TISKOVÁ ZPRÁVA
Veolia Transport Východní Čechy realizuje projekt
modernizace vozového parku
Praha 06. června 2013 – Společnost Veolia Transport Východní Čechy a.s. (VT VČ) zahájila
projekt modernizace vozového parku „Nákup ekologických, bezbariérových, nízkopodlažních
autobusů pro Středočeský kraj“ s využitím finančních prostředků poskytnutých z Regionálního
operačního programu Střední Čechy (ROP SČ). Výše poskytnuté dotace činí 9 969 000 korun.
Prostřednictvím tohoto projektu společnost VT VČ plánuje nákup sedmi moderních částečně
nízkopodlažních autobusů splňujících emisní normu EURO 5 EEV, které budou vybaveny
výklopnou mechanickou plošinou umožňující snadný nástup cestujícím na invalidním vozíku
nebo rodičům s kočárky, informačními tably spolu s informačním systémem pro zrakově
postižené občany. Autobusy, které budou pořízeny na základě výběrového řízení, budou
provozovány na linkách ve Středočeském kraji, které spojují okresní města Kolín, Kutná Hora
a Čáslav s okolními městy a vesnicemi v rámci tohoto kraje a zvýší kvalitu přepravy například
do senior center a zdravotnických zařízeních.
„Cílem tohoto projektu je v rámci obnovy vozového parku zkvalitnění úrovně veřejné
autobusové dopravy a podpora udržitelného rozvoje ve Středočeském kraji. Linky, na kterých
budou nově pořízené autobusy nasazeny, zajišťují zejména odvoz žáků a studentů do škol,
občanů do práce, seniorů za lékaři a za nákupy,“ uvedl Jindřich Poláček, generální ředitel Veolia
Transport Východní Čechy „Předpokládaný průměrný roční proběh jednoho autobusu bude podle
aktuálních jízdních řádů 43 955 kilometrů,“ dodal Poláček.
Dopravce v současné době disponuje pouze malým podílem nízkopodlažních, bezbariérových
autobusů, kterými by mohla být zajišťována doprava na méně frekventovaných trasách pro
zajištění dopravní obslužnosti menších a odlehlejších obcí ve Středočeském kraji. V současné
době je doprava na těchto linkách zajišťována standardními autobusy (kapacita 43 a více
sedících osob), případně středně kapacitními autobusy s kapacitou větší než 25 sedících osob.
Provozování dopravy na těchto linkách stávajícími autobusy je ekonomicky nevýhodné. VT VČ
se spolu s objednatelem dopravy snaží prostřednictvím tohoto projektu zlepšovat své služby pro
cestující včetně zvyšování dostupnosti veřejné dopravy pro osoby s omezenou schopností
pohybu či orientace. Zároveň usiluje o zvýšení ekonomické efektivnosti zajišťování veřejné
dopravy, která je spolufinancována finančními prostředky kraje včetně její ekologizace.
„Naším záměrem je na méně vytížené linky zařadit více nízkokapacitních a provozně levnějších
vozidel, a to i do meziměstské dopravy. Chceme pokračovat v modernizaci vozového parku
a zvyšování ekologičnosti dopravy,“ doplnil Poláček.
Pořízené autobusy budou nasazeny na linky VT VČ na Kolínsku například na linky 240016
Kutná Hora-Kolín nebo 240056 Čáslav-Kutná Hora-Kolín, na Kutnohorsku například na linky
240011 Uhlířské Janovice-Petrovice II, Losiny nebo 240015 Kutná Hora-Zbraslavice či 240021
Kutná Hora-Uhlířské Janovice-Sázava, na Čáslavsku na linky 240043 Čáslav-Žleby nebo
240051 Čáslav-Zbýšov, Chlum.
Projekt je spolufinancován z prostředků Regionálního operačního programu Střední Čechy.
Více informací o firmě Veolia Transport naleznete na adrese: www.veolia-transport.cz
Veolia Transport Česká republika a Slovensko
sdružuje v České republice 5 společností a 2 společnosti na Slovensku. Celkový obrat za obě
země převyšuje 3,8 miliardy Kč. Hlavní činností skupiny je linková autobusová doprava
– skupina Veolia Transport provozuje v České a Slovenské republice přes 1000 pravidelných
příměstských a městských linek. Její vozový park čítá více než 1900 autobusů a 38 trolejbusů
a ve svých společnostech zaměstnává více než 3 100 zaměstnanců. Na trhu pravidelné osobní
autobusové dopravy v České republice zaujímá Veolia Transport s více než 20% podílem jedno
z čelních postavení. Ročně přepraví přes 100 miliónů cestujících. Veolia Transport je také
provozovatelem osobní železniční dopravy.
Kontakty:
Veolia Transport Východní Čechy a.s.
Ing. Jindřich Poláček
generální ředitel
Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim
tel.: 469 660 811
gsm: 724 117 463
[email protected]
www.veolia-transport.cz
PAN Communications
Mgr. Pavel Novák
Senior Consultant PR & PA
U městských domů 11, 170 00 Praha 7
tel.: 222 959 121
gsm: 774 730 730
[email protected]
www.pancom.cz
Download

ZDE - ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY as