ASIATIKA
ASIAN WORKS OF ART
Praha 29.5.2011 Kaiserštejnský palác
ASIATIKA
ASIAN
WORKS
OF ART
PRAHA
29.5.2011
KAISERŠTEJNSKÝ PALÁC
MÍSTO KONÁNÍ / LOCATION:
Kaiserštejnský palác
Malostranské náměstí 23/37
Praha 1
KONCEPCE KATALOGU:
Oldřich Hejtmánek
AUKCE / SALE:
28.5.2011, 14:00
HLAVNÍ ODBORNÝ PORADCE:
PhDr. Filip Suchomel
VÝSTAVA / VIEWING:
26.5.2011, 10:00 - 18:00
27.5.2011, 10:00 - 18:00
28.5.2011, 10:00 - 14:00
29.5.2011, 10:00 - 14:00
Další fotografie všech předmětů
uvedených v tomto katalogu
najdete na našich webových
stránkách www.arcimboldo.cz.
Dotazy k draženým předmětům
zasílejte na emailovou adresu
[email protected], případně
na tel. +420 603 811 873.
Further detailed images and
descriptions of all items
presented in this catalog can
be found on our website at
www.arcimboldo.cz. Inquiries
about the items in auction:
[email protected], or call
+420 603 811 873.
REDAKCE KATALOGU:
Lucie Nepeřená
ODBORNÍ PORADCI:
Akad. soch. Zdeněk Preclík
Jakub Zeman
Lenka Gyaltso
PhDr. Lucie Olivová
Jiří Jákl, M.A.
Jiří Straka
ASISTENCE A PŘEKLADY:
Nan Zhao
Jennifer Hejtmánková
FOTOGRAFIE:
Oto Palán
GRAFICKÁ ÚPRAVA:
Frans Lenzen
GALERIE ARCIMBOLDO
Krupkovo náměstí 3
160 00 Praha 6
www.arcimboldo.cz
Dražba se řídí Aukčním
řádem, který se nachází
na konci tohoto katalogu.
arcimboldo asiatika čína
PROVENIENCE DRAŽENÝCH PŘEDMĚTŮ
V aukci jsou draženy předměty, které pocházejí
z převážné většiny z významných českých
soukromých sbírek. V případě starožitností se jedná
především o sbírky Josefa Martínka (1888 – 1976),
profesora Bohuslava Slánského (1900 – 1980) a
významného nizozemského sběratele českého
původu. V případě čínských svitkových obrazů
se jedná především o sbírky českých a slovenských
diplomatů, působících v Číně v 50. letech
minulého století.
PROVENANCE OF ITEMS IN THIS AUCTION
This auction features, among others, items from the
collections of prominent Czech private collectors.
Among them are Mr. Josef Martinek (1888 – 1976),
Mr. Bohuslav Slansky (1900 – 1980) and an important
Dutch private collector with Czech roots. The vast
majority of the Chinese paintings and prints offered
come from the private collections of various Czech
and Slovak diplomats, based in or visiting China in
the 1950s and early 1960s.
藏品来源
此次拍卖的藏品来自于一些重要的捷克收藏家的私人收藏。
在这些收藏家中有来自捷克的Josef Martinek先生(1888
– 1976), Bohuslav Slansky先生(1900 – 1980)以及
一位很重要的捷克裔荷兰收藏家。大部分中国字画来自不
同的捷克和斯洛伐克外交官,藏品由他们在上个世纪50年
代到60年代早期访问中国时所收藏并带出中国。
2
arcimboldo asiatika LÁMAISTICKÉ UMĚNÍ
1
1
ŽENSKÝ DHARMAPÁLA ŠRÍ DÉVÍ
Čína, 18. století. Výška 16,5 cm.
Zlacený bronz. Ochranné božstvo Šrí Déví představuje buddhistickou obdobu krvežíznivé hinduistické bohyně
Kálí. Je pokládána za strážkyni nauky a za ochrannou bohyni Lhasy a obou nejvyšších představitelů Tibetu,
dalajlamy a pančhenlamy. Jako démonka s děsivým úšklebkem v obličeji, korunou z lebek a třetím okem
na čele bočně sedí na divokém oslu a cválá přes moře krve usmrcených nepřátel. V levé ruce drží misku
z lebky naplněnou krví. Sedlová pokrývka je zhotovena z kůže stažené z těla a hlavy zlého jakši, jehož přemohla.
Pod ní visí dvě hrací kostky, jimiž se metá o další trvání života.
A FINE GILT BRONZE FIGURE OF SHRI DEVI
China, 18th century. Height 16.5 cm. Shri Devi is depicted seated on a human skin blanket draped over her
caparisoned mule, who is striding over a sea of blood. Her left hand is holding a blood-filled kapala.
She wears a mala of severed heads, bejewelled; her face with a wrathful expression.
金鎏铜吉祥天母像
中国, 18世纪, 高16.5cm
天母是藏传佛教唯一的女相护法神。她侧身骑在一头白骡上, 穿行在一片血海中, 右手挥舞着她亲生儿子的骷髅, 左手端
着一只盛着人血的人头骨, 身下的鞍则是用她儿子的皮做成。
90 000 Kč 3 750 EUR
3
arcimboldo asiatika LÁMAISTICKÉ UMĚNÍ
2
2
3
THANGKA - SARVABUDDHADÁKINÍ
THANGKA - VADŽRABHAIRAVA S VIDJÁDHAROU
Tibet, 18. století. 54 x 36 cm.
Tibet, 18. století. 69 x 44,5 cm.
Malba minerálními pigmenty na plátně. Rámováno. Dákiní jsou ženské
bytosti s nadpřirozenými schopnostmi, které pomáhají praktikujícím
v zasvěcování do tantrických nauk.
Malba barevnými pigmenty na plátně. Rámováno. Hněvivé božstvo
Vadžrabhairava v sexuálním spojení se svou družkou, jóginí
Vidjádharou. Vadžrabhairava má tmavě modré tělo, bůvolí hlavu
s devíti tvářemi, 34 paží a 16 noh. Mezi rohy buvolí hlavy se nachází
další démonský obličej a nad ním hlava transcendentního bódhisattvy
Maňdžušrího. První pár rukou drží lebku naplněnou krví, sekáček a
dordže, ostatní ruce třímají další jeho atributy. Kolem krku
má náhrdelník z padesáti lebek. Svýma 16ti nohama drtí zástupy
bytostí. Stojí na oranžovém slunečním disku na lotosovém trůnu.
Jóginí Vidjádhara má démonskou tvář s třetím okem a v rukou drží
misku
z lebky a sekáček.
Sarvabuddhadákiní (tib. Naro khadöma), patronka školy Sakjapa,
má červené tělo, je nahá a ozdobena pouze náhrdelníkem z lebek a
dalšími šperky. Pije krev z lebky, kterou drží v levé ruce, přes rameno
má přehozenou hůl. V pravé ruce svírá rituální sekáček. Stojí na tělech
nepřátel buddhistické nauky. Kolem sebe má plamennou aureolu.
Po její pravé a levé straně jsou další postavy dákiní. V horní části
thangky sedí po stranách na lotosových trůnech gelugpovští lamové
a uprostřed božstvo s červenou barvou těla, které drží v pravé ruce
rituální bubínek a v levé misku z lebky naplněnou krví a hůl.
Ve spodní části obrazu uprostřed tančí pár kostlivců Čitipati, kteří jsou
častými společníky Jamy, Pána smrti. Napravo je jeden z mahásiddhů
hrající na trubku ze stehenní kosti a nalevo pravděpodobně Mahákála.
A FINE THANGKA OF SARVABUDDHADAKINI
Tibet, 18th century. 54 x 36 cm. Mineral pigments on canvas.
Framed under glass. Dakini are female beings with supernatural
abilities who assist the practitioner in his dedication to
Tantric teachings.
保存良好的天行母相唐卡
西藏, 18世纪。54x36厘米
绘制唐卡, 镜心。在藏传佛教的密宗中, 空行母是代表智慧与慈悲的女神, 常
常担任凡夫和佛菩萨之间的信差。
28 000 Kč 1 170 EUR
4
3
A FINE THANGKA OF VAJRABHAIRAVA IN EMBRACE
WITH VIDYADHARA
Tibet, 18th century. 69 x 44.5 cm. Painted on canvas.
Framed under glass.
保存良好的被持明仙围绕的大威德金刚双身相
西藏, 18世纪。69x44.5厘米
镜心布绘唐卡
26 000 Kč 1 085 EUR
arcimboldo asiatika LÁMAISTICKÉ UMĚNÍ
4
5
4
THANGKA - BUDDHA ŠÁKJAMUNI
Nepál, 19. století. 91 x 64,5 cm.
Barvy na plátně. Ve střední části obrazu sedí Siddhártha Gautama
neboli Buddha Šákjamuni v lotosovém sedu na lotosovém trůnu.
Je oblečený v mnišské roucho, v levé ruce drží misku na almužny
a pravou se dotýká země. Kolem centrální postavy jsou zobrazeny
scény z Buddhova života. Začínají vlevo uprostřed jeho narozením,
pokračují proti směru hodinových ručiček životem v paláci, odchodem
a hledáním správné duchovní cesty, až k osvícení, kázání vlastní nauky
a končí odchodem do nirvány za přítomnosti Buddhových žáků.
A THANGKA OF BUDDHA SHAKYAMUNI
Nepal, 19th century. 91 x 64.5 cm. Painted on canvas.
Framed under glass.
6
释迦牟尼佛相唐卡
尼泊尔, 19世纪。91x64.5厘米
镜心
12 000 Kč 500 EUR
5
THANGKA - BÍLÁ TÁRA
Mongolsko, 19. století. 45,5 x 36,5 cm.
Barvy na plátně. Rámováno. Bílá Tára symbolizuje dlouhý život.
Sedí na lotosovém trůně ve vadžrovém sedu. Jejím typickým znakem
je sedm očí – dvě běžné, třetí oko na čele, po jednom oku na dlaních
a chodidlech. Pravá ruka ukazuje gesto dávání, levá drží stonek
lotosu, který kvete po její levici. Je oblečena do dekorativně provedené
suknice dhótí a zdobena bódhisattvovskými šperky. Kolem hlavy
má zeleno-bílou a kolem těla duhovou aureolu.
A THANGKA OF SITATARA (THE WHITE TARA)
6
RITUÁLNÍ KORUNA S VYOBRAZENÍM BUDDHŮ
Tibet, 19. stol. Výška 17 cm.
Malby na papíře v papírové montáži. Koruna je tvořena pěti lotosovými
listy, na každém z nich je zobrazen Buddha. Koruna byla nošena
tibetskými lámy při slavnostních příležitostech.
A PRIEST'S FIVE LEAF RITUAL CROWN
Tibet, 19th century. Height 17 cm. Paintings on paper, gilt paper
mounting. The crown consists of five lotus leaves, each with a painting
of the Buddha. The crown was worn by Tibetan lamas
during ceremonies.
Mongolia, 19th century. 45.5 x 36.5 cm. Painted on canvas. Framed
under glass. The White Tara symbolizes long life.
佛教喇嘛做法事用5叶法冠
白度母(多罗菩萨)相唐卡
西藏, 19世纪。高:17厘米。
蒙古, 19世纪。45.5x36.5厘米
布绘唐卡, 镜心。白色多罗象征着长寿。
鎏金纸绘。法冠由五片荷叶组成, 每片叶子绘有佛像。藏传佛教喇嘛做法事
时穿戴的法冠。
12 000 Kč 500 EUR
10 000 Kč 420 EUR
5
arcimboldo asiatika čína
7
7
BRONZOVÁ NÁDOBA TYPU "I"
Čína, doba Válčících států (5. - 3. stol. př. n.l.). Průměr 15 cm.
Typ bronzové nádoby sloužící k nalévání vody při omývání rukou, rozšířen zvláště v době Válčících států.
Výlevka zakončena ptačí hlavičkou držící v zobáku kuličku. Tělo srdčitého tvaru vyzdviženo na vyšší nožce.
Okraj zdobí trojúhelníkový dekor (san-ťiao-wen) typický pro mladší období doby Válčících států. Na povrchu
nádoby pozůstatky zlacení, opět často používaného v době Válčících států.
Provenience: z významné nizozemské soukromé sbírky.
A FINE AND RARE BRONZE BIRD-SHAPED VESSEL "YI"
China, Warring States Period (5th - 3rd centuries BC). Diameter 15 cm. This type of bronze vessel was used to
pour water for handwashing, and was extensively used during the Warring States period. Heart-shaped body
(ref.: Pingliang Miaozhuang M6:4), sanjiaowen decor on the sides typical for early Warring States period, traces
of gilding on the surface. From an important Dutch private collection.
保存良好的罕见的青铜抓鸟首心形鸟樽
中国, 战国时期(公元前5到3世纪)。直径:15cm
此鸟樽是战国时期流行的水器, 用于盥洗。器身呈心形, 刻有三角纹。
220 000 Kč 9 170 EUR
6
arcimboldo asiatika čína
8
8
BRONZOVÝ ZVON S ÚCHYTKOU VE TVARU BERANÍCH ROHŮ (JANG-ŤIAO-NIOU-ČUNG)
Regionální jižní kultura současná s dynastií Chan (206 př. n. l. - 220 n. l.). Výška 23,5 cm.
Tento typ zvonů se vyskytuje v oblasti jižní Číny na území dnešního Jün-nanu a Kuang-si.
Nejstarší exempláře pocházejí zřejmě z 2. stol. př. n. l. (srov. FALKENHAUSEN 1993, s. 384-386).
Provenience: z významné nizozemské soukromé sbírky.
A FINE SHEEP'S HORN LOOP BRONZE BELL (YANGJIAONIUZHONG)
Regional southern Chinese culture contemporary with the Han dynasty (206 BC - 220 AD).
Height 23.5 cm. This type of bell can be found in southern China in the areas today known as Yunnan
and Guanxi. The oldest examples have been dated to the 2nd century BC (Ref.: Falkenhausen,
1993, p. 384-386). From an important Dutch private collection.
保存良好的羊角纽青铜钟
西汉时期(公元前206年至公元前220年)。高:23.5厘米
此类型的铜钟在中国南方的云南省和广西省被发现, 最早的日期可追溯到公元前2世纪。荷兰私家收藏。
380 000 Kč 15 835 EUR
7
arcimboldo asiatika čína
9
9
10
HLAVA BÓDHISATTVY
FIGURA BÓDHISATTVY KUAN-JIN
Čína, dynastie Tchang (7. - 9. stol.). Výška 30 cm.
Čína, dynastie Serverní Čchi (550 - 577).
Výška 34,5 cm.
Šedý vápenec. Hlava ladného klidného výrazu s přivřenými víčky
a výraznými rty na kulaté tváři. Vyšší čelo je zakončeno v linkách
propracovanými hustými kadeřemi stočenými do uzlu, kterému
vepředu vévodí jednoduchá čelenka. Obličej je lemován velkýma
výraznýma ušima. Provenience: sbírka Josefa Martínka (1888 - 1976).
A RARE GREY LIMESTONE HEAD OF A BODHISATTVA
Šedý vápenec. Bohyně stojí na stylizovaném lotosovém trůně s levou
rukou zobrazenou v gestu milosrdenství varada.
Provenience: ze sbírky českého diplomata.
A GREY LIMESTONE FIGURE OF STANDING GUANYIN
China, Northern Qi dynasty (550 - 577 AD). Height 34.5 cm.
From the collection of a Czech diplomat.
China, Tang dynasty (7th - 9th century). Height 30 cm. Grey limestone.
From the collection of Josef Martinek (1888 - 1976).
青石观音全身像
罕见的观音菩萨天青石头像
中国, 隋唐时期(6到8世纪)。高34.5厘米
中国, 唐朝(7到9世纪)。高:30厘米
捷克外交官收藏
天青石。 Josef Martinek (1888 - 1976)收藏
200 000 Kč 8 335 EUR
8
10
200 000 Kč 8 335 EUR
arcimboldo asiatika čína
11
12
11
13
HISTORICKÝ BUDDHA GUATÁMA
FIGURA LOCHANA
Čína, 14. - 15. století. Výška 41 cm.
Čína, pozdní dynastie Ming, 17. století.
Výška 24,5 cm.
Litina. Figura Gautámy Buddhy sedícího
na lotosovém trůně na výrazném podstavci.
Ruce na prsou v gestu nejvyššího osvícení.
Zbytky zlacení. Provenience: sbírka Josefa
Martínka (1888 - 1976).
Bronz se zbytky lakové polychromie. Postava
stojí na lotosovém trůně se sepjatýma
rukama, s rouchem zdobeným rytým
motivem rozvilin a lotosových květů.
A CAST IRON FIGURE OF GAUTAMA BUDDHA
A BRONZE FIGURE OF A STANDING LUOHAN
China, 14th - 15th century. Height 41 cm.
Hands in an unusual supreme enlightenment
gesture. From the collection of
Josef Martinek (1888 - 1976).
铁铸释迦牟尼佛像
China, late Ming dynasty, 17th century.
Height 24.5 cm. The figure stands on a
lotus throne with clasped hands, the robe
decorated with carved vines and lotus
blossoms. Traces of lacquer polychromy.
中国, 14到15世纪。高41厘米
站立罗汉铜像
特殊手印, 由Josef Martinek(1888-1976)
收藏
中国, 明朝, 17世纪。高24.5厘米
45 000 Kč 1 875 EUR
12
13
罗汉站立于雕刻精良的莲花宝座上, 佛袍上装饰有
精美的莲花刻案。
20 000 Kč 835 EUR
SEDÍCÍ FIGURA BÓDHISATTVY KUAN-JIN
Čína, pozdní dynastie Ming, 17. stol.
Výška 22,5 cm.
Bronz se zbytky zlacení na lakovém podkladě.
Bohatá čelenka a roucho s motivem volut.
A BRONZE SEATED FIGURE OF GUANYIN
China, late Ming dynasty, 17th century.
Height 22.5 cm.
Modelled in dhyanasana with hands in
abhayamudra. Traces of gilding on
lacquer base.
青铜观音坐像
中国, 晚清时期, 17世纪。高:22.5厘米
智吉祥手印, 镀金冷漆彩绘底座。
36 000 Kč 1 500 EUR
9
arcimboldo asiatika čína
14
14
STOJÍCÍ FIGURA NEBESKÉHO GENERÁLA
Čína, dynastie Ming, 16.-17. stol. Výška 44 cm.
Bronz se zbytky zlacení. Zobrazuje jednoho ze dvaatřiceti nebeských generálů - ochránců
buddhistické víry. Postava je oblečena ve zdobné zbroji převázané šňůrami, přes ramena
má přehozen vlající nebeský šál, splývající až k zemi.
A FINE BRONZE FIGURE OF A STANDING GUARDIAN
China, Ming dynasty, 16th - 17th century. Height 44 cm. Finely cast, with traces of gilding.
The figure is wearing ornate layered armour bound with cords, with a celestial scarf billowing
above the shoulders and trailing down the sides.
保存良好的关公全身铜像
中国, 明朝, 16/17世纪。高:44厘米
雕刻精良的关公像, 身穿华丽盔甲, 战带飘逸, 威风凛凛。
50 000 Kč 2 085 EUR
10
arcimboldo asiatika čína
15
16
17
18
15
16
VYKUŘOVADLO NA TŘECH NOŽKÁCH
VYKUŘOVADLO TING
Čína, období Čching, 17. - 18. stol. Průměr 15 cm.
Čína, 17. - 18. století. Průměr 12,5 cm.
Patinovaný bronz. Ucha v podobě dvou prohnutých lvíčků.
Na spodku litá značka období Süan-te (1426 – 1435).
Patinovaný bronz. Jednoduchá prohnutá ucha. Na spodku apokryfní
značka éry Süan-te. Trojnožka typu ting patří k nejobvyklejším
archaickým tvarům bronzových čínských nádob.
A FINE BRONZE CENSER
China, Xuande mark, 17th - 18th century. Diameter 15 cm. A well-cast
bronze censer with two lion-shaped handles.
A BRONZE DING CENSER
保存良好的铜香炉
铜香炉
中国,明宣德印。17/18世纪。直径:15厘米。
中国, 明宣德印, 17/18世纪。直径:12.5厘米
雕刻精良的铜香炉, 狮形手柄。
青铜鼎形香炉
16 000 Kč 670 EUR
12 000 Kč 500 EUR
17
18
China, Xuande mark, 17th - 18th century. Diameter 12.5 cm.
VYKUŘOVADLO TING
VYKUŘOVADLO
Čína, 18. - 19. století. Průměr 8 cm.
Čína, 17. - 18. století. Průměr 10,6 cm.
Patinovaný bronz. Jednoduchá prohnutá ucha. Na spodku apokryfní
značka éry Süan-te.
Bronzové vykuřovadlo se dvěma uchy ve tvaru stylizovaných zvířat.
Na spodku apokryfní značka éry Süan-te.
A BRONZE DING CENSER
A BRONZE CENSER
China, Xuande mark, 18th -19th century. Diameter 8 cm.
China, Xuande mark, 17th - 18th century. Diameter 10.6 cm.
铜珪
铜香炉
中国, 明宣德印, 18/19世纪。直径:8厘米
中国, 明宣德印, 17/18世纪。直径:10.6厘米
青铜鼎形香炉
10 000 Kč 420 EUR
12 000 Kč 500 EUR
11
arcimboldo asiatika čína
20
20
19
19
DVOJICE ZDOBNÝCH VÁZ
Čína, 17. století. Výška 49 cm.
Čína, 17. století. Výška 38 cm.
Patinovaný bronz zdobený cizelováním a malbou přírodním lakem
za studena. Vykuřovadlo tradičního tvaru na třech nožkách zdobených
maskarony, s dvojicí protilehlých výrazných držadel v podobě
stylizovaného žezla žu-i a s víkem opatřeným držadlem tvaru sedícího
čínského lvíčka s perlou, je na těle zdobeno cizelovaným motivem
draků dozdobených parciálně lakovými pigmenty. Na dně signováno.
Patinovaný bronz zdobený cizelováním a malbou přírodním lakem
za studena. Vázy nesou na těle dekor dvořanů a vojenských hodnostářů
ve vozech a na koních navozující dojem obdobné dekorace
na porcelánech doby Kchang-si. Na dně signatura.
A FINE BRONZE CENSER
China, 17th century. Height 49 cm. Patinated bronze decorated with
incised and painted natural cold lacquer. Handles in the form of
stylized ru-yi, the lid with a seated Chinese lion with a pearl on its
body, incised with dragon motifs and finished with partial lacquer
pigments. Signed on the bottom. From an old Czech private collection.
保存良好的铜香炉
中国, 17世纪。高49厘米
青铜炉身有冷漆彩绘。手柄呈如意状,炉盖有狮子戏球像。炉底有印。
捷克私人收藏。
75 000 Kč 3 125 EUR
12
20
VYKUŘOVADLO
A PAIR OF FINE BRONZE VASES
China, 17th century. Height 38 cm. Patinated bronze decorated with
incised and painted natural cold lacquer. Signed on the bottom.
From an old Czech private collection.
一对保存良好的青铜花瓶
中国, 17世纪。高38厘米
青铜身装饰有锯齿形天然冷漆彩绘。瓶底有刻印。捷克私人收藏。
55 000 Kč 2 290 EUR
arcimboldo asiatika čína
21
21
BUDDHA AMITÁJUS S PLAMENNOU AUREOLOU
Čína, značeno Čchien-lung, datováno 1770. Výška 21 cm.
Zlacený bronz. Na podstavci rytý nápis: „Uctivě zhotoveno v roce kcheng-ťin za éry Čchien-lung
za velkých Čchingů.“ Buddha sedí v lotosové pozici, ruce složeny v klíně dlaněmi vzhůru, jeho postavu
rámuje planoucí nimbus; oděv je přiléhavý s lineárním lemem, zdobený pouze jednoduchými záhyby
v klíně; naproti tomu po těle jej zdobí četné šperky: čelenka, náušnice, náhrdelník, náramky.
Sedí na podstavci – stolci s nápadně tvarovanými rohovými pilíři, s přehozem zdobeným květem
o devíti okvětních plátcích.
A FINE GILT-BRONZE FIGURE OF SEATED AMITAYUS
China, Qianlong mark and period, dated 1770. Height 21 cm.
Property of an old Czech private collection.
保存良好的鎏金铜阿弥陀佛坐像
中国, 乾隆时期印制, 日期:1770年。高21厘米。
捷克私人收藏
85 000 Kč 3 540 EUR
13
arcimboldo asiatika čína
22
23
24
25
22
14
23
ARCHAICKÝ PŘÍVĚSEK
ARCHAICKÝ PŘÍVĚSEK ZDOBENÝ MOTIVEM ROZVILIN A VLN
Čína, dynastie Čching. Šířka 14 cm.
Čína, dynastie Čching. Šířka 15 cm.
Řezba v nefritu tvaru kruhové výseče zdobená dračími hlavami.
Řezba v nefritu.
AN ARCHAIC JADE PENDANT
AN ARCHAIC JADE PENDANT
China, Qing dynasty. Width 14 cm. Jade in the form of an arc,
decorated with dragon heads.
China, Qing dynasty. Width 15 cm. A carved jade pendant decorated
with vines and waves.
拱形玉挂饰
拱形玉挂饰
中国, 清朝。宽14厘米。
中国, 清朝。宽15厘米。
拱形玉, 龙首雕饰。
刻有葡藤图纹的玉挂饰
32 000 Kč 1 335 EUR
28 000 Kč 1 170 EUR
24
25
OZDOBNÁ SPONA NA MEČ
FIGURA LEŽÍCÍHO KONĚ
Čína, 3. - 2. stol. př.n.l. Šířka 8,5 cm.
Čína, 17. - 18. století. Šířka 6,5 cm.
Světlý nefrit. Tělo zdobeno archaickými geometrickými vzory
provedenými v mělkém reliéfu.
Řezba v nefritu, zpodobňující koníka švihajícího ocasem mezi
zadníma nohama.
A PALE JADE SWORD FITTING
A CARVED JADE HORSE FIGURE
China, 3rd - 2nd century. BC. Width 8.5 cm. The body is decorated with
carved archaic geometric forms.
China, 17th - 18th century. Width 6.5 cm. A horse swishing his tail
between his hind legs.
苍白玉剑托
玉刻马像
中国, 公元前3到2世纪。宽8.5厘米。
中国, 17到18世纪。宽6.5厘米。
玉身刻有古代几何图纹装饰。
后腿甩尾马像。
14 000 Kč 585 EUR
38 000 Kč 1 585 EUR
arcimboldo asiatika čína
26
27
28
29
26
27
POHÁREK S ARCHAICKÝM VZOREM
MINIATURA VYKUŘOVADLA
Čína, dynastie Čching, 18. stol. Průměr 10,6 cm.
Čína, 18. - 19. století. Výška 6,5 cm.
Nefrit. Tenkostěnné průsvitné tělo kalíšku je zdobeno třemi
plastickými figurami lvíčků a rytými vzory kopírujícími dekory
archaických bronzů. Kalíšek představuje ukázku předmětů užívaných
hojně v literátském prostředí v době dynastie Čching, o čemž svědčí
i využití nejen archaického tvaru nádoby, ale i její výzdoba.
Nefrit. Nádoba na subtilním dřevěném podstavečku je zdobena
motivem meandrů.
A FINE JADE CUP
China, Qing dynasty, 18th century. Diameter 10.6 cm. A finely carved
jade cup decorated with archaic designs and three lion figures.
保存良好的玉杯
中国, 清朝, 18世纪。直径:10.6厘米。
精心刻制的饰有古代几何图纹以及三只雄狮的玉杯
32 000 Kč 1 335 EUR
28
KULATÁ MISKA NA PODSTAVCI
Čína, 18. století. Průměr 9 cm.
Nefrit. Miska je umístěna na výrazném podstavečku o pěti nožkách.
A WHITE JADE CUP
China, 18th century. Diameter 9 cm. Carved wood stand.
白玉杯
A SMALL JADE MODEL OF A CENSER
China, 18th - 19th century. Height 6.5 cm.
袖珍玉香炉
中国, 18到19世纪。高:6.5厘米。
13 000 Kč 545 EUR
29
LUKOSTŘELECKÝ PRSTENEC
Čína, 18. století. Průměr 3 cm.
Nefrit. Zdobeno plastickým dekorem stylizovaných hlavic žezla žu-i,
dobový dřevěný podstavečku s prolamováním.
A WHITE JADE ARCHER'S RING
China, 18th century. Diameter 3 cm. Carved wood stand.
白玉拱环
中国, 18世纪。直径:3厘米。
木刻底座
13 000 Kč 545 EUR
中国, 18世纪, 直径:9厘米
木刻底座
16 000 Kč 670 EUR
15
arcimboldo asiatika čína
30
32
31
33
34
30
MĚLKÁ NÁDOBKA SE STŘÍBRNÝM UCHEM
Čína, 18. století. Šířka 9,5 cm.
Nefrit se stříbrnou aplikací zdobený jemným rytým dekorem.
Ucho ve tvaru stylizované dračí hlavy.
A CARVED WHITE JADE DRAGON VESSEL
China, 18th century. Length 9.5 cm.
雕龙白玉樽
中国, 18世纪。宽9.5厘米。
15 000 Kč 625 EUR
31
KVÁDROVITÁ NÁDOBKA NA VODU
Čína, 18. století. Šířka 5,5 cm.
Nefrit. Čtyři nožky tvaru stylizovaných hlav, dřevěný podstaveček.
A JADE WATER POT
China, 18th century. Width 5.5 cm. Carved wood stand.
16
33
PEČETIDLO VE TVARU SEDÍCÍHO LVÍČKA
Čína, 18. - 19. století. Výška 6,3 cm.
Nefrit.
A JADE SEAL IN THE SHAPE OF A SEATED LION
玉水器
China, 18th - 19th century. Height 6.3 cm.
中国, 18世纪。宽5.5厘米。
坐狮玉印
木刻底座
中国, 18/19世纪。高:6.3厘米
12 000 Kč 500 EUR
34 000 Kč 1 415 EUR
32
34
OZDOBA TVARU RITUÁLNÍHO KRUHU PI
PEČETIDLO S RYTÝM NÁPISEM
Čína, 18. století. Průměr 10,6 cm.
Čína, dynastie Čching. Výška 10 cm.
Nefrit. Prolamovaný dekor v podobě dráčků a maskaronů tchao-tchie
doplněný rozvilinami.
Řezba v mastku typu tchien-chuang.
A PALE CELADON JADE BI
China, Qing dynasty. Height 10 cm.
China, 18th century. Diameter 10.6 cm.
皂石天皇印
苍白青瓷玉璧
中国, 清朝。高:10厘米。
中国, 18世纪。直径:10.6厘米。
皂石刻制
17 000 Kč 710 EUR
15 000 Kč 625 EUR
A CARVED TIANHUANG RECTANGULAR SEAL
arcimboldo asiatika čína
35
35
DVĚ PÁROVÉ VÁZY
Čína, období Čchien-lung (1736 - 1795). Výška 89,5 cm.
Cloisonné na měděném jádře, lesklé leštěné emaily. Tyto dvě velmi neobvyklé vázy jsou na těle zdobeny výraznou oválnou kartuší vyplněnou třemi
pětiprstým draky v mracích a rozvilinách. Těla draků jsou opatřena výrazným stínováním svědčícím o kvalitní řemeslné práci. Okolí kartuší nese
bohaté rozviliny s květy lotosu a listy doplněné stylizovanými fénixi opět opatřenými výrazným stínováním. Podobné vázy patřily v Číně v pozdní
imperiální době k dominantním artefaktům honosných palácových sídel, neboť jasná barevnost smaltových past umožnila vytvořit živá jasná
umělecká díla vysoké umělecké úrovně. Jejich tvůrci často kopírovali tvary porcelánových nádob, rovněž archetypy výzdoby bychom mohli hledat
v dobové keramické produkci, kdy do obliby vstupovaly nejen florálně-zoomorfní dekory ve stylu květiny a ptáci, ale stále více i geometrické
ornamenty rámující výrazné honosné kartuše s bájnými zvířaty. Technika přihrádkového emailu však umožňovala vyrobit skutečně gigantické tvary,
jejichž vypalování v případě porcelánu bylo velmi nejisté. Tvůrci se tak mohli soustředit na preciznost zpracování oblíbených geometrických dekorů,
které navozovaly svými složitými tvary dojem honosných uměleckých děl. Přestože k prvnímu rozmachu techniky cloisonné došlo v Číně již
za dynastie Ming, skutečně mistrovská díla vznikala především v době panování císaře Čchien-lunga, tedy ve druhé polovině 18.století,
kdy nově uplatněné technické postupy pomohly dosáhnout většího lesku finálních nádob a také bohatší barevné škály. Rovněž naše vázy jsou
na dně opatřeny signaturou odkazující na dobu císaře Čchien-lunga a technicky velmi kvalitní zpracování váz nasvědčuje, že lze dobu jejich vzniku
položit do poslední čtvrtiny 18. století.
A PAIR OF IMPORTANT LARGE CLOISONNÉ ENAMEL VASES
China, Qianlong mark and period. Height 89.5 cm. From an important Czech private collection.
珍贵的乾隆时期景泰蓝花瓶一对
中国, 清乾隆时期, 。高89.5厘米
捷克私人珍藏。
360 000 Kč 15 000 EUR
17
arcimboldo asiatika čína
36
36
37
37
ELEGANTNÍ ŠTÍHLÁ VÁZA TVARU TYKVE
VÁZA TVARU DVOJITÉ TYKVE
Čína, kolem 1800. Výška 44 cm.
Čína, kolem 1800. Výška 35 cm.
Cloisonné na měděném jádře, stínované emaily. Motivy kvetoucích
lotosů v rozvilinách. Na dně signováno tlačenou značkou.
中国, 18世纪。高:44厘米。
Cloisonné na měděném jádře, matné emaily. Tvarově čistá váza nese
po celém těle dekor slivoňových květů s listy a rozvilinami provedený
v matných emailech rozličných barevných odstínů. V zaškrcení
je lahvice zdobena motivem nekonečné perly, na hrdle najdeme pás
banánových listů. Dle výzdoby i jejího zpracování lze usuzovat,
že předmět vznikl na konci doby Čchien-lung nebo těsně po něm, tedy
v době, kdy obdobné zboží dosáhlo mezi odběrateli vysoké oblíbenosti.
底座有刻印。
A DOUBLE-GOURD CLOISONNÉ ENAMEL VASE
A NARROW GOURD-SHAPE CLOISONNÉ ENAMEL VASE
China, c. 1800. Height 44 cm. Marked on the bottom.
景泰蓝蒜头瓶
30 000 Kč 1 250 EUR
China, c. 1800. Height 35 cm.
景泰蓝葫芦瓶
中国, 18世纪。高:35厘米。
20 000 Kč 835 EUR
18
arcimboldo asiatika čína
38
40
39
39
VYKUŘOVADLO S DVĚMA UCHY NA TŘECH NOŽKÁCH
Čína, kolem 1800. Výška 12 cm.
Cloisonné na měděném jádře, jasné, lesklé emaily. Dekor tvoří
stylizované lotosové květy, obklopené rozvilinami s listy a zvýrazněné
medailony se stylizovaným znakem „štěstí“. Na dně tepaná apokryfní
značka mingské císařské éry Süan-te.
A CLOISONNÉ ENAMEL CENSER
China, c. 1800. Height 12 cm.
景泰蓝香炉
中国, 18世纪。直径:12厘米。
38
VELKÁ ŽARDINIÉRA
Čína, 18. - 19. století. Průměr 52,5 cm.
Cloisonné na měděném jádře, měděné drátky, lesklé emaily.
Dekor tvoří stylizované skalky s kvetoucími pivoňkami a
chryzantémami s letícími ptáčky a motýly položené na geometrickém
dekoru nekonečné svastiky.
18 000 Kč 750 EUR
40
VYKUŘOVADLO NA TŘECH NOŽKÁCH
Čína, 19. století. Výška 35 cm.
Patinovaný bronz zbobený barevnými emaily v technice champlevé.
Dvojice uch v podobě sloních hlav a víčko zdobené figurou lvíčka.
A LARGE CLOISONNÉ ENAMEL JARDINIERE
A CHAMPLEVÉ ENAMEL AND BRONZE CENSER
China, 18th - 19th century. Diameter 52.5 cm.
China, 19th century. Height 35 cm.
景泰蓝水瓮
嵌珐琅青铜香炉
中国, 18/19世纪。直径:52.5厘米。
中国, 19世纪。高:35厘米。
40 000 Kč 1 670 EUR
16 000 Kč 670 EUR
19
arcimboldo asiatika čína
41
41
VÁZA TVARU ARCHAICKÉ ZÁSOBNICE NA PROŘEZÁVANÉM PODSTAVCI
Čína, kolem 1700. Výška 37,5 cm.
Dřevo kryté přírodním lakem zdobeným řezbou v jednotlivých lakových vrstvách. Váza je
po celém těle zdobena ladnou, vysoce propracovanou řezbou v lakových vrstvách v podobě
nekonečné ideální krajiny plné rozeklaných skal, vodních ploch, borovic a vrbových stromů
doplněných postavami literátů a sluhů a orámovaných rozvilinami s květy lotosu. Podklad tvoří
různé geometrické ornamenty. Tato výjimečná ukázka bravurní řezbářské práce neznámého
čínského lakového mistra představuje typus výzdoby známý i z porcelánových prací doby
Kchang-si. Přestože hlavním vývozním artiklem z Číny byl v této době porcelán, mezi
předměty, které směřovaly na evropský trh byly i ukázky čínských lakových prací, především
však s typickou dekorací napodobující žádané japonské lakové zboží. Delikátní lakové řezby se
do Evropy dovážely jen výjimečně a často až mnohem později. Proto jsou obdobné práce
na evropském starožitném trhu velmi vzácné.
A FINE CINNABAR LACQUER VASE
China, c. 1700. Height 37.5 cm. From an important old Czech private collection.
保存良好的朱砂漆花瓶
中国, 17世纪。高37.5厘米。
捷克私人珍藏
60 000 Kč 2 500 EUR
20
arcimboldo asiatika čína
42
43
44
42
43
BŮH VÁLKY KUAN-TI
NÁDOBA NA ŠTĚTCE
VYŘEZÁVANÁ DÓZA S VÍKEM
Čína, 18. - 19. století. Výška 31,5 cm.
Čína, dynastie Čching. Výška 22,5 cm.
Čína, 19. století. Výška 16,5 cm.
Řezba ve dřevě, barevné laky a zlacení.
Figura představuje jednoho z nejoblíbenějších
čínských bohů, nazývaného též Fu-mo ta-ti.
Je považován za boha války, literatury a peněz
v jedné osobě a za božstvo spravedlnosti.
Řezaný bambus. Tělo nádoby nese bohatou
negativní řezbu zpodobující ideální krajinu
s literáty a sluhy u branky v bujném lesním
porostu. Výjev je rámován florálními a
geometrickými ornamenty.
Bambus s jemnou patinou. Prořezávaný
motiv literátů v bambusovém háji s pavilónky
v jemně modelované řezbě. Na víku motiv
literátů na verandě před architekturou
v hrubší řezbě.
A CARVED, GILDED AND POLYCHROME
WOOD FIGURE OF SEATED GUANDI
A CARVED BAMBOO BRUSHPOT
A CYLINDRICAL CARVED BAMBOO BOX
WITH COVER
China, 18th - 19th century. Height 31.5 cm.
China, Qing dynasty. Height 22.5 cm.
44
竹刻笔筒
China, 19th century. Height 16.5 cm.
镀金木刻关帝坐像
中国, 清朝。高:22.5厘米。
带盖柱状竹刻笔筒
中国, 18/19世纪。高31.5厘米。
22 000 Kč 915 EUR
中国, 19世纪。高:16.5厘米。
30 000 Kč 1 250 EUR
14 000 Kč 585 EUR
21
arcimboldo asiatika čína
45
46
47
45
46
DVĚ LETÍCÍ APSARY
DŘEVĚNÉ ŽEZLO ŽU-I
GEOMANTICKÝ KOMPAS
Čína, 18. - 19. století. Šířka 49 cm.
Čína, 19.století. Délka 38 cm.
Čína, 19. století. Šířka 24,5 cm.
Dřevo kryté lakem, parciální zlacení.
Bohatá drapérie a křídla, hybná modelace.
Žezlo je opatřeno bohatou řezbou s motivy
lvíčků, mincí i stylizovaného větvoví.
A PAIR OF HEAVENLY NYMPH FIGURES
A CARVED WOOD RUYI SCEPTRE
China, 18th - 19th century. Width 49 cm.
Carved and gilded wood.
China, 19th century. Length 38 cm.
木刻如意
一对天上仙女像
Dřevo, magnetická střelka. Geomantický
kompas symbolizující jedno z odvětví
čínského umění chápaní prostředí (fengšuej) byl nezbytnou pomůckou pro hledání
harmonie mezi sférami jednotlivých živlů,
užívanou při vymezení životního biotopu.
中国, 19世纪。长:38厘米。
中国, 18到19世纪。长:49厘米。
A GEOMANTIC COMPASS
14 000 Kč 585 EUR
金漆木刻
15 000 Kč 625 EUR
47
China, 19th century. Width 24.5 cm.
风水罗盘
中国, 19世纪。宽:24.5厘米。
40 000 Kč 1 665 EUR
22
arcimboldo asiatika čína
48
48
49
49
FIGURA BOJOVNICE
PROLAMOVANÁ KOULE NA PODSTAVCI
Čína, pol. 20. stol. Výška 26,5 cm.
Čína, pol. 20. stol. Výška 26 cm.
Slonovina. Mimořádně kvalitní jemná řezba
v původním obalu.
Řezba ve slonovině. Původní obal.
A CARVED IVORY FIGURE OF A
FEMALE WARRIOR
China, mid-20th century. Height 26.5 cm.
象牙雕女战神
中国, 20世纪上半期。高:26.5厘米。
20 000 Kč 840 EUR
50
AN IVORY PUZZLE BALL AND STAND IN
ORIGINAL BOX
China, mid-20th century. Height 26 cm.
象牙镂空吉祥球
中国:20世纪上半期。高:26厘米。
15 000 Kč 625 EUR
50
ČÍNSKÝ DĚTSKÝ SLUHA DRŽÍCÍ
V RUKOU KAPRA
Čína, 19. století. Výška 11,5 cm.
A CARVED IVORY FIGURE OF A SERVANT BOY
WITH A CARP
China, 19th century. Height 11.5 cm.
象牙雕男童鲤鱼像
中国, 19世纪。高11.5厘米。
8 000 Kč 335 EUR
23
arcimboldo asiatika čína
51
52
53
51
54
52
PÁR FIGUR SEDÍCÍCH ČÍNSKÝCH LVÍČKŮ S PERLOU
ČAJOVÝ SERVIS
Čína, 19. století. Výška 15,5 cm.
Čína, konec 19. století. Výška 11 cm.
Mastek. Ryté motivy pivoněk v rozvilinách. Jemná řezba detailů těla.
Souprava konvičky na čaj, konvičky na mléko, cukřenky a servírovacího
tácku napodobujících v tvarech detailů bambusový stvol a zdobený
v pozitivním reliéfu motivy ptáčků na slivoních a polní květeny s kartuší
určenou pro heraldický znak. Na spodku značeno čínským puncem.
TWO SOAPSTONE FIGURES OF SEATED CHINESE LIONS
WITH A PEARL
China, 19th century. Height 15.5 cm.
一对皂石刻狮子戏珠像
中国, 19世纪。高15.5厘米。
15 000 Kč 625 EUR
53
MANDARÍNSKÝ ČTVEREC DRUHÉ HODNOSTNÍ TŘÍDY
Dynastie Čching (1644 - 1911). 27,5 x 29 cm.
Výšivka zlatou aplikou na černém hedvábném podkladě zpodobuje
zlatého bažanta. Nabízený čtverec je velmi podobný čtverci, který uvádí
Lubor Hájek ve své knize „Čínské umění“ (Praha 1954) jako barevnou
přílohu VI.
A SILVER TEA SERVICE
China, late 19th century. Height 11 cm.
一套银茶具
中国, 19世纪晚期。茶壶高11厘米
28 000 Kč 1 165 EUR
54
FIGURKY Z PEKINGSKÉ OPERY
Čína, kolem 1900. Výška 18 cm.
