Třída se zaměřením
na sport i pro prvňáky
Základní škola na Smetanově okruhu je už čtyři desetiletí spojována se sportem.
Sportovní třídy se zaměřením na atletiku byly ve škole založeny v roce 1974 a atletickou
tradici zde stále drží mítink Vánoční laťka, jenž se letos koná už po devětatřicáté.
Specializované sportovní třídy, které byly určeny žákům druhého stupně, jsou už minulostí.
Škola ale hodlá na sportovní tradici navázat. Od školního roku 2015/2016 otevírá třídu se
sportovním zaměřením pro žáky od první třídy.
„Činíme tak po domluvě s mnoha sportovními oddíly, jejichž trenéři se na fungování
třídy budou podílet. Třída nebude zaměřena na určitou sportovní disciplínu. V této věkové
kategorii jde hlavně o všestranný rozvoj fyzických schopností dítěte, který chceme podpořit
kvalitním odborným dohledem. Proto zajistíme v hodinách tělesné výchovy kvalifikovaný
pedagogický dozor a kvalifikované trenéry. Tato sportovní průprava by měla připravit děti na
pozdější zvládání specializovaných sportovních disciplín,“ uvedl ředitel školy Petr Juřina.
Třídu se sportovním zaměřením, v níž bude rozšířená výuka tělesné výchovy o jednu hodinu
týdně formou nepovinného předmětu, škola otevírá ve spolupráci s Hokejovým klubem
Krnov mládež, ženským basketbalovým oddílem TJ Lokomotiva Krnov, Fotbalovým klubem
Krnov, plaveckou školou, atletickým oddílem TJ Krnov, oddílem zápasu TJ Lokomotiva
Krnov a dalšími. Při zápisu do sportovní třídy se nebudou konat talentové zkoušky.
Více informací poskytne ředitel ZŠ Smetanův okruh Petr Juřina, tel. 774 554 077, e-mail:
[email protected], nebo Břetislav Suchomel, FK Krnov, tel. 775 691 021, e-mail:
[email protected]
Download

Sportovní třída - Základní škola Krnov