikaci, utajení přenosu (AES), potvrzení přijaté zprávy,
časové značka atd.
-
Přijímač předává tyto informace dále k určenému cíli (v případě péče o osoby lékaři, rodině) .
Informace mohou být rozšířeny o 12 položek z DB
Informace mohu být rozšířeny o podrobnou specifikaci ze zdroje zprávy
Zpracování zpráv přenášených sběrniceni servisních zařízení a systémů
-
Informace mohou být i z oblasti servisní a technologické ( výtahy, garáže, fyzická straha
objektů, teplota vody).
Zpracování je stejné jako u asistivních technologií
Uspořádání složek na disku
Zpracování Alarmových událostí
-
-
Je úkolem stránky Alarmy
Kliknutím na příslušné ID v prostředním sloupci stránky se v okně vlevo objeví výpis všech
událostí, jež nebyly dosud vyřešeny. Kliknutím na konkrétní událost v tomto okně se tato
zpráva objeví v řádce pod tímto oknem. Pak můžeme k této události doplnit další informace o
průběhu zásahu a řešení celé situace. Záznamy jsou přidány do souboru událostí a protokolu
o výjezdech ZJ.
Kliknutím na tlačítko Ukončit zpracování události se tato zpráva odstraní ze
seznamu nedořešených událostí.
Na stránce Zásah jsou připraveny mapy, fotografie, půdorysy potřebné k řízení ZJ.
Řetězení přijímačů
Odesílání povelů z DPPC objektovému zařízení (změna parametrů objektového zařízení)
Odesílání povelů objektovému zařízení formou odpovědi na kontrolní zprávu se provádí
nastavením příslušných parametrů na stránce Technik pod označením RSP.
Šifrování zpráv AES 128, AES 192
-
Funkce zařízení jsou upraveny tak, aby pouze odpovědné osoby mohly vkládat šifrovací klíče
do objektových zařízení nebo přijímačů dohledového centra, není přípustné vložené klíče
z těchto zařízení zpětně číst
-
popis použitého způsobu šifrování je uveden v čl. 5.1 NIST Special Publication 800-38A
Příklad použití šifrovacích klíčů:
Klíč AES 128 (ASCII):
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
Hexadecimální hodnoty: 41
42
43
44
31 32 33 34 35 36 37 38
9
X
Y
Z
39 58 59 5A
IP komunikační cesty pro SIA DC-09
Analyzátor přijímaných zpráv
-
Zobrazuje podrobně všechny části přijaté zprávy a potvrzení této zprávy
Případní chyby označuje červeně
Zprávy i potvrzení lze zachytit do textových souborů a následně podrobně analyzovat
ARC_IPR_1.ini – nastavení parametrů pro správnou funkci přijímače
[TSY-COD]=314136423743;
[TSY-PSW]=S00000;
[TSY-STI]=0000011000010110........;
[TSY-STO]=101010C1000010S100001111010101111000000C1000010E..;
[SIA-UP1]=10001;
[SIA-UP2]=10003;
[SIA-TP1]=10002;
[TSY-UP1]=3101;
[TSY-UP2]=3201;
[SGR-CP1]=COM 1;
[CP1-PAR]=9600,n,8;
[SGR-CP2]=COM 2;
[CP2-PAR]=9600,n,8;
[SGR-CP3]=COM 0;
[CP3-PAR]=9600,n,8;
[SGR-CP4]=COM 0;
[CP4-PAR]=9600,n,8;
[SGR-CP5]=COM 0;
[CP5-PAR]=9600,n,8;
[SGR-CPA]=COM 3;
[CPA-PAR]=9600,n,8;
[SGR-CPB]=COM 4;
[CPB-PAR]=9600,n,8;
[SY2-CL1]=1020;
[SY2-IP1]=127.0.0.1;
[SY2-CL2]=1021;
[SY2-IP2]=127.0.0.1;
[SMS-CEN]=+420603052000;
[SMS-TEC]=+420;
[SY2-SVP]=1025;
[TIM-ZON]=+1;
[TR2-ADR]=127.0.0.1;
[TR2-PRT]=10003;
[NUL-NET]=G;
[SND-ALR]=alarm.wav;
[OPR-IPA]=192.168.0.1;
[OPR-PRT]=3100;
[REC-IDN]=0001;
[AES-001]=31323334353637383941424344454647;
[AES-002]=32333435363738393042434445464748;
[AES-003]=33343536373839414243444546474849;
[AES-004]=3435363738394142434445464748494A;
[AES-005]=35363738394142434445464748494A4B;
[AES-006]=363738394142434445464748494A4B4C;
[AES-007]=3738394142434445464748494A4B4C4D;
[AES-008]=38394142434445464748494A4B4C4D4E;
ADM-42E = 31xx = Poplach v okamžité smyčce č.1 = !;
ADM-CID = 1101 = Zdravotní potíže = !;
ADM-CID = 1101 = Zdravotní potíže = !;
ADM-CID = 1110 = Požární poplach = !
ADM-CID = 1118 = Nepotvrzený požární poplach = !;
ADM-CID = 1120 = Tísňový poplach = !;
ADM-CID = 1130 = Poplach v okamžité smyčce = !;
ADM-CID = 1133 = Poplach 24H = !;
ADM-CID = 1134 = Poplach ve zpožděné smyčce = !;
ADM-CID = 1138 = Nepotvrzený poplach = !;
ADM-CID = 1144 = Tamper periferie, = !;
ADM-CID = 1154 = Poplach zaplavením = !;
ADM-CID = 1170 = Speciální reakce A = !;
ADM-CID = 1171 = Speciální reakce B = !;
ADM-CID = 1172 = Speciální reakce C = !;
ADM-CID = 1173 = Speciální reakce D = !;
ADM-CID = 1174 = Nepoužito = !;
ADM-CID = 1175 = Nepoužito = !;
ADM-CID = 1176 = Nepoužito = !;
ADM-CID = 1177 = Bezpečnostní schránka = !;
ADM-CID = 1300 = Porucha = ;
ADM-CID = 1301 = Výpadek napájení nebo delší než 30 minut = ;
ADM-CID = 1302 = Porucha akumulátoru ústředny = ;
ADM-CID = 1305 = Start systému = ;
ADM-CID = 1306 = Vstup do servisu = ;
ADM-CID = 1308 = Vypnutí systému = ;
ADM-CID = 1313 = Zablokování po poplachu (Engineer reset) = ;
ADM-CID = 1344 = Zarušení RF = ;
ADM-CID = 1350 = Chyba komunikace na PCO = ;
ADM-CID = 1354 = Nepředání události v nastaveném čase = ;
ADM-CID = 1384 = Nízký stav baterie periferie = ;
ADM-CID = 1401 = Otevřeno = ;
ADM-CID = 1402 = Částečné otevření = ;
ADM-CID = 1406 = Zrušení poplachu = ;
ADM-CID = 1407 = Vzdáleně odjištěno = ;
ADM-CID = 1412 = Vzdálený přístup = ;
ADM-CID = 1416 = Úspěšné uložení konfigurace = ;
ADM-CID = 1454 = Sekce bez pohybu (nezajištěno) = ;
ADM-CID = 1461 = Překročení pokusu o zadání kodu = ;
ADM-CID = 1521 = Ztišení sirény = ;
ADM-CID = 1570 = Vypnutí periferie = ;
ADM-CID = 1572 = Bypass sabotáž = ;
ADM-CID = 1573 = Bypass aktivace = ;
ADM-CID = 1574 = Vypnutí sekce = ;
ADM-CID = 1578 = Bypass poruchy = ;
ADM-CID = 1601 = Manuální test = ;
ADM-CID = 1602 = Periodický test = ;
ADM-CID = 1625 = Reset času = ;
ADM-CID = 1661 = PG1 zapnuto = ;
ADM-CID = 1662 = PG2 zapnuto = ;
ADM-CID = 1663 = PG3 zapnuto = ;
ADM-CID = 1664 = PG4 zapnuto = ;
ADM-CID = 1665 = PG5 zapnuto = ;
ADM-CID = 1666 = PG6 zapnuto = ;
ADM-CID = 1667 = PG7 zapnuto = ;
ADM-CID = 1668 = PG8 zapnuto = ;
ADM-CID = 1669 = PG9 zapnuto = ;
ADM-CID = 1670 = PG10 zapnuto = ;
ADM-CID = 1671 = PG11 zapnuto = ;
ADM-CID = 1672 = PG12 zapnuto = ;
ADM-CID = 1673 = PG13 zapnuto = ;
ADM-CID = 1674 = PG14 zapnuto = ;
ADM-CID = 1675 = PG15 zapnuto = ;
ADM-CID = 1676 = PG16 zapnuto = ;
ADM-CID = 1677 = PG17 zapnuto = ;
ADM-CID = 1678 = PG18 zapnuto = ;
ADM-CID = 1679 = PG19 zapnuto = ;
ADM-CID = 1680 = PG20 zapnuto = ;
ADM-CID = 1681 = PG21 zapnuto = ;
ADM-CID = 1682 = PG22 zapnuto = ;
ADM-CID = 1683 = PG23 zapnuto = ;
ADM-CID = 1684 = PG24 zapnuto = ;
ADM-CID = 1685 = PG25 zapnuto = ;
ADM-CID = 1686 = PG26 zapnuto = ;
ADM-CID = 1687 = PG27 zapnuto = ;
ADM-CID = 1688 = PG28 zapnuto = ;
ADM-CID = 1689 = PG29 zapnuto = ;
ADM-CID = 1690 = PG30 zapnuto = ;
ADM-CID = 1691 = PG31 zapnuto = ;
ADM-CID = 1692 = PG32 zapnuto = ;
ADM-CID = 3101 = Zdravotní potíže (zklidnění) = ;
ADM-CID = 3110 = Požární poplach (zklidnění) = ;
ADM-CID = 3118 = Nepotvrzený požární poplach (zklidnění) = ;
ADM-CID = 3120 = Tíseň-zklidnení = ;
ADM-CID = 3130 = Poplach okamžitý (zklidnění) = ;
ADM-CID = 3133 = Poplach 24H (zklidnění) = ;
ADM-CID = 3134 = Zpožděná smyčka (zklidnění) = ;
ADM-CID = 3138 = Nepotvrzený poplach (zklidnění) = ;
ADM-CID = 3144 = Tamper periferie (zklidnění) = ;
ADM-CID = 3154 = Poplach zaplavením (zklidnění) = ;
ADM-CID = 3170 = Speciální reakce A (zklidnění) = ;
ADM-CID = 3171 = Speciální reakce B (zklidnění) = ;
ADM-CID = 3172 = Speciální reakce C (zklidnění) = ;
ADM-CID = 3173 = Speciální reakce D (zklidnění) = ;
ADM-CID = 3174 = Nepoužito = ;
ADM-CID = 3175 = Nepoužito = ;
ADM-CID = 3176 = Nepoužito = ;
ADM-CID = 3177 = Bezpečnostní schránka (zklidnění) = ;
ADM-CID = 3300 = Porucha (zklidnění) = ;
ADM-CID = 3301 = Obnovení napájení = ;
ADM-CID = 3302 = Baterie ústředny v pořádku = ;
ADM-CID = 3306 = Výstup ze servisu = ;
ADM-CID = 3313 = Odblokování po poplachu = ;
ADM-CID = 3344 = Zarušení RF (zklidnění) = ;
ADM-CID = 3350 = Komunikace na PCO obnovena = ;
ADM-CID = 3354 = Nepředání události v nastaveném čase (zklidnění) = ;
ADM-CID = 3384 = Baterie periferie v pořádku = ;
ADM-CID = 3401 = Zavřeno = ;
ADM-CID = 3402 = Částečné zavření = ;
ADM-CID = 3407 = Vzdáleně zajištěno = ;
ADM-CID = 3412 = Vzdálený přístup ukončen = ;
ADM-CID = 3417 = Vzdáleně částečně zajištěno = ;
ADM-CID = 3570 = Zapnutí periferie = ;
ADM-CID = 3572 = Bypass sabotáž konec = ;
ADM-CID = 3573 = Bypass aktivace konec = ;
ADM-CID = 3574 = Zapnutí sekce = ;
ADM-CID = 3578 = Bypass poruchy konec = ;
ADM-CID = 3661 = PG1 vypnuto = ;
ADM-CID = 3662 = PG2 vypnuto = ;
ADM-CID = 3663 = PG3 vypnuto = ;
ADM-CID = 3664 = PG4 vypnuto = ;
ADM-CID = 3665 = PG5 vypnuto = ;
ADM-CID = 3666 = PG6 vypnuto = ;
ADM-CID = 3667 = PG7 vypnuto = ;
ADM-CID = 3668 = PG8 vypnuto = ;
ADM-CID = 3669 = PG9 vypnuto = ;
ADM-CID = 3670 = PG10 vypnuto = ;
ADM-CID = 3671 = PG11 vypnuto = ;
ADM-CID = 3672 = PG12 vypnuto = ;
ADM-CID = 3673 = PG13 vypnuto = ;
ADM-CID = 3674 = PG14 vypnuto = ;
ADM-CID = 3675 = PG15 vypnuto = ;
ADM-CID = 3676 = PG16 vypnuto = ;
ADM-CID = 3677 = PG17 vypnuto = ;
ADM-CID = 3678 = PG18 vypnuto = ;
ADM-CID = 3679 = PG19 vypnuto = ;
ADM-CID = 3680 = PG20 vypnuto = ;
ADM-CID = 3681 = PG21 vypnuto = ;
ADM-CID = 3682 = PG22 vypnuto = ;
ADM-CID = 3683 = PG23 vypnuto = ;
ADM-CID = 3684 = PG24 vypnuto = ;
ADM-CID = 3685 = PG25 vypnuto = ;
ADM-CID = 3686 = PG26 vypnuto = ;
ADM-CID = 3687 = PG27 vypnuto = ;
ADM-CID = 3688 = PG28 vypnuto = ;
ADM-CID = 3689 = PG29 vypnuto = ;
ADM-CID = 3690 = PG30 vypnuto = ;
ADM-CID = 3691 = PG31 vypnuto = ;
ADM-CID = 3692 = PG32 vypnuto = ;
SIA-DCS = QA = Zdravotní potíže = !;
SIA-DCS = FA = Požární poplach = !;
SIA-DCS = FR = Požární poplach obnova střežení = -;
SIA-DCS = FG = Nepotvrzený požární poplach = !;
SIA-DCS = PA = Tísňový poplach = !;
SIA-DCS = BA = Poplach v okamžité smyčce = !;
SIA-DCS = BA = Poplach 24H = !;
SIA-DCS = BA = Poplach ve zpožděné smyčce = !;
SIA-DCS = BG = Nepotvrzený poplach = !;
SIA-DCS = TA = Tamper periferie = !;
SIA-DCS = WA = Poplach zaplavením = !;
SIA-DCS = UA = Speciální reakce A = !;
SIA-DCS = UA = Speciální reakce B = !;
SIA-DCS = UA = Speciální reakce C = !;
SIA-DCS = UA = Speciální reakce D = !;
SIA-DCS = UA = Nepoužito = !;
SIA-DCS = UA = Nepoužito = !;
SIA-DCS = UA = Nepoužito = !;
SIA-DCS = UA = Bezpečnostní schránka = !;
SIA-DCS = ET = Porucha = *;
SIA-DCS = AT = Výpadek napájení nebo delší než 30 minut = *;
SIA-DCS = YT = Porucha akumulátoru ústředny = *;
SIA-DCS = RR = Start systému =
SIA-DCS = LB = Vstup do servisu =
SIA-DCS = RE = Vypnutí systému =
SIA-DCS = YX = Zablokování po poplachu (Engineer reset) =
SIA-DCS = XQ = Zarušení RF =
SIA-DCS = YC = Chyba komunikace na PCO = !;
SIA-DCS = YS = Nepředání události v nastaveném čase = !;
SIA-DCS = XT = Nízký stav baterie periferie = *;
SIA-DCS = OP = Otevřeno = O;
SIA-DCS = OG = Částečné otevření =
SIA-DCS = BC = Zrušení poplachu =
SIA-DCS = OQ = Vzdáleně odjištěno =
SIA-DCS = LF = Vzdálený přístup =
SIA-DCS = LS = Úspěšné uložení konfigurace =
SIA-DCS = CI = Sekce bez pohybu (nezajištěno) =
SIA-DCS = JA = Překročení pokusu o zadání kodu = !