A CIVIL OFFICIAL'S RANK BADGE OF A GOLDEN PHEASANT
Dřevo, hedvábí, papírmašé, přírodní lak, kovové a přírodní doplňky.
Devatenáct figurek představující protagonisty pekingské opery
v různých rolích, oblečených v přesných modelech kostýmů.
China, Qing dynasty. 27.5 x 29 cm.
FIGURES FROM THE PEKING OPERA
清朝九品文官蓝雀补服
China, 1900. Wood, silk, papier-mâché, natural lacquer, metal.
Nineteen figures depicting protagonists of the Peking Opera in various
roles; attired in exact copies of actual costumes. Height 18 cm.
中国, 清朝。27.5x29厘米
13 000 Kč 540 EUR
京剧人物刻像
中国, 19世纪。高:11厘米。
19个用不同工艺制造的京剧人物像。
19 000 Kč 790 EUR
24
arcimboldo asiatika čína
55
56
59
57
58
60
61
55
56
57
LAHVIČKA NA ŠŇUPACÍ TABÁK
LAHVIČKA NA ŠŇUPACÍ TABÁK
LAHVIČKA NA ŠŇUPACÍ TABÁK
LAHVIČKA NA ŠŇUPACÍ TABÁK
Čína, 19. století. Výška 6 cm.
Čína, 19. století. Výška 7,5 cm.
Čína, 19. století. Výška 8,5cm.
Čína, 19. století. Výška 8,2 cm.
Opálové sklo s plastickým
motivem stylizovaného draka
v mracích.
Přírodní achát.
Přírodní achát.
Přírodní achát.
AN AGATE SNUFF BOTTLE
AN AGATE SNUFF BOTTLE
AN AGATE SNUFF BOTTLE
China, 19th century.
Height 7.5 cm.
China, 19th century.
Height 8.5 cm.
China, 19th century.
Height 8.2 cm.
A GLASS SNUFF BOTTLE
China, 19th century. Height 6 cm.
58
玛瑙鼻烟壶
玛瑙鼻烟壶
玛瑙鼻烟壶
玻璃鼻烟壶
中国, 19世纪。高7.5厘米
中国, 19世纪。高:8.5厘米
中国, 19世纪。高:8.2厘米。
中国, 19世纪。高:6厘米
8 000 Kč 335 EUR
9 000 Kč 375 EUR
10 000 Kč 415 EUR
59
60
61
LAHVIČKA NA ŠŇUPACÍ TABÁK
DVĚ LAHVIČKY NA ŠŇUPACÍ
TABÁK
Čína, 20. století. Výška 9,5 cm.
8 000 Kč 335 EUR
Čína, 20. století. Výška 9 cm.
Sklo zdobeno emailovou
podmalbou. Tygři ve skaliskách
pod rozeklanou borovicí.
Čína, kolem 1900. Výška 7,5 cm.
A GLASS SNUFF BOTTLE
A GROUP OF TWO SNUFF
BOTTLES
China, 20th century. Height 9 cm.
玻璃鼻烟壶
中国, 20世纪。高:9厘米。
10 000 Kč 415 EUR
Porcelán a sklo s aplikací
z bílého kovu.
LAHVIČKA NA ŠŇUPACÍ TABÁK
Kost zdobená reliéfem.
Sedící Buddha v krajině
s pavilonem a borovicí.
A BONE SNUFF BOTTLE
China, c. 1900. Height 7.5 cm.
China, 20th century.
Height 9.5 cm.
鼻烟壶一组
骨雕鼻烟壶
中国, 19世纪。高7.5厘米。
中国, 20世纪。高:9.5厘米。
6 000 Kč 250 EUR
6 000 Kč 250 EUR
25
arcimboldo asiatika čína
62
SBÍRKA 125 ČÍNSKÝCH MINCÍ
Čína, 1. století př. n. l. - 19. století.
A COLLECTION OF 125 COINS
China, 1st century BC - 19th century AD.
125枚中国古钱币收藏
中国, 公元前1世纪到19世纪
24 000 Kč 1 000 EUR
26
arcimboldo asiatika čína
63
63
64
64
TŘI MUŽI HODUJÍ POD BOROVICÍ
BÍLÝ SOKOL NA VĚTVI
Čína, 17. století. 179,5 × 101,5 cm.
Čína, 18. - 19. století. 81,5 × 41 cm.
Tuš a barvy na hedvábí. Rámováno. Signováno Tchang Jin.
Tuš a barvy na hedvábí. Rámováno. Císařská pečeť a ohodnocení.
Obraz pochází z významné soukromé sbírky z Nizozemska.
THREE MEN FEASTING UNDERNEATH A PINE-TREE
China, 17th century. 179.5 × 101.5 cm.
Ink and colour on silk. Framed. Signed: Tang Yin.
雅集图
中国, 17世纪。179.5x101.5厘米。
仿明唐寅, 镜心设色绢本
50 000 Kč 2 090 EUR
WHITE FALCON ON A BRANCH
China, 18th - 19th century. 81.5 × 41 cm.
Ink and colour on silk. Framed. Imperial seal. From an important
Dutch private collection.
白鹰图
中国, 18到19世纪。81.5x41厘米
镜心设色绢本, 82x49cm 镜心设色绢本, 荷兰私人收藏。
60 000 Kč 2 500 EUR
27
arcimboldo asiatika čína
65
65
66
PODKONÍ A OŘ
PÁR KACHEN POD RÁKOSEM
Čína, 18. století. 60 × 37 cm.
Čína, 18. století. 104 x 51 cm.
Tuš a barvy na hedvábí. Závěsný svitek. Signováno C’-ang (tj. Čao
Meng-fu, 1254 - 1322), pečeť špatně čitelná. Malba je velmi zdařilá,
vychází ze starých technik – tj. jemné kontury a barevných ploch.
Tuš a barvy na hedvábí. Závěsný svitek. Provedeno technikou
„pracného štětce“ (kung-pi). V pravém dolním rohu 2 pečetě sběratelů.
HORSE AND GROOM
China, 18th century. 104 x 51 cm.
China, 18th century. 60 × 37 cm.
Ink and colour on paper. Hanging scroll. Signed: Ziang
(Zhao Mengfu, 1254 - 1322). From an important Dutch
private collection.
浴马图
中国, 18世纪。60x37厘米。
挂轴设色绢本, 荷兰私人收藏。
45 000 Kč 1875 EUR
28
66
A PAIR OF DUCKS UNDER THE REEDS
Ink and colour on silk. Hanging scroll. Two collectors' seals.
From an important Dutch private collection.
芦苇双鸭图
中国, 18世纪。104x51厘米
佚名画,挂轴设色绢本。荷兰私人收藏。
36 000 Kč 1 500 EUR
arcimboldo asiatika čína
67
67
MANDARÍNSKÉ KACHNY PLOVOUCÍ MEZI LOTOSY
Čína, dynastie Ming, 16. - 17. století. 81 × 101 cm.
Malba neobvyklého formátu je provedena technikou
„pracného štětce“ (kung-pi).
MANDARIN DUCKS SWIMMING AMONG THE LOTUS PLANTS
China, Ming dynasty, 16th - 17th century. 81 × 101 cm.
Ink and colour on silk. Hanging scroll. From an important
Dutch private collection.
荷塘鸳鸯图
中国, 明朝, 16/17世纪。81x101厘米
作者佚名, 挂轴设色绢本。荷兰私人收藏。
80 000 Kč 3 340 EUR
29
arcimboldo asiatika čína
68
69
68
69
ČERNÝ PTÁK
JÜ ŤI (1738 - 1823)
Čína, 18. - 19. století. 105 × 34 cm.
KRÁSKA V ZAHRADĚ
Tuš na papíře. Rámováno. Signováno: Ču-ta (Pa-ta Šan-žen).
Dodatečný nápis signován: Ťin Nung. Nápis v pravém horním
rohu doplnil znalec v r. 1758.
Datováno 1810. 107 × 43 cm.
BLACK BIRD
China, 18th - 19th century. 105 × 34 cm.
Ink on paper. Framed. From an important Dutch private collection.
Tuš a barvy na hedvábí. Rámováno. Signováno: Čchiou-š’, Jü Ťi.
Kolem obrazu adjustováno 10 nápisů (kolofonů) různých autorů zřejmě autorových přátel. Jü Ťi pocházel z Chang-čou. Byl výborným
malířem široké tematické škály, nejvíce se proslavil obrazy krasavic.
YU JI (1738 - 1823)
孤鸟图
BEAUTY IN THE GARDEN
中国, 18世纪下半叶。105x34厘米
Dated 1810. 107 × 43 cm.
作者佚名, 18、19世纪。荷兰私人收藏。
Ink and colour on silk. Framed. From an important Dutch
private collection.
40 000 Kč 1 670 EUR
仕女图
作者:余集
1810年。107x43厘米
镜心设色绢本, 旁附10幅不同作者的写给名为湘亭十三大人的书作品。荷兰
私人收藏。
60 000 Kč 2 500 EUR
30
arcimboldo asiatika čína
70
71
70
71
ČOU NAJ (17. STOLETÍ)
ČCHEN NUNG (19. STOLETÍ)
ZAMLŽENÉ HORY PŘED DEŠTĚM
VYMÍTAČ ĎÁBLŮ ZHONG KUI
Datováno 1679. 156 × 57 cm.
Datováno 1828. 211 × 99,5 cm.
Tuš a slabé barvy na hedvábí. Závěsný svitek. Nápis: V 8.měsíci
podzimku cyklického roku i-wej namalováno ve stylu Tung Pej-jüana.
Signatura: Mo-lin Čou Naj. 2 pečetě malíře + 1 pečeť sběratele
jménem Tchien na hedvábné paspartě.
Tuš a barvy na hedvábí. Rámováno. Signováno: Ming-čaj, Čchen Nung,
Čou Naj, jiným jménem Kung Tiao, pochází z Ťiang-ningu.
V krajinomalbě se učil zejména od Tung Jüana. Pracoval se štětcem
silně napuštěným vodou, aby co nejlépe vyjádřil mlhavou a deštivou
atmosféru své krajiny (podle Velkého jmenného slovníku čínských
malířů, Šanghaj 1934, str.250).
datováno wu-c’ 1828, pečetě: Čchen Nung č’ jin; Keng-jie.
Ochranné božstvo Čung Kchuej s vypoulenýma očima třímá žezlo žu-i,
jeho pobočník mu podává nádobu s pivoňkami (symbolem úspěchu a
bohatství), nad nimi poletuje červený netopýr (symbol štěstí). Tento
námět se maloval na nový rok, aby ochránil domácnost před démony.
CHEN NONG (19TH CENTURY)
THE EXORCIST ZHONG KUI
ZHOU NAI (17TH CENTURY)
Dated 1828. 211 × 99.5 cm.
THE FOGGY MOUNTAINS BEFORE THE RAIN
Ink and colour on silk. Framed. Signed: Mingzhai, Chen Nong.
Dated wuzi. Seals: Chen Nong zhi yin; Gengye.
Dated 1679. 156 × 57 cm.
Signed, two seals, dated yiwei.
雨雾山景图
作者:周鼐(17世纪)
1679年。156x57厘米
挂轴设色纸本。款识:乙未秋八月傲董北苑溪山欲雨图, 秣陵周鼐
钟馗图
陈农(19世纪)
1828年作。211x99.5厘米
镜心设色绢本。款识:戊子清和月, 酩鼎陈农画
70 000 Kč 2 920 EUR
150 000 Kč 6 250 EUR
31
arcimboldo asiatika čína
72
73
74
75
72
73
74
75
FU JEN (18. STOLETÍ)
ŤIN ŽUNG (1885 - 1928)
ČCHEN Š’-KCHAN (19. STOLETÍ)
DÁMY V PALÁCI
NESMRTELNÝ LI TCHIE-KUAJ
LIOU NAJ-KANG (POČÁTEK 20.
STOLETÍ)
Datováno 1723. 31,5 × 24,5 cm.
Čína, poč. 20. století.
19,5 × 27 cm.
ORCHIDEJ NA SKÁLE
Datováno 1837. 128,5 × 32,5 cm.
Tuš a barvy na hedvábí.
Malba a kaligrafie ve stylu
kchaj-šu, dvojlist z alba.
Datováno kuej-mao (1723).
Způsob provedení ukazuje
na dvorského malíře.
FU YAN (18TH CENTURY)
LADIES IN THE PALACE
Dated 1723. 31.5 × 24.5 cm.
Ink and colour on silk,
album leaf.
宫廷仕女图
傅严(18世纪)
1723年作。31.5x24.5厘米
设色纸本, 楷书, 书画双页。
18 000 Kč 750 EUR
Tuš a barvy na papíře. Obraz
zpodobňuje pátého v řade
Osmi nesmrtelných Li Süana,
přezdívaného Li Tchie-kuaj
neboli Železná berle.
Čína, poč. 20. století.
127 × 29 cm.
Tuš na papíře. Rámováno.
Signováno: Tchie Fo (Železný
Buddha).
V MĚSÍČNÍM SVITU NA SLIVONĚ
Tuš a barvy na hadvábí. Závěsný
svitek. Čchen Š’-Kchan byl
figuralista, který proslul obrazy
krasavic podle vzoru známějšího
Fej Tan-sü. Obraz představuje
učence s bambusovou holí,
doprovázeného maličkým
sluhou, který za zimní noci vyšel
obdivovat rozkvetlé slivoně.
Dílo odpovídá duchu Šanghajské
školy.
JIN RONG (1885 - 1928)
LIU NAIGANG (EARLY 20TH
CENTURY)
THE IMMORTAL LI TIEGUAI
ORCHIDS ON THE ROCKS
China, early 20th century.
19.5 × 27 cm.
China, 20th century.
127 × 29 cm.
Ink and colour on paper.
八仙铁拐李图
Ink on paper. Framed.
Signed: Tie Fo.
金镕(1885-1928)
石兰图
MOONLIGHT ON THE PLUM
TREE
中国, 20世纪初。19.5x27厘米
刘乃刚(20世纪早期)
Dated 1837. 128.5 × 32.5 cm.
设色纸本。
中国, 20世纪初。127x29厘米
15 000 Kč 625 EUR
镜心设色绢本。题识:九畹花开竞
艳芳, 三生石应点头许。石不能言花
无语, 传声空谷风薰雨。丙子春为冠
英仁兄雅属即希指正。款识:铁佛
刘乃魁指写。衿印1:刘乃刚印 衿
印2:铁佛
Ink and colour on silk.
Hanging scroll.
24 000 Kč 1 000 EUR
CHEN SHIKAN (19TH CENTURY)
月下梅花图
陈士侃(19世纪)
1837年作, 128.5x32.5厘米
挂轴设色纸本。题识:自鎚明月种
梅花。款识:丁酉嘉年中浣陈士
侃。衿印:陈仲子。
20 000 Kč 835 EUR
32
arcimboldo asiatika čína
76
76
77
77
ŠEN TCHIEN-SIANG (18. - 19. STOLETÍ)
TŘI HVĚZDY
KOHOUT POD PIVOŇKOVÝM KEŘEM
Čína, 19. století. 170 × 94 cm.
Datováno 1772. 105,5 × 36,5 cm.
Elegantně provedené “Tři hvězdy“ jsou tři božstva symbolizující –
zeshora dolů - štěstí v kariéře, štěstí rodinné a vysoký věk.
Tuš a barvy na hedvábí, závěsný svitek. Datováno: žen-čchen (1772)
Pečetě: Šen Tchien-siang, Ťia-čchien. V levém dolním rohu pečeť
sběratele. Šen Tchien-siang pocházel z rodiny profesionálních malířů,
sídlem v provincii Če-ťiang.
SHEN TIANXIANG (18th - 19th century)
ROOSTER UNDER THE PEONY BUSH
Dated 1772. 105.5 × 36.5 cm.
Ink and colour on silk. Hanging scroll.
公鸡牡丹图
FUK LUK SAU - THREE STAR DEITIES
China, 19th century. 170 × 94 cm.
Ink and colour on paper. Framed.
福禄寿三星松子图
中国, 19世纪。170x94厘米
镜心设色纸本
28 000 Kč 1 170 EUR
沈天骧(18/19世纪)
1772年作。105.5x36.5厘米
挂轴设 色绢本。款识:壬辰暮春月, 驾千沈天骧。衿印1:沈天骧;衿印2
:驾千。
35 000 Kč 1 460 EUR
33
arcimboldo asiatika čína
78
78
CUEJ SUNG-Š’ (20. STOLETÍ)
TISÍCE HOR POD SNĚHEM
Čína, 20. století. 32 × 32,5 cm.
Tuš na papíře. Nápis: Wan šan ťi süe (Tisíce hor pod sněhem).
Signováno: Namaloval Sung-š’. Jedna autorská pečeť. Typický motiv
zasněžené horské krajiny, jednoznačně inspirované krajinomalbou
doby Sung (960 - 1280).
ZUI SONGSHI (20TH CENTURY)
SNOW GATHERS ON THE TEN THOUSAND MOUNTAINS
China, 20th century. 32 × 32.5 cm.
Ink on paper.
万山积雪图
崔松石(20世纪)
中国, 20世纪。32x32.5厘米
水墨纸本。
30 000 Kč 1 250 EUR
79
ČANG TCHIEN-ČCHI (PŘELOM 19. A 20. STOLETÍ)
POSVÁTNÝ JEŘÁB NA KVETOUCÍ SLIVONI
Datováno 1942. 151 × 39,5 cm.
Tuš a barvy na papíře, malba nehtem (če-chua). Závěsný svitek.
Nápis – “To je ten jeřáb, co v mrazivých dnech dohlíží na květy slivoně.
S úctou věnuji panu Feng Čchi. V roce žen-wu o Svátku čistoty a světla.
Čang Tchien-čchi namaloval nehtem.” Tři autorské pečetě.
ZHANG TIANQI (ACTIVE LATE 19TH / EARLY 20TH CENTURY)
CRANE SITTING ON A BLOSSOMING PLUM TREE
Dated 1942. 151 × 39.5 cm.
Ink and colour on paper. Hanging scroll.
红梅仙鹤图
张天奇(活跃于19世纪晚期到20世纪早期)
1942年作。151x39.5厘米
卷轴设色纸本。题识:天寒有鹤守梅花, 凤岐先生大雅正之。款识:壬午清
明节张天奇指画。
40 000 Kč
34
1 670 EUR
79
arcimboldo asiatika čína
80
81
82
80
81
82
ZAHRADA S KVETOUCÍMI SLIVONĚMI
ŽEN PO-NIEN (1840 - 1896)
Čína, 19. století. 25 × 25 cm.
PODZIMNÍ KRÁSA
ČTYŘI KRABICE NA TUŠE VE FORMĚ
SVITKOVÝCH OBRAZŮ
Tuš a bervy na hedvábí. Nápis: „Ve Studovně
naslouchání větru náhodně si maluji zákoutí
zahrady Čen“. Signováno: Wang Chuej.
Čína, 2. polovina 19. století. 24,5 × 25,5 cm.
GARDEN WITH BLOSSOMING PLUM TREES
China, 19th century. 25 × 25 cm.
Ink and colour on silk. Signed: Wang Hui.
庭院梅花图
中国, 19世纪。25x25厘米
设色绢本。作者:王翚(1632-1717)
16 000 Kč 670 EUR
Tuš a barvy na hedvábí.
REN BONIAN (1840 - 1896)
AUTUMN BEAUTY
China, 2nd half of the 19th century.
24.5 × 25.5 cm.
Ink and colour on silk.
秋色图
任伯年(1840-1896)
24.5x25.5厘米。
设色绢本, 25x25厘米。
28 000 Kč 1 170 EUR
Čína, poč. 20. století. Srolovaný svitek
22,5 x 6 cm, obrazy uvnitř 22,5 x 50 cm.
Tuš a barvy na papíře v montáži tvořicí krabici
tvaru srolovaného svitku. Uvnitř jsou skryté
úložné prostory na tušové tyčinky. Obrazy
s námětem ptáků a květin od čtyř umělců
šanghajské malířské školy.
A GROUP OF FOUR INK CAKE BOXES IN THE
FORM OF A PAINTED SCROLL
China, early 20th century. Closed scroll
22.5 x 6 cm, each painting 22.5 x 50 cm.
Ink and colour on paper, mounted on a
brocade scroll, the right end opening to
reveal hidden compartments. The two
opening panels inscribed with poems.
From the collection of a Czech painter who
studied in Beijing in the mid-1950’s.
花鸟主题手轴画卷四幅
设色纸本。画作藏于卷轴中, 轴心藏有暗格, 格中
另有书法题识。时期:20世纪早期。22.5x50厘
米。捷克私人收藏。
60 000 Kč 2 500 EUR
35
arcimboldo asiatika čína
84
83
ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)
VISTÁRIE
Čína, 20. léta 20. století. 147 × 34,5 cm.
Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek. Signováno: Paj-š’ Čchi Chuang,
pečeť: Paj-š’. Ranné dílo jednoho z největších mistrů čínské tušové
malby 20. století.
QI BAISHI (1864 - 1957)
WISTERIA
China, early 1920s. 147 × 34.5 cm.
Ink and colour on paper. Hanging scroll. Signed: Baishi Qi Huang,
seal: Baishi.
柴藤图
齐白 石(1864-1957)
147x34,5厘米。
挂轴设色纸本, 作者:齐白石(1864-1957)款识:白石齐璜。衿印:
白石
240 000 Kč 10 000 EUR
84
ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)
ŽÁBA A LOTOSOVÝ KVĚT
Čína, poč. 20. století. 34 × 34 cm.
Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signatura: Paj-š´, Stařec z hor.
Pečeť: Stařec Paj (Lao Paj).
QI BAISHI (1864 - 1957)
FROG AND LOTUS FLOWER
China, early 20th century. 34 × 34 cm.
Ink and colour on paper. Framed. Signed: Baishi. Seal: Lao Bai.
荷塘蛙图
齐白石(1864-1957)
34x34厘米。
83
36
镜心设色纸本 齐白石(1864-1957)款识:白石山翁。衿印:老白。
120 000 Kč 5 000 EUR
arcimboldo asiatika čína
86
85
ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)
KACHNY POD RÁKOSEM
Čína, kolem 1952. 135,5 x 34 cm.
Tuš na papíře. Závěsný svitek. Signováno: Ťie šan jin kuan ču-č’ (Pán
Studia básnické recitace u Vypůjčené hory) a jedna pečeť autora Paj-š’
Weng (stařec Paj-š’). Obraz pochází z posledního období Čchiova
života, kdy jeho gestický přednes dosahoval nejvyšší výrazové síly;
rovněž jeho výtvarná zkratka tehdy dosahovala vrcholu účinnosti a
kvality jeho tuše maximální lahodnosti. Kachny, stejně tak jako ostatní
obyvatelé vodního světa, patřily k nejoblíbenějším nalířským motivům
starého pána Paj-š’iho.” Zakoupeno r. 1955 v pekingské Síni Žung-pao
(smluvní prodejce obrazů Čchia).
Literatura:
Josef Hejzlar: „Čchi Paj-š’“, Praha 1970
Josef Hejzlar: „Čchi Paj-š a jeho slavní žáci“, Praha 2008
QI BAISHI (1864 - 1957)
DUCKS UNDER THE REEDS
China, c. 1952. 135.5 x 34 cm.
Ink on paper. Hanging Scroll. Signed: Jie shan ‘yin guan zhuzhi.
One seal. Purchased in 1955 in Rongbao Gallery in Beijing.
芦苇双鸭图
齐白石(1864-1957)
1952年作, 135.5 x 34厘米
卷轴水墨纸本, 款识:借山吟馆主者画。衿印:白石翁。1955年购买于北
京荣宝斋。
500 000 Kč 20 835 EUR
86
ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)
TŘI RYBKY A ČERVENÉ LISTÍ
26,5 x 40 cm.
Tuš a barvy na papíře. Nápis: Majitel studovny Osmi kamenů
na roztírání tuše Paj-š´
Pečeť: Stařec Paj-š´ (Paj-š´lao-žen).
QI BAISHI (1864 - 1957)
THREE FISHES AND RED LEAVES
26.5 x 40 cm
Ink and colour on paper. From a collection of a Czech painter,
who studied in Beijing in the mid-1950’s.
鲤鱼红叶图
齐白石(1864-1957)
26,5 x 40厘米。
85
设色纸本, 捷克画家收藏, 收藏者曾于1950年中期留学北京。
160 000 Kč 6 665 EUR
37
arcimboldo asiatika čína
87
87
ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)
VISTÁRIE
C. 1959. 67 x 35 cm.
Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek. Nápis: Stařec Paj-š´ ve věku
95 let
Pečeť: Paj-š´
QI BAISHI (1864 - 1957)
WISTERIA
C. 1959. 67 x 35 cm.
Ink and colour on paper. Hanging scroll. From the collection of a
Czech diplomat based in Beijing in the 1950s.
柴藤图
齐白石(1864-1957)
67 x 35厘米。
挂轴设色纸本, 捷克私人收藏, 作品由收藏者于1950年在北京担任外交官时
收藏。
450 000 Kč 18 750 EUR
38
arcimboldo asiatika čína
88
ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)
TŘI RYBY
25 x 32 cm.
Tuš na papíře.
QI BAISHI (1864 - 1957)
THREE FISHES
25 x 32 cm.
Ink on paper. From the collection of a Czech
diplomat based in Beijing in the 1950s.
三鱼图
齐白石(1864-1957)
25 x 32厘米。
水墨纸本, 捷克私人收藏, 作品由收藏者于1950
年在北京担任外交官时收藏。
80 000 Kč 3 335 EUR
88
89
CHUANG PIN-CHUNG (1865 - 1955)
RYBÁŘSKÁ LOĎKA NA PODZIMNÍ ŘECE
Datováno 1942. 29 x 20 cm.
Tuš na papíře, volný list. Nápis:
Čchou-ťiang tiao-tching (Rybářská loďka
na podzimní řece), Jü-siang (jedna
z přezdívek malíře) žen-wu (t.j. 1942).
Obrázek pochází z vrcholného období
Chuangovy tvorby. Atmosféra ticha a
opuštěnosti krajinného úseku napovídá,
že se tu malíř bezprostředně inspiroval
na mistrech doby Jüan (1280 - 1374).
Motiv lodičky s rybářem je výmluvnou
metaforou opuštěnosti a nostalgie.
HUANG BINHONG (1865 - 1955)
FISHING BOAT ON THE AUTUMN RIVER
Dated 1942. 29 x 20 cm.
Ink on paper. Signed: Yuxiang.
Dated renwu (1942). Seal: Huang Binhong.
秋江钓艇图
黄宾虹(1865-1955)
1942年作, 29 x 20厘米。
89
水墨纸本。题识:秋江钓艇。衿印:黄宾虹
90 000 Kč 3 750 EUR
39
arcimboldo asiatika čína
90
ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)
VĚJÍŘ S VINNÝM HROZNEM
Kolem 1949. 18 x 52 cm.
Tuš a barvy na papíře. Nápis: Stařec Paj-š´
namaloval ve věku 85 let. Pečeť: Truhlář
(Mu-žen). Nalepeno na kartonu. Na druhé
straně kartonu je nalepen další list vějíře se
čtyřmi kaligrafiemi - tuš na ozdobném papíře
sypaném zlatým práškem.
QI BAISHI (1864 - 1957)
PURPLE GRAPES ON FAN LEAF
C. 1949. 18 x 52 cm.
Ink and colour on paper mounted on
cardboard. On the reverse of the cardboard is
another fan leaf with four calligraphies.
From the collection of a Czech journalist
based in China in the late 1950s.
葡萄扇画
齐白石(1864-1957)
18 x 52厘米。
扇画正面:葡萄图, 齐白石(1864-1957);
扇画背面:书法题识四幅。捷克私人收藏, 收藏者
于1950年末在中国担任记者工作。
140 000 Kč 5 840 EUR
91
ČCHEN TA JÜ (1912 - 2001)
90
VISTÁRIE A VOSY
Kolem 1952. 18 x 51 cm.
Tuš a barvy na papíře. Skládací vějíř.
Signováno: Čchen Ta-jü. Jedna pečeť: Čchen
Ta-jü
Vynikající jihočínský malíř, známý zvláště
v Šanghaji a ve východní Číně, převážně malíř
žánru květů a ptáků, patří jednoznačně
do okruhu šanghajské školy. Motiv vistárie byl
velmi oblíbený jako vitální až dravý popínavec
s bohatým květenstvím, umožňující malíři
rozevlátý gestický přednes.
CHEN DAYU (1912 - 2001)
WISTERIA AND WASPS FAN LEAF
C. 1952. 18 x 51 cm.
Ink and colour on paper.
清风柴藤扇画
陈大羽(1921-2001)
1952年作, 18x51厘米
设色纸本。
60 000 Kč 2 500 EUR
40
91
arcimboldo asiatika čína
92
93
94
92
93
94
LI KCHU-ČCHAN (1899 - 1983)
ČAO C’-JÜN (1873 – 1955)
WEN JEN (POČÁTEK 20. STOLETÍ)
KŘEPELKA
PODZIMNÍ KRAJINA
KRAJINA S PTÁKY
36 x 35 cm.
31,5 x 46,5 cm.
60,5 x 31 cm.
Tuš a barvy na papíře.
Tuš a barvy na papíře. Rámováno.
Tuš na papíře. Závěsný svitek.
LI KUCHAN (1899 - 1983)
ZHAO ZIYUN (1873 – 1955)
WEN YAN (EARLY 20TH CENTURY)
QUAIL
AUTUMN LANDSCAPE
LANDSCAPE WITH BIRDS
36 x 35 cm.
31.5 x 46.5 cm.
60.5 x 31 cm.
Ink and colour on paper. From the collection
of a Czech painter who studied in Beijing in
the mid-1950s.
Ink and colour on paper. Framed.
Ink on paper. Hanging scroll.
山亭论古图
山鸟图
赵子云(1873-1955)
文溎
31.5 x 46.5厘米。
60.5 x 31厘米。
镜心设色纸本。
挂轴水墨纸本。
7 000 Kč 295 EUR
12 000 Kč 500 EUR
野禽图
李苦禅(1899-1983)
36 x 35 cm厘米。
设色纸本, 捷克画家收藏, 收藏者曾于1950年中
期留学北京。
45 000 Kč 1 800 EUR
41
arcimboldo asiatika čína
95
95
96
TUNG TCHING-CHUAJ
C’ CHUEJ
KRAJINA
PTÁCI NA ROZKVETLÉM STROMĚ
Čína, počátek 20. století. 66,5 x 31 cm.
Čína, počátek 20. století. 98,5 x 34 cm.
Tuš a barvy na papíře.
Tuš a barvy na papíře.
DONG TINGHUAI
ZI HUI
LANDSCAPE
BIRDS ON A BLOSSOMING TREE
China, early 20th century. 66.5 x 31 cm.
China, early 20th century. 98.5 x 34 cm.
Ink and colour on paper.
Ink and colour on paper.
峒关山雪图
花鸟图
董庭槐
子慧
中国, 20世纪早期。66.5x31厘米。
中国, 20世纪早期。98.5x34厘米。
设色纸本。题识:唐杨升峒关蒲雪图。款识:丙戌中秋节作之 谦如董廷槐。
衿印1:谦如;衿印2:董廷槐
设色纸本, 款识:丙戌秋一月写于北平小琅环馆灯下 子慧。衿印:子慧
8 000 Kč 335 EUR
42
96
10 000 Kč 415 EUR
arcimboldo asiatika čína
97
97
98
FENG C’-KCHAJ (1898 - 1975)
ŠAO FEJ (*1954)
PIONÝŘI
HRAČKY
Datováno 1959. 24,5 x 36 cm.
Datováno 1984. 68 x 44,5 cm.
Tuš a barvy na papíře.
Signováno, datováno, pečeť
C’-kchaj šu chua. Spisovatel,
malíř a ilustrátor, který do Číny
úspěšně uvedl japonské manga.
Obraz Pionýři namaloval svým
charakteristickým stylem
k 10. výročí vzniku ČLR.
Zakoupeno v Číně začátkem
80. let.
Barvy na papíře. Signováno,
pečeť: Šao Fei. Získáno v Číně
od autorky. Tato školená malířka
se představila v seskupení
Hvězdy, které radikalizovalo
pekingskou výtvarnou scénu
r. 1980. O deset let později
emigrovala se svým manželem,
básníkem Pei Dao, do USA,
později se ale vrátila do Pekingu.
Toto dílo, inspirované folklorem,
je ukázkou z prvního čínského
období.
FENG ZIKAI (1898 - 1975)
PIONEERS
Dated 1959. 24.5 x 36 cm.
Ink and colour on paper.
Signed, dated, seal: Zikai shu
hua. Purchased in China in the
early 1980s.
先锋队员
丰子恺(1898-1975)
1959年作, 24.5 x 36厘米
98
设色纸本。题识:功业辉煌到处歌,
一轮红日照山河。悠悠青史五千载,
不及十年建设多。款识:国庆十周
年丰子恺画祝。衿印:子恺书画
49 000 Kč 2 040 EUR
SHAO FEJ (b.*1954)
TOYS
Dated 1984. 68 x 44.5 cm.
Colours on paper. Signed, seal:
Shao Fei. Obtained in China
directly from the artist.
玩具
邵飞(1954-)
1984年作。68 x 44.5厘米。
设色纸本。由画家本人赠予。
20 000 Kč 840 EUR
43
arcimboldo asiatika čína
99
101
99
100
101
SÜ PEN-I
KRASAVICE SE ZRCADLEM
KVĚTINY
Čína, 20. století. 98 x 33,5 cm.
KONVOLUT PĚTI KANTONSKÝCH
EXPORTNÍCH OBRÁZKŮ
Čína, 20. století. 203,5 x 52,5 cm.
Barvy na papíře. Závěsný svitek.
Barvy na papíře. Závěsný svitek.
BEAUTY WITH A MIRROR
XU BENYI
China, 20th century. 98 x 33.5 cm.
FLOWERS
Colours on paper. Hanging scroll.
China, 20th century. 203.5 x 52.5 cm.
镜中美人
Colours on paper. Hanging scroll.
中国, 20世纪。98 x 33.5厘米
花卉屏画
挂轴设色纸本。
徐本怡
6 000 Kč 250 EUR
中国, 20世纪。203.5x52.5厘米
挂轴设色纸本。
7 000 Kč 290 EUR
44
100
Kanton, 2. polovina 19. století. 20 x 14 cm.
Tuš a barvy na rýžovém papíře.
A GROUP OF FIVE RICE-PAPER
PICTURES
Canton, second half of the 19th century.
20 x 14 cm each.
Ink and colours on rice paper.
宣纸画5张
广东, 19世纪下半叶。20x14厘米。
设色纸本。
10 000 Kč 420 EUR
arcimboldo asiatika čína
102
BÓDHISATTVA MILOSRDENSTVÍ
Severočínská dílna, konec 18. století.
29 x 33 cm.
Severočínská dílna, 18. století. 49 x 49 cm.
Votivní dveřní obrázek, dřevořez s ruční
domalbou.
THE HEAVENLY MIDWIFE
Northern China, late 18th century.
29 x 33 cm.
Hand-coloured woodblock print.
送生娘娘年画
中国北方, 18世纪晚期。29x33厘米。
手绘木刻版画。
8 000 Kč 340 EUR
103
BŮŽEK OSUDU
Severočínská dílna, konec 18. století.
27 x 22 cm.
102
104
VÍLA, KTERÁ PŘINÁŠÍ DĚTI
Votivní dveřní obrázek, dřevořez
s ruční domalbou.
Votivní dveřní obrázek, dřevořez s ruční
domalbou.
A BODHISATTVA
Northern China, 18th century. 49 x 49 cm.
Hand-coloured woodblock print.
普贤菩萨年画
中国北方, 18世纪。49x49厘米。
手绘木刻版画。
15 000 Kč 625 EUR
105
STRÁŽCE DVEŘÍ
Severočínská dílna, 18. století. 38 x 25 cm.
Votivní dveřní obrázek, barevný dřevořez.
MEN-SHEN (GATE GOD)
Northern China, 18th century. 38 x 25 cm.
Hand-coloured woodblock print.
A DEITY OF DESTINY
门神年画
Northern China, late 18th century.
27 x 22 cm.
中国北方, 18世纪。38x25厘米。
Hand-coloured woodblock print.
12 000 Kč 500 EUR
手绘木刻版画。
本名君星年画
中国北方, 18世纪晚期。27x22厘米。
手绘木刻版画。
6 000 Kč 250 EUR
103
104
105
45
arcimboldo asiatika čína
106
107
108
106
VÝJEV Z ČÍNSKÉ OPERY
Severní Čína, 19. století. 58,5 x 98 cm.
Severní Čína, 19. století. 58,5 x 98 cm.
Barevný dřevořez. Rámováno.
Barevný dřevořez. Rámováno.
CHINESE OPERA WOODBLOCK PRINT
CHINESE OPERA WOODBLOCK PRINT
Northern China, 19th century. 58.5 x 98 cm.
Framed.
Northern China, 19th century. 58.5 x 90 cm.
中国京剧人物木刻版画
中国京剧人物木刻版画
镜心。
7 000 Kč 295 EUR
110
107
VÝJEV Z ČÍNSKÉ OPERY
中国北方, 19世纪。58.5 x 98厘米。
Framed.
中国北方, 19世纪。58.5 x 90厘米。
镜心。
7 000 Kč 295 EUR
108
109
KNIHA BAREVNÝCH DŘEVOŘEZŮ
KNIHA BÁSNÍ A OBRAZŮ
KNIHA BÁSNÍ A OBRAZŮ
Čína, květen 1952. 31,5 × 22 cm.
Čína, 50. léta 20. století. 31,5 × 22 cm.
Čína, 50. léta 20. století. 31,5 × 22 cm.
Kniha obsahuje 22 barevných dřevořezů
klasika moderní čínské malby, malíře
Čchi Paj-š’iho. Vydáno pekingskou galerií
Žung-pao-čaj.
Barevné dřevořezy, vydáno galerií
Žung-pao-čaj v Pekingu.
Barevné dřevořezy, vydáno galerií
Žung-pao-čaj v Pekingu.
A BOOK OF 22 COLOUR WOODBLOCK
PRINTS OF QI BAISHI PAINTINGS
RONGBAOZHAI BOOK OF POEMS
AND PAINTINGS
RONGBAOZHAI BOOK OF POEMS
AND PAINTINGS
China, 1950’s. 31.5 × 22 cm.
China, 1950s. 31.5 × 22 cm.
Book of woodblock prints.
Book of woodblock prints.
北京荣宝斋新记诗笺谱
北京荣宝斋新记诗笺谱
中国, 20世纪50年代。
中国, 20世纪50年代。
雕版印刷图书。
雕版印刷图书。
7 000 Kč 295 EUR
7 000 Kč 295 EUR
China, May 1952. 31.5 × 22 cm.
Rongbaozhai, Beijing.
齐白石画集(共22幅作品)
1952年5月北京荣宝斋。
7 000 Kč 295 EUR
46
109
110
arcimboldo asiatika čína
111
112
111
ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)
CYKLUS ŠESTI FIGURÁLNÍCH KOMPOZIC
Čína, 50. léta 20. století. 33,5 × 27,5 cm
Šest barevných dřevořezů v původní obálce.
QI BAISHI (1864 - 1957)
A PORTFOLIO OF SIX WOODBLOCK PRINTS
China, 1950s. 33.5 × 27.5 cm
113
木刻版画六幅
114
齐白石(1864-1957)
中国, 20世纪50年代。
9 000 Kč 375 EUR
112
113
114
KONVOLUT ČTYŘ DŘEVOŘEZŮ
ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)
Čína, 50. léta 20. století.
KRABI
Barevné dřevořezy s námětem, ptáků,
vodního buvola a květiny.
Čína, 50. léta 20. století. 133 x 34 cm.
Barevný dřevořez. Rámováno.
A GROUP OF FOUR COLOUR WOODBLOCK
PRINTS
QI BAISHI (1864 - 1957)
QI BAISHI (1864 - 1957)
China, 1950s.
A BOWL OF CHERRIES
木刻版画作品四幅
China, 1950s. 42.5 × 26.5 cm.
中国, 20世纪50年代。
ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)
TALÍŘ S TŘEŠNĚMI
Čína, 50. léta 20. století. 42,5 × 26,5 cm.
Colour woodblock print. Framed.
6 000 Kč 250 EUR
Dřevořez. Závěsný svitek.
CRABS
China, 1950s.
Woodblock print. Hanging scroll.
螃蟹图
齐白石(1864-1957)
樱桃图
中国, 20世纪50年代。
齐白石(1864-1957)
中国, 20世纪50年代。
挂轴木刻版画印制品。。"款识:寄萍堂上老人画
于旧京借山馆中。时癸亥冬十二月也(1923年)
镜心彩色木刻版画。
衿印:齐白石
5 000 Kč 210 EUR
8 000 Kč 340 EUR
47
arcimboldo asiatika čína
115
116
117
115
116
117
LI CHUA (1907 - 1994)
LI CHUA (1907 - 1994)
JANG KCHEJANG (1914)
LIST Z CYKLU “ROZHOŘČENÝ PŘÍLIV”
LU SÜN UČÍ STUDENTY TECHNIKU
DŘEVOŘEZU
Čína, polovina 20. století. 26 x 34 cm.
Čína, 1947. 27,5 x 40 cm.
Dřevořez.
Čína, 1956. 29,5 x 36 cm.
LI HUA (1907 - 1994)
Dřevořez. Signováno tužkou.
A PRINT FROM “THE INDIGNANT TIDE”
SERIES
LI HUA (1907 - 1994)
LU XUN TEACHES WOODBLOCK PRINTING
China, 1947. 27.5 x 40 cm.
China, 1956. 29.5 x 36 cm.
Woodblock print. From a collection of a
Czech painter, who studied in Beijing in the
mid-1950s.
Woodblock print. Signed in pencil.
From a collection of a Czech painter, who
studied in Beijing in the mid-1950s.
李桦 (1907-1994)
李桦 (1907-1994)
“愤怒的潮汐”木刻版画系列作品
鲁迅于1931年木刻讲习会
1947年作, 27.5 x 40厘米。
1956年作, 29.5 x 36厘米。
木刻版画。收藏者于20世纪50年代中期留学北
京。
木刻版画,李桦铅笔签名。收藏者于20世纪50
年代中期留学北京。
25 000 Kč 1 045 EUR
25 000 Kč 1 045 EUR
ZIMA NA VESNICI
Barevný dřevořez. K tomu přidány dva
dřevořezy autora Wang Čchi (1918-):
Dělníci v lomu a Dědeček s vnučkou.
YANG KEYANG (1914)
WINTER IN A VILLAGE
China, 1950s. 26 x 34 cm.
Colour woodblock print. The lot includes two
woodblock prints by Wang Qi (1918-).
From a collection of a Czech painter who
studied in Beijing in the mid-1950s.
杨可扬(1914-)
冬日的村庄
中国, 20世纪中期。26x34厘米。
同系列作品中的两幅木刻版画为王奇作品。捷克
私人收藏, 收藏者于19世纪50年代留学于北京。
12 000 Kč 500 EUR
48
arcimboldo asiatika čína
118
118
119
119
NOSOROŽČÍ ROH - LOVECKÁ TROFEJ
NOSOROŽČÍ ROH - LOVECKÁ TROFEJ
Jižní Afrika, konec 19. století. Délka 46 cm.
Jižní Afrika, konec 19. století. Délka 50 cm.
Historická lovecká trofej. Váha: 1 220 g. Ze staré české šlechtické
sbírky.
Historická lovecká trofej. Váha: 1 600 g. Ze staré české
šlechtické sbírky.
A RHINOCEROS HORN
A RHINOCEROS HORN
South Africa, late 19th century. Length along the curve 46 cm.
Primary (front) horn from a white rhinoceros. Weight 1,220 g.
South Africa, late 19th century. Length along the curve 50 cm.
Primary (front) horn from a white rhinoceros. Weight 1,600 g.
犀牛角
犀牛角
产地:南非。19世纪末期。角身长:46厘米。取自白犀牛。重:1220克。
产地:南非。19世纪末期。角身长:50厘米。取自白犀牛。重:1600克。
180 000 Kč 7 500 EUR
190 000 Kč 7 917 EUR
49
arcimboldo asiatika čína
120
JOHANNES NIEUHOF
LEGATIO BATAVICA AD MAGNUM TARTARIAE CHAMUM SUNGTEIUM.
1668
Vydáno v Amsterdamu Jacobem van Meurs v roce 1668. Johannes
Nieuhof byl zaměstnancem holandské Západoindické společnosti a
později vlivnější a bohatší Východoindické společnosti. Patřil bezpochyby
k nejzcestovalejším můžům 17. století: narodil se v Německu, devět let
žil v Brazílii, navštívil Indii, Cejlon, Indonésii a části Afriky. V letech 1655-7
pracoval jako sekretář holandské mise z Kantonu do Pekingu, která
vyjednávala obchodní spolupráci s čínským císařem Šun-č’. Nieuhofovy
popisy exotických krás Číny zaujaly čtenáře po celé Evropě. Velkou část
svých informací čerpal ze zápisků jezuitských misionářů. Kniha je bohatě
ilustrována: 36 celostránkových rytin, 108 ilustrací v textu a rozkládací
mapa. Kniha byla přeložena do latiny z původního vydání v holandštině.
JOHANNES NIEUHOF
LEGATIO BATAVICA AD MAGNUM TARTARIAE CHAMUM SUNGTEIUM.
1668
Amsterdam, Jacob van Meurs, 1668. Jan Nieuhof (1618-1672) served as
secretary on the 1655-7 Dutch mission from Canton to Beijing to secure
a trading agreement with the Chinese emperor, Shunzhi. His account
of the wonders to be seen in China excited the imaginations of readers
throughout Europe. Much of the information in his text was cribbed from
earlier writings by Jesuit missionaries, but what distinguished Nieuhof’s
book was its wealth of illustrations (thirty-five plates, one hundred
and eight text-engravings and a folding map). The copy presented is a
rendition in Latin, translated from the Dutch by George Horn, a professor
at Leyden University.
100 000 Kč 4 170 EUR
50
arcimboldo asiatika čína
51
arcimboldo asiatika JAPONSKO
121
121
VELKÉ BRONZOVÉ VYKUŘOVADLO
S MOTIVEM SKALEK A PLASTICKÝCH
DRAKŮ
Japonsko, Meidži, konec 19. století.
Výška 172 cm.
Patinovaný červený bronz. Dekorativní váza
je zdobena na těle, noze i víku výraznou
reliéfní výzdobou v podobě draků,
stylizovaných skalek se slivoní a ptáky
doplněnou geometrickými vzory. Tělo vázy
doplňují expresivně modelované plastiky
draků, z nichž jeden obtáčí základnu vázy a
dva tvoří postranní ucha. Modelace víka
je zakončena v horní partii skaliskem
s výrazným vzpínajícím se sokolem.
Váza představuje typickou ukázku honosných
dekorativních předmětů z bronzu, které
se staly významným vývozním artiklem
z Japonska v období Meidži a byly součástí
japonské expozice na světových výstavách
v Paříži (1889, 1900), Chicagu (1893) nebo
St. Louis (1904).
A LARGE AND IMPRESSIVE BRONZE KORO
Japan, Meiji, late 19th century. Height 172 cm
120 000 Kč 5 000 EUR.
52
arcimboldo asiatika JAPONSKO
122
123
122
MODEL LANGUSTY S POHYBLIVÝMI ČÁSTMI TĚLA
Japonsko, Meidži (1868 - 1912). Délka 29 cm.
Bronz.
AN ARTICULATED BRONZE MODEL OF A CRAYFISH
Japan, Meiji (1868 - 1912). Length 29 cm.
32 000 Kč 1 333 EUR
123
DEKORATIVNÍ VÁZA TVARU LAHVICE NA SAKE
Japonsko, Meidži, kolem 1900. Výška 22 cm.
Patinovaný bronz. Signováno Gakuzan. Váza má tvar lahvice na sake
s kulovitým tělem a dlouhým hrdlem. Obtáčí ji detailně a expresivně
modelované reliéfní figury makaků.
A BRONZE VASE WITH MONKEYS
Japan, Meiji, c. 1900. Height 22 cm.
30 000 Kč 1 250 EUR
53
arcimboldo asiatika JAPONSKO
124
DEKORATIVNÍ MĚLKÁ MÍSA
124
Japonsko, 1870 – 1875. Průměr 45,5 cm.
Cloisonné na měděném jádře, měděné
drátky, matné emaily. Zrcadlo mísy
je zdobeno třemi kartušemi tvaru vějíře
učiwa s irisy, vistárií a ptáčky, vějíře ógi
s vážkou, kartuší chryzantém se svlačcem
a obdélníkovým kapesníčkem s kaméliemi,
borovicí a hrdličkami. Podkladovou plochu
zdobí chryzantémové terče s rozvilinami.
Na rubové straně rozviliny doplněné
také pivoňkami.
A CLOISONNÉ ENAMEL CHARGER
Japan, 1870 - 1875. Diameter 45.5 cm.
19 000 Kč 790 EUR
125
DÓZA S MOTIVEM PTÁKA NA SKALCE
MEZI PIVOŇKAMI
Japonsko, 1860 – 1880. Průměr 25 cm.
Cloisonné na měděném jádře, měděné
drátky, matné emaily. Dóza představuje
ukázku ranné tvorby japonských emailérů,
kteří se začali tomuto velmi zajímavému
uměleckému řemeslu věnovat soustavněji
až od 40. let 19. století. Zpočátku
se emailérům dařilo vytvořit jen hrubší temné
matné smalty, teprve zavedením inovací
v 80. letech 19. století se výtvarný projev
většiny mistrů rapidně změnil. Tato dóza
plně odpovídá ještě raným dílům spjatým
především s prvními mistry tohoto řemesla
jako byli Cukamoto Kaisuke, Kadži Cunekiči
nebo Hajaši Kódendži I. Obdobně dekorované
předměty byly vystaveny i na světové výstavě
ve Vídni v roce 1873 a v současné době
se nacházejí v MAK ve Vídni.
A CLOISONNÉ ENAMEL COVERED BOX
Japan, 1860 – 1880. Diameter 25 cm.
15 000 Kč 625 EUR
54
125
arcimboldo asiatika JAPONSKO
126
127
126
NÁDOBA NA ŠTĚTCE
Japonsko, oblast Nagoje, kolem 1890. Výška 26 cm.
Cloisonné na měděném jádře, měděné drátky. Na těle nádoby motiv
bambusu, chryzantémy, lilie a hortenzií doplněný vrabci v jemné
přesné linii. Vnitřek nádoby a dno jsou opatřeny modrým smaltem.
A CLOISONNÉ ENAMEL BRUSHPOT WITH BIRDS AND FLOWERS
Japan, Nagoya, c. 1890. Height 26 cm.
9 000 Kč 375 EUR
127
VELKÁ DEKORATIVNÍ VÁZA S MOTIVEM HRDLIČEK A KVĚTIN
Japonsko, styl Andóa Džúbeie, 1890 – 1900. Výška 122 cm.
Cloisonné na měděném jádře, měděné drátky. Velikostí velmi vzácná
váza je po celém těle zdobena motivem květin čtyř ročních období,
představovaných slivoní, klemátis, lilií a chryzantémou, doplněných
párem hrdliček. Základna je opatřena rozvilinami karakusa s květy,
na hrdle motiv stylizovaných listů s chryzantémovými terči. Takto velké
vázy zdobené technikou cloisonné se začaly vyrábět v dílnách v okolí
Nagoje koncem 80. let 19. století a jejich výroba pokračovala až
do konce období Meidži výhradně pro potřeby vývozu do Spojených
států a Evropy, kde se stávaly součástí dobových, exoticky laděných
interiérů. Na rozdíl od starší produkce dokázali již emailéři vytvořit
nejen jasné barevné odstíny emailových barev, ale rovněž povrch byl
vyleštěn s větší precizností a dokonalostí. Národní galerie vlastní dvě
párové vázy opatřené obdobnou výzdobou, obdobné předměty jsou
zastoupeny rovněž v jiných evropských sbírkách. Mírně poškozeno.
A LARGE AND IMPRESSIVE CLOISONNÉ ENAMEL VASE
Japan, style of Ando Jubei, 1890 - 1900. Height 122 cm.
70 000 Kč 2 917 EUR
55
arcimboldo asiatika JAPONSKO
128
VELKÁ ZDOBNÁ MÍSA S MOTIVEM JEŘÁBŮ
128
Japonsko, oblast Nagoje 1880 – 1900.
Průměr 55 cm.
Cloisonné na měděném jádře, měděné
drátky. Dekoraci této mísy tvoří skalka
s kvetoucí pivoňkou a chryzantémami,
nad kterými pluje oblohou hejno jeřábů.
Rubová strana je modrá, bez dekorace.
Obdobné velké mísy zdobené technikou
cloisonné patřily k oblíbeným ukázkám
japonského uměleckého řemesla v období
Meidži, ačkoli tato technika byla
v Japonsku až do 19.století téměř neznámá.
Již v 60.letech 19.století se výroba cloisonné,
tedy přihrádkového emailu, rozšířila
především v oblasti města Nagoje pod
patronací několika významných mistrů, mezi
kterými vynikl Cukamoto Kaisuke, Hajaši
Kódendži I., o něco později i Hajaši Kódendži
II. nebo Andó Džúbei. Všichni tito umělci
své aktivity zaměřovali především k výrobě
uměleckých artefaktů určených na export
do Evropy nebo Ameriky, kde byl o podobné
zboží, vždy provedené v dokonalé kvalitě a
delikátnosti, velký zájem.
A LARGE CLOISONNÉ ENAMEL CHARGER
DEPICTING FLYING CRANES AND FLOWERS
Japan, Nagoya, 1880 - 1900. Diameter 55 cm.
22 000 Kč 915 EUR
129
129
DEKORATIVNÍ TALÍŘ S MOTIVEM LETÍCÍHO
JEŘÁBA
Japonsko, napodobující styl Hajašiho
Kódenžiho II., kolem 1880. Průměr 37 cm.
Cloisonné na měděném jádře, měděné
drátky. Částečně leštěné matné emaily.
Motiv letícího jeřába, symbolu dlouhověkosti,
na šedém podkladě. Rubová strana zdobena
motivem spirál v modrém podkladu.
A CLOISONNÉ ENAMEL PLATE DEPICTING
A FLYING CRANE
Japan, in the manner of Haiashi Kodenji II.,
c. 1880. Diameter 37 cm.
10 000 Kč 417 EUR
56
arcimboldo asiatika JAPONSKO
130
132
131
132
130
131
OZDOBNÝ SLONÍ KEL
OZDOBNÝ TÁC V DEKORATIVNÍM RÁMU
OKIMONO - GEJŠA VYCHÁZEJÍCÍ Z KOUPELE
Japonsko, 3. třetina 19. století. Délka 110 cm.
Japonsko, Meidži, před 1900. 56 × 82 cm.
Slonovina, signováno Senfú. Bohatá řezba
v nízkém a vysokém reliéfu. Motiv ráje
na hoře Hórai s nesmrtelnými.
Dřevo kryté přírodním lakem zdobeným
technikou makie a vykládáním perletí a
kostí. V zrcadle obdélníkového tácu stojí
čtyři postavy nesmrtelných pod rozkvetlým
sakurovým stromem, provedené ve vysokém
reliéfu. Okraj zdobí pivoňková okvětí vložená
do geometrických ornamentů.
Japonsko, období Meidži (1880 - 1900).
Výška 23 cm. Slonovina. Sign. Komei.
Nahá dívka s ručníkem v levé ruce a kvetoucí
kamélií u nohy.
A FINELY CARVED ELEPHANT TUSK
WITH FIGURES OF IMMORTALS
Japan, late 19th century. Length 110 cm.
Signed Senfu.
85 000 Kč 3 542 EUR
A LACQUER TRAY WITH IVORY AND
MOTHER-OF-PEARL INLAYS
AN IVORY OKIMONO OF A NUDE BEAUTY
WITH A TOWEL
Japan, Meiji period (1880 - 1900).
Height 23 cm.
22 000 Kč 917 EUR
Japan, Meiji, before 1900. 56 × 82 cm.
32 000 Kč 1 333 EUR
57
arcimboldo asiatika JAPONSKO
133
PÁR MEČŮ – DAIŠÓ
Dai: 15. - 16. století. Nagasa 64,7 cm.
Šó: 1. pol. 16. století, hawatari 30,2 cm.
Dai: Sue koto mumei katana Atrib. Mino. Cukurikomi: hon zukuri, čú kissaki. Nakago džiri - kuridžiri, jasuri ó sudžikai. Hamon: excelentní aktivní
nioideki čódži gonome / midare, místy suguha, s množstvím hataraki, kinsudži, sunagaši,jó - jaki kuzure, bóši hakikake, ómaru, bó ucuri. Hada:
kompaktní ko itame. Koširae: 18. - 19. stol., koišime dži šakudó katakiri bori mumei cuba s námětem unrjú (drak v oblacích), sign.Sašú džú
Masacune saku 薩州 正常作, excelentní šakudó nanako - dži Gotó fuči - kašira s motivem čimeguri tacu (drak prolézající povrchem), katači bori
kinmekki menuki s motivem lvíčků karašiši, černě lakovaná kuronuri saya. Jedná se o čúmon mono, velmi kvalitní meč zhotovený na objednávku,
přesahující kvalitami většinovou hromadnou produkci kazuuči středního a pozdního období Muromači. O mečířově mistrovství i kvalitním použitém
materiálu svědčí jak kvalitní kitae, tak množství hataraki a ucuri. Meč je zcela bez defektů, v původním plném, neobroušeném tvaru, s fumbari
(bez ubuha). Meč je ve starém poliši hadori s migaki. Koširae odpovídá kvalitě čepele, výrobce cuby Masacune 正常 (psáno též znaky政常) tvořil
v Sacumě v druhé polovině 18. stol., v období éry Tenmei天明 (1781 - 1789). Doporučen posudek NBTHK.
Šó: Excelentní čú koto wakizaši Sign. Nóšúdžú Kanekijo 農州住兼清. Cukurikomi: hira zukuri. Hamon: nioi deki hirosuguha s ko aši, místy jaki
kuzure, nidžúba, bóši ómaru Hada: itame, místy nagare, s čikei. Nakagodžiri - kuridžiri, iori mune, jasuri ósudžikai. Koširae: 18. - 19. stol., migaki
dži sudó katakiri bori mumei cuba s námětem unrjú (drak v oblacích), excelentní šakudó nanako - dži Gotó fuči - kašira s motivem suirjú (drak
ve vlnách), katači bori kinmekki menuki s motivem draka, kogatana sign. Iga no kami Kijokata, šakudó nanako dži kozuka s florálním motivem,
kuronuri saja, samégawa prvotřídní kvality s ojacubo. Jedná se o excelentní meč v plném tvaru, poliši a bez defektů. Mečíř Kanekijo tvořil
v provincii Mino ve městě Seki v období Tenbun天文(1532 -1555) . Dlouhý meč od Kanekija je v Tókó taikan (str.79) odhadnut na 2,8 mil.Jpy.
S japonským posudkem (origami kanteišó).
DAISHO
Dai: sue koto mumei katana. 15th - 16th century. Nagasa 64.7 cm.
Sho: excellent chu koto wazikashi. Sign. Noshuju Kanekiyo. Early 16th century. Hawatari 30.2 cm.
300 000 Kč 12 500 EUR
58
arcimboldo asiatika JAPONSKO
134
135
134
OBŘÍ BITEVNÍ ŠIN-ŠINTÓ KATANA – ZANBATÓ
136
1. polovina 19. století. Nagasa 83 cm.
Signovaná nidžimei Munecugu 宗次 a s vyzlaceným výsledkem testu seku (tamešigiri) futacu
dó 二つ胴 (dvě lidská těla rozetnuta jedním sekem). Hon zukuri, košizori, aktivní nioideki
čódži midare s množstvím hataraki, kinsudži, sunagaši, jaki kuzure etc., hada pravděpodobně
mokume Koširae: Mokkó gata cuba zhotovená z přelakované kůže (nerikawa cuba).
Příslušenství (kabutógane, fuči, kučigane, semegane a išizuke) je ve stylu handači koširae,
issaku soroi, v železe dekorovaném v technice suricuke zógan s motivem sakurových květů
na rybářské síti. Menuki z šakudó, oplet ve stylu hira maki, kuro nuri saya. Jedná se o vzácný
obří bitevní meč zanbató 斬馬刀 (meč na sekání koní), rozměry dramaticky přesahující
klasický meč katana. Mečíř Koyama Munecugu (1803 - 1872, Fudžiširo Džó-džó saku) často
spolupracoval s tehdejším profesionálním mistrem tamešigiri Jamada Jošimasa Asaemonem
a nechával u něj testovat čepele mečů, které zhotovil, na popravišti při vězení v Denma-čó.
Nejvíce mečů s výsledkem sekacích testů pochází z období éry Tembó (1830 - 1844) a v oné
době se také u Munecugua setkáváme s nidžimei (dvouznakovou signaturou). Publikováno
v Cuba, záštita japonského meče, str.18., 19. (Bušidó, Praha 2010), vystavováno na výstavě
Pocta japonskému meči, Masarykovo muzeum, Hodonín 2008.
SHIN-SHINTO KATANA – ZANBATO
1st half of the 19th century. Nagasa 83 cm.
150 000 Kč 6 250 EUR
135
MUMEI Ó SURIAGE KOTO ČIISAIKATANA
15. - 16. století. Nagasa 51,2 cm.
Atrib. Bizen. Hon zukuri, excelentní aktivní čódži hamon s množstvím hataraki, nidžúba, jaki
kuzure etc., prominentní ucuri, mokume / masame hada. Horimono (rytina na čepeli): Hačiman
dai bósacu 八幡大菩薩 (velký bóddhisatwa Hačiman, bůh války a ochránce válečníků). Koširae:
Efu šinčú marubori cuba s motivem amerjú (dešťový drak), šakudó nanako iroe takazógan fuči
s motivem aoi (topolovka) a kakedžiku (svitek), šinčú menuki s námětem omodaka , hineri maki,
kuronuri saja.
MUMEI O SURIGATE KOTO CHISAIKATANA
15th-16th century. Nagasa 51.2 cm.
80 000 Kč 3 333 EUR
136
ÓMI JARI
15. - 16. století. Nagasa 59,1 cm, zenčó 82,2 cm.
Sign. Sukemicu助光. Dlouhé kera kubi, bóhi se sabidome aka uruši, nioideki gonome midare
hamon se sunagaši, mokume hada. Sukemicu byla význačná mečířská linie v provincii Bizen
ve vsi Osafune, aktivní od 15. století. Koširae: Nagae, aplikace dekorativního laku raden nuri
u kabura maki, záštitná příčka hadome s fusahimo no kan (kroužek na střepec), zahrocené
išizuki, kuronuri jarisaya. Kopí s extrémně dlouhým hrotem Ómi jari používali samurajové
vyššího ranku.
OMI JARI
15th-16th century. Nagasa 59.1 cm, zencho 82.2 cm. Sign: Sukemitsu.
120 000 Kč 5 000 EUR
59
arcimboldo asiatika JAPONSKO
137
138
137
138
KACUKAWA ŠUNŠÓ (1726 – 1792)
KACUKAWA ŠUNŠÓ (1726 – 1792)
ŠUNGA - MILOSTNÁ SCÉNA
ŠUNGA - MILOSTNÁ SCÉNA
Japonsko, kolem 1780. 24,7 × 38,2 cm.
Japonsko, kolem 1780. 25,5 × 38,3 cm.
Barevný dřevořez, formát: óban joko-e.
Z cyklu: Imajó irokumi no ito.
Barevný dřevořez, formát: óban joko-e.
KATSUKAWA SHUNSHO (1726 – 1792)
SHUNGA
SHUNGA
Japan, c. 1780. 24.7 × 38.2 cm.
Colour woodblock print, oban yoko-e.
Series: Imayo irokumi no ito.
14 000 Kč 583 EUR
60
KATSUKAWA SHUNSHO (1726 – 1792)
Japan, c. 1780. 25.5 × 38.3 cm.
Colour woodblock print, oban yoko-e.
9 000 Kč 375 EUR
arcimboldo asiatika JAPONSKO
139
CUKIOKA KÓGJO (1869 – 1927)
HIBARIJAMA
Japonsko, prosinec 1925.
37,8 × 81 cm.
Barevný dřevořez, diptych,
formát: óban. Ze série: Nógaku
hjakuban - Sto her divadla
nó (1922-1926). Nakladatel:
Matsuki Heikiči. Cukioka Kógjo
byl adoptivním synem a žákem
slavného malíře a autora
dřevořezů Cukioky Jošitošiho.
Hlavním námětem jeho tvorby
byly výjevy z divadelních her nó.
Publ.: R.Schaap, J.T.Rimmer:
The Beauty of Silence, Leiden,
2010, str.113.
TSUKIOKA KOGYO (1869 – 1927)
HIBARIYAMA
Japan, December 1925.
37.8 × 81 cm.
Colour woodblock print,
oban diptych. Series: Nogaku
hyakuban (1922-1926).
Publisher: Matsuki Heikichi.
13 000 Kč 542 EUR
139
140
CUKIOKA KÓGJO (1869 – 1927)
KOGO
Japonsko, duben 1925.
37,8 × 51 cm.
Barevný dřevořez, diptych,
formát: óban. Ze série:
Nógaku hjakuban (1922-1926).
Nakladatel: Matsuki Heikiči.
TSUKIOKA KOGYO (1869 – 1927)
KOGO
Japan, April 1925. 37.8 × 51 cm.
Colour woodblock print,
oban diptych. Series: Nogaku
hyakuban (1922-1926).
Publisher: Matsuki Heikichi.
12 000 Kč 500 EUR
140
61
arcimboldo asiatika JAPONSKO
141
141
CHARLES W. BARTLETT (1860 – 1940)
TÁDŽ MAHAL
Japonsko, 1914. 27,7 × 40,1 cm.
Barevný dřevořez. Signováno a datováno tužkou v levém dolním rohu.
Angličan Charles William Bartlett vystudoval malbu na Royal Academy
v Londýně a Académie Julian v Paříži. V roce 1913 podnikl velkou
cestu po Indii, Cejlonu, Indonésii, Číně a Japonsku. V Japonsku
se seznámil s vlivným nakladatelem a propagátorem hnutí šin hanga
Watanabem Šozaburo, který podle jeho maleb a skic z cest vydal
několik desítek dřevořezů.
CHARLES W. BARTLETT (1860 – 1940)
TAJ MAHAL
Japan, 1914. 27.7 × 40.1 cm. Colour woodblock print.
Publisher: Watanabe Shozaburo. Signed and dated in pencil in
lower left corner.
16 000 Kč 667 EUR
142
KAWASE HASUI (1883 – 1957)
CYPŘIŠOVÁ CESTA
Japonsko, 30. léta 20. století. 38,7 × 25,7 cm.
Barevný dřevořez. Nakladatel: Watanabe Šozaburo. První edice.
Kawase Hasui byl jedním z nejznámějších malířů a autorů dřevořezů
v Japonsku na počátku 20. století. Patří z zakladatelům stylu šin hanga
(nové tisky). Proslavil se především svými krajinářskými náměty.
KAWASE HASUI (1883 – 1957)
AVENUE OF CYPRESSES
Japan, early 1930’s. 38.7 × 25.7 cm.
142
62
Colour woodblock print. Publisher: Watanabe. First edition.
15 000 Kč 625 EUR
arcimboldo asiatika JAPONSKO
143
MORI SOSEN (1747 – 1821)
OPIČÍ SMEČKA V ZASNĚŽENÉ KRAJINĚ
Japonsko, 18. století. 120 × 71 cm.
Tuš a barvy na hedvábí, brokátová montáž. Závěsný svitek. Mori Sosen byl jedním z hlavních
představiteů kjótské malířské školy Šidžó. Zabýval se převážně malbou zvířat se zvláštním
zaměřením na opice. Jeho obrazy jsou zastoupeny ve všech významných sbírkách
japonského umění.
MORI SOSEN (1747 – 1821)
MONKEYS IN A SNOWY LANDSCAPE
Japan, 18th century. 120 × 71 cm.
Ink and colour on silk. Hanging scroll.
240 000 Kč 10 000 EUR
63
arcimboldo asiatika JAPONSKO
144
145
144
145
KRASAVICE MEZI KVETOUCÍMI KEŘI PIVONĚK
KIKUČI KEIGECU (1879 – 1955)
Japonsko, 20. léta 20. století.121 × 49 cm.
DÍVKA VYSTUPUJÍCÍ ZPOZA ZÁVĚSU
Tuš a barvy na hedvábí. Závěsný svitek. Signováno: Šózan.
Japonsko, 20. - 30. léta 20. století. 116 × 42 cm.
A BEAUTY AMONG THE PEONIES
Tuš a barvy na hedvábí, Závěsný svitek. Mírně poškozeno.
Japan, 1920s. 121 × 49 cm.
KIKUCHI KEIGETSU (1879 – 1955)
Ink and colour on silk. Hanging scroll.
A BEAUTY STEPPING OUT FROM BEHIND A CURTAIN
10 000 Kč 417 EUR
Japan, 1920s - 30s. 116 × 42 cm. Ink and colour on silk. Hanging scroll.
Some water damage.
15 000 Kč 625 EUR
64
arcimboldo asiatika JAPONSKO
146
146
147
147
KOHOUTÍ ZÁPASY
ZEN-BUDDHISTICKÝ PATRIARCHA DARUMA
Japonsko, období Meidži, přelom 19. a 20. století.113,5 × 35,5 cm.
Japonsko, počátek 20.století. 136 × 34 cm.
Tuš a barvy na hedvábí. Závěsný svitek. Rozmytý akvarelový styl školy
Šidžó z Kjóta.
Tuš na papíře. Závěsný svitek. Malba provedena rychlými a úspornými
tahy ve zkratkovité zenové tušomalbě zenga.
COCKFIGHTING SCENE
DARUMA
Japan, Meiji period. 113.5 × 35.5 cm. Ink and colour on silk.
Hanging scroll.
Japan, early 20th century. 136 × 34 cm. Ink on paper. Hanging scroll.
10 000 Kč 417 EUR
7 000 Kč 292 EUR
65
arcimboldo asiatika JAPONSKO
148
OZDOBNÝ ZÁVĚS
Japonsko, 1890 - 1915. 139 x 97 cm.
Hedvábí. Hlavní motiv výšivky je tvořen párem kohoutů v krajině s vodním tokem,
architekturou a bambusovým hájem. Hedvábný rám je opatřen motivy fénixů
stylizovaných do rodových znaků doplněných mraky.
A FINE SILK EMBROIDERED WALL HANGING DEPICTING TWO ROOSTERS
Japan, 1890 - 1915. 139 x 97 cm.
28 000 Kč 1 170 EUR
66
arcimboldo asiatika KOREA
149
CÍSAŘOVNA S DVORNÍMI DÁMAMI
Korea, 19. století. 160 × 107 cm.
Barvy na hedvábí. Rámováno. Profesionální dvorská malba zobrazující císařovnu
v doprovodu jejích dvorních dam na terase v rozkvetlé zahradě.
EMPRESS WITH TWO ATTENDANTS
Korea, 19th century. 160 × 107 cm.
Colours on silk. Framed.
38 000 Kč 1 583 EUR
67
arcimboldo asiatika INDIE
150
151
150
151
DŘEVĚNÝ RELIÉF - KRŠNA NA LŮŽKU OBKLOPENÝ PASTÝŘKAMI
GOPÍ
Severní Indie, 19. století. 35,5 × 77,5 cm.
Severní Indie, 19. století. 29 × 69 cm.
Nádherná ukázka lidového votivního reliéfu, který nese zřetelné vlivy
gudžarátské řezbářské dvorní školy. Kršna, inkarnace boha Višnua,
leží v meditativní pozici s lotosem vyrážejícím z jeho pupku. Je
obklopen dvanácti pastýřkami, které zde vystupují v roli uctívaček.
WOODEN RELIEF - KRISHNA LYING ON A BED SURROUNDED
BY GOPI SHEPHERDESSES
68
DŘEVĚNÝ RELIÉF - SOUTĚŽ LUČIŠTNÍKŮ
Půvabná dřevořezba, příklad lidového umění severoindických řezbářů.
Zachycuje scénu z Mahábháraty, kdy se Arjuna a jeho bratři účastní
střelecké soutěže na dvoře pančálského krále Drupady, aby tak získali
ruku jeho dcery Draupadí, která se následně stala manželkou všech
pěti Pánduovců. Drupada rozmlouvá se svojí dcerou a pět bratří je
připraveno k souboji.
WOODEN RELIEF - ARCHERY CONTEST
Northern India, 19th century. 29 × 69 cm.
Northern India, 19th century. 35.5 × 77.5 cm.
35 000 Kč 1 458 EUR
30 000 Kč 1 250 EUR
arcimboldo asiatika INDIE
152
152
KAMENNÁ HLAVA BOHYNĚ PÁRVATÍ
Západní Indie, 12. století. Výška 10,5 cm.
Hlava bohyně Párvatí, manželky boha Šivy,
jednoho z hlavních bohů indického panteonu.
Účes má typické znaky produkce oblasti Elora
v západní Indii. Hlava byla patrně součástí
chrámového reliéfu.
A STONE HEAD OF THE GODDESS PARVATI
Western India, 12th century. Height 10.5 cm.
5 000 Kč 208 EUR
153
153
154
154
BOHATĚ VYŘEZÁVANÝ STOLEK
BOHATĚ VYŘEZÁVANÝ STOLEK
Indie, Bombaj, 1860-80. Výška 71 cm, průměr desky 67 cm.
Indie, Bombaj, 1860-80. Výška 63 cm, průměr desky 67 cm.
Masivní palisandr se zoomorfní a florální řezbou.
Masivní palisandr se zoomorfní a florální řezbou.
A ROSEWOOD SIDE TABLE
A ROSEWOOD SIDE TABLE
India, Bombay, 1860-80. Height 71 cm, diameter 67 cm.
Richly carved animal and floral decoration.
India, Bombay, 1860-80. Height 63 cm, diameter 67 cm.
Richly carved animal and floral decoration.
90 000 Kč 3 750 EUR
80 000 Kč 3 333 EUR
69
arcimboldo asiatika THAJSKO, TIBET
155
155
156
156
BÓDHISATTVA AVALOKITÉŠVARA
GURU PADMASAMBHAVA SE DVĚMA JÓGINÍ
Thajsko, 18. století. Výška 14,5 cm.
Tibet, 18. století. Výška 15,5 cm.
Zlacený bronz. Buddha ve svém slitovném aspektu bódhisattvy
Avalokitéšvary sedí na vysokém podstavci, který sestává ze tří vrstev,
kde svrchní část tvoří lotosový květ padma. Bódhisattva zaujímá pozici
spršamudra, dotýkání se země.
Bronz. Padmasambhava byl indický světec, učitel a mág, který
podle tradice uvedl buddhismus do Tibetu. Při studiu všech podob
buddhismu shledal jako nejpřitažlivější tantrické nauky. Do Tibetu
přicestoval na výzvu tibetského krále v 8. století, aby zde potíral
démony. Během krátké doby si je podle legendy dokázal nejen
podmanit, ale získal je do služby buddhismu. Padmasambhava
je zobrazen vsedě s krví naplněnou miskou z lebky v levé ruce a
vadžrou v ruce pravé. O levé rameno má opřenou magickou hůl
(khatvánga), zakončenou planoucím trojzubcem. Dvě ženské figury
po stranách představují jeho dvě hlavní žákyně, princeznu Mandarávu
a tibeťanku Ješe Cchogjal. V této podobě v doprovodu svých jóginí se
Padmasambhava vyskytuje jen velmi vzácně.
A GILT BRONZE FIGURE OF BODHISATTVA AVALOKITESHVARA
Thailand, 18th century. Height 14.5 cm.
17 000 Kč 708 EUR
A RARE BRONZE FIGURE OF PADMASAMBHAVA WITH MANDARAVA
AND YESHE TSOGYAL
Tibet, 18th century. Height 15.5 cm.
30 000 Kč 1 250 EUR
70
arcimboldo asiatika INDIE, INDONÉSIE
157
157
SARASVATÍ HRAJÍCÍ NA LOUTNU VÍNÁ
Severní Indie, 2. polovina 19. století.
Výška 112 cm.
Plech tepaný do formy. Bohyně moudrosti
Sarasvatí je zde zobrazena hrající na tradiční
indickou loutnu víná. Sarasvatí je v Indii
uctívána jak hinduisty, tak i muslimy, a tento
reliéf byl patrně součástí náboženské školy
nebo knihovny.
A LARGE BRONZE FIGURE OF SARASVATI
Northern India, 2nd half of the 19th century.
Height 112 cm.
Sarasvati, the goddess of wisdom, is playing
a traditional Indian vina lute. Sarasvati is
worshipped both by Hindus and Muslims,
and this relief was probably part of a school
or library.
38 000 Kč 1 583 EUR
158
158
159
159
KRIS S POCHVOU
KRIS S POCHVOU
Madura, Indonésie, 2. polovina 19. století. Čepel 48 cm, celková délka
58 cm.
Jáva, polovina 19. století. Čepel 31 cm, celková délka 40 cm.
Ocel, mosaz a leštěné dřevo. Ocelová asymetrická čepel s masivní
patkou je nádhernou ukázkou zbrojířské produkce indonéského
ostrova Madura. Čepel je trnem vsazena do jílce typu burung kembang
z tvrdého dřeva kemuning. Mosazný spojovací kruh nese rozvilinovou
výzdobu. Pochva je třídílná, vyrobená z leštěného dřeva tambing.
Publikováno: Dr. V. Šolc, W. a B. Formanovi: Schwerter und Dolche
Indonesiens, Artia, Praha, 1953, str. 26.
Ocel, mosaz a leštěné dřevo. Vlnitá čepel javánského typu je ukovaná
z oceli s příměsí meteorického železa. Čepel je trnem zasazená
v rukojeti typu kembang asana, vyrobené ze dřeva kemuning.
Pochva je třídílná, východojavánského typu.
A KRIS WITH A SHEATH
Java, mid-19th century. Blade 31 cm, overall length 40 cm.
8 000 Kč 333 EUR
A KRIS WITH A SHEATH
Madura, Indonesia, 2nd half of the 19th century. Blade 48 cm,
overall length 58 cm.
14 000 Kč 583 EUR
71
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
160
161
160
HLUBOKÝ TALÍŘ
Malá Asie, Iznik, c. 1570 - 1600. Průměr 26 cm.
Keramika. V zrcadle trs květin s listem saz, na okraji motiv skal a vln.
Malba modrou, zelenou a reliéfní červenou pod polevou.
A CERAMIC PLATE
Asia Minor, Iznik, c. 1570 - 1600. Diameter 26 cm. Repaired rim.
50 000 Kč 2 083 EUR
161
HLUBOKÝ TALÍŘ
Malá Asie, Kütahya, 18. století. Průměr 27,5 cm.
Keramika. V zrcadle dvě šupinová granátová jablka. Malba modrou,
hnědou a reléfní červenou pod polevou.
A CERAMIC PLATE
Asia Minor, Kütahya, 18th century. Diameter 27.5 cm.
8 000 Kč 333 EUR
72
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
162
DVOJICE KERAMICKÝCH NÁDOB TYPU CHE S VÍKEM
Čína, dynastie Chan (206 př. n. l. – 220 n. l.). Výška 17, průměr 20 cm.
Typ keramické nádoby nacházející se ve výbavě hrobek z chanského
období. Nižší prstencová nožka, povrch leštěný, členěný horizontálním
žebrováním, okraj zdobený oběžným vlešťovaným motivem
zahrocených vlnovek.
A PAIR OF EARTHENWARE HE-TYPE FOOD VESSELS
China, Han Dynasty (206 BC – 220 AC). Height 17, diameter 20 cm.
From an important Dutch private collection.
汉代灰陶食盒一对
中国,汉朝(公元前206年-公元220年)。高:17厘米;直径:20厘
米。荷兰私人收藏。
240 000 Kč 10 000 EUR
73
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
163
163
164
KERAMICKÁ NÁDOBA TYPU CHU
KERAMICKÁ IMITACE (MING-ČCHI) BRONZOVÉHO ZVONKU LING
Čína, dynastie Chan (206 př. n. l. – 220 n. l.). Výška 29,5, průměr 22 cm.
Čína, dynastie Chan (206 př. n. l. – 220 n. l.). Průměr 9,5 cm.
Jeden z nejběžnějších typů keramických nádob tvořících součást
pohřební výbavy v době vlády dynastie Chan a už v předchozí době
Válčících států (453-221 př. n. l.). Nádoba sloužila k přechovávání
tekutin, především alkoholických nápojů. Nádoba napodobuje kovové
předlohy, v daném případě i úpravou povrchu zdobeného zlacením,
stejně jako přítomností dvojice nefunkčních oušek vložených do úst
fantastické teriomorfní tváře, běžně rozšířené v chanském období.
Keramika pokrytá hnědožlutou glazurou, povrch zdoben kolkovaným
dekorem sestávajícím z esovitých motivů. Keramické napodobeniny
zvonů a zvonků se objevují v hrobkách od doby Válčících států až do pochanského období (srov. přehled FALKENHAUSEN 1993, s. 368-369).
A RED POTTERY HU VASE
China, Chan Dynasty (206 BC – 220 AC). Height 29.5, diameter 22 cm.
A CERAMIC COPY (MINGQI) OF A BRONZE LING BELL
China, Han Dynasty (206 BC – 220 AC). Diameter 9.5 cm.
From an important Dutch private collection.
汉朝出土陶制铜铃(冥器)
红陶壶
中国,汉朝(公元前206年-公元220年)。直径:9.5厘米。
荷兰私家收藏。
中国,汉朝。高:29.5厘米;直径:22厘米。
65 000 Kč 2 710 EUR
55 000 Kč 2 292 EUR
74
164
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
165
DVOJICE ZEMSKÝCH DUCHŮ
Čína, dynastie Suei, konec 6. století. Výška 25 cm.
Vypalovaná hrnčina se zbytky polychromie. Reálné anatomické prvky
těchto strážců hrobek, vysledované například v partiích obličeje,
se zde mísí s fantaskními variacemi.
A PAIR OF PAINTED EARTHENWARE EARTH SPIRITS
China, Sui dynasty, late 6th century. Height 25 cm.
彩陶镇墓兽一对
中国,隋朝。6世纪晚期。高:25厘米。
110 000 Kč 4 583 EUR
75
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
166
FIGURA MUŽE SE ZDVIŽENOU RUKOU
Čína, dynastie Tchang (618 - 907). Výška 40 cm.
Hrnčina se zbytky polychromie za studena. Postava s rozpřaženýma rukama má svrchní roucho
modelované s bohatou drapérií.
A PAINTED EARTHENWARE FIGURE
China, Tang dynasty (618 - 907AD). Height 40 cm.
唐朝驯马彩陶俑
中国,唐朝(公元618年-907年)。高:40厘米。
160 000 Kč 6 670 EUR
76
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
167
MODEL SEDMISTUPŇOVÉ PAGODY S BOHATOU DEKORACÍ
Čína, 17. století. Výška 116 cm.
Porcelán, malba emaily zelené skupiny na polevě. Tento zcela
výjimečný exemplář čínského porcelánu představuje ukázku
předmětu určeného pravděpodobně pro evropský trh. Pagoda
je zdobena realisticky pojatou malbou v podobě naznačených střešních
tašek, balustrád s motivy lvíčků, schůdků, bosáže a dveří. Zábradlí
je opatřeno obdélníkovými medailony s průhledy do ideálních krajin,
doplněných zátišími s kulturními předměty. Dle použité dekorace lze
usuzovat, že tento předmět vznikl za období Kchang-si (1662 - 1722).
AN IMPORTANT FAMILLE VERTE SUSANCAI MODEL OF A PAGODA
China, Kangxi period. Height 116 cm.
From an important Czech private collection.
康熙素三彩宝塔
中国,清康熙时期。高:116厘米。捷克私人收藏。
300 000 Kč 12 500 EUR
77
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
168
168
78
169
169
FIGURA HODNOSTÁŘE
OZDOBNÝ NÁSTŘEŠEK V PODOBĚ ČÍNSKÉHO GENERÁLA NA KONI
Čína, dynastie Ming, 16. - 17. století. Výška 33 cm.
Čína, dynastie Ming, 16. století. Výška 33 cm.
Keramika s trojbarevnou polevou. Velmi netradiční nástřešek v podobě
rozkročeného hodnostáře v hybné pozici se zřaseným rouchem.
Zakoupeno na 163. výstavě spolku výtvarných umělců Mánes: Čínské
umění - kolekce Martínkova, konané 5. - 31. 12. 1931 ve výstavní galerii
Mánes v Praze - číslo katalogu 194.
Pálená hlína zdobená zelenou a žlutou glazurou. Zakoupeno na 163.
výstavě spolku výtvarných umělců Mánes: Čínské umění - kolekce
Martínkova, konané 5. - 31. 12. 1931 ve výstavní galerii Mánes v Praze
- číslo katalogu 232.
A SANCAI-GLAZED POTTERY FIGURE OF A DIGNITARY
A SANCAI-GLAZED POTTERY ROOF TILE MODELLED AS AN
EQUESTRIAN WARRIOR
China, Ming Dynasty, 16th century. Height 33 cm. From the
Josef Martinek collection. Obtained at a Chinese art exhibition in
Prague in 1931.
China, Ming dynasty, 16th century. Height 33 cm. From the
Josef Martinek collection. Obtained at a Chinese art exhibition in
Prague in 1931.
明朝唐三彩官俑
明朝唐三彩兵马俑
中国,明朝,16世纪。高:33厘米。捷克收藏家Josef Martinek私人收
藏。藏品由收藏家于1931年在布拉格的中国艺术展览中获得。
中国,明朝,16世纪。高:33厘米。捷克收藏家Josef Martinek私人收
藏。藏品由收藏家于1931年在布拉格的中国艺术展览中获得。
24 000 Kč 1 000 EUR
28 000 Kč 1 167 EUR
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
170
171
172
170
ELEGANTNÍ VÁZIČKA TVARU ZÁSOBNICE MEJ-PING
Čína, konec 17. století. Výška 16 cm.
Porcelán opatřený temně zelenou, hustě krakelovanou polevou.
Na dně značka provedená kobaltem pod polevou, odkazující k éře
Kchang-si.
A GREEN-GLAZED GE-TYPE MEIPING
China, Kangxi mark and period. Height 16 cm. From an important old
Czech private collection.
清孔雀绿釉梅瓶
中国,清康熙时期制造。高:16厘米。捷克私人收藏。
24 000 Kč 1 000 EUR
171
KALAMÁŘ
Čína, 18. století. Průměr 6,3 cm.
Porcelán, zelená seladonová poleva s umělou krakeláží. Tento malý
kalamář představuje ukázku porcelánů oblíbených svojí jednoduchostí
mezi čínskými literátskými vrstvami. Jeho ušlechtilý tvar potvrzuje, že
předmět vznikl v době největšího rozmachu obdobných porcelánových
nádob, tedy v období Kchang-si, kdy vrcholila obliba monochromaticky
zdobeného porcelánu, na kterém nechávali řemeslní mistři vyniknout
čistotě ušlechtilého tvaru a harmonii dokonale zvládnuté barevné
glazury.
A GREEN-GLAZED GE-TYPE WATERPOT
172
MALÁ VÁZIČKA S BAŇATÝM TĚLEM A ÚZKÝM DLOUHÝM HRDLEM
Čína, 1. polovina 18. století. Výška 11 cm.
Porcelán zdobený ušlechtilou kobaltovou polevou a na dně dvěma
kobaltovými pruhy.
China, 18th century. Diameter 6.3 cm. From an important old Czech
private collection.
A BLUE-GLAZED PORCELAIN BOTTLE VASE
清孔雀绿釉水壶
清蓝釉瓷花瓶
中国,18世纪。直径:6.3厘米。捷克私人收藏。
中国,18世纪上半叶。高:11厘米。
14 000 Kč 583 EUR
12 000 Kč 500 EUR
China, 1st half of 18th century. Height 11 cm.
79
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
173
KULATÁ TERINA
Čína, kolem roku 1700. Průměr 23 cm
Porcelán, malba kobaltem pod polevou, evropská mosazná montáž. Terina je na víku zdobena motivy dětí
při tradičních hrách, okraje nesou postavy dvorních dam s dětskými sluhy v krajině s banánovníkem. Z druhé
strany je motiv doplněn bůžkem dlouhého věku Šou-lao s atendanty.
