Katarina Vladimirov Young
KRESBY
Kresby Katariny Vladimirov Young se rodí prostřednictvím svébytného
intuitivního tvůrčího procesu, který následuje umělecké médium vlastní
jemnocitnou mluvou. Jsou naprostou oddaností technice tvůrčího
procesu a nevznikají s předpokladem určité tematiky. Jsou to letmé
otisky určité nehmotné situace, která má být úplně a ve všech
směrech otevřena, aby mohla spojovat spontaneitu a čirou
soustředěnost.
Tvůrčí proces se proto pokaždé stává putováním novým světem plným
skrytých obrazů a asociací, který divákovi nabízí nepřeberné množství
pohledů na obsah uměleckého díla.
Otevírá se tak před ním
mnohovrstevnatý prostor fantazie a vztahů mezi tvary uvnitř něj, jejichž
podoba se neustále proměňuje. Nic není pevně dané, a tvůrčí proces
tudíž pokračuje v divákovi samotném.
Detail se hlásí o slovo.
Katarina Vladimirov Young se narodila v roce 1977 ve Slovinsku.
Vystudovala malbu v Lublani a poté se přestěhovala do Prahy, kde žije od
roku 2005. Kromě malby a kresby působí i na poli ilustrace.
V posledních letech se věnuje zejména kresbě a díky základním
kreslířským technikám jako jsou tuha, tužka, uhel a tuš na papíru, rozvíjí
její samostatnou vyjadřovací sílu.
Download

Katarina Vladimirov Young KRESBY