SIA-DCS = BL = Ztišení sirény =
SIA-DCS = EB = Vypnutí periferie =
SIA-DCS = TB = Bypass sabotáž =
SIA-DCS = BB = Bypass aktivace =
SIA-DCS = UB = Vypnutí sekce =
SIA-DCS = UO = Bypass poruchy =
SIA-DCS = RX = Manuální test =
SIA-DCS = RP = Periodický test =
SIA-DCS = JT = Reset času = *;
SIA-DCS = RC = PG1 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG2 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG3 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG4 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG5 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG6 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG7 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG8 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG9 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG10 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG11 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG12 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG13 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG14 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG15 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG16 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG17 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG18 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG19 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG20 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG21 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG22 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG23 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG24 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG25 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG26 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG27 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG28 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG29 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG30 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG31 zapnuto =
SIA-DCS = RC = PG32 zapnuto =
SIA-DCS = QR = Zdravotní potíže (zklidnění) =
SIA-DCS = FR = Požární poplach (zklidnění) =
SIA-DCS = FG = Nepotvrzený požární poplach (zklidnění) =
SIA-DCS = PR = Tíseň-zklidnení =
SIA-DCS = BR = Poplach okamžitý (zklidnění) =
SIA-DCS = BR = Poplach 24H (zklidnění) =
SIA-DCS = BR = Zpožděná smyčka (zklidnění) =
SIA-DCS = BG = Nepotvrzený poplach (zklidnění) =
SIA-DCS = TR = Tamper periferie (zklidnění) =
SIA-DCS = WR = Poplach zaplavením (zklidnění) =
SIA-DCS = UR = Speciální reakce A (zklidnění) =
SIA-DCS = UR = Speciální reakce B (zklidnění) =
SIA-DCS = UR = Speciální reakce C (zklidnění) =
SIA-DCS = UR = Speciální reakce D (zklidnění) =
SIA-DCS = UR = Nepoužito =
SIA-DCS = UR = Nepoužito =
SIA-DCS = UR = Nepoužito =
SIA-DCS = UR = Bezpečnostní schránka (zklidnění) =
SIA-DCS = ER = Porucha (zklidnění) =
SIA-DCS = AR = Obnovení napájení =
SIA-DCS = YR = Baterie ústředny v pořádku =
SIA-DCS = LX = Výstup ze servisu =
SIA-DCS = YZ = Odblokování po poplachu =
SIA-DCS = YH = Zarušení RF (zklidnění) =
SIA-DCS = YK = Komunikace na PCO obnovena =
SIA-DCS = YL = Nepředání události v nastaveném čase (zklidnění) =
SIA-DCS = XR = Baterie periferie v pořádku =
SIA-DCS = CL = Zavřeno = C
SIA-DCS = CG = Částečné zavření =
SIA-DCS = CQ = Vzdáleně zajištěno =
SIA-DCS = LE = Vzdálený přístup ukončen =
SIA-DCS = CU = Vzdáleně částečně zajištěno =
SIA-DCS = EU = Zapnutí periferie =
SIA-DCS = TU = Bypass sabotáž konec =
SIA-DCS = BU = Bypass aktivace konec =
SIA-DCS = UU = Zapnutí sekce =
SIA-DCS = UP = Bypass poruchy konec =
SIA-DCS = RO = PG1 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG2 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG3 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG4 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG5 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG6 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG7 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG8 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG9 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG10 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG11 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG12 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG13 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG14 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG15 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG16 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG17 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG18 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG19 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG20 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG21 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG22 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG23 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG24 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG25 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG26 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG27 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG28 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG29 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG30 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG31 vypnuto =
SIA-DCS = RO = PG32 vypnuto =
Download

Návod k využití aplikace ARC-IPR-1-XB Přijímač - T