A CHINESE EXPORT BLUE AND WHITE SOUP TUREEN AND COVER WITH BRASS MOUNTS
China, c. 1700. Diameter 23 cm. From an important old Czech private collection.
清朝出口青花包铜盛汤盖碗
中国,17世纪。直径:23厘米。捷克私人收藏。
38 000 Kč 1 585 EUR
80
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
174
PÁROVÉ VÁZY TVARU ZÁSOBNIC
Čína, kolem 1700. Výška 34,5 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou. Hlavní dekor tvoří kartuše s motivy ideální krajiny s architekturou, vodním
tokem a vzdálenými horami, které rámují geometrické ornamenty mřížky tvaru želvího krunýře s rozetkou, rozviliny
s květy a skalky se slivoněmi. Na dně motiv listu artemisie. Hrdlo je zdobeno plastickým prstencem. Kvalitu těchto
váz podtrhuje bravurně provedená malba, ve které se spojují základní rysy porcelánu období Kchang-si, kdy byla
obnovena dodávka čínského porcelánu do Evropy. Podobné vázy patřily k typickým ukázkám čínského porcelánu,
který zdobil sídla významné evropské nobility a doplňoval zde starší exponáty z přelomu 16. a 17. století. Modrobílá
dekorace ovlivnila i výzdobu delftské fajánse a německé keramické produkce 17. století.
A PAIR OF BLUE AND WHITE VASES
China, c. 1700. Height 34.5 cm. Artemisia leaf mark.
青花瓷花瓶一对
中国,17世纪。高:34.5厘米。康熙篙叶痕印。
70 000 Kč 2 917 EUR
81
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
175
DVA POHÁRY NA VYSOKÝCH NOŽKÁCH
Čína, 19. století. Výška 12, průměr 15 cm.
Porcelán, malba emaily na polevě. V zrcadle motiv pivoňky s
rozvilinami, po těle motivy lotosových květů s listy a rozvilinami.
Značeno apokryfně érou Kchang-si.
TWO PORCELAIN STEM CUPS
China, 19th century. Height 12 cm, diameter 15 cm. Kangxi mark.
清朝粉彩花卉瓷高脚杯一对
中国,19世纪。高:12厘米;直径:15厘米。康熙印。
56 000 Kč 2 335 EUR
82
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
176
176
177
177
VÁZA TVARU DVOJITÉ TYKVE
VÁZA S BAŇATÝM TĚLEM A ÚZKÝM HRDLEM
Jižní Čína nebo Vietnam, 19. století. Výška 22 cm.
Čína, přelom 17. a 18. století. Výška 26,5 cm.
Porcelán zdobený výrazným bílým nástřepím a kobaltovou glazurou.
Po těle nádoby jsou komponováni čtyřprstí draci v nízkém reliéfu,
ze kterého je zhotoven také nápis.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou, parciální zlacení. Vázu zdobí
motivy dvorních dam a stolků s tradičními květinami komponované
do kartuší tvaru okvětních lístků lotosu. Hrdlo zdobí dvě ucha tvaru
hlav s kruhy. Na dně značeno listem artemisie.
A PORCELAIN DOUBLE-GOURD ‘DRAGON’ VASE
South China or Vietnam, 19th century. Height 22 cm.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN VASE
元蓝釉龙纹葫芦瓶
China, 17th - 18th century. Height 26.5 cm. Artemisia leaf mark.
中国南方或越南,19世纪。高:22厘米。
青花仕女图花瓶
85 000 Kč 3 540 EUR
中国,17到18世纪。高:26.5厘米。康熙篙叶痕印。
12 000 Kč 500 EUR
83
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
178
179
180
181
178
179
ŠESTIBOKÁ NÁDOBA NA ŠTĚTCE
MALÁ LAHVIČKA S BAŇATÝM TĚLEM A ÚZKÝM HRDLEM
Čína, 18. století. Výška 14 cm.
Čína, 18. století. Výška 12,5 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou. Po těle nádoby geometrický
vzor skládající se z rozvilin a květů chryzantém přerušovaný kruhovými
medailony s chryzantémkami na skalce a kartuše tvaru vějíře se
stylizovanými hvozdíky.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou,emailem na polevě. Malá
lahvička nese motiv tygra v plamínkách provedený v duchu výzdoby
doby dynastie Kchang-si.
A SIX-SIDED BLUE AND WHITE PORCELAIN BRUSHPOT
A BLUE AND COPPER-RED 'BEAST' VASE
China, 18th century. Height 12.5 cm. Kangxi mark.
China, 18th century. Height 14 cm.
青红神兽图瓷花瓶
六角青花瓷笔筒
中国,18世纪。高:12.5厘米。康熙印。
中国,18世纪。高:14厘米。
20 000 Kč 835 EUR
22 000 Kč 920 EUR
180
DÓZIČKA NA PEČETNÍ VOSK
Čína, 18. století. Průměr 6,6 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou. Motiv literátů v krajině se
skalkou ve stylu období Kchang-si.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN SEAL-PASTE BOX AND COVER
China, 18th century. Diameter 6.6 cm. Kangxi mark.
青花瓷印泥盒
中国,18世纪。直径:6.6厘米。康熙印。
12 000 Kč 500 EUR
181
TŘI ŠÁLKY S PODŠÁLKY
Čína, 2. polovina 18. století. Šálky 5,5 x 8,2 cm, podšálky průměr 13,5
cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou. Vnitřky zdobeny motivy krabů
a květin, vnější stěny a podšálky nesou motivy mořských živočichů v
řasách a květinách. Signováno apokryfně érou Kchang-si.
A GROUP OF THREE BLUE AND WHITE PORCELAIN CUPS
AND SAUCERS
China, 18th century. Cups 5.5 cm tall, diameter of saucers 13.5 cm.
Kangxi mark.
青花瓷茶具一组(瓷杯三只,瓷盘三只)
中国,18世纪。杯高:5.5厘米。盘直径:13.5厘米。康熙印。
9 000 Kč 375 EUR
84
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
182
183
184
182
VÁZIČKA S KRAKELOVANOU GLAZUROU
Čína, 18. - 19. století. Výška 8,5 cm.
Porcelán zdobený světle zelenou seladonovou polevou, opatřeno
umělou krakeláží.
A SMALL CELADON GE-TYPE PORCELAIN VASE
China, 18th - 19th century. Height 8.5 cm.
袖珍青瓷花瓶
中国,18/19世纪。高8.5厘米。
9 000 Kč 375 EUR
183
184
VÁZIČKA S BAŇATÝM TĚLEM A ÚZKÝM HRDLEM
NÁDOBKA NA VODU S PLASTICKÝM MOTIVEM ROZVILIN
Čína, 18. století. Výška 6 cm.
Čína, 18. - 19. století. Výška 4 cm, šířka 6 cm.
Kamenina opatřená šedavou, uměle krakelovanou polevou,
zvýrazněnou hnědým proužkem na hrdle.
Porcelán opatřený šedavou, uměle krakelovanou polevou a dozdobený
temně hnědým nástřepím.
A SMALL GE-TYPE PORCELAIN VASE
A GE-TYPE PORCELAIN WATERPOT
China, 18th century. Height 6 cm. From an important old Czech
private collection.
China, 18th - 19th century. Height 4 cm, width 6 cm. From an
important old Czech private collection.
袖珍青瓷花瓶
陶瓷笔洗
中国,18世纪。高:6厘米。捷克私人收藏。
中国,18/19世纪。高:4厘米;宽:6厘米。捷克私人收藏。
10 000 Kč 417 EUR
8 000 Kč 333 EUR
85
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
185
186
185
HLUBOKÁ KULATÁ MÍSA
Čína, kolem 1700. Výška 11,5 cm, průměr 26 cm.
Porcelán, malba emaily zelené skupiny na polevě. V zrcadle mísy motiv
ptáčků na skaliscích s rozkvetlou slivoní a chryzantémami. Na vnějších
stěnách motivy nesmrtelných s atributy ve stylizované krajině.
Dno neglazováno.
A WUCAI 'IMMORTALS' BOWL
China, c. 1700. Height 11.5 cm, diameter 26 cm.
五彩八仙人物纹瓷碗
中国,17世纪。高:11.5厘米。直径:26厘米。
46 000 Kč 1 920 EUR
186
ZÁSOBNICE S MOTIVEM FÉNIXŮ
Čína, konec 17. století. Výška 15 cm.
Porcelán hrubšího střepu zdobený kobaltem pod polevou, červeným,
zeleným žlutým a černým emailem na polevě. Po celém těle motiv
fénixů v rozvilinách s květy pivoněk. Na ramenou pás pivoňkových
rozvilin. Na hrdle hnědý železitý proužek. Na dně zbytky po papírové
vinětě. Typická ukázka porcelánových výrobků neoficiálních dílen,
kde bylo užito jen velmi střídmé kobaltové výzdoby v podobě proužků
a teprve po té byl předmět opatřen bohatou emailovou výzdobou
kvalitními barvami.
A WUCAI ‘PHOENIX’ JAR
China, transitional period. Height 15 cm.
五彩凤凰牡丹纹小罐
中国,明末清初。高:15厘米。
45 000 Kč 1 875 EUR
86
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
187
187
MĚLKÁ MÍSA. S MOTIVEM LOTOSŮ
Čína, 1730 - 1750. Průměr 28,5 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou, emaily a zlatem na polevě.
V zrcadle jemná dekorace v podobě houby nesmrtelnosti, okraje zdobí
čtyři květy lotosu s listy a rozvilinami, rám nese geometrický motiv
stylizovaného konopného listu přerušený medailonky s květy a listy.
A WUCAI ‘LOTUS FLOWER’ PLATE
China, 1730 - 1750. Diameter 28.5 cm.
五彩荷花纹彩盘
中国,1730-1750年。直径:28.5厘米。
12 000 Kč 500 EUR
188
MĚLKÝ TALÍŘ S KANELOVANÝM OKRAJEM
Čína, 18. století. Průměr 22,5 cm.
Porcelán, malba emaily a zlatem na polevě. V zrcadle talíře
je zobrazena krajina s exotickou architekturou, borovicí a fénixi.
Okraje jsou dozdobeny rozvilinami. Rubová strana je bez malované
dekorace, nese zbytky po čísle pocházející ze starší, pravděpodobně
zámecké kolekce.
A FAMILLE ROSE PORCELAIN 'PHOENIX' DISH
China, 18th century. Diameter 22.5 cm.
188
粉彩凤凰纹磁盘
中国,18世纪。直径:22.5厘米。
12 000 Kč 500 EUR
189
DEZERTNÍ TALÍŘ S MOTIVEM PAPOUŠKA
Čína, 18. století. Průměr 21 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou. V zrcadle talíře stojí papoušek
na expresivně malované skalce s květy chryzantém nad vodní plochou
s geometricky pojatými vlnami. Okraje zdobí motiv želvího krunýře
s rozetkou. Rubová strana je bílá, na dně značka Kchang-si.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN DISH WITH PARROT
China, 18th century. Diameter 21 cm. Kangxi mark.
青花鹦鹉纹磁盘
中国,18世纪。直径:21厘米。康熙印。
18 000 Kč 750 EUR
189
87
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
190
192
190
VELKÁ VÁZA S MOTIVEM DRAKŮ
Čína, 2. polovina 18. století. Výška 49,5 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou. Tato výrazná reprezentativní
váza je zdobena po celém těle motivem pětiprstých draků v mracích
vznášejících se nad vlnami provedeným precizní rutinní malbou, hrdlo
zdobí stylizované vlny. Váza představuje tvarově velmi obvyklý typus
rozšířený v čínském porcelánu především od doby Čchien-lung, kdy
podobné předměty vznikaly jak s modrobílou, tak barevnou emailovou
dekorací. Na dně značka císařské éry Čchien-lung.
191
A BLUE AND WHITE PORCELAIN ‘DRAGON’ VASE
China, 2nd half of 18th century. Height 49.5 cm. Qianlong mark.
青花龙纹花瓶
中国,18世纪下半叶。高:49.5厘米。乾隆印。
35 000 Kč 1 458 EUR
191
MODROBÍLÁ PORCELÁNOVÁ VÁZA TYKVOVITÉHO TVARU
S MOTIVEM SLIVONĚ
Čína, 18. - 19. století. Výška 20,5 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou. Dekor slivoňových květů
v rozmývaném kobaltu napodobujícím ledovou tříšť. Značeno Kchang-si.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN DOUBLE GOURD
'PLUM BLOSSOM' VASE
China, 18th - 19th century. Height 20.5 cm. Kangxi mark.
青花龙纹葫芦瓶
中国,18/19世纪。高:20.5厘米。康熙印。
12 000 Kč 500 EUR
192
VÁZA BAŇATÉHO TĚLA A ÚZKÉHO HRDLA
Čína, 18. - 19. století. Výška 32,5 cm.
Porcelán, malba temným kobaltem pod polevou. Váza je zdobena
motivem draků mezi mraky.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN 'DRAGON' BOTTLE VASE
China, 18th - 19th century. Height 32.5 cm.
青花龙纹瓶
中国,18/19世纪。高:32.5厘米。
20 000 Kč 835 EUR
88
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
193
194
193
PÁROVÉ VÁZY TVARU KUŽELKY S MÍRNĚ ROZEVŘENÝM HRDLEM
Čína, 19. století. Výška 37 cm.
Porcelán, bělavá poleva, malba jasným kobaltem pod polevou.
Po celém těle vázy jsou malovány výjevy z ženských palácových komnat
s dvorními dámami v interiéru naznačeném zástěnou a zahradními
sedátky, stolky, banánovníkovými listy a blahopřejným motivem žezla
žu-i. Na dně signováno érou Kchang-si.
195
A PAIR OF BLUE AND WHITE PORCELAIN ROULEAU VASES
China, 19th century. Height 37 cm. Kangxi mark.
青花人物图棒槌瓶一对
中国,19世纪。高37厘米。康熙印。
24 000 Kč 1 000 EUR
194
TŘÍPATROVÁ MISKA NA PŘEPRAVU JÍDLA
Čína, 19. století. Výška 24 cm, průměr 22 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou, krakelovaná poleva, mosazné
kování dodatečně doplněné v Evropě. Malované motivy draků hrajících
si s perlou. Signováno apokryfně érou Süan-te.
A THREE-TIERED BLUE AND WHITE ‘DRAGON’ BOWL WITH COVER
AND BRASS MOUNTING
China, 19th century. Height 24 cm, diameter 22 cm. Xuande mark.
青花瓷三层龙纹包铜食盒
中国,19世纪。高:24厘米;直径:22厘米。明宣德印。
20 000 Kč 835 EUR
195
VÁLCOVÁ NÁDOBA NA DEŠTNÍKY A HOLE
Čína, kolem roku 1900. Výška 44 cm.
Porcelán silného střepu, malba emaily zelené skupiny na světle
modrém podkladě na bílé polevě. Po celém těle nádoby je malován
motiv skalky s rozvětveným javorem, pod ním párek fénixů mezi
kvetoucími pivoňkami. Hlavní výjev je rámován geometrickými
ornamenty. Dno neglazováno.
A CHINESE EXPORT FAMILLE VERTE PORCELAIN UMBRELLA STAND
China, c. 1900. Height 44 cm.
清出口彩釉剑筒
中国,19世纪。高:44厘米。
18 000 Kč 750 EUR
89
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
196
90
197
198
199
200
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
196
198
DEKORATIVNÍ MĚLKÝ TALÍŘ
VELKÁ DEKORATIVNÍ MÍSA
Japonsko, Arita, 1720 - 1740. Průměr 34 cm.
Japonsko, Arita, 1860 - 1900. Průměr 47 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou, emaily a zlatem na polevě.
V zrcadle mísy motiv žardiniéry s pivoňkou na verandě s balustrádou.
Okraj nese tři mrakovité kartuše s vepsanými chryzantémami spojené
motivy kvetoucích irisů a polních chryzantémek. Spodní část těla je
zdobena snítkami pivoněk.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou, červeným, zeleným emailem
a zlatem na polevě. Dekorativní mísa je v malém zrcadle opatřena
motivem žardiniéry s pivoňkou a chryzantémkami, okraj nese
vějířovité kartuše se skalkou, bambusovým plůtkem, chryzantémkami,
sakurkami a mlhovinou s vepsanými rozvilinami. Rub nese snítky
slivoně.
Tato mísa představuje typickou ukázku porcelánového zboží pro export
do Evropy v době největšího rozmachu vývozu japonského porcelánu
na počátku 18.století, kdy obdobné nádobí zdobilo většinu sídel
evropské nobility. Mísy a talíře byly modelovány do forem, aby byl
zachován jejich stejný rozměr, tvar a případná tlačená výzdoba.
AN ARITA PORCELAIN PLATE
Japan, 1720 - 1740. Diameter 34 cm.
18 000 Kč 750 EUR
197
VELKÁ DEKORATIVNÍ MÍSA
Japonsko, Arita, 1850 - 1875. Průměr 46 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou, emaily a zlatem na polevě.
V zrcadle mísy motiv grantových jablíček, okraje zdobí vějířovité výseče
s motivy slivoně a bambusu a výseče s medailonky s letícími husami,
vodními koly a travinami na podkladě jemné kosočtverečné mřížky.
Na rubu motiv rozvilin s květy. Signováno přacími znaky Věčné mládí,
bohatství a pocty.
A LARGE ARITA PORCELAIN PLATE
Japan, 1860 - 1900. Diameter 47 cm.
12 000 Kč 500 EUR
199
VELKÁ DEKORATIVNÍ MÍSA
Japonsko, Arita, 1890 - 1910. Průměr 46 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou, emaily a zlatem
na polevě. V zrcadle tohoto talíře je malována žardiniéra s pivoňkou
a chryzantémou, okraje zdobí kartuše tvaru mraku s rozvilinami a
geometrickými dekory prostřídané s motivy ozdobené perly a svitku
s drakem.
A LARGE ARITA PORCELAIN PLATE
Japan, 1890 - 1910. Diameter 46 cm.
12 000 Kč 500 EUR
Velké dekorativní mísy patřily k významným uměleckým produktům
aritských porcelánových dílen od počátků vývozu japonského porcelánu
do Evropy holandskými obchodníky v poslední třetině 17.století a jejich
výroba se znovu rozšířila v době obnoveného zájmu o japonské zboží
na konci doby Edo. Aritští malíři při její výzdobě nepoužili ještě jasně
modrý kobalt dovážený z Evropy, ale naopak šedavý pigment z Číny,
což by ukazovalo, že tento předmět mohl vzniknout v prvním obdobím
rozšířeného zájmu o toto zboží v 50. nebo 60.letech 19. století, kdy řada
obdobného materiálu byla vystavena i na světových výstavách
v Londýně (1862), Paříži (1867) nebo Vídni (1873). Využití blahopřejné
signatury na dně mísy nasvědčuje, že výrobek měl splňovat kritéria
kvalitně zpracovaného produktu vhodného i jako dar.
200
A LARGE ARITA PORCELAIN PLATE
Japan, 1880 - 1900. Diameter 55 cm.
Japan, 1850 - 1875. Diameter 46 cm.
18 000 Kč 750 EUR
VELKÁ MĚLKÁ DEKORATIVNÍ MÍSA
Japonsko, Arita, 1880 - 1900. Průměr 55 cm.
Porcelán, malba jasným kobaltem pod polevou. Tato velká mísa
představuje porcelánový výrobek pocházející z aritských pecí
na ostrově Kjúšú na konci 19. století, kdy prudce stoupl požadavek
po japonském porcelánovém zboží. Výrobky z tohoto období se
vyznačují dokonale zvládnutou kompozicí - v tomto případě motivy
pivoněk a sakurek na skalkách doplněné ptáky. Rubová strana talíře
je kryta střídmou dekorací s rozvilinami a květy.
A LARGE ARITA PORCELAIN PLATE
13 000 Kč 540 EUR
91
arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN
201
VELKÁ DEKORATIVNÍ VÁZA V BRONZOVÉ MONTÁŽI
Japonsko, Kjóto ve stylu Sacuma, 1865 – 1885. Výška 76 cm.
Kamenina bělavého střepu, malba emaily a zlatem na polevě. Tělo zdobí
medailonky s vojenskými a dvorskými hodnostáři v krajině s verandou a
balustrádou. Dekory jsou rámovány brokátovými geometrickými vzory s
bohatou zlatou výmalbou. Dobová evropská montáž.
A LARGE SATSUMA EARTHENWARE VASE WITH BRONZE MOUNTS
Japan, Kyoto in Satsuma style, 1865 - 1885. Height 76 cm.
45 000 Kč 1 875 EUR
92
arcimboldo asiatika
AUKČNÍ ŘÁD
I.
Obecná ustanovení
1. Galerie Arcimboldo, spol. s r.o. – dále
jen Galerie Arcimboldo - provádí aukci
movitých předmětů na základě Smlouvy
o zprostředkování prodeje formou aukce,
uzavřené mezi Galerií Arcimboldo a
Prodávajícím. Galerie Arcimboldo jedná
na základě této smlouvy jako prostředník
mezi Prodávajícím a Vydražitelem
a je pověřena k inkasování kupní ceny,
aukční přirážky a DPH.
2. Tento Aukční řád, prodej a všechny
záležitosti související se řídí právním
řádem České republiky. Prodávající
a Vydražitel či jeho zástupce souhlasí
s tím, že české soudy mají výhradní
jurisdikci k urovnání všech
případných sporů.
II.Garance
1. Prodávající musí ve Smlouvě
o zprostředkování prodeje formou aukce
poskytnout ujištění, že je výhradním
vlastníkem nabízených předmětů,
že tyto nejsou zatíženy žádným
břemenem a že Prodávající není omezen
v právu s nabízenými předměty nakládat
a prodat je.
2. Veškeré informace k předmětům
nabízeným v aukci jsou poskytovány
Galerií Arcimboldo s přihlédnutím
k informacím poskytnutým Prodávajícím
a po konzultaci s odborníky v daném
oboru. Informace poskytované
Dražiteli o jakémkoliv draženém
předmětu písemnou formou nebo
ústně, včetně informací v katalogu
jsou sdělením obdržených informací
Galerie Arcimboldo. Galerie Arcimboldo
nepřebírá odpovědnost za správnost
a úplnost těchto údajů. Dražitelé mají
možnost se se všemi předměty seznámit
před aukcí. V případě, že se nemohou
předaukční výstavy zúčastnit, mohou
si u předmětů s vyvolávací cenou vyšší
než 10.000 Kč vyžádat Zprávu o stavu
předmětu včetně případných dalších
fotografií. Tyto Zprávy jsou pro Dražitele
vyhotoveny bezplatně.
