1
Eliturbo
PROJEKT Eliturbo
Projekt Eliturbo
Kondenzace a oxidace
jak
-
konvergentn ),
stoupat nahoru a unikat
ti.
-
OBSAH
C
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Eliturbo vzduch v prostoru?
Eliturbo
PROJEKTOV
Ch
el
El. 4-
y
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Vybal
ELITURBO
7.1
7.2
VERZE CZ 02/10
2
3
4
4
6
7
8
8
9
10
11
13
13
13
16
17
18
18
18
20
21
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
26
26
26
02/10
Eliturbo
7.3
7.4
27
27
28
ELITURBO
3
02/10
Eliturbo
0
.
Eliturbo je
ii
teploty a vlhkosti v
ch
V
,
nepro
symbolem :
0
1
2
3
4
5
6
7
8
vzduchem.
.
V
98/37/CE
73/23/CE
89/336/CE
EJ V
s
instalace,
1
-
V
3
02/10
Eliturbo
Teplo
je
C
e nad touto
kdy
Graf 1
Legenda:
ALTEZZA CAPANNONE
SOFFITTO
STROP
4
02/10
Eliturbo
DISTRIBUZIONE ARIA CALDA
PAVIMENTO
Te: TEMP. ESTERNA
Tc: TEMP. DI COMFORT
TEMP. INTERNA
C: Componente della temperatura interna
dovuta a stratificazione
PODLAHA
KO
Graf 2
Legenda:
INCREMENTO IN % DELLE DISPERSIONI ANNUALI IN RAPPORTO A QUELLE OTTENUTE
SENZA STRATIFICAZIONE
KA' =
c)
2
15
Jak
na 1 m
.
jsou ovliv
6
podlahy a teplotou u stropu.
5
02/10
Eliturbo
Eliturbo je cca 30
na
t C
Eliturbo pokud je v
.
cca
Teplota
tC
1,5 metru od podlahy: 16
9 metr u stropu
laci
Eliturbo
o 50
cca 6
cca
teplotu cca
teplotu
,
teplotu
cca
1)
.
2)
.
e v rozsahu 25
3
6
02/10
Eliturbo
S
:
Plocha
Objem
pla
1. 500 m2
8m
12.000 m3
400.000 Kcal/h (465 kW/h)
vzduchu 60.000 m3/h.
za
hodinu cca 35.000 m3
60.000 m3
3
.
7
02/10
Eliturbo
2
P
2.1
Eliturbo
Eliturbo
Jednotka Eliturbo
Tento proces
v prostoru.
vlhkosti v
atkami
hmoty.
Eliturbo
konvergentn -
-
i vzduchu,
Eliturbo
Graf 3
z
Eliturbo
Eliturbo
-
pole zobrazuje
pole zobrazuje
teplot b
teplot
Eliturbo ).
2.2
Eliturbo vzduch v prostoru
8
02/10
Eliturbo
A
vod
lamely: Konvergentn -
-
skrze prstencov
.
podtlaku nad a pod destratif
-dive
Legenda:
Pressioni in assenza di stratificazioni
Pressioni in presenza di stratificazioni
B
Eliturbo
.
Eliturbo
zp
prostoru.
9
02/10
Eliturbo
k.
2.3
Eliturbo
budov
,
,
,
Stejno
,
,
,
.
v
,
,
prostoru,
,
prostoru.
.
, fitness centra atd.)
10
02/10
Eliturbo
Eliturbo
Eliturbo
T
1.
V
2.
R
,
,
3.
S
jektu.
4.
2.4
E
.
Eliturbo
Eliturbo
sp
objekty.
Eliturbo
Eliturbo s
11
02/10
Eliturbo
Eliturbo j
ory
r Eliturbo
je snadn
m
Eliturbo
vzduch".
Eliturbo
12
02/10
Eliturbo
3
3.1
Eliturbo
al.
e
Eliturbo
0,1 m/s.
Eliturbo
3 kW/h.
Eliturbo
3
.
.
Eliturbo
se
3.2
-
-li
.
,
a
,
b
c
,
.
d
K dispozici jsou dva modely:
Eliturbo
,
adiusu.
vzduchu,
objemu
f
IP 44 a
s
IP 55
s
.
13
02/10
Eliturbo
ELITURBO ELC
Typ motoru
W
Hz
V
A
Proud
Objem
budovy
2002
1543
200
50
1543
300
50
230 / 400
1,7 / 0,9
IP 44 /
IP 55
dB
3
m /h
ot/min
m
2
m
m
m
vzduchu
2000
2
2
30
7.500
700
7
200
6
8
2
4
30
10.000
700
9
300
16
18
Tabulka 1
Eliturbo
uvedenou v tabulce.
8m
oblasti 7 m a plo
200 m2
.500
3
m /h.
2
.600 m3.
b
vzduchu 7.500 m3
Eliturbo
14
vm
2
02/10
Eliturbo
plochou
p
em.