4. U položek s vyvolávací cenou nad
10.000 Kč se může Dražitel aukce
zúčastnit také prostřednictvím aukce
po telefonu. Pro registraci k této formě
aukce slouží stejný formulář jako pro
aukce s písemným limitem – ve formuláři
Dražitel označí, že jde o aukci po telefonu
a uvede své telefonní číslo.
5. Formulář pro aukci v zastoupení
je k dispozici na konci aukčního
katalogu a na webových stránkách
Galerie Arcimboldo (www.arcimboldo.
cz). Vyplněný formulář s plnou mocí pro
aukci s písemným limitem, nebo aukci
po telefonu včetně kopie první strany
občanského průkazu nebo pasu musí být
doručen Galerii Arcimboldo nejpozději
48 hodin před započetím aukce.
6. Galerie Arcimboldo si vyhrazuje právo
vyžádat si od dražitelů bankovní garanci,
či zálohu až do výše poloviny
vyvolávací ceny.
7. Dražené předměty jsou označeny a
popsány včetně uvedení nejnižšího
podání (vyvolávací ceny) v aukčním
katalogu a na internetových stránkách
Galerie Arcimboldo (www.arcimboldo.
cz). Předměty budou draženy v pořadí
uvedeném v katalogu.
8. O pořadí příhozů rozhoduje osoba
pověřená vedením aukce - Licitátor.
Po vyvolání položky mohou dražitelé
činit příhozy zvednutím dražebního
čísla. Dražba předmětu se koná, pokud
dražitelé činí příhozy. Za příhozy
se přitom považuje minimální výše
příhozů stanovená Galerií Arcimboldo.
III. Pravidla a průběh aukce
1. Vyvolávací ceny jsou uvedeny v katalogu.
Nezahrnují aukční provizi a DPH.
2. Aukce se může účastnit každý, kdo
se před ní řádně zaregistruje.
K registraci je zapotřebí prokázat
se platným občanským průkazem,
nebo cestovním pasem. Registrovaný
účastník aukce se stává Dražitelem
a je mu přiděleno dražební číslo.
3. Aukce se lze účastnit i v zastoupení,
a to na základě vyhotovení plné moci
včetně uvedení finančního limitu,
za který je Dražitel ochoten předmět
zakoupit (tento limit nezahrnuje aukční
provizi a DPH).
Stanovené minimální výše příhozů:
a) 500,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena
méně než 10.000 Kč
b) 1.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční
cena alespoň 10.000 Kč, ale méně
než 50.000 Kč
c) 5.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční
cena alespoň 50.000 Kč, ale méně
než 100.000 Kč
d) 10.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční
cena alespoň 100.000 Kč, ale méně
než 500.000 Kč
e) 50.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční
cena alespoň 500.000 Kč, ale méně
než 1.000.000 Kč
f) 100.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční
cena alespoň 1.000.000 Kč, ale méně
než 10.000.000 Kč
g) 500.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční
cena 10.000.000 Kč a více
IV. Ceny a platební podmínky
1. Aukce je vedena v českých korunách.
Při některých aukcích může být v jejich
průběhu na monitorech zobrazována
i měna jiná – zpravidla EUR.
Tento přepočet má pouze informativní
charakter. Na vyžádání je možné zaplatit
za vydražený předmět též v EUR nebo
amerických dolarech – pro přepočet
bude použit kurs aktuální v den převodu.
Vydražitel nese veškeré bankovní
náklady spojené s bankovním převodem
a konverzí.
2. Předmět je prodán Dražiteli s nejvyšší
nabídkou - Vydražiteli. Právo na vydání
vydražené věci vzniká Vydražiteli
po zaplacení celkové dlužné částky
(součet ceny vydraženého předmětu
a aukční provize včetně DPH) Galerii
Arcimboldo.
3. Celková aukční provize včetně DPH
činí 24% z ceny dosažené v aukci.
4. Úhrada může být provedena:
(a) v hotovosti (u částek nepřevyšujících
250.000 Kč)
(b) bankovním převodem na účet
Galerie Arcimboldo vedený
u Raiffeisenbank, Praha 6, č.ú.:
4310085001 / 5500.
(c) platební kartou VISA / MASTER CARD
– v tomto případě bude navíc účtován
poplatek ve výši 3% z celkové dosažené
ceny včetně aukční provize a DPH.
5. Veškeré závazky vůči Galerii Arcimboldo
musí být vyrovnány do 7 dnů ode dne
vydání prodejního dokladu, pokud není
dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty
bude připočítáván k celkové ceně úrok
ve výši 3% p.a.
6. Na jakýkoliv poaukční prodej dražených
předmětů se vztahují stejná pravidla,
jako by byly prodány v aukci.
7. Uskladnění vydražených a zaplacených
předmětů je bezplatné po dobu 7 dní
ode dne vydražení, pokud není sjednáno
jinak, poté bude účtováno skladné
ve výši 1% denně z kupní ceny.
Po ukončení aukce nejsou dražené
předměty kryty pojistkou
Galerie Arcimboldo.
V. Vyvážení do zahraničí
1. K vývozu některých předmětů
je předepsáno Vývozní povolení,
které vydává příslušný odbor státní
správy po posouzení kulturního
charakteru předmětu a po posouzení,
zda nejde o ohrožený druh ve smyslu
právního předpisu. Galerie Arcimboldo
ani Prodávající nejsou oprávněni vydávat
žádná prohlášení ani záruky o tom,
zda dražený předmět podléhá vývozním
nebo dovozním omezením
nebo jakýmkoli embargům.
93
arcimboldo asiatika
AUCTION TERMS AND CONDITIONS
I.
General Provisions
1. Galerie Arcimboldo, spol. s r.o. – hereafter
“Galerie Arcimboldo” – conducts auctions
of movable property on the basis of a
Contract for Sale of Goods by Auction,
signed by both Galerie Arcimboldo and
the Seller. Galerie Arcimboldo acts as an
intermediary between the Seller and the
Buyer on the basis of this Contract and is
responsible for collecting the purchase
price, auction premiums and VAT.
2. These Terms and Conditions, sales
and all related activities are governed
by the laws of the Czech Republic. The
Seller and the Winning Bidder or their
authorized representative agree that the
Czech courts have exclusive jurisdiction to
resolve any disputes hereunder.
II.Guarantee
1. The Seller must provide assurance in the
Contract for Sale of Goods by Auction
that they are the sole lawful owner of
the offered item(s) and that there are no
outstanding claims against the item(s),
and that the Seller is not limited by law
in any way to offering the item(s) for sale
and to selling the item(s).
2. Any information about items offered at
auction is provided by Galerie Arcimboldo
after taking into consideration information
provided by the Seller and after
consultation with experts in the relevant
field. Information provided to Bidders
about any item up for bid, whether in
writing or orally, including information
provided in the catalog, is information that
has been provided to Galerie Arcimboldo,
and Galerie Arcimboldo does not accept
any responsibility for the accuracy or
completeness of the information provided.
Bidders are provided with the opportunity
to view the items in person before the
auction. If a Bidder is unable to attend
the pre-auction exhibition, he can request
a written Condition Report, including
additional photographs, if available, for
items with a reserve price of at least
10,000 CZK. These Reports are provided
to Bidders free of charge.
5. The absentee bid form is available at the
back of the printed auction catalog or
by download at the Galerie Arcimboldo
website (www.arcimboldo.cz). The
completed form, including the signed
power of attorney for written absentee
bids or for bidding by telephone, must be
accompanied by a copy of the Bidder’s
national identification card or passport.
The form should be delivered to Galerie
Arcimboldo by fax, e-mail or regular mail
no later than 48 hours before the start
of the auction. Galerie Arcimboldo shall
not guarantee acceptance of absentee
or telephone bids received after this
deadline.
6. Galerie Arcimboldo reserves the right to
request a bank guarantee from a Bidder
or a deposit in the amount of half the
opening bid of the item in question.
7. Items to be auctioned are marked and
described, including the lowest opening
bid (reserve price) in the printed auction
catalog and on the Galerie Arcimboldo
website (www.arcimboldo.cz). Items will
be auctioned in the order they are listed in
the catalog.
8. The bids will be accepted in order as
determined by the person authorized
to conduct the auction – the Auctioneer.
Once an item is announced, Bidders may
bid on items by raising his bidder number.
The auction of the item takes place when
the Bidders place bids. Bids must be
greater than the minimum opening bid set
by Galerie Arcimboldo
III. Auction Rules and Conduct
1. Reserve prices are listed in the catalog.
They do not include the auction premium
or VAT.
2. Participation in the Auction is open
only to registered bidders. At the time
of registration, a government-issued
identification card or passport must
be presented. Upon registration, a
participant becomes a Bidder and is
issued a Bidder Number.
3. Participation in the Auction can be made
on the basis of a signed power of attorney,
which must include the maximum bid
limit which the Bidder is willing to pay for
the item (the stated limit does not include
the auction premium or VAT).
4. Bidders may also participate in the
auction by telephone for items with
94
reserve prices above 10,000 CZK. The
same registration form is used as for
absentee bids – the Bidder marks the
relevant box (“telephone bid”) on the form
and provides a telephone number where
he can be reached during the course of
the auction.
Minimum bid increments:
a) 500 CZK, if the current bid is less than
10,000 CZK
b) 1,000 CZK, if the current bid is at least
10,000 CZK, but less than 50,000 CZK
c) 5,000 CZK, if the current bid is at least
50,000 CZK, but less than 100,000 CZK
d) 10,000 CZK, if the current bid is at least
100,000 CZK, but less than 500,000 CZK
e) 50,000 CZK, if the current bid is at least
500,000 CZK, but less than 1,000,000 CZK
f) 100,000 CZK, if the current bid is at least
1,000,000 CZK, but less than 10,000,000
CZK
g) 500,000 CZK, if the current bid is at
least 10,000,000 CZK or higher.
IV. Prices and Payment Conditions
1. The official currency of the Auction is the
Czech crown. At some auctions, current
bids may be displayed on the monitor in
other currencies – generally EUR. This is
an approximate current conversion - it is
provided as a convenience to Bidders and
is not intended to be a precise calculation.
Upon request, the amount owed for items
won at the auction may be paid in EUR or
USD. The exchange rate used to calculate
the amount in foreign currency shall be
that in effect as of the date of payment.
The High Bidder shall be responsible for
any costs associated with wire transfers
and currency conversions.
2. Items are sold to the Bidder with the
highest bid – the Winning Bidder. Rights
to the items won at auction transfer to
the Winning Bidder upon payment of all
amounts owed to Galerie Arcimboldo (the
sum of the highest bid amount and the
auction premium including VAT).
3. The total auction provision including VAT
is 24% of the purchase price.
4. Payments may be made:
(a) in cash (for amounts not exceeding
250,000 CZK)
(b) by wire transfer to the account of
Galerie Arcimboldo, Raiffeisenbank,
Prague 6, account number:
IBAN: CZ5555000000004310085001
BIC: RZBCCZPP
(c) by VISA or MASTERCARD – an
additional fee of 3% of the total amount
including auction premium and VAT will
be added to any amount paid by credit
card.
5. All payments owed to Galerie Arcimboldo
must be made within seven (7) days of
the invoice date, unless agreed upon
otherwise. After seven (7) days, interest
in the amount of 3% per annum will be
added to any outstanding amounts.
6. Any post-auction sales of items shall be
governed by the same conditions as if the
item had been sold at auction.
7. Storage of sold items and items which
have been paid for is free of charge for
up to 7 days following the auction, unless
agreed otherwise, after which time a
daily storage fee in amount of 1% of the
purchase price. Please bear in mind
that upon the completion of the auction,
auctioned items are no longer covered by
Galerie Arcimboldo insurance, and Galerie
Arcimboldo shall bear no responsibility
for any damage incurred.
V. Export from the Czech Republic
1. For some items, an export permit
is required before the item can be
exported from the Czech Republic. The
export permit is issued by the relevant
department of the state administration
which evaluates the item’s cultural
significance, and/or whether or not an
item is an endangered species according
to law. Neither Galerie Arcimboldo nor
the Seller is authorized to issue any
declaration or guarantee that the item
won at auction is exempt from export or
import restrictions or any embargo.
arcimboldo asiatika
拍卖条款
竞拍总则
亚晋波德拍卖股份有限公司 (以下简称
亚晋波德拍卖行)根据买方与卖方共同认
定并签订的拍卖合同对竞拍物品进行合理
拍卖。根据买卖双方签订的有效合同亚晋
波德拍卖行以中间人的身份在拍卖结束后
负责收取物品价格,拍卖溢价和增值税。
所有条款和相关的拍卖活动都受到捷克法
律的保护。卖方和中标人或他们的法人代
表引起的任何纠纷都可以在捷克法庭的专
属管辖范围内得到审理。
担保
参加拍卖的物品的卖方必须保证对此物品
的绝对所有权,即证明是竞拍物品的合法
所有人以及无任何可能的关于所有权的纠
纷问题存在,卖方必须在法律程序上合法
拥有此物品并有权出售此物品。
关于竞拍物品的说明都是由亚晋波德拍卖
行在咨询专家以及卖家之后所提供。竞拍
物品的相关信息将以书面和口头的形式提
供给竞拍者,亚晋波德拍卖行不对拍卖物
品信息的绝对精准性和完整性负全责。竞
拍者可在拍卖前对物品进行亲自鉴定。如
果竞拍者无法在拍卖前亲临现场观看拍卖
品展览,则可向拍卖行索要一份拍卖物品
的状况报告,包括照片等信息。对于价格
高于10000捷克克朗的竞拍物品,亚晋
波德拍卖行可免费提供状况报告。
所有即将拍卖的物品的介绍以及底价都可
以在亚晋波德拍卖行印刷的拍卖目录或网
站(www.arcimboldo.cz)中找到。所
有物品将按照目录列出的顺序进行拍卖。
为保证拍卖的权威性及合法性,拍卖将由
权威的专业拍卖师进行操作。在拍卖师宣
布某项物品起拍后,竞拍者可举起手中的
竞拍号码参与竞拍。物品拍卖在竞拍人加
价后方可有效进行,竞拍人的叫价必须高
于亚晋波德拍卖行设定的最低起拍价。
晋波德拍卖行付清,除非有特殊协议,否
则超过7天之后付清的款项将被收取相当
于付款金额年利率3%的额外费用。
本拍卖守则同样适用于此次拍卖会后的物
品买卖。
在竞拍结束的7天之内亚晋波德拍卖行可
为竞拍人无偿提供物品存放服务,除非有
特殊协定,不然在7天之后亚晋波德拍卖
行将向存放的物品收取每天相当于竞拍成
交价格1%的费用。请注意的是在竞拍结
束后,拍卖物品不再享有亚晋波德拍卖行
的保险服务,竞拍结束后物品的意外损坏
亚晋波德拍卖行将不负予责任。
最低出价增量:
1)若竞价时拍卖品价格低于10000捷克
克朗,则每次最低出价增量为500捷克克
朗;
2)若竞价时拍卖品价格在10000捷克克
朗到50000捷克克朗之间,则每次最低
出价增量为1000捷克克朗;
3)若竞价时拍卖品价格在50000捷克克
朗到100000捷克克朗之间,则每次最低
出价增量为5000捷克克朗;
4)若竞价时拍卖品价格在100000捷克
克朗到500000捷克克朗之间,则每次最
低出价增量为10000捷克克朗;
5)若竞价时拍卖品价格在500000捷克
克朗到1000000捷克克朗之间,则每次
最低出价增量为100000捷克克朗;
6)若竞价时拍卖品价格在10000000
捷克克朗以上,则每次最低出价增量为
500000捷克克朗。
关于物品的出境
对于某些竞拍物品,在被运送出捷克之前
需出示出境许可证。出境许可证可在捷克
相关部门根据相关法律对物品进行综合评
估后获得。无论是亚晋波德拍卖行还是竞
拍物品的卖方都无权也无法对此物品是否
允许出境做出任何决定以及保证。
付款规则及方式:
竞拍规则
拍卖物品的底价均列在拍卖目录中,底价
不包含增值税和拍卖溢价。
竞拍只对经过注册的参与者开放。参与者
在注册时需出示护照或合法身份证。注册
后,参与者方可成为竞拍人并获得竞拍号
码。
竞拍者也可通过签署委托书的方式参加竞
拍,委托书中必须注明竞拍人可支付的最
高出价上限(此最高出价上限不包括拍卖
溢价和增值税)。
不能现场出席拍卖会的竞拍人可以通过电
话竞拍,但电话竞拍只对拍卖底价高于
10000克朗的物品有效。欲参与电话竞
拍的竞拍人请在拍卖注册表中选择“电话
竞拍”并提供相应的电话号码进行注册即
可。
无法出席竞拍的参与者可在拍卖目录的尾
页找到注册表格,或者到亚晋波德的官方
网站www.arcimboldo.cz下载。请完整
填写表格,并在委托书上签名,最后附上
您的有效身份证明或者护照。注册表格请
在拍卖开始前48小时通过传真,电子邮
件或者普通邮件的方式发送到亚晋波德拍
卖行。对于未能及时送达的注册表,亚晋
波德拍卖行无法认可其竞拍资格。
亚晋波德拍卖行有权要求竞拍人出示银行
资金证明或支付相当于竞拍物品底价二分
之一的资金作为抵押。
此次竞拍的官方货币为捷克克朗。在拍卖
时,竞拍价格将换算成其他币种(通常情
况下为欧元)即时显示在拍卖会的显示器
上。经过换算后的币种价格为近似值而非
精确值,目的为给竞拍者提供方便的参
考。若有需要,竞拍人可在物品拍卖结束
后以美元或欧元进行支付。货币兑换以当
天的汇率为标准。最高出价人应支付任何
由于电汇转账或货币兑换而产生的费用。
竞拍物品在拍板成交后由出价最高的竞拍
者(即赢家)获得。在赢家向亚晋波德拍
卖行支付清赢得的竞拍物品价格后(最后
支付价格包括增值税和拍卖溢价),拍卖
物品的所有权则由亚晋波德拍卖行转交给
竞拍赢家。
拍卖成交后最后应付的金额(包括增值
税)是购买成交价的 1.24倍。
付款方式:
1)现金(只对成交价格不超过250000捷克
克朗的拍卖物品有效);
2)银行电汇:账户名(account number)
:Galerie Arcimboldo
接收银行(bank):Raiffeisenbank,
Prague 6
帐号: CZ5555000000004310085001
BIC: RZBCCZPP
3) VISA卡或MASTER卡支付:支付者会被
银行收取相当于支付款总额百分之三的附
加费。
所有款项应当在拍卖结束后7天之内向亚
95
plná moc BID FORM
pro zastupování při dražbě
asiatika ASIAN WORKS OF ART
29.5.2011 od 14:00 29TH May 2011 at 2:00pm
Zmocnitel tímto zplnomocňuje
Galerii Arcimboldo, s.r.o.
se sídlem Krupkovo náměstí 3, 160 00 Praha 6,
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským
obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka
152299, dne 03.06.2009
IČO: 28905547, DIČ: CZ28905547
dále jen „zmocněnec“,
aby zmocnitele zastupoval při dražbě, kterou
organizuje zmocněnec, dále jen “dražba”,
za podmínek uvedených v Aukčním řádu, který
je nedílnou součastí katalogu.
Zmocněnec je zmocněn ke všem úkonům,
které souvisejí se zastupováním zmocnitele
jako účastníka dražby při dražbě níže uvedených
předmětů.
Zmocnitel tímto prohlašuje, že jsou mu známy
dražební podmínky, jakož i Aukční řád, a bez
výhrad s nimi souhlasí.
The Assignor hereby grants
Galerie Arcimboldo, s.r.o.
with its seat at Krupkovo náměstí 3,
160 00 Prague 6, entered into the Commercial
Register maintained by the District Commercial
Court in Prague, section C,
entry 152299, as of 03.06.2009
ID No.: 28905547, Tax ID No.: CZ28905547
hereafter, the “Proxy Bidder”,
this power of attorney to act on its behalf at the
auction, organized by the Proxy Bidder; hereafter,
the “Auction”, under the conditions set forth in the
Auction Terms and Conditions, which are an integral
part of the Catalog. The Proxy Bidder is authorized
to undertake all activities related to representing the
Assignor as a participant in the Auction when the
items listed below are up for auction.
The Assignor hereby declares that they have
familiarized themselves with the conditions of
bidding, including the Auction Terms and Conditions,
and unreservedly endorses them. The Assignor
understands that the Proxy Bidder is authorized to
appoint a representative for themselves. If the
Proxy Bidder shall appoint more representatives,
the Assignor agrees with the fact that each shall
act separately.
LIMITNÍ LÍSTEK ABSENTEE BID FORM
DRAŽBA PO TELEFONU TELEPHONE BID FORM
zmocnitel asignor
Jméno a příjmení
First name and last name
UliceObec
StreetCity
PSČZemě
Postal codeCountry
Datum narození
Č. OP/č. pasu
Date of birthID card or Passport number
Platnost do
Vydal
Expiry dateIssued by
Telefon
Telephone
Faxe-mail
BANKOVNÍ INFORMACE bank details
Název banky
Name of Bank
Adresa banky
Bank address
Číslo účtu
Account number
IBANSWIFT
nabídka bids
čislo položky Lot
Předmět dražby Lot description
Limitní cena v Kč* Top limit in CZK*
*Limitní cena nezahrnuje aukční přirážku a DPH
*These limits do not include fees and taxes
Místo a datum Place and Date
Podpis Signature
Odešlete na fax. číslo +420 323 601 511
či na email. adresu [email protected]
Send by fax to +420 323 601 511
or by email to [email protected]
Galerie Arcimboldo s.r.o. Krupkovo náměstí 3 160 00 Praha 6 Česká republika
T: +420 603 811 873 F: +420 323 601 511 E: [email protected] www.arcimboldo.cz
Download

stáhnout katalog v pdf