.200 m2
modelu
ELC 2000 : 200 m2
ks
Eliturbo
Eliturbo
Eliturbo
Model:
14 m
40 m
8m
3 ks
ELC 2000
Eliturbo
7 m modelu ELC 2000. Je nutno
pamatovat na
15
02/10
Eliturbo
3.3 Zko
Eliturbo
100 m
30 m
10 m
7,5 m
3.000 m2
Plocha haly:
1
ELC 2002 s plochou
m2.
Celkov
em
3.000 m2 : 250 m2 = 12
model ELC 2002
3
x 12 = 120.000 m3
/h
120.000 m3 : 25.000 m3 = 4,8
3.4
. kapitola 1.1
16
02/10
Eliturbo
Teplota u podlahy:
Teplota u stropu:
26+16) : 2]
viz. kapitola 1.1
stropem.
Eliturbo .
50 %.
50 %.
Eliturbo
%.
225.000 kW / 40 % = 90.000 kW
17
02/10
Eliturbo
4
4.1
Eliturbo
Eliturbo
i na obalu.
pohledu !!!
roz
budovy !
4
Eliturbo
V
.
- viz. kapitola 6
V
18
02/10
Eliturbo
%z
:
)
6
8
10
14
5
Kot
odem
.
-ti
k
h bodech).
4 m od
podlahy .
19
02/10
Eliturbo
4
k
-
230 V 50 Hz
400 V 3F 50 Hz
Pro jednotky s
Pro jednotky s
Eliturbo .
.
.
Prostor s
.
V
.
Pro motory 230V / 400V jsou k dispozici el. 4Eliturbo .
Eliturbo
a
(0,9A).
destra
20
Eliturbo .
02/10
Eliturbo
COLLEGAMENTO ELETTRICO CON ALIMENTAZIONE MONOFASE : V.230 - 5050
Hz.
condensatore
Hz
condensatore
W2
U2
V2
W2
U2
V2
U1
V1
W1
U1
V1
W1
V.230 - 50 Hz
V.230 - 50 Hz
CAPACITA' DEL CONDENSATORE : VERIFICARE VALORE RIPORTATO SULLA TARGHETTA POSTA SUL MOTORE
COLLEGAMENTO ELETTRICO CON ALIMENTAZIONE TRIFASE : V.400 50
- 50 Hz.
Hz
W2
U2
V2
U1
V1
W1
S
T
R
V.400 - 50 Hz
4.4
jednotku,
e
.
divn
elektrick
.
toto s
.
obek a
y:
v
S).
Z
vodu.
21
02/10
Eliturbo
4.5 El. 4-
k
dle specifikace normy EN 60204/1.
Popis
QCR4V/4M 230V
QCR4V/10M 230V
QCR4V/16M 230V
pro 2 jednotky 230V
pro 6 jednotek 230V
pro 10 jednotek 230V
QCR4V/2T 400V
QCR4V/4T 400V
QCR4V/6T 400V
QCR4V/10T 400V
QCR4V/16T 400V
pro 2 jednotky 400V
pro 4 jednotky 400V
pro 6 jednotek 400V
pro 10 jednotek 400V
pro 16 jednotek 400V
MODIFIKOVAT
.
VODOU.
4.6 Ne
jednotek Eliturbo
Jednotka Eliturbo
ita
odstavci 2.5
V
V
I
5
Evrops
22
02/10
Eliturbo
5
ochrany.
5
a
.
em.
5
V
Kontaktujte
K
PaPP s.r.o.
!
.
5.5
6
B
6
23
02/10
6
k
jednotky.
ITURBO
V
572 551 360, v
Jednotky Eliturbo
te s
6
DOSAHU
!
lamel.
.
6.4 Vybale
Dopravte
jednotky
Eliturbo
.
V
posb
24
02/10
v
Eliturbo
6
Eliturbo
rozsahu -10
V
Eliturbo
%.
6.6
apod.) jsou uvedeny na
Eliturbo .
V
25
02/10
7
Eliturbo
1
-
2
dopor
se
3
Eliturbo
do
4
u.
jednotky
jednou ro
1
2
3
4
jednoduc
Eliturbo .
.
ru Eliturbo
5
.
7.2
PaPP s.r.o.
PaPP, s.r.o.
!!
specifikaci p
v
/ opravu.
st
26
P
V
ele
.
PRACOVAT S
OJEN OD
ENERGIE
DNOT
DEAKTIVOVAT NEBO OBC
.
IGNOROVAT VAROV
NA JEDNOTCE
a
7.3
ELITURBO ELC
W
Hz
V
A
Proud
uchu
Hmotnost
Povrch
Barva
3
m /h
ot/min
mm
mm
kg
2000
2002
200
50
300
50
230 / 400
1,7 / 0,9
2
2
7.500
700
680
570
16
2
4
10.000
700
680
570
18
-
7.4 Technick pomoc
V
,
PaPP, spol. s r.o.,
+420 572 551 360, +420 572 551 156
[email protected], http: www.papp.eu
8
- CZ
TURBO
Eliturbo
z
V
a, reklamace
kompletnosti. Opravy
organizace dovozce.
dovozce)
Dokumentace
s
-
Eliturbo v rozsahu:
vzduchu
Download

Eliturbo